Binlerce yıllık tarihi ve kültürel birikime sahip olan Türkiye. Türkiye Nüfus ve Seçmen Sayıları Üzerine Bir Araştırma. Prof. Dr.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Binlerce yıllık tarihi ve kültürel birikime sahip olan Türkiye. Türkiye Nüfus ve Seçmen Sayıları Üzerine Bir Araştırma. Prof. Dr."

Transkript

1 Türkiye Nüfus ve Seçmen Sayıları Üzerine Bir Araştırma Prof. Dr. Kemal YILDIRIM Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi ÖZET Bu çalışmad a, Türkiye Cumhuriyetinin ilgili kurum ve kuruluşları tarafından yayınlanan nüfus ve seçmen istatistiklerinin karşılaştırmalı olarak kontrolünün yapılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, 000 yılında yapılan genel nüfus sayımı sonuçları, Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) açıkladığı yıllarına ait doğum ve ölüm istatistikleri, 007 yılı itibariyle Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) nüfus istatistikleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü nün (NVİGM) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın (ÇSGB) açıkladığı yıllarına ait nüfus istatistikleri, Avrupa İstatistik Ofisi nin (EUROSTAT) ve Amerikan Nüfus Sayımı Bürosu nun (US Census Bureau) yayınl adığı yıllarına ait nüfus istatistikleri, Milli Eğitim Bakanlığı nın (MEB) yıllarına ait ilköğretim okullarında kayıtlı öğrenci sayıları, Yüksek Seçim Kurulu nun (YSK) açıkladığı 00-0 yıllarına ait seçmen sayıları, yıllarına ait Resmi Gazetelerde yayınlanan vatandaşlık kararları uzun ve titiz bir çalışmayla birbirleriyle ilişkilendirilmeye çalışılm ıştır. Sonuçta; ilan edilen nüfus ve seçmen sayılarına bir bütünlük içinde bakıldığında Aralık 0 tarihi itibariyle Türkiye nüfusunun 78,5,88 kişi ve yurtiçi seçm en sayısının ise 5,90,775 kişi olduğu görülmektedir. Anahtar kelimeler: nüfus sayısı, nüfus sayımı, seçmen sayısı, nüfus artış hızı ve oranı. A STUDY ON POPULATION NUMBER AND VOTERS IN TURKEY ABSTRACT In this study, control is aimed comparatively about the statistics of the population and the voters published by the relevant organizations and institutions of the Republic of Turkey. For this purpose, the results of the census conducted in 000, the birth and death statistics of Turkey Statistical Institute (TUİK) from 000 to 00, the vital statistics reported by Address Based Population Registration System (ADNKS) since 007, the vital statistics reported by General Directorate of Population and Citizenship Affairs (NVİGM) and Ministry of Labour and Social Security (ÇSGB) from 00 to 00, the population statistics issued by the Statistical Office of the European (EUROSTAT) and US Census Bureau from 000 to 0, the number of students enrolled in primary schools of Ministry of Education (MEB) from 000 to 0, the number of voters announced by High Election Board (YSK) from 00-0, the citizenship decisions published in the Official Gazette from has been attempted to relate with each other by a long and meticulous study. As a result, when the population and the number of voters viewed in a holistic way, Turkey s population is 78,5,88 people and the number of domestic voters is 5,90,775. Keywords: number of population, census, number of voters, population growth speed and rate. Binlerce yıllık tarihi ve kültürel birikime sahip olan Türkiye Cumhuriyeti devletinin ilgili kurum ve kuruluşları tarafından yayınlanan nüfus ve seçmen istatistiklerindeki çelişkiler, basına yansıyan haberlerde görüleceği üzere ulusal ve uluslararası düzeylerde güvensizliğe neden olabilmektedir. Bu kapsamda CHP Grup Başkan Vekili Emine Ülker Tarhan ın 7 Ağustos 0 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verdiği soru önergesinde; nüfus sayısındaki aşağı/yukarı yönlü değişimlerin; ülkenin büyüme hızını, milli gelirini, işsizlik oranını, GSMH sını ve meclisteki vekil dağılımı gibi pek çok alanı etkilediği dile getirilmiş, milli iradenin sandığa yansımasını doğrudan etkileyen nüfus ve seçmen sayılarındaki olağandışı azalış ve artışların nedenleri sorulmuştur. Bu duruma genel olarak bakıldığında söz konusu olan bu kurum ve kuruluşların bazen fotoğrafın bütününün görülmesini sağlayacak olan sayısal verilerin bir kısmını açıkladığı, bazen de açıkladığı verilerle çelişkiler yaratarak, karışıklığa neden olduğu görülmektedir. TUİK Başkanı Birol Aydemir in 0 Nisan 0 ve 9 Temmuz 0 tarihlerinde basına yansıyan açıklamaları bu durumu destekler niteliktedir. Aydemir in açıklamasının bir bölümü aşağıda verilmiştir. Türkiye nin reel ortamından ayrı olarak TÜİK in şartlarının çok iyi olmasını beklemek çok da gerçekçi değil. Çünkü kanun gereği tüm kamu kurumlarının idari kayıtlarını bizimle paylaşması gerekiyor. Ama paylaşmıyorlar. Biz ne yapabiliriz? Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Sadece yazı yazıp kayıtlarınızı bizimle paylaşın demekten başka gücümüz yok. Halbuki idari kayıtlar bizimle paylaşıldığı zaman bizim birçok istatistiğimiz de daha düzenli ve iyi olacak. Bu idari kayıtlar paylaşılmadığı için zaman zaman sıkıntı çekiyoruz. Cilt: Sayı: Mayıs 0 7

