YAPI DENETİM SEKTÖRÜNDE YER RADARI YÖNTEMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAPI DENETİM SEKTÖRÜNDE YER RADARI YÖNTEMİ"

Transkript

1 Yapı Denetim Sektöründe Yer Radarı Yöntemi YAPI DENETİM SEKTÖRÜNDE YER RADARI YÖNTEMİ Selma KADIOĞLU*,**, Büşra Bihter DEMİRCİ*** * Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü, Tandoğan, ANKARA ** Ankara Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Tandoğan, ANKARA *** MTA Genel Müdürlüğü, Jeofizik Etütler Dairesi, Sismik Etütler Birimi, Çankaya/Ankara Yer radarı yöntemi yakın yüzey sığ araştırmalar için kullanılan yüksek frekanslı elektromanyetik (EM) yöntemdir. Yöntemin kullanımının kolay olması ve çok hızlı veri toplanabilmesi, veri toplama sırasında çalışma alanında herhangi bir tahribat oluşturmaması (non-invasive), santimetre düzeyinde hatta milimetre düzeyinde yüksek çözünürlüklü iki boyutlu (2B) ve üç boyutlu (3B) yeraltı görüntülemenin yapılabilmesi en önemli avantajlarıdır. Böylece yapıların konum ve derinliklerinin çok daha net belirlenebilmesi, özellikle 3B görüntüleme ile karmaşık yapı bölgelerinde aranan özel yapının kararlaştırılması ve oldukça etkin görüntü ile sunulabilmesi özellikleri nedeniyle tüm sığ araştırmalarda son yıllarda en çok kullanılan jeofizik yöntem olmuştur. Ülkemizde de kullanımı oldukça yaygındır. Yer radarı yönteminin kullanım alanlarına son yıllarda yapı denetim sektörü de girmiştir. Yapı denetimi deyince ilk akla gelen bir binanın perde kolonlar içerisindeki demir donatıları, etriye ve çiroz gibi önemli elemanları belirleme; görüntüleme ve istenen şartlara uygunluğunu ortaya koyma; duvar örüntü ile sıva ve yalıtım malzemeleri ilişkisini ortaya koyma; duvar örüntü ve kolonlar içindeki kırıkları, çatlakları belirleme; temel yapısını araştırma gibi inşaat sektöründeki yapıların denetlenmesi gelmektedir. Yapı denetimi, eski binalara uygulanabildiği gibi yeni yapılmış binalara da uygulanabilir. Sadece binalarla sınırlamak da yanlıştır. Kara ve demir yolları yapım ve onarım denetimleri; köprü, baraj ve tünel yapım ve onarım denetimleri; maden ocağı galeri denetimi de yapı denetimi kapsamındadır. Tarihi yapıların ve anıt yapıların korunması da yapı denetimi kapsamındadır. Son yıllara kadar tarihi yapıların restorasyonu deyince akla sadece temizleme, uygun kaya tipi ile dolgu yapma gelmekteydi. Şimdi ise öncelikle yer radarı yöntemi ile temel yapısının araştırılması, temel de olabilecek kırıkların belirlenmesi, özellikle yapı kolonlarındaki kırık ve çatlakların varlığının araştırılması gerçekleştirilmekte olup daha sonra orijinal kayanın petrografik analizleri yapılarak çevresine en yakın alandan uygun kaya tipi ile onarımlar gerçekleştirilmektedir. Yer radarı ile herhangi bir sorun belirlenmişse özel güçlendirme çalışmaları yapılmaktadır. Ülkemizde bahsedilen çalışmaların hepsi uygulanabilir durumdadır. Burada bu uygulamalardan birkaç örnek sunarak yapı denetim sektöründe yer radarı yönteminin yerini vurgulamaya çalışacağız. Bunun için öncelikle yer radarı yöntemi hakkında öz bilgi vermek çok faydalı olacaktır. Bir yer radarı sistemi verici anten, alıcı anten, kontrol ünitesi ve kayıtçıdan oluşmaktadır. Verici anten (transmitter) yatay doğrultuda elektrik alan vektörüne sahiptir ve birkaç nanosaniyeli bir elektromanyetik sinyal üretir. Yer içinde ilerleyen dalgalar herhangi bir boru, duvar veya kırık, boşluk, tabaka sınırı vb. yapılar ile karşılaştıklarında yansıma veya saçılmaya uğrayarak tekrar yukarı çıkarlar ve yüzeydeki alıcı anten, kontrol ünitesi ve kayıtçı yardımı ile zamanın bir fonksiyonu olarak kayıt edilirler. Bir noktadaki ölçüm zamana göre (zamanın fonksiyonu olarak) alıcı antene ulaşan EM dalgasına ait genlik değerleridir. Buna radar izi veya EM dalga alanı adı verilir. Radar 31 JEOFİZİK BÜLTENİ

