İYTE YAŞAM MERKEZİ BARINMA ESASLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İYTE YAŞAM MERKEZİ BARINMA ESASLARI"

Transkript

1 İYTE YAŞAM MERKEZİ BARINMA ESASLARI İLGİ: (a) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, (b) Bakanlar Kurulunun tarih, sayılı Resmi Gazete, Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği, (c) YÖK nun 18 Ağustos 2012 tarih,28388 sayılı Resmi Gazete Disiplin Yönetmeliği. AMAÇ: Madde 1 Barınma Esasları, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde (İYTE) öğrenim görmekte olan öğrencilerin, herhangi bir üniversitede öğrenci iken İzmir ilinde bulunmak zorunda kalan üniversite öğrencilerinin ya da kurs, hizmet içi eğitim, seminer, kongre, staj, spor müsabakası vb. amaçlarla geçici bir süre İzmir e gelen öğrenci ve yöneticilerinin barınma ihtiyaçlarının karşılanmasıyla ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla tanzim edilmiştir. KAPSAM: Madde 2 İYTE Yaşam Merkezi nin yönetimi ve işletilmesi ve ile ilgili esasları kapsar. TANIMLAR: Madde 3 - Bu belgede anılan, 3.1.Üniversite : İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) nü, 3.2.Yurt : İYTE Yaşam Merkezi ni, 3.3. Yönetim Kurulu : ASTRA İzmir Yapı ve İşletmeciliği San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu nu, 3.4. Müdürlük : Yurt Müdürlüğünü 3.5. Rektörlük: İYTE Rektörlüğü nü ifade eder. YURT YÖNETİMİ: Madde 4 Müdür, Müdür Yardımcısı ve idari personelden oluşur. Yurt hizmetlerinin yürütülmesi ve denetlenmesi ile görevlidirler. MÜDÜRÜN GÖREV VE YETKİLERİ: Madde 5 Yurt Müdürü yurt hizmetlerinin yürütülmesi ve denetlenmesi konusunda tam yetki sahibidir. Görev Tanım Formu ve Yönetim Kurulunun talimatları doğrultusunda hareket eder. YURTTA KALMA SÜRESİ VE KAYIT YENİLEME: Madde 6 Yurtta kayıtlı olan ve öğrencilik statüsü devam etmekte olan bir öğrencinin, disiplin suçu olmamak koşuluyla, yurda yaptırdığı kaydının bir sonraki yılda da devam etmesi konusunda öncelik hakkı vardır. Öğrencinin isteği halinde müteakip yıl için yeniden sözleşme yapılır. Bir veya iki yarıyıl izinli veya raporlu olan öğrencinin, bu sürelere ilişkin barınma ücretini ödemesi koşuluyla kaydı devam eder. Kaydını kendi isteğiyle sildiren öğrencinin tekrar başvurması durumunda başvurusu sıralamaya ve değerlendirmeye tabidir. Bir mazerete dayalı olarak yurtla ilişiğini kesen öğrencinin tekrar yerleştirme talebinde bulunması durumunda, bu öğrenci, Yurt Yönetimi kararı ile öncelik hakkına sahip sayılabilir. BAŞVURU: Madde 7 Yurda kayıt için yapılacak başvurular, zamana bağlı kalmaksızın; 1/10

2 7.1.Hali hazırda yurtta ücretli olarak barınan öğrenciler için doğrudan idareye müracaatla başvuru formu doldurularak, 7.2.Halen İYTE Yaşam Merkezi ne kaydı olmayan öğrenciler için web sayfasındaki başvuru formunu doldurmayı müteakip e-posta ya da belgegeçer yoluyla İYTE Yaşam Merkezi ne göndererek veya online olarak, 7.3. Yine İYTE Yaşam Merkezi ne kaydı olmayan öğrenciler için bizzat idareye müracaatla başvuru formu doldurularak, 7.4.Üniversite sonuçlarının açıklanmasını müteakip, yine halen İYTE Yaşam Merkezi ne kaydı olmayan öğrenciler için Yurt Müdürlüğünde kurulan ilk kayıt masalarında yazılı olarak yapılır. BAŞVURULARIN İNCELENMESİ, SONUCUN İLANI VE KAYITTA İSTENECEK BELGELER: Madde 8 Yapılan başvurular, Yurt Yönetimi tarafından incelenir, uygunsa başvuru ön kayda çevrilir. Bu durum öğrenciye yüz yüze ya da telefonla bildirilir. Kesin kayıt için gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir: 8.1. Öğrenci Kimlik Fotokopisi, 8.2. Sağlık raporu, 8.3. Adli sicil kaydı, 8.4. İkametgâh belgesi, 8.5. Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 4 adet öğrenci fotoğrafı, 8.6. Öğrenci kimlik fotokopisi, 8.7. Veli kimlik fotokopisi, 8.8. Yabancı uyruklu öğrenciler için Emniyet Müdürlüğünden alınacak Türkiye de oturma izni verildiğine ilişkin izin belgesi ile pasaportunun onaylı fotokopisi, 8.9. Kayıt formu, Sözleşme YURT ÜCRETİ: Madde 9 Her eğitim yılına ait yurt ücreti ve diğer ücretler, akademik yıl başlamadan önce Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir. Öğrenci ile yapılan sözleşmede yazan ücret, yurt ücretleri artsa dahi değiştirilmez. YURTTAN AYRILMA, FESİH İŞLEMLERİ VE MÜCBİR HALLER: Madde 10 Sözleşmeyi imzalayan öğrencinin mücbir sebepler dışında kaydını alması ya da bu sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi mümkün değildir. Yurttan ayrılma ve fesih işlemleri ile ilgili hususlar müteakip bentlerde ifade edilmiştir Öğrencinin sözleşmeyi feshedebileceği mücbir sebepler şunlardır: Aile bütünlüğünü ve maddi durumu doğrudan ve olumsuz etkileyen sel, deprem, toprak kayması, büyük çaplı yangın, savaş, terör gibi öngörülemeyen olaylar Farabi/Erasmus gibi değişim programları, Toplu yaşam alanında barınmaya engel olan sağlık probleminin ortaya çıktığı durumda; konaklamakta olduğu yurdun bulunduğu ildeki Kamu Hastanelerinin Sağlık Kurulları tarafından alınacak asgari iki uzman hekimin imzaladığı Yurtta barınması uygun değildir şeklinde alınan heyet raporu MÜCBİR sebeplerdir Mücbir sebepler, öğrenci tarafından yetkili kurumlardan alınacak ıslak imzalı dokümanlarla (Valilik/Kaymakamlıktan alınacak ailenin doğal afetten zarar gördüğüne ilişkin belge, sağlık sebebi için konaklamakta olduğu yurdun bulunduğu ildeki kamu hastanelerinden alınacak heyet raporu, 2/10

