İZMİR İL GENEL MECLİSİ İL ÖZEL İDARELERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İZMİR İL GENEL MECLİSİ İL ÖZEL İDARELERİ"

Transkript

1 İZMİR İL GENEL MECLİSİ İL ÖZEL İDARELERİ 1

2 TARİHÇE Özel idare, ilk defa 1864 yılında kurulan (ülkemizde ilk vilayet olan), Tuna vilayeti için çıkarılan nizamnamede yer almıştır Anayasasında da mahalli idare anlayışı görülmektedir. Meclisin yılda bir kez toplanması öngörülüyor. Bu anayasaya bağlı olarak çıkarılması öngörülen TEŞKİLİ VİLAYET KANUNU 2. Abdülhamit in millet meclisini dağıtması nedeniyle çıkmıyor. Bu taslakta 1. bölüm ilin genel idaresine, 2. bölüm ilin özel idaresine ait bulunuyor de meşrutiyet ilanıyla 1876 anayasası yürürlüğe giriyor de ise İDARE-İ UMUMİYE-İ VİLAYET KANUNU MUVAKATI yürürlüğe giriyor. Bu kanunda; 1-74 maddeler genel idareleri, 75 md.den sonrası özel idareleri düzenliyor. Kanunun bu ikinci bölümü günümüze kadar geliyor anayasasında il özel idareleri yer alıyor yerel seçimleri sonrasında değiştirilerek 3360 sayılı kanun, 2005 yılında ise 5302 sayılı yasa olarak devam ediyor. 2

3 İLGİLİ MEVZUAT 5302 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 3202 KÖYE YÖNELİK HİZMETLER HAKKINDA KANUN 5355 MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU 5018 KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İL GENEL MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 3

4 ORGANLAR Özel İdarenin başı VALİ Yürütme vali adına GENEL SEKRETER İç denetim birimi Karar organı İGM 4

5 İL ÖZEL İDARELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ 5302 sayılı yasanın 6.maddesi ; mahalli ve müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) Gençlik ve spor sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; ilin ÇDP, bayındırlık ve iskan, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk öğretim kurumlarına arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde, b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında, yapmakla görevli ve yetkilidir. İllerimizde ana yatırım ve hizmet birimleri ( belediler dışında ) il özel idareleri olmuştur. 5

6 İL GENEL MECLİSİNİN GÖREV VE YETKİLERİ 5302 sayılı yasanın 10.maddesi ; 1. Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını kabul etmek 2. Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek 3. ÇDP ve imar planlarını onaylamak 4. Borçlanmaya karar vermek 5. Bütçe içi işletmeler ile Türk ticaret kanununa göre ortaklıklar kurmaya karar vermek 6. Taşınmaz alımı, satımı, trampa, tahsisine karar vermek 7. Şartlı bağışları kabul etmek 8. Yatırımlara, yap-işlet devret modelini uygulamaya, özelleştirmeye karar vermek 9. Encümen ve ihtisas komisyonlarını seçmek 10.Yönetmelikleri kabul etmek 11.Kadro ihdas, iptal ve değişimini kabul etmek 12.Mahalli idare birlikleri ile işbirliğine karar vermek 13.Birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya karar vermek 14.İl özel idare hizmetleri için ücret tarifesini belirlemek 6

7 MİSYON İlimizin; eğitim, sağlık, kırsal kalkınma, tarım, gençlik, spor, çevre, kültür, turizm ve sosyal hizmetlerini en üst düzeyde eşit ve şeffaf sunarak, yatırımlarda kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamaktır. Bu hizmet sunumuyla; İzmir halkının hayat standardını yükseltmek, mutluluk ve memnuniyeti için çalışmaktır. VİZYON Çağdaş ve katılımcı bir anlayışla ilimizin değişim ve gelişimine öncülük ederek, doğayı ve çevreyi koruyarak, kent estetiğine önem vererek, karakteristik mekanları koruyup geliştirerek dünya kenti İzmir i yaratan, ülkemizde ve bölgemizde öncü bir kurum olmaktır. 7

8 İZMİR İL GENEL MECLİSİ CHP GRUP BAŞKANLIĞI ÇALIŞMALARI 8

9 29.Mart.2009 tarihinde yapılan yerel yönetim seçimlerinde İl Genel Meclisinde partilerin aldığı oylar ve oranları Seçmen sayısı Sayılan oy sayısı Geçerli oy sayısı Geçerli oy oranı % 97,95 Katılım oranı % 85,13 CHP % 48,30 AKP % 29,02 MHP % 9,69 DTP % 3,58 DSP % 2,72 Diğerleri İzmir İl Genel Meclisinde partilerin temsil edildikleri sayılar CHP 93 AKP 40 MHP 3 Toplam 136 9

10 ENCÜMEN ÇALIŞMALARIMIZ Seçilmiş İl encümenlerini tamamı grubumuz üyesidir. (5 Kişi) İl Encümenlerimizin konulara hakim olmaları sonucunda il encümenindeki konuların tamamına yakını oybirliği ile karar altına alınmaktadır. İl encümeni kararlarında ilgili ilçedeki üyelerimizin ve parti örgütümüzün isteklerini ön planda tutmaktayız. Özellikle köylere yapılacak işlerle ilgili alınacak kararlarda encümen üyelerimiz yerinde inceleme yaparak aynı zamanda siyasi çalışma yapmaktadırlar. İl encümeni üyelerimiz örgütlerimiz ve üyelerimizden gelen talepleri yasal çerçeve içinde takip edip sonuçlandırmaktadırlar 10

11 KOMİSYONLARIMIZ ( 20 Adet ) 1- Plan ve Bütçe 11- Gençlik ve spor 2- İmar ve Bayındırlık 12- Özel İdare Varlıkları 3- Eğitim 13- Tanıtım ve özlük işleri 4- Çevre ve Sağlık 14- Enerji ve Doğal Kaynaklar 5- Köye Yönelik Hizmetler 15- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 6- Tarım ve Hayvancılık 16- Kadın ve Erkek eşitliği 7- Sosyal Hizmetler 17- Sanayi Ticaret ve Esnaf 8- Aile Çocuk ve Engelliler 18- Sivil Savunma ve Afet Yönetimi 9- Hukuk 19- Avrupa Birliği ve uluslar Arası İlişkiler 10- Kültür ve Turizm 20- Ar-ge Plan ve Bütçe ile İmar ve Bayındırlık komisyonlarının 5 er, diğer komisyonlarımızın 4 er üyesi Partilimizdir. 11

