ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Sevtap Yokuş Veznedaroğlu 2. Doğum Tarihi: 01 Şubat Unvanı: Öğretim Üyesi (Prof. Dr.) 4. Öğrenim Durumu: Üniversite

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Sevtap Yokuş Veznedaroğlu 2. Doğum Tarihi: 01 Şubat Unvanı: Öğretim Üyesi (Prof. Dr.) 4. Öğrenim Durumu: Üniversite"

Transkript

1 1. Adı Soyadı: Sevtap Yokuş Veznedaroğlu 2. Doğum Tarihi: 01 Şubat Unvanı: Öğretim Üyesi (Prof. Dr.) 4. Öğrenim Durumu: Üniversite ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Dicle Üniversitesi 1987 Y. Lisans Kamu Hukuku Dicle Üniversitesi 1990 Doktora Kamu Hukuku İstanbul Üniversitesi Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 1995 Doçentlik Tarihi : 2005 Profesörlük Tarihi : Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 6.1. Yüksek Lisans Tezleri: Rıdvan Erol, Nurhan Atalay 6.2. Doktora Tezleri : Hakan Atasoy, Hasan Hendek 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) 7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler 7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1. Yokuş,S., Anayasa Yargısının Olağanüstü Rejim Normları Karşısında Hak ve Özgürlükleri Koruma İşlevi, İnsan Hakları Yıllığı (Dr. Muzaffer Sencer e Armağan), Cilt:17-18, , s Yokuş, S., Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Sisteminde Olağanüstü Rejim,Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl:1, S:1, s Yokuş, S., Hak ve Özgürlüklere İlişkin Anayasal Hükümlerin Danıştay ca Doğrudan Uygulanması, İnsan Hakları Yıllığı, Cilt:19-20, , s Yokuş,S., Yönetsel Yargının Takdir Yetkisi Üzerindeki Denetiminin Kapsamı ve Sınırları, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt:72, S:4-5-6, 1998, s Yokuş, S., 1982 Anayasası Değiştirilemez mi?, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl:2, S:2, , s Yokuş, S., Hak ve Özgürlükler Bakımından 1982 Anayasası Katılım Ortaklığı Belgesi ve Ulusal Program, Prof. Dr. Vecdi Aral a Armağan, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Kocaeli 2001, s