2 Özel Bölüm Dördüncü örneğimiz Ankara- Beşevler semtindeki bir bina kolonunun küçük bir bölümünü görüntülemek amacıyla dış yüzeyinden 1.6 GHz kapalı anten kullanılarak 10 cm aralıklar ile toplanmış yatay doğrultuda 7 ve düşey doğrultuda 12 profile ait radargramlardaki sonuçlardır. Yatay profiller demir donatılarını dik kesen, düşey profiller ise demir donatılara paralel profillerdir (Şekil 11-12). Bu çalışma bir lisans tez çalışması amaçlı (Köse ve diğ., 2008) toplanan verilerin yeniden değerlendirilmiş halidir. Toplanan veriler işlendikten sonra kolon/duvar üzerinde dik ve paralel profillere ait radargramlar üzerinde kolonu sarmalayan demir örüntüsü ve çatlaklar ortaya konuldu. Sonuçlar kolon içi demir örüntü konumlarının ve dış duvar ile demir örüntü arasındaki örüntü kalınlığın; duvar üzerinde de gözlenen sıva düşmesi ve harç dolgu yerlerinin belirlenebildiğini, yine kolon içinde herhangi bir kırık olmadığını gösterdi. Veri işlemi tamamlanmış yatay bir profile ait kesit incelendiğinde demir donatı sayısının net olarak ortaya konulduğu görülmektedir (Şekil 12a). Şekil 12 ve 13 de kolonun 1.2 ns de başlayan ön yüzündeki demir donatıları ve 3.8 ns de başlayan arka yüzündeki demir donatılar görülmektedir. Düşey profiller demir donatılarına paralel olduğundan kesitte bir seviye gibi gözlenir, yatay profillerde demir donatılarına dik olduğundan her bir demirden saçılma hiperbolu oluşur (Şekil 12). Şekil 12. (a) Yatay profile ait bir radargram, (b) düşey profile ait bir radargram. Paralel sıralı kesitler arka arkaya dizilerek üç boyutlu (3B) görüntü oluşturulup genlik-opaklık düzenlemesi yapılarak ön yüzeydeki demir donatılar görüntülendi (Şekil 13 c). Şekil11. Kolon üzerinde yer radarı verisinin toplanması. Şekil 13. Yatay profillerde toplanan radar verilerinin 3B görüntülenmesi a) Ön yüzeydeki demir donatıları b) Arka yüzeydeki demir donatılar c) Genlik-opaklık düzenlenmesi sonucu ön yüzeydeki demir donatılar. 38 Kasım

3 Yapı Denetim Sektöründe Yer Radarı Yöntemi Şekil 14 te gözlenen, çatlağın devamlılığı zaman (derinlik) dilimleriyle görüntülendi (Şekil 15-16). Aynı zamanda dolgu sıva görüntülendi (Şekil 14-16). Buna göre yüzeydeki çatlağın derine doğru ilerlemediği dolayısıyla herhangi bir tehlike yaratmadığı belirlendi. Şekil 14. Kolon üzerinde yüzeyde gözlenen çatlak ve sıva dolgusu. Şekil 15. Düşey profillerde yüzeyde gözlenen çatlağın ve dolgu sıvanın derinlik düzlemi üzerindeki görüntüsü. Şekil 16. 3B blok üzerindeki (a) Düşey profillere, (b) Yatay profillere ait derinlik düzlemleri ve dolgu sıvanın görüntüsü. JEOFİZİK BÜLTENİ 39

