Dr. Derya Çağlar Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü. 20 Şubat 2014, Ankara

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dr. Derya Çağlar Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü. 20 Şubat 2014, Ankara"

Transkript

1 Dr. Derya Çağlar Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü 20 Şubat 2014, Ankara

2 İçerik Ajans Kurumsal Yapısı ve Görevleri Ankara Bölge Planı Mali ve Teknik Destekler Doğrudan Faaliyet Desteği Teknik Destek Proje Teklif Çağrısı 2014 Teklif Çağrısı Proje Teklif Çağrısı Başvuru ve Değerlendirme Süreçleri Gelecek Planları

3 ANKARA KALKINMA AJANSI Amaç ve Faaliyetler Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek. Bölgesel gelişmeyi hızlandırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak. Kaynakların etkin ve yerinde kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek. Bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak. Bölge planını hazırlamak ve koordinasyonunu sağlamak. Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak ve yaptırmak. Bölge plan ve programlarına uygun olarak bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki projelere destek vermek. Bölgenin iş ve yatırım imkanlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak ve yaptırmak

4 BÖLGE PLANI Ankara Bölge Planı Amaçları Bölgenin sosyo-ekonomik ve fiziksel durumunu anlamak, Yerel dinamikleri ve içsel potansiyelleri değerlendirmek, Bölgenin ortak vizyonunu oluşturmak, Bölgedeki sektörlerin ve alt bölgelerin rekabetçi alanlarını belirlemek, Bölgeye ileriye yönelik hedeflere ulaşmada rehberlik etmek

5 VİZYON BÖLGE PLANI Ankara Bölge Planı Vizyon YAŞAM KALİTESİ YÜKSEK, DÜNYA İLE REKABET EDEN, DÜŞÜNCE VE YENİLİĞİN BAŞKENTİ ANKARA

6 INVEST IN ANKARA 6

7 BÖLGE PLANI Ankara Bölge Planı Ankara da Çevre

8 BÖLGE PLANI Ankara Bölge Planı Ankara da Çevre

9 BÖLGE PLANI Ankara Bölge Planı Temiz Üretim ve Endüstriyel Simbiyoz Ankara Bölge Planı te doğrudan ele alınmıştır ve bu araçların kullanımının yaygınlaştırılması öngörülmüştür

10 Mali ve Teknik Destekler

11 MALİ VE TEKNİK DESTEKLER Ajans Destekleri Bölge Planı + Analiz + Raporlar Teknik Destek Faiz Desteği Destek Programları Mali Destek Faizsiz Kredi Desteği Doğrudan Finansman Desteği Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) Proje Teklif Çağrısı Güdümlü Proje Desteği (GPD)

12 MALİ VE TEKNİK DESTEKLER Ajans Destekleri Doğrudan Faaliyet Desteği Kısa dönemli stratejik araştırma, planlama ve yatırım fizibilite çalışmalarına destek sağlar. Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, yönelik faaliyetler Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluşlara yönelik fizibilite faaliyetleri vb. 3 ay süreli mali destekler Teknik Destek Yerel kurumların teknik kapasitesinin artırılması amacıyla, ajans uzmanları veya dışarıdan anlaşılan uzmanlar aracılığıyla sağlanan finansal olmayan yardımlardır. Eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, ve uluslararası ilişkiler kurma ve lobi faaliyetleri konularında destek sunulur

13 MALİ VE TEKNİK DESTEKLER Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) Ekim-2010 Ajans faaliyete başladı 2011 DFD 20 Proje TL 2013 DFD 7 Proje TL DFD 17 Proje TL 2012 DFD 8 Proje TL

