TASNĐF DIŞI T.C. MĐLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MĐLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 2015 YILI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT, TARĐF VE ANALĐZLERĐ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TASNĐF DIŞI T.C. MĐLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MĐLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 2015 YILI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT, TARĐF VE ANALĐZLERĐ"

Transkript

1 TASNĐF DIŞI T.C. MĐLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MĐLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 2015 YILI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT, TARĐF VE ANALĐZLERĐ TASNĐF DIŞI

2 ĐÇĐNDEKĐLER BĐRĐNCĐ BÖLÜM MĐLLĐ SAVUNMA BAKANLIĞI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT LĐSTESĐ ĐKĐNCĐ BÖLÜM - ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI 2015 YILI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT VE RAYĐÇ LĐSTESĐNDE OLMADIĞI ĐÇĐN ĐPTAL EDĐLEN MĐLLĐ SAVUNMA BAKANLIĞI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT TARĐF VE ANALĐZLERĐ - ĐPTAL EDĐLEN MĐLLĐ SAVUNMA BAKANLIĞI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT TARĐF VE ANALĐZLERĐ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MĐLLĐ SAVUNMA BAKANLIĞI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT TARĐF VE ANALĐZLERĐNDEN, ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI 2015 YILI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT TARĐFLERĐ FĐYAT LĐSTESĐNE GĐRDĐĞĐ ĐÇĐN ĐPTAL EDĐLEN ĐMALATLARIN POZ NUMARALARI DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MĐLLĐ SAVUNMA BAKANLIĞI 2015 YILI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT, TARĐF VE ANALĐZLERĐNDE RAYĐÇ VE TARĐFLERĐ DEĞĐŞEN ĐMALATLAR BEŞĐNCĐ BÖLÜM MĐLLĐ SAVUNMA BAKANLIĞI 2015 YILI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT, TARĐF VE ANALĐZLERĐNE YENĐ GĐREN ĐMALAT POZ NUMARALARI SAYFA NUMARASI ALTINCI BÖLÜM MĐLLĐ SAVUNMA BAKANLIĞI 2015 YILI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT, TARĐF VE ANALĐZLERĐ 1. Sökümler ve Onarımlar Tarihi Binalarda Sökme ve Onarımlar Alt Yapı Duvar ve Tavan Đşleri (Tuğla ve Alçıpaneller) Çatı ve Kalıp Đşleri Yalıtımlar-Dilatasyonlar Sıva ve Boyalar Döşeme ve Duvar Kaplamaları Ahşap Đşleri Alüminyum ve Demir Đşleri Diğer Đşler YEDĐNCĐ BÖLÜM MĐLLĐ SAVUNMA BAKANLIĞI ANALĐZLERĐNDE KULLANILAN YARDIMCI ANALĐZLER 7-1

3 BĐRĐNCĐ BÖLÜM MĐLLĐ SAVUNMA BAKANLIĞI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT LĐSTESĐ

4 2015 YILI MĐLLĐ SAVUNMA BAKANLIĞI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT LĐSTESĐ No: Analiz No: Analiz Adı: Br: Birim Fiyat: 1 MSB 126 Kapı ve Pencere Doğraması Madeni Aksamı ad 1,71 Sökülmesi 2 MSB 133/A Demir Çatı Makası, Profil veya Sac Kolon, Kriş Aşık tn 859,83 gibi Đmalatın Sökülmesi 3 MSB 134 Kalorifer Kazanı-Yakıt Tankı Kondens Deposu Boyler kg 1,10 Hidrofor gibi Teesisat Malzemelerinin Kaynakla Sökülmesi 4 MSB 135 Ahşap Oturma Çatı Onarımı Yapılması m ,88 5 MSB 136 Mevcut Duvar Đçinde Elektrik ve Telefon Borularının m 10,75 Döşenmesi için Kanal Açılması ve Harçla Döşenmesi 6 MSB 137 Ahşap Kapı Kasası ve Pervazı Onarımı m ,26 7 MSB 138/A Ahşap Kapı Kanadı Onarımı (Kereste Đle) m ,50 8 MSB 139 Ahşap Kapı Kanadı Onarımı (Kontraplak ile) m2 34,12 9 MSB 140 Ahşap Pencere Onarılması m ,33 10 MSB 141 Mevcut Kapı ve Pencere Kanatlarının Çalışır Duruma m2 5,84 Getirilmesi 11 MSB 142/A Kapı ve Pencere Camına Slikon Çekilmesi m2 8,99 12 MSB 144 Mevcut Mermer Plak veya Karo Mozaik Döşeme m2 6,63 Kaplamasının Onarılması ve Silinmesi 13 MSB 145 Mevcut Dökme Mozaik Döşeme Kaplaması Silinmesi m2 5,39 14 MSB 146 Eski Demir Đmalatın Boyaya Hazır Hale Getirilmesi m2 7,91 15 MSB 147 Ahşap Dolap Onarımı Yapılması m2 44,04 16 MSB 148 Ahşap Dolap Onarımı m2 23,09 17 MSB 149 Ahşap Dolap Onarımı Yapılması (kereste ile) m ,47 18 MSB 150 Ahşap Dolap Onarımı ( Meşe Kaplama Yonga Levha m2 66,94 ile) 19 MSB 153 Bozuk Betonarme Yüzeylerin Temizlenmesi m2 14,89 20 MSB 155 Beton Yüzeylerde Aderans Sağlamak Đçin Astar m2 11,10 Yapılması 21 MSB 156 Beton Yüzeylerde Tamir Harcı Đle Beton Tamiratı kg 3,77 22 MSB 157 Epoxy Enjeksiyon ile Çatlak Tamiri mt 524,28 23 MSB 158 Paspayının Kırılarak Donatının Açığa Çıkarılması m2 43,13 24 MSB 202/A Tarihi Binalarda Ahşap Döşeme Sökülmesi (Ahşap m2 13,92 Taşıyıcı sistem) 25 MSB 205 Tarihi Binalarda Đç ve Dış Sıva Sökülmesi m2 8,98 26 MSB 206 Tarihi Binalarda Taş Duvar Onarılması m2 44,08 27 MSB 207 Tarihi Binalarda taş Duvarların Eksik Taşlarının m3 500,94 Hazırlanarak Yerine Monte Edilmesi 28 MSB 208 Tarihi Binalarda Đç Sıva Yapılması m2 27,00 29 MSB 304/A Cüruf Dolgu Yapılması m3 8,36 30 MSB 305 Granülometrik Çakıl Serilmesi m3 25,56 31 MSB 314 Saha Betonu ve Beton Yollarda Demirli Genleşme m 14,92 Derzi Yapılması 32 MSB 315 Saha Betonu ve Beton Yollarda Büzülme Derzi m 5,17 Yapılması 33 MSB 316 Saha Betonu ve Beton Yollarda Đnşaat Derzi m 8,12 Yapılması 34 MSB 317 Saha Betonu ve Beton Yollarda Genleşme Derzi m 11,05 35 MSB 318/B J-8 Tipi Çevre Emniyeti Yapılması m2 21,05 1-1

5 2015 YILI MĐLLĐ SAVUNMA BAKANLIĞI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT LĐSTESĐ No: Analiz No: Analiz Adı: Br: Birim Fiyat: 36 MSB 319 Perde Duvar Üzeri Çerçeveli Galvanizli Tel Kafes Đle m2 122,10 Çevre Emniyeti Yapılması 37 MSB 319/A Hudut Karakolu için 3 mt yüksekliğinde çevre emniyeti mt 310,67 yapılması 38 MSB 322 Saha, tretuvar, yol, otopark, hangar ve atölye içi m3 181,09 beton kaplama yapılması (Hazır beton kullanılarak) 39 MSB 322/A Beton Kaplama Yapılması (C30/37 Hazır Beton m3 215,47 Kullanılarak) 40 MSB cm kalınlığında beton kaplama yapılması m2 45,65 (Granülometrik Kum-Çakıl) (A=250 m3/gün) 41 MSB 324 Kendiliğinden Yerleşen Beton m3 242,25 42 MSB 330 Bir Tek Kabloya Ait Yer Altı Kablo Kanalına Kum ve m 8,93 Harman Tuğlası Serilmesi 43 MSB 331 Bir adet AG ve bir adet YG Kablosunun Bulunduğu m 21,82 Kablo Kanalına Kum ve Harman Tuğlası Serilmesi (Tip-B) 44 MSB adet AG Kablosunun Bulunduğu Kablo Kanalına m 15,76 Kum ve Harman Tuğlası Serilmesi (Tip-C) 45 MSB adet AG ve YG Kablosunun Birlikte Yan Yana m 19,04 Bulundukları Kablo Kanalına Kum ve Harman Tuğlası Serilmesi (Tip-D) 46 MSB adet AG ve YG Kablosunun Birlikte Üst Üste m 20,90 Bulundukları Kablo Kanalına Kum ve Harman Tuğlası Serilmesi (Tip-E) 47 MSB 335 Çok adet AG ve YG Kablosunun Bulunduğu Kablo m 46,55 Kanalına Kum ve Harman Tuğlası Serilmesi (Tip-F) 48 MSB 336 Çok sayıda AG Kablosunun Bulunduğu Kablo Kanalına Kum ve Harman Tuğlası Serilmesi (Tip-G) m 23,07 49 MSB 401 Polistren Köpüğü Dilatasyon Yapılması (5 cm) m2 11,62 50 MSB 414/A1 Taşyünü Tavan Karosu Đle Asma Tavan Yapılması m2 27,92 (60x60x1.5) 51 MSB 415 Kartonpiyer Alçısı ile Perde Bandı Yapılması m 24,90 52 MSB 456 Isı Merkezi Bacalarında Harman Tuğlası ile Baca Đçi m3 462,38 Kaplama Yapılması 53 MSB 501 Betonarme Çatı Üzerine Ahşap Kadronlu Döşeme m2 43,78 Kaplaması Yapılması 54 MSB 501/A1 Betonarme Çatı Üzerine 5/10 Ahşap Kadron m2 21,89 Yapılması (75x100) 55 MSB 501/B1 Betonarme Çatı Üzerine 5/5 Ahşap Kadron Yapılması m2 16,74 (75x100) 56 MSB 501/C Betonarme Çatı Üzerine 5/10 Ahşap Kadron m2 25,52 Yapılması (50x100) 57 MSB 502 Betonarme Çatı Üzerine Ahşap Kadronlu Döşeme m2 39,29 Yapılması 58 MSB 503 Çatı örtüsü altına yönlendirilmiş lifli levha (OSB-3) (11 m2 17,81 mm) ile kaplama yapılması 59 MSB 505 Đglo Đçin Eğri Yüzeyli Çıplak Beton ve Betomarme m2 84,94 Kalıbı 60 MSB 506 Đglo Đçin Düz Yüzeyli Çıplak Beton ve Betonarme m2 58,02 Kalıbı 1-2

6 2015 YILI MĐLLĐ SAVUNMA BAKANLIĞI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT LĐSTESĐ No: Analiz No: Analiz Adı: Br: Birim Fiyat: 61 MSB 521/A2 Boyalı Sac Sandviç Sistem Çatı Kaplaması Yapılması m2 63,51 62 MSB 521/B2 Boyalı Trapezoidal Kesitli Sac Çatı Kaplaması m2 33,38 Yapılması 63 MSB 522 Mevcut Betonarme Ön Yapımlı Hazır Beton Plak Veya m2 86,15 6x10 Ahşap Kadronlar Üzerine 6 cm Cam Yünü Dolguyu, 0.70 mm Kalınlığında Trapezoidal Alüminyum Levhalar Đle Çatı Örtüsü Yapılması 64 MSB 523 Mevcut Betonarme Ön Yapımlı Hazır Beton Plak Veya m2 91,55 8x10 Ahşap Kadronlar Üzerine 8 cm Cam Yünü Dolguyu, 0.70 mm Kalınlığında Trapezoidal Alüminyum Levhalar Đle Çatı Örtüsü Yapılması 65 MSB 530/A 25 cm Genişliğinde Alüminyum Saçak Alın Kaplaması m 41,93 Yapılması 66 MSB 531/A 15 cm Genişliğinde Alüminyum Saçak Alnı Kaplaması m 39,05 Yapılması 67 MSB 563 Dilatasyon Derzlerinin Mastik Asfalt Đle Doldurulması m 8,07 68 MSB 564/A2 2,5 cm kalınlığında Ekstrüde Polistren Köpük ile m2 7,71 Döşemede ısı yalıtımı yapılması 69 MSB 564/A3 5 cm kalınlığında Ekstrüde Polistren Köpük ile m2 14,27 Döşemede ısı yalıtımı yapılması 70 MSB 564/B2 2,5 cm kalınlığında Ekstrüde Polistren Köpük ile m2 15,07 Duvarda ısı yalıtımı yapılması 71 MSB 564/C Đki Duvar Arasına 5 cm kalınlığında Ekstrüde Polistren m2 7,09 Köpük ile ısı yalıtımı yapılması 72 MSB 565/A Röntgen Odası Duvarlarına 4 mm. Kurşun Levhalarla m2 493,43 Tecrit Yapılması 73 MSB 566/A Röntgen Odası Döşemesine 4 mm. Kurşun m2 376,21 Levhalarla Tecrit Yapılması 74 MSB 568/A2 2,5 cm. Extrude Polistren Köpük Üzerine Normal m2 40,50 Alçıpan Levha Yapıştırılarak Duvarda TS 825'e Göre Isı Yalıtımı Yapılması (3.5 m'den Alçak Binalarda Kullanılmak Üzere) 75 MSB 568/B2 5 cm. Extrude Polistren Köpük Üzerine Normal m2 46,75 Alçıpan Levha Yapıştırılarak Duvarda TS 825'e Göre Isı Yalıtımı Yapılması (3.5 m'den Alçak Binalarda Kullanılmak Üzere) 76 MSB 568/C1 2,5 cm. Extrude Polistren Köpük Üzerine Normal m2 41,66 Alçıpan Levha Yapıştırılarak Duvarda TS 825'e Göre Isı Yalıtımı Yapılması (3.5 m'den Yüksek Binalarda Kullanılmak Üzere) 77 MSB 568/D1 5 cm. Extrude Polistren Köpük Üzerine Normal m2 47,91 Alçıpan Levha Yapıştırılarak Duvarda TS 825'e Göre Isı Yalıtımı Yapılması (3.5 m'den Yüksek Binalarda Kullanılmak Üzere) 78 MSB 569/1 6 cm. Kalınlıkta Extrude Polistren Köpük Isı Yalıtımı m2 48,37 Levhaları Đle Dış Duvarların Dıştan Isı Yalıtımı Yapılması (Mantolama) 79 MSB 569/2 4 cm. Kalınlıkta Extrude Polistren Köpük Isı Yalıtımı m2 46,41 Levhaları Đle Dış Duvarların Dıştan Isı Yalıtımı ve Isı Yalıtım Sıvası Yapılması (Mantolama) 1-3

