TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU"

Transkript

1 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3- Ana Sözleşme 4- Kurucular Beyanı 5- Ödenmiş Sermaye Banka Dekontu ve Bloke Yazısı 6- Rekabet Fon Payı Dekontu 7- İmza Beyannamesi 8- Kuruluş Bildirim Formları HİZMETİN SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ 1 KURULUŞ (Anonim - Limited Şirket) Yabancı Ortak Varsa Pasaport Fotokopisi Vergi Kimlik Numarasını Gösterir Belge Yerleşim Yerini Gösterir Belge 1 SAAT 230,00 TL 2 KURULUŞ (Kooperatif) Kurucular Arasında 18 Yaşından Küçük Varsa Muvafakatname/ Kayyum Kararı Kurucular Arasında Şirket Varsa İştirak Kararı Faliyet Belgesi 3- Bakanlık Kuruluş İzin Yazısı 4- Anasözleşme 5- Ödenmiş Sermaye Banka Dekontu ve Bloke Yazısı 6- İmza Beyanı 187,10 TL 1

2 3 4 BÖLÜNME VE BİRLEŞME (Anonim Şirket) BÖLÜNME VE BİRLEŞME (Limited Şirket) 2- Genel Kurul Tutanağı 3- Komiser Görevlendirme Yazısı 4- Gündem 5- Hazırun Cetveli 6- Ortaklara Çağrı Belgesi 7- Bölünme-Birleşme Sözleşmesi, Raporu / Bölünme Planı 8- SMM/YMM Raporu 9- Yönetim organınca onaylanmış Bilanço 10- Diğer Sicillerdeki Kayıtlara İlişkin Bilgileri İçeren Beyan 11- İzne Tabi Şirketlerde İzin Yazısı 12- Varsa Sermaye Artırımı/Azaltımına İlişkin Belgeler 13- Yeni Kuruluş şeklinde yapılması halinde Yeni Kuruluşa İlişkin Belgeler 14- Önceden Düzenlenmiş Sicil Tasdiknamesinin Aslı 2- Genel Kurul Tutanağı 3- Gündem 4- Hazirun 5- Ortaklara Duyuru 6- Bölünme-Birleşme Sözleşmesi/ Bölünme Planı 7- SMM/YMM Raporu 8- Yönetim Organınca Onaylanmış Bilançosu 9- Diğer Sicillerdeki Kayıtlara İlişkin Bilgileri İçeren Beyan 10- Varsa Sermaye Artırımı/Azaltımına İlişkin Belgeler 11- Yeni Kuruluş şeklinde yapılması halinde Yeni Kuruluşa İlişkin Belgeler 12- Önceden Düzenlenmiş Sicil Tasdiknamesinin Aslı 1 SAAT 15 DAKİKA 230,00 TL 1 SAAT 230,00 TL 2

3 5 6 7 ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ (Anonim Şirket- Kooperatif) ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ (Limited Şirket) KURULUŞ (Kollektif-Komandit Şirket) 8 GENEL KURUL 2- Genel Kurul Tutanağı 3- Katılmışsa, Komiser Görevlendirme Yazısı 4- Gündem 5- Hazırun Cetveli 6- Ortaklara Çağrı Belgesi 7- Tadil Metni 8- Kooperatiflerde Bakanlık İzin Yazısı 9- Önceden Düzenlenmiş Sicil Tasdiknamesi Üzerindeki Bilgilerden Herhangi Birinin Değişmesi Halinde Aslının İadesi 2- Genel Kurul Kararı 3- Gündem 4- Hazirun 5- Ortaklara Çağrı Belelgesi 6- Tadil Metni 7- Önceden Düzenlenmiş Sicil Tasdiknamesi Üzerindeki Bilgilerden Herhangi Birinin Değişmesi Halinde Aslının İadesi 2- Anasözleşme 3- İmza Beyanı 4- Taahhütname 2- Katılmışsa, Komiser Görevlendirme Yazısı 3- Gündem 4- Ortaklara Çağrı Belgesi 5- Hazırun Cetveli 6- Genel Kurul Tutanağı (Koop) 92,80 TL 25 DAKİKA 294,20 TL 45 DAKİKA 536,50 TL (Koop) 92,80 TL 3

