MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MTA DOĞAL KAYNAKLAR VE EKONOMİ BÜLTENİ YIL : 2012 SAYI : 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MTA DOĞAL KAYNAKLAR VE EKONOMİ BÜLTENİ YIL : 2012 SAYI : 14"

Transkript

1 MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MTA DOĞAL KAYNAKLAR VE EKONOMİ BÜLTENİ YIL : 2012 SAYI : 14

2 YER RADARI (GPR) JEOFİZİK YÖNTEMİ VE KULLANILDIĞI ALANLAR Büşra Bihter DEMİRCİ* Bu makale ile yer radarı yöntemi anlatılıp kurumumuzdaki uygulama alanları ve elde edilen sonuçlar gösterilecektir. Bunun için öncelikle yer radarı yöntemi hakkında öz bilgi vermek çok faydalı olacaktır. Yöntemin tanımı ve çalışma prensibi Yer radarı yöntemi, yakın yüzey sığ araştırmalar için kullanılan yüksek frekanslı elektromanyetik (EM) jeofizik yöntemdir. Yöntemin kullanımının kolay olması ve çok hızlı veri toplanabilmesi, veri toplama sırasında çalışma alanında herhangi bir tahribat oluşturmaması, santimetre düzeyinde yüksek çözünürlüklü iki boyutlu (2B) ve üç boyutlu (3B) yer altı görüntülemenin yapılabilmesi bu yöntemin, en önemli avantajlarıdır. Bu yöntemle, yapıların konum ve derinliklerinin çok daha net belirlenebilmesi, özellikle 3B görüntüleme ile karmaşık yapı bölgelerinde aranan özel yapının kararlaştırılması ve oldukça etkin görüntü ile sunulabilmesi özellikleri nedeniyle tüm sığ araştırmalarda, son yıllarda en çok kullanılan jeofizik yöntem olmuştur (Annan, 2000). Verici anten, (transmitter) yatay doğrultuda elektrik alan vektörüne sahiptir ve birkaç nanosaniyeli bir elektromanyetik sinyal üretir. Yer içinde ilerleyen dalgalar herhangi bir boru, duvar, kırık, boşluk, tabaka sınırı vb. yapılar ile karşılaştıklarında yansıma veya saçılmaya uğrayarak tekrar yukarı çıkarlar ve yüzeydeki alıcı anten, kontrol ünitesi ve kayıtçı yardımı ile zamanın bir fonksiyonu olarak kayıt edilirler (Şekil 1). Şekil 1- Yer radarı yönteminin çalışma prensibi. * Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Jeofizik Etütleri Dairesi, Ankara. 56

3 Kayıt edilen izlere radar izi veya EM dalga alanı adı verilir. Radar izleri üzerindeki genlikler, yorumu kolaylaştırmak amacıyla büyüklüklerine göre renklendirilirler. Bir profil boyunca tüm ölçüm noktalarındaki radar izleri, profil üzerindeki konumları ile sıralandıklarında yatay ekseni (x doğrultusu) profil başlangıç noktasına göre uzaklık (profil boyu), düşey ekseni nanosaniye (ns) mertebesinden kayıt zamanı (gidiş-geliş) olan 2B radar kesitini oluştururlar. Bu kesit radargram adı ile tanımlanır (Şekil 2). Şekil 2-2B yer radarı kesiti (radargram). Yorumcu isterse 2B radar kesitleri arka arkaya sıralanarak 3B blok görüntüleri elde edilebilir (Şekil 3). Şekil 3- Paralel toplanan 2B yer radarı verilerinin 3B görüntülenmesi. 57