7 2015 YILI MĐLLĐ SAVUNMA BAKANLIĞI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT LĐSTESĐ No: Analiz No: Analiz Adı: Br: Birim Fiyat: 80 MSB 570 Soğuk Hava Depolarında Sıcak ve Soğuk Mahaller m2 24,68 Arasında Isı Tecridi Yapılması 81 MSB 571 Soğuk Hava Depolarında Đki Soğuk mahaller Arasında m2 12,89 Isı Tecridi Yapılması 82 MSB 572 Soğuk Hava Depolarında Döşeme Isı Tecridi m2 25,47 Yapılması 83 MSB 573 Soğuk Hava Depolarında Tavan Isı Tecridi Yapılması m2 44,14 84 MSB 574 Soğuk Hava Depolarında Asma Tavan ve Tecridi m2 54,78 Yapılması 85 MSB 577/A Klima Dairesi ve Benzeri Yerlerin Duvarlarına m2 18,92 Đnorganik Đçerikli Çift Kat Malzeme (Taş Yünü) Đle Ses Yalıtımı Yapılması 86 MSB 578/A Klima Dairesi ve Benzeri Yerlerin Döşemesi Üzerine m2 16,74 Đnorganik Đçerikli (Taş Yünü) Çift Kat Malzeme Đle Ses Yalıtımı Yapılması 87 MSB 579/A Klima Dairesi ve Benzeri Yerlerin Duvarlarına m2 10,06 Đnorganik Đçerikli (Taş Yünü) Tek Kat Malzeme Đle Ses Yalıtımı Yapılması 88 MSB 580/A Klima Dairesi ve Benzeri Yerlerin Döşemesi Üzerine m2 8,73 Đnorganik Đçerikli (Taş Yünü) Tek Kat Malzeme Đle Ses Yalıtımı Yapılması 89 MSB 603/1 Mevcut Alçı Perdah Üzerine 3 Kat Yağlı Boya m2 15,88 Yapılması 90 MSB 603/2 Mevcut Alçı Perdah Üzerine Plastik Boya Yapılması m2 10,18 91 MSB 603/4 Yeni Sıvalı Yüzeylere 2 kat Plastik Boya Yapılması m2 6,78 92 MSB 604 Alçı tavan sıvası yapılması m2 11,42 93 MSB 605 Pencere ve Balkon Kapısı Đç ve Dış Merkez Sıvası m2 37,75 Yapılması 94 MSB 606 Demir Yüzeylerin Raspa Edilmesi, Tel Fırça ile m2 4,06 Temizlenmesi 95 MSB 608 Kireç ve Çimento Karışımı Harçla Kaba Sıva m2 8,30 Yapılması 96 MSB 610/A Beyaz Çimentolu, Fugalı ve Pürüzlü Yüzeyli Mermer m2 76,34 Pirinçli Suni Taş Sıva (Taraklı Mozaik) Yapılması 97 MSB 611/A Normal Çimentolu ve Pürüzlü Yüzeyli Mermer Pirinçli m2 75,94 Suni Taş Sıva (Taraklı Mozaik) Yapılması 98 MSB 657 Beyaz Çimentolu Suni Mermer Kapı Eşiği Yapılması ad 25,32 99 MSB 660/A1 3 cm Renkli Mermer Plaklarla Tezgah Üstü m2 154,43 Kaplaması Yapılması 100 MSB cm Kalınlığında Mermer Plaka Đle Oval Hilton m2 350,32 Lavabo ve Tezgah Yapılması 101 MSB 663/A Beyaz Mermer Limonluk Yapılması m 10, MSB 664/A Renkli Mermer Limonluk Yapılması m 12, MSB 671 Bulancak Füme Granit Plak Đle Döşeme Kaplaması m2 287,50 Yapılması 104 MSB 672 Bulancak Füme Granit Plak Đle Süpürgelik Yapılması m 25, MSB 673 Bulancak Füme Granit Plak Đle Merdiven Basamağı m 145,37 Yapılması 106 MSB cm Kalınlığında Elazığ Kırmızısı Mermer Đle Duvar m2 132,58 Kaplaması Yapılması 1-4

8 2015 YILI MĐLLĐ SAVUNMA BAKANLIĞI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT LĐSTESĐ No: Analiz No: Analiz Adı: Br: Birim Fiyat: 107 MSB 677 Mermer veya Traverten Plakların Dübellerle Betona m2 70,50 Ankre Edilmesi 108 MSB 679 Beton Çelik Çubuğunun Kaynak Đle Birbirine ad 21,97 Eklenmesi 109 MSB 680/A Spor Salonlarında Ahşap Parke ve Altına Elastik 3 Kat m2 306,86 Izgara Đle ahşap Döşeme Yapılması 110 MSB 683 Andezit Merdiven Basamağı Kaplaması Yapılması m 54,42 (B:6 cm, R:4 cm) 111 MSB cm'lik Andezit Plaklarla Parapet Yapılması m2 111, MSB cm'lik Andezit Plaklarla Dış Denizlik Yapılması m2 106, MSB 686 Andezit U Harpuşta Yapılması (6 cm kalınlığında ve m2 149,50 her boyutta) 114 MSB 689/A Bazalt Plaklarla 4 cm. Kalınlığında Döşeme m2 80,81 Kaplaması Yapılması 115 MSB 689/B Bazalt Plaklarla 4 cm. Kalınlıkta Taş Duvar Kaplaması m2 101,87 Yapılması 116 MSB 689/C Bazalt Merdiven Basamağı Kaplaması Yapılması (B:6 m 62,03 cm, R:4 cm) 117 MSB 689/D Bazalt Plakalarla Süpürgelik Yapılması m 9, MSB 689/E 4 cm lik Bazalt Plaklarla Parapet Yapılması m2 115, MSB 689/F 4 cm lik Bazalt Plaklarla Denizlik Yapılması m2 110, MSB 689/G Bazalt U Harpuşta Yapılması (6 cm.kalınlığında ve m2 153,35 her boyutta) 121 MSB 689/H Bazalt Bordür Yapılması (10*25*50 ) m 46, MSB 689/I Bazalt Kapı Eşiği Yapılması m2 96, MSB 689/K Bazalt Limonluk Yapılması m 9, MSB 689/L 3cm. Kalınlıkta Bazalt Asansör Sövesi Yapılması m2 84, MSB 690 Taraklı Mozaik Döşeme Kaplaması Yapılması m2 53, MSB 701 Meşe Kaplama Gömme Dolap Yapılması m2 584, MSB 702 Mutfak Tezgah Altı Dolabı Yapılması (Meşe) m2 425, MSB 703 Mutfak Asma Dolabı Yapılması m2 339, MSB 704 Meşe Kaplama Vestiyer Yapılması m2 381, MSB 705 Sert Ağaç Ahşap Bölme Yapılması (Seperatör m2 183,66 Yapılması) 131 MSB 707 Lambri Yapılması m2 291, MSB 708 Meşe Kaplama Danışma Bankosu Yapılması m 667, MSB 709 Sert Ağaç Duvar Koruma Bandı Yapılması m 30, MSB 710 Meşe Kaplama Işıklandırma Bandı Yapılması m 76, MSB mm Meşe Kaplamalı Yonga Levha Đle Asma Tavan m2 540,65 Yapılması 136 MSB 712 Meşe Kaplama Merdiven Küpeşte Altı Yapılması m 93, MSB 713 Sert Ağaç Oturma Bankı Yapılması m 205, MSB 716 Pencere Dışı Kafes Teli Yapılması m2 51, MSB 751 Sac ile Çelik Konstrüksiyon Yapılması kg 7, MSB 805/A-Y Paslanmaz Çelik Merdiven Korkuluğu ve Küpeştesi kg 31,25 Yapılması 141 MSB 805-Y Paslanmaz Çelik Đmalat Yapılması kg 19, MSB 807 Alüminyum Ayna Altlığı Yapılması ad 8, MSB 808/A WC Kapılarına Alüminyum Bant Yapılması m 39, MSB 812/A Bizuteli Füme Renkli Ayna (5 mm kalınlığında) m2 87, MSB 851/1 Sac Yağmur Đniş Borusu Yapılması m 39,71 1-5

9 2015 YILI MĐLLĐ SAVUNMA BAKANLIĞI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT LĐSTESĐ No: Analiz No: Analiz Adı: Br: Birim Fiyat: 146 MSB 852/1 Sac Yağmur Oluğu Yapılması m 70, MSB 911 Mermer Plak Kenarlarının Pahlanması m 6, MSB 912 Mermer Döşeme Kaplamasına Pirinç Derz Yapılması m 29, MSB 913/A1 Laminat Kaplamalı Gömme Dolap Yapılması m2 284, MSB 916/A1 Laminat Kaplamalı Vestiyer Yapılması m2 329, MSB 917/A1 Compact Laminat Kapı Kanadı Yapılması (Hasta m2 230,73 Odaları Đçin) 152 MSB 919/A Laminat Duvar Koruma Bandı Yapılması mt 24, MSB 920/A Laminat Pis Su Borusu Kapaması m2 119, MSB 921/A 8 mm Compact Laminat Đç Duvar ve Tavan m2 262,69 Kaplaması Yapılması 155 MSB 922/A 13 mm Compact Laminat ile Bölme Panosu ve Kapı m2 226,34 Yapılması 156 MSB 923/A Laminat Kaplamalı Çekmeceli Banko Yapılması m 368,23 1-6

10 ĐKĐNCĐ BÖLÜM ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI 2015 YILI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT VE RAYĐÇ LĐSTESĐNDE OLMADIĞI ĐÇĐN ĐPTAL EDĐLEN MĐLLĐ SAVUNMA BAKANLIĞI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT TARĐF VE ANALĐZLERĐ

11 ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI 2015 YILI YAPI ĐŞLERĐ BĐRĐM FĐYAT VE RAYĐÇ LĐSTESĐNDE OLMADIĞI ĐÇĐN ĐPTAL EDĐLEN MĐLLĐ SAVUNMA BAKANLIĞI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT TARĐF VE ANALĐZLERĐ ĐPTAL EDĐLEN ĐMALAT POZ NO LARI 1. MSB 154 Donatıları Korozyona Karşı Koruma 2. MSB 540/C Döşeme Kaplama Üstü Tipi Dilatasyon Profili (H:43 B:80 mm.) 3. MSB 540/F Döşeme Kaplama Altı Tipi Dilatasyon Profili (H:35 B:30 mm.) 4. MSB 540/G Duvar Sıva Altı Tipi Dilatasyon Profili (H:15 B:50 mm.) 5. MSB 640 Özel Kompoze Taş Đle Döşeme Kaplaması Yapılması 6. MSB 641 Özel Kompoze Taş Đle Duvar Kaplaması Yapılması 7. MSB 642 Özel Kompoze Taş Đle Merdiven Basamağı Yapılması 8. MSB 643 Özel Kompoze Taş Đle Süpürgelik Yapılması Yapılması 9. MSB 644 Kompoze Taş Đle Döşeme Kaplaması Yapılması 10. MSB 645 Kompoze Taş Đle Duvar Kaplaması Yapılması 11. MSB 646 Kompoze Taş Đle Merdiven Basamağı Yapılması 12. MSB 647 Kompoze Taş Đle Süpürgelik Yapılması ĐPTAL EDĐLEN MĐLLĐ SAVUNMA BAKANLIĞI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT TARĐF VE ANALĐZLERĐ 1. MSB 311 Beton Refuj Bordürü Yapılması 2-1

12 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MĐLLĐ SAVUNMA BAKANLIĞI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT TARĐF VE ANALĐZLERĐNDEN, ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI 2015 YILI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT TARĐFLERĐ FĐYAT LĐSTESĐNE GĐRDĐĞĐ ĐÇĐN ĐPTAL EDĐLEN ĐMALATLARIN POZ NUMARALARI

