L MÜDÜRLÜ ÜMÜZCE SUNULAN H ZMETLERDE STEN LEN BELGELER VE B T RME SÜRELER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "L MÜDÜRLÜ ÜMÜZCE SUNULAN H ZMETLERDE STEN LEN BELGELER VE B T RME SÜRELER"

Transkript

1 SIRA NO L MÜDÜRLÜ ÜMÜZCE SUNULAN H ZMETLERDE STEN LEN BELGELER VE B T RME SÜRELER H ZMET N ADI NSAN KAYNAKLARI VE DESTEK H ZMETLER UBE MÜDÜRLÜ Ü BA VURUDA STENEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA SÜRES (EN GEÇ) 1 Staj Ba vurusu 1-Dilekçe 30 GÜN 2 Egsoz Emisyon Pulu ve Ruhsat Verilmesi 1- Gerçek ki i veya irketin temsil yetki belgesi 2- Yat r lan ücret dekontu 1 GÜN 3 haleye Kat l m CD'si temin etme 1- Gerçek ki i veya irketin temsil yetki belgesi 2- Yat r lan dekont/makbuz 1 GÜN 4 hale Kanunu Gere i Al nan/yapt r lan her türlü Mal ve Hizmet al m bedellerinin ödenmesi 1- Dilekçe 2- Fatura 3- Banka hesap numaras 4- SGK Vergi borcu yoktur yaz s 30 GÜN 5 Bilgi Edinme Kanunu Gere i Bilgi/Belge temini 1- Dilekçe 2- Kimlik bilgileri 3- Gerçek ki i veya irketin temsil yetki belgesi 4- Adres bilgileri GÜN

2 SIRA NO ÇEVRE B R MLER NE A T UBE MÜDÜRLÜKLER (ÇED H ZMETLER VE ÇEVRE Z NLER UBE MÜDÜRLÜ Ü, ÇEVRE YÖNET M VE DENET M UBE MÜDÜRLÜ Ü) H ZMET N ADI BA VURUDA STENEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA SÜRES (EN GEÇ) 1 Çevre zni ve Lisans Görü Yaz s (Kapsam Belirleme) 1-Dilekçe 2-Kapasite Raporu 3-Onayl Ak m emas 4-Onayl Detayl Proje Özeti 20 2 l Müdürlü ü Uygunluk Yaz s (Emisyon Konulu) 1-Ba vuru Dilekçesi 2- Ak m emas (Emisyon kaynaklar gösterilmi ekilde) 3 l Müdürlü ü Uygunluk Yaz s (At klar n Toplanmas, Ayr lmas, Geri Kazan m, Ar nd r lmas Lisans Konulu) 1-Ba vuru Dilekçesi 4 Geçici Faaliyet Belgesi (Emisyon Konulu) 1-Geçici faaliyet belgesi ba vuru formu (EK-3A), 2-ÇED Olumlu ya da Gerekli De ildir Karar (ÇED e tabi tesisler için) veya ÇED e tabi olmayan tesisler için kapsam d oldu unu gösterir yaz, say l mar Kanunu kapsam nda; a) 12/10/2004 tarihinden sonra yap lm yap larla ilgili olarak; Yap kullanma izin belgesi, i letmede yap kullanma izinleri bulunan yap lar n d nda 12/10/2004 tarihinden sonra yap lm bir yap olmad na dair tesis yetkilisi taraf ndan imzalanm taahhütname, b) 12/10/2004 tarihinden önce yap lm yap larla ilgili olarak; letmenin bu tarihten önce yap ld n kan tlayan resmi bir belge (Belediyeden al nacak resmi yaz, elektrik faturas, su faturas vb.), i letmede 12/10/2004 tarihinden sonra yap lm bir yap olmad na dair tesis yetkilisi taraf ndan imzalanm taahhütname 4-Ticaret Sicil Gazetesi, 5-Kapasite Raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili makamlardan al nm di er belgeler veya kapasite raporundan muaf oldu una dair yetkili makamlardan al nm belge, 6- letme Belgesi veya i letme belgesinden muaf oldu una dair belge, 7-Vaziyet Plan ( letme alan ndaki tesislerin ve birimlerin yerle im planlar ), 8- Ak m emas ve Proses özeti (Ham madde kabulünden ba layarak her bir ünitede uygulanacak i lemlerin ayr nt l aç klamas, gerekli ema, formül ve ekiller, at k kodlar ), 9- l Müdürlü ü Uygunluk Yaz s. 10-Belge Bedelinin Dekontu (Ba vurunun uygun bulunmas halinde). 20

3 5 Geçici Faaliyet Belgesi (Ambalaj At Toplama ve Ay rma Konulu) 1-Geçici faaliyet belgesi ba vuru formu (EK-3A), 2-ÇED Olumlu ya da Gerekli De ildir Karar (ÇED e tabi tesisler için) veya ÇED e tabi olmayan tesisler için kapsam d oldu unu gösterir yaz, say l mar Kanunu kapsam nda; a) 12/10/2004 tarihinden sonra yap lm yap larla ilgili olarak; Yap kullanma izin belgesi, i letmede yap kullanma izinleri bulunan yap lar n d nda 12/10/2004 tarihinden sonra yap lm bir yap olmad na dair tesis yetkilisi taraf ndan imzalanm taahhütname, b) 12/10/2004 tarihinden önce yap lm yap larla ilgili olarak; letmenin bu tarihten önce yap ld n kan tlayan resmi bir belge (Belediyeden al nacak resmi yaz, elektrik faturas, su faturas vb.), i letmede 12/10/2004 tarihinden sonra yap lm bir yap olmad na dair tesis yetkilisi taraf ndan imzalanm taahhütname 4-Ticaret Sicil Gazetesi, 5-Kapasite Raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili makamlardan al nm di er belgeler veya kapasite raporundan muaf oldu una dair yetkili makamlardan al nm belge, 6- letme Belgesi veya i letme belgesinden muaf oldu una dair belge, 7-Vaziyet Plan ( letme alan ndaki tesislerin ve birimlerin yerle im planlar ), 8- Ak m emas ve Proses özeti (Ham madde kabulünden ba layarak her bir ünitede uygulanacak i lemlerin ayr nt l aç klamas, gerekli ema, formül ve ekiller, at k kodlar ), 9- l Müdürlü ü Uygunluk Yaz s. 10-Acil Durum /Müdahale Plan ( tfaiye müdürlü ü belgesi dahil), 11-Belge Bedelinin Dekontu (Ba vurunun uygun bulunmas halinde) Geçici Faaliyet Belgesi (Ambalaj At Geri Kazan m Konulu) 1-Geçici faaliyet belgesi ba vuru formu (EK-3A), 2. ÇED Olumlu ya da Gerekli De ildir Karar (ÇED e tabi tesisler için) veya ÇED e tabi olmayan tesisler için kapsam d oldu unu gösterir yaz, say l mar Kanunu kapsam nda; a) 12/10/2004 tarihinden sonra yap lm yap larla ilgili olarak; Yap kullanma izin belgesi, i letmede yap kullanma izinleri bulunan yap lar n d nda 12/10/2004 tarihinden sonra yap lm bir yap olmad na dair tesis yetkilisi taraf ndan imzalanm taahhütname, b) 12/10/2004 tarihinden önce yap lm yap larla ilgili olarak; letmenin bu tarihten önce yap ld n kan tlayan resmi bir belge (Belediyeden al nacak resmi yaz, elektrik faturas, su faturas vb.), i letmede 12/10/2004 tarihinden sonra yap lm bir yap olmad na dair tesis yetkilisi taraf ndan imzalanm taahhütname 4-Ticaret Sicil Gazetesi, 5-Kapasite Raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili makamlardan al nm di er belgeler veya kapasite raporundan muaf oldu una dair yetkili makamlardan al nm belge, 6- letme Belgesi veya i letme belgesinden muaf oldu una dair belge, 7-Vaziyet Plan ( letme alan ndaki tesislerin ve birimlerin yerle im planlar ), 8- Ak m emas ve Proses özeti (Ham madde kabulünden ba layarak her bir ünitede uygulanacak i lemlerin ayr nt l aç klamas, gerekli ema, formül ve ekiller, at k kodlar ), 9- l Müdürlü ü Uygunluk Yaz s. 10-Acil Durum /Müdahale Plan ( tfaiye müdürlü ü belgesi dahil), 11- Sanayi Sicil Belgesi, 12- Belge Bedelinin Dekontu (Ba vurunun uygun bulunmas halinde). 30

4 7 Geçici Faaliyet Belgesi (At ksu De arj Konulu) 1-Geçici faaliyet belgesi ba vuru formu (EK-3A), 2-ÇED Olumlu ya da Gerekli De ildir Karar (ÇED e tabi tesisler için) veya ÇED e tabi olmayan tesisler için kapsam d oldu unu gösterir yaz, say l mar Kanunu kapsam nda; a) 12/10/2004 tarihinden sonra yap lm yap larla ilgili olarak; Yap kullanma izin belgesi, i letmede yap kullanma izinleri bulunan yap lar n d nda 12/10/2004 tarihinden sonra yap lm bir yap olmad na dair tesis yetkilisi taraf ndan imzalanm taahhütname, b) 12/10/2004 tarihinden önce yap lm yap larla ilgili olarak; letmenin bu tarihten önce yap ld n kan tlayan resmi bir belge (Belediyeden al nacak resmi yaz, elektrik faturas, su faturas vb.), i letmede 12/10/2004 tarihinden sonra yap lm bir yap olmad na dair tesis yetkilisi taraf ndan imzalanm taahhütname 4-Ticaret Sicil Gazetesi, 5-Kapasite Raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili makamlardan al nm di er belgeler veya kapasite raporundan muaf oldu una dair yetkili makamlardan al nm belge, 6- letme Belgesi veya i letme belgesinden muaf oldu una dair belge, 7-Vaziyet Plan ( letme alan ndaki tesislerin ve birimlerin yerle im planlar ), 8- Ak m emas ve Proses özeti (Ham madde kabulünden ba layarak her bir ünitede uygulanacak i lemlerin ayr nt l aç klamas, gerekli ema, formül ve ekiller, at k kodlar ), 9-At ksu Ar tma Tesisi Proje Onay (27/04/2004 tarihinden sonra in aat ba lam at ksu ar tma tesisleri için) veya muaf oldu una dair belge (27/04/2004 tarihinden önce kurulan veya in aat na ba lan lan at ksu ar tma tesisleri için). 10-Belge Bedelinin Dekontu (Ba vurunun uygun bulunmas halinde) Geçici Faaliyet Belgesi (Gürültü Kontrolü Konulu ) 1-Geçici faaliyet belgesi ba vuru formu (EK-3A), 2-ÇED Olumlu ya da Gerekli De ildir Karar (ÇED e tabi tesisler için) veya ÇED e tabi olmayan tesisler için kapsam d oldu unu gösterir yaz, say l mar Kanunu kapsam nda; a) 12/10/2004 tarihinden sonra yap lm yap larla ilgili olarak; Yap kullanma izin belgesi, i letmede yap kullanma izinleri bulunan yap lar n d nda 12/10/2004 tarihinden sonra yap lm bir yap olmad na dair tesis yetkilisi taraf ndan imzalanm taahhütname, b) 12/10/2004 tarihinden önce yap lm yap larla ilgili olarak; letmenin bu tarihten önce yap ld n kan tlayan resmi bir belge (Belediyeden al nacak resmi yaz, elektrik faturas, su faturas vb.), i letmede 12/10/2004 tarihinden sonra yap lm bir yap olmad na dair tesis yetkilisi taraf ndan imzalanm taahhütname 4-Ticaret Sicil Gazetesi, 5-Kapasite Raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili makamlardan al nm di er belgeler veya kapasite raporundan muaf oldu una dair yetkili makamlardan al nm belge, 6- letme Belgesi veya i letme belgesinden muaf oldu una dair belge, 7-Vaziyet Plan ( letme alan ndaki tesislerin ve birimlerin yerle im planlar ), 8- Ak m emas ve Proses özeti (Ham madde kabulünden ba layarak her bir ünitede uygulanacak i lemlerin ayr nt l aç klamas, gerekli ema, formül ve ekiller, at k kodlar ), 9-Belge Bedelinin Dekontu(Ba vurunun uygun bulunmas halinde) Valilik Tespit Raporu (Emisyon Konulu) 1-Ba vuru Dilekçesi 2-Emisyon Ölçüm Özet Raporu

