KULLANICI KILAVUZU 1 Ocak 2005 itibariyle geçerlidir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KULLANICI KILAVUZU 1 Ocak 2005 itibariyle geçerlidir."

Transkript

1 KULLANICI KILAVUZU 1 Ocak 2005 itibariyle geçerlidir. europa.eu.int/comm/youth/ 1

2 İçindekiler ÖNSÖZ... 4 SÖZLÜK... 5 A. GİRİŞ... 7 A.1 Bu kılavuz kimlere yöneliktir?... 7 A.2 GENÇLİK programının amaçları ve öncelikleri nelerdir?... 7 A.3 GENÇLİK programının diğer AB programlarıyla ilişkisi nedir?... 8 A.4 GENÇLİK programının yapısı nasıldır?... 8 A.5 GENÇLİK programını kim yürütür? B. GENÇLİK PROGRAMINA KATILIM B.1 Kimler katılabilir? B.2 Program ülkeleri hangileridir? B.3 GENÇLİK Programına başka hangi ülkeler katılabilir? B.4 Genel seçim işlemleri nelerdir? B.5 Son başvuru tarihleri ne zamandır? C. EYLEM 1 AVRUPA İÇİN GENÇLİK C.1 Niçin Avrupa için Gençlik? C.2 Bir Gençlik Değişimi nedir? C.3 Kimler katılabilir? C.4 Proje Finansmanında Öncelikler Nelerdir? C.5 Genel seçim ölçütleri nelerdir? C.6 Bir gençlik değişimi ile ilgili destek faaliyetleri hangileridir? C.7 Projenin finansmanı nasıl sağlanır? C.8 Nasıl başvurulur? C.9 Ortakların sözleşmeden doğan yükümlülükleri nelerdir? C.10 Gençlik Buluşmaları C.11 Finansman kurallarına genel bir bakış D. EYLEM 2 AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ D.1 Niçin Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH)? D.2 Bir Avrupa Gönüllü Hizmeti projesi nedir? D.3 Ortakların yükümlülükleri nelerdir? D.4 İmkânları kısıtlı gençler nasıl dahil edilebilir? D.5 Hangi eğitim çalışmaları Avrupa Gönüllü Hizmetinin bir parçasıdır? D.6 Bir AGH projesiyle ilgili destek faaliyetleri hangileridir? D.7 Proje finansmanı için öncelikler nelerdir? D.8 Bir projenin finansmanı nasıl sağlanır? D.9 Bir AGH projesi nasıl başlatılır ve nasıl başvurulur? D.10 Ortakların sözleşmeden doğan yükümlülükleri nelerdir? D.11 Avrupa çapında projeler D.12 Finansman kurallarına genel bir bakış E. EYLEM 3 GENÇLİK GİRİŞİMLERİ E.1 Niçin Gençlik girişimleri? E.2 Grup Girişimleri E.3 Ağ Kurma projeleri E.4 Geleceğin Sermayesi E.5 Finansman kurallarına genel bir bakış... 53

3 F. EYLEM 4 ORTAK EYLEMLER F.1 Niçin Ortak Eylemler? F.2 Nasıl başvurulur? G. EYLEM 5 DESTEK FAALİYETLERİ G.1 Niçin Destek Faaliyetleri? G.2 Destek Faaliyetleri nelerdir? G.3 Kimler katılabilir? G.4 Proje finansmanı için öncelikler nelerdir? G.5 Bir projenin finansmanı nasıl sağlanır? G.6 Nasıl başvurulur? G.7 Etkinliklere ve ölçütlere genel bir bakış G.8 Finansman kurallarına genel bir bakış H. ORTAK ÜLKELER İLE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ H.1 Genel bir bakış H.2 Gençlik Değişimleri H.3 Avrupa Gönüllü Hizmeti H.4 Destek Faaliyetleri EKLER İLETİŞİM BİLGİLERİ LİSTESİ Program Ülkelerindeki Ulusal Ajanslar AKDENİZ ORTAK ÜLKELERİ ULUSAL KOORDİNATÖRLERİ SALTO-GENÇLİK Kaynak Merkezleri Eurodesk Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi Arasındaki Ortaklık

4 Önsöz Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Üye Devletleri, gençler için yaygın eğitim etkinliklerinin desteklenmesi amacıyla, yasal çerçeveyi oluşturan GENÇLİK Topluluk Eylem Programını kurmak için ortak bir karara varmışlardır. Bu kılavuz boyunca, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyinin 13 Nisan 2000 tarih ve 1031/2000/EC sayılı yasal olarak bağlayıcı Kararı kapsamında yer alan belirli etkinlikler GENÇLİK olarak anılacaktır. Program 2000 yılından 2006 nın sonuna kadar sürecektir. GENÇLİK programının uygulanışı ülke merkezlilik (Program ülkelerinin Ulusal Ajansları tarafından yürütülme) ilkesine dayalıdır; amaç, etkinliklerin faydalananlara mümkün olduğunca yakın olması ve gençlik alanında ulusal sistemlerin ve koşulların çeşitliliğine uyum sağlanmasıdır. GENÇLİK Programına tam olarak katılmakta olan 31 ülkenin her birinde bir Ulusal Ajans kurulmuştur. Bu Ulusal Ajanslar, GENÇLİK fonlarını yönetmekte, yararlanıcılara bilgi ve tavsiye sağlamaktadırlar. Ulusal Ajanslar ayrıca, Avrupa Komisyonu, ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde proje rehberleri ile gençler arasında bağlantı noktasıdırlar. Kullanıcı Kılavuzu, birçok dilde yayımlanmakta olup, programa ilişkin bir kaynak doküman özelliğindedir. Kılavuz, çeşitli ülkelerde yaşayan gençler için projeler geliştirmekle ilgilenen kişileri yönlendirmeyi ve bu kişilere gerek Programın hedeflerini, gerekse kurallar uyarınca desteklenebilecek (ya da desteklenemeyecek) proje tiplerini anlayabilmeleri konusunda yardımcı olmayı amaçlar. Kılavuzda ayrıca, başvuru için gerekli olan bilgilerin yanısıra, hangi masrafların beyan edilebileceği ve her bir proje tipi için verilebilecek hibenin düzeyi ile ilgili ayrıntılı bilgiler sunulmaktadır. Kullanıcı kılavuzu, değerlendirmeye alınabilecek proje tiplerinin ölçütlerini, ülkeler ve katılımcılar için proje masraflarının uygunluk (eligibility) tanımını ve değerlendirmeye alınamayacak hususlar hakkında ayrıntılı bilgiler verir. GENÇLİK Programı kapsamında desteklenen temel etkinlikler, beş eylem altında toplanmıştır: Eylem 1, yaşları 15 ile 25 arasında olan gençlerden oluşan grupların kısa dönemli değişimlerini destekler; Eylem 2, yaşları 18 ile 25 arasında olan bireyler için gönüllü hizmeti destekler; Eylem 3, bizzat gençler tarafından yürütülen girişimlere destek verir; Eylem 4, diğer Topluluk Programları ile bağlantılı projeler geliştirme fırsatı sunar; Eylem 5, yeni GENÇLİK projelerinin geliştirilmesini ve uluslararası gençlik çalışmaları alanında kapasite arttırımını ve yenilikleri destekler. Ayrıntılı bilgi ve süreç içerisinde her düzeyde bilgi için Ulusal Ajansımız ile (bkz. Ekler) irtibat kurabilir ya da Avrupa Komisyonu nun adresindeki web sayfasına girebilirsiniz. Bu Kullanıcı Kılavuzunun sonunda verilen İletişim Bilgileri Listesinde hem Türk Ulusal Ajansı nın, hem de diğer Ulusal Ajansların iletişim bilgileri verilmektedir. 4

