GÜRÜLTÜNÜN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. Sevtap Yılmaz Demirkale. İTÜ Mimarlık Fakültesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜRÜLTÜNÜN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. Sevtap Yılmaz Demirkale. İTÜ Mimarlık Fakültesi"

Transkript

1 GÜRÜLTÜNÜN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Prof. Dr. Sevtap Yılmaz Demirkale İTÜ Mimarlık Fakültesi Günlük yaşamda, seslerin varlığı, insanların kendilerini iyi hissetmesi için gereklidir. Konuşma, müzik, doğadaki sesler, yaşantımız için vazgeçilmezdir. Ancak, istenmeyen ses olarak tanımlanan gürültü, insan sağlığını olumsuz olarak etkiler.

2 Gürültü yeni bir kavram değildir. Roma zamanında bile insanların uymak için yaptıklarına tanık olunmuş, o zaman da gece iki tekerlikli roma arabalarının yola çıkması yasaklanmıştır. Bu gürültü kontrolünün ilk örneklerindendir. Gelişen teknoloji ve beraberinde getirdiği kentleşme sorunu sonucunda gürültü giderek önem kazanmış, insan sağlığını ciddi biçimde etkileyen bir çevre sorunu haline dönüşmüştür. Özellikle günümüzde modern hafif malzemelerin kullanıldığı yapılarda ciddi önlemler alınma gereği duyulmuştur.

3 197l de Dünya Sağlık Örgütü (WHO) çalışma grubu, gürültünün, insan iyiliğine karşı ana bir tehdit olarak görülmesi gerektiğini bildirilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü Sağlığı, sadece hastalık veya zayıflığın bulunmaması olarak değil tam anlamıyla fiziksel, ruhsal, sosyal refah ve mutluluk olarak tanımlar. Dünya Sağlık Örgütü tarafından oluşturulan yönerge değerleri gürültü politikalarında yaygın biçimde kullanılır ve bunlar çeşitli durumlar için zararlı sağlık etkilerine neden olamayacak gürültü düzeyi eşiklerini belirlerler. Sağlık bu koşullarda refah ve mutluluğu kapsar.

4 Eşitlik Gelir, cinsiyet, yaş, ırk ve sakatlığa bağlı olarak farklı gruplar, mekanları farklı şekilde kullanır ve farklı düzeyde ve tipte gürültüye maruz kalırlar. Bu sağlık açısından eşitsizliğe neden olur. Örneğin; yaşlı insanlar, sakatlığı bulunanlar, işsizler, uzun süreli bir hastalığı olanlar ve çocuklarına bakan kadınlar bir işi olanlara göre evde daha çok zaman geçirirler. Düşük gelir grubundaki insanların yaşadığı konut bölgelerinde insanların daha yüksek dış gürültüye maruz kalmaları ve daha düşük iç gürültü yalıtımı yapılmış olması muhtemeldir. WHO nun yaptığı araştırmalara göre: Avrupa nüfusunun yaklaşık %25 i 65 dba (Leq(24)) nın üzerinde ulaşım gürültüsüne maruz kalmaktadır. 65 dba değerindeki bir ses basınç düzeyinde uyku bölünür ve çeşitli sağlık sorunları ortaya çıkar. Dört Avrupa ülkesi olan Fransa, Almanya, İngiltere ve Hollanda da, karayolu gürültüsü, toplumun % ini olumsuz etkilemektedir

5 Gürültünün insan üzerindeki etkileri incelenirken üç önemli etken göz önüne alınabilir: Can sıkması, İletişimi engellemesi, Devamlı duyma bozukluğu riski. Bunlarla beraber dikkate alınması gereken birçok etken bulunmaktadır: hacmin kullanımı, hangi zamanda kullanıldığı, gürültünün süresi ve tipi gibi. Gürültünün insan sağlığına olan etkileri birkaç ana başlık altında toplanabilir. Bunlar; 1.Gürültüye bağlı işitme bozukluğu 2.Konuşmanın engellenmesi 3.Gürültünün uyku üzerindeki etkileri 4.Gürültünün kardiyovasküler ve fizyolojik etkileri 5.Gürültünün ruh sağlığı üzerindeki etkileri 6.Gürültünün iş performansı üzerindeki etkileri 7.Gürültünün konut alanlarındaki genel davranış ve rahatsızlık üzerindeki etkileri

6 Gürültünün Uyku Üzerindeki Etkileri Bölünmemiş kesintisiz bir uyku, sağlıklı insanların iyi bir fizyolojik ve ruhsal yapıya sahip olmaları için gereklidir. Uyku bölünmesi ise, çevre gürültülerinin olumsuz etkilerinin başında gelir. Gecenin ardından gelen gündüz periyodunda, birey uyanıkken bazı olumsuz etkiler gözlenir: Bunlar, uyku almanın kalitesinde düşüş, yorgunluk hissinde artış, bunalımlı hal ve davranışlar, düşük performanstır. Aynı zamanda gürültüye maruz kalan insanlarda, sakinleştirici ve uyku ilacı alımında artış görülmüştür.