5 10 Çevre zni (Emisyon Konulu) 1-Emisyon Ölçüm Raporu. 2-Belge Bedelinin Dekontu (Ba vurunun uygun bulunmas halinde). 12 Ay 11 Çevre zni (At ksu De arj Konulu) 1-At ksu De arj Teknik Bilgiler Listesi. 2-Belge Bedelinin Dekontu (Ba vurunun uygun bulunmas halinde). 12 Ay 12 Çevre zni (Gürültü Kontrolü Konulu ) 1-Akustik Rapor 2--Belge Bedelinin Dekontu(Ba vurunun uygun bulunmas halinde). 12 Ay 13 Çevre Lisans (Ambalaj At Toplama ve Ay rma Konulu) 1-Ambalaj At Veri Giri Sistemi l Müdürlü ü Onay Yaz s 2-Belge Bedelinin Dekontu (Ba vurunun uygun bulunmas halinde). 12 Ay 14 Çevre Lisans (Ambalaj At Geri Kazan m Konulu) 1-Geri dönü üm sonunda elde edilen ürünün standard na ve ürünün sat a uygunlu una ili kin izin belgesi, 2-Belge Bedelinin Dekontu (Ba vurunun uygun bulunmas halinde). 12 Ay Tehlikeli At k Ta ma Lisans (Araç çin) 1-Ba vuru dilekçesi ve lisans müracaat dosyas, 2-Arac n ait oldu u firman n ad, adresi ve telefon numaras, 3-Arac n tipi, 4-Plaka numaras ve asi numaras, 5-Araç sahibinin ad, i adresi ve telefon numaras, vergi kimlik numaras, 6-Ta nacak at klar n Bu Yönetmeli in EK 7 sine göre Kodlar, 7-At n ta naca ambalaj ve konteyn r türü, 8-Ta nacak at n her biri için ayr ayr fiziksel ve kimyasal özelli i, 9-Kaza an nda insan ve çevre sa l na olabilecek olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için al nacak tedbirler, 10-Olabilecek kazalara kar ilk müdahale ve ilk yard mda kullan lacak malzemeler, 11-At k ta yacak her bir araç için Türk Standartlar Enstitüsü taraf ndan Tehlikeli Maddelerin Karayollar nda Ta nmas Hakk nda Yönetmelik çerçevesinde at n bulundu u tehlike grubuna göre arac n sahip olmas gereken donan mlara ve özelliklerine sahip oldu unu gösterir uygunluk belgesi. 12-Tehlikeli At k Mali Sorumluluk Sigortas Poliçesi ve sözle mesi, 13-Yenileme ise eski belgenin orjinali, 14-Ta ma Lisans bedeline ait dekont (ba vuru dosyas n n uygun olmas halinde) -Araç Kira Sözle mesi (Araç ayet kiralanm sa) Gün

6 16 Tehlikeli At k Ta ma Lisans (Firma çin) 1-Ba vuru dilekçesi ve lisans müracaat dosyas, 2-Firman n ad, adresi, telefon numaras, 3-Firma sahibinin / sahiplerinin ad adresi, telefon numaras, vergi kimlik numaras, 4-Tehlikeli at k ta maya uygun donan ma haiz nakliye arac say s, 5-Lisans alacak araçlar n plakalar, 6-Yetkilendirilmi kurum/kurulu lardan al nan tehlikeli madde ta yan araç sürücüleri için verilen Sürücü E itim Sertifikas, 7-Ta nacak at klar n Tehlikeli Maddelerin Karayollar nda Ta nmas Hakk nda Yönetmeli e göre tehlikeli grup numaras, 8-Sigorta, 9-Ula t rman n yetki belgesi, 10-Tehlikeli At k Mali Sorumluluk Sigortas Poliçesi. 11-Yenileme ise eski belgenin orjinali, 12-Ta ma Lisans bedeline ait dekont (ba vuru dosyas n n uygun olmas halinde) Gün 17 Tehlikeli At klar n Kontrolü Yönetmeli i Kapsam nda At k Yönetim Plan n n Onaylanmas 1-Ba vuru Dilekçesi 2- lgili Mevzuat kapsam nda haz rlanan At k Yönetim Plan Ulusal At k Ta ma Formlar n n Yetkilendirilmi Kurulu lara Ve At k Üreticilerine Verilmesi 1-Ba vuru Dilekçesi 2-Fatura Bilgi formu, 3-Banka Dekontunun asl Tehlikeli At klar n Kontrolü Yönetmeli i Kapsam nda Numune Al nmas 1-Ba vuru Dilekçesi, Tehlikeli At k Geçici Depolama zni 1-Ba vuru dilekçesi, 2-At k deposunun özellikleri, resimleri, genel yerle im plan (ölçekli), at ksu/s z nt suyu toplama kanallar n n ba lant lar n gösterir ölçekli teknik imza onayl vaziyet plan, 3-At k miktarlar (ayl k/y ll k), 4.-At klar n nas l bertaraf edilece ini gösteren bilgi ve belgeler (UATF teslim makbuzu, sevk irsaliyesi vb.), 5-Yenileme ise eski belgenin orjinali, 6-Tesis Vaziyet Plan 7-Geçici Depolama zin bedelinin dekontu (ba vuru uygun ise) Tehlikeli At k Üreticileri için Tehlikeli At k Beyan Sistemine Eri im ifresi Verme 1-Tehlikeli At k Beyan Sistemi Kullan c Ad ve Parola steme Talep Formu 5

7 22 At k Ya Ta ma Lisans (Araç çin) 1-Ba vuru dilekçesi ve lisans müracaat dosyas, 2-Arac n ait oldu u firman n ad, adresi ve telefon numaras, vergi numaras, 3-Arac n tipi, 4-Plaka numaras ve asi numaras, 5-Araç sahibinin ad, i adresi ve telefon numaras, 6-Ta nacak at k ya lar n kategorileri, 7-Arac n ta yaca at k ya konteyner türü (paletlenmi varil, tank vs) 8-Ta nacak at klar n her biri için ayr ayr fiziksel ve kimyasal özelli i, kaza an nda insan ve çevre sa l na olabilecek olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için al nacak tedbirler, 9-Olabilecek kazalara kar ilk müdahale ve ilk yard mda kullan lacak malzemeler, 10-At k ya ta yacak her bir araç için Türk Standartlar Enstitüsü taraf ndan Tehlikeli Maddelerin Karayollar nda Ta nmas Hakk nda Yönetmelik çerçevesinde at n bulundu u tehlike grubuna göre arac n sahip olmas gereken donan mlara ve özelliklerine sahip oldu unu gösterir Uygunluk Belgesi, 11-Tehlikeli At k Mali Sorumluluk Sigortas Poliçesi ve Sözle mesi, 12-Yenileme ise eski belgenin orjinali, 13-Araç Kira Sözle mesi (araç ayet kiralanm sa) 14-Ta ma lisans bedeline ait dekont (ba vuru uygun bulunursa) At k Ya Ta ma Lisans (Firma çin) 1-Ba vuru dilekçesi ve lisans müracaat dosyas, 2-Firman n ad, adresi, telefon numaras, vergi numaras, 3-Firma sahibinin / sahiplerinin ad, adresi, telefon numaras, 4-At k ya ta maya uygun donan ma haiz nakliye arac say s, 5-Lisans alacak araçlar n plakalar, 6-Yetkilendirilmi kurum/kurulu lardan al nan tehlikeli madde ta yan araç sürücüleri için verilen sürücü e itim sertifikas,7-ta nacak at k ya lar n, Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Ta nmas Hakk nda Yönetmelik e göre tehlikeli grup numaras, 8-Tehlikeli At k Mali Sorumluluk Sigortas Poliçesi ve Sözle mesi. 9-Yenileme ise eski belgenin orjinali,10-ta ma lisans bedeline ait dekont (ba vuru uygun bulunursa) At k Ya Üreticilerinin Beyan Formunu De erlendirme 1-Ba vuru Dilekçe, 2-Beyan Formu 3-Analiz Raporu 10

8 25 Bitkisel At k Ya Ta ma Lisans (Araç çin) 1-Ba vuru dilekçesi ve lisans müracaat dosyas, 2-Arac n ait oldu u firman n ad, adresi ve telefon numaras, 3-Arac n tipi, 4-Plaka numaras ve asi numaras, 5-Araç sahibinin ad, i adresi ve telefon numaras, 6-Ta nacak at k ya lar n cinsleri, 7-Arac n ta yaca at k ya konteyner türü (bidon, varil, konteyner ve benzeri), 8-Ta nacak at klar n herbiri için ayr ayr fiziksel ve kimyasal özelli i, kaza an nda insan ve çevre sa l na olabilecek olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için al nacak tedbirler, 9-Olabilecek kazalara kar ilk müdahale ve ilk yard mda kullan lacak malzemeler, 10-Bitkisel at k ya ta yacak her bir araç için at n bulundu u tehlike grubuna göre arac n sahip olmas gereken donan mlara ve özelliklerine sahip oldu unu gösterir Uygunluk Belgesi, 11-Tehlikeli At k Mali Sorumluluk Sigortas Poliçesi ve Sözle mesi, 12-Araç Kira Sözle mesi (araç ayet kiralanm sa) 13-Yenileme ise eski belgenin orjinali, 14-Ta ma lisans bedeline ait dekont (ba vuru uygun bulunursa) 26 Bitkisel At k Ya Ta ma Lisans (Firma çin) 1-Ba vuru dilekçesi ve lisans müracaat dosyas, 2-Firman n ad, adresi, telefon numaras, 3-Firma sahibinin / sahiplerinin ad, adresi, telefon numaras, 4-At k ya ta maya uygun donan ma haiz nakliye arac say s, 5-Lisans alacak araçlar n plakalar, 6-Yetkilendirilmi kurum/kurulu lardan al nan tehlikeli madde ta yan araç sürücüleri için verilen sürücü e itim serfitikas, 7-Tehlikeli At k Mali Sorumluluk Sigortas Poliçesi. 8-Yenileme ise eski belgenin orjinali, 9-Ta ma lisans bedeline ait dekont (ba vuru uygun bulunursa) 27 Bitkisel At k Ya Geçici Depolama zni 1-Ba vuru Dilekçesi, 2-Geri kazan m firmas yla yap lan sözle me, 3-Tesis projesi, 4- letme plan, 5-Depolama yap lacak alan hakk nda bilgi, 6-Olu an at k madde cinsleri miktarlar 7-Geçici at k deposunun cinci ve hacmi 8-Güvenlik havuzu hacmi 9-S zd rmazl k sa lama malzemesi 10- Geri kazan m tesisi ile yap lan protokol 11-Yenileme ise eski belgenin orjinali 28 Bitkisel At k Ya Ulusal At k Ta ma Formlar n De erlendirme 1-Ba vuru Dilekçesi, 2-Ulusal At k Ta ma Formu 5

