RÜŞTÜ AKIN VAKFI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ( )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RÜŞTÜ AKIN VAKFI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (01.01.2013-31.12.2013)"

Transkript

1 RÜŞTÜ AKIN VAKFI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ( ) 1. GENEL DURUM Rüştü Akın Vakfı nın 2013 yılı Vakıf faaliyetleri; Vakıf Resmi Senedi 2. maddesi esasları dahilinde eğitim faaliyetleri yürütülmüş, okul tefrişatı ve öğrencilere burs verilmeye devam edilmiş ve yine kanun, tüzük, genelge ve kararlara uygun hareket edilerek önceki seneler gibi Vakıf çalışmaları başarılı ve ileri bir düzeyde tutulmuştur. 2. İDARİ HİZMETLER a. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu, aşağıda görev bölümü ile çalışmalarını sürdürmüştür. Başkan Genel Sekreter Üye : Safure Füsun YÖNDER : Ragıp AKIN : Habibe ARSLAN b. Vakıf, Vakıf Resmi Senedi, Mütevelli Heyeti kararları ve mevzuat hükümlerine göre Yönetim Kurulu tarafından idare edilmiştir. c. Her ay muntazam olarak Yönetim Kurulu toplantıları yapılmış, toplantıda alınan kararlar noterce tasdik edilmiş olan karar defterine elle yazılmış ve imzalanmıştır. d. Yönetim Kurulu kararları, tam ve zamanında eksiksiz olarak yerine getirilmiştir. e. Bilanço, gelir ve gider tablosu, faaliyet raporu, bütçe ve Yeminli Mali Müşavirlik Raporu gibi belgeleri içeren dosya hazırlanarak, Maliye Bakanlığı na süresi içerisinde gönderilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantı evrakları, Ek-2 Beyannamesi ile Ek-7 Raporları süresi içerisinde hazırlanarak İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü ne gönderilmiştir. f. Muntazam olarak bordrolar, muhtasar beyanname ve sigorta prim bildirgesi hazırlanmış, tahakkuklar yaptırılarak belirlenen vergi ve sigorta prim miktarları zamanında yatırılmıştır. g. Banka işlemleri, yetkili iki imza ile gerçekleştirilmiştir.

2 3. VAKIF ÇALIŞMALARI a. Eğitim yılı içerisinde İstanbul, İzmir ve Buldan okulları ile devamlı irtibatta bulunulmuştur. b yılında okullarımızın ihtiyaçları ve istekleri karşılanmıştır. c Tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden yapılan çalışmalar sonucu Vakfımız okullarından Ragıp Akın İlkokulu Müdürlüğü nün Tarihli yazısı ve alınan teklifler incelenerek okulumuzun öncelikli ihtiyacı olan konferans salonunun yapılması sırasında ortaya çıkan ek tamir ve boya masrafı olarak 3.894,00.-TL. (KDV Dahil) nin BSA İNŞAAT MİMARLIK DEKORASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ne tarafımızdan karşılanmıştır. d Tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden yapılan çalışmalar sonucu Vakfımız okullarından Füsun Yönder Anadolu Lisesi Müdürlüğü nün Tarihli yazısı ve alınan teklifler incelenerek okul öğretmenler odasının yenilenmesi ve tefrişi sırasında ortaya çıkan ek tamir ve boya masrafı olarak 2.950,00.-TL. (KDV Dahil) nin BSA İNŞAAT MİMARLIK DEKORASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ne tarafımızdan karşılanmıştır. e. Vakfımız tarafından 7 Adet MNT-PC AIO+FRM (GREEN&WHT) Model Akıllı Tahta Vestel Elektronik A.Ş. den ,70.-TL (KDV Dahil) bedelle satın alınarak ENSAR VAKFI na bağışlanmıştır. f. Vakfımız adına kayıtlı bulunan Nevşehir ili; Merkez ilçesi, Uçhisar Köyü, Divanlı Mevkii nde kain; tapunun 6-7 pafta, 583 parsel no.sunda, kayıtlı tamamı m 2 yüzölçümlü, ev vasıflı taşınmazın satılması ve satış bedeli ile Vakfımıza gelir getirecek başkaca varlık alınması gayesiyle; Sermaye Piyasası Kurumu nca lisanslandırılmış gayrimenkul değerleme şirketlerinden alınan teklifler değerlendirilmiş olup, neticede taşınmazın satışa esas değerinin tespit edilmesi için Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ne iş 600.-TL+KDV bedelle verilmiş ve tespiti yaptırılmıştır. g. Vakfımız okullarından Nişantaşı Nuri Akın Lisesi Müdürlüğü nün Tarihli yazısına istinaden okulumuza alınan laboratuvar malzemeleri bedeli olarak 4.000,00.-TL. (KDV Dahil) nin FETA LABORATUVAR MALZEMELERİ VE ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ne tarafımızdan karşılanmıştır. h. Rüştü Akın Vakfı nın maliki bulunduğu My Office 212 B Blok ta bulunan 499 No lu bağımsız bölüm kiracısı THAQALAYN RADYO TELEVİZYON YAYINCILIK A.Ş. ile karşılıklı olarak tarihinde sözleşmenin feshedilmesi sonucunda aynı bağımsız bölüm ŞAFAK MEDYA TEKNOLOJİLERİ VE PRODÜKSİYON LTD. ŞTİ. ne 2.500,00.-TL(İkibinbeşyüzTL) aylık kira ile tarihi itibari ile bir yıl süreli kiraya verilmiştir.