12 KOMİSYON ÇALIŞMALARIMIZ Komisyonlarımız tüm çalışmalarına demokratik kitle örgütlerini katarak, onların görüş ve önerilerini alarak başlamış ve böyle de devam etmektedir. Komisyonlarımız parti programımız doğrultusunda gündem oluşturarak çalışmalarına devam etmektedir. Grup üyelerimiz, komisyon çalışmalarında grubumuzdaki eğilimlere göre görüş oluşturmakta ve bunlar komisyon raporlarına yansımaktadır. Grup üyelerimiz komisyon çalışmalarında ilgili ilçedeki üyelerimize ve ilçe başkanlıklarına bilgi verme ve görüş alma konusunda özen göstermektedirler. 12

13 ŞİRKETLERDEKİ ÇALIŞMALARIMIZ Yönetim kurullarında görev yapan grup üyelerimiz, şirketlerin karlılık ve gelişimini ön planda tutarak alınan karalarda aktif rol almaktadır. Şirketlerin sağlıklı bir yapıda gelişimini sağlamak için, kısa, orta ve orta vadeli planlama ve izlenmesi gereken yollar için öneriler geliştirmektedir. Ticaret yasasının verdiği yetki ve sorumlulukların tamamına sahip olarak ve bu bilinçle çalışmalarını yürütmektedirler. Denetim kurullarında görev yapan grup üyelerimiz, ticaret yasasının kendilerine verdiği yetki ve sorumluluk içinde denetim görevlerini sürekli olarak yerine getirmektedirler. Bu sorumluluk nedeniyle yönetim kurulu üyeleri ile birlikte tüm yönetim kurulu toplantılarına katılmaktadırlar. 13

14 BİRLİKLERDEKİ ÇALIŞMALARIMIZ Grup üyelerimiz, birlik genel kurullarında, yörenin, çevrenin ve kamunun yararına öneriler geliştirmektedirler. Birliklerde belirlenen sorunlardan özel idaremizin görev alanına girenleri için grubumuzca öneriler geliştirilmesine öncü olmaktadırlar. Birlik encümenlerinde görev yapan üyelerimiz, üyesi olduğumuz birliklerin çevre ve toplum yararına yönetilmesinde etkin rol almaktadır. Görevlerini, parti programımızda öngörülen ilkeler doğrultusunda gerçekleştirmektedirler. 14

15 İLÇE ENCÜMENLERİNDEKİ ÇALIŞMALARIMIZ Köylerde yaşayan vatandaşlarımızın, yaşam kalitesinin artırılması için gereken yatırım ve sosyal sorumluluk projeleri için kararlar alınmasını sağlamaktadırlar. KHGB ne aktarılan kaynakların verimli ve etkin kullanılmasını sağlamaktadırlar. Kırsal kesimler için kısa, orta ve uzun vadeli plan ve projelere önder olmaktadırlar. KHGB tarafından yapılan yatırımları planlamakta ve ihaleleri yaparak yapımlarını sağlamaktadırlar. KHGB ile özel idaremizin iletişimini en üst düzeyde tutmaktadırlar. 15

16 SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKIFLARI MÜTEVELLİ HEYETLERİ İL 1. Vali ( Başkan ) 2. Belediye başkanı 3. Defterdar 4. İl milli eğitim md. 5. İl sağlık md. 6. İl tarım md. 7. İl sosyal hizmetler md. 8. İl müftüsü 9. Muhtar 1 kişi (kendi aralarında seçiyor) 10. STK 2 kişi 11. İGM 2 kişi toplam 13 kişi İLÇE 1. Kaymakam ( Başkan ) 2. Belediye başkanı 3. Mal md. 4. İlçe milli eğitim md. 5. İlçedeki sağlık üst düzey görevlisi 6. İlçe tarım md. 7. Müftü 8. Muhtar 1 kişi (kendi aralarında seçiyor) 9. STK 1 kişi 10. İGM 2 kişi toplam 11 kişi 16

17 SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKIFLARINDAKİ ÇALIŞMALARIMIZ Hayırsever vatandaşlarımızdan il genel meclisince seçilen mütevelli heyet üyelerimiz, çalışmalarını ilgili yasa ve yönetmeliklere göre yürütmektedirler. Örgütlerimizden ve çevrelerinden gelen taleplere göre yoksul vatandaşlarımıza sahip çıkmaktadırlar. Sosyal yardımlardan hakkı olanların faydalanmaları konusunda duyarlılık ve özen göstermektedirler sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu Kapsamında görev yapılmaktadır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik doğrultusunda görev yapılmaktadır. Vakıf yönetim kurullarına seçilen hayırsever vatandaşlarımızla, her yıl başında bilgilendirme toplantısı yapılmaktadır. 17