14 MALİ VE TEKNİK DESTEKLER Desteklenen DFD Örnek Projeler Ankara'nın Türkiye'nin Uluslararası Transit Noktasına Dönüşümü Projesi-Türk Hava Kurumu Üniversitesi YBÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi Vizyonu ve Fizibilite Raporu Projesi (YBÜ Teknokent) Ankara İli Bilgi ve İletişim (BİT) Sektörü İnovasyon Kapasitesi Stratejik Analizi Ankara Uluslararası Lojistik Sektörünün Yapısal Analizi, Potansiyelinin Ortaya Konulması Ankara Sağlıkta Yenilikçilik Hareketi Ankara Yenilikçilik Merkezi Kuruluş Fizibilite Çalışması Ankara'da Yaşlı Yoksulluğu: Ekonomik, Sosyal, Kültürel İhtiyaçların Analizi OSTİM EKOPARK Hareketlilik Merkezi ve Tematik Teknopark Fizibilite Raporu

15 MALİ VE TEKNİK DESTEKLER Teknik Destek (TD) 2011 TD 31 teklif desteklendi 2013 TD 55 teklif desteklendi TD 36 teklif desteklendi

16 MALİ VE TEKNİK DESTEKLER TD Desteklenen Proje Örnekleri Bilimsel ve Akademik Çalışmalar İçin Nicel-Nitel Araştırma Yöntemleri Eğitimi Uygulamalı Patent Yazımı Eğiticilerin Eğitimi Bilişim Çalışanlarına Girişimcilik, Yenilikçilik ve İnovasyon Eğitimlerinin Verilmesi Online Eğitim Faaliyetleri için E-Öğrenme Uzmanlığı Eğitimi Modüler Programlar, Ölçme-Değerlendirme ve Sertifikalandırma Konularında Öğretmenlerin Eğitimi Tarımsal Faaliyetlerde Girişimcilik Kapasitesinin Geliştirilmesi

17 MALİ VE TEKNİK DESTEKLER Proje Teklif Çağrısı (PTÇ) Bölgesel kalkınmanın hızlandırılması ve bölge için stratejik öneme sahip faaliyetlerin hayata geçirilmesi amacıyla önceden belirlenmiş uygunluk kriterleri doğrultusunda Ajansın sağladığı mali desteklerdendir. Proje Teklif Çağrısı; Belirli bir destek programı (MDP) kapsamında, nitelikleri net bir şekilde belirlenmiş olan potansiyel başvuru sahiplerinin, önceden belirlenen konu ve koşullara uygun olarak proje teklifi sunmaya davet edilmesidir. PTÇ den kar amacı güden ve gütmeyen kurumlar yararlanabilir. Farklı MDP programlarında bölge planında belirtilen stratejileri hayata geçirmeye yönelik farklı özel amaçlar ve faaliyetler desteklenebilir. Her MDP programı için özel düzenlenen Başvuru Rehberlerinde programın ayrıntılarına yer verilir

18 2011 TEKLİF ÇAĞRISI Mali Destek Programları 2011 TURİZM- 10 Milyon TL YENİLİKÇİ UYGULAMALAR 15 Milyon TL BİLİŞİM SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ

19 2011 TEKLİF ÇAĞRISI Mali Destek Programları 2011 Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek Programı Öncelikleri Bilişim ve Sağlık Teknolojileri İşletme ve kuruluşların ürün, süreç, organizasyon ve pazarlama kabiliyetlerini geliştirerek yenilikçi ve katma değeri yüksek teknoloji üretmeleri Yenilikçi uygulamaların bilgi ve teknoloji birikimlerinin paylaşımını kolaylaştıracak bilgi ve işbirliği platformlarının kurulması ve geliştirilmesi, bölgenin teknoloji merkezi imajının güçlendirilmesi Yenilikçi ve bilgi yoğun ürünlerin ticarileştirilmesine, proje ve endüstriyel tasarımların geliştirilmesine, faydalı model ve patent teminine yönelik uygulamalar

20 2011 DESTEKLENEN BAZI PROJELER Gürültüsüz Sağlıklı Yaşam Ses sönümleyici (sesi yok eden) sistemin prototipinin üretilmesi ile gürültü kirliliğinin azaltılması, daha rahat çalışma ortamları oluşturulmasına olanak sağlanması amaçlanmıştır. Sistem medikal cihazlarda, kulaklıklarda, otomobillerde, iş makinelerinde, helikopterlerde, ev aletlerinde ve birçok üründe test edilecek ve bu makinelerin çalışırken çıkardığı sesler azaltılacaktır