2 Bu açıklamadan da görüleceği üzere NVİGM ve TÜİK gibi kurumlar kendi aralarında sağlıklı bir iletişim kuramamaktadır. Bu kapsamda, son zamanlarda Türkiye yazılı ve görsel basınında yer alan çok sayıda makalede / haberde; nüfus ve seçmen sayılarıyla ilgili yayınlanan istatistiklerin birbirleriyle çeliştiği yönünde ciddi iddialar vardır. Örneğin, Amerikan Haberalma Teşkilatı (CIA) Türkiye nüfusunu 79,79,6 kişi (Temmuz 0 itibariyle), TÜİK ise 7,7,69 kişi ( Aralık 0 itibariyle) olarak açıklamışlardır. Buna benzer yayınlanan pek çok çelişkili sonucun bilimsel olarak incelenmesi ve elde edilen bulguların kamuoyuyla paylaşılmasında yarar görülmektedir. Bu çerçevede, 000 yılında yapılan genel nüfus sayımı sonuçları, TÜİK in açıkladığı yıllarına ait doğum ve ölüm istatistikleri, 007 yılı itibariyle ADNKS nüfus istatistikleri, NVİGM nin ve ÇSGB nin açıkladığı yıllarına ait nüfus istatistikleri, EUROSTAT ın ve US Census Bureau nun yayınladığı yıllarına ait nüfus istatistikleri, MEB in yıllarına ait ilköğretim okullarında kayıtlı öğrenci sayıları, YSK nın açıkladığı 00-0 yıllarına ait seçmen sayıları, yıllarına ait Resmi Gazetelerde yayınlanan vatandaşlık kararları ayrıntılarıyla incelenmiş olup, sistematik bir sırayla aşağıda verilmiştir. Yöntem ve uygulama Bu çalışmada, aşağıda görevleri açıklanan kurum ve kuruluşların yıllarına ait nüfus ve seçmen sayılarıyla ilgili yayınladıkları istatistiklerin karşılaştırmalı olarak kontrolünün yapılması amaçlanmıştır. İlgili kurumların görev alanları aşağıda verilmiştir. NVİGM nin görevi; ülke nüfusunun yapısı, nitelikleri, nüfus hareketleri ve bu alandaki gelişmeleri takip edilecek politikaların tespitine dair çalışmaları ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde yapmak ve belirlenecek esasların yürütülmesini sağlamak, ülke vatandaşlarına Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası vermek, nüfus bilgi bankası oluşturarak toplanan verileri değerlendirmek ve istatistikleri çıkararak ilgili kuruluşlarla işbirliği içerisinde yayınlanmasını sağlamak, Türk vatandaşlığının kazanılması, kaybı ve kişilerin göçmen olarak kabulüne dair işlemleri yürütmek, ADNKS ve uygulamasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek ve bu konuda kurumlar arasında koordineyi sağlamaktır. YSK nın görevi; Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 98 sayılı Kanun un 8 inci maddesinde tanımı yapılan seçmen kütüğünü ve yurt dışı seçmen kütüğünü oluşturmak, güncelleştirmek, seçmen ve seçimle ilgili tüm bilgileri toplamak, saklamak, kullanılır hale getirmek, gerekli yerlere ulaştırmak, SEÇSİS kapsamında veri tabanı raporlarını istenilen dönemlerde hazırlamak, tutulan tüm bilgilerin güvenli bir şekilde yedeklenmesini sağlamak, seçim sonuçlarının, seçmen bilgilerinin ilgililerce izlenebilirliliğini sağlamaktır. TÜİK in görevi; hazırladığı programda belirlenen istatistikî faaliyetlerin yürütülmesini ve uygulanmasını sağlamak, görev verilen diğer kurum ve kuruluşlar tarafından üretilen istatistiklerin uluslararası standartlara uygunluğunu incelemek, istatistik alanında veri ihtiyacı duyulan alanları ve veri derleme yöntemlerini, istatistiki tanım ve sınıflandırmalarını ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde belirlemek, ulusal kayıt sistemini oluşturmak, diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini sağlamak, ulusal ve uluslararası bilgi ağı ve bilgi akış sisteminin oluşturulmasını koordine etmek, ülkenin ekonomi, sosyal, demografi, kültür, çevre, bilim ve teknoloji alanları ile gerekli görülen diğer alanlardaki istatistikleri derlemek, değerlendirmek, analiz etmek, yayımlamak, resmi istatistik sonuçlarının bilimsel ve teknik açıklamalarını yapmak, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsenen temel ilkeler çerçevesinde, kurumun orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemektir. EUROSTAT ın görevi; Avrupa çapında yürüttüğü çalışmalarla Avrupa Birliği ne istatistiki bilgiler sağlamaktır. EUROSTAT; Avrupa Komisyonu nun bünyesinde yer alan ve merkezi Lüksemburg da bulunan bir genel müdürlük olup, Avrupa Birliği üyesi ülkeler, birliğe aday ülkeler ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği üyesi ülkelerden elde ettiği istatistiki verileri, Avrupa Birliği kurumlarına, ulusal yönetimlere ve kamuoyuna iletir. TÜİK-EUROSTAT ilişkileri, 99 yılında imzalanan İşbirliği Protokolü ile başlamıştır. Aralık 999 daki Helsinki Zirvesi nden sonra iki kurum arasındaki ilişkiler artan bir hızla devam etmiştir. TÜİK, EUROSTAT a çeşitli alanlarda düzenli olarak veri sağlamaktadır. Bu araştırmada, yukarıda tanıtılan kurum ve kuruluşlar tarafından açıklanan Türkiye nüfus ve seçmen istatistiklerindeki değişimlerin sağlıklı olup olmadığı, karşılaştırmalı olarak istatistiki yöntemlerle analiz edilmiştir. Bu kapsamda, yıllara bağlı olarak değişen nüfus ve seçmen sayılarının artış hızları ve oranları, doğum ve ölüm sayıları ile vatandaşlığa kabul edilen ve vatandaşlıktan çıkmasına izin verilenlerin sayıları dikkatle ele alınmıştır. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar artı veya eksi yönde değişimler gösterebilir. Bulgular Araştırmanın kapsamını; adreslere gidilerek sayım yapılan en güncel 000 yılı genel nüfus sayımı sonuçları, TÜİK in açıkladığı yıllarına ait doğum ve ölüm istatistikleri, 007 yılı itibariyle ADNKS nüfus istatistikleri, NVİGM nin ve ÇSGB nin açıkladığı yıllarına ait nüfus istatistikleri, EUROSTAT ın ve US Census Bureau nun yayınladığı yıllarına ait nüfus istatistikleri, MEB in yıllarına ait ilköğretim okullarında kayıtlı öğrenci sayıları, YSK nın açıkladığı 00-0 yıllarına ait seçmen sayıları ve yıllarına ait Resmi Gazetelerde yayınlanan vatandaşlık kararları oluşturmaktadır. Çalışmada ilk olarak yıllarına ait NVİGM nin açıkladığı yurtiçi ve yurtdışı nüfus istatistikleri, Nüfus Müdürlükleri ve Dış Temsilcilikler eliyle düzenlenen doğum tutanağına göre nüfus aile kütüğüne tescil edilen kişilere ait doğum sayıları ile ÇSGB nin yurtdışı nüfus sayılarının karşılaştırmalı hesaplamaları Tablo ve Tablo de verilmiştir. Tablo e bakıldığında yurtiçi doğum sayılarının genel itibariyle azalma eğilimine girdiği görülmektedir. Bu sonuçlardan hareketle, Tablo de yer alan yurtiçi doğum istatistikleri ile daha önce DİE 8 Gazi Üniversiteli Öğretim Üyeleri Derneği Bülteni