13 ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI 2015 YILI YAPI ĐŞLERĐ BĐRĐM FĐYAT TARĐFLERĐ EKĐ FĐYAT LĐSTESĐNE GĐRDĐĞĐ ĐÇĐN ĐPTAL EDĐLEN MĐLLĐ SAVUNMA BAKANLIĞI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT TARĐF VE ANALĐZLERĐ ĐPTAL EDĐLEN ĐMALAT POZ NO LARI ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI BĐRĐM FĐYAT TARĐFLERĐ EKĐ FĐYAT LĐSTESĐNDE YER ALAN KARŞILIĞI ĐMALATIN POZ NO LARI 1. MSB 325/A Kuvars agregalı yüzey sertleştirici yapılması (Gri) Y /001B Kuvars agregalı (gri) yüzey sertleştirici ve kür uygulaması (taze betonda) 2. MSB 325/B Kuvars agregalı yüzey sertleştirici yapılması (Gri) (Hangar ve apronlar için) Y /001B Kuvars agregalı (gri) yüzey sertleştirici ve kür uygulaması (taze betonda) 3. MSB 325/C Kuvars-Kround agregalı yüzey sertleştirici yapılması (Gri) Y /001C Kuvars-Korund agregalı (gri) yüzey sertleştirici ve kür uygulaması (taze betonda) 4. MSB 325/D Kuvars-Kround agregalı yüzey sertleştirici yapılması (Gri) (Hangar ve apronlar için) Y /001C Kuvars-Korund agregalı (gri) yüzey sertleştirici ve kür uygulaması (taze betonda) 5. MSB 540/A 6. MSB 540/D 7. MSB 540/B Döşeme Kaplama Altı Köşe Tipi Dilatasyon Profili (H:35 B:50 mm.) Döşeme Kaplama Altı Tipi Dilatasyon Profili (H:35 B:50 mm.) Duvar-Tavan Kaplama Altı Köşe Tipi Dilatasyon Profili (H:17 B:50 mm.) Y /004 Y /004 Y /002 Kaplama altı dilatasyon profili ile (kauçuk fitilli, alüminyum et kalınlığı min.2 mm, +/- 4 mm hareket kapasiteli, profil yüksekliği min. 35 mm, kanat genişliği min. 45mm) zeminde dilatasyon fugası yapılması (50 mm genişlikte dilatasyonlar için) (yaya yüküne dayanıklı) Kaplama altı dilatasyon profili ile (kauçuk fitilli, alüminyum et kalınlığı min.2 mm, +/- 4 mm hareket kapasiteli, profil yüksekliği min. 35 mm, kanat genişliği min. 45mm) zeminde dilatasyon fugası yapılması (50 mm genişlikte dilatasyonlar için) (yaya yüküne dayanıklı) Kaplama üstü dilatasyon profili ile (kauçuk fitilli, alüminyum et kalınlığı min.1,5 mm, +/- 4 mm hareket kapasiteli, profil yüksekliği min. 13mm, kanat genişliği min.45 mm) duvar ve tavanlarda dilatasyon fugası yapılması (50 mm genişlikte dilatasyonlar için) 3-1

14 8. MSB 540/E Döşeme Kaplama Üstü Tipi Dilatasyon Profili (H:15 B:50 mm.) Y / MSB 608/A Kaba Sıva Yapılması Y / MSB MSB 669/A 12. MSB 670/A 13. MSB MSB 676 Beyaz Çimentolu Suni Mermer Plaklarla Süpürgelik Yapılması Renkli Mermer Kapı Eşiği Yapılması Beyaz Mermer Kapı Eşiği Yapılması 3 cm Kalınlıkta Renkli Mermer Đle Asansör Sövesi Yapılması Renkli Mermer Plaklarla Parapet Duvarına Harpuşta Yapılması Y /150 Y /012A Y /012B Y /002A Y /002B Y /072A Y /072B Y /062A Y /062B Kaplama üstü dilatasyon profili ile (kauçuk fitilli, alüminyum et kalınlığı min.1,5 mm, +/- 4 mm hareket kapasiteli, profil yüksekliği min. 15 mm, kanat genişliği min. 45mm) zeminde dilatasyon fugası yapılması (50 mm genişlikte dilatasyonlar için) (yaya yüküne dayanıklı) 350 kg çimento dozlu harçla tek kat kaba sıva yapılması Terrazo karodan süpürgelik yapılması yerine konulması, 6-0 cm yüksekliğinde, her kalınlıkta, (Her türlü yüzey işlemli) 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) 3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) 3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) 2 cm kalınlığında renkli mermer levha ile söve yapılması (2cmx cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) 2 cm kalınlığında renkli mermer levha ile söve yapılması (2cmx cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile harpusta yapılması (3cmx cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile harpusta yapılması (3cmx cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) 3-2

15 15. MSB MSB 682/A1 Andezit Plakalarla 4 cm Kalınlığında Taş Duvar Kaplaması Yapılması Andezit Plakalarla 3 cm Kalınlığında Çarpma Taş Duvar Kaplaması Yapılması Y /325 Y /325 3 cm kalınlığında andezit levha ile duvar kaplaması yapılması (30cmxserbest boy) 3 cm kalınlığında andezit levha ile duvar kaplaması yapılması (30cmxserbest boy) 3-3

16 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MĐLLĐ SAVUNMA BAKANLIĞI 2015 YILI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT, TARĐF VE ANALĐZLERĐNDE RAYĐÇ VE TARĐFLERĐ DEĞĐŞEN ĐMALATLAR

17 MĐLLĐ SAVUNMA BAKANLIĞI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT TARĐF VE ANALĐZLERĐNDE RAYĐÇ VE TARĐFLERĐ DEĞĐŞEN POZ NUMARALARI 1. MSB 136 Mevcut Duvar Đçinde Elektrik ve Telefon Borularının Döşenmesi için Kanal Açılması ve Harçla Döşenmesi 2. MSB 153 Bozuk Betonarme Yüzeylerin Temizlenmesi 3. MSB 155 Polimer Astar 4. MSB 156 Polimer Tamir Harcı Đle Beton Tamiratı 5. MSB 157 Epoxy Enjeksiyon ile Çatlak Tamiri 6. MSB 206 Tarihi Binalarda Taş Duvar Onarılması 7. MSB 207 Tarihi Binalarda taş Duvarların Eksik Taşlarının Hazırlanarak Yerine Monte Edilmesi 8. MSB 208 Tarihi Binalarda Đç Sıva Yapılması 9. MSB 305 Granülometrik Çakıl Serilmesi 10. MSB 318/B J-8 Tipi Çevre Emniyeti Yapılması 11. MSB 319 Perde Duvar Üzeri Çerçeveli Galvanizli Tel Kafes Đle Çevre Emniyeti Yapılması 12. MSB 319/A Hudut Karakolu için 3 mt yüksekliğinde çevre emniyeti yapılması 13. MSB 324 Kendiliğinden Yerleşen Beton 14. MSB 330 Bir Tek Kabloya Ait Yer Altı Kablo Kanalına Kum ve Harman Tuğlası Serilmesi 15. MSB MSB MSB MSB MSB MSB 336 Bir adet AG ve bir adet YG Kablosunun Bulunduğu Kablo Kanalına Kum ve Harman Tuğlası Serilmesi (Tip-B) 3 adet AG Kablosunun Bulunduğu Kablo Kanalına Kum ve Harman Tuğlası Serilmesi (Tip-C) 2 adet AG ve YG Kablosunun Birlikte Yan Yana Bulundukları Kablo Kanalına Kum ve Harman Tuğlası Serilmesi (Tip-D) 2 adet AG ve YG Kablosunun Birlikte Üst Üste Bulundukları Kablo Kanalına Kum ve Harman Tuğlası Serilmesi (Tip-E) Çok adet AG ve YG Kablosunun Bulunduğu Kablo Kanalına Kum ve Harman Tuğlası Serilmesi (Tip-F) Çok sayıda AG Kablosunun Bulunduğu Kablo Kanalına Kum ve Harman Tuğlası Serilmesi (Tip-G) 21. MSB 456 Isı Merkezi Bacalarında Harman Tuğlası ile Baca Đçi Kaplama Yapılması 22. MSB 565/A Röntgen Odası Duvarlarına 4 mm. Kurşun Levhalarla Tecrit Yapılması 23. MSB 566/A Röntgen Odası Döşemesine 4 mm. Kurşun Levhalarla Tecrit Yapılması 24. MSB 570 Soğuk Hava Depolarında Sıcak ve Soğuk Mahaller Arasında Isı Tecridi Yapılması 25. MSB 571 Soğuk Hava Depolarında Đki Soğuk mahaller Arasında Isı Tecridi Yapılması 26. MSB 573 Soğuk Hava Depolarında Tavan Isı Tecridi Yapılması 27. MSB 574 Soğuk Hava Depolarında Asma Tavan ve Tecridi Yapılması 28. MSB 605 Pencere ve Balkon Kapısı Đç ve Dış Merkez Sıvası Yapılması 29. MSB 608 Kireç ve Çimento Karışımı Harçla Kaba Sıva Yapılması 30. MSB 610/A Beyaz Çimentolu, Fugalı ve Pürüzlü Yüzeyli Mermer Pirinçli Suni Taş Sıva (Taraklı Mozaik) Yapılması 4-1

18 31. MSB 611/A Normal Çimentolu ve Pürüzlü Yüzeyli Mermer Pirinçli Suni Taş Sıva (Taraklı Mozaik) Yapılması 32. MSB 657 Beyaz Çimentolu Suni Mermer Kapı Eşiği Yapılması 33. MSB 660/A1 3 cm Renkli Mermer Plaklarla Tezgah Üstü Kaplaması Yapılması 34. MSB 663/A Beyaz Mermer Limonluk Yapılması 35. MSB 664/A Renkli Mermer Limonluk Yapılması 36. MSB cm Kalınlığında Elazığ Kırmızısı Mermer Đle Duvar Kaplaması Yapılması 37. MSB 683 Andezit Merdiven Basamağı Kaplaması Yapılması (B:6 cm, R:4 cm) 38. MSB cm'lik Andezit Plaklarla Parapet Yapılması 39. MSB cm'lik Andezit Plaklarla Dış Denizlik Yapılması 40. MSB 686 Andezit U Harpuşta Yapılması (6 cm kalınlığında ve her boyutta) 41. MSB 689/A Bazalt Plaklarla 4 cm. Kalınlığında Döşeme Kaplaması Yapılması 42. MSB 689/B Bazalt Plaklarla 4 cm. Kalınlıkta Taş Duvar Kaplaması Yapılması 43. MSB 689/C Bazalt Merdiven Basamağı Kaplaması Yapılması (B:6 cm, R:4 cm) 44. MSB 689/D Bazalt Plakalarla Süpürgelik Yapılması 45. MSB 689/E 4 cm lik Bazalt Plaklarla Parapet Yapılması 46. MSB 689/F 4 cm lik Bazalt Plaklarla Denizlik Yapılması 47. MSB 689/G Bazalt U Harpuşta Yapılması (6 cm.kalınlığında ve her boyutta) 48. MSB 689/L 3 cm. Kalınlıkta Bazalt Asansör Sövesi Yapılması 49. MSB 689/H Bazalt Bordür Yapılması (10*25*50 ) 50. MSB 689/K Bazalt Limonluk Yapılması 51. MSB 716 Pencere Dışı Kafes Teli Yapılması 4-2

19 BEŞĐNCĐ BÖLÜM MĐLLĐ SAVUNMA BAKANLIĞI 2015 YILI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT, TARĐF VE ANALĐZLERĐNE YENĐ GĐREN ĐMALAT POZ NUMARALARI

20 MĐLLĐ SAVUNMA BAKANLIĞI 2015 YILI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT, TARĐF VE ANALĐZLERĐNE YENĐ GĐREN ĐMALAT POZ NUMARALARI 1. MSB 805-Y Paslanmaz Çelik Đmalat Yapılması 2. MSB 805/A-Y Paslanmaz Çelik Merdiven Korkuluğu ve Küpeştesi Yapılması 5-1

21 ALTINCI BÖLÜM MĐLLĐ SAVUNMA BAKANLIĞI 2015 YILI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT, TARĐF VE ANALĐZLERĐ

22 MSB 126 Kapı ve Pencere Doğraması madeni Aksamı Sökülmesi Kapı ve pencere doğraması madeni aksamı (Kapı ve pencere kolu,kilit,menteşe,tampon,ispanyolet takımı,vasistas vb.)sökülmesi,yenisi takılacak olan madeni aksam için,kapı ve pencere doğramasının montaj uygun doruma getirilmesi,işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 Ad fiyatıdır. Sökümden çıkan malzeme idareye aittir. Ad Ölçü: Sökülen madeni aksam Adedi hesaplanır Doğramacı Sa Düz işçi Sa Đşçilik tutarı, %25 müteahhit karı ve genel giderler. 1 Adet fiyatı 6-1

23 MSB 133/A Demir Çatı Makası, Profil Veya Sac Kolon, Kiriş Aşık Gibi Đmalatın Sökülmesi Demir,çatı makası,münferit veya birleşik olarak kullanılan profil veya Sactan yapılmış olan kolon,kiriş,aşık gibi imalatın sökülmesi için işçilik,her türlü malzeme ve zayiatı, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 ton fiyatıdır. Sökümden çıkan malzeme idareye aittir. Ton Ölçü: Sökülen imalatın ağırlığı tartılarak tutanağa geçirilir. MALZEME Oksijen,asetilen vb. söküm giderleri karşılığı Kg Demirci ustası Sa Düz işçi Sa Đşçilik tutarı, %25 müteahhit karı ve genel giderler. 1 ton fiyatı den yararlanıldı 6-2