9 29 At k Akümülatör Ta ma Lisans (Araç çin) 1-Ba vuru Dilekçesi ve lisans müracaat dosyas, 2-Arac n ait oldu u firman n ad, adresi ve telefon numaras, 3-Arac n tipi, 4-Plaka numaras ve asi numaras, 5-Araç sahibinin ad, i adresi ve telefon numaras, 6-Arac n ta yaca konteyner/kap türü (paletlenmi varil, tank vs.) 7-Ta nacak at klar n herbiri için kaza an nda insan ve çevre sa l na olabilecek olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için al nacak tedbirler, 8-Olabilecek kazalara kar ilk müdahale ve ilk yard mda kullan lacak malzemeler, 9-At k akümülatör ta yacak her bir araç için Türk Standardlar Enstitüsü taraf ndan Tehlikeli Maddelerin Karayollar nda Ta nmas Hakk nda Yönetmelik çerçevesinde at n bulundu u tehlike grubuna göre arac n sahip olmas gereken donan mlara ve özelliklerine sahip oldu unu gösterir Uygunluk Belgesi, 10-Tehlikeli At k Mali Sorumluluk Sigortas Poliçesi ve Sözle mesi, 11-Yenileme ise eski belgenin orjinali, 12-Ta ma lisans bedeline ait dekont (ba vuru uygun bulunursa). 30 At k Akümülatör Ta ma Lisans (Firma çin) 1-Ba vuru Dilekçesi ve lisans müracaat dosyas, 2-Firman n ad, adresi, telefon numaras, 3-Firma sahibinin /sahiplerinin ad, adresi, telefon numaras, 4-At k akümülatör ta maya uygun donan ma haiz nakliye arac say s, 5-Lisans alacak araçlar n plakalar, 6-Yetkilendirilmi kurum/kurulu lardan al nan tehlikeli madde ta yan araç sürücüleri için verilen sürücü e itim sertifikas, 7-Ta nacak at k akümülatörlerin Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Ta nmas Hakk nda Yönetmeli e göre tehlikeli grup numaras, say l Karayolu Ta ma Kanunu ve Karayolu Ta ma Yönetmeli i uyar nca Ula t rma Bakanl ndan Yetki Belgesi, 9-Tehlikeli At k Mali Sorumluluk Sigortas Poliçesi ve Sözle mesi, 10-Yenileme ise eski belgenin orjinali, 11-Ta ma lisans bedeline ait dekont (ba vuru uygun bulunursa). 31 At k Akümülatör Geçici Depolama zni 1-Ba vuru Dilekçesi, 2-Çevre katk pay dekontu, 3-Akü üreticisi yetki belgesi, 4-Depolama Alan n n At k Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeli i Madde 19 ve Madde 20 kriterlerini sa layacak yap da olmas 32 Ambalaj Üretici ve/veya Piyasaya Süren Firma Kodu ve ifre Talebi 1-Ba vuru Dilekçesi, (Vergi Dairesi, Numaras, Telefon, Faks, e-posta, sorumlu ki i ismi ve TC Numaras ile kod ifrenin hangi bildirimler için istendi inin belirtilmesi) 2- letmenin faaliyete geçti i tarihi belirtir resmi belge 5

10 33 Ambalaj Bildirim Onay 1-Ba vuru Dilekçesi, 2-EK-4 Ambalaj Üreticisi Formlar (Veri taban ç kt s ) 3-EK-5 Piyasaya Süren Formlar (Veri taban ç kt s ) 5 34 Ambalaj Belgeleme Onay 1-Ba vuru Dilekçesi, 2-Belgeleme dosyas (özet tablo, giri belgeleri, ç k belgeler ve sözle me dosyada yer 35 Ambalaj At Veri Giri Sistemi l Müdürlü ü Onay Yaz s 1- Ba vuru Dilekçe, 2-Geçici Faaliyet Belgesi Fotokopisi Ömrünü Tamamlam Lastiklerin Geçici Depolama zni 1- Ba vuru Dilekçesi, 2-Geçici depolama alanlar, ta k n riskinin yüksek oldu u bölgelerde, heyelan, deprem, ç ve erozyon bölgelerinde, yang n riski ta yan alanlar ile tar m ve ehircilik arazileri, meskun mahaller gibi yerlerde kurulamaz. 3-Lastik y nlar yüksek gerilim hatlar alt nda bulunamaz. 4-Bu alanlar n zemini, beton, s k t r lm kil veya yang na meydan vermeyen buna benzer maddelerle kaplanarak s zd rmazl k ko ullar sa lan r. Bu alanlarda ya mur suyu birikintilerinin olu mas n önleyecek ekilde zemine ekil verilir ve depo çevresinde ya mur suyu drenaj kanallar bulundurulur. 5-Sahada yang na kar gerekli tedbirler al n r. Depolanan lastiklerin toplam hacmi 2000 m3 ü geçecek ise dakikada 2500 litre suyu 6 saat boyunca sa layabilecek bir su kayna haz rda bulundurulur. 6-Lastiklerin istiflenmesi ve depolanmas nda 4/12/1973 tarihli ve 7/7583 say l Bakanlar Kurulu Karar ile kararla t r lan çi Sa l ve Güvenli i Tüzü ünün ilgili hükümleri do rultusunda uygulama yap l r. Lastik y nlar ile depolama sahas s n r aras nda koruma hatt ve lastik y nlar aras nda iç yang n yollar b rak l r. 7- lgili belediyenin itfaiye müdürlü ünden yang n tedbirlerinin yeterli oldu una dair belgenin al nmas zorunludur. 8-Sahan n etraf en az 1,5 metre yüksekli inde yap malzemesi ile çevrilir. 9-Elektrik, ayd nlatma direkleri tesisat ve teçhizat ile topraklama ilgili mevzuata göre yap l r. Y ld r m tehlikesine kar TS 622 ye uygun bir paratoner sistemi kurulur. 10- dari binalar, araç park alan, yan c malzemeler dahil her türlü yang na aç k maddeler, lastik y nlar ndan en az 60 metre uzakl kta olmal d r. 11-Sahada çal an bütün motorlu araçlarda yang n söndürme cihaz bulunmal d r. 12-Tesise kabul edilen ve ç k yap lan ÖTL miktarlar n n tespiti için kantar bulundurulmas, kay tlar n tutulmas ve kay t tutulmas ndan sorumlu en az bir teknik personelin tesiste bulundurulmas gereklidir. 13-Lastik y nlar n n üzeri ve çevresi, sivrisinek, fare gibi zararl lar n ürememesi için düzenli olarak ilaçlan r. 14-Lastiklerin kaplad alan n en aza indirilmesi ve ta ma kolayl n n sa lanmas amac yla bu alanlarda çevre kirlili i yaratmayacak ekilde lastik k rma ve parçalama üniteleri kurulabilir. -Lastik y nlar n n 300 metreden daha yak n nda aç k alanda ate yak lmas na ve 60 metreden daha yak n nda ise kaynak veya ba ka s üreten cihazlar n çal t r lmas na izin verilmez. 20

11 37 At k Poliklorlu Bifenil Ve Poliklorlu Terfenillerin Ta ma Lisans (Araç çin) 1-Ba vuru dilekçesi ve lisans müracaat dosyas (Kullan lm PCB ve PCB içeren madde ve ekipmanlar n ta nmas nda 14/3/2005 tarihli ve say l Resmî Gazete de yay mlanan Tehlikeli At klar n Kontrolü Yönetmeli inin ta maya ili kin hükümleri uygulan r.), 2-Arac n ait oldu u firman n ad, adresi ve telefon numaras, 3-Arac n tipi, 4-Plaka numaras ve asi numaras, 5-Araç sahibinin ad, i adresi ve telefon numaras, vergi kimlik numaras, 6-Ta nacak at klar n Bu Yönetmeli in EK 7 sine göre Kodlar, 7-At n ta naca ambalaj ve konteyn r türü, 8-Ta nacak at n her biri için ayr ayr fiziksel ve kimyasal özelli i, 9-Kaza an nda insan ve çevre sa l na olabilecek olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için al nacak tedbirler, 10-Olabilecek kazalara kar ilk müdahale ve ilk yard mda kullan lacak malzemeler, 11-At k ta yacak her bir araç için Türk Standartlar Enstitüsü taraf ndan Tehlikeli Maddelerin Karayollar nda Ta nmas Hakk nda Yönetmelik çerçevesinde at n bulundu u tehlike grubuna göre arac n sahip olmas gereken donan mlara ve özelliklerine sahip oldu unu gösterir uygunluk belgesi, 12-Tehlikeli At k Mali Sorumluluk Sigortas Poliçesi ve Sözle mesi, 13-Yenileme ise eski belgenin orjinali, 14-Ta ma lisans bedeline ait dekont (ba vuru uygun bulunursa) At k Poliklorlu Bifenil Ve Poliklorlu Terfenillerin Ta ma Lisans (Firma çin) 1-Dilekçe ve lisans müracaat dosyas (Kullan lm PCB ve PCB içeren madde ve ekipmanlar n ta nmas nda 14/3/2005 tarihli ve say l Resmî Gazete de yay mlanan Tehlikeli At klar n Kontrolü Yönetmeli inin ta maya ili kin hükümleri uygulan r.) 2-Firman n ad, adresi, telefon numaras, 3-Firma sahibinin / sahiplerinin ad adresi, telefon numaras, vergi kimlik numaras, 4-Tehlikeli at k ta maya uygun donan ma haiz nakliye arac say s, 5-Lisans alacak araçlar n plakalar, 6-Yetkilendirilmi kurum/kurulu lardan al nan tehlikeli madde ta yan araç sürücüleri için verilen Sürücü E itim Sertifikas, 7-Ta nacak at klar n Tehlikeli Maddelerin Karayollar nda Ta nmas Hakk nda Yönetmeli e göre tehlikeli grup numaras, 8-Sigorta, 9-Ula t rman n yetki belgesi, 10-Yenileme ise eski belgenin orjinali, 11-Ta ma lisans bedeline ait dekont (ba vuru uygun bulunursa) Poliklorlu Bifenil Ve Poliklorlu Terfenillerin Geçici Depolama zni 1-Hizmet d na al nan madde ve ekipman zemin geçirimsizli i sa lanm, kapal ve havaland rma imkân bulunan tesis içinde belirlenmi alanlarda geçici (D) olarak depolanabilir. 2-S zd rma riski bulunan ekipmanlar n, s v k sm bo alt ld ktan sonra geçici depolamas yap l r. S v lar n aktar ld konteynerler, Ek-1 in (A) bölümünde bulunan etiket örne ine göre i aretlenerek en k sa zamanda bertaraf sa lan r. Geçici depolamaya al nan ekipman ve maddelere ili kin bilgiler, PCB Envanter Formuyla (Ek-3.) Bakanl a bildirilir. 20

