KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PLANLAMA VE PİLOT UYGULAMA PROJESİ TÜRKİYE DE HALK KÜTÜPHANELERİNİN DURUMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PLANLAMA VE PİLOT UYGULAMA PROJESİ TÜRKİYE DE HALK KÜTÜPHANELERİNİN DURUMU"

Transkript

1 KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PLANLAMA VE PİLOT UYGULAMA PROJESİ TÜRKİYE DE HALK KÜTÜPHANELERİNİN DURUMU 01 TEMMUZ 2014

2 Bu rapor, Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü nün ortaklığı ile T.C. Cumhurbaşkanlığı nın himayelerinde yürütülmekte ve Bill ve Melinda Gates Vakfı Küresel Kütüphaneler Girişimi tarafından desteklenmekte olan Kütüphan-e Türkiye Planlama ve Pilot Uygulama Projesi ekibi tarafından projenin ihtiyaç analizi çalışmaları kapsamında hazırlanmıştır.

3 Giriş Bu rapor Türkiye deki halk kütüphanesi sistemini çeşitli açılardan incelemek ve mevcut durumu ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. Rapor kapsamında Türkiye de halk kütüphaneleri ile ilgili bilgiler çok genel başlıklar altında Türkiye de halk kütüphanelerinin tarihçesi, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Türkiye de halk kütüphanelerinin rolü ve yapılan çalışmalar ve Türkiye de halk kütüphanelerinin mevcut durumu başlıkları altında ele alınmakta, çalışma kapsamında ulaşılan bazı saptamalara yer verilmektedir. Türkiye de Halk Kütüphanelerinin Tarihçesi Türkiye nin uzun sayılabilecek bir kütüphane geleneği bulunmaktadır. Anadolu Selçukluları, Beylikler Dönemi ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinde, kütüphanelerle ilgili önemli faaliyetlerin yürütüldüğü bilinmektedir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde kütüphaneler camii, medrese ve vakıfların birer parçası olarak oluşturulmuştur. Daha sonraki dönemlerde vakıfların bağışlar yoluyla kurduğu bağımsız kütüphaneler görülmeye başlanmıştır. Bu anlamdaki ilk kütüphanenin Köprülü Fazıl Ahmet Paşa tarafından İstanbul da 1678 de kurulan Köprülü Kütüphanesi olduğu rapor edilmektedir de Kütüphane-i Osmaniye olarak kurulan ve halen Beyazıt Devlet Kütüphanesi olarak hizmet vermekte olan kütüphane, Osmanlı döneminde devlet eliyle kurulan ilk kütüphane olup günümüzde Kültür ve Turizm Bakanlığı na bağlı olarak hizmet vermektedir (KYGM, 2012a). Geçmişte Türk kütüphaneleri ve kütüphaneciliğinin temel amacı, üretilen bilgi kaynaklarının korunması üzerine yoğunlaşmak olmuştur. Bu temel amacın yanında verilmekte olan hizmetlerin diğer hedefleri üretilmiş bilginin geleceğe iletimi ve bilginin kütüphaneler aracılığıyla toplumsallaştırılması olarak ifade edilebilir (Anameriç, 2006). Günümüzde amaç ve hedefler kütüphane türlerine bağlı olarak farklılık göstermektedir. 1

4 Örneğin, yazma eserler söz konusu olduğunda geleneksel yaklaşımın etkileri daha yoğun hissedilmektedir. Her ne kadar yukarıda belirtilen amaç ve hedefler arasında zamana bağlı olarak değişimler görülse de halk kütüphaneleri söz konusu olduğunda, bilginin kütüphaneler aracılığıyla toplumsallaştırılması daha fazla önem taşıyan bir konu haline gelmektedir. Türkiye de halk kütüphanelerinin geçmişini yansıtan çok sayıda çalışma (Keseroğlu, 1989; Kültür Bakanlığı, 1992; Önal, 1995; Öz, 1997) bulunmaktadır. Bu çalışmalar arasında en dikkat çekici çalışmalardan bir tanesi Toplumsal Değişme Sürecinde Halk Kütüphanelerinin Yeri ve Yeniden Organizasyonu İçin Bir Model Önerisi başlıklı doktora çalışmasıdır (Öz, 1997). Söz konusu çalışma Cumhuriyet Türkiyesinde halka açık kütüphanelerin gelişimlerini incelemekte, Türkiye deki toplumsal değişmeleri etkileyen politikaların halk kütüphanelerine olan yansımalarına dikkat çekmektedir. Çalışmada arasındaki Türkiye deki halk kütüphanelerinin gelişimini gösteren olaylar, tarihler ve sonuçlar verilmektedir. Tablo 1 in oluşturulmasında büyük ölçüde söz konusu doktora çalışmasından (Öz, 1997, s ) yararlanılmıştır. Bununla birlikte, bu çalışma çerçevesinde ilgili olaylar belirtilen doktora çalışmasındaki detaylı kronolojik sunumdan daha genel bir yaklaşım içinde ele alınmış ve 1995 yılından sonra gerçekleşen olaylar doktora çalışması dışındaki başka kaynaklardan (KYGM, 2013, Karadeniz, 2012; Yılmaz, 2013a) yararlanmak suretiyle Tablo 1 oluşturulmuştur. Tablo 1. Türkiye de halk kütüphanelerini etkileyen olaylar Olay Yıl Halk kütüphanelerine etkisi TBMM hükümetinin kuruluşu Maarif Vekaleti Kütüphaneler Müfettişliği oluşturulması Maarif Vekaleti içinde Hars Dairesi oluşturulması ve halka açık kütüphanelerin örgütlenmesi Halka açık kütüphanelerde örgütlenme ve ilk denetleme Ankara Umumi 1922 TBMM hükümetinin kuruluşunu takiben 2

5 Kütüphanesinin açılması Tevhid-i Tedrisat Kanununun kabulu 1924 John Dewey in raporu 1924 Hamit Zübeyir Koşay ın Har Dairesi Müdürlüğüne atanması İlk kütüphanecilik kursunun açılması 1925 Türk harflerinin kabulü 1928 Halkevlerinin kurulması 1932 Köy Enstitülerinin kurulması Ankara Üniversitesi Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Kursları Maarif Vekaleti nin içinde bir halka açık kütüphane oluşturulması 1869 Maarif-i Umumiyye Nizannamesi ile Maarif Nezareti ne bağlanan kütüphanelerin vakıf tüzel kişiliklerinin malı olmaktan çıkarak devlet malı haline getirilmeleri Maarif Vekaleti nin ve halka açık kütüphanelerin geliştirilmesi için bir uzman getirilmesi ve bu konuda ilk rapor Kütüphanelerin genel durumu üzerine detaylı bir raporun hazırlanması 1925 Kütüphanecilik eğitimi için girişimler Türk Kütüphaneciler Derneği nin kurulması 1949 Okuma-yazma seferberliğinin başlatılması, Milli Kütüphane oluşumunun gündeme gelmesi, ilk yaygın eğitim kurumlarının ve kültür merkezlerinin oluşumu, kütüphane kurumunun önem kazanması Halkevlerinin oluşturulmasında herkese açık bir kütüphane olması şartının konması Eğitimin kırsal alanda yaygınlaştırılması, buna bağlı olarak doğacak kütüphane ihtiyacı Üniversite düzeyinde ilk kütüphanecilik bölümünün oluşturulması çalışmaları Kütüphanelerin gelişmesinde önemli roller üstlenen bir meslek derneğinin kurulması Lawrence S. Thompson ın kütüphanelerle ilgili raporu 1951 İlk Çocuk Kütüphaneleri Yönetmeliğinin yayımlanması Halk İare Servisi Yönetmeliğinin yayımlanması Halk kütüphanesi ve umumi kütüphane farkını ortaya koyan yeni bir raporun hazırlanması Kütüphane türlerini belirleyecek tanımların ve buna bağlı olarak işlevlerinin yasal düzenlemelerle belirlenmesi Halk kütüphanelerinin önemli bir işlevi olan ödünç verme sisteminin yasal düzenlemelerle belirlenmesi 3

6 Ankara Üniversitesi Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi nde Kütüphanecilik eğitimine geçilmesi İlk gezici kütüphane uygulamasının hizmete girmesi Kütüphaneler Müdürlüğünün Kütüphaneler Genel Müdürlüğü olması Halka açık kütüphanelerin halk kütüphanesi adıyla örgütlenmesi İl halk kütüphanelerinin örgütlenmesi (il, ilçe, gezici kütüphaneler) Kütüphaneler Komitesi Raporunun hazırlanması Bakanlığa bağlı tüm kütüphanelerde ihtiyaç duyulan yayınların merkezden alınmasına karar verilmesi Kütüphaneler Genel Müdürlüğü nün bağlı olduğu Kültür Müsteşarlığının Başbakanlığa bağlanması Kütüphaneler Genel Müdürlüğü Uzman Personel Yönetmeliği Halk Kütüphaneleri Görev ve Çalışma Yönetmeliği Halk ve Çocuk Kütüphaneleri Yönetmeliği Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü nün ayrı genel müdürlükleri haline getirilmesi Türkiye de kütüphaneciliğin bilim dalı olarak kabul edilmesi. Kütüphane hizmeti verilemeyen köylere halk kütüphanesi hizmeti ulaştırılması için çabalarda bulunulması Halk kütüphanelerinin Bakanlığa bağlı bir genel müdürlük düzeyinde ele alınması Halka açık kütüphanelerin tek bir isim altında toplanması 1960 Örgütlenme ve işbirliği çalışmaları Halk kütüphanelerini de kapsayan bir raporun kütüphaneciler tarafından hazırlanması Halk kütüphanesi yöneticilerinin koleksiyonlarına yönelik karar verme yetkilerinin yok olması Üst yönetim değişiklikleri ile birlikte değişen politikalar ve kütüphanelere yansıması Halk kütüphanelerinde çalışacak personelin standartlarının yükseltilmesi çalışmaları Halk kütüphanelerinde çalışacak personelin görev ve sorumluluklarının yasal düzenlemelerle belirlenmesi Halk ve çocuk kütüphanelerinde verilecek hizmetlerin yasal düzenlemelerle tanımlanarak geliştirilmeye çalışılması Halk kütüphanelerinin bağlı bulunduğu genel müdürlüğün ayrılması, buna bağlı olarak yönetimin ve politikaların yeniden değişmesi 4