3 değişim programları için kabul belgesi) söz konusu durumun ortaya çıkmasından itibaren en geç 7 (yedi) gün içerisinde belgelenir Öğrenci yetkili kurumlardan aldığı belgelerle yurt yönetimine dilekçe ile müracaat eder. Yurt yönetimi, yetkili kurumdan alınmış olan belgenin ibraz edildiği tarihi esas alarak öğrenciye ödenecek hak edişi, varsa kırımı keserek hesaplar. Yapılan hesaplama sonucunda yurt yönetimi tarafından öğrenciye ödenecek bir bedel ortaya çıkarsa söz konusu bedel hesaplamanın yapıldığı tarihten itibaren 1 (bir) ay içerisinde öğrencinin/velinin bildireceği hesaba aktarılır Mücbir haller haricinde, kamu yurtları dahil başka bir yurda geçme, ev kiralama ya da apart dairelerde kalma gibi sebeplerle yurttan ayrılan öğrenciye yurt yönetimi tarafından sözleşme feshi, depozito ve herhangi bir ücret iadesi yapılamaz Aşağıdaki hususların belgelendirilmesi kaydıyla öğrencinin kalan süredeki ücretlerini geri alarak sözleşmesini feshedebileceği haller; Öğrencinin okul kaydını sildirmesi, Okul kaydını dondurması, Başka bir şehirde bulunan okula yatay/dikey geçiş yapması, İl dışında yapılan yarım dönemlik uygulamalı eğitim stajları gibi sebeplerle ile yurttan ayrılması veya sözleşmesini feshetmesi hallerinde ise yurt yönetimi tarafından öğrenciye depozito iadesi yapılmaz ancak kalan borcu tahsil edilmez. Kalan gün hesabıyla hesaplanan iade en geç bir ay içerisinde velinin hesabına iade edilir Disiplin suçu nedeniyle yurtla ilişiği kesilen öğrenciye ücret iadesi yapılmaz, kalan borcu tahsil edilir. Öğrenci odasına ya da yurt malına herhangi bir zarar vermemişse depozitosu iade edilir Geçerli sebepler dolayısıyla yurttan ayrılan öğrencinin hak ediş hesabı; oda toplam ücretinin akademik gün sayısına bölünmesi ve çıkan miktarın öğrencinin kaldığı gün sayısı ile çarpılmasıyla belirlenir. Ayrıca hak ediş hesaplanırken öğrenciye verilen hediyenin bedeli ve dâhil olduğu kampanya indirimi de geri alınır. Yapılan hesaplama sonucunda yurt yönetimi tarafından öğrenciye ödenecek bir bedel ortaya çıkarsa hesaplamanın yapıldığı tarihten itibaren 1 (bir) ay içerisinde öğrencinin/velinin bildireceği hesaba aktarılır Yurt yönetimi tarafından yurdun satılması, başka birine kiralanması, kapatılması veya devredilmesi, sözleşmenin yurt yönetimi tarafından tek taraflı olarak feshedilmesi için geçerli sebep sayılacaktır. Yurt yönetimi tarafından söz konusu geçerli sebeplerden birine dayanarak sözleşmenin tek taraflı feshedilecek olması halinde bu durum, en az 1 (bir) ay öncesinden yurttan yararlanan öğrencilere haber verilecektir. ÖDEME, DEPOZİTO, KAMPANYALAR VE GERİ ÖDEMEYLE İLGİLİ HUSUSLAR: Madde 11 Yurt ücretini ödeme koşulları, depozito ile ilgili hususlar, kampanyalar ve geri ödeme ile ilgili hükümler müteakip fıkralarda olduğu gibidir; Veli/Öğrencinin borçlanması sözleşmenin karşılıklı imzalandığı andan itibaren başlar. Bu borç karşılığı yurt hizmetlerinden ancak, akademik gün içinde kalmak kaydıyla, sözleşmede belirtilen süre içinde yararlanılabilir. Yurt ücretine yaz okulu, staj vb. dönemler dâhil değildir. Anılan bu dönemlerde yurtta kalmayı talep eden öğrenciler için ayrıca bir ücretlendirme yapılır ve bu ücret peşin olarak tahsil edilir. Öğrenci bütünlemeye kalmış ise bunu üniversitenin ilgili biriminden alacağı belge ile ispatlamak koşuluyla sınavdan bir gün önce ve sınav günü yalnızca konaklama hizmetinden ücretsiz yararlanabilir. Diğer hizmetlerden ücret alınır Sözleşme müteakip yıl için karşılıklı mutabakatla belirlenen ve senetle belgelendirilen miktar üzerinden 2 nci yıl için de devam ettirilebilecektir Barınma bedeli ödeme planına uygun olarak ödenecektir. 3/10

4 11.4. Sözleşmenin imzalanmasını müteakip öğrenci, yurt yönetimine o yıl için belirlenen miktar üzerinden depozito ödemekle yükümlüdür. Söz konusu depozito aynı zamanda öğrenci tarafından imzalanacak olan sözleşme ve iş bu belgeden doğan mali yükümlülüklere uyacağı taahhüdünün bir teminatıdır. Depozitosunu ve ilk taksitini (peşin ise tamamını) ödemeyen öğrenci yurda giriş yapamaz. Öğrenci, kayıt sırasında Yönetim Kurulunun belirlediği depozito bedelini ödemek zorundadır. Öğrenci yurtta kaldığı müddetçe, zarar verdiği (kırım) yurda ait her türlü demirbaşı güncel fiyatları üzerinden tazmin etmek zorundadır. Öğrenci kasıtlı veya kasıtsız yapacağı her türlü zararın ve sorumlusu bulunamayan zararların diğer öğrencilerle eşit olarak bölünmesinde kendi payına düşecek zarar miktarının ödemiş olduğu depozitodan mahsup edilmesini kabul, beyan ve taahhüt eder. Yurt yönetimi, zararı depozitodan mahsus etmesi durumunda bu durumu öğrenciye bildirir. Depozitodan mahsup edilen miktarlar her defasında öğrencinin mahsup ile ilgili bilgilendirilmesinden itibaren 10 (on) gün içinde yine öğrenci tarafından tamamlanır. Depozitonun zararı karşılamadığı hallerde, zarar 1 (bir) ay içinde defaten öğrenci tarafından karşılanır Öğrenci/velinin sözleşmeden vazgeçmesi veya sözleşmenin Barınma Esaslarına uygun olmayan bir sebeple öğrenci tarafından sona erdirilmesi durumunda depozito iade edilmez. Kalan borçları da günlük konaklama fiyatları üzerinden hesaplanır Depozito iadesini gerektiren ayrılışlarda, varsa kırımdan sonra depozitodan kalan bakiye beyanın yapıldığı tarihten itibaren en geç 1 (bir) ay içerisinde öğrencinin bildireceği hesaba yatırılır. Ancak, öğrenciye iade edilmesi gereken depozito için sözleşmede öngörülen süre sonunda, öğrencinin idareye herhangi bir borç bakiyesi bulunması durumunda, iade edilmesi gereken depozito tutarı öğrencinin borcuna mahsup edilebilir, öğrenci bu uygulamayı peşinen kabul etmiş sayılır Eğitim dönemi başlangıç tarihinden bir ay sonra yurda kaydı alınan öğrencinin ödeyeceği yurt ücreti belirlenmesi; akademik takvimde belirtilen akademik gün için tespit edilen yurt ücretinin, öğrencinin yurtta kalacağı süre ile oranlama yapılarak belirlenir Öğrenci/veli ödemeleri, peşin, senetle aylık taksitler halinde ya da kredi kartı ile tek çekim veya taksitler halinde yapabilir. Ödeme konusunda taraflar hangi seçenekte mutabık kalmış olursa olsun, ödenecek bedel taahhüt edilen tarihte öğrenci/veli tarafından yurt muhasebe servisinin bildirdiği banka hesabına yatırılır. Taraflar arasında yurt hizmetlerinden yararlanma bedelinin kredi kartı ile ve taksitlere bölünerek ödenmesi kararlaştırılmış ise, söz konusu bedel, taahhüt edilen tarihte yurdun muhasebe servisinde kredi kartı taksitlendirmesi yapılarak ödenir Öğrenci sözleşme süresi boyunca ödemesini, akademik yıl içinde muhtelif tarihlerde toplam iki defa geciktirmesi veya eksik ödemesi durumunda disiplin kuruluna alınacağını ve sözleşmenin tek taraflı olarak feshedileceğini şimdiden kabul eder. Sözleşmenin feshedildiği tarihten itibaren öğrenci yurda ait malzemeyi ve odasını 7(yedi) gün içinde teslim eder. Öğrencinin yurtla ilişiği kesildikten sonra yurt hizmetlerinden faydalansın ya da faydalanmasın muaccel olarak bütün hizmet bedelini yasal faizi ile birlikte ödemek zorundadır İdare geciken her ödemenin yasal faizini tahsil etme hakkına sahiptir Yurda kayıt yaptıran öğrenci, mücbir sebepler dışında ayrılmayı talep ettiğinde ödediği ücreti geri alamaz. Herhangi bir ödeme yapmadığı halde imzaladığı sözleşmeyle kiraladığı yatak ve hizmetin karşılığını ödemeye sözleşmeyle belirlenmiş ücret idare tarafından tahsil edilir Öğrenci, öğrencilik hakları devam ettiği sürece yurtta barınabilir. Herhangi bir sebeple öğrencilik hakkı sona erdiğinde yurt ile ilişiği kesilir Yurt yönetimi indirim ya da hediye kampanyaları düzenleyebilir. Yurt yönetimi istediği zaman bu kampanyaları haber vermeksizin değiştirebilir ya da sonlandırabilir. Ödeme taahhütlerinin zamanında veya hiç gerçekleştirilmemesi durumunda, kampanya avantajları uygulanmadan iptal edilir ve sonraki işlemler kampanyasız fiyat ve şartlar üzerinden yürütülür. 4/10

