KULLANICI KILAVUZU 1 Ocak 2005 itibariyle geçerlidir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KULLANICI KILAVUZU 1 Ocak 2005 itibariyle geçerlidir."

Transkript

1 KULLANICI KILAVUZU 1 Ocak 2005 itibariyle geçerlidir. europa.eu.int/comm/youth/ 1

2 İçindekiler ÖNSÖZ... 4 SÖZLÜK... 5 A. GİRİŞ... 7 A.1 Bu kılavuz kimlere yöneliktir?... 7 A.2 GENÇLİK programının amaçları ve öncelikleri nelerdir?... 7 A.3 GENÇLİK programının diğer AB programlarıyla ilişkisi nedir?... 8 A.4 GENÇLİK programının yapısı nasıldır?... 8 A.5 GENÇLİK programını kim yürütür? B. GENÇLİK PROGRAMINA KATILIM B.1 Kimler katılabilir? B.2 Program ülkeleri hangileridir? B.3 GENÇLİK Programına başka hangi ülkeler katılabilir? B.4 Genel seçim işlemleri nelerdir? B.5 Son başvuru tarihleri ne zamandır? C. EYLEM 1 AVRUPA İÇİN GENÇLİK C.1 Niçin Avrupa için Gençlik? C.2 Bir Gençlik Değişimi nedir? C.3 Kimler katılabilir? C.4 Proje Finansmanında Öncelikler Nelerdir? C.5 Genel seçim ölçütleri nelerdir? C.6 Bir gençlik değişimi ile ilgili destek faaliyetleri hangileridir? C.7 Projenin finansmanı nasıl sağlanır? C.8 Nasıl başvurulur? C.9 Ortakların sözleşmeden doğan yükümlülükleri nelerdir? C.10 Gençlik Buluşmaları C.11 Finansman kurallarına genel bir bakış D. EYLEM 2 AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ D.1 Niçin Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH)? D.2 Bir Avrupa Gönüllü Hizmeti projesi nedir? D.3 Ortakların yükümlülükleri nelerdir? D.4 İmkânları kısıtlı gençler nasıl dahil edilebilir? D.5 Hangi eğitim çalışmaları Avrupa Gönüllü Hizmetinin bir parçasıdır? D.6 Bir AGH projesiyle ilgili destek faaliyetleri hangileridir? D.7 Proje finansmanı için öncelikler nelerdir? D.8 Bir projenin finansmanı nasıl sağlanır? D.9 Bir AGH projesi nasıl başlatılır ve nasıl başvurulur? D.10 Ortakların sözleşmeden doğan yükümlülükleri nelerdir? D.11 Avrupa çapında projeler D.12 Finansman kurallarına genel bir bakış E. EYLEM 3 GENÇLİK GİRİŞİMLERİ E.1 Niçin Gençlik girişimleri? E.2 Grup Girişimleri E.3 Ağ Kurma projeleri E.4 Geleceğin Sermayesi E.5 Finansman kurallarına genel bir bakış... 53

3 F. EYLEM 4 ORTAK EYLEMLER F.1 Niçin Ortak Eylemler? F.2 Nasıl başvurulur? G. EYLEM 5 DESTEK FAALİYETLERİ G.1 Niçin Destek Faaliyetleri? G.2 Destek Faaliyetleri nelerdir? G.3 Kimler katılabilir? G.4 Proje finansmanı için öncelikler nelerdir? G.5 Bir projenin finansmanı nasıl sağlanır? G.6 Nasıl başvurulur? G.7 Etkinliklere ve ölçütlere genel bir bakış G.8 Finansman kurallarına genel bir bakış H. ORTAK ÜLKELER İLE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ H.1 Genel bir bakış H.2 Gençlik Değişimleri H.3 Avrupa Gönüllü Hizmeti H.4 Destek Faaliyetleri EKLER İLETİŞİM BİLGİLERİ LİSTESİ Program Ülkelerindeki Ulusal Ajanslar AKDENİZ ORTAK ÜLKELERİ ULUSAL KOORDİNATÖRLERİ SALTO-GENÇLİK Kaynak Merkezleri Eurodesk Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi Arasındaki Ortaklık

4 Önsöz Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Üye Devletleri, gençler için yaygın eğitim etkinliklerinin desteklenmesi amacıyla, yasal çerçeveyi oluşturan GENÇLİK Topluluk Eylem Programını kurmak için ortak bir karara varmışlardır. Bu kılavuz boyunca, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyinin 13 Nisan 2000 tarih ve 1031/2000/EC sayılı yasal olarak bağlayıcı Kararı kapsamında yer alan belirli etkinlikler GENÇLİK olarak anılacaktır. Program 2000 yılından 2006 nın sonuna kadar sürecektir. GENÇLİK programının uygulanışı ülke merkezlilik (Program ülkelerinin Ulusal Ajansları tarafından yürütülme) ilkesine dayalıdır; amaç, etkinliklerin faydalananlara mümkün olduğunca yakın olması ve gençlik alanında ulusal sistemlerin ve koşulların çeşitliliğine uyum sağlanmasıdır. GENÇLİK Programına tam olarak katılmakta olan 31 ülkenin her birinde bir Ulusal Ajans kurulmuştur. Bu Ulusal Ajanslar, GENÇLİK fonlarını yönetmekte, yararlanıcılara bilgi ve tavsiye sağlamaktadırlar. Ulusal Ajanslar ayrıca, Avrupa Komisyonu, ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde proje rehberleri ile gençler arasında bağlantı noktasıdırlar. Kullanıcı Kılavuzu, birçok dilde yayımlanmakta olup, programa ilişkin bir kaynak doküman özelliğindedir. Kılavuz, çeşitli ülkelerde yaşayan gençler için projeler geliştirmekle ilgilenen kişileri yönlendirmeyi ve bu kişilere gerek Programın hedeflerini, gerekse kurallar uyarınca desteklenebilecek (ya da desteklenemeyecek) proje tiplerini anlayabilmeleri konusunda yardımcı olmayı amaçlar. Kılavuzda ayrıca, başvuru için gerekli olan bilgilerin yanısıra, hangi masrafların beyan edilebileceği ve her bir proje tipi için verilebilecek hibenin düzeyi ile ilgili ayrıntılı bilgiler sunulmaktadır. Kullanıcı kılavuzu, değerlendirmeye alınabilecek proje tiplerinin ölçütlerini, ülkeler ve katılımcılar için proje masraflarının uygunluk (eligibility) tanımını ve değerlendirmeye alınamayacak hususlar hakkında ayrıntılı bilgiler verir. GENÇLİK Programı kapsamında desteklenen temel etkinlikler, beş eylem altında toplanmıştır: Eylem 1, yaşları 15 ile 25 arasında olan gençlerden oluşan grupların kısa dönemli değişimlerini destekler; Eylem 2, yaşları 18 ile 25 arasında olan bireyler için gönüllü hizmeti destekler; Eylem 3, bizzat gençler tarafından yürütülen girişimlere destek verir; Eylem 4, diğer Topluluk Programları ile bağlantılı projeler geliştirme fırsatı sunar; Eylem 5, yeni GENÇLİK projelerinin geliştirilmesini ve uluslararası gençlik çalışmaları alanında kapasite arttırımını ve yenilikleri destekler. Ayrıntılı bilgi ve süreç içerisinde her düzeyde bilgi için Ulusal Ajansımız ile (bkz. Ekler) irtibat kurabilir ya da Avrupa Komisyonu nun adresindeki web sayfasına girebilirsiniz. Bu Kullanıcı Kılavuzunun sonunda verilen İletişim Bilgileri Listesinde hem Türk Ulusal Ajansı nın, hem de diğer Ulusal Ajansların iletişim bilgileri verilmektedir. 4

5 Sözlük Bu kılavuzda kullanılan bazı terimler, GENÇLİK programına özgüdür ya da Avrupa bağlamında belirli bir anlamda kullanılmaktadır. Terminolojiye ilişkin temel tanımlar aşağıda verilmiştir: Üye Devletler Avrupa Birliği üyesi olan ülkeler (bkz. Bölüm B.2 ). EFTA / EEA ülkeleri Avrupa Serbest Ticaret Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı na üye olan üç ülke (bkz. Bölüm B.2). Katılım öncesi veya aday ülkeler Avrupa Birliği üyeliği için başvuruda bulunmuş ve GENÇLİK Programına tam olarak katılmakta olan ülkeler (bkz. Bölüm B.2). Program ülkeleri AB Üye Devletleri, EFTA/EEA ülkeleri ve katılım sürecindeki ülkeler. Bu ülkeler, GENÇLİK Programına tam olarak katılabilirler. (bkz. Bölüm B.2 deki ülkeler listesi). Ortak Ülkelerle Uluslararası İşbirliği Avrupa Birliği Üye Devleti olmayan, ne katılım sürecinde ne de EFTA/EEA üyesi olan ülkeler. Başka bir deyişle, Bölüm B.3 te sayılan Akdeniz ortak ülkeleri, Doğu Avrupa ve Kafkas Ülkeleri ile Latin Amerika ülkeleri, Eylem 1, 2 ve 5 kapsamındaki GENÇLİK projelerine H bölümünde verilen belirli ölçütlere ve prosedürlere tabi olmak suretiyle katılabilirler. Akdeniz ortak ülkeleri AB üyesi olmayan, Akdeniz yakınında yer alan, Avrupa-Akdeniz Gençlik Eylem Programı na katılmakta olan ülkeler (bkz. Bölüm B.3). Doğu Avrupa ve Kafkas Ülkeleri Beyaz Rusya, Rusya, Ukrayna, Moldova, Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan Euro-Med AB Üye Devletlerini ve Akdeniz ortak ülkelerini içeren Avrupa-Akdeniz Gençlik Eylem Programı. Ulusal Ajanslar Her program ülkesinde, ulusal yetkililer tarafından idari konularda Avrupa Komisyonu na yardımcı olması ve GENÇLİK programının büyük bölümünün uygulanmasında sorumluluk üstlenmesi için kurulmuş olan yapılar (bkz. ekteki iletişim bilgileri listesi). Eurodesk Gençlere ve gençlik çalışanlarına eğitim, öğretim ve gençlik alanındaki Avrupa fırsatlarına gençlerin Avrupa etkinliklerine katılımına ilişkin bilgi sağlayan Avrupa bilgi merkezleri ağı (bkz. Ekteki iletişim bilgileri listesi) SALTO-YOUTH Kaynak Merkezleri SALTO, Support and Advanced Learning and Training Opportunities Destek ve İleri Eğitim ve Öğretim sözcüklerinden türemiş bir kısaltmadır. Bu merkezler, gençlikle ilgili kuruluşlara ve Ulusal Ajanslara eğitim ve bilgi vermek amacıya kurulmuş yapılardır / (bkz. Ekteki iletişim bilgileri listesi). Ulusal Koordinatörler Her bir Avrupa-Akdeniz (Euro-Med) ortak ülkesinde, Avrupa-Akdeniz Gençlik Eylem Programı nın uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla ulusal yetkililer tarafından kurulmuş olan yapılar (bkz. ekteki irtibat detayları listesi). Ortaklık Avrupa Komisyonu ile Avrupa Konseyi arasındaki ortaklık, gençlik alanındaki eğitim ve araştırmalara ivme kazandırarak gençlerin aktif vatandaşlıklarını güçlendirmektedir /http://www.trainingyouth.net/ (bkz. Ekteki iletişim bilgileri listesi). Yaygın eğitim GENÇLİK kapsamındaki projeler, gençleri gönüllülük temelinde, aktif olarak içerir ve gençlere örgün eğitim sistemleri dışında beceri ve uzmanlıklar kazanabilmeleri için fırsatlar sunar. Herhangi bir örgün eğitim müfredatının bir parçası olmasalar da, GENÇLİK projeleri katılımcıları için özenle planlanmış bir kişisel ve toplumsal eğitim programını yansıtır ve kültürler arası öğrenme yöntemleri uygularlar. 5