18 HASTANE HASTA HAKLARI KURULLARINDAKİ ÜYELERİMİZ HASTA HAKLARI KURULU HASTANE MECLİS ÜYES CHP MECLİS ÜYESİ AKP ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MUSTAFA NAİLİ TANÜLKÜ İSMAİL ACAR DR.BEHÇET UZ ÇOCUK HASTANESİ AYLA EĞİT MEHMET AKİF YENEL DR.SUAT EREN GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ İSMET DUTAR RASİM KAHRAMAN EĞİTİM DİŞ HASTANESİ ABDURRAHMAN ATALAR ÖMER KAPLAN DR.E.HAYRİ ÜSTÜNDAĞ KADIN DOĞUM HASTANESİ İSMET DUTAR HACER ÖZCAN NEVVAR SALİH İŞGÖREN ALSANCAK HASTANESİ H.EMRE ÖZER HACER ÖZCAN KARŞIYAKA DEVLET HASTANESİ METİN TOKATLIOĞLU NİYAZİ MEMUR BORNOVA ACİL YARDIM VE TRAVMATOLOJİ ONUR KOÇANALI HALİL İBRAHİM ÖZIŞIK ÇİĞLİ DEVLET HASTANESİ ZEYNEL KOÇ FETHİ BURUNSUZ URLA DEVLET HASTANESİ MEHMET YAĞCI TARKAN BAKIRLI BAYINDIR DEVLET HASTANESİ HASAN HULKİ VARDAROĞLU ŞAKİR MOCU ÖDEMİŞ DEVLET HASTANESİ ADNAN SAYGILIER HİKMET AYDIN DR.ERTUĞRUL AKER TİRE DEVLET HASTANESİ HÜSEYİN GÜNGÖR REFİK KONDU FOÇA DEVLET HASTANESİ YUSUF ÇEMREK ALAATTİN AKSAK M.ENVER ŞENERDEM TORBALI DEVLET HASTANESİ HAKKI GÜNEY HASAN AKBIYIK MENEMEN DEVLET HASTANESİ ABDURRAHMAN DEMİRCİ ALAATTİN AKSAK NECAT HEPKON DEVLET HASTANESİ YUSUF VEHBİ TARHAN TARKAN BAKIRLI DR.FARUK İLKER BERGAMA DEVLET HASTANESİ SÜLEYMAN GEDİK HAKAN KOŞTU SELÇUK DEVLET HASTANESİ MEHMET ÇETİNÇELİK SÜLEYMAN GİRBİYANOĞLU ALİAĞA DEVLET HASTANESİ NESRİN BEYKOZ MUHAMMET YILMAZ İZMİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ EBRU MARANGOZ ÖZKAN AHMET KADIOĞLU İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MEHMET ARISOY MAHMUT ÖZTAŞ BUCA SEYFİ DEMİRSOY DEVLET HASTANESİ ZEYNEP YAPICI ÖMER ALSANCAK İZMİR EGE DOĞUM EVİ VE KADIN HASTALIKLARI HASTANESİ MAHMUT ESAT ASLAN NAZİFE ÇAVUŞOĞLU ALPER ÇİZGENAKAT ÇEŞME DEVLET HASTANESİ HAKKI PAMUKÇU AHMET ZEYBEK KİRAZ DEVLET HASTANESİ PİLOT ZEYBEK HÜSEYİN ÇAVUŞ ALSANCAK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HAYRULLAH SORKUN ÖZDEN KÜÇÜKDUMLU KARŞIYAKA DEMİR KÖPRÜ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI ALİ METİN PALAOĞLU ALİ FUAT YAKIN BORNOVA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI NÜSRET DOĞAN ALBAYRAK FATİH TAŞTAN DİKİLİ DEVLET HASTANESİ VELİ KARAMAN KEMALPAŞA DEVLET HASTANESİ TALAT ÖZIŞIK BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SABAHAT ŞAHOĞLU 18

19 HASTANE HASTA HAKLARI KURULLARINDAKİ ÇALIŞMALARIMIZ Kamu hastanelerinde görev yapan grup üyelerimiz hastalardan gelen şikayetlerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması konusunda azami gayreti göstermektedir. Hastalarımızın haklarının korunması ve geliştirilmesi doğrultusunda görev yapmaktadırlar. Hastane hizmetlerinin geliştirilmesi için çaba göstermektedirler. Hastanelerimizin ihtiyaçlarının karşılanması özel idaremizin görev alanına girenlerinin karşılanması konusunda öncü olmaktadırlar. 19

20 OSB LERDEKİ GRUP ÜYELERİMİZİN ÇALIŞMALARI Osb nin dolayısıyla yörenin sanayisinin gelişmesi için en üst düzeyde gayret göstermektedirler. Osb nin alt yapı eksiklerinin giderilmesine çalışmaktadırlar. 20

21 GRUP ÇALIŞMALARIMIZ Sorumluluk alanımızda bulunan 597 köyümüzün evsel atıklarının toplanması projesi. Grubumuzun önerisiyle bu dönemde karar alınmış ve hayata geçmiştir. İlçe belediyelerimizle özel idaremizin yaptığı protokoller yürürlüğe girmiş ve tüm köylerimizin, evsel atıkları en az haftada bir alınmak kaydıyla toplanmaktadır. Toplanan çöpler Belediyeleri çöp depolama alanlarına atılmaktadır. Alınan 24 çöp kamyonu, 5 vidanjör, çöp konteyneri ve akaryakıt giderleri özel idare bütçesinden karşılanmaktadır. Personel ise belediyeler tarafından karşılanmaktadır. Proje 2012 yılı bütçesine koyduğumuz ödeneklerle gelişerek devam etmektedir. 21

22 g 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 Özel idare hizmet binası yapımı Yine grubumuzun önerisi ile ilimiz Konak ilçesi Kemeraltı girişinde bulunan, atıl ve bakımsız vaziyette duran, mülkiyeti idaremize ait olan, cumhuriyetimizin ilk yapılarından biri, eski tütün deposunu, aldığımız meclis kararı ve valinin restorasyon fonundan yapılmasına onay vermesi sonucunda bütçe dışı kaynakla yapıyoruz. Söz konusu mevcut yapı tescilli bina olduğu için bu fonu kullanma olanağımız oldu. İhalesi yapılan hizmet binamızın inşaatı devam etmektedir yılı sonunda tamamlanacak olan hizmet binamız vatandaşımıza hizmette üstün kolaylıklar sağlaması yanında, İzmir in önemli mahallerinden biri olan Kemeraltı bölgesine canlılık önem kazandıracağı açıktır. Yapılacak bu binada özel idarenin tüm hizmet birimleri bir araya gelecektir. 27