21 2011 DESTEKLENEN BAZI PROJELER Yenilikçilik ve Çevre Açısından Ankara'da Elektrikli Araçlar Ankara genelinde elektrikli araçların yenilikçilik ve çevre açısından değerlendirilmiştir. Elektrikli araçlar ve bunların şarj edilmesi için kurulacak istasyonlar dahil olmak üzere, ilgili aktörlerin katılımıyla bu alanda yapılması gerekenler teknik, mevzuat, iyi uygulama ve inovasyon sistemleri açısından incelenmiştir

22 2011 DESTEKLENEN BAZI PROJELER Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Sektörel Analizi Enerjiyi verimli kullanmak ve temiz enerji kullanımını yaygınlaştırılması, Ankara başta olmak üzere, İstanbul, İzmir, Eskişehir gibi, rüzgar teknolojileri sektörü ve etkileşim halinde olduğu diğer sektörlerle ilgili şehirleri kapsayan, sektörel bir analiz yaparak kısa, orta ve uzun vadelerde sektörün ihtiyaçlarını ve yatırım planlarını tespit edilmesi, Rüzgar teknolojileriyle ilgili inovasyon, tasarım, test, doğrulama ve laboratuvar hizmetleri verilen bir merkezin Ankara ya kazandırılması hedeflenmiştir

23 2011 DESTEKLENEN BAZI PROJELER Ankara da Yenilenebilir Enerji Konusunda Kümelenme Analizi Ankara nın yenilenebilir enerji kaynakları ve yenilenebilir enerji teknolojileri konularındaki potansiyeli ele alınmıştır. Yenilenebilir enerji teknolojileri alanında çalışan firmalarla bir saha çalışması yapılarak, bu alanda Ankara da bir küme oluşturulmasının fizibilitesi hazırlanmıştır

24 2012 TEKLİF ÇAĞRISI Mali Destek Programları 2012 ÇEVREYE DUYARLI YENİLİKÇİ UYGULAMALAR* Kar Amacı Güden / Üniversite/OSB 12 M TL SOSYAL KALKINMA Kar Amacı Gütmeyen 5 M TL KIRSAL KALKINMA Kar Amacı Güden /Gütmeyen 5 M TL TURİZM Kar Amacı Güden /Gütmeyen 5 M TL Çağrının toplam bütçesi TL dir * İş ve İnşaat Makineleri, Yenilenebilir Enerji, Bilişim ve Sağlık Teknolojileri Sektörleri

25 2012 TEKLİF ÇAĞRISI Çevreye Duyarlı Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek Programı İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı ve Enerji Verimliliği Strateji Belgesi ( ) Temiz enerjinin üretim ve kullanımdaki payının artırılması Sanayi ve hizmetler sektörlerinde enerji yoğunluğu ve enerji kayıplarının azaltılması Türkiye Sanayi Strateji Belgesi ( ) Çevre yatay sanayi politikası alanlarından biri Temiz üretim ile örtüşen ve sürdürülebilir kalkınma, ekonomik gelişim ve çevresel performansı birlikte ele alarak, iş mükemmelliği ile çevresel mükemmelliğe bir arada odaklanan, kaynakların verimli kullanılması ve çevreyle uyumlu üretim prensiplerinin benimsenmesi doğrultusunda, kaliteli ürün ve hizmet üretilmesi yoluyla işletmelerin rekabet edebilme yeteneklerini artıran eko-verimlilik programlarının ülke genelinde uygulanması 9. Kalkınma Planı Çevresel sürdürülebilirlik Rekabet gücünün artırılması

26 2012 TEKLİF ÇAĞRISI Mali Destek Programları 2012 Çevreye Duyarlı Yenilikçi Uygulamalar Program Amacı Yenilenebilir enerji, bilişim, sağlık teknolojileri, iş ve inşaat makineleri sektörlerinde çevre dostu yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi ve bu sektörlere yönelik üretim işletmelerinde temiz üretim uygulamalarının yaygınlaştırılması