2 7. Yokuş, S., Türk Anayasa Mahkemesi nin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin Siyasi Partilere Yaklaşımı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:50, S:4, 2001, s Yokuş, S., Avrupa Birliği ne Uyumda Siyasi Kriterler Doğrultusunda Türkiye de Anayasal ve Yasal Dönüşüm Çabaları, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt:LXI, S:1-2, 2003, s Yokuş, S., 1982 Anayasası nda Yürütme Erkinin Ağırlığı, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (Prof. Dr. Ayferi Göze ye Armağan), Maltepe Üniversitesi Yayınları, 2004/1-2, İstanbul, s Yokuş, S., 1982 Anayasası na Göre Cumhurbaşkanının Anayasa Değişikliklerine, yasalara ve Kanun Hükmünde Kararnamelere İlişkin yetkileri, Bülent Tanör Armağanı, Legal Yayıncılık, İstanbul 2004, s Yokuş, S., Anayasa nın 90. Maddesinin 2004 Değişikliğini Hazırlayan Süreç, Açık Sayfa, S:57, Tennuz-Eylül 2004, s Yokuş, S., Anayasa Mahkemesi nin Türkiye de Demokrasinin Gelişimine Etkisi, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:1 Sayı:4 Ocak 2005, s Yokuş, S., Türkiye de Avrupa Birliği ne Uyum Hedefli Anayasal Değişimde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nin Esas Alınması, Maltepe üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2005/1, İstanbul, s Yokuş, S., Dernek Özgürlüğü Çerçevesinde Türkiye de Değişen Hukuksal Düzenlemeler, Erdoğan Teziç e Armağan, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, Beta Basım, İstanbul 2007, s Yokuş, S., Türkiye de %10 Seçim Barajına İlişkin Hukuksal ve Siyasal Tartışmalar, Hukuk ve Adalet, Y:4, S:11, Yaz Yokuş, S., Türkiye de Hükümet Sistemi Tartışmaları: Yarı Başkanlık Rejimi mi? Başbakancı parlamenter Rejim mi?, Prof. Dr. Yılmaz Aliefendioğlu na Armağan, Ankara Yokuş, S., Konut Hakkının Gerçekleştirilmesinde Devletin Rolü", Kocaeli Barosu Dergisi, 2010/1, 39, (2010) 18. Yokuş, S., 12 Eylül Gölgesinde Anayasa ",, Kocaeli Barosu Bülteni, 6, 04, (2011) 19. Yokuş, S., Bölge Yönetimleri", Nasıl Bir yerel Yönetim, 4, 109, (2011) 20. Yokuş, S.,"Hükümet Sistemini Demokrasi Ekseninde Tartışmak",, Yeni Türkiye, 51, , (2013) 21. Yokuş, S., Cumhurbaşkanlığı Sorunlar ve Çözüm Yolları",.., Görüş TÜSİAD, 84, 11-15, (2014) 22. Yokus, S., Özgürlük-Güvenlik İkilemi, Uluslararası Güvenlik Kongresi, Kocaeli Nisan Yokuş, S., Barış, Demokrasi, Hukuk Devleti Arayışı Güncel Hukuk, Kasım Yokuş, S., Filipinler de Çatışma Çözümü ve Temel yasa Tartışmaları I, Güncel Hukuk, Aralık Yokuş, S., Filipinler de Çatışma Çözümü ve Temel yasa Tartışmaları II, Güncel Hukuk, Ocak Yokuş, S., Yeni Anayasa Arayışında Eksen Kayması, Güncel Hukuk, Şubat Yokuş, S., Siyasal Konjonktür Etkisinde Anayasa Mahkemesi, Güncel Hukuk, Mart Yokuş, S., Yeni Anayasa Arayışında Yönteme İlişkin Öncelikler, Türkiye nin Anayasa Gündemi, İletişim Yayınları, İstanbul

3 29.Yokuş, S., Yeni Anayasa Arayışında İçerikle İlgili Öncelikler, Türkiye nin Anayasa Gündemi, İletişim Yayınları, İstanbul Yokuş, S., Çatışma Çözümünde Kuzey İrlanda Örneği, Haziran Sevtap Yokuş, Anayasa Hazırlık Sürecinde İfade özgürlüğü, İfade Özgürlüğü, Doğu Akdeniz Üniversitesi Yayınları, Haziran 2017 (Kitap Bölümü) 32.Sevtap Yokuş, Anayasal Yetkilerin Kötüye Kullanılması Yasağı, Güncel Hukuk Dergisi, Ocak Sevtap Yokuş, Özgürlükçü Anayasa Arayışının Sonu, Güncel Hukuk Dergisi, Mart Sevtap Yokuş, 12 Eylül Askeri Darbe Sonrası Türkiye de Olağanüstü Hal Uygulaması ve Denetimi, Türk Siyasal Hayatında hukuk Devletinin Kurumlarına ve Anayasal Sisteme Yönelik Girişimler, Editörler: Hasret Çomak-Nursel Sağıroğlu, Beta Yayınları, İstanbul 2017, s Sevtap Yokuş, Anayasa Yargısı ve Siyasal Partilerin Kapatılması: Militan Demokrasi, Türk Siyasal Hayatında hukuk Devletinin Kurumlarına ve Anayasal Sisteme Yönelik Girişimler, Editörler: Hasret Çomak-Nursel Sağıroğlu, Beta Yayınları, İstanbul 2017, s Sevtap Yokuş, Türkiye de Anayasa şikayetinin Etkinliği Sorunu Tu%CC%88rkiyede-Anayasa-S%CC%A7ikayeti.pdf 37. Sevtap Yokuş, Hukukun Yaşam Alanı Güncel Hukuk Dergisi, Aralık Sevtap Yokuş, Filipinlerde Çatışma Çözümü, Dünyada ve Türkiye de Barış Süreçleri, Bilgi Üniversitesi Yayınları, Aralık 2017 (Kitap Bölümü) 39. Sevtap Yokuş, Özgürlüklerin Korunması Temelinde Güvenlik, Güncel Hukuk Dergisi, Ocak Sevtap Yokuş, Political Processes in Turkey and their Constitutional Reflections Sevtap Yokuş, Türkiye de Yeni Anayasa Arayışları ve 2017 Anayasa Değişiklikleri, Anayasa Hukuku Dergisi, Cilt:6, Sayı:12, 2018, s Sevtap Yokuş, Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Parlamento, Güncel Hukuk Dergisi, Temmuz- Ağustos

