İZMİR İL GENEL MECLİSİ İL ÖZEL İDARELERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İZMİR İL GENEL MECLİSİ İL ÖZEL İDARELERİ"

Transkript

1 İZMİR İL GENEL MECLİSİ İL ÖZEL İDARELERİ 1

2 TARİHÇE Özel idare, ilk defa 1864 yılında kurulan (ülkemizde ilk vilayet olan), Tuna vilayeti için çıkarılan nizamnamede yer almıştır Anayasasında da mahalli idare anlayışı görülmektedir. Meclisin yılda bir kez toplanması öngörülüyor. Bu anayasaya bağlı olarak çıkarılması öngörülen TEŞKİLİ VİLAYET KANUNU 2. Abdülhamit in millet meclisini dağıtması nedeniyle çıkmıyor. Bu taslakta 1. bölüm ilin genel idaresine, 2. bölüm ilin özel idaresine ait bulunuyor de meşrutiyet ilanıyla 1876 anayasası yürürlüğe giriyor de ise İDARE-İ UMUMİYE-İ VİLAYET KANUNU MUVAKATI yürürlüğe giriyor. Bu kanunda; 1-74 maddeler genel idareleri, 75 md.den sonrası özel idareleri düzenliyor. Kanunun bu ikinci bölümü günümüze kadar geliyor anayasasında il özel idareleri yer alıyor yerel seçimleri sonrasında değiştirilerek 3360 sayılı kanun, 2005 yılında ise 5302 sayılı yasa olarak devam ediyor. 2

3 İLGİLİ MEVZUAT 5302 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 3202 KÖYE YÖNELİK HİZMETLER HAKKINDA KANUN 5355 MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU 5018 KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İL GENEL MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 3

4 ORGANLAR Özel İdarenin başı VALİ Yürütme vali adına GENEL SEKRETER İç denetim birimi Karar organı İGM 4

5 İL ÖZEL İDARELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ 5302 sayılı yasanın 6.maddesi ; mahalli ve müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) Gençlik ve spor sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; ilin ÇDP, bayındırlık ve iskan, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk öğretim kurumlarına arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde, b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında, yapmakla görevli ve yetkilidir. İllerimizde ana yatırım ve hizmet birimleri ( belediler dışında ) il özel idareleri olmuştur. 5

6 İL GENEL MECLİSİNİN GÖREV VE YETKİLERİ 5302 sayılı yasanın 10.maddesi ; 1. Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını kabul etmek 2. Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek 3. ÇDP ve imar planlarını onaylamak 4. Borçlanmaya karar vermek 5. Bütçe içi işletmeler ile Türk ticaret kanununa göre ortaklıklar kurmaya karar vermek 6. Taşınmaz alımı, satımı, trampa, tahsisine karar vermek 7. Şartlı bağışları kabul etmek 8. Yatırımlara, yap-işlet devret modelini uygulamaya, özelleştirmeye karar vermek 9. Encümen ve ihtisas komisyonlarını seçmek 10.Yönetmelikleri kabul etmek 11.Kadro ihdas, iptal ve değişimini kabul etmek 12.Mahalli idare birlikleri ile işbirliğine karar vermek 13.Birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya karar vermek 14.İl özel idare hizmetleri için ücret tarifesini belirlemek 6

7 MİSYON İlimizin; eğitim, sağlık, kırsal kalkınma, tarım, gençlik, spor, çevre, kültür, turizm ve sosyal hizmetlerini en üst düzeyde eşit ve şeffaf sunarak, yatırımlarda kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamaktır. Bu hizmet sunumuyla; İzmir halkının hayat standardını yükseltmek, mutluluk ve memnuniyeti için çalışmaktır. VİZYON Çağdaş ve katılımcı bir anlayışla ilimizin değişim ve gelişimine öncülük ederek, doğayı ve çevreyi koruyarak, kent estetiğine önem vererek, karakteristik mekanları koruyup geliştirerek dünya kenti İzmir i yaratan, ülkemizde ve bölgemizde öncü bir kurum olmaktır. 7