6 AGSTK- Merkezi, Program ülkelerinden birinde bulunan ve en az 8 Program ülkesinde de şubesi bulunan Avrupa Gençlik Sivil Toplum Kuruluşu (yasal düzenlemeler). Topluluk finansmanı Seçilen projelere GENÇLİK programından verilen mali katkı. * * * 6

7 A. Giriş GENÇLİK Topluluk Eylem Programı, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyinin 13 Nisan 2000 tarih ve 1031/ 2000/ AK sayılı Kararı ile kurulmuştur. Avrupa için Gençlik ve Avrupa Gönüllü Hizmeti gibi daha önce de bazı programlar dahilinde yer almış olan etkinlikleri içermektedir. Program, yalnızca projelerine mali destek sağlamak yoluyla değil, aynı zamanda Avrupa çapında ya da daha geniş bir çerçevede ortaklıklar kurulması için bilgi, eğitim ve fırsatlar sağlayarak, gençlerin ve gençlik çalışanlarının çıkarları için çalışacaktır. A.1 Bu kılavuz kimlere yöneliktir? GENÇLİK Programı,öncelikle, Avrupa Birliği Üye Devletlerinin herhangi birinde ya da diğer Program ülkelerinden birinde (bkz. bölüm B.2) yasal olarak ikamet eden ve yaşları 15 ile 25 arasında olan gençlere yöneliktir. Bu Kılavuz, gençler ile gençlik ve yaygın eğitim alanlarındaki diğer aktörleri, GENÇLİK programının sunduğu fırsatlar hakkında bilgilendirmeyi ve onlara programın sağladığı avantajlara erişim imkânı bulabilmeleri için yardımcı olmayı amaçlar. Aşağıda belirtilen gruplar GENÇLİK programına katılabilirler: Gençlik değişim programı organize etmek ya da kendi yerel topluluklarında bir girişim başlatmak isteyen genç grupları Avrupa Gönüllü Hizmetine katılmak isteyen gençler Edindikleri deneyimi ilerletmek isteyen eski gönüllüler Gençlik kuruluşları Gençlik liderleri Gençlik çalışanları Gençlik ve yaygın eğitim alanında faaliyet gösteren proje yöneticileri ya da düzenleyicileri Kâr amaçlı olmayan diğer kuruluş, dernek ya da yapılar. A.2 GENÇLİK programının amaçları ve öncelikleri nelerdir? Program, gençlere hareketlilik ve üçüncü bin yılın Avrupa sının kuruluşuna aktif katılım fırsatları sunar. Bilgi Avrupası"na ulaşılmasına katkıda bulunmayı ve gençlik politikasının gelişimi için işbirliğine yönelik, yaygın eğitim temelli bir Avrupa düzleminin oluşturulmasını hedefler. Yaşam boyu öğrenme kavramını ve aktif vatandaşlığı özendirecek niteliklerin ve uzmanlıkların geliştirilmesini teşvik eder. Program, toplumun bütün kesimlerinde kişisel gelişim ve kolektif etkinlik arasında bir dengeye ulaşmayı ve bu dengenin korunmasını amaçlamaktadır. Programın bu doğrultudaki amaçları şöyledir: Gençlerin bütün toplumla yüksek oranda bütünleşmelerini kolaylaştırmak ve girişimcilik ruhlarını teşvik etmek. Gençlere bilgi, beceri ve yeterlilik kazanmalarında yardımcı olmak ve bu deneyimlerin değerini anlaşılmasını sağlamak. Gençlere, dayanışma duygularını Avrupa da ve daha geniş anlamda dünyada serbestçe ifade etme olanağı tanımanın yanı sıra, ırkçılığa ve yabancı düşmanlığına karşı verilen mücadeleyi desteklemek. Ortak Avrupa kültürümüzün çeşitliliğinin, ortak mirasımızın ve ortak temel değerlerimizin daha iyi anlaşılmasını sağlamak. 7

8 Her türlü ayrımcılığın yok edilmesine ve toplumun her düzeyinde eşitliğin sağlanmasına yardımcı olmak. Yerel düzeyde gençlik çalışmaları üzerinde olumlu bir etkisi olacak projelere bir Avrupa öğesi katmak. Avrupa Komisyonu nun birincil derecede önem verdiği konulardan biri, sosyo-ekonomik, kültürel ya da coğrafi bakımdan daha düşük imkânlara sahip kesimlerden gelen veya engelli gençlere GENÇLİK programı çerçevesinde geliştirilmiş olan hareketlilik ya da yaygın eğitim etkinliklerine erişim olanağı vermektir. Avrupa Komisyonu, GENÇLİK programı için Ulusal Ajanslar ile yakın işbirliği içinde, imkânları kısıtlı gençlerin de GENÇLİK e dahil edilmesi için bir strateji geliştirmiştir. 1 Belirtilen genel hedef ve öncelikler çerçevesinde, Avrupa Komisyonu ve Ulusal Ajanslar her yıl spesifik öncelikler belirlemektedir yılında GENÇLİK Programının tüm faaliyetlerinde öncelik: Kültürel Çeşitlilik (çok kültürlü, çok etnikli ve farklı inançlara sahip gençler arasındaki diyalog ve ortak faaliyetlerin hızlandırılması) ve ırkçılık ile yabancı düşmanlığı ile mücadele, İmkanları kısıtlı gençlerin dahil edilmesi konuları ile ilgili proje başvurularına verilecektir. Ayrıca, bireysel olarak Program ülkeleri de yukarıda belirtilen önceliklere, örn. ülke ve etkinlik alanı içerisinde coğrafi dengeye tam olarak saygı göstermek suretiyle ulusal öncelikler belirleyebilirler. Yıllık ve ulusal önceliklere ilişkin daha detaylı bilgi Komisyon un web sayfasından ya da diğer web sayfalarından edinilebilir (bkz. Ekler). A.3 GENÇLİK programının diğer AB programlarıyla ilişkisi nedir? GENÇLİK programı, diğer AB girişimlerinden yalıtılmış bir girişim değildir. SOCRATES ve LEONARDO DA VINCI ile beraber, gerek örgün gerekse yaygın eğitim ve mesleki eğitim alanında bir Avrupa eğitim düzlemi yaratmak için geliştirilmiş birçok programlardan biridir. Yaygın eğitim deneyimine odaklanmış etkinlikler sunan GENÇLİK programı, diğer iki temel programı tamamlayıcı niteliktedir. A.4 GENÇLİK programının yapısı nasıldır? GENÇLİK programının genel yapısı, değişik eylemler arasında bütünleşmeyi ve bu eylemler arasında kesişim noktalarının oluşumunu destekler niteliktedir. Bu bütünleşmiş yaklaşım, Eylemler arasında daha yüksek bir sinerjinin ortaya çıkmasını sağlar; böylece de herhangi bir Eylem de geliştirilmiş olan iyi bir örneğin, diğerlerine de aktarılması mümkün olabilir. Bu beş temel Eylem şunlardır: Eylem 1 Avrupa için Gençlik Gençlik Değişimleri ve Gençlik Buluşmaları, farklı ülkelerden (yaşları arasında olan) genç gruplarına bir araya gelme fırsatı sunar. Bu programların, grupların ortak noktalarını keşfetmeleri ve birbirlerinin kültürlerini tanımaları açısından pedagojik bir değeri ve yaygın öğrenim gibi bir amacı vardır. 1 Dahil Etme Stratejisi ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen adresini inceleyiniz. 8

9 Eylem 2 Avrupa Gönüllü Hizmeti ( AGH ) Bu Eylem çerçevesinde, yaşları 18 ile 25 arasında olan gençler, toplumsal, ekolojik, çevre ile ilgili, sanat ve kültür, yeni teknolojiler, spor vb. gibi geniş bir etkinlik alanındaki yerel projelere Avrupa gönüllüsü olarak katılıp, 12 aya kadar yurtdışında kalabilirler. Eylem 3 Gençlik Girişimleri Bu Eylem aracılığıyla, yaşları 15/18 ile 25 arasında olan gençler yerel düzeyde bir proje yürütmek için destek alabilirler. Amaç, gençlere girişimci ruhlarını ve yaratıcılıklarını geliştirme ve ortaya koyma şansı vermektir. Bunun yanı sıra, eski AGH gönüllülerine gönüllü hizmetleri süresince edindikleri uzmanlık ve becerilerini kullanmaları için somut bir fırsat sunmayı amaçlamaktadır. Eylem 4 Ortak Eylemler Bu Eylem, SOCRATES (genel eğitim), LEONARDO DA VINCI (mesleki eğitim) ve GENÇLİK (yaygın eğitim) programlarını bir araya getirir. Bu üç programın ve Kültür 2000 gibi diğer programların tamamlayıcı niteliğine dayalı girişimlere destek verir. Eylem 5 Destek Faaliyetleri Bu faaliyetler, uluslararası gençlik çalışmaları alanında kapasite arttırımının ve yeniliklerin teşvik edilmesine katkıda bulunmakta, gençlik kuruluşları arasında ortaklıklar kurulması ve güçlendirilmesi için bir ortam oluşturmakta ve iyi uygulamaların paylaşımına imkan sağlamaktadır. Destek faaliyetleri ayrıca eğitim, işbirliği ve bilgilendirme faaliyetlerini destekleyerek GENÇLİK Programı kapsamında Eylem 1, 2, 3 ve 5 projelerinin planlanması, hazırlanması ve kullanımına yardımcı olmaktadır. Yaratıcı (Daha önceki Büyük ölçekli ) Projelere çağrı Kullanıcı Klavuzunda tanımlanan Eylem 5 faaliyetlerine/proje formatlarına ilave olarak Avrupa Komisyonu GENÇLİK Programının spesifik önceliklerini hedefleyen yaratıcı işbirliği, eğitim ve bilgilendirme projeleri için yıllık çağrılar yapmaktadır. Yıllık çağrılar Avrupa Topluluklarının Resmi Gazetesinde ve daha önceki benzer ve diğer çağrılar hakkında bilgi sunan web sitesinde de yayınlanmaktadır. Sınır ötesi işbirliği Sınır ötesi işbirliği, aşağıdaki dipnotta belirtilmiş olan sınırötesi bölgelerinde 2, gençlik çalışanları ile gençler arasında iletişimi geliştirmek amacıyla 2002 yılında başlatılmış bir girişimdir. Bu faaliyetler için özel fonlar tahsis edilmiştir. 2 Sınır ötesi bölgeleri: Avusturya: Burgenland, Niederösterreich, Wien, Kärnten, Steiermark, Oberösterreich Bulgaristan: Yuzhna Bulgarija Çek Cumhuriyeti: Severovychod, Severozapad, Jihhozapad, Jihovychod Güney Kıbrıs: Tüm bölgeler Estonya: Tüm bölgeler Finlandiya: Uusimaa, Etelä-Suomi Almanya: Niederbayern, Oberpfalz, Oberfranken, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Chemnitz, Dresden Yunanistan: Anatoliki Makedonia-Thraki, Kentriki Makedonia, Voreio Agaio, Notio Aigaio, Kriti Macaristan: Nyugat-Dunantul İtalya: Veneto, Friuli-Venezia Giulia Polonya: Zachodniopomorskie, Lubuskie, Dolnoslaskienezia Slovak Cumhuriyeti Zapadne Slovensko, Bratislvsky Kraj Slovenya: Tüm bölgeler 9