27 2012 TEKLİF ÇAĞRISI Mali Destek Programları Yenilenebilir enerji sektörüne yönelik ekipman ve malzeme üreten işletmelerde yenilikçi ürün, süreç, pazarlama ve organizasyon stratejilerinin hayata geçirilmesi 2. Sağlık teknolojileri ve iş/inşaat makineleri sektörlerinde üretim yapan işletmelerde çevre dostu ürün geliştirilmesi, temiz üretim süreçlerine geçişin sağlanması ve/veya üretim süreçlerinde enerji verimliliğinin artırılması 3. Bilişim sektöründe çevresel sürdürülebilirliğe hizmet edecek strateji, yöntem ve teknolojilerin hayata geçirilmesine yönelik yenilikçi bilgi ve iletişim teknolojisi ürünlerinin geliştirilmesi

28 2012 DESTEKLENEN BAZI PROJELER ÇEVREYE DUYARLI ÜRETİM ALTYAPISI MODERNİZASYONU VE ARTIMA TESİSİNİN FAALİYETE GEÇİRİLMESİ Üretim altyapısının çevreye duyarlı makine ekipmanlar ile güçlendirilmesi ve atık su tesisi kurulması ile firmanın yeni tesislerinde temiz üretim teknolojilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır

29 2012 PTÇ DESTEKLENEN BAZI PROJELER İŞ MAKİNELERİ İÇİN ÇEVRECİ MOTOR YAKITI AKTARIMI VE HAVA TEMİZLEME ÜNİTESİ GELİŞTİRİLMESİ Proje ile temiz üretim süreçlerine geçisin sağlanması ve bu paralelde çevre dostu bir ürünün geliştirilmesi hedeflenmektedir. İs makinelerinde yakıt tasarrufu ve emisyon değerlerini etkileyen en önemli sistem olan motor yakıt aktarımı ve hava temizleme ünitesinin çevre dostu üretilmesi ve üretim süreçlerinde temiz üretim prensiplerinin etkin bir şekilde uygulanması proje kapsamında gerçekleştirilecektir

30 MALİ VE TEKNİK DESTEKLER Proje Teklif Çağrısı İstatistikler 2011 Teklif Çağrısı 2 MDP 121 proje ~ 24,5 M TL 2014 Teklif Çağrısı? Teklif Çağrısı 4 MDP 70 proje ~ 22,5 M TL

31 2014 TEKLİF ÇAĞRISI Mali Destek Programları 2014 İleri Teknolojilerde İhracat Odaklı Kalkınma Mali Destek Programı 25 MİLYON TL Sosyal Kalkınma Altyapısının Güçlendirilmesi Mali Destek Programı

32 2014 TEKLİF ÇAĞRISI Mali Destek Programları 2014 İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MDP SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MDP Başvuru Sahibi Gerçek kişiler hariç tüm işletmeler OSB ler, üniversiteler, araştırma merkezleri/enstitüler, Teknoparklar, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, İhracatçı birlikleri Kar amacı gütmeyen kurum/kuruluşlar Toplam Bütçe TL TL Asgari Destek Tutarı TL TL Azami Destek Tutarı TL TL Asgari Destek Oranı % 25 % 25 Azami Destek Oranı % 50 %

33 2014 TEKLİF ÇAĞRISI Mali Destek Programları İleri teknolojili sektörlerde faaliyet gösteren firmaların tasarım, test, üretim, pazarlama kapasite ve yeteneklerinin desteklenerek ürün portföyünün geliştirilmesi Programın Amacı: Ankara sanayisinin ileri teknolojili sektörlerinde üretim, pazarlama ve ihracat kapasitesini artırılması 2-İleri teknolojili sektörlerde üretim yapan firmaların ihracat kapasitesinin artırılması

