Topçu Gülşen, Z. T., Learning, Academic Culture and the Popular, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Topçu Gülşen, Z. T., Learning, Academic Culture and the Popular, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: YAŞAR AYDIN UĞUR 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Ekonomi Orta Doğu Üniversitesi 1976 Y. Lisans Siyasal Bilgiler Ankara Üniversitesi 1983 Doktora Siyasal Bilgiler Ankara Üniversitesi Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 1986 Doçentlik Tarihi : 1989 Profesörlük Tarihi : Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 6.1. Yüksek Lisans Tezleri Topçu Gülşen, Z. T., Learning, Academic Culture and the Popular, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008 Çelebi, İ. T., Distinctive Consumption Practices in Urban Everyday Life A Case Study of Kanyon Shopping Mall in Istanbul, 2007 Batur, A., Europe Unveiling: The Muslim Presence and the Myht of Headscarf in Europe, 2005 Mağgönül, Z., Seçkin Semtin Seçkin Sakinleri: Teşvikiye-Nişantaşı Semt Sakinlerinin Kimlik İnşa Süreçleri Kurgu ve Stratejileri, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2004 Göksel, M. A., Megahayat İmgesi, 2003 Kertmelioğlu, A. F., La Société Civile Dans le Processus de Démocratisation, Marmara Üniversitesi, 1999 Yücel, H., L organisation Alevie-Bectachie (Alevi-Bektaşi Örgütlenmesi), Marmara Üniversitesi, 1998 Oğuz, S., Yeni İletişim Teknolojilerinin Uygulamaya Konulmasını Belirleyen Etkenler: ISND Örneği, Ankara Üniversitesi, 1991 Nalçaoğlu, H., Elektronik Medya Ortamında Aktif/Pasif İzleyici Sorunu: Toplumsal Sistem- Toplumsal Eylem İkilemi, Ankara Üniversitesi,

2 6.2. Doktora Tezleri Yılmaz, N., Toplumsal Değişme ve Kentleşme Sürecinde Alevilik, Marmara 2003 Üniversitesi, Akdoğan, Y., İslamcılık Bağlamında Türkiye de Siyasal İslam ın Gelişimi ve Refah Partisi, , Marmara Üniversitesi, 1999 Alkan, H., Türkiye de Baskı Grupları: Siyaset ve İşadamı Örgütlenmeleri (Odalar-TÜSİAD- MÜSİAD), Marmara Üniversitesi, Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) Uğur, A. L ordalie de la démocratie en Turquie: Le projet communautarien islamique d Ali Bulaç et la laïcité, Cahiers d études sur la Méditerranée orientale et le monde turcoiranien, no 19, janvier-juin 1995, ss Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler Uğur, A., Iskušenja Turske Demokracije, Dijalog, Casopis za filozofska I društvena pitanja, 2, Sarajevo, 1999, ss Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler Türk-Yunan İlişkileirnde Medyanın Rolü, Atina da düzenlenen Greek-Turkish Journalist Conference da 5 Şubat 2000 tarihinde sunulan bildiri 7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler 7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler Uğur, A., İletişim, İşletmecilik ve Örgüt Sosyolojisinin İlk Randevusu: Ağ Tarzı Örgüt Modeli, Toplum ve Bilim, Sayı 56-61, Bahar 1993, ss Uğur, A., Fransa da Televizyonda Özelleşme, İletişim Araştırma, sayı 8, Mart 1992, s. 7-9 Uğur, A., Yeni İletişim Teknolojileiryel Gelen Yapısal Dönüşüm: ABD Örneği , A. Ü., Basın Yayın Yüksek Okulu Yıllık 1988, Sayı X, ss Uğur, A., Video Teknolojisi Sanat Karşı, Çağdaş Teknoloji ve Sanat, Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları, ss Uğur, A., Yeni İletişim Araçları ve İletişim Kuramlarının Gözden Geçirilmesi Zorunluluğu, A. Ü., Basın Yayın Yüksek Okulu Yıllık , Sayı IX, ss

3 Uğur, A., Dünün Aydınları, Toplum ve Bilim, sayı 24, Kış 1984, ss Uğur, A., XIX. Yüzyıl Alman Tarih Felsefesi ve Bir Türk Bilim Adamı: Sabri Ülgener, Toplum ve Bilim, Sayı 23, Güz 1983, ss Uğur, A., Hermeneutik: Eski Bir Yorum Yönteminin Yeniden Gündeme Gelişi ve Hukuk Alanına Uygulanması, A. Ü., S. B. F., Cilt XXXVII, Sayı 1-4, Ocak-Aralık 1983, ss Uğur, A., Teknoloji ve Türkiye deki Reklamlar, A. Ü., Basın-Yayın Yüksek Okulu Yıllık , Sayı VIII, ss Uğur, A., Teknoloji ve Türkiye deki Reklamlar, A. Ü., Basın-Yayın Yüksek Okulu Yıllık , Sayı VIII, ss Uğur, A., Çağdaş Demokrasi ve Siyaset Sosyolojisi, A. Ü. Basın-Yayın Yüksek Okulu Yıllığı, Sayı VII, 1982, ss Uğur, A., Çevre Sorunsalına Bakış: Tarihsel Gelişim ve Günümüzde Çevreci Akımlar, İletişim, Sayı:4, 1982, ss Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler Uğur, A., Bir Büyük Sıçrama: İletişim Teknolojileri ve İki Büyük İddia: İletişim Devrimi ile Bilgi Toplumu, 1989 Sanayi Kongresi Bildirileri (1), TMMOB makine Mühendisleri Odası Yayınları, 1989, ss Kent Konseyleri ve Yönetişim Sivil Toplum Kuruluşlarının Diğer Aktörlerle Etkileşimi konulu, 17. Sivil Toplum Kuruluşları Sempozyumu, 17 Haziran 2005 Türkiye de Sivil Toplum ve Devlet konulu panelde oturum başkanlığı, Türkiye de ve Avrupa da Sivil Toplum Kongresi, Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü, 14 Mayıs Kitaplarda Bölümler Uğur, A., İstanbul un Son 15 Yılı: Değişim ve Dönüşüm R. Bozlağan, N. Yılmaz, A. Can (der.), İstanbul Kent ve Medeniyet, İstanbul Marmara Belediyeler Birliği Yayınları, 2009, ss Uğur, A., Tasarruftan Tüketime 75 Yıl: Yeni Bir Yaşam Gramerine Doğru, Oya Baydar & Derya Özkan (ed.), 75 Yılda Değişen Yaşam Değişen İnsan: Cumhuriyet Modaları, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 1999, ss Uğur, A., Yerel Siyaset ve Demokrasi, Çoğulculuk, Sivil Toplum, Bayramoğlu Yıldırım, F. (der.), Sivil Toplum İçin: Kent, Yerel Siyaset ve Demokrasi Seminerleri, İstanbul, WALD Yayını, 1999, ss