7 Japonya da bir anket düzenlenerek, gece oluşan gürültülerin uyku kalitesine olan etkisi ölçülmeye çalışılmıştır. Bu araştırma yaşları arasında 3600 bayana uygulanmıştır. Kişiler, farklı gürültülere sahip, sekiz adet karayolu kenarı bölgeden seçilmiştir. Sonuçlar göstermiştir ki, alınan uykunun kalitesi, gece oluşan trafik hacmi ile ilişkilidir. Ankette uyku kalitesini belirleyen parametreler ise, uykuya dalmadaki güçlük, uyku sırasında uyanma, çok erken kalkma, uykusuzluk hissetmedir.

8 8 saatlik gece periyodunda, kez tekrar eden bu olayların LAeq(8) değeri ise db dir. Bu değer, sürekli gece gürültüsü LAeq(8) saat değeri olan 30 db in altında olmasına rağmen, aralıklı gürültülü olduğu için kritik değerdir. Bu açıdan, aralıklı gürültülerin söz konusu olduğu çevrelerde, gece gürültüsünün limit değerleri iyi belirlenmelidir. Kritik çevrelerde, inceleme iyi yapılmalıdır. Bu kritik çevreler: 1.Düşük arkaplan ses seviyesine sahip çevreler: Örneğin, sessiz olan şehir dışı oturma alanlarında, gece trafiği, standart değerlerin altında da olsa, rahatsız edicidir. 2.Gürültü ve titreşimin aynı anda oluştuğu çevreler: Örneğin, tren yolu gürültüsü ve karayolunda geçen ağır taşıtlar. 3.Düşük frekans içeriğine sahip gürültü kaynakları: Örneğin, ses basınç düzeyi 30 dba nın altında bile olsa, düşük frekans içeriği sebebiyle rahatsız edici olur.

9 Gürültünün Kardiyovasküler ve Fizyolojik Etkileri Genel olarak varılan sonuca göre, uzun süre maruz kalınan LAeq,(24) olarak ölçülmüş db değerinde bir karayolu gürültüsünün, olumsuz kardiyovasküler etkileri olacaktır. Riskin az olması, tehlikeyi azaltmamaktadır. Çünkü bugün gürültüye maruz kalan geniş bir toplum kesimi, gelecekte de aynı gürültüye maruz kalacaktır, dolayısıyla risk faktörü de artacaktır. Gürültünün Ruh Sağlığı Üzerindeki Etkileri Fizyolojik rahatsızlık yaratan gürültü seviyelerinin başlangıç değerlerinin kolaylıkla belirlenmesine karşılık, psikolojik rahatsızlığın sınırlarını çizmek kolay olmamaktadır. İnsan topluluklarının ve bireylerin gürültüye karşı tepkileri toplumdan topluma başkalıklar gösterebilmektedir.

10 Psikolojik rahatsızlığın belirlenmesindeki parametreler şu şekilde sınıflandırılabilir: Kişinin o andaki psikolojik durumu Keyifli, Keyifsiz, Kişinin o andaki genel eylem durumu Çalışma, Dinlenme, Uyuma gibi Kişinin o eyleme bağlı olarak yaptığı iş, Çalışma : Problem çözme, kompozisyon hazırlama, Dinlenme : Dans, okuma, dinlenme gibi Uyuma Sesin niteliği Trafik sesi, Yazı makinası sesi gibi Sesin seviyesi Çevresel gürültüler, insanın ruh sağlığını direkt olarak etkilemez, ancak mevcut ruh hastalıklarını hızlandırdığı ve arttığı gözlenmiştir. Çevresel gürültülerin ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri çeşitli bulgular içerir: Endişe, duygusal stres, sinir bozuklukları, baş ağrıları, mide bulantısı, asabiyet, ruh hali değişimleri, sosyal çatışmalarda artış, elde edilen bulgulardır. Daha ciddi bulgular olarak nevroz ve psikoz sayılabilir.