28 İZMİR İL ÖZEL İDARESİ HİZMET BİNASI MEVCUT DURUM 28

29 29

30 30

31 E BLOK BODRUM KAT TOPLAM M2 685 m² F BLOK 1. BODRUM KAT TOPLAM M m² F BLOK 2. BODRUM KAT TOPLAM M m² ZEMİN KAT TOPLAM M m² 1. KAT TOPLAM M m² 2. KAT TOPLAM M m² 3. KAT TOPLAM M m² BALKON VE ÇATI ARASI KATI TOPLAMI (NET) M m² ASANSÖR VE MAKINA DAİRESİ KAT TOPLAM M2 142 m² TOPLAM m² 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 Bütçe kararlarımızda en çok önem verdiğimiz konu KHGB ödeneklerini en üst düzeye çıkarmak yılı bütçesinde 4 milyondan 18,5 milyona çıkarılmıştır yılı bütçesinde ise 10 milyondan 27.7 milyona çıkarılmıştır. Köylere yapılacak yatırımlarda önceliğimiz, içme suyu, arıtma ve kanalizasyon, ulaşım ve diğer yatırımlar şeklinde olmaktadır. Bütçelerimizin kırsal kesime yatırım bütçesine dönüşmesine önem verdik. 36

37 Afet riski altındaki yapıların dönüştürülmesi gereğini 2009 yılından beri gündemimizde tutuyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarına özel önem vermekteyiz. Grubumuzun önerisi ile özel idarede bir elektrik enerjisi birimi kurulmuştur. RES kurulması kararı grubumuzun önerisiyle alınmıştır. Rüzgar enerjisi potansiyeli bakımından ülkemizde ilk üç il içindeyiz. Jeotermal kaynaklarımız çok önemlidir. Biogaz tesisi kurulması için bütçemize ödenek konulmuştur. İYTE ile ortaklaşa olarak köylerimizde örnek proje çalışması özel idaremiz tarafından yürütülmektedir. Bu çalışma sonuçlandığında köylerimizin yerleşik alanlarında yapılacak konutlarda köyde yaşayan vatandaşlarımız proje bedeli ödemeyeceklerdir. Memurlarımızın maaşlarının iyileştirilmesi amacıyla denge tazminatı ödenmesi yolunda temenni kararı alınmış ve uygulamaya geçilmiştir. Cemevlerinin ibadethane sayılması için iki kez temenni kararı almış bulunuyoruz. Doğu batı elele projesi 37

38 38

39 39

40 40

41 Yoksul girişimcilere mikro kredi verilmesi grubumuzun önerisiyle kabul edilmiş ve bütçemize ödenek konulmuştur. İlimizde spor salonu olmayan Kiraz, Karaburun ve Beydağ ilçelerine çok amaçlı spor salonu yapılmasını sağlıyoruz. Sosyal hizmetlere en çok ödenek ayıran iller içindeyiz TL Milli eğitime TL. bütçe ayırdık. 7 okul güçlendirmesi yapıyoruz. Bayındır, Dikili, Bergama ve Menderes de gölet ve sulamalar yapıyoruz yılı bütçemiz TL dir. Ek bütçe TLköy yolları bakım ve onarımı TL, üretim yolları TL, okulların doğalgaz dönüşümü TL Bu çalışmaların dışında grup yönetimimiz tüm demokratik kitle örgütleri ile iyi diyaloglar içinde bulunmaktadır. Bu kapsamda il encümenlerimizle birlikte, işçi sendikaları başta olmak üzere TMMOB ne bağlı odalarını, EBSO nı, İZTO nı, İESOB ni ve çeşitli dernekleri ziyaret ederek ortak çalışmalara başlanmıştır. Eski Sümerbank binaları gündemimizde. 160 dönüm İzyarış arazisi gündemimizde. Bay-san gündemimizde. Terör gündemimizde 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 Yerel yönetimlerde hizmet işi çok önemlidir. Gelişmişlik düzeyi geri, gelir dağılımı bozuk ülkelerde refah düzeyini artırmak için yatırımların yapılması daha da önemlidir. Kaynaklarımızın ihtiyaca göre kıt olması nedeniyle de öncelikler çok önemlidir. Hatta karar organlarının en önemli konusu budur diyebiliriz. İşte bu noktada mevcut düzenlemelerimizdeki ana sorun kaynakların isabetli kullanılabilmesi, hizmetlerin aksamaması bakımından koordinasyonun ve görevlerin net tarifli olması gerekir. Yatırım planlaması konusunda, bazı illerimizde olduğu gibi ilimizde de çok başlılık bulunmaktadır. Bu durum kalkınma ajansları konusunda belirginleşmektedir. İZ-KA İl Özel İdare mizin yatırım kaynağı kadar kaynağı doğrudan hibe yardımı olarak kullanmaktadır. Böylece ayrı bir başlılık ortaya çıkmaktadır. Tabii ki kalkınma ajanslarının işlevi ve amacı farklıdır. Ama yerel sorunlardan bağımsız olamaz. Kalkınma ajansları yapılanması İl Özel İdare leri bünyesine entegre edilmelidir. Genel Kalkınma hedefleri dikkate alınarak yapılanması değiştirilmeli ve entegrasyon sağlanmalıdır. Aynı şekilde köydes projesi kaynakları da özel idareler tarafından kullanılmalıdır. 46

47 ÇDP larının yapılması ve onaylanması açısından da tam bir belirsizlik vardır. ÇDP ları Büyükşehir belediye sınırlarında belediye tarafından diğer bölgelerde İl Özel İdaresi tarafından onaylanmalıdır. Ülkemizde planlama konusunda da tam bir çok başlılık hakimdir. 1-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1/ ölçekli ÇDP, 2-İl Özel İdaresi 1/ ölçekli ÇDP, 3-Büyükşehir Belediyesi 1/ ölçekli ÇDP, 4-İlçe Belediyeleri 1/5 000 ölçekli nazım, 1/1 000 ölçekli uygulama, 5-Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ( OSB ) 6-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Özel koruma bölgeleri) 7-Kültür ve Turizm Bakanlığı ( Turizm bölgeleri ) 8-TOKİ Planlama yapmaya yetkilidir. Doğru olanı planlamanın tek elden yürütülmesidir. Zaten illerimizde teknik kadroların ağırlıklı olarak yoğunlaştığı yerler İl Özel İdareleri olmuştur. Çok büyük projelerin dışında, yatırımların buradan yürütülmesi ve planlanması doğru bir yaklaşım olacaktır. 47