3 Tablo yıllarına ait Türkiye nüfus ve doğum istatistiklerinin karşılaştırılması YIL Yurtiçi Yurtdışı Nüfus, Yurtdışı Nüfus Yurtiçi Nüfus Yurtiçi Yurtdışı Doğum Yurtiçi Doğum Yurtdışı Doğum 00 7,7,0,55,5 67,785,660,87,00,,99 7, ,57,00,659,967 68,697,,69,70,556,080 8, ,9,6,89,78 69,600,08,566,550,85,090 8, ,50,6,69, 70,87,05,50,006,7,507 7, ,7,570,89,60 7,6,0,95,7,8,886 76, ,75,08,85,98 7,,65,5,77,79,597 7, ,56,87,695,75 7,56,,06,87,8,69 68, 00 77,59,56,76,57 7,7,989,9,00,70,90 68, yıllarına ait yurtiçi + yurtdışı nüfus istatistikleridir (NVİGM) yıllarına ait yurtiçi + yurtdışı nüfus istatistikleridir (ADNKS + ÇSGB) yıllarına ait yurtdışı nüfus istatistikleridir (ÇSGB) yıllarına ait yurtiçi + yurtdışı doğum istatistikleridir (NVİGM). Tablo yıllarına ait Türkiye geneli yurtiçi doğum ve ölüm istatistiklerinin karşılaştırılması YIL Doğumlar Doğumlar Doğumlar Ölümler Ölümler 5 Ölümler 6 Ölümler ,,9 a,67,06 7,5-5, , ,,95 b,0,785 75,7 -, , ,9,7 b,,505 75, - 9, , ,,99,98,76 b,78,87 8,0, ,000 6, ,556,080,, b,89,6 87,086 0,69 5, , ,85,090,,5 b,96,5 97,50 0, , , ,7,507,5,57 b,05,900 0,6 9,7 5 56, , ,8,886,87,78 b,05,78,7-6, , ,79,597,9,89 b,0,9 5,56-5, , 7 009,8,69,6,99 b,0,78 67,97-67, , ,70,90,5,09 b,0,06 65,90-65, ,00 7 Ort.,,06,5,70,09,0,9,56,5 0, yıllarına ait doğum sayıları NVİGM ve ÇSGB nın istatistiklerinden üretilmiştir (Tablo ) yıllarına ait Türkiye geneli doğum istatistikleridir (DİE, TÜİK). a 000 yılı Türkiye geneli doğum istatistiğidir (DİE, 000 Genel Nüfus Sayımı-Sayfa 67). b 00 ve 00 yıllarına ait Türkiye geneli doğum istatistikleridir (TÜİK) yıllarına ait Türkiye geneli yurtiçi doğum istatistikleridir (Hoşgör ve Tansel, 00) yılları il ve ilçe merkezleri, 009 ve 00 yılları Türkiye geneli ölüm istatistikleridir (TÜİK) yıllarına ait Türkiye geneli ölüm istatistikleridir (NVİGM) yıllarına ait Türkiye geneli ölüm istatistikleridir (EUROSTAT) yıllarına ait Türkiye geneli yurtiçi ölüm istatistikleridir (Hoşgör ve Tansel, 00). (000), TÜİK (00-00), NVİGM (00-00), EUROSTAT (000-00) ve Hoşgör ve Tansel (00) tarafından yayınlanan yurtiçi doğum ve ölüm istatistiklerinin karşılaştırmaları yapılmış olup, sonuçlar Tablo de verilmiştir. Tablo ye göre, yıllarına ait NVİGM nin açıkladığı aile kütüklerine tescil edilen doğum sayıları ortalamaları (,,06 kişi), yıllarına ait EUROSTAT ın açıkladığı ölüm sayıları ortalamaları (,5 kişi), Hoşgör ve Tansel in (00) açıkladığı doğum (,09,0 kişi) ve ölüm (0, kişi) sayıları ortalamaları ve Tablo de verilen yıllarına ait Türkiye geneli MEB in ilköğretim okullarında kayıtlı öğrenci sayıları ortalamalarının (,,79 kişi) birbirine çok yakın değerlerde olduğu, buna karşın TUİK in açıkladığı doğum ve ölüm sayıları ortalamalarının ise bir hayli düşük düzeyde kaldığı görülmektedir. Diğer taraftan, DİE nin 000 yılı nüfus sayımına ilişkin yayınladığı Genel Nüfus Tespiti kitabının -6 ıncı sayfalarında yer alan 000 yılında doğan,50,995 kişi NVİGM, EUROSTAT, Hoşgör ve Tansel in (00) verdiği doğum sayılarını desteklemektedir. Cilt: Sayı: Mayıs 0 9

4 Tablo yıllarına ait Türkiye geneli ilköğretime kayıtlı öğrenci sayıları ve okullaşma oranları Öğretim Yılı Toplam Kayıtlı Öğrenci Net Okullaşma Oranı (%). Sınıftaki Öğrenci (Top.Öğ.Say./ 8). Sınıfa Kayıt Yaptırmayan Öğrenci. Sınıfa Kayıt Yaptırması Gereken Öğrenci ,80,7 95,8,5,6 59,7,, ,77,66 9,0,05,95 99,5,05, ,,65 90,98,9,55 6,89,07, ,79,58 90,,09,9 8,,8, ,565,89 89,66,0,67 6,557,57, , ,77,, 6,9,70, ,86,90 90,,55,866,8,89, ,870,570 97,7,58,8 5,76,9, ,709,90 96,9,8,70 6,989,85, ,96,6 98,7,6,580,97,89, ,98,00 98,,7,67,8,9, ,979,0 98,67,7, 8,5,90,665 Toplam Ortalama Değer,,79 İlköğretim Eğitim İstatistikleri, İlköğretim Okullaşma Oranları (TUİK) Tablo de verilen toplam öğrenci sayılarına yıllar itibariyle bakıldığında düzenli bir dağılım gösterdiği görülmektedir. Fakat okullaşma oranında önemli oransal değişimler göze çarpmaktadır. Özellikle ADNKS ye geçişle birlikte 007 yılından itibaren net okullaşma oranında 6-7 puanlık artış gözlenmektedir. Sonuçta, öğrenci sayılarında genel itibariyle önemli bir değişme gözlenmezken, net okullaşma oranında ise 007 den itibaren bir artış söz konusudur. Tablo deki kayıt yaptırması gereken öğrenci sayılarının yanına okula başlama yaşına kadarki süreçte ölüm ve vatandaşlıktan çıkış nedeniyle kütükten düşen yıllık yaklaşık 5 bin civarındaki çocukta koyulduğunda aşağıdaki hesaplamalarda kullanılan doğum sayıları daha da kuvvetli hale gelmektedir. Bu sonuçlar, yeni doğum sayılarının düzgün aralıklarla yıllar itibariyle düştüğünü, ölüm sayılarının ise arttığını göstermektedir. Buna göre, Tablo de verilen yıllarına ait Türkiye nüfusunu oluşturan bileşenlerin ayrıntılı hesaplamalarında, yılları için Hoşgör ve Tansel (00) tarafından açıklanan doğum ve ölüm sayıları esas alınmıştır. Tablo de verilen yıllarına ilişkin Türkiye geneli toplam değişim sayılarına bakıldığında nüfus artışının küçük aralıklarda düşüş eğiliminde olduğu görülmektedir. Bu noktadan hareketle Tablo de verilen sayısal veriler, daha önce yayınlanan nüfus istatistikleriyle karşılaştırılmıştır (Tablo 5). Türk vatandaşlığından çıkan Şekil yıllarına ait Türkiye nüfus sayılarının karşılaştırılması 0 Gazi Üniversiteli Öğretim Üyeleri Derneği Bülteni

