E. Alkım KARAAĞAÇ Ankara Kalkınma Ajansı Program Yönetimi Birimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "E. Alkım KARAAĞAÇ Ankara Kalkınma Ajansı Program Yönetimi Birimi"

Transkript

1 E. Alkım KARAAĞAÇ Ankara Kalkınma Ajansı Program Yönetimi Birimi 20 Kasım 2013

2 Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Türkiye de Kalkınma Ajansları Ajansların Kurumsal Yapısı Ajans Faaliyetleri Planlama Faaliyetleri Program Yönetimi Ajans Destekleri ve Başvuru Koşulları Desteklenen Projelerden Örnekler Eğitimler 2

3 3

4 Yerel potansiyeli ve dinamikleri harekete geçirerek, bölgesel kalkınmayı hızlandırmayı amaçlayan organizasyonlardır. Temel özellikleri: Belirli bir bölge ile sınırlı Uygulayıcı değil, destekleyici, koordinatör ve katalizör Kamu, üniversite, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon sağlayıcı Kamu-özel sektör ortaklığı anlayışına uygun bir yapıda kurulmuş; teknik kapasitesi yüksek, dinamik kurumlardır. 4

5 AMAÇLARI Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek Bölgesel gelişmeyi hızlandırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak Kaynakların etkin ve yerinde kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek Bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak 5

6 6

7 Dünyada kalkınma ajansı olarak adlandırılan yaklaşık kuruluş vardır. Avrupa da bu sayı civarındadır. Türkiye de ilk ajans 2006 yılında kurulmuş olup mevcutta 26 Kalkınma Ajansı faaliyet göstermektedir. 7

8 Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) Ankara Kalkınma Ajansı (ANKARAKA) Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Karacadağ Kalkınma Ajansı (KARACADAĞ) Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Zafer Kalkınma Ajansı (ZAFER) Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) 8

9 Ajans İşlevleri Ajans Gelirlerinin Dağılımı 9

10 10

11 KURUMSAL YAPI KALKINMA BAKANLIĞI YÖNETİM KURULU KALKINMA KURULU GENEL SEKRETERLİK İç Denetim Yatırım Destek Ofisi İş Geliştirme ve Strateji Program Yönetimi İzleme ve Değerlendirme Kurumsal İletişim Destek Hizmetleri UZMANLAR ve DESTEK PERSONELİ 11

12 KURUMSAL YAPI Vali (Büyükşehir) Belediye Başkanı İl Genel Meclisi Başkanı Ticaret Odası Başkanı Sanayi Odası Başkanı Bölgedeki sivil toplum, özel sektör ve üniversite temsilcileri (+3 kişi) 12

13 KURUMSAL YAPI Üniversiteler Kamu kurumları Sivil Toplum Kuruluşları Mesleki Birlikler 13

14 14

15 Planlama ve strateji geliştirme Program tasarımı ve destek yönetimi İzleme ve değerlendirme Tanıtım ve iletişim Yatırım destek 15

16 16

17 PLANLAMA FAALİYETLERİ ODAK GRUP TOPLANTILARI BÖLGE ÇALIŞTAYLARI ORTAK AKIL TOPLANTILARI KALKINMA KURULU İHTİSAS KOMİSYONLARI 17

18 PLANLAMA FAALİYETLERİ 18

19 PLANLAMA FAALİYETLERİ Yaşam kalitesi yüksek, dünya ile rekabet eden, düşünce ve yeniliğin başkenti Ankara. ANKARA DA YAŞAMAK ANKARA DA ÇALIŞMAK VE ÜRETMEK ANKARA DA ERİŞİM AĞLARI ANKARA DA ÇEVRE VE MEKAN Beşeri Zenginliğiyle Kalkınan Ankara İstihdamla Kalkınan Ankara Erişim Çevre ve Enerji Sosyal Bütünleşme Üreten ve Yenilenen Ankara: Yenilikçi ve Katma Değeri Yüksek Ekonomi Sürdürülebilir Mekansal Gelişme 19

20 PLANLAMA FAALİYETLERİ yıllarını kapsayan yeni bölge planı çalışmaları devam etmektedir. Ankara da Yaşamak, Ankara da Çalışmak ve Ankara da Çevre odak grup toplantıları tamamlanmıştır. 30 Mayıs 2013 tarihinde Ortak Akıl Toplantısı gerçekleştirilmiştir. 20