4 Uğur, A., Batı da ve Türkiye de Sivil Toplum: Kavram ve Olgunun Gelişim Serüveni, Ünsal, A. (der.), 75 Yılda Tebaadan Yurttaşa Doğru, İstanbul, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayınları, 1998, ss Uğur, A., Sivil Toplum Kuruluşları, Belge, T., Bilgin, O. (der.), Yurttaş Katılımı, Sivil Toplum Kuruluşları ve Yerel Yönetimler Arasında Ortaklık ve İşbirliği, İstanbul, Helsinki Yurttaşlar Derneği Yayınları, 1997, ss Uğur, A., Yeni Demokrasinin Yeni Aktörleri: STK lar, Ulaş, T. (der.), Merhaba Sivil Toplum, istanbul, Helsinki Yurttaşlar Derneği Yayınları, 1997, ss Uğur, A., Örgüt ve Yönetim Sosyolojisi Açısından Sempozyum Değerlendirilmesi, İş Yönetiminde Devrim Sempozyumu, İstanbul, İstanbul Mülkiyeliler Vakfı, 1993, ss Uğur, A., Türkiye de Medyaların Son On Yılı Ana Britannica 1992 Yıllığı, İstanbul, 1992 Uğur, A., Planlama ve Gelişen Teknolojiler karşısında İletişim Sektörü, BİAR (der.), Güney Anadolu Projesi: Teknik Yazılar, Ankara, BİAR Yayınları, 1987, ss Ulusal dergilerde yayınlanan makaleler Uğur, A., Güldürürken Ağlatan Seçimler: 18 Nisan Üzerine Analitik Notlar, Görüş, 1999 Uğur, A., ve Bilici, M., Bilgi Toplumu, İnternet ve Demokrasi: Dijital Alemin Genleşen Kamusal Alanı, Yeni Türkiye (21. Yüzyıl Özel Sayıs), Sayı 19, Ocak-Şubat 1998, ss Uğur, A., Media, Identity and the Search for a Cultural Synthesis, Privateview, Vol 1, No 1, Winter 1996, ss Uğur, A. Yüzyıl Kapanırken Türkiye nin İletişim ve Kültür Haritası, Görüş, Sayı 24, Şubat Mart 1996, ss Uğur, A., Alışveriş Merkezleri Sosyolojisi, İstanbul Dergisi, Sayı 10, Temmuz 1994, ss Uğur, A., Japonya nın Aydınlık Yüzü, İktisat, Sayı 342, Ekim 1993, ss Uğur, A., Pasifik te Aktörler Eski, Konumlar ve Stratejiler Yeni, İktisat, Sayı 342, Ekim 1993, ss Uğur, A., Kent Kentliyi, Kentli de Kenti Iskalarsa, İstanbul Dergisi, Sayı 7, Ekim 1993, ss Uğur, A., İletişim Alanı Yeniden Düzenlenirken Bazı Öneriler, Medya Dergisi, Sayı 3, Mayıs 1993, ss Uğur, A., İstanbul-2013, İstanbul Dergisi, Sayı 5, Nisan 1993, ss

5 Uğur, A., Postmodernin Siyasetle İlişkisi Üzerine, Defter, Sayı 18, Ocak-Haziran 1992, ss Uğur, A., Ekonominin Yeni Yıldızları: İletişim Teknolojileri, Elektrik Mühendisliği, Cilt 36, Sayı 381, 1991, ss Uğur, A., Zihinlerin Yeni Efendileri: Medyalar, Birikim, Sayı 25, Mayıs 1991, s Projeler 9. İdari Görevler Dekan, Fen ve Edebiyat Fakültesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Direktör, Kültürel İncelemeler Yüksek Lisans Programı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektör, İstanbul Bilgi Üniversitesi Dekan, İletişim Fakültesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Bölüm Başkan Yardımcısı, Fransızca Kamu Yönetimi, Marmara Üniversitesi 10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler 11. Ödüller 12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Akademik Haftalık Saati Öğrenci Dönem Dersin Adı Yıl Teorik Uygulama Sayısı Güz SOC 179 CULT İlkbahar SOC 180 CULT Güz SOC 179 CULT SOC 180 CULT İlkbahar SOC Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir. 5