4 Yöntemin kullanım alanları Yapısal araştırmalarda toprak stratigrafisinin ortaya çıkarılmasında (Davis ve Annan 1989), Yüzeye yakın jeolojik birimlerin tespitinde (Koralay ve diğerleri, 2007), Fay, kırık ve çatlakların haritalanmasında (Grandjean ve Gaury 1999, Green ve diğerleri, 2003, Kadıoğlu, 2008), Yer altı karstik boşluklarının aranmasında (Kadıoğlu ve diğerleri, 2006), Yer altı su seviyesinin tespitinde (Harrari 1996, Dannowski ve Yaramancı 1999, Aspiron ve Aigner, 1999), Son yıllarda çok yaygın olarak arkeolojik çalışmalarda; tapınak, mezar, duvar, temel ve benzeri tarihi kalıntıların bulunmasında (Sambuelli ve diğerleri, 1999, Kadıoğlu ve diğerleri, 2008), Metalik cisim arama çalışmalarında; yer altında gömülü boru, boru hattı, su veya akaryakıt tankı ve eski endüstriyel atık alanlarının tespitlerinde (Kadıoğlu ve Daniels, 2008, Kurt ve diğerleri, 2009), Zemin araştırmalarında, tünel araştırmalarında kara yolu, demir yolu, su tünelleri, tüp geçitler, maden galerileri içinde duvar cephelerinin sağlamlık tespitinde, galeri içinde bozunmuş zon ve cevher aramada, galeri ilerleme yönü tespitlerinde (Cardelli ve diğerleri, 2003), Yer altındaki insan kalıntılarını aramada (Hammon III ve diğerleri, 2000) kullanılmaktadır. Arazi çalışması; ön hazırlık ve veri toplama Araştırılan probleme yönelik ön hazırlık yapılması gereklidir. Ön hazırlık, veri toplama aşamasında önemli bir basamaktır. Ön hazırlık aşamasında, araştırıcının aşağıdaki soruları cevaplaması gerekir; Eğer bir nesne aranılıyorsa, aranılan nesnenin şekli hakkında bir bilgi var mıdır? Çalışılan alan yöntem için uygun mudur? (Yüzeysel gürültüler var mıdır? Engebeli bir arazi midir?) Aranılan nesne ile ana birim arasında yeterli açıdan fark var mıdır? İnilmesi gereken derinlik ne kadardır? Görüntülenmesi istenilen derinlik belirlendikten sonra, o derinliğe göre uygun anten frekansı belirlenmelidir. Çevredeki etkileri göz önünde bulundurarak açık ya da kapalı anten kullanılabilinir. Hedef nesnenin durumuna göre de profil yönü ve aralıklarının belirlenmesi gerekir. Ayrıca zaman örnekleme aralığı, ölçüm aralığı, kayıt zamanı ve anten aralığının belirlenmesi gereklidir. Bütün gerekli parametreler belirlendikten sonra çalışma alanı veri toplamaya hazır hale getirilir. Yöntemde öncelikle çalışma alanında ön hazırlıklar yapılır. Çalışma alanının dört köşesi işaretlenir, bir ip yardımıyla önceden belirlenmiş profil aralıkları dikkate alınarak paralel doğrultular oluşturulur. Bu hazırlıklar bittikten sonra belirlenmiş ölçüm aralıkları ile yer radarı verisi toplanır (Şekil 4). 58

5 Yöntemin araştırma derinliği, çalışma amacına uygun seçilen farklı frekanslı antenlere göre değişmektedir. Antenin merkez frekansı arttıkça araştırma derinliği azalır, buna karşılık derinlikteki değişimi belirlemedeki düşey ayrımlılık santimetre (cm) hassasiyetine yükselir. Anten frekansı azaldıkça araştırma derinliği artar, buna karşılık duyarlılık azalır. Aşağıdaki denklemde belirtildiği üzere derinlik, kullanılan anten frekansı ve ortamın iletkenlik değerine göre farklılık gösterir (Davis ve Annan 1989). Kurumumuzda, yer radarı sistemi olarak ramac/mala markalı 250 MHz kapalı sistem, 25 MHz RTA açık anten ve 100 MHz RTA açık anten ve bunlara uyumlu kontrol ünitesi bulunmaktadır. Kurumumuzdaki her üç anten içinde anten aralığı sabit olup frekansına göre araştırma derinliği uygun ideal koşullar için çizelge 1 de verilmiştir. Çizelge 1- Anten frekansına göre araştırma derinliği ve anten aralığı (Davis ve Annan 1989). Anten Merkez Frekansı (MHz) Araştırma Derinliği (m) Anten Aralığı (m) Veri işleme Kurumumuzda toplanan verilerin işlenmesinde Reflex-Win V.3.5 yazılımı kullanılmaktadır (Sandmeier, 2004). Çalışma bölgesinde toplanan yer radarı verileri görüntülenmeden önce 2B profil verilerinin konumlarına göre sıralanması gerekmektedir. Daha sonra veriye uygulanan veri-işlem aşamaları sırasıyla; Sıfır zamanının düzenlenmesi, Çok alçak frekansları gidermek amacıyla dewow adı verilen süzgeçleme, Veriye uygun band aralığı seçilerek Butterworth band geçişli süzgeçleme (veya yüksek geçişli/ alçak geçişli süzgeçleme), Doğrusal genlik kazanç işlemi ve hız analizidir. EM dalga hızı radargramlar üzerindeki gerçek bir hiperbol anomalisi ile matematiksel olarak hız belirli bir hiperbolle çakıştırılarak elde edilir. Radargramlara ait hız ve zaman bilgisi kullanılarak, basit derinlik=hız X zaman/2 yaklaşımı ile belirlenen derinlik ile zaman kesitlerinde derinlik kesitlerine dönüşüm yapılır. Çalışma bölgesinde alansal çalışma yapılmış ise işlenen 2B radargramlar konumlarına göre sıralanarak 3B ortama aktarılırlar. 3B veri hacmi ile derinlik/zaman düzlemleri iz düzlemleri ve profil düzlemleri olarak veya birden fazla düzlemlerin bir araya geldiği dilimler şeklinde görüntülenebilir. Kesitler yorum yapılabilir hale getirilerek çalışma sonuçlandırılır. Kurumumuzda yapılan çalışmalar Konya Büyükşehir Belediyesi Yer Radarı (GPR) Etüdü Raporu (2009), Çevre Ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü GeliboluYarımadası Tarihi Milli Parkı Anzak KoyuYer Radarı (GPR) Etüdü Raporu (2009), Türkiye Jeoloji Araştırmaları/Diri Fay ve Paleosismoloji Araştırması Projesi Kapsamında Uygulanan Yer Radarı Etüdü (2010), 60

