TRABZON İLİNDE BOŞALAN VE YENİ AÇILAN AİLE HEKİMLİ(;İ pozisyonlari İçİN 21. EK YERLEŞTİRME DUYURU METNİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TRABZON İLİNDE BOŞALAN VE YENİ AÇILAN AİLE HEKİMLİ(;İ pozisyonlari İçİN 21. EK YERLEŞTİRME DUYURU METNİ"

Transkript

1 TRABZON İLİNDE BOŞALAN VE YENİ AÇILAN AİLE HEKİMLİ(;İ pozisyonlari İçİN 21. EK YERLEŞTİRME DUYURU METNİ İlimizde Aile Hekimliği Uygulamasında boşalan 1 (bir), yeni açılan 7 (yedi) aile hekimliği birimi pozisyonu olmak üzere toplam 8 (sekiz) aile hekimliği birimi pozisyonu için 21. Ek Yerleştirme İşlemi yapılacaktır. Yerleştirme işlemi "Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği (ilgili bölüm) (R.G.:Tarih:25/05/20ıo Sayı:27591)" hükümlerine göre 20 Aralık 2012 tarihinde saat: 14:00 'da Atama Nakil Komisyonu huzurunda Fatih Devlet Hastanesi Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir. Müracaatlar 07 Aralık 2012 tarihinde başlayacak ve 14 Aralık 2012 günü mesai bitimine kadar Trabzon Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile Hekimliği Birimine şahsen yapılacaktır. Posta, e-posta ve fax ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Mevcut sözleşmeli olarak çalışan Aile Hekimlerinin çalıştıkları kurumlarda hizmeti aksatmayacak şekilde başvurmaları uygun olacaktır.) Aile hekimliği başvuru formu ve dilekçe örneği Halk Sağlığı Müdürlüğünün adresinden ve Aile Hekimliği Biriminden temin edilebilecektir. Başvuru evrakları evrak kayıt işlemleri yaptınldıktan sonra Aile Hekimliği Birimine bizzat elden teslim edilecektir. Formlar eksiksiz olarak doldurulacaktir. Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği Ek-1 4ncü fıkrasımn 2nci paragrafında yer alan "Yerleştirme yapılırken, Bakanlığın internet sayfası üzerinden en az beş gün süreyle boş pozisyonun ilanı yapılır ve il içinde yer değiştirme talebi olan personelin belirlenen yer, gün ve saatte yerleştirme toplantısında hazır bulunmaları duyurulur" ifadesi gereği bu duyuru metni Bakanlığımız ve Müdürlüğümüz web adresinde yayınlanmıştır ve tebligat yerine geçerlidir. Bu duyuru metninde yapılacak herhangi bir değişiklik Müdürlüğümüzün web sayfasında duyurulacaktır. Başvuru süresi doluncaya kadar herhangi bir nedenle Aile hekimliği pozisyonu boşalması veya yeni pozisyon ihdas edilmesi halinde Müdürlüğümüz resmi web adresinden boş pozisyonlarda olan değişiklikler ilan edilecektir. Bu nedenle ilirnizde Aile Hekimliği Ek Yerleştirmesine katılmayı düşünen tüm hekimlerimizin Müdürlüğümüz web adresini düzenli aralıklarla takip etmeleri önemle duyurulur. BAŞVURU VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Başvuru şartları ve işlemleri; ı. Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin Ek-1'in 2. maddesi 6. fıkrasında belirtildiği aile hekimliği pozisyonunda göreve başlayan sözleşmeli aile hekimi, bu pozisyonda fiilen bir yıl çalışmadan aym ilde başka bir aile hekimliği pozisyonuna nakil talebinde bulunamaz. Bir yıllık fiilen çalışma süresinin hesaplanmasında, yıllık izin, hafta sonu ve resmi tatil günleri fiili çalışmadan sayılır. Ancak mazeret ve hastalık izinli geçirilen günler ise fiili çalışmadan sayılmaz. 2. Aile Hekimliği Uygulaması kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştınlan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 15. maddesi gereği, son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmesini usulünce fesih etmeyenler başvuruda bulunamayacaktır. 3. Hizmet puanlarımn eşit olması durumunda göreve başlama günü dikkate alınacaktır. 4. Başvurularda mazeret durumları (eş durumu v.b) dikkate alınmaz. Yerleştirme işlemi sırasında veya sonrasında aile hekimliği birimleri arasında becayiş yapılamaz yaşından gün alrmş olanların başvuruları kabul edilmeyecektir yaşın üzerinde olanların başvurularımn kabulü için başvuru evrakları arasında "sağlık durumlarının aile hekimi görevini yapmaya engel teşkil etmeyeceğine ilişkin sağlık kurulu raporu" nun yer alması gerekmektedir. 7. Belge ve beyanlarda yanlışlık tespit edilmesi durumunda gerekli işlemler yapılacak olup aile hekimi sözleşme imzalasa bile sözleşmesi iptal edilecektir. 8. Yukarıda belirtilen durumlar dolayısıyla başvurusunun geçersiz sayılarak tercih ve yerleştirme işlemine alınmaması gereken hekimlerin başvuruları sehven kabul edilip, kendileri yerleştirme işlemine alınmış olsalar dahi yerleştirmeleri durumun tespitini takiben iptal edilecektir. 9. Trabzon ilinde kamu görevlisi olarak yeni göreve başlayacak olanların başvuruları, başvuru anında bahsi geçen görevlerine henüz resmen başlangıçlarım yapmamış olmaları halinde, geçersiz sayılarak tercih ve yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

