T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ EKONOMİ VE FİNANS KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ EKONOMİ VE FİNANS KULÜBÜ TÜZÜĞÜ"

Transkript

1 T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ EKONOMİ VE FİNANS KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1. Kuruluş Bu tüzük T.C. İstanbul Arel Üniversitesi nde planlı ve programlı çalışma yapmak üzere bir araya gelen öğrenciler tarafından kurulmuş olan Ekonomi ve Finans Kulübü nün; İsmi, adresi ve niteliğini Amaç ve faaliyetlerini Teşkilatlanma şekli, işleyişi ve kurucu üyelerini Evrak ve defterlerini Üyelik şartlarını Mali hususlarını Seçim esaslarını kapsar. Kulübe üye olan herkes bu tüzüğü kabul etmiş sayılır. MADDE 2. İsim, Adres ve Nitelik T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Ekonomi ve Finans Kulübü, İstanbul Arel Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Birliği Ana Tüzüğü uyarınca İstanbul Arel Üniversitesi Tepekent Kampüsü Büyükçekmece - İstanbul adresinde Öğrenci Kulüpleri ve Liderlik Ofisi nin denetiminde çalışmak üzere kurulmuştur. MADDE 3. Amaç ve Faaliyetler 3.1 Amaç: Küreselleşen dünyada hızla değişen ve gelişen, Türkiye ve Dünya ekonomik-finansal piyasaları ile bankacılık düzenlemeleri hakkında güncel konularda ve bir disiplin olarak Ekonomi biliminde araştırma ve incelemeler yapmak; bu konuda uzmanlaşmış kişi ve kuruluşların, deneyimlerini, Arel Üniversitesi öğrencileriyle paylaşmalarını sağlamaktır. Ekonomi ve Finans Kulübü; üyelerin, iş ve staj imkânlarından faydalanmalarını kolaylaştıracak, takım çalışma içinde birlikte gerçekleştireceğimiz projelerle sektöründe öncü firma ve temsilcilerle buluşturarak; öğrencilerin, yeniliklere açık, analitik düşünebilen, kişisel ve akademik açıdan gelişmiş bireylere dönüşmelerine yardımcı olmayı amaç edinmiştir. 3.2 Faaliyetler: Ekonomi ve Finans Kulübü, Madde 3.1 de belirtilen amaçlarına yönelik seminer, konferans, panel, kariyer günleri, gezi, fuar ve eğitimler düzenleyip; görsel ve dijital ortamlarda yayın yapar Ekonomi Finans Kulübü, sektöründe yer alan kurum ve kuruluşları ziyaret eder, bilgi paylaşımında bulunmak amacıyla kurum seminerleri düzenler.

2 Ekonomi ve Finans Kulübü, öğrencilerin aktif olarak yer alabildiği, topluma fayda sağlayacak sosyal sorumluluk projeleri düzenler Ekonomi ve Finans Kulübü, sektörde yer alan farklı ve yeni meslek dallarını üyelerine aktarır Ekonomi ve Finans Kulübü, kurumsal firmalarla irtibat halinde bulunarak; üyelerine iş ve staj imkanı sağlar. MADDE 4. Teşkilatlanma Şekli, İşleyiş ve Kurucu Üyeler Başkan: Hilal PIRIL Başkan Yardımcısı: Meral PARMAKSIZ Genel Sekreter: Fatih KURU Mali İşler: Barış DEMİRAL 4.1 Genel Kurul: Genel Kurul, Kulübün aktif üyelerinden oluşur. Yönetim kurulunu bir yıllığına seçer Kulübün iç yönerge kabul ve değişikliklerini oylar Üyelikten çıkarılma, fahri üyelik ve danışmanlık tekliflerini oylar Her akademik yılda en az bir kez toplanır. Yönetim kurulunun çağrısı ve/veya %51 aktif üyenin imzası üzerine olağan üstü toplanır Aktif üyelerin salt çoğunluğunu oluşturmamış olan genel kurul toplantıları geçerli sayılmaz. 4.2 Yönetim Kurulu: Yönetim Kurulu, her Akademik yılın başında genel kurul tarafından seçilen bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter, bir mali işler sorumlusundan oluşur Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda İstanbul Arel Üniversitesi Kulüpler Birliği doğal üyesidir. Kulüpler Birliğinde görev alabilir Kulüpler Birliği yönetimine girebilir Yönetim kurulu, kulübün çalışmalarının yürütülmesinden, denetlenmesinden, tüzüğün uygulanmasından, gelir ve giderlerinden Üniversite yönetimine ve üyelerine karşı sorumludur Yönetim kurulu, Kulüpler Birliği Genel Kurulu aracılığıyla Öğrenci Kulüpleri ve Liderlik Ofisi ile Kulüpler Birliği Üst Kurulu Mali İşler Komitesine Akademik yılın başında Kulübün bütçe taslağını ve öngörülen çalışma programını, Akademik yılsonunda ise yılsonu faaliyet ve mali bilançoyu sunar Yönetim kurulu toplantılarında alınan kararları karar defterine işler.