6 (a) (b) (c) Şekil 10- Konya Havzası nda yapılan çalışma ve örnek radargram. DEĞİNİLEN BELGELER Annan, A.P., Ground penetrating radar workshop notes. Sensors and Software Inc., Canada. Aspiron, U. ve Aigner, T., Towards realistic aquifer models: Three dimensional georadar surveys of Quaternary gravel deltas (Singen Basin, SW Germany). Sedimantery Geology, 129, Cardelli, E., Marrone, C. ve Orlando, L., Evaluation of tunnel stability using integrated geophysical methods. Journal of Applied Geophysics, 52, Dannowski, G. ve Yaramancı, U., Estimation of water content and porosity using combined radar and geoelectric measurements. European Journal of Environmental and Engineering Geophysics, 4, Davis, J.L. ve Annan, A.P., Groundpenetrating radar for high resolution mapping of soil and rock stratigraphy. Geophysical Prospecting, 37, Grandjean, G. ve Gourry, J.C., GPR data processing for 3D fracturemapping in a marble quarry (Thassos, Greece). Journal of Applied Geophysics, 36, Harrari, Z., Ground penetrating radar (GPR) for imaging stratigrafic features and groundwater in sand dunes. Journal of Applied Geophysics, 36,

7 Hammon III, W. S., McMechan, G. A. ve Zeng, X., Forensic GPR: finite-difference simulations of responses from buried human remains. Journal of Applied Geophysics, 45, Kadıoğlu, S., Photographing layer thicknesses and discontinuities in a marble quarry with 3D GPR visualization. Journal of Applied Geophysics, 64(3), Kadıoğlu, S., and Daniels, J. J, D visualization of integrated ground penetrating radar data and EM-61 data to determine buried objects and their characteristics. Journal of Geophysics and Engineering, 5, Kadıoğlu, S., Ulugergerli, E.U. ve Daniels, J.J., D visualization to map cavities by GPR method: Dalaman Akkopru dam reservoir area, Muğla, Southwest Turkey. Proceedings of the 11 th. Kadıoğlu, S., Kadıoğlu, Y.K. ve Akyol, A.A., 2008 Geoarcheological research of the mid-age Ilyasbey Complex buildings with ground penetrating radar in Miletus, Aydın, Western Anotolia, Turkey. Donald Harrington Symposium on the Geology of the Aegean, April 2008, University of Texas at Austin, Jackson School of Geosciences, USA, B C Burchfiel 2008 IOP Conference Series : Earth and Environmental Geology, 52(7), Koralay, T., Kadıoğlu, S. ve Kadıoğlu, Y.K., A New Approximation in determination of zonation boundaries of ignimbrite by ground penetrating Radar: Kayseri, Central Anotalia, Turkey. Environmental Geology, 52(7), Kurt, B.B., Kadıoğlu, S. ve Ekincioğlu, E.E., Yer Radarı Yöntemi ile Gömülü Boruların Konum, Büyüklük ve Fiziksel Özellikleri ile Belirlenmesi, Hacettepe Üniversitesi Yer bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi, 30, s. 1. Sambuelli, L., Socco, L.V. ve Brecciaroli, L.,1999. Acquisition and processing of electric, magnetic and GPR data on a Roman site (Victimulae, Salussola, Biella). Journal Applied Geophysics, 41, Sandmeier, K.J., Scientific Software, REFLEXW ver.3.5. program for processing and interpretation of reflection and transmission data. 64

