TASNĐF DIŞI T.C. MĐLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MĐLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 2015 YILI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT, TARĐF VE ANALĐZLERĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TASNĐF DIŞI T.C. MĐLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MĐLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 2015 YILI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT, TARĐF VE ANALĐZLERĐ"

Transkript

1 TASNĐF DIŞI T.C. MĐLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MĐLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 2015 YILI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT, TARĐF VE ANALĐZLERĐ TASNĐF DIŞI

2 ĐÇĐNDEKĐLER BĐRĐNCĐ BÖLÜM MĐLLĐ SAVUNMA BAKANLIĞI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT LĐSTESĐ ĐKĐNCĐ BÖLÜM - ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI 2015 YILI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT VE RAYĐÇ LĐSTESĐNDE OLMADIĞI ĐÇĐN ĐPTAL EDĐLEN MĐLLĐ SAVUNMA BAKANLIĞI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT TARĐF VE ANALĐZLERĐ - ĐPTAL EDĐLEN MĐLLĐ SAVUNMA BAKANLIĞI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT TARĐF VE ANALĐZLERĐ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MĐLLĐ SAVUNMA BAKANLIĞI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT TARĐF VE ANALĐZLERĐNDEN, ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI 2015 YILI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT TARĐFLERĐ FĐYAT LĐSTESĐNE GĐRDĐĞĐ ĐÇĐN ĐPTAL EDĐLEN ĐMALATLARIN POZ NUMARALARI DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MĐLLĐ SAVUNMA BAKANLIĞI 2015 YILI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT, TARĐF VE ANALĐZLERĐNDE RAYĐÇ VE TARĐFLERĐ DEĞĐŞEN ĐMALATLAR BEŞĐNCĐ BÖLÜM MĐLLĐ SAVUNMA BAKANLIĞI 2015 YILI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT, TARĐF VE ANALĐZLERĐNE YENĐ GĐREN ĐMALAT POZ NUMARALARI SAYFA NUMARASI ALTINCI BÖLÜM MĐLLĐ SAVUNMA BAKANLIĞI 2015 YILI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT, TARĐF VE ANALĐZLERĐ 1. Sökümler ve Onarımlar Tarihi Binalarda Sökme ve Onarımlar Alt Yapı Duvar ve Tavan Đşleri (Tuğla ve Alçıpaneller) Çatı ve Kalıp Đşleri Yalıtımlar-Dilatasyonlar Sıva ve Boyalar Döşeme ve Duvar Kaplamaları Ahşap Đşleri Alüminyum ve Demir Đşleri Diğer Đşler YEDĐNCĐ BÖLÜM MĐLLĐ SAVUNMA BAKANLIĞI ANALĐZLERĐNDE KULLANILAN YARDIMCI ANALĐZLER 7-1

3 BĐRĐNCĐ BÖLÜM MĐLLĐ SAVUNMA BAKANLIĞI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT LĐSTESĐ

4 2015 YILI MĐLLĐ SAVUNMA BAKANLIĞI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT LĐSTESĐ No: Analiz No: Analiz Adı: Br: Birim Fiyat: 1 MSB 126 Kapı ve Pencere Doğraması Madeni Aksamı ad 1,71 Sökülmesi 2 MSB 133/A Demir Çatı Makası, Profil veya Sac Kolon, Kriş Aşık tn 859,83 gibi Đmalatın Sökülmesi 3 MSB 134 Kalorifer Kazanı-Yakıt Tankı Kondens Deposu Boyler kg 1,10 Hidrofor gibi Teesisat Malzemelerinin Kaynakla Sökülmesi 4 MSB 135 Ahşap Oturma Çatı Onarımı Yapılması m ,88 5 MSB 136 Mevcut Duvar Đçinde Elektrik ve Telefon Borularının m 10,75 Döşenmesi için Kanal Açılması ve Harçla Döşenmesi 6 MSB 137 Ahşap Kapı Kasası ve Pervazı Onarımı m ,26 7 MSB 138/A Ahşap Kapı Kanadı Onarımı (Kereste Đle) m ,50 8 MSB 139 Ahşap Kapı Kanadı Onarımı (Kontraplak ile) m2 34,12 9 MSB 140 Ahşap Pencere Onarılması m ,33 10 MSB 141 Mevcut Kapı ve Pencere Kanatlarının Çalışır Duruma m2 5,84 Getirilmesi 11 MSB 142/A Kapı ve Pencere Camına Slikon Çekilmesi m2 8,99 12 MSB 144 Mevcut Mermer Plak veya Karo Mozaik Döşeme m2 6,63 Kaplamasının Onarılması ve Silinmesi 13 MSB 145 Mevcut Dökme Mozaik Döşeme Kaplaması Silinmesi m2 5,39 14 MSB 146 Eski Demir Đmalatın Boyaya Hazır Hale Getirilmesi m2 7,91 15 MSB 147 Ahşap Dolap Onarımı Yapılması m2 44,04 16 MSB 148 Ahşap Dolap Onarımı m2 23,09 17 MSB 149 Ahşap Dolap Onarımı Yapılması (kereste ile) m ,47 18 MSB 150 Ahşap Dolap Onarımı ( Meşe Kaplama Yonga Levha m2 66,94 ile) 19 MSB 153 Bozuk Betonarme Yüzeylerin Temizlenmesi m2 14,89 20 MSB 155 Beton Yüzeylerde Aderans Sağlamak Đçin Astar m2 11,10 Yapılması 21 MSB 156 Beton Yüzeylerde Tamir Harcı Đle Beton Tamiratı kg 3,77 22 MSB 157 Epoxy Enjeksiyon ile Çatlak Tamiri mt 524,28 23 MSB 158 Paspayının Kırılarak Donatının Açığa Çıkarılması m2 43,13 24 MSB 202/A Tarihi Binalarda Ahşap Döşeme Sökülmesi (Ahşap m2 13,92 Taşıyıcı sistem) 25 MSB 205 Tarihi Binalarda Đç ve Dış Sıva Sökülmesi m2 8,98 26 MSB 206 Tarihi Binalarda Taş Duvar Onarılması m2 44,08 27 MSB 207 Tarihi Binalarda taş Duvarların Eksik Taşlarının m3 500,94 Hazırlanarak Yerine Monte Edilmesi 28 MSB 208 Tarihi Binalarda Đç Sıva Yapılması m2 27,00 29 MSB 304/A Cüruf Dolgu Yapılması m3 8,36 30 MSB 305 Granülometrik Çakıl Serilmesi m3 25,56 31 MSB 314 Saha Betonu ve Beton Yollarda Demirli Genleşme m 14,92 Derzi Yapılması 32 MSB 315 Saha Betonu ve Beton Yollarda Büzülme Derzi m 5,17 Yapılması 33 MSB 316 Saha Betonu ve Beton Yollarda Đnşaat Derzi m 8,12 Yapılması 34 MSB 317 Saha Betonu ve Beton Yollarda Genleşme Derzi m 11,05 35 MSB 318/B J-8 Tipi Çevre Emniyeti Yapılması m2 21,05 1-1

5 2015 YILI MĐLLĐ SAVUNMA BAKANLIĞI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT LĐSTESĐ No: Analiz No: Analiz Adı: Br: Birim Fiyat: 36 MSB 319 Perde Duvar Üzeri Çerçeveli Galvanizli Tel Kafes Đle m2 122,10 Çevre Emniyeti Yapılması 37 MSB 319/A Hudut Karakolu için 3 mt yüksekliğinde çevre emniyeti mt 310,67 yapılması 38 MSB 322 Saha, tretuvar, yol, otopark, hangar ve atölye içi m3 181,09 beton kaplama yapılması (Hazır beton kullanılarak) 39 MSB 322/A Beton Kaplama Yapılması (C30/37 Hazır Beton m3 215,47 Kullanılarak) 40 MSB cm kalınlığında beton kaplama yapılması m2 45,65 (Granülometrik Kum-Çakıl) (A=250 m3/gün) 41 MSB 324 Kendiliğinden Yerleşen Beton m3 242,25 42 MSB 330 Bir Tek Kabloya Ait Yer Altı Kablo Kanalına Kum ve m 8,93 Harman Tuğlası Serilmesi 43 MSB 331 Bir adet AG ve bir adet YG Kablosunun Bulunduğu m 21,82 Kablo Kanalına Kum ve Harman Tuğlası Serilmesi (Tip-B) 44 MSB adet AG Kablosunun Bulunduğu Kablo Kanalına m 15,76 Kum ve Harman Tuğlası Serilmesi (Tip-C) 45 MSB adet AG ve YG Kablosunun Birlikte Yan Yana m 19,04 Bulundukları Kablo Kanalına Kum ve Harman Tuğlası Serilmesi (Tip-D) 46 MSB adet AG ve YG Kablosunun Birlikte Üst Üste m 20,90 Bulundukları Kablo Kanalına Kum ve Harman Tuğlası Serilmesi (Tip-E) 47 MSB 335 Çok adet AG ve YG Kablosunun Bulunduğu Kablo m 46,55 Kanalına Kum ve Harman Tuğlası Serilmesi (Tip-F) 48 MSB 336 Çok sayıda AG Kablosunun Bulunduğu Kablo Kanalına Kum ve Harman Tuğlası Serilmesi (Tip-G) m 23,07 49 MSB 401 Polistren Köpüğü Dilatasyon Yapılması (5 cm) m2 11,62 50 MSB 414/A1 Taşyünü Tavan Karosu Đle Asma Tavan Yapılması m2 27,92 (60x60x1.5) 51 MSB 415 Kartonpiyer Alçısı ile Perde Bandı Yapılması m 24,90 52 MSB 456 Isı Merkezi Bacalarında Harman Tuğlası ile Baca Đçi m3 462,38 Kaplama Yapılması 53 MSB 501 Betonarme Çatı Üzerine Ahşap Kadronlu Döşeme m2 43,78 Kaplaması Yapılması 54 MSB 501/A1 Betonarme Çatı Üzerine 5/10 Ahşap Kadron m2 21,89 Yapılması (75x100) 55 MSB 501/B1 Betonarme Çatı Üzerine 5/5 Ahşap Kadron Yapılması m2 16,74 (75x100) 56 MSB 501/C Betonarme Çatı Üzerine 5/10 Ahşap Kadron m2 25,52 Yapılması (50x100) 57 MSB 502 Betonarme Çatı Üzerine Ahşap Kadronlu Döşeme m2 39,29 Yapılması 58 MSB 503 Çatı örtüsü altına yönlendirilmiş lifli levha (OSB-3) (11 m2 17,81 mm) ile kaplama yapılması 59 MSB 505 Đglo Đçin Eğri Yüzeyli Çıplak Beton ve Betomarme m2 84,94 Kalıbı 60 MSB 506 Đglo Đçin Düz Yüzeyli Çıplak Beton ve Betonarme m2 58,02 Kalıbı 1-2