8 İZMİR İL GENEL MECLİSİ CHP GRUP BAŞKANLIĞI ÇALIŞMALARI 8

9 29.Mart.2009 tarihinde yapılan yerel yönetim seçimlerinde İl Genel Meclisinde partilerin aldığı oylar ve oranları Seçmen sayısı Sayılan oy sayısı Geçerli oy sayısı Geçerli oy oranı % 97,95 Katılım oranı % 85,13 CHP % 48,30 AKP % 29,02 MHP % 9,69 DTP % 3,58 DSP % 2,72 Diğerleri İzmir İl Genel Meclisinde partilerin temsil edildikleri sayılar CHP 93 AKP 40 MHP 3 Toplam 136 9

10 ENCÜMEN ÇALIŞMALARIMIZ Seçilmiş İl encümenlerini tamamı grubumuz üyesidir. (5 Kişi) İl Encümenlerimizin konulara hakim olmaları sonucunda il encümenindeki konuların tamamına yakını oybirliği ile karar altına alınmaktadır. İl encümeni kararlarında ilgili ilçedeki üyelerimizin ve parti örgütümüzün isteklerini ön planda tutmaktayız. Özellikle köylere yapılacak işlerle ilgili alınacak kararlarda encümen üyelerimiz yerinde inceleme yaparak aynı zamanda siyasi çalışma yapmaktadırlar. İl encümeni üyelerimiz örgütlerimiz ve üyelerimizden gelen talepleri yasal çerçeve içinde takip edip sonuçlandırmaktadırlar 10

11 KOMİSYONLARIMIZ ( 20 Adet ) 1- Plan ve Bütçe 11- Gençlik ve spor 2- İmar ve Bayındırlık 12- Özel İdare Varlıkları 3- Eğitim 13- Tanıtım ve özlük işleri 4- Çevre ve Sağlık 14- Enerji ve Doğal Kaynaklar 5- Köye Yönelik Hizmetler 15- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 6- Tarım ve Hayvancılık 16- Kadın ve Erkek eşitliği 7- Sosyal Hizmetler 17- Sanayi Ticaret ve Esnaf 8- Aile Çocuk ve Engelliler 18- Sivil Savunma ve Afet Yönetimi 9- Hukuk 19- Avrupa Birliği ve uluslar Arası İlişkiler 10- Kültür ve Turizm 20- Ar-ge Plan ve Bütçe ile İmar ve Bayındırlık komisyonlarının 5 er, diğer komisyonlarımızın 4 er üyesi Partilimizdir. 11

12 KOMİSYON ÇALIŞMALARIMIZ Komisyonlarımız tüm çalışmalarına demokratik kitle örgütlerini katarak, onların görüş ve önerilerini alarak başlamış ve böyle de devam etmektedir. Komisyonlarımız parti programımız doğrultusunda gündem oluşturarak çalışmalarına devam etmektedir. Grup üyelerimiz, komisyon çalışmalarında grubumuzdaki eğilimlere göre görüş oluşturmakta ve bunlar komisyon raporlarına yansımaktadır. Grup üyelerimiz komisyon çalışmalarında ilgili ilçedeki üyelerimize ve ilçe başkanlıklarına bilgi verme ve görüş alma konusunda özen göstermektedirler. 12

13 ŞİRKETLERDEKİ ÇALIŞMALARIMIZ Yönetim kurullarında görev yapan grup üyelerimiz, şirketlerin karlılık ve gelişimini ön planda tutarak alınan karalarda aktif rol almaktadır. Şirketlerin sağlıklı bir yapıda gelişimini sağlamak için, kısa, orta ve orta vadeli planlama ve izlenmesi gereken yollar için öneriler geliştirmektedir. Ticaret yasasının verdiği yetki ve sorumlulukların tamamına sahip olarak ve bu bilinçle çalışmalarını yürütmektedirler. Denetim kurullarında görev yapan grup üyelerimiz, ticaret yasasının kendilerine verdiği yetki ve sorumluluk içinde denetim görevlerini sürekli olarak yerine getirmektedirler. Bu sorumluluk nedeniyle yönetim kurulu üyeleri ile birlikte tüm yönetim kurulu toplantılarına katılmaktadırlar. 13