10 Bu projeler, mutlaka belirgin bir sınırötesi işbirliği boyutuna sahip olmalı ve bir sınırötesi bölgesinde gerçekleştirilmelidir. Projeler Eylem 1, 2, 3 (sadece Ağ Kurma Projeleri) ve Eylem 5 kapsamında sunulabilir. Bu projeler, GENÇLİK programının ruhuna/özüne ve genel kurallarına uygun olarak gerçekleştirilir. Ancak, sınırötesi işbirliğinin kendine özgü doğası gözönünde tutularak bu kurallarda bir miktar esnekliğe izin verilir. Daha fazla bilgi için Ulusal Ajansınıza başvurabilir ya da aşağıdaki adresi inceleyebilirsiniz: A.5 GENÇLİK programını kim yürütür? Avrupa Komisyonu Programın başlatıcısı olan Avrupa Komisyonu, programın düzgün bir şekilde işlemesinin nihaî sorumlusudur. Bütçeyi yönetir ve Program a ilişkin öncelikleri, hedefleri ve ölçütleri, süreklilik temelinde belirler. Ayrıca, programa katılan ülkelerin her birinde, gençlik ile ilgili işlerden sorumlu ulusal yetkililer tarafından atanmış ve yapılandırılmış ofisler olan GENÇLİK programı Ulusal Ajanslarının eşgüdümünün sağlanması da tamamıyla Komisyon un sorumluluğundadır. Avrupa Komisyonu, Ulusal Ajanslar ile yakın işbirliğine girmekte ve onların etkinliklerini izlemektedir. Ayrıca Avrupa düzeyinde Programın genel uygulanışını, imajını, takibini ve değerlendirilmesini yönlendirmekte ve izlemektedir. Ulusal Yetkililer AB Üye Devletleri ve Programa katılan diğer ülkeler, özellikle temsilciler atadıkları Program Komitesi aracılığıyla, GENÇLİK in uygulanışına katılmaktadırlar. Ayrıca, Ulusal Ajanslar ın oluşturulmasından ve izlenmesinden sorumludurlar. Bu ikinci görev Avrupa Komisyonu ile paylaşılmaktadır. GENÇLİK programı Ulusal Ajansları Temel işlevleri, Program ın ulusal düzeyde desteklenmesi ve uygulanmasıdır. Gençler için mevcut olan Avrupa programları hakkında deneyim sahibi; ilgili konu ve kuruluşlar konusunda bilgilidirler. Ulusal Ajansların her biri, Avrupa Komisyonu ile ulusal, bölgesel ve yerel düzeydeki proje rehberleri ve gençler arasında bir bağ görevi üstlenmekte olup anahtar iletişim noktasıdır. Ajanslar, GENÇLİK Programı ile ilgili genel bilginin yayılmasından ve ortaklıklar kurulmasını teşvik etmek ve kolaylaştırmaktan sorumludurlar. Ayrıca Avrupa Komisyonu nun belirlemiş olduğu ölçütler doğrultusunda, projelerin seçimini yapmak da sorumlulukları arasındadır. Proje rehberlerine danışmanlık yapmakta ve değişik eğitim etkinlikleri düzenlemektedirler. Program ın yararlanıcıları için birincil bilgi kaynağı Ulusal Ajanslardır. Avrupa-Akdeniz (Euro-Med) Ulusal Koordinatörleri Euro-Med Ulusal Koordinatörleri, GENÇLİK programına Avrupa-Akdeniz Gençlik Eylem Programı 3 aracılığıyla katılmakta olan ülkeler için, Program ülkelerindeki Ulusal Ajanslara benzer bir işlev yerine getirmektedirler. 3 Avrupa Komisyonu nun MEDA çerçevesindeki PE (98) 2153 ve PE (00) 2627 Kararları temelinde, 1488/96 sayılı ve 10

11 Diğer Yapılar Yukarıda bahsedilen yapılardan farklı olarak 3 ilave yapı GENÇLİK Programının uygulanmasına tamamlayıcı uzmanlık sağlamaktadır: SALTO-GENÇLİK Kaynak Merkezleri gençlik eğitimi ve işbirliği alanında aktif bir rol oynamaktadır. Eurodesk Ağı da gençlik alanında bilgi sağlayan bir yapıdır. Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi arasındaki ortaklık çerçevesinde hazırlanan Eğitim Materyalleri projelerin hazırlanması ve uygulanmasında faydalı bir araç olarak hizmet verebilmektedir. Yukarıda bahsedilen yapılar hakkında detaylı bilgi için lütfen Sözlüğe bakınız (sayfa 5). Bu Klavuzun eki Avrupa Komisyonu, Ulusal Ajanslar, Ulusal Koordinatörler, SALTO- GENÇLİK Kaynak Merkezleri, Eurodesk Ağı ve Avrupa Komisyonu ile Avrupa Konseyi arasındaki Ortaklık hakkında iletişim bilgilerini içermektedir. 23 Temmuz 1996 tarihli Konsey Yönetmeliği (AK) ile kurulmuş olan Avrupa-Akdeniz Gençlik Eylem Programı. 11

12 B. GENÇLİK PROGRAMINA KATILIM B.1 Kimler katılabilir? Gençlerden oluşan gruplar, kâr amaçlı olmayan sivil toplum kuruluşları ya da dernekler, kamu yetkilileri ile gençlik ve yaygın eğitim alanlarında deneyim sahibi olanlar, GENÇLİK programına katılabilir ve maddi destek için başvuruda bulunabilirler. Merkezi, Program ülkelerinin birinde bulunan ve diğer Program ülkelerinin en az sekizinde şubesi olan Avrupa Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları (AGSTK) da programa katılabilirler. Söz konusu kuruluşlar, doğrudan Avrupa Komisyonu na ya da ulusal şubeleri aracılığıyla o şubenin bulunduğu yerdeki Ulusal Ajansa başvuru yapabilirler. GENÇLİK programıyla eş finansmana dayalı olan projelerin birçoğuna katılmak için, söz konusu her Eylem için geçerli olan ve ortağın ya da ortakların hangi ülkeden geldiğine bağlı olarak değişen kurallara uygun olarak, bir ya da birden çok ortakla bir ortaklık ilişkisi kurulmalıdır. GENÇLİK programının ana hedefi, Program ülkelerinden (AB Üye Devletleri, EFTA/ AEB ülkeleri ve katılım sürecindeki ülkeler) gelen ortaklardır. Sınırlı bir ölçüde ve belirli koşullar altında, dünyanın diğer bölgelerindeki ülkelerdeki diğer bir deyişle ortak ülkelerdeki ortak kuruluşlara da açıktır. B.2 Program ülkeleri hangileridir? GENÇLİK programında yer alan beş eyleminin hepsine katılabilen ülkeler, Program ülkeleri olarak adlandırılmaktadır. Avusturya Belçika Güney Kıbrıs Çek Cumhuriyeti Danimarka Estonya Finlandiya Fransa Avrupa Birliği (AB) Üye Devletleri 4 Almanya Yunanistan Macaristan İrlanda İtalya Letonya Litvanya Lüksemburg Malta Hollanda Polonya Portekiz Slovak Cumhuriyeti Slovenya İspanya İsveç Birleşik Krallık Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) üyesi olan Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri İzlanda Lihteştayn Norveç 4 B.2 dipnotu: Bir deniz aşırı ülke ve bölgeden ( DÜB) bireyler ve oradaki ilgili kamu ve/veya özel kişi ve kuruluşlar, Programın kuralları ve bağlantılı oldukları Üye Devlete uygulanabilir olan düzenlemelere tabi olarak GENÇLİK programı için uygun görülebilirler. İlgili deniz aşırı ülke ve bölgelerin listesi, deniz aşırı ülkeler ve bölgeler birliği ile Avrupa topluluğu hakkındaki 27 Kasım 2001 tarihli Konsey kararının 1 A ekinde yer almaktadır (2200/822/EC), Resmi Gazete L Kasım

13 Avrupa Birliği ne katılmaya aday ülkeler (katılım sürecindeki ülkeler ) Bulgaristan Romanya Türkiye B.3 GENÇLİK Programına başka hangi ülkeler katılabilir? Dünyanın diğer bölgelerinde bulunan, GENÇLİK programı çerçevesindeki Eylem 1, 2 ve 5 e katılabilen ülkeler ( ortak ülkeler ) aşağıdaki öncelik bölgelerine ayrılmıştır: 1.Öncelik bölgeleri 2. Öncelik bölgeleri Akdeniz ortak ülkeleri 5 Doğu Avrupa ve Kafkas Ülkeleri 6 Güneydoğu Avrupa 7 Latin Amerika Cezayir Mısır İsrail Ürdün Lübnan Fas Suriye Tunus Türkiye Batı Şeria ve Gazze Şeridi Filistin Yönetimi Ermenistan Azerbaycan Beyaz Rusya Gürcistan Moldova Rusya Ukrayna Arnavutluk Bosna-Hersek Hırvatistan Makedonya Sırbistan -Karadağ Arjantin Bolivya Brezilya Şili Kolombiya Kosta Rika Küba Ekvator Guatemala Honduras Meksika Nikaragua Panama Paraguay Peru El-Salvador Uruguay Venezüela Ortak ülkeler ile İşbirliği Projeleri hakkında ilave detaylı bilgi ve başvuru yöntemleri için lütfen H Bölümüne bakınız. AB üyesi devletler, Katılım sürecindeki Ülkeler, EEA ve EFTA ülkeleri, Afrika, Karayipler ve Pasifik ülkeleri, Asya ve Latin Amerika ülkeleri arasında gençlik politikaları ve gençlik çalışmaları alanında deneyim ve iyi uygulamaların değişiminin geliştirilmesine katkı sağlayan yaratıcı pilot projeler çağrısı Avrupa Komisyonu tarafından yapılacaktır. Çağrı Avrupa Topluluklarının Resmi Gazetesinde ve http :// europa. eu.int/ comm/ youth/ call/ index_en.html web adresinde yayınlanacaktır. Avrupa-Akdeniz Gençlik Eylem Programı (Euro-Med) 8 Avrupa-Akdeniz Gençlik programı, 10 Akdeniz ortak ülkesine, gençlik alanında uluslararası işbirliği çerçevesinde ayrıcalıklı bir konum kazandırmaktadır. Amacı, Akdeniz Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki adresleri inceleyiniz: 5 Euro-Med Kaynak Merkezi: Tel: (33 1) ya da 6 Doğu Avrupa ve Kafkasya Kaynak Merkezi: Tel: (48 22) ya da youth.net/eeca/ 7 Güney Doğu Avrupa Kaynak Merkezi: Tel: (386 1) ya da 8 Euro-Med İşbirliği çerçevesinde eğitim imkanları hakkında ilave bilgi için lütfen adresini inceleyiniz. 13

