Sunum Planı. Kalkınma Ajansları. İstanbul Kalkınma Ajansı. Bölge Planı. Kalkınma Ajansları Destek Sistemi. Destekler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sunum Planı. Kalkınma Ajansları. İstanbul Kalkınma Ajansı. Bölge Planı. Kalkınma Ajansları Destek Sistemi. Destekler"

Transkript

1

2 Sunum Planı Kalkınma Ajansları İstanbul Kalkınma Ajansı Bölge Planı Kalkınma Ajansları Destek Sistemi Destekler

3 Kalkınma Ajanslarının Kuruluş Amacı Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynaklarınyerindeveetkinkullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak üzere

4 Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun çerçevesinde Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda Düzey 2 bölgeleri bazında 26 tane Kalkınma Ajansı kurulmuştur.

5 Sunum Planı Kalkınma Ajansları İstanbul Kalkınma Ajansı Bölge Planı Kalkınma Ajansları Destek Sistemi Destekler

6 İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) İSTKA, 5449 sayılı Kanuna istinaden 22/11/2008 tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe konulan 10/11/2008 tarih ve 2008/14306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Ağustos 2009 da Genel Sekreter ve Aralık 2009 da uzman istihdamı ile birlikte faaliyete geçmiştir.

7 İSTKA Teşkilat Yapısı Yönetim Kurulu Kalkınma Kurulu Genel Sekreterlik Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Program Yönetim Birimi İzleme ve Değerlendirme Birimi Destek Birimi Yatırım Destek Ofisi İç Denetçi

8 İSTKA Teşkilat Yapısı Yönetim Kurulu Kamu Özel Sektör İstanbul Valisi İBB Başkanı İl Genel Meclisi Başkanı İstanbul Ticaret Odası İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracatçılar Meclisi TUSKON MÜSİAD İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyeleri Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Valisi Hüseyin Avni MUTLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir TOPBAŞ Yönetim Kurulu Üyesi İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Hüsamettin KOÇAK Yönetim Kurulu Üyesi İstanbul Ticaret Odası Başkanı Murat YALÇINTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi İstanbul Sanayi Odası Başkanı C. Tanıl KÜÇÜK Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet BÜYÜKEKŞİ Yönetim Kurulu Üyesi TUSKON Yönetim Kurulu Başkanı Rızanur MERAL Yönetim Kurulu Üyesi MÜSİAD Genel Başkanı Ömer Cihad Vardan İstanbul Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Başkan Türkiye Katılım Bankaları Birliği Osman AKYÜZ Başkan Vekili Türk Eğitim Vakfı Davut ÖKÜTÇÜ 97 Kurumdan 100 üyesi bulunan Kalkınma Kurulunda İBB 3 üye ile temsil edilmektedir.

9 Sunum Planı Kalkınma Ajansları İstanbul Kalkınma Ajansı Bölge Planı Kalkınma Ajansları Destek Sistemi Destekler

10 Plan Hiyerarşisi Ulusal Kalkınma Planı Bölge Planı Çevre Düzeni Planı Nazım İmar Planı Uygulama İmar Planı Devlet Planlama Teşkilatı Kalkınma Bakanlığı veya Kalkınma Ajansları Büyükşehir Belediyesi veya İl Özel İdaresi Belediyeler Belediyeler

11 İstanbul Bölge Planı Hazırlık Süreci Ağustos Eylül Eylül 2010 Ocak Mayıs 2010 PAYDAŞ ANALİZİ Ocak Eylül 2010 MEVCUT DURUM & GZFT ANALİZİ 28 Temmuz 2010 ARAMA KONFERANSI (vizyon & gelişme eksenleri) TEMATİK ÇALIŞTAYLAR (stratejik amaçlar& hedefler) KARAR KONFERANSI (stratejik amaçların değerlendirilmesi) 1 Aralık 2010

12 İstanbul Bölge Planı Vizyonu Kültürel, tarihi ve doğal mirasını koruyan; yüksek katma değer üreten ekonomik faaliyetleri tercih eden; yaşanabilir ve yaşam kalitesini sürekli yükselten kent: İSTANBUL

13 KÜRESEL REKABET EDEBİLİRLİK VİZYON

14 Bölge PlanıProgramProje İlişkisi 2010 Yılı Mali Destek Programları 2011 Yılı Mali Destek Programları ENI ICE Proje Proje Proje Proje Proje Proje Proje Proje Proje KCE DFD Proje Proje Proje Proje Proje Proje

15 Sunum Planı Kalkınma Ajansları İstanbul Kalkınma Ajansı Bölge Planı Kalkınma Ajansları Destek Sistemi Destekler

16 Kalkınma Ajansı Destekleri Ajanslar tarafından sağlanacak desteklere ilişkin ilke ve kurallar; Ulusal plan ve stratejiler, Bölge plan ve programları ile Ajansın yıllık çalışma programında belirtilen öncelikler doğrultusunda oluşturulur. Ajanslar, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde belirtilen çerçeve dışında, hiçbir kişi, kurum veya kuruluşa doğrudan destek sağlayamaz.