14 BİRLİKLERDEKİ ÇALIŞMALARIMIZ Grup üyelerimiz, birlik genel kurullarında, yörenin, çevrenin ve kamunun yararına öneriler geliştirmektedirler. Birliklerde belirlenen sorunlardan özel idaremizin görev alanına girenleri için grubumuzca öneriler geliştirilmesine öncü olmaktadırlar. Birlik encümenlerinde görev yapan üyelerimiz, üyesi olduğumuz birliklerin çevre ve toplum yararına yönetilmesinde etkin rol almaktadır. Görevlerini, parti programımızda öngörülen ilkeler doğrultusunda gerçekleştirmektedirler. 14

15 İLÇE ENCÜMENLERİNDEKİ ÇALIŞMALARIMIZ Köylerde yaşayan vatandaşlarımızın, yaşam kalitesinin artırılması için gereken yatırım ve sosyal sorumluluk projeleri için kararlar alınmasını sağlamaktadırlar. KHGB ne aktarılan kaynakların verimli ve etkin kullanılmasını sağlamaktadırlar. Kırsal kesimler için kısa, orta ve uzun vadeli plan ve projelere önder olmaktadırlar. KHGB tarafından yapılan yatırımları planlamakta ve ihaleleri yaparak yapımlarını sağlamaktadırlar. KHGB ile özel idaremizin iletişimini en üst düzeyde tutmaktadırlar. 15

16 SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKIFLARI MÜTEVELLİ HEYETLERİ İL 1. Vali ( Başkan ) 2. Belediye başkanı 3. Defterdar 4. İl milli eğitim md. 5. İl sağlık md. 6. İl tarım md. 7. İl sosyal hizmetler md. 8. İl müftüsü 9. Muhtar 1 kişi (kendi aralarında seçiyor) 10. STK 2 kişi 11. İGM 2 kişi toplam 13 kişi İLÇE 1. Kaymakam ( Başkan ) 2. Belediye başkanı 3. Mal md. 4. İlçe milli eğitim md. 5. İlçedeki sağlık üst düzey görevlisi 6. İlçe tarım md. 7. Müftü 8. Muhtar 1 kişi (kendi aralarında seçiyor) 9. STK 1 kişi 10. İGM 2 kişi toplam 11 kişi 16

17 SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKIFLARINDAKİ ÇALIŞMALARIMIZ Hayırsever vatandaşlarımızdan il genel meclisince seçilen mütevelli heyet üyelerimiz, çalışmalarını ilgili yasa ve yönetmeliklere göre yürütmektedirler. Örgütlerimizden ve çevrelerinden gelen taleplere göre yoksul vatandaşlarımıza sahip çıkmaktadırlar. Sosyal yardımlardan hakkı olanların faydalanmaları konusunda duyarlılık ve özen göstermektedirler sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu Kapsamında görev yapılmaktadır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik doğrultusunda görev yapılmaktadır. Vakıf yönetim kurullarına seçilen hayırsever vatandaşlarımızla, her yıl başında bilgilendirme toplantısı yapılmaktadır. 17