6 2015 YILI MĐLLĐ SAVUNMA BAKANLIĞI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT LĐSTESĐ No: Analiz No: Analiz Adı: Br: Birim Fiyat: 61 MSB 521/A2 Boyalı Sac Sandviç Sistem Çatı Kaplaması Yapılması m2 63,51 62 MSB 521/B2 Boyalı Trapezoidal Kesitli Sac Çatı Kaplaması m2 33,38 Yapılması 63 MSB 522 Mevcut Betonarme Ön Yapımlı Hazır Beton Plak Veya m2 86,15 6x10 Ahşap Kadronlar Üzerine 6 cm Cam Yünü Dolguyu, 0.70 mm Kalınlığında Trapezoidal Alüminyum Levhalar Đle Çatı Örtüsü Yapılması 64 MSB 523 Mevcut Betonarme Ön Yapımlı Hazır Beton Plak Veya m2 91,55 8x10 Ahşap Kadronlar Üzerine 8 cm Cam Yünü Dolguyu, 0.70 mm Kalınlığında Trapezoidal Alüminyum Levhalar Đle Çatı Örtüsü Yapılması 65 MSB 530/A 25 cm Genişliğinde Alüminyum Saçak Alın Kaplaması m 41,93 Yapılması 66 MSB 531/A 15 cm Genişliğinde Alüminyum Saçak Alnı Kaplaması m 39,05 Yapılması 67 MSB 563 Dilatasyon Derzlerinin Mastik Asfalt Đle Doldurulması m 8,07 68 MSB 564/A2 2,5 cm kalınlığında Ekstrüde Polistren Köpük ile m2 7,71 Döşemede ısı yalıtımı yapılması 69 MSB 564/A3 5 cm kalınlığında Ekstrüde Polistren Köpük ile m2 14,27 Döşemede ısı yalıtımı yapılması 70 MSB 564/B2 2,5 cm kalınlığında Ekstrüde Polistren Köpük ile m2 15,07 Duvarda ısı yalıtımı yapılması 71 MSB 564/C Đki Duvar Arasına 5 cm kalınlığında Ekstrüde Polistren m2 7,09 Köpük ile ısı yalıtımı yapılması 72 MSB 565/A Röntgen Odası Duvarlarına 4 mm. Kurşun Levhalarla m2 493,43 Tecrit Yapılması 73 MSB 566/A Röntgen Odası Döşemesine 4 mm. Kurşun m2 376,21 Levhalarla Tecrit Yapılması 74 MSB 568/A2 2,5 cm. Extrude Polistren Köpük Üzerine Normal m2 40,50 Alçıpan Levha Yapıştırılarak Duvarda TS 825'e Göre Isı Yalıtımı Yapılması (3.5 m'den Alçak Binalarda Kullanılmak Üzere) 75 MSB 568/B2 5 cm. Extrude Polistren Köpük Üzerine Normal m2 46,75 Alçıpan Levha Yapıştırılarak Duvarda TS 825'e Göre Isı Yalıtımı Yapılması (3.5 m'den Alçak Binalarda Kullanılmak Üzere) 76 MSB 568/C1 2,5 cm. Extrude Polistren Köpük Üzerine Normal m2 41,66 Alçıpan Levha Yapıştırılarak Duvarda TS 825'e Göre Isı Yalıtımı Yapılması (3.5 m'den Yüksek Binalarda Kullanılmak Üzere) 77 MSB 568/D1 5 cm. Extrude Polistren Köpük Üzerine Normal m2 47,91 Alçıpan Levha Yapıştırılarak Duvarda TS 825'e Göre Isı Yalıtımı Yapılması (3.5 m'den Yüksek Binalarda Kullanılmak Üzere) 78 MSB 569/1 6 cm. Kalınlıkta Extrude Polistren Köpük Isı Yalıtımı m2 48,37 Levhaları Đle Dış Duvarların Dıştan Isı Yalıtımı Yapılması (Mantolama) 79 MSB 569/2 4 cm. Kalınlıkta Extrude Polistren Köpük Isı Yalıtımı m2 46,41 Levhaları Đle Dış Duvarların Dıştan Isı Yalıtımı ve Isı Yalıtım Sıvası Yapılması (Mantolama) 1-3

7 2015 YILI MĐLLĐ SAVUNMA BAKANLIĞI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT LĐSTESĐ No: Analiz No: Analiz Adı: Br: Birim Fiyat: 80 MSB 570 Soğuk Hava Depolarında Sıcak ve Soğuk Mahaller m2 24,68 Arasında Isı Tecridi Yapılması 81 MSB 571 Soğuk Hava Depolarında Đki Soğuk mahaller Arasında m2 12,89 Isı Tecridi Yapılması 82 MSB 572 Soğuk Hava Depolarında Döşeme Isı Tecridi m2 25,47 Yapılması 83 MSB 573 Soğuk Hava Depolarında Tavan Isı Tecridi Yapılması m2 44,14 84 MSB 574 Soğuk Hava Depolarında Asma Tavan ve Tecridi m2 54,78 Yapılması 85 MSB 577/A Klima Dairesi ve Benzeri Yerlerin Duvarlarına m2 18,92 Đnorganik Đçerikli Çift Kat Malzeme (Taş Yünü) Đle Ses Yalıtımı Yapılması 86 MSB 578/A Klima Dairesi ve Benzeri Yerlerin Döşemesi Üzerine m2 16,74 Đnorganik Đçerikli (Taş Yünü) Çift Kat Malzeme Đle Ses Yalıtımı Yapılması 87 MSB 579/A Klima Dairesi ve Benzeri Yerlerin Duvarlarına m2 10,06 Đnorganik Đçerikli (Taş Yünü) Tek Kat Malzeme Đle Ses Yalıtımı Yapılması 88 MSB 580/A Klima Dairesi ve Benzeri Yerlerin Döşemesi Üzerine m2 8,73 Đnorganik Đçerikli (Taş Yünü) Tek Kat Malzeme Đle Ses Yalıtımı Yapılması 89 MSB 603/1 Mevcut Alçı Perdah Üzerine 3 Kat Yağlı Boya m2 15,88 Yapılması 90 MSB 603/2 Mevcut Alçı Perdah Üzerine Plastik Boya Yapılması m2 10,18 91 MSB 603/4 Yeni Sıvalı Yüzeylere 2 kat Plastik Boya Yapılması m2 6,78 92 MSB 604 Alçı tavan sıvası yapılması m2 11,42 93 MSB 605 Pencere ve Balkon Kapısı Đç ve Dış Merkez Sıvası m2 37,75 Yapılması 94 MSB 606 Demir Yüzeylerin Raspa Edilmesi, Tel Fırça ile m2 4,06 Temizlenmesi 95 MSB 608 Kireç ve Çimento Karışımı Harçla Kaba Sıva m2 8,30 Yapılması 96 MSB 610/A Beyaz Çimentolu, Fugalı ve Pürüzlü Yüzeyli Mermer m2 76,34 Pirinçli Suni Taş Sıva (Taraklı Mozaik) Yapılması 97 MSB 611/A Normal Çimentolu ve Pürüzlü Yüzeyli Mermer Pirinçli m2 75,94 Suni Taş Sıva (Taraklı Mozaik) Yapılması 98 MSB 657 Beyaz Çimentolu Suni Mermer Kapı Eşiği Yapılması ad 25,32 99 MSB 660/A1 3 cm Renkli Mermer Plaklarla Tezgah Üstü m2 154,43 Kaplaması Yapılması 100 MSB cm Kalınlığında Mermer Plaka Đle Oval Hilton m2 350,32 Lavabo ve Tezgah Yapılması 101 MSB 663/A Beyaz Mermer Limonluk Yapılması m 10, MSB 664/A Renkli Mermer Limonluk Yapılması m 12, MSB 671 Bulancak Füme Granit Plak Đle Döşeme Kaplaması m2 287,50 Yapılması 104 MSB 672 Bulancak Füme Granit Plak Đle Süpürgelik Yapılması m 25, MSB 673 Bulancak Füme Granit Plak Đle Merdiven Basamağı m 145,37 Yapılması 106 MSB cm Kalınlığında Elazığ Kırmızısı Mermer Đle Duvar m2 132,58 Kaplaması Yapılması 1-4

