İZMİR İL GENEL MECLİSİ İL ÖZEL İDARELERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İZMİR İL GENEL MECLİSİ İL ÖZEL İDARELERİ"

Transkript

1 İZMİR İL GENEL MECLİSİ İL ÖZEL İDARELERİ 1

2 TARİHÇE Özel idare, ilk defa 1864 yılında kurulan (ülkemizde ilk vilayet olan), Tuna vilayeti için çıkarılan nizamnamede yer almıştır Anayasasında da mahalli idare anlayışı görülmektedir. Meclisin yılda bir kez toplanması öngörülüyor. Bu anayasaya bağlı olarak çıkarılması öngörülen TEŞKİLİ VİLAYET KANUNU 2. Abdülhamit in millet meclisini dağıtması nedeniyle çıkmıyor. Bu taslakta 1. bölüm ilin genel idaresine, 2. bölüm ilin özel idaresine ait bulunuyor de meşrutiyet ilanıyla 1876 anayasası yürürlüğe giriyor de ise İDARE-İ UMUMİYE-İ VİLAYET KANUNU MUVAKATI yürürlüğe giriyor. Bu kanunda; 1-74 maddeler genel idareleri, 75 md.den sonrası özel idareleri düzenliyor. Kanunun bu ikinci bölümü günümüze kadar geliyor anayasasında il özel idareleri yer alıyor yerel seçimleri sonrasında değiştirilerek 3360 sayılı kanun, 2005 yılında ise 5302 sayılı yasa olarak devam ediyor. 2

3 İLGİLİ MEVZUAT 5302 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 3202 KÖYE YÖNELİK HİZMETLER HAKKINDA KANUN 5355 MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU 5018 KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İL GENEL MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 3

4 ORGANLAR Özel İdarenin başı VALİ Yürütme vali adına GENEL SEKRETER İç denetim birimi Karar organı İGM 4

5 İL ÖZEL İDARELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ 5302 sayılı yasanın 6.maddesi ; mahalli ve müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) Gençlik ve spor sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; ilin ÇDP, bayındırlık ve iskan, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk öğretim kurumlarına arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde, b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında, yapmakla görevli ve yetkilidir. İllerimizde ana yatırım ve hizmet birimleri ( belediler dışında ) il özel idareleri olmuştur. 5

6 İL GENEL MECLİSİNİN GÖREV VE YETKİLERİ 5302 sayılı yasanın 10.maddesi ; 1. Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını kabul etmek 2. Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek 3. ÇDP ve imar planlarını onaylamak 4. Borçlanmaya karar vermek 5. Bütçe içi işletmeler ile Türk ticaret kanununa göre ortaklıklar kurmaya karar vermek 6. Taşınmaz alımı, satımı, trampa, tahsisine karar vermek 7. Şartlı bağışları kabul etmek 8. Yatırımlara, yap-işlet devret modelini uygulamaya, özelleştirmeye karar vermek 9. Encümen ve ihtisas komisyonlarını seçmek 10.Yönetmelikleri kabul etmek 11.Kadro ihdas, iptal ve değişimini kabul etmek 12.Mahalli idare birlikleri ile işbirliğine karar vermek 13.Birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya karar vermek 14.İl özel idare hizmetleri için ücret tarifesini belirlemek 6

7 MİSYON İlimizin; eğitim, sağlık, kırsal kalkınma, tarım, gençlik, spor, çevre, kültür, turizm ve sosyal hizmetlerini en üst düzeyde eşit ve şeffaf sunarak, yatırımlarda kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamaktır. Bu hizmet sunumuyla; İzmir halkının hayat standardını yükseltmek, mutluluk ve memnuniyeti için çalışmaktır. VİZYON Çağdaş ve katılımcı bir anlayışla ilimizin değişim ve gelişimine öncülük ederek, doğayı ve çevreyi koruyarak, kent estetiğine önem vererek, karakteristik mekanları koruyup geliştirerek dünya kenti İzmir i yaratan, ülkemizde ve bölgemizde öncü bir kurum olmaktır. 7

8 İZMİR İL GENEL MECLİSİ CHP GRUP BAŞKANLIĞI ÇALIŞMALARI 8

9 29.Mart.2009 tarihinde yapılan yerel yönetim seçimlerinde İl Genel Meclisinde partilerin aldığı oylar ve oranları Seçmen sayısı Sayılan oy sayısı Geçerli oy sayısı Geçerli oy oranı % 97,95 Katılım oranı % 85,13 CHP % 48,30 AKP % 29,02 MHP % 9,69 DTP % 3,58 DSP % 2,72 Diğerleri İzmir İl Genel Meclisinde partilerin temsil edildikleri sayılar CHP 93 AKP 40 MHP 3 Toplam 136 9

10 ENCÜMEN ÇALIŞMALARIMIZ Seçilmiş İl encümenlerini tamamı grubumuz üyesidir. (5 Kişi) İl Encümenlerimizin konulara hakim olmaları sonucunda il encümenindeki konuların tamamına yakını oybirliği ile karar altına alınmaktadır. İl encümeni kararlarında ilgili ilçedeki üyelerimizin ve parti örgütümüzün isteklerini ön planda tutmaktayız. Özellikle köylere yapılacak işlerle ilgili alınacak kararlarda encümen üyelerimiz yerinde inceleme yaparak aynı zamanda siyasi çalışma yapmaktadırlar. İl encümeni üyelerimiz örgütlerimiz ve üyelerimizden gelen talepleri yasal çerçeve içinde takip edip sonuçlandırmaktadırlar 10

11 KOMİSYONLARIMIZ ( 20 Adet ) 1- Plan ve Bütçe 11- Gençlik ve spor 2- İmar ve Bayındırlık 12- Özel İdare Varlıkları 3- Eğitim 13- Tanıtım ve özlük işleri 4- Çevre ve Sağlık 14- Enerji ve Doğal Kaynaklar 5- Köye Yönelik Hizmetler 15- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 6- Tarım ve Hayvancılık 16- Kadın ve Erkek eşitliği 7- Sosyal Hizmetler 17- Sanayi Ticaret ve Esnaf 8- Aile Çocuk ve Engelliler 18- Sivil Savunma ve Afet Yönetimi 9- Hukuk 19- Avrupa Birliği ve uluslar Arası İlişkiler 10- Kültür ve Turizm 20- Ar-ge Plan ve Bütçe ile İmar ve Bayındırlık komisyonlarının 5 er, diğer komisyonlarımızın 4 er üyesi Partilimizdir. 11

12 KOMİSYON ÇALIŞMALARIMIZ Komisyonlarımız tüm çalışmalarına demokratik kitle örgütlerini katarak, onların görüş ve önerilerini alarak başlamış ve böyle de devam etmektedir. Komisyonlarımız parti programımız doğrultusunda gündem oluşturarak çalışmalarına devam etmektedir. Grup üyelerimiz, komisyon çalışmalarında grubumuzdaki eğilimlere göre görüş oluşturmakta ve bunlar komisyon raporlarına yansımaktadır. Grup üyelerimiz komisyon çalışmalarında ilgili ilçedeki üyelerimize ve ilçe başkanlıklarına bilgi verme ve görüş alma konusunda özen göstermektedirler. 12