18 HASTANE HASTA HAKLARI KURULLARINDAKİ ÜYELERİMİZ HASTA HAKLARI KURULU HASTANE MECLİS ÜYES CHP MECLİS ÜYESİ AKP ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MUSTAFA NAİLİ TANÜLKÜ İSMAİL ACAR DR.BEHÇET UZ ÇOCUK HASTANESİ AYLA EĞİT MEHMET AKİF YENEL DR.SUAT EREN GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ İSMET DUTAR RASİM KAHRAMAN EĞİTİM DİŞ HASTANESİ ABDURRAHMAN ATALAR ÖMER KAPLAN DR.E.HAYRİ ÜSTÜNDAĞ KADIN DOĞUM HASTANESİ İSMET DUTAR HACER ÖZCAN NEVVAR SALİH İŞGÖREN ALSANCAK HASTANESİ H.EMRE ÖZER HACER ÖZCAN KARŞIYAKA DEVLET HASTANESİ METİN TOKATLIOĞLU NİYAZİ MEMUR BORNOVA ACİL YARDIM VE TRAVMATOLOJİ ONUR KOÇANALI HALİL İBRAHİM ÖZIŞIK ÇİĞLİ DEVLET HASTANESİ ZEYNEL KOÇ FETHİ BURUNSUZ URLA DEVLET HASTANESİ MEHMET YAĞCI TARKAN BAKIRLI BAYINDIR DEVLET HASTANESİ HASAN HULKİ VARDAROĞLU ŞAKİR MOCU ÖDEMİŞ DEVLET HASTANESİ ADNAN SAYGILIER HİKMET AYDIN DR.ERTUĞRUL AKER TİRE DEVLET HASTANESİ HÜSEYİN GÜNGÖR REFİK KONDU FOÇA DEVLET HASTANESİ YUSUF ÇEMREK ALAATTİN AKSAK M.ENVER ŞENERDEM TORBALI DEVLET HASTANESİ HAKKI GÜNEY HASAN AKBIYIK MENEMEN DEVLET HASTANESİ ABDURRAHMAN DEMİRCİ ALAATTİN AKSAK NECAT HEPKON DEVLET HASTANESİ YUSUF VEHBİ TARHAN TARKAN BAKIRLI DR.FARUK İLKER BERGAMA DEVLET HASTANESİ SÜLEYMAN GEDİK HAKAN KOŞTU SELÇUK DEVLET HASTANESİ MEHMET ÇETİNÇELİK SÜLEYMAN GİRBİYANOĞLU ALİAĞA DEVLET HASTANESİ NESRİN BEYKOZ MUHAMMET YILMAZ İZMİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ EBRU MARANGOZ ÖZKAN AHMET KADIOĞLU İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MEHMET ARISOY MAHMUT ÖZTAŞ BUCA SEYFİ DEMİRSOY DEVLET HASTANESİ ZEYNEP YAPICI ÖMER ALSANCAK İZMİR EGE DOĞUM EVİ VE KADIN HASTALIKLARI HASTANESİ MAHMUT ESAT ASLAN NAZİFE ÇAVUŞOĞLU ALPER ÇİZGENAKAT ÇEŞME DEVLET HASTANESİ HAKKI PAMUKÇU AHMET ZEYBEK KİRAZ DEVLET HASTANESİ PİLOT ZEYBEK HÜSEYİN ÇAVUŞ ALSANCAK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HAYRULLAH SORKUN ÖZDEN KÜÇÜKDUMLU KARŞIYAKA DEMİR KÖPRÜ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI ALİ METİN PALAOĞLU ALİ FUAT YAKIN BORNOVA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI NÜSRET DOĞAN ALBAYRAK FATİH TAŞTAN DİKİLİ DEVLET HASTANESİ VELİ KARAMAN KEMALPAŞA DEVLET HASTANESİ TALAT ÖZIŞIK BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SABAHAT ŞAHOĞLU 18

19 HASTANE HASTA HAKLARI KURULLARINDAKİ ÇALIŞMALARIMIZ Kamu hastanelerinde görev yapan grup üyelerimiz hastalardan gelen şikayetlerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması konusunda azami gayreti göstermektedir. Hastalarımızın haklarının korunması ve geliştirilmesi doğrultusunda görev yapmaktadırlar. Hastane hizmetlerinin geliştirilmesi için çaba göstermektedirler. Hastanelerimizin ihtiyaçlarının karşılanması özel idaremizin görev alanına girenlerinin karşılanması konusunda öncü olmaktadırlar. 19

20 OSB LERDEKİ GRUP ÜYELERİMİZİN ÇALIŞMALARI Osb nin dolayısıyla yörenin sanayisinin gelişmesi için en üst düzeyde gayret göstermektedirler. Osb nin alt yapı eksiklerinin giderilmesine çalışmaktadırlar. 20