14 ortak ülkelerinde gençlerin sosyal hayata ve iş yaşamına entegrasyonunu kolaylaştırmak ve sivil toplumun demokratik süreçlerini canlandırmaktır. Daha somut bir hedefi ise, Akdeniz havzasında yaşayan gençler arasında, çeşitli kültürler arasında karşılıklı saygıya, hoşgörüye ve kültürler arası diyaloğa dayalı bir karşılıklı anlayış temeli gerçekleştirmektir. Ayrıca, gençlik kuruluşlarının önemini artırmayı, gençlerin (özellikle genç kadınların) aktif vatandaşlık bilinçlerinin geliştirilmesini ve gençlik alanındaki aktörler arasında bilgi, deneyim ve uzmanlık alışverişinin yaygınlaşmasını amaçlamaktadır. B.4 Genel seçim işlemleri nelerdir? Proje yapmak isteyen gençler ve kullanıcılar, ilgili başvuru formlarını doldurmalı; ve her Eylem altında ayrıntılı olarak açıklanmış olan başvuru usüllerini takip etmelidirler (bkz. C, D, E ve F bölümleri. Aynı şekilde ortak ülkelerle uluslararası işbirliği için bkz. Bölüm H). GENÇLİK Programı nın ve Programın Eylemlerinin hedeflerine, teknik ve niteliksel ölçütlerine ve önceliklerine uyum, her bir hibe kararı için esastır. Ulusal Düzeyde Mali destek için yapılan başvuruların büyük bir çoğunluğu, ulusal düzeyde Ulusal Ajanslar tarafından işleme alınmaktadır. Projeler, gençlik alanında ve gençlik etkinlikleri konusunda bilgi sahibi kişilerden oluşan ulusal seçim komiteleri tarafından seçilmektedir. Seçimler, Avrupa Komisyonu nun kuralları uyarınca yapılmaktadır. Avrupa Düzeyinde Ancak, Gençlik Buluşmaları (Eylem 1), Avrupa Çapında Avrupa Gönüllü Hizmeti ve Ortak Ülkeler ile Çok Taraflı Avrupa Gönüllü Hizmeti Projeleri (Eylem 2), başvuru sahiplerinin Akdeniz ortak ülkelerinde bulunduğu projeler, ve Avrupa gençlik sivil toplum kuruluşları (AGSTK lar) tarafından sunulan projeler gibi, belirli bazı projeler, doğrudan Avrupa düzeyinde ele alınmakta ve seçimler, Avrupa Komisyonu tarafından yapılmaktadır. Seçim Komiteleri de Avrupa Komisyonu, Ulusal Ajanslar, Ulusal Koordinatörler, SALTO- GENÇLİK Ağı ve Avrupa Gençlik Forumu ndan gelen temsilcilerden oluşmaktadır. B.5 Son başvuru tarihleri ne zamandır? Program ülkelerini içeren ve ulusal düzeyde seçilen projeler için, yılda beş son başvuru tarihi vardır: Projenin başlama tarihi Başvuru için son tarih 1Mayıs ile 30 Eylül arası 1 Şubat 1 Temmuz ile 30 Kasım arası 1 Nisan 1 Eylül ile 31 Ocak arası 1 Haziran 1 Aralık ile 30 Nisan arası 1 Eylül 1 Şubat ile 30 Haziran arası 1 Kasım Avrupa düzeyinde seçilen tüm projeler ve ortak ülkeleri içeren projeler için ise, yılda üç adet son başvuru tarihi vardır: Projenin başlama tarihi Başvuru için son tarih 1 Temmuz ile 31 Aralık arası 1 Şubat 1 Kasım ile 30 Nisan arası 1 Haziran 1 Nisan ile 30 Eylül arası 1 Kasım Belirtilen tarihler postalanan güne tekabül etmektedir. (örn. posta damgası) 14

15 Başvuru Formları Ulusal Ajanslar ve Avrupa Komisyonu resmi Başvuru Formlarını sağlar. Başvuru Formları ayrıca Komisyonun web sitesinden ve diğer web sitelerinden indirilebilir (Eke bakınız). Başvurular, yukarıdaki tabloda belirtilen son başvuru tarihlerinde Ulusal Ajanslara (eğer ulusal düzeydeyse) veya Teknik Yardım Ofisi aracılığıyla Avrupa Komisyonuna (eğer Avrupa düzeyindeyse) yapılır. Eğer Avrupa düzeyinde bir proje sunuyorsanız, proje türüne bakılmaksızın başvuru formuyla birlikte ek yasal ve mali belgeleri de eklemeniz gerektiğini unutmayınız. Zorunlu dokümanlar hakkında ilave detay bilgi için Avrupa Komisyonu nun GENÇLİK web sitesine (http://europa.eu.int/comm/youth/program/index_en.html) veya Ulusal Ajansınıza (ulusal düzeyde seçimi yapılan projeler için) ya da Teknik Destek Bürosu na (Avrupa düzeyinde seçimi yapılan projeler için) başvurunuz. Seçim Komitesinin Kararları Hakkında Duyuru Gerek Avrupa düzeyinde seçimi yapılan projeler gerekse ulusal düzeyde seçimi yapılan projeler için seçim toplantıları ortalama olarak proje son başvuru tarihlerinden sonra 6-8 hafta içinde yapılır. Proje başvuru sahipleri seçim Komitesi nin kararları hakkında proje son başvuru tarihinden sonraki 8-10 hafta içinde bilgilendirilir. (ortalama süre). Seçim Komitesi nin sonuçları hakkında daha doğru bilgi almak için Ulusal Ajanslarınız (ulusal düzeyde seçimi yapılan projeler) ya da Teknik Destek Bürosu (Avrupa düzeyinde seçimi yapılan projeler) ile iletişime geçiniz 9. Proje Tarihleri ve Etkinlik Tarihleri Arasındaki Farka Dikkat ediniz. Proje tarihleri hazırlıktan değerlendirmeye kadar her şeyi kapsar. Etkinlik tarihleri ise asıl etkinliğin yapıldığı günlerdir (örnek olarak gönüllünün ev sahibi ülkeye varış günü, gençlik değişimi programının ilk günü vb. gibi). Hem proje hem de etkinlik yukarıda bahsedilen tarihlerde başlamalıdır. Örnek olarak 1 Şubat son başvuru dönemi için yapılacak başvurularda proje için hazırlık çalışmaları 1 Mayıs tarihinden önce başlayamaz ve etkinlik (Gençlik Değişimi, Gönüllü Hizmeti gibi) en geç 30 Eylül tarihi itibarı ile başlamalıdır. Yukarıda belirtilen temel ilkelerle uyumlu olabilmek için etkinliğin proje süresinin birinci gününde başlamaması önemle tavsiye edilmektedir. Proje başlangıç tarihinden önceki masraflar (hazırlık, iletişim, değerlendirme vb.) ile proje bitim tarihinden sonraki masrafların ve her iki taraf arasındaki Hibe Anlaşmasından önceki herhangi bir etkinliğe dair masrafların GENÇLİK Programının mali katkısından karşılanamayacağına lütfen dikkat ediniz. (lütfen aşağıdaki şemaya bakınız). 9 İrtibat Listesi için lütfen sondaki Eke bakınız. 15

16 Proje Tarihleri ve Etkinlik Tarihleri Nihaî rapor Projenin bitişi Etkinliğin bitişi Etkinliğin başlaması Projenin başlangıcı Son başvuru tarihi etkinlik tarihleri/ süre 3 ay proje tarihleri / süre en fazla 2 ay sözleşme süresi 16

17 C. Eylem 1 Avrupa için Gençlik C.1 Niçin Avrupa için Gençlik? Gençlik Değişimleri ve Gençlik Buluşmaları gençleri başka kültürlerle ve başka gerçekliklerle tanıştırıp, onlara belirli konuları tartışma olanağı sunar. Böylelikle, gençler, birbirlerinden çok şey öğrenebilir ve kültürleri arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları keşfedebilirler. Böyle bir deneyim, olumsuz önyargıları ve basmakalıp düşünceleri yıkmaya yardımcı olabilir. Ayrıca, bir Gençlik Değişiminin ya da bir Gençlik Buluşmasının yerel nüfus üzerindeki etkisi, diğer kültürler hakkında olumlu bir bilincin oluşumunu sağlayabilir; ve yalnızca gençler ya da onların kuruluşlarının etkinlikleri üzerinde değil, aynı zamanda yerel halk üzerinde de bir etki yaratabilir. C.2 Bir Gençlik Değişimi nedir? Gençlik Değişimi, iki ya da daha çok ülkeden gelen ve farklı altyapılara sahip genç gruplarını bir araya getirir; bu gruplara birçok farklı konuda tartışma ve bu arada da birbirlerinin ülkeleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olma imkânı verir. Program ülkeleri arasında gerçekleşen değişimler, iki taraflı, üç taraflı ya da çok taraflı olabilir. Bu değişimler, projeye dahil olan program ülkelerinden birinde gerçekleşmek zorundadır. Değişimlerin karşılıklılık esasında olması zorunlu değildir. Örneğin, gönderen ülkenin projenin ikinci bir aşamasında ev sahibi ülke konumunda olması gerekli değildir. Eğer böyle bir durum var ise, ikinci aşama için ayrı bir başvuru sunulmalıdır. Bazı durumlarda, çok taraflı değişimler gezici olabilir, başka bir deyişle, etkinlik süresince tüm değişim grubu birçok ülkeye gidebilir. Dikkat Bir Gençlik Değişimi ne değildir! Aşağıdaki etkinlikler, GENÇLİK programı çerçevesindeki hibeler için uygun DEĞİLDİR: kuruluşların resmi toplantıları tatil gezileri dil kursları okul sınıfı değişimleri akademik çalışma gezileri gösteri turları yarışmalar turizm olarak nitelenebilecek değişim etkinlikleri kâr amacı güden değişim etkinlikleri çalışma kampları (kendi başına amaç olamaz; yalnızca C.4 bölümünde açıklanan gençlik değişiminin tematik, pedagojik ve çalışma yöntemine ilişkin öğelerini tamamlayacak nitelikte olanlar finanse edilebilir.) spor etkinlikleri (kendi başına amaç olamaz; yalnızca C.4 bölümünde açıklanan gençlik değişiminin tematik, pedagojik ve çalışma yöntemine ilişkin öğelerini tamamlayacak nitelikte olanlar finanse edilebilir.) Kültürel etkinlikler (kendi başına amaç olamaz; yalnızca C.4 bölümünde açıklanan gençlik değişiminin tematik, pedagojik ve çalışma yöntemine ilişkin öğelerini tamamlayacak nitelikte olanlar finanse edilebilir.) 17

18 C.3 Kimler katılabilir? Program ülkelerinden birinde ya da bir ortak ülkede (bkz. B.2 ve B.3) yasal olarak ikamet eden ve prensipte yaşları 15 ile 25 arasında olan genç grupları, Gençlik Değişimine katılabilirler. Tüm değişimlerin, en az bir adet AB Üye Devleti içermesi gerekmektedir. Her Gençlik Değişiminde, bir ev sahibi grup ve bir ya da daha çok gönderen grup mevcuttur. İlk aşama, proje fikrinin tartışılacağı bir grup oluşturmak ve bunun nasıl gerçekleştirileceğine karar vermektir. İkinci aşama, gelecekte gerçekleştirilecek değişim için bir ya da daha çok ortak belirlemektir. Ortakların bulunması konusunda Ulusal Ajanslar yardım sunabilirler. C.4 Proje Finansmanında Öncelikler Nelerdir? 2005 yılında öncelik, yukarıda A.2 bölümünde belirtilen konu başlıkları üzerine yoğunlaşmış başvurulara verilecektir. Gençlik Değişimlerine uygulanacak diğer ilgili öncelikler ve seçim kriterleri bundan sonraki bölümlerde açıklanmaktadır. C.5 Genel seçim ölçütleri nelerdir? Ortaklar İkiden fazla ülkeden ortak genç gruplarının bir araya geldiği projelerin (üç taraflı ya da çok taraflı projeler) Avrupa ya getirisi daha yüksek olduğu için, böyle değişimlere öncelik verilmektedir. Avrupa deneyimi olmayan küçük ve/veya yerel kuruluşların katılımı teşvik edilmektedir. İki taraflı (iki ülke arasında gerçekleştirilen) projeler aslen, daha önce Gençlik Değişimi organize etmemiş, belirli bir pedagojik yaklaşımı olan ya da imkânları kısıtlı gençleri içeren ortak grupları için tasarlanmıştır. Katılımcılar Bir Gençlik Değişiminin, grup liderleri hariç, en az 16 en çok 60 katılımcısı olmalıdır. Ulusal gruplar katılımcı sayısı açısından dengeli tutulmalıdır. GENÇLİK programı, imkânları kısıtlı (sosyo-ekonomik, kültürel ya da coğrafi bakımdan daha düşük imkânlara sahip kesimlerden gelen veya engelli) gençlerin katılımını özellikle teşvik etmektedir. İlk kez Avrupa deneyimi yaşayacak gençlerin katılımına da özel önem verilmektedir. Eğer makul nedenler mevcut ise ve sayıları kesin sınırlı ise, bazı istisnaî durumlarda 15 yaşından küçük ya da 25 yaşından büyük katılımcılara da yer verilebilir. Grup liderleri Her grubun bir ya da daha çok lideri olmalıdır (ulusal yasalara ya da söz konusu etkinliğin niteliğine bağlı olarak). Ev sahibi ve gönderen grupların temsilcileri, projenin düzenli olarak yürütülmesi, izlenmesi ve tüm katılımcıların aktif olarak katılımından ortaklaşa sorumlu olacaklardır. Süre Değişim faaliyetinin süresi, seyahat süresi hariç 6 ile 21 gün arasında olmalıdır. Projenin içeriği Yaygın öğrenim deneyimi Proje, gençlerin eğitim sürecine katkıda bulunmalı ve içinde yaşadıkları Avrupa boyutu/uluslararası boyut hakkındaki farkındalılıklarının artırılmasına katkıda bulunmalıdır. 18