5 Tablo yıllarına ait Türkiye nüfus sayılarına etki eden bileşenlerin analizi Nüfus Sayıları Aralık Doğumlar Ölümler Doğal Değişim Gelen 5 Giden 6 Toplam Değişim 7 Nüfus Sayıları Aralık ,60,6,67,06 6,9,050,09 0,058 5a 0,869 6a,09,8 68,679, ,679,89,0,785 0,65,00,, 5a 50,56 6a,0,90 69,70, ,70,08,,505 5,80 995,675,8 5a 6,95 6a 98,06 70,68, ,68,5,78,87, ,9 69,669 5b 5,78 6a 97,80 7,656, ,656,55,89,6 9, ,66 5,8 5b 6,056 6a 96,69 7,6, ,6,9,96,5 7, ,7 9,80 5b 7,06 6b 96,0 7,58, ,58,60,05,900 6,0 959,859 8,0 5b 6,5 6b 9,808 7,5, ,5,068,05,78 5,067 95,76 6,00 5b 55,00 6c 9,68 75,6, ,6,686,0,9 6, 90,06,7 5b 9,56 6c 905,50 76,, ,,88,0,78 69,75 9,068 8,70 5b 5,900 6c 899,58 77,, ,,76,0,06 77,00 9,76,50 5b 5,8 6c 89, 78,5,88 0 Yukarıdaki resmi rakamlarla nüfus sayıları karşılaştırmalarında 000 yılı nüfus sayımı temel alınmıştır yılı itibariyle tespit edilen 67,50,98 nüfus sayısına, Aralık 000 yılı itibariyle ay 8 günlük nüfus artışı ilave edilmiş olup, hesaplamalarda 67,60,6 sayısı temel alınmıştır (DİE) yıllarına ait Türkiye geneli yurtiçi doğum istatistikleridir (Hoşgör ve Tansel, 00) yıllarına ait Türkiye geneli yurtiçi ölüm istatistikleridir (Hoşgör ve Tansel, 00). Doğal Değişim (Doğumlar - Ölümler) 5 Türk vatandaşlığına kabul edilen kişilerin sayılarıdır. 5a yıllarına ait Türk vatandaşlığına kabul edilenlerin sayılarıdır (NVİGM; Kadirbeyoğlu, Z., 009). 5b yıllarına ait Türk vatandaşlığına yeniden alınan ve vatandaşlık kazananların sayılarıdır (NVİGM). 6 Türk vatandaşlığından çıkmasına izin verilen yurtiçi ve yurtdışında yaşayan kişilerin sayılarıdır. 6a yıllarına ait Resmi Gazete de yayınlanan İçişleri Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu Kararlarıdır. 6b yıllarına ait NVİGM den alınan bilgiye göre Türk vatandaşlığından çıkanların sayılarıdır (Anadolu Haber Ajansı; 6c yıllarına ait Avrupa Komisyonu bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa Birliği İstatistik Ofisinin (EUROSTAT) yayınladığı istatistiklerde yer alan vatandaşlık verilerinden yararlanılmıştır. 7 Toplam Değişim (Doğal Değişim + Gelen - Giden) Tablo yıllarına ait Türkiye nüfus sayılarının karşılaştırılması YIL DİE Nüfus Sayımı EUROSTAT Nüfus US Census B. Nüfus NVİGM Nüfus ADNKS Nüfus Hesaplanan Nüfus Nüfus Artış Hızı Nüfus Artış ,60,6 67,895,58 67,9, ,60, ,88,069 68,0, ,679,89 5,6,09, ,770,06 69,79, ,70,08,87,0, ,69,009 70,58,65 7,7,0-70,68,5,08 98, ,60,009 7,6,5 7,57,00-7,656,55,79 97, ,59,97 7,67,80 7,9,6-7,6,9,6 96, ,689,56 7,76, 7,50,6-7,58,60, 96, ,586,56 7,767,86 75,7,570 70,586,56 7,5,068,80 9, ,57,00 75,79,86 76,75,08 7,57,00 75,6,686,5 9, ,56, 76,805,5-7,56, 76,,88,00 905, ,7,989 77,80, - 7,7,989 77,,76,78 899,58 0-7,7,69 78,785,58-7,7,69 78,5,88,58 89, yılları arası Avrupa Komisyonunun bünyesinde faaliyet gösteren EUROSTAT ın yayınladığı demografik istatistiklerdir ( Aralık itibariyle ele alınmıştır). United States Census Bureau nun yıllarına ait yayınladığı Türkiye demografik istatistikleridir. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından nüfus kütüklerine kayıtlı, yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bilgileri çerçevesinde hazırlanan yıllarına ait nüfus istatistikleridir. Yukarıdaki resmi rakamlarla nüfus sayıları karşılaştırmalarında 000 yılı nüfus sayımı temel alınmıştır yılı itibariyle tespit edilen 67,50,98 nüfus sayısına, Aralık 000 yılı itibariyle ay 8 günlük nüfus artışı ilave edilmiş olup, hesaplamalarda 67,60,6 sayısı temel alınmıştır (DİE). Cilt: Sayı: Mayıs 0

6 Şekil yıllarına ait Türkiye seçmen sayılarının karşılaştırılması kişilerin ne kadarının daha önce yurtdışında yaşadığı bilinmediği için hesaplamalarda ihmal edilmiştir. Tablo 5 de verilen istatistiklerle hesaplanan nüfus sayıları karşılaştırıldığında çelişkili bir durum ortaya çıkmaktadır. Nüfusa etki eden bileşenler bellidir, bunlar doğum ve ölüm sayıları ile vatandaşlığa kabul ve çıkış sayılarıdır. Bu sayıları bu denli farklı kılacak başka etmenler var mıdır? Eğer yoksa bu istatistiksel sonuç farklılıkları nereden kaynaklanmış olabilir? Tablo 5 de verilen sayıların grafiksel ifadesi Şekil de verilmiştir. Şekil de, 006 yılı itibariyle Türkiye nüfus sayılarında büyük bir kırılmanın yaşandığı açıkça görülmektedir. Özellikle 007 yılına bakıldığında, olması gereken nüfus sayısı (7,5,068 kişi) ile ADNKS nüfus sayısı (70,586,56 kişi) arasında,97,8 kişilik fark bulunmaktadır. Bu,97,8 kişi olması gereken nüfusun (78,5,88 kişi) %5,0 üne karşılık gelmektedir. Bu fark yılları arasında da küçük değişimlerle sürmüştür. Diğer taraftan, hesaplanan nüfus sayıları ile yıllarına ait EUROSTAT ın ( Aralık itibariyle) ve yıllarına ait US Census Bureau nun (yıl ortası itibariyle) yayınladığı sayılar arasında birbirine çok yakın paralel bir seyir söz konusudur. Daha önce DİE / TUİK den aldığı istatistikleri kullanan EUROSTAT ın, 006 yılındaki büyük kırılmanın ardından ADNKS nin yayınladığı sayıları kullanmaya başladığı görülmektedir. Üzerinde durulması gereken diğer önemli bir konu ise 000 yılından sonra yapılan seçimler öncesinde, YSK tarafından ilan edilen seçmen sayılarındaki değişim oranlarıdır. Seçim yılları itibariyle YSK tarafından yayınlanan seçmen sayıları ile daha önce Tablo 5 de verilen olması gereken nüfus sayıları ve nüfus artış sayılarına paralel olarak seçmen sayılarındaki artışlar hesaplanmış olup, olması gereken seçmen sayıları ile nüfus / seçmen sayısı oranları Tablo 6 ve Tablo 7 de verilmiştir. Tablo 6 da verilen 000 yılı genel nüfus sayımında tespit edilen yeni seçmen sayılarına topluca bakıldığında, yıllar bazında seçmen sayılarının birbirine yakın oranlarda seyrettiği görülmektedir. Tablodaki sayıların hesaplanmasında Türk vatandaşlığına kabul edilen ve vatandaşlıktan çıkmasına izin verilen kişiler hesaplamalara doğrudan yansıtılmıştır. Tablo 7 de verilen sayılara bir bütünlük içinde bakıldığında, özellikle 007 yılından itibaren nüfus sayılarında yaşanan kırılmanın seçmen sayılarında da görüldüğü, sonuçta bu durumun seçmen sayılarında da önemli farklılıklara neden olduğu anlaşılmaktadır. Tablo 7 de verilen sayılar arasındaki farklılıkların grafiksel ifadesi Şekil de verilmiştir. Şekil ye göre, seçmen sayıları arasındaki fark 007 yılında 7,090,0 kişi ve 008 yılında ise 7,956,6 kişiye yükselmiş olup, bu fark 009 yılında,80,79 kişiye, 00 yılında,86,98 kişiye ve 0 yılında ise,95, kişiye düşerek azalma eğilimi göstermiştir. Şekil ve Şekil de verilen grafikler karşılaştırıldığında NVİGM, TÜİK ve YSK tarafından yayınlanan nüfus ve seçmen istatistiklerinin birbirleriyle çeliştiği açıkça görülmektedir. Buna göre, Şekil de verilen nüfus sayıları, hesaplanan nüfus sayılarına paralel bir seyir izlerken, Şekil de verilen seçmen sayılarında aşağı yönlü büyük bir kırılma vardır. Sonuçta, bu büyüklükte bir kırılmanın olmaması gerektiği düşünülmektedir. Sonuç ve tartışma Bu çalışmada, Türkiye Cumhuriyetinin ilgili kurum ve kuruluşları tarafından yayınlanan nüfus ve seçmen istatistikleri karşılaştırmalı olarak kontrol edilmiş olup, elde edilen sonuçlar sırasıyla aşağıda verilmiştir. Gazi Üniversiteli Öğretim Üyeleri Derneği Bülteni