7 Kütüphane, müze, kültür merkezi, tiyatro gibi kültür ve sanat tesislerinin kurumlar vergisinden muaf tutulması Kütüphaneler Genel Müdürlüğü ve Yayımlar Dairesi Başkanlığı nın birleştirilmesi Halk kütüphanesi bölge seminerlerinin başlatılması Benim Kütüphanem adlı projenin başlatılması Halk kütüphanelerinde kablosuz Internet erişim hizmetine başlanması Halk Kütüphaneleri Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile Halk ve Çocuk Kütüphaneleri Yönetmeliği nin yürürlükten kaldırılması, Halk Kütüphaneleri Yönetmeliği nin yayımlanması Kütüphanecilerin teknik hizmetler sınıfına alınması Kütüphane binası yaptırılmasının yasal olarak teşvik edilmesi Halk kütüphanelerinin bağlı olduğu yapının Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü adı altında hizmet vermeye başlaması Altı yıl boyunca süren seminerlerde halk kütüphanelerinde görev yapan kişilerin hizmet içi eğitim alması Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından yürütülen proje kapsamında her yıl 10 il halk kütüphanesi olmak üzere toplam 50 il halk kütüphanesinin düzenlenmesi Kullanıcıların kütüphanelerde kendi cihazları ile bağlanabilecek alt yapı çalışmaları Farklı yönetmeliklerde ele alınan birbiriyle ilgili konuların tek bir yönetmelikte biraraya getirilerek bütüncül bir belgenin ortaya çıkması Halk kütüphanelerinde çalışan kütüphanecilerin özlük haklarında iyileşme yaşanması Türkiye de yukarıda anılan olaylar dışında da halk kütüphanelerini yakından ilgilendiren birtakım gelişmeler yaşandığı şüphesizdir. Özellikle halk kütüphanelerinin bağlı bulunduğu yapıya ilişkin olarak yaşanan belirsizliklerin ve sürekli değişen örgütlenme yapılarının halk kütüphanesi hizmetlerine olumsuz yansımaları olmuştur. Örneğin, 1971 yılında Kültür Bakanlığı kurulmuş, bir yıl sonra bu bakanlık kaldırılmış, 1974 yılında yeniden kurulmuş, 1977 yılında Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı adını almıştır. Aradan bir yıl geçtikten sonra 1978 yılında tekrar ayrı birer bakanlık haline getirilmiştir yılına gelindiğinde Kültür Bakanlığı 5

8 Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile birleştirilerek adı Kültür ve Turizm Bakanlığı olmuştur (Öz, 1997, s ). Günümüzde Türkiye deki halk kütüphaneleri Kültür ve Turizm Bakanlığı altında Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ne bağlı birer kamu kuruluşu olarak hizmet vermektedir. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü 1920 yılında Büyük Millet Meclisi Hükümetinin kurulmasından sonra Maarif Vekâleti içinde bir Hars Dairesi oluşturulmuş ve kütüphaneler bu Daireye bağlı olarak hizmet vermeye başlamıştır. Bugünkü halk kütüphanesi örgütlenmesinin başlangıcını, Hars Dairesinin 1926 yılında kaldırılarak, Kütüphaneler, Müzeler ve Güzel Sanatlar olmak üzere üç ayrı müdürlüğe dönüştürülmesi oluşturmaktadır (KYGM, 2013). Kütüphaneler; Maarif Vekâleti Kütüphaneler Müdürlüğüne bağlı olarak, Maarif Kütüphanesi, Memleket Kütüphanesi, Gazi Kütüphanesi, Umumi Kütüphane, Halk Kütüphanesi, Kitapsarayı, Şehir Kütüphanesi, Vatan Kütüphanesi, Milli Kütüphane, Halk Kitaplığı gibi değişik adlar altında hizmet vermişlerdir (KYGM, 2013). Kütüphaneler Müdürlüğünün, 1960 yılında Genel Müdürlük haline getirilmesine ilişkin Bakanlık Onayı ile Memleketimiz kütüphanelerinin ıslahı, adetlerinin artırılması, çocuk kütüphaneleri ve iare servislerinin çoğaltılması hizmetlerinin yürütülmesi görevleri Kütüphaneler Genel Müdürlüğü ne verilmiş, daha önce çeşitli adlar altında hizmet veren kütüphaneler Halk Kütüphaneleri adı altında Kütüphaneler Genel Müdürlüğü bünyesine alınmıştır. Kütüphaneler Genel Müdürlüğü, 1971 yılında kurulan Kültür Bakanlığına bağlanmış, bir yıl sonra 1972 de Bakanlığın, Kültür Müsteşarlığına dönüştürülerek, Başbakanlığa bağlanmasıyla da Kütüphaneler Genel Müdürlüğü bu Müsteşarlık içinde yer almıştır. Genel müdürlük 1974 yılında Kültür Bakanlığının yeniden kurulması üzerine Bakanlık bünyesinde hizmet vermeye başlamıştır (KYGM, 2013). 6

9 Bakanlar Kurulunun gün ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlıkların Yeniden Düzenlenmesi ve Çalışma Esaslarının Yürürlüğe Konması hakkındaki sayılı kararı ile Yayımlar Dairesi Başkanlığını da bünyesine alan Genel Müdürlüğün adı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü (KYGM) olmuştur. Halk kütüphaneleri, tarihleri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki, KYGM ye bağlı olarak faaliyetlerini yürütmüşlerdir. Genel Müdürlük, Bakanlığın gün ve 379 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kültür Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı olarak yeniden yapılandırılması sonrasında, Yayımlar Daire Başkanlığının da ayrılmasıyla Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü adı altında hizmetlerini sürdürmüştür. Son olarak, tarih ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Kütüphaneler Genel Müdürlüğü ve Yayımlar Dairesi Başkanlığı birleştirilerek Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü adını almıştır. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü halen bu isimle faaliyetlerini sürdürmektedir ve aşağıdaki görevleri yerine getirmeye çalışmaktadır (KYGM, 2013): Vatandaşların kütüphanelerden yararlanması için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak, yeni kütüphaneler kurulmasını teklif etmek ve bunların idare ve ihtisas işlerini düzenlemek ve yürütmek, Kütüphane ve kütüphanecilik hizmetleriyle ilgili kural ve ilkelerle standartları belirlemek ve bunlara uygun hizmet üretimi için gerekli tedbirleri almak, Yurt içinde ve yurt dışında basılmış, okuyucuya faydalı yayınları, Türk kültürü ile ilgili belgeleri ve diğer kütüphane malzemelerini temin etmek, kütüphanelerin koleksiyonlarını zenginleştirmek, Halkımızın geçmişteki her çeşit eserlerimizi kolaylıkla bulmasını ve onlardan faydalanmasını sağlamak, Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca idare olunan kütüphanelerle birlikte, gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan umuma açık 7

10 kütüphanelerin idari, ilmi ve teknik faaliyetlerinin düzenlenmesi, gerçekleştirilmesi ve geliştirilmesine yardımcı olmak ve rehberlik etmek, Bakanlığın görevleri ile ilgili konularda bilgilerin değerlendirilmesi ve ilgili kuruluş ve birimlere ulaştırılması amacıyla dokümantasyon merkezi kurmak, Kültür ve turizm alanlarında mesleki eğitim için kaynak oluşturmak üzere ihtisas kütüphanesi ve dokümantasyon merkezi kurmak, yayın, araç ve gereç sağlamak ve üretmek, Millî kültürümüzün yazılı belgelerini, fikir, sanat ve edebi eserler ile turizm ve tanıtım amaçlı yayınlar hazırlatarak yayımlamak ve yayımlatmak, Eski eserler ve müzelerle ilgili bilimsel faaliyetleri yansıtan yayınlar yapmak, Kültürümüzün gelişmesine iştiraki sağlamak için yeni kültür eserleri vermeyi teşvik edici ve destekleyici tedbirleri almak, Yayın danışma kurulları teşkil etmek, Bakanlık makamınca verilecek benzeri görevleri yapmak. Yukarıda maddeler halinde verilen görevler ışığında, KYGM nin misyonu kültür mirasımızın gelecek nesillere aktarılması, benimsetilmesi ve bilgiye ulaşımın yaygınlaştırılması doğrultusunda kültür ve fikir ürünlerini derlemek, koruma altına almak ve toplumun hizmetine sunmak; milli kültürümüzün gelişmesi ve uluslararası alanda tanınmasını sağlamak amacıyla edebiyat, fikir ve sanat eserlerini kamu yararı gözeterek yayımlamak ve yayımlatmaktır şeklinde belirlenmiştir. Söz konusu misyon doğrultusunda ortaya konulan vizyon da kütüphaneler aracılığıyla bilgi toplumuna ulaşma yolunda bilgiyi, kültürü ve sanatı hayatın 8

11 merkezine taşımak; çağdaş yayıncılık ilkeleri doğrultusunda üretilen fikir ve sanat eserleri ile ulusal ve evrensel kültüre katkıda bulunmak şeklinde ifade edilmektedir (KYGM, 2011). KYGM nin teşkilat yapısı incelendiğinde genel müdüre bağlı üç genel müdür yardımcısı bulunduğu ve bu genel müdür yardımcılarına bağlı dört daire başkanlığı (Stratejik Yönetim Daire Başkanlığı, Personel ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Yayımlar Daire Başkanlığı, Kütüphane Hizmetleri Daire Başkanlığı) altında hizmet verildiği görülmektedir (bkz. Şekil 1). Şekil 1. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü nün teşkilat yapısı (KYGM, 2014a) KYGM sistemi ile ilgili bilgi verirken taşra teşkilatından söz etmeden geçmek mümkün değildir. KYGM Türkiye nin her ilinde birimleri olan bir yapıya sahiptir ve taşra birimleri olarak adlandırılan yapı içerisinde ilgili 9