3 Yönetim kurulu üyeleri, fahri üyeleri ve danışmanları toplantılara davet edebilir, ancak bu kişiler oy kullanamazlar Yönetim kurulu, aktif üyelerin % 51 oyu ile görevden alınabilir. Kulüpler Birliği Üst Kurulu tarafından açılan bir soruşturma sonucunda görevlerinden alınan ve cezai işleme tabi tutulan yönetim kurulu üyelerinin kulüp üyelikleri devam eder ancak seçilme haklarını kaybederler, bir başka kulübün yönetim kurulunda yer alamazlar veya yeni bir kulüp kuramazlar. 4.3 Kurucu Üyeler: Merve ÖMER - Bankacılık ve Finans Hilal PIRIL - Bankacılık ve Finans Meral Parmaksız - Bankacılık ve Finans Onur Kerem AYDEMİR - Bankacılık ve Finans Canan DOĞAN - Bankacılık ve Finans Şuayip KARAPINAR - Bankacılık ve Finans Rafet Furkan KILAVUZOĞLU - Bankacılık ve Finans Fatih KURU - Uluslararası Ticaret ve Finans Onur KARTEPER - Uluslararası Ticaret ve Finans İzzet TOPÇUOĞLU - Uluslararası Ticaret ve Finans Barış DEMİRAL - Uluslararası Ticaret ve Finans MADDE 5. Evrak ve Defterler Ekonomi ve Finans Kulübü, T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri ve Liderlik Ofisi tarafından onaylanmış aşağıdaki defterleri tutmak zorundadır Karar Defteri: Genel kurul ve yönetim kurulu kararları bu deftere işlenir, alınan kararlar mevcut yönetim kurulu tarafından onaylanır Gelir - Gider Defteri: Üye aidatları, sponsorluk gelirleri vb. Kulübün tüm gelir giderleri bu deftere kayıt edilir, yapılan harcamalara esas olan yönetim kurulu karar sayıları gider bölümünde gösterilir Ana Kayıt ve Üye Kayıt Formu: Ana kayıt formuna içinde olduğu akademik yılın genel üye bilgileri, üye kayıt formunaysa üyenin bilgileri işlenir. Öğrenci Kulüpleri ve Liderlik Ofisi tarafından onaylanmamış ana kayıt ve üye kayıt formu geçersiz sayılır. Üye kayıt formunda Öğrenci Kulüpleri ve Liderlik Ofisi tarafından onaylanan tarih geçerli sayılır ve bu tarih baz alınarak üyenin seçme ve seçilme hakkı belirlenir.