11 Gürültünün İş Performansı Üzerindeki Etkileri Bu konuda yapılan birkaç alan araştırması, gürültünün iş hatalarına ve kazalarına yol açtığını göstermiştir. Ancak etkiler, gürültünün tipine ve yapılan işe bağlıdır. Laboratuar ve işyerindeki çalışmalar, gürültünün dikkat dağıtan uyarıcı bir unsur olduğunu ortaya koymuştur. Kısa süreçte, gürültüden kaynaklanan uyarıcılık basit işlerdeki performansı arttırır. Ancak karmaşık işlerdeki kavrama performansı oldukça kötüleşir. Kavrayış üzerindeki etkiler içinde, en çok, okuma, dikkat odaklama, problem çözme ve hafıza gürültüden etkilenir. Genel olarak gürültü, yapılan işin miktarını etkilemez, ancak işin doğruluğunu etkiler. Frekans ve zamana ait karakteristikler de önemli rol oynar. Yüksek frekanslı sesler, düşük frekanslı seslerden daha fazla işi aksatır. Aralıklı gürültüler de, aynı düzeye sahip sürekli gürültülerden daha fazla ters etki yaratır. Aralıklı gürültüler de kendi içinde farklıdır. Periyodik olmayan aralıklı gürültüler, periyodik olanlardan daha rahatsız edicidir ve ani gürültünün etkileri en fazla olabilir. Ancak yine söylenebilir ki, yukarıda bahsedilen etkiler, işin tipine ve diğer faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir

12 Rahatsızlığın neden oluştuğu ve dereceleri çeşitli faktörlere bağlıdır: Bunlar: 1.Gürültünün karakteristiği: frekans spektrumu, zaman aralığı 2.Gürültüden kaynaklanan kesintiler: Konsantrasyon bozulması, TV izlemenin zorlaşması, vb. 3.Gürültüye karşı bireysel hassasiyet: Bireylerin gürültüye karşı hassasiyeti aynı değildir. 4.Gürültü kaynağına olan kişisel tavır: Çalan müziğin bize mi, başkalarına mı ait olduğu oldukça fark yaratır. 5.Gürültünün azaltılmasında başvurulacak yetkili ve etkin bir kurum olup olmadığı. Toplumda, gürültüden kaynaklanan rahatsızlık, daha önce yukarıda belirtildiği gibi, sadece gürültünün akustik karakterine bağlı değildir. Sosyal ve ekonomik faktörler de rahatsızlık derecesini etkiler. Gürültü kaynağı olan şahsa ya da gruba karşı duyulan korku, Gürültünün azaltılmasında yetkili olan kuruma duyulan güven, Bireysel gürültü hassasiyeti, Bireyin tek başına gürültüye karşı koyabilme gücü hissedip hissetmemesi gibi faktörler de etkilidir. Örneğin gürültünün, ekonomik olarak güçlü bir kesimden gelmesi, bireyin tavrını ve duyulan rahatsızlığı etkileyebilir. Bu faktörler dışında, yaş, cinsiyet ve bireyin sosyoekonomik durumu da etkilidir

13 Gürültülerin Sınıflandırılması dba I. Derecedeki Gürültüler Konforsuzluk Rahatsızlık Sıkılma duygusu Kızgınlık Konsantrasyon ve Uyku Bozukluğu dba II. Derecedeki Gürültüler Fizyolojik gürültü Kalp atışının değişimi Solunum hızlanması Beyindeki basıncınazalması dba III. Derecedeki Gürültüler Fizyolojik gürültü Baş ağrısı dba IV. Derecedeki Gürültüler İç kulakta bozukluk 140 > dba V. Derecedeki Gürültüler Kulak zarının patlaması. Gürültü Açısından Etkenler 1) Fiziksel Ekenler İşitme Hasarlılığı 2) Fizyolojik Etkenler Vücuttaki Bozukluklar Kalp atışının bozulması Kesiklilik Metabolizmada bozukluk Uyku Bozukluğu 3) Psikolojik Etkiler Sinir sistemi dejenere olur Aşırı tepkiler Hoşnutsuzluk, tedirginlik duygusu 4 Performans Etkileri Eylem üzerindeki etkisi Konuşma ile girişim olayının olması konuşmanın kesilmesi Dinleme ve anlaşma güçlüğü Konsantrasyonun kesilmesi Dinlenmenin etkilenmesi 5) Dinlenme ve bozukluğu

14 Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (2002/49/EC) Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (2002/49/EC) Amaçları: Çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu kişilerin huzur ve sükununun, beden ve ruh sağlığının bozulmaması için gerekli tedbirlerin alınması için: Çevresel gürültüye maruz kalma seviyelerinin, hazırlanacak gürültü haritaları, akustik rapor ve çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu ile belirlenmesi, Çevresel gürültü ve etkileri hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi, Gürültüyü önleme ve azaltmaya yönelik eylem planlarının hazırlanması ve bu planların uygulanması. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (2002/49/EC) Avrupa Birliği uyum sürecinde ortaya çıkan ortak tutum belgesi uyarınca Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 1 Nisan 2005 de yürürlüğe konulmuş, 7 Mart 2008 tarihinde ve en son 4 Haziran 2010 tarihinde yenilenmiştir.

