Binlerce yıllık tarihi ve kültürel birikime sahip olan Türkiye. Türkiye Nüfus ve Seçmen Sayıları Üzerine Bir Araştırma. Prof. Dr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Binlerce yıllık tarihi ve kültürel birikime sahip olan Türkiye. Türkiye Nüfus ve Seçmen Sayıları Üzerine Bir Araştırma. Prof. Dr."

Transkript

1 Türkiye Nüfus ve Seçmen Sayıları Üzerine Bir Araştırma Prof. Dr. Kemal YILDIRIM Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi ÖZET Bu çalışmad a, Türkiye Cumhuriyetinin ilgili kurum ve kuruluşları tarafından yayınlanan nüfus ve seçmen istatistiklerinin karşılaştırmalı olarak kontrolünün yapılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, 000 yılında yapılan genel nüfus sayımı sonuçları, Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) açıkladığı yıllarına ait doğum ve ölüm istatistikleri, 007 yılı itibariyle Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) nüfus istatistikleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü nün (NVİGM) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın (ÇSGB) açıkladığı yıllarına ait nüfus istatistikleri, Avrupa İstatistik Ofisi nin (EUROSTAT) ve Amerikan Nüfus Sayımı Bürosu nun (US Census Bureau) yayınl adığı yıllarına ait nüfus istatistikleri, Milli Eğitim Bakanlığı nın (MEB) yıllarına ait ilköğretim okullarında kayıtlı öğrenci sayıları, Yüksek Seçim Kurulu nun (YSK) açıkladığı 00-0 yıllarına ait seçmen sayıları, yıllarına ait Resmi Gazetelerde yayınlanan vatandaşlık kararları uzun ve titiz bir çalışmayla birbirleriyle ilişkilendirilmeye çalışılm ıştır. Sonuçta; ilan edilen nüfus ve seçmen sayılarına bir bütünlük içinde bakıldığında Aralık 0 tarihi itibariyle Türkiye nüfusunun 78,5,88 kişi ve yurtiçi seçm en sayısının ise 5,90,775 kişi olduğu görülmektedir. Anahtar kelimeler: nüfus sayısı, nüfus sayımı, seçmen sayısı, nüfus artış hızı ve oranı. A STUDY ON POPULATION NUMBER AND VOTERS IN TURKEY ABSTRACT In this study, control is aimed comparatively about the statistics of the population and the voters published by the relevant organizations and institutions of the Republic of Turkey. For this purpose, the results of the census conducted in 000, the birth and death statistics of Turkey Statistical Institute (TUİK) from 000 to 00, the vital statistics reported by Address Based Population Registration System (ADNKS) since 007, the vital statistics reported by General Directorate of Population and Citizenship Affairs (NVİGM) and Ministry of Labour and Social Security (ÇSGB) from 00 to 00, the population statistics issued by the Statistical Office of the European (EUROSTAT) and US Census Bureau from 000 to 0, the number of students enrolled in primary schools of Ministry of Education (MEB) from 000 to 0, the number of voters announced by High Election Board (YSK) from 00-0, the citizenship decisions published in the Official Gazette from has been attempted to relate with each other by a long and meticulous study. As a result, when the population and the number of voters viewed in a holistic way, Turkey s population is 78,5,88 people and the number of domestic voters is 5,90,775. Keywords: number of population, census, number of voters, population growth speed and rate. Binlerce yıllık tarihi ve kültürel birikime sahip olan Türkiye Cumhuriyeti devletinin ilgili kurum ve kuruluşları tarafından yayınlanan nüfus ve seçmen istatistiklerindeki çelişkiler, basına yansıyan haberlerde görüleceği üzere ulusal ve uluslararası düzeylerde güvensizliğe neden olabilmektedir. Bu kapsamda CHP Grup Başkan Vekili Emine Ülker Tarhan ın 7 Ağustos 0 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verdiği soru önergesinde; nüfus sayısındaki aşağı/yukarı yönlü değişimlerin; ülkenin büyüme hızını, milli gelirini, işsizlik oranını, GSMH sını ve meclisteki vekil dağılımı gibi pek çok alanı etkilediği dile getirilmiş, milli iradenin sandığa yansımasını doğrudan etkileyen nüfus ve seçmen sayılarındaki olağandışı azalış ve artışların nedenleri sorulmuştur. Bu duruma genel olarak bakıldığında söz konusu olan bu kurum ve kuruluşların bazen fotoğrafın bütününün görülmesini sağlayacak olan sayısal verilerin bir kısmını açıkladığı, bazen de açıkladığı verilerle çelişkiler yaratarak, karışıklığa neden olduğu görülmektedir. TUİK Başkanı Birol Aydemir in 0 Nisan 0 ve 9 Temmuz 0 tarihlerinde basına yansıyan açıklamaları bu durumu destekler niteliktedir. Aydemir in açıklamasının bir bölümü aşağıda verilmiştir. Türkiye nin reel ortamından ayrı olarak TÜİK in şartlarının çok iyi olmasını beklemek çok da gerçekçi değil. Çünkü kanun gereği tüm kamu kurumlarının idari kayıtlarını bizimle paylaşması gerekiyor. Ama paylaşmıyorlar. Biz ne yapabiliriz? Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Sadece yazı yazıp kayıtlarınızı bizimle paylaşın demekten başka gücümüz yok. Halbuki idari kayıtlar bizimle paylaşıldığı zaman bizim birçok istatistiğimiz de daha düzenli ve iyi olacak. Bu idari kayıtlar paylaşılmadığı için zaman zaman sıkıntı çekiyoruz. Cilt: Sayı: Mayıs 0 7

2 Bu açıklamadan da görüleceği üzere NVİGM ve TÜİK gibi kurumlar kendi aralarında sağlıklı bir iletişim kuramamaktadır. Bu kapsamda, son zamanlarda Türkiye yazılı ve görsel basınında yer alan çok sayıda makalede / haberde; nüfus ve seçmen sayılarıyla ilgili yayınlanan istatistiklerin birbirleriyle çeliştiği yönünde ciddi iddialar vardır. Örneğin, Amerikan Haberalma Teşkilatı (CIA) Türkiye nüfusunu 79,79,6 kişi (Temmuz 0 itibariyle), TÜİK ise 7,7,69 kişi ( Aralık 0 itibariyle) olarak açıklamışlardır. Buna benzer yayınlanan pek çok çelişkili sonucun bilimsel olarak incelenmesi ve elde edilen bulguların kamuoyuyla paylaşılmasında yarar görülmektedir. Bu çerçevede, 000 yılında yapılan genel nüfus sayımı sonuçları, TÜİK in açıkladığı yıllarına ait doğum ve ölüm istatistikleri, 007 yılı itibariyle ADNKS nüfus istatistikleri, NVİGM nin ve ÇSGB nin açıkladığı yıllarına ait nüfus istatistikleri, EUROSTAT ın ve US Census Bureau nun yayınladığı yıllarına ait nüfus istatistikleri, MEB in yıllarına ait ilköğretim okullarında kayıtlı öğrenci sayıları, YSK nın açıkladığı 00-0 yıllarına ait seçmen sayıları, yıllarına ait Resmi Gazetelerde yayınlanan vatandaşlık kararları ayrıntılarıyla incelenmiş olup, sistematik bir sırayla aşağıda verilmiştir. Yöntem ve uygulama Bu çalışmada, aşağıda görevleri açıklanan kurum ve kuruluşların yıllarına ait nüfus ve seçmen sayılarıyla ilgili yayınladıkları istatistiklerin karşılaştırmalı olarak kontrolünün yapılması amaçlanmıştır. İlgili kurumların görev alanları aşağıda verilmiştir. NVİGM nin görevi; ülke nüfusunun yapısı, nitelikleri, nüfus hareketleri ve bu alandaki gelişmeleri takip edilecek politikaların tespitine dair çalışmaları ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde yapmak ve belirlenecek esasların yürütülmesini sağlamak, ülke vatandaşlarına Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası vermek, nüfus bilgi bankası oluşturarak toplanan verileri değerlendirmek ve istatistikleri çıkararak ilgili kuruluşlarla işbirliği içerisinde yayınlanmasını sağlamak, Türk vatandaşlığının kazanılması, kaybı ve kişilerin göçmen olarak kabulüne dair işlemleri yürütmek, ADNKS ve uygulamasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek ve bu konuda kurumlar arasında koordineyi sağlamaktır. YSK nın görevi; Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 98 sayılı Kanun un 8 inci maddesinde tanımı yapılan seçmen kütüğünü ve yurt dışı seçmen kütüğünü oluşturmak, güncelleştirmek, seçmen ve seçimle ilgili tüm bilgileri toplamak, saklamak, kullanılır hale getirmek, gerekli yerlere ulaştırmak, SEÇSİS kapsamında veri tabanı raporlarını istenilen dönemlerde hazırlamak, tutulan tüm bilgilerin güvenli bir şekilde yedeklenmesini sağlamak, seçim sonuçlarının, seçmen bilgilerinin ilgililerce izlenebilirliliğini sağlamaktır. TÜİK in görevi; hazırladığı programda belirlenen istatistikî faaliyetlerin yürütülmesini ve uygulanmasını sağlamak, görev verilen diğer kurum ve kuruluşlar tarafından üretilen istatistiklerin uluslararası standartlara uygunluğunu incelemek, istatistik alanında veri ihtiyacı duyulan alanları ve veri derleme yöntemlerini, istatistiki tanım ve sınıflandırmalarını ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde belirlemek, ulusal kayıt sistemini oluşturmak, diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini sağlamak, ulusal ve uluslararası bilgi ağı ve bilgi akış sisteminin oluşturulmasını koordine etmek, ülkenin ekonomi, sosyal, demografi, kültür, çevre, bilim ve teknoloji alanları ile gerekli görülen diğer alanlardaki istatistikleri derlemek, değerlendirmek, analiz etmek, yayımlamak, resmi istatistik sonuçlarının bilimsel ve teknik açıklamalarını yapmak, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsenen temel ilkeler çerçevesinde, kurumun orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemektir. EUROSTAT ın görevi; Avrupa çapında yürüttüğü çalışmalarla Avrupa Birliği ne istatistiki bilgiler sağlamaktır. EUROSTAT; Avrupa Komisyonu nun bünyesinde yer alan ve merkezi Lüksemburg da bulunan bir genel müdürlük olup, Avrupa Birliği üyesi ülkeler, birliğe aday ülkeler ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği üyesi ülkelerden elde ettiği istatistiki verileri, Avrupa Birliği kurumlarına, ulusal yönetimlere ve kamuoyuna iletir. TÜİK-EUROSTAT ilişkileri, 99 yılında imzalanan İşbirliği Protokolü ile başlamıştır. Aralık 999 daki Helsinki Zirvesi nden sonra iki kurum arasındaki ilişkiler artan bir hızla devam etmiştir. TÜİK, EUROSTAT a çeşitli alanlarda düzenli olarak veri sağlamaktadır. Bu araştırmada, yukarıda tanıtılan kurum ve kuruluşlar tarafından açıklanan Türkiye nüfus ve seçmen istatistiklerindeki değişimlerin sağlıklı olup olmadığı, karşılaştırmalı olarak istatistiki yöntemlerle analiz edilmiştir. Bu kapsamda, yıllara bağlı olarak değişen nüfus ve seçmen sayılarının artış hızları ve oranları, doğum ve ölüm sayıları ile vatandaşlığa kabul edilen ve vatandaşlıktan çıkmasına izin verilenlerin sayıları dikkatle ele alınmıştır. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar artı veya eksi yönde değişimler gösterebilir. Bulgular Araştırmanın kapsamını; adreslere gidilerek sayım yapılan en güncel 000 yılı genel nüfus sayımı sonuçları, TÜİK in açıkladığı yıllarına ait doğum ve ölüm istatistikleri, 007 yılı itibariyle ADNKS nüfus istatistikleri, NVİGM nin ve ÇSGB nin açıkladığı yıllarına ait nüfus istatistikleri, EUROSTAT ın ve US Census Bureau nun yayınladığı yıllarına ait nüfus istatistikleri, MEB in yıllarına ait ilköğretim okullarında kayıtlı öğrenci sayıları, YSK nın açıkladığı 00-0 yıllarına ait seçmen sayıları ve yıllarına ait Resmi Gazetelerde yayınlanan vatandaşlık kararları oluşturmaktadır. Çalışmada ilk olarak yıllarına ait NVİGM nin açıkladığı yurtiçi ve yurtdışı nüfus istatistikleri, Nüfus Müdürlükleri ve Dış Temsilcilikler eliyle düzenlenen doğum tutanağına göre nüfus aile kütüğüne tescil edilen kişilere ait doğum sayıları ile ÇSGB nin yurtdışı nüfus sayılarının karşılaştırmalı hesaplamaları Tablo ve Tablo de verilmiştir. Tablo e bakıldığında yurtiçi doğum sayılarının genel itibariyle azalma eğilimine girdiği görülmektedir. Bu sonuçlardan hareketle, Tablo de yer alan yurtiçi doğum istatistikleri ile daha önce DİE 8 Gazi Üniversiteli Öğretim Üyeleri Derneği Bülteni