17 Desteklenecek Başvuru Sahipleri Ajans: Yerel idarelerin, üniversitelerin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, kamukurumuniteliğinde meslek kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, kâr amacı güden işletmelerin, kooperatiflerin, birliklerin ve diğer gerçek ve tüzel kişilerin projelerini destekler.

18 Desteklenecek Projeler a) Bölge plân ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı proje ve faaliyetler, b) Bölge plân ve programlarına uygun olarak, bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunan proje ve faaliyetler, c) Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini ve ortaklık kültürünü geliştiren projeler, ç) Bölgenin kaynak ve imkânlarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya, rekabet gücünü ve yenilik kapasitesini artırmaya ve ulusal ve uluslararası düzeyde etki ve etkinliği artırmaya yönelik her türlü analiz, strateji, plan çalışması, araştırma ve inceleme gibi çalışmalar, d) Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının tanıtımına ve geliştirilmesine yönelik proje ve faaliyetler, e) Yönetim, yenilikçi ve verimli üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, araştırma ve geliştirme, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri doğrudan veya dolaylı olarak destekleyecek proje ve faaliyetler, f) Türkiye'nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapan, bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine ve kaynak teminine katkı sağlayan proje ve faaliyetler, g) Bölgedeki kurum ve kuruluşların insan kaynakları ve kurumsal kapasitelerinin artırılmasına, proje üretme ve uygulama kapasitelerinin güçlendirilmesine ve hizmet sunumundaki beceri ve niteliklerinin geliştirilmesine yönelik proje ve faaliyetler.

19 Kalkınma Ajansı Destekleri Destek Araçları Teknik Destek Mali Destekler Faiz Desteği Faizsiz Kredi Desteği Doğrudan Finansman Desteği Proje teklif çağrısı, belirli bir destek programı kapsamında, nitelikleri net bir şekilde belirlenmiş olan potansiyel başvuru sahiplerinin, önceden belirlenen konu ve koşullara uygun olarak proje teklifi sunmaya davet edilmesidir. Proje Teklif Çağrısı Güdümlü Proje Desteği Doğrudan Faaliyet Desteği

20 Sunum Planı Kalkınma Ajansları İstanbul Kalkınma Ajansı Bölge Planı Kalkınma Ajansları Destek Sistemi Destekler

21 2010 Yılı Mali Destek Programları Program adı Program bütçesi (TL) Proje başına asgariazami destek tutarları (TL) Proje başına asgariazami destek oranı Son başvuru tarihi 1. İşletmelere Yönelik Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı %25 % Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı %25 % Sosyal İçerme ve Toplumsal Bütünleşme Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı %25 % İşletmelere Yönelik Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi Mali Destek Programı %25 % Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi Mali Destek Programı %25 %

22 2011 Yılı Mali Destek Programları Program adı Program bütçesi (TL) Proje başına asgari azami destek tutarları (TL) Proje başına asgariazami destek oranı Son başvuru tarihi Engelsiz İstanbul Mali Destek Programı Ref No:İSTKA/2011/ENI %25 % İşletmelere Yönelik Çevre ve Enerji Dostu İstanbul Mali Destek Programı Ref No:İSTKA/2011/ICE %25 % Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Çevre ve Enerji Dostu İstanbul Mali Destek Programı Ref No:İSTKA/2011/KCE %25 %

23 BİLGİ ODAKLI EKONOMİK KALKINMA İşletmeler PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ: Bölgedeki ekonomik sektörlerin bilgi ve teknoloji odaklı mal/ hizmet üretimi yapmalarını sağlayacak, bilgi ve teknoloji transferini kolaylaştıracak işbirliği ağlarının ve ortak kullanım alanlarının geliştirilmesi ve işlevsel hale getirilmesi İleri teknolojilere dayalı mal/ hizmet ve üretim süreci geliştirmeye yönelik ArGe ve yenilik çalışmaları ve/veya bu çalışmalar sonucunda geliştirilen ürünlerin ticarileştirilmesi Bilgi ve teknoloji üretimi ve kullanımına yönelik olarak üniversiteiş dünyası işbirliğinin geliştirilmesi