24 MSB 134 Kalorifer Kazanı-Yakıt Tankı Kondens Deposu Boyler Hidrofor Gibi Tesisat Malzemelerinin Kaynakla Sökülmesi. Bina giriş kotu altındaki (bodrum kat) kazan dairelerinde bulunan kalorifer kazanı,yakıt tankı,boyler,su tasfiye cihazı gibi parçalanmadan dışarı çıkartılması mümkün olmayan Tesisat,malzemelerinin kaynakla parçalanarak dışarı çıkartılması için,işçilik her türlü malzeme ve zayiatı, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 kg fiyatıdır. Teshin merkezi ve servis binası benzeri zemin kat kotunda bulunan ve Tesisat malzemelerinin parçalanmadan çıkartılabileceği binalarda bu poz uygulanmaz, sökümden çıkan malzeme idareye aittir. Kg Ölçü: Sökülen Tesisat malzemesi ağırlığı tartılarak tutanağa geçirilir. MALZEME Kaynak elektrodu,oksijen,asetilen vb. karşılığı Kg Demirci ustası Sa Düz işçi Sa Đşçilik tutarı, %25 müteahhit karı ve genel giderler. 1 kg fiyatı 6-3

25 MSB 135 Ahşap Oturtma Çatı Onarımı Yapılması M 3 Mevcut ahşap oturtma çatının onarım gerektiren,kaplama tahtası,lata,mertek,aşık,dikme,payanda kuşak vb. çatı kerestesi,çivi ve demir bağlantı malzemesi ve zayiatı işçilik alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil,ahşap oturtma çatı onarımı karşılığı,onarımda kullanılan 1 m 3 keresteye tekabül eden fiyattır. Ölçü: Ahşap oturtma çatı onarımında kullanılan kereste miktarı M3 olarak ölçülür. MALZEME II. sınıf çam kerestesi M Çivi Kg Demir bağlantı malzemesi Kg Dülger Sa Düz işçi Sa Malzeme ve Đşçilik tutarı, %25 müteahhit karı ve genel giderler. 1 M3 fiyatı den yararlanıldı 6-4

26 MSB 136 Mevcut Duvar Đçine Elektrik Ve Telefon Borularının Döşenmesi Đçin Kanal Açılması Ve Harçla Doldurulması Mevcut duvar içine elektrik ve telefon borularının döşenmesi amacıyla,duvar sıvasının ve tuğlalarının kırılarak kanal açılması,borular döşendikten sonra kanalın harçla doldurularak üzerine kaba ve ince sıvanın yapılması için, işçilik malzeme ve zayiatı, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 metre fiyatıdır. Mt Ölçü: Elektrik ve telefon borusu döşenilen kanal uzunluğu hesaplanır... MALZEME /A1(Y) Kireç Harcı Yapılması (Sönmüş Kireç Torbalı) M /A1(Y) m3/250 Kg Kireç-Çimento Karışımı Đnce Harç M Yapılması (Sönmüş Kireç Torbalı) Su M Sıvacı ustası Sa Sıvacı yardımcısı Sa Düz işçi Sa Đşçilik tutarı, %25 müteahhit karı ve genel giderler. 1 mt fiyatı /MK den yararlanıldı 6-5

27 MSB 137 Ahşap Kapı Kasası ve Pervazı Onarımı M 3 Mevcut ahşap kapı kasası ve pervazlarının bozulmuş kısımlarının çam kerestesi ile değiştirerek onarımlarının yapılması için işçilik her türlü malzeme ve zayiatı, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil ahşap kapı kasası ve pervazı onarımı karşılığı,onarımda kullanılan 1 m 3 keresteye tekabül eden fiyattır. Ölçü: Ahşap kapı kasası ve pervazının onarımında kullanılan kereste miktarı hesaplanır. MALZEME Kereste (Zayiatıyla) M Vida ve çivi karşılığı Kutu Kreozot Kg Doğramacı Sa Çırak Sa Düz işçi Sa Malzeme ve Đşçilik tutarı, %25 müteahhit karı ve genel giderler. 1 M3 fiyatı den yararlanıldı 6-6

28 MSB 138/A Ahşap Kapı Kanadı Onarımı (Kereste ile) M 3 Mevcut ahşap kapı kanadının bozulmuş kısımlarının çam kerestesi ile değiştirerek onarımlarının yapılması ve yerine takılması için işçilik, her türlü malzeme ve zayiatı, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler, dahil ahşap kapı kanadı onarılması karşılığı, onarımda kullanılan 1 m 3 keresteye tekabül eden fiyatıdır. Ölçü: Ahşap kapı kanadının onarımında kullanılan kereste miktarı hesaplanır. MALZEME Kereste (Zayiatıyla) M Tutkal Kg Doğramacı Sa Çırak Sa Düz işçi Sa Malzeme ve Đşçilik tutarı, %25 müteahhit karı ve genel giderler. 1 M3 fiyatı ve den yararlanıldı 6-7

29 MSB 139 Ahşap Kapı Kanadı Onarımı (Kontrplak ile) M 2 Mevcut ahşap kapı kanadının bozulmuş kontrplak kısımlarının değiştirilerek onarımlarının yapılması ve yerine takılması için işçilik her türlü malzeme ve zayiatı, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil ahşap kapı kanadının onarılması karşılığı, onarımda kullanılan 1 m 2 kontrplak levhaya tekabül eden fiyattır. Ölçü: Ahşap kapı kanadı onarımında kullanılan kontrplak alanı hesaplanır. MALZEME /D Kontrplak (zayiatiyla)(8mm) M Tutkal Kg Doğramacı Sa Çırak Sa Düz işçi Sa Malzeme ve Đşçilik tutarı, %25 müteahhit karı ve genel giderler. 1 M2 fiyatı den yararlanıldı 6-8

30 MSB 140 Ahşap Pencere Onarılması M 3 Mevcut pencere doğramasının (kanat, kasa, pervaz vb.) bozulan kısımlarının değiştirilerek yerine takılması için işçilik, her türlü malzeme ve zayiatı, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil, ahşap pencere onarılması karşılığı, onarımda kullanılan 1 m 3 keresteye tekabül eden fiyattır. Ölçü: Ahşap pencere onarımında kullanılan kereste hacmi hesaplanır. MALZEME Kereste (zayiatıyla) M Tutkal Kg Kreozot Kg Katranlı urgan Mt Doğramacı Sa Çırak Sa Düz işçi Sa Malzeme ve Đşçilik tutarı, %25 müteahhit karı ve genel giderler. 1 M3 fiyatı ve den yararlanıldı 6-9

31 MSB 141 Mevcut Kapı ve Pencere Kanatlarının Çalışır Duruma Getirilmesi Kapı kilitlerinin bakımı, yağlanması, kilit karşılıklarının ayarlanması, pencerelerin ispanyolet ve kollarının bakımı, çalışır duruma getirilmesi, pencere ve kapı kanatlarının rendelenerek düzeltilmesi ve rahatça açılırkapanır hale getirilmesi, menteşelerin Sağlamlaştırılıp yağlanması vb. onarım işlerinin yapılması için işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m 2 fiyatıdır. M 2 Ölçü: Onarım ve bakımı yapılan pencere ve kapı kanadı alanı hesaplanır. Cam boşlukları düşülmez. MALZEME Vida ve çivi karşılığı Kutu Doğramacı Sa Düz işçi Sa Malzeme ve Đşçilik tutarı, %25 müteahhit karı ve genel giderler. 1 M2 fiyatı dan yararlanıldı 6-10

32 MSB 142/A Kapı ve Pencere Camına Slikon Çekilmesi M 2 Mevcut kapı ve pencere camının bozulmuş macunlarının temizlenmesi, eksik cam çivilerinin tamamlanması ve slikonun çekilmesi işçilik her türlü malzeme ve zayiatı, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler 1 m 2 fiyatıdır. Ölçü: Macun çekilen cam alanı hesaplanır. MALZEME /01C Slikon (310 ml) (Asitsiz Nötral Slikon) Ad Camcı ustası Sa Malzeme ve Đşçilik tutarı, %25 müteahhit karı ve genel giderler. 1 M2 fiyatı 6-11

33 MSB 144 Mevcut Mermer Plak veya Karo Mozaik Döşeme Kaplamasının Onarılması ve Silinmesi Suni mermer plak veya karo mozaik döşeme kaplamasının (süpürgelik dahil) oynayan parçalarının sabitleştirilmesi, bozulmuş derzlerin doldurulması, silinmesi ve temizlenmesi için işçilik her türlü malzeme ve zayiatı, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler 1 m 2 fiyatıdır. M 2 Ölçü: Onarılan ve silinen döşeme kaplaması alanı hesaplanır. MALZEME /1 Özel macun (oynayan kısımların Sabitleştirilmesi ve derz Kg dolgusu karşılığı) Arap Sabunu Kg Su M Mermer kaplama ustası Sa Düz işçi Sa Malzeme ve Đşçilik tutarı, %25 müteahhit karı ve genel giderler. 1 M2 fiyatı /MK den yararlanıldı 6-12

34 MSB 145 Mevcut Dökme Mozaik Döşeme Kaplaması Silinmesi M 2 Mevcut dökme mozaik döşeme kaplaması (süpürgelikler dahil) mozaik silme makinesi ile silinmesi ve döşeme yüzeyinin temizlenmesi için işçilik her türlü malzeme ve zayiatı, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler 1 m 2 fiyatıdır. Ölçü: Silinen dökme mozaik kaplaması alanı hesaplanır. MALZEME Su M Mozaik silme makinesi Sa Düz işçi Sa Malzeme ve Đşçilik tutarı, %25 müteahhit karı ve genel giderler. 1 M2 fiyatı /5 den yararlanıldı 6-13

35 MSB 146 Eski Demir Đmalatın Boyaya Hazır Hale Getirilmesi M 2 Boyası bozulmuş veya boyanmadan uzun süre bekleyerek paslanmış, karıncalanmış eski demir imalatın ; boya ve paslarının zımpara kağıdı ile, karıncalanmış kısımlarının taşlama motoru ile temiz yüzey ortaya çıkana kadar silinerek temizlenmesi ve boyaya hazır hale getirilmesi için işçilik, her türlü malzeme ve zayiatı, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler 1 m 2 fiyatıdır. Ölçü: Bayındırlık ve Đskan Bakanlığı birim fiyat tarifleri pozundaki gibidir. MALZEME Zımpara ve taşlama motoru karşılığı Ad Boyacı ustası Sa Düz işçi Sa Malzeme ve Đşçilik tutarı, %25 müteahhit karı ve genel giderler. 1 M2 fiyatı /1 den yararlanıldı 6-14

36 MSB 147 Ahşap Dolap Onarımı Yapılması (yonga levha ile) M 2 Mutfak tezgah altı ve üstü dolabı gömme dolap ve vestiyer, banko vb. nin bozulmuş yonga levha kısımlarının, kenarları 1x2cm. meşe çıta ile çerçevelendirilmiş yonga levha ile değiştirilerek onarımının yapılması için her türlü malzeme ve zayiatı, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil ahşap dolap onarılması karşılığı onarımda kullanılan 1 m 2 yonga levhaya tekabül eden fiyattır. Ölçü: Ahşap dolap onarımında kullanılan yonga levha alanı hesaplanır. MALZEME /7 19mm. yonga levha M Meşe kerestesi M Sentetik tutkal Kg Çivi ve ağaç vidası karşılığı Kg Doğramacı Sa Çırak Sa Düz işçi Sa Malzeme ve Đşçilik tutarı, %25 müteahhit karı ve genel giderler. 1 M2 fiyatı 6-15

37 MSB 148 Ahşap Dolap Onarımı (kontrplak ile) M 2 Mutfak tezgah altı ve üstü dolabı, gömme dolap, vestiyer, banko vb.nin bozulmuş kontrplak kısımlarının (çekmece tabanı vb.) yenisi ile değiştirilerek onarımın yapılması için, işçilik her türlü malzeme ve zayiatı, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil, ahşap dolap onarılması, onarımda kullanılan 1 m 2 kontrplak levhaya tekabül eden fiyattır. Ölçü: Ahşap dolap onarımında kullanılan kontrplak alanı hesaplanır. MALZEME /B 4mm. kontrplak M Galvanizli Çivi Kg Doğramacı Sa Çırak Sa Düz işçi Sa Malzeme ve Đşçilik tutarı, %25 müteahhit karı ve genel giderler. 1 M2 fiyatı /3 den yararlanıldı 6-16

38 MSB 149 Ahşap Dolap Onarımı Yapılması (kereste ile) M 3 Mutfak tezgah altı ve üstü dolabı, gömme dolap vb.nin bozulmuş kısımlarının kereste ile değiştirilerek onarımın yapılması için, işçilik her türlü malzeme ve zayiatı, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil, ahşap dolap onarılması karşılığı, onarımda kullanılan 1 m 3 keresteye tekabül eden fiyattır. Ölçü: Ahşap dolap onarımında kullanılan kereste hacmi hesaplanır. MALZEME Kereste M Sentetik tutkal Kg Çivi ve ağaç vidası karşılığı Kg Doğramacı ustası Sa Çırak Sa Düz işçi Sa Malzeme ve Đşçilik tutarı, %25 müteahhit karı ve genel giderler. 1 M3 fiyatı 6-17