8 2015 YILI MĐLLĐ SAVUNMA BAKANLIĞI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT LĐSTESĐ No: Analiz No: Analiz Adı: Br: Birim Fiyat: 107 MSB 677 Mermer veya Traverten Plakların Dübellerle Betona m2 70,50 Ankre Edilmesi 108 MSB 679 Beton Çelik Çubuğunun Kaynak Đle Birbirine ad 21,97 Eklenmesi 109 MSB 680/A Spor Salonlarında Ahşap Parke ve Altına Elastik 3 Kat m2 306,86 Izgara Đle ahşap Döşeme Yapılması 110 MSB 683 Andezit Merdiven Basamağı Kaplaması Yapılması m 54,42 (B:6 cm, R:4 cm) 111 MSB cm'lik Andezit Plaklarla Parapet Yapılması m2 111, MSB cm'lik Andezit Plaklarla Dış Denizlik Yapılması m2 106, MSB 686 Andezit U Harpuşta Yapılması (6 cm kalınlığında ve m2 149,50 her boyutta) 114 MSB 689/A Bazalt Plaklarla 4 cm. Kalınlığında Döşeme m2 80,81 Kaplaması Yapılması 115 MSB 689/B Bazalt Plaklarla 4 cm. Kalınlıkta Taş Duvar Kaplaması m2 101,87 Yapılması 116 MSB 689/C Bazalt Merdiven Basamağı Kaplaması Yapılması (B:6 m 62,03 cm, R:4 cm) 117 MSB 689/D Bazalt Plakalarla Süpürgelik Yapılması m 9, MSB 689/E 4 cm lik Bazalt Plaklarla Parapet Yapılması m2 115, MSB 689/F 4 cm lik Bazalt Plaklarla Denizlik Yapılması m2 110, MSB 689/G Bazalt U Harpuşta Yapılması (6 cm.kalınlığında ve m2 153,35 her boyutta) 121 MSB 689/H Bazalt Bordür Yapılması (10*25*50 ) m 46, MSB 689/I Bazalt Kapı Eşiği Yapılması m2 96, MSB 689/K Bazalt Limonluk Yapılması m 9, MSB 689/L 3cm. Kalınlıkta Bazalt Asansör Sövesi Yapılması m2 84, MSB 690 Taraklı Mozaik Döşeme Kaplaması Yapılması m2 53, MSB 701 Meşe Kaplama Gömme Dolap Yapılması m2 584, MSB 702 Mutfak Tezgah Altı Dolabı Yapılması (Meşe) m2 425, MSB 703 Mutfak Asma Dolabı Yapılması m2 339, MSB 704 Meşe Kaplama Vestiyer Yapılması m2 381, MSB 705 Sert Ağaç Ahşap Bölme Yapılması (Seperatör m2 183,66 Yapılması) 131 MSB 707 Lambri Yapılması m2 291, MSB 708 Meşe Kaplama Danışma Bankosu Yapılması m 667, MSB 709 Sert Ağaç Duvar Koruma Bandı Yapılması m 30, MSB 710 Meşe Kaplama Işıklandırma Bandı Yapılması m 76, MSB mm Meşe Kaplamalı Yonga Levha Đle Asma Tavan m2 540,65 Yapılması 136 MSB 712 Meşe Kaplama Merdiven Küpeşte Altı Yapılması m 93, MSB 713 Sert Ağaç Oturma Bankı Yapılması m 205, MSB 716 Pencere Dışı Kafes Teli Yapılması m2 51, MSB 751 Sac ile Çelik Konstrüksiyon Yapılması kg 7, MSB 805/A-Y Paslanmaz Çelik Merdiven Korkuluğu ve Küpeştesi kg 31,25 Yapılması 141 MSB 805-Y Paslanmaz Çelik Đmalat Yapılması kg 19, MSB 807 Alüminyum Ayna Altlığı Yapılması ad 8, MSB 808/A WC Kapılarına Alüminyum Bant Yapılması m 39, MSB 812/A Bizuteli Füme Renkli Ayna (5 mm kalınlığında) m2 87, MSB 851/1 Sac Yağmur Đniş Borusu Yapılması m 39,71 1-5

9 2015 YILI MĐLLĐ SAVUNMA BAKANLIĞI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT LĐSTESĐ No: Analiz No: Analiz Adı: Br: Birim Fiyat: 146 MSB 852/1 Sac Yağmur Oluğu Yapılması m 70, MSB 911 Mermer Plak Kenarlarının Pahlanması m 6, MSB 912 Mermer Döşeme Kaplamasına Pirinç Derz Yapılması m 29, MSB 913/A1 Laminat Kaplamalı Gömme Dolap Yapılması m2 284, MSB 916/A1 Laminat Kaplamalı Vestiyer Yapılması m2 329, MSB 917/A1 Compact Laminat Kapı Kanadı Yapılması (Hasta m2 230,73 Odaları Đçin) 152 MSB 919/A Laminat Duvar Koruma Bandı Yapılması mt 24, MSB 920/A Laminat Pis Su Borusu Kapaması m2 119, MSB 921/A 8 mm Compact Laminat Đç Duvar ve Tavan m2 262,69 Kaplaması Yapılması 155 MSB 922/A 13 mm Compact Laminat ile Bölme Panosu ve Kapı m2 226,34 Yapılması 156 MSB 923/A Laminat Kaplamalı Çekmeceli Banko Yapılması m 368,23 1-6

10 ĐKĐNCĐ BÖLÜM ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI 2015 YILI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT VE RAYĐÇ LĐSTESĐNDE OLMADIĞI ĐÇĐN ĐPTAL EDĐLEN MĐLLĐ SAVUNMA BAKANLIĞI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT TARĐF VE ANALĐZLERĐ

11 ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI 2015 YILI YAPI ĐŞLERĐ BĐRĐM FĐYAT VE RAYĐÇ LĐSTESĐNDE OLMADIĞI ĐÇĐN ĐPTAL EDĐLEN MĐLLĐ SAVUNMA BAKANLIĞI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT TARĐF VE ANALĐZLERĐ ĐPTAL EDĐLEN ĐMALAT POZ NO LARI 1. MSB 154 Donatıları Korozyona Karşı Koruma 2. MSB 540/C Döşeme Kaplama Üstü Tipi Dilatasyon Profili (H:43 B:80 mm.) 3. MSB 540/F Döşeme Kaplama Altı Tipi Dilatasyon Profili (H:35 B:30 mm.) 4. MSB 540/G Duvar Sıva Altı Tipi Dilatasyon Profili (H:15 B:50 mm.) 5. MSB 640 Özel Kompoze Taş Đle Döşeme Kaplaması Yapılması 6. MSB 641 Özel Kompoze Taş Đle Duvar Kaplaması Yapılması 7. MSB 642 Özel Kompoze Taş Đle Merdiven Basamağı Yapılması 8. MSB 643 Özel Kompoze Taş Đle Süpürgelik Yapılması Yapılması 9. MSB 644 Kompoze Taş Đle Döşeme Kaplaması Yapılması 10. MSB 645 Kompoze Taş Đle Duvar Kaplaması Yapılması 11. MSB 646 Kompoze Taş Đle Merdiven Basamağı Yapılması 12. MSB 647 Kompoze Taş Đle Süpürgelik Yapılması ĐPTAL EDĐLEN MĐLLĐ SAVUNMA BAKANLIĞI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT TARĐF VE ANALĐZLERĐ 1. MSB 311 Beton Refuj Bordürü Yapılması 2-1

12 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MĐLLĐ SAVUNMA BAKANLIĞI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT TARĐF VE ANALĐZLERĐNDEN, ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI 2015 YILI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT TARĐFLERĐ FĐYAT LĐSTESĐNE GĐRDĐĞĐ ĐÇĐN ĐPTAL EDĐLEN ĐMALATLARIN POZ NUMARALARI

13 ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI 2015 YILI YAPI ĐŞLERĐ BĐRĐM FĐYAT TARĐFLERĐ EKĐ FĐYAT LĐSTESĐNE GĐRDĐĞĐ ĐÇĐN ĐPTAL EDĐLEN MĐLLĐ SAVUNMA BAKANLIĞI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT TARĐF VE ANALĐZLERĐ ĐPTAL EDĐLEN ĐMALAT POZ NO LARI ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI BĐRĐM FĐYAT TARĐFLERĐ EKĐ FĐYAT LĐSTESĐNDE YER ALAN KARŞILIĞI ĐMALATIN POZ NO LARI 1. MSB 325/A Kuvars agregalı yüzey sertleştirici yapılması (Gri) Y /001B Kuvars agregalı (gri) yüzey sertleştirici ve kür uygulaması (taze betonda) 2. MSB 325/B Kuvars agregalı yüzey sertleştirici yapılması (Gri) (Hangar ve apronlar için) Y /001B Kuvars agregalı (gri) yüzey sertleştirici ve kür uygulaması (taze betonda) 3. MSB 325/C Kuvars-Kround agregalı yüzey sertleştirici yapılması (Gri) Y /001C Kuvars-Korund agregalı (gri) yüzey sertleştirici ve kür uygulaması (taze betonda) 4. MSB 325/D Kuvars-Kround agregalı yüzey sertleştirici yapılması (Gri) (Hangar ve apronlar için) Y /001C Kuvars-Korund agregalı (gri) yüzey sertleştirici ve kür uygulaması (taze betonda) 5. MSB 540/A 6. MSB 540/D 7. MSB 540/B Döşeme Kaplama Altı Köşe Tipi Dilatasyon Profili (H:35 B:50 mm.) Döşeme Kaplama Altı Tipi Dilatasyon Profili (H:35 B:50 mm.) Duvar-Tavan Kaplama Altı Köşe Tipi Dilatasyon Profili (H:17 B:50 mm.) Y /004 Y /004 Y /002 Kaplama altı dilatasyon profili ile (kauçuk fitilli, alüminyum et kalınlığı min.2 mm, +/- 4 mm hareket kapasiteli, profil yüksekliği min. 35 mm, kanat genişliği min. 45mm) zeminde dilatasyon fugası yapılması (50 mm genişlikte dilatasyonlar için) (yaya yüküne dayanıklı) Kaplama altı dilatasyon profili ile (kauçuk fitilli, alüminyum et kalınlığı min.2 mm, +/- 4 mm hareket kapasiteli, profil yüksekliği min. 35 mm, kanat genişliği min. 45mm) zeminde dilatasyon fugası yapılması (50 mm genişlikte dilatasyonlar için) (yaya yüküne dayanıklı) Kaplama üstü dilatasyon profili ile (kauçuk fitilli, alüminyum et kalınlığı min.1,5 mm, +/- 4 mm hareket kapasiteli, profil yüksekliği min. 13mm, kanat genişliği min.45 mm) duvar ve tavanlarda dilatasyon fugası yapılması (50 mm genişlikte dilatasyonlar için) 3-1