13 ŞİRKETLERDEKİ ÇALIŞMALARIMIZ Yönetim kurullarında görev yapan grup üyelerimiz, şirketlerin karlılık ve gelişimini ön planda tutarak alınan karalarda aktif rol almaktadır. Şirketlerin sağlıklı bir yapıda gelişimini sağlamak için, kısa, orta ve orta vadeli planlama ve izlenmesi gereken yollar için öneriler geliştirmektedir. Ticaret yasasının verdiği yetki ve sorumlulukların tamamına sahip olarak ve bu bilinçle çalışmalarını yürütmektedirler. Denetim kurullarında görev yapan grup üyelerimiz, ticaret yasasının kendilerine verdiği yetki ve sorumluluk içinde denetim görevlerini sürekli olarak yerine getirmektedirler. Bu sorumluluk nedeniyle yönetim kurulu üyeleri ile birlikte tüm yönetim kurulu toplantılarına katılmaktadırlar. 13

14 BİRLİKLERDEKİ ÇALIŞMALARIMIZ Grup üyelerimiz, birlik genel kurullarında, yörenin, çevrenin ve kamunun yararına öneriler geliştirmektedirler. Birliklerde belirlenen sorunlardan özel idaremizin görev alanına girenleri için grubumuzca öneriler geliştirilmesine öncü olmaktadırlar. Birlik encümenlerinde görev yapan üyelerimiz, üyesi olduğumuz birliklerin çevre ve toplum yararına yönetilmesinde etkin rol almaktadır. Görevlerini, parti programımızda öngörülen ilkeler doğrultusunda gerçekleştirmektedirler. 14

15 İLÇE ENCÜMENLERİNDEKİ ÇALIŞMALARIMIZ Köylerde yaşayan vatandaşlarımızın, yaşam kalitesinin artırılması için gereken yatırım ve sosyal sorumluluk projeleri için kararlar alınmasını sağlamaktadırlar. KHGB ne aktarılan kaynakların verimli ve etkin kullanılmasını sağlamaktadırlar. Kırsal kesimler için kısa, orta ve uzun vadeli plan ve projelere önder olmaktadırlar. KHGB tarafından yapılan yatırımları planlamakta ve ihaleleri yaparak yapımlarını sağlamaktadırlar. KHGB ile özel idaremizin iletişimini en üst düzeyde tutmaktadırlar. 15

16 SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKIFLARI MÜTEVELLİ HEYETLERİ İL 1. Vali ( Başkan ) 2. Belediye başkanı 3. Defterdar 4. İl milli eğitim md. 5. İl sağlık md. 6. İl tarım md. 7. İl sosyal hizmetler md. 8. İl müftüsü 9. Muhtar 1 kişi (kendi aralarında seçiyor) 10. STK 2 kişi 11. İGM 2 kişi toplam 13 kişi İLÇE 1. Kaymakam ( Başkan ) 2. Belediye başkanı 3. Mal md. 4. İlçe milli eğitim md. 5. İlçedeki sağlık üst düzey görevlisi 6. İlçe tarım md. 7. Müftü 8. Muhtar 1 kişi (kendi aralarında seçiyor) 9. STK 1 kişi 10. İGM 2 kişi toplam 11 kişi 16

17 SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKIFLARINDAKİ ÇALIŞMALARIMIZ Hayırsever vatandaşlarımızdan il genel meclisince seçilen mütevelli heyet üyelerimiz, çalışmalarını ilgili yasa ve yönetmeliklere göre yürütmektedirler. Örgütlerimizden ve çevrelerinden gelen taleplere göre yoksul vatandaşlarımıza sahip çıkmaktadırlar. Sosyal yardımlardan hakkı olanların faydalanmaları konusunda duyarlılık ve özen göstermektedirler sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu Kapsamında görev yapılmaktadır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik doğrultusunda görev yapılmaktadır. Vakıf yönetim kurullarına seçilen hayırsever vatandaşlarımızla, her yıl başında bilgilendirme toplantısı yapılmaktadır. 17

18 HASTANE HASTA HAKLARI KURULLARINDAKİ ÜYELERİMİZ HASTA HAKLARI KURULU HASTANE MECLİS ÜYES CHP MECLİS ÜYESİ AKP ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MUSTAFA NAİLİ TANÜLKÜ İSMAİL ACAR DR.BEHÇET UZ ÇOCUK HASTANESİ AYLA EĞİT MEHMET AKİF YENEL DR.SUAT EREN GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ İSMET DUTAR RASİM KAHRAMAN EĞİTİM DİŞ HASTANESİ ABDURRAHMAN ATALAR ÖMER KAPLAN DR.E.HAYRİ ÜSTÜNDAĞ KADIN DOĞUM HASTANESİ İSMET DUTAR HACER ÖZCAN NEVVAR SALİH İŞGÖREN ALSANCAK HASTANESİ H.EMRE ÖZER HACER ÖZCAN KARŞIYAKA DEVLET HASTANESİ METİN TOKATLIOĞLU NİYAZİ MEMUR BORNOVA ACİL YARDIM VE TRAVMATOLOJİ ONUR KOÇANALI HALİL İBRAHİM ÖZIŞIK ÇİĞLİ DEVLET HASTANESİ ZEYNEL KOÇ FETHİ BURUNSUZ URLA DEVLET HASTANESİ MEHMET YAĞCI TARKAN BAKIRLI BAYINDIR DEVLET HASTANESİ HASAN HULKİ VARDAROĞLU ŞAKİR MOCU ÖDEMİŞ DEVLET HASTANESİ ADNAN SAYGILIER HİKMET AYDIN DR.ERTUĞRUL AKER TİRE DEVLET HASTANESİ HÜSEYİN GÜNGÖR REFİK KONDU FOÇA DEVLET HASTANESİ YUSUF ÇEMREK ALAATTİN AKSAK M.ENVER ŞENERDEM TORBALI DEVLET HASTANESİ HAKKI GÜNEY HASAN AKBIYIK MENEMEN DEVLET HASTANESİ ABDURRAHMAN DEMİRCİ ALAATTİN AKSAK NECAT HEPKON DEVLET HASTANESİ YUSUF VEHBİ TARHAN TARKAN BAKIRLI DR.FARUK İLKER BERGAMA DEVLET HASTANESİ SÜLEYMAN GEDİK HAKAN KOŞTU SELÇUK DEVLET HASTANESİ MEHMET ÇETİNÇELİK SÜLEYMAN GİRBİYANOĞLU ALİAĞA DEVLET HASTANESİ NESRİN BEYKOZ MUHAMMET YILMAZ İZMİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ EBRU MARANGOZ ÖZKAN AHMET KADIOĞLU İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MEHMET ARISOY MAHMUT ÖZTAŞ BUCA SEYFİ DEMİRSOY DEVLET HASTANESİ ZEYNEP YAPICI ÖMER ALSANCAK İZMİR EGE DOĞUM EVİ VE KADIN HASTALIKLARI HASTANESİ MAHMUT ESAT ASLAN NAZİFE ÇAVUŞOĞLU ALPER ÇİZGENAKAT ÇEŞME DEVLET HASTANESİ HAKKI PAMUKÇU AHMET ZEYBEK KİRAZ DEVLET HASTANESİ PİLOT ZEYBEK HÜSEYİN ÇAVUŞ ALSANCAK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HAYRULLAH SORKUN ÖZDEN KÜÇÜKDUMLU KARŞIYAKA DEMİR KÖPRÜ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI ALİ METİN PALAOĞLU ALİ FUAT YAKIN BORNOVA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI NÜSRET DOĞAN ALBAYRAK FATİH TAŞTAN DİKİLİ DEVLET HASTANESİ VELİ KARAMAN KEMALPAŞA DEVLET HASTANESİ TALAT ÖZIŞIK BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SABAHAT ŞAHOĞLU 18

