OBJE TABANLI YAPI BİLGİ SİSTEMİ VE ÖRNEK UYGULAMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OBJE TABANLI YAPI BİLGİ SİSTEMİ VE ÖRNEK UYGULAMA"

Transkript

1 OBJE TABANLI YAPI BİLGİ SİSTEMİ VE ÖRNEK UYGULAMA Hakan AKÇIN, Serkan KARAKIŞ, Hakan ŞAHİN, Aycan Murat MARANGOZ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Müh. Fak., Jeodezi ve Fot. Müh. Bölümü, Zonguldak ÖZET Günümüzde yapı yogunluğunun olduğu bölgelerde yada kampus yapısı içerisindeki bina topluluklarındaki yapıların teknik özellikleri, detay içeriği ve diğer yapılarla ilişkilerinin, kartografrik içerikli görsel şekliyle yada görselleştirilmiş üç boyutlu haritalar kullanılarak oluşturulmuş coğrafi bilgi sistemleri ile sorgulama ve analizler yardımıyla belirlenmesi yapı bilgi sistemi olarak adlandırılmaktadır. Bu tür bilgi sistemlerinin en önemli unsurları gerçek metrik verileri içeren bir veri tabanı ve coğrafi konumuna bağlı olarak grafik yapısının oluşturulması ve nesneye dayalı veri tabanı ile ilişkilendirilmesinin sağlanmasıdır. Bu çalışmada, yapı bilgi sistemi oluşturulmasına yönelik olarak görsel yapının oluşturulma teknikleri ve objeye dayalı veri tabanı modeli anlatılarak, Safranbolu Sit alanı içerisindeki geleneksel Türk mimarisine yönelik olarak inşa edilmiş ve koruma altındaki yapılar için oluşturulmuş bir yapı bilgi sistemi tanıtılacaktır. Anahtar Kelimeler: Obje Tabanlı Yapı Bilgi Sistemi, Veri Tabanı, Coğrafi Bilgi Sistemi GİRİŞ Yapı Bilgi Sistemi, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin yapılar için uygulanmasına yönelik olarak geliştirilmiş mimari tasarım çözümlerine ve bu çözümlerle oluşturulan sistemlere verilen addır. Yapı Bilgi Sistemi'nin üç temel özelliği bulunmaktadır. Bunlar: Yapıyı tanımlayan tüm verilerin tutulduğu bir sayısal veritabanına sahip olunması, Revizyonların bu veritabanında yapılması dolayısıyla, herhangi bir dokümanda yapılan bir değişikliğin, veritabanından üretilen tüm dokümanlara (görünüşler, listeler, vb.) yansıtılması, Tasarım ve restorasyon süreci boyunca toplanan tüm verilerin, daha sonra kullanılmak üzere saklanması. Bunun, sadece projeyi yapanın değil, yüklenici ve yapı sahibinin de kullanabileceği bir bilgi deposu oluşturmasıdır. Yapı Bilgi Sistemi, daha kaliteli tasarımların, daha kısa sürede ve daha az maliyetle gerçekleştirilmesine olanak sağlar. Yapı Bilgi Sistemi kullanımı, sadece tasarımcının değil aynı zamanda kullanıcılarında yararlar sağlamaktadır. Yapı Bilgi Sisteminde, Yapı üretim süreci her açıdan kayıt altına alınmaktadır. Yapı ölçeğinde, her yapının imar durumundan zemin ruhsatına, katlarının yapımından kullanımına kadar bütün aşamalar, teknik açılımları ve sorumlularının bilgisinin yer aldığı kayıt ortamı hazırlanmaktadır.