14 8. MSB 540/E Döşeme Kaplama Üstü Tipi Dilatasyon Profili (H:15 B:50 mm.) Y / MSB 608/A Kaba Sıva Yapılması Y / MSB MSB 669/A 12. MSB 670/A 13. MSB MSB 676 Beyaz Çimentolu Suni Mermer Plaklarla Süpürgelik Yapılması Renkli Mermer Kapı Eşiği Yapılması Beyaz Mermer Kapı Eşiği Yapılması 3 cm Kalınlıkta Renkli Mermer Đle Asansör Sövesi Yapılması Renkli Mermer Plaklarla Parapet Duvarına Harpuşta Yapılması Y /150 Y /012A Y /012B Y /002A Y /002B Y /072A Y /072B Y /062A Y /062B Kaplama üstü dilatasyon profili ile (kauçuk fitilli, alüminyum et kalınlığı min.1,5 mm, +/- 4 mm hareket kapasiteli, profil yüksekliği min. 15 mm, kanat genişliği min. 45mm) zeminde dilatasyon fugası yapılması (50 mm genişlikte dilatasyonlar için) (yaya yüküne dayanıklı) 350 kg çimento dozlu harçla tek kat kaba sıva yapılması Terrazo karodan süpürgelik yapılması yerine konulması, 6-0 cm yüksekliğinde, her kalınlıkta, (Her türlü yüzey işlemli) 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) 3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) 3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) 2 cm kalınlığında renkli mermer levha ile söve yapılması (2cmx cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) 2 cm kalınlığında renkli mermer levha ile söve yapılması (2cmx cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile harpusta yapılması (3cmx cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile harpusta yapılması (3cmx cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) 3-2

15 15. MSB MSB 682/A1 Andezit Plakalarla 4 cm Kalınlığında Taş Duvar Kaplaması Yapılması Andezit Plakalarla 3 cm Kalınlığında Çarpma Taş Duvar Kaplaması Yapılması Y /325 Y /325 3 cm kalınlığında andezit levha ile duvar kaplaması yapılması (30cmxserbest boy) 3 cm kalınlığında andezit levha ile duvar kaplaması yapılması (30cmxserbest boy) 3-3

16 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MĐLLĐ SAVUNMA BAKANLIĞI 2015 YILI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT, TARĐF VE ANALĐZLERĐNDE RAYĐÇ VE TARĐFLERĐ DEĞĐŞEN ĐMALATLAR

17 MĐLLĐ SAVUNMA BAKANLIĞI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT TARĐF VE ANALĐZLERĐNDE RAYĐÇ VE TARĐFLERĐ DEĞĐŞEN POZ NUMARALARI 1. MSB 136 Mevcut Duvar Đçinde Elektrik ve Telefon Borularının Döşenmesi için Kanal Açılması ve Harçla Döşenmesi 2. MSB 153 Bozuk Betonarme Yüzeylerin Temizlenmesi 3. MSB 155 Polimer Astar 4. MSB 156 Polimer Tamir Harcı Đle Beton Tamiratı 5. MSB 157 Epoxy Enjeksiyon ile Çatlak Tamiri 6. MSB 206 Tarihi Binalarda Taş Duvar Onarılması 7. MSB 207 Tarihi Binalarda taş Duvarların Eksik Taşlarının Hazırlanarak Yerine Monte Edilmesi 8. MSB 208 Tarihi Binalarda Đç Sıva Yapılması 9. MSB 305 Granülometrik Çakıl Serilmesi 10. MSB 318/B J-8 Tipi Çevre Emniyeti Yapılması 11. MSB 319 Perde Duvar Üzeri Çerçeveli Galvanizli Tel Kafes Đle Çevre Emniyeti Yapılması 12. MSB 319/A Hudut Karakolu için 3 mt yüksekliğinde çevre emniyeti yapılması 13. MSB 324 Kendiliğinden Yerleşen Beton 14. MSB 330 Bir Tek Kabloya Ait Yer Altı Kablo Kanalına Kum ve Harman Tuğlası Serilmesi 15. MSB MSB MSB MSB MSB MSB 336 Bir adet AG ve bir adet YG Kablosunun Bulunduğu Kablo Kanalına Kum ve Harman Tuğlası Serilmesi (Tip-B) 3 adet AG Kablosunun Bulunduğu Kablo Kanalına Kum ve Harman Tuğlası Serilmesi (Tip-C) 2 adet AG ve YG Kablosunun Birlikte Yan Yana Bulundukları Kablo Kanalına Kum ve Harman Tuğlası Serilmesi (Tip-D) 2 adet AG ve YG Kablosunun Birlikte Üst Üste Bulundukları Kablo Kanalına Kum ve Harman Tuğlası Serilmesi (Tip-E) Çok adet AG ve YG Kablosunun Bulunduğu Kablo Kanalına Kum ve Harman Tuğlası Serilmesi (Tip-F) Çok sayıda AG Kablosunun Bulunduğu Kablo Kanalına Kum ve Harman Tuğlası Serilmesi (Tip-G) 21. MSB 456 Isı Merkezi Bacalarında Harman Tuğlası ile Baca Đçi Kaplama Yapılması 22. MSB 565/A Röntgen Odası Duvarlarına 4 mm. Kurşun Levhalarla Tecrit Yapılması 23. MSB 566/A Röntgen Odası Döşemesine 4 mm. Kurşun Levhalarla Tecrit Yapılması 24. MSB 570 Soğuk Hava Depolarında Sıcak ve Soğuk Mahaller Arasında Isı Tecridi Yapılması 25. MSB 571 Soğuk Hava Depolarında Đki Soğuk mahaller Arasında Isı Tecridi Yapılması 26. MSB 573 Soğuk Hava Depolarında Tavan Isı Tecridi Yapılması 27. MSB 574 Soğuk Hava Depolarında Asma Tavan ve Tecridi Yapılması 28. MSB 605 Pencere ve Balkon Kapısı Đç ve Dış Merkez Sıvası Yapılması 29. MSB 608 Kireç ve Çimento Karışımı Harçla Kaba Sıva Yapılması 30. MSB 610/A Beyaz Çimentolu, Fugalı ve Pürüzlü Yüzeyli Mermer Pirinçli Suni Taş Sıva (Taraklı Mozaik) Yapılması 4-1

18 31. MSB 611/A Normal Çimentolu ve Pürüzlü Yüzeyli Mermer Pirinçli Suni Taş Sıva (Taraklı Mozaik) Yapılması 32. MSB 657 Beyaz Çimentolu Suni Mermer Kapı Eşiği Yapılması 33. MSB 660/A1 3 cm Renkli Mermer Plaklarla Tezgah Üstü Kaplaması Yapılması 34. MSB 663/A Beyaz Mermer Limonluk Yapılması 35. MSB 664/A Renkli Mermer Limonluk Yapılması 36. MSB cm Kalınlığında Elazığ Kırmızısı Mermer Đle Duvar Kaplaması Yapılması 37. MSB 683 Andezit Merdiven Basamağı Kaplaması Yapılması (B:6 cm, R:4 cm) 38. MSB cm'lik Andezit Plaklarla Parapet Yapılması 39. MSB cm'lik Andezit Plaklarla Dış Denizlik Yapılması 40. MSB 686 Andezit U Harpuşta Yapılması (6 cm kalınlığında ve her boyutta) 41. MSB 689/A Bazalt Plaklarla 4 cm. Kalınlığında Döşeme Kaplaması Yapılması 42. MSB 689/B Bazalt Plaklarla 4 cm. Kalınlıkta Taş Duvar Kaplaması Yapılması 43. MSB 689/C Bazalt Merdiven Basamağı Kaplaması Yapılması (B:6 cm, R:4 cm) 44. MSB 689/D Bazalt Plakalarla Süpürgelik Yapılması 45. MSB 689/E 4 cm lik Bazalt Plaklarla Parapet Yapılması 46. MSB 689/F 4 cm lik Bazalt Plaklarla Denizlik Yapılması 47. MSB 689/G Bazalt U Harpuşta Yapılması (6 cm.kalınlığında ve her boyutta) 48. MSB 689/L 3 cm. Kalınlıkta Bazalt Asansör Sövesi Yapılması 49. MSB 689/H Bazalt Bordür Yapılması (10*25*50 ) 50. MSB 689/K Bazalt Limonluk Yapılması 51. MSB 716 Pencere Dışı Kafes Teli Yapılması 4-2

19 BEŞĐNCĐ BÖLÜM MĐLLĐ SAVUNMA BAKANLIĞI 2015 YILI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT, TARĐF VE ANALĐZLERĐNE YENĐ GĐREN ĐMALAT POZ NUMARALARI

20 MĐLLĐ SAVUNMA BAKANLIĞI 2015 YILI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT, TARĐF VE ANALĐZLERĐNE YENĐ GĐREN ĐMALAT POZ NUMARALARI 1. MSB 805-Y Paslanmaz Çelik Đmalat Yapılması 2. MSB 805/A-Y Paslanmaz Çelik Merdiven Korkuluğu ve Küpeştesi Yapılması 5-1

21 ALTINCI BÖLÜM MĐLLĐ SAVUNMA BAKANLIĞI 2015 YILI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT, TARĐF VE ANALĐZLERĐ

22 MSB 126 Kapı ve Pencere Doğraması madeni Aksamı Sökülmesi Kapı ve pencere doğraması madeni aksamı (Kapı ve pencere kolu,kilit,menteşe,tampon,ispanyolet takımı,vasistas vb.)sökülmesi,yenisi takılacak olan madeni aksam için,kapı ve pencere doğramasının montaj uygun doruma getirilmesi,işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 Ad fiyatıdır. Sökümden çıkan malzeme idareye aittir. Ad Ölçü: Sökülen madeni aksam Adedi hesaplanır Doğramacı Sa Düz işçi Sa Đşçilik tutarı, %25 müteahhit karı ve genel giderler. 1 Adet fiyatı 6-1