12 birimler merkeze bağlı şekilde vermekle yükümlü oldukları hizmetleri yürütmektedirler (bkz. Şekil 2). Şekil 2. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü nün taşra teşkilatı (KYGM, 2014b) Türkiye de Halk Kütüphanelerinin Rolü ve Yapılan Çalışmalar Türkiye de halk kütüphaneleri var olan merkezi ağırlıklı kamusal yapının bir parçası olarak hizmetlerini yürütmektedir. Bir sistem yaklaşımı içinde düşünüldüğünde, Türkiye deki halk kütüphaneleri sisteminde merkezde KYGM yer almakta ve KYGM Türkiye deki tüm halk kütüphanesi hizmetlerini planlamakta, hizmetler için gerekli finansman, personel, derme ve bina gereksinimlerini karşılayarak strateji, standartlar, yasal yapı, denetim ve yeni hizmet alanlarını oluşturmaktadır (Yılmaz, 2005, s. 64). 10

13 Okuma alışkanlığının göreli olarak çok fazla gelişmediği Türkiye gibi ülkelerde halk kütüphaneleri okuma alışkanlığının geliştirilmesine katkıda bulunan bir yapı olarak görülmektedir. Özellikle okur-yazarlık sorunun azalmasından sonraki evrede yaşam boyu öğrenme kavramı ciddi derecede önem kazanmıştır. Bir çalışmada da (Ersoy ve Yılmaz, 2009, s. 810) ifade edildiği üzere dünyadaki en büyük kütüphanecilik derneği olan IFLA nın (International Federation of Library Associations and Institutions) hazırladığı Halk Kütüphaneleri Bildirgesi nde halk kütüphaneleri yaşam boyu öğrenme için bilgiye giriş kapısı olarak kabul edilmektedir. Söz konusu çalışmada ayrıca bu bildirgenin halk kütüphanelerinin yaşam boyu öğrenmedeki yerini gösteren başlangıç noktası olduğunun altı çizilmektedir. Bu bağlamda günümüzde Türkiye deki halk kütüphanelerinin toplumun bilgi gereksinimlerinin giderildiği bir öğrenim merkezi haline dönüşmesi yönünde gösterilecek çabaların önemli olduğu açıktır. Türkiye de halk kütüphanelerine verilen önemin bir göstergesi olarak bu alanda yapılmış çalışmaların da ayrı bir yeri bulunmaktadır. Çeşitli dönemlerde Türkiye deki halk kütüphaneleri üzerine yapılan araştırmalarda farklı konulara değinildiği görülmektedir. Sıklıkla işlenen konular arasında halk kütüphanelerinin yerel yönetimlere devri (Açıkgöz, 2012; Açıkgöz ve Yılmaz, 2013; Demircioğlu, 2007), halk kütüphanesi kullanımının değerlendirilmesi (Şahin, 2007; Şenyurt Topçu ve Yılmaz, 2012; Yılmaz, 1995), halk kütüphanesinde çalışanların gereksinimleri (Karadeniz, 2008; Yılmaz, Korkut ve Köse, 2010), halk kütüphanelerinin mekânsal organizasyonu (Onat, 1989; Uğuz, 2013; Yılmaz, 2013b) başta gelmektedir. Kütüphanecilik alanının en önemli dizini konumundaki Library and Information Science Abstracts (LISA) üzerinde 25 Mart 2014 tarihinde yapılan tarama sonucuna göre (bkz. Şekil 3) Bilgi Dünyası ve Türk Kütüphaneciliği dergilerinde doğrudan ya da dolaylı olarak halk kütüphaneleri ile ilgili çalışma sayısının 220 olduğu saptanmıştır. 11

14 Şekil 3. LISA üzerinde yapılan tarama sonucu Söz konusu 220 çalışma içerisinde 24 ünün başlığında halk kütüphaneleri ifadesinin geçiyor olması da konuya verilen önemin farklı bir göstergesidir (bkz. Şekil 4). Son yıllarda gerçekleştirilen çalışmaların LISA içerisinde yer almadığı 1 ve bu iki dergi dışında birçok platformda (örneğin, başka dergiler, kitap içi bölümler gibi) halk kütüphaneleri ile ilgili çalışmaların yapıldığı dikkate alındığında konuyla ilgili oldukça zengin bir ulusal literatürün mevcut olduğu görülmektedir. 1 Taramanın yapıldığı tarih itibariyle Bilgi Dünyası ve Türk Kütüphaneciliği dergilerinin en son 2012 yılları dizinlenmişti. 12

15 Şekil 4. LISA da başlığında halk kütüphaneleri ifadesi geçen Türkiye orijinli çalışmalar Halk kütüphaneleri ile doğrudan ilgili çok sayıda lisansüstü tez yapıldığı da bilinmektedir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı altında yer alan Tez Merkezi ndeki veri tabanı tarandığında Tablo 2 deki çalışmalara ulaşılmıştır. Bu çalışmaların büyük çoğunluğunun yüksek lisans düzeyinde olduğu ve son yıllarda hemen her yıl halk kütüphaneleri ile en az bir tez çalışması yapıldığı anlaşılmaktadır. 13

16 Tablo 2. Halk kütüphaneleri ile ilgili Türkiye de gerçekleştirilmiş lisansüstü çalışmalar Yazar Tez adı Yıl Tez Türü Yirmibirinci yüzyıl halk kütüphanelerinde Cansel Bozkurt aydınlatma tasarımı ve teknolojik gelişmelerin iç 2013 Y. lisans mekana yansımaları açısından değerlendirilmesi Rabia Aytül The Seattle Public Library: Re-interpretation of Baran library program 2013 Y. lisans Orhan Açıkgöz Türkiye'de halk kütüphanesi hizmetlerinin özel idarelere devri konusunda özel idare 2012 Y. lisans yöneticilerinin yaklaşımları Aydın İleri Halk kütüphanelerinde gönüllülük: Benim Kütüphanem Projesi'nin değerlendirilmesi 2011 Y. lisans İlknur Darçın Yerel kültür mirasının dijitalleştirilmesi ve halk Şahin kütüphaneleri: Yalova örneği 2010 Y. lisans Ayşen Öçalan Halk kütüphaneleri ve okul kütüphaneleri arasındaki işbirliği 2010 Y. lisans Aynur Ersoy Yaşam boyu öğrenme ve Türkiye'de halk kütüphaneleri 2009 Y. lisans Güliz Şahin Halk kütüphanelerinin toplumsal rolü ve Etimesgut İlçe Halk Kütüphanesinin kullanım 2007 Y. lisans etkinliğinin değerlendirilmesi Türkiye'de halk kütüphanesi hizmetlerinin yerel Özden yönetimlere devri konusunda kütüphane Demircioğlu yöneticileri ve kütüphanecilerin yaklaşımları 2007 Y. lisans Hakan Koray Özlük M. Ayhan Hazırlar Bilge Güler Zeynep Onat Öz Tayfun Gülle Ayfer Yakar Ayhan Kaygusuz Murat Önal Bülent Yılmaz Halk kütüphanesi kullanıcılarının bilgi arama davranışları Halk kütüphanelerinde iç mimari Avrupa Birliği'nin yetişkin eğitim programı Grundtvig çerçevesinde halk kütüphanelerinin yeri ve önemi Toplumsal değişme sürecinde halk kütüphanelerinin yeri ve yeniden organizasyonu için bir model önerisi Türkiye'de düşünce özgürlüğü sorunu ve halk kütüphanelerine yansıması Halk kütüphanelerinin halk eğitimindeki yeri (Yenimahalle İlçe Halk Kütüphanesi örneği) Türkiye'de halk kütüphanesi hizmetlerinin geliştirilmesinde otomasyon Cumhuriyet döneminde halkın eğitiminde halk kütüphanelerinin yeri ve tarihi gelişimi Ankara'da halk kütüphanesi kullanımı: Sosyoekonomik çözümleme 2006 Y. lisans 2004 Y. lisans 2004 Y. lisans 1997 Doktora 1997 Doktora 1996 Y. lisans 1996 Y. lisans 1995 Y. lisans 1995 Doktora Neslihan Uraz Halk kütüphanesi hizmetlerinin pazarlanması 1994 Y. lisans M. Pınar Yener Çağdaş kütüphane anlayışı ve İstanbul'daki halk kütüphaneleri 1991 Y. lisans 14

17 Hasan Atmaca Ankara il merkezindeki halk kütüphanelerinde insangücü 1990 Y. lisans Olcay Bayram İlkokul çağı çocuklarının okuma alışkanlığı ve Yenimahalle İlçe Halk Kütüphanesi gezici 1990 Y. lisans kütüphane hizmeti Bülent Yılmaz Okuma alışkanlığı ve Yenimahalle İlçe Halk Kütüphanesi 1990 Y. lisans Fahrettin Türk bütçe sistemi ve halk kütüphanelerine Özdemirci yansıması 1989 Y. lisans Zeynep Onat Halk kütüphanelerinin mekansal organizasyonu 1989 Y. lisans Zerrin Özgenç Halk kütüphanelerinde derme ve Cebeci Halk Kütüphanesi dermesinin değerlendirilmesi 1988 Y. lisans Çeşitli makale, kitap ve tezlerin dışında halk kütüphanelerine yönelik sorunların ve çözüm önerilerinin tartışıldığı üç Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu yapılmıştır. Bu toplantılardan ilki 1993 yılında gerçekleştirilmiş, ikincisinin yapılması için yaklaşık 20 yıl beklenmiştir yılında da 3. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu yapılmıştır. 2. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu nun teması Değişen Dünyada Halk Kütüphaneleri, 3. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu nun teması ise Kütüphanelerde Mekân Tasarımı olarak belirlenmiştir. Bildiri kitapları (Kültür Bakanlığı, 1993; Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2012; Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2013) incelendiğinde üç sempozyumda toplam 65 bildirinin sunulduğu görülmektedir. Bu tip toplantılar halk kütüphanelerinde çalışanların hem mevcut bilgi düzeyini artırmakta, hem de motivasyonlarının olumlu yönde gelişmesine yardımcı olmaktadır. Türkiye de Halk Kütüphanelerinin Mevcut Durumu Türkiye deki tüm halk kütüphaneleri KYGM çatısı altında hizmetlerini yürütmektedir. KYGM bünyesinde 2013 yılı itibariyle toplam 1118 kütüphane bulunmaktadır (KYGM, 2014c). Tablo 3 te söz konusu kütüphanelerin türlerine göre dağılımı verilmektedir. 15