34 2014 TEKLİF ÇAĞRISI Mali Destek Programları 2014 İleri Teknolojili Sektörler: Yaratılan katma değer ve Ar-Ge yatırımları açısından yüksek teknoloji kullanımı yoğun olan sektörler Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (EUROSTAT) tarafından NACE Revize 2 kodlarına göre tanımlanan ileri teknoloji sektörlerdir. İleri Teknolojili Sektörler: Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçler, makine ve ekipman, elektrikli teçhizat, silah ve mühimmat, motorlu kara taşıtları, hava taşıtları, savaş araçları ve diğer ulaşım araçları, kimyasallar, eczacılık ürünleri, bilgisayar, elektronik ve optik ürünler

35 TEKLİF ÇAĞRISI Mali Destek Programına İlişkin Süreçler Hazırlık Süreci Başvuru Süreci Değerlendirme Süreci Sözleşme Süreci

36 TEKLİF ÇAĞRISI Mali Destek Programları Değerlendirme Süreci 2,5-3,5 ay Ön İnceleme Teknik ve Mali Değerlendir. Değerlendir. Komitesi İncelemesi 1 hafta 4 hafta 3 hafta Yönetim Kurulu Onayı İdari Kontrol Uygunluk Kontrolü BD Değerlendirmesi -Mali ve işletme kapasitesi -İlgililik -Yöntem -Sürdürülebilirlik -Bütçe DK Değerlendirmesi Ön İnceleme Süreci 2 hafta Bütçe revizyonu Asil ve yedek listelerin ilanı

37 TEKLİF ÇAĞRISI-TEKNİK VE MALİ DEĞERLENDİRME Değerlendirme ve Sözleşme Süreci Son başvuru tarihi İLTEK: 24 Mart 2014 SOSKA: 31 Mart 2014 Başarılı Projelerin İlanı Haziran Temmuz 2014 Değerlendirme Sözleşme ve Uygulama

38 SÖZLEŞME VE SONRASI ANKARA KALKINMA AJANSI 38 /31

39 Desteklerle ilgili ayrıntılı bilgi için: www. ankaraka.org.tr

40 YATIRIM DESTEK ve TANITIM FAALİYETLERİ YATIRIM DESTEK OFİSİ Bölgeyi ve bölgedeki yatırım imkânlarını tanıtmak suretiyle yatırımcıları Ankara ya çekmek üzere çalışan, Yatırımcılara danışmanlık hizmeti sunan Ve yatırım sürecindeki iş ve işlemlerin takibi konusunda yatırımcılara destek sağlayan bir birimdir

41 GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER

42 TEŞEKKÜRLER

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2015 YILI REVİZE ÇALIŞMA PROGRAMI MART 2015 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 I. GİRİŞ... 5 II. 2015 YILI ÖNCELİKLERİ... 6 III. 2015 YILI FAALİYETLERİ... 10 A. KURUMSAL GELİŞİM VE

Detaylı

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. GİRİŞ 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ 9 3.1.

Detaylı

Koruyarak büyüyen, üreterek gelişen, yenilikçi İzmir için... İzmir Kalkınma Ajansı

Koruyarak büyüyen, üreterek gelişen, yenilikçi İzmir için... İzmir Kalkınma Ajansı Koruyarak büyüyen, üreterek gelişen, yenilikçi İzmir için... İzmir Kalkınma Ajansı www.izka.org.tr İZMİR KALKINMA AJANSI Kalkınma Ajansları kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki

Detaylı

SAREP BAŞVURU REHBERİ 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI SANAYİDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

SAREP BAŞVURU REHBERİ 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI SANAYİDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI SAREP SANAYİDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI Program Referans No Proje Son Başvuru Zamanı TR33/15/SAREP KAYS: 03.05.2015 23:59 TESLİM: 08.05.2015 18:00