5 Herhangi bir kampanyadan yararlanmış olan bir öğrenci, mücbir ya da mücbir olmayan sebeplerle akademik yıl bitmeden yurttan ayrılmış ise; akademik yıl boyunca kayıt karşılığı yararlandığı kampanya bedelinin tamamı ya da hediye bedeli öğrenciden tahsil edilir. YURTLARDA UYULMASI GEREKEN TOPLU YAŞAM KURALLARI: Madde 12- GENEL KURALLAR: 12.1.Yurtta verilecek hizmet taahhütleriyle ilgili detaylar öğrenci/veli ile Yurt Müdürlüğü arasında yapılan sözleşme ile belirlenmiştir. Sözleşme her iki taraf için bağlayıcıdır Verilecek hizmet, yapılan sözleşmedeki süreleri kapsar. Hizmet taahhüttü dışında tesisten yararlanma ancak ayrı ücret ödeyerek mümkündür Yurda giriş çıkışlar parmak izi okutularak yapılır. Öğrenci bloklarında konaklayan öğrenciler için son giriş saatleri hafta içinde (Pazar dahil) 24:00, hafta sonu (Cuma-Cumartesi) 01:00 dır. Bu saatlerden sonra gelmek durumunda kalan öğrenciler idareye bilgi vermelidir Öğrencilerin, her türlü sorun ve danışma ihtiyacı için müracaatlarını; idareye yapmaları sistemin sağlıklı işlemesi bakımından önemlidir Öğrenciler, yurt imkânlarından yararlanırken genel etik kaidelere ve toplu yaşamın zorunlu kıldığı kurallara uymayı ve başkalarının yaşamını olumsuz etkilememeye gayret etmelidir Ders çalışma, dinlenme ve uyku alanları olan bloklarda gürültü yapmak, yüksek sesle müzik dinlemek, müzik aleti kullanmak, iç bahçede top oynamak, yüksek sesle konuşmak uygun değildir Öğrenciler toplumun ahlaki değerlerinin dışındaki hareketlerde bulunmamaya özen göstermeli, daima birbirlerine saygılı ve ölçülü davranmalıdır Öğrencilerimiz arasında yaşanabilecek olası anlaşmazlıklarda sağduyu, hoşgörü, anlayış ve insanları olduğu gibi kabul etme gibi doğru nitelikler ön plana çıkmalı ve çözülmeyen sorunlarda anlaşmazlıklar öncelikle ve süratle idareye iletilmelidir Odalarda kullanımınıza sunulan tüm demirbaşlar sağlam, temiz ve çalışır olarak öğrencilere verilmiştir. Öğrencilerin de yurt hizmeti aldığı süre boyunca böyle bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde yurtla ilişik kesip çıkış yaparken verdikleri zararlar depozitodan kesilecektir Kafeterya ve market çalışma saatleri ya da nevresim takımı değiştirme, özel çamaşır verme/alma gün ve saatleri gibi tesislerin ve hizmetlerin verildiği zaman periyotları, mevcut kaynaklar, ihtiyaçlar ve mevzuat birlikte değerlendirilerek öğrencilere en uygun şekilde hizmet etmek üzere düzenlenmiştir. Öğrenciler idarece belirlenmiş bu düzenlemelere uymalıdırlar Öğrenciler, sosyal tesislerdeki Restoran, Kafeterya, Fast-Food, Kırtasiye, Oyun Salonu, Market gibi ünitelerden ücreti karşılığı faydalanabilir Öğrenciye oda tahsisi yurt yönetimi tarafından yapılır. Oda paylaşımında sorun yaşayan öğrenci oda değişiklik talebini yazılı olarak yurt yönetimine bildirir. Yurt yönetimi talebi makul bulursa, oda değişikliklerini imkânlar ölçüsünde gerçekleştirir. Hiçbir öğrenci oda arkadaşının ayrılmasını veya değiştirilmesini talep edemez Gerektiğinde yurt yönetimi sebep göstermeksizin öğrencinin odasını değiştirebilir. Öğrenci bu durumda 3 (üç) gün içinde odasını değiştirmek zorundadır. Aksi halde heyet huzurunda öğrencinin eşyaları yurt personeli tarafından yeni odasına taşınır İzinli olarak ayrılacak öğrenci bu maksatla izin talebini idareye bildirmeli ve izin defterini imzalamalıdırlar Kayıt döneminde doldurulan bilgi formundaki bilgilerde değişiklik olduğu takdirde, öğrenciler tarafından en kısa sürede idareye bilgi verilmelidir Öğrencilerin kişisel eşyalarının, parasının çalınması veya kaybolması hallerinden yurt yönetimi sorumlu tutulamaz. Çamaşır kurutma alanındaki çamaşırların ve oda içi eşya 5/10

6 güvenliğinden bizzat öğrenciler sorumludur. Öğrenciler odada bulunmadıkları zamanlarda oda kapılarını kilitli tutmalıdırlar Akademik takvim sonunda yurt odaları; ilaçlama, bakım ve onarım gibi faaliyetlerin yapılabilmesi maksadıyla öğrenci tarafından mutlaka boşaltılır. Yeni dönem için kayıt yaptıran öğrencilerin eşyaları, tatil döneminde, idarenin göstereceği yerde muhafaza edilebilir Ortak alanlar yurt yönetiminin uygun göreceği saatte kullanıma kapatılır. Bu saatten sonra hem çevreye, hem de diğer öğrencilere rahatsızlık vermemek maksadıyla öğrencilerin sükûnet içinde odalarına geçmeleri gerekmektedir Odalarda ve ortak alanlarda başkalarını rahatsız edecek düzeyde gürültü yapılmamalı, yüksek sesle müzik dinlenmemeli ve TV seyredilmemelidir Çamaşırhanelerde öğrencilerin şahsi çamaşırları yıkanmaktadır. Bu yüzden çamaşır makinelerinde hijyen ve makinelerin kullanımı açısından; makinelerde kilim, paspas, battaniye, yorgan, ayakkabı vs. eşyaların ücretli/ücretsiz yıkanması yasaktır. Madde 13- KİŞİSEL SAĞLIK VE GÜVENLİKLE İLGİLİ KURALLAR: Öğrencilerin üzerlerinde, odalarında ve ortak alanlarda silah, patlayıcı madde ile her türlü delici ve kesici alet bulundurulması yasaktır Öğrenci odalarında yalnızca kayıtlı öğrenciler konaklayabilir, bunun dışındaki kişiler (anne, baba, kardeş, akraba, arkadaş dahil olmak üzere herkes) idareye bilgi verilmesi suretiyle kayıt altına alınarak ücreti karşılığında misafirhanede konaklayabilirler Öğrencilerin güvenliğini sağlamak, kayıt işlemlerine esas olmasını temin etmek, hizmetlerden problem olmadan faydalanmalarını sağlamak maksatlarıyla; kayıt esnasında her öğrencimizin fotoğrafının çekilmesi ve parmak izinin alınması gerekmektedir. Fotoğrafının çekilmesine ya da parmak izinin alınmasına müsaade etmeyen öğrencinin kaydı alınmaz. Yurt yönetimi, adli mercilerin talebi hariç olmak üzere, bu bilgileri üçüncü şahıslarla paylaşmayacağını taahhüt eder Öğrencilere acil durumlar (kriz, bayılma, yaralanma, şiddetli ağrı gibi) için 112 Acil Servisten destek alınarak yardımcı olunabilmektedir. Poliklinik muayeneleri, enjeksiyon gibi ihtiyaçlar gündüz saatlerinde mevcut servislerden yararlanarak veya diğer ulaşım yolları ile öğrencilerin kendi imkânlarıyla yapılır. Bu maksatla öğrencilere gece ya da gündüz araç tahsis yapılmaz Tesiste hayvan beslenmez Pencere önlerine malzeme konulması, estetik ve güvenlik açısından uygun değildir Yangın merdivenleri sigara içmek, sohbet etmek gibi amaçlarla kullanılmamalıdır Öğrencilerimiz kullanım alanlarında tespit ettiği her türlü arıza ve aksaklığı idareye bildirmeli ve kişisel güvenlikleri bakımından asla tamir etmeye çalışmamalıdırlar Öğrenciler oda içindeki eşyaların yerlerini değiştiremez. TV leri yerinden sökemez, başka odaya taşıyamaz. Madde 14 - DİSİPLİN KONULARI: 14.1.GENEL HUSUSLAR: Öğrenciler, ilgi (a) kanunun dördüncü bölüm ikinci kısmında yazılı kabahatleri eyleme dönüştürmemeli, dönüştürdüğü takdirde idari hatta adli takibin başlayabileceğini bilmelidir Yapılan uyarılara rağmen bu belgede belirtilen esaslara ve ilgi (a,c) mevzuata uymayan öğrencilerin yurtla ilişikleri Yurt Disiplin Kurulu tarafından alınacak kararı müteakip kesilebilir. Bu öğrencilere depozito hariç herhangi bir ücret iadesi yapılmayacağı gibi öğrenci sözleşmeden doğan mali yükümlülüklerini yerine getirmekten başka bir ifade ile kalan borcu ödemekle yükümlüdür. Öğrencinin, Yurt Müdürlüğü ile karşılıklı olarak imza altına aldığı sözleşmede sayılan sebeplerin 6/10