39 MSB 150 Ahşap Dolap Onarımı (Meşe Kaplama Yonga Levha) M 2 Mutfak tezgah altı ve üstü dolabı, gömme dolap, vestiyer, banko vb.nin bozulmuş meşe kaplamalı yonga levha kısımlarının, kenarları 1x2 cm. meşe çıta ile çerçevelendirilmiş meşe kaplamalı yonga levha ile değiştirilerek onarımın yapılması için, işçilik her türlü malzeme ve zayiatı, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil, ahşap dolap onarımı karşılığı, onarımda kullanılan 1 m 2 meşe kaplamalı yonga levhaya tekabül eden fiyattır. Ölçü: Ahşap dolap onarımında kullanılan yonga levha alanı hesaplanır. MALZEME /7 19mm. yonga levha M Sert ağaç kereste M Meşe kaplama M Sentetik tutkal Kg Çivi ve ağaç vidası Kg Doğramacı Sa Çırak Sa Düz işçi Sa Malzeme ve Đşçilik tutarı, %25 müteahhit karı ve genel giderler. 1 M2 fiyatı 6-18

40 MSB 153 Bozuk Betonarme Yüzeylerin Temizlenmesi M 2 Muhtelif nedenlerden dolayı bozulmuş betonarme yüzeyin kaba temizliğinin yapılması, kaba temizliği yapılmış beton yüzeyin ve donatılarının titizlikle yeniden temizlenmesi için çipleme ve sulu kumlama yöntemlerinin kullanılarak korozyondan arındırılmış donatıların ve gevşek parçalardan temizlenmiş beton yüzeyin elde edilmesi için her türlü malzeme ve zayiatı, her türlü işçilik, iş yerindeki tüm malzemelerin iş yerine nakli, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1m 2 fiyatıdır. Ölçü : Çipleme ve sulu kumlama yapılan yüzey ölçülür (M 2 ) MALZEME Kompresör Sa /031 Đnce Sıva veya Derz Kumu (Elenmiş ve Yıkanmış) M Düz Đşçi Sa Sınıf Usta Sa Düz Đşçi (Kaba Temizlik) Sa %25 müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 M2 fiyatı 6-19

41 MSB 155 Beton Yüzeylerde Aderans Sağlamak Đçin Astar Yapılması M 2 Her türlü temizliği yapılarak korozyondan arındırılmış, donatıları koruyucu ile kaplanmış, temizlenmiş beton yüzeyine uygulanacak, eski ve yeni beton arasında aderans köprüsü sağlayacak, çimento esaslı ince harç ile bağlayıcı tabaka yapılması için her türlü malzeme ve zaiyatı, her türlü işçilik, iş yerinde yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m 2 sinin fiyatıdır. Ölçü: Astar uygulanan beton yüzeyinin alanı ölçülür /D01 Đnce Tamir Harcı (TS EN ) kg Düz işçi sa Sıva ustası sa Sıva usta yardımcısı sa 0.25 %25 müteahhit karı ve genel giderler dahil 1M2 fiyatı 6-20

42 MSB 156 Beton Yüzeylerde Tamir Harcı Đle Beton Tamiratı Kg Çimento bazlı ince tamir harcı uygulanmış betonarme yüzeyi, çimento bazlı kalın tamir harcı ile orijinal geometrisine getirmek için her türlü malzeme ve ziyatı, her türlü işçilik, iş yerinde yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 kg mının fiyatıdır. Ölçü: Kullanılan tamir harcı miktarı tutanak ile tespit edilir Düz işçi sa Sıva ustası sa Sıva usta yardımcısı sa Su m /D02 Kalın Tamir Harcı (TS EN ) kg 1.10 %25 müteahhit karı ve genel giderler dahil 1kg fiyatı 6-21

43 MSB 157 Epoxy Enjeksiyon ile Çatlak Tamiri Mt Çatlak betonarme elemanlara epoxy enjeksiyon uygulamak üzere, çatlak üzerinde gerekli temizliğin yapılması, çatlağın üzerinin epoxy macun ile kapatılması, aralıklı olarak enjeksiyon ( ortalama 7 adet olacak şekilde) dübellerinin ve nipellerin yerleştirilmesi, el pompası ile enjeksiyon epoxy nin çatlağı tamamen dolduracak şekilde enjeksiyonu için her türlü malzeme ve zaiyatı, her türlü işçilik, iş yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 mt sinin fiyatıdır. Ölçü: Epoxy uygulanan uzunluk ölçülür /H01 Epoksi Esaslı Eski Betonun Yeni Betona Aderansını Kg Sağlayan Yapıştırıcı (Đki Bileşenli) /H05 Epoksi Esaslı (Đki Bileşenli) Yapıştırıcı ve Tamir Harcı (TS Kg EN ) /2 Enjeksiyon makinası (enjeksiyon dübeller ve nipelleri el Sa pompası ankraj plakalar karşılığı) Düz işçi Sa sınıf usta Sa /1 1. sınıf usta yardımcısı Sa

44 MSB 158 Paspayının Kırılarak Donatının Açığa Çıkarılması M 2 Takviye yapılacak beton yüzeylerin kırılarak donatının açığa çıkarılması, yüzeylerin temizlenmesi için her türlü malzeme, işçilik, nakliye, yatay ve düşey taşıma, müteahhitlik karı ve genel giderler dahil 1 m 2 fiyatıdır. Ölçü: Kırılan beton yüzeyin alanı hesaplanır Düz işçi Sa Düz işçi (Yük.Taş.Boş.) Sa Malzeme ve Đşçilik Tutarı, %25 Müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 M 2 fiyatı 6-23

45 MSB 202/A Tarihi Binalarda Ahşap Döşeme Sökülmesi (Ahşap Taşıyıcı sistem) Tarihi binalarda, ham kereste veya kalas kullanılarak yapılmış, ahşap döşeme ve kiriş sökülmesi için işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, sökülen malzemenin istifi, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m 2 fiyatıdır. Sökümden çıkan malzeme idareye aittir. M 2 Ölçü: Sökülen ahşap döşeme alanı hesaplanır Dülger Sa Düz işçi Sa Đşçilik tutarı, %25 müteahhit karı ve genel giderler. 1 M2 fiyatı den yararlanıldı. 6-24

46 MSB 205 Tarihi Binalarda Đç Ve Dış Sıva Sökülmesi. M 2 Tarihi binalarda, kalınlığı ortalama 5 cm. olan iç ve dış sıvanın bozulmuş kısımlarının sökülmesi için; işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma,müteahhit karı ve genel giderler dahil l m 2 fiyatıdır. Ölçü: Sökülen iç sıva alanı hesaplanır Đşçilik Düz işçi Sa Đşçilik tutarı %25 Müteahhit karı ve genel giderler 1 M2 fiyatı /MK den yararlanıldı. 6-25

47 MSB 206 Tarihi Binalarda Taş Duvar Onarılması M 2 Tarihi binalarda, taş duvarın bir bölümünün yıkılmasından sonra, mevcut duvar yan yüzeyinde kalan taşların çıkıntılarının tıraşlanması ve kalan boşlukların onarılması için; işçilik, her türlü malzeme ve zayiatı, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma,müteahhit karı ve genel giderler dahil l m 2 fiyatıdır. Ölçü: Onarılan taş duvar yüzeyi hesaplanır. MALZEME (Y) 400 kg Çimento Dozlu Harç Yapılması M /A1(Y) Kireç Harcı Yapılması (Sönmüş Kireç Torbalı) M /A1(Y) m3/250 kg Kireç-Çimento Karışımı Đnce Harç M Yapılması (Sönmüş Kireç Torbalı) Su M Taşçı ustası Sa Sıvacı ustası Sa Sıvacı yardımcısı Sa Düz işçi Sa Đşçilik tutarı %25 Müteahhit karı ve genel giderler 1 M2 fiyatı 6-26

48 MSB 207 Tarihi Binalarda Taş Duvarların Eksik Taşlarının Hazırlanarak Yerine Monte Edilmesi. Ocaktan çıkan, tarihi bina taş dokusuna uygun olarak seçilmiş, mevcuttaki eksik taş boşluğuna uygun olarak çaplandırılan yonu taşının yerine monte edilmesi için, işçilik, her türlü malzeme ve zayiatı,alet ve edevat giderleri, işyerindeki yükleme,yatay ve düşey taşımalar,boşaltma,müteahhit karı ve genel giderler dahil l m 3 fiyatıdır. M 3 Ölçü: Monte edilecek taşın hacmi hesaplanır. MALZEME Yontu taşı taslağı (Zayiatıyla) M (Y) 200 kg Çimento Dozlu Harç Yapılması M Taşçı ustası (Taşların görünen yatak ve yan yüzlerinin Sa tesviyesi) Duvarcı ustası Sa Düz işçi Sa Malzeme ve işçilik tutarı % 25 müteahhit karı ve genel giderler l M3 fiyatı. 6-27

49 MSB 208 Tarihi Binalarda Đç Sıva Yapılması M 2 Bayındırlık ve Đskan Bakanlığı birim fiyat tarifleri nolu pozundaki tarife uygun olarak hazırlanmış kaba ve ince harç ile, bozulmuş kısımları sökülen eski Rus binası vb. tarihi binalarda ortalama 5cm. kalınlığında iç sıva yapılması için, işçilik, her türlü malzeme ve zayiatı, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil l m 2 fiyatıdır. Ölçü: Sıva yapılan alan hesaplanır. MALZEME /A1(Y) Kireç Harcı Yapılması (Sönmüş Kireç Torbalı) M /A1(Y) m3/250 kg Kireç-Çimento Karışımı Đnce Harç M Yapılması (Sönmüş Kireç Torbalı) Su M Sıvacı ustası Sa Sıvacı yardımcısı Sa Düz işçi Sa Malzeme ve işçilik tutarı % 25 müteahhit karı ve genel giderler l M2 fiyatı /MK den yararlanıldı. 6-28

50 MSB 304/A Cüruf Dolgu Yapılması M 3 Bodrumlu binalarda bodrum kat döşemesi altında, bodrumsuz binalarda zemin kat döşemesi altında ısı yalıtımı olarak veya düşük birim ağırlıktaki malzeme ile doldurulması gereken tuvalet vb. mahallerdeki düşük döşemelere, hafif agreganın dolgu yapılacak yerlere dökülmesi, tesviye edilerek sıkıştırılması için her türlü malzeme ve zayiatı, makine,işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil, 1 m 3 fiyatıdır. Ölçü: Dolgu boşluğu üzerinden ölçülen M3 cinsinden hacmidir. Nakliyeye esas malzeme miktarında sıkışma oranı dikkate alınmaz. MALZEME Hafif agrega M Düz işçi Sa %25 Müteahhit karı ve genel giderler, 1 M3 fiyatı 6-29

51 MSB 305 Granülometrik Çakıl Serilmesi M 3 En az iki sınıf yıkanmış elenmiş 7-15 mm ila mm çaplarında granülometrik çakılın el ile serilmesi, serme işleminin yapılması için, her türlü malzeme ve zayiatı, makine,işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil, 1 m 3 fiyatıdır. Ölçü: Serilen Çakılın M3 cinsinden hacmidir. MALZEME /013 Çakıl (Tuvenan Agregadan Elenmiş, Yıkanmış ve En Az Đki Tane Sınıfı Karıştırılarak Hazırlanmış) M Düz işçi Sa 0.60 %25 Müteahhit karı ve genel giderler, 1 M3 fiyatı /2 den yararlanılmıştır. 6-30

52 MSB 314 Saha Betonu ve Beton Yollarda Demirli Genleşme Derzi Yapılması Beton yollarda m. Aralıkta, Saha betonlarında her iki istikamette m. Aralıkta, anolar halinde dökülen betonun dolu gözlerinin dökümü esnasında birleşim yerlerine ekteki detaya göre 75cm ara ile 50cm boyunda Q16 yuvarlak demir yerleştirilmesi,boş gözlerinin betonu dökülmeden önce, demirin açıkta kalan ucunun 2 kat boyanarak yağlanması,üzerine bir ucu kapatılmış suda bekletilmiş 20x150 mm. ebadındaki kavak kerestesine 20x50 mm. ebadındaki kavak kerestenin mastar çekmek için geçici olarak eklenmesi,bilahare boş gözlere beton dökülerek, prizini aldıktan sonra 20x50 mm.lik parçanın sökülmesi, beton kenarlarının mala ile pahlanması ve derzin ye kadar ısıtılmış mastik asfalt ve bitüm karışımı ile sıcaklığı den aşağı düşmemek üzere doldurulması için; işçilik, her türlü malzeme ve zayiatı, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 metre fiyatıdır. Mt Ölçü: Demirli genleşme derzi uzunluğu hesaplanır. MALZEME Kavak kerestesi M Çivi Kg /D Bitüm Kg /1 Mastik asfalt Kg Q16 Yuvarlak demir Kg Makine Yağlı Kg /05 Demir-Çelik Yüzey Koruyucu Astar (Antipas) Kg Q20 sert PVC boru (karsız fiyatı) Mt Tecritçi ustası Sa Sıvacı ustası Sa Boyacı ustası Sa Marangoz yardımcısı Sa Demirci yardımcısı Sa Çırak Sa Malzeme ve Đşçilik Tutarı %25 Müteahhit karı ve genel giderler dahil, 1metre fiyatı 6-31

TASNĐF DIŞI T.C. MĐLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MĐLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 2016 YILI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT, TARĐF VE ANALĐZLERĐ

TASNĐF DIŞI T.C. MĐLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MĐLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 2016 YILI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT, TARĐF VE ANALĐZLERĐ TASNĐF DIŞI T.C. MĐLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MĐLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 2016 YILI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT, TARĐF VE ANALĐZLERĐ TASNĐF DIŞI ĐÇĐNDEKĐLER BĐRĐNCĐ BÖLÜM SAYFA NUMARASI MĐLLĐ SAVUNMA BAKANLIĞI ĐNŞAAT