2 2 Bu açıdan tarihi binalar da bu türden Yapı Bilgi Sistemi içinde yeralmalıdır. Bu binaların sicil kayıdından, tarihsel süreç içerisinde geçirdiği değişiklikler ve en son düzenlenmiş hali için gerkli sözel ve grafik dökümantasyonlar tarihi mirasın korunması ve gelecek nesillere bu yapılara ilişkin bilgilerin aktarılması için önemlidir. Geleneksel Türk Mimarisi, tarih boyunca Türklerin içinde oturdukları ve yaşadıkları ev tipleri, ibadethaneleri, hanları, hamamları, çeşmeleri, yolları gibi pek çok mekansal yapıya ilişkin olarak oluşturulmuştur. Tarih boyunca Orta Asya dan Balkanlara, Kuzey Afrika dan Karadeniz in Kuzeyine kadar geniş bir alanda yaşayan Türklerin, pek çok uygarlıktan Osmanlı İmparatorluğuna miras kalan ve zamanımıza kadargelebilen, mekansal yapı geleneksel Türk Mimarisi denilmektedir. Örneğin, 17. yüzyıla kadar incelenebilen evlere bakarak özgün oda düzeni plan şeması, çok katlılığı ve çatı biçimi farklı olup, yapım sistemi ağşap çatkı arası dolgu veya bağdadi olanlar Türk Evleri olarak adlandırılırlar (Günay 1981). Ülkemiz tarihsel yerleşimler konusunda oldukça zengindir. Ancak bu zenginliklerin sahibi olmak kadar, ayakta kalabilmiş tarihi dokuların, yerel birimlerden başlayarak ülke bazında tespit edilmesi, (gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için) kapsamlı ve sistematik olarak kayıtlarının tutulması ve korunmanın özgün şekle sadık kalınarak yapılmasının gerekliliği de düşünülmelidir (Ünal 1998, Yeşilçiçek 1995). Kültürel mirasımızın bir parçası olan, geçmişten günümüze ulaşmış ve bu çalışma için uygulama alanı olarak seçilmiş tarihi mekanlardan biri de Safranbolu dur. Safranbolu, ülkemizde ve dünyada, günümüz öncesi yerleşimleri yansıtan ve kent bazında korumanın başarılabildiği bir yerdir. Yapılan çalışmada; tarihi Safranbolu kentinde UNESCO tarafından koruma altına alınmış ahşap evlere ilişkin bir Yapı Bilgi Sistemine yönelik plot uygulama gerçekleştirilmiştir (Ergin, 2003). TARİHİ SAFRANBOLU VE MİMARİSİ Safranbolu, ülkemizde ve dünyada, günümüz öncesi insan yerleşimlerinin çevresel dokusu içinde korunabilmiş en üstün örneklerinden biridir. Safranbolu tarihi yapıları, yıllar önceki uygarlıkların yaşayışını çok iyi yansıtan sağlam bir mimarlık bilgisi ile kurulmuştur. O devirlerin ekonomik kaynakları, insanların kültürel yaşam koşulları ve sahip oldukları teknoloji, bugün bir çok disiplinin ilgisini çekmeyi başarmış, tarihi ve sanatsal özelliği bir arada bulunduran Safranbolu yu biçimlendirmiştir. Korumanın kent ölçeğinde başarılmış olması Safranbolu yu Korumanın Başkenti unvanına kavuşturmuştur. Şehir çok eskilere dayanan bir tarih ve kültür birikiminin ve Osmanlı İmparatorluğu nun en güçlü dönemlerinde elde edilen ekonomik zenginliğin ürünüdür. Bugünkü haliyle Safranbolu, geleneksel Türk toplum yaşantısının tüm özelliklerini taşıyan, onun tarihi ve kültürel ürünlerini orijinal çevresi içinde dünya insanına sunan nadide bir kenttir. İlçede, 1120 si koruma altında olan sayısız kültürel eser bulunmaktadır. Bu miktar tüm ülkede koruma altına alınmış toplam elli bin kadar eserin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. İki ayrı sit alanında ve orijinal haliyle korunan bu eserler Safranbolu yu bir açık hava müzesi haline getirmiştir. Sahip olduğu zengin kültürel miras ve bu mirası korumaktaki başarısı Safranbolu yu Türkiye de ve dünyada üne kavuşturmuş bunu sonucu olarak da 1994 yılı sonlarında UNESCO tarafından Dünya Miras Listesine alınmıştır.