7 dışında üniversiteyle ilişiğinin kesilmesi veya üniversiteden uzaklaştırma cezası alması halinde de öğrenci, yıl boyunca yurttan yararlanmış kabul edilecek ve yurt ücretinin tamamı tahsil edilecektir Öğrenci yurtta kalmayacağı günler için yönetimden izin almak durumundadır. İmza karşılığı izin aldıktan sonra, izin süresince takibi ve bitiminde yurda dönüş sorumluluğu kendisine ve velisine aittir Yurt yönetimi sağlık veya güvenliğin korunması maksadıyla; yurt kapsamında planlı ya da plansız, oda araması yapma, yurda giriş ve çıkışlarda öğrencinin üzerini, çantasını, valizini, paket ve poşetlerini arama hakkına sahiptir Yurdun temizliğinden yurt personeli sorumludur. Temizlik esnasında öğrenciler odalarını tertipli ve toplu bırakmalıdır Öğrenci, yurda ait olan bilgisayarlar veya şahsına ait bilgisayar/tablet/telefonlar ile yurdun internet hattını kullanırken Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kanunlarına ve toplumda kabul görmüş genel etik kurallara uyar. Yasal olmayan kullanımdan ve yaptığı gayri kanuni işlemlerden doğan cezai sorumluluk ve zarar, öğrencinin şahsına aittir. Yasa gereği kullanıcı log.ları tutulmaktadır Öğrenciler odalarını temiz ve tertipli bulundurmalıdır Yurt içerisinde kumar oynanmaz Kapalı alanlarda sigara içilmesi, hem kapalı hem de açık alanlarda ise alkol ve uyuşturucu kullanılması ve bulundurulması yasal olarak suç teşkil etmektedir. Öğrencilerimizin yasal yönden sıkıntı yaşamaması için kurala özen göstermesi gerekmektedir Öğrenciler yurdun bilişim kaynaklarına zarar verici/kaynakların güvenliğini tehdit edici biçimde ve diğer kullanıcıların kaynak kullanım hakkını engelleyici faaliyetlerde bulunamazlar. Bu kapsamda, yurt odalarında ve tesis içinde herhangi bir yerde ağ arabirimlerine genel amaçlı bilgisayar dışında hiçbir donanım (Switch, modem, router, IP telefon, kablosuz erişim cihazları vb.) bağlayamazlar. Kullanıcılar, ağ hizmetlerinin verilmesini sağlayan donanıma (Access point, duvar prizleri, kablolar, vb.) hiç bir şekilde müdahale edemezler, yerini değiştiremezler Yurt bina ve ortak alanlarında duvarlara çivi çakmak veya hasar verici fiillerde bulunmak, duvarların badana ve boyasını bozacak şekilde yapıştırıcı kullanmak yasaktır. Bu tip zararlar Yurt Yönetimi tarafından depozitodan tazmin edilir Ayakkabıları ve çamaşırları cam kenarına koymak, camlara yazılar vs. kağıt ve poster yapıştırarak görüntü kirliliğine sebebiyet vermek yasaktır Duman detektörleri, yangın söndürücüler, yangın alarmları ve diğer tüm yangın güvenliği malzemelerinin oynanması yerlerinin değiştirilmesi ve amacı dışında kullanılması yasaktır Öğrenci odalarında yada tesisin herhangi bir yerinde yüksek sesle müzik dinlemek televizyon izlemek ya da enstrüman çalmak yasaktır DİSİPLİN CEZALARI: Özel Öğrenci Yurtları yönergesine göre Yurt Disiplin Kurulu kararlarıyla uygulanacak disiplin cezaları şunlardır: Uyarma Cezası: Öğrenciye davranışlarının kusurlu sayıldığının yazı ile bildirilmesidir. Aynı fiilden iki adet uyarı cezası alan öğrencinin cezası kınama cezasına çevrilebilir. Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: Arkadaşlarını rahatsız edecek şekilde gürültü etmek, Temizliğe dikkat etmemek, sürekli düzensiz olmak, Yatakhane, yemekhane, banyo, etüt odası ile diğer çalışma, dinlenme ve spor salonuna girip çıkmada zaman çizelgesine uymamak, Yurt çalışma talimatında öngörülen hususlara uymamak, Personele kötü davranmak, 7/10