48 Bu açıdan da yerel yönetimler bakanlığı kurulup, tüm yerel yönetimler bu bakanlığa bağlanmalıdır. Kaldı ki İl Özel İdarelerine sivil savunma ve afet işleri ile sosyal hizmetler bağlanmış ve bağlanma aşamasındadır. Esasında doğru kararlardır. Giderek artan bu görevleri İl Özel İdare lerinin yapabilmesi için gelirlerinin yeniden düzenlenmesi ve artırılması gerekir. İl Özel İdarelerinin ana gelirlerini 5779 sayılı İÖİ ve belediyelere verilmesi hakkındaki konuda öngörülen paylar oluşturulmaktadır. Yasanın 2. Maddesine göre genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden (vergi iadeleri düşüldükten sonra) paylar; % 2,85 BŞB dışındaki belediyelere, % 2,50 BŞB içindeli belediyelere, % 1,15 İl Özel İdaresi, BŞB geliri sınırlarındaki vergi gelirleri toplamının %5 İ genel bütçeden ayrılan %2,50 lik payın %30 udur. Bakanlar kurulu bunları iki katına kadar arttırma yetkisine sahipken denk bütçe yapma zorlukları nedeniyle bunu yapabilmesi mümkün değildir. 48

49 Yasanın 4. Maddesine göre İÖİ payının illere göre dağılımı A-%50 nüfus B-% 10 yüzölçümü C-%10 köy sayısı Ç-%15 kırsal alan nüfusu D- %15 gelişmişlik endeksi 1. grup iller %23 2. grp iller %21 3. grup iller %20 4. grup iller %19 5. grup iller %17 Pay olarak orantılanmaktadır. İl Özel İdareler açısından % 1,15 lik pay çok düşüktür. Ülkemizdeki gelişmişlik farklarını azaltmak için bu oran mutlaka artırılmalıdır. Gelirlerin artırılması amacıyla RES lerden özel idare payı alınmalıdır. 49

50 İl Özel İdare lerinde en büyük çarpıklık, bütçe gider kalemlerinin 2/3 ü cari giderlere, 1/3 ü yatırım giderlerine ayrılabilmektedir.bu durum yatırıma muhtaç ülkemizde önemli bir sorundur. Gelir bütçesinin artırılması ve iyi yapılanma ile oranlar tersine normal seviyelere gelebilir. Diğer önemli konulardan biri de İÖİ karar organı İGM nin gider bütçesinde yeri yoktur. Yerine göre ekonomik bağımsızlığın önemini hepimiz biliyoruz. İGM adına başkanın meclis kararlarının uygulanmasının takibi ve temsil giderleri açısından mutlaka bir bütçesi olmalıdır.ya da danışman veya ar-ge birimi başkana bağlı olarak oluşturulmalıdır. Diğer önemli konulardan biri de İÖİ karar organı İGM nin gider bütçesinde yeri yoktur. Yerine göre ekonomik bağımsızlığın önemini hepimiz biliyoruz. İGM adına başkanın meclis kararlarının uygulanmasının takibi ve temsil giderleri açısından mutlaka bir bütçesi olmalıdır.ya da danışman veya ar-ge birimi başkana bağlı olarak oluşturulmalıdır. İl encümeni yapısı yeniden düzenlenmeli, başkanlık divanı da encümende temsil edilmeli ilgili daire başkanları oy hakkına sahip olamadan il encümenine katılmalıdırlar. 50

51 Türkiye de işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik değiştirilmeli maden ocakları İGM kararı ile diğerleri encümen kararı ile verilmeli. Genel sekreter, meclis başkanı ve valininin ortak önerisi ile atanmalıdır. KHGB encümen tespiti de üzerinde durulması gereken ayrı bir konudur. İlçedeki İGM üyelerinin tamamı encümen üyesi olmalı, ya da İGM üyeleri kendi, muhtarlar da kendi aralarında seçim yapmalıdır. Özlük hakları konusuna da birazcık değinmek istiyorum. İhtisas komisyonlarına öncelikle ihtisas sahibi arkadaşlarımızın girmesi sağlanmalı. Bunu daha iyi sağlamak içinde ödeneklerimizde meclis çalışmaları esas alınmalı. Komisyon çalışmaları için ise daha az miktarda ücret öngörülmelidir. Ayrıca İGM üyeleri, bu faaliyetlerinden dolayı sgk primleri ödenmeli ve bu kuruma bağlı olmalıdır. Benzer görevler için bulunan yeşil pasaport sisteminden yaralanmalılar, protokolde yerleri olmalıdır. 51