19 Tema Başlangıç noktası, her zaman genç katılımcıların bizzat dile getirdikleri ilgi alanları olmalıdır. Değişimin, grupların birlikte irdelemek istedikleri ve katılımcıların günlük deneyimleriyle doğrudan ilişkili olan tematik bir kavramı olmalıdır. Seçilen tema, değişimin günlük etkinliklerine mümkün olduğunca somut olarak yansıtılmalıdır. Temalara örnek olarak, müzik, filmler, yerel miras, çevre, bilgi teknolojisi, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, uyuşturucu kullanımı verilebilir. Program ve çalışma yöntemleri Değişimi planlarken, günlük faaliyetlerin ayrıntılı olarak belirtileceği, açıkça ortaya konmuş ve iyi yapılandırılmış bir programın hazırlanması gereklidir. Günlük program ve çalışma yöntemleri, katılımcıyı mümkün olduğunca çok içermeli ve öğrenme sürecinin gelişimini sağlamalıdır. Yöntemler arasında, gruplar halinde çalışma, saha gezileri, simülasyonlar veya rol oynama oyunları, yuvarlak masa tartışmaları, uygulamalı etkinlikler, sunuşlar, kültürel ya da sportif etkinlikler vb. yer alabilir. Ancak, faaliyetlerin çoğunluğunun değişimin ana temasıyla bağlantısının kurulması gereklidir. Değişik kültürler arası çalışma yöntemlerinin kullanılması, yalnızca birçok konunun, kültürün ve kimliğin irdelenmesi fırsatını vermekle kalmaz; aynı zamanda dil ve diğer becerilerinden bağımsız olarak tüm gençlerin eşit koşullarda katılımını sağlar. Yöntemler ve eğitim kursları hakkında daha fazla bilgi için lütfen Ulusal Ajansınız ile irtibat kurunuz. Kültürler arası boyut ve yerel düzeyde etki Farklı bölgelerden ve ülkelerden gençlerin bir araya getirilmesi, diğer kültürlere ilişkin duyarlılıklarının geliştirilmesi ve aşina oldukları bazı konularda (tarih, kimliklerin algılanışı vb.) yeni perspektifler edinmeleri konusunda yararlı olabilir. Ancak gençlik değişiminin etki alanı, sadece etkinliğin katılımcılarıyla sınırlı olmamalıdır; aynı zamanda kapsanan yerel topluluklara Avrupa kavramını dahil etmeli ve diğer kültürlere karşı olumlu bir duyarlılık geliştirilmesine aracı olmalıdır. Hazırlık ve takip Bir değişimin hazırlık aşaması, projenin başarısı için büyük önem taşır. Bu aşama süresince, katılımcılar bir araya gelmeli, planlanan değişimin amaçları ve temasını tartışmalıdırlar. Ortak gruplar, başvuruda bulunmadan önce faaliyetlere ilişkin programı beraberce geliştirmeli, pratik işleri düzene koymalı ve birbirlerini tanımak için ortak stratejiler üzerinde anlaşmaya varmalıdırlar. Başvuran tarafların ev sahibi ülkeye ön hazırlık ziyareti yapmaları ve bunu da başvurularına dahil etmeleri kuvvetle tavsiye edilmektedir. Bu ziyaret, başvuru kabul edilene kadar gerçekleştirilemez ve normalde (ulaşım hariç) iki gün sürmelidir. Projenin başlangıcıyla beraber ortaklar, değişimin takibi konusunu dikkatlice düşünmelidirler. Örneğin, değişim karşılıklı mı olacak? Bir sonraki projeye yeni bir ortak dahil edilebilir mi? Değişimin tamamlanmasından sonra, tematik kavram üzerine tartışmalar nasıl devam edecek ve bundan sonraki adımlar ne olacaktır? Takiple ilgili konular değişimden önce, değişim sırasında ve değişimden sonra katılımcılarla yapılan değerlendirme toplantılarında gündeme alınmalıdır. Genç grupları, kazandıkları deneyimi diğer gruplara ve kendi yerel topluluklarına, v.b. nasıl aktaracakları konusu üzerinde düşünmelidirler. C.6 Bir gençlik değişimi ile ilgili destek faaliyetleri hangileridir? GENÇLİK programının beşinci eylemi olan Destek Faaliyetleri, gençlik etkinliklerinde yer alan insanların ortak bulmalarına ve değişim projeleri hazırlamalarına, geliştirmelerine ve bu projelerin niteliğini yükseltmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Ortak grupların liderleri, proje sunulmadan önce bir araya gelmek ve bir Fizibilite ziyareti yapmak isteyebilirler. Eylem 5 ayrıca, gençlik çalışanlarının ve gençlik liderlerinin proje yönetimi, kültürler arası çalışma yöntemleri ve dil becerileri konusunda eğitim görmeleri için de destek sağlar. Destek Faaliyetlerine ilişkin daha fazla bilgi için Bölüm G ye bakınız ve/veya Ulusal Ajansınızla irtibat kurunuz. 19

20 C.7 Projenin finansmanı nasıl sağlanır? Topluluk hibesi, diğer kamu ve/veya özel katkılarla beraber eş finansmana dayalıdır. Projenin tüm maliyetinin GENÇLİK tarafından karşılanması mümkün değildir. Bu nedenle, tüm ortakların nakdi veya ayni katkıları, projenin tüm maliyetinin karşılanması için çok büyük önem taşımaktadır. Katılımcılar, bütçeye fon bulmak için gerekli etkinliklerin içinde mümkün olduğunca yer almalıdırlar; böylece, projenin hazırlanmasına tam olarak katılmaları mümkün olabilir. Topluluk hibesinin hesaplanması, fiili seyahat masrafları, istisnaî masraflar ve proje ile ilgili diğer masraflar için götürü miktarlar ve her katılımcı için gün başına sabit oranlara dayanır. Sabit oran, tam bir program gününü takip eden geceler üzerinden hesaplanır. Götürü miktarlar ve sabit oranlar için üst sınır, Bölüm C.10 da açıklanmaktadır; ancak, başvurunun yapıldığı Program ülkesine göre değişiklik gösterebilir. Yol masrafları ve istisnaî masraflar dışında, Topluluğun faaliyete katkısı belirli herhangi bir özel maliyetle doğrudan bağlantılı değildir; hesap verilmesi ve gerekçelendirilmesi gerekmeyen götürü miktarlardan oluşmaktadır. Yararlanıcılar, uygun gördükleri takdirde, Bölüm C.10 daki yükümlülükleri yerine getirdikleri ölçüde katkıyı kullanabilirler. Bu bütçe mekanizması, başvuranların beklenen hibenin miktarı hakkında fikir sahibi olmaları ve değişim etkinliğinde daha gerçekçi bir planlama yapmaları için geliştirilmiştir. Başvuruda, hibenin kullanılacağı hedeflere ve ilgili etkinliklerin türlerine ilişkin ayrıntılı bir açıklama verilmesi gerekmektedir. Bu husus, projelerin seçimi sırasında göz önüne alınacak en önemli konulardan biri olacaktır. Topluluk hibesi Gönderen grup Fiili seyahat masraflarının % 70 i (gençlerin ve grup liderlerinin) Ön hazırlık ziyaretine katkı Katılımcıların ve etkinliklerin hazırlanması için bir götürü miktar (sigorta dahil) Özel ihtiyaçları bulunan gençlere ya da etkinliklerin özel niteliğine bağlı olarak ortaya çıkabilecek fiili istisnaî masraflar Ev sahibi grup Etkinliklerin ve katılımcıların hazırlanması götürü miktar (sigorta dahil ) Genel etkinlik masraflarının karşılanması için proje başına götürü miktar Her katılımcı için (gençler ve grup liderleri) gün başına sabit oran Özel ihtiyaçları bulunan gençlerle ya da etkinliklerin özel niteliğine göre ortaya çıkabilecek fiili istisnaî masraflar Ön Hazırlık Ziyareti Ön Hazırlık Ziyareti (ÖHZ) için yol masraflarının tamamı (%100) karşılanmakta ve gün başına sabit bir oran ödenmektedir. Bu katkı, en çok iki gün (seyahat hariç) için yapılır ve her gönderen grubundan bir ve yalnızca katılımcılardan birinin genç bir katılımcı olduğu durumlarda iki, kişi için geçerlidir. Ön hazırlık toplantısı, projeye ev sahipliği yapacak ülkede gerçekleştirilmelidir. İstisnaî masraflar Proje, imkânları kısıtlı gençleri içeriyor ve bu gençlerin bazı özel ihtiyaçları (bir engelden ya da başka koşullardan kaynaklı) var ise ya da proje özel bir pedagojik içeriğe sahip ise ve/veya etkinliklerin özel niteliği nedeniyle böyle bir ödeme öngörülmüş ise, bazı istisnaî masraflar karşılanacaktır. Aşı ve vize masrafları istisnaî masraflar kapsamındadır. 20

21 Bütün istisnaî masrafların fiili olması, desteklenebilir ve gerekçelendirilebilir olması gerekmektedir. C.8 Nasıl başvurulur? 10 Son başvuru tarihleri ve başvuru formları için lütfen yukarıda B.5 bölümüne bakınız. Ayrıca ülkenizdeki Ulusal Ajans tan formu doldurmak için yardım isteyebilirsiniz. İki ya da üç taraflı bir değişim için, gönderen ve ev sahibi gruplar bağlı bulundukları Ulusal Ajanslara ayrı ayrı başvururlar. Çok taraflı bir değişim için, diğer ortaklar adına ev sahibi grup (eşgüdümü sağlayan grup) kendi Ulusal Ajansına başvurur. Eğer çok taraflı değişim gezici nitelikte ise, ortak grupların herhangi biri (eşgüdümü sağlayan grup), diğer ortaklar adına kendi Ulusal Ajansına başvurabilir. Merkezi, Program ülkelerinden birinde bulunan ve en az 8 Program ülkesinde şubesi bulunan Avrupa Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları (yasal düzenlemeler) AGSTK lar, doğrudan Avrupa Komisyonu na başvurabilirler. Başvurular, ulusal şubeler aracılığıyla ilgili Ulusal Ajansa da yapılabilir. C.9 Ortakların sözleşmeden doğan yükümlülükleri nelerdir? Sözleşme Gençlik Değişimi onaylandıktan sonra, yararlanıcı tarafla imzalanan hibe anlaşması (sözleşme), Topluluk fonlarının nasıl kullanılacağını belirleyecektir. Gönderen ve ev sahibi gruplar sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getireceklerdir. Grupların, projelerini başvuruda belirtildiği şekilde uygulamaları gerekmektedir. Projenin başvuruda ortaya konduğu şekilde uygulanması ile değerlendirmenin ve takibin yerine getirilmesini sağlamak, gönderen ve ev sahibi grupların ortak sorumluluğudur. Gönderen grup, seyahat masraflarının dökümünün verilmesinden sorumlu olmasına ek olarak, katılımcıların hazırlanması ve projenin planlanmasının masraflarında da ev sahibi grupla beraber sorumluluk sahibidir. Avrupa Komisyonu ya da bir Ulusal Ajans, projenin uygulandığı yere ziyaretler yaparak, sözleşmeden doğan yükümlülüklerin gerektiği gibi yerine getirilip getirilmediğini inceleyebilir. Proje sırasında önceden tahmin edilemeyen bazı etmenler projenin uygulanmasını tehlikeye sokarsa, ortaklar gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak için derhal Ulusal Ajanslarıyla ya da Avrupa Komisyonu ile iletişime geçmelidirler. Projenin önceden anlaşmaya varıldığı şekilde uygulanmaması durumunda, Ulusal Ajans ya da Avrupa Komisyonu hibenin bir bölümünün ya da tamamının tazminini isteyebilir. Sigorta Hem gönderen hem de ev sahibi gruplar kendi gruplarının sigorta işlemlerinden sorumludur. Söz konusu sigorta hastalık, kaza, ölüm, kalıcı özür ve ciddi hastalık ya da kaza durumlarında katılımcının ülkesine geri gönderilmesi için gerekli olan masrafları kapsamalıdır. Sigorta ayrıca, toplumsal sorumluluk ile kimlik ve yolculuk belgelerinin kaybını da kapsamalıdır. Eğer değişim programına katılan genç E 111 ya da benzer bir şekilde ulusal sosyal güvenlik sistemi kapsamındaysa, bu işlemlerin bu sigortayı tamamlayıcı nitelikte olması gerekmektedir. Özellikle, faaliyetlerini uluslararası işbirliği çerçevesinde yapan gönderen kuruluşlar başta olmak üzere, gerek gönderen gerekse ev sahibi gruplara, Avrupa Komisyonu nun sözleşmeli sigorta sistemini kullanmaları tavsiye olunur. Ancak, aynı nitelikte hizmet verildiği ölçüde, diğer sigorta şirketleriyle anlaşma yapılması da mümkündür. Avrupa Komisyonu tarafından tavsiye edilen sigorta ile ilgili daha ayrıntılı bilgi Ulusal Ajanslardan ya da Ulusal Koordinatörlerden temin edilebilir. 10 Aşağıdaki bilgiler, yalnızca Program ülkelerinin projeleri için geçerlidir. 21