7 Tablo yıllarına ait Türkiye nüfusu içindeki yeni seçmen sayıları YIL Yeni Seçmen Ölümler Doğal Değişim Gelen Giden 5 Toplam Değişim 6 000,50,995 6,9,0,06 0,058 a 0,869 5a,09,50 00,08,685 0,65 998,0, a 50,56 5a 989,090 00,9,89 5,80,00,009,8 a 6,95 5a 989,95 0 0,,5,995,00,59 69,669 b 5,78 5a,09,07 00,78,899 9,796 99,0 5,8 b 6,056 5a 95, 005,5,9 7,898 9,59 9,80 b 7,06 5b 96,8 006,09,97 6,0 96,90 8,0 b 6,5 5b 95, ,8,89 5,067 87, 6,00 b 55,00 5c 788,0 008,57,05 6, 99,99,7 b 9,56 5c 960,88 009,,85 69,75 8,770 8,70 b 5,900 5c 808,0 00,87,9 77,00 90,9,50 b 5,8 5c 880, Genel Nüfus Tespiti kitabının -6 ıncı sayfalarında tek yaş aralığına göre yıllar bazında verilen ayrıntılı nüfus istatistikleridir (DİE) yıllarına ait Türkiye geneli yurtiçi ölüm istatistikleridir (Hoşgör ve Tansel, 00). Doğal Değişim (Yeni Seçmenler - Ölümler) Türk vatandaşlığına kabul edilen kişilerin sayılarıdır. a yıllarına ait Türk vatandaşlığına kabul edilenlerin sayılarıdır (NVİGM; Kadirbeyoğlu, Z., 009). b yıllarına ait Türk vatandaşlığına yeniden alınan ve vatandaşlık kazananların sayılarıdır (NVİGM). 5 Türk vatandaşlığından çıkmasına izin verilen yurtiçi ve yurtdışında yaşayan kişilerin sayılarıdır. 5a yıllarına ait Resmi Gazete de yayınlanan İçişleri Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu Kararlarıdır. 5b yıllarına ait NVİGM den alınan bilgiye göre Türk vatandaşlığından çıkanların sayılarıdır (Anadolu Haber Ajansı; 5c yıllarına ait Avrupa Komisyonu bünyesinde faaliyet gösteren EUROSTAT ın yayınladığı istatistiklerde yer alan vatandaşlık verilerinden yararlanılmıştır. 6 Toplam Değişim (Doğal Değişim + Gelen - Giden) Tablo yıllarına ait Türkiye seçmen sayılarının karşılaştırılması YIL DİE Nüfus Sayımı YSK Seçmen Hesaplanan Seçmen Hesaplanan Nüfus Seçmen Artış Nüfus / Seçmen Oranı ,60,6 -,058,85 67,60,6,09,50 6, ,07,9 68,679,89 989,090 6, 00 -,9,556 5,07,8 69,70,08 989,95 6, ,056,75 70,68,5,09,07 65,6 00 -,55,9 7,0,76 7,656,55 95, 65, ,97,9 7,6,9 96,8 65, ,87,7 7,58,60 95,879 66, 007 -,57,8 9,66,97 7,5, ,0 66, ,665,9 50,6,85 75,6, ,88 67, ,09,6 5,9,75 76,,88 808,0 67,7 00-9,6,69 5,0,50 77,,76 880,55 67,7 0-50,7, 5,90,775 78,5,88 880,55 68, Genel Nüfus Tespiti kitabının -50 inci sayfalarında tek yaş aralığına göre yıllar bazında verilen ayrıntılı nüfus istatistikleridir yılı itibariyle tespit edilen 67,50,98 nüfus sayısına, Aralık 000 yılı itibariyle ay 8 günlük nüfus artışı ilave edilmiş olup, hesaplamalarda 67,60,6 sayısı temel alınmıştır (DİE) , ve.06.0 tarihlerinde yapılan Genel Seçimler, ve tarihlerinde yapılan Mahalli İdareler Seçimleri ile ve tarihlerinde yapılan Halkoylamaları öncesinde Yüksek Seçim Kurulunun açıkladığı seçmen sayılarıdır. 0 yılı istatistikleri açıklanmadığı için 00 yılı seçmen artışı temel alınmıştır. Cilt: Sayı: Mayıs 0