4 MADDE 6. Üyelik Şartları 6.1 Üyelik tanımları; Asil Üye: En az 6 aylık kaydı olan ve üye aidat borcu olmayan üyedir, oy kullanma hakkına sahiptir. Pasif Üye: Kulübe yeni katılmış ve/veya aidatını ödememiş üyedir oy kullanma hakkına sahip değildir. Fahri Üye: Öğrenci olmayan Arel üniversitesi akademik, idari personeli veya üniversite dışından olan üyedir normal üye aidatının 2 katını öder ve oy kullanma hakkına sahip değildir Kulüp üyeliklerinde en az 6 ay üye olanlar ve bu süre zarfında üye aidat borcu olmayanlar asil üye, bu şartları taşımayan üyeler pasif üye olacaklardır Asil üyeler yönetim kurulu seçimlerinde oy kullanma ve aday olma hakkına sahip olurlar Pasif üye şartlarını taşıyan üyeler seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar, ancak diğer tüm çalışmalara katılma hakkına sahiptirler. Yeni kurulmuş olan kulüplerde kurulduğu akademik yılda ve/veya 6 aylık süre içinde aktif-pasif üyelik şartları aranmaz ancak seçim gündemli genel kurulda, takvim açıklandıktan sonraki 15 gün içerisinde kulübe kayıt olan üyeler seçme ve seçilme hakkını kullanamazlar Kulübe, yönetim kurulu kararı ile fahri üye kabul edilir, ancak fahri üyelerin oy verme ve seçilme hakkı yoktur Bir öğrenci birden fazla kulübe üye olabilir Üyelik, her dönem başlangıcından itibaren ana kayıt formu ve üye kayıt formuna işlenerek gerçekleşir Üyelik her akademik yılın başında yenilenir Üyelikten çıkarılma; yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun %51 oy çoğunluğu ile gerçekleşir Tüm üye aidatları, kulübün yıllık olağan genel kurul tarihine kadar, ilgili hesap numarasına yatırılmış olmalı ve üye aidatları gelir defterine, ana ve üye kayıt formuna işlenmelidir. Kulübe üye olan öğrenci belirlenen yıllık kulüp aidatını ödemekle yükümlüdür Üye adaylarından hiçbirinin siyasi ve ayrıştırıcı söylemlerde bulunmayacağına taahhüt etmesi İşletme ve Ekonomi Kulübü üyeleri yapılacak kulüp faaliyetlerinden yararlanmada öncelikli olma hakkına sahiptir. MADDE 7. Mali Hususlar 7.1 Ekonomi ve Finans Kulübü nün ana amacı faaliyet alanında üyelerine hizmet vermek ve olanak sağlamaktır. Kulüp bu doğrultudaki giderlerini karşılamak amacıyla ihtiyaç duyulduğu takdirde, aktif üyeleri ile birlikte ortak karar almak suretiyle aidat toplayabilir. 7.2 Ekonomi ve Finans Kulübü faaliyetlerini, rektörlük onayı aldıktan sonra, özel sektör kuruluşlarının sponsorluğuyla gerçekleştirebilir.

5 7.3 - Kulüp yönetim kurulu her Akademik yılın başında yıl içinde öngördüğü faaliyetler ve bu faaliyetlerle ilgili öngörülen gelir ve giderleri bir bütçe taslağı olarak Kulüpler Birliği Üst Kurulu Mali işler Komitesine, Öğrenci Kulüpleri ve Liderlik Ofisi ne sunar Yönetim kurulu Akademik yılsonunda bütün gelir ve giderlerini belgeleriyle birlikte Öğrenci Kulüpleri ve Liderlik Ofisi ile Kulüpler Birliği Üst Kurulu Mali İşler Komitesine sunar Kulüp harcamaları yönetim kurulu kararı ve Öğrenci Kulüpleri ve Liderlik Ofisi, Mali İşler Dairesi onayıyla yapılır ve kulüp Mali İşler Sorumlusu tarafından takip edilir. MADDE 8. Seçim Esasları Yönetim kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından seçilir Yönetim Kurulu seçimleri her akademik yılın sonunda yapılır. Seçilen Yönetim Kurulu bir sonraki güz eğitim dönemi başlangıcı ile göreve başlar Tüm aktif üyeler seçme ve seçilme hakkına sahiptir Seçim Kapalı oy açık sayım esasına; salt çoğunluk sistemine göre yapılır. Salt çoğunluk oranı Genel Kurula katılan aktif üye sayısının 2/3 dür Aktif üyelerin 2/3 ü talep ettiği takdirde olağanüstü seçim yapılabilir. MADDE 9. Kulüp Danışman Öğretim Elemanı Yard. Doç. Dr. Cüneyt DİRİCAN MADDE 10. Kulüp Faaliyetlerinin Denetimi Kulübün faaliyet ve hareketlerinin tümünün denetimi İstanbul Arel Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri ve Liderlik Ofisi ile Öğrenci Kulüpleri Birliği Üst Kurulu tarafından gerçekleştirilir. MADDE 11. Tüzük Değişikliği Ekonomi ve Finans Kulübü tüzük değişikliği her akademik yılı başında Genel Kurul tarafından yapılır. Tüzük değişikliği Yönetim Kurulunun veya aktif üyelerin 1/3 ünün teklifi ile, ilgili değişiklik tasarıları sunularak, Genel Kurul Toplantısı ile gerçekleştirilir. İlgili değişiklik için, toplantıya katılan aktif üye sayısının 2/3 ünün oylamada değişiklik lehine oy vermesi gerekir. MADDE 12: Yürürlük Bu yönerge Üniversite Senatosunun olumlu görüşü ve Rektörün onayı ile yürürlüğe girer. MADDE 13: Yürütme Bu yönerge hükümlerini İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü yürütür.