21 Program yönetimi, tüm destekler kapsamında, programların tasarımından, destek almaya hak kazanan projelerin/faaliyetlerin belirlenmesi ve başvuru sahipleri ile sözleşmelerin imzalanmasına kadar olan sürecin ilgili mevzuata ve Bölge Planına uygun olarak yürütülmesidir. 21

22 MALİ VE TEKNİK DESTEKLER Teknik Destekler Mali Destekler Faizsiz Kredi Desteği Doğrudan Finansman Desteği Faiz Desteği Güdümlü Proje Desteği Proje Teklif Çağrısı Yöntemi Doğrudan Faaliyet Desteği Aşamalı Teklif Çağrısı Yöntemi 22

23 Destek Konusu Toplam Yıllık Ödenek Tavanı Proje Başına Destek Oranı Proje Başına Azami Destek Miktarı Uygulama Süresi Ajansın Destekleri Ödeyeceği Yer Teklif Çağrısı Yöntemi Küçük Ölçekli Altyapı Projesi Yıllık gider bütçesinin en fazla %20 si En az %25, En fazla %, %75 kadar artırılabilir Yıllık ödenek tavanının en fazla %25 i En fazla 2 yıl Yararlanıcı hesabı Var KOBİ Projesi - En fazla % oran artırılamaz Başvuru rehberinde belirtilir En fazla 1 yıl Yararlanıcı hesabı Var Kamu, STK, Üniversite - Proje Uygun Maliyetlerinin en fazla %75 i Ancak bu oran %90 a kadar artırılabilir Başvuru rehberinde belirtilir En fazla 1 yıl Yararlanıcı hesabı Var 23

24 Bölgesel kalkınma hızlandırılması ve bölge için stratejik öneme sahip faaliyetlerin hayata geçirilmesi amacıyla önceden belirlenmiş uygunluk kriterleri doğrultusunda Ajansın sağladığı mali desteklerdendir. Proje Teklif Çağrısı ; Belirli bir destek programı kapsamında, nitelikleri net bir şekilde belirlenmiş olan potansiyel başvuru sahiplerinin, önceden belirlenen konu ve koşullara uygun olarak proje teklifi sunmaya davet edilmesidir. Kar amacı güden ve gütmeyen kurumlar yararlanabilir. Farklı MDP programlarında bölge planında belirtilen stratejileri hayata geçirmeye yönelik farklı özel amaçlar ve faaliyetler desteklenebilir. Her MDP programı için özel düzenlenen Başvuru Rehberlerinde programın ayrıntılarına yer verilir. 24

25 Tanım: Ajans öncülüğünde başlatılan, geliştirilen ve koordine edilen, Bölge Planı ya da saha çalışmaları sonucunda öncelikli olarak belirlenen alanlar kapsamında, uygun bir sektörel ihtisaslaşmaya yönelik büyük bütçeli altyapı ve/veya işletme desteklerini içeren projelere doğrudan yapılan mali ve teknik destektir. GPD nin Amacı: Bölgesel gelişmenin hızlandırılması Bölgesel rekabet edebilirliğin güçlendirilmesi Bölgedeki iş ortamının iyileştirilmesi Bölgenin girişimcilik ve yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesi Kamu kesimi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğinin teşvik edilmesi 25

26 Destek Konusu Toplam Yıllık Ödenek Tavanı Proje Başına Destek Oranı Proje Başına Azami Destek Miktarı Uygulama Süresi Ajansın Destekleri Ödeyeceği Yer Teklif Çağrısı Yöntemi Girişimcilik ve yenilikçilik kapasitesini geliştirecek büyük bütçeli tesis, altyapı, işletme destekleri Küçük Ölçekli Altyapı Proje tavanı içinde En fazla %90, Bu oran artırılamaz Çalışma programında belirlenir En fazla 2 yıl Yararlanıcı hesabı Yok 26

27 Bölgesel gelişme planları ve programların uygulama kapasitesini geliştirmeye ve yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaya yönelik stratejik araştırma, planlama ve fizibilite çalışmalarına mali destek sağlamayı amaçlamaktadır. DFD proje süreleri en fazla 3 aydır. DFD den sadece; yerel yönetimler, üniversiteler, diğer kamu kurum ve kuruluşları kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları OSB ler, Teknopark Yönetici Şirketleri sivil toplum kuruluşları birlikler ve kooperatifler Bu kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler yararlanabilir. 27