15 Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; -Çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu kişilerin huzur ve sükûnunun, beden ve ruh sağlığının bozulmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak ve -kademeli olarak uygulamaya konulmak üzere; Amaç -değerlendirme yöntemleri kullanılarak çevresel gürültüye maruz kalma seviyelerinin, -hazırlanacak gürültü haritaları, akustik rapor ve çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu ile belirlenmesi, -çevresel gürültü ve etkileri hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi, -gürültü haritaları, akustik rapor ve çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu sonuçları esas alınarak;

16 Amaç -özellikle çevresel gürültüye maruz kalma seviyelerinin insan sağlığı üzerinde zararlı etkilere sebep olabileceği ve -çevresel gürültü kalitesini korumanın gerekli olduğu yerlerde, gürültüyü önleme ve azaltmaya yönelik eylem planlarının hazırlanması ve -bu planların uygulanması ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. GÜRÜLTÜ HARİTALARI Gürültü haritaları, gürültü düzeylerinin mekansal dağılımını gösterir. Gürültü haritaları özellikle büyük kentlerde, şehir planlama açısından önemli bir parametreyi oluşturur. Gürültü, kent ortamının bir parçasıdır ve bir çok kaynaktan beslenir. Kentsel gürültünün, aşırı düzeylere ulaşıp insan eylemlerini ve algılamasını etkilememesi için kontrol altında tutulmalıdır.

17 Gürültü haritalarının ana kullanımları: Yerel, bölgesel veya ulusal düzeyde gürültü problemlerini tanımlamak ve sayılara dökmek; Bu problemler hakkında kamuyu ve politikacıları bilgilendirmek; Şehir planlama ve trafik planlama için nesnel bir temel oluşturmak; Çevresel gürültü eğilimlerini izlemek; Gürültü azaltımı için amaç ve hedef oluşturmak; Gürültü yalıtım kriterlerini belirlemek; Mevcut kaynaklardan oluşan gürültünün azaltımı için eylem planları oluşturmaktır. Gürültüye maruz kalma kategorileri Kategori A (L gündüz cinsinden <55 dba) Alanı: Bu kategorinin en üst seviyesindeki gürültü rahatsızlık verici derecede değildir. Planlama kararı verilirken gürültü belirleyici bir faktör olarak değerlendirmeye alınmaz. Kategori B (L gündüz cinsinden dba) Alanı: Planlama kararlarında gürültü seviyesi göz önüne alınır. Gürültüye karşı gerekli tedbirler alınarak planlama kararları verilir. Kategori C (L gündüz cinsinden dba) Alanı: Planlama kararı genellikle verilmez. Ancak kamu yararı gerektiren hallerde, daha sessiz bir yer bulunamaması nedeniyle izin verilmek zorunda kalınması halinde arka plan gürültü seviyesi göz önünde bulundurularak gürültüye karşı tedbirler alınır. Kategori D (L gündüz cinsinden >74 dba) Alanı: Planlama kararı verilmez.

18 Planlama aşamasında uyulması zorunlu kriterler MADDE 7 c) Belediye sınırları ve mücavir alan içinde ilgili belediye; yapıların mimari projelerinde ve yapı ruhsatlarında 28 inci maddede belirtilen şartların aranmasıyla yükümlüdür. Planlama aşamasında uyulması zorunlu kriterler MADDE 28 Planlama aşamasındaki faaliyetler için uyulması zorunlu kriterler aşağıda belirtilmiştir:a) 7/3/2008 tarihinden sonra inşa edilmiş ve bu Yönetmeliğin yayım tarihinden sonra inşa edilecek yapıların mimari projelerinde, yapı tiplerine bağlı olarak Ek- VII de yer alan Tablo-9 da verilen sınır değerlerin sağlanması zorunludur. *Bahsedilen Tablo 9: İç Ortam Gürültü Seviyesi Sınır Değerlerini vermektedir.