8 Şekil. 985, 990 ve 000 yılı Türkiye genel nüfus sayımı sonuçları ile 0 ADNKS ve 0 hesaplanan nüfus sayısının yıllık bazda karşılaştırılması Tablo , 990 ve 000 yılı Türkiye genel nüfus sayımı sonuçları ile 0 ADNKS ve 0 hesaplanan nüfus sayısının yıllık bazda karşılaştırılması Yıllar Nüfus Sayıları Fark Yıllık Nüfus Artış ,66,65-56,7,05 5,808,8 5,808,8 / 5:,6,676 DİE -DİE ,7,05-67,50,98,057,99,057,99 / 0:,05,79 DİE -DİE ,50,98-7,7,69 7,9,85 7,9,85 / : 65,95 DİE -ADNKS ,50,98-78,5,88 5 0,60,86 0,60,86 / : 96,078 DİE -Hesaplanan 5 Elde edilen sonuçlara göre, NVİGM, TÜİK ve YSK tarafından yayınlanan nüfus ve seçmen sayısı bilgilerinin birbirleriyle çeliştiği, Aralık 0 tarihi itibariyle Türkiye nüfusunun 78,5,88 kişi ve seçmen sayısının ise 5,90,775 kişi olduğu tespit edilmiştir. Belirlenen bu 78,5,88 kişiden oluşan Türkiye nüfus sayısını, Temmuz 0 tarihi itibariyle CIA nın yayınladığı 79,79,6 sayısı güçlü bir şekilde desteklemektedir. Ayrıca Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından Kasım 00 da basılan Hoşgör ve Tansel in 050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim adlı kitabında Türkiye nüfusu, 0 yılı itibariyle orta düzey nüfus projeksiyonunda 78,79,857 olarak açıklanmıştır. Bu önemli çalışmadaki sonuçlar da hesaplanan 78,5,88 sayısını desteklemektedir. 985 (50,66,65), 990 (56,7,05) ve 000 yılı (67,50,98) Türkiye genel nüfus sayımı sonuçları ile yukarıda hesaplanan Türkiye nüfus sayısının (78,5,88) karşılaştırmaları Tablo 8 de ve karşılaştırılan nüfus sayılarının grafiksel ifadesi ise Şekil de verilmiştir. Tablo 8 e göre, 985 ve 990 genel nüfus sayımı sonuçlarına bakıldığında nüfus artışının yıl bazında,6,676 kişi, yine 990 ve 000 genel nüfus sayımı sonuçlarına bakıldığında nüfus artışının yıl bazında,05,79 kişi olduğu görülmektedir. Ancak 000 genel nüfus sayımı ile 0 ADNKS nüfus sayısına bakıldığında nüfus artışının yıllık 65,95 kişi olduğu, buna karşın 000 genel nüfus sayımı ile 0 hesaplanan nüfus sayısına bakıldığında ise nüfus artışının yıllık 96,078 kişi olduğu görülmektedir. Sonuçta 985, 990 ve 000 Türkiye genel nüfus sayımı sonuçları ile hesaplanan nüfus sayısı birbirine yakın artış gösterirken, 0 hesaplanan nüfus sayısı ile 0 ADNKS sonucu arasında,,579 kişilik eksi yönde bir fark çıkmaktadır. Bu sonuçlar bir kez daha hesaplanan 78,5,88 nüfus sayısını güçlü bir şekilde desteklemektedir. Diğer taraftan, 007 yılı nüfus sayısı sonuçlarına bakıldığında büyük bir kırılmanın yaşandığı ve buna göre olması gereken nüfus sayısı (7,5,068 kişi) ile ADNKS nüfus sayısı (70,586,56 kişi) arasında,97,8 kişilik bir farkın bulunduğu görülmektedir. Bu,97,8 kişilik fark olması gereken nüfusun (78,5,88 kişi) %5,0 üne karşılık gelmektedir. Kayıt sistemindeki eksik kapsamlar nedeniyle oluştuğu anlaşılan bu farkın yılları arasında da bir miktar düşüşle devam ettiği görülmektedir. Bir diğer önemli sonuç olarak seçmen sayılarına bakıldığında, olması gereken seçmen sayıları ile açıklanan seçmen sayıları arasındaki fark 007 yılında 7,090,0 kişiye ve 008 yılında ise 7,956,6 kişiye yükselmiş olup, bu fark 009 yılında,80,79 kişiye, 00 yılında,86,98 kişiye ve 0 yılında ise,95, kişiye düşerek azalma eğilimi göstermiştir. Elde edilen bu sonuçlar TÜİK ve YSK nın yayınladığı istatistiklerin kayıt sistemindeki eksik kapsamlar nedeniyle birbirleriyle çeliştiğini göstermektedir. Bir başka sonuç olarak, 000 ve 0 yılları itibariyle Türkiye nüfus ve seçmen sayılarındaki artış oranlarının karşılaşmaları Tablo 9 da verilmiştir. Buna göre, 000 ve 0 yılları arasındaki yılda seçmen sayıları 0,,9 (%,5) kişi artarken, nüfus sayılarındaki artış oranı ise 7,9,85 (%0,65) kişide kalmıştır. Bu sonuç Türkiye yurtiçi nüfus sayısındaki artışın seçmen sayısına göre çok Gazi Üniversiteli Öğretim Üyeleri Derneği Bülteni

9 Şekil yılları nüfus ve seçmen sayılarının artış durumları Tablo ve 0 yılları itibariyle Türkiye nüfus ve seçmen sayılarındaki artış oranlarının karşılaştırılması Nüfus ve Seçmen Sayıları Artış Oranı Türkiye Nüfus 7,7,69-67,50,98 7,9,85 (%0,65) ADNKS - DİE Türkiye Seçmen 5,90,775 -,058,85 0,,9 (%,5) YSK Hesaplanan - DİE daha düşük düzeyde kaldığını göstermektedir. Yukarıda tespit edilen 0 yılı için,,579 kişilik kayıt sistemindeki eksik kapsamlarda hesaplamaya dahil edildiğinde, belirlenen 78,5,88 sayısı bir kez daha desteklenmektedir. Tüm bu sonuçların ışığında yukarıdaki hesaplanan nüfus ve seçmen sayılarına birlikte bakıldığında artışların seçim yılları bazında birbirine çok yakın paralel bir seyir izlediği görülmektedir (Şekil ). Şekil e göre, seçim yılları bazında nüfus ve seçmen sayıları arasındaki farklılıkların sırasıyla 00 de,66,76 kişi (%6,6), 00 de,65,9 kişi (%65,6), 007 de,86,77 kişi (%66,6), 008 de,85,0 kişi (%67,0), 009 da,9,6 kişi (%67,7), 00 da,9,76 kişi (%67,7) ve 0 de ise,95,07 kişi (%68,07) olduğu görülmektedir. Buna göre, seçim yılları bazında olması gereken nüfus ve seçmen sayıları arasındaki farklılıklar birbirine çok yakın düzeylerde değişim gösterirken, nüfus içindeki seçmen sayısı oranı ise beklenen düzeyde düzgün değişen artışlar göstermektedir. Bu sonuçlar, hesaplanan nüfus ve seçmen sayılarındaki değişimin geçerliliğini kuvvetlendirmiş olup, bu çalışmanın ana yaklaşımını destekler nitelikte bulunmuştur. Yukarıdaki sonuçlar, son yıllarda yazılı ve görsel basında sürekli gündeme getirilen nüfus ve seçmen sayılarındaki artış ve azalış oranlarıyla ilgili kuşkuları destekler niteliktedir. Bu çalışmayla iyice kuvvetlenen kuşkuların ortadan kaldırılabilmesi için en kısa zamanda şeffaf ve güvenilir bir ortamda bizzat adreslere gidilerek Türkiye Genel Nüfus Sayımının yapılmasında büyük yarar görülmektedir. Kaynaklar ADNSK, yılları arası yayınlanan Türkiye geneli nüfus istatistikleri. Amerikan Haberalma Teşkilatı nın (CIA) 0 yılı Türkiye raporu. Amerikan Nüfus Sayımı Bürosunun (United States Census Bureau) yıllarına ait yayınladığı Türkiye demografik istatistikleri. DİE, 000 yılı Genel Nüfus Tespiti, İdari Bölünüş Kitabı. EUROSTAT, yıllarına ait Avrupa Komisyonu bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa Birliği İstatistik Ofisinin yayınladığı demografik istatistikler. Hoşgör, Ş. ve Tansel, A., 050 ye doğru nüfusbilim ve yönetim: Eğitim işgücü, sağlık ve sosyal güvenlik sistemlerine yansımalar, TÜSİAD - UNFPA, Yayın No: TÜSİAD-T/00//505, Kasım 00, 99 sayfa. Kadirbeyoğlu, Z., Changing conceptions of citizenship in Turkey, Citizenship Policies in the New Europe, Expanded and Updated Edition, IMISCOE Research, Amsterdam University Press, Amsterdam, Page 9-8, 009. Nüfus ve seçmen sayılarıyla ilgili yazılı ve görsel basında yer alan çeşitli haberler. NVİGM, Nüfus sayıları ve Türk vatandaşlığına kabul edilen ve vatandaşlıktan çıkmasına izin verilen kişilerin istatistikleri. Resmi Gazete, yıllarına ait vatandaşlık ile ilgili yayınlanan İçişleri Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu Kararları. YSK, 00-0 yıllarına ait açıklanan seçmen istatistikleri. Tarhan, E.Ü., Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı na verilen soru önergesi, T.B.M.M. CHP Grup Başkanlığı, Tarih: , Sayı: 567. TÜİK, yılları arası yayınlanan Türkiye geneli doğum ve ölüm istatistikleri. TUİK, yılları arası yayınlanan ilköğretim eğitim istatistikleri ve ilköğretim okullaşma oranları istatistikleri. Cilt: Sayı: Mayıs 0 5