19 HASTANE HASTA HAKLARI KURULLARINDAKİ ÇALIŞMALARIMIZ Kamu hastanelerinde görev yapan grup üyelerimiz hastalardan gelen şikayetlerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması konusunda azami gayreti göstermektedir. Hastalarımızın haklarının korunması ve geliştirilmesi doğrultusunda görev yapmaktadırlar. Hastane hizmetlerinin geliştirilmesi için çaba göstermektedirler. Hastanelerimizin ihtiyaçlarının karşılanması özel idaremizin görev alanına girenlerinin karşılanması konusunda öncü olmaktadırlar. 19

20 OSB LERDEKİ GRUP ÜYELERİMİZİN ÇALIŞMALARI Osb nin dolayısıyla yörenin sanayisinin gelişmesi için en üst düzeyde gayret göstermektedirler. Osb nin alt yapı eksiklerinin giderilmesine çalışmaktadırlar. 20

21 GRUP ÇALIŞMALARIMIZ Sorumluluk alanımızda bulunan 597 köyümüzün evsel atıklarının toplanması projesi. Grubumuzun önerisiyle bu dönemde karar alınmış ve hayata geçmiştir. İlçe belediyelerimizle özel idaremizin yaptığı protokoller yürürlüğe girmiş ve tüm köylerimizin, evsel atıkları en az haftada bir alınmak kaydıyla toplanmaktadır. Toplanan çöpler Belediyeleri çöp depolama alanlarına atılmaktadır. Alınan 24 çöp kamyonu, 5 vidanjör, çöp konteyneri ve akaryakıt giderleri özel idare bütçesinden karşılanmaktadır. Personel ise belediyeler tarafından karşılanmaktadır. Proje 2012 yılı bütçesine koyduğumuz ödeneklerle gelişerek devam etmektedir. 21

22 g 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 Özel idare hizmet binası yapımı Yine grubumuzun önerisi ile ilimiz Konak ilçesi Kemeraltı girişinde bulunan, atıl ve bakımsız vaziyette duran, mülkiyeti idaremize ait olan, cumhuriyetimizin ilk yapılarından biri, eski tütün deposunu, aldığımız meclis kararı ve valinin restorasyon fonundan yapılmasına onay vermesi sonucunda bütçe dışı kaynakla yapıyoruz. Söz konusu mevcut yapı tescilli bina olduğu için bu fonu kullanma olanağımız oldu. İhalesi yapılan hizmet binamızın inşaatı devam etmektedir yılı sonunda tamamlanacak olan hizmet binamız vatandaşımıza hizmette üstün kolaylıklar sağlaması yanında, İzmir in önemli mahallerinden biri olan Kemeraltı bölgesine canlılık önem kazandıracağı açıktır. Yapılacak bu binada özel idarenin tüm hizmet birimleri bir araya gelecektir. 27

28 İZMİR İL ÖZEL İDARESİ HİZMET BİNASI MEVCUT DURUM 28

29 29

30 30

31 E BLOK BODRUM KAT TOPLAM M2 685 m² F BLOK 1. BODRUM KAT TOPLAM M m² F BLOK 2. BODRUM KAT TOPLAM M m² ZEMİN KAT TOPLAM M m² 1. KAT TOPLAM M m² 2. KAT TOPLAM M m² 3. KAT TOPLAM M m² BALKON VE ÇATI ARASI KATI TOPLAMI (NET) M m² ASANSÖR VE MAKINA DAİRESİ KAT TOPLAM M2 142 m² TOPLAM m² 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 Bütçe kararlarımızda en çok önem verdiğimiz konu KHGB ödeneklerini en üst düzeye çıkarmak yılı bütçesinde 4 milyondan 18,5 milyona çıkarılmıştır yılı bütçesinde ise 10 milyondan 27.7 milyona çıkarılmıştır. Köylere yapılacak yatırımlarda önceliğimiz, içme suyu, arıtma ve kanalizasyon, ulaşım ve diğer yatırımlar şeklinde olmaktadır. Bütçelerimizin kırsal kesime yatırım bütçesine dönüşmesine önem verdik. 36

37 Afet riski altındaki yapıların dönüştürülmesi gereğini 2009 yılından beri gündemimizde tutuyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarına özel önem vermekteyiz. Grubumuzun önerisi ile özel idarede bir elektrik enerjisi birimi kurulmuştur. RES kurulması kararı grubumuzun önerisiyle alınmıştır. Rüzgar enerjisi potansiyeli bakımından ülkemizde ilk üç il içindeyiz. Jeotermal kaynaklarımız çok önemlidir. Biogaz tesisi kurulması için bütçemize ödenek konulmuştur. İYTE ile ortaklaşa olarak köylerimizde örnek proje çalışması özel idaremiz tarafından yürütülmektedir. Bu çalışma sonuçlandığında köylerimizin yerleşik alanlarında yapılacak konutlarda köyde yaşayan vatandaşlarımız proje bedeli ödemeyeceklerdir. Memurlarımızın maaşlarının iyileştirilmesi amacıyla denge tazminatı ödenmesi yolunda temenni kararı alınmış ve uygulamaya geçilmiştir. Cemevlerinin ibadethane sayılması için iki kez temenni kararı almış bulunuyoruz. Doğu batı elele projesi 37

38 38

39 39

40 40

41 Yoksul girişimcilere mikro kredi verilmesi grubumuzun önerisiyle kabul edilmiş ve bütçemize ödenek konulmuştur. İlimizde spor salonu olmayan Kiraz, Karaburun ve Beydağ ilçelerine çok amaçlı spor salonu yapılmasını sağlıyoruz. Sosyal hizmetlere en çok ödenek ayıran iller içindeyiz TL Milli eğitime TL. bütçe ayırdık. 7 okul güçlendirmesi yapıyoruz. Bayındır, Dikili, Bergama ve Menderes de gölet ve sulamalar yapıyoruz yılı bütçemiz TL dir. Ek bütçe TLköy yolları bakım ve onarımı TL, üretim yolları TL, okulların doğalgaz dönüşümü TL Bu çalışmaların dışında grup yönetimimiz tüm demokratik kitle örgütleri ile iyi diyaloglar içinde bulunmaktadır. Bu kapsamda il encümenlerimizle birlikte, işçi sendikaları başta olmak üzere TMMOB ne bağlı odalarını, EBSO nı, İZTO nı, İESOB ni ve çeşitli dernekleri ziyaret ederek ortak çalışmalara başlanmıştır. Eski Sümerbank binaları gündemimizde. 160 dönüm İzyarış arazisi gündemimizde. Bay-san gündemimizde. Terör gündemimizde 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 Yerel yönetimlerde hizmet işi çok önemlidir. Gelişmişlik düzeyi geri, gelir dağılımı bozuk ülkelerde refah düzeyini artırmak için yatırımların yapılması daha da önemlidir. Kaynaklarımızın ihtiyaca göre kıt olması nedeniyle de öncelikler çok önemlidir. Hatta karar organlarının en önemli konusu budur diyebiliriz. İşte bu noktada mevcut düzenlemelerimizdeki ana sorun kaynakların isabetli kullanılabilmesi, hizmetlerin aksamaması bakımından koordinasyonun ve görevlerin net tarifli olması gerekir. Yatırım planlaması konusunda, bazı illerimizde olduğu gibi ilimizde de çok başlılık bulunmaktadır. Bu durum kalkınma ajansları konusunda belirginleşmektedir. İZ-KA İl Özel İdare mizin yatırım kaynağı kadar kaynağı doğrudan hibe yardımı olarak kullanmaktadır. Böylece ayrı bir başlılık ortaya çıkmaktadır. Tabii ki kalkınma ajanslarının işlevi ve amacı farklıdır. Ama yerel sorunlardan bağımsız olamaz. Kalkınma ajansları yapılanması İl Özel İdare leri bünyesine entegre edilmelidir. Genel Kalkınma hedefleri dikkate alınarak yapılanması değiştirilmeli ve entegrasyon sağlanmalıdır. Aynı şekilde köydes projesi kaynakları da özel idareler tarafından kullanılmalıdır. 46