19 Planlama aşamasında uyulması zorunlu kriterler b) Planlama aşamasında; ulaşım, işletme, tesis, eğlence yeri, imalathane, atölye, işyeri gibi planlanan faaliyetler 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25 inci maddede verilen esas ve kriterlere göre değerlendirilir. Uygun olmayan durum varsa faaliyete izin verilmez. * İlgili maddeler, Kara yolu, Raylı sistem, Hava alanları, Su yolları, İşletme, tesis ve işyerleri ve Şantiye alanları için çevresel gürültü kriterlerini ve Yapılarda çevresel titreşim kriterlerini içermektedir. Planlama aşamasında uyulması zorunlu kriterler c) Nazım İmar Planları ve Uygulama İmar Planlarının hazırlanması aşamasında 27 nci maddede öngörülen gürültüye maruz kalma kategorileri dikkate alınır.

20 Rekreasyon ve eğlence yerlerinin çevresel gürültü kriterleri b) Çok hassas kullanım alanlarını etkileyen açık ve yarı açık eğlence yerlerinde canlı müzik yapılması yasaktır. Bu alanlarda, açık ve yarı açık olan eğlence yerlerinin kurulmasına izin verilmez. * Çok hassas kullanımlar: Konut, yataklı hizmet veren sağlık kurumları, eğitim kurumları, çocuk ve yaşlı bakım evleri, canlı müzik izni almış olan oteller hariç diğer oteller, açık arazideki ve yerleşim alanı içindeki sessiz alanlar gibi kullanımları Rekreasyon ve eğlence yerlerinin çevresel gürültü kriterleri c) Çok hassas kullanım alanlarını etkileyen mevcut açık ve yarı açık eğlence yerleri, bu maddenin (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen sınır değerleri sağlayacak şekilde gerekli tedbirler alınarak kapalı hale getirilir.

21 Rekreasyon ve eğlence yerlerinin çevresel gürültü kriterleri ç) Çok hassas kullanım alanları dışında canlı müzik yapan üzeri ve etrafı fiziksel olarak açık ve yarı açık eğlence yerleri, bahçeli gazino, lunapark, animasyon ve eğlence merkezleri, fuar, piknik yerleri, açık hava sinemaları gibi kamuya açık olan yerler ile lokanta, kahvehane, dükkân, gazino, dans salonu, diskotek, kulüp, bar ve düğün salonu gibi kapalı eğlence yerlerinden çevreye yayılan çevresel gürültü seviyesi, Leq gürültü göstergesi cinsinden arka plan gürültü seviyesini 5 dba dan ve 7 dbc den daha fazla aşamaz. Rekreasyon ve eğlence yerlerinin çevresel gürültü kriterleri d) Birden fazla eğlence yerinden çevreye yayılan toplam gürültü seviyesi, Leq gürültü göstergesi cinsinden arka plan gürültü seviyesini 7-10 dba aralığından fazla aşamaz. Bu aralık esas alınmak kaydıyla, toplam çevresel gürültü seviyesi; gürültüye maruz kalınan alandaki etkilenen kişi sayısı, gürültü kaynağı ile gürültüye hassas mekanlar arasındaki mesafe gibi faktörler göz önünde bulundurularak İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile belirlenir. Bu bentte verilen sınır değerin aşılması halinde, arka plan gürültü seviyesine katkısı olan her bir eğlence yeri sınır değer aşımından eşit olarak sorumludur. Gürültüye katkı oranları belirlendikten sonra her bir işletme gerekli tedbirleri alır.

22 Rekreasyon ve eğlence yerlerinin çevresel gürültü kriterleri e) Kapalı eğlence yeri veya yerlerinin çok ve orta derecede hassas kullanım alanlarının altında, üstünde, bitişiğinde olması halinde; hassas kullanım alanı içinde Leq gürültü göstergesi cinsinden arka plan gürültü seviyesi sağlanır. Rekreasyon ve eğlence yerlerinin çevresel gürültü kriterleri h) Bu maddede belirtilen eğlence yerlerinin oluşturduğu çevresel gürültüye maruz kalan kişilerin ve yaşanan şikâyetlerin yoğunluğu göz önünde bulundurularak İl Mahalli Çevre Kurul Kararı ile çalışma saati sınırlaması getirilebilir veya canlı müzik yayını kaldırılabilir.