4 Özel Bölüm Yapı jeofiziğinde yer radarı yönteminin uygulanabilirliğini ve çok ayrıntılı sonuçların elde edilebilirliğini uygulamalı örneklerle sunduk. Jeofizik mühendislerinin Türkiye de mimalar ve inşaat mühendisleri ile arkeometrist ve arkeologlar ile birlikte çalışarak ülkemize sınırsız hizmetler verebileceklerini göstermeye çalıştık. Bunun için öncelikle köprülerin kurulması, yapabileceklerimizin diğer mühendislik ve bilimlere tanıtılması gerektiğine inanmaktayız. Diğer taraftan entegre çalışmaları yapmak için jeofizik mühendisliği eğitimi kalitesinin artırılmasının ve öğrencilere uygulamalı eğitim verilmesi gerektiğini belirtmek isteriz. KAYNAKLAR Kadıoğlu, S., 2008, Photographing Layer Thicknesses and Discontinuities in a Marble Quarry with 3D GPR Visualization, Journal of Applied Geophysics, 64 (3), p Kadıoğlu, S. and Daniels, J.J, 2008, 3D Visualization of Integrated Ground Penetrating Radar Data and EM-61 Data to Determine Buried Objects and their Characteristics, Journal of Geophysics and Engineering, 5, p Kadıoğlu, S., Definition of Buried Archaeological Remains with a New 3D Visualization Technique of Ground Penetrating Radar Data Set in Temple Augustus in Ankara-Turkey,Near Surface Geophysics, Special Issue on GPR in Archaeology, vol. 8, No. 5, Kadıoğlu, S. and Kadıoğlu, Y.K., Picturing internal fractures of historical statues using ground penetrating radar method, Advances in Geosciences, vol. 24, 23-34, Kadıoğlu, S., Kadıoğlu, Y.K. and Akyol, A.A., Monitoring Buried Remains with Transparent 3D Half Bird s Eye View of Ground Penetrating Radar Data in the Zeynel Bey Tomb in the Ancient City of Hasankeyf - Turkey, J. Geophys. Eng. Special Issue on Cultural Heritage, vol. 8, S61-S75. Kadıoğlu, S. and Kadıoğlu Y. K.,, Balat İlyas Bey Complex History, Architecture, Restoration (Balat İlyas Bey Külliyesi Tarih, Mimari; Restorasyon); Editors: Tanman, M. B., Elbirlik, L. K., ISBN: , MAS Matbaacılık A.Ş., Kağıthane-İstanbul. Bölüm: Ground Penetrating Radar Work in the İlyas Bey Mosque (İzmir Milet-İlyas Bey Camii ve Çevresinde Yapılan Jeofizik Yer Radarı Çalışmaları), Language: Turkish-English, p , (Uluslararası Kültürel Mirasları Koruma Birliğinin Conservation alanında 2012 ödülünü kazandı. European Union Prize For CulturalHeritage/EuropaNostraAwards2012, Kadıoğlu, S., Kadıoğlu, Y.K., Akyol, A.A., Eskici, B., Baksı, E.E., Demirci, B.B., Deniz, K., Türkiye de Arkeometrinin Ulu Çınarları prof. Dr. Ay Melek Özer ve Prof. Dr. Şahinde Demirci ye Armağan. Editörler: Akyol, A.A., Özdemir, K., Bölüm: Ankara Akköprü Arkeometrik İncelemeleri Kapsamında Jeofizik Çalışmalar, Ankara, S Kadıoğlu, S. and Ulugergerli, E.U., Imaging Karstic Cavities in Transparent 3D Volume of the GPR Data-set in Akkopru Dam, Mugla-Turkey, Non-Destructive Testing and Evalution, Special Issue on Civil Engineering Applications of Ground Penetrating Radar, Köse M., Kurt B.B., Kadıoğlu S Yer Radarı Yöntemi ile Yapı Kolonu İncelemesi (Researching Structure Column with Ground Penetrating Radar Method) Uluslararası 18. Jeofizik Kongresi. Kurt, B.B., Kadıoğlu, S. and Ekincioğlu, E.E., Yer Radarı Yöntemi ile Gömülü Boruların Konum, Büyüklük ve Fiziksel Özellikleri ile Belirlenmesi, Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi, 30, s Kasım