2 10. Muvafakat işlemleri Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun tarih ve 929 sayılı "Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri" konulu yazısına göre uygulanacaktır Aralık 2012 tarihinde boş aile hekimliği birimine yerleştirmesi yapılan hekim 01 Şubat 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sözleşme imzalayacak ve aynı tarihte göreve başlayacaktır. 12. Trabzon İli Aile Hekimliği 21. Ek Yerleştirmesi ile ilgili her türlü form, tablo, duyuru vb. bilgilendirmeler Müdürlüğümüz web adresinde ilan edilecek ve sürekli güncellenecektir. Bu sayfadan yapılan tüm duyuru ve işlemler ilgililere tebliğ sayılacaktır. 13. Komisyon adaylarının değerlendirme yapmaları ve zorunlu ihtiyaç için salonda bulunanlara duyurulmak kaydı ile süre belirtilerek işlemlere bir kez ara verilebilir. 14. Yerleştirme tarihinden önce Aile Hekimliği Uygulaması ile ilgili mevzuatta değişiklik yapılması halinde ve ihtiyaç duyulduğunda yayınlanan usul ve esaslar çerçevesinde değişiklikler yapılır. 15. Yapılan müracaatlar sonucunda öncelik sıralaması ve hizmet puanını gösteren liste en geç 19 Aralık 2012 tarihi mesai bitimine kadar Trabzon Halk Sağlığı Müdürlüğü internet adresinde ilan edilecektir. SıraN o TRABZON ILINDE BOŞALAN VE YENI AÇILAN AILE HEKIMLIGI POZISYONLARı Gezici Kesin Boş A.H. Göreve Sağlık Kayıtlı İlçesi Aile Sağlığı Merkezi A.H. Birimi Uzman Bina Başlama Hizmeti Hasta Kodu Kadrosu Durumu Tarihi Hasta Sayısı Sayısı i Merkez Erdoğdu AxM Var Var O * Merkez **Beşirli 3 Nolu ASM Var Yok O O 3 Merkez ***Bozçayır ASM Var Yok O O 4 Merkez ***Bozçayır ASM Var Yok O O 5 Merkez *****Kalkınma 2 Nolu ASM Var Yok O O 6 Merkez Karşıyaka ASM Var Var O O 7 Merkez Konaklar ASM Var Var O O 8 Merkez Pelidi ASM Var Var O O * Ekim 2012 KDS Nüfusu ** nolu birimi tercih eden hekim, Beşirli 1 ve 2 nolu mahallesi bölgesinde olmak kaydıyla yeni kurulacak olan ve Valilik Makam Oluru alınan Beşirli 03 Nolu Aile Sağlığı Merkezine göreve başlama tarihi itibarı ile başlayacaktır. Aile sağlığı merkezi olarak kullanılacak olan ve aile hekimi tarafından bulunan bina mevzuat hükümlerine uygun olarak kurulacak ve Müdürlüğümüz tarafından onaylandıktan sonra sağlık hizmetlerinin sunumuna açılacaktır. *** ve nolu birimi tercih eden hekimler, Çukurçayır ve Boztepe mahallesi bölgesinde olmak kaydıyla yeni kurulacak olan ve Valilik Makam Oluru alınan Bozçayır Aile Sağlığı Merkezine göreve başlama tarihi itibarı ile başlayacaktır. Aile sağlığı merkezi olarak kullanılacak olan ve aile hekimi tarafından bulunan bina mevzuat hükümlerine uygun olarak kurulacak ve Müdürlüğümüz tarafından onaylandıktan sonra sağlık hizmetlerinin sunumuna açılacaktır. **** nolu birimi tercih eden hekim, Kalkınma mahallesi bölgesinde olmak kaydıyla yeni kurulacak olan ve Valilik Makam Oluru alınan Kalkınma 02 Nolu Aile Sağlığı Merkezine göreve başlama tarihi itibarı ile başlayacaktır. Aile sağlığı merkezi olarak kullamlacak olan ve aile hekimi tarafından bulunan bina mevzuat hükümlerine uygun olarak kurulacak ve Müdürlüğümüz tarafından onaylandıktan sonra sağlık hizmetlerinin sunumuna açılacaktır.