3 Tablo yıllarına ait Türkiye nüfus ve doğum istatistiklerinin karşılaştırılması YIL Yurtiçi Yurtdışı Nüfus, Yurtdışı Nüfus Yurtiçi Nüfus Yurtiçi Yurtdışı Doğum Yurtiçi Doğum Yurtdışı Doğum 00 7,7,0,55,5 67,785,660,87,00,,99 7, ,57,00,659,967 68,697,,69,70,556,080 8, ,9,6,89,78 69,600,08,566,550,85,090 8, ,50,6,69, 70,87,05,50,006,7,507 7, ,7,570,89,60 7,6,0,95,7,8,886 76, ,75,08,85,98 7,,65,5,77,79,597 7, ,56,87,695,75 7,56,,06,87,8,69 68, 00 77,59,56,76,57 7,7,989,9,00,70,90 68, yıllarına ait yurtiçi + yurtdışı nüfus istatistikleridir (NVİGM) yıllarına ait yurtiçi + yurtdışı nüfus istatistikleridir (ADNKS + ÇSGB) yıllarına ait yurtdışı nüfus istatistikleridir (ÇSGB) yıllarına ait yurtiçi + yurtdışı doğum istatistikleridir (NVİGM). Tablo yıllarına ait Türkiye geneli yurtiçi doğum ve ölüm istatistiklerinin karşılaştırılması YIL Doğumlar Doğumlar Doğumlar Ölümler Ölümler 5 Ölümler 6 Ölümler ,,9 a,67,06 7,5-5, , ,,95 b,0,785 75,7 -, , ,9,7 b,,505 75, - 9, , ,,99,98,76 b,78,87 8,0, ,000 6, ,556,080,, b,89,6 87,086 0,69 5, , ,85,090,,5 b,96,5 97,50 0, , , ,7,507,5,57 b,05,900 0,6 9,7 5 56, , ,8,886,87,78 b,05,78,7-6, , ,79,597,9,89 b,0,9 5,56-5, , 7 009,8,69,6,99 b,0,78 67,97-67, , ,70,90,5,09 b,0,06 65,90-65, ,00 7 Ort.,,06,5,70,09,0,9,56,5 0, yıllarına ait doğum sayıları NVİGM ve ÇSGB nın istatistiklerinden üretilmiştir (Tablo ) yıllarına ait Türkiye geneli doğum istatistikleridir (DİE, TÜİK). a 000 yılı Türkiye geneli doğum istatistiğidir (DİE, 000 Genel Nüfus Sayımı-Sayfa 67). b 00 ve 00 yıllarına ait Türkiye geneli doğum istatistikleridir (TÜİK) yıllarına ait Türkiye geneli yurtiçi doğum istatistikleridir (Hoşgör ve Tansel, 00) yılları il ve ilçe merkezleri, 009 ve 00 yılları Türkiye geneli ölüm istatistikleridir (TÜİK) yıllarına ait Türkiye geneli ölüm istatistikleridir (NVİGM) yıllarına ait Türkiye geneli ölüm istatistikleridir (EUROSTAT) yıllarına ait Türkiye geneli yurtiçi ölüm istatistikleridir (Hoşgör ve Tansel, 00). (000), TÜİK (00-00), NVİGM (00-00), EUROSTAT (000-00) ve Hoşgör ve Tansel (00) tarafından yayınlanan yurtiçi doğum ve ölüm istatistiklerinin karşılaştırmaları yapılmış olup, sonuçlar Tablo de verilmiştir. Tablo ye göre, yıllarına ait NVİGM nin açıkladığı aile kütüklerine tescil edilen doğum sayıları ortalamaları (,,06 kişi), yıllarına ait EUROSTAT ın açıkladığı ölüm sayıları ortalamaları (,5 kişi), Hoşgör ve Tansel in (00) açıkladığı doğum (,09,0 kişi) ve ölüm (0, kişi) sayıları ortalamaları ve Tablo de verilen yıllarına ait Türkiye geneli MEB in ilköğretim okullarında kayıtlı öğrenci sayıları ortalamalarının (,,79 kişi) birbirine çok yakın değerlerde olduğu, buna karşın TUİK in açıkladığı doğum ve ölüm sayıları ortalamalarının ise bir hayli düşük düzeyde kaldığı görülmektedir. Diğer taraftan, DİE nin 000 yılı nüfus sayımına ilişkin yayınladığı Genel Nüfus Tespiti kitabının -6 ıncı sayfalarında yer alan 000 yılında doğan,50,995 kişi NVİGM, EUROSTAT, Hoşgör ve Tansel in (00) verdiği doğum sayılarını desteklemektedir. Cilt: Sayı: Mayıs 0 9

4 Tablo yıllarına ait Türkiye geneli ilköğretime kayıtlı öğrenci sayıları ve okullaşma oranları Öğretim Yılı Toplam Kayıtlı Öğrenci Net Okullaşma Oranı (%). Sınıftaki Öğrenci (Top.Öğ.Say./ 8). Sınıfa Kayıt Yaptırmayan Öğrenci. Sınıfa Kayıt Yaptırması Gereken Öğrenci ,80,7 95,8,5,6 59,7,, ,77,66 9,0,05,95 99,5,05, ,,65 90,98,9,55 6,89,07, ,79,58 90,,09,9 8,,8, ,565,89 89,66,0,67 6,557,57, , ,77,, 6,9,70, ,86,90 90,,55,866,8,89, ,870,570 97,7,58,8 5,76,9, ,709,90 96,9,8,70 6,989,85, ,96,6 98,7,6,580,97,89, ,98,00 98,,7,67,8,9, ,979,0 98,67,7, 8,5,90,665 Toplam Ortalama Değer,,79 İlköğretim Eğitim İstatistikleri, İlköğretim Okullaşma Oranları (TUİK) Tablo de verilen toplam öğrenci sayılarına yıllar itibariyle bakıldığında düzenli bir dağılım gösterdiği görülmektedir. Fakat okullaşma oranında önemli oransal değişimler göze çarpmaktadır. Özellikle ADNKS ye geçişle birlikte 007 yılından itibaren net okullaşma oranında 6-7 puanlık artış gözlenmektedir. Sonuçta, öğrenci sayılarında genel itibariyle önemli bir değişme gözlenmezken, net okullaşma oranında ise 007 den itibaren bir artış söz konusudur. Tablo deki kayıt yaptırması gereken öğrenci sayılarının yanına okula başlama yaşına kadarki süreçte ölüm ve vatandaşlıktan çıkış nedeniyle kütükten düşen yıllık yaklaşık 5 bin civarındaki çocukta koyulduğunda aşağıdaki hesaplamalarda kullanılan doğum sayıları daha da kuvvetli hale gelmektedir. Bu sonuçlar, yeni doğum sayılarının düzgün aralıklarla yıllar itibariyle düştüğünü, ölüm sayılarının ise arttığını göstermektedir. Buna göre, Tablo de verilen yıllarına ait Türkiye nüfusunu oluşturan bileşenlerin ayrıntılı hesaplamalarında, yılları için Hoşgör ve Tansel (00) tarafından açıklanan doğum ve ölüm sayıları esas alınmıştır. Tablo de verilen yıllarına ilişkin Türkiye geneli toplam değişim sayılarına bakıldığında nüfus artışının küçük aralıklarda düşüş eğiliminde olduğu görülmektedir. Bu noktadan hareketle Tablo de verilen sayısal veriler, daha önce yayınlanan nüfus istatistikleriyle karşılaştırılmıştır (Tablo 5). Türk vatandaşlığından çıkan Şekil yıllarına ait Türkiye nüfus sayılarının karşılaştırılması 0 Gazi Üniversiteli Öğretim Üyeleri Derneği Bülteni