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MTA DOĞAL KAYNAKLAR VE EKONOMİ BÜLTENİ YIL : 2012 SAYI : 14

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MTA DOĞAL KAYNAKLAR VE EKONOMİ BÜLTENİ YIL : 2012 SAYI : 14 MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MTA DOĞAL KAYNAKLAR VE EKONOMİ BÜLTENİ YIL : 2012 SAYI : 14 YER RADARI (GPR) JEOFİZİK YÖNTEMİ VE KULLANILDIĞI ALANLAR Büşra Bihter DEMİRCİ* Bu makale ile yer radarı

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKESİNDE SİSMİK ve YER RADARI (GPR) YÖNTEMLERİ İLE KİRLİLİK ARAŞTIRMASI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKESİNDE SİSMİK ve YER RADARI (GPR) YÖNTEMLERİ İLE KİRLİLİK ARAŞTIRMASI Uygulamalı Yer Bilimleri Sayı:1 (Ocak-Şubat 2013) 31-37 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKESİNDE SİSMİK ve YER RADARI (GPR) YÖNTEMLERİ İLE KİRLİLİK ARAŞTIRMASI Pollution Investigation by Seismic and Ground Penetrating

Detaylı

Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK. Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK. Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi) Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK GÜMÜŞHANE, 2014 ÖNSÖZ

Detaylı

Jeofizik yöntemlerden biri olan elektrik

Jeofizik yöntemlerden biri olan elektrik Maden Aramacılığında Bir Gelişim Çok Elektrotlu Özdirenç Görüntüleme Adil ÖZDEMİR JeoAnaliz Ltd.Şti. adilozdemir2000@yahoo.com İrfan SAVAŞ JeoAnaliz Ltd.Şti. irfansavas82@hotmail.com Kayaçların yatay veya

Detaylı

Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeye Sahip Blok-Konut Kullanıcılarının Sabit İç Donatım Elemanlarından Memnuniyeti

Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeye Sahip Blok-Konut Kullanıcılarının Sabit İç Donatım Elemanlarından Memnuniyeti Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 8 Sayı: 2 s. 189-197, 2005 Vol: 8 No: 2 pp. 189-197, 2005 Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeye Sahip Blok-Konut Kullanıcılarının Sabit İç Donatım Elemanlarından

Detaylı

ZEMİNLERDE SIVILAŞMAYA VE FAYLANMAYA BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİN YÖN VE BÜYÜKLÜKLERİNİN FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ

ZEMİNLERDE SIVILAŞMAYA VE FAYLANMAYA BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİN YÖN VE BÜYÜKLÜKLERİNİN FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ ZEMİNLERDE SIVILAŞMAYA VE FAYLANMAYA BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİN YÖN VE BÜYÜKLÜKLERİNİN FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ Veysel Okan ATAK*, Oktay AKSU*, Mustafa ÖNDER*, Ömer AYDAN** ve Gönül TOZ***

Detaylı

AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU

AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU ANKARA TEMMUZ 2004 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 4 2. ÖZET DEĞERLENDİRME 5 2.1. Sismik Ağların Rehabilitasyonu ve Bütünleştirilmesi 5 2.2. Diri Fay - Neotektonik - Paleosismoloji

Detaylı

MTA DA DÜNDEN BUGÜNE JEOFİZİK KARA SİSMİK ÇALIŞMALAR

MTA DA DÜNDEN BUGÜNE JEOFİZİK KARA SİSMİK ÇALIŞMALAR MTA DA DÜNDEN BUGÜNE JEOFİZİK KARA SİSMİK ÇALIŞMALAR Abdullah GÜRER* GİRİŞ Daha çok yatay veya yataya yakın katmanlaşma gösteren ortamlarda başarıyla uygulanan sismik yöntemler, özellikle petrol aramada,

Detaylı

İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi Çankırı Karatekin Üniversitesi Y.2014, Cilt 4, Sayı 1, ss.237266 Y.2014, Volume 4, Issue 1, pp.237266 İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

Detaylı

ORTOGÖRÜNTÜ ÜRETİMİNDE YER KONTROL NOKTASI SEÇİMİ VE SONUÇLARA ETKİSİ

ORTOGÖRÜNTÜ ÜRETİMİNDE YER KONTROL NOKTASI SEÇİMİ VE SONUÇLARA ETKİSİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 2 6 Nisan 2007, Ankara ORTOGÖRÜNTÜ ÜRETİMİNDE YER KONTROL NOKTASI SEÇİMİ VE SONUÇLARA ETKİSİ ÖZET H. Topan, M.