3 3 Safranbolu yu ülkemizde ve dünyada ön plana çıkaran en önemli unsur geleneksel Türk mimarisi tarzındaki Safranbolu evleridir. Safranbolu evleri, yüzlerce yıllık bir süreçte oluşan Türk kent kültürünün günümüzde yaşamaya devam eden en önemli yapı taşlarıdır. İlçe merkezinde 18., 19. yy. ile 20. yy. ın başlarında yapılmış yaklaşık 2000 geleneksel Türk evi bulunmaktadır. Bu eserlerin 800 kadarı koruma altındadır. Safranbolu; kuzeybatı Karadeniz bölgesinde önceleri Zonguldak iline bağlıyken 1995 yılında Karabük ün il yapılmasıyla, Karabük e bağlı, koordinatları ' Kuzey enlemi, ' Doğu boylamıyla sınırlı merkez ilçe olmuştur. Yeni yönetim düzenine göre komşu iller; Bartın ve Kastamonu, komşu ilçeler; Ulus, Eflani, Araç, Ovacık tır. Safranbolu ya özgü işler arasında; dericilik, nalbantlık, demircilik, bakırcılık, dokumacılık ve orman endüstrisini sıralayabiliriz. GELENEKSEL SAFRANBOLU EVLERİ İÇİN YAPI BİLGİ SİSTEMİ Geleneksel Safranbolu evleri için gerçekleştirilen plot proje için Çarşı Bölgesi seçilmiş olup bu bölge; Babasultan Mahallesi, Musala Mahallesi, Çavuş Mahallesi, Karaali Mahallesi, Çeşme mahallesi, İzzetpaşa Mahallesi ve Hacıhalil mahallelerini kapsamaktadır (bölgenin Ikonos uydu görüntüsü Şekil 1 de verilmiştir). Uygulaması için, bölgeye ait 1:1000 ölçekli halihazır pafta grafik altlık olarak kullanılmıştır. Pafta içinde belirlenen tarihi binalar (otel, gezi evi, özel mülk), dini yapı (camii), çeşme, han ve hamam, öznitelik bilgileriyle birlikte sisteme dahil edilmiştir. Ele alınan grafik haritanın konum verileri ve eşyükseklik eğrileri sayısallaştırılarak, elde edilen vektör yapının topolojisi oluşturulmuştur (Şekil 2). Şekil 1: Safranbolu çarşı bölgesine ait Ikonos uydu görüntüsü.

4 4 Şekil 2: Proje alanının topolojisi oluşturulmuş vektör yapısı. Topolojinin tamamlanmasıyla, grafik verilere ait öznitelik bilgileri için nesneye dayalı veri tabanı oluşturulmuştur. Öznitelik bilgileri daha önce elde edilen anketlerdeki bilgilerden ve tasarımlardan oluşmaktadır. Bu bilgiler içerisinde Tablo 1 deki kategoriler oluşturulmuştur; Tablo 1: Öznitelik kategorileri. Bina Adı Kat Sayısı Mahalle Oda Sayısı Mevki Bina Yapım Yılı Adres Bina Yapı Malzemesi Pafta No Bina Yaptıran Parsel No Onarım Durumu Ada No İç mimarisi Mülk Sahibi Dış Mimarisi Kullanım Biçimi Onarım Tarihi Nesne yapısı olarak ele alınan katmanlar Şekil 3 ve Şekil 4 de verilmiştir. Şekil 3. Bina öznitelik verileri.