22 C.10 Gençlik Buluşmaları 11 Program ülkelerindeki büyük çaplı bazı projeler, Eylem 1 çerçevesinde Gençlik Buluşmaları adı altında desteklenebilir. Söz konusu projeler, aşağıdaki ölçütlere uygun olmalıdır. Ortaklar Gençlik buluşmaları çok taraflı olmalıdır; başka bir deyişle (en az iki tanesi AB Üye Devleti olmak üzere) en az sekiz Program ülkesinden ortakları içermelidir. Katılımcılar Gençlik Buluşmasına katılacak olan gençlerin, Program ülkelerinden birinde yasal ikameti olmalı (bkz. B.2 ve B.3) ve prensipte yaşları 15 ile 25 arasında olmalıdır Herhangi bir Gençlik Buluşmasının prensipte en az 60 en çok 200 katılımcısı olmalıdır (grup liderleri dahil olmak üzere) Ulusal gruplar arasında katılım sayısı açısından bir denge kurulmalıdır (ev sahibi ülkenin grubu biraz daha büyük olabilir) Süre Gençlik Buluşmasının süresi, seyahat hariç 6 ila 12 gün arasında olmalıdır. Projenin içeriği Gençlik Buluşmaları, Gençlik Değişimi için belirtilmiş olan ölçütlere (bkz. Bölüm C.4) ek olarak, aşağıdaki özel ölçütlere de uygun olmalıdır: GENÇLİK programına açık bir ek değer/katkı sağlamalıdır. Gençlik Buluşmalarında yapılan tartışmalar aşağıdaki konulara odaklanmalıdır: - GENÇLİK programının genel ve o yıl için öncelikli hedef ve temaları (bkz. Bölüm A.2) ya da, - Gençlik alanında tanımlanmış olan politik öncelikler veya, - Avrupa nın geleceği Kültürler arası öğrenme sürecini geliştirmeli ve gençlerin seçilmiş olan temayı irdeleyebilecekleri genel tartışma ve atölye çalışmaları düzenlemelidirler. Bir projenin finansmanı nasıl sağlanır? Topluluk hibesi, diğer kamu ve/veya özel katkılarla beraber eş finansmana dayalıdır. Projenin tüm maliyetinin GENÇLİK tarafından karşılanması mümkün değildir. Bu nedenle, düzenleyicilerin ve/veya katılımcıların nakdi veya ayni ya da bu iksinin bileşimi şeklinde katkıları olabilir. Topluluk hibesi fiili maliyetler bazında hesaplanmaktadır ve projenin organizasyonu ile doğrudan ilişkili masrafların toplamının % 30 unu karşılamaktadır (en fazla ya kadar). Topluluk hibeleri ve finansman kuralları hakkında detaylı bilgi için Bölüm C.10 a bakınız. Nasıl başvurulur? Son başvuru tarihleri ve başvuru formları için lütfen yukarıda B.5 bölümüne bakınız. 11 Gençlik Buluşmalarına, sadece Program ülkelerinden katılımcıların dahil edilebileceğine dikkat ediniz. 22

PROGRAMI PROGRAM GENEL TANITIMI

PROGRAMI PROGRAM GENEL TANITIMI PROGRAMI PROGRAM GENEL TANITIMI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı HAYATBOYU ÖĞRENME GENÇLİK Aralık 1999 2002 Helsinki Zirvesi - Topluluk

Detaylı

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! Erasmus+ Okul Okul Eğitimi Programı AMAÇLARI Eğitimde kaliteyi artırmak, Program ülkeleri okullar ve eğitim personeli arasında işbirliğini güçlendirmek Erasmus+ Okul Hedef

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZİ. Webinar 3- AB Projelerine Giriş, Proje Nedir? 11 Nisan 2016

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZİ. Webinar 3- AB Projelerine Giriş, Proje Nedir? 11 Nisan 2016 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZİ Webinar 3- AB Projelerine Giriş, Proje Nedir? 11 Nisan 2016 Proje Nedir? Proje Döngüsü Yönetimi Temel İlkeleri Erasmus+ Gençlik Programı PROJE NEDİR? BELİRLİ BİR

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ STAJ YERİ BULMA Öğrenciler, Easmus+ Erasmus Programı Staj Hareketliliği kapsamında Öğrenim hareketliliğinde olduğu gibi Staj hareketliliğinde

Detaylı

2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI SUNUM PLANI Erasmus artı( +) Programı Nedir? Erasmus artı (+) Programının Amacı? Programa Kapsamındaki Ülkeler Program Kapsamında

Detaylı

BÜYÜK ÖLÇEKLİ AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ ETKİNLİKLERİ

BÜYÜK ÖLÇEKLİ AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ ETKİNLİKLERİ Bölüm B Büyük Ölçekli Avrupa Gönüllü Hizmeti etkinlikleri BÜYÜK ÖLÇEKLİ AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ ETKİNLİKLERİ BÜYÜK ÖLÇEKLİ AGH ETKİNLİKLERİNİN AMAÇLARI NELERDİR? Bu eylem, gençlik, kültür ve spor alanında

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU SON BAŞVURU TARİHİ 30 MART 2015 1 Erasmus Stajı Nedir? Staj, bir yararlanıcının programa katılan

Detaylı

Türkiye Ulusal Ajansı kimdir?

Türkiye Ulusal Ajansı kimdir? Türkiye Ulusal Ajansı kimdir? Niçin Erasmus+? 2007-2013 Gençlik Programı Comenius Erasmus Leonardo da Vinci Grundtvig Değerlendirme Erasmus + Niçin Erasmus+? Avrupa 2020 Stratejisi Akıllı Büyüme Sürdürülebilir

Detaylı

ERASMUS PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ. Avrupa Birliği Birimi 31 Ocak 1 Şubat 2013

ERASMUS PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ. Avrupa Birliği Birimi 31 Ocak 1 Şubat 2013 ERASMUS PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ Avrupa Birliği Birimi 31 Ocak 1 Şubat 2013 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları İki programdan oluşmaktadır: Hayatboyu Öğrenme Programı Gençlik Programı

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014-2015 Erasmus+ Personel Hareketliliği Duyurusu 2014-2015 akademik yılında Erasmus+ Personel Hareketliliğinden yararlanmak isteyen personelimiz

Detaylı

İLAN TARİHİ 3 Mart 2014. SON BAŞVURU TARİHİ: 25 Mart 2014

İLAN TARİHİ 3 Mart 2014. SON BAŞVURU TARİHİ: 25 Mart 2014 2013-2014 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU İLAN TARİHİ 3 Mart 2014 SON BAŞVURU TARİHİ: 25 Mart 2014 Erasmus Stajı Nedir? Staj (yerleştirme), bir yararlanıcının programa

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ KA1 Personel Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 13 Mart 2014

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ KA1 Personel Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 13 Mart 2014 Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus+ KA1 Personel Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 13 Mart 2014 Erasmus+ Personel (Ders Verme ve Eğitim Alma) Hareketliliği Nedir? Bireylerin

Detaylı

OKUL EĞİTİMİ PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ

OKUL EĞİTİMİ PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ OKUL EĞİTİMİ PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ Bu hareketlilik projesi aşağıdaki faaliyetlerden birini ya da daha fazlasını kapsayabilir: Personel hareketliliği: Öğretme görevlendirmeleri: bu Faaliyet

Detaylı

Türk Ulusal Ajansı HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI GENÇLİK PROGRAMI. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

Türk Ulusal Ajansı HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI GENÇLİK PROGRAMI. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı GENÇLİK PROGRAMI T.C. T.C. AVRUPA Avrupa BİRLİĞİ Birliği Bakanlığı BAKANLIĞI Türk Ulusal Ajansı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI Comenius Leonardo

Detaylı

En az 8 saat ders vermek şartı ile en az 2 iş günü ve en fazla 2 ay (seyahat süresi hariç).

En az 8 saat ders vermek şartı ile en az 2 iş günü ve en fazla 2 ay (seyahat süresi hariç). 2016 / 2017 DÖNEMİ ERASMUS+ DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği Faaliyetine başvurmak isteyen AKADEMİK personelin; 05 Haziran 2017 25 Haziran 2017

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI Gül Özcan Mesleki Eğitim Programı Programa dahil ülkelerin, mesleki eğitime yönelik politika ve uygulamalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir mesleki eğitim programıdır.