47 ÇDP larının yapılması ve onaylanması açısından da tam bir belirsizlik vardır. ÇDP ları Büyükşehir belediye sınırlarında belediye tarafından diğer bölgelerde İl Özel İdaresi tarafından onaylanmalıdır. Ülkemizde planlama konusunda da tam bir çok başlılık hakimdir. 1-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1/ ölçekli ÇDP, 2-İl Özel İdaresi 1/ ölçekli ÇDP, 3-Büyükşehir Belediyesi 1/ ölçekli ÇDP, 4-İlçe Belediyeleri 1/5 000 ölçekli nazım, 1/1 000 ölçekli uygulama, 5-Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ( OSB ) 6-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Özel koruma bölgeleri) 7-Kültür ve Turizm Bakanlığı ( Turizm bölgeleri ) 8-TOKİ Planlama yapmaya yetkilidir. Doğru olanı planlamanın tek elden yürütülmesidir. Zaten illerimizde teknik kadroların ağırlıklı olarak yoğunlaştığı yerler İl Özel İdareleri olmuştur. Çok büyük projelerin dışında, yatırımların buradan yürütülmesi ve planlanması doğru bir yaklaşım olacaktır. 47

48 Bu açıdan da yerel yönetimler bakanlığı kurulup, tüm yerel yönetimler bu bakanlığa bağlanmalıdır. Kaldı ki İl Özel İdarelerine sivil savunma ve afet işleri ile sosyal hizmetler bağlanmış ve bağlanma aşamasındadır. Esasında doğru kararlardır. Giderek artan bu görevleri İl Özel İdare lerinin yapabilmesi için gelirlerinin yeniden düzenlenmesi ve artırılması gerekir. İl Özel İdarelerinin ana gelirlerini 5779 sayılı İÖİ ve belediyelere verilmesi hakkındaki konuda öngörülen paylar oluşturulmaktadır. Yasanın 2. Maddesine göre genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden (vergi iadeleri düşüldükten sonra) paylar; % 2,85 BŞB dışındaki belediyelere, % 2,50 BŞB içindeli belediyelere, % 1,15 İl Özel İdaresi, BŞB geliri sınırlarındaki vergi gelirleri toplamının %5 İ genel bütçeden ayrılan %2,50 lik payın %30 udur. Bakanlar kurulu bunları iki katına kadar arttırma yetkisine sahipken denk bütçe yapma zorlukları nedeniyle bunu yapabilmesi mümkün değildir. 48

49 Yasanın 4. Maddesine göre İÖİ payının illere göre dağılımı A-%50 nüfus B-% 10 yüzölçümü C-%10 köy sayısı Ç-%15 kırsal alan nüfusu D- %15 gelişmişlik endeksi 1. grup iller %23 2. grp iller %21 3. grup iller %20 4. grup iller %19 5. grup iller %17 Pay olarak orantılanmaktadır. İl Özel İdareler açısından % 1,15 lik pay çok düşüktür. Ülkemizdeki gelişmişlik farklarını azaltmak için bu oran mutlaka artırılmalıdır. Gelirlerin artırılması amacıyla RES lerden özel idare payı alınmalıdır. 49

50 İl Özel İdare lerinde en büyük çarpıklık, bütçe gider kalemlerinin 2/3 ü cari giderlere, 1/3 ü yatırım giderlerine ayrılabilmektedir.bu durum yatırıma muhtaç ülkemizde önemli bir sorundur. Gelir bütçesinin artırılması ve iyi yapılanma ile oranlar tersine normal seviyelere gelebilir. Diğer önemli konulardan biri de İÖİ karar organı İGM nin gider bütçesinde yeri yoktur. Yerine göre ekonomik bağımsızlığın önemini hepimiz biliyoruz. İGM adına başkanın meclis kararlarının uygulanmasının takibi ve temsil giderleri açısından mutlaka bir bütçesi olmalıdır.ya da danışman veya ar-ge birimi başkana bağlı olarak oluşturulmalıdır. Diğer önemli konulardan biri de İÖİ karar organı İGM nin gider bütçesinde yeri yoktur. Yerine göre ekonomik bağımsızlığın önemini hepimiz biliyoruz. İGM adına başkanın meclis kararlarının uygulanmasının takibi ve temsil giderleri açısından mutlaka bir bütçesi olmalıdır.ya da danışman veya ar-ge birimi başkana bağlı olarak oluşturulmalıdır. İl encümeni yapısı yeniden düzenlenmeli, başkanlık divanı da encümende temsil edilmeli ilgili daire başkanları oy hakkına sahip olamadan il encümenine katılmalıdırlar. 50

51 Türkiye de işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik değiştirilmeli maden ocakları İGM kararı ile diğerleri encümen kararı ile verilmeli. Genel sekreter, meclis başkanı ve valininin ortak önerisi ile atanmalıdır. KHGB encümen tespiti de üzerinde durulması gereken ayrı bir konudur. İlçedeki İGM üyelerinin tamamı encümen üyesi olmalı, ya da İGM üyeleri kendi, muhtarlar da kendi aralarında seçim yapmalıdır. Özlük hakları konusuna da birazcık değinmek istiyorum. İhtisas komisyonlarına öncelikle ihtisas sahibi arkadaşlarımızın girmesi sağlanmalı. Bunu daha iyi sağlamak içinde ödeneklerimizde meclis çalışmaları esas alınmalı. Komisyon çalışmaları için ise daha az miktarda ücret öngörülmelidir. Ayrıca İGM üyeleri, bu faaliyetlerinden dolayı sgk primleri ödenmeli ve bu kuruma bağlı olmalıdır. Benzer görevler için bulunan yeşil pasaport sisteminden yaralanmalılar, protokolde yerleri olmalıdır. 51