28 Destek Konusu Proje Başına Destek Oranı Proje Başına Azami Destek Miktarı Uygulama Süresi Ajansın Destekleri Ödeyeceği Yer Teklif Çağrısı Yöntemi Acil Tedbirler, acil nitelikli stratejik eylemler, bunlarla ilgili fizibilite, plan, araştırma çalışmaları, acil nitelikli promosyon çalışmaları %100e kadar destek sağlanır Başvuru rehberinde belirtilir En fazla 3 ay Yararlanıcı hesabı Yok Ajans her yıl bir kere DFD ilanına çıkar ve dönemsel olarak başvuruları değerlendirir. 28

29 KAYS: Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi https://uygulama.kays.kalkinma.gov.tr KAYS Portal Yardım Kullanıcı Kılavuzu 29

30 Desteğin amacı, yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden çalışmaları için gerekli kurumsal kapasitenin tesisine destek sağlamaktır. Ajans bu desteği kendi uzman personeli eliyle ya da hizmet alımı yoluyla yapabilir. TD sağlanacak hizmet alanları; Eğitim verme, Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, Geçici uzman personel görevlendirme, Danışmanlık sağlama, Uluslararası ilişkiler kurma ve lobi faaliyetleri ve gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler 30

31 Bütçe Program Bütçesi: Yıllık gider bütçesinin %1 i Azami destek maliyet: TL Süre Azami 1 ay (30 gün) Geçici uzman görevlendirilmesi 1 yılda 2 haftadan fazla olamaz! Yer İlgili Ajansın bölge sınırları içi 31

32 Kimler Başvurabilir? Kamu kurum ve kuruluşları, Yerel yönetimler, Üniversiteler, Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, Sivil toplum kuruluşları, birlikler ve kooperatifler Organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, endüstri bölgeleri, İş geliştirme merkezleri, Teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri ile bunların kurdukları veya ortağı oldukları işletmeler yararlanabilir. 32

33 Yılı DFD Programı Yılı MDP Programı 2011 Yılı TD Programı 2011 Yılı DFD Programı 2012 Yılı TD Programı 2012 Yılı DFD Programı 2012 Yılı MDP Programı 2013 Yılı TD Programı 2013 Yılı DFD Programı 33

34 MALİ VE TEKNİK DESTEKLER MTL MTL Turizm Yenilikçi Uygulamalar - Bilişim - Sağlık Teknolojileri Çevreye Duyarlı Yenilikçi Uygulamalar Sosyal Kalkınma Kırsal Kalkınma Turizm 34

35 MALİ VE TEKNİK DESTEKLER DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ BAŞVURU SAYISI BAŞARILI PROJE SAYISI VERİLEN DESTEK MİKTARI (TL) EŞ FİNANSMAN (TL) TOPLAM BÜTÇE (TL) Bin TL 170 Bin TL 894 Bin TL Bin TL 32 Bin TL 1 Milyon TL Bin TL 108 Bin TL 406 Bin TL TOPLAM Milyon TL 309 Bin TL 2.3 Milyon TL 35

36 MALİ VE TEKNİK DESTEKLER PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİ BAŞVURU SAYISI BAŞARILI PROJE SAYISI VERİLEN DESTEK MİKTARI (TL) EŞ FİNANSMAN (TL) TOPLAM BÜTÇE (TL) Milyon TL 20 Milyon TL 44.5 Milyon TL Milyon TL 6.3 Milyon TL 17.8 Milyon TL TOPLAM Milyon TL 26.3 Milyon TL 62.3 Milyon TL 36

37 MALİ VE TEKNİK DESTEKLER TEKNİK DESTEK BAŞVURU SAYISI BAŞARILI PROJE SAYISI VERİLEN DESTEK MİKTARI (TL) TOPLAM BÜTÇE (TL) Bin TL 243 Bin TL Bin TL 129 Bin TL TOPLAM Bin TL 372 Bin TL 37