5 Tablo yıllarına ait Türkiye nüfus sayılarına etki eden bileşenlerin analizi Nüfus Sayıları Aralık Doğumlar Ölümler Doğal Değişim Gelen 5 Giden 6 Toplam Değişim 7 Nüfus Sayıları Aralık ,60,6,67,06 6,9,050,09 0,058 5a 0,869 6a,09,8 68,679, ,679,89,0,785 0,65,00,, 5a 50,56 6a,0,90 69,70, ,70,08,,505 5,80 995,675,8 5a 6,95 6a 98,06 70,68, ,68,5,78,87, ,9 69,669 5b 5,78 6a 97,80 7,656, ,656,55,89,6 9, ,66 5,8 5b 6,056 6a 96,69 7,6, ,6,9,96,5 7, ,7 9,80 5b 7,06 6b 96,0 7,58, ,58,60,05,900 6,0 959,859 8,0 5b 6,5 6b 9,808 7,5, ,5,068,05,78 5,067 95,76 6,00 5b 55,00 6c 9,68 75,6, ,6,686,0,9 6, 90,06,7 5b 9,56 6c 905,50 76,, ,,88,0,78 69,75 9,068 8,70 5b 5,900 6c 899,58 77,, ,,76,0,06 77,00 9,76,50 5b 5,8 6c 89, 78,5,88 0 Yukarıdaki resmi rakamlarla nüfus sayıları karşılaştırmalarında 000 yılı nüfus sayımı temel alınmıştır yılı itibariyle tespit edilen 67,50,98 nüfus sayısına, Aralık 000 yılı itibariyle ay 8 günlük nüfus artışı ilave edilmiş olup, hesaplamalarda 67,60,6 sayısı temel alınmıştır (DİE) yıllarına ait Türkiye geneli yurtiçi doğum istatistikleridir (Hoşgör ve Tansel, 00) yıllarına ait Türkiye geneli yurtiçi ölüm istatistikleridir (Hoşgör ve Tansel, 00). Doğal Değişim (Doğumlar - Ölümler) 5 Türk vatandaşlığına kabul edilen kişilerin sayılarıdır. 5a yıllarına ait Türk vatandaşlığına kabul edilenlerin sayılarıdır (NVİGM; Kadirbeyoğlu, Z., 009). 5b yıllarına ait Türk vatandaşlığına yeniden alınan ve vatandaşlık kazananların sayılarıdır (NVİGM). 6 Türk vatandaşlığından çıkmasına izin verilen yurtiçi ve yurtdışında yaşayan kişilerin sayılarıdır. 6a yıllarına ait Resmi Gazete de yayınlanan İçişleri Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu Kararlarıdır. 6b yıllarına ait NVİGM den alınan bilgiye göre Türk vatandaşlığından çıkanların sayılarıdır (Anadolu Haber Ajansı; 6c yıllarına ait Avrupa Komisyonu bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa Birliği İstatistik Ofisinin (EUROSTAT) yayınladığı istatistiklerde yer alan vatandaşlık verilerinden yararlanılmıştır. 7 Toplam Değişim (Doğal Değişim + Gelen - Giden) Tablo yıllarına ait Türkiye nüfus sayılarının karşılaştırılması YIL DİE Nüfus Sayımı EUROSTAT Nüfus US Census B. Nüfus NVİGM Nüfus ADNKS Nüfus Hesaplanan Nüfus Nüfus Artış Hızı Nüfus Artış ,60,6 67,895,58 67,9, ,60, ,88,069 68,0, ,679,89 5,6,09, ,770,06 69,79, ,70,08,87,0, ,69,009 70,58,65 7,7,0-70,68,5,08 98, ,60,009 7,6,5 7,57,00-7,656,55,79 97, ,59,97 7,67,80 7,9,6-7,6,9,6 96, ,689,56 7,76, 7,50,6-7,58,60, 96, ,586,56 7,767,86 75,7,570 70,586,56 7,5,068,80 9, ,57,00 75,79,86 76,75,08 7,57,00 75,6,686,5 9, ,56, 76,805,5-7,56, 76,,88,00 905, ,7,989 77,80, - 7,7,989 77,,76,78 899,58 0-7,7,69 78,785,58-7,7,69 78,5,88,58 89, yılları arası Avrupa Komisyonunun bünyesinde faaliyet gösteren EUROSTAT ın yayınladığı demografik istatistiklerdir ( Aralık itibariyle ele alınmıştır). United States Census Bureau nun yıllarına ait yayınladığı Türkiye demografik istatistikleridir. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından nüfus kütüklerine kayıtlı, yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bilgileri çerçevesinde hazırlanan yıllarına ait nüfus istatistikleridir. Yukarıdaki resmi rakamlarla nüfus sayıları karşılaştırmalarında 000 yılı nüfus sayımı temel alınmıştır yılı itibariyle tespit edilen 67,50,98 nüfus sayısına, Aralık 000 yılı itibariyle ay 8 günlük nüfus artışı ilave edilmiş olup, hesaplamalarda 67,60,6 sayısı temel alınmıştır (DİE). Cilt: Sayı: Mayıs 0

6 Şekil yıllarına ait Türkiye seçmen sayılarının karşılaştırılması kişilerin ne kadarının daha önce yurtdışında yaşadığı bilinmediği için hesaplamalarda ihmal edilmiştir. Tablo 5 de verilen istatistiklerle hesaplanan nüfus sayıları karşılaştırıldığında çelişkili bir durum ortaya çıkmaktadır. Nüfusa etki eden bileşenler bellidir, bunlar doğum ve ölüm sayıları ile vatandaşlığa kabul ve çıkış sayılarıdır. Bu sayıları bu denli farklı kılacak başka etmenler var mıdır? Eğer yoksa bu istatistiksel sonuç farklılıkları nereden kaynaklanmış olabilir? Tablo 5 de verilen sayıların grafiksel ifadesi Şekil de verilmiştir. Şekil de, 006 yılı itibariyle Türkiye nüfus sayılarında büyük bir kırılmanın yaşandığı açıkça görülmektedir. Özellikle 007 yılına bakıldığında, olması gereken nüfus sayısı (7,5,068 kişi) ile ADNKS nüfus sayısı (70,586,56 kişi) arasında,97,8 kişilik fark bulunmaktadır. Bu,97,8 kişi olması gereken nüfusun (78,5,88 kişi) %5,0 üne karşılık gelmektedir. Bu fark yılları arasında da küçük değişimlerle sürmüştür. Diğer taraftan, hesaplanan nüfus sayıları ile yıllarına ait EUROSTAT ın ( Aralık itibariyle) ve yıllarına ait US Census Bureau nun (yıl ortası itibariyle) yayınladığı sayılar arasında birbirine çok yakın paralel bir seyir söz konusudur. Daha önce DİE / TUİK den aldığı istatistikleri kullanan EUROSTAT ın, 006 yılındaki büyük kırılmanın ardından ADNKS nin yayınladığı sayıları kullanmaya başladığı görülmektedir. Üzerinde durulması gereken diğer önemli bir konu ise 000 yılından sonra yapılan seçimler öncesinde, YSK tarafından ilan edilen seçmen sayılarındaki değişim oranlarıdır. Seçim yılları itibariyle YSK tarafından yayınlanan seçmen sayıları ile daha önce Tablo 5 de verilen olması gereken nüfus sayıları ve nüfus artış sayılarına paralel olarak seçmen sayılarındaki artışlar hesaplanmış olup, olması gereken seçmen sayıları ile nüfus / seçmen sayısı oranları Tablo 6 ve Tablo 7 de verilmiştir. Tablo 6 da verilen 000 yılı genel nüfus sayımında tespit edilen yeni seçmen sayılarına topluca bakıldığında, yıllar bazında seçmen sayılarının birbirine yakın oranlarda seyrettiği görülmektedir. Tablodaki sayıların hesaplanmasında Türk vatandaşlığına kabul edilen ve vatandaşlıktan çıkmasına izin verilen kişiler hesaplamalara doğrudan yansıtılmıştır. Tablo 7 de verilen sayılara bir bütünlük içinde bakıldığında, özellikle 007 yılından itibaren nüfus sayılarında yaşanan kırılmanın seçmen sayılarında da görüldüğü, sonuçta bu durumun seçmen sayılarında da önemli farklılıklara neden olduğu anlaşılmaktadır. Tablo 7 de verilen sayılar arasındaki farklılıkların grafiksel ifadesi Şekil de verilmiştir. Şekil ye göre, seçmen sayıları arasındaki fark 007 yılında 7,090,0 kişi ve 008 yılında ise 7,956,6 kişiye yükselmiş olup, bu fark 009 yılında,80,79 kişiye, 00 yılında,86,98 kişiye ve 0 yılında ise,95, kişiye düşerek azalma eğilimi göstermiştir. Şekil ve Şekil de verilen grafikler karşılaştırıldığında NVİGM, TÜİK ve YSK tarafından yayınlanan nüfus ve seçmen istatistiklerinin birbirleriyle çeliştiği açıkça görülmektedir. Buna göre, Şekil de verilen nüfus sayıları, hesaplanan nüfus sayılarına paralel bir seyir izlerken, Şekil de verilen seçmen sayılarında aşağı yönlü büyük bir kırılma vardır. Sonuçta, bu büyüklükte bir kırılmanın olmaması gerektiği düşünülmektedir. Sonuç ve tartışma Bu çalışmada, Türkiye Cumhuriyetinin ilgili kurum ve kuruluşları tarafından yayınlanan nüfus ve seçmen istatistikleri karşılaştırmalı olarak kontrol edilmiş olup, elde edilen sonuçlar sırasıyla aşağıda verilmiştir. Gazi Üniversiteli Öğretim Üyeleri Derneği Bülteni