3 Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin Ek maddesinde "Halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan personelin boş pozisyonları tercih etmesi halinde bu personelin boşalttığı pozisyonlar ile birlikte tüm yerleştirme işlemleri tek oturumda tamamlanır." denilmektedir. Yerleştirme işlemi sırasında boş birimlerin halen bir aile hekimliği pozisyonunda görev yapan aile hekimi tarafından tercih edilerek sözleşme yapması durumunda bu aile hekiminin önceki aile hekimliği birimi için sözleşmesi feshedilerek, daha önceki işgal etmiş olduğu pozisyon, boşalan pozisyon olarak aynı oturumda ilan edilecek ve aynı oturumda yapılmakta olan yerleştirme işlemine tabi tutulacaktır. Bu nedenle yerleştirme işlemine katılan sistemdeki aile hekimlerinin tercih yapması durumunda eski pozisyonlarının boşalacağı için boş pozisyonların yukarıdaki listede yazılı olanlarla sınırlı kalmayacağı müracaatta bulunacaklar tarafından dikkate alınmalıdır. ıl. EK YERLEŞTİRME İŞLEMİNDE SıRALAMA USULÜ VE İSTENECEK BELGELER İlgili yönetmelik gereğince ilde herhangi bir nedenle aile hekimliği pozisyonlarında boşalma olması veya nüfus hareketleri gibi nedenlerle yeni pozisyonların ihdası yapıldığında aşağıdaki sıralamaya göre nakil veya yerleştirme yapılır. A) Askerlik dönüşü veya doğum sonrası bir defalık tercih hakkı bulunan aile hekimleri, B) Yerleştirme sırasında Aile Sağlığı Merkezinde bu maddenin 2.fıkrasımn a bendindeki 1. Grubun yerleştirilmesinde belirtilen uzman aile hekimliği kontenjanı var ise o pozisyonu önce aile hekimliği yapan aile hekimliği uzmanları daha sonra ise kadrosu veya pozisyonu pilot ilde olan aile hekimliği uzmanları,(aile Hekimi Uzmanları grup çalışmasımn sağlanması, uzmanlık hizmetlerinin yaygınlaştınlması ve kişilerin hizmet unsurlarından dengeli bir şekilde yararlanabilmeleri için her aile sağlığı merkezinden bir pozisyonu tercih ederek yerleşme hakları vardır. Bununla birlikte dört (dahil) - altı (dahil) birim planlanmış aile sağlığı merkezlerinde ikinci bir aile hekimliği uzmanı, altının üzerinde birim bulunan aile sağlığı merkezlerinde ise her üç birim için bir aile hekimliği uzmanı daha o pozisyonlardan birini tercih ederek yerleşebilir. Aile hekimliği uzmanı, aile hekimliği uzmanı kontenjanı dolan bir aile sağlığı merkezine ancak bir alt gruptan hizmet puanları sıralamasına göre yerleşebilir.) C) Pilot ilde sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar, aile hekimi olma hakkını kazanmakla beraber idari görevlerinden ayrılmaları uygun görülmeyen il sağlık müdürü, müdür yardımcıları veya şube müdürleri, pilot ilde aile hekimi iken askerlik dönüşü veya doğum sonrası bir defalık tercih hakkını kullanmayan aile hekimleri. D) Kadrosu veya pozisyonu pilot ilde olan tabipler. A Grubu Sıralama Listesinde Olan Hekimlerden İstenecek Belgeler; 1. Başvuru Formu 2. Aile hekimliği sözleşmesinin askerlik veya doğum nedeniyle fesih edildiğini gösterir onaylı belge, 3. Göreve başlama belgesi (Askerlik dönüşü veya doğum sonrası) Bu grupta bulunan aile hekimlerinin öncelik sıralaması askerlik veya doğum sonrası kamu görevine başlama tarihidir tarihli Sağlık Bakanlığı PBS hizmet puan çıktı sı ( Bakanlık Personeli için; Belgenin altına el yazısı ile "Hizmet puanına itirazım yoktur..../.../2012" yazılacak ve imzalanacaktır.) 5. Üzerine ne için kullanılacağı yazılan geçerli bir kimlik belgesi fotokopisini vereceklerdir. B Grubu Sıralama Listesinde Olan Hekimlerden İstenecek Belgeler; 1. Başvuru Formu tarihli Sağlık Bakanlığı PBS hizmet puan çıktı sı ( Bakanlık Personeli için; Belgenin altına el yazısı ile "Hizmet puanına itirazım yoktur..../.../2012" yazılacak ve imzalanacaktır.) 3. Halen sözleşmeli Aile Hekimi olarak görev yapan aile hekimi uzmanları en son sözleşme imzaladığı Aile hekimliği biriminde 1 (bir) yıl fiilen çalıştığını gösterir onaylı belge (Destek Hizmetleri Personel Biriminden alınacak) 4. Üzerine ne için kullanılacağı yazılan geçerli bir kimlik belgesi fotokopisini vereceklerdir. 5. İlk defa başvuruda bulunacak Aile Hekimi uzmanları için Aile Hekimi Bilgi Formu