5 Sözlük Bu kılavuzda kullanılan bazı terimler, GENÇLİK programına özgüdür ya da Avrupa bağlamında belirli bir anlamda kullanılmaktadır. Terminolojiye ilişkin temel tanımlar aşağıda verilmiştir: Üye Devletler Avrupa Birliği üyesi olan ülkeler (bkz. Bölüm B.2 ). EFTA / EEA ülkeleri Avrupa Serbest Ticaret Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı na üye olan üç ülke (bkz. Bölüm B.2). Katılım öncesi veya aday ülkeler Avrupa Birliği üyeliği için başvuruda bulunmuş ve GENÇLİK Programına tam olarak katılmakta olan ülkeler (bkz. Bölüm B.2). Program ülkeleri AB Üye Devletleri, EFTA/EEA ülkeleri ve katılım sürecindeki ülkeler. Bu ülkeler, GENÇLİK Programına tam olarak katılabilirler. (bkz. Bölüm B.2 deki ülkeler listesi). Ortak Ülkelerle Uluslararası İşbirliği Avrupa Birliği Üye Devleti olmayan, ne katılım sürecinde ne de EFTA/EEA üyesi olan ülkeler. Başka bir deyişle, Bölüm B.3 te sayılan Akdeniz ortak ülkeleri, Doğu Avrupa ve Kafkas Ülkeleri ile Latin Amerika ülkeleri, Eylem 1, 2 ve 5 kapsamındaki GENÇLİK projelerine H bölümünde verilen belirli ölçütlere ve prosedürlere tabi olmak suretiyle katılabilirler. Akdeniz ortak ülkeleri AB üyesi olmayan, Akdeniz yakınında yer alan, Avrupa-Akdeniz Gençlik Eylem Programı na katılmakta olan ülkeler (bkz. Bölüm B.3). Doğu Avrupa ve Kafkas Ülkeleri Beyaz Rusya, Rusya, Ukrayna, Moldova, Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan Euro-Med AB Üye Devletlerini ve Akdeniz ortak ülkelerini içeren Avrupa-Akdeniz Gençlik Eylem Programı. Ulusal Ajanslar Her program ülkesinde, ulusal yetkililer tarafından idari konularda Avrupa Komisyonu na yardımcı olması ve GENÇLİK programının büyük bölümünün uygulanmasında sorumluluk üstlenmesi için kurulmuş olan yapılar (bkz. ekteki iletişim bilgileri listesi). Eurodesk Gençlere ve gençlik çalışanlarına eğitim, öğretim ve gençlik alanındaki Avrupa fırsatlarına gençlerin Avrupa etkinliklerine katılımına ilişkin bilgi sağlayan Avrupa bilgi merkezleri ağı (bkz. Ekteki iletişim bilgileri listesi) SALTO-YOUTH Kaynak Merkezleri SALTO, Support and Advanced Learning and Training Opportunities Destek ve İleri Eğitim ve Öğretim sözcüklerinden türemiş bir kısaltmadır. Bu merkezler, gençlikle ilgili kuruluşlara ve Ulusal Ajanslara eğitim ve bilgi vermek amacıya kurulmuş yapılardır / (bkz. Ekteki iletişim bilgileri listesi). Ulusal Koordinatörler Her bir Avrupa-Akdeniz (Euro-Med) ortak ülkesinde, Avrupa-Akdeniz Gençlik Eylem Programı nın uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla ulusal yetkililer tarafından kurulmuş olan yapılar (bkz. ekteki irtibat detayları listesi). Ortaklık Avrupa Komisyonu ile Avrupa Konseyi arasındaki ortaklık, gençlik alanındaki eğitim ve araştırmalara ivme kazandırarak gençlerin aktif vatandaşlıklarını güçlendirmektedir /http://www.trainingyouth.net/ (bkz. Ekteki iletişim bilgileri listesi). Yaygın eğitim GENÇLİK kapsamındaki projeler, gençleri gönüllülük temelinde, aktif olarak içerir ve gençlere örgün eğitim sistemleri dışında beceri ve uzmanlıklar kazanabilmeleri için fırsatlar sunar. Herhangi bir örgün eğitim müfredatının bir parçası olmasalar da, GENÇLİK projeleri katılımcıları için özenle planlanmış bir kişisel ve toplumsal eğitim programını yansıtır ve kültürler arası öğrenme yöntemleri uygularlar. 5

6 AGSTK- Merkezi, Program ülkelerinden birinde bulunan ve en az 8 Program ülkesinde de şubesi bulunan Avrupa Gençlik Sivil Toplum Kuruluşu (yasal düzenlemeler). Topluluk finansmanı Seçilen projelere GENÇLİK programından verilen mali katkı. * * * 6

7 A. Giriş GENÇLİK Topluluk Eylem Programı, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyinin 13 Nisan 2000 tarih ve 1031/ 2000/ AK sayılı Kararı ile kurulmuştur. Avrupa için Gençlik ve Avrupa Gönüllü Hizmeti gibi daha önce de bazı programlar dahilinde yer almış olan etkinlikleri içermektedir. Program, yalnızca projelerine mali destek sağlamak yoluyla değil, aynı zamanda Avrupa çapında ya da daha geniş bir çerçevede ortaklıklar kurulması için bilgi, eğitim ve fırsatlar sağlayarak, gençlerin ve gençlik çalışanlarının çıkarları için çalışacaktır. A.1 Bu kılavuz kimlere yöneliktir? GENÇLİK Programı,öncelikle, Avrupa Birliği Üye Devletlerinin herhangi birinde ya da diğer Program ülkelerinden birinde (bkz. bölüm B.2) yasal olarak ikamet eden ve yaşları 15 ile 25 arasında olan gençlere yöneliktir. Bu Kılavuz, gençler ile gençlik ve yaygın eğitim alanlarındaki diğer aktörleri, GENÇLİK programının sunduğu fırsatlar hakkında bilgilendirmeyi ve onlara programın sağladığı avantajlara erişim imkânı bulabilmeleri için yardımcı olmayı amaçlar. Aşağıda belirtilen gruplar GENÇLİK programına katılabilirler: Gençlik değişim programı organize etmek ya da kendi yerel topluluklarında bir girişim başlatmak isteyen genç grupları Avrupa Gönüllü Hizmetine katılmak isteyen gençler Edindikleri deneyimi ilerletmek isteyen eski gönüllüler Gençlik kuruluşları Gençlik liderleri Gençlik çalışanları Gençlik ve yaygın eğitim alanında faaliyet gösteren proje yöneticileri ya da düzenleyicileri Kâr amaçlı olmayan diğer kuruluş, dernek ya da yapılar. A.2 GENÇLİK programının amaçları ve öncelikleri nelerdir? Program, gençlere hareketlilik ve üçüncü bin yılın Avrupa sının kuruluşuna aktif katılım fırsatları sunar. Bilgi Avrupası"na ulaşılmasına katkıda bulunmayı ve gençlik politikasının gelişimi için işbirliğine yönelik, yaygın eğitim temelli bir Avrupa düzleminin oluşturulmasını hedefler. Yaşam boyu öğrenme kavramını ve aktif vatandaşlığı özendirecek niteliklerin ve uzmanlıkların geliştirilmesini teşvik eder. Program, toplumun bütün kesimlerinde kişisel gelişim ve kolektif etkinlik arasında bir dengeye ulaşmayı ve bu dengenin korunmasını amaçlamaktadır. Programın bu doğrultudaki amaçları şöyledir: Gençlerin bütün toplumla yüksek oranda bütünleşmelerini kolaylaştırmak ve girişimcilik ruhlarını teşvik etmek. Gençlere bilgi, beceri ve yeterlilik kazanmalarında yardımcı olmak ve bu deneyimlerin değerini anlaşılmasını sağlamak. Gençlere, dayanışma duygularını Avrupa da ve daha geniş anlamda dünyada serbestçe ifade etme olanağı tanımanın yanı sıra, ırkçılığa ve yabancı düşmanlığına karşı verilen mücadeleyi desteklemek. Ortak Avrupa kültürümüzün çeşitliliğinin, ortak mirasımızın ve ortak temel değerlerimizin daha iyi anlaşılmasını sağlamak. 7

8 Her türlü ayrımcılığın yok edilmesine ve toplumun her düzeyinde eşitliğin sağlanmasına yardımcı olmak. Yerel düzeyde gençlik çalışmaları üzerinde olumlu bir etkisi olacak projelere bir Avrupa öğesi katmak. Avrupa Komisyonu nun birincil derecede önem verdiği konulardan biri, sosyo-ekonomik, kültürel ya da coğrafi bakımdan daha düşük imkânlara sahip kesimlerden gelen veya engelli gençlere GENÇLİK programı çerçevesinde geliştirilmiş olan hareketlilik ya da yaygın eğitim etkinliklerine erişim olanağı vermektir. Avrupa Komisyonu, GENÇLİK programı için Ulusal Ajanslar ile yakın işbirliği içinde, imkânları kısıtlı gençlerin de GENÇLİK e dahil edilmesi için bir strateji geliştirmiştir. 1 Belirtilen genel hedef ve öncelikler çerçevesinde, Avrupa Komisyonu ve Ulusal Ajanslar her yıl spesifik öncelikler belirlemektedir yılında GENÇLİK Programının tüm faaliyetlerinde öncelik: Kültürel Çeşitlilik (çok kültürlü, çok etnikli ve farklı inançlara sahip gençler arasındaki diyalog ve ortak faaliyetlerin hızlandırılması) ve ırkçılık ile yabancı düşmanlığı ile mücadele, İmkanları kısıtlı gençlerin dahil edilmesi konuları ile ilgili proje başvurularına verilecektir. Ayrıca, bireysel olarak Program ülkeleri de yukarıda belirtilen önceliklere, örn. ülke ve etkinlik alanı içerisinde coğrafi dengeye tam olarak saygı göstermek suretiyle ulusal öncelikler belirleyebilirler. Yıllık ve ulusal önceliklere ilişkin daha detaylı bilgi Komisyon un web sayfasından ya da diğer web sayfalarından edinilebilir (bkz. Ekler). A.3 GENÇLİK programının diğer AB programlarıyla ilişkisi nedir? GENÇLİK programı, diğer AB girişimlerinden yalıtılmış bir girişim değildir. SOCRATES ve LEONARDO DA VINCI ile beraber, gerek örgün gerekse yaygın eğitim ve mesleki eğitim alanında bir Avrupa eğitim düzlemi yaratmak için geliştirilmiş birçok programlardan biridir. Yaygın eğitim deneyimine odaklanmış etkinlikler sunan GENÇLİK programı, diğer iki temel programı tamamlayıcı niteliktedir. A.4 GENÇLİK programının yapısı nasıldır? GENÇLİK programının genel yapısı, değişik eylemler arasında bütünleşmeyi ve bu eylemler arasında kesişim noktalarının oluşumunu destekler niteliktedir. Bu bütünleşmiş yaklaşım, Eylemler arasında daha yüksek bir sinerjinin ortaya çıkmasını sağlar; böylece de herhangi bir Eylem de geliştirilmiş olan iyi bir örneğin, diğerlerine de aktarılması mümkün olabilir. Bu beş temel Eylem şunlardır: Eylem 1 Avrupa için Gençlik Gençlik Değişimleri ve Gençlik Buluşmaları, farklı ülkelerden (yaşları arasında olan) genç gruplarına bir araya gelme fırsatı sunar. Bu programların, grupların ortak noktalarını keşfetmeleri ve birbirlerinin kültürlerini tanımaları açısından pedagojik bir değeri ve yaygın öğrenim gibi bir amacı vardır. 1 Dahil Etme Stratejisi ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen adresini inceleyiniz. 8