7 Tablo yıllarına ait Türkiye nüfusu içindeki yeni seçmen sayıları YIL Yeni Seçmen Ölümler Doğal Değişim Gelen Giden 5 Toplam Değişim 6 000,50,995 6,9,0,06 0,058 a 0,869 5a,09,50 00,08,685 0,65 998,0, a 50,56 5a 989,090 00,9,89 5,80,00,009,8 a 6,95 5a 989,95 0 0,,5,995,00,59 69,669 b 5,78 5a,09,07 00,78,899 9,796 99,0 5,8 b 6,056 5a 95, 005,5,9 7,898 9,59 9,80 b 7,06 5b 96,8 006,09,97 6,0 96,90 8,0 b 6,5 5b 95, ,8,89 5,067 87, 6,00 b 55,00 5c 788,0 008,57,05 6, 99,99,7 b 9,56 5c 960,88 009,,85 69,75 8,770 8,70 b 5,900 5c 808,0 00,87,9 77,00 90,9,50 b 5,8 5c 880, Genel Nüfus Tespiti kitabının -6 ıncı sayfalarında tek yaş aralığına göre yıllar bazında verilen ayrıntılı nüfus istatistikleridir (DİE) yıllarına ait Türkiye geneli yurtiçi ölüm istatistikleridir (Hoşgör ve Tansel, 00). Doğal Değişim (Yeni Seçmenler - Ölümler) Türk vatandaşlığına kabul edilen kişilerin sayılarıdır. a yıllarına ait Türk vatandaşlığına kabul edilenlerin sayılarıdır (NVİGM; Kadirbeyoğlu, Z., 009). b yıllarına ait Türk vatandaşlığına yeniden alınan ve vatandaşlık kazananların sayılarıdır (NVİGM). 5 Türk vatandaşlığından çıkmasına izin verilen yurtiçi ve yurtdışında yaşayan kişilerin sayılarıdır. 5a yıllarına ait Resmi Gazete de yayınlanan İçişleri Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu Kararlarıdır. 5b yıllarına ait NVİGM den alınan bilgiye göre Türk vatandaşlığından çıkanların sayılarıdır (Anadolu Haber Ajansı; 5c yıllarına ait Avrupa Komisyonu bünyesinde faaliyet gösteren EUROSTAT ın yayınladığı istatistiklerde yer alan vatandaşlık verilerinden yararlanılmıştır. 6 Toplam Değişim (Doğal Değişim + Gelen - Giden) Tablo yıllarına ait Türkiye seçmen sayılarının karşılaştırılması YIL DİE Nüfus Sayımı YSK Seçmen Hesaplanan Seçmen Hesaplanan Nüfus Seçmen Artış Nüfus / Seçmen Oranı ,60,6 -,058,85 67,60,6,09,50 6, ,07,9 68,679,89 989,090 6, 00 -,9,556 5,07,8 69,70,08 989,95 6, ,056,75 70,68,5,09,07 65,6 00 -,55,9 7,0,76 7,656,55 95, 65, ,97,9 7,6,9 96,8 65, ,87,7 7,58,60 95,879 66, 007 -,57,8 9,66,97 7,5, ,0 66, ,665,9 50,6,85 75,6, ,88 67, ,09,6 5,9,75 76,,88 808,0 67,7 00-9,6,69 5,0,50 77,,76 880,55 67,7 0-50,7, 5,90,775 78,5,88 880,55 68, Genel Nüfus Tespiti kitabının -50 inci sayfalarında tek yaş aralığına göre yıllar bazında verilen ayrıntılı nüfus istatistikleridir yılı itibariyle tespit edilen 67,50,98 nüfus sayısına, Aralık 000 yılı itibariyle ay 8 günlük nüfus artışı ilave edilmiş olup, hesaplamalarda 67,60,6 sayısı temel alınmıştır (DİE) , ve.06.0 tarihlerinde yapılan Genel Seçimler, ve tarihlerinde yapılan Mahalli İdareler Seçimleri ile ve tarihlerinde yapılan Halkoylamaları öncesinde Yüksek Seçim Kurulunun açıkladığı seçmen sayılarıdır. 0 yılı istatistikleri açıklanmadığı için 00 yılı seçmen artışı temel alınmıştır. Cilt: Sayı: Mayıs 0

8 Şekil. 985, 990 ve 000 yılı Türkiye genel nüfus sayımı sonuçları ile 0 ADNKS ve 0 hesaplanan nüfus sayısının yıllık bazda karşılaştırılması Tablo , 990 ve 000 yılı Türkiye genel nüfus sayımı sonuçları ile 0 ADNKS ve 0 hesaplanan nüfus sayısının yıllık bazda karşılaştırılması Yıllar Nüfus Sayıları Fark Yıllık Nüfus Artış ,66,65-56,7,05 5,808,8 5,808,8 / 5:,6,676 DİE -DİE ,7,05-67,50,98,057,99,057,99 / 0:,05,79 DİE -DİE ,50,98-7,7,69 7,9,85 7,9,85 / : 65,95 DİE -ADNKS ,50,98-78,5,88 5 0,60,86 0,60,86 / : 96,078 DİE -Hesaplanan 5 Elde edilen sonuçlara göre, NVİGM, TÜİK ve YSK tarafından yayınlanan nüfus ve seçmen sayısı bilgilerinin birbirleriyle çeliştiği, Aralık 0 tarihi itibariyle Türkiye nüfusunun 78,5,88 kişi ve seçmen sayısının ise 5,90,775 kişi olduğu tespit edilmiştir. Belirlenen bu 78,5,88 kişiden oluşan Türkiye nüfus sayısını, Temmuz 0 tarihi itibariyle CIA nın yayınladığı 79,79,6 sayısı güçlü bir şekilde desteklemektedir. Ayrıca Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından Kasım 00 da basılan Hoşgör ve Tansel in 050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim adlı kitabında Türkiye nüfusu, 0 yılı itibariyle orta düzey nüfus projeksiyonunda 78,79,857 olarak açıklanmıştır. Bu önemli çalışmadaki sonuçlar da hesaplanan 78,5,88 sayısını desteklemektedir. 985 (50,66,65), 990 (56,7,05) ve 000 yılı (67,50,98) Türkiye genel nüfus sayımı sonuçları ile yukarıda hesaplanan Türkiye nüfus sayısının (78,5,88) karşılaştırmaları Tablo 8 de ve karşılaştırılan nüfus sayılarının grafiksel ifadesi ise Şekil de verilmiştir. Tablo 8 e göre, 985 ve 990 genel nüfus sayımı sonuçlarına bakıldığında nüfus artışının yıl bazında,6,676 kişi, yine 990 ve 000 genel nüfus sayımı sonuçlarına bakıldığında nüfus artışının yıl bazında,05,79 kişi olduğu görülmektedir. Ancak 000 genel nüfus sayımı ile 0 ADNKS nüfus sayısına bakıldığında nüfus artışının yıllık 65,95 kişi olduğu, buna karşın 000 genel nüfus sayımı ile 0 hesaplanan nüfus sayısına bakıldığında ise nüfus artışının yıllık 96,078 kişi olduğu görülmektedir. Sonuçta 985, 990 ve 000 Türkiye genel nüfus sayımı sonuçları ile hesaplanan nüfus sayısı birbirine yakın artış gösterirken, 0 hesaplanan nüfus sayısı ile 0 ADNKS sonucu arasında,,579 kişilik eksi yönde bir fark çıkmaktadır. Bu sonuçlar bir kez daha hesaplanan 78,5,88 nüfus sayısını güçlü bir şekilde desteklemektedir. Diğer taraftan, 007 yılı nüfus sayısı sonuçlarına bakıldığında büyük bir kırılmanın yaşandığı ve buna göre olması gereken nüfus sayısı (7,5,068 kişi) ile ADNKS nüfus sayısı (70,586,56 kişi) arasında,97,8 kişilik bir farkın bulunduğu görülmektedir. Bu,97,8 kişilik fark olması gereken nüfusun (78,5,88 kişi) %5,0 üne karşılık gelmektedir. Kayıt sistemindeki eksik kapsamlar nedeniyle oluştuğu anlaşılan bu farkın yılları arasında da bir miktar düşüşle devam ettiği görülmektedir. Bir diğer önemli sonuç olarak seçmen sayılarına bakıldığında, olması gereken seçmen sayıları ile açıklanan seçmen sayıları arasındaki fark 007 yılında 7,090,0 kişiye ve 008 yılında ise 7,956,6 kişiye yükselmiş olup, bu fark 009 yılında,80,79 kişiye, 00 yılında,86,98 kişiye ve 0 yılında ise,95, kişiye düşerek azalma eğilimi göstermiştir. Elde edilen bu sonuçlar TÜİK ve YSK nın yayınladığı istatistiklerin kayıt sistemindeki eksik kapsamlar nedeniyle birbirleriyle çeliştiğini göstermektedir. Bir başka sonuç olarak, 000 ve 0 yılları itibariyle Türkiye nüfus ve seçmen sayılarındaki artış oranlarının karşılaşmaları Tablo 9 da verilmiştir. Buna göre, 000 ve 0 yılları arasındaki yılda seçmen sayıları 0,,9 (%,5) kişi artarken, nüfus sayılarındaki artış oranı ise 7,9,85 (%0,65) kişide kalmıştır. Bu sonuç Türkiye yurtiçi nüfus sayısındaki artışın seçmen sayısına göre çok Gazi Üniversiteli Öğretim Üyeleri Derneği Bülteni