18 Tablo 3. KYGM ye bağlı kütüphaneler (2013) Kütüphaneler Sayı İl halk kütüphaneleri 81 İlçe halk kütüphaneleri 722 Halk ve Çocuk Kütüphaneleri (Semt-Belde-Kasaba-Köy) 308 Edebiyat-Müze Kütüphaneleri 6 İstanbul Beyazıt Devlet Kütüphanesi 1 Toplam 1118 KYGM nin web sayfasında (KYGM, 2014c) gezici kütüphane sayısı 32, hizmet götürülen yer sayısı 580 olarak belirtilmektedir. Bazı ilçe, kasaba ve köyler açısından gezici kütüphane hizmeti son derece büyük önem taşımaktadır. Önceki yıllarda yapılan bir çalışmada (Yılmaz, 1998, s. 161) Türkiye de 64 gezici kütüphane bulunduğu bunların 24 ünün şoför yokluğu nedeniyle çalışamadığı belirtilmektedir. Bu bağlamda günümüzde gezici kütüphane sayısının azaldığı anlaşılmaktadır. Sevindirici olan konu ise gezici kütüphane faaliyetlerinde yaşanan olumlu gelişmelerdir (KYGM, 2012b). Çalışmanın bundan sonraki bölümünde bina, bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik altyapı, personel, koleksiyon, kullanıcı ve bütçe başlıkları altında halk kütüphanelerinin mevcut durumu 2013 yılına ait veriler 2 ışığında özetlenmeye çalışılmaktadır. Zaman zaman son üç yılı ya da son beş yılı içeren istatistikler de karşılaştırma amaçlı olarak sunulmaktadır. Bina Türkiye deki halk kütüphanelerinin binaları mülkiyet bakımından farklı yapıların elindedir. Ancak Tablo 4 incelendiğinde, kütüphanelerin çoğunluğunun kamuya ait olduğu kolayca görülecektir. 2 Bu çalışma kapsamında halk kütüphanelerine yönelik sunulan istatistiki bilgiler KYGM tarafından sağlanan istatistik sitemi ( aracılığıyla elde edilmiştir. 16

19 Tablo 4. Bina mülkiyeti açısından halk kütüphanelerinin durumu (2013) Kütüphaneler Sayı % Kültür ve Turizm Bakanlığı dışındaki diğer kamu kuruluşları ,4 Kültür ve Turizm Bakanlığı ,4 Vakıf, dernek veya kurum ,5 Belediye ,4 Vakıflar Genel Müdürlüğü 29 2,6 Özel idare 20 1,8 Şahıs 19 1,7 Köy tüzel kişiliği 13 1,2 Toplam ,0 Açıkçası kütüphane binasının kime ait olduğunun ötesinde kütüphane hizmetleri açısından ne derece işlevsel olduğunun sorgulanması gerekmektedir. Bu bağlamda halk kütüphanesi binalarının engelli erişimine uygun olup olmadığı, yapılırken kütüphane olarak planlanıp planlanmadığı, ergonomik unsurlar açısından ne derece yeterli olduğu soruları ilk akla gelen sorular arasında yer almaktadır. KYGM ile yapılan görüşmelerde halk kütüphanesi binalarının engelli erişimine uygun hale getirilmesi için rampa ve asansör yapımı gibi çalışmaların devam etmekte olduğu bilgisi elde edilmiştir. Öte yandan kütüphanelerde mekân tasarımı bina ögesi ile birlikte ele alınması gerekli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır ve sevindiricidir ki en son yapılan Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu özel olarak bu konuya ayrılmıştır (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2013). Halk Kütüphanelerinde Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Altyapı Türkiye deki halk kütüphanelerinde toplam 9137 adet bilgisayar bulunmaktadır. Söz konusu bilgisayarların %62 si (5649 adet) kullanıcıya açıkken, %38 i (3488 adet) idari amaçlı olarak kullanılmaktadır. Kütüphanelerin tamamında Internet bağlantısı bulunmaktadır. KYGM den alınan bilgilere göre kütüphanelerde kullanılan yazıcı sayısı ise 1757 dir. Her geçen gün gelişen ve toplum içinde önemi git gide artan bilgi ve iletişim teknolojilerinden halk kütüphanelerinin ve onlarının kullanıcılarının 17

20 yararlanmaması söz konusu değildir. Ancak bilinmektedir ki, her halk kütüphanesi bilgi ve iletişim teknolojileri bakımından aynı nitelikte hizmet verememektedir. Mevcut sorunlara çözüm yolları aranırken, öncelikle gerekli alt yapı açısından eksikliklerin giderilmesi, sonrasında potansiyel kullanıcıların iyi birer bilgisayar-internet-bilgi okuryazarı haline getirilmeleri gerekemektedir. Özellikle potansiyel kullanıcılara yönelik olarak 1 Temmuz 2013 tarihi itibariyle resmi olarak başlayan Kütüphan-e Türkiye Planlama ve Pilot Uygulama Projesi önemli bir işlevi yerine getirecektir. Söz konusu proje kapsamında; ülke genelini yansıtan 26 ilde bulunan ve çeşitli büyüklüklerdeki yerleşim birimlerini temsil eden toplam 78 halk kütüphanesinde, bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısı, kütüphane çalışanları ve kullanıcılarının bilgisayar-internet-bilgi okuryazarlığı gibi konularda gelişme sağlanması hedeflenmektedir (Kütüphan-e Türkiye, 2014). KYGM halk kütüphanelerinin bilgi ve iletişim teknolojileri bakımından gelişmesi için katkı yapmaktadır. Bu bağlamda, halk kütüphanelerinde yapılan bilgisayar harcamaları ile ilgili bilgiler halk kütüphanelerinin mali yapısı başlığı altında sunulmaktadır. Halk Kütüphanelerinin Personel Durumu Halk kütüphanelerinde 2013 yılı istatistiklerine göre toplam 3386 personel görev yapmaktadır. Söz konusu personelin %15 i kütüphanecilik mezunudur. Tablo 5 te personelin eğitim durumuna göre ne şekilde dağılım gösterdiği ile ilgili ayrıntılı bilgiler sunulmaktadır. Tablo 5 incelendiğinde, üniversite mezunlarının tüm çalışanların yarıdan azını (%44,6) oluşturduğu görülmektedir. Sayıları az olmakla birlikte lisansüstü düzeyde eğitim almış kütüphane çalışanlarının da olduğu bilinmektedir. 18

21 Tablo 5. Personelin eğitim durumu (2013) Eğitim durumu Sayı % Kütüphanecilik mezunu ,1 Kütüphanecilik dışında üniversite mezunu ,5 Lise mezunu ,2 İlköğretim mezunu ,9 İlkokul mezunu 145 4,3 Toplam ,0 Kütüphanecilik mezunlarının illere göre nasıl bir dağılıma sahip olduğu Şekil 5 te verilen harita ile gösterilmektedir. Görüldüğü üzere kütüphanecilik mezunu bulunmayan herhangi bir il yoktur. Ağrı, Aksaray, Bitlis, Elazığ, Muş, Siirt ve Şırnak illerinde sadece birer kütüphanecilik mezunu görev yapmaktadır. Bununla birlikte unutulmamalıdır ki bu iller de dâhil olmak üzere hiçbir ilde tek bir kütüphane yoktur. Örneğin, birer kütüphanecilik mezunu olan illerden Ağrı da altı, Aksaray da beş, Bitlis de yedi kütüphane bulunmaktadır. Şekil 5. İllere göre kütüphanecilik mezunlarının sayısı (2013) Şekil 6 da ise çalışanların kadro durumları itibariyle sayıları yer almaktadır. Buna göre kütüphane çalışanlarının yaklaşık yarısı (%48) genel idari hizmetler altında yer alırken, çalışanların sadece %11 i teknik hizmetler sınıfındadır. Ayrıca kütüphanelerde azımsanmayacak oranda (%26) geçici görevli bulunmaktadır. 19

22 Genel İdari Hizmetler Teknik Hizmetler Yardımcı Hizmetler Geçici Personel Geçici İşçi Şekil yılı personel kadro durumu Gerek geçici personel oranının yüksekliği gerekse kütüphanecilik alanından mezun olmuş kişilerin oranının düşük olması birtakım olumsuzlukları da beraberinde getirmektedir. Çalışanlar ne kadar iyi niyetli olurlarsa olsunlar, adı geçici olan personelin yaptığı işi benimseme düzeyi ile o işi içselleştirmiş çalışanların benimseme düzeyi aynı olmamaktadır. Buna karşılık yakın zamanda kütüphaneci kadroları ile ilgili yapılmış düzenlemelerin neden olduğu iyileştirmelerin bilgi ve belge yönetimi bölümü mezunlarının halk kütüphanelerine geçmişe oranla daha fazla ilgi göstermelerine neden olduğu söylenebilir. Ancak yukarıda da ifade edildiği gibi kütüphanecilerin hem illere hem de kütüphanelere dağılımında ciddi bir dengesizlik bulunmaktadır ve bu durum ister istemez bazı kütüphanelerdeki hizmetleri etkilemektedir. Halk Kütüphanelerinin Koleksiyonu Halk kütüphanelerinde 16 milyonun üzerinde kitap ve yaklaşık 80 bin cilt süreli yayın bulunmaktadır. Her geçen yıl kütüphanelerin koleksiyonları büyümektedir. Son beş yıl incelendiğinde 2009 dan 2013 yılına kadar halk 20