38 38

39 DESTEKLENEN BAZI PROJELER Ankara teknoloji geliştirme bölgeleri bir araya gelerek uluslararası düzlemde rekabet güçlerini artırmaya yönelik işbirliği platformu oluşturmuşlardır. 39

40 DESTEKLENEN BAZI PROJELER Proje, Türk Patent Enstitüsü tarafından Ankara'da medikal cihaz ve alet üretimi konusunda faaliyet gösteren işletmelerin inovasyon ve Ar-Ge yönetimi kapasitelerini geliştirmek, sınai mülkiyet hakları kullanımlarını arttırmak, işletmeleri ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak amacıyla geliştirilmiştir. 40

41 DESTEKLENEN BAZI PROJELER OSTİM in yürüttüğü proje ile Sağlık Teknolojileri Kullanıcı ve Yararlanıcı Odaklı Endüstriyel Tasarım Koordinasyon Merkezi kurulmuştur. 41

42 DESTEKLENEN BAZI PROJELER Çayırhan Beldesi nde yıllık tarih gün yüzüne çıkmıştır. Kazı alanından çıkan arkeolojik eserler Anadolu Medeniyetleri Müzesi nde ziyaretçilere sunulmuştur. 42

43 DESTEKLENEN BAZI PROJELER Ajansımız tarafından desteklenen, çeşitli doğa sporları ve yürüyüş parkuru projelerinde ortak eylem kararı alındı. Nallıhan, Beypazarı, Çankaya, Çamlıdere 43

44 DESTEKLENEN BAZI PROJELER Sanayi ve üniversite potansiyeli açısından zengin olan Ankara nın, yenilenebilir enerji alanında yapabileceği katkı değerlendirilmiştir. 44

45 DESTEKLENEN BAZI PROJELER Proje kapsamında Ankara yı Dijital Oyun ve Animasyon sektörü özelinde bir çekim merkezi yapma hedefiyle, Türkiye nin ilk ve tek ön-kuluçka merkezi olan METUTECH- ATOM bünyesinde, METUTECH-ATOM Akademi (MAA) kurulmuştur. 45

46 DESTEKLENEN BAZI PROJELER Beypazarı Kazan Çamlıdere Nallıhan Çubuk Pursaklar Elmadağ Gölbaşı Şereflikoçhisar 46

47 47

48 EĞİTİMLER Bölgenin proje hazırlama kapasitesinin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimleri düzenlenmektedir. 48

49 EĞİTİMLER KOSGEB ile yapılan protokol kapsamında Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programı düzenlenmektedir. 60 saatlik eğitim programını tamamlayan 60 kişi KOSGEB in Girişimcilik Destek Programı ndan yararlanma hakkı kazanmaktadır. 49

50 EĞİTİMLER Bölgenin ihracat kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla Nasıl İhracatçı Olunur? başlığı altında dış ticaret eğitimleri düzenlenmektedir. Bu kapsamda şimdiye kadar 4 kişi sertifika almıştır.

51 EĞİTİMLER EĞİTİM KİŞİ Mali Destek Programları Kapsamındaki Eğitimler Teknik Destek Kapsamındaki Eğitimler* Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimleri 139 Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Programı 60 Dış Ticaret Eğitimleri 4 İnovasyon 470 Proje ve Satınalma Eğitimleri 217 ios Uygulamaları 93 Devlet Destekleri 3 GENEL TOPLAM

52 Bize ulaşmak için:

Dr. Derya Çağlar Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü. 20 Şubat 2014, Ankara

Dr. Derya Çağlar Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü. 20 Şubat 2014, Ankara Dr. Derya Çağlar Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü 20 Şubat 2014, Ankara İçerik Ajans Kurumsal Yapısı ve Görevleri Ankara Bölge Planı 2014-2023 Mali ve Teknik Destekler Doğrudan Faaliyet Desteği Teknik

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Sertifikalı AB Uzmanlığı Eğitim Programı Dr. Derya ÇAĞLAR

Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Sertifikalı AB Uzmanlığı Eğitim Programı Dr. Derya ÇAĞLAR Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Sertifikalı AB Uzmanlığı Eğitim Programı Dr. Derya ÇAĞLAR 12 Haziran 2013 12.06.2013 www.ankaraka.org.tr 2 KALKINMA AJANSLARI Bölgesel kalkınmanın