4 9 YETKİLİ TAYİNİNE İLİŞKİN İŞLEMLER 10 HİSSE DEVRİ 3- İmza Beyanı 4- Önceden Düzenlenmiş Sicil Tasdiknamesi Üzerindeki Bilgilerden Herhangi Birinin Değişmesi Halinde Aslının İadesi 3- Devir Sözleşmesi 4- Pay Defteri Sureti 11 BELGE MERKEZ NAKLİ GELEN ACENTALIK TESCİL ACENTALIK İPTALİ TİCARİ İŞLETME REHNİ 3- Karar 4- Tadil Metni 5- Yönetmeliğin 111. maddesine Göre Düzenlenmiş Belge 6- Merkez Dosyasının Onaylı Sureti 7- (Anonim Şirketlerde Ayrıca Genel Kurul Evrakları) 2- Acentalık Sözleşmesi 3- Acentalık Vekaletnamesi 2- Fesihname 2- Rehin Sözleşmesi 3- Beyanname 4- Rehine Konu Araç Varsa Ruhsat Fotokopisi 5- Rehine Konu Gayrimenkul Varsa Varsa Tapu Fotokopisi 20 DAKİKA (A.Ş LTD.) 294,20 TL (Koop-Şahıs) 92,80 TL 294,20 TL DAKİKA 45 DAKİKA 20 DAKİKA 15 DAKİKA 45 DAKİKA 29,80 TL (A.Ş-Ltd.) 1.534,00 TL (Koll-Kom) 730,00 TL (Koop-Şahıs) 316,10 TL (Koop-Şahıs) 92,80 TL (A.Ş-Ltd.) 92,80 TL (Koll-Kom) 52,40 TL (Koop-Şahıs) 36,20 TL (A.Ş-Ltd.) 1.208,90 TL (Koll-Kom) 536,50 TL (Koop-Şahıs) 187,10 TL 4

5 16 ŞUBE TESCİLLERİ SERMAYE ARTIRIM SERMAYE AZALTIMI 3- Karar 4- İmza Beyanı 5- Yönetmeliğin 120. maddesine Göre Düzenlenmiş Belge 6- Merkez Dosyasının Onaylı Sureti 3- Önceden Düzenlenmiş Sicil Tasdiknamesinin Aslı 4- Sermaye Artırım Türüne Göre Hazırlanmış Müdürler Kurulu/Yönetim Kurulu Beyanı (TTK Madde 457) 5- Tadil Metni 6- YMM/SMM Raporu 7- Artırımın, Ortağın Şirkete Nakden Verdiği Borçlar Dışındaki Alacaklarından veya Ayni Sermaye ile yapılması halinde Mahkemece Atanmış Bilirkişi Değerleme Raporu 8- Konulan Ayna ait ilgi Sicil yazısı ve Şerh Verildiğine Dair Belgeler 9- Mali Müşavir Faaliyet Belgesi 10- Rekabet Kurumu Fonu Yatırma Dekontu 11- Ödenmiş Sermaye(Nakden Artırılan Kısma Ait) Banka Dekontu ve Bloke Yazısı 12- Anonim Şirketlerde Genel Kurul Evrakları 2- Genel Kurulca Onaylanmış Rapor 3- Karar 4- Tadil Metni 5- YMM/SMM Raporu 6- Alacaklılara Duyuru İlanları (3 İlan Gazetesi 7- Alacakların Ödendiği, Teminat Altına Alındığına Dair Belge Örnekleri 8- Anonim Şirketlerde Genel Kurul Evrakları (A.Ş-Ltd.) 1.534,00 TL (Koll-Kom) 536,50 TL (Koop-Şahıs) 316,10 TL (A.Ş-Ltd.) 75,00 TL (Koop-Şahıs)92,80 TL (Koop-Şahıs) 92,80 TL 5