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKESİNDE SİSMİK ve YER RADARI (GPR) YÖNTEMLERİ İLE KİRLİLİK ARAŞTIRMASI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKESİNDE SİSMİK ve YER RADARI (GPR) YÖNTEMLERİ İLE KİRLİLİK ARAŞTIRMASI Uygulamalı Yer Bilimleri Sayı:1 (Ocak-Şubat 2013) 31-37 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKESİNDE SİSMİK ve YER RADARI (GPR) YÖNTEMLERİ İLE KİRLİLİK ARAŞTIRMASI Pollution Investigation by Seismic and Ground Penetrating

Detaylı

YAPI DENETİM SEKTÖRÜNDE YER RADARI YÖNTEMİ

YAPI DENETİM SEKTÖRÜNDE YER RADARI YÖNTEMİ Yapı Denetim Sektöründe Yer Radarı Yöntemi YAPI DENETİM SEKTÖRÜNDE YER RADARI YÖNTEMİ Selma KADIOĞLU*,**, Büşra Bihter DEMİRCİ*** * Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK. Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK. Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi) Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK GÜMÜŞHANE, 2014 ÖNSÖZ

Detaylı

Jeofizik yöntemlerden biri olan elektrik

Jeofizik yöntemlerden biri olan elektrik Maden Aramacılığında Bir Gelişim Çok Elektrotlu Özdirenç Görüntüleme Adil ÖZDEMİR JeoAnaliz Ltd.Şti. adilozdemir2000@yahoo.com İrfan SAVAŞ JeoAnaliz Ltd.Şti. irfansavas82@hotmail.com Kayaçların yatay veya

Detaylı

SİSMİK KIRILMA VERİLERİNDE İLK VARIŞ ZAMANLARININ ÇAPRAZ İLİŞKİ YÖNTEMİ KULLANILARAK BELİRLENMESİ

SİSMİK KIRILMA VERİLERİNDE İLK VARIŞ ZAMANLARININ ÇAPRAZ İLİŞKİ YÖNTEMİ KULLANILARAK BELİRLENMESİ Jeofizik, 212, 16, 31-41 doi: 11.b4/jeofizik-911-19 SİSMİK KIRILMA VERİLERİNDE İLK VARIŞ ZAMANLARININ ÇAPRAZ İLİŞKİ YÖNTEMİ KULLANILARAK BELİRLENMESİ First Arrival Picking in Seismic Refraction Data by

Detaylı

MTA DA DÜNDEN BUGÜNE JEOFİZİK KARA SİSMİK ÇALIŞMALAR

MTA DA DÜNDEN BUGÜNE JEOFİZİK KARA SİSMİK ÇALIŞMALAR MTA DA DÜNDEN BUGÜNE JEOFİZİK KARA SİSMİK ÇALIŞMALAR Abdullah GÜRER* GİRİŞ Daha çok yatay veya yataya yakın katmanlaşma gösteren ortamlarda başarıyla uygulanan sismik yöntemler, özellikle petrol aramada,

Detaylı

ZEMİNLERDE SIVILAŞMAYA VE FAYLANMAYA BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİN YÖN VE BÜYÜKLÜKLERİNİN FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ

ZEMİNLERDE SIVILAŞMAYA VE FAYLANMAYA BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİN YÖN VE BÜYÜKLÜKLERİNİN FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ ZEMİNLERDE SIVILAŞMAYA VE FAYLANMAYA BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİN YÖN VE BÜYÜKLÜKLERİNİN FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ Veysel Okan ATAK*, Oktay AKSU*, Mustafa ÖNDER*, Ömer AYDAN** ve Gönül TOZ***

Detaylı

AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU

AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU ANKARA TEMMUZ 2004 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 4 2. ÖZET DEĞERLENDİRME 5 2.1. Sismik Ağların Rehabilitasyonu ve Bütünleştirilmesi 5 2.2. Diri Fay - Neotektonik - Paleosismoloji