12 40 T bbi At klar n Ta ma Lisans (Araç çin) 1-Ba vuru Dilekçesi ve lisans müracaat dosyas, 2-Arac n ait oldu u kurum/kurulu un ad, adresi ve telefon numaras, 3-Arac n tipi, 4-Plaka numaras ve asi numaras, 5-Araç sahibinin ad, i adresi ve telefon numaras, 6-Ta nacak at klar n fiziksel ve kimyasal özelli i, kaza an nda insan ve çevre sa l na olabilecek olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için al nacak tedbirler, 7-Olabilecek kazalara kar ilk müdahale ve ilk yard mda kullan lacak malzemeler, 8-Her bir arac n bu Yönetmeli in 28 inci maddesinde belirtilen teknik özelliklere sahip oldu unu gösteren teknik rapor, 9-Her bir araç için Türk Standartlar Enstitüsü taraf ndan 22/10/1976 tarihli ve 742 say l Resmi Gazete de yay mlanan Tehlikeli Maddelerin Karayollar nda Ta nmas Hakk nda Yönetmelik çerçevesinde at n bulundu u tehlike grubuna göre arac n sahip olmas gereken donan mlara ve özelliklerine sahip oldu unu gösterir Uygunluk Belgesi, 10-Tehlikeli At k Mali Sorumluluk Sigortas Poliçesi ve Sözle mesi, 11-Ta ma lisans bedeline ait dekont (ba vuru uygun bulunursa), 12-Araç Kira Sözle mesi (araç ayet kiralanm sa) 13-Yenileme ise eski belgenin orjinali. 41 T bbi At klar Ta ma Lisans (Firma çin) 1-Ba vuru Dilekçesi ve lisans müracaat dosyas, 2-Kurum/kurulu un ad, adresi, telefon numaras, 3-Sahibinin / sahiplerinin ad, adresi, telefon numaras, 4-Araç say s, 5-Lisans alacak araçlar n plakalar, 6-Yetkilendirilmi kurum/kurulu lardan al nan tehlikeli madde ta yan araç sürücüleri için verilen sürücü e itim sertifikas, 7-Ta nacak at klar n, Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Ta nmas Hakk nda Yönetmeli e göre tehlikeli grup numaras, 8-Ta ma lisans bedeline ait dekont (ba vuru uygun bulunursa) 9-Yenileme ise eski belgenin orjinali. 42 Çevrenin Korunmas Yönünden Kontrol Alt nda Tutulan At klar n DTST Ek-1/A Say l Listede Yer Alan At klar thal Etmek çin Uygunluk Yaz s Talebi 1-Ba vuru Dilekçesi, 2-Kapasite raporu, 3- mza sirküleri, 4-Ticari sicil gazetesi örne i, 5-Ta ma Belgesi (Kon imento, CMR Belgesi, TIR Karnesi vb.), 6-Bilgi Formu (Tebli - Ek-4-, 7-Lisans veya Geçici Çal ma zin Belgesi, 8-At klar n insan sa l ve çevre aç s ndan zarars z oldu unu ve tehlikeli madde ve at klarla kar t r lmad n gösteren Analiz Belgesinin asl ve tercümesi (men e veya ç k ülke yetkili otoritesi veya akredite olmu kurulu lar ndan al nan), 5

13 42 Çevrenin Korunmas Yönünden Kontrol Alt nda Tutulan At klar n DTST Ek-1/A Say l Listede Yer Alan At klar thal Etmek çin Uygunluk Yaz s Talebi GT P li at n men e veya ç k ülke yetkili otoritesi veya akredite olmu kurulu lar ndan al nan ve (Ek-1) say l listede at n madde aç l m nda belirilen dros de erlerini kar lad na dair analiz belgesinin asl ve tercümesi, (Kullan lm d lastikler-di erleri) GT P li maddenin ithalat nda men e veya ç k ülke yetkili otoritesi veya akredite olmu kurulu lar ndan al nan, ürünün karkas oldu una dair belge ve tercümesi, (Kur un-asitli akümülatörler) GT P li maddenin ithalat nda men e veya ç k ülke yetkili otoritesi veya akredite olmu kurulu lar ndan al nan, ürünün asit içermedi ine dair belge ve tercümesi, 12-Fatura veya Proforma Fatura Stabilize Ar tma Çamurlar n n Toprakta Kullan lmas zni TKKY Kapsam nda At k Sular n Ar t lmas Sonucu Elde Edilen Çamurun Toprakta Kullan labilmesi çin Yap lan lem 1-Ba vuru Dilekçesi, 2-Stabilize ar tma çamurunun kullan laca bölgenin il, ilçe ve köy olarak yeri, parsel numaras ve kaç dekar oldu u, 3-Bu topraklarda yeti tirilecek ürünün cinsi, 4-Y ll k üretilen ar tma çamuru miktar ve kuru madde yüzdesi, 5-Kullan lacak stabilize ar tma çamurunun analiz belgesi (EK II-B), 6-Uygulanacak topra n analiz belgesi (EK II-A). 44 Kat Yak t Sat c s Kay t Belgesi ( thal/yerli Kömür çin) 1-Kat yak t sat ile ilgili yeri Açma ve Çal ma Ruhsat 2-Mahrukatç lar Odas na, Esnaf Odas veya Sanayi ve Ticaret Odas na kay tl oldu una dair belge (oda sicil kayd ) 3- mza Sirküleri (noter onayl ) 4-Taahhütname ( l Çevre ve ehircilik Müdürlü ünden temin edilecek) 5-Vergi Levhas fotokopisi NOT: Tüm evraklar ka eli ve imzal olacakt r 45 Kat Yak t Sat zin Belgesi ( thal/yerli Kömür çin) 1-Ba vuru Dilekçesi. 2-Yerli kömürler için Uygunluk zin Belgesi ve ithal kömürler için l Çevre ve ehircilik Müdürlü ünden al nm uygunluk belgesinin örne i (üretici taraf ndan fotokopisi tasdik edilmi ve l Çevre ve ehircilik Müdürlü ünce Asl Görülmü tür onay olan ) 3-Kat yak ta ait uygunluk belgesi ( thalatç /üretici taraf ndan fotokopisi tasdik edilmi ), 4-Kat Yak t Sat c s Kay t Belgesi alm mahrukatç / bayilerin listesi(kat yak t sat c s kay t belge no.su, sat c ad ve adresi belirtilecek), 5-Sat c listesindeki bayilerin Kat Yak t Sat c Kay t Belgelerinin firma taraf ndan imzal ve ka eli fotokopisi. 6- lgili Kurum/Kurulu tan al nm çal ma ruhsat veya i yeri açma ruhsat, 7-Oda sicil kayd (Mahrukatç lar Odas na veya Sanayi Ticaret Odas na veya ilgili Esnaf Odas na kay tl oldu una dair belge) 8- mza sirküleri (Noter onayl ), 9-Vergi levhas örne i, 10-Torba örne i, 11-Taahhütname

14 46 Da t c Kay t Belgesi ( thal/yerli Kömür çin) 1-Dilekçe 2-Bayilik Sözle mesi 3- mza Sirküleri (noter onayl ) 4-Taahhütname ( l Çevre ve ehircilik Müdürlü ünden temin edilecek) 5-Vergi Levhas fotokopisi NOT : Tüm evraklar ka eli ve imzal olacakt r 47 Egzoz Emisyon Ölçüm Yetki Belgesi Verilmesi 1-Ba vuru Dilekçesi, 2- stasyon Ad na TS veya TS-EN uygunluk belgesi(noter Onayl 2 Ad.), 3-Egzoz Emisyon ölçümlerinde her istasyonda en az 2 (iki) ölçüm personeli olacak ve personel en az meslek lisesi motor, makine, elektrik, elektronik, kimya ve benzeri bölümleri mezunu ya da bu konuda en az 1 y l pratik e itim alm olacakt r, 4-Cihazlar n TS ISO 3930'A belgelerinin bulunmas ve 72/306/AT yönetmeli inde tan mlanan özelliklere uygun olmak zorundad r, 5-Cihazlar n Kalibrasyon sertifikalar n n bulunmas, 6- stasyonda Cebri havaland rma sistemi ve ölçüm esnas nda buna ba l egzoza monte edilen aparat foto raf, 7-Ula t rma Bakanl n n verdi i letme Yetki Belgesi veya Geçici letme yetki Belgesi nin verildi i kurumca onaylanm bir sureti, 8-Yetki belgesi ücretinin ödendi ini gösterir dekontun bir nüshas, 9- l Çevre ve ehircilik Müdürlü ü ve stasyon Yetkilisi aras nda imzalanan ve sayfalar paraflanan protokol örne i, 10- mza Sirküleri T bbi At k Geçici Depolama zni Yönetmelik 19. Madde: - Geçici at k deposunun özellikleri unlard r: 1-Geçici at k deposu iki bölmeli kapal bir mekan olarak in a edilir. Birinci bölmede t bbi at klar, ikinci bölmede ise evsel nitelikli at klar depolan r. 2-Geçici at k deposunun hacmi en az iki günlük at alabilecek boyutlarda olur. 3-Deponun taban ve duvarlar sa lam, geçirimsiz, mikroorganizma ve kir tutmayan, temizlenmesi ve dezenfeksiyonu kolay bir malzeme ile kaplan r. 4-Depolarda yeterli bir ayd nlatma ve pasif havaland rma sistemi bulunur ve s cak bölgelerde depo özel olarak so utulur. 5-Depo kap lar d ar ya do ru aç l r veya sürmeli yap l r. Kap lar daima temiz ve boyanm durumda olur. T bbi at klar n konuldu u bölmenin kap s turuncu renge boyan r, üzerinde görülebilecek ekilde ve siyah renkli Uluslararas Biyotehlike amblemi ile siyah harfler ile yaz lm Dikkat! T bbi At k ibaresi bulunur. 6-Depo kap lar kullan mlar d nda daima kapal ve kilitli tutulur, yetkili olmayan ki ilerin girmelerine izin verilmez. Depo ve kap lar, içeriye herhangi bir hayvan girmeyecek ekilde in a edilir. 7-Geçici at k depolar n n içi ve kap lar görevli personelin rahatl kla çal abilece i, at klar n kolayl kla bo alt labilece i, depolanabilece i ve yüklenebilece i boyutlarda in a edilir. 8-Geçici at k deposu, at k ta ma araçlar n n kolayl kla ula abilece i ve yana abilece i yerlerde ve ekilde in a edilir. 9-Geçici at k deposu, hastane giri ve ç k ve otopark gibi yo un insan ve hasta trafi inin oldu u yerler ile g da depolama, haz rlama ve sat yerlerinin yak nlar na in a edilemez.