4 C Grubu Sıralama Listesinde Olan Hekimlerden İstenecek Belgeler; 1. Başvuru Formu tarihli Sağlık Bakanlığı PBS hizmet puan çıktısı ( Bakanlık Personeli için; Belgenin altına el yazısı ile "Hizmet puanına itirazım yoktur " yazılacak ve imzalanacaktır.) 3. Halen sözleşmeli Aile Hekimi olarak görev yapan hekimler en son sözleşme imzaladığı Aile hekimliği biriminde 1 (bir) yıl fiilen çalıştığını gösterir onaylı belge (Destek Hizmetleri Personel Biriminden alınacak). 4. Üzerine ne için kullanılacağı yazılan geçerli bir kimlik belgesi fotokopisini vereceklerdir. 5. İdareciler için idari görevinden ayrılmasının uygun görülmediğini gösterir yazılı resmi belge D Grubu Sıralama Listesinde Olan Hekimlerden İstenecek Belgeler; 1. Başvuru Formu 2. Aile Hekimi Bilgi Formu tarihli Sağlık Bakanlığı PBS hizmet puan çıktısı ( Bakanlık Personeli için; Belgenin altına el yazısı ile "Hizmet puanına itirazım yoktur " yazılacak ve İmzalanacaktır.) 4. Sağlık Bakanlığı dışındaki kamu kurumlarında çalışan hekimler için Kadrosunun bulunduğu kurumdan alınmış onaylı Hizmet Cetveli. S. Sağlık. Bakanlığı dışı kurumlardan yapılacak müracaatlar için, Kurumlarından alınacak olan aile hekimi olmalarına ve ücretsiz izinli sayılacaklarına onay verildiğine dair muvafakat dilekçesi ( Şartlı muvafakat yazıları geçerli sayılmayacak, alınan muvafakat name de süre belirtilmeyecektir.) 6. Üzerine ne için kullanılacağı yazılan geçerli bir kimlik belgesi fotokopisini vereceklerdir. 7. IS tarihinden önce kadrosu Trabzon ilinde bulunan hekimler için Aile Hekimliği LAşama Uyum Eğitimi Sertifikası onaylı örneği. *Başvuru yapmak isteyen hekimlerirnizden henüz Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimi aldığım belgeleyen sertifikaları bulunmayanların başvurusunda sertifika zorunluluğu aranmayacaktır. Bu durumdaki hekimler için en kısa zamanda Bakanlıkça eğitim planlanacaktır. Aile Hekimliği Uzmanları için sertifıka alma zorunluluğu yer almamaktadır.