8 Yurdun fiziki yapısına bilerek zarar vermek, Başkasına ait eşyayı müsaadesiz kullanmak, Yurt yönetimine yanlış bilgi vermek Yurt hizmetlerinin verilme saatlerine müdahalede bulunmak, Yurdun eşya ve malzemelerinin yerlerini değiştirmek, Su, elektrik vb. kaynakların tüketiminde savurganlığa sebep olmak, Odalarda kullanılan masa, sandalye, etajer gibi eşyanın temizliğine özen göstermemek Odalarda canlı hayvan beslemek ya da bulundurmak, Yurt kimlik kartını başkasına vermesi, Yukarıda sayılan fiil ve hallere benzer davranışlarda bulunmak, Kınama Cezası: Kınama öğrenciye cezaya mucip bir eylem yaptığının ve tekrarından kaçınması gerektiğinin yazılı olarak kurul önünde bildirilmesidir. Aynı fiilden üç kınama cezası alan öğrenci yurttan çıkartılır. Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: Yalan söylemeyi alışkanlık haline getirmek, Toplu yaşamaya dair kurallara aykırı davranışları alışkanlık haline getirmek, Özürsüz olarak yurda geç gelmeyi veya yurda gelmemeyi alışkanlık haline getirmek, Küfür etmek ve arkadaşlarına sataşmak, Yurtta sigara içmek, İtaatsizlikte ısrarlı olmak veya yurt görevlilerine hakaret etmek, Yurt yönetiminin astığı ilanları koparmak, yırtmak veya değiştirmek, Yurt personelinin ve arkadaşlarının eşyalarına zarar vermek, Yurt yöneticilerinin ve görevlilerin çalışmalarını güçleştirmek, Yurtta yönetimden izin almadan toplantı veya tören düzenlemek, Aynı fiilden dolayı iki defa uyarma cezası almak Başkasına ait kimliği kullanmak ya da ibraz etmek, Disiplin yönünden izleme ve soruşturma ile ilgili işleri engellemek ya da güçleştirmek, Başkasına ait eşyaya zarar vermek, Yurt bölgesinde içki bulundurmak, Yurt dahilinde bağış toplamak, Yurt içerisinde kavgaya sebebiyet vermek ya da kavga çıkartmak, Yukarıda sayılan fiil ve hallere benzer davranışlarda bulunmak, Yurttan Çıkarma Cezası: Yurttan kesin çıkarma cezası öğrencinin yurt ile ilişiğinin kesilmesidir. Bu cezayı gerektiren fiil ve haller şunlardır: Türk Bayrağı Kanunu ile Türk Bayrağı Tüzüğüne aykırı davranmak, Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmezliği ilkesine ve Türkiye Cumhuriyeti'nin insan haklarına ve Anayasa'nın başlangıcında belirtilen temel ilkelere dayalı milli, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti niteliklerine aykırı miting, forum, direniş, yürüyüş, boykot, işgal gibi ferdi veya toplu eylemler düzenlemek, düzenlenmesini kışkırtmak, düzenlenmiş bu gibi eylemlere katılmak veya katılmaya zorlamak, Kanunen cezayı gerektiren yüz kızartıcı suçları işlemek veya böyle bir suçtan hükümlü durumuna düşmek, Kanun dışı kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlarda faaliyet göstermek, bu tür kuruluşların propagandasını yapmak, Hırsızlık yapmak, 8/10

9 Yurt yönetimi ve personeli ile arkadaşlarını tehdit etmek veya bunlara fiili tecavüzde bulunmak, Yurt içinde kesici, delici veya patlayıcı silahları bulundurmak veya herhangi bir kimseyi yaralamak suretiyle ilgili kanuna muhalefet etmek, İçki içmek, kumar oynamak, uyuşturucu maddeleri bulundurmak, kullanmak ve bunları alışkanlık haline getirmek, Aynı fiilden dolayı üç defa kınama cezası almış olmak, Yurt içinde genel ahlak ve adaba aykırı davranışta bulunmak, Üzerinde ya da kendi kullanımına bırakılmış yerlerde ateşli silah, patlayıcı madde, kama, hançer, sivri uçlu ve oluklu bıçak, saldırma, şişli baston, sustalı, çakı, pala, kılıç gibi her türlü kesicidelici alet, topuz, topuzlu kamçı, muşta, taş, sopa, demir ve lastik çubuk, boğucu tel, zincir gibi her türlü yaralayıcı ya da boğucu araç, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı kimyasal, her türlü zehirler, her türlü şiş, gaz maddeleri ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikte olan benzeri madde ve alet bulundurmak, Devlet yönetimine veya yöneticilerinden herhangi birisine karşı veya yönetimin bir kararını protesto amacıyla Yurt içinde gösteri düzenlemek, katılmak, Yurt bina ve tesislerinin bir bölümünü veya tümünü işgal etmek veya dernek, kulüp veya benzeri çalışmalar için kullanmak, siyasi propaganda yapmak, Yurt binası içinde ya da dışında Devletin güvenlik kuvvetlerine hangi nedenle olursa olsun karşı gelmek, hakaret etmek, müessir fiilde bulunmak ya da silah kullanmak, Milli birlik ve bütünlük duygularını zedeleyici ya da bozucu amaçla Yurtta yabancı bayrak asmak, sembol kullanmak, marşlar söylemek, ideolojik resim taşımak ya da benzer uğraşlarda bulunmak, Her ne şekilde olursa olsun yasa dışı örgütlere yarar sağlayıcı faaliyette bulunmak, faaliyetlerine katılmak ya da faaliyette bulunanlara yardımcı olmak, Yurt binaları ya da eklentileri içinde herhangi bir yere ya da dış duvarlarına yazı yazmak, resim yapmak ya da herhangi bir biçimde zarar vermek (zarar ayrıca ödettirilir), Yukarıdaki fiilleri kendi kaldığı İYTE Yaşam Merkezi dışında Üniversitenin bir başka yerinde ya da başka bir yurtta işlemek ya da işlemeye teşebbüs etmek, Geçici olarak Yurda girmesi yasaklanmış olduğu halde bu yasağa uymamak, Yurt Yönetimine, gerçek dışı veya eksik bilgi vermek veya Yurda girmek için gerekli olan şartlardan birini artık taşımamak, Yukarıda sayılan fiil ve hallere benzer davranışlarda bulunmak, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre bir aydan fazla süre ile Yüksek Öğretim Kurumundan uzaklaştırma cezası almış olmak ya da üniversiteden ilişiğin kesilmesi hallerinde öğrencinin yurttan da ilişiği kesilir DİSİPLİN SORUŞTURMASININ SONUÇLANDIRILMASI VE BİLDİRİLMESİ: Sözleşmeye ve Barınma Esaslarına aykırı davrandıkları tespit edilen öğrencilerin ceza işlemleri Yurt Müdürü tarafından toplanan Disiplin Kurulunda sonuçlandırılır Öğrencilere verilen cezalar Müdürlükçe öğrenci dosyasına işlenir ve ayrıca öğrencinin ailesine de tebliğ edilir. Yurttan çıkarma cezaları, Rektörlüğe ve Emniyet Müdürlüğüne de bildirilir. Disiplin yoluyla yurt ile ilişiği kesilen öğrenciler en geç 7(yedi) gün içinde odalarını boşaltarak yurtla ilişiklerini keserler. Bu süre sonunda Yurtla ilişiğini kesmeyen öğrencinin eşyaları depoya alınır ve yasal işlemler başlatılır. 9/10

10 Madde 15 - YURTTAN AYRILMA İLE İLGİLİ KURALLAR: Karşılıklı yapılan sözleşmenin süresi sonunda veya disiplin kurulu kararı haricinde herhangi başka bir sebepten öğrencinin yurt ile ilişiğinin kesilmesini müteakip en geç 7 (yedi) gün içerisinde öğrenci odasındaki şahsi eşyaları alır. Kendisine zimmetli demirbaş eşyaları tam ve sağlam olarak kendisine teslim edildiği hali ile iade eder. Bu süre içerisinde şahsi eşyasını odasından almayan ve odasını tahliye etmeyen öğrencinin şahsi eşyaları, öğrenci rızasına bağlı kalmaksızın yurt depolarına alınarak oda boşaltılır Akademik yıl içerisinde öğrencinin yurttan ilişiğinin kesilmesi halinde, yurt idaresinden ayrılış belgesi alacaktır, öğrencinin bu belgeyi almaması halinde doğabilecek sorumluluk öğrenciye aittir. Madde 16 SON HÜKÜMLER: 16.1.Yurda kesin kaydı yapılan öğrenci tarafından imzalanan sözleşmenin bir kopyası öğrenciye verilir ve Barınma Esaslarındaki koşullarla kalmayı kabul edenler, bu belge hükümlerine aynen uymayı da taahhüt etmiş sayılırlar. Madde 17 HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER: Barınma Esaslarında hüküm bulunmayan hallerde Yönetim Kurulu kararları uygulanır. Madde 18 YÜRÜTME: Barınma Esasları hükümlerini ASTRA İzmir Yapı ve İşletmeciliği San. Tic. A.Ş Yönetim Kurulu adına Yurt Müdürlüğü yürütür. 10/10