5 5 Şekil 4. Dini yapı öznitelik verileri. Elde edilen veri yapıları üzerinden gerçekleştirlen analiz ve sorgulamalarda ise Mapinfo CBS yazımı kullanılmıştır. Öncelikle CBS ortamında sayısallaştırılan haritadaki yapılar için topoloji kurulmuş ve yapılara ilişkin iç ve dış mimariye ilişkin grafik belgeler ve binaların fotoğrafları diğer öz nitelik bilgiler ile ilişkilendirilerek sorgu ve analizler gerçekleştirilmiştir. Şekil 5 de tarihi Hatice Hanım Konağının öznitelik sorgulaması görülmektedir. Şekil 6 da ise bu nesne için içmimari bilgi linki, Şekil 7 de ise restorasyon görmüş dış cephe görünüm linki ile birlikte sorgu sonucu görülmektedir. Şekil 5: Tarihi Hatice Hanım Konağı na ait öznitelik bilgileri.

6 6 Şekil 6: Tarihi Hatice Hanım Konağı na ait öznitelik ve içmimari bilgisi. Şekil 7: Tarihi Hatice Hanım Konağı na ait öznitelik, içmimari bilgisi ve restore edilmiş dış cephe görünümü.

7 7 Diğer bir örnek sorgulama olarak Paşa Konağı üzerinden elde edilenler verilebilir. Bu sorgu sonucunda da, öznitelik, içmimari grafik dökümantasyon ve onarım görmüş dış cephe görüntüsüne ilişkin olarak elde edilenler Şekil 8 ve Şekil 9 da verilmiştir. Ayrıca Şekil 10 ve Şekil 11 de Hatice Hanım Konağına ait restorasyon mimari bilgileri verilmiştir. Şekil 8: Paşa Konağı na ait öznitelik ve içmimari bilgisi. Şekil 9: Paşa Konağı na ait öznitelik, içmimari bilgisi ve restore edilmiş dış cephe görünümü.

8 8 Şekil 10: Hatice Hanım Konağı na ait kat restorasyon planları. Şekil 11: Hatice Hanım Konağı na ait ayrıntılı kat restorasyon planı.

9 9 SONUÇLAR Bulunduğumuz mekan içindeki tarihi varlıklar da, tıpkı yaşayan bir canlı varlık gibi zaman sürecinde sanatsal bir biçimde tasarlanmış, kendi karakteristik kişiliği ile kullanıma sunulmuş, uzun yıllar hizmet etmiş ve zaman içinde eskiyerek yok olmaya mahkum olmuştur. Ancak bu varlıkların tarihi miras olarak korunması ve gelecek nesillere tüm boyutlarıyla ve içeriğiyle aktarılması insanoğlunun önemli bir sorumluluğu olmaktadır. Bu sorumluluk bilinci içerisinde tarihi varlıkların korunması ve kayıt altına alınmasına yönelik en etkin çözüm olarak da coğrafi tabanlı bir Yapı Bilgi Sistemi oluşturulması gerekmektedir (Ergin ve diğerleri, 2005). Bu amaç doğrultusunda, Safranbolu çarşı bölgesinde oluşturulan bir test alanında plot uygulama gerçekleştirilmiş ve elde edilen sonuçlar tanıtılmaya çalışılmıştır. Çalışmada, nesne tabanlı uygulamalar içerisinde nesneye ilişkin fotoğraf gibi görsel kayıtların grafik bilgiyle link kurularak sorgulanmanın yapılmasında, sistem sadece bir belgeye link kurulmasına izin vermektedir. Bu durum nesneye ilişkin birden fazla görsel belgenin ilişkilendirilmesinde sorun yaratmaktadır. Bu soruna alternatif bir çözüm olarak birden fazla belgenin power point dosyası olarak Microsoft ofis grubu içerisinde sunumu, coğrafi nesne sorgulamasında açılarak belgelerin eş zamanlı görüntülenmesi sağlanabilmiştir. Diğer bir çözüm olarak; linklerin tek bir sütunda yazılması yerine, birden fazla sütünda yazılmasıyla ve o an için bu linklerin bağlantısının değiştirilmesi ile bu sorun giderilmiştir. Safranbolu daki tarihi yapılara ilişkin Yapı Bilgi Sisteminin plot proje olarak uygulamasının, ülke coğrafyamızın çok geniş bir bölümüne yayılmış olan tarihi mekanların korunabilmesi, kayıt altına alınabilmesi ve sürdürülebilir bir anlayışla gelecek nesillere aktarılmasında bir pencere oluşturabileceği düşünülmektedir. KAYNAKLAR Günay, R., Geleneksel Safranbolu Evleri ve Oluşumu. Kültür Bakanlığı Yayınları: 456, Kültür Eserleri Dizisi 8., Ankara. Ergin, Ö., Tarihsel Koruma Bölgelerinde Mekansal Bilgi Sistemi ve Safranbolu Uygulaması. Yüksek Lisans Tezi, ZKÜ FBE, Zonguldak. Ergin, Ö., Karakış, S., Şahin, H. Ve Akçın, H., Geleneksel Safranbolu Mimarisinin Kayıt Altına Alınmasına Yönelik Cbs Uygulaması: Safranbis. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Bildiriler Kitabı, Mart 2005, Ankara. Ünal, Z.G., Bilgisayar Destekli Tarihi Çevre Koruma Bilgi Sistemi Oluşturulması ve Gaziantep Kentsel Sit Alanında Örneklenmesi. Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi FBE, İstanbul. Yeşilçiçek, E., (1995) Tarihsel Konut Yapıları ve Yerleşmelerin Günümüze Kazandırılması ve Buna Yönelik Çözümlerin Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ FBE, İstanbul.