52 52

53 İl Genel Meclisi'nde 'sütünüz bozuk çıktı' tartışması İzmir İl Genel Meclisi'nde CHP Grup Başkan Vekili Hüseyin Mumcuoğlu'nun konuşması sırasında söylediği, "Zaten sütünüz de bozuk çıktı" sözü, ortamın gerilmesine neden oldu :00 İZMİR - Türkiye çapında çok sayıda öğrencinin rahatsızlanmasına neden olan 'Okul sütü', İzmir İl Genel Meclisi'nde tartışmaya yol açtı. Gündemdışı söz alan CHP Grup Başkan Vekili Hüseyin Mumcuoğlu, yaklaşık 5 dakika süren konuşması boyunca hükümeti eleştirdi. Ülkenin kötü yönetildiğini ileri süren Mumcuoğlu, şunları söyledi: "Neresinden bakarsak bakalım, Türkiye kötü yönetiliyor. Daha doğrusu yönetilmiyor. Durup dururken Suriye iç meselemiz oluyor. Komşularımızla sıfır sorun tamamıyla soruna dönüşüyor. Yargıya zamanından en ağır sözleri söyleyenler, aktörler değişince yargıyı en fazla sahiplenenler oluyor. 'Anıtkabir'de sap gibi ayakta durmayı anlamıyorum' diyenler, milli bayramlardaki coşkuyu söndürme girişiminde bulunuyor. Camiler kapatıldı yalanlarıyla akıllarınca kendileri doğmadan önceki dönemin üstünlükleri karalanmaya çalışılıyor. Sanatçılarımıza 'Bunlar yarım porsiyon aydın' diyenler şunu iyi biliniz ki siz çeyrek iktidar bile değilsiniz. Zaten sütünüz de bozuk çıktı. Geleceğimiz olan çocuklarımızı deneme tahtası yapamazsınız. Gittiğiniz yol, yol değildir." CHP'li Mumcuoğlu'nu kulisteki ekrandan dinleyen AK Parti'li İlhan Kaya, konuşmanın bitmesinin hemen ardından koşar adımlarla salona girdi. Meclis Başkanı Serdar Değirmenci'den söz isteyen Kaya, "Sayın Mumcuoğlu, 'Sütünüz de bozuk çıktı' derken neyi kastediyor açıklık getirsin. İçilen sütten mi bahsediyor yoksa başka şeyden mi? Bu lafın başka anlamları da vardır. Açıklasın ve tutanaklara o şekilde geçsin" diye konuştu. Tepkiler üzerine Mumcuoğlu söz alarak, "Ben sözümü söyledim isteyen istediği gibi yorumlayabilir, sözlerim yoruma açıktır" dedi. Mumcuoğlu'nun bu sözleri bu kez AK Parti sıralarını hareketlendirdi. AK Parti'li üyeler, CHP'li Mumcuoğlu'na tepkilerini dile getirirken, Meclis Başkanı Değirmenci salonu sakinleştirmekte güçlük çekti. AK Parti'li üyelerin tepkileri sona erdikten sonra CHP Grup Başkanvekili Mumcuoğlu bir kez daha sözlerinin istenildiği gibi yorumlanabileceğini, çocuklara süt dağıtma işinin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yıllardır sürdürüldüğünü, ancak bir tek çocuğun bile hastalanmadığını söyleyerek, "Süt ortada, isteyen kepçesiyle istediği gibi küpünü doldurabilir" dedi. Mumcuoğlu'nun sözlerinin ardından Meclis gündemindeki maddelerin görüşülmesine devam edildi.(dha) 53

54 54

55 İzmir İl Genel Meclisi CHP Grubu Yönetim Kurulu Basın Açıklaması Değerli basın mensupları; İşgale karşı ilk kurşunu atarak mücadele fitilini ateşleyen Hasan Tahsin i ( Osman Nevres ) siz meslektaşları önünde saygıyla anarak, 19. Mayıs Atatürkü anma ve gençlik ve spor bayramımızın 93. Yılını kutlayarak sözlerime başlıyorum. Bildiğiniz gibi İzmir İl Genel Meclisinde CHP 93, AKP 40, MHP 3 üyeyle temsil ediliyor. Meclis başkanlık divanının tamamı CHP lidir. Komisyonlarımızın tamamının başkanları CHP lidir. İmar ve bütçe komisyonlarının 7 üyesinden 5 i CHP lidir. Diğer komisyonlarımızın 5 üyesinden 4 ü CHP lidir. Seçilmiş il encümenlerinin tamamı CHP lidir. Son olarak meclisimizde ek bütçemizi de oy çokluğu ile kabul etmiş bulunuyoruz. Ancak herkes aldığımız kararlara sahip çıkıyor. AKP grubu sahip çıkıyor, milli eğitim müdürü okulların doğalgaza dönüşümü için bütçe ayırdıklarını söylüyor. CHP Grubunun Oylarıyla Kabul Edilen Ek Bütçe İle İl Özel İdare Tarihinde İlk Defa Üretim Yolları bakım onarımı, Köy Yolları Asfaltlaması, Sanat Yapıları ve Okullarımızın Doğalgaza Dönüşümü Yapılacak 2009 yılında göreve gelmemizden itibaren, parti programımız doğrultusunda çalışmalarımızı hızla yürütmekteyiz. CHP Grubu olarak tüm çabalarımız İzmir li yurttaşlarımızın yaşam kalitesini artırma içindir yılı için yaptığımız bütçede; İdarenin meclise sunduğu 91 milyon bütçeyi, 102 milyona, KHGB payını, 4 milyondan 17 milyona, 2011 yılı için yaptığımız bütçede; İdarenin meclise sunduğu 114 milyon bütçeyi, 125 milyona, KHGB payını, 9,06 milyondan 18,51 milyona 2012 yılı için yaptığımız bütçede; İdarenin meclise sunduğu 145 milyon bütçeyi, 160 milyona, KHGB payını, 10 milyondan 27,77 milyona çıkararak, grubumuzun önerisiyle meclisimizde kabul edildiğini bilgilerinize sunarım. İzmir imiz İl Özel İdaresi hizmetleri yönünden ülkemizdeki en önemli il dir. ( Coğrafi şartları ve yatırıma muhtaçlığı nedeniyle) Bütçelerimizin yatırım bütçesine dönüşmesine özel önem verdik yılı bütçesinde %26,50 olan yatırım payını, 2011 yılı bütçesinde %40,66 ya, 2012 bütçesinde ise ek ödenekle beraber %45 e grubumuzun önerisiyle çıkarttık. 8.Mayıs.2012 Salı günü Bazı AKP li Meclis üyelerinin red oyu verdiği, bazılarının ise oy kullanmadığı, CHP Grubunun önerisi ve oylarıyla kabul edilen ek bütçe de bu çabalarımızın sonucudur. Buna göre 20 km I. Kat, 400 km köy yolu II. Kat asfaltlanması ve sanat yapıları için TL, km üretim yolu bakım onarımı için TL, 105 adet ilköğretim okulu ve liselerimizin ısınma sistemlerinin doğalgaza dönüşümü için TL harcanarak bu işler 2012 yılı içinde tamamlanacaktır yılı kesin hesabımızda gelirlerimizin fazla gerçekleşmesi ve yapılan tasarruflarla oluşturduğumuz TL ek bütçemizle beraber 2012 yılı bütçemiz TL olarak gerçekleşecektir. Geçtiğimiz kasım ayında grubumuzun önerisiyle kabul ettiğimiz 2012 yılı bütçesine göre de; Köylerimizdeki evsel atıkların toplanmasına daha düzenli olarak devam edilecek. Grubumuzun önerisiyle gerçekleşen bu projeye çok önem vermekteyiz. Biogaz tesisi ve rüzgar enerji santralı kurulacak, Üniversitelerimizle ortak projeler geliştirilecek, Kiraz, Beydağ ve Karaburun a çok amaçlı salon yapılacak, 112 komuta kontrol merkezi bitirilecek, İlköğretim okullarımızın temizlik, yakıt, hizmetli ihtiyaçları karşılanacak, 7 adet ilköğretim okulumuzun deprem güçlendirmesi yapılacak, Sosyal hizmetlere TL. katkı sağlanacak, 3 adet gölet bitecek, Arazi toplulaştırma çalışmaları devam edecektir. Yine çalışmalarımız ve önerimiz sonucu ihalesi gerçekleşen Özel İdare Hizmet binası İnşaatımız hızla devam etmektedir. CHP Grubu olarak katılımınız için teşekkürlerimizi sunarız. Hüseyin MUMCUOĞLU İZMİR İL GENEL MECLİSİ CHP Grup Başkanvekili 55

56 56

KAMU YÖNETİMİ. 7.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 7.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 7.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (YEREL YÖNETİMLER) YEREL YÖNETİMLER YEREL YÖNETİM KURULUŞLARI İl Özel İdaresi YEREL YÖNETİMLER Yerinden yönetim ilkesini coğrafi

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ AÇISINDAN PLANLAMA

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ AÇISINDAN PLANLAMA İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ AÇISINDAN PLANLAMA İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ AÇISINDAN ALT YAPI VE ÜST YAPI YATIRIMLARININ, İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI, SİYASAL BOYUTU Ülke kaynaklarımızın israf edilmemesi için makro düzeyde

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ. Mehmet GÜLDALI Harun SARI Ali YÖN

T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ. Mehmet GÜLDALI Harun SARI Ali YÖN T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ MECLİS BAŞKANI : Mükerrem TOLLU Belediye Başkanı MECLİS ÜYELERİ Serdar ARSLAN Duran KARA Veli ŞAHMAN Şevk ŞEVK

Detaylı

Yerel Yönetimler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Yerel Yönetimler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yerel Yönetimler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yerinden Yönetim Yerinden yönetim bazı kamu hizmetlerinin devlet dışındaki kamu tüzel kişileri tarafandan yürütülmesi demektir. Özellik Merkezden Y. Yerinden Y.