T.C. M.E.B. ÖZEL ÜNİYURT YÜKSEKÖĞRETİM KIZ-ERKEK ÖĞRENCİ YURDU BARINMA ESASLARI

T.C. M.E.B. ÖZEL ÜNİYURT YÜKSEKÖĞRETİM KIZ-ERKEK ÖĞRENCİ YURDU BARINMA ESASLARI T.C. M.E.B. ÖZEL ÜNİYURT YÜKSEKÖĞRETİM KIZ-ERKEK ÖĞRENCİ YURDU BARINMA ESASLARI İLGİ: (a) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, (b) Bakanlar Kurulunun 03.12.2004 tarih, 25659 sayılı Resmi Gazete, Özel Öğrenci

Detaylı

T.C. M.E.B. ÖZEL ÜNİYURT YÜKSEKÖĞRETİM KIZ-ERKEK ÖĞRENCİ YURDU BARINMA ESASLARI

T.C. M.E.B. ÖZEL ÜNİYURT YÜKSEKÖĞRETİM KIZ-ERKEK ÖĞRENCİ YURDU BARINMA ESASLARI T.C. M.E.B. ÖZEL ÜNİYURT YÜKSEKÖĞRETİM KIZ-ERKEK ÖĞRENCİ YURDU BARINMA ESASLARI İLGİ: (a) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, (b) Bakanlar Kurulunun 03.12.2004 tarih, 25659 sayılı Resmi Gazete, Özel Öğrenci

Detaylı

Ordu Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliği

Ordu Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliği Ordu Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve TanımlarAmaç MADDE. 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ordu Üniversitesine bağlı öğrenci yurtlarının yönetimi, işletilmesi

Detaylı

T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÜNİYURT İYTE YAŞAM MERKEZİ ÖZEL YÜKSEKÖĞRETİM KIZ-ERKEK ÖĞRENCİ YURDU ÖĞRENCİ SÖZLEŞMESİ

T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÜNİYURT İYTE YAŞAM MERKEZİ ÖZEL YÜKSEKÖĞRETİM KIZ-ERKEK ÖĞRENCİ YURDU ÖĞRENCİ SÖZLEŞMESİ T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÜNİYURT İYTE YAŞAM MERKEZİ ÖZEL YÜKSEKÖĞRETİM KIZ-ERKEK ÖĞRENCİ YURDU ÖĞRENCİ SÖZLEŞMESİ İLGİ: (a) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu (b) Bakanlar Kurulunun 03/10/2004

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MADDE 164 Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller Kınama cezasını gerektiren davranışlar ve fiiller şunlardır: a) Okulu, okul eşyasını

Detaylı

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesine bağlı öğrenci

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı öğrenci yurtlarının

Detaylı

EK 2 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

EK 2 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç EK 2 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1- (1) Bu Yönerge, Turgut Özal Üniversitesi öğrencileri ile diğer üniversitelerden başvuruda bulunan öğrencilerin

Detaylı

ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNERGELERİ I. BÖLÜM

ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNERGELERİ I. BÖLÜM ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNERGELERİ I. BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-2547 sayılı kanunun 47. Maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmış olan bu Yönetmeliğin amacı Uluslararası Antalya Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

Sakarya Üniversitesi Yurtlar Yönetmeliği. (29 Temmuz 2001 tarih ve 24477 sayılı R.G. de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM.

Sakarya Üniversitesi Yurtlar Yönetmeliği. (29 Temmuz 2001 tarih ve 24477 sayılı R.G. de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM. Sakarya Üniversitesi Yurtlar Yönetmeliği (29 Temmuz 2001 tarih ve 24477 sayılı R.G. de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, yurt ihtiyacı olan Sakarya Üniversitesi

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÜNİYURT SAKARYA ÖZEL YÜKSEKÖĞRETİM KIZ-ERKEK ÖĞRENCİ YURDU ÖĞRENCİ BARINMA SÖZLEŞMESİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÜNİYURT SAKARYA ÖZEL YÜKSEKÖĞRETİM KIZ-ERKEK ÖĞRENCİ YURDU ÖĞRENCİ BARINMA SÖZLEŞMESİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÜNİYURT SAKARYA ÖZEL YÜKSEKÖĞRETİM KIZ-ERKEK ÖĞRENCİ YURDU ÖĞRENCİ BARINMA SÖZLEŞMESİ İLGİ: (a) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu (b) Bakanlar Kurulunun 03/10/2004 tarihli ve 25659

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURDU YÖNERGESİ Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, öğrenim görmekte olan öğrencilerin veya Üniversite tarafından izin

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURDU YÖNERGESİ Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, öğrenim görmekte olan öğrencilerin veya Üniversite tarafından izin T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURDU YÖNERGESİ Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, öğrenim görmekte olan öğrencilerin veya Üniversite tarafından izin verilen; kurs, hizmet içi eğitim, seminer, kongre, staj

Detaylı

Işık Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönergesi

Işık Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönergesi AMAÇ Işık Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönergesi Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Işık Üniversitesi yurtlarını işletmek, yönetmek ve denetlemek, yurtlarda kalan öğrencilerin gereksinimlerini karşılamak,

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KÖYÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KÖYÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KÖYÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Ege Üniversitesi Öğrenci Köyünde kalan öğrencilere sağlıklı, güvenli, çağdaş ve huzurlu bir ortam

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YURTLAR YÖNETMELİĞİ

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YURTLAR YÖNETMELİĞİ BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YURTLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının, kültürel ve sosyal gelişimlerine olanak

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı öğrenci yurtlarının yönetimi,

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YURTLAR YÖNETMELİĞİ

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YURTLAR YÖNETMELİĞİ BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YURTLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının, kültürel ve sosyal gelişimlerine olanak

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİ 24 Ekim 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28094 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı;

Detaylı

Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrenciler Đçin Mali Usul ve Esaslar

Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrenciler Đçin Mali Usul ve Esaslar Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrenciler Đçin Mali Usul ve Esaslar Kabul eden makam, tarih ve sayı : Mütevelli Heyet, 16.07.2004 (246)

Detaylı

ÖĞRENCİ KAYIT KILAVUZU

ÖĞRENCİ KAYIT KILAVUZU ÖĞRENCİ KAYIT KILAVUZU A. TÜGVA HAKKINDA Geçmişin mirasını kabul edip, günümüzün bilgisiyle donatılmış gençler ile geleceği tasarlamak ve yeni bir medeniyet kurma tasavvuru, Türkiye Gençlik Vakfının kuruluş

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONUKEVİ YÖNERGESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONUKEVİ YÖNERGESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONUKEVİ YÖNERGESİ GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi ne bağlı konukevi ve yurtların yönetim, denetim ve işletme

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAŞAMBOYU EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAŞAMBOYU EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EK-2 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAŞAMBOYU EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi Yaşam Boyu

Detaylı

ODTÜ KKK Yurtlar Yönetmeliği

ODTÜ KKK Yurtlar Yönetmeliği ODTÜ KKK Yurtlar Yönetmeliği Kapsam MADDE 1 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu öğrenci yurtları, bu Yönetmelik hükümlerine göre yönetilir, işletilir ve denetlenir. Amaç MADDE 2 Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİ YURDU YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİ YURDU YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİ YURDU YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Beşiktaş Belediyesi Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtlarında bulunan

Detaylı

f) Personel, Necmettin Erbakan Üniversitesinde görevli tüm akademik ve idari personeli ifade eder.

f) Personel, Necmettin Erbakan Üniversitesinde görevli tüm akademik ve idari personeli ifade eder. T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİS VE MİSAFİRHANE YÖNERGESİ I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ MADDE 1-Bu yönerge Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Tesis ve Misafirhanesinin yönetimi, yararlanma

Detaylı

TC GEDİK ÜNİVERSİTESİ KONUKEVİ YÖNETİM VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

TC GEDİK ÜNİVERSİTESİ KONUKEVİ YÖNETİM VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ TC GEDİK ÜNİVERSİTESİ KONUKEVİ YÖNETİM VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1)Bu yönergenin amacı, Gedik Üniversitesi öğrencileri, mensupları ve diğer konuklarının