CBS Tabanlı Eski Çarşı Turist Bilgi Sisteminin Tasarımı

CBS Tabanlı Eski Çarşı Turist Bilgi Sisteminin Tasarımı CBS Tabanlı Eski Çarşı Turist Bilgi Sisteminin Tasarımı Merve Polat, Umur Kuriş, İsmail Rakıp Karaş ÖZET Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mmervepolat@hotmail.com,

Detaylı

ANTALYA KENTİNDEKİ DOĞAL SİT ALANLARINA İLİŞKİN SORUNLARIN İRDELENMESİ *

ANTALYA KENTİNDEKİ DOĞAL SİT ALANLARINA İLİŞKİN SORUNLARIN İRDELENMESİ * AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2009, 22(2), 179 190 ANTALYA KENTİNDEKİ DOĞAL SİT ALANLARINA İLİŞKİN SORUNLARIN İRDELENMESİ * Arzu VURUŞKAN a Veli ORTAÇEŞME Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

Research Highlights. İçindekiler İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. Bölüm Başkanından. Genel Bilgiler. Araştırmalar ve Diğer Çalışmalar.

Research Highlights. İçindekiler İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. Bölüm Başkanından. Genel Bilgiler. Araştırmalar ve Diğer Çalışmalar. MİMARİ RESTORASYON BÖLÜMÜ ÖZEL SAYISI İçindekiler Bölüm Başkanından Genel Bilgiler Araştırmalar ve Diğer Çalışmalar Eğitim 3 6 10 75 2015 Bölüm Başkanından Prof. Dr. Başak İPEKOĞLU Mimari Restorasyon Bölüm

Detaylı

T.C. ISPARTA VALİLİĞİ

T.C. ISPARTA VALİLİĞİ Isparta Evleri T.C. ISPARTA VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ISPARTA EVLERİ Dr. Doğan DEMİRCİ Isparta - 2011 i Dr. Doğan DEMİRCİ T.C. ISPARTA VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları: 7 ISPARTA

Detaylı

Kentsel Kültürel Mirasın Korunması ve Sürdürülebilirliği: Ankara Hamamönü Örneği *

Kentsel Kültürel Mirasın Korunması ve Sürdürülebilirliği: Ankara Hamamönü Örneği * Ankara Araştırmaları Dergisi n Journal of Ankara Studies Kentsel Kültürel Mirasın Korunması ve Sürdürülebilirliği: Ankara Hamamönü Örneği * Conservation and Sustainability of Urban Cultural Heritage: The