Detaylı

Çok Katmanlı Tarihi Kent Merkezlerinin Yönetimi: Kentsel Arkeoloji ve Planlama

Çok Katmanlı Tarihi Kent Merkezlerinin Yönetimi: Kentsel Arkeoloji ve Planlama Çok Katmanlı Tarihi Kent Merkezlerinin Yönetimi: Kentsel Arkeoloji ve Planlama Araş. Gör., ODTÜ, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Burak BELGE Kentsel Arkeoloji terimi II. Dünya Savaşı

Detaylı

ÇOK KATLI KONUT YAPILARINDA ŞÖNT BACA UYGULAMA SORUNLARI VE DEPREM ETKİSİ

ÇOK KATLI KONUT YAPILARINDA ŞÖNT BACA UYGULAMA SORUNLARI VE DEPREM ETKİSİ ÇOK KATLI KONUT YAPILARINDA ŞÖNT BACA UYGULAMA SORUNLARI VE DEPREM ETKİSİ Nihal ARIOĞLU (1), Dilek Dilhan HATİPOĞLU (2) (1) Doç. Dr. Mim., İTÜ Mimarlık Fakültesi, Yapı Malzemesi Birimi, Taşkışla, Taksim,

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ Or. Müh.

Detaylı

GÖRÜNTÜ VE LIDAR VERİSİNDEN BİNA TESPİTİNDE FARKLI YÖNTEMLER

GÖRÜNTÜ VE LIDAR VERİSİNDEN BİNA TESPİTİNDE FARKLI YÖNTEMLER HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2015 CİLT 8 SAYI 1 (55-65) GÖRÜNTÜ VE LIDAR VERİSİNDEN BİNA TESPİTİNDE FARKLI YÖNTEMLER Nusret Akdeniz Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü 07220,

Detaylı

ÇOK KATLI ÇELİK OTOPARK YAPILARI

ÇOK KATLI ÇELİK OTOPARK YAPILARI ÇOK KATLI ÇELİK OTOPARK YAPILARI Dr. Kağan Yemez 1, Emre Şendağ 2 1 CTO, ArcelorMittal Distribution Solutions - Rozak Öğretim Görevlisi, Istanbul Universitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü E-Posta: kagan.yemez@rozakdemir.com

Detaylı

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ REHBER NO: 006 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası

Detaylı

Prens Adaları Fayında Kuvvetli Yer Hareketi Benzeşimleri *

Prens Adaları Fayında Kuvvetli Yer Hareketi Benzeşimleri * İMO Teknik Dergi, 214 6775-684, Yazı 419 Prens Adaları Fayında Kuvvetli Yer Hareketi Benzeşimleri * Aydın MERT* Yasin FAHJAN** Ali PINAR*** Lawrence HUTCHINGS**** ÖZ Bu çalışmanın temel amacı, mühendislik

Detaylı

JEOTERMAL NEDİR NE DEĞİLDİR

JEOTERMAL NEDİR NE DEĞİLDİR ? JEOTERMAL NEDİR NE DEĞİLDİR Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali DANIŞMAN Jeofizik Yüksek Mühendisi ali.danisman@deu.edu.tr 1-Jeotermal Nedir? Jeotermalin kelime anlamı Jeo= Yer ve Termal= Isı kelimelerinin birlikte

Detaylı

Use of Geographic Information System For Designing of Natural Form of Open Pit Mines In Accordance With Original Contour Lines (Çeşme Germiyan Case)

Use of Geographic Information System For Designing of Natural Form of Open Pit Mines In Accordance With Original Contour Lines (Çeşme Germiyan Case) Bakanlık Yayın No : 335 Müdürlük Yayın No : 49 AÇIK MADEN OCAKLARININ DOĞAL FORMUNUN ORİJİNAL TESVİYE EĞRİLERİNE UYGUN OLARAK TASARLANMASINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİ KULLANMA OLANAKLARI (ÇEŞME GERMİYAN

Detaylı

Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini

Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini International Journal of Research and Development, Vol.3, No., January 20 28 Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini İbrahim EKE Gazi Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