6 19 DİĞER TESCİL RESMİ / ÖZEL KİŞİ KURUM VE KURULUŞLARIN BELGE VE BİLGİ TALEPLERİ KURULUŞ (Şahıs) ŞAHIS DEĞİŞİKLİK TASFİYE GİRİŞ TASFİYE KAPANIŞ ŞAHIS KAPANIŞ DAKİKA / Müzekkere 3 5 GÜN 3- İmza Beyanı 4- Vergi Levhası Fotokopisi 5- Yevmiye-Envanter-Defteri Kebir Defterleri Ön Yüz Fotokopisi 6- Tapu Veya Kira Kontratı Fotokopisi (Koop-Şahıs) 92,80 TL (Resmi Kurum Harici) 30,90 TL 20 DAKİKA 187,10 TL Dilekçe 15 DAKİKA 92,80 TL 3- İmza Beyanı 4- Tasfiye Giriş Bilançosu 5- Anonim Şirket ve Kooperatiflerde Genel Kurul Evrakları 3- Tasfiye Kapanış Bilançosu 4- Üç İlan Gazetesi Örnekleri 5- Anonim Şirket ve Kooperatiflerde Genel Kurul Evrakları 2- Vergi Dairesi Kapatma Yazısı 3- Mal Beyanı 20 DAKİKA (Koop)92,80TL (A.Ş-Ltd.) 92,80 TL (Koll-Kom) 52,40 TL 10 DAKİKA 36,20 TL 6

7 İKTİSADİ İŞLETME KURULUŞU İKTİSADİ İŞLETME DEĞİŞİKLİK VE KAPANIŞ YABANCI ŞİRKET TÜRKİYE ŞUBESİ 2- Dernek Anasözleşmesi / Vakıf Senedi / Kuruluş Kanunu 3- Karar 4- Yönetim Organının Son Halini Gösterir Karar/Tutanak Noter Onaylı Örneği 5- İktisadi İşletme Esasları 6- İmza Beyanı (Tercümeli ve Apostil Onaylı) 3- İkametgah İlmuhaberi / Oturma İzin Belgesi 4- Nüfus Cüzdan Sureti / Pasaport Sureti 5- Merkez Sicilince Şube açılışlarında istenilen evrakları gösterir belge ve Tercümesi 6- Merkez Sicilinde Şube Açılışı İçin Gerekli Olan Tüm Belgeler 7- Faaliyet Belgesi (Tercümeli ve Apostil Onaylı) 8- Merkez Yetkilileri Tarafından imzalanmış Yönetmeliğin 122- d Maddesi İçeriğini Gösterir Beyanname Ve Tercümesi 9- Yönetmeliğin 122-e Maddesi uyarınca Vekaletname ve Tercümesi 10- İmza Beyannamesi ***Açılacak İkinci ve Sonrasındaki Şubeler İçin Yerli İşletme Şubeleri gibi hareket edilecektir 230,00 TL 20 DAKİKA 75,00 TL 1.534,00 TL (Diğer) 294,20 TL 7

8 Başvuru esnasında, yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin, belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda, bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda, ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri: İkinci Müracaat Yeri: Adı ve Adı ve : ZİYA ÖZMEN Soyadı Soyadı : AHMET GÜRAN Ünvanı : Ticaret Sicili Müdürü Ünvanı : Genel Sekreter Yrd. Adres : Ankara Ticaret Odası Adres : Ankara Ticaret Odası Telefon : Telefon : Faks : Faks : E-Posta : E-Posta : 8

T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü

T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre Dernek

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI DEVİR EDEN 1- İş yeri devir etme dilekçesi 2- Belediyeye borcu olmadığına dair belge (Gelirler Md., İSKİ, İGDAŞ) 3- Kesin teminat mektubu

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DİĞER KURUM İŞLEMLERİ 344MV0063 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programları nda yer alan yeterlikleri

Detaylı

AMASYA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

AMASYA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Dernek Kuruluşu 1-Kurucular tarafından her sayfası