52 52

53 İl Genel Meclisi'nde 'sütünüz bozuk çıktı' tartışması İzmir İl Genel Meclisi'nde CHP Grup Başkan Vekili Hüseyin Mumcuoğlu'nun konuşması sırasında söylediği, "Zaten sütünüz de bozuk çıktı" sözü, ortamın gerilmesine neden oldu :00 İZMİR - Türkiye çapında çok sayıda öğrencinin rahatsızlanmasına neden olan 'Okul sütü', İzmir İl Genel Meclisi'nde tartışmaya yol açtı. Gündemdışı söz alan CHP Grup Başkan Vekili Hüseyin Mumcuoğlu, yaklaşık 5 dakika süren konuşması boyunca hükümeti eleştirdi. Ülkenin kötü yönetildiğini ileri süren Mumcuoğlu, şunları söyledi: "Neresinden bakarsak bakalım, Türkiye kötü yönetiliyor. Daha doğrusu yönetilmiyor. Durup dururken Suriye iç meselemiz oluyor. Komşularımızla sıfır sorun tamamıyla soruna dönüşüyor. Yargıya zamanından en ağır sözleri söyleyenler, aktörler değişince yargıyı en fazla sahiplenenler oluyor. 'Anıtkabir'de sap gibi ayakta durmayı anlamıyorum' diyenler, milli bayramlardaki coşkuyu söndürme girişiminde bulunuyor. Camiler kapatıldı yalanlarıyla akıllarınca kendileri doğmadan önceki dönemin üstünlükleri karalanmaya çalışılıyor. Sanatçılarımıza 'Bunlar yarım porsiyon aydın' diyenler şunu iyi biliniz ki siz çeyrek iktidar bile değilsiniz. Zaten sütünüz de bozuk çıktı. Geleceğimiz olan çocuklarımızı deneme tahtası yapamazsınız. Gittiğiniz yol, yol değildir." CHP'li Mumcuoğlu'nu kulisteki ekrandan dinleyen AK Parti'li İlhan Kaya, konuşmanın bitmesinin hemen ardından koşar adımlarla salona girdi. Meclis Başkanı Serdar Değirmenci'den söz isteyen Kaya, "Sayın Mumcuoğlu, 'Sütünüz de bozuk çıktı' derken neyi kastediyor açıklık getirsin. İçilen sütten mi bahsediyor yoksa başka şeyden mi? Bu lafın başka anlamları da vardır. Açıklasın ve tutanaklara o şekilde geçsin" diye konuştu. Tepkiler üzerine Mumcuoğlu söz alarak, "Ben sözümü söyledim isteyen istediği gibi yorumlayabilir, sözlerim yoruma açıktır" dedi. Mumcuoğlu'nun bu sözleri bu kez AK Parti sıralarını hareketlendirdi. AK Parti'li üyeler, CHP'li Mumcuoğlu'na tepkilerini dile getirirken, Meclis Başkanı Değirmenci salonu sakinleştirmekte güçlük çekti. AK Parti'li üyelerin tepkileri sona erdikten sonra CHP Grup Başkanvekili Mumcuoğlu bir kez daha sözlerinin istenildiği gibi yorumlanabileceğini, çocuklara süt dağıtma işinin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yıllardır sürdürüldüğünü, ancak bir tek çocuğun bile hastalanmadığını söyleyerek, "Süt ortada, isteyen kepçesiyle istediği gibi küpünü doldurabilir" dedi. Mumcuoğlu'nun sözlerinin ardından Meclis gündemindeki maddelerin görüşülmesine devam edildi.(dha) 53

54 54

55 İzmir İl Genel Meclisi CHP Grubu Yönetim Kurulu Basın Açıklaması Değerli basın mensupları; İşgale karşı ilk kurşunu atarak mücadele fitilini ateşleyen Hasan Tahsin i ( Osman Nevres ) siz meslektaşları önünde saygıyla anarak, 19. Mayıs Atatürkü anma ve gençlik ve spor bayramımızın 93. Yılını kutlayarak sözlerime başlıyorum. Bildiğiniz gibi İzmir İl Genel Meclisinde CHP 93, AKP 40, MHP 3 üyeyle temsil ediliyor. Meclis başkanlık divanının tamamı CHP lidir. Komisyonlarımızın tamamının başkanları CHP lidir. İmar ve bütçe komisyonlarının 7 üyesinden 5 i CHP lidir. Diğer komisyonlarımızın 5 üyesinden 4 ü CHP lidir. Seçilmiş il encümenlerinin tamamı CHP lidir. Son olarak meclisimizde ek bütçemizi de oy çokluğu ile kabul etmiş bulunuyoruz. Ancak herkes aldığımız kararlara sahip çıkıyor. AKP grubu sahip çıkıyor, milli eğitim müdürü okulların doğalgaza dönüşümü için bütçe ayırdıklarını söylüyor. CHP Grubunun Oylarıyla Kabul Edilen Ek Bütçe İle İl Özel İdare Tarihinde İlk Defa Üretim Yolları bakım onarımı, Köy Yolları Asfaltlaması, Sanat Yapıları ve Okullarımızın Doğalgaza Dönüşümü Yapılacak 2009 yılında göreve gelmemizden itibaren, parti programımız doğrultusunda çalışmalarımızı hızla yürütmekteyiz. CHP Grubu olarak tüm çabalarımız İzmir li yurttaşlarımızın yaşam kalitesini artırma içindir yılı için yaptığımız bütçede; İdarenin meclise sunduğu 91 milyon bütçeyi, 102 milyona, KHGB payını, 4 milyondan 17 milyona, 2011 yılı için yaptığımız bütçede; İdarenin meclise sunduğu 114 milyon bütçeyi, 125 milyona, KHGB payını, 9,06 milyondan 18,51 milyona 2012 yılı için yaptığımız bütçede; İdarenin meclise sunduğu 145 milyon bütçeyi, 160 milyona, KHGB payını, 10 milyondan 27,77 milyona çıkararak, grubumuzun önerisiyle meclisimizde kabul edildiğini bilgilerinize sunarım. İzmir imiz İl Özel İdaresi hizmetleri yönünden ülkemizdeki en önemli il dir. ( Coğrafi şartları ve yatırıma muhtaçlığı nedeniyle) Bütçelerimizin yatırım bütçesine dönüşmesine özel önem verdik yılı bütçesinde %26,50 olan yatırım payını, 2011 yılı bütçesinde %40,66 ya, 2012 bütçesinde ise ek ödenekle beraber %45 e grubumuzun önerisiyle çıkarttık. 8.Mayıs.2012 Salı günü Bazı AKP li Meclis üyelerinin red oyu verdiği, bazılarının ise oy kullanmadığı, CHP Grubunun önerisi ve oylarıyla kabul edilen ek bütçe de bu çabalarımızın sonucudur. Buna göre 20 km I. Kat, 400 km köy yolu II. Kat asfaltlanması ve sanat yapıları için TL, km üretim yolu bakım onarımı için TL, 105 adet ilköğretim okulu ve liselerimizin ısınma sistemlerinin doğalgaza dönüşümü için TL harcanarak bu işler 2012 yılı içinde tamamlanacaktır yılı kesin hesabımızda gelirlerimizin fazla gerçekleşmesi ve yapılan tasarruflarla oluşturduğumuz TL ek bütçemizle beraber 2012 yılı bütçemiz TL olarak gerçekleşecektir. Geçtiğimiz kasım ayında grubumuzun önerisiyle kabul ettiğimiz 2012 yılı bütçesine göre de; Köylerimizdeki evsel atıkların toplanmasına daha düzenli olarak devam edilecek. Grubumuzun önerisiyle gerçekleşen bu projeye çok önem vermekteyiz. Biogaz tesisi ve rüzgar enerji santralı kurulacak, Üniversitelerimizle ortak projeler geliştirilecek, Kiraz, Beydağ ve Karaburun a çok amaçlı salon yapılacak, 112 komuta kontrol merkezi bitirilecek, İlköğretim okullarımızın temizlik, yakıt, hizmetli ihtiyaçları karşılanacak, 7 adet ilköğretim okulumuzun deprem güçlendirmesi yapılacak, Sosyal hizmetlere TL. katkı sağlanacak, 3 adet gölet bitecek, Arazi toplulaştırma çalışmaları devam edecektir. Yine çalışmalarımız ve önerimiz sonucu ihalesi gerçekleşen Özel İdare Hizmet binası İnşaatımız hızla devam etmektedir. CHP Grubu olarak katılımınız için teşekkürlerimizi sunarız. Hüseyin MUMCUOĞLU İZMİR İL GENEL MECLİSİ CHP Grup Başkanvekili 55