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu Denetlenen Mali Yıl : 2011 Denetim Komisyonu Başkanı Üyeler : Bülent KORKMAZ : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL Denetime

Detaylı

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.11.2013 tarihli oturumunda

Detaylı

İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu

İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu Aralık 2010 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu Nüfus Yapısı Kınık ın toplam nüfusu 2009 Adrese Dayalı Nüfus

Detaylı

KONUSU: Muğla Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılı idare kesin hesabı, taşınır kesin hesabı ve yönetim dönemi cetvelleri

KONUSU: Muğla Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılı idare kesin hesabı, taşınır kesin hesabı ve yönetim dönemi cetvelleri Karar No : 155 Karar Tarihi : 14/05/2015 KONUSU: Muğla Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılı idare kesin hesabı, taşınır kesin hesabı ve yönetim dönemi cetvelleri Özel Kalem Müdürlüğü

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 03.03.2014 Karar No : 21 Karar Konusu: Akyurt un dünü ve bugününü anlatan kültür yayını olarak hizmet tanıtım kitapçığının hazırlanması. ÜYELER: İlhan ŞENER, Hüseyin ALPASLAN(Katılmadı),

Detaylı

T.C. DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 01/10/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI 10. BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR ÖZETLERİ

T.C. DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 01/10/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI 10. BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR ÖZETLERİ 1- Karar No : 170 ÖZÜ : Meclis Üyesi Suzan KÜÇÜKBAŞKAN ın mazeretli sayılmasına oybirliği ile karar verilerek ve yeterli çoğunluğun katıldığı anlaşılarak Döşemealtı Belediyesinin 01/10/2014 tarihli Meclis

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN MART 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN MART 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN MART 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 01.03.2016 KARAR NO: 40 Belediye Meclisinin 07.05.2014 tarih ve 10 sayılı kararlarıyla ihdas edilen, Tuşba Belediyesi norm

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII BİİNGÖL İİL ÖZEL İİDARESSİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30

U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30 T U T A N A K Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30 Gündemin 1. maddesinde yer alan yoklama yapıldı. 34 üyeden müteşekkil İl Genel Meclisinin

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02.05.2013 Karar No : 46 Karar Konusu : Belediyemize ait Yıldırım Mahallesi 376 ada 6 numaralı parselin İmar Planı Değişikliği. İmar Komisyonunun 19.04.2013 tarih ve 09 nolu raporu Belediye

Detaylı

-KARAR- ADAYLAR PARTİSİ ALDIĞI OY Yusuf KILIÇ AKPARTİ 22 Ebru ATEŞ AKPARTİ 22 Bilal EKEN AKPARTİ 22 Ahmet KESER AKPARTİ 22

-KARAR- ADAYLAR PARTİSİ ALDIĞI OY Yusuf KILIÇ AKPARTİ 22 Ebru ATEŞ AKPARTİ 22 Bilal EKEN AKPARTİ 22 Ahmet KESER AKPARTİ 22 KARAR TARIHI : 07/04/2014 KARAR NOSU : 61 ÖZÜ: Açılış ve Yoklama Belediye Meclis Başkanı Dr Tuncay ACEHAN 6.Dönem 5.Birleşim 1.oturum meclis toplantısı açılışını yaparak, meclis üyelerini saygı duruşuna

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 04.04.2016 G Ü N D E M 1- Meclisin açılışı 2-5393 sayılı Belediye Kanununun 19., 33. ve 24.maddelerine göre Divan Katibi, Meclis 1.ve 2.Başkan Vekillerinin, Encümen Üyelerinin, Meclis

Detaylı

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Dr. Nuran Talu, ODTÜMD/STK Üyesi ODTÜMD, 11 Nisan 2009 1 5393 Sayılı Belediye Kanununda (13.7.2005 tarih ve 25874 sayılı RG) yeralan Katılımcılık ile ilgili Hükümler

Detaylı

T.C. MANAVGAT BELEDİYE MECLİS KARARI

T.C. MANAVGAT BELEDİYE MECLİS KARARI T.C. MANAVGAT BELEDİYE MECLİS KARARI Kararın Tarihi: 02.06.2017 Konu: 2016 Mali Yılı Kesin Hesabının ve Taşınır Mal Kesin Hesabının görüşülmesi. Manavgat Belediye Meclisi; 02.06.2017 tarihinde Cuma günü

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 02.05.2016 G Ü N D E M 1-Meclisin açılışı. 2-Mecliste verilecek önergeler. 3-Birimlerden gelen önergeler. 1-(68/16)-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 04.04.2016 tarihli

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 07.08.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : İBB Şartlı Hibe Yardımı. komisyonumuza havale edilen Fen İşleri Müdürlüğü nün 26/05/2012

Detaylı

KELES BELEDİYESİ MECLİS KARARI

KELES BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No 23 Mevcut Yaşar KESKİN- Mustafa ÖZDEMİR- Feruze DUMAN-İsmail KAHYA- Keles Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mehmet TEKE başkanlığında yukarıda isimleri yazılı bulunan üyelerin iştiraki ile 2017

Detaylı

T.C. Ödemiş Belediyesi

T.C. Ödemiş Belediyesi EK-1: T.C. Ödemiş Belediyesi Ödemiş Belediyesi sınırları içerisindeki mahallelerde bulunan parkların yapısal ve bitkisel bakımları, ağaç budamaları ve bordür tamiratları 55 KİŞİ İŞKUR TORBALI HİZMET MERKEZİ

Detaylı

EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI

EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI SAYI : 161 ÖZÜ: İşyeri Açma ve Çalıştırma ruhsatına KARAR TARİHİ : 05.10.2011 aykırı hareket eden Fatma ERDAL a idari para cezası verilmesi. Osmaniye, İl Encümeni Genel Sekreter

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Narlıdere Özet Raporu

2010-2013 İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Narlıdere Özet Raporu 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Narlıdere Özet Raporu Kasım 2010 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Narlıdere Özet Raporu Nüfus Yapısı Hızlı Kentleşme Hızlı Nüfus Artışı Göç

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 14. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ 03.05.2012 PERŞEMBE BİRİNCİ OTURUM;

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 14. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ 03.05.2012 PERŞEMBE BİRİNCİ OTURUM; T.C. BİRİNCİ OTURUM; 1. 16.11.2011 Tarihli 13ncü Olağan Birlik Meclis Toplantısı na Ait Tutanak Özeti nin Meclisin Bilgisine Sunularak Onaylanması. 2. Birlik Encümen Üyelerinin Seçimi(7 Üye) Ve Karara

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : 2012 Mali Yılı Hizmet Ücret Tarifesi. TEKLİFİN

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISI 14/01/2016 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNE BAŞKANLIK MAKAMINCA EKLENEN MADDELER