3 ı. Vakfımız okullarından Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi Müdürlüğü nün Tarihli yazısına istinaden Mayıs 2013 tarihleri arasında okulumuzda yapılacak olan 4.Geleneksel Şiir Etkinliği masraflarına katkıda bulunabilmek amacı ile Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği ne ,00.-TL bağışta bulunulmuştur. j. Vakfımız okullarından Rüştü Akın Kız Teknik ve Meslek Lisesi Müdürlüğü nün Tarihli yazısına istinaden eğitim öğretim döneminde okulda yapılacak olan deprem güçlendirme çalışmaları nedeni ile okuldaki Rüştü Akın Vakfı odasının boşaltılarak mevcut eşyaların Akın Tekstil A.Ş. bünyesinde bulunan depoya nakledilmiş ve bu nakil bedeli olarak Atik Taşımacılık Ticaret e 659,62.-TL (KDV Dahil) ödenmiştir. k. Uzun yıllar Rüştü Akın Vakfı Başkanlığını başarı ile yürüten ve halen Vakıf Mütevelli Heyet Üyemiz olan Sayın Esat Dölarslan ın vefatı nedeni ile Hürriyet Gazetesi ne Başsağlığı ilanı verilmiş ve bu ilan bedeli olarak Carat Medya ve İletişim Hizmetleri A.Ş. ye 3.145,41.-TL (KDV Dahil) ödenmiştir. l. Vakfımıza tarihli ile müracaat eden İhsan Orçun TULGA nın içeriği ve eklerindeki belgelerine istinaden eğitim öğretim döneminde Girne American University Endüstri Mühendisliği Hazırlık bölümünde okuyabilmesi için gerekli olan kayıt bedeli Euro karşılığı 2.320,00.-TL. nin öğrencinin hesabına yatırılmıştır. m. Bağcılar Hayreddin Karaman Kız İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü nün ve Tarihli yazılarına istinaden okulun ihtiyacı olan Biyoloji, Kimya, Fen ve Fizik laboratuvarlarının kurulması için alınan teklifler incelenerek ve değerlendirilerek işin FETA LABORATUVAR MALZEMELERİ VE ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ne verilerek, bedel ,00.-TL. (KDV Dahil) nin tarafımızdan karşılanmıştır. n. Vakfımız adına İstanbul ili, Bağcılar ilçesi Mahmutbey Köyü, 3270 Ada 14 parsel no.da kayıtlı B Blok, 95 no.lu bağımsız bölüm TL bedelle; 96 no. lu bağımsız bölüm TL bedelle ve 97 no.lu bağımsız bölüm TL bedelle Rüştü Akın Vakfı adına tescil ettirilmiştir. 4. EĞİTİM HİZMETLERİ Burs Yönetmeliği esasları dahilinde düzenli bir şekilde öğretim yılında 59 öğrenciye karşılıksız olarak burs verilmektedir.

4 5. MALİ KONULAR a. Muhasebede, bilanço usulüne göre defter tutulmaktadır. b. Bütün Vakıf harcamaları genellikle hesaptan havale ve EFT ile yapılmaktadır. c. Yapılacak konu belirlendikten sonra teklifler alınmakta, titiz bir şekilde işi yapacak firma seçilmekte, değerlendirme yapıldıktan sonra karar defterine yazılmaktadır. d. Ödemelerde çek verilmekte, EFT veya havale yapılmakta, tediye imzalatılmakta, makbuz ve fatura alınmaktadır. e yılı GELİR-GİDER Tablosu itibariyle; I. Bağışlar : Teberru gelirleri : ,00.-TL. Faiz Gelirleri : ,18.-TL. Kira Gelirleri : ,00.-TL. Toplam Gelir : ,18.-TL. Bağışlar, Aile Şirketlerinin, Vakıf Yönetim Kurulu üyelerinin ve aile bireylerinin yardımlarından oluşmaktadır. II. Gelir ve Giderler : Gelir : ,18.-TL Gider : ,89.-TL. Dönem Net Karı/Zararı : ,29.-TL. f yılına ait Bilanço (EK-1), Gelir-Gider Tablosu (EK-2) ve Kesin Bütçe (EK-3) hazırlanmıştır. g yılına ait Tahmini Bütçe (EK-4) yapılmıştır. h yılına ait Bilanço, Gelir- Gider Tablosu hesap çizelgeleri Vakıf Mali Müşavirliği nce kontrol ve imza edilmiştir.