56 56

T.C. ADANA İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi Başkanlığı K A R A R

T.C. ADANA İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi Başkanlığı K A R A R T.C. ADANA İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi Başkanlığı KARAR TARİHİ: 09.03.2012 KARAR SAYISI : 52 ÖZÜ: İl Özel İdaresinin 2011 Yılı Faaliyet Raporundaki açıklamaların yeterli görülmesi. K A R A R İl Genel

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. - 1 - - 2 - Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. -3- - 4 - İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 9 I. GİRİŞ... 11 II. STRATEJİK

Detaylı

MUĞLA ĐL ÖZEL ĐDARESĐ 2010-2014 STRATEJĐK PLANI

MUĞLA ĐL ÖZEL ĐDARESĐ 2010-2014 STRATEJĐK PLANI Hususi idareler, büyük kalkınma savaşımızda başarı hasılasını artıracak vazifeler almalı ve hususiyle hayat ucuzluğunu temin edecek yerine göre tedbirler bulmalı ve selahiyetlerini tam kullanmalıdır. 2

Detaylı

NİĞDE İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI

NİĞDE İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2015 NİĞDE İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2015 2019 1 İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ GRAFİK DİZİNİ KISALTMALAR MECLİS KARARI 2 SUNUŞ Kamu yönetimi; vatandaşı hizmetinin odağına almalı kamu hizmetlerini hızlı

Detaylı

...bu ulusa ve ülkeye hizmet görevi bitmeyecektir. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! M.

...bu ulusa ve ülkeye hizmet görevi bitmeyecektir. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! M. ...bu ulusa ve ülkeye hizmet görevi bitmeyecektir. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! M. Kemal ATATÜRK FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 I -... 3 A.

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 2 1. GENEL BİLGİLER 2-85 Genel Açıklamalar 3 İl Özel İdarelerinin Tarihçesi 4-8 İl Özel İdaresinin Genel Yönetim

İÇİNDEKİLER 1 ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 2 1. GENEL BİLGİLER 2-85 Genel Açıklamalar 3 İl Özel İdarelerinin Tarihçesi 4-8 İl Özel İdaresinin Genel Yönetim İÇİNDEKİLER Sayfa No: İÇİNDEKİLER 1 ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 2 1. GENEL BİLGİLER 2-85 Genel Açıklamalar 3 İl Özel İdarelerinin Tarihçesi 4-8 İl Özel İdaresinin Genel Yönetim Kapsamındaki Yeri ve Yönetim

Detaylı

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU BİLECİK, MART 2012 ii SUNUŞ 1 A-MİSYON VE VİZYON 8 1.Vizyon: 8 2. Misyon: 8 3. İlkeler Bildirimi: 8 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 8 C- İDAREYE

Detaylı

2010 MAL YILI PERFORMANS PROGRAMI

2010 MAL YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. BURSA L ÖZEL DARES 2010 MAL YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. BURSA İL ÖZEL İDARESİ 2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 5 8 24 202 112 88 2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Ancak geleceği düşünebilen

Detaylı

BATMAN İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015

BATMAN İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015 BATMAN İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015 www.batmanozelidare.gov.tr SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 31. Maddesine göre il özel idareleri

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ

YEREL YÖNETİMLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ Sağlık Eğitimi ve Yönetimi Derneği Sağlık ve Eğitim Yayınları 1 YEREL YÖNETİMLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime ŞAHİNÖZ Uz. Dr. Turgut ŞAHİNÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ

İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ Sabri KAYA İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreteri GİRİŞ Türkiye nin yerel yönetim sisteminin önemli bir parçası olan il özel idarelerinin

Detaylı

Türk Milletinin istidadı ve katî kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan, ilerlemektir.

Türk Milletinin istidadı ve katî kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan, ilerlemektir. Türk Milletinin istidadı ve katî kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan, ilerlemektir. Giriş > Başkan dan Gaziosmanpaşa da 10 yılda çok şey değişti Değerli Meclis Üyeleri Farklı kültürleri ve sosyo-ekonomik

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ Türk Milletinin istidadı ve kati kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan, ilerlemektir. GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Cumhurbaşkanı Ahmet DAVUTOĞLU T.C.

Detaylı

Arnavutköy İçin Çalışıyoruz

Arnavutköy İçin Çalışıyoruz Daha Mutlu ve Yaşanabilir Bir Arnavutköy İçin Çalışıyoruz 2 3 Çok Kıymetli Hemşehrilerim; Ahmet Haşim BALTACI 2 yıllık bir süreyi sizlerle birlikte doldurmuş bulunuyoruz. Geçen bu süre zarfında öncelikle

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Mustafa Kemal Atatürk Hayatta tam mutluluk ve esenlik ancak gelecek kuşakların şerefi, varlığı, esenliği için çalışmakta bulunabilir. Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Destek Hizmetleri

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN 2010-2014. Tel: 0 (282) 726 50 19 Faks: 0 (282) 726 48 88 e-mail: baskanlık@cerkezkoy.bel.tr www.cerkezkoy.bel.