15 48 T bbi At k Geçici Depolama zni 10-T bbi at klar n konuldu u bölmenin temizli i ve dezenfeksiyonu kuru olarak yap l r. Bölme at klar n bo alt lmas n müteakiben temizlenir, dezenfekte edilir ve gerekirse ilaçlan r. T bbi at k içeren bir torban n y rt lmas veya bo almas sonucu dökülen at klar uygun ekipman ile topland ktan, s v at klar ise uygun emici malzeme ile yo unla t r ld ktan sonra tekrar k rm z renkli plastik torbalara konulur ve kullan lan ekipman ile birlikte bölme derhal dezenfekte edilir. 11-Evsel nitelikli at klar n konuldu u bölmede kanalizasyona ba l zgaral bir drenaj sistemi ve bölmenin kolayl kla temizlenebilmesi için bas nçl bir su muslu u bulunur. Bölme at klar n bo alt lmas n müteakiben temizlenir, gerekirse dezenfekte edilir ve ilaçlan r. 12-Temizlik ekipman, koruyucu giysiler, at k torbalar ve konteynerler geçici at k depolar na yak n yerlerde depolan rlar. Konteynerlerin geçici at k deposu olarak kullan lmas Madde 21- EK-1 de belirtilen ve 20 den az yata a sahip üniteler, geçici at k deposu olarak konteyner kullanmak zorundad rlar. Bu amaçla kullan lacak konteynerlerin a a daki teknik özelliklere haizolmas zorunludur: 1-Konteynerler ünitenin en az iki günlük t bbi at n alabilecek boyutta ve say da olur. 2-Konteynerler, kullan ld klar ünitenin bulundu u parsel s n rlar içinde; do rudan güne almayan; hastane giri -ç k, otopark ve kald r m gibi yo un insan ve hasta trafi inin oldu u 49 At ksu Ar tma Tesisi Proje Onay 1-Ba vuru Dilekçesi, 2-At ksu Ar tma Tesisi Proje Onay Ba vuru Formu, 3-Proje Onay Dosyas (At ksu Ar tma Tesisi Proje Onay Genelgesi 2012/9 hükümlerine göre haz rlanm 1 tak m dosya (Dosyan n CD si ve Valilikçe doldurularak onaylanm Ek 6 l Müdürlü ü Yerinde nceleme Formu proje dosyas na eklenmelidir.) ) 4-Projeyi haz rlayan firmaya ait noter tasdikli imza sirküleri örne i ve ticaret sicil gazetesi fotokopisi, 5-Projede imzas bulunan teknik kadroya ait diploma, özgeçmi, meslek odas kay t belgesi ve noter tasdikli imza beyannameleri örne i asl, Proje onay yapm oldu u tesislere ait EK-3 formlar, 6- letmeye ait noter tasdikli imza sirküleri örne i fotokopisi, 7-Ticaret veya sanayi odas belgesi, 8-Yabanc firmalar ile yerel firmalar aras nda i ortakl /konsorsiyum kurulmas durumunda yap lacak protokolün fotokopisi, 9- letmeye ait Kapasite Raporu,** 10-Çevre Mühendisleri Odas ndan al nacak Büro Tescil Belgesi, 11-Onaylanacak projede imzas bulunan çevre mühendislerinin, onaylanacak projeye özel Çevre Mühendisleri Odas ndan alacaklar At ksu Ar tma Tesisi Proje Onay Üye Sicil Belgesi sözle me, 14-Proje onay ücretine ili kin dekont -A.A.T. giri suyu analiz ve debi ölçüm sonuçlar * 16-Hesaplamalarda kullan lan kabul, katsay ve formüller için kullan lan kaynak fotokopileri 17-Yeralt suyu kullan m izin belgesi,* 18-Haz rlanan proje kapsam nda düzenlenmi noter onayl hizmet al m sözle mesi fotokopisi, * DDD projesi haz rlayan firmalardan istenmeyecek belgeler ** Sanayi tesisleri için At ksu Ar tma Tesisi Proje Onay 30

16 50 Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Do aya Yeniden Kazand rma Plan Onay (23 Ocak 2010 tarihinden önceki faaliyetlere ) 1-Ba vuru dilekçesi (ÇED Yönetmeli i ekinde yer alan Ek-I, Ek-II ve kapsam d faaliyetler için Do aya Yeniden Kazand rma Plan haz rlanacakt r), 2-Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Do aya Yeniden Kazand r lmas Yönetmeli i Ek-I de format verilen Do aya Yeniden Kazand rma Plan (DYKP), 3-Do aya Yeniden Kazand rma Plan n aynen uygulayaca n gösterir noter tasdikli taahhüt, 4-DYKP uygulama takvimi. DYKP süreci, ÇED Yönetmeli i kapsam nda yürütülür 51 Kum, Çak l vb. Maddelerin Al nmas, letilmesi ve Kontrolü Yönetmeli i Kapsam nda Çevre Yönetim Plan Onay 1-Ba vuru dilekçesi, 2-ÇED Yönetmeli i uyar nca ÇED raporu haz rlamas zorunlu ya da gerekli faaliyet sahipleri için, ÇED raporunun eki olarak Do aya Yeniden Kazand rma Plan, çevre yönetim uygulama takvimini ve bu plan ve takvimi aynen uygulayaca n gösterir noter tasdikli taahhüdü, 3-ÇED Yönetmeli i uyar nca ÇED gerekli de ildir karar verilen faaliyet sahipleri ve ÇED Yönetmeli i d ndaki faaliyet sahipleri için; Yönetmeli in Ek-1 inde format verilen Çevre Yönetim Plan (ÇYP) (3 nüsha) ve bu plan aynen uygulayacaklar n gösterir noter tasdikli taahhüt, 4-Plan uygulama takvimi. ÇYP süreci, ÇED Yönetmeli i kapsam nda yürütülür 52 Hafriyat Topra ile n aat ve Y k nt At klar n Ta ma zinleri 1-Hafriyat Topra, n aat ve Y k nt At klar n n Kontrolü Yönetmeli i Madde-16,Madde-23, Madde-24, Madde-25deki Bilgi ve Belgeler 53 n aat/y k nt At klar Geri Kazan m Tesisine zin Verilmesi 1-36 nc maddenin (g) bendine kadar s ralanan bilgi ve belgeler, 2-Geri kazan m tesisindeki ünitelerin yerle im planlar, 3-Geri kazan m tesisi i letim projesi, 4- in özelli ine uygun, en az bir tanesi üniversitelerin ilgili dört y ll k teknik bölümünden mezun olan teknik eleman olmak üzere çal t r lacak personel say s ve özellikleri, 5-Geri kazan m tesisinde kullan lacak makine ve araç-gereç listesi, her birinin teknik özellikleri ve kapasiteleri, 6-Kapat lma ve sonras için önerilen rehabilitasyon plan ve prosedürü ile ilgili detayl bilgi ve belgeler bulunacakt r. Geri kazan m tesisi izni almak isteyen ki i, kurum ve kurulu larca yukar da belirtilen bilgi ve belgeler tamamlan r ve Hafriyat Topra, n aat/y k nt At klar nceleme Kurulu na sunulur. 54 Hafriyat Topra ile n aat ve Y k nt At klar Depolama Tesislerine zin Verilmesi (Belediye Mücavir Alan D nda) 1-Ticaret sicil kayd, 2-Ticaret sicil gazetesi örne i, 3-Belgeleri imzalamaya yetkili olanlar n noter tasdikli imza sirküleri, 4-Arazinin mülkiyet durumunu gösterir belge, a) ehircilik arazileri için ehircilik Bölge Müdürlü ü, hazine arazileri için Milli Emlak Genel Müdürlü ü, vak f arazileri için Vak flar Genel Müdürlü ü, il özel idaresine ait araziler için l Özel dare Müdürlü üne müracaat edilerek, bu kurumlardan alan ve koordinatlar belirtilerek al nm muvafakat belgesi, b) Özel ahsa ait ta nmazlar için tapu sahibinden al nm noter tasdikli muvafakat belgesi,

17 54 Hafriyat Topra ile n aat ve Y k nt At klar Depolama Tesislerine zin Verilmesi (Belediye Mücavir Alan D nda) 5-Mücavir alan s n rlar içinde ve büyük ehir belediyesi olan yerlerde ilgili ilçe belediyesinin; mücavir alan s n rlar d nda ise l Çevre ve ehircilik Müdürlü ünün onay yaz s, 6-Arazinin topografik haritas, koordinatl krokisi, naz m imar plan durumu ve uygulama imar durumu, 7-Arazinin zemin etütleri, 8-Depolama tesisindeki ünitelerin yerle im planlar, 9-Döküm alan haz rlama, ihata edilmesi ve i letim projesi, 10- in özelli ine uygun, en az 1 adedi dört y ll k üniversite mezunu teknik eleman olmak üzere çal t r lacak personel say s ve özellikleri, 11-En az 1 adedi dozer ve 1 adedi kompaktör olmak üzere depolama sahas nda kullan lacak makine ve araç-gereç listesi, 12-Dolgu i leminin bitiminde, döküm sahas n i letenler taraf ndan uygulanacak, ehircilik Bölge Müdürlü ü veya yetkili belediyenin park ve bahçeler müdürlü ü taraf ndan onaylanm rehabilitasyon projesi, 13-Kapat lma ve sonras için önerilen rehabilitasyon plan ve prosedürü ile ilgili detayl bilgi ve belgeler bulunacakt r. Depolama tesisi izni almak isteyen ki i, kurum ve kurulu larca yukar da belirtilen bilgi ve belgeler tamamlan r ve Hafriyat Topra, n aat/y k nt At klar nceleme Kurulu na sunulur. 55 Kat At klar n Kontrolü Yönetmeli i Kapsam nda Kat At k Bertaraf Tesisi Yer Seçimi 1-Ba vuru Dilekçesi, 2- lgili Kurum Kurulu lar n Görü leri Tehlikesiz At klar Toplama-Ay rma Belgesi 1-Ba vuru dilekçesi. 2-At k Kodu Listesi 3-Ta nabilir radyasyon ölçüm cihaz yeterlilik sahibi personel sertifikas (metal hurda toplama-ay rma faaliyeti yapanlar için) At k Elektrikli ve Elektronik E yalar Geçici Depolama ve Aktarma Merkezi zni 1-Ba vuru Dilekçesi. 2-At k elektrikli ve elektronik e yalar n geçici depolamas inci maddenin ikinci f kras nda belirtilen alt grupta yap l r. Bu maksatla geçici depolama yerlerinde döküm alanlar ve s n fland r lan at klar n depoland yerlerin kapal, zeminin geçirimsiz olmas ve bu yerlerde; a) Kantar ve kay t sistemi, b) Radyoaktif ölçüm cihaz, c) S z nt sular n n toplanmas için yeterli toplama kanallar, ç) Ya tutucu ve emici malzeme, d) Yang n söndürme ve paratoner sistemi bulundurulmas zorunludur. (Projeleri ilgili kurumdan onayl yaz ) At k Elektrikli ve Elektronik E yalar Ta ma Lisans AEEE lerin getirme merkezleri, da t c lar ve aktarma merkezlerinden i leme veya bertaraf tesislerine ta nmas lisans alm araçlarla gerçekle tirilir. Ta maya ili kin esaslar Bakanl kça düzenlenir 30