23 kütüphanelerindeki kitap sayısının %14 oranında arttığı görülmektedir (bkz. Şekil 7) Kitap sayısı Yıl Şekil 7. Yıllara göre halk kütüphanelerindeki kitap sayıları ( ) Halk kütüphanelerinde Dewey Onlu Sınıflama Sistemi kullanılmaktadır. Buna göre en çok kitabın bulunduğu konu 800 kodlu Edebiyat ve Retorik olarak anılan alandır. Özellikle roman ve hikaye kitaplarının Edebiyat ve Retorik alanında sınıflanmasından dolayı karşımıza çıkan bu oran oldukça normal görünmektedir. Bu alanı 300 kodlu Sosyal Bilimler alanı izlemektedir (bkz. Tablo 6). Kitapların türlerine göre dağılımı incelendiğinde tüm kitapların yaklaşık dörtte birlik kısmının çocuk kitapları olduğu anlaşılmaktadır (bkz. Şekil 8). 3 Bu artışın önemli olduğu düşünülmekle birlikte, ulaşılan sayıların sorgulanması gerektiği de açıktır. Türkiye den nüfusu çok daha az olan kimi Avrupa ülkelerinde hem halk kütüphanesi sayısı hem de halk kütüphanelerinde bulunan toplam yayın sayısı Türkiye deki halk kütüphanesi sayısına oranla oldukça yüksektir. Örneğin, 2013 yılında yapılan bir araştırmaya (EBLIDA, 2013) göre Polonya da 8290 halk kütüphanesi bulunmakta, bu kütüphanelerdeki koleksiyon sayısının ise 130 milyondan fazla olduğu ifade edilmektedir. Çek Cumhuriyeti ndeki halk kütüphanesi sayısı 5407, toplam koleksiyon sayısı 57 milyon, Macaristan daki halk kütüphanesi sayısı 3530, toplam koleksiyon sayısı 44 milyondur. 21

24 Tablo 6. Kütüphanelerdeki kitapların konuları Konu Sınıflaması Sayı % Genel Konular ,8 Felsefe ve Psikoloji ,8 Din ,4 Sosyal Bilimler ,7 Dil ,0 Doğa Bilimleri ve Matematik ,3 Teknoloji ,7 Sanat ,5 Edebiyat ve Retorik ,9 Tarih ve Coğrafya ,8 Toplam Çocuk %24 Yetişkin %76 Şekil 8. Kütüphanelerde bulunan kitapların türlerine göre dağılımı (2013) Tüm kitapların hangi dilde yazıldığı bilinmemekle birlikte 4 halk kütüphanelerindeki koleksiyonun çok büyük bir kısmı (%98 i) Türkçe dir. Kitapların %1 lik kısmı İngilizce dir ve en fazla İngilizce kitap İstanbul daki kütüphanelerde bulunmaktadır yılı itibariyle halk kütüphanelerinde bulunan kitabın inin hangi dilde kalem alındığı bilinmektedir. 5 İstanbul daki kütüphanelerde dili İngilizce olan toplam kitap bulunmaktadır ve bu sayı tüm halk kütüphanelerindeki İngilizce kitapların beşte birini oluşturmaktadır. 22

25 Tablo 7. Kütüphanelerdeki kitapların dillere göre dağılımı (2013) Dil Sayı % Türkçe ,21 İngilizce ,05 Fransızca ,29 Almanca ,17 Arapça ,14 Farsça ,03 Diğer diller ,11 Toplam ,00 Türkiye deki halk kütüphanelerinin koleksiyonlarında kitap ve süreli yayın dışında oldukça farklı nitelikte kitap dışı materyal bulunmaktadır. Söz konusu kitap dışı materyallerin türlerine bakıldığında pek çok farklı türün kütüphanelerde bulunduğu görülmektedir. Kitap dışı materyal kategorisinde afiş, atlas, harita, küre, mikrofilm, mikrofiş, nota, plak, ses kaseti, CD, disket, DVD, video kaset gibi çeşitli türler bulunmaktadır. Kullanıcı Halk kütüphanelerinin kullanıcıları ile ilgili istatistikleri iki başlık altında incelemek olanaklıdır. Bunlardan ilk kullanıcı sayısı, ikincisi kayıtlı üye sayısıdır. Kanımızca yapılacak değerlendirmelerde kayıtlı üye sayısını kullanmak daha anlamlı olacaktır. Bu tip değerlendirmelerde kullanıcı sayısının tercih edilmemesinin temel nedeni halk kütüphanelerinin kayıtlarını tekil kullanıcı olarak adlandırdığımız şekilde tutmamaları, aynı kişinin aynı kütüphane için birden çok kez istatistikler içinde sayılıyor oluşudur. Yine de fikir vermesi bakımından kullanıcı istatistiklerini içeren veriler Şekil 9 da sunulmaktadır. 23

26 Kullanıcı sayısı Yıl Şekil 9. Yıllara göre halk kütüphanelerinin kullanıcı sayıları ( ) Şekil 9 incelendiğinde, halk kütüphanelerinin kullanıcı sayısına yönelik herhangi bir eğilimin ortaya çıkmadığı görülmektedir. Ülke bazında yıllara göre düşüş ya da yükselişleri anlamlandırmak gerçekten zordur. Yukarıda da belirtildiği üzere bu tip istatistikleri kullanıcı sayıları üzerinden değerlendirmek işi daha da güçleştirmektedir. O nedenle halk kütüphanelerine olan talebi Şekil 10 daki veriler ışığında ele almak daha doğru bir yaklaşım olacaktır Kayıtlı üye sayısı Yıl Şekil 10. Yıllara göre halk kütüphanelerinin kayıtlı üye sayıları ( ) 24

27 Şekil 10 yıllara göre kayıtlı üye sayılarının doğrusal şekilde arttığını göstermektedir yılı sonunda Türkiye deki halk kütüphanelerinde bulunan kayıtlı üye sayısı 1 milyonu aşmıştır. 6 Şekil 11 de ise hangi ilde nüfusun ne kadarının halk kütüphanesine üye olduğu bilgisi sunulmaktadır. Buna göre, Ardahan, Bayburt, Çankırı, Iğdır gibi nüfusu az ve nispeten küçük sayılabilecek bazı illerdeki halk kütüphanesi üyelerinin toplam nüfusa oranı %5 in üzerindedir. Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde her 100 kişiden birinin bile bulunduğu ildeki kütüphaneye üye olmadığı anlaşılmaktadır yılı itibariyle Türkiye genelinde nüfusun %1,3 ü halk kütüphanesine üyedir. Şekil 11. İllere göre halk kütüphanesi üyelik oranları (2013) 6 Kayıtlı üye sayısı bakımından da Türkiye, kimi Avrupa ülkelerinde ulaşılan sayıların gerisinde yer almaktadır. EBLIDA (The European Bureau of Library, Information and Documentation Associations) tarafından gerçekleştirilen araştırma (2013) sonuçlarına göre, Polonya da 8,9 milyon, Macaristan da 1,5 milyon, Çek Cumhuriyeti nde ise 1,4 milyon kişi halk kütüphanelerine kayıtlıdır. İspanya 13,6 milyon kayıtlı kütüphane kullanıcısı ile ülkede bulunan her dört kişiden birinin halk kütüphanesi kullanıcısı olduğu gerçeğini gözler önüne sermektedir. İskandinav ülkeleri de nispeten düşük nüfus ve az sayıda halk kütüphanesine sahip olmalarına karşın bünyelerinde önemli sayıda halk kütüphanesi üyesi bulundurmaktadır. Örneğin, İsveç toplam 1212 halk kütüphanesi ile 2,8 milyon kayıtlı kullanıcısına hizmet verirken, gerek nüfus gerekse yüzölçümü bakımından daha küçük bir ülke konumundaki Finlandiya da 979 halk kütüphanesi, 2,1 milyon kayıtlı halk kütüphanesi kullanıcısı vardır ve bu nüfusun yaklaşık üçte birinden fazlasına karşılık gelmektedir. 25

28 Halk Kütüphanelerinin Mali Yapısı 7 Halk kütüphanelerinin mali yapısını anlayabilmek için merkezi bütçe yapısının ne şekilde yapılandırıldığının bilinmesi gerekmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı, genel bütçeli kurumlar sınıflamasında olup, yıllık bütçe planlaması açısından Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yıllık merkezi bütçe planlamasına tabidir. KYGM nin yıllık bütçesi de Maliye Bakanlığı nın yıllık merkezi bütçe planlaması kapsamında yapılmaktadır. Tablo 8 de halk kütüphanelerininin bağlı olduğu üst yapılara ilişkin son üç yıla ait bütçe karşılaştırması yapılmaktadır. Buna göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı nın merkezi bütçeden aldığı pay binde 4-5 düzeyindedir. KYGM ye Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden 2013 yılı itibariyle yaklaşık %11 düzeyinde pay ayrıldığı anlaşılmaktadır. Son üç yıl içinde KYGM ye ayrılan payda anlamlı düzeyde artış olduğu görülmektedir (bkz. Tablo 8). Tablo 8. Son üç yıla ilişkin ( ) bütçe karşılaştırması (BUMKO, 2013) Yıl Merkezi bütçe (TL) Kültür ve Turizm Bakanlığı nın merkezi bütçeden aldığı miktar (TL) Bakanlık bütçesinin merkezi bütçe içinindeki payı (%) KYGM nin Bakanlık bütçesinden aldığı miktar (TL) KYGM nin aldığı miktarın Bakanlık bütçesine oranı (%) , , , , , ,57 KYGM nin bütçesi Genel Müdürlük Merkezi ve Taşra Teşkilatı olmak üzere iki ana başlık altında planlanmaktadır yılında toplam bütçenin %24 ü Genel Müdürlük Merkezine %76 sı Taşra Teşkilatına tahsis edilmiştir yılında ise toplam bütçenin %29 u Genel Müdürlük Merkezine %71 i Taşra 7 Bu başlık altında ele alınan verilerin bir kısmı KYGM den ve bir kısmı da T.C. Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü web sitesinden ( elde edilmiştir. 26