Detaylı

2016 / 2017 YILI ERASMUS+ EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

2016 / 2017 YILI ERASMUS+ EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA 2016 / 2017 YILI ERASMUS+ EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği Faaliyetine başvurmak isteyen İDARİ personelin; 05 Haziran 2017 25 Haziran 2017 tarihleri

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 3. EK HİBE DUYURUSU İLAN TARİHİ: 11 MAYIS 2012 SON BAŞVURU TARİHİ: 17 MAYIS 2012

2011-2012 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 3. EK HİBE DUYURUSU İLAN TARİHİ: 11 MAYIS 2012 SON BAŞVURU TARİHİ: 17 MAYIS 2012 2011-2012 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 3. EK HİBE DUYURUSU İLAN TARİHİ: 11 MAYIS 2012 SON BAŞVURU TARİHİ: 17 MAYIS 2012 Üniversitemizin 2011-2012 öğretim yılında Erasmus Hareketlilik

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ İLAN TARİHİ 20 OCAK 2017

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ İLAN TARİHİ 20 OCAK 2017 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI ERASMUS+ DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU İLAN TARİHİ 20 OCAK 2017 SON BAŞVURU TARİHİ 25 ŞUBAT 2017 Üniversitemiz, ERASMUS+ Hareketlilik Faaliyetleri

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler / Erasmus Ofisi

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler / Erasmus Ofisi 1 2 Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından 2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan «Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik» programı yerine, 2014-2020 yıllarında uygulanacak olan yeni programdır. 3 4 Ana

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

ERASMUS+ ve Türkiye Ulusal Ajansı Projeleri

ERASMUS+ ve Türkiye Ulusal Ajansı Projeleri ERASMUS+ ve Türkiye Ulusal Ajansı Projeleri AB Hibe Programları Çerçevesinde Türkiye Ulusal Ajansı Projeleri: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği ve Stratejik Ortaklıklar 29 Nisan 2016, Çorum Misafirleriniz

Detaylı

AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU

AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU Erasmus+ Programı dâhilinde, Ankara Ticaret Odası Koordinatörlüğünde 12 Üniversitenin katılımıyla oluşan Yeni İş Tecrübeleri için Ankara Konsorsiyumu (YİTAK) Projesi,

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Bilgilendirme Toplantıları Ulusal Ajans olarak da bilinen AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Eğitim

Detaylı

bilgi@ua.gov.tr EĞİTİM, HAYATBOYU SÜREN BİR ETKİLEŞİMDİR! Sorularınız İçin www.ua.gov.tr Ülke Merkezli Faaliyetler http://ua.gov.

bilgi@ua.gov.tr EĞİTİM, HAYATBOYU SÜREN BİR ETKİLEŞİMDİR! Sorularınız İçin www.ua.gov.tr Ülke Merkezli Faaliyetler http://ua.gov. TC AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TC AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Ülke Merkezli Faaliyetler http://uagovtr

Detaylı

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI HASAN ORTAÇ İL AB PROJE KOORDİNATÖRÜ UŞAK VALİLİĞİ AB KOORDİNASYON MERKEZİ ERASMUS+ ÖZEL EYLEMLER (Grundtvig, Erasmus, Comenius, Leonardo) (Bireylerin Öğrenme

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI COMENIUS 2007-2013 PROGRAMA DAHİL OLAN ÜLKELER 27 AB Üyesi Ülke Norveç

Detaylı

International Cartographic Association-ICA

International Cartographic Association-ICA International Cartographic Association-ICA 1.AMAÇ: Uluslararası Kartografya Birliği (International Cartographic Association-ICA), 1959 yılında kurulmuştur. Hükümetler dışı bir kuruluş olan ICA nın ana

Detaylı

25 ŞUBAT2015 MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR

25 ŞUBAT2015 MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR ERASMUS + 2015-2016 ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ İLANI (Öğrenim/Staj) SON BAŞVURU TARİHİ: 25 ŞUBAT2015 MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR Erasmus + Programı kapsamında 2015-2016 akademik yılı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği

Detaylı

AKADEMİK YILI YAZ DÖNEMİ ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM İLANI BAŞVURU TARİHLERİ: MART 2017

AKADEMİK YILI YAZ DÖNEMİ ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM İLANI BAŞVURU TARİHLERİ: MART 2017 2017-2018 AKADEMİK YILI YAZ DÖNEMİ ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM İLANI BAŞVURU TARİHLERİ: 13-28 MART 2017 Staj (yerleştirme), bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya

Detaylı

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/05/2016 31/05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 03 08 03 Almanya 03 03 02 18 26 93 50 53 89 Arnavutluk 02 Avusturya 02 03 01 02 Belçika

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi 2015 2016 AKADEMİK YILI ERASMUS + PROGRAMI ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI Erasmus + Programı Öğrenci Öğrenim

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. Erasmus+ 2015-2016 Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. Erasmus+ 2015-2016 Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları Başvuru Yöntemi ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Erasmus+ 2015-2016 Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları 21 Mart 2016 15 Nisan 2016 tarihleri arasında online alınacaktır. http://www.kimoerasmus.com/erzincan/default.aspx?id=1

Detaylı

ERASMUS PROGRAMI PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ 2016 2017 Bilgilendirme Sunumu. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ofisi

ERASMUS PROGRAMI PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ 2016 2017 Bilgilendirme Sunumu. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ofisi ERASMUS PROGRAMI PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ 2016 2017 Bilgilendirme Sunumu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ofisi PROGRAMI YÜRÜTEN KURULUŞ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB GENÇLİK

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Ülke TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Temsilcilik Türü Şehir Telefon Faks e-posta A.B.D. Başkonsolosluk Adana (0322) 346 62 62 (0322) 346 79 16 A.B.D. Büyükelçilik Ankara 455 55 55 467 00 19 A.B.D.

Detaylı

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği nden Yararlanma Süresi: En az 3 ay En fazla 12 ay

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği nden Yararlanma Süresi: En az 3 ay En fazla 12 ay 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ 1 Erasmus+ Programı Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını tevsik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği

Detaylı

ERASMUS+ ( ) 2016

ERASMUS+ ( ) 2016 ERASMUS+ (2014-2020) 2016 Yürütme Ajansı na Sunulan Merkezi Projeler Merkezi Projeler MERKEZİ PROJELER NİÇİN ÖNEMLİDİR? Sektörlere yön veren kurum ve kuruluşlarla ortaklık kurmayı sağlar, Proje sonuçlarının

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ İLAN TARİHİ 19 ARALIK 2016 SON BAŞVURU TARİHİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ İLAN TARİHİ 19 ARALIK 2016 SON BAŞVURU TARİHİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU İLAN TARİHİ 19 ARALIK 2016 SON BAŞVURU TARİHİ 31 OCAK 2017 1 Erasmus+ Stajı Nedir? Staj, bir yararlanıcının

Detaylı

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris)

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) Dr. A. Alev BURÇAK Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Sunu Planı OECD Hakkında

Detaylı

BİLGE Sisteminde Uluslararası Anlaşma Kodları

BİLGE Sisteminde Uluslararası Anlaşma Kodları 2017 BİLGE Sisteminde Uluslararası Anlaşma Kodları RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGE SİSTEMİNDE ULUSLARARASI ANLAŞMA KODLARININ GÜNCELLENMESİ BİLGE sisteminde tercihli ticaret düzenlemelerine

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu Başkanlığı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu Başkanlığı Tarih ve Sayı: 03/02/2016-42542 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu Başkanlığı *BENF55C2K* Sayı :37567810-199- Konu :2016-2017 Erasmus Başvuru İlanı İKTİSAT FAKÜLTESİ

Detaylı

ERASMUS+ KONSORSİYUMU ÖĞRENCİ STAJ DUYURUSU (Yüksek lisans ve Doktora Öğrencileri İçin)

ERASMUS+ KONSORSİYUMU ÖĞRENCİ STAJ DUYURUSU (Yüksek lisans ve Doktora Öğrencileri İçin) ERASMUS+ KONSORSİYUMU ÖĞRENCİ STAJ DUYURUSU (Yüksek lisans ve Doktora Öğrencileri İçin) Erasmus+ Programı kapsamında, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Koordinatörlüğünde TÜMSİAD, Kastamonu Üniversitesi ve

Detaylı

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği nden Yararlanma Süresi: En az 3 ay En fazla 12 ay

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği nden Yararlanma Süresi: En az 3 ay En fazla 12 ay 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ 1 Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını tevsik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır.

Detaylı

Erasmus+ Programı nın amaçları nedir, programa neden Erasmus adı verilmiştir?

Erasmus+ Programı nın amaçları nedir, programa neden Erasmus adı verilmiştir? Erasmus+ Programı nedir? Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından eğitim ve gençlik alanında 2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programlarının yerine uygulanacak

Detaylı

ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 2015 ERASMUS+ OKUL EĞİTİMİ (KA1-Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Özelindeki Sorular) SORU VE CEVAPLAR Öğretmenlik mesleğine yeni başlayan kişiler, Türkiye Ulusal

Detaylı

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET Avrupa Konseyi üyesi olmayan devlet (Belarus) ÜYE ÜLKELER KURULUŞUN MERKEZİ VE BÜROLARI BÜTÇE Almanya, Arnavutluk, Andorra, Avusturya, Azerbaycan, Belçika,

Detaylı

AVRUPA KÜLTÜR PROGRAMI. Erasmus Bahar Toplantısı 8-9 Nisan 2010 -İzmir

AVRUPA KÜLTÜR PROGRAMI. Erasmus Bahar Toplantısı 8-9 Nisan 2010 -İzmir AVRUPA KÜLTÜR PROGRAMI 2007-2013 Erasmus Bahar Toplantısı 8-9 Nisan 2010 -İzmir Avrupa Kültür Programı I. Amaç II. Hedef Gruplar III. Dizinler Kültür Programı nın Amaçları Program ın üç temel amacı: Kültür

Detaylı

AB Eğitim ve Gençlik Programlarının ikinci dönemi 2006 yılında sona ermiş, 2007-2013 yılları arasında üçüncü dönemi devam etmektedir.

AB Eğitim ve Gençlik Programlarının ikinci dönemi 2006 yılında sona ermiş, 2007-2013 yılları arasında üçüncü dönemi devam etmektedir. Leonardo da Vinci, Hayatboyu Öğrenme Programı içerisinde yer alan, Avrupa Birliği ne üye ve aday ülkelerin mesleki eğitimlerine yönelik politika ve uygulamaları desteklemek ve geliştirmek amacı ile yürütülen

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler Birimi. Erasmus + Bilgilendirme Toplantısı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler Birimi. Erasmus + Bilgilendirme Toplantısı Erasmus + 06 Şubat 2014 ESOGÜ ve ERASMUS? Programı Nedir? Programının Amacı Programı Kapsamında Yürütülen Faaliyetler Programı Neleri Destekler? Programından Kimler Yararlanır? Programının Getirdiği Değişiklikler

Detaylı

Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır.

Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır. Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin 2014-2020 yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır. İZÜ ve Erasmus+ Yükseköğretim Hareketlilik KA-103 Projesi Personel

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı Erasmus+ KA1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği KA2: İyi ve Yenilikçi Uygulamalar için İşbirliği Stratejik Ortaklıklar

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Geleceğin Karbon Piyasaları Şekilleniyor Pazara Hazırlık Ortaklık Girişimi (PMR) Kyoto Protokolü nün ilk yükümlülük döneminin sona ereceği 2020 yılı sonrası yeni iklim

Detaylı

2012-2013 Akademik Yılı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve 2011-2012 Akademik Yılı Staj Hareketliliği Başvuru Duyurusu

2012-2013 Akademik Yılı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve 2011-2012 Akademik Yılı Staj Hareketliliği Başvuru Duyurusu 2012-2013 Akademik Yılı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve 2011-2012 Akademik Yılı Staj Hareketliliği Başvuru Duyurusu Öğrenci Seçim Takvimi 20 Şubat 8 Mart 2012: Adayların online başvuru sürecini

Detaylı

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği İçerik Hareketlilik Projeleri ve Amaçlar Kuruluşlar Katılımcılar Hibe Ölçütleri Bütçe Başvuru Ana

Detaylı

DÜNYAYI İDEALLERİNLE DEĞİŞTİREBİLİRSİN!

DÜNYAYI İDEALLERİNLE DEĞİŞTİREBİLİRSİN! T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Gençlik Programı DÜNYAYI İDEALLERİNLE DEĞİŞTİREBİLİRSİN! 1 2 DÜNYAYI İDEALLERİNLE DEĞİŞTİREBİLİRSİN! Hedef Kitlesi Program

Detaylı

Avrupa Birliği ve Gençlik

Avrupa Birliği ve Gençlik Avrupa Birliği ve Gençlik GENÇLİK Doç. Dr. Çiğdem Nas Avrupa Kıtası AVRUPA BİRLİĞİ NEDİR? ULUSÜSTÜ BÜTÜNLEŞME MODELİ İKTİSADİ BÜTÜNLEŞME İLE SİYASİ BİRLİĞE ULAŞMA GİRİŞİMİ II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Dış İlişkiler Birimi Akademik Yılı Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği Seçim Takvimi 1.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Dış İlişkiler Birimi Akademik Yılı Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği Seçim Takvimi 1. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Dış İlişkiler Birimi 2016-2017 Akademik Yılı Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği Seçim Takvimi 1. Dönem Değerli Akademik ve İdari Personelimiz, 2007-2014 yılları arasında

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 27 ŞUBAT 2015

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 27 ŞUBAT 2015 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 27 ŞUBAT 2015 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU 1 Erasmus+ Programı Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliği, Standart veya Genişletilmiş

Detaylı

ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI. Erasmus Bölüm Koordinatörleri Toplantısı 18 Kasım 2016

ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI. Erasmus Bölüm Koordinatörleri Toplantısı 18 Kasım 2016 ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI Erasmus Bölüm Koordinatörleri Toplantısı 18 Kasım 2016 1 Değişim hayatınızdaki bir yıl değil, bir yıl içerisindeki hayattır. -Anonim 2 Hareketlilikler ÖĞRENCİ PERSONEL 1.