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (GOPÜSEM) Eğitim ve Öğretim Programları Yönergesi

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (GOPÜSEM) Eğitim ve Öğretim Programları Yönergesi T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (GOPÜSEM) Eğitim ve Öğretim Programları Yönergesi Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sürekli

Detaylı

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EVLERİ YÖNERGESİ

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EVLERİ YÖNERGESİ İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EVLERİ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu Yönerge nin amacı, İstanbul Arel Üniversitesi Öğrenci Evlerinde kalan öğrencilerin gereksinimlerini karşılamak, rahat, düzenli ve güvenli

Detaylı

T.C İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI 2015-2016

T.C İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI 2015-2016 T.C İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI 2015-2016 YURT KAYIT SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bu sözleşmenin bir tarafını; Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No:19 Beykoz/İSTANBUL adresinde bulunan T.C. İstanbul

Detaylı

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU STAJ BAŞVURU FORMU VE İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ İLGİLİ MAKAMA

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU STAJ BAŞVURU FORMU VE İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ İLGİLİ MAKAMA T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU STAJ BAŞVURU FORMU VE İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ Fotoğraf Yapıştırarak Yüksekokul Öğrenci İşleri Bürosunda Onaylatınız İLGİLİ MAKAMA Aşağıda

Detaylı

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Özyeğin Üniversitesi yurtlarında kalan öğrencilerin gereksinimlerini karşılamak, öğrencilere düzenli

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE DİL EĞİTİMİ VE İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU İŞLEYİŞ VE KURALLARI ÖĞRETİM-EĞİTİM DİLİ:

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE DİL EĞİTİMİ VE İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU İŞLEYİŞ VE KURALLARI ÖĞRETİM-EĞİTİM DİLİ: KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE DİL EĞİTİMİ VE İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU İŞLEYİŞ VE KURALLARI ÖĞRETİM-EĞİTİM DİLİ: Kadir Has Üniversitesi nde eğitim İngilizce ağırlıklıdır. Üniversiteye kabul edilen öğrenciler

Detaylı

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci Yurtları İlke ve Kuralları

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci Yurtları İlke ve Kuralları NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ Öğrenci Yurtları İlke ve Kuralları Amaç Madde 1. Bu kuralların amacı; yurtların işletilmesi, yönetimi ve denetimi ile yurtlarda kalan öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması

Detaylı

İŞLETME USUL ve ESASLARI YÖNERGESİ

İŞLETME USUL ve ESASLARI YÖNERGESİ Sayfa 1/9 16.06.2014 tarih ve 2014/15 sayılı Senato Kararı 1 nolu karar ekidir. İŞLETME USUL ve AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi bünyesinde açılacak

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS YÖNERGESİ 19.11.2009 tarih ve 2009/221 sayılı Senato Kararı ile kabul edilmiştir. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS YÖNERGESİ Amaç ve Dayanak: Madde 1: Bu Yönerge, Ondokuz Mayıs Üniversitesi personelinin yararlanması

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ. Talep Edilen Devlet Sayısı.

T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ. Talep Edilen Devlet Sayısı. Ek 5. İş Yeri Eğitimi Sözleşmesi ÖĞRENCİNİN T.C. Kimlik Numarası: Adı Soyadı: Öğrenci No: Program Adı: İkametgâh Adresi: T.C SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ İlk

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ KONUKEVİ YÖNERGESİ. 1.BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ KONUKEVİ YÖNERGESİ. 1.BÖLÜM Genel Hükümler T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ KONUKEVİ YÖNERGESİ 1.BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Konukevinin Yönetimi, Yararlanma Usul ve Esasları ile

Detaylı

HİZMETE ÖZEL. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HİZMETE ÖZEL. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Başkanlıkta sürekli işçi kadrolarında görev yapan işçi personelin Başkanlık taşıtlarını kullanmaları sırasında kaza

Detaylı

(2) Seyir ve Park Kuralları

(2) Seyir ve Park Kuralları T.C. TRAFİK KURALLARI (1) Uyulması Gereken Kurallar 1. Üniversitenin yönetimi altındaki yerlere özel araçla girecek Öğrenci, İdari ve akademik personelin otopark kullanımı, güvenlik ve giriş kontrolünün

Detaylı

SİLAH TAMİR YERİ AÇMA SINAV TALİMATI

SİLAH TAMİR YERİ AÇMA SINAV TALİMATI SİLAH TAMİR YERİ AÇMA SINAV TALİMATI 1. Sınav Takvimi 29 Eylül 2017 :Sınav başvurusu için son tarihtir. Bu tarihten sonra sistem kapatılacağından, il emniyet müdürlüğünce müracaat kabul edilmeyecek ve

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS BURS YÖNERGESİ

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS BURS YÖNERGESİ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS BURS YÖNERGESİ Amaç Madde 1 (1) İşbu yönerge Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğrencilerini eğitimleri çerçevesinde gerek üniversiteye girişte gerek eğitim süresince göstermiş

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI YURT İÇİNDE OKUYAN ÖNLİSANS / LİSANS, ÖZEL YETENEK, MASTER, DOKTORA ÖĞRENCİLERİ İÇİN BURS VE

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TRAFİK YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TRAFİK YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TRAFİK YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, can ve mal güvenliği yönünden; Yüzüncü Yıl Üniversitesinin yönetimi altındaki alanlar içinde trafik düzeninin sağlanması

Detaylı

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ YURTLARI YÖNERGESĠ Senato: 23 Kasım 2006 / 250-4

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ YURTLARI YÖNERGESĠ Senato: 23 Kasım 2006 / 250-4 MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ YURTLARI YÖNERGESĠ Senato: 23 Kasım 2006 / 250-4 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Marmara Üniversitesi Yurtlarında öğrencilerin çağdaş, sağlıklı,

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS BURS YÖNERGESİ

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS BURS YÖNERGESİ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS BURS YÖNERGESİ Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, öğrencileri daha başarılı olmaya özendirmek ve seçkinlerini ödüllendirmek suretiyle eğitim-öğretimin

Detaylı

Đstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ne Tâbi Öğrenciler Đçin Mali Usul ve Esaslar

Đstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ne Tâbi Öğrenciler Đçin Mali Usul ve Esaslar Đstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ne Tâbi Öğrenciler Đçin Mali Usul ve Esaslar Kabul eden makam, tarih ve sayı : Mütevelli Heyet, 16.07.2004 (245) Ek ve değişiklikler

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 6 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: 7331

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 07.07.2009 tarih ve 27281

Detaylı

TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ

TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI  BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI www.turktelekombys.com.tr BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ Mayıs 2017 BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ Konu Madde 1- Bu Yönetmeliğin konusu; Türk Telekom Biriktirme ve Yardım Sandığı

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- İşbu

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ODÜ-TUYAM) EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

ORDU ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ODÜ-TUYAM) EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ ORDU ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ODÜ-TUYAM) EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU BURS-KREDİ YÖNETMELİĞİ

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU BURS-KREDİ YÖNETMELİĞİ YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU BURS-KREDİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yüksek

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BE84EM49* Sayı : 85027752-934.02- Konu : Fiyat Tespiti Sayın: Firma Yetkilisi 8 Mart 2016 Tarihinde düzenlenecek olan Dünya Kadınlar

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

Tahsis Cetveli ve Kullanım Sözleşmesi Örneğini Mevzuat bölümünden indirebilirsiniz.