Detaylı

GENEL PROJE DESTEK PROGRAMLARI

GENEL PROJE DESTEK PROGRAMLARI GENEL PROJE DESTEK PROGRAMLARI ÖĞR. GÖR. HAKAN ERYÜZLÜ GÜNCELLEME: HAZİRAN 2014 0 ÖN BİLGİ Bu rapor, Avrupa Birliği müzakere sürecinde olan Türkiye nin süreç içerisinde planlanan kalkınma hamlelerine ulaşılabilmesi

Detaylı

Sunum Planı. Kalkınma Ajansları. İstanbul Kalkınma Ajansı. Bölge Planı. Kalkınma Ajansları Destek Sistemi. Destekler

Sunum Planı. Kalkınma Ajansları. İstanbul Kalkınma Ajansı. Bölge Planı. Kalkınma Ajansları Destek Sistemi. Destekler Sunum Planı Kalkınma Ajansları İstanbul Kalkınma Ajansı Bölge Planı Kalkınma Ajansları Destek Sistemi Destekler Kalkınma Ajanslarının Kuruluş Amacı Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki

Detaylı

2011 Yılı Çalışma Programı

2011 Yılı Çalışma Programı 2011 Yılı Çalışma Programı İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ...2 2.2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3.2011 YILI FAALİYETLERİ...7 3.1 Kurumsal Gelişim Ve Yönetim Faaliyetleri...7 3.1.1 İnsan Kaynakları Faaliyetleri...7 3.1.2

Detaylı

2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi

2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi T.C. ANKARA KALKINMA AJANSI 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi İLERİ TEKNOLOJİLERDE YÜKSEK KATMA DEĞER MALİ DESTEK PROGRAMI Referans No: TR51/15/İLTEK İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 25/03/2015

Detaylı

İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 17/03/2014 Saati: 23:50 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi:

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Kasım 2013 İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ.3 II. 2014 YILI ÖNCELİKLERİ... 4 III. 2014 YILI FAALİYETLERİ... 7 A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM... 7 İnsan Kaynakları...

Detaylı

2013 Yılı Faaliyet Raporu

2013 Yılı Faaliyet Raporu 2013 Yılı Faaliyet Raporu İzmir Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Faaliyet Raporu Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

Ahiler Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Ajans Faaliyet Raporu SUNUŞ

Ahiler Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Ajans Faaliyet Raporu SUNUŞ 1 SUNUŞ Ahiler Kalkınma Ajansı 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 3. Maddesine dayanılarak 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

Abdülkadir YAZICI Yozgat Valisi Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı

Abdülkadir YAZICI Yozgat Valisi Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı 1 Sunuş 25 Temmuz 2009 tarih ve 27299 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı faaliyetlerini 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU. Çukurova Kalkınma Ajansı

2013 YILI FAALİYET RAPORU. Çukurova Kalkınma Ajansı 2013 YILI FAALİYET RAPORU Çukurova Kalkınma Ajansı Mart 2014 2013 YILI FAALİYET RAPORU Çukurova Kalkınma Ajansı Mart 2014 SUNUŞ Çukurova Kalkınma Ajansı, kurulduğu 2006 yılından beri Çukurova Bölgesinin

Detaylı

. Yatırımcılar Için Destek ve Teşvik Rehberi

. Yatırımcılar Için Destek ve Teşvik Rehberi . Yatırımcılar Için Destek ve Teşvik Rehberi YATIRIM DESTEK OFİSLERİ 2011 İçindekiler Önsöz...1 1 GENEL YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ...1 1.1 YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ...1 1.2.TEŞVİK ARAÇLARI...1 1.3.

Detaylı

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 01.01. 31.12. İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 1. GİRİŞ... 2 1.1. 2013 Yılı Mali Gerçekleşmeleri... 5 1.1.1. 2013 Mali Yılı Gelir Gerçekleşmeleri (İlk 6 ay)... 5 1.1.2. 2013 Mali Yılı Gider

Detaylı

Ahiler Kalkınma Ajansı Ara Faaliyet Raporu Ocak-Haziran 2013. İçindekiler

Ahiler Kalkınma Ajansı Ara Faaliyet Raporu Ocak-Haziran 2013. İçindekiler 1 İçindekiler I-GENEL BİLGİLER... 6 A) Görev, Yetki ve Sorumluluklar... 6 B) Ajansa İlişkin Bilgiler... 7 1) Fiziksel Yapı...7 2) Teşkilat Yapısı...7 3) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar... 12 4) İnsan Kaynakları...