4 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 7.7. Diğer yayınlar Kitaplar : 1. Yokuş,S., Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nin Türkiye de Olağanüstü Hal Rejimine Etkisi, Beta Yayınları, İstanbul Yokuş,S. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nde ve 1982 Anayasası nda Hak ve Özgürlüklerin Kötüye Kullanımı, Yetkin Yayınları, Ankara "Yeni Bir Anayasa İçin Temel İlkeler Raporu", İbrahim Ö. Kaboğlu, Yılmaz Aliefendioğlu, Ülkü Azrak,İoanna Kuçuradi, Mesut Gülmez, Sibel İnceoğlu, Sevtap Yokuş, kadriye Bakırcı, Abdullah Sezer, Tucer Özyavuz, Fikret İlkiz, Necdet Okcan, DİSK Yayınları, ISBN (Yayın) No:, (2009) 4. Yokuş, S., Türkiye de Yürütme Erkinde Değişen Dengeler, Yetkin Yayınları, Ankara Yokuş, S., Türkiyede Çözüm Sürecinde Anayasal Arayışlar", Seçkin Yayınevi, ISBN (Yayın) No:, (2013) 6. "1982 Anayasasının 30. Yıl Bilançosu", İbrahim Kaboğlu, Sevtap Yokuş,Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk, Fazıl Sağlam, Ioanna Kuçuradi, Oktay Uygun, Nihan Yancı Özalp, Korkut Kanadoğlu, XII Levha, ISBN (Yayın) No: , (2014) 7. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru", Sevtap Yokuş, Eylem Çakmaz, Mustafa Kuş, Caner Gürühan, Bekir Özçelik, Mustafa Selman Çelik, Özcan Özbey, Seçkin Yayınevi, ISBN (Yayın) No: , (2014) 8. Yokuş, S., Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nin Türkiye de Olağanüstü Rejim Pratiği ve Anayasa Şikayetine Etkisi, Seçkin Yayınları, Ankara Yokuş, S. Elections and Presidential System in Turkey, Democratic Progress Institute, London August Uluslararası atıflar 8. Ulusal & Uluslararası Projeler 9. İdari Görevler Sevtap Yokuş Veznedaroğlu tarihine dek altı ay süresince, kadrolu çalıştığı Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde dekan vekilliği görevini yürütmüştür. Sevtap Yokuş Veznedaroğlu 2010 yılından itibaren 10 Mart 2015 tarihine kadar Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde Kamu Hukuku Bölüm Başkanlığı görevini yürütmüştür. 10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler 11. Ödüller 12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz. 4

5 Akademik Yıl Dönem Güz Dersin Adı Lisans: Anayasa Hukuku Genel Esaslar Anayasa Hukuku 1 Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru (seçimlik) Yüksek Lisans: Hak ve Özgürlükler Rejimi Haftalık Saati Öğrenci Teorik Uygulama Sayısı Lisans: Anayasa Hukuku İlkbahar Yüksek Lisans: Anayasa Hukuku Güncel Sorunlar Lisans: Anayasa Hukuku Genel Esaslar Anayasa Hukuku Güz Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru (seçimlik) Yüksek Lisans: Hak ve Özgürlükler Rejimi Lisans: Anayasa Hukuku İlkbahar Yüksek Lisans: Anayasa Hukuku Güncel Sorunlar Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir. 5