BELEDİYE HİZMETLERİNİN MALİYET ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİNDE BİR UYGULAMA

BELEDİYE HİZMETLERİNİN MALİYET ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİNDE BİR UYGULAMA Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 22 Sayý: 4 Sayfa: (35-47) ÜAS 2009 Özel BELEDİYE HİZMETLERİNİN MALİYET ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİNDE BİR UYGULAMA Zeliha KAYGISIZ*,

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Taşınmaz Mal Değerlemesi: Afyonkarahisar Đl Merkezi Örneği

Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Taşınmaz Mal Değerlemesi: Afyonkarahisar Đl Merkezi Örneği Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 1, No: 1, 2009 (33-47) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 1, No: 1, 2009 (33-47) TEK OLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com Makale (Article)

Detaylı

SÖĞÜT BİNALARDA ENERJİ TARAMASI VE ÖRNEK UYGULAMA. Ziya SÖĞÜT 1 ÖZET ENERGY AUDIT IN THE BUILDING AND SAMPLE APPLICATION ABSTRACT

SÖĞÜT BİNALARDA ENERJİ TARAMASI VE ÖRNEK UYGULAMA. Ziya SÖĞÜT 1 ÖZET ENERGY AUDIT IN THE BUILDING AND SAMPLE APPLICATION ABSTRACT BİNALARDA ENERJİ TARAMASI VE ÖRNEK UYGULAMA Ziya SÖĞÜT 1 ÖZET Bina sektörünün enerji tüketim payı; 80 Milyon TEP (Ton Eşdeğer Petrol) enerji tüketiminin aşıldığı tüketim sektörleri arasında % 34 ü geçmiştir.

Detaylı

GNSS ANTENLERİNİN FAZ MERKEZİ VE DEĞİŞİMİNİN ARAŞTIRILMASI

GNSS ANTENLERİNİN FAZ MERKEZİ VE DEĞİŞİMİNİN ARAŞTIRILMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara GNSS ANTENLERİNİN FAZ MERKEZİ VE DEĞİŞİMİNİN ARAŞTIRILMASI Engin Gülal 1, N.Onur Aykut

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com FİZİKİ COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM METODUNA FARKLI BİR YAKLAŞIM: GEZİ- GÖZLEM

Detaylı

ÇOK AMAÇLI SALONLARDA SES DÜZENİ TASARIMI: HATAY SAMANDAĞ VE K.K.T.C DOĞU AKDENİZ ÖRNEKLERİNİN İNCELENMESİ

ÇOK AMAÇLI SALONLARDA SES DÜZENİ TASARIMI: HATAY SAMANDAĞ VE K.K.T.C DOĞU AKDENİZ ÖRNEKLERİNİN İNCELENMESİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇOK AMAÇLI SALONLARDA SES DÜZENİ TASARIMI: HATAY SAMANDAĞ VE K.K.T.C DOĞU AKDENİZ ÖRNEKLERİNİN İNCELENMESİ UZMANLIK TEZİ Tolga KAMACI

Detaylı

Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının Optimizasyonu

Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının Optimizasyonu Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1-1,(26),99-18 Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının K. A. KORKMAZ Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

VALİLİĞİNE (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü)

VALİLİĞİNE (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) VALİLİĞİNE (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) İlgi: 10.08.2005 tarih ve 815 sayılı Olur. Bilindiği üzere, bina ve bina türü yapıların projelendirme safhasında gerekli olan zemin ve temel etütlerinin, uygun

Detaylı

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSININ AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSININ AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi YIL 2013, CİLT XXXV, SAYI II, S. 329-360 Doi No: 10.14780/iibdergi.201324469 ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSININ AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİNİN LİSANS ÖĞRENİMLERİ SIRASINDA ALDIKLARI MATEMATİK EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİNİN LİSANS ÖĞRENİMLERİ SIRASINDA ALDIKLARI MATEMATİK EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ JEOLOJİ MÜHENDİSLERİNİN LİSANS ÖĞRENİMLERİ SIRASINDA ALDIKLARI MATEMATİK EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ ÖZET: Matematik, sürekli değişen ve gelişen bir bilim dalı olmasının yanı sıra hemen her disiplinde

Detaylı