5 TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 1) Yerleştirme işlemleri için, adayın geçerli bir kimlik belgesiyle birlikte bizzat kendisinin gelmesi şarttır. Ancak hastalık raporu, acil durum, yakının vefatı vb. mücbir bir mazereti olanlar noterden alınacak ' tarihinde Trabzon İli Aile Hekimliği Ek Yerleştirme işlemi esnasında sıram geldiğinde şahsım adına yer belirleme ve tercih yapma yetkisini kimlik nolu ya veriyorum' ibaresi olan vekaletname ile vekil kıldıkları kişi katılabilir. 2) Başvuruda bulunan adaylar veya vekilleri kimlik kontrolü yapılarak yerleştirme salonuna alınacaktır. Ek yerleştirmeye müracaat eden hekimler ve yerleştirmede görevli personel dışında diğer şahıslar salona alınmayacaktır. 3) Aile Hekimliği bölge tercih ve yerleştirme işlemleri, Yönetmeliğin ilgili maddeleri dikkate alınarak oluşturulan listelerdeki sıralamaya uygun olarak yapılacaktır. 4) Aile Sağlığı Merkezinde Aile Hekimliği birimini seçmiş olan hekim, Aile Hekimliği birimine belirlenmiş olan poliklinik odasını kullanır. 5) Yer seçiminde sırası geçtikten sonra gelen aday veya 3 kez anons edilerek çağnldığında herhangi bir sebeple sahneye gelmeyen (tercih sırası tehir edilmiş sayılan aday) veya vekili, komisyona yer seçimine katılmak istediğini bildirdiği takdirde yerleştirme işlemine dahil edilecektir. Bu kişiler, devam eden işlemde yer sorulan adaydan sonra tercih hakkını kullanacaktır. Tüm pozisyonlar bitene kadar gelmeyenler "ek yerleştirme işleminden feragat etmiş" sayılır. 6)Tercih etme sırası kendisine gelmiş olan aday, dilerse tercih hakkını daha sonra kullanmak üzere erteleyerek "Bekleyeceğim (Pas)" diyebilir. Beklemeyi tercih eden bir aday daha sonra bölge seçme sırasını kendisi belirleme hakkına sahiptir. Ancak işlemi devam eden bir aday varsa işlem tamamlandıktan sonra tercih kullanacaktır. Örneğin 3. sırada bölge seçme hakkına sahip olan bir aday beklemeye geçip 8. sırada tercih yapma hakkına sahip bir adayın sırası geldiğinde, "ben bölge seçme hakkımı şimdi kullanmak istiyorum" diyerek 8. sıradaki adaydan önce tercih yapabilecektir. Beklemeyi tercih eden adaylardan 2 veya daha fazlasının aynı sırada bölge seçme hakkını kullanmak istemesi durumunda, var olan yerleştirme işlemindeki sıralama listesine göre tercih hakkını kullanacaklardır. Bekleyeceğim diyen aday yerleştirme işlemi sonuna kadar tekrar başvuruda bulunup tercih hakkını kullanmaz ise tercih hakkından vazgeçmiş sayılarak bekleyeceği pozisyon kalmayacağı için yerleştirme işlemleri dışında kalır ve hiçbir hak iddia edemez. 7)Geç gelen adaylar içinde 6. maddede belirtilen koşullar geçerlidir. 8)Yerleştirme esnasında sıra kendisine gelmiş olan aday, dilerse yerleştirme işleminden çekildiğini ve bu hakkını kullanmayacağını ifade etmek üzere "Yerleştirilmek istemiyorum" diyebilir. Böylece aday tercih hakkını kullanmaktan vazgeçmiş olacaktır. Yerleştirilmek istemiyorum diyen adaylar daha sonra vazgeçerek bu yerleştirmede yeniden aile hekimliği birimi tercih etme hakkı kullanamazlar. 9) Yerleştirme işlemine katılabilmek için başvuruda bulunmak şarttır. Bu duyuru metninde yapılacak herhangi bir değişiklik veya ilave, Müdürlüğümüzün web sayfası olan ilanen duyurulmak üzere yayınlanacaktır. 10) Belirtilmeyen durumlarda, 25 Mayıs 2010 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği ve 11 Mart 2011 tarih sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.