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISI 14/01/2016 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNE BAŞKANLIK MAKAMINCA EKLENEN MADDELER MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISI 14/01/2016 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNE BAŞKANLIK MAKAMINCA EKLENEN MADDELER Gündem No : 56567348.301.03-1/1 Toplantı Tarihi:14/01/2016 Toplantı

Detaylı

İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 25.TOPLANTI (19.12.2012) KARAR TUTANAĞI

İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 25.TOPLANTI (19.12.2012) KARAR TUTANAĞI İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 25.TOPLANTI (19.12.2012) KARAR TUTANAĞI Toplantı Tarihi : 19 Aralık 2012 Toplantı Yeri : İZMİR KENT KONSEYİ HİZMET BİNASI Toplantı Karar Sayısı : YÜRÜTME-2012/10 KATILAN

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 05.03.2014 TARİH VE 105 SAYILI KARARI

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 05.03.2014 TARİH VE 105 SAYILI KARARI 05.03.2014 TARİH VE 105 SAYILI KARARI Gündemin 2. Maddesi Karar No. 105 Özü: İsim Verme Komisyonu raporu doğrultusunda Şirinyalı Mahallesi eski Lara Caddesi-İsmet Gökşen Caddesi kesişimindeki parka Gezi

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclisi Mayıs ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Açılış ve yoklamanın ardından gündem maddelerinin görüşülmeye geçildiği Meclis

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

Büyükşehir Belediyesinin Organları

Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir belediye meclisi Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır. Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanıdır;

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAKIM ONARIM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

T.C. KAYSERİ İLİ HACILAR BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETİ K A R A R

T.C. KAYSERİ İLİ HACILAR BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETİ K A R A R 10-Belediye Meclisimizin 06.02.2017 Pazartesi günü saat 14:00 de Şubat ayı toplantısında gündemin 1 inci Maddesinde yer alan Aslan ÇAVUŞOĞLU ve Mahalle Sakinlerinin 20.01.2017 Tarih ve 138 sayılı mahalle

Detaylı

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 18.KASIM.2015 TARİHLİ BÜTÇE MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 18.KASIM.2015 TARİHLİ BÜTÇE MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 18.KASIM.2015 TARİHLİ BÜTÇE MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ BELEDİYE BAŞKANI :Dr.Hakan Can YILMAZ MECLİS ÜYESİ :Arzu ARAL MECLİS ÜYESİ :Necla ERSÖZ MECLİS ÜYESİ :Mehmet

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 01.03.2016 G Ü N D E M 1-Meclisin açılışı 2-Mecliste verilecek önergeler 3-Birimlerden gelen önergeler 1-(36/16)-İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.02.2008 tarih ve 01.485 sayılı

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ

T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ KARAR TARİHİ : 09.05.2017 KARAR NO : 118 KONUSU : 2016 Mali Yılı Kesin Hesabı MECLİS BAŞKANI : Ulaş YURDAKUL MECLİS KÂTİPLERİ : Ali İhsan USLU, Nuran BAŞKÜTÜK OTURUMA

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 2016 Yılı Gelir-Gider Bütçesi. TEKLİF: Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 18.09.2015 tarih 2015/24731 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; Kartal Belediyesi 2016 Yılı Gelir - Gider Bütçesi Belediye

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI KONU : 2018 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 02.10.2017günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.09.2017

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 22 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 22 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 02.10.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 22 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : Bosna Hersek Federasyonu Jajce Belediyesi Ziyareti.

Detaylı

Dönemi 2016 Tarihi Saat 14:00 Sayısı 58 Birleşim 1 Oturum Özü İlçemiz Kültür Mahallesi 61 ada 15- T.C. AKÇADAĞ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ

Dönemi 2016 Tarihi Saat 14:00 Sayısı 58 Birleşim 1 Oturum Özü İlçemiz Kültür Mahallesi 61 ada 15- T.C. AKÇADAĞ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Tarihi 07.10.2016 Sayısı 58 Özü İlçemiz Kültür Mahallesi 61 ada 15-16-19-20-21 ve 25 nolu parsellerin bulunduğu alanda yapılacak 1/1000 ölçekli İmar Plan Tadilatı için Malatya Büyükşehir Belediyesine yetki

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERİN TARİHÇESİ

YEREL YÖNETİMLERİN TARİHÇESİ Erol KAYA YEREL YÖNETİMLERİN TARİHÇESİ Osmanlı İmparatorluğu nda 1826 lara kadar belediye hizmetleri kadılar tarafından yürütülmekte idi. Bu hizmetler; Şehrin temizliği, Ticaretin sağlıklı yürütülmesi,

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-125 10.06.2013 Özü: İsim verilmesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2013 tarihli oturumunda okunan, Şehit Komiser Mustafa

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ BELEDİYE BAŞKANI :Dr.Hakan Can YILMAZ MECLİS ÜYESİ :Arzu ARAL MECLİS ÜYESİ :Necla ERSÖZ MECLİS ÜYESİ :Mehmet TALAY

Detaylı

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org BELEDİYE KANUNUNA GÖRE BELEDİYE GELİRLERİ VE BUNLARDAN HACZEDİLEMEYECEK OLANLAR Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org GİRİŞ Belediyelerimiz, ilk kuruluşundan bu yana amaçlananın aksine mahallî kamu

Detaylı

2015 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI 19. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2015 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI 19. BİRLEŞİM 1. OTURUM Karar Tarihi : 03.11.2015 Karar No : Konu:2015 Yılı Kasım Ayı Meclis Toplantısı 2015 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI 19. BİRLEŞİM 1. OTURUM BAŞKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine

Detaylı

SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015

SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015 SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015 ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Özel İdare İşhanında bulunan, Balkon altı 4 nolu işyerini 1.850,00 muhammen bedel üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51.maddesinin

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No : 488 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi. o) Seydikemer ilçe Belediye Başkanlığına ait 2017 yılı bütçesi ve gelir

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Karşıyaka Belediye Meclisi'nin 01.09.2015 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen 25.08.2015 tarih ve 47383680-01/10162 sayılı Mali Hizmetler Müdürlüğü ifadeli

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI Bu yasa hazırlığı ile ilgili tartışmaya açılmış bir taslak bulunmamaktadır. Ancak hükümetin bir çalışma yaptığı ve bu çalışmanın tamamlanma

Detaylı

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI Toplantı Dönemi : Birleşim No : 2017-1000 Birleşim Tarihi : 02/01/2017 Birleşim Saati : 19:30 Birleşim Yeri : Meclis Başkanlığına Oturum No : KARARA KATILANLAR

Detaylı

Karar Tarihi : / Karar No: 2015 / Meclis Başkanı : Halil Dilek ÖZCAN

Karar Tarihi : / Karar No: 2015 / Meclis Başkanı : Halil Dilek ÖZCAN Karar Tarihi : 01.05.2015 24344638-301.05/ Karar No: 2015 / : 1. birleşim Türkeli Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.nci maddesi gereğince 01.05.2015 Cuma günü saat 15:00 da Belediye Başkanlığı

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: 67597785-050.01.04-288 13.10.2015 Özü: Nazım İmar Plan Değişikliği K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: 67597785-050.01.04-288 13.10.2015 Özü: Nazım İmar Plan Değişikliği K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-288 13.10.2015 Özü: Nazım İmar Plan Değişikliği K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisi nin 13.10.2015 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın

Detaylı

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye kent konseyi: Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.05.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 13 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.05.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 13 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.05.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 13 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : İptal-İhdas. Komisyonumuza havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 20/04/2012