23 Alanlar Kara Yolu Çevresel Gürültü Sınır Değerleri Gürültüye hassas kullanımlardan eğitim, kültür ve sağlık alanları ile yazlık ve kamp yerlerinin ağırlıklı olduğu alanlar Ticari yapılar ile gürültüye hassas kullanımların birlikte bulunduğu alanlardan konutların yoğun olarak bulunduğu alanlar Ticari yapılar ile gürültüye hassas kullanımların birlikte bulunduğu alanlardan işyerlerinin yoğun olarak bulunduğu alanlar Planlanan/Yenilenmiş/ Onarılmış yollar L gündüz L akşam L gece Mevcut yollar L gündüz L akşam L gece Endüstriyel alanlar Hafif Raylı Sistemler İçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri Yerüstü İstasyonları Yer altı İstasyonları L eq Gişeler, merdivenler, koridorlar 55 Platformlar (platform Platformlar (platform kenarından 1,8 m) Duran ve kalkan trenler için L eq Duran ve kalkan 70 trenler için 80 kenarından 1,8 m) Geçen Trenler 75 Geçen Trenler 85 Çalışır durumda bekleyen trenler için Çalışır durumda 65 bekleyen trenler için İstasyon içinde Havalandırma sistemi 55 Caddelerde havalandırma kanalları 55 (9.0 m de) İstasyon içinde kapalı hacimlerde 80 bulunan acil havalandırma fanları (22.5 m. de) 65

24 Hava Alanı Çevresel Gürültü Sınır Değerleri Alanlar Küçük hava alanları (yılda elli binin altında iniş/ kalkışın olduğu hava alanları) Büyük hava alanları (yılda elli bin ve üstü iniş/ kalkışın olduğu hava alanları) Gürültüye hassas kullanımlardan eğitim, kültür ve sağlık alanları ile yazlık ve kamp yerlerinin ağırlıklı olduğu alanlar Ticari yapılar ile gürültüye hassas kullanımların birlikte bulunduğu alanlardan konutların yoğun olarak bulunduğu alanlar Ticari yapılar ile gürültüye hassas kullanımların birlikte bulunduğu alanlardan işyerlerinin yoğun olarak bulunduğu alanlar L gündüz L akşam L gece L gündüz L akşam L gece Endüstriyel alanlar Endüstri tesisleri için çevresel gürültü sınır değerleri Alanlar L gündüz L akşam Gürültüye hassas kullanımlardan eğitim, kültür ve sağlık alanları ile yazlık ve kamp yerlerinin yoğunluklu olduğu alanlar Ticari yapılar ile gürültüye hassas kullanımların birlikte bulunduğu alanlardan konutların yoğun olarak bulunduğu alanlar Ticari yapılar ile gürültüye hassas kullanımların birlikte bulunduğu alanlardan işyerlerinin yoğun olarak bulunduğu alanlar Endüstriyel alanlar L gece

25 Şantiye Alanı İçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri Faaliyet türü (yapım, yıkım ve onarım) L gündüz Bina 70 Yol 75 Diğer kaynaklar 70 İç Ortam Gürültü Seviyesi Sınır Değerleri Kullanım Alanı Kapalı Pencere L eq Açık Pencere L eq Kültürel Tesis Alanları Sağlık Tesis Alanları Eğitim Tesisleri Alanları Tiyatro salonları Sinema salonları Konser salonları Konferans salonları Yataklı tedavi kurum ve kuruluşları, dispanser, poliklinik, bakım ve huzur evleri ve benzeri. Dinlenme ve tedavi odaları Okullardaki derslikler, özel eğitim tesisleri, kreşler, laboratuarlar ve benzeri. Spor salonu, Yemekhane Kreşlerdeki yatak odaları 30 40

26 İç Ortam Gürültü Seviyesi Sınır Değerleri Kullanım Alanı Kapalı Pencere L eq Açık Pencere L eq Turizm Yerleşme Alanları Otel, motel, tatil köyü, pansiyon ve benzeri yatak odası Konaklama tesislerindeki restoran Sit Alanları Arkeolojik, doğal, kentsel, tarihi ve benzeri Ticari Yapılar Büyük ofis Toplantı salonları Büyük daktilo veya bilgisayar odaları Oyun odaları Özel büro (uygulamalı) Genel büro (hesap, yazı bölmeleri) İş merkezleri, dükkanlar ve benzeri Ticari depolama Lokantalar İç Ortam Gürültü Seviyesi Sınır Değerleri Kullanım Alanı Kapalı Pencere L eq Açık Pencere L eq Kamu Kurum Ofisler Kuruluşları Laboratuarlar Toplantı salonları Bilgisayar odaları Spor Alanları Spor salonları ve yüzme havuzları Konut Alanları Yatak odaları Oturma odaları 45 55

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ 4 Haziran 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27601 Çevre ve Orman Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETMELİK ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4 Haziran 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27601 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK Amaç MADDE 1 ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Resmî Gazete YÖNETMELİK ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4 Haziran 2010 CUMA Çevre ve Orman Bakanlığından: Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 27601 ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ÇEVRE YASASI (18/2012 Sayılı Yasa) Madde 59 Altında Yapılan Tüzük

ÇEVRE YASASI (18/2012 Sayılı Yasa) Madde 59 Altında Yapılan Tüzük ÇEVRE YASASI (18/2012 Sayılı Yasa) Madde 59 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Çevre Yasası nın 59 uncu maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü

Detaylı

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE 7 Mart 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26809 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ (2002/49/EC) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Yönetmelik Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (2002/49/EC) Amaç Madde 1 Kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar Madde 4

Yönetmelik Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (2002/49/EC) Amaç Madde 1 Kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar Madde 4 Yönetmelik Çevre ve Orman Bakanlığından: Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (2002/49/EC) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik;

Detaylı

Yönetmelik (01.07.2005 tarih ve 25862 sayılı Resmi gazetede yayımlanmıģtır.