2050 YE DOĞRU NÜFUSBİLİM VE YÖNETİM:

2050 YE DOĞRU NÜFUSBİLİM VE YÖNETİM: TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER NÜFUS FONU 2050 YE DOĞRU NÜFUSBİLİM VE YÖNETİM: EĞİTİM SİSTEMİNE BAKIŞ Prof. Dr. Yüksel KAVAK Kasım 2010 Yayın No. TÜSİAD-T/2010/11/506 Meşrutiyet

Detaylı

YALOVA İŞGÜCÜ PİYASASI ANALİZİ RAPORU. Türkiye'de İstihdam Oranları, 2011 68,2 65,1 63,7 51,8 45,0 41,9 36,2 25,6 20,7 KADIN KADIN KADIN ERKEK ERKEK

YALOVA İŞGÜCÜ PİYASASI ANALİZİ RAPORU. Türkiye'de İstihdam Oranları, 2011 68,2 65,1 63,7 51,8 45,0 41,9 36,2 25,6 20,7 KADIN KADIN KADIN ERKEK ERKEK TOPLAM ERKEK KADIN TOPLAM ERKEK KADIN TOPLAM ERKEK KADIN 25,6 20,7 45,0 41,9 36,2 51,8 2 0 1 2 65,1 63,7 68,2 Türkiye'de İstihdam Oranları, 2011 80,0 70,0 60,0 YALOVA 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 İŞGÜCÜ

Detaylı

2013 2017 STRATEJİK PLANI ANKARA 2012

2013 2017 STRATEJİK PLANI ANKARA 2012 2013 2017 STRATEJİK PLANI ANKARA 2012 2013 2017 STRATEJİK PLANI ANKARA 2012 SUNUŞLAR TANIMLAR İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 2 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 3 UYGULANAN METOTLAR 4 DURUM ANALİZİ 4.1 Tarihi Gelişim 4.2

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI YAŞLANMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI YAŞLANMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI YAŞLANMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-9041-00-3 YAYIN NO: KB: 2900 - ÖİK: 740 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara

Detaylı

Sosyal Güvenlik Reformu ve Finansmanla İlgili Beklentiler. Reform in the Turkish Social Security System and Expectations About Financing

Sosyal Güvenlik Reformu ve Finansmanla İlgili Beklentiler. Reform in the Turkish Social Security System and Expectations About Financing Sosyal Güvenlik Reformu ve Finansmanla İlgili Beklentiler Reform in the Turkish Social Security System and Expectations About Financing Yusuf ALPER Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Detaylı

Dicle Bölgesi. Sosyal Durum Raporu. T.C. Dicle Kalkınma Ajansı Araştırma Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi

Dicle Bölgesi. Sosyal Durum Raporu. T.C. Dicle Kalkınma Ajansı Araştırma Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi Dicle Bölgesi Sosyal Durum Raporu T.C. Dicle Kalkınma Ajansı Araştırma Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi 2010 İçindekiler 1. GİRİŞ...6 2. NÜFUS... 10 2.1 Demografik Nitelikler... 13 2.2 Göç...

Detaylı

Devlet Tarafından Verilen Sosyal Yardımlarda Mükerrerliğin Hesaplanması

Devlet Tarafından Verilen Sosyal Yardımlarda Mükerrerliğin Hesaplanması Ahmet Fatih Ortakaya* Gamze Torun** Özet Yoksullukla mücadele alanında ülkemizde pek çok kamu kurum ve kuruluşu farklı muhtaçlık ölçütlerine göre, ayni ve nakdi yardımlar ile yoksul bireylere ve hanelere

Detaylı

Türkiye'de KOBİ lere Yapılan Destekler ve İstihdam Üzerindeki Etkileri

Türkiye'de KOBİ lere Yapılan Destekler ve İstihdam Üzerindeki Etkileri Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 23, 2012, 105-126 Recep ULUSOY Reyhan AKARSU Türkiye'de KOBİ lere Yapılan Destekler ve İstihdam Üzerindeki Etkileri Support for SME s in Turkey and

Detaylı

İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması

İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması TÜRKİYE İŞ KURUMU İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması İnsan TUNALI Avrupa Komisyonu na sunulmak üzere İngilizce olarak hazırlanan rapordan Türkçe ye çevrilmiştir. 1

Detaylı

Engellilere Yönelik Harcamaları İzleme Kılavuzu NURHAN YENTÜRK - VOLKAN YILMAZ

Engellilere Yönelik Harcamaları İzleme Kılavuzu NURHAN YENTÜRK - VOLKAN YILMAZ Engellilere Yönelik Harcamaları İzleme Kılavuzu NURHAN YENTÜRK - VOLKAN YILMAZ STK lar İçin Engellilere Yönelik Harcamaları İzleme Kılavuzu N URHAN YENTÜRK VOLKAN YILMAZ STK lar İçin Engellilere Yönelik

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014 1980 SONRASI YOKSULLUKLA MÜCADELENİN BAŞLICA ARACI OLARAK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU NUN KURULUŞ VE VARLIK NEDENLERİNE İLİŞKİN BAZI TESPİTLER 1 Yılmaz DEMİRHAN Yrd. Doç. Dr. Dicle Üniversitesi

Detaylı

Doğal Nüfus Artış Hızı

Doğal Nüfus Artış Hızı Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Türkiye nin Demografik Dönüşümü Doğurganlık, Aile Planlaması, Anne Çocuk Sağlığı ve Beşş Yaş Altı Ölümlerdeki Değişimler: 1968 20088 Binde 50 45 40 35 30

Detaylı

KAMUDA E-DÖNÜŞÜM ARAŞTIRMALARI VE TÜRKİYE İÇİN SONUÇLAR E-Transformation Studies in Public Administration and Implications for Turkey

KAMUDA E-DÖNÜŞÜM ARAŞTIRMALARI VE TÜRKİYE İÇİN SONUÇLAR E-Transformation Studies in Public Administration and Implications for Turkey Polis Bilimleri Dergisi Cilt:15 (1) Turkish Journal of Police Studies Vol: 15 (1) KAMUDA E-DÖNÜŞÜM ARAŞTIRMALARI VE TÜRKİYE İÇİN SONUÇLAR E-Transformation Studies in Public Administration and Implications

Detaylı

TÜRKİYE NÜFUSUNA GÜNCEL BAKIŞ

TÜRKİYE NÜFUSUNA GÜNCEL BAKIŞ TÜRKİYE NÜFUSUNA GÜNCEL BAKIŞ Bu rapor Nüfusbilim Derneği nin Güncel Nüfus Tartışmaları Çalışma Grubu nun ürünüdür. Çalışma grubu Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu nun mali katkıları ile yürütülmüştür. Raporu