Detaylı

VİZYON 2023 ÖNGÖRÜ PANELLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA / TARİHİ KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI

VİZYON 2023 ÖNGÖRÜ PANELLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA / TARİHİ KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI VİZYON 2023 ÖNGÖRÜ PANELLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA / TARİHİ KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI Prof.Dr.Yıldız Sey 1. Bugünkü Durumun Türkiye ve Dünya Açısından Değerlendirmesi Bilindiği gibi Türkiye, bölgelere

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GIS (COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ) KAPSAMINDA BATIKENT TELEKOM SANTRALİ ŞEBEKE PLANLARININ SAYISALLAŞTIRILMASI,

Detaylı

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Şehir ve

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Şehir ve Bir Stüdyo Çalışması, İYTE: Alaçatı Tarihi Yerleşim Alanı Koruma Projesi* Nicel YILMAZ SAYGIN, Nilgün KİPER, Evrim GÜÇER İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ülkemizde doğal

Detaylı

Dosya Koordinatörü Fatih Söyler. Yayına Hazırlayanlar Deniz Aygün. Grafik Tasarım Harman Şaner Çakmak. Grafik Uygulama Songül Düzgün

Dosya Koordinatörü Fatih Söyler. Yayına Hazırlayanlar Deniz Aygün. Grafik Tasarım Harman Şaner Çakmak. Grafik Uygulama Songül Düzgün KENTSEL KORUMADA FARKLI UYGULAMA VE YAKLAŞIMLAR Dosya Editörü: Pınar Aykaç, ODTÜ, Mimarlık Bölümü, Restorasyon Yüksek Lisans Programı/Arş. Gör. Anayasa nın 63. maddesinde, Devlet, tarih, kültür ve tabiat

Detaylı

EMLAK BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURULMASINDA ATAŞEHİR PİLOT PROJESİ TASARIMI VE UYGULAMASI

EMLAK BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURULMASINDA ATAŞEHİR PİLOT PROJESİ TASARIMI VE UYGULAMASI EMLAK BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURULMASINDA ATAŞEHİR PİLOT PROJESİ TASARIMI VE UYGULAMASI Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) uygulamalarında işin başlangıcında bir proje yönetim yöntemi belirlenmelidir. Proje yönetim

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI CBS-COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ARACILIĞIYLA VERİ TABANI OLUŞTURULMASI VE COĞRAFYA DERSİNDE KULLANILMASI

Detaylı

OTURUM 4 3 BOYUTLU UYGULAMALAR

OTURUM 4 3 BOYUTLU UYGULAMALAR OTURUM 4 3 BOYUTLU UYGULAMALAR Oturum Başkanı: Yrd. Doç.Dr. Hakan Akçın Citysurf Yazılımı İle 3 Boyutlu Kentler Yoltay (Piri Reis Ltd.), E. Uçaner (Etimesut Bel.) G. Dağgez ( Piri Reis ltd.) Çorum Belediyesi

Detaylı

Ankara Kentinin UNESCO Dünya Miras Alanı Adaylığı için Bir Öneri ve Eylem Planı *

Ankara Kentinin UNESCO Dünya Miras Alanı Adaylığı için Bir Öneri ve Eylem Planı * Ankara Araştırmaları Dergisi n Journal of Ankara Studies Ankara Kentinin UNESCO Dünya Miras Alanı Adaylığı için Bir Öneri ve Eylem Planı * The Nomination of Ankara City for UNESCO World Heritage Site A

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ALTYAPI BİLGİ SİSTEMLERİ VE ÜLKEMİZDE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

ESKİ TÜRK EVİ NİN BUTİK OTELE DÖNÜŞÜMÜNDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER (SAFRANBOLU EVLERİ VE SOĞUKÇEŞME SOKAĞI KARŞILAŞTIRMALAR DAHİLİNDE)