24 YARATICI ENDÜSTRİLER: Reklamcılık, Mimarlık, El sanatları, Sanat ve antikacılık (resim, heykel, diğer güzel sanatlar, vb.), Tasarım, Moda, Film, Müzik, Gösteri sanatları (bale, dans, drama, müzikal, tiyatro, opera, kostüm tasarımı, sahne tasarımı, koreografi, vb.), Yayıncılık (kitap, dergi, gazete, dijital içerik, vb. yayıncılığı), Televizyon ve radyo, Yazılım, Bilgisayar ve video oyunları

25 PROGRAMLARIN AMACI: Yaratıcılık, kültür, ekonomi ve teknoloji arasındaki ilişkilerin, ürün içeriğinin, üretim, pazarlama ve dağıtım mekanizmalarının etkinleştirilmesi ve yaratıcı endüstriler ile ekonomik kalkınmaya katkı sağlanması

26 PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ: Yaratıcı endüstrilerde işbirliği ağları oluşturulması ve mevcut işbirliği ağlarına katılım sağlanması Yaratıcı endüstrilerde üretilen katma değeri artıran yenilikçi uygulamaların hayata geçirilmesi Yaratıcı endüstrilerde pazarlama ve dağıtım mekanizmalarının oluşturulması ve geliştirilmesi Yaratıcı endüstrileri destekleyecek ve geliştirecek fikri mülkiyet haklarının korunması

27 ÇEVRE VE ENERJİ DOSTU İSTANBUL MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROGRAMLARIN AMACI: Programların genel hedefi, TR10 İstanbul Bölgesi nde çevre sorunlarının azaltılması, çevre ve enerji dostu çözümlerin ve teknolojilerin geliştirilmesi ve ekoyeniliğin (ekoinovasyonun) desteklenmesi ile İstanbul Bölgesi nin çevresel sürdürülebilirliğine ve küresel rekabet edebilirliğine katkı sağlamaktır. 27

28 İŞLETMELERE YÖNELİK ÇEVRE VE ENERJİ DOSTU İSTANBUL MALİ DESTEK PROGRAMI ÖRNEK PROJELER: 4. İşletmelerin bir araya gelmesine olanak sağlayacak ve çevre dostu ürünlerin geliştirilmesine yönelik ortak ArGe laboratuvarlarınınoluşturulması ve/veya geliştirilmesi (Öncelik 1, Öncelik 2) 5. Kirletici sektörlerde çevresel etkilerin yönetimine yönelik olarak yenilikçi yöntemlerin geliştirilmesi (Öncelik 2) 4. Enerji tasarrufu sağlayacak ve çevreye verilen zararı azaltacak akıllı şebekelerin ve sistemlerin tasarlanması ve geliştirilmesi (Öncelik 1, Öncelik 2 ) 28

29 Örnek Projeler (İşletme) Yararlanıcı Fonoklik İletişim Hizmetleri Ve Ticaret A.Ş. Belbim A.Ş. (Ortağı: Spor A.Ş.) Ulukom Bilgisayar Yazılım, Donanım, Danışmanlık ve Tic. Ltd. Şti. Ulukom Bilgisayar Yazılım, Donanım, Danışmanlık ve Tic. Ltd. Şti. Armador Bilişim AŞ Proje Adı Bulut Tabanlı Sesli Mesaj Yayınlama Platformu Spor Aktiviteleri İçin RFID Tabanlı Elektronik Ölçme ve Değerlendirme Sistemi Projesi EurTradeNet (Avrupalı Gümrük Yazılım Hizmet Sağlayıcıları) Platformu na Ortaklık ve Ortak Mesaj Sistemine Geçiş EurTradeNet (Avrupalı Gümrük Yazılım Hizmet Sağlayıcıları) Platformu na Ortaklık ve Ortak Mesaj Sistemine Geçiş Tarihi ve Kültürel Varlıkların Ulaşılabilirliğini ve Tanınırlığını Arttırıcı Sosyal Paylaşım Platformu

30 Örnek Projeler (Kar Amacı Gütmeyen) Yararlanıcı Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) Proje Adı İstanbul Bilgi Toplumu İzleme Grubu Okan Üniversitesi Çekmeköy Belediyesi Pendik Belediye Başkanlığı KobimE, İstanbul Bilişim Sektörü Kobi leri Ortak Paylaşımlı EÖğrenme Platformu Magic Pen Teknolojisinin Belediye Süreçlerinde Kullanılması ve Belediye Otomasyon Programına Entegrasyonu Projesi Pendik İnteraktif Belediyecilik Uygulamaları Portalı Projesi

31 TEŞEKKÜRLER İSTANBUL KALKINMA AJANSI Havaalanı Kavşağı EGS Business Park Blokları B2 Blok Kat: YeşilköyBakırköy / İstanbul Telefon: Faks:

Cevap : Fırat Kalkınma Ajansı TR B1 bölgesi kapsamında bulunan Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde faaliyet gösterecektir.