9 Eylem 2 Avrupa Gönüllü Hizmeti ( AGH ) Bu Eylem çerçevesinde, yaşları 18 ile 25 arasında olan gençler, toplumsal, ekolojik, çevre ile ilgili, sanat ve kültür, yeni teknolojiler, spor vb. gibi geniş bir etkinlik alanındaki yerel projelere Avrupa gönüllüsü olarak katılıp, 12 aya kadar yurtdışında kalabilirler. Eylem 3 Gençlik Girişimleri Bu Eylem aracılığıyla, yaşları 15/18 ile 25 arasında olan gençler yerel düzeyde bir proje yürütmek için destek alabilirler. Amaç, gençlere girişimci ruhlarını ve yaratıcılıklarını geliştirme ve ortaya koyma şansı vermektir. Bunun yanı sıra, eski AGH gönüllülerine gönüllü hizmetleri süresince edindikleri uzmanlık ve becerilerini kullanmaları için somut bir fırsat sunmayı amaçlamaktadır. Eylem 4 Ortak Eylemler Bu Eylem, SOCRATES (genel eğitim), LEONARDO DA VINCI (mesleki eğitim) ve GENÇLİK (yaygın eğitim) programlarını bir araya getirir. Bu üç programın ve Kültür 2000 gibi diğer programların tamamlayıcı niteliğine dayalı girişimlere destek verir. Eylem 5 Destek Faaliyetleri Bu faaliyetler, uluslararası gençlik çalışmaları alanında kapasite arttırımının ve yeniliklerin teşvik edilmesine katkıda bulunmakta, gençlik kuruluşları arasında ortaklıklar kurulması ve güçlendirilmesi için bir ortam oluşturmakta ve iyi uygulamaların paylaşımına imkan sağlamaktadır. Destek faaliyetleri ayrıca eğitim, işbirliği ve bilgilendirme faaliyetlerini destekleyerek GENÇLİK Programı kapsamında Eylem 1, 2, 3 ve 5 projelerinin planlanması, hazırlanması ve kullanımına yardımcı olmaktadır. Yaratıcı (Daha önceki Büyük ölçekli ) Projelere çağrı Kullanıcı Klavuzunda tanımlanan Eylem 5 faaliyetlerine/proje formatlarına ilave olarak Avrupa Komisyonu GENÇLİK Programının spesifik önceliklerini hedefleyen yaratıcı işbirliği, eğitim ve bilgilendirme projeleri için yıllık çağrılar yapmaktadır. Yıllık çağrılar Avrupa Topluluklarının Resmi Gazetesinde ve daha önceki benzer ve diğer çağrılar hakkında bilgi sunan web sitesinde de yayınlanmaktadır. Sınır ötesi işbirliği Sınır ötesi işbirliği, aşağıdaki dipnotta belirtilmiş olan sınırötesi bölgelerinde 2, gençlik çalışanları ile gençler arasında iletişimi geliştirmek amacıyla 2002 yılında başlatılmış bir girişimdir. Bu faaliyetler için özel fonlar tahsis edilmiştir. 2 Sınır ötesi bölgeleri: Avusturya: Burgenland, Niederösterreich, Wien, Kärnten, Steiermark, Oberösterreich Bulgaristan: Yuzhna Bulgarija Çek Cumhuriyeti: Severovychod, Severozapad, Jihhozapad, Jihovychod Güney Kıbrıs: Tüm bölgeler Estonya: Tüm bölgeler Finlandiya: Uusimaa, Etelä-Suomi Almanya: Niederbayern, Oberpfalz, Oberfranken, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Chemnitz, Dresden Yunanistan: Anatoliki Makedonia-Thraki, Kentriki Makedonia, Voreio Agaio, Notio Aigaio, Kriti Macaristan: Nyugat-Dunantul İtalya: Veneto, Friuli-Venezia Giulia Polonya: Zachodniopomorskie, Lubuskie, Dolnoslaskienezia Slovak Cumhuriyeti Zapadne Slovensko, Bratislvsky Kraj Slovenya: Tüm bölgeler 9

10 Bu projeler, mutlaka belirgin bir sınırötesi işbirliği boyutuna sahip olmalı ve bir sınırötesi bölgesinde gerçekleştirilmelidir. Projeler Eylem 1, 2, 3 (sadece Ağ Kurma Projeleri) ve Eylem 5 kapsamında sunulabilir. Bu projeler, GENÇLİK programının ruhuna/özüne ve genel kurallarına uygun olarak gerçekleştirilir. Ancak, sınırötesi işbirliğinin kendine özgü doğası gözönünde tutularak bu kurallarda bir miktar esnekliğe izin verilir. Daha fazla bilgi için Ulusal Ajansınıza başvurabilir ya da aşağıdaki adresi inceleyebilirsiniz: A.5 GENÇLİK programını kim yürütür? Avrupa Komisyonu Programın başlatıcısı olan Avrupa Komisyonu, programın düzgün bir şekilde işlemesinin nihaî sorumlusudur. Bütçeyi yönetir ve Program a ilişkin öncelikleri, hedefleri ve ölçütleri, süreklilik temelinde belirler. Ayrıca, programa katılan ülkelerin her birinde, gençlik ile ilgili işlerden sorumlu ulusal yetkililer tarafından atanmış ve yapılandırılmış ofisler olan GENÇLİK programı Ulusal Ajanslarının eşgüdümünün sağlanması da tamamıyla Komisyon un sorumluluğundadır. Avrupa Komisyonu, Ulusal Ajanslar ile yakın işbirliğine girmekte ve onların etkinliklerini izlemektedir. Ayrıca Avrupa düzeyinde Programın genel uygulanışını, imajını, takibini ve değerlendirilmesini yönlendirmekte ve izlemektedir. Ulusal Yetkililer AB Üye Devletleri ve Programa katılan diğer ülkeler, özellikle temsilciler atadıkları Program Komitesi aracılığıyla, GENÇLİK in uygulanışına katılmaktadırlar. Ayrıca, Ulusal Ajanslar ın oluşturulmasından ve izlenmesinden sorumludurlar. Bu ikinci görev Avrupa Komisyonu ile paylaşılmaktadır. GENÇLİK programı Ulusal Ajansları Temel işlevleri, Program ın ulusal düzeyde desteklenmesi ve uygulanmasıdır. Gençler için mevcut olan Avrupa programları hakkında deneyim sahibi; ilgili konu ve kuruluşlar konusunda bilgilidirler. Ulusal Ajansların her biri, Avrupa Komisyonu ile ulusal, bölgesel ve yerel düzeydeki proje rehberleri ve gençler arasında bir bağ görevi üstlenmekte olup anahtar iletişim noktasıdır. Ajanslar, GENÇLİK Programı ile ilgili genel bilginin yayılmasından ve ortaklıklar kurulmasını teşvik etmek ve kolaylaştırmaktan sorumludurlar. Ayrıca Avrupa Komisyonu nun belirlemiş olduğu ölçütler doğrultusunda, projelerin seçimini yapmak da sorumlulukları arasındadır. Proje rehberlerine danışmanlık yapmakta ve değişik eğitim etkinlikleri düzenlemektedirler. Program ın yararlanıcıları için birincil bilgi kaynağı Ulusal Ajanslardır. Avrupa-Akdeniz (Euro-Med) Ulusal Koordinatörleri Euro-Med Ulusal Koordinatörleri, GENÇLİK programına Avrupa-Akdeniz Gençlik Eylem Programı 3 aracılığıyla katılmakta olan ülkeler için, Program ülkelerindeki Ulusal Ajanslara benzer bir işlev yerine getirmektedirler. 3 Avrupa Komisyonu nun MEDA çerçevesindeki PE (98) 2153 ve PE (00) 2627 Kararları temelinde, 1488/96 sayılı ve 10