Detaylı

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 2012 YILI YAPI İŞLERİ FİYAT ANALİZLERİ VE BİRİM FİYAT LİSTESİ

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 2012 YILI YAPI İŞLERİ FİYAT ANALİZLERİ VE BİRİM FİYAT LİSTESİ TASNİF DIŞI T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 2012 YILI YAPI İŞLERİ FİYAT ANALİZLERİ VE BİRİM FİYAT LİSTESİ TASNİF DIŞI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM MSB YAPI İŞLERİ İNŞAAT BİRİM

Detaylı

Çinko ve Sac Sıva Eteği, Baca Kenarı, Çatı Muayene Pencereleri ve Çatı Feneri Dipleri Sökülmesi

Çinko ve Sac Sıva Eteği, Baca Kenarı, Çatı Muayene Pencereleri ve Çatı Feneri Dipleri Sökülmesi MSB.101/A Her Türlü Yağmur Oluğu mt 0.980000 MSB.102/A Her Türlü Yağmur Borusu mt 0.980000 MSB.104 Kiremit Çatı Örtüsü m2 1.460000 MSB.105 Kiremit Mahya mt 0.930000 MSB.106/A MSB.107/A MSB.108/A Çinko

Detaylı

TASNĐF DIŞI T.C. MĐLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MĐLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 2014 YILI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT, TARĐF VE ANALĐZLERĐ

TASNĐF DIŞI T.C. MĐLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MĐLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 2014 YILI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT, TARĐF VE ANALĐZLERĐ TASNĐF DIŞI T.C. MĐLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MĐLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 2014 YILI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT, TARĐF VE ANALĐZLERĐ TASNĐF DIŞI ĐÇĐNDEKĐLER BĐRĐNCĐ BÖLÜM MĐLLĐ SAVUNMA BAKANLIĞI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT

Detaylı

2009 YILI YAPI İŞLERİ FİYAT ANALİZLERİ VE BİRİM FİYAT LİSTESİ

2009 YILI YAPI İŞLERİ FİYAT ANALİZLERİ VE BİRİM FİYAT LİSTESİ TASNİF DIŞI T.C. MİLLÎ SAVUNMA B AKANLIĞI ANKAR A MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 2009 YILI YAPI İŞLERİ FİYAT ANALİZLERİ VE BİRİM FİYAT LİSTESİ TASNİF DIŞI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM MSB. YAPI İŞLERİ İNŞAAT BİRİM

Detaylı

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 2010 YILI YAPI İŞLERİ FİYAT ANALİZLERİ VE BİRİM FİYAT LİSTESİ

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 2010 YILI YAPI İŞLERİ FİYAT ANALİZLERİ VE BİRİM FİYAT LİSTESİ TASNİF DIŞI T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 2010 YILI YAPI İŞLERİ FİYAT ANALİZLERİ VE BİRİM FİYAT LİSTESİ TASNİF DIŞI İÇİNDEKİLER SAYFA BİRİNCİ BÖLÜM NUMARASI MSB. YAPI İŞLERİ

Detaylı

İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI

İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI İşin Adı : KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ No İş Grubunun Adı Tutarı 01 INSAAT 1 İNŞAAT İMALATLARI 41.4519 2 KAZI İKSA VE ZEMİN İYİLEŞTİRME 47.0196 -- INSAAT Toplamı 88.4715

Detaylı

Birim Fiyat Analizleri

Birim Fiyat Analizleri 3000 Ahşap kirişleme ve karkas kısımlarda değişmesi gerekli elemanların sökülmesi m² 01.017 Dülger ustası Saat 1,5 10,10 15,15 01.501 Düz işçi Saat 1 7,40 7,4 Kâr ve genel giderler hariç toplam 22,55 Kâr

Detaylı

ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır. ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.

ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır. ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır. Mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı

Detaylı

Birim Fiyat Analizleri

Birim Fiyat Analizleri 1-AHŞAP İMALATLAR A-KARKAS, TAVAN, DÖŞEME VE DUVAR İŞLERİ 3000 AHŞAP KİRİŞLEME VE KARKAS KISIMLARDA DEĞİŞMESİ GEREKLİ ELEMANLARIN SÖKÜLMESİ 01.017 Dülger ustası 1,50 sa x 6,40 TL/sa = 9,60 TL 01.501 Düz

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ MAYIS 2011 1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

Detaylı

04.K21 Normal beyaz afyon mermer. 85,00 TL/m2 (2 cm kalınlıkta) 04.K22 Normal beyaz afyon mermer

04.K21 Normal beyaz afyon mermer. 85,00 TL/m2 (2 cm kalınlıkta) 04.K22 Normal beyaz afyon mermer 01.K01 Mütehassıs usta 13,09 TL/sa 01.K02 Mütehassıs usta yardımcısı 6,16 TL/sa 04.K01 Çam kereste 1.sınıf 875,00 TL/m3 04.K02 Çam kereste 2.sınıf 700,00 TL/m3 04.K03 Çam kereste 3.sınıf 435,00 TL/m3 04.K04

Detaylı

İnşaat Nakliye iş kalemleri/iş grupları için Örnek Analiz Formatı

İnşaat Nakliye iş kalemleri/iş grupları için Örnek Analiz Formatı Format 1 grubu 15.001/2B Örnek Formatı in Adı: Makine ile her derinlikte yumuşak ve sert toprağın kazılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum, kil, siltli kil, kumlu kil, gevşek kil, killi kum

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MYO KAFETERYA BİNASI MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MYO KAFETERYA BİNASI MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MYO KAFETERYA BİNASI MAHAL LİSTESİ KASIM 2010 ZEMİN KAT (MEVCUT PROJE) Z01 GİRİŞ : Sahne kısmında bulunan ahşap kaplamanın sökülmesi : Ahşap asma tavan sökümü : Ahşap

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ KÜHAM BİNASI BAKIM ONARIM İŞİ İNŞAAT MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ KÜHAM BİNASI BAKIM ONARIM İŞİ İNŞAAT MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ KÜHAM BİNASI BAKIM ONARIM İŞİ İNŞAAT MAHAL LİSTESİ AĞUSTOS 2011 1 KÜHAM İDARİ BİNA İdari binada tüm pencerelerde açılır kanatlara sineklik takılacaktır. Zemin katta koridor

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MYO EĞİTİM BİNASI MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MYO EĞİTİM BİNASI MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MYO EĞİTİM BİNASI MAHAL LİSTESİ KASIM 2010 BODRUM KAT B01 Uygulama Projesi (Mevcut Projesinde B01 olarak numaralandırılmıştır.) DÖŞEME : Döşeme üzerinde bulunan tüm

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ4001 YAPI İŞLETMESİ METRAJ VE KEŞİF-2 Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter YIĞMA BİNA

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ EIB-WB3-GUCL-ONAR-12 ZEYİLNAME NO.1

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ EIB-WB3-GUCL-ONAR-12 ZEYİLNAME NO.1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (ISMEP) Kredi No: 24383 EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ AF-WB3-GUCL-ONAR-02 ZEYİLNAME NO.1

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ AF-WB3-GUCL-ONAR-02 ZEYİLNAME NO.1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (ISMEP) Kredi No: 8033-TU EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ AF-WB3-GUCL-ONAR-01 ZEYİLNAME NO.1

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ AF-WB3-GUCL-ONAR-01 ZEYİLNAME NO.1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (ISMEP) Kredi No: 8033-TU EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

TEKLİF BİRİM FİYATLI İŞLER İÇİN TEKLİF MEKTUBU...1../2017

TEKLİF BİRİM FİYATLI İŞLER İÇİN TEKLİF MEKTUBU...1../2017 TEKLİF BİRİM FİYATLI İŞLER İÇİN TEKLİF MEKTUBU....1../2017 SUŞEHRİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİGİ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIGINA SUŞEHRİ Teklif sahibinin; Adı Soyadı I Ticari unvanı, Uyruğu Tebligata esas

Detaylı

P.??...ve Yatırım ıvwdürü

P.??...ve Yatırım ıvwdürü TARiH 17.07.2014 SAYı 64 IAdl ::ioyadı/ i ıcaret Unvanı Tebligat Adresi Bağlı Olduğu Vergi Dairesi Vergi Numarası T.C Kimlik Numarası Telefon No Faks No E-Mail BARTIN T.C il ÖZEL idaresi Plan Proje inşaat

Detaylı

Birim Fiyat Analizleri

Birim Fiyat Analizleri 1-AHŞAP İMALATLAR A-KARKAS, TAVAN, DÖŞEME VE DUVAR İŞLERİ 3000 AHŞAP KİRİŞLEME VE KARKAS KISIMLARDA DEĞİŞMESİ GEREKLİ ELEMANLARIN SÖKÜLMESİ 01.017 Dülger ustası 1,50 sa x 7,10 TL/sa = 10,65 TL 01.501 Düz

Detaylı

Ses Yalıtımlı Alçı Plaka Duvar Yapılması

Ses Yalıtımlı Alçı Plaka Duvar Yapılması Ses Yalıtımlı Alçı Plaka Duvar Yapılması İşveren ve temsilcisi tarafından onaylanmış proje ve detay çizimlerine göre; duvar U profillerinin, altına 4mm kalınlığında Index Fonostrip veya muadili yapıştırılması,

Detaylı

İnşaat Y.15.140/10 63mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma m³ yapılması

İnşaat Y.15.140/10 63mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma m³ yapılması İnşaat İnşaat Y.15.140/01 Kum temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması m³ İnşaat Y.15.140/02 Çakıl temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması m³ İnşaat Y.15.140/03

Detaylı

teknik uygulama detayları

teknik uygulama detayları teknik uygulama detayları içindekiler Panel Detayları Betonarme Hatıl-Gazbeton Döşeme Paneli Orta Nokta Bağlantı Detayı...03 Çelik Konstrüksiyon -Gazbeton Döşeme Paneli Orta Nokta Bağlantı Detayı...04

Detaylı

KEŞĐF ÖZETĐ. : 100 Başlık süt Đnekçiliği Tesisi Kurulması. : Kars Đli Kağızman Đlçesi Değirmendere Köyü

KEŞĐF ÖZETĐ. <Ahır> : 100 Başlık süt Đnekçiliği Tesisi Kurulması. : Kars Đli Kağızman Đlçesi Değirmendere Köyü (Aşağıdaki Keşif özetine yazılan isimler, poz numaraları ve miktarlar sadece örnektir. Başvurunuza ait gerekliliklere göre teknik şartnamenizi oluşturunuz.) KEŞĐF ÖZETĐ Yatırımın Adı Yatırımın Adresi :

Detaylı

Oska Yazılım-2015 Sayfa 1 / 17

Oska Yazılım-2015 Sayfa 1 / 17 a) İnşaat Rayiçleri Poz No Tanımı 03.117 Derz kesme makinası (elektrik motorlu hava meydanları inşaatı için) 04.003/A Çakıl (Elenmesi gerekmeyen iri agrega) 04.003/B Çakıl (Tuvenan agregadan el ile elenmiş

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat A dresi:... / /2014 Bağlı Olduğu

Detaylı

M LLÎ SAVUNMA BAKANLI I 2011 YILI YAPI LER F YAT ANAL ZLER VE B R M F YAT L STES

M LLÎ SAVUNMA BAKANLI I 2011 YILI YAPI LER F YAT ANAL ZLER VE B R M F YAT L STES TASN F DI I T.C. M LLÎ SAVUNMA BAKANLI I ANKARA M LLÎ SAVUNMA BAKANLI I 2011 YILI YAPI LER F YAT ANAL ZLER VE B R M F YAT L STES TASN F DI I Ç NDEK LER B R NC BÖLÜM MSB YAPI LER N AAT B R M F YAT L STES

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat A dresi:... / /2014 Bağlı Olduğu

Detaylı

ALÇI DUVAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

ALÇI DUVAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ALÇI DUVAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ALÇI BLOK DUVAR Alçı panel, alçının belirli oranda suyla karıştırılıp

Detaylı

GRANİT - SERAMİK YAPIŞTIRICILAR & DERZ DOLGULARI

GRANİT - SERAMİK YAPIŞTIRICILAR & DERZ DOLGULARI GRANİT - SERAMİK YAPIŞTIRICILAR & DERZ DOLGULARI STANDART Tanım : Fayans, seramik yapıştırıcı, Çimento esaslı, gri Toz Kullanım : Seramik, fayans için yatay ve düşeyde ıslak ortamlarda kullanıma uygun

Detaylı

637 Ada / 3 Parsel. Toplam İnşaat m² m² Toplam Bağımsız Bölüm Sayısı. Başlık Yüzde Değer

637 Ada / 3 Parsel. Toplam İnşaat m² m² Toplam Bağımsız Bölüm Sayısı. Başlık Yüzde Değer Tarih: 26.12.2016 637 Ada / 3 Parsel Toplam İnşaat m² 2.310 m² Toplam Bağımsız Bölüm Sayısı 14 adet Toplam İnşaat Maliyeti 2.305.167 TL Yüzde İlk Ödemeler 4,6 % 105.000 TL İş makinesi 0,5 % 10.934 TL Ödemeler