29 Teşkilatına tahsis edilmiştir yılında ise toplam bütçenin %17 si Genel Müdürlük Merkezi ne %83 ü Taşra Teşkilatına tahsis edilmiştir. Tablo 9. Halk kütüphanelerine yönelik son üç yılda yapılan harcamalar (TL) Yıl Fiziksel altyapı harcamaları Bilgisayar harcamaları KYGM den elde edilen bilgiler hem halk kütüphanelerine yönelik gerçekleştirilen fiziksel altyapı harcamalarının hem de bilgisayar harcamalarının yıldan yıla arttığına işaret etmektedir (bkz. Tablo 9). Benzer bir şekilde personel giderlerinde de artış olduğu saptanmıştır (bkz. Tablo 10). Son üç yıl incelendiğinde KYGM bütçesinin yaklaşık yarısının (yıllar arasında %43 ile %50 arasında değişen oranlarla) personel giderleri için harcandığı görülmektedir. Tablo 10. KYGM nin son üç yıla ait personel giderleri (TL) Yıl Merkez Taşra Toplam Sonuç Bu çalışma ile Türkiye de halk kütüphanelerinin rolü, faaliyetleri, altyapı durumu, personel ve bütçe gibi belli başlı konularda bilgi verilmiştir. Hiç şüphesiz bu raporun mevcut durumu net olarak ortaya koyabilmesi adına birtakım eksiklikleri bulunmaktadır. Bu eksikliklerin en başında kütüphanede çalışan personelin ve kütüphaneleri kullanan vatandaşların görüşlerine bu rapor kapsamında yer verilmemesi gelmektedir. Kütüphane Türkiye Projesi kapsamında bu eksiklikleri giderecek bir dizi çalışma yapılmıştır ve hali hazırda yapılmaktadır. Muhtemelen Türkiye deki halk 27

30 kütüphanelerine yönelik resmin belirgin bir yapı kazanması için projenin ilerleyen aşamalarında elde edilecek verilerin ve bilgilerin çok büyük faydası olacaktır. Gerek ilgili literatür, gerekse bu çalışma kapsamında elde edilen istatistiki veriler ışığında halk kütüphanelerine yönelik olarak aşağıdaki saptamaları yapmak olanaklıdır: Türkiye de halk kütüphaneleri merkezi bir yapı tarafından yönetilmektedir. Bu durum halk kütüphanelerini hem olumlu hem de olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu konunun tüm ilgililerinin biraraya getirildiği ortamlarda ayrıntılı şekilde tartışılması gerekmektedir. Türkiye de bir halk kütüphanesi yasası bulunmamaktadır. Böyle bir yasanın bulunmamasının yarattığı temel sorun halk kütüphanelerinin hukuksal açıdan tam bir güvence içerisinde hareket edememesidir. Hali hazırda hizmetler Halk Kütüphaneleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülmektedir. Halk kütüphanelerine yönelik istatistikler genel hatlarıyla değerlendirildiğinde, kitap sayısı, kayıtlı kullanıcı sayısı ve ayrılan bütçe miktarı gibi konularda geçmiş yıllar ile karşılaştırıldığında özellikle son yıllarda olumlu yönde gelişmeler olduğu görülmektedir. Kazanılan bu ivmeyi bir ölçüde son dönemlerde gerçekleştirilen yoğun projeler, bölge seminerleri, halk kütüphaneciliği sempozyumları gibi çeşitli faaliyetlerle ilişkilendirmek mümkündür. Her ne kadar zaman içinde Türkiye deki halk kütüphanelerine yönelik iyi niyetli çabalarla bir noktaya kadar gelinebilmiş olsa da, farklı ülkelerle yapılan karşılaştırmalar göstermektedir ki, daha alınması gereken epeyce yol bulunmaktadır. Değişen koşullar çerçevesinde halk kütüphanelerinin rolünün gözden geçirilmesi kaçınılmazdır. Halk kütüphanelerinin toplumun değer verdiği ve sahiplendiği bir kurum haline dönüşebilmesi için hedef kitlenin gereksinimleri doğrultusunda hizmetlerin yapılandırılması 28

31 gerekmektedir. Bu bağlamda olası işbirliği kanalları (yerel yönetimler, üniversitelerdeki bilgi ve belge yönetimi bölümleri, kütüphanecilik dernekleri gibi) da açık tutulmalıdır. Kaynakça Açıkgöz, O. (2012). Türkiye de halk kütüphanesi hizmetlerinin özel idarelere devri konusunda özel idare yöneticilerinin yaklaşımları. Yayımlanmamış bilim uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Açıkgöz, O. ve Yılmaz, B. (2013). Türkiye de halk kütüphanesi hizmetlerinin özel idarelere devri konusunda özel idare yöneticilerinin görüşleri. Türk Kütüphaneciliği, 27(1), Anameriç, H. (2006). Osmanlılarda kütüphane kültürü ve bilimsel yaşama etkisi. Osmanlı Tarih Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 19, Mart 2014 tarihinde adresinden erişildi. BUMKO. (2013). Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. 22 Mart 2014 tarihinde adresinden erişildi. Demircioğlu, Ö. (2007). Türkiye de halk kütüphanesi hizmetlerinin yerel yönetimlere devri konusunda kütüphane yöneticileri ve kütüphanecilerin yaklaşımları. Yayımlanmamış bilim uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. EBLIDA. (2013). Knowledge and Information Centre survey. 22 Mart 2014 tarihinde adresinden erişildi. Ersoy, A. ve Yılmaz, B. (2009). Yaşam boyu öğrenme ve Türkiye de halk kütüphaneleri. Türk Kütüphaneciliği, 23(4), KYGM. (2014a). Teşkilat yapısı. 22 Mart 2014 tarihinde adresinden erişildi. 29

32 KYGM. (2014b). Taşra birimleri. 22 Mart 2014 tarihinde adresinden erişildi. KYGM. (2014c). İstatistikler. 22 Mart 2014 tarihinde adresinden erişildi. KYGM. (2013). Kuruluş ve kütüphaneler. 22 Mart 2014 tarihinde adresinden erişildi. KYGM. (2012a). Kütüphaneler. 22 Mart 2014 tarihinde adresinden erişildi. KYGM. (2012b). Gezici kütüphaneler törenle teslim edildi. 22 Mart 2014 tarihinde adresinden erişildi. KYGM. (2011). Misyon ve vizyon. 22 Mart 2014 tarihinde adresinden erişildi. Karadeniz, Ş. (2012). Halk kütüphaneleri yönetmeliği (2012) ile yürürlükten kaldırılan yönetmeliklerin karşılaştırılması. 2. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu: Değişen Dünyada Halk Kütüphaneleri içinde s Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı. Karadeniz, Ş. (2008). Türkiye de halk kütüphanecilerinin hizmet içi eğitim gereksinimleri. Yayımlanmamış bilim uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Keseroğlu, H.S. (1989). Halk kütüphanesi politikası ve Türkiye Cumhuriyeti nde durum. İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği. Kültür Bakanlığı. (1993). 1. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu 29 Kasım-1 Aralık Ankara: Kültür Bakanlığı. Kültür Bakanlığı. (1992). Halk ve çocuk kütüphanelerinin dünü ve bugünü. Ankara: Kültür Bakanlığı. Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2013). 3. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu: Kütüphanelerde mekân tasarımı. Yay. Haz. Hasan Sacit Keseroğlu ve Sacit Arslantekin. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı. 30

33 Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2012). 2. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu: Değişen dünyada halk kütüphaneleri 9-12 Mayıs 2012, Bodrum. Yay. Haz. Bülent Yılmaz. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı. Kütüphan-e Türkiye. (2014). Genel bilgi. 15 Mart 2014 tarihinde adresinden erişildi. Onat, Z. (1989). Halk kütüphanelerinin mekansal organizasyonu. Yayımlanmamış bilim uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Önal, M. (1995). Cumhuriyet döneminde halkın eğitiminde halk kütüphanelerinin yeri ve tarihi gelişimi. Yayımlanmamış bilim uzmanlığı tezi. Akdeniz Üniversitesi, Antalya. Öz, Z. (1997). Toplumsal değişme sürecinde halk kütüphanelerinin yeri ve yeniden organizasyonu için bir model önerisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Şahin, G. (2007). Halk kütüphanelerinin toplumsal rolü ve Etimesgut İlçe Halk Kütüphanesinin kullanım etkinliğinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış bilim uzmanlığı tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara. Şenyurt Topçu, Ö. ve Yılmaz, B. (2012). Ankara daki halk kütüphanesi hizmet niteliğinin değerlendirilmesi. Türk Kütüphaneciliği, 26(1), Uğuz, L. (2013). Halk kütüphanesi binalarında renklerin dili. 3. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu 8-10 Mayıs 2013, Bodrum içinde s Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı. Yılmaz, B. (2013a). Halk Kütüphaneleri Bölge Seminerleri : Türkiye de bir hizmetiçi eğitim modelinin değerlendirilmesi. Türk Kütüphaneciliği, 27(1): Yılmaz, B. (2013b). Halk kütüphanelerinde mekânsal estetik. 3. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu 8-10 Mayıs 2013, Bodrum içinde s Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı. Yılmaz, B. (2005). Türkiye de kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması süreci ve halk kütüphaneleri. Türk Kütüphaneciliği, 19(1), Yılmaz, B. (1998). İnsan kaynakları açısından Türkiye de halk kütüphaneleri. Türk Kütüphaneciliği, 12(2),