ESKİ TÜRK EVİ NİN BUTİK OTELE DÖNÜŞÜMÜNDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER (SAFRANBOLU EVLERİ VE SOĞUKÇEŞME SOKAĞI KARŞILAŞTIRMALAR DAHİLİNDE) ESKİ TÜRK EVİ NİN BUTİK OTELE DÖNÜŞÜMÜNDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER (SAFRANBOLU EVLERİ VE SOĞUKÇEŞME SOKAĞI KARŞILAŞTIRMALAR DAHİLİNDE) SANATTA YETERLİK TEZİ Y. Mimar İlknur YÜKSEL Anabilim Dalı: İç Mimarlık

Detaylı

SİT ALANLARI YÖNETİM SİSTEMİ (SAYS)

SİT ALANLARI YÖNETİM SİSTEMİ (SAYS) SİT ALANLARI YÖNETİM SİSTEMİ (SAYS) Dilek TEZEL 1, İbrahim ÖZDEMİR 2, İmren YENİPINAR 3 1 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Ankara, dilek.tezel@csb.gov.tr 2 Çevre

Detaylı

Stil Matbaacılık İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi Yayıncılar Sokak Stil Binası Seyrantepe 4.Levent / İstanbul Tel: 0212 281 92 81

Stil Matbaacılık İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi Yayıncılar Sokak Stil Binası Seyrantepe 4.Levent / İstanbul Tel: 0212 281 92 81 Tarihi Kentler Birliği Şerifler Yalısı Mektep Sokak No: 7 Emirgan / İstanbul www.tarihikentlerbirligi.org Yayıma hazırlayan Yayımlayan ÇEKÜL Vakfı www.cekulvakfi.org.tr Tarihi Kentler Birliği www.tarihikentlerbirligi.org

Detaylı

TARİHİ YIĞMA BİNALARA UYGULANAN YAPISAL RESTORASYONLARIN BİNA DİNAMİK ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ

TARİHİ YIĞMA BİNALARA UYGULANAN YAPISAL RESTORASYONLARIN BİNA DİNAMİK ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ TARİHİ YIĞMA BİNALARA UYGULANAN YAPISAL RESTORASYONLARIN BİNA DİNAMİK ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ ÖZET: F. Aras 1 1 Yardımcı Doçent Doktor, İnşaat Müh. Bölümü, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul Email:

Detaylı

KENT KİMLİĞİ KAPSAMINDA FESTİVALLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ULUSLARARASI ALTIN SAFRAN FİLM FESTİVALİ ÖRNEĞİ *

KENT KİMLİĞİ KAPSAMINDA FESTİVALLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ULUSLARARASI ALTIN SAFRAN FİLM FESTİVALİ ÖRNEĞİ * KENT KİMLİĞİ KAPSAMINDA FESTİVALLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ULUSLARARASI ALTIN SAFRAN FİLM FESTİVALİ ÖRNEĞİ * Serkan POLAT Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi, serkanp@sakarya.edu.tr Semra AKTAŞ POLAT

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Cilt/Vol.:8-Sayı/No: 1 : 145-152 (2007) ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE ERGENE HAVZASI ÇEVRE BİLGİ

Detaylı

DÜNYA KADASTRO ZİRVESİ

DÜNYA KADASTRO ZİRVESİ DÜNYA KADASTRO ZİRVESİ 20 25 Nisan 2015 İSTANBUL, TÜRKİYE TÜRKİYE DE İKİNCİ KADASTRO YAPILMASININ GEREKLİLİĞİ VE ALMANYA ÖRNEĞİ Ahmet KARACA Ömer YURDAKUL Mehmet ŞEN Kadastro Şube Müdürü Harita Yüksek

Detaylı

Turizm Amaçlı Değişen Tarihi Bölge Talimhane nin Sokak Cephelerinde Mimari Kimliği Oluşturan Verilerin İncelenmesi