11 Diğer Yapılar Yukarıda bahsedilen yapılardan farklı olarak 3 ilave yapı GENÇLİK Programının uygulanmasına tamamlayıcı uzmanlık sağlamaktadır: SALTO-GENÇLİK Kaynak Merkezleri gençlik eğitimi ve işbirliği alanında aktif bir rol oynamaktadır. Eurodesk Ağı da gençlik alanında bilgi sağlayan bir yapıdır. Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi arasındaki ortaklık çerçevesinde hazırlanan Eğitim Materyalleri projelerin hazırlanması ve uygulanmasında faydalı bir araç olarak hizmet verebilmektedir. Yukarıda bahsedilen yapılar hakkında detaylı bilgi için lütfen Sözlüğe bakınız (sayfa 5). Bu Klavuzun eki Avrupa Komisyonu, Ulusal Ajanslar, Ulusal Koordinatörler, SALTO- GENÇLİK Kaynak Merkezleri, Eurodesk Ağı ve Avrupa Komisyonu ile Avrupa Konseyi arasındaki Ortaklık hakkında iletişim bilgilerini içermektedir. 23 Temmuz 1996 tarihli Konsey Yönetmeliği (AK) ile kurulmuş olan Avrupa-Akdeniz Gençlik Eylem Programı. 11

12 B. GENÇLİK PROGRAMINA KATILIM B.1 Kimler katılabilir? Gençlerden oluşan gruplar, kâr amaçlı olmayan sivil toplum kuruluşları ya da dernekler, kamu yetkilileri ile gençlik ve yaygın eğitim alanlarında deneyim sahibi olanlar, GENÇLİK programına katılabilir ve maddi destek için başvuruda bulunabilirler. Merkezi, Program ülkelerinin birinde bulunan ve diğer Program ülkelerinin en az sekizinde şubesi olan Avrupa Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları (AGSTK) da programa katılabilirler. Söz konusu kuruluşlar, doğrudan Avrupa Komisyonu na ya da ulusal şubeleri aracılığıyla o şubenin bulunduğu yerdeki Ulusal Ajansa başvuru yapabilirler. GENÇLİK programıyla eş finansmana dayalı olan projelerin birçoğuna katılmak için, söz konusu her Eylem için geçerli olan ve ortağın ya da ortakların hangi ülkeden geldiğine bağlı olarak değişen kurallara uygun olarak, bir ya da birden çok ortakla bir ortaklık ilişkisi kurulmalıdır. GENÇLİK programının ana hedefi, Program ülkelerinden (AB Üye Devletleri, EFTA/ AEB ülkeleri ve katılım sürecindeki ülkeler) gelen ortaklardır. Sınırlı bir ölçüde ve belirli koşullar altında, dünyanın diğer bölgelerindeki ülkelerdeki diğer bir deyişle ortak ülkelerdeki ortak kuruluşlara da açıktır. B.2 Program ülkeleri hangileridir? GENÇLİK programında yer alan beş eyleminin hepsine katılabilen ülkeler, Program ülkeleri olarak adlandırılmaktadır. Avusturya Belçika Güney Kıbrıs Çek Cumhuriyeti Danimarka Estonya Finlandiya Fransa Avrupa Birliği (AB) Üye Devletleri 4 Almanya Yunanistan Macaristan İrlanda İtalya Letonya Litvanya Lüksemburg Malta Hollanda Polonya Portekiz Slovak Cumhuriyeti Slovenya İspanya İsveç Birleşik Krallık Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) üyesi olan Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri İzlanda Lihteştayn Norveç 4 B.2 dipnotu: Bir deniz aşırı ülke ve bölgeden ( DÜB) bireyler ve oradaki ilgili kamu ve/veya özel kişi ve kuruluşlar, Programın kuralları ve bağlantılı oldukları Üye Devlete uygulanabilir olan düzenlemelere tabi olarak GENÇLİK programı için uygun görülebilirler. İlgili deniz aşırı ülke ve bölgelerin listesi, deniz aşırı ülkeler ve bölgeler birliği ile Avrupa topluluğu hakkındaki 27 Kasım 2001 tarihli Konsey kararının 1 A ekinde yer almaktadır (2200/822/EC), Resmi Gazete L Kasım

13 Avrupa Birliği ne katılmaya aday ülkeler (katılım sürecindeki ülkeler ) Bulgaristan Romanya Türkiye B.3 GENÇLİK Programına başka hangi ülkeler katılabilir? Dünyanın diğer bölgelerinde bulunan, GENÇLİK programı çerçevesindeki Eylem 1, 2 ve 5 e katılabilen ülkeler ( ortak ülkeler ) aşağıdaki öncelik bölgelerine ayrılmıştır: 1.Öncelik bölgeleri 2. Öncelik bölgeleri Akdeniz ortak ülkeleri 5 Doğu Avrupa ve Kafkas Ülkeleri 6 Güneydoğu Avrupa 7 Latin Amerika Cezayir Mısır İsrail Ürdün Lübnan Fas Suriye Tunus Türkiye Batı Şeria ve Gazze Şeridi Filistin Yönetimi Ermenistan Azerbaycan Beyaz Rusya Gürcistan Moldova Rusya Ukrayna Arnavutluk Bosna-Hersek Hırvatistan Makedonya Sırbistan -Karadağ Arjantin Bolivya Brezilya Şili Kolombiya Kosta Rika Küba Ekvator Guatemala Honduras Meksika Nikaragua Panama Paraguay Peru El-Salvador Uruguay Venezüela Ortak ülkeler ile İşbirliği Projeleri hakkında ilave detaylı bilgi ve başvuru yöntemleri için lütfen H Bölümüne bakınız. AB üyesi devletler, Katılım sürecindeki Ülkeler, EEA ve EFTA ülkeleri, Afrika, Karayipler ve Pasifik ülkeleri, Asya ve Latin Amerika ülkeleri arasında gençlik politikaları ve gençlik çalışmaları alanında deneyim ve iyi uygulamaların değişiminin geliştirilmesine katkı sağlayan yaratıcı pilot projeler çağrısı Avrupa Komisyonu tarafından yapılacaktır. Çağrı Avrupa Topluluklarının Resmi Gazetesinde ve http :// europa. eu.int/ comm/ youth/ call/ index_en.html web adresinde yayınlanacaktır. Avrupa-Akdeniz Gençlik Eylem Programı (Euro-Med) 8 Avrupa-Akdeniz Gençlik programı, 10 Akdeniz ortak ülkesine, gençlik alanında uluslararası işbirliği çerçevesinde ayrıcalıklı bir konum kazandırmaktadır. Amacı, Akdeniz Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki adresleri inceleyiniz: 5 Euro-Med Kaynak Merkezi: Tel: (33 1) ya da 6 Doğu Avrupa ve Kafkasya Kaynak Merkezi: Tel: (48 22) ya da youth.net/eeca/ 7 Güney Doğu Avrupa Kaynak Merkezi: Tel: (386 1) ya da 8 Euro-Med İşbirliği çerçevesinde eğitim imkanları hakkında ilave bilgi için lütfen adresini inceleyiniz. 13

14 ortak ülkelerinde gençlerin sosyal hayata ve iş yaşamına entegrasyonunu kolaylaştırmak ve sivil toplumun demokratik süreçlerini canlandırmaktır. Daha somut bir hedefi ise, Akdeniz havzasında yaşayan gençler arasında, çeşitli kültürler arasında karşılıklı saygıya, hoşgörüye ve kültürler arası diyaloğa dayalı bir karşılıklı anlayış temeli gerçekleştirmektir. Ayrıca, gençlik kuruluşlarının önemini artırmayı, gençlerin (özellikle genç kadınların) aktif vatandaşlık bilinçlerinin geliştirilmesini ve gençlik alanındaki aktörler arasında bilgi, deneyim ve uzmanlık alışverişinin yaygınlaşmasını amaçlamaktadır. B.4 Genel seçim işlemleri nelerdir? Proje yapmak isteyen gençler ve kullanıcılar, ilgili başvuru formlarını doldurmalı; ve her Eylem altında ayrıntılı olarak açıklanmış olan başvuru usüllerini takip etmelidirler (bkz. C, D, E ve F bölümleri. Aynı şekilde ortak ülkelerle uluslararası işbirliği için bkz. Bölüm H). GENÇLİK Programı nın ve Programın Eylemlerinin hedeflerine, teknik ve niteliksel ölçütlerine ve önceliklerine uyum, her bir hibe kararı için esastır. Ulusal Düzeyde Mali destek için yapılan başvuruların büyük bir çoğunluğu, ulusal düzeyde Ulusal Ajanslar tarafından işleme alınmaktadır. Projeler, gençlik alanında ve gençlik etkinlikleri konusunda bilgi sahibi kişilerden oluşan ulusal seçim komiteleri tarafından seçilmektedir. Seçimler, Avrupa Komisyonu nun kuralları uyarınca yapılmaktadır. Avrupa Düzeyinde Ancak, Gençlik Buluşmaları (Eylem 1), Avrupa Çapında Avrupa Gönüllü Hizmeti ve Ortak Ülkeler ile Çok Taraflı Avrupa Gönüllü Hizmeti Projeleri (Eylem 2), başvuru sahiplerinin Akdeniz ortak ülkelerinde bulunduğu projeler, ve Avrupa gençlik sivil toplum kuruluşları (AGSTK lar) tarafından sunulan projeler gibi, belirli bazı projeler, doğrudan Avrupa düzeyinde ele alınmakta ve seçimler, Avrupa Komisyonu tarafından yapılmaktadır. Seçim Komiteleri de Avrupa Komisyonu, Ulusal Ajanslar, Ulusal Koordinatörler, SALTO- GENÇLİK Ağı ve Avrupa Gençlik Forumu ndan gelen temsilcilerden oluşmaktadır. B.5 Son başvuru tarihleri ne zamandır? Program ülkelerini içeren ve ulusal düzeyde seçilen projeler için, yılda beş son başvuru tarihi vardır: Projenin başlama tarihi Başvuru için son tarih 1Mayıs ile 30 Eylül arası 1 Şubat 1 Temmuz ile 30 Kasım arası 1 Nisan 1 Eylül ile 31 Ocak arası 1 Haziran 1 Aralık ile 30 Nisan arası 1 Eylül 1 Şubat ile 30 Haziran arası 1 Kasım Avrupa düzeyinde seçilen tüm projeler ve ortak ülkeleri içeren projeler için ise, yılda üç adet son başvuru tarihi vardır: Projenin başlama tarihi Başvuru için son tarih 1 Temmuz ile 31 Aralık arası 1 Şubat 1 Kasım ile 30 Nisan arası 1 Haziran 1 Nisan ile 30 Eylül arası 1 Kasım Belirtilen tarihler postalanan güne tekabül etmektedir. (örn. posta damgası) 14