21 GRUP ÇALIŞMALARIMIZ Sorumluluk alanımızda bulunan 597 köyümüzün evsel atıklarının toplanması projesi. Grubumuzun önerisiyle bu dönemde karar alınmış ve hayata geçmiştir. İlçe belediyelerimizle özel idaremizin yaptığı protokoller yürürlüğe girmiş ve tüm köylerimizin, evsel atıkları en az haftada bir alınmak kaydıyla toplanmaktadır. Toplanan çöpler Belediyeleri çöp depolama alanlarına atılmaktadır. Alınan 24 çöp kamyonu, 5 vidanjör, çöp konteyneri ve akaryakıt giderleri özel idare bütçesinden karşılanmaktadır. Personel ise belediyeler tarafından karşılanmaktadır. Proje 2012 yılı bütçesine koyduğumuz ödeneklerle gelişerek devam etmektedir. 21

22 g 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 Özel idare hizmet binası yapımı Yine grubumuzun önerisi ile ilimiz Konak ilçesi Kemeraltı girişinde bulunan, atıl ve bakımsız vaziyette duran, mülkiyeti idaremize ait olan, cumhuriyetimizin ilk yapılarından biri, eski tütün deposunu, aldığımız meclis kararı ve valinin restorasyon fonundan yapılmasına onay vermesi sonucunda bütçe dışı kaynakla yapıyoruz. Söz konusu mevcut yapı tescilli bina olduğu için bu fonu kullanma olanağımız oldu. İhalesi yapılan hizmet binamızın inşaatı devam etmektedir yılı sonunda tamamlanacak olan hizmet binamız vatandaşımıza hizmette üstün kolaylıklar sağlaması yanında, İzmir in önemli mahallerinden biri olan Kemeraltı bölgesine canlılık önem kazandıracağı açıktır. Yapılacak bu binada özel idarenin tüm hizmet birimleri bir araya gelecektir. 27

28 İZMİR İL ÖZEL İDARESİ HİZMET BİNASI MEVCUT DURUM 28

29 29

30 30

31 E BLOK BODRUM KAT TOPLAM M2 685 m² F BLOK 1. BODRUM KAT TOPLAM M m² F BLOK 2. BODRUM KAT TOPLAM M m² ZEMİN KAT TOPLAM M m² 1. KAT TOPLAM M m² 2. KAT TOPLAM M m² 3. KAT TOPLAM M m² BALKON VE ÇATI ARASI KATI TOPLAMI (NET) M m² ASANSÖR VE MAKINA DAİRESİ KAT TOPLAM M2 142 m² TOPLAM m² 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 Bütçe kararlarımızda en çok önem verdiğimiz konu KHGB ödeneklerini en üst düzeye çıkarmak yılı bütçesinde 4 milyondan 18,5 milyona çıkarılmıştır yılı bütçesinde ise 10 milyondan 27.7 milyona çıkarılmıştır. Köylere yapılacak yatırımlarda önceliğimiz, içme suyu, arıtma ve kanalizasyon, ulaşım ve diğer yatırımlar şeklinde olmaktadır. Bütçelerimizin kırsal kesime yatırım bütçesine dönüşmesine önem verdik. 36

37 Afet riski altındaki yapıların dönüştürülmesi gereğini 2009 yılından beri gündemimizde tutuyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarına özel önem vermekteyiz. Grubumuzun önerisi ile özel idarede bir elektrik enerjisi birimi kurulmuştur. RES kurulması kararı grubumuzun önerisiyle alınmıştır. Rüzgar enerjisi potansiyeli bakımından ülkemizde ilk üç il içindeyiz. Jeotermal kaynaklarımız çok önemlidir. Biogaz tesisi kurulması için bütçemize ödenek konulmuştur. İYTE ile ortaklaşa olarak köylerimizde örnek proje çalışması özel idaremiz tarafından yürütülmektedir. Bu çalışma sonuçlandığında köylerimizin yerleşik alanlarında yapılacak konutlarda köyde yaşayan vatandaşlarımız proje bedeli ödemeyeceklerdir. Memurlarımızın maaşlarının iyileştirilmesi amacıyla denge tazminatı ödenmesi yolunda temenni kararı alınmış ve uygulamaya geçilmiştir. Cemevlerinin ibadethane sayılması için iki kez temenni kararı almış bulunuyoruz. Doğu batı elele projesi 37