23 MSB 133/A Demir Çatı Makası, Profil Veya Sac Kolon, Kiriş Aşık Gibi Đmalatın Sökülmesi Demir,çatı makası,münferit veya birleşik olarak kullanılan profil veya Sactan yapılmış olan kolon,kiriş,aşık gibi imalatın sökülmesi için işçilik,her türlü malzeme ve zayiatı, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 ton fiyatıdır. Sökümden çıkan malzeme idareye aittir. Ton Ölçü: Sökülen imalatın ağırlığı tartılarak tutanağa geçirilir. MALZEME Oksijen,asetilen vb. söküm giderleri karşılığı Kg Demirci ustası Sa Düz işçi Sa Đşçilik tutarı, %25 müteahhit karı ve genel giderler. 1 ton fiyatı den yararlanıldı 6-2

24 MSB 134 Kalorifer Kazanı-Yakıt Tankı Kondens Deposu Boyler Hidrofor Gibi Tesisat Malzemelerinin Kaynakla Sökülmesi. Bina giriş kotu altındaki (bodrum kat) kazan dairelerinde bulunan kalorifer kazanı,yakıt tankı,boyler,su tasfiye cihazı gibi parçalanmadan dışarı çıkartılması mümkün olmayan Tesisat,malzemelerinin kaynakla parçalanarak dışarı çıkartılması için,işçilik her türlü malzeme ve zayiatı, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 kg fiyatıdır. Teshin merkezi ve servis binası benzeri zemin kat kotunda bulunan ve Tesisat malzemelerinin parçalanmadan çıkartılabileceği binalarda bu poz uygulanmaz, sökümden çıkan malzeme idareye aittir. Kg Ölçü: Sökülen Tesisat malzemesi ağırlığı tartılarak tutanağa geçirilir. MALZEME Kaynak elektrodu,oksijen,asetilen vb. karşılığı Kg Demirci ustası Sa Düz işçi Sa Đşçilik tutarı, %25 müteahhit karı ve genel giderler. 1 kg fiyatı 6-3

25 MSB 135 Ahşap Oturtma Çatı Onarımı Yapılması M 3 Mevcut ahşap oturtma çatının onarım gerektiren,kaplama tahtası,lata,mertek,aşık,dikme,payanda kuşak vb. çatı kerestesi,çivi ve demir bağlantı malzemesi ve zayiatı işçilik alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil,ahşap oturtma çatı onarımı karşılığı,onarımda kullanılan 1 m 3 keresteye tekabül eden fiyattır. Ölçü: Ahşap oturtma çatı onarımında kullanılan kereste miktarı M3 olarak ölçülür. MALZEME II. sınıf çam kerestesi M Çivi Kg Demir bağlantı malzemesi Kg Dülger Sa Düz işçi Sa Malzeme ve Đşçilik tutarı, %25 müteahhit karı ve genel giderler. 1 M3 fiyatı den yararlanıldı 6-4

26 MSB 136 Mevcut Duvar Đçine Elektrik Ve Telefon Borularının Döşenmesi Đçin Kanal Açılması Ve Harçla Doldurulması Mevcut duvar içine elektrik ve telefon borularının döşenmesi amacıyla,duvar sıvasının ve tuğlalarının kırılarak kanal açılması,borular döşendikten sonra kanalın harçla doldurularak üzerine kaba ve ince sıvanın yapılması için, işçilik malzeme ve zayiatı, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 metre fiyatıdır. Mt Ölçü: Elektrik ve telefon borusu döşenilen kanal uzunluğu hesaplanır... MALZEME /A1(Y) Kireç Harcı Yapılması (Sönmüş Kireç Torbalı) M /A1(Y) m3/250 Kg Kireç-Çimento Karışımı Đnce Harç M Yapılması (Sönmüş Kireç Torbalı) Su M Sıvacı ustası Sa Sıvacı yardımcısı Sa Düz işçi Sa Đşçilik tutarı, %25 müteahhit karı ve genel giderler. 1 mt fiyatı /MK den yararlanıldı 6-5

27 MSB 137 Ahşap Kapı Kasası ve Pervazı Onarımı M 3 Mevcut ahşap kapı kasası ve pervazlarının bozulmuş kısımlarının çam kerestesi ile değiştirerek onarımlarının yapılması için işçilik her türlü malzeme ve zayiatı, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil ahşap kapı kasası ve pervazı onarımı karşılığı,onarımda kullanılan 1 m 3 keresteye tekabül eden fiyattır. Ölçü: Ahşap kapı kasası ve pervazının onarımında kullanılan kereste miktarı hesaplanır. MALZEME Kereste (Zayiatıyla) M Vida ve çivi karşılığı Kutu Kreozot Kg Doğramacı Sa Çırak Sa Düz işçi Sa Malzeme ve Đşçilik tutarı, %25 müteahhit karı ve genel giderler. 1 M3 fiyatı den yararlanıldı 6-6

28 MSB 138/A Ahşap Kapı Kanadı Onarımı (Kereste ile) M 3 Mevcut ahşap kapı kanadının bozulmuş kısımlarının çam kerestesi ile değiştirerek onarımlarının yapılması ve yerine takılması için işçilik, her türlü malzeme ve zayiatı, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler, dahil ahşap kapı kanadı onarılması karşılığı, onarımda kullanılan 1 m 3 keresteye tekabül eden fiyatıdır. Ölçü: Ahşap kapı kanadının onarımında kullanılan kereste miktarı hesaplanır. MALZEME Kereste (Zayiatıyla) M Tutkal Kg Doğramacı Sa Çırak Sa Düz işçi Sa Malzeme ve Đşçilik tutarı, %25 müteahhit karı ve genel giderler. 1 M3 fiyatı ve den yararlanıldı 6-7

29 MSB 139 Ahşap Kapı Kanadı Onarımı (Kontrplak ile) M 2 Mevcut ahşap kapı kanadının bozulmuş kontrplak kısımlarının değiştirilerek onarımlarının yapılması ve yerine takılması için işçilik her türlü malzeme ve zayiatı, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil ahşap kapı kanadının onarılması karşılığı, onarımda kullanılan 1 m 2 kontrplak levhaya tekabül eden fiyattır. Ölçü: Ahşap kapı kanadı onarımında kullanılan kontrplak alanı hesaplanır. MALZEME /D Kontrplak (zayiatiyla)(8mm) M Tutkal Kg Doğramacı Sa Çırak Sa Düz işçi Sa Malzeme ve Đşçilik tutarı, %25 müteahhit karı ve genel giderler. 1 M2 fiyatı den yararlanıldı 6-8

30 MSB 140 Ahşap Pencere Onarılması M 3 Mevcut pencere doğramasının (kanat, kasa, pervaz vb.) bozulan kısımlarının değiştirilerek yerine takılması için işçilik, her türlü malzeme ve zayiatı, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil, ahşap pencere onarılması karşılığı, onarımda kullanılan 1 m 3 keresteye tekabül eden fiyattır. Ölçü: Ahşap pencere onarımında kullanılan kereste hacmi hesaplanır. MALZEME Kereste (zayiatıyla) M Tutkal Kg Kreozot Kg Katranlı urgan Mt Doğramacı Sa Çırak Sa Düz işçi Sa Malzeme ve Đşçilik tutarı, %25 müteahhit karı ve genel giderler. 1 M3 fiyatı ve den yararlanıldı 6-9

31 MSB 141 Mevcut Kapı ve Pencere Kanatlarının Çalışır Duruma Getirilmesi Kapı kilitlerinin bakımı, yağlanması, kilit karşılıklarının ayarlanması, pencerelerin ispanyolet ve kollarının bakımı, çalışır duruma getirilmesi, pencere ve kapı kanatlarının rendelenerek düzeltilmesi ve rahatça açılırkapanır hale getirilmesi, menteşelerin Sağlamlaştırılıp yağlanması vb. onarım işlerinin yapılması için işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m 2 fiyatıdır. M 2 Ölçü: Onarım ve bakımı yapılan pencere ve kapı kanadı alanı hesaplanır. Cam boşlukları düşülmez. MALZEME Vida ve çivi karşılığı Kutu Doğramacı Sa Düz işçi Sa Malzeme ve Đşçilik tutarı, %25 müteahhit karı ve genel giderler. 1 M2 fiyatı dan yararlanıldı 6-10

32 MSB 142/A Kapı ve Pencere Camına Slikon Çekilmesi M 2 Mevcut kapı ve pencere camının bozulmuş macunlarının temizlenmesi, eksik cam çivilerinin tamamlanması ve slikonun çekilmesi işçilik her türlü malzeme ve zayiatı, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler 1 m 2 fiyatıdır. Ölçü: Macun çekilen cam alanı hesaplanır. MALZEME /01C Slikon (310 ml) (Asitsiz Nötral Slikon) Ad Camcı ustası Sa Malzeme ve Đşçilik tutarı, %25 müteahhit karı ve genel giderler. 1 M2 fiyatı 6-11

33 MSB 144 Mevcut Mermer Plak veya Karo Mozaik Döşeme Kaplamasının Onarılması ve Silinmesi Suni mermer plak veya karo mozaik döşeme kaplamasının (süpürgelik dahil) oynayan parçalarının sabitleştirilmesi, bozulmuş derzlerin doldurulması, silinmesi ve temizlenmesi için işçilik her türlü malzeme ve zayiatı, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler 1 m 2 fiyatıdır. M 2 Ölçü: Onarılan ve silinen döşeme kaplaması alanı hesaplanır. MALZEME /1 Özel macun (oynayan kısımların Sabitleştirilmesi ve derz Kg dolgusu karşılığı) Arap Sabunu Kg Su M Mermer kaplama ustası Sa Düz işçi Sa Malzeme ve Đşçilik tutarı, %25 müteahhit karı ve genel giderler. 1 M2 fiyatı /MK den yararlanıldı 6-12