9 Şekil yılları nüfus ve seçmen sayılarının artış durumları Tablo ve 0 yılları itibariyle Türkiye nüfus ve seçmen sayılarındaki artış oranlarının karşılaştırılması Nüfus ve Seçmen Sayıları Artış Oranı Türkiye Nüfus 7,7,69-67,50,98 7,9,85 (%0,65) ADNKS - DİE Türkiye Seçmen 5,90,775 -,058,85 0,,9 (%,5) YSK Hesaplanan - DİE daha düşük düzeyde kaldığını göstermektedir. Yukarıda tespit edilen 0 yılı için,,579 kişilik kayıt sistemindeki eksik kapsamlarda hesaplamaya dahil edildiğinde, belirlenen 78,5,88 sayısı bir kez daha desteklenmektedir. Tüm bu sonuçların ışığında yukarıdaki hesaplanan nüfus ve seçmen sayılarına birlikte bakıldığında artışların seçim yılları bazında birbirine çok yakın paralel bir seyir izlediği görülmektedir (Şekil ). Şekil e göre, seçim yılları bazında nüfus ve seçmen sayıları arasındaki farklılıkların sırasıyla 00 de,66,76 kişi (%6,6), 00 de,65,9 kişi (%65,6), 007 de,86,77 kişi (%66,6), 008 de,85,0 kişi (%67,0), 009 da,9,6 kişi (%67,7), 00 da,9,76 kişi (%67,7) ve 0 de ise,95,07 kişi (%68,07) olduğu görülmektedir. Buna göre, seçim yılları bazında olması gereken nüfus ve seçmen sayıları arasındaki farklılıklar birbirine çok yakın düzeylerde değişim gösterirken, nüfus içindeki seçmen sayısı oranı ise beklenen düzeyde düzgün değişen artışlar göstermektedir. Bu sonuçlar, hesaplanan nüfus ve seçmen sayılarındaki değişimin geçerliliğini kuvvetlendirmiş olup, bu çalışmanın ana yaklaşımını destekler nitelikte bulunmuştur. Yukarıdaki sonuçlar, son yıllarda yazılı ve görsel basında sürekli gündeme getirilen nüfus ve seçmen sayılarındaki artış ve azalış oranlarıyla ilgili kuşkuları destekler niteliktedir. Bu çalışmayla iyice kuvvetlenen kuşkuların ortadan kaldırılabilmesi için en kısa zamanda şeffaf ve güvenilir bir ortamda bizzat adreslere gidilerek Türkiye Genel Nüfus Sayımının yapılmasında büyük yarar görülmektedir. Kaynaklar ADNSK, yılları arası yayınlanan Türkiye geneli nüfus istatistikleri. Amerikan Haberalma Teşkilatı nın (CIA) 0 yılı Türkiye raporu. Amerikan Nüfus Sayımı Bürosunun (United States Census Bureau) yıllarına ait yayınladığı Türkiye demografik istatistikleri. DİE, 000 yılı Genel Nüfus Tespiti, İdari Bölünüş Kitabı. EUROSTAT, yıllarına ait Avrupa Komisyonu bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa Birliği İstatistik Ofisinin yayınladığı demografik istatistikler. Hoşgör, Ş. ve Tansel, A., 050 ye doğru nüfusbilim ve yönetim: Eğitim işgücü, sağlık ve sosyal güvenlik sistemlerine yansımalar, TÜSİAD - UNFPA, Yayın No: TÜSİAD-T/00//505, Kasım 00, 99 sayfa. Kadirbeyoğlu, Z., Changing conceptions of citizenship in Turkey, Citizenship Policies in the New Europe, Expanded and Updated Edition, IMISCOE Research, Amsterdam University Press, Amsterdam, Page 9-8, 009. Nüfus ve seçmen sayılarıyla ilgili yazılı ve görsel basında yer alan çeşitli haberler. NVİGM, Nüfus sayıları ve Türk vatandaşlığına kabul edilen ve vatandaşlıktan çıkmasına izin verilen kişilerin istatistikleri. Resmi Gazete, yıllarına ait vatandaşlık ile ilgili yayınlanan İçişleri Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu Kararları. YSK, 00-0 yıllarına ait açıklanan seçmen istatistikleri. Tarhan, E.Ü., Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı na verilen soru önergesi, T.B.M.M. CHP Grup Başkanlığı, Tarih: , Sayı: 567. TÜİK, yılları arası yayınlanan Türkiye geneli doğum ve ölüm istatistikleri. TUİK, yılları arası yayınlanan ilköğretim eğitim istatistikleri ve ilköğretim okullaşma oranları istatistikleri. Cilt: Sayı: Mayıs 0 5

BÜNYESİNDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

BÜNYESİNDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ TAKIMI & UZAKTAN ALGILAMA TAKIMI BÜNYESİNDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu Fizibilite Etüdü Hizmet Alımı Kapsamındaki Kurumsal Toplantılar Başbakanlık

Detaylı

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış 2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış Prof. Dr. Yüksel KAVAK Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi TÜSİAD / UNFPA İstanbul, 5 Kasım 2010 1 Ana tema: Nüfusbilim ve Yönetim Çalışmanın

Detaylı

2014 OCAK AYI İŞSİZLİK RAPORU

2014 OCAK AYI İŞSİZLİK RAPORU 2014 OCAK AYI İŞSİZLİK RAPORU HAZIRLAYAN 27.04.2014 RAPOR Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ Prof. Dr. Mustafa DELİCAN Doç. Dr. Levent ŞAHİN 1. İşgücü Türkiye İşgücü Piyasasının Genel Görünümü Toplam nüfusun

Detaylı

Temel Sosyo-Ekonomik Göstergeler

Temel Sosyo-Ekonomik Göstergeler STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Temel Sosyo-Ekonomik Göstergeler Güncelleme: Ocak 2013, ANKARA I. Sosyo Demografik Göstergeler 1.1. Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 1.2. Nüfusun Cinsiyete Göre Dağılımı

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ DEMOGRAFİK GÖSTERGELER

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ DEMOGRAFİK GÖSTERGELER g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ DEMOGRAFİK GÖSTERGELER TABLOLAR Tablo 1. TR63 Bölgesi Doğum Sayısının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (2011)... 1 Tablo 2. Ölümlerin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (2011)...

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU VERİTABANI VE UYGULAMA ALANLARI

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU VERİTABANI VE UYGULAMA ALANLARI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU VERİTABANI VE UYGULAMA ALANLARI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENFORMATİK BÖLÜMÜ BATURALP BAŞKIR 2601130394 1 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU VERİTABANI VE UYGULAMA ALANLARI TARİHSEL GELİŞİM

Detaylı

SANAYİDE GELİŞMELER VE İSTİHDAM EĞİLİMLERİ. Esra DOĞAN, Misafir Araştırmacı. Mehmet Furkan KARACA, Yardımcı Araştırmacı

SANAYİDE GELİŞMELER VE İSTİHDAM EĞİLİMLERİ. Esra DOĞAN, Misafir Araştırmacı. Mehmet Furkan KARACA, Yardımcı Araştırmacı 15 Mayıs 2014 SANAYİDE GELİŞMELER VE İSTİHDAM EĞİLİMLERİ Esra DOĞAN, Misafir Araştırmacı Mehmet Furkan KARACA, Yardımcı Araştırmacı Hanehalkı İşgücü Anketinde Yeni Düzenlemeler Avrupa Birliğine tam uyum

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELERİN MAKRO ANALİZİ

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELERİN MAKRO ANALİZİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELERİN MAKRO ANALİZİ EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Dairesi Mayıs 2014 Tem.05 Oca.06 Tem.06

Detaylı

2015 Aralık SEKTÖREL GÜVEN ENDEKSLERİ 25 Aralık 2015

2015 Aralık SEKTÖREL GÜVEN ENDEKSLERİ 25 Aralık 2015 2015 Aralık SEKTÖREL GÜVEN ENDEKSLERİ 25 Aralık 2015 Aralık ayı inşaat ve hizmet sektörü güven endeksleri TÜİK tarafından 25 Aralık 2015 tarihinde yayımlandı. İnşaat sektörü güven endeksi 2015 yılı Kasım

Detaylı

2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2003/6 http://www.tek.org.tr 2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Zafer Yükseler Aralık, 2003

Detaylı

Türkiye de Sosyal Koruma Harcamaları: 2006-2015

Türkiye de Sosyal Koruma Harcamaları: 2006-2015 Ekim 2015 Türkiye de Sosyal Koruma Harcamaları: 2006-2015 Harcama İzleme Güncelleme Notu Nurhan Yentürk STK Eğitim ve Araştırma Birimi tarafından Kamu Harcamalarını İzleme Dizisi kapsamında gençlik, çocuk,

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm OECD 6 Mayıs ta yaptığı değerlendirmede 2014 yılı için yaptığı

Detaylı

2017 YILI İLK ÇEYREK GSYH BÜYÜMESİNİN ANALİZİ. Zafer YÜKSELER. (19 Haziran 2017)

2017 YILI İLK ÇEYREK GSYH BÜYÜMESİNİN ANALİZİ. Zafer YÜKSELER. (19 Haziran 2017) 2017 YILI İLK ÇEYREK GSYH BÜYÜMESİNİN ANALİZİ Zafer YÜKSELER (19 Haziran 2017) TÜİK, 2017 yılı ilk çeyreğine ilişkin GSYH büyüme hızını yüzde 5 olarak açıklamıştır. Büyüme hızı, piyasa beklentileri olan

Detaylı

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler AB inin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Sayfa No Nüfus (Bin Kişi) 1 Nüfus Artış Hızı (%) 2 Cari Fiyatlarla GSYİH (Milyar $) 3 Kişi Başına GSYİH ($) 4 Satınalma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına GSYİH

Detaylı

Karar No : 264 Karar Tarihi : 10/04/2010

Karar No : 264 Karar Tarihi : 10/04/2010 Karar No : 264 Karar Tarihi : 10/04/2010 Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 30/01/2010 tarihli, C.05.0.İMİ.0.88 sayılı yazıda aynen; 5749 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında

Detaylı

TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Hamit BİRTANE Uzman Mart 2012 TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Günümüz ekonomilerinin en büyük sorunlarından biri olan

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM ABD Merkez Bankası FED, 18 Aralık tarihinde tahvil alım programında azaltıma giderek toplam tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar

Detaylı

ette tüketim endeksi (rev.2013) bilgi notu

ette tüketim endeksi (rev.2013) bilgi notu ette tüketim endeksi (rev.2013) bilgi notu ette tüketim endeksinin referans yılı değiştirilmiş, taşıt dahil ette endeksinin hesaplanmasında da kısmi yöntem değişikliğine gidilmiştir. Yapılan yöntem değişikliğinin(rev.2013)

Detaylı

1. SOSYAL SERMAYE 1. (1) (2) 2. (3). (4) 3. (5) (6) 4.

1. SOSYAL SERMAYE 1. (1) (2) 2. (3). (4) 3. (5) (6) 4. 1. SOSYAL SERMAYE 1. Sosyal sermaye OECD tarafından grup içerisinde ya da gruplar arasında işbirliğini kolaylaştıran anlayışlar, paylaşılan değerler, normlarla birlikte ağlar olarak tanımlanmaktadır (1).