Yönetmelik (01.07.2005 tarih ve 25862 sayılı Resmi gazetede yayımlanmıģtır. Yönetmelik (01.07.2005 tarih ve 25862 sayılı Resmi gazetede yayımlanmıģtır. Çevre ve Orman Bakanlığından: Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (2002/49/EC) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler 03 10 Haziran 2010 Yayımlandığı Tarih 11 Haziran 2010 Sayı 450 İÇİNDEKİLER

Detaylı

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. III/2872E.395 R.Gazete No. 27601 R.G. Tarihi: 4.6.2010 Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ANKARA 2011 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Hava Yönetimi Dairesi Başkanlığı Çevre

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.03.2008 Resmi Gazete Sayisi: 26809

Resmi Gazete Tarihi: 07.03.2008 Resmi Gazete Sayisi: 26809 Resmi Gazete Tarihi: 07.03.2008 Resmi Gazete Sayisi: 26809 ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEGERLENDIRILMESI VE YÖNETIMI YÖNETMELIGI (2002/49/EC) BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

GÜRÜLTÜNÜN İŞİTME DIŞI ETKİLERİ. AYŞE ÖZTÜRK,MD, MsC, PhD ÇSGB, İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi,İzmir Bölge Laboratuarı.

GÜRÜLTÜNÜN İŞİTME DIŞI ETKİLERİ. AYŞE ÖZTÜRK,MD, MsC, PhD ÇSGB, İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi,İzmir Bölge Laboratuarı. GÜRÜLTÜNÜN İŞİTME DIŞI ETKİLERİ AYŞE ÖZTÜRK,MD, MsC, PhD ÇSGB, İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi,İzmir Bölge Laboratuarı. AMAÇ Gürültünün işitme dışındaki sağlık etkilerinin neler olduğu,bilimsel kanıtlar,

Detaylı

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠYÖNETMELĠĞĠ

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠYÖNETMELĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠYÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu kiģilerin

Detaylı

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 04.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27601 ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 04.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27601

Resmi Gazete Tarihi: 04.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27601 Resmi Gazete Tarihi: 04.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27601 ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GİRESUN İL MERKEZİNDE GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ ÖLÇÜMÜ VE HARİTASININ HAZIRLANMASI ERKAN KALIPCI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GİRESUN İL MERKEZİNDE GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ ÖLÇÜMÜ VE HARİTASININ HAZIRLANMASI ERKAN KALIPCI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GİRESUN İL MERKEZİNDE GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ ÖLÇÜMÜ VE HARİTASININ HAZIRLANMASI ERKAN KALIPCI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Konya, 2007

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ EYLEM PLANI 2009-2020. www.cevreorman.gov.tr

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ EYLEM PLANI 2009-2020. www.cevreorman.gov.tr T T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ EYLEM PLANI 2009-2020 www.cevreorman.gov.tr 1 ÖNSÖZ İnsanoğlunun hayatında huzur ve sükunetin değeri hiçbir varlıkla değiştirilemeyecek kadar yüksektir.

Detaylı

GÜRÜLTÜ KONTROL YÖNETMELİĞİ 1[1] (*) Gürültü Kaynakları; Karayolu, Havayolu Taşıma Araçları, sanayi, Yol ve İnşaat Makinaları

GÜRÜLTÜ KONTROL YÖNETMELİĞİ 1[1] (*) Gürültü Kaynakları; Karayolu, Havayolu Taşıma Araçları, sanayi, Yol ve İnşaat Makinaları GÜRÜLTÜ KONTROL YÖNETMELİĞİ 1[1] (*) GENEL HÜKÜMLER Amaç ve kapsam Kanuni Dayanak Uygulama alanı Tanımlar Gürültü Kaynakları; Karayolu, Havayolu Taşıma Araçları, sanayi, Yol ve İnşaat Makinaları Sanayi,

Detaylı

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 27 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27917 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1

Detaylı

YÖNETMELİK. öö) Az hassas kullanımlar: İdari ve ticaret binaları, çocuk bahçeleri, oyun alanları ve spor tesisleri gibi kullanımları,