15 Başvuru Formları Ulusal Ajanslar ve Avrupa Komisyonu resmi Başvuru Formlarını sağlar. Başvuru Formları ayrıca Komisyonun web sitesinden ve diğer web sitelerinden indirilebilir (Eke bakınız). Başvurular, yukarıdaki tabloda belirtilen son başvuru tarihlerinde Ulusal Ajanslara (eğer ulusal düzeydeyse) veya Teknik Yardım Ofisi aracılığıyla Avrupa Komisyonuna (eğer Avrupa düzeyindeyse) yapılır. Eğer Avrupa düzeyinde bir proje sunuyorsanız, proje türüne bakılmaksızın başvuru formuyla birlikte ek yasal ve mali belgeleri de eklemeniz gerektiğini unutmayınız. Zorunlu dokümanlar hakkında ilave detay bilgi için Avrupa Komisyonu nun GENÇLİK web sitesine (http://europa.eu.int/comm/youth/program/index_en.html) veya Ulusal Ajansınıza (ulusal düzeyde seçimi yapılan projeler için) ya da Teknik Destek Bürosu na (Avrupa düzeyinde seçimi yapılan projeler için) başvurunuz. Seçim Komitesinin Kararları Hakkında Duyuru Gerek Avrupa düzeyinde seçimi yapılan projeler gerekse ulusal düzeyde seçimi yapılan projeler için seçim toplantıları ortalama olarak proje son başvuru tarihlerinden sonra 6-8 hafta içinde yapılır. Proje başvuru sahipleri seçim Komitesi nin kararları hakkında proje son başvuru tarihinden sonraki 8-10 hafta içinde bilgilendirilir. (ortalama süre). Seçim Komitesi nin sonuçları hakkında daha doğru bilgi almak için Ulusal Ajanslarınız (ulusal düzeyde seçimi yapılan projeler) ya da Teknik Destek Bürosu (Avrupa düzeyinde seçimi yapılan projeler) ile iletişime geçiniz 9. Proje Tarihleri ve Etkinlik Tarihleri Arasındaki Farka Dikkat ediniz. Proje tarihleri hazırlıktan değerlendirmeye kadar her şeyi kapsar. Etkinlik tarihleri ise asıl etkinliğin yapıldığı günlerdir (örnek olarak gönüllünün ev sahibi ülkeye varış günü, gençlik değişimi programının ilk günü vb. gibi). Hem proje hem de etkinlik yukarıda bahsedilen tarihlerde başlamalıdır. Örnek olarak 1 Şubat son başvuru dönemi için yapılacak başvurularda proje için hazırlık çalışmaları 1 Mayıs tarihinden önce başlayamaz ve etkinlik (Gençlik Değişimi, Gönüllü Hizmeti gibi) en geç 30 Eylül tarihi itibarı ile başlamalıdır. Yukarıda belirtilen temel ilkelerle uyumlu olabilmek için etkinliğin proje süresinin birinci gününde başlamaması önemle tavsiye edilmektedir. Proje başlangıç tarihinden önceki masraflar (hazırlık, iletişim, değerlendirme vb.) ile proje bitim tarihinden sonraki masrafların ve her iki taraf arasındaki Hibe Anlaşmasından önceki herhangi bir etkinliğe dair masrafların GENÇLİK Programının mali katkısından karşılanamayacağına lütfen dikkat ediniz. (lütfen aşağıdaki şemaya bakınız). 9 İrtibat Listesi için lütfen sondaki Eke bakınız. 15

16 Proje Tarihleri ve Etkinlik Tarihleri Nihaî rapor Projenin bitişi Etkinliğin bitişi Etkinliğin başlaması Projenin başlangıcı Son başvuru tarihi etkinlik tarihleri/ süre 3 ay proje tarihleri / süre en fazla 2 ay sözleşme süresi 16

17 C. Eylem 1 Avrupa için Gençlik C.1 Niçin Avrupa için Gençlik? Gençlik Değişimleri ve Gençlik Buluşmaları gençleri başka kültürlerle ve başka gerçekliklerle tanıştırıp, onlara belirli konuları tartışma olanağı sunar. Böylelikle, gençler, birbirlerinden çok şey öğrenebilir ve kültürleri arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları keşfedebilirler. Böyle bir deneyim, olumsuz önyargıları ve basmakalıp düşünceleri yıkmaya yardımcı olabilir. Ayrıca, bir Gençlik Değişiminin ya da bir Gençlik Buluşmasının yerel nüfus üzerindeki etkisi, diğer kültürler hakkında olumlu bir bilincin oluşumunu sağlayabilir; ve yalnızca gençler ya da onların kuruluşlarının etkinlikleri üzerinde değil, aynı zamanda yerel halk üzerinde de bir etki yaratabilir. C.2 Bir Gençlik Değişimi nedir? Gençlik Değişimi, iki ya da daha çok ülkeden gelen ve farklı altyapılara sahip genç gruplarını bir araya getirir; bu gruplara birçok farklı konuda tartışma ve bu arada da birbirlerinin ülkeleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olma imkânı verir. Program ülkeleri arasında gerçekleşen değişimler, iki taraflı, üç taraflı ya da çok taraflı olabilir. Bu değişimler, projeye dahil olan program ülkelerinden birinde gerçekleşmek zorundadır. Değişimlerin karşılıklılık esasında olması zorunlu değildir. Örneğin, gönderen ülkenin projenin ikinci bir aşamasında ev sahibi ülke konumunda olması gerekli değildir. Eğer böyle bir durum var ise, ikinci aşama için ayrı bir başvuru sunulmalıdır. Bazı durumlarda, çok taraflı değişimler gezici olabilir, başka bir deyişle, etkinlik süresince tüm değişim grubu birçok ülkeye gidebilir. Dikkat Bir Gençlik Değişimi ne değildir! Aşağıdaki etkinlikler, GENÇLİK programı çerçevesindeki hibeler için uygun DEĞİLDİR: kuruluşların resmi toplantıları tatil gezileri dil kursları okul sınıfı değişimleri akademik çalışma gezileri gösteri turları yarışmalar turizm olarak nitelenebilecek değişim etkinlikleri kâr amacı güden değişim etkinlikleri çalışma kampları (kendi başına amaç olamaz; yalnızca C.4 bölümünde açıklanan gençlik değişiminin tematik, pedagojik ve çalışma yöntemine ilişkin öğelerini tamamlayacak nitelikte olanlar finanse edilebilir.) spor etkinlikleri (kendi başına amaç olamaz; yalnızca C.4 bölümünde açıklanan gençlik değişiminin tematik, pedagojik ve çalışma yöntemine ilişkin öğelerini tamamlayacak nitelikte olanlar finanse edilebilir.) Kültürel etkinlikler (kendi başına amaç olamaz; yalnızca C.4 bölümünde açıklanan gençlik değişiminin tematik, pedagojik ve çalışma yöntemine ilişkin öğelerini tamamlayacak nitelikte olanlar finanse edilebilir.) 17