34 Yılmaz, B. (1995). Ankara`da halk kütüphanesi kullanımı: Sosyoekonomik çözümleme. Yayımlanmamış doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Yılmaz, B., Korkut, Ş. ve Köse, E. (2010). Ankara daki üniversite ve halk kütüphanelerinde çalışan kütüphanecilerin iş doyumları üzerine bir araştırma. Bilgi Dünyası, 11(1),

Selçuk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Modern Kütüphanecilik Uygulamaları

Selçuk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Modern Kütüphanecilik Uygulamaları LOGO SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Add your company slogan Selçuk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Modern Kütüphanecilik Uygulamaları BUGÜN Bilginin hızla üretildiği ve aynı hızla teknolojik buluşlara/icatlara

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİ BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NÜN YAYINLAR VERİ TABANI NDA BULUNAN HALK KÜTÜPHANECİLİĞİ ÜZERİNE LİTERATÜR

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİ BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NÜN YAYINLAR VERİ TABANI NDA BULUNAN HALK KÜTÜPHANECİLİĞİ ÜZERİNE LİTERATÜR HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİ BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NÜN YAYINLAR VERİ TABANI NDA BULUNAN HALK KÜTÜPHANECİLİĞİ ÜZERİNE LİTERATÜR Topçu, Ö. Ş. ve Yılmaz, B. (2012). Ankara daki Halk Kütüphanesi Hizmet Niteliğinin

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Doküman No: KOS-2.5.3.1 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: Bağlı Olduğu ve Amiri Kendisine Bağlı ler ve Kadrolar Görevde

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Yaşar BAYAR Daire Başkanı 124 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

Hakan Kapucu FMV Işık Üniversitesi Kütüphanesi

Hakan Kapucu FMV Işık Üniversitesi Kütüphanesi Hakan Kapucu FMV Işık Üniversitesi Kütüphanesi hkapucu@isikun.edu.tr Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik Avrupa Birliği tarafından desteklenen bir eğitim

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANELERİ ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANELERİ ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANELERİ ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç: Madde 1: Bu Yönerge, Hacettepe Üniversitesi kütüphane hizmetlerinin sunumunda, görevli personel ve kullanıcıların görev

Detaylı

Şef PERSONEL BİRİM GÖREV VE YETKİLERİ

Şef PERSONEL BİRİM GÖREV VE YETKİLERİ Şef 1 PERSONEL BİRİM GÖREV VE YETKİLERİ Daire Başkanı 2 Oya ÖZBAY 0 (434) 222 0000-1201 oozbay@beu.edu.tr 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında

Detaylı

Kütüphan-e Türkiye Projesi

Kütüphan-e Türkiye Projesi Kütüphan-e Türkiye Projesi Sunum Planı Haziran dan bu yana yapılan çalışmalar Tanıtım Çalışma Grubu Eğitim Çalışma Grubu BİT Çalışma Grubu Etki Değerlendirme Çalışma Grubu Aralık ayı bölge toplantıları

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

ÜNAK 2009. Bildiriler Kitabı

ÜNAK 2009. Bildiriler Kitabı ÜNAK 2009 Bilgi Çağında Varoluş: Fırsatlar ve Tehditler Sempozyumu 01-02 Ekim 2009 - Yeditepe Üniversitesi, İstanbul Bildiriler Kitabı Editörler Aytaç YILDIZELİ Doç.Dr. Aykut ARIKAN Arş.Gör. Tolga ÇAKMAK

Detaylı

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29012 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

SEMA AYHAN. Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı. Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve

SEMA AYHAN. Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı. Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve SEMA AYHAN Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Dokümantasyon Daire Başkanlığı Unvanı Unvanı : Daire : Daire Başkanı Başkanı Adres : Çağış

Detaylı

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu bölümde araştırma bulgularının değerlendirilmesine yer verilecektir. Yerleşik yabancılara yönelik demografik verilerin ve ev sahibi ülkeye uyum aşamasında gereksinim

Detaylı

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI Av. Murat Fehmi PINAR AİBÜ Hukuk Müşaviri V. 1 ÜNİVERSİTE

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI. : Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI. : Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI 1.1. DAİRE BAŞKANI GÖREV TANIMI 1.1Birimi : Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 1.2 Görevin Adı : Kütüphane

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

İSKENDERUN İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İSKENDERUN İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ MÜDÜRLÜĞÜ İSKENDERUN İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ MÜDÜRLÜĞÜ GENEL BİLGİLER: İskenderun Halk Kütüphanesi binası Türkiye ile Fransa arasında 23.06.1939 tarihinde imzalanan Hatay Anlaşması ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine

Detaylı

*1997 senesinde yeni binasında hizmet vermeye başlamıştır

*1997 senesinde yeni binasında hizmet vermeye başlamıştır BİR KÜTÜPHANEDE AĞ OLUŞUMU VE WEB SAYFASI: MARMARA ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ ÖRNEĞİ Tamer TEKGÜL Şube Müdürü Marmara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı *Marmara Üniversitesi

Detaylı

Sema AYHAN Daire Başkanı

Sema AYHAN Daire Başkanı İletişim Kütüphane ve Dokümanasyon Daire Başkanlığı Çağış Yerleşkesi 10145-BALIKESİR Tel : +90.0266.61214 34 Fax :+ 90.0266.6121435 e-posta: sayhan@balikesir.edu.tr Sema AYHAN Daire Başkanı EĞİTİM Yüksek

Detaylı

PERSONEL-İNSAN KAYNAKLARI

PERSONEL-İNSAN KAYNAKLARI PERSONEL-İNSAN KAYNAKLARI Güssün GÜNEŞ Marmara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanı 09-10 Haziran 2014, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, BİLKENT - ANKARA 19.6.2014 SUNUM PLANI ÜNİVERSİTE

Detaylı

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular 5. BÖLÜM: BULGULAR Bu bölümde proje süresince belirlenmiş hedefler ışığında ulaşılan bulgulara yer verilmiştir. Bulgular, yerleşik yabancılar ve halk kütüphaneleri olmak üzere iki farklı bölümde sunulmuştur.

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ KÜTÜPHANESİ VE HİZMETLERİ

ÖZEL EGE LİSESİ KÜTÜPHANESİ VE HİZMETLERİ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EGE LİSESİ TÜRKÇE YILLIK PROJE ÇALIŞMASI ÖZEL EGE LİSESİ KÜTÜPHANESİ VE HİZMETLERİ HAZIRLAYANLAR Dilay BİÇER Engin YAZAR Aslı SAĞGÜL Sınıf/ Şube : 4/B Rehber Öğretmen :

Detaylı

Güssün Güneş & İlkay Holt 9-11 Şubat 2006 Pamukkale Denizli

Güssün Güneş & İlkay Holt 9-11 Şubat 2006 Pamukkale Denizli Üniversitelerde Enformasyon Okuryazarlığı Becerilerinin Kazandırılmasında Kütüphane ve Bilgi Merkezlerinin Rolü: Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Enformasyon Okuryazarlığı Programları Güssün Güneş

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 4 Haziran 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29020 Ordu Üniversitesinden: YÖNETMELİK ORDU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Uzm. Küt. Özlem BAYRAK

Uzm. Küt. Özlem BAYRAK YETKE DİZİMİNDE TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİNİN KONU BAŞLIKLARI Uzm. Küt. Özlem BAYRAK obayrak@istanbul.edu.tr İstanbul t b lüniversitesi it i Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İstanbul, 24 YETKE

Detaylı

İLÇELERDE BULUNAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE İLÇE HALK KÜTÜPHANELERİ: KIRKLARELİ ÖRNEĞİNDE BİR İŞBİRLİĞİ ÖNERİSİ

İLÇELERDE BULUNAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE İLÇE HALK KÜTÜPHANELERİ: KIRKLARELİ ÖRNEĞİNDE BİR İŞBİRLİĞİ ÖNERİSİ İLÇELERDE BULUNAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE İLÇE HALK KÜTÜPHANELERİ: KIRKLARELİ ÖRNEĞİNDE BİR İŞBİRLİĞİ ÖNERİSİ Ahmet ALTAY Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu, ahmet.altay@kirklareli.edu.tr

Detaylı

INDICATE DİJİTAL KÜLTÜREL MİRAS ALTYAPISI İÇİN ULUSLAR ARASI BİR AĞ PROJESİ

INDICATE DİJİTAL KÜLTÜREL MİRAS ALTYAPISI İÇİN ULUSLAR ARASI BİR AĞ PROJESİ INDICATE DİJİTAL KÜLTÜREL MİRAS ALTYAPISI İÇİN ULUSLAR ARASI BİR AĞ PROJESİ 09 11 Mayıs 2012 Bodrum İçerik Indicate Projesi Kültürel Mirasın Sayısallaştırılarak Korunması Indicate Projesi, Avrupa Birliği

Detaylı

DOKÜMANTASYON VE ENFORMASYON ELEMANI

DOKÜMANTASYON VE ENFORMASYON ELEMANI TANIM Her türlü bilgiye en hızlı, en doğru ve en ekonomik şekilde ulaşabilen, bu bilgileri konularına göre sınıflayan, koruyan ve bu bilgileri, gereksinimi olan kişilerin hizmetine sunan kişidir. A-GÖREVLER

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

YÖK DOKÜMANTAYON MERKEZİ HİZMETLERİ

YÖK DOKÜMANTAYON MERKEZİ HİZMETLERİ TÜBİTAK-ULAKBİM CAHİT ARF BİLGİ MERKEZİ DANIŞMA HİZMETLERİ NDEKİ GELİŞMELER VE MAKALE FOTOKOPİ İSTEK SİSTEMİ Filiz YÜCEL Internet ve bilgi teknolojisindeki hızlı gelişmeler bilgi merkezlerinin verdiği

Detaylı

dikkat le oluşt u- rulmuştur. Osmanlı d ü n y a s ı v e

dikkat le oluşt u- rulmuştur. Osmanlı d ü n y a s ı v e www. TARİHÇE Robert Kolej 1863 yılında Dr. Cyrus Hamlin tarafından kurulduğunda, kütüphanenin ilk kitapları olan Harvard Üniversitesi'nin 200 kitaplık bağışı Bebek'te eski bir binaya yerleştirilerek Kütüphane'nin