Detaylı

İÇİNDEKİLER RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI GENEL BİLGİLER...1 İSTATİSTİK ÇALIŞMALARI... 6

İÇİNDEKİLER RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI GENEL BİLGİLER...1 İSTATİSTİK ÇALIŞMALARI... 6 İÇİNDEKİLER RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI (2007-2011) NIN UYGULANMASINA DAİR BAKANLAR KURULU KARARI...iii TABLOLAR LİSTESİ...vii KISALTMALAR LİSTESİ...viii BİRİNCİ BÖLÜM RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI GENEL BİLGİLER...1

Detaylı

İLKÖĞRETİME ZAMANINDA KAYDOLMAMA: NEDENLERİ VE ÖNLENMESİ İÇİN ÖNERİLER

İLKÖĞRETİME ZAMANINDA KAYDOLMAMA: NEDENLERİ VE ÖNLENMESİ İÇİN ÖNERİLER İLKÖĞRETİME ZAMANINDA KAYDOLMAMA: NEDENLERİ VE ÖNLENMESİ İÇİN ÖNERİLER İLKÖĞRETİME ZAMANINDA KAYDOLMAMA: NEDENLERİ VE ÖNLENMESİ İÇİN ÖNERİLER Türkiye de İlköğretime Zamanında Kaydolmama Sorununun En Fazla

Detaylı

TÜRKİYE DE RESMİ SENDİKALAŞMA İSTATİSTİKLERİNİN SORUNLARI ÜSTÜNE *

TÜRKİYE DE RESMİ SENDİKALAŞMA İSTATİSTİKLERİNİN SORUNLARI ÜSTÜNE * TÜRKİYE DE RESMİ SENDİKALAŞMA İSTATİSTİKLERİNİN SORUNLARI ÜSTÜNE * Aziz ÇELİK ** Kuvvet LORDOĞLU *** ABSTRACT There is a serious confusion on the union density and trade union membership statistics in

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Mayıs 2009 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006 2010) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Mayıs 2009 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006

Detaylı

T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı. Birleşmiş Milletler Mukim Koordinatörlüğü

T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı. Birleşmiş Milletler Mukim Koordinatörlüğü Bu rapor T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı koordinatörlüğünde Birleşmiş Milletler Mukim Koordinatörlüğü nün teknik desteği ile hazırlanmıştır. T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilâtı

Detaylı

TÜRKİYE DE KALKINMA AJANSLARININ İDARİ TEŞKİLAT İÇİNDEKİ YERİ

TÜRKİYE DE KALKINMA AJANSLARININ İDARİ TEŞKİLAT İÇİNDEKİ YERİ TÜRKİYE DE KALKINMA AJANSLARININ İDARİ TEŞKİLAT İÇİNDEKİ YERİ Müzeyyen EROĞLU * Melike KUM ** ÖZ Türkiye de bölgeler arası gelişmişlik farklarının giderek artması, kalkınma ajanslarını bu sorunun giderilebilmesi

Detaylı

TÜRKİYE NİN KAMU SOSYAL KORUMA HARCAMALARININ KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZİ. SOSYAL POLİTİKA FORUMU* Nisan, 2007. Prof. Dr. Ayşe Buğra Sinem Adar

TÜRKİYE NİN KAMU SOSYAL KORUMA HARCAMALARININ KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZİ. SOSYAL POLİTİKA FORUMU* Nisan, 2007. Prof. Dr. Ayşe Buğra Sinem Adar TÜRKİYE NİN KAMU SOSYAL KORUMA HARCAMALARININ KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZİ SOSYAL POLİTİKA FORUMU* Nisan, 2007 Prof. Dr. Ayşe Buğra Sinem Adar * Bu rapor, Sosyal Politika Forumu Sosyal Politikaları İzleme

Detaylı

Türkiye de Nüfus ve Nüfus Politikaları: Öngörüler ve Öneriler

Türkiye de Nüfus ve Nüfus Politikaları: Öngörüler ve Öneriler Türkiye de Nüfus ve Nüfus Politikaları: Öngörüler ve Öneriler Mehmet Ali Eryurt * - Şebnem Beşe Canpolat ** - İsmet Koç *** Özet: Türkiye de yaşanan demografik dönüşüm sürecini dün-bugün-yarın bağlantısı

Detaylı

e-devlet Hizmetlerinin İnternet Vasıtasıyla Sunumunun Değerlendirilmesi

e-devlet Hizmetlerinin İnternet Vasıtasıyla Sunumunun Değerlendirilmesi TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu XV e-devlet Hizmetlerinin İnternet Vasıtasıyla Sunumunun Değerlendirilmesi Mayıs 2013 TBD Kamu-BİB e-devlet Hizmetlerinin İnternet Vasıtasıyla Sunumunun Değerlendirilmesi

Detaylı

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 2011-2015 STRATEJİK PLAN. Aralık 2010 - Ankara

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 2011-2015 STRATEJİK PLAN. Aralık 2010 - Ankara Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 2011-2015 STRATEJİK PLAN Aralık 2010 - Ankara Bakan Sunuşu Geçtiğimiz 10 yılın son çeyreği, dünyada ekonomik veriler açısından sıkıntılı geçen, küresel ekonomik kriz in

Detaylı

TÜRKİYE DE ELEKTRONİK KAMU İHALE SİSTEMİNDE KURUMSAL YÖNETİM VE BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİĞİN ÖNEMİ

TÜRKİYE DE ELEKTRONİK KAMU İHALE SİSTEMİNDE KURUMSAL YÖNETİM VE BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİĞİN ÖNEMİ TÜRKİYE DE ELEKTRONİK KAMU İHALE SİSTEMİNDE KURUMSAL YÖNETİM VE BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİĞİN ÖNEMİ Meltem YILDIRIM İMAMOĞLU 1 Dr. İzzet Gökhan ÖZBİLGİN 2 Özet: E-devlet çalışmalarının yaygınlaşması ve kamu

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

gündem Vadeli İşlemlerde Yeni Dönem İMKB de Yabancı Yatırımcılar BES te Son Gelişmeler gündem sermaye piyasasında Sayı 24 Sayfa 1 Ağustos 2004

gündem Vadeli İşlemlerde Yeni Dönem İMKB de Yabancı Yatırımcılar BES te Son Gelişmeler gündem sermaye piyasasında Sayı 24 Sayfa 1 Ağustos 2004 Sayı 24 Sayfa 1 Ağustos 2004 sermaye piyasasında ISSN 1304-8155 Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Vadeli İşlemlerde Yeni Dönem Borsa Uzmanları Derneği ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası

Detaylı

KAMU MÜDAHALELERİNİN 2008-2013 DÖNEMİNDEKİ DEĞER BAZINDA İLK 100 İLAÇ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ANALİZİ

KAMU MÜDAHALELERİNİN 2008-2013 DÖNEMİNDEKİ DEĞER BAZINDA İLK 100 İLAÇ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ANALİZİ KAMU MÜDAHALELERİNİN 2008-2013 DÖNEMİNDEKİ DEĞER BAZINDA İLK 100 İLAÇ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ANALİZİ Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Raporu-I Ekonomik Değerlendirmeler ve Bilgi Yönetimi Başkan Yardımcılığı

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE AB NİN YENİ ÜYE ÜLKELERİYLE TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK BİR İNCELEME

AB MALİ YARDIMLARI VE AB NİN YENİ ÜYE ÜLKELERİYLE TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK BİR İNCELEME T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI AB MALİ YARDIMLARI VE AB NİN YENİ ÜYE ÜLKELERİYLE TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK BİR İNCELEME YÜKSEK LİSANS TEZİ İkbal YEĞEN Tez

Detaylı