34 MSB 145 Mevcut Dökme Mozaik Döşeme Kaplaması Silinmesi M 2 Mevcut dökme mozaik döşeme kaplaması (süpürgelikler dahil) mozaik silme makinesi ile silinmesi ve döşeme yüzeyinin temizlenmesi için işçilik her türlü malzeme ve zayiatı, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler 1 m 2 fiyatıdır. Ölçü: Silinen dökme mozaik kaplaması alanı hesaplanır. MALZEME Su M Mozaik silme makinesi Sa Düz işçi Sa Malzeme ve Đşçilik tutarı, %25 müteahhit karı ve genel giderler. 1 M2 fiyatı /5 den yararlanıldı 6-13

35 MSB 146 Eski Demir Đmalatın Boyaya Hazır Hale Getirilmesi M 2 Boyası bozulmuş veya boyanmadan uzun süre bekleyerek paslanmış, karıncalanmış eski demir imalatın ; boya ve paslarının zımpara kağıdı ile, karıncalanmış kısımlarının taşlama motoru ile temiz yüzey ortaya çıkana kadar silinerek temizlenmesi ve boyaya hazır hale getirilmesi için işçilik, her türlü malzeme ve zayiatı, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler 1 m 2 fiyatıdır. Ölçü: Bayındırlık ve Đskan Bakanlığı birim fiyat tarifleri pozundaki gibidir. MALZEME Zımpara ve taşlama motoru karşılığı Ad Boyacı ustası Sa Düz işçi Sa Malzeme ve Đşçilik tutarı, %25 müteahhit karı ve genel giderler. 1 M2 fiyatı /1 den yararlanıldı 6-14

36 MSB 147 Ahşap Dolap Onarımı Yapılması (yonga levha ile) M 2 Mutfak tezgah altı ve üstü dolabı gömme dolap ve vestiyer, banko vb. nin bozulmuş yonga levha kısımlarının, kenarları 1x2cm. meşe çıta ile çerçevelendirilmiş yonga levha ile değiştirilerek onarımının yapılması için her türlü malzeme ve zayiatı, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil ahşap dolap onarılması karşılığı onarımda kullanılan 1 m 2 yonga levhaya tekabül eden fiyattır. Ölçü: Ahşap dolap onarımında kullanılan yonga levha alanı hesaplanır. MALZEME /7 19mm. yonga levha M Meşe kerestesi M Sentetik tutkal Kg Çivi ve ağaç vidası karşılığı Kg Doğramacı Sa Çırak Sa Düz işçi Sa Malzeme ve Đşçilik tutarı, %25 müteahhit karı ve genel giderler. 1 M2 fiyatı 6-15

37 MSB 148 Ahşap Dolap Onarımı (kontrplak ile) M 2 Mutfak tezgah altı ve üstü dolabı, gömme dolap, vestiyer, banko vb.nin bozulmuş kontrplak kısımlarının (çekmece tabanı vb.) yenisi ile değiştirilerek onarımın yapılması için, işçilik her türlü malzeme ve zayiatı, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil, ahşap dolap onarılması, onarımda kullanılan 1 m 2 kontrplak levhaya tekabül eden fiyattır. Ölçü: Ahşap dolap onarımında kullanılan kontrplak alanı hesaplanır. MALZEME /B 4mm. kontrplak M Galvanizli Çivi Kg Doğramacı Sa Çırak Sa Düz işçi Sa Malzeme ve Đşçilik tutarı, %25 müteahhit karı ve genel giderler. 1 M2 fiyatı /3 den yararlanıldı 6-16

38 MSB 149 Ahşap Dolap Onarımı Yapılması (kereste ile) M 3 Mutfak tezgah altı ve üstü dolabı, gömme dolap vb.nin bozulmuş kısımlarının kereste ile değiştirilerek onarımın yapılması için, işçilik her türlü malzeme ve zayiatı, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil, ahşap dolap onarılması karşılığı, onarımda kullanılan 1 m 3 keresteye tekabül eden fiyattır. Ölçü: Ahşap dolap onarımında kullanılan kereste hacmi hesaplanır. MALZEME Kereste M Sentetik tutkal Kg Çivi ve ağaç vidası karşılığı Kg Doğramacı ustası Sa Çırak Sa Düz işçi Sa Malzeme ve Đşçilik tutarı, %25 müteahhit karı ve genel giderler. 1 M3 fiyatı 6-17

39 MSB 150 Ahşap Dolap Onarımı (Meşe Kaplama Yonga Levha) M 2 Mutfak tezgah altı ve üstü dolabı, gömme dolap, vestiyer, banko vb.nin bozulmuş meşe kaplamalı yonga levha kısımlarının, kenarları 1x2 cm. meşe çıta ile çerçevelendirilmiş meşe kaplamalı yonga levha ile değiştirilerek onarımın yapılması için, işçilik her türlü malzeme ve zayiatı, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil, ahşap dolap onarımı karşılığı, onarımda kullanılan 1 m 2 meşe kaplamalı yonga levhaya tekabül eden fiyattır. Ölçü: Ahşap dolap onarımında kullanılan yonga levha alanı hesaplanır. MALZEME /7 19mm. yonga levha M Sert ağaç kereste M Meşe kaplama M Sentetik tutkal Kg Çivi ve ağaç vidası Kg Doğramacı Sa Çırak Sa Düz işçi Sa Malzeme ve Đşçilik tutarı, %25 müteahhit karı ve genel giderler. 1 M2 fiyatı 6-18

40 MSB 153 Bozuk Betonarme Yüzeylerin Temizlenmesi M 2 Muhtelif nedenlerden dolayı bozulmuş betonarme yüzeyin kaba temizliğinin yapılması, kaba temizliği yapılmış beton yüzeyin ve donatılarının titizlikle yeniden temizlenmesi için çipleme ve sulu kumlama yöntemlerinin kullanılarak korozyondan arındırılmış donatıların ve gevşek parçalardan temizlenmiş beton yüzeyin elde edilmesi için her türlü malzeme ve zayiatı, her türlü işçilik, iş yerindeki tüm malzemelerin iş yerine nakli, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1m 2 fiyatıdır. Ölçü : Çipleme ve sulu kumlama yapılan yüzey ölçülür (M 2 ) MALZEME Kompresör Sa /031 Đnce Sıva veya Derz Kumu (Elenmiş ve Yıkanmış) M Düz Đşçi Sa Sınıf Usta Sa Düz Đşçi (Kaba Temizlik) Sa %25 müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 M2 fiyatı 6-19

41 MSB 155 Beton Yüzeylerde Aderans Sağlamak Đçin Astar Yapılması M 2 Her türlü temizliği yapılarak korozyondan arındırılmış, donatıları koruyucu ile kaplanmış, temizlenmiş beton yüzeyine uygulanacak, eski ve yeni beton arasında aderans köprüsü sağlayacak, çimento esaslı ince harç ile bağlayıcı tabaka yapılması için her türlü malzeme ve zaiyatı, her türlü işçilik, iş yerinde yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m 2 sinin fiyatıdır. Ölçü: Astar uygulanan beton yüzeyinin alanı ölçülür /D01 Đnce Tamir Harcı (TS EN ) kg Düz işçi sa Sıva ustası sa Sıva usta yardımcısı sa 0.25 %25 müteahhit karı ve genel giderler dahil 1M2 fiyatı 6-20

42 MSB 156 Beton Yüzeylerde Tamir Harcı Đle Beton Tamiratı Kg Çimento bazlı ince tamir harcı uygulanmış betonarme yüzeyi, çimento bazlı kalın tamir harcı ile orijinal geometrisine getirmek için her türlü malzeme ve ziyatı, her türlü işçilik, iş yerinde yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 kg mının fiyatıdır. Ölçü: Kullanılan tamir harcı miktarı tutanak ile tespit edilir Düz işçi sa Sıva ustası sa Sıva usta yardımcısı sa Su m /D02 Kalın Tamir Harcı (TS EN ) kg 1.10 %25 müteahhit karı ve genel giderler dahil 1kg fiyatı 6-21

43 MSB 157 Epoxy Enjeksiyon ile Çatlak Tamiri Mt Çatlak betonarme elemanlara epoxy enjeksiyon uygulamak üzere, çatlak üzerinde gerekli temizliğin yapılması, çatlağın üzerinin epoxy macun ile kapatılması, aralıklı olarak enjeksiyon ( ortalama 7 adet olacak şekilde) dübellerinin ve nipellerin yerleştirilmesi, el pompası ile enjeksiyon epoxy nin çatlağı tamamen dolduracak şekilde enjeksiyonu için her türlü malzeme ve zaiyatı, her türlü işçilik, iş yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 mt sinin fiyatıdır. Ölçü: Epoxy uygulanan uzunluk ölçülür /H01 Epoksi Esaslı Eski Betonun Yeni Betona Aderansını Kg Sağlayan Yapıştırıcı (Đki Bileşenli) /H05 Epoksi Esaslı (Đki Bileşenli) Yapıştırıcı ve Tamir Harcı (TS Kg EN ) /2 Enjeksiyon makinası (enjeksiyon dübeller ve nipelleri el Sa pompası ankraj plakalar karşılığı) Düz işçi Sa sınıf usta Sa /1 1. sınıf usta yardımcısı Sa

44 MSB 158 Paspayının Kırılarak Donatının Açığa Çıkarılması M 2 Takviye yapılacak beton yüzeylerin kırılarak donatının açığa çıkarılması, yüzeylerin temizlenmesi için her türlü malzeme, işçilik, nakliye, yatay ve düşey taşıma, müteahhitlik karı ve genel giderler dahil 1 m 2 fiyatıdır. Ölçü: Kırılan beton yüzeyin alanı hesaplanır Düz işçi Sa Düz işçi (Yük.Taş.Boş.) Sa Malzeme ve Đşçilik Tutarı, %25 Müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 M 2 fiyatı 6-23