Detaylı

Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum

Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum Makina Mühendisi Hasan ACÜL Türkiye Ġstatistik Kurumu (TÜĠK), 13 Kasım 2008 tarihinde yayınladığı 2007 Yılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması

Detaylı

572

572 RADYO, TELEVİZYON, HABERLEŞME TEÇHİZATI VE CİHAZLARI İMALATI Hazırlayan M. Ali KAFALI Kıdemli Uzman 572 1. SEKTÖRÜN TANIMI Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına

Detaylı

2015 Temmuz SEKTÖREL GÜVEN ENDEKSLERİ 27 Temmuz 2015

2015 Temmuz SEKTÖREL GÜVEN ENDEKSLERİ 27 Temmuz 2015 2015 Temmuz SEKTÖREL GÜVEN ENDEKSLERİ 27 Temmuz 2015 Temmuz ayı inşaat ve hizmet sektörü güven endeksleri TÜİK tarafından 27 Temmuz 2015 tarihinde yayımlandı. İnşaat sektörü güven endeksi 2015 yılı Haziran

Detaylı

tepav Yeni Milli Eğitim Kanun Tasarısı Bütçesi: Nicelik mi, Nitelik mi? Mart2012 N201217 POLİTİKA NOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Yeni Milli Eğitim Kanun Tasarısı Bütçesi: Nicelik mi, Nitelik mi? Mart2012 N201217 POLİTİKA NOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı POLİTİKA NOTU Mart2012 N201217 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Bengisu ÖZENÇ 1 Analist, Ekonomi Etütleri Selin ARSLANHAN MEMİŞ 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Yeni Milli Eğitim Kanun

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm Çin Ekonomisi Nisan-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı

Detaylı

MAHALLİ İDARELER SEÇİMİ 29.03.2009

MAHALLİ İDARELER SEÇİMİ 29.03.2009 TÜİK MAHALLİ İDARELER SEÇİMİ 29.03.2009 İl Genel Meclisi Üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanlığı Belediye Başkanlığı Belediye Meclisi Üyeleri ISSN????-???? TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU MAHALLİ İDARELER SEÇİMİ

Detaylı

EKONOMİK GÖSTERGELER

EKONOMİK GÖSTERGELER EKONOMİK GÖSTERGELER 1. özel SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİLER 2. HANE HALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ 3. KISA VADELİ DIŞ BORÇLARIN GELİŞİMİ 4. SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ Dr. Adem KORKMAZ 1. ÖZEL SEKTÖRÜN

Detaylı

HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİNDE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİNDE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİNDE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR (1) Türkiye İstatistik Kurumu, işgücü piyasasının temel veri kaynağını oluşturan hanehalkı işgücü araştırmasını1988 yılından beri,

Detaylı

TÜRKİYE DE 2013 YILINDA ENFLASYON YEŞİM CAN

TÜRKİYE DE 2013 YILINDA ENFLASYON YEŞİM CAN TÜRKİYE DE 2013 YILINDA ENFLASYON YEŞİM CAN KIRKLARELİ-2014 Kırklareli Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi TÜRKİYE DE 2013 YILINDA ENFLASYON HAZIRLAYAN YEŞİM CAN Adres: Ekonomik ve Sosyal

Detaylı

İktisadi Kalkınma Vakfı

İktisadi Kalkınma Vakfı İktisadi Kalkınma Vakfı Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi kadar eski ve köklü bir kurum olan İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye ile AB arasındaki ortaklık ilişkisini başlatan Ankara Anlaşması nın imzalanmasından

Detaylı

MOTORLU KARA TAŞITI, RÖMORK VE YARI-RÖMORK İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman

MOTORLU KARA TAŞITI, RÖMORK VE YARI-RÖMORK İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman MOTORLU KARA TAŞITI, RÖMORK VE YARI-RÖMORK İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman 638 1. SEKTÖRÜN TANIMI Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı-römork sektör ürünleri imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul 389 390 1-2007, T.C. Kalkınma Bakanlığı, Gelir Dağılımı ve Yoksullukla Mücadele, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, www.dpt.gov.tr/docobjects/download/3087/oik691.pdf,

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII. I. BÖLÜM HAZİRAN 2015 ten KASIM 2015 e DOĞRU

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII. I. BÖLÜM HAZİRAN 2015 ten KASIM 2015 e DOĞRU VII İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII I. BÖLÜM HAZİRAN 2015 ten KASIM 2015 e DOĞRU A. HAZİRAN 2015 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ... 3 7 Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçimleri... 3 TBMM nin Açılması...

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

Sayı: 2012-35 / 13 Aralık 2012 EKONOMİ NOTLARI. Akım Verilerle Tüketici Kredileri Defne Mutluer Kurul

Sayı: 2012-35 / 13 Aralık 2012 EKONOMİ NOTLARI. Akım Verilerle Tüketici Kredileri Defne Mutluer Kurul Sayı: 212-3 / 13 Aralık 212 EKONOMİ NOTLARI Akım Verilerle Tüketici Kredileri Defne Mutluer Kurul Özet: Akım kredi verileri, kredilerin dönemsel dinamiklerini daha net ortaya koyabilmektedir. Bu doğrultuda,

Detaylı

2015 ŞUBAT AYI ENFLASYON RAPORU

2015 ŞUBAT AYI ENFLASYON RAPORU 2015 ŞUBAT AYI ENFLASYON RAPORU HAZIRLAYAN 03.03.2015 Yrd. Doç. Dr. Sema ULUTÜRK AKMAN - İstatistik Araştırma Merkezi Araş. Gör. Hakan BEKTAŞ İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü RAPOR Şubat ayında Tüketici

Detaylı

Finansal Hesaplar 2013

Finansal Hesaplar 2013 Finansal Hesaplar 2013 İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I. Genel Değerlendirme...3 II. Mali Olmayan Kuruluşlar...5 III. Mali Kuruluşlar...6 IV. Genel Yönetim...8

Detaylı

ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ SONUÇLARINA GÖRE YOZGAT NÜFUS YAPISININ ANALİZİ 1 Önder DEĞİRMENCİ 2*

ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ SONUÇLARINA GÖRE YOZGAT NÜFUS YAPISININ ANALİZİ 1 Önder DEĞİRMENCİ 2* 2007-2015 ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ SONUÇLARINA GÖRE YOZGAT NÜFUS YAPISININ ANALİZİ 1 Önder DEĞİRMENCİ 2* Özet Yozgat ili yıllık nüfus artış hızında son 6 yıldır geriye doğru gitmekte ve her geçen

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2012, No: 44

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2012, No: 44 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2012, No: 44 i Bu sayıda; Ekim ayı enflasyon verileri, Eylül ayı dış ticaret verileri; TİM Ekim ihracat verileri değerlendirilmiştir. i 1 2012 de Türkiye

Detaylı

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 2015

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 2015 Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 215 BÜYÜME DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR Zümrüt İmamoğlu* ve Barış Soybilgen ** 13 Nisan 215 Yönetici Özeti Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Üretim Endeksi (SÜE)

Detaylı

2015 Tercih Dönemi Üniversite Kontenjanları Analizi

2015 Tercih Dönemi Üniversite Kontenjanları Analizi Parlakbirgelecek.com Araştırma Serisi Yıl:3 Sayı:7 26 Haziran 2015 2015 Tercih Dönemi Üniversite Kontenjanları Analizi Üniversite Kontenjanlarındaki Artış*: 2015 yılında toplam kontenjan %1.8 artmıştır.

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Mayıs 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 NİSAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 14 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Cari açıkta düşüş Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nın (TCMB) açıkladığı Ağustos ayı ödemeler dengesi rakamlarına göre cari işlemler açığı, bir önceki

Detaylı

YENİ OKUL SİSTEMİ (4+4+4) UYGULAMALARININ YANSIMALARI

YENİ OKUL SİSTEMİ (4+4+4) UYGULAMALARININ YANSIMALARI YENİ OKUL SİSTEMİ (4+4+4) UYGULAMALARININ YANSIMALARI İsa KORKMAZ Giriş Yöntem Bulgular Tartışma, Sonuç ve Öneriler Kaynakça DOI: http://dx.doi.org/1.14527/978653183563.11 Giriş Türkiye de cumhuriyet dönemi

Detaylı

GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM

GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM 2014 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayımı na göre Afyonkarahisar ın nüfusu 706.371 dir ve ülke genelinde 31. sıradadır. Bu nüfusun 402.241 i il ve ilçe merkezlerinde, 304.130 u ise

Detaylı

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ NÜFUS ve KENTLEŞME 211 İÇİNDEKİLER 1.NÜFUS... 1 1.1. Nüfus Büyüklüğü, Nüfus Yoğunluğu ve Nüfus Artış Hızı... 3 1.2. Yaş ve Cinsiyet Dağılım Özellikleri... 8 1.2.1. Nüfusun

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

İLERİ DEMOKRASİ VE TEMİZ SEÇİM

İLERİ DEMOKRASİ VE TEMİZ SEÇİM İLERİ DEMOKRASİ VE TEMİZ SEÇİM Prof. Dr. Mehmet Tomanbay Ulusal Eğitim Derneği 30 Kasım 2013 GERÇEK DEMOKRASİ İÇİN TEMİZ SEÇİM OYU KİMİN VERDİĞİ DEĞİL, KİMİN SAYDIĞI ÖNEMLİDİR TEMİZ SEÇİM PLATFORMU http://temizsecim.org

Detaylı

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler AB inin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Sayfa No Nüfus (Bin Kişi) 1 Nüfus Artış Hızı (%) 2 Cari Fiyatlarla GSYİH (Milyar $) 3 Kişi Başına GSYİH ($) 4 Satınalma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına GSYİH

Detaylı

Artan Sağlık Harcamaları Temel Sağlık Göstergelerini Nasıl Etkiliyor? Selin Arslanhan Araştırmacı

Artan Sağlık Harcamaları Temel Sağlık Göstergelerini Nasıl Etkiliyor? Selin Arslanhan Araştırmacı Artan Sağlık Harcamaları Temel Sağlık Göstergelerini Nasıl Etkiliyor? Selin Arslanhan Araştırmacı TEPAV Değerlendirme Notu Temmuz 1 19 191 19 193 19 195 19 197 19 199 199 1991 199 1993 199 1995 199 1997

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Nisan 2014, No: 90

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Nisan 2014, No: 90 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Nisan 2014, No: 90 i Bu sayıda; 2014 Ocak ayı İşgücü ve İstihdam Verileri değerlendirilmiştir. i 1 2014 ün ilk ayında gerçek işsiz sayısı 4 milyon 924 bin

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Haziran 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 MAYIS İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

TR82 Düzey 2 Bölgesi (Kastamonu, Çankırı, Sinop) Nüfus Projeksiyonu

TR82 Düzey 2 Bölgesi (Kastamonu, Çankırı, Sinop) Nüfus Projeksiyonu T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI TR82 Düzey 2 Bölgesi (Kastamonu, Çankırı, Sinop) Nüfus Projeksiyonu Planlama, Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birimi Temmuz, 2013 1 İçindekiler Giriş... 3 Yöntem...