Detaylı

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ 1 2 ADI Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti Edinimi Yabancı Sermayeli Şirketlerin Sınırlı Ayni Hak Edinimi 1. Başvuru dilekçesi 2. Taşınmaza ilişkin tapu

Detaylı

DAVET USULÜ ÜLE YAPILACAK İHALELER İÇİN FİRMA TANITIM DOSYASI KAPSAMI

DAVET USULÜ ÜLE YAPILACAK İHALELER İÇİN FİRMA TANITIM DOSYASI KAPSAMI DAVET USULÜ ÜLE YAPILACAK İHALELER İÇİN FİRMA TANITIM DOSYASI KAPSAMI 1. FİRMA TANITIM DOSYASINA KONULACAK BELGELER : a. Firma Tanıtıcı Bilgi Formu (EK-1), b. Firmanın, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ

Detaylı

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ KOSGEB GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ Serdar ALÂ Uzman ANKARA ÖNSÖZ Türkiye de işletmelerin tabi olduğu mevzuat ve yükümlülükler oldukça karmaşık ve işletmelere büyük zaman maliyetine neden olan bir

Detaylı

- Alım ve/veya satım işlemine konu deniz, hava veya kara nakil vasıtalarının değeri yirmibin TL (20.000 TL) veya üzerinde olduğunda,

- Alım ve/veya satım işlemine konu deniz, hava veya kara nakil vasıtalarının değeri yirmibin TL (20.000 TL) veya üzerinde olduğunda, T.C. MALİYE BAKANLIĞI Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı 1. İLGİLİ MEVZUAT İlgili kanun, yönetmelik ve tebliğlere www.masak.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. işlem yapılan şahısların da) kimlik

Detaylı

ESKİŞEHİR VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ESKİŞEHİR VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ESKİŞEHİR VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN 10. MADDESİ

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin 2012 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu, 28 Mart 2013 Perşembe günü saat 11:00 de Yönetim

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SIRA 1 2 İdaremiz Sosyal Tesislerinde konaklama ve tesislerde bulunan salonların kiralanması 4483 sayılı Memurlar

Detaylı

ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI EL KİTABI

ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI EL KİTABI ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI EL KİTABI Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, Anadolu da kurulan en eski meslek kuruluşlarındandır. Resmi kuruluş tarihi 1919 olarak belirlenmesine rağmen, ilk kuruluş çalışmaları

Detaylı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SİYASİ PARTİLER BÜRO AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. İZMİR VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SİYASİ PARTİLER BÜRO AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 3 4 5-5 günü geçmemiş Yetki Belgesi, Yönetim Kurulu Kararı, - Kongre Divan Tutanağı, 3- Yönetim Kurulu Çizelgesi 4- Asil Üyeliğe seçilenlere ait Nüfus, İkamet ve Sabıka Kayıtları - Yönetim Kurulu Kararı,

Detaylı

STANDART GAYRİMENKUL DEĞERLEME UYGULAMALARI ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

STANDART GAYRİMENKUL DEĞERLEME UYGULAMALARI ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ STANDART GAYRİMENKUL DEĞERLEME UYGULAMALARI ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ KURULUŞ VE KURUCULAR MADDE 1 Aşağıda adları, soyadları, unvanları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular aralarında

Detaylı

Ticari İşletmenin Devrinin Tescil ve İlanı:

Ticari İşletmenin Devrinin Tescil ve İlanı: Ticari İşletmenin Devrinin Tescil ve İlanı: Kanunda ticari işletmenin bir bütün halinde devredilebileceği ve aksi kararlaştırılmadıkça devrin duran malvarlığını, işletme değerini, kiracılık hakkını, ticaret

Detaylı

DERNEK KURULUŞ BİLDİRİMİ..VALİLİĞİNE / KAYMAKAMLIĞINA.. Derneği tarafımızdan kurulmuştur. Gereğini arz ederim.. / / Vali/Kaymakam