45 MSB 202/A Tarihi Binalarda Ahşap Döşeme Sökülmesi (Ahşap Taşıyıcı sistem) Tarihi binalarda, ham kereste veya kalas kullanılarak yapılmış, ahşap döşeme ve kiriş sökülmesi için işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, sökülen malzemenin istifi, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m 2 fiyatıdır. Sökümden çıkan malzeme idareye aittir. M 2 Ölçü: Sökülen ahşap döşeme alanı hesaplanır Dülger Sa Düz işçi Sa Đşçilik tutarı, %25 müteahhit karı ve genel giderler. 1 M2 fiyatı den yararlanıldı. 6-24

46 MSB 205 Tarihi Binalarda Đç Ve Dış Sıva Sökülmesi. M 2 Tarihi binalarda, kalınlığı ortalama 5 cm. olan iç ve dış sıvanın bozulmuş kısımlarının sökülmesi için; işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma,müteahhit karı ve genel giderler dahil l m 2 fiyatıdır. Ölçü: Sökülen iç sıva alanı hesaplanır Đşçilik Düz işçi Sa Đşçilik tutarı %25 Müteahhit karı ve genel giderler 1 M2 fiyatı /MK den yararlanıldı. 6-25

47 MSB 206 Tarihi Binalarda Taş Duvar Onarılması M 2 Tarihi binalarda, taş duvarın bir bölümünün yıkılmasından sonra, mevcut duvar yan yüzeyinde kalan taşların çıkıntılarının tıraşlanması ve kalan boşlukların onarılması için; işçilik, her türlü malzeme ve zayiatı, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma,müteahhit karı ve genel giderler dahil l m 2 fiyatıdır. Ölçü: Onarılan taş duvar yüzeyi hesaplanır. MALZEME (Y) 400 kg Çimento Dozlu Harç Yapılması M /A1(Y) Kireç Harcı Yapılması (Sönmüş Kireç Torbalı) M /A1(Y) m3/250 kg Kireç-Çimento Karışımı Đnce Harç M Yapılması (Sönmüş Kireç Torbalı) Su M Taşçı ustası Sa Sıvacı ustası Sa Sıvacı yardımcısı Sa Düz işçi Sa Đşçilik tutarı %25 Müteahhit karı ve genel giderler 1 M2 fiyatı 6-26

48 MSB 207 Tarihi Binalarda Taş Duvarların Eksik Taşlarının Hazırlanarak Yerine Monte Edilmesi. Ocaktan çıkan, tarihi bina taş dokusuna uygun olarak seçilmiş, mevcuttaki eksik taş boşluğuna uygun olarak çaplandırılan yonu taşının yerine monte edilmesi için, işçilik, her türlü malzeme ve zayiatı,alet ve edevat giderleri, işyerindeki yükleme,yatay ve düşey taşımalar,boşaltma,müteahhit karı ve genel giderler dahil l m 3 fiyatıdır. M 3 Ölçü: Monte edilecek taşın hacmi hesaplanır. MALZEME Yontu taşı taslağı (Zayiatıyla) M (Y) 200 kg Çimento Dozlu Harç Yapılması M Taşçı ustası (Taşların görünen yatak ve yan yüzlerinin Sa tesviyesi) Duvarcı ustası Sa Düz işçi Sa Malzeme ve işçilik tutarı % 25 müteahhit karı ve genel giderler l M3 fiyatı. 6-27

49 MSB 208 Tarihi Binalarda Đç Sıva Yapılması M 2 Bayındırlık ve Đskan Bakanlığı birim fiyat tarifleri nolu pozundaki tarife uygun olarak hazırlanmış kaba ve ince harç ile, bozulmuş kısımları sökülen eski Rus binası vb. tarihi binalarda ortalama 5cm. kalınlığında iç sıva yapılması için, işçilik, her türlü malzeme ve zayiatı, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil l m 2 fiyatıdır. Ölçü: Sıva yapılan alan hesaplanır. MALZEME /A1(Y) Kireç Harcı Yapılması (Sönmüş Kireç Torbalı) M /A1(Y) m3/250 kg Kireç-Çimento Karışımı Đnce Harç M Yapılması (Sönmüş Kireç Torbalı) Su M Sıvacı ustası Sa Sıvacı yardımcısı Sa Düz işçi Sa Malzeme ve işçilik tutarı % 25 müteahhit karı ve genel giderler l M2 fiyatı /MK den yararlanıldı. 6-28

50 MSB 304/A Cüruf Dolgu Yapılması M 3 Bodrumlu binalarda bodrum kat döşemesi altında, bodrumsuz binalarda zemin kat döşemesi altında ısı yalıtımı olarak veya düşük birim ağırlıktaki malzeme ile doldurulması gereken tuvalet vb. mahallerdeki düşük döşemelere, hafif agreganın dolgu yapılacak yerlere dökülmesi, tesviye edilerek sıkıştırılması için her türlü malzeme ve zayiatı, makine,işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil, 1 m 3 fiyatıdır. Ölçü: Dolgu boşluğu üzerinden ölçülen M3 cinsinden hacmidir. Nakliyeye esas malzeme miktarında sıkışma oranı dikkate alınmaz. MALZEME Hafif agrega M Düz işçi Sa %25 Müteahhit karı ve genel giderler, 1 M3 fiyatı 6-29

51 MSB 305 Granülometrik Çakıl Serilmesi M 3 En az iki sınıf yıkanmış elenmiş 7-15 mm ila mm çaplarında granülometrik çakılın el ile serilmesi, serme işleminin yapılması için, her türlü malzeme ve zayiatı, makine,işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil, 1 m 3 fiyatıdır. Ölçü: Serilen Çakılın M3 cinsinden hacmidir. MALZEME /013 Çakıl (Tuvenan Agregadan Elenmiş, Yıkanmış ve En Az Đki Tane Sınıfı Karıştırılarak Hazırlanmış) M Düz işçi Sa 0.60 %25 Müteahhit karı ve genel giderler, 1 M3 fiyatı /2 den yararlanılmıştır. 6-30

52 MSB 314 Saha Betonu ve Beton Yollarda Demirli Genleşme Derzi Yapılması Beton yollarda m. Aralıkta, Saha betonlarında her iki istikamette m. Aralıkta, anolar halinde dökülen betonun dolu gözlerinin dökümü esnasında birleşim yerlerine ekteki detaya göre 75cm ara ile 50cm boyunda Q16 yuvarlak demir yerleştirilmesi,boş gözlerinin betonu dökülmeden önce, demirin açıkta kalan ucunun 2 kat boyanarak yağlanması,üzerine bir ucu kapatılmış suda bekletilmiş 20x150 mm. ebadındaki kavak kerestesine 20x50 mm. ebadındaki kavak kerestenin mastar çekmek için geçici olarak eklenmesi,bilahare boş gözlere beton dökülerek, prizini aldıktan sonra 20x50 mm.lik parçanın sökülmesi, beton kenarlarının mala ile pahlanması ve derzin ye kadar ısıtılmış mastik asfalt ve bitüm karışımı ile sıcaklığı den aşağı düşmemek üzere doldurulması için; işçilik, her türlü malzeme ve zayiatı, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 metre fiyatıdır. Mt Ölçü: Demirli genleşme derzi uzunluğu hesaplanır. MALZEME Kavak kerestesi M Çivi Kg /D Bitüm Kg /1 Mastik asfalt Kg Q16 Yuvarlak demir Kg Makine Yağlı Kg /05 Demir-Çelik Yüzey Koruyucu Astar (Antipas) Kg Q20 sert PVC boru (karsız fiyatı) Mt Tecritçi ustası Sa Sıvacı ustası Sa Boyacı ustası Sa Marangoz yardımcısı Sa Demirci yardımcısı Sa Çırak Sa Malzeme ve Đşçilik Tutarı %25 Müteahhit karı ve genel giderler dahil, 1metre fiyatı 6-31

TASNĐF DIŞI T.C. MĐLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MĐLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 2014 YILI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT, TARĐF VE ANALĐZLERĐ

TASNĐF DIŞI T.C. MĐLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MĐLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 2014 YILI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT, TARĐF VE ANALĐZLERĐ TASNĐF DIŞI T.C. MĐLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MĐLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 2014 YILI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT, TARĐF VE ANALĐZLERĐ TASNĐF DIŞI ĐÇĐNDEKĐLER BĐRĐNCĐ BÖLÜM MĐLLĐ SAVUNMA BAKANLIĞI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT

Detaylı

Hizmet Binası ıslak hacimlerde, Wc, mutfak ve abdesthane taban döşemelerinde ÇİMENTO VE BİTÜM ESASLI (İKİ BİLEŞENLİ) SU YALITIM MALZEMESİ KG

Hizmet Binası ıslak hacimlerde, Wc, mutfak ve abdesthane taban döşemelerinde ÇİMENTO VE BİTÜM ESASLI (İKİ BİLEŞENLİ) SU YALITIM MALZEMESİ KG 01 İNŞAAT Hizmet Binası Ön cephe ve yan cephe drenaj kanalı ø 150 mm ANMA ÇAPLI TÜNEL TİPİ DRENAJ BORU (PVC ESASLI) MT Q150 mm. Lik drenaj borusunun drenaj kanalı boyunca tekniğine uygun döşenmesi için

Detaylı

İhale Makamı. TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri) İşin Adı : KIZILAY BİNASI YAPIM İŞİ İş Grubu: Ana Grup>İNŞAAT İMALATLARI Sayfa: 1