18 C.3 Kimler katılabilir? Program ülkelerinden birinde ya da bir ortak ülkede (bkz. B.2 ve B.3) yasal olarak ikamet eden ve prensipte yaşları 15 ile 25 arasında olan genç grupları, Gençlik Değişimine katılabilirler. Tüm değişimlerin, en az bir adet AB Üye Devleti içermesi gerekmektedir. Her Gençlik Değişiminde, bir ev sahibi grup ve bir ya da daha çok gönderen grup mevcuttur. İlk aşama, proje fikrinin tartışılacağı bir grup oluşturmak ve bunun nasıl gerçekleştirileceğine karar vermektir. İkinci aşama, gelecekte gerçekleştirilecek değişim için bir ya da daha çok ortak belirlemektir. Ortakların bulunması konusunda Ulusal Ajanslar yardım sunabilirler. C.4 Proje Finansmanında Öncelikler Nelerdir? 2005 yılında öncelik, yukarıda A.2 bölümünde belirtilen konu başlıkları üzerine yoğunlaşmış başvurulara verilecektir. Gençlik Değişimlerine uygulanacak diğer ilgili öncelikler ve seçim kriterleri bundan sonraki bölümlerde açıklanmaktadır. C.5 Genel seçim ölçütleri nelerdir? Ortaklar İkiden fazla ülkeden ortak genç gruplarının bir araya geldiği projelerin (üç taraflı ya da çok taraflı projeler) Avrupa ya getirisi daha yüksek olduğu için, böyle değişimlere öncelik verilmektedir. Avrupa deneyimi olmayan küçük ve/veya yerel kuruluşların katılımı teşvik edilmektedir. İki taraflı (iki ülke arasında gerçekleştirilen) projeler aslen, daha önce Gençlik Değişimi organize etmemiş, belirli bir pedagojik yaklaşımı olan ya da imkânları kısıtlı gençleri içeren ortak grupları için tasarlanmıştır. Katılımcılar Bir Gençlik Değişiminin, grup liderleri hariç, en az 16 en çok 60 katılımcısı olmalıdır. Ulusal gruplar katılımcı sayısı açısından dengeli tutulmalıdır. GENÇLİK programı, imkânları kısıtlı (sosyo-ekonomik, kültürel ya da coğrafi bakımdan daha düşük imkânlara sahip kesimlerden gelen veya engelli) gençlerin katılımını özellikle teşvik etmektedir. İlk kez Avrupa deneyimi yaşayacak gençlerin katılımına da özel önem verilmektedir. Eğer makul nedenler mevcut ise ve sayıları kesin sınırlı ise, bazı istisnaî durumlarda 15 yaşından küçük ya da 25 yaşından büyük katılımcılara da yer verilebilir. Grup liderleri Her grubun bir ya da daha çok lideri olmalıdır (ulusal yasalara ya da söz konusu etkinliğin niteliğine bağlı olarak). Ev sahibi ve gönderen grupların temsilcileri, projenin düzenli olarak yürütülmesi, izlenmesi ve tüm katılımcıların aktif olarak katılımından ortaklaşa sorumlu olacaklardır. Süre Değişim faaliyetinin süresi, seyahat süresi hariç 6 ile 21 gün arasında olmalıdır. Projenin içeriği Yaygın öğrenim deneyimi Proje, gençlerin eğitim sürecine katkıda bulunmalı ve içinde yaşadıkları Avrupa boyutu/uluslararası boyut hakkındaki farkındalılıklarının artırılmasına katkıda bulunmalıdır. 18

19 Tema Başlangıç noktası, her zaman genç katılımcıların bizzat dile getirdikleri ilgi alanları olmalıdır. Değişimin, grupların birlikte irdelemek istedikleri ve katılımcıların günlük deneyimleriyle doğrudan ilişkili olan tematik bir kavramı olmalıdır. Seçilen tema, değişimin günlük etkinliklerine mümkün olduğunca somut olarak yansıtılmalıdır. Temalara örnek olarak, müzik, filmler, yerel miras, çevre, bilgi teknolojisi, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, uyuşturucu kullanımı verilebilir. Program ve çalışma yöntemleri Değişimi planlarken, günlük faaliyetlerin ayrıntılı olarak belirtileceği, açıkça ortaya konmuş ve iyi yapılandırılmış bir programın hazırlanması gereklidir. Günlük program ve çalışma yöntemleri, katılımcıyı mümkün olduğunca çok içermeli ve öğrenme sürecinin gelişimini sağlamalıdır. Yöntemler arasında, gruplar halinde çalışma, saha gezileri, simülasyonlar veya rol oynama oyunları, yuvarlak masa tartışmaları, uygulamalı etkinlikler, sunuşlar, kültürel ya da sportif etkinlikler vb. yer alabilir. Ancak, faaliyetlerin çoğunluğunun değişimin ana temasıyla bağlantısının kurulması gereklidir. Değişik kültürler arası çalışma yöntemlerinin kullanılması, yalnızca birçok konunun, kültürün ve kimliğin irdelenmesi fırsatını vermekle kalmaz; aynı zamanda dil ve diğer becerilerinden bağımsız olarak tüm gençlerin eşit koşullarda katılımını sağlar. Yöntemler ve eğitim kursları hakkında daha fazla bilgi için lütfen Ulusal Ajansınız ile irtibat kurunuz. Kültürler arası boyut ve yerel düzeyde etki Farklı bölgelerden ve ülkelerden gençlerin bir araya getirilmesi, diğer kültürlere ilişkin duyarlılıklarının geliştirilmesi ve aşina oldukları bazı konularda (tarih, kimliklerin algılanışı vb.) yeni perspektifler edinmeleri konusunda yararlı olabilir. Ancak gençlik değişiminin etki alanı, sadece etkinliğin katılımcılarıyla sınırlı olmamalıdır; aynı zamanda kapsanan yerel topluluklara Avrupa kavramını dahil etmeli ve diğer kültürlere karşı olumlu bir duyarlılık geliştirilmesine aracı olmalıdır. Hazırlık ve takip Bir değişimin hazırlık aşaması, projenin başarısı için büyük önem taşır. Bu aşama süresince, katılımcılar bir araya gelmeli, planlanan değişimin amaçları ve temasını tartışmalıdırlar. Ortak gruplar, başvuruda bulunmadan önce faaliyetlere ilişkin programı beraberce geliştirmeli, pratik işleri düzene koymalı ve birbirlerini tanımak için ortak stratejiler üzerinde anlaşmaya varmalıdırlar. Başvuran tarafların ev sahibi ülkeye ön hazırlık ziyareti yapmaları ve bunu da başvurularına dahil etmeleri kuvvetle tavsiye edilmektedir. Bu ziyaret, başvuru kabul edilene kadar gerçekleştirilemez ve normalde (ulaşım hariç) iki gün sürmelidir. Projenin başlangıcıyla beraber ortaklar, değişimin takibi konusunu dikkatlice düşünmelidirler. Örneğin, değişim karşılıklı mı olacak? Bir sonraki projeye yeni bir ortak dahil edilebilir mi? Değişimin tamamlanmasından sonra, tematik kavram üzerine tartışmalar nasıl devam edecek ve bundan sonraki adımlar ne olacaktır? Takiple ilgili konular değişimden önce, değişim sırasında ve değişimden sonra katılımcılarla yapılan değerlendirme toplantılarında gündeme alınmalıdır. Genç grupları, kazandıkları deneyimi diğer gruplara ve kendi yerel topluluklarına, v.b. nasıl aktaracakları konusu üzerinde düşünmelidirler. C.6 Bir gençlik değişimi ile ilgili destek faaliyetleri hangileridir? GENÇLİK programının beşinci eylemi olan Destek Faaliyetleri, gençlik etkinliklerinde yer alan insanların ortak bulmalarına ve değişim projeleri hazırlamalarına, geliştirmelerine ve bu projelerin niteliğini yükseltmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Ortak grupların liderleri, proje sunulmadan önce bir araya gelmek ve bir Fizibilite ziyareti yapmak isteyebilirler. Eylem 5 ayrıca, gençlik çalışanlarının ve gençlik liderlerinin proje yönetimi, kültürler arası çalışma yöntemleri ve dil becerileri konusunda eğitim görmeleri için de destek sağlar. Destek Faaliyetlerine ilişkin daha fazla bilgi için Bölüm G ye bakınız ve/veya Ulusal Ajansınızla irtibat kurunuz. 19