Madde 4. Kulüpler; amaç ve çalışmalarını saptarken aşağıdaki kuralları göz önünde bulundurmak zorundadır.

Madde 4. Kulüpler; amaç ve çalışmalarını saptarken aşağıdaki kuralları göz önünde bulundurmak zorundadır. Amaç Madde 1. Bu tüzüğün amacı, Işık Üniversitesi öğrencilerinin ders dışı sosyal, kültürel, sportif çalışmalar yapabilmeleri; ilgilenen öğrecilerin, Üniversite tarafından sağlanan olanaklardan eşit ve

Detaylı

T.C. İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Yönergenin amacı, İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin, Atatürk

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ. Amaç. MADDE1-(1)Yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesi Öğrencilerinin,

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ. Amaç. MADDE1-(1)Yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesi Öğrencilerinin, ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE1-(1)Yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesi Öğrencilerinin, Amaç, Dayanak, Tanımlar, Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda sosyal,

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME KULÜBÜ (KBÜİK) ANA TÜZÜĞÜ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME KULÜBÜ (KBÜİK) ANA TÜZÜĞÜ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME KULÜBÜ (KBÜİK) ANA TÜZÜĞÜ GENEL HÜKÜMLER KULÜBÜN ADI, MERKEZİ ve KURULUŞU MADDE 1. Kulübün adı Karabük Üniversitesi İşletme Kulübü ve kısa adı KBÜİK dir. Karabük Üniversitesi

Detaylı

T.C. ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar,

T.C. ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar, T.C. ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar, Amaç MADDE 1- (1) Yönergenin amacı, Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin, Atatürk

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TARİH ARAŞTIRMALARI TOPLULUĞU

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TARİH ARAŞTIRMALARI TOPLULUĞU MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TARİH ARAŞTIRMALARI TOPLULUĞU Amaç MADDE 1- Muş Alparslan Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırmaları Topluluğu nun amacı, Tarih ile uğraşan ve bu bölüme ilgi duyan öğrencilerin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM

BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ (Yüksekokul Kurulu toplantı Tarihi: 28.11.2008 Toplantı Sayısı: 2008/02) Amaç, Dayanak, Tanımlar, Amaç BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Yönergenin

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SATRANÇ TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SATRANÇ TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SATRANÇ TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Hacettepe Üniversitesi Bilim-Kültür-Sanat-Spor Etkinlikleri ve Öğrenci Toplulukları Yönergesi hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

Detaylı

KOÇ ÜNİVERSİTESİ DERSDIŞI ÖĞRENCİ FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE Y16-OD-001

KOÇ ÜNİVERSİTESİ DERSDIŞI ÖĞRENCİ FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE Y16-OD-001 Sayfa : 1 / 12 1. AMAÇ Öğrenci topluluklarının temel amacı, öğrencilerin ders dışı sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerini değerlendirmek, geliştirmek ve/veya akademik koşullara katkıda bulunmak ve Üniversite

Detaylı

T.C GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ TĠYATRO KULÜBÜ ANA TÜZÜĞÜ

T.C GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ TĠYATRO KULÜBÜ ANA TÜZÜĞÜ T.C GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ TĠYATRO KULÜBÜ ANA TÜZÜĞÜ Kulübün Adı: Tiyatro Kulübü dür Gedik Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uygun olarak İlgili Rektör Yardımcısı

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ KÜLTÜR VE SANAT TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ KÜLTÜR VE SANAT TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ KÜLTÜR VE SANAT TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MADDE 1-TOPLULUK AMACI: Kültür ve Sanat Topluluk üyelerinin; a) Atatürk ilkeleri doğrultusunda toplumsal

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ SANKO ÜNİVERSİTESİ..... ÖĞRENCİ KULÜBÜ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ Dayanak Madde 1-:. Kulübü SANKO Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Ana Yönergesi doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur. Kulübün Adı Madde

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR VE SANAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR VE SANAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR VE SANAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosunun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve işleyiş

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL BĠLĠM ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ KULÜPLERĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ĠSTANBUL BĠLĠM ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ KULÜPLERĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ĠSTANBUL BĠLĠM ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ KULÜPLERĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Ġstanbul Bilim Üniversitesi öğrencilerinin ders dıģı sosyal,

Detaylı

OFİS MOBİLYALARI SANAYİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

OFİS MOBİLYALARI SANAYİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER MADDE 1: DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Türkiye de büro mobilyaları sanayi sektörüne mensup gerçek ve tüzel kişiler Ofis Mobilyaları Sanayi ve İşadamları Derneği adı ile bir dernek kurmuşlardır.