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ DERME GELİŞTİRME POLİTİKASI

SİNOP ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ DERME GELİŞTİRME POLİTİKASI SNÜ Merkez Kütüphane Politikaları Politika Sayı No: 2 Yönerge: MADDE 8.2 SİNOP ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ DERME GELİŞTİRME POLİTİKASI Tanımlar: Derme: Kütüphane ya da Bilgi Merkezine önceden belirlenmiş

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi

Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanl kanlığı Stratejik Plan 2007-2011 2011 Haziran 2006 05.04.2010 1 Sunu Planı Proje grubu Misyon Misyon analizi Vizyon Değerlerimiz Paydaşlarımız

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

b. Mevzuat Çalışmaları ( Yasa ve Anayasa çerçevesinde yapılması gereken mevzuat çalışmaları )

b. Mevzuat Çalışmaları ( Yasa ve Anayasa çerçevesinde yapılması gereken mevzuat çalışmaları ) ÇOCUK VAKFI NDAN ZEKÂ ve YETENEK KONUSUNDA ÜLKE ÖLÇEKLİ ÖNERİLER (Yeni Bir Anlayış, Yeniden Yapılandırma ve Yeni Modellerin Geliştirilmesi) -Ön Bilgi Notu- ( 3 Ağustos 2017 ) Önerilerin Amacı Çocuk Vakfı

Detaylı

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26.12.2016 SENATO 2016/12-II Amaç BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesinin stratejik

Detaylı

3. sınıf. Bilgisayarla kataloglamanın doğuşu gelişimi ve bugünkü durum ele alınmaktadır. Bu derste

3. sınıf. Bilgisayarla kataloglamanın doğuşu gelişimi ve bugünkü durum ele alınmaktadır. Bu derste 3. sınıf 5. Yarıyıl (Güz Dönemi) Bilgi Kaynaklarının Tanımlanması ve Erişimi I (AKTS 5) 3 saat Bilgisayarla kataloglamanın doğuşu gelişimi ve bugünkü durum ele alınmaktadır. Bu derste Kütüphane Otomasyon

Detaylı

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA 174 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 13/12/1983 GÜN VE 174 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsım MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde danışma

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANE HİZMETLERİ

ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANE HİZMETLERİ ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANE HİZMETLERİ Üniversitemiz, öğrenim ve öğretimin sürekliliğini sağlamak amacıyla, zaman ve mekân sınırlaması olmaksızın, akademik program ve bilimsel araştırmaları destekleyen, kullanıcılarının

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı. Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı. Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002 (28.09.2002 tarih ve 24890 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ ( 03/07/2016 gün ve 29761 sayılı R.G.de yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış 2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış Prof. Dr. Yüksel KAVAK Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi TÜSİAD / UNFPA İstanbul, 5 Kasım 2010 1 Ana tema: Nüfusbilim ve Yönetim Çalışmanın

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 5216 ve 5393 sayılı Belediye yasasının 48. maddesine dayanılarak Tuşba Belediye Meclisinin 07.05.2014 tarih ve 10 sayılı kararıyla kurulmuş

Detaylı

PLATO Meslek Yüksekokulu Kütüphane ve Dokümantasyon Birimi Yönergesi

PLATO Meslek Yüksekokulu Kütüphane ve Dokümantasyon Birimi Yönergesi PLATO Meslek Yüksekokulu Kütüphane ve Dokümantasyon Birimi Yönergesi Madde-1 Amaç ve Kapsam Bu Yönerge Tasarısı, Plato Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan Kütüphane ve Dokümantasyon Birimi nin örgütlenme,

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİİRT ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİİRT ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Siirt Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama

Detaylı

Şef PERSONEL BİRİM GÖREV VE YETKİLERİ

Şef PERSONEL BİRİM GÖREV VE YETKİLERİ Şef 1 PERSONEL BİRİM GÖREV VE YETKİLERİ Daire Başkanı 2 Oya ÖZBAY 0 (434) 222 0000-1201 oozbay@beu.edu.tr 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında

Detaylı

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Şubat 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28213 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Yerel Yönetimler ve Halk Kütüphaneleri: Almanya Örneği ve Türkiye Üzerine Bazı Değerlendirmeler

Yerel Yönetimler ve Halk Kütüphaneleri: Almanya Örneği ve Türkiye Üzerine Bazı Değerlendirmeler Yerel Yönetimler ve Halk Kütüphaneleri: Almanya Örneği ve Türkiye Üzerine Bazı Değerlendirmeler Prof. Dr. Bülent YILMAZ * ve İsmail AKMAN ** İçindekiler 1. Halk Kütüphanesi Sistemleri 2. Almanya da Halk

Detaylı

SANAL EĞİTİM BİLİMLERİ KÜTÜPHANESİ

SANAL EĞİTİM BİLİMLERİ KÜTÜPHANESİ IX.ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi 27-30 Eylül 2000 ERZURUM SANAL EĞİTİM BİLİMLERİ KÜTÜPHANESİ Prof.Dr. Mustafa ERGÜN Konunun önemi Araştırmalarda

Detaylı

T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER

T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREVLERİ: Müdürlüğümüz, Giresun

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç: Madde 1- Bu Yönetmelik, Gebze Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü ile bağlı birim

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...... 3 1- GENEL BİLGİLER...... 4 A- Yetki, görev ve sorumluluklar 4 B- Birime ilişkin

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 08 Temmuz 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29764 YÖNETMELİK Bitlis Eren Üniversitesinden: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

17 Nisan 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

17 Nisan 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. İstanbul Ticaret Üniversitesinden: 17 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28621 YÖNETMELİK İstanbul Ticaret Üniversitesinden: İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE VE DOĞA BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA Sayı 33/1976 (42/1982, 47/1983, 21/1994 ve 59/1995 Sayılı Yasalarla Değiştirilmiş Şekliyle ) DPÖ YASASI İÇ DÜZENİ Madde 1. Kısa İsim BİRİNCİ KISIM DEVLET

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Trafik Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi

Hacettepe Üniversitesi Trafik Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Hacettepe Üniversitesi Trafik Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkezin Kuruluşu: Öğretim üyelerinin trafik ve yol güvenliği konusundaki hassasiyetleri ve kendi aralarında toplantılar yapma Merkez

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Üniversitemizin eğitim öğretim politikası doğrultusunda, araştırma ve eğitim öğretimde duyulan bilgi gereksinimini karşılamak amacıyla; gereken her türlü bilgi

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 Çağdaş ülkelerde kütüphane ve üniversite birbirinden ayrı düşünülemeyen iki kurum olarak kabul edilir. Başlangıçta üniversitelerin kalbi olarak nitelendirilen

Detaylı

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şanlıurfa 2013 T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

Farklı Kütüphane Türlerine Yönelik Pazarlama Stratejileri

Farklı Kütüphane Türlerine Yönelik Pazarlama Stratejileri Farklı Kütüphane Türlerine Yönelik Pazarlama Stratejileri Kütüphaneler kullanıcılarının gereksinimlerini anlamak ve bu gereksinimleri karşılamada etkin bir rol üstlenebilmek amacıyla pazarlama stratejilerinden

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YENİLİKÇİ GIDA TEKNOLOJİLERİ GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YENİLİKÇİ GIDA TEKNOLOJİLERİ GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Sayfa No 1 / 5 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME UYGULAMA VE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı olarak

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Yaşar BAYAR Daire Başkanı Çalışan Personellerin

Detaylı

KULLANICI REHBERİ. Sınırsız Bilgiye Kesintisiz Erişimin adresi

KULLANICI REHBERİ. Sınırsız Bilgiye Kesintisiz Erişimin adresi KULLANICI REHBERİ BTÜ Kütüphanesi Sınırsız Bilgiye Kesintisiz Erişimin adresi - Kütüphane web sayfası Hizmetler Kaynaklara Erişim Danışma/Formlar Bize Ulaşın Bu rehber; Bursa Teknik Kütüphanesinin fiziki

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 2012 SUNUŞ Bilimsel araştırmaların günümüzdeki haliyle daha karmaşık ve zorlu sorulara cevap arandıkça, daha fazla

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2007 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2007 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2007 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesi gereğince

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Mart 215 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Tebliğ No (Seri No: 1) Resmî Gazete Tarihi 31/12/2005 Resmî Gazete Sayısı

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 70 EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI NO KODU İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi YAYIN TARİHİ TAGEM.İKS.FRM.070 01.06.2012 71 72 73 Bütçe ve Mali

Detaylı

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi Temel Eği)m Genel Müdürlüğü Funda KOCABIYIK Genel Müdür 2013 I. Türkiye de Geçmişten Günümüze Erken Çocukluk Eğitimi II. Türkiye de Erken Çocukluk Eğitiminin Yapısı III.

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE İstanbul, 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 YEREL YÖNETİMLER EVRENSEL BİLDİRGESİ... 15 GİRİŞ...

Detaylı

Belediye Bütçeleri İçin, Kurumsal Bir Sınıflandırma Önerisi

Belediye Bütçeleri İçin, Kurumsal Bir Sınıflandırma Önerisi Erkan KARAARSLAN info@erkankaraarslan.org Belediye Bütçeleri İçin, Kurumsal Bir Sınıflandırma Önerisi A. Genel Olarak Bütçe Kodlaması Bütçenin, klasik ve çağdaş olmak üzere iki işlevi bulunmaktadır. Bütçe

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Şubat 216 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Tarihi ve Kültürel Mirası Araştırma Merkezi (HÜTKAM)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Tarihi ve Kültürel Mirası Araştırma Merkezi (HÜTKAM) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Tarihi ve Kültürel Mirası Araştırma Merkezi (HÜTKAM) Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesi Tarihi ve Kültürel Mirası

Detaylı