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI 01.01.2011 31.12.2011 2011 İçindekiler SUNUŞ... 3 1. GİRİŞ... 4 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ... 7 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ... 9 3.1. Kurumsal Gelişim

Detaylı

İPEKYOLU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) KALKINMA AJANSI

İPEKYOLU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) KALKINMA AJANSI İPEKYOLU KALKINMA AJANSI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) GAZİANTEP, 2011 I Bu belgenin yayınlanmasında bizlere değerli katkılarını esirgemeyen; Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. DAKA/2014 Çalışma Programı

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. DAKA/2014 Çalışma Programı 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 5 1.1. KURULUŞ SÜRECİ... 5 1.2. ORGANİZASYON YAPISI... 6 1.3. PERSONEL SAYISI VE DAĞILIMI... 7 1.4. ÖNCEKİ YIL YÜRÜTÜLEN TEMEL FAALİYETLER... 8 1.5.

Detaylı

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 2013 İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 1. SUNUŞ... 4 2. GİRİŞ... 4 2.1. KURULUŞ Cİ VE ORGANİZASYON YAPISI... 4 2.2. KURUMSAL TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER... 5 3. 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI... 5 4. 2013 YILI ÖNCELİKLERİ...

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2015-2020 1

STRATEJİK PLAN 2015-2020 1 STRATEJİK PLAN 2015-2020 1 2 www.marka.org.tr 3 4 MARKA nın Vizyonu; Doğu Marmara için sürdürülebilir kalkınmada küresel standartları yakalamış ve iş mükemmelliği doğrultusunda sürekli kendini yenileyen

Detaylı

KALKINMA İÇİN ANALİZ

KALKINMA İÇİN ANALİZ KALKINMA İÇİN ANALİZ Kalkınma Ajansları 2012 Yılı Faaliyet Raporu Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü 2013 Ankara T.C. Kalkınma Bakanı Dr. Cevdet Yılmaz Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan Müsteşar

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI

DİCLE KALKINMA AJANSI 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI DİCLE KALKINMA AJANSI 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI Rev00 İçindekiler Yönetici Özeti / Sunuş... 2 1. GİRİŞ... 2 2. AJANSIN ÖNCELİKLERİ... 4 3. 2014 YILI FAALİYETLERİ... 6 A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM... 6 B.

Detaylı

Cevap : Fırat Kalkınma Ajansı TR B1 bölgesi kapsamında bulunan Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde faaliyet gösterecektir.

Cevap : Fırat Kalkınma Ajansı TR B1 bölgesi kapsamında bulunan Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde faaliyet gösterecektir. Kalkınma Ajansı Nedir? Cevap : Kalkınma Ajansı, ulusal düzeyde DPT koordinasyonunda, kendine özgü teknik ve finansman (bütçe) mekanizmasına sahip, kâr amacı gütmeyen, çabuk karar alıp uygulayabilen, merkezi

Detaylı

SUNUŞ. Mustafa BÜYÜK Adana Valisi Yönetim Kurulu Başkanı

SUNUŞ. Mustafa BÜYÜK Adana Valisi Yönetim Kurulu Başkanı FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER 2. KURUMSAL BİLGİLER 2.1. TEŞKİLAT YAPISI 2.2. FİZİKSEL YAPI 2.3. İNSAN KAYNAKLARI 2.4. BİLGİ ve TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 2.5. SUNULAN HİZMETLER 2.6. YÖNETİM ve

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi

T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER KISALTMALAR CETVELİ... iv SUNUŞ... vi 1. GİRİŞ... 7 1.1 Mevcut Yapı... 7 1.2 Geçmiş Faaliyetler ve Kazanımlar...

Detaylı