Detaylı

KALKINMA İÇİN ANALİZ

KALKINMA İÇİN ANALİZ KALKINMA İÇİN ANALİZ Kalkınma Ajansları 2012 Yılı Faaliyet Raporu Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü 2013 Ankara T.C. Kalkınma Bakanı Dr. Cevdet Yılmaz Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan Müsteşar

Detaylı

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekler; teknik destek ve

Detaylı

Koruyarak büyüyen, üreterek gelişen, yenilikçi İzmir için... İzmir Kalkınma Ajansı

Koruyarak büyüyen, üreterek gelişen, yenilikçi İzmir için... İzmir Kalkınma Ajansı Koruyarak büyüyen, üreterek gelişen, yenilikçi İzmir için... İzmir Kalkınma Ajansı www.izka.org.tr İZMİR KALKINMA AJANSI Kalkınma Ajansları kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki

Detaylı

T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi

T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER KISALTMALAR CETVELİ... iv SUNUŞ... vi 1. GİRİŞ... 7 1.1 Mevcut Yapı... 7 1.2 Geçmiş Faaliyetler ve Kazanımlar...

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

Sunum Planı. Kalkınma Ajansları. İstanbul Kalkınma Ajansı. Bölge Planı. Kalkınma Ajansları Destek Sistemi. Destekler

Sunum Planı. Kalkınma Ajansları. İstanbul Kalkınma Ajansı. Bölge Planı. Kalkınma Ajansları Destek Sistemi. Destekler Sunum Planı Kalkınma Ajansları İstanbul Kalkınma Ajansı Bölge Planı Kalkınma Ajansları Destek Sistemi Destekler Kalkınma Ajanslarının Kuruluş Amacı Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki

Detaylı

Cevap : Fırat Kalkınma Ajansı TR B1 bölgesi kapsamında bulunan Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde faaliyet gösterecektir.

Cevap : Fırat Kalkınma Ajansı TR B1 bölgesi kapsamında bulunan Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde faaliyet gösterecektir. Kalkınma Ajansı Nedir? Cevap : Kalkınma Ajansı, ulusal düzeyde DPT koordinasyonunda, kendine özgü teknik ve finansman (bütçe) mekanizmasına sahip, kâr amacı gütmeyen, çabuk karar alıp uygulayabilen, merkezi

Detaylı

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2012)

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2012) (1 Ocak-31 Aralık 2012) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi İÇİNDEKİLER KISALTMALAR CETVELİ... 3 SUNUŞ... 6 1. GİRİŞ... 8 1.1 Organizasyon Yapısı... 8 1.2 Geçmiş Faaliyetler ve Kazanımlar...

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI. Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü. Yerel. Kalkınma Ajansları 2011 Yılı Genel Faaliyet Raporu

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI. Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü. Yerel. Kalkınma Ajansları 2011 Yılı Genel Faaliyet Raporu Yerel Desenler T.C. KALKINMA BAKANLIĞI Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Kalkınma Ajansları 2011 Yılı Genel Faaliyet Raporu T.C. KALKINMA BAKANLIĞI Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2015-2020 1

STRATEJİK PLAN 2015-2020 1 STRATEJİK PLAN 2015-2020 1 2 www.marka.org.tr 3 4 MARKA nın Vizyonu; Doğu Marmara için sürdürülebilir kalkınmada küresel standartları yakalamış ve iş mükemmelliği doğrultusunda sürekli kendini yenileyen

Detaylı

50 SORUDA KALKINMA AJANSLARI

50 SORUDA KALKINMA AJANSLARI 50 SORUDA KALKINMA AJANSLARI 2 50 SORUDA KALKINMA AJANSLARI 1. Kalkınma Ajansı nedir? Kalkınma Ajansları bölgeler arası eşitsizliklerin azaltılması ve bölgesel kalkınmanın sağlanması için Devlet Planlama

Detaylı

BEBKA desteğiyle gerçekleşen başarı öyküleri;

BEBKA desteğiyle gerçekleşen başarı öyküleri; www.bebka.org.tr ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR YIL: 1 SAYI: 1 NİSAN 2012 BEBKA desteğiyle gerçekleşen başarı öyküleri; Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Akpınar Çalışmalarımız kalkınmaya yön verecek Zihinsel

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

2011 Yılı Çalışma Programı

2011 Yılı Çalışma Programı 2011 Yılı Çalışma Programı İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ...2 2.2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3.2011 YILI FAALİYETLERİ...7 3.1 Kurumsal Gelişim Ve Yönetim Faaliyetleri...7 3.1.1 İnsan Kaynakları Faaliyetleri...7 3.1.2

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI

DİCLE KALKINMA AJANSI DİCLE KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU (Ocak-Haziran) Sunuş Ajans, 2014-2018 yılları için aynı stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda ortak bir vizyona ulaşmak üzere TRC3 Bölgesi ndeki bütün

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında!

Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında! yapıkredi.com.tr 444 0 448 Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında! İçindekiler Yapı Kredi KOBİ Bankacılığı 1 KOBİ lere hibe ve destek programları Destek programlarından hangi konularda

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HİBELERİ, GEKA ve KOSGEB DESTEKLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ HİBELERİ, GEKA ve KOSGEB DESTEKLERİ AVRUPA BİRLİĞİ HİBELERİ, GEKA ve KOSGEB DESTEKLERİ AVRUPA BİRLİĞİ HİBELERİ Avrupa Birliği Hibe Programlarına İlişkin Bilgi 1. Proje Başvurulara İlişkin Genel Bilgi Katılım Öncesi Mali Yardımlar kapsamında

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU. Çukurova Kalkınma Ajansı

2013 YILI FAALİYET RAPORU. Çukurova Kalkınma Ajansı 2013 YILI FAALİYET RAPORU Çukurova Kalkınma Ajansı Mart 2014 2013 YILI FAALİYET RAPORU Çukurova Kalkınma Ajansı Mart 2014 SUNUŞ Çukurova Kalkınma Ajansı, kurulduğu 2006 yılından beri Çukurova Bölgesinin

Detaylı

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. GİRİŞ 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ 9 3.1.

Detaylı

İPEKYOLU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) KALKINMA AJANSI

İPEKYOLU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) KALKINMA AJANSI İPEKYOLU KALKINMA AJANSI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) GAZİANTEP, 2011 I Bu belgenin yayınlanmasında bizlere değerli katkılarını esirgemeyen; Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

2014 YILI AJANS FAALI YET RAPORU OCAK- ARALIK 2014

2014 YILI AJANS FAALI YET RAPORU OCAK- ARALIK 2014 2014 YILI AJANS FAALI YET RAPORU OCAK- ARALIK 2014 İçindekiler TABLOLAR... iii ŞEKİLLER... iii YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 1 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 2 KISALTMALAR DİZİNİ... 4 1. GENEL BİLGİLER...

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI

DİCLE KALKINMA AJANSI DİCLE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Ocak-Aralık DİCLE KALKINMA AJANSI 2014 DEĞİŞİM HEP BİRLİKTE MÜMKÜN 1 Dicle Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Faaliyet Raporu Beşeri ve doğal kaynakları ile mekânsal

Detaylı

Geleceğe yatırım. www.bebka.org.tr YATIRIMIN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRIYORUZ

Geleceğe yatırım. www.bebka.org.tr YATIRIMIN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRIYORUZ www.bebka.org.tr Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Üç Ayda Bir Yayınlanır Yıl 3 Sayı 11 Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Geleceğe yatırım YATIRIMIN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRIYORUZ Kalkınma Bakanı Cevdet

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2015 YILI REVİZE ÇALIŞMA PROGRAMI MART 2015 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 I. GİRİŞ... 5 II. 2015 YILI ÖNCELİKLERİ... 6 III. 2015 YILI FAALİYETLERİ... 10 A. KURUMSAL GELİŞİM VE

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

: 0 (412) 237 12 16-17 : 0 (412) 237 12 14 : info@karacadag.org.tr : http://www.karacadag.org.tr

: 0 (412) 237 12 16-17 : 0 (412) 237 12 14 : info@karacadag.org.tr : http://www.karacadag.org.tr : 0 (412) 237 12 16-17 : 0 (412) 237 12 14 : info@karacadag.org.tr : http://www.karacadag.org.tr : 0 (412) 237 12 16-17 : 0 (412) 237 12 14 : dbakirydo@karacadag.org.tr : http://www.investdiyarbakir.com

Detaylı