5 6. TEFTİŞ VE DENETLEME senelerine ait Teftiş ve Denetleme başarı ile verilmiştir. 7. SONUÇ Sonuç olarak Vakıf, amaçları doğrultusunda hareket ettiği ve Vakfın şimdiye kadar beş okul yaparak Milli Eğitim Bakanlığı na hibe ettiği, okullarımızın mimari ve statik planı yönünden İl İmar Müdürlüğü ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü nce örnek okul kabul edilmesi ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Müfettişlerince esasa taalluk eden tenkitlerin bulunmadığı gibi, durumlar nazara alınacak olursa Vakfımızın başarılı olarak yönetildiği kanaati hasıl olmuştur. Takdir, Yüksek Heyetimize aittir. Arz olunur. Saygılarımızla, Safure Füsun YÖNDER Ragıp AKIN Rüştü Akın Vakfı Yönetim Kurulu

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. www.edip.com www.212istanbul.com www.myoffice212.com EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01. OCAK 31 ARALIK 2011 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Merkez : Mahmutbey Merkez Mh. Taşocağı

Detaylı

İSTANBUL MARENEGRO TOPLU YAPI SİTE YÖNETİMİ NİN 01.04.2010 31.03.2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN DENETİM RAPORU

İSTANBUL MARENEGRO TOPLU YAPI SİTE YÖNETİMİ NİN 01.04.2010 31.03.2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN DENETİM RAPORU İSTANBUL MARENEGRO TOPLU YAPI SİTE YÖNETİMİ NİN 01.04.2010 31.03.2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN DENETİM RAPORU 1- GİRİŞ İstanbul Kilyos 345-348-350 ve 352 Parsellerde inşaa edilen Marenegro Projesi 239 adet bağımsız

Detaylı

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. www.edip.com www.212istanbul.com www.myoffice212.com EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01. OCAK 31 MART 2012 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Merkez : Mahmutbey Merkez Mh. Taşocağı cd.

Detaylı

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU BİLANÇO VE KAR/ZARAR HESABI KURULUŞ TARİHİ : 09/04/1985 TİCARET SİCİL NO : 214205 SERMAYESİ MERKEZİ İLGİLİ KURULUŞ TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ

Detaylı

SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 2013 MERSİN 17.AKDENİZ OYUNLARI ÖZEL HESABI 47 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI SPOR

Detaylı

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU HİZMETE ÖZEL T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile Başbakanlığın 11.12.1992 tarih ve 2366 sayılı yazısına ekli

Detaylı

Özel Durum Açıklamaları

Özel Durum Açıklamaları EDİP GAYRİMENKUL Yatırım San. ve Tic. A.Ş. Özel Durum Açıklamaları Dönem ( 01.01.1998-31.12.2009 ) TARĐH:05/01/2010 Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

Detaylı

30 EYLÜL 2011 DÖNEME İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

30 EYLÜL 2011 DÖNEME İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 30 EYLÜL 2011 DÖNEME İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1) RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2011-30.09.2011 2)ORTAKLIĞIN ÜNVANI : KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARIENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Detaylı

İSTANBUL TRAFİK VAKFI VE İKTİSADİ İŞLETMESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU Vakfımızın 2011 yılı içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetler şunlardır.

İSTANBUL TRAFİK VAKFI VE İKTİSADİ İŞLETMESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU Vakfımızın 2011 yılı içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetler şunlardır. İSTANBUL TRAFİK VAKFI VE İKTİSADİ İŞLETMESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU Vakfımızın 2011 yılı içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetler şunlardır. TRAFİK HİZMETİ VEREN BİRİMLERE YAPILAN KATKILAR İstanbul Emniyet

Detaylı

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT İÇİNDEKİLER I GENEL BİLGİLER 1-4 Şirket Bilgileri 1 Kısaca Gayrimenkul Sektörü ve Akiş GYO 1 Misyon 2 Vizyon 2 Hedefler 3 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3 Yönetim Kurulu

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2012 YILI RAPORU

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2012 YILI RAPORU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca düzenlenmiş ve Rapor Değerlendirme Kurulu nun 18.9.2013 tarih ve 71 sayılı

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen

Detaylı

ESEN HUKUK BÜROSU. Akasya 1-2 Blokları Daire 1 Ataşehir-İstanbul Tel:(216) 456 9390 Faks:(216) 4569391 GENTRA LOJİSTİK A.Ş.