Detaylı

BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman

BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman 516 1. SEKTÖRÜN TANIMI Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı ISIC Revize 3 ve NACE Revize 1 sınıflandırmasına

Detaylı

TÜRKİYE NİN NÜFUSU. Prof.Dr.rer.nat. D.Ali Ercan ADD Bilim Kurulu Başkanı Nükler Fizik Uzmanı. dn (t) / dt = c. n (t)

TÜRKİYE NİN NÜFUSU. Prof.Dr.rer.nat. D.Ali Ercan ADD Bilim Kurulu Başkanı Nükler Fizik Uzmanı. dn (t) / dt = c. n (t) TÜRKİYE NİN NÜFUSU Prof.Dr.rer.nat. D.Ali Ercan ADD Bilim Kurulu Başkanı Nükler Fizik Uzmanı Nüfus sayımının yapılmadığı son on yıldan bu yana nüfus ve buna bağlı demografik verilerde çelişkili rakamların

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm Amerikan Merkez Bankası FED, tahvil alım programını 10 milyar

Detaylı

Türkiye ekonomisi 1980 sonrasında,

Türkiye ekonomisi 1980 sonrasında, ANALİZ İTHAL ARA MAL BAĞIMLILIĞI VE KATMA DEĞER ÜRETİMİ Her ne kadar 2000 li yıllarda Türkiye daha yüksek katma değer yaratan bir ülke haline gelmiş olsa da özellikle yüksek teknolojili sektörlerdeki katma

Detaylı

ADRES KAYIT SİSTEMİ. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

ADRES KAYIT SİSTEMİ. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ADRES KAYIT SİSTEMİ Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Sunu Planı Adres Kayıt Sistemi Dayanak Adres Kayıt Sistemi Nedir? Kapsamı İşlevi ve Kullanıcı Grupları Adres Çeşitleri Adres Bildirimi ve

Detaylı

Rekabetçilik İçin Kaliteli Eğitim Şart

Rekabetçilik İçin Kaliteli Eğitim Şart Rekabetçilik İçin Kaliteli Eğitim Şart Bengisu Özenç Araştırmacı Selin Arslanhan Araştırmacı TEPAV Politika Notu Aralık 2010 Rekabetçilik İçin Kaliteli Eğitim Şart Aralık 2010 tarihinde yayınlanmış olan

Detaylı

TÜRKon/HED/13-39 DEĞERLENDİRME NOTU. Faks: +90 (212) TÜRKİYE EKONOMİSİ. Sanayi üretiminde kritik gerileme.

TÜRKon/HED/13-39 DEĞERLENDİRME NOTU.  Faks: +90 (212) TÜRKİYE EKONOMİSİ. Sanayi üretiminde kritik gerileme. TÜRKİYE EKONOMİSİ İşsizlik artışa geçti. TÜİK Temmuz ayı işgücü istatistiklerine göre işsizlik oranı %9,3 e yükseldi. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,4 puan artarak %10,1 olarak gerçekleşti.

Detaylı

Hazırlayan: Bilgehan TURHAN Bilgisayar Y. Mühendisi

Hazırlayan: Bilgehan TURHAN Bilgisayar Y. Mühendisi Hazırlayan: Bilgehan TURHAN Bilgisayar Y. Mühendisi turhan@infosoft.com.tr Yönetici Özeti 30.Mart Yerel Seçimlerine ait YSK' dan alınan tutanakların oldukça önemli bölümünde mühür olmaması başlı başına

Detaylı

tepav Nisan2011 N DEĞERLENDİRMENOTU 2008 Krizinin Kadın ve Erkek İşgücüne Etkileri Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Nisan2011 N DEĞERLENDİRMENOTU 2008 Krizinin Kadın ve Erkek İşgücüne Etkileri Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı DEĞERLENDİRMENOTU Nisan2011 N201127 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Ayşegül Dinççağ 1 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Hasan Çağlayan Dündar 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri 2008 Krizinin

Detaylı

TR62 ADANA-MERSİN BÖLGESİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ-2

TR62 ADANA-MERSİN BÖLGESİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ-2 TR62 ADANA-MERSİN Sİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ-2 BÜLTEN NO 2 TR62 ADANA-MERSİN Sİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER Çukurova Kalkınma Ajansı sorumluluk alanı olan TR62 Düzey 2 Bölgesi

Detaylı

TÜRKİYE DE FARKLI GELİR GRUPLARI İÇİN ENFLASYON DEĞERLERİNİN ANALİZİ

TÜRKİYE DE FARKLI GELİR GRUPLARI İÇİN ENFLASYON DEĞERLERİNİN ANALİZİ TÜRKİYE DE FARKLI GELİR GRUPLARI İÇİN ENFLASYON DEĞERLERİNİN ANALİZİ www.perspektifs.com info@perspektifs.com twitter.com/perspektifsa PERSPEKTİF STRATEJİ ARAŞTIRMA RAPOR 2015 TÜRKİYE DE FARKLI GELİR GRUPLARI

Detaylı

tepav Mart2017 N DEĞERLENDİRME NOTU 2000 SONRASINDA İTHAL ARA MAL BAĞIMLILIĞI VE KATMA DEĞER ÜRETİMİ

tepav Mart2017 N DEĞERLENDİRME NOTU 2000 SONRASINDA İTHAL ARA MAL BAĞIMLILIĞI VE KATMA DEĞER ÜRETİMİ DEĞERLENDİRME NOTU Mart2017 N201713 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Bengisu Özenç 1 Program Direktörü Makroekonomi Çalışmaları Programı Ayşegül Taşöz Düşündere 2 Politika Analisti Bölge

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 22 Haziran 2015, Sayı: 16. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 22 Haziran 2015, Sayı: 16. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 16 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Nüfus Projeksiyonlarında Yaşlı Nüfus ve Yaşlılara Yönelik Sosyal Politikalar

Nüfus Projeksiyonlarında Yaşlı Nüfus ve Yaşlılara Yönelik Sosyal Politikalar Nüfus Projeksiyonlarında Yaşlı Nüfus ve Yaşlılara Yönelik Sosyal Politikalar Şebnem BEŞE CANPOLAT, PhD Dördüncü Nüfusbilim Kongresi 6 Kasım 2015 Ankara Sunumun içeriği Nüfusun yaşlanması ne demek? Nüfus

Detaylı

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013 OECD 2013 EĞİTİM GÖSTERGELERİ RAPORU: NE EKERSEN ONU BİÇERSİN (4) Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 5 Ocak 2014 Geçtiğimiz üç hafta boyunca 2013 OECD Eğitim Göstergeleri

Detaylı

2016 KASIM AYI ENFLASYON RAPORU

2016 KASIM AYI ENFLASYON RAPORU 2016 KASIM AYI ENFLASYON RAPORU HAZIRLAYAN 05.12.2016 RAPOR Doç. Dr. Sema ULUTÜRK AKMAN - İstatistik Araştırma Merkezi Yrd. Doç. Dr. Hakan BEKTAŞ İstatistik Araştırma Merkezi Kasım ayında Tüketici Fiyat

Detaylı

2014 YILI BİRİNCİ VE İKİNCİ ÇEYREK İŞSİZLİK RAPORU

2014 YILI BİRİNCİ VE İKİNCİ ÇEYREK İŞSİZLİK RAPORU 2014 YILI BİRİNCİ VE İKİNCİ ÇEYREK İŞSİZLİK RAPORU HAZIRLAYANLAR 22.09.2014 RAPOR Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ Doç. Dr. Levent ŞAHİN Türkiye İşgücü Piyasasının Genel Görünümü 1. İşgücü Bilindiği üzere,

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 ARALIK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 ARALIK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 ARALIK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ocak 2016 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2016 ARALIK İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME 2016 Yılında Hazırgiyim

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2014 (SAYI: 28) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (OCAK 2014 İTİBARİYLE)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2014 (SAYI: 28) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (OCAK 2014 İTİBARİYLE) TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ 2014 (SAYI: 28) (Ocak 2014 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Ocak 2014 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 15 Nisan 2014 tarihli Haber

Detaylı

BÖLGELERE GÖRE DEĞİŞMEKLE BERABER İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 30 U AŞIYOR

BÖLGELERE GÖRE DEĞİŞMEKLE BERABER İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 30 U AŞIYOR 19/04/2008 2008/9 BASIN BÜLTENİ BÖLGELERE GÖRE DEĞİŞMEKLE BERABER İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 30 U AŞIYOR Dünyada işsizlik oranı istihdam halinde olmayan, son üç ay içinde iş aramış ve 15 gün içinde iş başı yapabilecek

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm CPB nin açıkladığı verilere göre Haziran ayında bir önceki

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 10 Ekim 2016, Sayı: 39. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 10 Ekim 2016, Sayı: 39. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 39 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm CPB nin açıkladığı verilere göre Temmuz ayında bir önceki

Detaylı

2015 MAYIS SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ 8 Temmuz 2015

2015 MAYIS SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ 8 Temmuz 2015 2015 MAYIS SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ 8 Temmuz 2015 Mayıs 2015 Sanayi Üretim Endeksi ne ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 8 Temmuz 2015 tarihinde yayımlandı, TÜİK tarafından aylık