6 TRABZON HALK SAGLIGI MÜDÜRLÜGÜNE İlimizde tarihinde başlayan Aile Hekimliği Uygulamasında halen....ili.ilçesi.....de Aile Hekimi / Uzman tabip / Tabip olarak görev yapmaktayım. İlimizde tarihinde yapılacak olan Aile Hekimliği 21.Ek Yerleştirme işlemine katılmak istiyorum. Gereğini arz ederim. Tarih Adı Soyadı İmza Adres ve Telefon Ekler

7 TRABZON İLİ AİLE HEKİMİ BİLGİ FORMU Adı- Soyadı T.C.Kimlik No Doğum Tarihi ve Yeri FOTOGRAF Mezun Olduğu Üniversite Mezuniyet Yılı Varsa Uzmanlık Dalı Görev Yeri Görev Yeri Adresi İLETİşİM Ev Tel İş Tel GSM İmza Tarih :./. /.

8 (Bakanlığı Dışındaki Kurumlarda Çalışan Hekimler için MUV AF AKAT dilekçesi örneğidir) EK-4 MÜDÜRLÜGÜNE! BAŞKANLIGıNAl REKTÖRLÜGÜNE Halen kadrosu ile... kurumunda görev yapmaktayım kabul tarih ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulama Hakkında Kanun 8. Madde 1. fıkrasına dayanarak hazırlanan ve tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkındaki Yönetmeliğin Ek-1 bölümünün ikinci maddesi Maddesi (a) fıkrasında ifade edilen "Kadrosu veya pozisyonu pilot ilde olmak şartı ile o ilin kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan aile hekimliği uzmanları, tabipler ve diğer uzman tabiplerden muvafakati verilenler başvuru yaparlar" gereği; sözleşmeli aile hekimleri ve aile sağlığı elemanı Bakanlık veya kurumların muvafakati ile göreve başlayabilirler. Aile Hekimliği Uygulamasına geçilen iller içerisinde bulunan ilimizde Trabzon Halk Sağlığı Müdürlüğünce.../ tarihine kadar ek yerleştirme işlemleri için hekimlerin müracaatları alınmaya başlanmıştır. Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkındaki Yönetmeliğin yukarıda belirtilen maddesine göre kadrosu ve pozisyonu ilde olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hekimlerin sözleşmeli çalışmak üzere başvuru hakları bulunması nedeniyle İlimizde Aile hekimliği uygulamasında görevalmak üzere başvuruda bulunmak istiyorum. Ancak Halk Sağlığı Müdürlüğüne başvuruda bulunurken diğer evraklarla birlikte kurumumuzdan alacağımız muvafakat belgesinin de eklenmesi gerekmektedir. Bu itibarla Trabzon Halk Sağlığı Müdürlüğüne sunulmak üzere aile hekimliği uygulaması sırasında kadromun bulunduğu yerden süresiz ücretsiz izinli sayıldığıma dair muvafakatimin tarafıma verilmesi için gereğini arz ederim././ 2012 Dr..... Hekimi ADRES

9 (Sağlık Bakanlığı Dışındaki Kurumlarda Çalışan Hekimler için kurumun MUV AF AKA T VERDİC'ÜNE dair üst yazı örneğidir) EK-5 T.C. Sayı :. Konu: ' un Muvafakatnamesi İLGİLİ MAKAMA Kurumumuz Hekimi Dr.....I tarihli dilekçesi ile, İlimizde devam eden Aile Hekimliği Uygulamasında görevalmak istediğini belirterek kendisine Halk Sağlığı Müdürlüğüne sunulmak üzere kadrosunun bulunduğu yerden süresiz ücretsiz izinli sayılacağına dair muvafakat belgesinin verilmesini talep etmiştir. Bu itibarla Dr. 'a İlimizde başlamış olan Aile Hekimliği uygulamasında görevalabilmesi için kurumumuzdaki mevcut kadrosundan süresiz ücretsiz izinli sayıldığına dair muvafakat kurumumuzca verilmiştir. Bu belge adı geçenin isteği üzerine düzenlenmiştir. Bilgilerinize sunarım. Kurum Yetkilisi (Bu belgeyi vermeye yetkili merci)

VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 2014/7. EK YERLEŞTİRME İŞLEMİ USUL VE ESASLARI

VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 2014/7. EK YERLEŞTİRME İŞLEMİ USUL VE ESASLARI VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 2014/7. EK YERLEŞTİRME İŞLEMİ USUL VE ESASLARI 5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu gereği, ilimizde 18 Ekim 2010 tarihinde Aile Hekimliği uygulaması başlamıştır. Herhangi bir sebeple