Detaylı

T.C. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci Topluluklarının Kurulması ve Çalışmalarının Düzenlenmesine İlişkin Yönerge

T.C. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci Topluluklarının Kurulması ve Çalışmalarının Düzenlenmesine İlişkin Yönerge T.C. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci Topluluklarının Kurulması ve Çalışmalarının Düzenlenmesine İlişkin Yönerge Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) öğrencilerinin

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı; bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle üniversite

Detaylı

Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönerge nin amacı, Yeditepe Üniversitesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve

Detaylı

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Öğrenci Konseyi Yönergesi

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Öğrenci Konseyi Yönergesi TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Öğrenci Konseyi Yönergesi (06.11.2008 tarih ve S-2008-14/4 sayılı Senato kararıyla kabul edilmiştir.) Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; TOBB Ekonomi

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ 1. KURULUŞ GEREKÇESİ Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Bilim-Kültür-Sanat Kulübü ismi ile anılır. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi

Detaylı

Kapsam Madde 2- Yönergede öngörülen esaslar, İzmir Üniversite sinin ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerini kapsar.

Kapsam Madde 2- Yönergede öngörülen esaslar, İzmir Üniversite sinin ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerini kapsar. İZMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, İzmir Üniversitesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ VE ANA TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Tanımlar

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ VE ANA TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Tanımlar T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ VE ANA TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı; kazanç amacına yönelik olmayan mali

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK:

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosunun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve işleyiş

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı; Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI Amaç Madde 1- Bu esasların amacı Yeditepe Üniversitesi öğrencilerinin ders dışı, sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerde bulunabilmeleri

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ IEEE ÖĞRENCİ KULÜBÜ TÜZÜĞÜ Madde 1 : İsim, Adres ve Nitelik Kulübün tam adı, Karabük Üniversitesi IEEE Öğrenci Kulübü dür.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ IEEE ÖĞRENCİ KULÜBÜ TÜZÜĞÜ Madde 1 : İsim, Adres ve Nitelik Kulübün tam adı, Karabük Üniversitesi IEEE Öğrenci Kulübü dür. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ IEEE ÖĞRENCİ KULÜBÜ TÜZÜĞÜ Madde 1 : İsim, Adres ve Nitelik Kulübün tam adı, Karabük Üniversitesi IEEE Öğrenci Kulübü dür. Kulübün yeri Karabük tür. Karabük Üniversitesi IEEE Öğrenci

Detaylı

TÜZÜK BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

TÜZÜK BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ TÜZÜK BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Madde 1. Derneğin Adı: Çevre Laboratuvarları Derneği dir. Derneğin Merkezi ANKARA dır. Dernek yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Bu tüzükte geçen; Asil

Detaylı

Madde 1- Derneğin; Adı; Anadolu Airsoft Derneği dir. İstanbul dadır, şubesi yoktur. Derneğin Renkleri, Siyah ve OD renkleridir.

Madde 1- Derneğin; Adı; Anadolu Airsoft Derneği dir. İstanbul dadır, şubesi yoktur. Derneğin Renkleri, Siyah ve OD renkleridir. Anadolu Airsoft Derneği Tüzüğü BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Merkezi, faliyet alanı ve çalışma konuları ile çalışma şekli. Madde 1- Derneğin; Adı; Anadolu Airsoft Derneği dir. İstanbul dadır, şubesi yoktur.

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTİSİ DOĞA VE KIŞ SPORLARI TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTİSİ DOĞA VE KIŞ SPORLARI TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTİSİ DOĞA VE KIŞ SPORLARI TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Topluluğun Amacı MADDE 1- Muş Alparslan Üniversitesi Doğa ve Kış Sporları Topluluğu, öğrencilerin ders dışı zamanlarını sosyal ve kültürel

Detaylı