Detaylı

Konut Kredisi Piyasasına Bakış

Konut Kredisi Piyasasına Bakış Konut Kredisi Piyasasına Bakış Türkiye Konut Kredisi İstatistikleri (Kasım 2010 - Ekim 2011) Kasım 2011 Uyarı: Bu raporda sunulan istatistiklerin bir kısmı Konutkredisi.com.tr web sitesinin ziyaretçilerinin

Detaylı

amasya çorum samsun tokat TEMEL GÖSTERGELERLE TR83 BÖLGESİ

amasya çorum samsun tokat TEMEL GÖSTERGELERLE TR83 BÖLGESİ amasya çorum samsun tokat TEMEL GÖSTERGELERLE TR83 BÖLGESİ sunuş Türkiye de kurulan 26 kalkınma ajansı, bölgesel gelişme dinamiklerini bütün aktörlerin katılımını sağlayan bir anlayışla harekete geçirmek

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2014-2023 TR41 BÖLGE PLANI BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTISI BİLGİ NOTU

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2014-2023 TR41 BÖLGE PLANI BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTISI BİLGİ NOTU BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 24-223 TR4 BÖLGE PLANI BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTISI BİLGİ NOTU , bin Türkiye, milyon Turizm Sektörü Türkiye 223 Turizm Stratejisi nde illerimizin

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/64

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/64 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/64 ALAN BELEDİYE, İLÇE VE KÖY SAYISI NÜFUS VE DEMOGRAFİ EĞİTİM ULUSAL HESAPLAR İŞGÜCÜ GİRİŞİM SAYISI KÜLTÜR SAĞLIK ULAŞTIRMA DIŞ TİCARET TURİZM TARIM ÇEVRE

Detaylı

04 Ağustos Bugün, ABD de Açıklanacak TDİ Verisi Yakından Takip Edilecek. 04 Ağustos 2017

04 Ağustos Bugün, ABD de Açıklanacak TDİ Verisi Yakından Takip Edilecek. 04 Ağustos 2017 9 04 Ağustos 2017 Bugün, ABD de Açıklanacak TDİ Verisi Yakından Takip Edilecek. Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Euro Bölgesi nde açıklanan Temmuz ayı Hizmet PMI rakamı beklentilere paralel 55,4 seviyesinde

Detaylı

2016 OCAK AYI ENFLASYON RAPORU

2016 OCAK AYI ENFLASYON RAPORU 2016 OCAK AYI ENFLASYON RAPORU HAZIRLAYAN 03.02.2016 Yrd. Doç. Dr. Sema ULUTÜRK AKMAN - İstatistik Araştırma Merkezi Araş. Gör. Dr. Hakan BEKTAŞ İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü RAPOR Ocak ayında Tüketici

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 14

HABER BÜLTENİ xx Sayı 14 HABER BÜLTENİ xx.12.2014 Sayı 14 Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, bir önceki aya göre yükseldi: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Kasım 2014 te bir önceki aya göre artarken geçen yılın aynı dönemine

Detaylı

Veri Düzenleme - Veri Analizi

Veri Düzenleme - Veri Analizi . ÜNİTE ARAŞTIRMA SORULARI ÜRETME, VERİ TOPLAMA, DÜZENLEME VE GÖSTERME VERİ ANALİZİ VE YORUMLAMA 65 66 Veri Düzenleme - Veri Analizi ve Yorumlama Veri İşleme Ünite Öğrenelim Veri Düzenleme Veri Sıklık

Detaylı

tepav Tasarruf kamudan başlar Nisan2012 N201124 DEĞERLENDİRMENOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Tasarruf kamudan başlar Nisan2012 N201124 DEĞERLENDİRMENOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı DEĞERLENDİRMENOTU Nisan2012 N201124 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp KALKAN 1 Analist, Ekonomi Etütleri Tasarruf kamudan başlar Türkiye nin cari açık sorunu ve bunun altında yatan

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE AĞUSTOS 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 19

HABER BÜLTENİ xx Sayı 19 HABER BÜLTENİ xx.05.2015 Sayı 19 Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, bir önceki aya göre değişmedi: Mart ayında düşen Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Nisan 2015 te bir önceki aya göre değişmedi. Geçen

Detaylı

SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv. Beyaz Eşya. İnşaat. Turizm. Enerji. Diğer Göstergeler. Sektörel Gelişmeler /Ağustos 2013 1

SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv. Beyaz Eşya. İnşaat. Turizm. Enerji. Diğer Göstergeler. Sektörel Gelişmeler /Ağustos 2013 1 SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv Otomotiv İç Satışlarda Hızlı Artış Temmuz Ayında Devam Ediyor. Beyaz Eşya Beyaz Eşya İç Satışlarda Artış Temmuz Ayında Hızlandı. İnşaat Reel Konut Fiyat Endeksinde

Detaylı

Araştırma Notu 11/111

Araştırma Notu 11/111 Araştırma Notu 11/111 15 Nisan 2011 İŞSİZLİK DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR Seyfettin Gürsel * Gökçe Uysal ve Duygu Güner Yönetici Özeti Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü piyasası verileri Ocak 2011 döneminde

Detaylı

Tablo 26. Kullanılabilir Gelire göre Sıralı %20 lik Grupların Toplam Tüketim Harcamasından Aldığı Pay

Tablo 26. Kullanılabilir Gelire göre Sıralı %20 lik Grupların Toplam Tüketim Harcamasından Aldığı Pay Tablo 26. Kullanılabilir Gelire göre Sıralı %20 lik Grupların Toplam Tüketim Harcamasından Aldığı Pay %20 lik Gelir Grupları 2009 2010 Değişim Oranı 2009 2010 En düşük %20 9,1 9,1 0,9-0,4 2. %20 13,4 14,0-2,9

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 1 16-31 Ekim 2011 Sayı: 23 MÜSİAD Araştırmalar ve Yayın Komisyonu GÜNCEL EKO-YORUM: MERKEZ BANKASI GÜCÜNÜ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), 26 Ekim tarihinde yayınladığı

Detaylı

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ Hazırlayan: Fethi SAYGIN Mart 2014 Kaynak :DESTATIS (Alman İstatistik Enstitüsü) GENEL DEĞERLENDİRME Ekonomi piyasalarındaki durgunluk ve sorunlara rağmen,

Detaylı

KKTC MERKEZ BANKASI PARA ARZI

KKTC MERKEZ BANKASI PARA ARZI KKTC MERKEZ BANKASI PARA ARZI İ Ç E R İ K I. KKTC MERKEZ BANKASI PARASAL BÜYÜKLÜK TANIMLARI (ÖZET) II. KKTC MERKEZ BANKASI PARA ARZI VERİLERİ III. PARASAL BÜYÜKLÜKLERDEKİ GELİŞMELER SUNUŞ Kurumumuzun kamuoyunu

Detaylı

Ekonomide Değişim. 15. ÇözümOrtaklığı Platformu. 15 Aralık

Ekonomide Değişim. 15. ÇözümOrtaklığı Platformu. 15 Aralık Ekonomide Değişim www.pwc.com.tr 15. ÇözümOrtaklığı Platformu Temel göstergelerde neler değişti? Ortalama Büyüme, % Milli gelir hesaplama yönteminde revizyon Ekonomik Büyüme Oranları % 12.0 10.0 8.0 6.0

Detaylı

TABLO-2: NÜFUSUN YERLEŞİM YERİNE GÖRE DAĞILIMI, 2008 TABLO-3: İSTATİSTİKÎ BÖLGE BİRİMLERİ SINIFLAMASI'NA (İBBS) GÖRE NÜFUS

TABLO-2: NÜFUSUN YERLEŞİM YERİNE GÖRE DAĞILIMI, 2008 TABLO-3: İSTATİSTİKÎ BÖLGE BİRİMLERİ SINIFLAMASI'NA (İBBS) GÖRE NÜFUS TABLO DİZİNİ TABLO-1: DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER, 2008 TABLO-2: NÜFUSUN YERLEŞİM YERİNE GÖRE DAĞILIMI, 2008 TABLO-3: İSTATİSTİKÎ BÖLGE BİRİMLERİ SINIFLAMASI'NA (İBBS) GÖRE NÜFUS DAĞILIMI TABLO-4: YILLARA GÖRE

Detaylı

Teknik Bülten. 20 Eylül 2016 Salı

Teknik Bülten. 20 Eylül 2016 Salı Güne Başlarken ABD'de Ulusal Konut Üreticileri Birliği (NAHB) konut piyasası endeksi eylülde 65'e çıkarak yaklaşık bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına

Detaylı

EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU

EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Standard Eurobarometer European Commission EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU BAHAR 2009 ULUSAL RAPOR ÖZET TÜRKİYE Standatd Eurobarometre 71 / Bahar 2009 TNS Görüş ve Sosyal Bu araştırma Avrupa

Detaylı

GRAFİK 1 : ÜRETİM ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER (Yıllık Ortalama) (1997=100) Endeks 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0. İmalat Sanayii

GRAFİK 1 : ÜRETİM ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER (Yıllık Ortalama) (1997=100) Endeks 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0. İmalat Sanayii TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİİ Hazırlayan Ömür GENÇ ESAM Müdür Yardımcısı 78 1. SEKTÖRÜN TANIMI Tütün ürünleri imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına göre, imalat sanayii alt ayrımında 16 no lu gruplandırma

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 26 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜKSELDİ

HABER BÜLTENİ xx Sayı 26 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜKSELDİ HABER BÜLTENİ xx.12.2015 Sayı 26 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜKSELDİ Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi (KOİN), her ay Konya da inşaat sektöründe faaliyet gösteren 200 firmaya

Detaylı

STRATEJİK DÜŞÜNCE ENSTİTÜSÜ HAZİRAN 2013 FİYAT GELİŞMELERİ RAPORU

STRATEJİK DÜŞÜNCE ENSTİTÜSÜ HAZİRAN 2013 FİYAT GELİŞMELERİ RAPORU STRATEJİK DÜŞÜNCE ENSTİTÜSÜ HAZİRAN 2013 FİYAT GELİŞMELERİ RAPORU Hazırlayan: Göktuğ ŞAHİN, Gazi Üniversitesi - Öğretim Görevlisi TÜİK tarafından 3 Temmuz 2013 saat 10:00 da açıklanan enflasyon ve fiyat

Detaylı