Detaylı

KASTAMONU İLİNDE BOŞALAN AİLE HEKİMLİĞİ POZİSYONLARI İÇİN 59. EK YERLEŞTİRME İŞLEMİ DUYURUSU

KASTAMONU İLİNDE BOŞALAN AİLE HEKİMLİĞİ POZİSYONLARI İÇİN 59. EK YERLEŞTİRME İŞLEMİ DUYURUSU KASTAMONU İLİNDE BOŞALAN AİLE HEKİMLİĞİ POZİSYONLARI İÇİN 59. EK YERLEŞTİRME İŞLEMİ DUYURUSU İlimiz, 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun gereği 10/11/2008 tarihinde Aile Hekimliği

Detaylı

İL İÇİ KAMU GÖREVLİSİ VE İL İÇİNDE SÖZLEŞMELİ AİLE HEKİMLERİNİN MÜRACATLARINDA İSTENECEK BELGELER

İL İÇİ KAMU GÖREVLİSİ VE İL İÇİNDE SÖZLEŞMELİ AİLE HEKİMLERİNİN MÜRACATLARINDA İSTENECEK BELGELER İL İÇİ KAMU GÖREVLİSİ VE İL İÇİNDE SÖZLEŞMELİ AİLE HEKİMLERİNİN MÜRACATLARINDA İSTENECEK BELGELER 1. Sözleşmeli Aile Hekimi olarak görev yapan ve yer değişikliği yapmak isteyen Aile Hekimi Uzmanı ile Pratisyen

Detaylı

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 25 Mayıs 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27591 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜNE (Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Hizmetleri Şubesi ) ARTVİN. Dr:.. T.C. Kimlik No: ADRES VE TELEFON : İmza:...

HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜNE (Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Hizmetleri Şubesi ) ARTVİN. Dr:.. T.C. Kimlik No: ADRES VE TELEFON : İmza:... (A Grubu Hekimler İçin ) Ek-1 İlimizde 11 Ocak 2010 tarihinden itibaren başlamış olan Aile Hekimliği Uygulamasında İlimiz İlçesi.. Aile Sağlığı Merkezinde..No lu Aile Hekimi olarak göreve başladım.aile

Detaylı

Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği R.G. Tarihi:02.09.2003 R.G. Sayısı:25217 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler AmaçveKapsam Madde 1 Bu Yönetmelik Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında

Detaylı

25.01.2013 TARİHLİ AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ HAKKINDA HUKUKİ DEĞERLENDİRME

25.01.2013 TARİHLİ AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ HAKKINDA HUKUKİ DEĞERLENDİRME 25.01.2013 TARİHLİ AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ HAKKINDA HUKUKİ DEĞERLENDİRME Yeni Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği 25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı Resmi Gazete de yayımlanıp yürürlüğe girdi.

Detaylı

T.C. MUĞLA VALİLİĞİ Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile Hekimliği Uygulama Şube Müdürlüğü Talimatname BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. MUĞLA VALİLİĞİ Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile Hekimliği Uygulama Şube Müdürlüğü Talimatname BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MUĞLA VALİLİĞİ Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile Hekimliği Uygulama Şube Müdürlüğü Talimatname Doküman No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi Sayfa No Madde 1. Bu talimatnamenin amacı; BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28539 AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Birinci

Detaylı

2013 YILI ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA DUYURUSU

2013 YILI ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA DUYURUSU 2013 YILI ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA DUYURUSU Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak İlk Atama kapsamında Ek 1 Atama Takviminde belirtilen süreler

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI İLE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKAT KILAVUZU

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Eylül 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 27696 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA UZMAN YARDIMCILIĞI, YURT DIŞI İŞÇİ HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI İLE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKAT KILAVUZU

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler 25 Mayıs 02 Haziran 2010 Yayımlandığı Tarih 03 Haziran 2010 Sayı 449 İÇİNDEKİLER

Detaylı

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU Ağustos 2010 ELEKTRONİK BAŞVURU FORMUNU DOLDURMADAN ÖNCE BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZUNU DİKKATLİCE OKUYUNUZ. TÜM BİLGİ BAŞLIKLARININ

Detaylı

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU Ağustos 2009 ELEKTRONİK BAŞVURU FORMUNU DOLDURMADAN ÖNCE BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZUNU DİKKATLİCE OKUYUNUZ. TÜM BİLGİ BAŞLIKLARININ