Cevap : Fırat Kalkınma Ajansı TR B1 bölgesi kapsamında bulunan Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde faaliyet gösterecektir. Kalkınma Ajansı Nedir? Cevap : Kalkınma Ajansı, ulusal düzeyde DPT koordinasyonunda, kendine özgü teknik ve finansman (bütçe) mekanizmasına sahip, kâr amacı gütmeyen, çabuk karar alıp uygulayabilen, merkezi

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org. Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.tr İzmir Kalkınma Ajansı 2011 Faaliyet Raporu Mart 2012 Baskı Tarihi

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı Seferihisar İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz

2010-2013 İzmir Bölge Planı Seferihisar İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 2010-2013 İzmir Bölge Planı Seferihisar İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 2 Aralık 2010 PPKB Kalkınma Ajansları Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip,

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı Çeşme İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz. 7 Ocak 2011

2010-2013 İzmir Bölge Planı Çeşme İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz. 7 Ocak 2011 2010-2013 İzmir Bölge Planı Çeşme İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 7 Ocak 2011 Kalkınma Ajansları Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların çözümüne

Detaylı

2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012)

2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012) 2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012) İÇİNDEKİLER Sayfa I. GENEL BİLGİLER 1 A) Vizyon ve M isyon 1 B) Yetki, Görev ve Sorum luluklar 2 C) A jansa İlişkin B ilgiler

Detaylı

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma ancak yerelin potansiyelini harekete geçirerek gerçekleşmektedir. Başta AB üyesi ülkeler olmak üzere dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde

Detaylı

Tasarım ve inovasyon. www.bebka.org.tr

Tasarım ve inovasyon. www.bebka.org.tr www.bebka.org.tr Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Üç Ayda Bir Yayınlanır Yıl 3 Sayı 13 Ocak - Şubat - Mart 2015 Tasarım ve inovasyon BEBKA, yeni fikirlerin ışığıyla aydınlanacak bir geleceğe inanıyor

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI Referans No: İSTKA/2012/SKA Son Başvuru Tarihi: 13.02.2013, Saat: 17:00 2012 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU rt GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Türk milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU T.C BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 İÇİNDEKİLER TANIMLAR...5 KISALTMALAR...10

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

BÖLGESEL GELİŞMEYİ ETKİLEYEN ULUSLARARASI EĞİLİMLER...

BÖLGESEL GELİŞMEYİ ETKİLEYEN ULUSLARARASI EĞİLİMLER... B Ö L G E S E L G E L İ Ş M E U L U S A L S T R A T E J İ S İ İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetici Özeti... 1 1 GİRİŞ... 7 1.1 Ulusal Kalkınma Hedefleri ve Yeni Bölgesel Politika... 7 1.2 BGUS Hazırlık Süreci

Detaylı

İPEKYOLU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) KALKINMA AJANSI

İPEKYOLU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) KALKINMA AJANSI İPEKYOLU KALKINMA AJANSI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) GAZİANTEP, 2011 I Bu belgenin yayınlanmasında bizlere değerli katkılarını esirgemeyen; Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01.01.2010 31.12.2010) -Ekim 2010- İÇERİK A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 3 1. İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler...

Detaylı

2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU. Ocak Haziran 2013

2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU. Ocak Haziran 2013 2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU Ocak Haziran 2013 2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR... iii ŞEKİLLER... iii YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 1 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 3 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ...

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012

2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012 2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012 AĞUSTOS 2012 Sayfa 0 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı

İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Toplantısı Türkiye nin İlaç Ar-Ge sinde İlerlemesi için Somut Hedefler "

İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Toplantısı Türkiye nin İlaç Ar-Ge sinde İlerlemesi için Somut Hedefler İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Toplantısı Türkiye nin İlaç Ar-Ge sinde İlerlemesi için Somut Hedefler " Dr. Filiz SAYAR Sanayi Genel Müdürlüğü Kadir Has Üniversitesi, İstanbul 19 Aralık 2013

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00 biz buradayız! T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No:117 KARS - TÜRKİYE Tel: +90 474 212 52

Detaylı

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka GİRİŞİMCİ VE YATIRIMCILAR İÇİN Eureka Yatırım Destek Ofisleri Yatırım Destek Ofisleri KDV İstisnası Teknogirişim Sermaye Desteği İŞKUR Kırsal Kalkınma Destek Programı San-Tez tent Destek Programı Yatırım

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TRAKYA 07 Haziran 2013 1 2 - TR 21 Trakya Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı Taslağı İÇİNDEKİLER TABLOLAR 11 ŞEKİLLER 14 KISALTMALAR 15 SUNUŞ 17 TR21 TRAKYA

Detaylı

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 24/03/2014 Saati: 23:50 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi:

Detaylı