Tahsis Cetveli ve Kullanım Sözleşmesi Örneğini Mevzuat bölümünden indirebilirsiniz. T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1-Bu yönergenin amacı, Bakanlığımıza bağlı müze, örenyeri, kültür merkezi salonları, galeriler ve diğer mekânlar ile Ankara Atatürk

Detaylı

IX. TÜRK ÜNİVERSİTELERİ TANITIM FUARI PROTOKOLÜ

IX. TÜRK ÜNİVERSİTELERİ TANITIM FUARI PROTOKOLÜ Katılımcı Bilgileri: Madde 1. (Taraflar) Trucas UG ( Fuar şirketi olarak anılacaktır ) tarafından gerçekleştirilecek olan Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı na katılan firmalar (Katılımcı olarak anılacaktır)

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ STAJ KREDİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ STAJ KREDİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ STAJ KREDİ YÖNETMELİĞİ RG: 19/12/2001-24615 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik; avukat stajyerlerine Türkiye Barolar Birliğince verilecek kredinin ilke ve

Detaylı

T.C İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI

T.C İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI T.C İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI 2016-2017 YURT KAYIT SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bu sözleşmenin bir tarafını; Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No:19 Beykoz/İSTANBUL adresinde bulunan T.C. İstanbul

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KABUL YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KABUL YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KABUL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası

Detaylı

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32 7331 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM YAPILMASI, 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3843 Kabul

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ KONUKEVİ YÖNERGESİ. 1.BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ KONUKEVİ YÖNERGESİ. 1.BÖLÜM Genel Hükümler T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ KONUKEVİ YÖNERGESİ 1.BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Konukevinin Yönetimi, Yararlanma Usul ve Esasları ile

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32 7331 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM YAPILMASI, 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3843 Kabul

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Senatonun 16.08.2012 tarih ve 2012-03 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.) Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yükseköğretim

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EVLERİ YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EVLERİ YÖNERGESİ 1 T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EVLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1: Bu Yönerge nin amacı, İstanbul Arel Üniversitesi Öğrenci Evlerinde kalan öğrencilerin

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ KONUKEVİ YÖNERGESİ

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ KONUKEVİ YÖNERGESİ ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ KONUKEVİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 Bu Yönerge Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü Konukevi nin yönetimi, yararlanma usul ve esasları ile uygulamaya ilişkin diğer hususları tespit

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNERGESİ

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNERGESİ ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNERGESİ I. BÖLÜM Kapsam, Dayanak, Amaç ve Tanımlar Kapsam ve Dayanak Madde 1 İşbu yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 47. maddesi a fıkrası

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, yükseköğretim kurumlarında 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

T.C KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ

T.C KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ T.C KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ Dayanak Madde 1-Kadir Has Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Yönergeler T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Birinci Bölüm Amaç Madde 1- Bu yönerge, Beykent Üniversitesi Kütüphane ve Öğrenme Kaynakları Daire Başkanlığı ve birim kütüphanelerinin

Detaylı

11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ AMAÇ 11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan ön lisans

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ GERZE MESLEK YÜKSEKOKULU İŞYERİ KABUL VE SÖZLEŞME FORMU (FORM 3) 1.NÜSHA

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ GERZE MESLEK YÜKSEKOKULU İŞYERİ KABUL VE SÖZLEŞME FORMU (FORM 3) 1.NÜSHA İŞYERİ KABUL VE SÖZLEŞME FORMU (FORM 3) 1.NÜSHA T.C. İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİİTİM SÖZLEŞMESİ FOTOĞRAF ÖĞRENCİNİN T.C. Kimlik Numarası Adı Soyadı Öğrenci Numarası Öğretim Yılı Telefon Numarası İkametgah

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TRAFİK YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TRAFİK YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TRAFİK YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, can ve mal güvenliği yönünden; Yüzüncü Yıl Üniversitesinin yönetimi altındaki alanlar içinde trafik düzeninin sağlanması

Detaylı

TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*) 11.06.2015 Tarih ve S-2015/08 sayılı Senato oturumunun 7 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir.

TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*) 11.06.2015 Tarih ve S-2015/08 sayılı Senato oturumunun 7 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir. TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*) 11.06.2015 Tarih ve S-2015/08 sayılı Senato oturumunun 7 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SA İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SA İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALAR (01.01.2017 tarihinden itibaren) Sıra No. Kanun Maddesi Ceza Maddesi Fiil 2013 % 7,80) 2014 % 3,93)

Detaylı

VODAFONE ĠġORTAĞIM CEPTE WIFI KAMPANYA TAAHHÜTNAMESĠ

VODAFONE ĠġORTAĞIM CEPTE WIFI KAMPANYA TAAHHÜTNAMESĠ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Kurumsala Özel Cepte Wi-Fi Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek 2 de belirtilen GSM hatlarımız için imzaladığımız

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALAR (01.01.2014 tarihinden itibaren) 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, diğer yükseköğretim diploma programlarına

Detaylı

T.C. Erzurum Teknik Üniversitesi. Öğrenci Kayıt Kabul ve Başvuru İşlemlerine İlişkin Yönerge

T.C. Erzurum Teknik Üniversitesi. Öğrenci Kayıt Kabul ve Başvuru İşlemlerine İlişkin Yönerge T.C. Erzurum Teknik Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul ve Başvuru İşlemlerine İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesi Eğitim Öğretim

Detaylı

UNESCO TÜRKİYE MİLLÎ KOMİSYONU YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

UNESCO TÜRKİYE MİLLÎ KOMİSYONU YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar UNESCO TÜRKİYE MİLLÎ KOMİSYONU YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Staj Yönergesi Amaç Madde 1- Kapsam Madde 2- Dayanak Madde 3-

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Staj Yönergesi Amaç Madde 1- Kapsam Madde 2- Dayanak Madde 3- Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Staj Yönergesi Amaç Madde 1- Bu staj yönergesinin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrencilerinin

Detaylı

İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ

İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ STAJI SÖZLEŞMESİ FOTOĞRAF ÖĞRENCİNİN T.C. Kimlik Numarası Adı Soyadı Öğrenci Numarası

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNETMELİĞİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNETMELİĞİ ATILIM ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNETMELİĞİ Kapsam Madde 1- Bu yönetmelik Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından Atılım Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilere burs verilmesiyle ilgili hükümleri kapsar.

Detaylı

a) 1 adet nüfus cüzdan fotokopisi,(adres ve telefon yazılacak)

a) 1 adet nüfus cüzdan fotokopisi,(adres ve telefon yazılacak) BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER Kısmi zamanlı olarak işe başlayacak öğrencilerin aşağıda belirtilen evrakları, çalıştırılacak birim tarafından resmi yazı ile Daire Başkanlığımıza teslim edeceklerdir. Öğrencilerin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE GELİR VERGİSİ STOPAJI, SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYI VE SU BEDELİ İNDİRİMİ İLE ENERJİ DESTEĞİ UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

UFUK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YARIYIL İÇİ UYGULAMALARI VE YAZ STAJ YÖNERGESİ

UFUK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YARIYIL İÇİ UYGULAMALARI VE YAZ STAJ YÖNERGESİ UFUK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YARIYIL İÇİ UYGULAMALARI VE YAZ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Hemşirelik Yüksekokulunun Üniversite

Detaylı

VODAFONE SAMSUNG GALAXY POCKET CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SAMSUNG GALAXY POCKET CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Samsung Pocket Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ YURTLAR YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ YURTLAR YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ YURTLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının, kültürel ve sosyal gelişimlerine

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ YÖNERGESİ

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ YÖNERGESİ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 47 nci maddesi uyarınca

Detaylı

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İŞLETME STAJI SÖZLEŞMESİ

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İŞLETME STAJI SÖZLEŞMESİ T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İŞLETME STAJI SÖZLEŞMESİ Genel Hükümler MADDE 1 - (1) Bu sözleşme 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa uygun olarak, mesleki ve teknik eğitim yapan program öğrencilerinin işletmelerde

Detaylı

İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ

İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ STAJI SÖZLEŞMESİ FOTOĞRAF ÖĞRENCİNİN T.C. Kimlik Numarası Soyadı Öğrenci Numarası Öğretim Yılı Telefon Numarası

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Şehir Üniversitesinde uygulanacak yaz öğretimine ilişkin

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine özel öğrenci kabulüne

Detaylı