Detaylı

Prens Adaları Fayında Kuvvetli Yer Hareketi Benzeşimleri *

Prens Adaları Fayında Kuvvetli Yer Hareketi Benzeşimleri * İMO Teknik Dergi, 214 6775-684, Yazı 419 Prens Adaları Fayında Kuvvetli Yer Hareketi Benzeşimleri * Aydın MERT* Yasin FAHJAN** Ali PINAR*** Lawrence HUTCHINGS**** ÖZ Bu çalışmanın temel amacı, mühendislik

Detaylı

GÖRÜNTÜ VE LIDAR VERİSİNDEN BİNA TESPİTİNDE FARKLI YÖNTEMLER

GÖRÜNTÜ VE LIDAR VERİSİNDEN BİNA TESPİTİNDE FARKLI YÖNTEMLER HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2015 CİLT 8 SAYI 1 (55-65) GÖRÜNTÜ VE LIDAR VERİSİNDEN BİNA TESPİTİNDE FARKLI YÖNTEMLER Nusret Akdeniz Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü 07220,

Detaylı

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz GÜFBED/GUSTIJ (2012) 2 (2):55-67 Research/Araştırma 1 İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz Serkan ÖZTÜRK 1,* 1 Gümüşhane Üniversitesi, Müh. Fak. Jeofizik

Detaylı

Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının Optimizasyonu

Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının Optimizasyonu Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1-1,(26),99-18 Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının K. A. KORKMAZ Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

GPS'E ATMOSFERİN ETKİLERİ

GPS'E ATMOSFERİN ETKİLERİ GPS'E ATMOSFERİN ETKİLERİ Çetin MEKİK* ÖZET Atmosferden geçen GPS'in mikrodalga sinyalleri, elekromagnetik dalgaların yayınımı ilkelerine tabidir. Atmosfer GPS'in her iki sinyalini de, Ll ve L2, etkilemekte

Detaylı

ORTOGÖRÜNTÜ ÜRETİMİNDE YER KONTROL NOKTASI SEÇİMİ VE SONUÇLARA ETKİSİ

ORTOGÖRÜNTÜ ÜRETİMİNDE YER KONTROL NOKTASI SEÇİMİ VE SONUÇLARA ETKİSİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 2 6 Nisan 2007, Ankara ORTOGÖRÜNTÜ ÜRETİMİNDE YER KONTROL NOKTASI SEÇİMİ VE SONUÇLARA ETKİSİ ÖZET H. Topan, M.

Detaylı

GNSS ANTENLERİNİN FAZ MERKEZİ VE DEĞİŞİMİNİN ARAŞTIRILMASI

GNSS ANTENLERİNİN FAZ MERKEZİ VE DEĞİŞİMİNİN ARAŞTIRILMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara GNSS ANTENLERİNİN FAZ MERKEZİ VE DEĞİŞİMİNİN ARAŞTIRILMASI Engin Gülal 1, N.Onur Aykut

Detaylı

Tablo 1. Tahribatsız muayene deneylerinin makina mühendisliği endüstrisinde uygulama alanları. Uygulama Alanı İşlevi Uygulama Örnekleri

Tablo 1. Tahribatsız muayene deneylerinin makina mühendisliği endüstrisinde uygulama alanları. Uygulama Alanı İşlevi Uygulama Örnekleri TAHRIBATSIZ MUAYENE Tahribatsız malzeme muayene, kalite kontrolün en önemli bir bölümü olup, üretimin tamamlayıcı son kısmıdır. Tahribatsız muayene, incelenen malzemelere herhangi bir zarar vermeden muayene

Detaylı

JEOTERMAL NEDİR NE DEĞİLDİR

JEOTERMAL NEDİR NE DEĞİLDİR ? JEOTERMAL NEDİR NE DEĞİLDİR Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali DANIŞMAN Jeofizik Yüksek Mühendisi ali.danisman@deu.edu.tr 1-Jeotermal Nedir? Jeotermalin kelime anlamı Jeo= Yer ve Termal= Isı kelimelerinin birlikte

Detaylı

ALT YAPI SİSTEMLERİNİN DEPREM PERFORMANSININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

ALT YAPI SİSTEMLERİNİN DEPREM PERFORMANSININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ ALT YAPI SİSTEMLERİNİN DEPREM PERFORMANSININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Selçuk TOPRAK 1, Filiz TAŞKIN 2, A. C. KOÇ 1, Şule VARDAR 3 stoprak@pamukkale.edu.tr, ftaskin@student.pamukkale.edu.tr,