ESEN HUKUK BÜROSU. Akasya 1-2 Blokları Daire 1 Ataşehir-İstanbul Tel:(216) 456 9390 Faks:(216) 4569391 GENTRA LOJİSTİK A.Ş. ESEN HUKUK BÜROSU Akasya 1-2 Blokları Daire 1 Ataşehir-İstanbul Tel:(216) 456 9390 Faks:(216) 4569391 GENTRA LOJİSTİK A.Ş. HUKUKÇU RAPORU 15 EYLÜL 2011 1 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI NA

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA I- Şirket Profili 1 Sermayesi ve Ortaklık Yapısı 1 Yönetim ve

Detaylı

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ BAĞLI ORTAKLIKLARI

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 1 KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI SERİ:XI NO:29 TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 30 EYLÜL 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 09 Aralık 2013 Sayfa No: 2 BÖLÜM I-

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ BAĞLI ORTAKLIKLARI

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 1 MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK 31 MART 2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 09 Mayıs 2014 Sayfa No: 2 BÖLÜM I- GİRİŞ 1- Raporun Dönemi : 01.01.2014 31.03.2014

Detaylı

TASFİYE HALİNDE M E G E S BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2 0 1 3 YILI

TASFİYE HALİNDE M E G E S BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2 0 1 3 YILI TASFİYE HALİNDE M E G E S BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2 0 1 3 YILI ALTINCI TASFİYE DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU/TASFİYE MEMURLUĞU FAALİYET RAPORLARI KURTKÖY SANAYİ MAHALLESİ HIZIR REİS CADDESİ

Detaylı

BAGFAŞ BAndırmA GüBre FABrİkAlArı A.Ş. 2014 FAAlİyet raporu 1

BAGFAŞ BAndırmA GüBre FABrİkAlArı A.Ş. 2014 FAAlİyet raporu 1 BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrİkaları A.Ş. 2014 Faalİyet Raporu 1 Recep Gençer Gençer Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Bagfaş Kurucu Murahhas Azası (17 Mayıs 1970) 2 3 4 BAGFAŞ FAALİYET RAPORU 2014 5 GÜNDEM

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 22.04.2015/93-1 KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 8) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 22.04.2015/93-1 KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 8) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 22.04.2015/93-1 KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 8) YAYIMLANDI ÖZET : 1 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğine 5.14.

Detaylı

ŞİRKET GENEL BİLGİLERİ

ŞİRKET GENEL BİLGİLERİ Sayfa No: 1 ŞİRKET GENEL BİLGİLERİ ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU Kütahya Porselen Sanayi Anonim Şirketi porselen, sofra ve süs eşyasıyla, ambalaj malzemesi üretimi amacıyla Kütahya da kurulup tescil edilmiş

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca düzenlenmiş ve Rapor

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA I-Şirket Profili 1 Sermayesi ve Ortaklık Yapısı 1 Yönetim ve

Detaylı

2012/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI REVİZYON SINAVI

2012/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI REVİZYON SINAVI 2012/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI REVİZYON SINAVI 9 Ekim 2012-Salı 18:00 HATIRLATMA! Bu sınavda sorulan sorulara verilen cevaplarda; Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2011 YILI RAPORU

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2011 YILI RAPORU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluş

Detaylı

2014 MALİ YILI MECLİS DENETİM KOMİSYONU RAPORU

2014 MALİ YILI MECLİS DENETİM KOMİSYONU RAPORU 2014 MALİ YILI MECLİS DENETİM KOMİSYONU RAPORU DENETLENEN KURUM : Meram Belediyesi BELEDİYE BAŞKANI : Fatma TORU KURUM : Meram Belediyesi YAPILAN DENETİM : Meram Belediyesinin 2014 Yılı İçerisinde Gerçekleşen

Detaylı

23 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

23 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 23 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış, Başkanlık Divanı nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan a yetki verilmesi, Türk

Detaylı

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ BAĞLI ORTAKLIKLARI

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 1 KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 10 Kasım 2014 Sayfa No: 2 GENEL BİLGİLER Raporun Dönemi : 01.01.2014 30.09.2014 Ortaklığın Ünvanı : Kervansaray Yatırım Holding

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2013 www.halkgyo.com.tr www.halkgyo.com.tr 2013 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER UYGUNLUK RAPORU YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI GENEL MÜDÜR MESAJI I II III IV V

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. 1 Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan

Detaylı