Turizm Amaçlı Değişen Tarihi Bölge Talimhane nin Sokak Cephelerinde Mimari Kimliği Oluşturan Verilerin İncelenmesi MAKALE / ARTICLE Turizm Amaçlı Değişen Tarihi Bölge Talimhane nin Sokak Cephelerinde Mimari Kimliği Oluşturan Verilerin İncelenmesi Architectural Identity in Changing Historical Areas: The Street Facades

Detaylı

ı r r a Y i i l m Pl t s t i

ı r r a Y i i l m Pl t s t i Hi ul anb t s I em ent Pl an İ s t an bu anı Pl m ma ı r d a ay Y öne hi i r a t T i l st or ag i cal an M Pe a ul n s i n İ s t anbul T ar i hi Yar ı mada Yönet i m Pl anı Eki m 2011 ÖNSÖZ İnsanlık tarihinin

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE AKILLI ETKİLEŞİMLİ VE ANALİZ TABANLI KENT BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE UYGULAMASI

YEREL YÖNETİMLERDE AKILLI ETKİLEŞİMLİ VE ANALİZ TABANLI KENT BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE UYGULAMASI YEREL YÖNETİMLERDE AKILLI ETKİLEŞİMLİ VE ANALİZ TABANLI ÖZET KENT BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE UYGULAMASI Arş.Gör.Abdurrahman GEYMEN, Arş.Gör.İsmail R.KARAŞ, Prof.Dr.İbrahim BAZ Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Asuman AYSU MERSİN-MEZİTLİ DE ANALİTİK HİYERARŞİ TEKNİĞİ İLE ALAN KULLANIM ÖNERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 YILI FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 YILI FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 YILI FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ Kent Rehberi Sistem & Kitap & Satış Güncellemesi Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları

Detaylı

Sanayi Alanlarının Dönüşümü: Uşak Eski Tabakhane Deri Sanayi Bölgesi. Conversion of Industrial Areas: Usak Old Tannery Leather Industry Zone

Sanayi Alanlarının Dönüşümü: Uşak Eski Tabakhane Deri Sanayi Bölgesi. Conversion of Industrial Areas: Usak Old Tannery Leather Industry Zone Sanayi Alanlarının Dönüşümü: Uşak Eski Tabakhane Deri Sanayi Bölgesi Nurhan KOÇAN* * Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Bornova, İzmir, TÜRKİYE Sorumlu yazar: nurhankocan@mynet.com

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi Hakemli Dergi

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi Hakemli Dergi hkm Jeodezi, Jeoinformasyon Arazi Yönetimi Dergisi Hakemli Dergi 2011/3 Özel Sayı 6 ayda bir yayımlanır. Yaygın süreli yayın Ücretsizdir Sahibi A. Fahri ÖZTEN Genel Yayın Yönetmeni Timur Bilinç BATUR Yazı

Detaylı

İSTANBUL TARİHİ YARIMADA YAYALAŞTIRMA PROJESİ

İSTANBUL TARİHİ YARIMADA YAYALAŞTIRMA PROJESİ İSTANBUL TARİHİ YARIMADA YAYALAŞTIRMA PROJESİ Mevcut Durum Değerlendirmesi Haziran 2014 www.embarqturkiye.org Raporu Hazırlayanlar: Çiğdem Çörek Öztaş, Şehir Plancısı Merve Akı, Şehir Plancısı Katkıda

Detaylı

1. OTURUM. Kentsel ve Mekansal Dönüşüm / Kavramlar Şengül ÖYMEN GÜR / Oturum Başkanı

1. OTURUM. Kentsel ve Mekansal Dönüşüm / Kavramlar Şengül ÖYMEN GÜR / Oturum Başkanı 1. OTURUM 1 Kentsel ve Mekansal Dönüşüm / Kavramlar Şengül ÖYMEN GÜR / Oturum Başkanı KENTSEL DÖNÜŞÜM VE UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNDEKİ TARİHİ VE ANITSAL YAPILAR Dr. Alkiviades PREPIS Mimar-Mühendis

Detaylı