18 59 60 Tehlikesiz At klar Geri Kazan m Tesisi Uygunluk Müracaat At k Elektrikli ve Elektronik E yalar leme Tesisi Uygunluk Yaz s 1-Ba vuru Dilekçesi 2-Yönetmelik Madde 11 gere ince Geri kazan m tesislerinde; a) At klar n tesise giri te kontrolünün yap ld kabul ünitesi ve geçici stoklama sahas yer al r. Stoklama sahas n n zemin geçirimsizli i, beton veya benzeri malzeme ile sa lanarak, ya mur ve yüzey sular n n drenaj için tedbirler al n r. b) Tesis genelinde olu acak ya mur sular, y kama ve benzeri at k sulardan ayr toplan r. c) Tesise kabul edilen at n kayna, miktar, ta n m türü ve geri kazan m yöntemi gibi bilgileri içeren veri kay t sistemi olu turulur. ç) Gürültü, toz gibi kirleticilere kar ilgili yönetmeliklerde tan mlanan s n r de erlere uyulur. d) Tesis çevresi bu alana personel harici ki ilerin izinsiz girmesini önleyecek ekilde çevrilir. (2) Metal hurdalar parçalamak/boyutlar n küçültmek suretiyle kalitesini ve yo unlu unu artt rarak ve ar nd rma i lemine tabi tutarak hammadde niteli ine getirmek maksad yla faaliyet gösteren metal hurda slah/geri kazan m tesisleri için birinci f krada belirtilen artlara ilave olarak; a) Kesme, presleme, ve/veya mekanik k r c -parçalay c -ö ütücü ünitelerinin bulundurulmas, b) Stoklama ünitesinin bulunmas, c) Radyasyon kontrol sistemi ünitesi ve yeterlilik sahibi personel bulundurulmas, ç) Gerekti inde drenaj kanallar na ba l ya tutucular bulundurulmas, d) Ya ile veya ba ka malzemelerle kirlenmi parçalar, akü, pil, metal d yabanc malzemeler için ayr ayr konteyn r bulundurulmas, e) Ya ile kontamine olmu yüzeyi temizlemek amac yla absorban malzemeler ile ya çözücüler bulundurulmas, f) Demir hurda metal slah/geri kazan m tesisleri için y ll k kapasitenin ton ve üzerinde olmas, bunun sanayi kapasite raporuyla belgelenmesi, g) Demir hurda metal slah/geri kazan m tesisleri tesisin bulundu u alan n en az metrekare olmas, ) Demir d hurda metal slah/geri kazan m tesisleri için y ll k kapasitenin ton ve üzerinde olmas, bunun sanayi kapasite raporuyla belgelenmesi, h) Demir d hurda metal slah/geri kazan m tesisleri için tesisin bulundu u alan n en az metrekare olmas, ) 30/12/2009 tarihli ve say l Resmî Gazete de yay mlanan Ömrünü Tamamlam Araçlar n Kontrolü Hakk nda Yönetmelik do rultusunda çevre izin ve lisans alm geçici depolama alanlar taraf ndan ar nd rma ve söküm i lemleri gerçekle tirilmemi olan ömrünü tamamlam araçlar ve bunlar n parçalar n n tesise kabul edilmemesi; bu tesislerde i lem gören araçlar n ayn Yönetmelikte düzenlenen Araç Kay ttan Dü me ve Bertaraf Formu ile tesise kabul edilmesi, i) Ö ütme i lemi sonras nda ortaya ç kan at klar n s n fland r lmas için, LAGA PN 98 standard veya e de er standartlara göre numune al nmas, bu at klarda poliklorlu bifenil tayini DIN standard na, hidrokarbon muhteviyat ise TS EN standard na uygun olarak yap lmas, artlar sa lan r. (3) Tehlikesiz at k geri kazan m tesislerinden kaynaklanan bakiye at klar n, çevre izin/lisans na sahip geri kazan m veya bertaraf tesislerine gönderilmesi zorunludur. 1-Ba vuru Dilekçesi 2- leme Teknik Özellikleri (1) leme tesisleri için 13 üncü maddede belirtilen geçici depolama artlar na ek olarak a a daki teknik artlar sa lan r. Ayr ca toplama kategorisi baz nda Ek-4 te yer alan asgari teknik artlar n sa lanmas zorunludur. Bununla birlikte Ek-4 listesinde belirtilen teknik artlar n yerine Bakanl n uygun görü ü al narak alternatif teknolojiler kullan labilir. Tesiste; 30 30

19 60 At k Elektrikli ve Elektronik E yalar leme Tesisi Uygunluk Yaz s 61 ÇED Yönetmeli i (Kapsam Belirleme) a) Tesise konteynerler içerisinde getirilmeyen dökme malzemelerin muhafaza edilmesi için kapal alanlar, b) Kantar, c) Geçirimsiz zemin, ç) S z nt sular n n toplanmas için yeterli toplama kanallar, d) Gerekli durumlarda ya tutucu ve emici malzeme, e) Sökülen parçalar için kapal depolama alan veya konteyner, f) Radyoaktif madde ölçüm cihaz, g) K r c lar için toz tutma sistemi, ) Yang n söndürme ve paratoner sistemi, bulunmas mecburidir. (2) Ar nd r lmas gereken AEEE ler için tesiste söküm, parçalama, geri kazan m öncesi at klar n içerisindeki tehlikeli maddeler ve s v lar n uzakla t r lmas sa lan r. Söküm i lemleri asgari yar mekanik, parçalama i lemleri ise uygun teknolojiler kullan larak yap l r. (3) leme tesislerinde at k elektrikli ve elektronik e yalarda baz zararl maddeleri içeren parça ve malzemelerin çevre ve insan sa l na olumsuz etkilerinin azalt lmas amac yla a a da belirtilen parçalar n sökülerek di er parçalardan ayr olarak depolanmas ve çevre mevzuat na uygun ekilde geri kazan lmas veya bertaraf edilmesi gerekmektedir. Bu parçalar: a) Poliklorlü bifeniller (PCB/PCT) içeren kapasitör, b) alter veya arka k lambalar gibi c va ihtiva eden bile enler, c) Piller, ç) Cep telefonlar n n bas l devre kartlar ve di er cihazlarda alan 10 cm2 den büyük devre kartlar, d) Renkli toner dâhil olmak üzere s v ve kat ak kan toner kartu lar, e) Polibromürlü bifenil (PBB), polibromürlü difenileter (PBDE) gibi bromlu alev geciktirici içeren plastikler, f) Asbestli at klar ve asbest ihtiva eden bile enler, g) Katod n tüpleri, ) Kloroflorokarbonlar (CFC), hidrokloroflorokarbonlar (HCFC), hidroflorokarbonlar (HFC) ve hidrokarbonlar (HC), h) Gaz de arj lambalar, ) Alan 100 cm2 den büyük olan LCD ekranlar (mümkünse bulunduklar kasa ile birlikte), i) D elektrik kablolar, j) Yanmaz seramik lifler ihtiva eden bile enler, k) Radyasyon ile ilgili kanun ve yönetmeliklerde verilen emniyet limitlerinin alt nda kalanlar hariç, radyoaktif maddeleri ihtiva eden bile enler, l) Yüksekli i ve çap 25 mm yi geçen veya benzer bir hacme sahip olan elektrolit kapasitörlerdir. (4) Ozon tabakas na zarar veren gazlar, 12/11/2008 tarihli ve say l Resmî Gazete de yay mlanan Ozon Tabakas n ncelten Maddelerin Azalt lmas na li kin Yönetmelik hükümlerine tabidir. (5) At k elektrikli ve elektronik e yalar ile bu at klar depolayan, i leyen, geri kazanan ve bertaraf eden tesislerden kaynaklanan at klar n Çevre Kanununca Al nmas Gereken zin ve Lisanslar Hakk nda Yönetmelik kapsam nda çevre izin ve lisans alm tesislerde geri kazan lmas ve/veya bertaraf edilmeleri gerekir. 1- Ba vuru dilekçesi, 2- Proje özeti/aç klama Raporu 3- Üretim Ak m emas, 4- Yer/yerlerin mülkiyetine ili kin belge (Tapu ve kirac ise Kira Kontrat ), 5- Varsa Yap Ruhsat ve/veya Yap Kullan m zin Belgesi, 6- Taahhütname 7- Proje sahibinin, varsa vekilinin Noter tasdikli imza sirküleri (vekili varsa vekaletnamesi), 8- At ksular n nas l bertaraf edildi ine ili kin belge, 30 20

20 61 ÇED Yönetmeli i (Kapsam Belirleme) 62 ÇED Belgesi 9- Faaliyetin ilk kuru unu belgeleyen resmi belge (izin,ruhsat, onay, Kapasite Raporu, kamula t rma karar, mevzi imar plan, üretim ve/veya i letmeye ba lad n gösterir belge, elektrik faturas, su faturas vs..), 10- Varsa Kapasite raporu (Yoksa kullan lan ürün türü ve miktar ) 11- Çevre Düzeni Plan Hükümleri Çerçevesinde lgili Kurum Yaz s (Düzce Belediyesi veya l Özel dare) 12- Vaziyet Plan, 13- Makine Ekipman Listesi ve Özellikleri (Cinsi, s l güç vb) 14-Makine Ekipman Yerle im Plan (varsa) -Vekaletname (Dosyalar n takibi s ras nda Çevre ve ehircilik l Müdürlü ü ndeki ve lemler için) 1- Ba vuru Dilekçesi, 2- Proje Tan t m Dosyas 3 Adet, (ÇED Yönetmeli in Ek-IV üne uygun olarak haz rlanm ) ( Çevre ve ehircilik Bakanl taraf ndan ÇED yeterlilik belgesi alm firmalar taraf ndan haz rlanacak rapor ehircilik.gov.tr adresinden bak labilir), 3- Noter Onayl mza Sirküleri, 4- Taahhütname, 5- Proje Tan t m Dosyas Ba vuru Dedeli dekontu ve Fatura Bilgi Formu SIRA NO 1 H ZMET N ADI Belediye Meclis Kararlar n n ncelenmesi 2 mar Planlar n n Ar ivlenmesi 3 K y Kenar Çizgisinin Tespit Edilmesi MAR SKAN VE KOOPERAT F UBE MÜDÜRLÜ Ü BA VURUDA STENEN BELGELER 1-Talep yaz s ve ekleri EK.1- Belediye meclis Karar EK.2- mar Planlar 1- Talep yaz s ve ekleri EK.1- mar Plan paftalar EK.2- Halihaz r Harita EK.3- Plan Haz rlama Raporu EK.4- Meclis Karar EK.5- Ask Tutana 1-Dilekçe ile ba vuru veya KKÇ tespiti istenen mevkiinin y ll k programda bulunmas /3830 say l K y Kanunu ve Yönetmeli inde belirtilen özelliklerde ve Belediyesi veya Özel dare taraf ndan onayl 1/1000 ölçekli halihaz r harita diyazo paftas. Y ll k programda ise 1/1000, 1/2000 ve 1/5000 ölçekli halihaz r, fotogrametrik, say sal, kadastral veya ortofoto harita paftas kullan labilmektedir. 3-Bu paftalar n CD ortam nda say sal olarak verilmesi gerekmektedir. H ZMET N TAMAMLANMA SÜRES (EN GEÇ) 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN

21 4 Mücavir Alan Teklifleri 1- lgili Belediyenin Mücavir Alana almak istedi i Alan ile ilgili TALEB 2- Belediye Meclis Karar 3- l Özel daresi görü ü 4-1/ ölçekle topografik harita üzerine, önerilen alanda kalan tüm s n rlar i lenecek.( Belediye, öneri alan varsa di er belediye, mevcut mücavir, köy, il ve ilçe s n rlar) 5- Koordinat noktalar ile i lenerek haritay say sal ortamda ve pafta ç kt s olarak haz rlanacak. 6- lgili Belediyesince A ve B tip formlar doldurulup onaylanacak. 7- Varsa köy ihtiyar heyeti karar, 8- Mücavir alana al nmak istenen alan ile ilgili olarak haz rlanan gerekçe raporu, 30 GÜN 5 Özel Okul, Kurs ve Kre ler çin Teknik Raporlar a- Özel Okullar (ilkö retim ve ortaö retim), b- Özel E itim Okullar, c- Dershaneler, d- Motorlu Ta t Sürücü Kurslar, e- Özel Rehabilitasyon Merkezleri, f- Özel Ö renci Yurtlar, g- Özel Huzurevleri, h- Özel Kre ler, - Özel Anaokullar, i- Yabanc Dil Kurslar, j- Özel Etüt E itim Merkezleri, k- Özel Güzellik ve Estetik Merkezi Kurslar, l- Özel letme Kurslar, m- Özel Mesleki E itim Kurslar, n- Özel Bilgisayar E itim Kurslar, o- Özel Hastaneler, ö- Özel Diyaliz Merkezleri, p- Di er Özel Kurum ve Kurulu lar, 10 GÜN stenen belgeler : 1- Kurum ve kurulu larca kurum aç lacak bina için inceleme talep yaz s, 2- nceleme heyetinin olu turulmas, 3- nceleme heyetinin belgeleri incelemesi, 4- Yap kullanma izin belgesinin kullan m amac na uygun olmas, 5- Yerle im plan n n (Röleve Plan ) 3 tak m olmas, 6- nceleme heyetince mahallinde inceleme yap lmas, 7- Belgelerin ve mahallerin uygun olmas halinde rapor düzenlenmesi, 6 Arazi Etüt ve Proje Çal malar (PLANKOTE ) 1- lgili kurumca gönderilen talep yaz s, 2- Arsa hukuki bilgileri (tapu senedi, imar plan, imar durumu, aplikasyon krokisi, çap, yol kotu tutana ) 3- Parsele ait alt yap bilgileri (elektrik, su, do algaz, telekom, kanalizasyon) 10 GÜN

ÇEVRE YÖNETİMİ VE ÇEVRE DENETİMİ İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

ÇEVRE YÖNETİMİ VE ÇEVRE DENETİMİ İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Ek-2 ÇEVRE YÖNETİMİ VE ÇEVRE DENETİMİ İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA 1 Şikayet 2 3 ADI - Tehlikeli Atık Taşıma Lisansı (Araç İçin) - Atık Yağ Taşıma Lisansı (Araç İçin) - Bitkisel Atık

Detaylı

KOCAELĠ VALĠLĠĞĠ ÇEVRE VE ġehġrcġlġk ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

KOCAELĠ VALĠLĠĞĠ ÇEVRE VE ġehġrcġlġk ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU KOCAELĠ VALĠLĠĞĠ ÇEVRE VE ġehġrcġlġk ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER 1. Emisyon Ġzni GörüĢ Yazısı (kapsam belirleme) 1. Dilekçe 2. Kapasite raporu,(aslı

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü ÇED Hizmetleri ve Çevre zinleri ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü ÇED Hizmetleri ve Çevre zinleri ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü ÇED Hizmetleri ve Çevre zinleri ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇED H ZMETLER SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) KAMU STANDARTLARI TABLOSU. BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER

GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) KAMU STANDARTLARI TABLOSU. BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) KAMU STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAġA SUNULAN HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ(EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER NO HİZMETİN ADI 1 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Birinci Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler için ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER Yer seçimi ve tesis kurma izni ile ilgili gerekli

Detaylı

SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 İşyeri Teslim Tutanağı 2 %20 Seviyesinde; 3 %60 Seviyesinde; SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2.İş Yeri Teslim Tutanağı 3.Ruhsat Fotokopisi 4.Personel

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-155.01/142 28/02/2012 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi İDAMET METAL MAKİNA İNŞAAT HURDA DANIŞMANLIK TAŞIMACILIK SAN.VE TİC.LTD.Ş KISIK METAL İŞLERİ SANAYİ SİTESİ 1.CADDE NO:84

Detaylı

HATAY ĠL ÇEVRE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ. VATANDAġA SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER ve Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ

HATAY ĠL ÇEVRE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ. VATANDAġA SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER ve Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ HATAY ĠL ÇEVRE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAġA SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER ve Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ ĠDARĠ VE MALĠ ĠġLER ġube MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ ÇEVRE BİRİMLERİNE AİT ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ (ÇED VE İZİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ, ÇEVRE YÖNETİMİ VE DENETİMDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) SIR A NO

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 1.Sınıf Gayrisıhhî Müessese 2. Ayrıntılı adres krokisi eklenmiş Gayrisıhhî Müessese Açma Ruhsatı Başvuru Beyan Formu 3. İmar Durum Belgesi (İlçe Belediye Başkanlığından temin edilebilir -gerekli görüldüğünde

Detaylı

DİYARBAKIR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

DİYARBAKIR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 HİZMETİN ADI İskân Kanunu gereği Hak sahipliği İşlemleri Yapı Malzemeleri ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yapı Malzemesi ile ilgili şikâyetler Yapı Denetim Kuruluşunun

Detaylı

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIR A NO 1 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ÇED Yönetmeliği Kapsamında Başvuru Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 03/10/2013 tarihli 28784 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

KURUL KARARI. Karar No : 3727 Karar Tarihi : 08/03/2012

KURUL KARARI. Karar No : 3727 Karar Tarihi : 08/03/2012 18/3/2012 TARİHLİ VE 28237 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 3727 Karar Tarihi : 08/03/2012 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08/03/2012

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI T.C. SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

Detaylı

16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK

16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7)

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) 10 Nisan 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26843 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye ile Avrupa Topluluğu

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, insan sağlığı

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ( GENELGE )

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ( GENELGE ) Sayı : B.11.1.SHG.0.14.03.26 / 697-3898 22/03/2012 Konu : Kabin Memuru Temel Emniyet Eğitimi Verilmesine İlişkin Genelge İlgi : a) b) c) d) ( GENELGE ) 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu Ticari Hava

Detaylı

T.C. BOLU VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI DENETİMİ VE YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. BOLU VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI DENETİMİ VE YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI T.C. VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI DENETİMİ VE YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ SIRA NO HİZMET

Detaylı

17. PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m

17. PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m 17. PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m Belediye hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli haritalar n yap m, 5 y ll k imar program n n ilgili di er Müdürlüklerle birlikte haz rlanmas, mar planlar na uygun

Detaylı

Geçici Faaliyet Belgesi İşlemleri İstenilen Belgeler

Geçici Faaliyet Belgesi İşlemleri İstenilen Belgeler ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ Geçici Faaliyet Belgesi İşlemleri İstenilen Belgeler Yalçın n KARACA Şube MüdürüM

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İMAR VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ S. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Kıyı Kenar

Detaylı

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER 2016 (Makine İhtisas OSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik

Detaylı

TEBLİĞ KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2013/9)

TEBLİĞ KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2013/9) 31 Aralık 2012 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28514 (3. Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2013/9)

Detaylı

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve Dayanak Madde 1-3194 sayılı İmar Kanununun 37 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, yerleşme yerlerinde araçların

Detaylı

BAŞÇİFTLİK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARDI

BAŞÇİFTLİK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARDI BAŞÇİFTLİK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARDI Sıra No HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Hizmet Cetveli Dilekçe 1 İŞ GÜNÜ 2 Diploma Kaydının Çıkarılması Dilekçe,

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

ÇEVRE YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI ÇEVRE YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1. Projeyi hazırlayan firmaya ait noter tasdikli imza sirküleri örneği

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLU YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLU YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLU YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete : 12.3.1989 tarih ve 20106 sayı Kanuni Dayanağı : 2872 S. Çevre Kanunu ile mezkur kanunda ek ve değişiklik Yapan kanun hükümlerine uygun

Detaylı

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Yönetimi ve Çevre Denetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Yönetimi ve Çevre Denetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Şikâyet Değerlendirme Şikâyet Dilekçesi veya Bimer Başvurusu 30 Gün Tesis veya faaliyete ait;

Detaylı

PERİYODİK KONTROL ve MUAYENE HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ

PERİYODİK KONTROL ve MUAYENE HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ REVİZYON BİLGİLERİ Rev. No Revizyon Tarihi Revizyon Açıklaması 0 -- İlk yayın. 01 01.12.2015 Güncelleme PR.09 01.04.2015 01.12.2015 01 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; montaj ve gaz sızdırmazlık uygunluk

Detaylı

TEBLİĞ. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT İŞLEMLERİ) (SERİ NO:3) NDE

TEBLİĞ. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT İŞLEMLERİ) (SERİ NO:3) NDE 20 Aralık 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28503 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TEBLİĞ GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT İŞLEMLERİ) (SERİ NO:3) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TRANSİT İŞLEMLERİ)

Detaylı

TEBLİĞ. c) Liman baģkanlığı: UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı liman baģkanlıklarını,

TEBLİĞ. c) Liman baģkanlığı: UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı liman baģkanlıklarını, 7 Haziran 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28670 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRKĠYE LĠMANLARI VE ĠSKELELERĠ ARASINDA DENĠZ TAġITLARIYLA YAPILAN TAġIMA ĠLE YÜKLEME VE BOġALTMALARDA GÜMRÜK GÖZETĠM

Detaylı

ATIK GETİRME MERKEZİ TEBLİĞ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATIK GETİRME MERKEZİ TEBLİĞ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan; ATIK GETİRME MERKEZİ TEBLİĞ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı; geri kazanılabilir atıkların diğer atıklarla

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28349

Resmi Gazete Tarihi: 10.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28349 Resmi Gazete Tarihi: 10.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28349 RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARI İÇİN YAPILACAK RÜZGÂR VE GÜNEŞ ÖLÇÜMLERİ UYGULAMALARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/01)

Detaylı

ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAMA SÜRECİ (EN GEÇ) 1 İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 1-Başvuru Dilekçesi 30 GÜN 2-

Detaylı

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN DUYURU

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN DUYURU LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN DUYURU Bilindiği üzere 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (Kanun) 30/03/2013 tarihinde, Kanun'un 14 üncü maddesi kapsamında hazırlanan, Elektrik Piyasasında Lisanssız

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ ÇEVRE YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) İdarece gerekli

Detaylı

KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI

KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI KOBİGEL Programının Amacı Nedir? Bu programın amacı; ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ MUĞLA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1. 2. Mesire Yerleri Kuruluşu Mesire Yeri Sınır Değişikliği

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANIN İSMİ KARESİ İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 6278 ADA, 1 PARSELE AİT 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ Plan Açıklama

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 YGS Üniversite Kesin Kayıt İşlemleri (Meslek Yüksekokulumuzda yapılmaktadır) 1- Lise Diplomasının aslı veya geçici mezuniyet

Detaylı

VATANDAġA SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER ve Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ

VATANDAġA SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER ve Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ VATANDAġA SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER ve Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ ÇEVRE YÖNETĠMĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Emisyon İzni

Detaylı

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland stanbul, 28.02.2012 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland DUYURU NO:2012/19 28.02.2012 tarih ve 28218 Say l Resmi Gazete de yay mlanan 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu

Detaylı

OSGB Başvuru Rehberi

OSGB Başvuru Rehberi OSGB Başvuru Rehberi OSGB yetki belgesi müracaatlarında kullanılmak üzere İSGGM tarafından düzenlenmiştir. 01.06.2015 İSGGM Yetkilendirme Daire Başkanlığı Amaç Bu rehber ile 29/12/2012 tarihli ve 28512

Detaylı

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇED Hizmetleri ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇED Hizmetleri ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 2 ÇED Muafiyet (ÇED) Yönetmeliği Ek-I Uygulanacak Projeler Listesi ve Ek-2 Seçme Eleme Kriterleri

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (KOSGEB) KOBĠGEL-KOBĠ GELĠġĠM DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (KOSGEB) KOBĠGEL-KOBĠ GELĠġĠM DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (KOSGEB) KOBĠGEL-KOBĠ GELĠġĠM DESTEK PROGRAMI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu programın

Detaylı

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 4 HİZMETİN ADI Armağan Silah ve Mermi Menşei Mermi Satın Alma Silah Devir İzni

Detaylı

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine ait araçların kiralanması Köy Gelişim Alanı İmar Planı 3 Mevzi İmar Planı 4 Parselasyon Planları

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI. FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ETÜT VE PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Hizmet Standartları Tablosu

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI. FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ETÜT VE PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Hizmet Standartları Tablosu T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1. 2. ADI Bilgi edinme ve Dilekçe Hakkı Kapsamında Yapılan Başvuruların cevaplandırılması Daire Başkanlığımız ve diğer Daire Başkanlıkları ve Müdürlüklerden gelen

Detaylı

PLÂN YAPIMINI YÜKÜMLENECEK MÜELL FLER N YETERL HAKKINDA YÖNETMEL K

PLÂN YAPIMINI YÜKÜMLENECEK MÜELL FLER N YETERL HAKKINDA YÖNETMEL K PLÂN YAPIMINI YÜKÜMLENECEK MÜELL FLER N YETERL HAKKINDA YÖNETMEL K NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli in amac ; ehir ve kasabalar n imar plânlar da dâhil olmak üzere,

Detaylı

ÖDEME TALEP FORMU GIDA, TARIM VE HAYVANCLIK İL MÜDÜRLÜĞÜNE İZMİR

ÖDEME TALEP FORMU GIDA, TARIM VE HAYVANCLIK İL MÜDÜRLÜĞÜNE İZMİR ÖDEME TALEP FORMU GIDA, TARIM VE HAYVANCLIK İL MÜDÜRLÜĞÜNE İZMİR Ek listede belirtilen makine ve ekipman alımlarına ilişkin faaliyetleri Hibe Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak gerçekleştirdiğimizi; ilgili

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Karşıyaka Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün kuruluş, görev,

Detaylı

ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ, GÖREV VE YETKİLERİNİ BELİRLEYEN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ, GÖREV VE YETKİLERİNİ BELİRLEYEN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ, GÖREV VE YETKİLERİNİ BELİRLEYEN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik 657 sayılı

Detaylı

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine ait araçların kiralanması Köy Gelişim Alanı İmar Planı 3 Mevzi İmar Planı 4 Parselasyon Planları

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

ÇEŞME LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇEŞME LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇEŞME LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Cüzdanı/Gemiada mı Belgesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2. Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç dekontu, 3.

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

T.C. BOLU VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİMİ VE ÇEVRE DENETİMİ İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. BOLU VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİMİ VE ÇEVRE DENETİMİ İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI T.C. VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİMİ VE ÇEVRE DENETİMİ İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ SIRA NO

Detaylı

Tebli. Ticarette Standardizasyon Tebli i Tebli No: (2005/35)

Tebli. Ticarette Standardizasyon Tebli i Tebli No: (2005/35) Ticaret Müste arl ndan: Tebli Ticarette Standardizasyon Tebli i Tebli No: (2005/35) Madde 1- thal edilecek oyuncaklar n, 17/5/2002 tarih ve 24758 say Resmi Gazete de yay mlanan Oyuncaklar Hakk nda Yönetmeli

Detaylı

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine

Detaylı

T.C. ULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN TAMAMLANMASÜRESİ (EN GEÇ) 1 Gün SIRA NO KESİN TEMİNAT İADESİ İŞLEMİ

T.C. ULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN TAMAMLANMASÜRESİ (EN GEÇ) 1 Gün SIRA NO KESİN TEMİNAT İADESİ İŞLEMİ SIRA NO 1 2 ADI KESİN TEMİNAT İADESİ İŞLEMİ GEÇİCİ KABUL VE KESİN KABUL YAPILMASI İŞLEMİ 2- SSK'dan yapılan işe ilişkin ilişiksiz belgesi 3- Vergi Borcu Bulunmadığına dair Vergi dairesi yazısı 2- SSK'dan

Detaylı

''ALÜMİNYUM FOLYO GÖZETİM'' İTHALATTA GÖZEETİM UYGULAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 2007/35

''ALÜMİNYUM FOLYO GÖZETİM'' İTHALATTA GÖZEETİM UYGULAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 2007/35 28 Aralık 2007 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26740 TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/35) Kapsam MADDE 1 -(1) Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka

Detaylı

RESTORANLARIN BELGELENDİRİLMESİ, DENETİMİ VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK

RESTORANLARIN BELGELENDİRİLMESİ, DENETİMİ VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK RESTORANLARIN BELGELENDİRİLMESİ, DENETİMİ VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK (13.4.2010 R.G. 60 EK III A.E. 239 Sayılı Tüzük) RESTORANCILAR BİRLİĞİ YASASI (46/2008 Sayılı Yasa) Madde 5 Tahtında Yapılan Tüzük

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER Merkez Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO 1 ADI Tesislere (Tersane Tekne İmal Yeri, Çekek Yeri) İşletme İzni Verme BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER a)tüzel kişiler için bu Yönetmelik kapsamında faaliyet konusunu

Detaylı

T.C. HATAY VALİLİĞİ REYHANLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI ÇİZELGESİ

T.C. HATAY VALİLİĞİ REYHANLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI ÇİZELGESİ T.C. HATAY VALİLİĞİ REYHANLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI ÇİZELGESİ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Evrak Kayıt Havale Gün İçinde

Detaylı

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Şirinyalı Mahallesinde bulunan gayrimenkul (Günübirlik Tesis Alanı ) 2886 sayılı Devlet İhale

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçme suyu Analizleri 5 Toprak Etüt Hizmetleri 6 Yol Geçiş İzinleri

Detaylı

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 3 Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçmesuyu Analizleri Gölet, Liman, Baraj gibi Projelerin inşasında kullanılacak yapı ve inşaat 4

Detaylı

EK-2 ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ECZACILIK BİRİMİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ECZACILIK BİRİMİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ECZACILIK BİRİMİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Eczane Açılışı 1) Matbu

Detaylı

SİRKÜLER : 15.12.2009-2009 / 14

SİRKÜLER : 15.12.2009-2009 / 14 SİRKÜLER : 15.12.2009-2009 / 14 Konu : K Türü Yetki Belgesinin Alımında İndirimli Süre 31.12.2009 Tarihinde Bitiyor. Özü : 11.06.2009 tarih ve 27255 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği

Detaylı

ÇED HİZMETLERİ VE ÇEVRE İZİNLERİ İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ÇED HİZMETLERİ VE ÇEVRE İZİNLERİ İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇED HİZMETLERİ VE ÇEVRE İZİNLERİ İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA 1. Başvuru dilekçesi 2. Proje özeti 3. Proses Akım Şeması 4. OSB içinde olan projeler için OSB Müdürlüğü; OSB dışında olan projeler için Belediyenin

Detaylı

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ) İş Yeri Açma ve Çalışma

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU AMBAR HİZMETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Yönetim Kurulunun 20/05/2009 tarih ve 2009/191 sayılı Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar Amaç MADDE 1

Detaylı

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini,

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini, 31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Sağlık Bakanlığından: KAN HİZMET BİRİMLERİNDE GÖREV YAPACAK SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMİ VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDART TABLOSU

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDART TABLOSU EK:1 T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDART TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Çalışanların İzin İzin Formu 1 Gün 2 Resmi

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 107 İST, 18.12.2013 ELEKTRONİK DEFTER HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 107 İST, 18.12.2013 ELEKTRONİK DEFTER HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 107 İST, 18.12.2013 ÖZET: Elektronik defter hakkında açıklamalar yapıldı. ELEKTRONİK DEFTER HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI 421 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında

Detaylı

KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4 İçmesuyu

Detaylı

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 stanbul, 17.08.2012 ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 17.08.2012 tarih ve 28387 say l Resmi Gazete de yay mlanan 24 seri numaral ÖTVK

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62 SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62 Konu: SANAYĐ SĐCĐL BELGELERĐNĐN ALINMASI VE ĐKĐ YILDA BĐR VĐZE ETTĐRĐLMESĐ HAKKINDA Özet: Sanayi/üretim işletmelerinin sanayi siciline kaydolmaları

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek.

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013 ÖZET: İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. İADE DİLEKÇELERİNİN İNTERNET VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN VERİLMESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ Nakden

Detaylı

6 Kasım 2010 CUMARTESİ Sayı : 27751 YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİK YÖNETMELİĞİ

6 Kasım 2010 CUMARTESİ Sayı : 27751 YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİK YÖNETMELİĞİ 6 Kasım 2010 CUMARTESİ Sayı : 27751 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİK YÖNETMELİĞİ MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından

Detaylı

DÜZCE AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

DÜZCE AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI NO ADI İSTENEN BELGELER 1 Evlat Edinme İlk Başvuru Belge istenilmemekte, meslek elemanı ile birlikte İlk Başvuru Formu doldurulmaktadır. 2 SAAT 2 Evlat Edinme Başvuru Formunun Doldurulmasında n Sonraki

Detaylı

KÜTAHYA İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KÜTAHYA İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KÜTAHYA İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) 1 ONSEKİZ YAŞINI TAMAMLADIKTAN SONRA DOĞUMA İLİŞKİN YURT DIŞINDAN

Detaylı

T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1-(1) Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesine bağlı Fakülte/Yüksekokul/Meslek

Detaylı

SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru (Tesmer)

SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru (Tesmer) SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru (Tesmer) 24 Mart 2007 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 26472 Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşüvirler Odaları

Detaylı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı Kepez İlçesi, Gaziler Köyü (KSS) yapılmak istenilen alan

Şekil 1. Hava Fotoğrafı Kepez İlçesi, Gaziler Köyü (KSS) yapılmak istenilen alan ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, GAZİLER MAHALLESİ 28254 ADA 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473 ve 474 PARSELLERE İLİŞKİN 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN RAPORU 1. PLANLAMANIN

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 06.06.2016 KARAR NO: 104 Belediyemiz 2015 Mali yılı kesin hesabının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendi

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi Dayanak Madde 1- Bu yönerge, Hacettepe Üniversitesi ne yurt dışından öğrenci kabulü kriterlerini

Detaylı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI ( I.Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı Verilmesi ) DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1) Ruhsat Başvuru/Beyan Formu,

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Hukuk ve Danışmanlık ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Türkiye de serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren,

Detaylı