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :541 KARAR 541: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32 nci maddesi gereğince, 01.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere Meclis ve ihtisas komisyonu toplantılarına katılan Meclis Başkanı ve üyelerine

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 02.01.2012 Meclis toplantısı Belediye Başkanı Ahmet HERDEM in Başkanlığında ve hoş geldiniz sözleri ile başlatıldı. Yoklama yapıldı hazirun listesi meclis

Detaylı

KELES BELEDİYESİ MECLİS KARARI

KELES BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No 01 Mevcut Mustafa ÖZDEMİR- Mustafa TOKSÖZ - İsmail KAHYA- Doğan SAYDAM- Keles Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mehmet TEKE başkanlığında yukarıda isimleri yazılı bulunan üyelerin iştiraki ile

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih KOMİSYON RAPORLARI Rapor No 2010 / 20 HUKUK KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih KOMİSYON RAPORLARI Rapor No 2010 / 20 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIĞI Tarih. 08.06.2010 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No 2010 / 20 KONU : İptal-İhdas. edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 26/05/2010 tarih ve 405 sayılı teklifi üzerinde komisyonumuzca inceleme

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ ===========================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ======================= Toplantı Dönemi : 2016 yılı Haziran Ayı Birleşim : 6 Oturum : 1 Tarihi : 06/06/2016 Karar Sayıları : 67, 68, 69, 70, 71 ÖDEMİŞ BELEDİYE

Detaylı

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI Toplantı Dönemi : Birleşim No : 2015-21000 Birleşim Tarihi : 09/10/2015 Birleşim Saati : 20:00 Birleşim Yeri : Meclis Başkanlığına Oturum No : KARARA KATILANLAR

Detaylı

Dönemi 2016 Tarihi Saat 14:00 Sayısı 46 Birleşim 1 Oturum Özü T.C. AKÇADAĞ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ.

Dönemi 2016 Tarihi Saat 14:00 Sayısı 46 Birleşim 1 Oturum Özü T.C. AKÇADAĞ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ. Tarihi 05.08.2016 Sayısı 46 Özü Mutemet Kadrosunun İptaline, 2 adet Bilgisayar İşletmeni kadrosunun İhdas edilmesi Osman ASLANTAŞ, A. Turan SARPKAYA, Abdullah TÜRK,, Cumali DOĞAN,Erdal ÜSTÜN Gündemin 3.

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 65 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 117 KARAR 117 : Meclis Üyesi Yılmaz KARAKOYUNLU, Mehmet BİLGİN, Ayşın AKYARLI SAVATLI nın mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi. Karar No : 118 KARAR 118 1/1000

Detaylı

EVSEL KATI ATIK TOPLAMA VE NAKLİ HİZMET BEDELİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

EVSEL KATI ATIK TOPLAMA VE NAKLİ HİZMET BEDELİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ ARALIK 2014 BİRLEŞİM 21 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 05.12.2014 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 84 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİ EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞI. : İl Genel Meclisinin 2015 Yılı Nisan Ayı Toplantısına Ait Gündem

T.C. AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞI. : İl Genel Meclisinin 2015 Yılı Nisan Ayı Toplantısına Ait Gündem T.C. AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞI KONU : İl Genel Meclisinin 2015 Yılı Nisan Ayı Toplantısına Ait Gündem TOPLANTI YERİ : Özel İdare İş Hanındaki İl Genel Meclisi Salonu. TOPLANTI

Detaylı

6- Belediye Başkanlığı Đmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün tarih ve 507 sayılı yazıları ile

6- Belediye Başkanlığı Đmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün tarih ve 507 sayılı yazıları ile T.C. VAN TUŞBA BELEDĐYESĐ G Ü N D E M Belediye Meclisinin 2015 Temmuz Ayı Mutat Toplantısı. Birleşimin Başlama Tarihi ve Saati: 06/07/2015-15.00 1-Açılış ve Yoklama. 2- Belediye Başkanlığı Đmar ve Şehircilik

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 50 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli oturumunda okunan parsel 1/1000

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Hizmet Alım İhalesi. komisyonumuza havale edilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 12 MAYIS TA TOPLANDI

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 12 MAYIS TA TOPLANDI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 12 MAYIS TA TOPLANDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclisi 12 Mayıs 2015 Salı günü toplandı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu nda toplanan Büyükşehir Belediye

Detaylı

İçindekiler SAYILI BELEDİYE KANUNU... 1 BİRİNCİ KISIM... 1 Genel Hükümler... 1 BİRİNCİ BÖLÜM... 15

İçindekiler SAYILI BELEDİYE KANUNU... 1 BİRİNCİ KISIM... 1 Genel Hükümler... 1 BİRİNCİ BÖLÜM... 15 İçindekiler 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU... 1 BİRİNCİ KISIM... 1 Genel Hükümler... 1 BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam ve Tanımlar... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Tanımlar... 1 İKİNCİ BÖLÜM... 2 Belediyenin Kuruluşu

Detaylı

BELEDİYE BAŞKANLIĞIŞ

BELEDİYE BAŞKANLIĞIŞ ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞIŞ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ Karar Tarihi : 01/11/2011 Toplantı Dönemi : 2011 Karar Niteliği :Olağan Meclis Toplantısı Toplantı No : 11 Birleşim No : 11 Oturum No : 1 Belediye Meclisi 2011

Detaylı

U T A N A K. Dönem : 2016 Toplantı : Nisan Birleşim : 2 Oturum : 1-2 Birleşim Tarihi : Birleşim Saati : 16.00

U T A N A K. Dönem : 2016 Toplantı : Nisan Birleşim : 2 Oturum : 1-2 Birleşim Tarihi : Birleşim Saati : 16.00 T U T A N A K Dönem : 2016 Toplantı : Nisan Birleşim : 2 Oturum : 1-2 Birleşim Tarihi : 05.04.2016 Birleşim Saati : 16.00 Gündemin 1. maddesinde yer alan yoklama yapıldı. 34 üyeden müteşekkil İl Genel

Detaylı

T.C. ADANA İLİ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ M ECLİ S

T.C. ADANA İLİ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ M ECLİ S T.C. ADANA İLİ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ M ECLİ S Sayı:58 03.07.2014 Özü: İmar plan değişikliği KARAR Belediye Meclisi Genel Kurulunda okunan İmar, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Emlak,

Detaylı

ENGELLİ İNDİRİMİNDEN KİMLER YARARLANIR

ENGELLİ İNDİRİMİNDEN KİMLER YARARLANIR ENGELLİ İNDİRİMİNDEN KİMLER YARARLANIR Engelli hizmet erbabı, Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan hizmet erbabı, Engelli serbest meslek erbabı, Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest

Detaylı

NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Çalışma Yönergesi nin amacı; Bursa İli Nilüfer İlçesi kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN. 09/07/2014 TARİHLİ TOPLANTISININ 1. ve 14/07/2014 TARİHLİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN. 09/07/2014 TARİHLİ TOPLANTISININ 1. ve 14/07/2014 TARİHLİ T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 09/07/2014 TARİHLİ TOPLANTISININ 1. ve 14/07/2014 TARİHLİ 2.BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLARA AİT ÖZETLER ALINAN KARAR NUMARASI: 2014/85 ÖZETİ: İl Özel İdare

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :30 KARAR 30 : Gündem maddelerinin görüşülmesi tamamlanmış olduğundan Ocak ayı meclis toplantısının birinci birleşiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleşiminin 9 Ocak 2015 Cuma günü saat

Detaylı

1 Temmuz 2015 [MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU] 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU

1 Temmuz 2015 [MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU] 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 1 İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 4 01. Personel Giderleri... 6 02. Sosyal

Detaylı