İhale Makamı. TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri) İşin Adı : KIZILAY BİNASI YAPIM İŞİ İş Grubu: Ana Grup>İNŞAAT İMALATLARI Sayfa: 1 İş Grubu: Ana Grup>İNŞAAT İMALATLARI Sayfa: 1 1 15.140/2 Temel tabanına el ile tuvenan kum çakıl serilmesi ve sıkıştırılması m³ Teknik Tarifi: Tuvenan kum ve çakılın temel tabanına dökülmesi, tesviye edilmesi

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-CEB-WB3-GUCL-ONAR-06) ZEYİLNAME NO: 3

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-CEB-WB3-GUCL-ONAR-06) ZEYİLNAME NO: 3 Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME

Detaylı

TRT TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜRLÜK B BLOK 1.BODRUM KAT SPOR MERKEZİ İNŞAATI İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRT TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜRLÜK B BLOK 1.BODRUM KAT SPOR MERKEZİ İNŞAATI İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ TRT TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜRLÜK B BLOK 1.BODRUM KAT SPOR MERKEZİ İNŞAATI İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1-) İHALE KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN İŞLER GENEL MÜDÜRLÜK

Detaylı

İnşaat Y.15.140/10 63mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma m³ yapılması

İnşaat Y.15.140/10 63mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma m³ yapılması İnşaat İnşaat Y.15.140/01 Kum temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması m³ İnşaat Y.15.140/02 Çakıl temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması m³ İnşaat Y.15.140/03

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-CEB-WB3-GUCL-ONAR-07) ZEYİLNAME NO: 3

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-CEB-WB3-GUCL-ONAR-07) ZEYİLNAME NO: 3 Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME

Detaylı

Oska Yazılım-2015 Sayfa 1 / 17

Oska Yazılım-2015 Sayfa 1 / 17 a) İnşaat Rayiçleri Poz No Tanımı 03.117 Derz kesme makinası (elektrik motorlu hava meydanları inşaatı için) 04.003/A Çakıl (Elenmesi gerekmeyen iri agrega) 04.003/B Çakıl (Tuvenan agregadan el ile elenmiş

Detaylı

T.C. KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ

T.C. KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ T.C. ÇORLU BELEDİYESİ KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ İNŞAAT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ Sıra No 1 2 Poz No İmalatın Cinsi Birim Satın alınan ve beton pompasıyla basılan, basınç dayanım sınıfı

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. : 10 Adet Okul Binasının Onarımının Yapılması İşi İş Grubu : ĠNġAAT ĠMALATLARI Sayfa No 1. Pursantaj Poz No İmalatın Cinsi Birim No

TEKNİK ŞARTNAME. : 10 Adet Okul Binasının Onarımının Yapılması İşi İş Grubu : ĠNġAAT ĠMALATLARI Sayfa No 1. Pursantaj Poz No İmalatın Cinsi Birim No İş Grubu : ĠNġAAT ĠMALATLARI Sayfa 1 El ile yumuşak toprak kazılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum ve benzeri zeminler) m³ 0,008717 * Güzelyalı İ.Ö.O nun projesinde belirtildiği gibi anasınıfı

Detaylı

AAF LABORATUVAR PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME 1/15

AAF LABORATUVAR PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME 1/15 İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ A-GENEL HÜKÜMLER GENEL.1 Yüklenici firma; tüm malzeme imalatlarında, imalattan önce idareden malzeme onayı almalıdır. Malzemelerin seçimi esnasında yüklenicinin sunacağı

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR Dernek : Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü İstekli : Tadilat

Detaylı

İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri)

İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri) İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri) İş Grubu: ĠnĢaat Ġmalatları Sayfa: 1 1 El ile ağaç kesilmesi ve sökme işi, çapı 5-10 cm (10 cm dahil) beher ağaç için Teknik Tarifi: Kazı alanı içine

Detaylı

_BRM_FİYAT_TARİFLERİ_

_BRM_FİYAT_TARİFLERİ_ KARKAS İMALATLARI 1 Grobeton Dökülmesi Zemin ıslahı tamamlanmış temel alanının ıslatılmasının ardından, anolarının hazırlanması, projede belirtilen doza uygun grobetonun transmikser çıkışında teslim alınması,

Detaylı

İNŞAAT İŞLERİ MAHAL LİSTELERİ (TÜNEL KALIP)

İNŞAAT İŞLERİ MAHAL LİSTELERİ (TÜNEL KALIP) ZEMİN KAT VE NORMAL KATLAR I. SALON İNŞAAT İŞLERİ MAHAL LİSTELERİ (TÜNEL KALIP) Döşeme : Tesviye tabakası (27.581) + Şap (27.583) + Laminant parke (Özel 16)+Koridor birleşimlerine metal kot profili Duvar

Detaylı

MEDAġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TADĠLAT ĠġLERĠ ĠġĠNE AĠT BĠRĠM FĠYAT TARĠFLERĠ

MEDAġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TADĠLAT ĠġLERĠ ĠġĠNE AĠT BĠRĠM FĠYAT TARĠFLERĠ MEDAġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TADĠLAT ĠġLERĠ ĠġĠNE AĠT BĠRĠM FĠYAT TARĠFLERĠ ÖBF-MĠ-1: Alüminyum merdiven korkuluğu yapılması 3 Ģeritli Üst Küpeşteler 50x3 mm kalınlığında, dikme boruları 35x3 mm kanallı ve kapaklı,

Detaylı

KAMU İDARİ BİNALARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ AF-WB5-GUCL-ONAR-02 ZEYİLNAME NO.2

KAMU İDARİ BİNALARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ AF-WB5-GUCL-ONAR-02 ZEYİLNAME NO.2 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL VALİLİĞİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (ISMEP) Kredi No: 4383 KAMU İDARİ BİNALARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI PLANLAMA VE ORGANİZASYONU DERS NOTLARI

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI PLANLAMA VE ORGANİZASYONU DERS NOTLARI T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI PLANLAMA VE ORGANİZASYONU DERS NOTLARI ŞANLIURFA 2009 1. YAPI İŞLETMESİYLE İLGİLİ TEMEL TANIMLAR Yapı İşletmesi: İnsanların

Detaylı

SAĞLIK YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB2-GÜÇL-ONAR-05)

SAĞLIK YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB2-GÜÇL-ONAR-05) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No : 4784-TU SAĞLIK YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

E2 ELEKTRİK TESİSATI YAPILMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

E2 ELEKTRİK TESİSATI YAPILMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İşin Adı: Konak Belediyesi Alsancak Kültür Tuvalet Elektrik Tesisatı Yapılması İşi E2 ELEKTRİK TESİSATI YAPILMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. YAPILACAK İŞİN TARİFİ 1.1. Belediyemize ait Alsancak Kültür

Detaylı

BİRİM FİYAT TARİFLERİ

BİRİM FİYAT TARİFLERİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MASLAK YERLEŞKESİ ANA GİRİŞ BÖLÜMÜ TADİLAT İŞLERİ BİRİM FİYAT TARİFLERİ 1- İşin Tanımı Bu Teknik Şartname, " DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ Maslak Yerleşkesi Ana Giriş Bölümü Tadilat İşleri"

Detaylı

2013 YILI ATIKSU TESİSLERİ BİRİM FİYAT CETVELİ

2013 YILI ATIKSU TESİSLERİ BİRİM FİYAT CETVELİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI ATIKSU TESİSLERİ BİRİM FİYAT CETVELİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANKARA - 2013 AÇIKLAMALAR : 1- Bu birim fiyatların kullanıldığı hesaplardaki

Detaylı

SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-WB2-GÜÇL-ONAR-05)

SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-WB2-GÜÇL-ONAR-05) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No: 8033-TU SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

EDİRNE KAN BAĞIŞ MERKEZİ TADİLAT VE ONARIM İŞİNE AİT İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

EDİRNE KAN BAĞIŞ MERKEZİ TADİLAT VE ONARIM İŞİNE AİT İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ EDİRNE KAN BAĞIŞ MERKEZİ TADİLAT VE ONARIM İŞİNE AİT İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İNŞ-01: PASLANMAZ ÇELİK MERDİVEN KORKULUĞU VE KÜPEŞTESİ YAPILMASI Parlak paslanmaz çelikten (304 krom çelik) merdiven

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB3-GÜÇL-ONAR-75)

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB3-GÜÇL-ONAR-75) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No: 4784-TU EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB3-GÜÇL-ONAR-58)

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB3-GÜÇL-ONAR-58) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No: 4784-TU EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB3-GÜÇL-ONAR-60)

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB3-GÜÇL-ONAR-60) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No: 4784-TU EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

KAMU İDARİ BİNALARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB5-GÜÇL-ONAR-02) İLİŞKİN MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ ZEYİLNAME NO :1

KAMU İDARİ BİNALARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB5-GÜÇL-ONAR-02) İLİŞKİN MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ ZEYİLNAME NO :1 Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No : 4784-TU KAMU İDARİ BİNALARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARİFLERİ İşin Adı: KÜLTÜR MERKEZİYAPIM İŞİ

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARİFLERİ İşin Adı: KÜLTÜR MERKEZİYAPIM İŞİ Poz No 071.109 Sıra No: 1 TEZGAH ALTI VE ÜSTÜ OVAL LAVABO 45X55 CM. AD Aşağıdaki cins ve ölçülerde, sabit sabunluklu, kendinden taşmalıbeyaz renkte lavabo, üzerine 4 adet lastikten özel takoz geçirilmişsülyen

Detaylı

YURT VE SOSYAL HİZMET BİNALARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB6-GÜÇL-ONAR-3) İLİŞKİN MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ ZEYİLNAME NO :1

YURT VE SOSYAL HİZMET BİNALARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB6-GÜÇL-ONAR-3) İLİŞKİN MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ ZEYİLNAME NO :1 İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No : 4784-TU YURT VE SOSYAL HİZMET BİNALARI VE ONARIM

Detaylı