Detaylı

ANKARA RADYOEVİ DIŞ CEPHE ve ÇATI ONARIMI

ANKARA RADYOEVİ DIŞ CEPHE ve ÇATI ONARIMI T.C. TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA RADYOEVİ DIŞ CEPHE ve ÇATI ONARIMI İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Temmuz - 2009 GENEL TANIM: ANKARA RADYOEVİ ÇATI ve DIŞ CEPHE TADİLATI

Detaylı

İNŞAAT İŞ KALEMLERİ BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

İNŞAAT İŞ KALEMLERİ BİRİM FİYAT ANALİZLERİ Y.15.001/2B Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (derin kazı) M3 : 03.504(Y) 03.520(Y) Kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre mesafeye kadar taşınması, boşaltılması,

Detaylı

ÖRNEK OLARAK İDARELER TARAFINDAN HAZIRLANACAK AKUSTİK MALZEME POZ NO.LARI

ÖRNEK OLARAK İDARELER TARAFINDAN HAZIRLANACAK AKUSTİK MALZEME POZ NO.LARI ÖRNEK OLARAK İDARELER TARAFINDAN HAZIRLANACAK AKUSTİK MALZEME POZ NO.LARI Burada hazırlanan akustik malzeme pozları örnektir. İncelenmesi amacıyla bilgilerinize sunulmuştur. Size özel pozların oluşturulması

Detaylı

Trabzon Hıdırnebi TV/FM ana verici istasyonu onarımı MAHAL LİSTESİ VE İMALAT PURSANTAJI

Trabzon Hıdırnebi TV/FM ana verici istasyonu onarımı MAHAL LİSTESİ VE İMALAT PURSANTAJI Sayfa 1 Trabzon Hıdırnebi TV/FM ana verici istasyonu onarımı MAHAL LİSTESİ VE İMALAT PURSANTAJI S.NO POZ NO 1 204-403 2 204-405 3 204-405 4 14.002 5 14.018 İMALATIN CİNSİ Sert PVC plastik pis su boruları

Detaylı

GAZİANTEP KAMİL OCAK STADI 2 ADET SOYUNMA ODASI YAPIM İŞİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

GAZİANTEP KAMİL OCAK STADI 2 ADET SOYUNMA ODASI YAPIM İŞİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ GAZİANTEP KAMİL OCAK STADI 2 ADET SOYUNMA ODASI YAPIM İŞİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İşbu Özel Teknik Şartname, Türkiye Futbol Federasyonu nun (bundan böyle TFF olarak anılacaktır.) tarafından Gaziantep Kamil

Detaylı

9 ADET 1 ADET 9*3 ADET. (1,1*2,3) m2. 4,13 m2. 9,51 m2. 25,20 m2 7 ADET 1ADET 40 ADET (110+25) ADET

9 ADET 1 ADET 9*3 ADET. (1,1*2,3) m2. 4,13 m2. 9,51 m2. 25,20 m2 7 ADET 1ADET 40 ADET (110+25) ADET Evrak Tarih ve Sayısı: 15/12/2016-17723 T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Sayı : 80289575-755.02.02- Konu : Piyasa Fiyat Araştırması İlgili Firma MAÜ BAĞLI

Detaylı

1) İdareye İlişkin Bilgiler

1) İdareye İlişkin Bilgiler DOĞRUDAN TEMİN İLANI ELAZIĞ KURS VE OKUL TALEBELERİNE YARDIM DERNEĞİNE Elazığ ili SODES Yarınlarımızın fidanlarını yeşeretelim. Projesi kapsamında Tadilat Yapımına ilişkin SODES 2012 Uygulama Esas ve Usullerinin

Detaylı

Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu

Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu G.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIK VE ÖĞRETİM ELEMANLARI BİNASI VE G.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ DERSLİK VE LABORATUVAR

Detaylı

Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 1. Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 2

Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 1. Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 2 Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 1 Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 2 1 Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 3 Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 4 2 Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 5 1m² Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 6 3 METRAJ İŞLERİ ve SIK KULLANILAN BİRİM İMALAT

Detaylı

DÖŞEMELERDE ISI YALITIMI

DÖŞEMELERDE ISI YALITIMI DÖŞEMELERDE ISI YALITIMI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi DÖŞEMELERDE ISI YALITIMI Döşemelerde ısı yalıtımı için

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA MEYDANLARI BİRİM FİYAT ANALİZLERİ 2014

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA MEYDANLARI BİRİM FİYAT ANALİZLERİ 2014 T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA MEYDANLARI BİRİM FİYAT ANALİZLERİ 2014 MEYDAN YAPIM DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FİYATLARI POZ NO 15.001/H

Detaylı

2016 YILI İKİ KATLI OFİS KONTEYNER TASLAK ŞARTNAMESİ

2016 YILI İKİ KATLI OFİS KONTEYNER TASLAK ŞARTNAMESİ 2016 YILI İKİ KATLI OFİS KONTEYNER TASLAK ŞARTNAMESİ 1 - AMAÇ Zonguldak Limanında ofis olarak kullanılmak üzere bir adet iki katlı ofis konteyneri satın alınacaktır. 2 - TEKNİK ÖZELLİKLER 2.1 - İki Katlı

Detaylı

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ Yapı Maliyetinin Belirlenmesi Ön Keşif (Burada amaç projeden dolayı firmamızın kazık yememesi ve verilen teklifin ne derece geçerli olduunun belirlenmesi).

Detaylı

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE İŞ TAKİP ÇALIŞMA OFİSİ VE TABANCA AMBARI TADİLATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE İŞ TAKİP ÇALIŞMA OFİSİ VE TABANCA AMBARI TADİLATI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Fabrikamız Üretim Müdürlüğü İş Takip Çalışma Ofisi ve Tabanca Ambarı tadilatı işi. 2. TEKNİK ÖZELLİKLER A. YIKIM, SÖKÜM VE ÖRÜM İŞLERİ 1) Planda kesik çizgilerle belirtilen duvar yıkılacaktır.

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri)

TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri) Sayfa: 1 İş Grubu: Ana Grup>TAVŞANLI MERKEZ 97 EVLER S.No Poz No İmalatın Cinsi Birim Miktarı Havalandırma Boru Ve Şapkası (Çinko Sacdan, Çap 1 113-103 Adet 41 125 mm) Çatı arasında tavandan çatı örtüsü

Detaylı

Birim Fiyat Analizleri

Birim Fiyat Analizleri 1-AHŞAP İMALATLAR A-KARKAS, TAVAN, DÖŞEME VE DUVAR İŞLERİ 3000 AHŞAP KİRİŞLEME VE KARKAS KISIMLARDA DEĞİŞMESİ GEREKLİ ELEMANLARIN SÖKÜLMESİ 01.017 Dülger ustası 1,50 sa x 7,90 TL/sa = 11,85 TL 01.501 Düz

Detaylı

3004 1.Sınıf meşe kerestesi ile cıvata-somun-bulon ve işlenmiş küçük m 3 2.326,95 TL

3004 1.Sınıf meşe kerestesi ile cıvata-somun-bulon ve işlenmiş küçük m 3 2.326,95 TL 1- AHŞAP İMALATLAR A-KARKAS, TAVAN, DÖŞEME VE DUVAR İŞLERİ 3000 Ahşap kirişleme ve karkas kısımlarda değişmesi gerekli elemanların m 2 14,69 TL sökülmesi 3001 Duvar kaplaması karkası (dış cephe) m 2 23,16

Detaylı

ÇATI VE TERASTA SU YALITIMI

ÇATI VE TERASTA SU YALITIMI ÇATI VE TERASTA SU YALITIMI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ÇATI VE TERASTA SU YALITIMI Genel olarak eğimi % 5

Detaylı

1) GENEL 2) YAPI NİTELİKLERİ

1) GENEL 2) YAPI NİTELİKLERİ 1) GENEL Site her katta 4 er adet olmak üzere 16 adet daire ve zemin katta 1 adet işyerinden oluşmaktadır. Tek ana girişe sahip 2 adet merdiven holü ve 2 adet asansör ile dağılım yapılarak her dairenin

Detaylı

HER TEKNĐK ELEMANIN BĐLMESĐ GEREKEN GENEL BĐLGĐLER:

HER TEKNĐK ELEMANIN BĐLMESĐ GEREKEN GENEL BĐLGĐLER: Her Teknik Elemanın Bilmesi Gereken Genel Bilgiler TEMEL BĐLGĐLER HER TEKNĐK ELEMANIN BĐLMESĐ GEREKEN GENEL BĐLGĐLER: KOLON DEMĐR BOYLARININ BETON TABLADAN YUKARI UZUNLUĞU = 40 X DEMĐR ÇAPI 1m3 BETON =

Detaylı

T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Yapı İşleri Müdürlüğü -II YILI

T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Yapı İşleri Müdürlüğü -II YILI T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Yapı İşleri Müdürlüğü -II- 2005 YILI YAPI -YOL VE KANALİZASYON İŞLERİ BİRİM FİYAT ANALİZLERİ (01.01.2002 tarihinden itibaren ihale edilen

Detaylı

YÜKSEK FEN KURULU KARARI

YÜKSEK FEN KURULU KARARI : Değişiklik ve ilaveler YÜKSEK FEN KURULU KARARI 01.01.2010 tarihinden geçerli olmak üzere Bakanlığımız nın 24.02.2010 tarih ve 2010/16 sayılı kararı ile; 2010 yılına ait İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatıyla

Detaylı

GAZİANTEP KAMİL OCAK STADI 2 ADET SOYUNMA ODASI YAPIM İŞİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

GAZİANTEP KAMİL OCAK STADI 2 ADET SOYUNMA ODASI YAPIM İŞİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ GAZİANTEP KAMİL OCAK STADI 2 ADET SOYUNMA ODASI YAPIM İŞİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İşbu Özel Teknik Şartname, Türkiye Futbol Federasyonu nun (bundan böyle TFF olarak anılacaktır.) tarafından Gaziantep Kamil

Detaylı

GLĠ MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ

GLĠ MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ ĠĢ Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları Sayfa: 1 1 2 3 4 Ø 200 mm anma çaplı HDPE koruge kanalizasyon borusunun döģenmesi Tip 5 Teknik Tarifi: Pr EN 13476-1 'e uygun imal edilen HDPE esaslı koruge kanalizasyon

Detaylı

m 2 19,75 TL elemanların sökülmesi

m 2 19,75 TL elemanların sökülmesi 1- AHŞAP İMALATLAR A-KARKAS, TAVAN, DÖŞEME VE DUVAR İŞLERİ 3000 Ahşap kirişleme ve karkas kısımlarda değişmesi gerekli m 2 19,75 TL elemanların sökülmesi 3001 Duvar kaplaması karkası (dış cephe) m 2 30,41

Detaylı

BİRİM FİYAT ANALİZLERİ ( Tarihinden Önceki İşler İçin)

BİRİM FİYAT ANALİZLERİ ( Tarihinden Önceki İşler İçin) No Poz No Tanımı Birimi Birim Fiyat B.F. Tarihi 1 07.005/1 1 TON YÜKÜN KAMYONLA 1 KM.YE NAKLİ TON 1.29 01/01/2006 2 07.005/2 1 TON YÜKÜN KAMYONLA 2 KM.YE NAKLİ TON 1.83 01/01/2006 3 07.005/3 1 TON YÜKÜN

Detaylı

İNŞAAT METRAJ VE KEŞİF İŞLEMİ

İNŞAAT METRAJ VE KEŞİF İŞLEMİ İNŞAAT METRAJ VE KEŞİF İŞLEMİ Açıklamalar Hesaplar Hazırlayan: Şakir Uğur GÖZÜ Prospektör Mimar İÇİNDEKİLER Sayfa No Başlarken... 9 Kitabın Konusu... 11 Örneğimizde Yapılan İmalatlar... 12 Aplikasyon Hazırlıkları...