Detaylı

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI (21.01.2016 tarihi İtibariyle) Taraf Devlet Anlaşmanın İmza Edildiği Tarih Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih No Yürürlük Tarihi Vergiler Açısından

Detaylı

ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim?

ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim? Hayır. Türkiye de patent başvurusu yapmakla ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim? Sadece, 1 Kasım 2000 tarihinden itibaren Türkiye nin de dahil olduğu 38 Avrupa ülkesi tarafından kabul edilen ve ayrıca

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ERASMUS+ KONSORSİYUMU ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ERASMUS+ KONSORSİYUMU ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 ERASMUS+ KONSORSİYUMU ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ Değerli Öğrencilerimiz, BAŞVURU İLANI Erasmus+ Programı kapsamında, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Koordinatörlüğünde

Detaylı

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI)

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hülya TEKİN AB Uzmanı

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 5 EKİM 2016

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 5 EKİM 2016 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 5 EKİM 2016 2016-2017 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU 1 Erasmus+ Programı Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliği, Standart veya Genişletilmiş

Detaylı

Dış İlişkiler Ofisi Erasmus+ Programı Koordinatörlüğü

Dış İlişkiler Ofisi Erasmus+ Programı Koordinatörlüğü Dış İlişkiler Ofisi Erasmus+ Programı Koordinatörlüğü Avrupa Komisyonu (ec.europa.eu) Ulusal Ajanslar (www.ua.gov.tr) Ulusal Erasmus + ofisleri (erasmus.beun.edu.tr) Yerleştirildiğin üniversitenin web

Detaylı

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri Sunu İçeriği Tanım ve Kapsam Proje Ortakları Hibe Ölçütleri Bütçe Kalemleri Başvuru

Detaylı

ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI

ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI Personel ders verme hareketliliği Türkiye de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin,

Detaylı

2014-2015 ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU

2014-2015 ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU 2014-2015 ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU Değerli Öğretim Elemanlarımız ve İdari Personelimiz, Cumhuriyet Üniversitesi Dış İlişkiler Birimi ERASMUS+ Kurum Koordinatörlüğü 2014-2015 akademik yılında

Detaylı

Avrupa Birliği 7.Çerçeve Programı Nedir?

Avrupa Birliği 7.Çerçeve Programı Nedir? Avrupa Birliği 7.Çerçeve Programı Nedir? AB Çerçeve Programları, Avrupa Birliği nde çok uluslu araştırma ve teknoloji geliştirme projelerinin desteklendiği başlıca Topluluk Programı dır. İlki 1984 yılında

Detaylı

Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programları Koordinatörlüğü

Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programları Koordinatörlüğü Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programları Koordinatörlüğü ERASMUS+ Programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ve iş dünyası ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği

Detaylı

ERASMUS PLUS ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI (STUDENT MOBILITY) 2014-2015 AKADEMİK DÖNEMİ 1 Haziran 2014-30 Eylül 2015

ERASMUS PLUS ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI (STUDENT MOBILITY) 2014-2015 AKADEMİK DÖNEMİ 1 Haziran 2014-30 Eylül 2015 ERASMUS PLUS ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI (STUDENT MOBILITY) 2014-2015 AKADEMİK DÖNEMİ 1 Haziran 2014-30 Eylül 2015 Erasmus plus programı nedir? Nereden bilgi alabilirim? Başvuru tarihleri nedir? Kimler

Detaylı

2014/2015 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ REHBERİ 1. DEĞERLENDIRME VE SEÇIM SÜRECINE ILIŞKIN TEMEL ILKELER:... 2

2014/2015 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ REHBERİ 1. DEĞERLENDIRME VE SEÇIM SÜRECINE ILIŞKIN TEMEL ILKELER:... 2 2014/2015 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ REHBERİ İÇİNDEKİLER 1. DEĞERLENDIRME VE SEÇIM SÜRECINE ILIŞKIN TEMEL ILKELER:... 2 1.1. Uygunluk Değerlendirmesi:... 2 1.2. Değerlendirme Kriterleri:...

Detaylı

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ DUYURUSU

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ DUYURUSU ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ DUYURUSU Erasmus+ Programı kapsamında, Ankara Ticaret Odası Koordinatörlüğünde 12 Üniversitenin katılımıyla oluşan Yeni İş Tecrübeleri için Ankara Konsorsiyumu (YİTAK) Projesi,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ Kemal Gürüz Atılım Üniversitesi 12 Mart 2012 Yirmi beş yaş üstü nüfus içinde ortaöğrenim görmüş olanların oranı, %. 2007.

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI.

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. 28 Şubat 2014 BASIN BÜLTENİ AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2014 yılı Ocak ayında 2013 yılı aynı ayına göre %5 büyüdü ve toplam

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 12 17 Ocak 2016 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 3 Ocak 2017 Pazar 2016 yılı Kasım ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 12,8 artış göstererek 211 bin adet seviyesinde

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ULUSLARARASI GENÇLİK KAMPI-TÜRKİYE ORTAK DEĞERLER, ORTAK GELECEK VE GENÇ LİDERLER Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Gençlik Çalışmaları Dairesi ULUSLARARASI GENÇLİK KAMPI-TÜRKİYE

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi Büyükdere Cad. No. 106 34394 Esentepe - İstanbul AçıkDeniz Telefon Bankacılığı: 444 0 800 www.denizbank.com Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi 2013 Mali Verileri DenizBank bir Sberbank

Detaylı

Tarih: 13 Temmuz 2012 Daha fazla bilgi için Nurgül Usta Genel Md. Yardımcısı Tel: 0212 349 48 50 E mail:nurgul.usta@dorinsight.

Tarih: 13 Temmuz 2012 Daha fazla bilgi için Nurgül Usta Genel Md. Yardımcısı Tel: 0212 349 48 50 E mail:nurgul.usta@dorinsight. BASIN BÜLTENİ Tarih: 13 Temmuz 2012 Daha fazla bilgi için Nurgül Usta Genel Md. Yardımcısı Tel: 0212 349 48 50 E mail:nurgul.usta@dorinsight.com Hitay Yatırım Holding firmalarından Türkiye nin en büyük

Detaylı

AB HİBELERİ. A. Şükran KARADAYI Uzman Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı

AB HİBELERİ. A. Şükran KARADAYI Uzman Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı AB HİBELERİ A. Şükran KARADAYI Uzman Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı AB mali yardımları Avrupa Komisyonu (European Commission) tarafından, tüm aday ülkeler için olduğu gibi, her yıl Türkiye ye tahsis edilen

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 29. Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 4. İstanbul Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuarı 9. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı Hazırlayan TEKNİK Fuarcılık

Detaylı

ERASMUS+ (2014-2020) İstanbul. 26 Kasım 2014

ERASMUS+ (2014-2020) İstanbul. 26 Kasım 2014 ERASMUS+ (2014-2020) İstanbul 26 Kasım 2014 Türkiye Ulusal Ajansı kimdir? Avrupa Birliği Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak faaliyet gösteren Türkiye Ulusal Ajansı (Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları

Detaylı

Erzincan Üniversitesi. Erasmus+ Akademik ve İdari Personel Hareketliliği Başvuru Duyurusu

Erzincan Üniversitesi. Erasmus+ Akademik ve İdari Personel Hareketliliği Başvuru Duyurusu 2016-2017 Erzincan Üniversitesi Erasmus+ Akademik ve İdari Personel Hareketliliği Başvuru Duyurusu Başvuru Tarihi ve Yeri; 20 Şubat 2017 10 Mart 2017 Uluslararası İlişkiler Ofisi (üst yazı ile) 1) Ders

Detaylı

ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ

ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ Moderatör Konuşmacılar : Bülent ÖZCAN (Başkan) : Dr. Ranâ KASAPOĞLU ÖNDER (İletişim Koordinatörü) Emirhan H. ASLAN (Uzman, Gençlik Hareketlilik Koordinatörlüğü) İstanbul, 19 Şubat

Detaylı

ERASMUS PERSONEL HAREKETLİLİĞİ FAALİYETİ. Erasmus Personel Hareketliliği faaliyeti kendi içerisinde 2 alt faaliyete ayrılmaktadır:

ERASMUS PERSONEL HAREKETLİLİĞİ FAALİYETİ. Erasmus Personel Hareketliliği faaliyeti kendi içerisinde 2 alt faaliyete ayrılmaktadır: ERASMUS PERSONEL HAREKETLİLİĞİ FAALİYETİ EÜB sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarının 1 akademik yıl içerisinde en az 5 saat ders vermek şartı ile en çok 6 haftalığına başka bir

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

Uluslararası Sponsorluk Politikası. 1 Nisan 2015 Amway

Uluslararası Sponsorluk Politikası. 1 Nisan 2015 Amway Uluslararası Sponsorluk Politikası 1 Nisan 2015 Amway Uluslararası Sponsorluk Politikası Bu Politika, 1 Nisan 2015 itibariyle, Amway bağlı kuruluşlarının Amway Satış ve Pazarlama Planı'nı uyguladıkları

Detaylı

Erasmus Programı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Erasmus Programı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular Erasmus Programı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Güncelleme Tarihi 06.04.2016 Programa dahil olan ülkeler hangileridir? 2 Hangi üniversitelere

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞREN, HAYATBOYU KEŞFET!

HAYATBOYU ÖĞREN, HAYATBOYU KEŞFET! T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Grundtvig Programı HAYATBOYU ÖĞREN, HAYATBOYU KEŞFET! 1 Artık ben de bir proje yapıp, meslek edinebileceğim! Yurt dışı

Detaylı

Değişim Programları Bilgilendirme Sunumu (Hukuk Fakültesi) Aralık 2012, Altunizade

Değişim Programları Bilgilendirme Sunumu (Hukuk Fakültesi) Aralık 2012, Altunizade Değişim Programları Bilgilendirme Sunumu (Hukuk Fakültesi) Aralık 2012, Altunizade Bugünün Gündemi 1. Erasmus Öğrenim Hareketliliği 2. Erasmus Staj Hareketliliği 3. Diğer Değişim Programları Neden Değişim?

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 269.665.223,68 305.580.419,69 13,32 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 155.240.675,64 92.044.938,69-40,71 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM ÖĞRENİCİLERİNE VE PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ

MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM ÖĞRENİCİLERİNE VE PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ Bölüm B Mesleki eğitim ve öğretim öğrenicileri ve personeline yönelik hareketlilik projesi MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM ÖĞRENİCİLERİNE VE PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ Bu hareketlilik projesi aşağıdaki

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat) Rapor No: 1/ Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (13/1 Şubat) Şubat 1 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (7) ve EFTA ülkelerinde otomobil pazarı 13 yılı Şubat ayında

Detaylı

EK III. Hayatboyu Öğrenme Programı. Erasmus Yoğun Dil Kursu Düzenleyen Kurumlar için Rehber* Sözleşme Yılı 2013 Akademik Yıl 2013/2014

EK III. Hayatboyu Öğrenme Programı. Erasmus Yoğun Dil Kursu Düzenleyen Kurumlar için Rehber* Sözleşme Yılı 2013 Akademik Yıl 2013/2014 EK III Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Yoğun Dil Kursu Düzenleyen Kurumlar için Rehber* Sözleşme Yılı 2013 Akademik Yıl 2013/2014 *Bu Rehber Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi tarafından

Detaylı