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya İlişkin Genel Esaslar

İKİNCİ BÖLÜM Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya İlişkin Genel Esaslar Resmi Gazete Tarihi: 17.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28650 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik;

Detaylı

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI GENELGESİ (2013/1)

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI GENELGESİ (2013/1) TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI GENELGESİ (2013/1) Genelge İçeriği 1 GENEL ESASLAR... 3 1.1 Giriş... 3 1.2 Yetki ve sorumluluk... 3 2 ÖİB

Detaylı

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 25 Kasım 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27766 YÖNETMELİK Başbakanlık (Özürlüler İdaresi Başkanlığı) tan: ÖZÜRLÜLER UZMAN YARDIMCILIĞI VE ÖZÜRLÜLER UZMANLIĞI SINAV, ATAMA, YETİŞTİRİLME, GÖREV VE ÇALIŞMA

Detaylı

2014 YILI 4. DÖNEM İLKDEFA VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA KURASI. Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 1 maddesi (4924 Sayılı Kanunla eklenen) ile

2014 YILI 4. DÖNEM İLKDEFA VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA KURASI. Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 1 maddesi (4924 Sayılı Kanunla eklenen) ile 2014 YILI 4. DÖNEM İLKDEFA VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA KURASI (ECZACI VE DİŞ TABİPLERİ İLE EMEKLİ OLAN TABİP VE UZMAN TABİPLER DAHİL) Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 1 maddesi (4924 Sayılı Kanunla eklenen)

Detaylı

STAJIN HEDEFİ STAJIN İLKELERİ

STAJIN HEDEFİ STAJIN İLKELERİ Stajyer El Kitabı STAJIN HEDEFİ Mesleğin gerektirdiği yeterliliğe, ahlaki niteliklere ve bilince sahip, yabancı dil bilen ve muhasebe uygulamaları dışında değişik alanlarda da bilgisayar kullanabilen ve

Detaylı

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ÖĞRETMENLĠK ĠÇĠN BAġVURU VE ATAMA KILAVUZU

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ÖĞRETMENLĠK ĠÇĠN BAġVURU VE ATAMA KILAVUZU MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLĠK ĠÇĠN BAġVURU VE ATAMA KILAVUZU HAZĠRAN 2011 ELEKTRONĠK ORTAMDA BAġVURU FORMU NU DOLDURMADAN ÖNCE BAġVURU VE ATAMA KILAVUZUNU DĠKKATLĠ OKUYUNUZ. TÜM BĠLGĠ BAġLIKLARININ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI VE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI KILAVUZU 2014 YURT DIŞINDA

Detaylı

25 Mayıs 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27591 YÖNETMELĠK Sağlık Bakanlığından:

25 Mayıs 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27591 YÖNETMELĠK Sağlık Bakanlığından: 25 Mayıs 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27591 YÖNETMELĠK Sağlık Bakanlığından: AĠLE HEKĠMLĠĞĠ UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 / ANKARA I. BÖLÜM 1. GENEL ESASLAR 1.1. İlgili mevzuat: Türk kültürünün yurt dışında tanıtılması, yayılması

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği İdari Hizmetler Başkanlığı ADAY MEMUR EĞİTİMLERİ İstanbul SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA

Detaylı

MEB Müfettişleri Yönetmeliği

MEB Müfettişleri Yönetmeliği MEB Müfettişleri Yönetmeliği Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ile Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği 24 Mayıs 2014 CUMARTESİ Resmi Gazete Sayı : 29009 YÖNETMELİK Milli

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (TUS) BAŞVURU KILAVUZU

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (TUS) BAŞVURU KILAVUZU 2015 TUS BAŞVURU KILAUZU 2015 TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (TUS) BAŞVURU KILAVUZU Başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaparak sınav ücretini yatırınız. Başvuru bilgilerinizi, ÖSYM

Detaylı

BAŞVURU KILAVUZU. Ankara, 2014 AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞVURU KILAVUZU. Ankara, 2014 AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI VE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI BAŞVURU KILAVUZU AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ankara, 2014 Bakanlar Kurulu Kararınca,

Detaylı

UYGULAMA YÖNERGESİ. İçindekiler

UYGULAMA YÖNERGESİ. İçindekiler STAJ VE SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ İçindekiler 1. Temel İlkeler... 3 2. Hedefler... 3 3. TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS)... 4 4. Aday Meslek Mensubu Olma Koşulları...

Detaylı