Detaylı

GLOBAL KONUM STEMİ GPS

GLOBAL KONUM STEMİ GPS GLOBAL KONUM BELİRLEME SİSTEMS STEMİ GPS BÜ KRDAE JEODEZİ ANABİLİM DALI Herhangi bir zamanda, dünyanın herhangi bir yerinde bulunan bir kullanıcının konumunu belirleyen ve en az 4 uydudan kod-faz varış

Detaylı

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSININ AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSININ AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi YIL 2013, CİLT XXXV, SAYI II, S. 329-360 Doi No: 10.14780/iibdergi.201324469 ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSININ AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

FARKLI UZUNLUKTAKİ BAZLARDA TİCARİ GPS YAZIMLARININ BERNESSE YAZILIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI

FARKLI UZUNLUKTAKİ BAZLARDA TİCARİ GPS YAZIMLARININ BERNESSE YAZILIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI i T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ FARKLI UZUNLUKTAKİ BAZLARDA TİCARİ GPS YAZIMLARININ BERNESSE YAZILIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI Hazırlayan

Detaylı

VALİLİĞİNE (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü)

VALİLİĞİNE (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) VALİLİĞİNE (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) İlgi: 10.08.2005 tarih ve 815 sayılı Olur. Bilindiği üzere, bina ve bina türü yapıların projelendirme safhasında gerekli olan zemin ve temel etütlerinin, uygun

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com FİZİKİ COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM METODUNA FARKLI BİR YAKLAŞIM: GEZİ- GÖZLEM

Detaylı

CİHAZI KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ!

CİHAZI KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ! CİHAZI KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ! YASAL UYARILAR Cihazı kullanırken o bölgede geçerli olan kanun ve yönetmeliklere uyunuz. Sit alanlarında, ören yerlerinde ve askeri bölgelerde cihazı

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, 2005 199 İŞ ÖLÇÜMÜ TEKNİKLERİNDEN ZAMAN ETÜDÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, 2005 199 İŞ ÖLÇÜMÜ TEKNİKLERİNDEN ZAMAN ETÜDÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, 2005 199 İŞ ÖLÇÜMÜ TEKNİKLERİNDEN ZAMAN ETÜDÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Hüdaverdi BİRCAN * ve Gülseren İSKENDER ** Özet Bu çalışmada, Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

Tarkan AYDIN DOKTORA TEZİ

Tarkan AYDIN DOKTORA TEZİ T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇİFTE AĞ METODUYLA STEREO, ODAK VE BULANIKLIK BİLGİSİNİ KULLANARAK RESİMLERDEN DERİNLİK ÇIKARIMI Tarkan AYDIN DOKTORA TEZİ BİLGİSAYAR

Detaylı

Konumsal Bilgi Sunumunda Çok Ekranlı Sistemlerin Kullanılması ve Örnek Bir Sistem Tasarımı

Konumsal Bilgi Sunumunda Çok Ekranlı Sistemlerin Kullanılması ve Örnek Bir Sistem Tasarımı Savunma Bilimleri Dergisi, Mayıs 2012, 11 (1), 1-18. 1 Konumsal Bilgi Sunumunda Çok Ekranlı Sistemlerin Kullanılması ve Örnek Bir Sistem Tasarımı Mehmet Erbaş 1 Hakan Şahin 2 Feyzi Kantar 3 Öz Konumsal

Detaylı

ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI

ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI TEBLİĞ NO: 292 Ankara 2008 ~ 0 ~ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL

Detaylı

BELEDİYE HİZMETLERİNİN MALİYET ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİNDE BİR UYGULAMA

BELEDİYE HİZMETLERİNİN MALİYET ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİNDE BİR UYGULAMA Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 22 Sayý: 4 Sayfa: (35-47) ÜAS 2009 Özel BELEDİYE HİZMETLERİNİN MALİYET ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİNDE BİR UYGULAMA Zeliha KAYGISIZ*,

Detaylı

ÇOK AMAÇLI SALONLARDA SES DÜZENİ TASARIMI: HATAY SAMANDAĞ VE K.K.T.C DOĞU AKDENİZ ÖRNEKLERİNİN İNCELENMESİ

ÇOK AMAÇLI SALONLARDA SES DÜZENİ TASARIMI: HATAY SAMANDAĞ VE K.K.T.C DOĞU AKDENİZ ÖRNEKLERİNİN İNCELENMESİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇOK AMAÇLI SALONLARDA SES DÜZENİ TASARIMI: HATAY SAMANDAĞ VE K.K.T.C DOĞU AKDENİZ ÖRNEKLERİNİN İNCELENMESİ UZMANLIK TEZİ Tolga KAMACI

Detaylı