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN 2010-2014. Tel: 0 (282) 726 50 19 Faks: 0 (282) 726 48 88 e-mail: baskanlık@cerkezkoy.bel.tr www.cerkezkoy.bel. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN Tel: 0 (282) 726 50 19 Faks: 0 (282) 726 48 88 email: baskanlık@cerkezkoy.bel.tr Ocak STRATEJİK PLAN STRATEJİK PLAN ÖNSÖZ Halka hizmette birinci derecede sorumlu olan

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU YÜREĞİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU Faalliiyet Raporu Hazıırllama ve Konsolliide Sorumllusu:: Mallii Hiizmetller Müdürllüğü Yüreğir Belediye Başkanlığı 1 MİLLETE EFENDİLİK YOKTUR. HİZMET VARDIR. BU

Detaylı

Yıl içerisinde 35.695.691,36 TL gelire karşılık 36.463.982,54 TL gider yapılmış, gelirin gideri karşılama oranı %98 olarak gerçekleşmiştir.

Yıl içerisinde 35.695.691,36 TL gelire karşılık 36.463.982,54 TL gider yapılmış, gelirin gideri karşılama oranı %98 olarak gerçekleşmiştir. İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 I-) GENEL BİLGİLER 3 A- Düzce Genel Tanıtımı 3 B- Misyon ve Vizyon 9 C- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 9 D- İdareye İlişkin Bilgiler 10 1- Fiziksel Yapı 10 2- Örgüt Yapısı 13 3- Bilgi

Detaylı

SUNUŞ B A Ş İ S K E L E B E L E D İ Y E S İ

SUNUŞ B A Ş İ S K E L E B E L E D İ Y E S İ P E R F O R M A N S P R O G R A M I P E R F O R M A N S P R O G R A M I SUNUŞ 2009 yılında başladığımız Stratejik Planlama çalışmaları sonucunda Başiskele Belediyesi 2010-2014 Stratejik Planını hazırladık.

Detaylı

SUNUŞ 1 1. GENEL BİLGİLER 3 2. PERFORMANS BİLGİLERİ 13

SUNUŞ 1 1. GENEL BİLGİLER 3 2. PERFORMANS BİLGİLERİ 13 H i ç b i r ş e y e i h t i y a c ı m ı z y o k, y a l n ı z b i r ş e y e i h t i y a c ı m ı z v a r d ı r ; ç a l ı ş k a n o l m a k! M u s t a f a K e m a l A T A T Ü R K İÇİNDEKİLER SUNUŞ. GENEL

Detaylı

T.C. BURSA L ÖZEL DARES STRATEJ K PLAN 2010-2014

T.C. BURSA L ÖZEL DARES STRATEJ K PLAN 2010-2014 T.C. BURSA L ÖZEL DARES STRATEJ K - 24 8 T.C. BURSA İL ÖZEL İDARESİ 5 BİR BAKIŞTA 1. İdari ve Mali İşlerin Geliştirilmesi 1.1. Kurumumuzun Sahip Olduğu Mevcut Kaynakların (İnsan, Para, Malzeme, vb.) En

Detaylı

DERİNCE BELEDİYESİ 2010-2014 STRATEJİK PLAN TASLAĞI

DERİNCE BELEDİYESİ 2010-2014 STRATEJİK PLAN TASLAĞI DERİNCE BELEDİYESİ 2010-2014 STRATEJİK PLAN TASLAĞI 2 DERİNCE BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER BAŞKAN DAN 3 YASAL DAYANAK 4-5 STRATEJİK PLANLAMA AŞAMASINDA UYGULANAN YÖNTEM 5-6 DERİNCE İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014. 1 S a y f a

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014. 1 S a y f a GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2010-2014 STRATEJİK PLANI 1 S a y f a TAKDİM Gaziosmanpaşa ilçemizi iki dönemdir sizlerle birlikte yönetmekteyiz. 2004-2009 yılları arasında Gaziosmanpaşa geleceğe yürüyor sloganı

Detaylı

Millete efendilik yoktur, hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.

Millete efendilik yoktur, hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Millete efendilik yoktur, hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Değerli Hemşehrilerim; Bugün, gücünü ve cesaretini geçmişten alan, yerelle evrenseli, tarihle bugünü eşzamanlı olarak

Detaylı

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU BİLECİK, MART 2013 ii İçindekiler SUNUŞ... 1 A-MİSYON VE VİZYON... 8 1.Vizyon:... 8 2. Misyon:... 8 3. İlkeler Bildirimi:... 8 B- YETKİ, GÖREV VE

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Mustafa Kemal Atatürk Hayatta tam mutluluk ve esenlik ancak gelecek kuşakların şerefi, varlığı, esenliği için çalışmakta bulunabilir. Abdullah Gül Cumhurbaşkanı Zenginlikler ancak günışığına çıkarsa ve

Detaylı

Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan, rahat yaşama yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler; önce onurlarını, sonra hürriyetlerini, daha sonra

Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan, rahat yaşama yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler; önce onurlarını, sonra hürriyetlerini, daha sonra 2 2 Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan, rahat yaşama yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler; önce onurlarını, sonra hürriyetlerini, daha sonra geleceklerini kaybetmeye mahkumdurlar. 3 4 B BAŞKANDAN

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2008

FAALİYET RAPORU 2008 FAALİYET RAPORU 2008 2 FAALİYET RAPORU 2008 ADRES Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi No:98 İzmit / KOCAELİ TELEFONLAR 0 262 322 14 80 PBX 13 Hat FAKS 0 262 331 44 18 WEB http://www.kocaeliozelidare.gov.tr

Detaylı

TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME

TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME Yrd. Doç. Dr. İpek ÖZKAL SAYAN Türkiye nin yönetim yapısı idari (genel), askeri, adli ve akademik 1 olmak üzere dört alan üzerinde yükselmektedir. Bunlardan idari

Detaylı