20 C.7 Projenin finansmanı nasıl sağlanır? Topluluk hibesi, diğer kamu ve/veya özel katkılarla beraber eş finansmana dayalıdır. Projenin tüm maliyetinin GENÇLİK tarafından karşılanması mümkün değildir. Bu nedenle, tüm ortakların nakdi veya ayni katkıları, projenin tüm maliyetinin karşılanması için çok büyük önem taşımaktadır. Katılımcılar, bütçeye fon bulmak için gerekli etkinliklerin içinde mümkün olduğunca yer almalıdırlar; böylece, projenin hazırlanmasına tam olarak katılmaları mümkün olabilir. Topluluk hibesinin hesaplanması, fiili seyahat masrafları, istisnaî masraflar ve proje ile ilgili diğer masraflar için götürü miktarlar ve her katılımcı için gün başına sabit oranlara dayanır. Sabit oran, tam bir program gününü takip eden geceler üzerinden hesaplanır. Götürü miktarlar ve sabit oranlar için üst sınır, Bölüm C.10 da açıklanmaktadır; ancak, başvurunun yapıldığı Program ülkesine göre değişiklik gösterebilir. Yol masrafları ve istisnaî masraflar dışında, Topluluğun faaliyete katkısı belirli herhangi bir özel maliyetle doğrudan bağlantılı değildir; hesap verilmesi ve gerekçelendirilmesi gerekmeyen götürü miktarlardan oluşmaktadır. Yararlanıcılar, uygun gördükleri takdirde, Bölüm C.10 daki yükümlülükleri yerine getirdikleri ölçüde katkıyı kullanabilirler. Bu bütçe mekanizması, başvuranların beklenen hibenin miktarı hakkında fikir sahibi olmaları ve değişim etkinliğinde daha gerçekçi bir planlama yapmaları için geliştirilmiştir. Başvuruda, hibenin kullanılacağı hedeflere ve ilgili etkinliklerin türlerine ilişkin ayrıntılı bir açıklama verilmesi gerekmektedir. Bu husus, projelerin seçimi sırasında göz önüne alınacak en önemli konulardan biri olacaktır. Topluluk hibesi Gönderen grup Fiili seyahat masraflarının % 70 i (gençlerin ve grup liderlerinin) Ön hazırlık ziyaretine katkı Katılımcıların ve etkinliklerin hazırlanması için bir götürü miktar (sigorta dahil) Özel ihtiyaçları bulunan gençlere ya da etkinliklerin özel niteliğine bağlı olarak ortaya çıkabilecek fiili istisnaî masraflar Ev sahibi grup Etkinliklerin ve katılımcıların hazırlanması götürü miktar (sigorta dahil ) Genel etkinlik masraflarının karşılanması için proje başına götürü miktar Her katılımcı için (gençler ve grup liderleri) gün başına sabit oran Özel ihtiyaçları bulunan gençlerle ya da etkinliklerin özel niteliğine göre ortaya çıkabilecek fiili istisnaî masraflar Ön Hazırlık Ziyareti Ön Hazırlık Ziyareti (ÖHZ) için yol masraflarının tamamı (%100) karşılanmakta ve gün başına sabit bir oran ödenmektedir. Bu katkı, en çok iki gün (seyahat hariç) için yapılır ve her gönderen grubundan bir ve yalnızca katılımcılardan birinin genç bir katılımcı olduğu durumlarda iki, kişi için geçerlidir. Ön hazırlık toplantısı, projeye ev sahipliği yapacak ülkede gerçekleştirilmelidir. İstisnaî masraflar Proje, imkânları kısıtlı gençleri içeriyor ve bu gençlerin bazı özel ihtiyaçları (bir engelden ya da başka koşullardan kaynaklı) var ise ya da proje özel bir pedagojik içeriğe sahip ise ve/veya etkinliklerin özel niteliği nedeniyle böyle bir ödeme öngörülmüş ise, bazı istisnaî masraflar karşılanacaktır. Aşı ve vize masrafları istisnaî masraflar kapsamındadır. 20

21 Bütün istisnaî masrafların fiili olması, desteklenebilir ve gerekçelendirilebilir olması gerekmektedir. C.8 Nasıl başvurulur? 10 Son başvuru tarihleri ve başvuru formları için lütfen yukarıda B.5 bölümüne bakınız. Ayrıca ülkenizdeki Ulusal Ajans tan formu doldurmak için yardım isteyebilirsiniz. İki ya da üç taraflı bir değişim için, gönderen ve ev sahibi gruplar bağlı bulundukları Ulusal Ajanslara ayrı ayrı başvururlar. Çok taraflı bir değişim için, diğer ortaklar adına ev sahibi grup (eşgüdümü sağlayan grup) kendi Ulusal Ajansına başvurur. Eğer çok taraflı değişim gezici nitelikte ise, ortak grupların herhangi biri (eşgüdümü sağlayan grup), diğer ortaklar adına kendi Ulusal Ajansına başvurabilir. Merkezi, Program ülkelerinden birinde bulunan ve en az 8 Program ülkesinde şubesi bulunan Avrupa Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları (yasal düzenlemeler) AGSTK lar, doğrudan Avrupa Komisyonu na başvurabilirler. Başvurular, ulusal şubeler aracılığıyla ilgili Ulusal Ajansa da yapılabilir. C.9 Ortakların sözleşmeden doğan yükümlülükleri nelerdir? Sözleşme Gençlik Değişimi onaylandıktan sonra, yararlanıcı tarafla imzalanan hibe anlaşması (sözleşme), Topluluk fonlarının nasıl kullanılacağını belirleyecektir. Gönderen ve ev sahibi gruplar sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getireceklerdir. Grupların, projelerini başvuruda belirtildiği şekilde uygulamaları gerekmektedir. Projenin başvuruda ortaya konduğu şekilde uygulanması ile değerlendirmenin ve takibin yerine getirilmesini sağlamak, gönderen ve ev sahibi grupların ortak sorumluluğudur. Gönderen grup, seyahat masraflarının dökümünün verilmesinden sorumlu olmasına ek olarak, katılımcıların hazırlanması ve projenin planlanmasının masraflarında da ev sahibi grupla beraber sorumluluk sahibidir. Avrupa Komisyonu ya da bir Ulusal Ajans, projenin uygulandığı yere ziyaretler yaparak, sözleşmeden doğan yükümlülüklerin gerektiği gibi yerine getirilip getirilmediğini inceleyebilir. Proje sırasında önceden tahmin edilemeyen bazı etmenler projenin uygulanmasını tehlikeye sokarsa, ortaklar gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak için derhal Ulusal Ajanslarıyla ya da Avrupa Komisyonu ile iletişime geçmelidirler. Projenin önceden anlaşmaya varıldığı şekilde uygulanmaması durumunda, Ulusal Ajans ya da Avrupa Komisyonu hibenin bir bölümünün ya da tamamının tazminini isteyebilir. Sigorta Hem gönderen hem de ev sahibi gruplar kendi gruplarının sigorta işlemlerinden sorumludur. Söz konusu sigorta hastalık, kaza, ölüm, kalıcı özür ve ciddi hastalık ya da kaza durumlarında katılımcının ülkesine geri gönderilmesi için gerekli olan masrafları kapsamalıdır. Sigorta ayrıca, toplumsal sorumluluk ile kimlik ve yolculuk belgelerinin kaybını da kapsamalıdır. Eğer değişim programına katılan genç E 111 ya da benzer bir şekilde ulusal sosyal güvenlik sistemi kapsamındaysa, bu işlemlerin bu sigortayı tamamlayıcı nitelikte olması gerekmektedir. Özellikle, faaliyetlerini uluslararası işbirliği çerçevesinde yapan gönderen kuruluşlar başta olmak üzere, gerek gönderen gerekse ev sahibi gruplara, Avrupa Komisyonu nun sözleşmeli sigorta sistemini kullanmaları tavsiye olunur. Ancak, aynı nitelikte hizmet verildiği ölçüde, diğer sigorta şirketleriyle anlaşma yapılması da mümkündür. Avrupa Komisyonu tarafından tavsiye edilen sigorta ile ilgili daha ayrıntılı bilgi Ulusal Ajanslardan ya da Ulusal Koordinatörlerden temin edilebilir. 10 Aşağıdaki bilgiler, yalnızca Program ülkelerinin projeleri için geçerlidir. 21

22 C.10 Gençlik Buluşmaları 11 Program ülkelerindeki büyük çaplı bazı projeler, Eylem 1 çerçevesinde Gençlik Buluşmaları adı altında desteklenebilir. Söz konusu projeler, aşağıdaki ölçütlere uygun olmalıdır. Ortaklar Gençlik buluşmaları çok taraflı olmalıdır; başka bir deyişle (en az iki tanesi AB Üye Devleti olmak üzere) en az sekiz Program ülkesinden ortakları içermelidir. Katılımcılar Gençlik Buluşmasına katılacak olan gençlerin, Program ülkelerinden birinde yasal ikameti olmalı (bkz. B.2 ve B.3) ve prensipte yaşları 15 ile 25 arasında olmalıdır Herhangi bir Gençlik Buluşmasının prensipte en az 60 en çok 200 katılımcısı olmalıdır (grup liderleri dahil olmak üzere) Ulusal gruplar arasında katılım sayısı açısından bir denge kurulmalıdır (ev sahibi ülkenin grubu biraz daha büyük olabilir) Süre Gençlik Buluşmasının süresi, seyahat hariç 6 ila 12 gün arasında olmalıdır. Projenin içeriği Gençlik Buluşmaları, Gençlik Değişimi için belirtilmiş olan ölçütlere (bkz. Bölüm C.4) ek olarak, aşağıdaki özel ölçütlere de uygun olmalıdır: GENÇLİK programına açık bir ek değer/katkı sağlamalıdır. Gençlik Buluşmalarında yapılan tartışmalar aşağıdaki konulara odaklanmalıdır: - GENÇLİK programının genel ve o yıl için öncelikli hedef ve temaları (bkz. Bölüm A.2) ya da, - Gençlik alanında tanımlanmış olan politik öncelikler veya, - Avrupa nın geleceği Kültürler arası öğrenme sürecini geliştirmeli ve gençlerin seçilmiş olan temayı irdeleyebilecekleri genel tartışma ve atölye çalışmaları düzenlemelidirler. Bir projenin finansmanı nasıl sağlanır? Topluluk hibesi, diğer kamu ve/veya özel katkılarla beraber eş finansmana dayalıdır. Projenin tüm maliyetinin GENÇLİK tarafından karşılanması mümkün değildir. Bu nedenle, düzenleyicilerin ve/veya katılımcıların nakdi veya ayni ya da bu iksinin bileşimi şeklinde katkıları olabilir. Topluluk hibesi fiili maliyetler bazında hesaplanmaktadır ve projenin organizasyonu ile doğrudan ilişkili masrafların toplamının % 30 unu karşılamaktadır (en fazla ya kadar). Topluluk hibeleri ve finansman kuralları hakkında detaylı bilgi için Bölüm C.10 a bakınız. Nasıl başvurulur? Son başvuru tarihleri ve başvuru formları için lütfen yukarıda B.5 bölümüne bakınız. 11 Gençlik Buluşmalarına, sadece Program ülkelerinden katılımcıların dahil edilebileceğine dikkat ediniz. 22

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM A Gençlik Programı hakkında genel bilgi 5 BÖLÜM B Eylemler hakkında bilgiler 21 BÖLÜM C Başvuru sahipleri için bilgiler 99

İÇİNDEKİLER GİRİŞ  BÖLÜM A Gençlik Programı hakkında genel bilgi 5 BÖLÜM B Eylemler hakkında bilgiler 21 BÖLÜM C Başvuru sahipleri için bilgiler 99 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 4 BÖLÜM A Gençlik Programı hakkında genel bilgi 5 1. GENÇLİK PROGRAMININ HEDEFLERİ, ÖNCELİKLERİ VE ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR? 6 2. BÜTÇE NEDİR? 11 3. GENÇLİK PROGRAMININ YAPISI NASILDIR?