Detaylı

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL: FREZYA- FNR205-198,75 + 86,20 TEKNİK ŞARTNAME-1 Yapının Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM

Detaylı

NORTHGATE ANKARA OFİS BLOKLARI MAHAL LİSTESİ EV-OFİSLER DÖŞEME: Birinci Sınıf Granit Seramik ve/veya Lamine Ahşap Kaplama DUVAR: Alçı Sıva +Saten Alçı + Su Bazlı Yarı Mat Plastik Boya ve/veya Ahşap İçerikli

Detaylı

Pursantaj (%) 1 Elile elenmiģ kum,çakıl yada kum-çakıl çıkarılması ve yığılması m³ 0,022326. Poz No Ġmalatın Cinsi Birim Miktarı

Pursantaj (%) 1 Elile elenmiģ kum,çakıl yada kum-çakıl çıkarılması ve yığılması m³ 0,022326. Poz No Ġmalatın Cinsi Birim Miktarı ĠĢ Grubu: SANAYĠ SĠTESĠ AYAKLI DEPO (V= 00 M,H= Sayfa: 1 1 Elile elenmiģ kum,çakıl yada kum-çakıl çıkarılması ve yığılması m³ 0,0 Anma çapı=4", 100 mm, et kalınlığı=.5 mm, tecritli manģonlu diģli çelik

Detaylı

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU MIDLINE MIDLINE MINIMAL SALON YATAK ODALARI MUTFAK AÇIK MEŞE LAMİNE PARKE (PLANK) LAKE (h:12 cm) AÇIK MEŞE LAMİNAT PARKE KREM DOLAP TAKIMI ÜST DOLAP ALT DOLAP TEZGAH VE TEZGAH

Detaylı

Basamak ve merdiven burunluk profilleri Halı, parke vb. bitiş profilleri Zemin geçiş profilleri

Basamak ve merdiven burunluk profilleri Halı, parke vb. bitiş profilleri Zemin geçiş profilleri İÇİNDEKİLER Profiller Oval yüzeyli süpürgelikler Düz yüzeyli süpürgelikler Bitiş kapağı hazırlanışı Süpürgelik montaj şekilleri ve kablo kanalı uygulaması Profiller İkili ve üçlü duvar koruma bantları

Detaylı

KONYA KARAPINAR 300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İnceleme Dosyası

KONYA KARAPINAR 300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İnceleme Dosyası 2012 KONYA KARAPINAR 300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İnceleme Dosyası Konya Karapınar da yapılması planlanan 300 Kişilik Öğrenci yurduna ait genel bilgi ve maliyet çalışması Halil ATLI ESEER İNŞAAT 03.02.2012

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İÇİN TEKLİF SUNUM FORMU

YAPIM İŞLERİ İÇİN TEKLİF SUNUM FORMU YAPI A.Ş. İNŞAAT TİCARET MÜTEAHHİTLİK YAPIM İŞLERİ İÇİN TEKLİF SUNUM FORMU Tarih: 13/12/2011 Firma Adı (ticari unvanı) : Yapı AŞ İnşaat Ticaret Müteahhitlik Adresi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ4001 YAPI İŞLETMESİ METRAJ VE KEŞİF-1 Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter KAPSAM Temel

Detaylı

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL: MİMOZA - 08437-185,65 + 29,30 TEKNİK ŞARTNAME-1 Yapının Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM

Detaylı

2011/3 Önerilen Fiyat Listesi

2011/3 Önerilen Fiyat Listesi 2011/3 Önerilen Fiyat Listesi 1 1.1 M010116 1.2 M010218 1.3 M010315 1.4 M010415 1.5 M010518 1.6 M010615 1.7 M010715 1.8 M010715 1.9 M010815 1.10 M010920 1.11 M011015 1.12 M011110 1.13 M011215 1.14 M011215

Detaylı

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL: DORA - 07666-129,60 + 12,85 TEKNİK ŞARTNAME-1 Yapının Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI

Detaylı

SU DEPOSU, HAVUZ VE DENGE DEPOLARINDA SU YALITIMI YAPILMASI:

SU DEPOSU, HAVUZ VE DENGE DEPOLARINDA SU YALITIMI YAPILMASI: SU DEPOSU, HAVUZ VE DENGE DEPOSU SU YALITIMI YAPILMASI KONU: Doğal zemine oturan veya tabliyeye oturan teras tipi havuzlarda, depolarda, su gören betonarme yüzeylerin İZOTEX markalı Su Yalıtım Membran

Detaylı

DUVARLARIN İÇ YÜZÜNDEN ISI YALITIMI

DUVARLARIN İÇ YÜZÜNDEN ISI YALITIMI DUVARLARIN İÇ YÜZÜNDEN ISI YALITIMI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi DUVARLARIN İÇ YÜZÜNDEN ISI YALITIMI Bu sistemde

Detaylı

Em neller İnşaat modern ve güvenl mekanlar... Dört Dörtlük Bir Yaşam...

Em neller İnşaat modern ve güvenl mekanlar... Dört Dörtlük Bir Yaşam... Dört Dörtlük Bir Yaşam... www. verapark.com.tr Em neller İnşaat Doğayla, doğal olanla yaşamak için... Vera Park Konutları 4-1- www.verapark.com.tr Yeni bir daire alırken orada uzun bir hayat süreceğinizi

Detaylı

UYGULAMA DETAYLARI. 7 Ahşap çatı detayı. 8 Soğuk hava deposu detayı.

UYGULAMA DETAYLARI. 7 Ahşap çatı detayı. 8 Soğuk hava deposu detayı. UYGULAMA DETAYLARI 1 Cephe mantolama, denizlik bölgesi detayı. 2 Cephe mantolama, doğrama üstü detayı. 3 Cephe yalıbaskı detayı. 4 Üzerinde gezilmeyen çatı detayı. 5 Üzerinde gezilen çatı detayı. 6 Bahçe

Detaylı

İnşaat Nakliye iş kalemleri/iş grupları için Örnek Analiz Formatı

İnşaat Nakliye iş kalemleri/iş grupları için Örnek Analiz Formatı Format 1 grubu 1 in Adı: 8 Cm Yüksekliğinde Normal Çimentolu Buhar Kürlü Beton Parke Taşı İle Döşeme Kaplama Yapılması i: M² i forklift ile yüklemeboşaltma+alt zeminin mekanik malzeme ile beslenmesi+taş

Detaylı

BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ

BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ Sıra No 1 Özel -1 100x40x25 cm boyutlarında ASMOLEN STRAFOR İLE( 8-10 DNS YOGUNLUKLU) DÖŞEME YAPILMASI 1,05 m2 herboyutta ve 0,25 m yüksekliğinde hafif asmolen stafor malzemenin

Detaylı

ProfilEx ısı yalıtımı (mantolama) ve sıva uygulamalarında yapıların; pencere, kenar, köşe, yatay veya düşey düzgün boşluklar (fuga) gerektiğinde

ProfilEx ısı yalıtımı (mantolama) ve sıva uygulamalarında yapıların; pencere, kenar, köşe, yatay veya düşey düzgün boşluklar (fuga) gerektiğinde ProfilEx ısı yalıtımı (mantolama) ve sıva uygulamalarında yapıların; pencere, kenar, köşe, yatay veya düşey düzgün boşluklar (fuga) gerektiğinde kullanılan ve sistemi tamamlayan profil çeşitleri markasıdır.

Detaylı

El ile tuvenen (Kum-Çakıl çıkarılması ve yığılması) ĐŞÇĐLĐK 0.000000 MALZEME 0.000000

El ile tuvenen (Kum-Çakıl çıkarılması ve yığılması) ĐŞÇĐLĐK 0.000000 MALZEME 0.000000 1 Poz No 08.001 El ile tuvenen (Kum-Çakıl çıkarılması ve yığılması) Birimi m³ 01.501 Düz işçi -dere ya da ocaktan çıkarılması- Saat 2.000000 01.501 Düz işçi -çıkarıldığı yerin dışına yığılması- Saat 1.000000

Detaylı

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü İHALE İLANI (22 d Yapım İşleri) MERSİN TOROSLAR NİHAL ERDEM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ONARIM İŞİ 4734 Sayılı Kamu ihale Kanununun 22/d Maddesine göre

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME-1. Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri

TEKNİK ŞARTNAME-1. Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri MODEL: LİLYUM - 07944-141,00 + 4,30 Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) Yapının Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI KABA İNŞAAT

Detaylı

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL: ARMİNA - 05705-126,40 + 7,50 TEKNİK ŞARTNAME-1 Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün Adı EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI

Detaylı

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU İLE İLGİLİ YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU İLE İLGİLİ YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU İLE İLGİLİ YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR 1. Kırım, Sökme ve Temizlik Zemin katta duvarda yer alan ahşaplar sökülecek, projeye

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME-1. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa

TEKNİK ŞARTNAME-1. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL:HERA-20388-130,00+13,60 Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün Adı EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI KABA İNŞAAT PAKETİ

Detaylı

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTMveya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTMveya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL: AKASYA - 10888-122,40 + 2,70 TEKNİK ŞARTNAME-1 Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün Adı EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 6/14/2017. Birim Fiyat Tutarı 1

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 6/14/2017. Birim Fiyat Tutarı 1 Sayı : / 012 Konu : Teklif Mektubu Hakkında T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 6/14/2017 Merkezimizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE.../.../2014 Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat Adresi:... Bağlı

Detaylı

Knauf W625 - W626 Duvar C profilli Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları:

Knauf W625 - W626 Duvar C profilli Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W625 - W626 Duvar C profilli Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W625 - W626 Duvar Giydirme Sisteminde Metal Konstrüksiyon, Duvar U (DU) ve sadece 75mm ve 100mm Duvar U ve Duvar C profiller

Detaylı

PROTEKTOR PROFİL SİSTEMLERİ SIVA PROFİLLERİ FİYAT LİSTESİ

PROTEKTOR PROFİL SİSTEMLERİ SIVA PROFİLLERİ FİYAT LİSTESİ PROTEKTOR PROFİL SİSTEMLERİ PROFİLLERİ FİYAT LİSTESİ / YALITIM / X.PRT.004 1005 Köşe Gerdirilmiş, 90, iri İç Sıva 12 34 2 m.tül / Boy 25 Boy / Paket 50 m.tül / Paket 0,53 / m.tül 0,32 / m.tül X.PRT.005

Detaylı

ALÇI İȘLERİ İÇİN DEKORASYON PROFİLLERİ

ALÇI İȘLERİ İÇİN DEKORASYON PROFİLLERİ ALÇI İȘLERİ İÇİN DEKORASYON PROFİLLERİ Köşe leri 9002 köşe bitiş profilidir. Hareketli tavan ve duvar bitişlerinde kullanılır. Tek taraflı uygulanır. 9077 Farklı kanat genişliklerinde üretilen alüminyum

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2014/167988 A 1 B 2 Sıra No Iş Kalemi No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2014/167988 A 1 B 2 Sıra No Iş Kalemi No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2014/167988 A 1 B 2 Sıra No Iş Kalemi No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 KGM/2200/T-1 Her cins ve zeminde yarma ve yan ariyet kazısı ve altgeçit

Detaylı

_BRM_FİYAT_TARİFLERİ_

_BRM_FİYAT_TARİFLERİ_ KARKAS İMALATLARI 1 Grobeton Dökülmesi Zemin ıslahı tamamlanmış temel alanının ıslatılmasının ardından, anolarının hazırlanması, projede belirtilen doza uygun grobetonun transmikser çıkışında teslim alınması,

Detaylı

W625-W626 Duvar Giydirme Sistemi (Duvar C Profilli)

W625-W626 Duvar Giydirme Sistemi (Duvar C Profilli) W625-W626 Duvar Giydirme Sistemi (Duvar C Profilli) Knauf DU Profili Knauf DU Profiller tavana dübel+vida ile monte edilir. Knauf DC Profili Knauf TC Profiller tavan ve taban DU Profillere geçirilir. Alçıpan

Detaylı

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE TADİLAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE TADİLAT TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Revir Tuvalet ve Mutfak Tadilatı İşi. 2. TEKNİK ÖZELLİKLER 1) Kırım, örüm, alçı ve boya işleri; a) Lavabo ve Tuvalet kısmında bulunan mevcut seramikler ve yapıştırıcı kalıntıları kırılarak temizlenecektir.

Detaylı

1 TP 12 İÇ MEKAN SİSTEMLERİ. Aysist Bölme Duvar Sistemleri. Aysist Giydirme Duvar Sistemleri. Aysist Şaft Duvarı Sistemleri

1 TP 12 İÇ MEKAN SİSTEMLERİ. Aysist Bölme Duvar Sistemleri. Aysist Giydirme Duvar Sistemleri. Aysist Şaft Duvarı Sistemleri İÇ MEKAN SİSTEMLERİ TP Aysist Bölme Duvar Sistemleri Aysist Giydirme Duvar Sistemleri Aysist Şaft Duvarı Sistemleri Aysist Asma Tavan Sistemleri Tek İskelet TP Tek Profil Tek Kat Aypan Çift Kat Aypan Ses

Detaylı

enisehir yenisehir konakları

enisehir yenisehir konakları enisehir yenisehir konakları YENİŞEHİR KONAKLARI MAHAL ÖZELLİKLERİ LİSTESİ Temel Taşıyıcı Sistem Duvarlar Temel İzolasyonu ve Drenaj Çatı İç Mekan Duvar Kaplamaları Betonarme radye temel olacaktır. Deprem

Detaylı

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HIGHLINE HIGHLINE MINIMAL SALON YATAK ODALARI MUTFAK AÇIK MEŞE LAMİNE PARKE (PLANK) AÇIK MEŞE LAMİNE PARKE (İKİ STRİP) KREM DOLAP TAKIMI ÜST DOLAP ALT DOLAP LAKE BOYALI LAKE

Detaylı

POZ NO AÇIKLAMA BİRİM MİKTAR. Hafif Gaz Beton Tutkalı İle 10cm. Kalınlığındaki. Hafif Gaz Beton Tutkalı İle 19cm. Kalınlığındaki

POZ NO AÇIKLAMA BİRİM MİKTAR. Hafif Gaz Beton Tutkalı İle 10cm. Kalınlığındaki. Hafif Gaz Beton Tutkalı İle 19cm. Kalınlığındaki 1 16.003 POZ AÇIKLAMA BİRİM MİKTAR Basınç Dayanımı C12/25 (250dz.) Olan Demirsiz Beton (3. bodrum kat zemini- 10cm.+tretuar vs.-20cm.) m³ 2.817,41 107,50 302.871,58 2 17.136 Ocak Taşı İle Blokaj m³ 133,20

Detaylı

İhale Makamı. TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri) İşin Adı : KIZILAY BİNASI YAPIM İŞİ İş Grubu: Ana Grup>İNŞAAT İMALATLARI Sayfa: 1

İhale Makamı. TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri) İşin Adı : KIZILAY BİNASI YAPIM İŞİ İş Grubu: Ana Grup>İNŞAAT İMALATLARI Sayfa: 1 İş Grubu: Ana Grup>İNŞAAT İMALATLARI Sayfa: 1 1 15.140/2 Temel tabanına el ile tuvenan kum çakıl serilmesi ve sıkıştırılması m³ Teknik Tarifi: Tuvenan kum ve çakılın temel tabanına dökülmesi, tesviye edilmesi

Detaylı