YÖNETMELİK. öö) Az hassas kullanımlar: İdari ve ticaret binaları, çocuk bahçeleri, oyun alanları ve spor tesisleri gibi kullanımları, 27 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27917 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1

Detaylı

Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, Ahmet Necdet Sezer Kampüsü, 03200, AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, Ahmet Necdet Sezer Kampüsü, 03200, AFYONKARAHİSAR Afyon Kocatepe Üniversitesi 7 (2) Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF SCIENCE AFYONKARAHİSAR İL MERKEZİ KARAYOLU TRAFİK GÜRÜLTÜ HARİTASININ HAZIRLANMASI ERDOĞAN Saffet, DOĞAN Mevlüt,

Detaylı

YAPIDA YALITIM KONFERANSI

YAPIDA YALITIM KONFERANSI rt\ tmmob makina mühendisleri odası YAPIDA YALITIM KONFERANSI BİLDİRİLER KİTABI 11-12 ŞUBAT 1999 İSTANBUL MMO Yayın No:213 İl I tmmob ' H makina mühendisleri odası Sümer Sok No: 36/1-A Kızılay / ANKARA

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇEVRE SAĞLIĞI GÜRÜLTÜ KĠRLĠLĠĞĠ 850CK0036

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇEVRE SAĞLIĞI GÜRÜLTÜ KĠRLĠLĠĞĠ 850CK0036 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇEVRE SAĞLIĞI GÜRÜLTÜ KĠRLĠLĠĞĠ 850CK0036 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜRÜLTÜ PERDELERİNDE PEYZAJ TASARIMI KENTSEL SİSTEMLER VE ULAŞTIRMA YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI UZMANLIK PROJESİ Emine ATAOĞLU İSTANBUL, 2014 T.C.

Detaylı

TÜNEL KALIPLA İNŞA EDİLEN BİNALARDA YAŞANAN GÜRÜLTÜ PROBLEMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

TÜNEL KALIPLA İNŞA EDİLEN BİNALARDA YAŞANAN GÜRÜLTÜ PROBLEMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Uygulamalı Yerbilimleri Sayı:1 (Mayıs-Haziran 2008) 65-72 TÜNEL KALIPLA İNŞA EDİLEN BİNALARDA YAŞANAN GÜRÜLTÜ PROBLEMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA A Research about the Noise Problems in Buildings Constructed

Detaylı

GÜRÜLTÜ. Doç. Dr. Çağatay GÜLER Zakir ÇOBANOĞLU. Birinci Baskı

GÜRÜLTÜ. Doç. Dr. Çağatay GÜLER Zakir ÇOBANOĞLU. Birinci Baskı GÜRÜLTÜ Doç. Dr. Çağatay GÜLER Zakir ÇOBANOĞLU Birinci Baskı Ankara-1994 I. Basım: 3500 Adet-1994 ISBN 975-7572-44-6 Bu kitap, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sağlık Projesi

Detaylı

BÖLÜM 1. GÜRÜLTÜNÜN GENEL ÖZZELLİKLERİ VE ETKİLERİ. 1.1. Gürültünün Genel Özzellikleri ve Etkileri

BÖLÜM 1. GÜRÜLTÜNÜN GENEL ÖZZELLİKLERİ VE ETKİLERİ. 1.1. Gürültünün Genel Özzellikleri ve Etkileri GİRİŞ Çevre gürültüsünü oluşturan kaynaklar üzerinde en çok bilimsel ve teknolojik arştırmalar yapılan kentlerde en yaygın ve en fazla rahatsız edici gürültüler ulaşım sistemi özellikle motorlu araçlardan

Detaylı

İş ve Çevre Sağlığı Derlemeleri Dergisi

İş ve Çevre Sağlığı Derlemeleri Dergisi BİREY, TOPLUM, ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI AÇISINDAN GÜRÜLTÜ KAVRAMI Meşide Gündüzöz 1, Uğur Dadalı 1, Ömer Hınç Yılmaz 1, İlker Gündüzöz 2 1. S.B. Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi, Meslek Hastalıkları Kliniği,

Detaylı

KONYA DA TRAFİK GÜRÜLTÜSÜ VE BAZI ÖNERİLER

KONYA DA TRAFİK GÜRÜLTÜSÜ VE BAZI ÖNERİLER PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ YIL PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE CİLT MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ SAYI JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES SAYFA : 1997 : 3 : 3 : 447-456

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER Baskı: 500 adet, Ekim 2011 Yayımlayan: TMMOB adına TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreterya: Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Adres:

Detaylı