Detaylı

Gençlik. Program Kılavuzu. 1 Ocak 2013 itibariyle geçerli versiyon

Gençlik. Program Kılavuzu. 1 Ocak 2013 itibariyle geçerli versiyon Gençlik Program Kılavuzu 1 Ocak 2013 itibariyle geçerli versiyon 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 GİRİŞ... 3 BÖLÜM A GENÇLİK PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ... 4 1. GENÇLİK PROGRAMININ HEDEFLERİ, ÖNCELİKLERİ

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (TÜRKİYE ULUSAL AJANSI) ERASMUS+

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (TÜRKİYE ULUSAL AJANSI) ERASMUS+ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI () ERASMUS+ KA2 YENİLİK VE İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ GENÇLİK ALANINDA STRATEJİK ORTAKLIKLAR BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM PROGRAIVILARI

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM PROGRAIVILARI İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM PROGRAIVILARI Hazırlayan Müge Bulut Etüt ve Araştırma Şubesi Avrupa Birliği Servisi Uzman Yardımcısı YAYIN NO: 2004-64 İstanbul, 2004 Bu eserin yayın hakları

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (TÜRKİYE ULUSAL AJANSI) ERASMUS+ KA1 BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (TÜRKİYE ULUSAL AJANSI) ERASMUS+ KA1 BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI () ERASMUS+ KA1 BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber, 2014 Erasmus+ Ana Eylem 1 (KA1) Bireylerin

Detaylı

ERASMUS+ (2014-2020) 2015

ERASMUS+ (2014-2020) 2015 ERASMUS+ (2014-2020) 2015 Türkiye Ulusal Ajansı kimdir? Türkiye Ulusal Ajansı (Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı); AB nin eğitim, gençlik ve spor alanlarında yürüttüğü Erasmus+

Detaylı

Erasmus+ Program Rehberi. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir.

Erasmus+ Program Rehberi. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir. Erasmus+ Program Rehberi 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından tercüme ettirilmiştir. İÇİNDEKİLER

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Kılavuzu

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Kılavuzu Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Kılavuzu Yetişkinlerin Eğitiminde Avrupa İşbirliği Konusunda Rehberiniz Grundtvıg Öğrenme Ortaklığı Kılavuzu 2 COLOPHON 2005 Hollanda Eğitimi için Avrupa Platformu Şube Bezuidenhoutsweg

Detaylı

Erasmus+ KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

Erasmus+ KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Mesleki Eğitim Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+

Detaylı

Egitim ve Kültür Genel Müdürlügü S O C R A T E S. Egitim Alaninda Topluluk Faaliyet Programi (2000-2006) Basvuru Rehberi.

Egitim ve Kültür Genel Müdürlügü S O C R A T E S. Egitim Alaninda Topluluk Faaliyet Programi (2000-2006) Basvuru Rehberi. Egitim ve Kültür Genel Müdürlügü S O C R A T E S Egitim Alaninda Topluluk Faaliyet Programi (2000-2006) Basvuru Rehberi Avrupa Komisyonu Avrupa Birligi konusunda daha fazla bilgi Internet ten edinilebilir.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (TÜRKİYE ULUSAL AJANSI) ERASMUS+ KA1 BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (TÜRKİYE ULUSAL AJANSI) ERASMUS+ KA1 BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI () ERASMUS+ KA1 BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber, 2014 Erasmus+ Ana Eylem 1 (KA1) Bireylerin

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (TÜRKİYE ULUSAL AJANSI) ERASMUS+ KA1 - BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (TÜRKİYE ULUSAL AJANSI) ERASMUS+ KA1 - BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI () ERASMUS+ KA1 - BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ GENÇLİK DEĞİŞİMLERİ BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber, 2014 Erasmus+ Ana Eylem 1 (KA1) Bireylerin

Detaylı

T. C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI. Erasmus+

T. C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI. Erasmus+ T. C. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklıklar Okul Eğitimi Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+ Ana Eylem

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Mesleki Eğitim Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2015 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Bir liği Eğitim ve Gençlik Progr amları Merkezi Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Bir liği Eğitim ve Gençlik Progr amları Merkezi Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Bir liği Eğitim ve Gençlik Progr amları Merkezi Başkanlığı HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJ E ve BİREYSEL FAALİYETLER 2009 YILI ULUSAL

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI ERASMUS+ ANA EYLEM 1 (KA1) Okul Eğitimi Personeli Öğrenme Hareketliliği 2015 YILI BAŞVURU

Detaylı

ERASMUS+ ANA EYLEM 1 (KA1)/ BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU REHBERİ (Okul Eğitimi Personeli Öğrenme Hareketliliği)

ERASMUS+ ANA EYLEM 1 (KA1)/ BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU REHBERİ (Okul Eğitimi Personeli Öğrenme Hareketliliği) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI ERASMUS+ ANA EYLEM 1 (KA1)/ BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU REHBERİ (Okul Eğitimi

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Eğitim ve Kültür HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ FAALİYETLER 2008 YILI ULUSAL TEKLİF

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2010 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2010 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2010 YILI ULUSAL

Detaylı

Hayatboyu Öğrenme Programı 2007-2013 Leonardo da Vinci Programı. Yenilik Transferi Projeleri (Transfer of Innovation)

Hayatboyu Öğrenme Programı 2007-2013 Leonardo da Vinci Programı. Yenilik Transferi Projeleri (Transfer of Innovation) Hayatboyu Öğrenme Programı 2007-2013 Leonardo da Vinci Programı Yenilik Transferi Projeleri (Transfer of Innovation) BAŞVURU REHBERİ Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı LdV

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri. SEI Rehberi

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri. SEI Rehberi AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri SEI Rehberi TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No: 4 06800 Bilkent

Detaylı

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 İçindekiler TÜRKİYE AB MALİ İŞBİRLİĞİ 1 I. Türkiye AB Mali İşbirliği Sürecinde Gelinen Aşama 1 Adaylık

Detaylı

LİSANS PROJE FIRSATLARI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNATÖRLÜĞÜ. 28 Eylül 2010

LİSANS PROJE FIRSATLARI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNATÖRLÜĞÜ. 28 Eylül 2010 LİSANS ÖĞRENCİLERİ PROJE FIRSATLARI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNATÖRLÜĞÜ 28 Eylül 2010 PROJE NEDİR R? VEYA BUNLAR? www.zihnisinir.com Proje? Başlangıcı ve sonu olan, boyutları önceden belirlenmiş

Detaylı

SOCRATES-Erasmus Uygulama El Kitabı* Sözleşme Yılı 2006 Akademik Yıl 2006/2007 * Bu el kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi tarafından hazırlanmış olup, 2006/2007 eğitim öğretim

Detaylı

TÜRKİYE DE HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN DESTEKLENMESİ II (LLL II) HİBE PROGRAMI. Hibe Başvuru Sahipleri İçin Rehber. Bütçe kalemi: 04.

TÜRKİYE DE HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN DESTEKLENMESİ II (LLL II) HİBE PROGRAMI. Hibe Başvuru Sahipleri İçin Rehber. Bütçe kalemi: 04. Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir. Sözleşme Makamı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Detaylı

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir.

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 1 AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 27 üyeli Birlik demokrasi, insan hakları ve pazar ekonomisi konusunda aynı temel değerleri paylaşan

Detaylı

DAĞ ORTAKLIĞI YÖNETİMİ ve STRATEJİSİ 2014-2017

DAĞ ORTAKLIĞI YÖNETİMİ ve STRATEJİSİ 2014-2017 DAĞ ORTAKLIĞI YÖNETİMİ ve STRATEJİSİ 2014-2017 I. Arka plan ve Tarihçe 1992 de, dünya uluslarının devlet ya da hükümet başkanları BM nin Çevre ve Gelişme (UNCED ya da Rio Dünya Zirvesi ) Konferansında

Detaylı

Avrupa Birliği Mali Yardımları ve Türkiye ile Mali İşbirliği

Avrupa Birliği Mali Yardımları ve Türkiye ile Mali İşbirliği Avrupa Birliği Mali Yardımları ve Türkiye ile Mali İşbirliği * GİRİŞ Avrupa Birliği mali yardımlarının geçmişi, Topluluğun kurucu antlaşmalarına kadar uzanmaktadır. 18 Nisan 1951 tarihinde imzalanarak

Detaylı