DERNEK KURULUŞ BİLDİRİMİ..VALİLİĞİNE / KAYMAKAMLIĞINA.. Derneği tarafımızdan kurulmuştur. Gereğini arz ederim.. / / Vali/Kaymakam DERNEK KURULUŞ BİLDİRİMİ Ek-2.VALİLİĞİNE / KAYMAKAMLIĞINA.. Derneği tarafımızdan kurulmuştur. Gereğini arz ederim.. / / Vali/Kaymakam / / Saat: İmza Adı Soyadı Geçici Yönetim Kurulu Başkanı veya Üyesi

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLER GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI ŞUBAT 2013

ANONİM ŞİRKETLER GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI ŞUBAT 2013 ANONİM ŞİRKETLER GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI ŞUBAT 2013 [You can add an abstract or other key statement here. An abstract is typically a short summary of the document content.] Değerli Meslektaşlarım,

Detaylı

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Devralan Şirket ve Devrolan Şirket bundan böyle birlikte Birleşmeye Taraf Şirketler olarak anılacaktır.

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Devralan Şirket ve Devrolan Şirket bundan böyle birlikte Birleşmeye Taraf Şirketler olarak anılacaktır. BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ Bir tarafta merkezi, Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No:65 Üsküdar/ İstanbul adresinde olup, İstanbul Ticaret Siciline 175444 numarası ile kayıtlı DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. (bundan

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE GENEL KURULUN TOPLANMASI, HAKİM ŞİRKET BALI ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SMMM ODASI 02.03.

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE GENEL KURULUN TOPLANMASI, HAKİM ŞİRKET BALI ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SMMM ODASI 02.03. YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE UN TOPLANMASI, HAKİM ŞİRKET BALI ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SMMM ODASI 02.03.2013 Prof. Dr. NECDET SAĞLAM SMMM MEHMET YOLCU GEREKÇESİ 6102 Sayılı

Detaylı

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ, UNVAN, MERKEZ VE ÇALIŞMA BÖLGESİ, SÜRE, AMAÇ VE FAALİYET

Detaylı

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI T.C. YENİLENEBİLİR ENERJİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET MALİ DESTEK PROGRAMI KAR AMACI GÜTMEYEN KURUMLAR-(TR72/15/YESR2) SÖZLEŞME BELGELERİ T.C. YENİLENEBİLİR ENERJİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET MALİ DESTEK PROGRAMI

Detaylı

SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ

SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ 1 .YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ UNVAN, MERKEZ, SÜRE,

Detaylı

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, halka açık ortaklıkların sermaye artırımı yoluyla paylarının ihracına, mevcut paylarının

Detaylı

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ ANASÖZLEŞMESİ

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ ANASÖZLEŞMESİ ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ ANASÖZLEŞMESİ 2011 ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE FAALİYET

Detaylı

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir;

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir; MEVCUT (ESKİ) METİN Madde 3 Amaç ve Konu Şirketin kuruluş amacı gıda ve diğer ihtiyaçları ve ürünleri tüketiciye uygun şartlarda sağlamaya çalışmaktır. Bunun için ürünlerin üreticilerden tüketicilere aktarılmasına

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi OCAK 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

www.ttkrehberi.com Yeni TTK yürürlükte Son değişiklikler 4 Temmuz 2012

www.ttkrehberi.com Yeni TTK yürürlükte Son değişiklikler 4 Temmuz 2012 www.ttkrehberi.com Yeni TTK yürürlükte Son değişiklikler 4 Temmuz 2012 Ortak Hükümler ile Anonim ve Limited Şirketlere İlişkin Hükümlerde Değişiklikler Yeni Türk Ticaret Kanunu ( Yeni TTK ) 1 Temmuz 2012

Detaylı

Besilik sığır ithalatı başvurusu sırasında aşağıda belirtilen evraklar ibraz edilecektir:

Besilik sığır ithalatı başvurusu sırasında aşağıda belirtilen evraklar ibraz edilecektir: BESİLİK SIĞIR İTHALATINDA UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TALİMAT İthalat, Bakanlığımızca belirlenen teknik ve sağlık şartları çerçevesinde ve yine uygun görülecek ülkelerden yapılır. Bakanlığımız

Detaylı