38 38

39 39

40 40

41 Yoksul girişimcilere mikro kredi verilmesi grubumuzun önerisiyle kabul edilmiş ve bütçemize ödenek konulmuştur. İlimizde spor salonu olmayan Kiraz, Karaburun ve Beydağ ilçelerine çok amaçlı spor salonu yapılmasını sağlıyoruz. Sosyal hizmetlere en çok ödenek ayıran iller içindeyiz TL Milli eğitime TL. bütçe ayırdık. 7 okul güçlendirmesi yapıyoruz. Bayındır, Dikili, Bergama ve Menderes de gölet ve sulamalar yapıyoruz yılı bütçemiz TL dir. Ek bütçe TLköy yolları bakım ve onarımı TL, üretim yolları TL, okulların doğalgaz dönüşümü TL Bu çalışmaların dışında grup yönetimimiz tüm demokratik kitle örgütleri ile iyi diyaloglar içinde bulunmaktadır. Bu kapsamda il encümenlerimizle birlikte, işçi sendikaları başta olmak üzere TMMOB ne bağlı odalarını, EBSO nı, İZTO nı, İESOB ni ve çeşitli dernekleri ziyaret ederek ortak çalışmalara başlanmıştır. Eski Sümerbank binaları gündemimizde. 160 dönüm İzyarış arazisi gündemimizde. Bay-san gündemimizde. Terör gündemimizde 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 Yerel yönetimlerde hizmet işi çok önemlidir. Gelişmişlik düzeyi geri, gelir dağılımı bozuk ülkelerde refah düzeyini artırmak için yatırımların yapılması daha da önemlidir. Kaynaklarımızın ihtiyaca göre kıt olması nedeniyle de öncelikler çok önemlidir. Hatta karar organlarının en önemli konusu budur diyebiliriz. İşte bu noktada mevcut düzenlemelerimizdeki ana sorun kaynakların isabetli kullanılabilmesi, hizmetlerin aksamaması bakımından koordinasyonun ve görevlerin net tarifli olması gerekir. Yatırım planlaması konusunda, bazı illerimizde olduğu gibi ilimizde de çok başlılık bulunmaktadır. Bu durum kalkınma ajansları konusunda belirginleşmektedir. İZ-KA İl Özel İdare mizin yatırım kaynağı kadar kaynağı doğrudan hibe yardımı olarak kullanmaktadır. Böylece ayrı bir başlılık ortaya çıkmaktadır. Tabii ki kalkınma ajanslarının işlevi ve amacı farklıdır. Ama yerel sorunlardan bağımsız olamaz. Kalkınma ajansları yapılanması İl Özel İdare leri bünyesine entegre edilmelidir. Genel Kalkınma hedefleri dikkate alınarak yapılanması değiştirilmeli ve entegrasyon sağlanmalıdır. Aynı şekilde köydes projesi kaynakları da özel idareler tarafından kullanılmalıdır. 46

47 ÇDP larının yapılması ve onaylanması açısından da tam bir belirsizlik vardır. ÇDP ları Büyükşehir belediye sınırlarında belediye tarafından diğer bölgelerde İl Özel İdaresi tarafından onaylanmalıdır. Ülkemizde planlama konusunda da tam bir çok başlılık hakimdir. 1-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1/ ölçekli ÇDP, 2-İl Özel İdaresi 1/ ölçekli ÇDP, 3-Büyükşehir Belediyesi 1/ ölçekli ÇDP, 4-İlçe Belediyeleri 1/5 000 ölçekli nazım, 1/1 000 ölçekli uygulama, 5-Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ( OSB ) 6-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Özel koruma bölgeleri) 7-Kültür ve Turizm Bakanlığı ( Turizm bölgeleri ) 8-TOKİ Planlama yapmaya yetkilidir. Doğru olanı planlamanın tek elden yürütülmesidir. Zaten illerimizde teknik kadroların ağırlıklı olarak yoğunlaştığı yerler İl Özel İdareleri olmuştur. Çok büyük projelerin dışında, yatırımların buradan yürütülmesi ve planlanması doğru bir yaklaşım olacaktır. 47

48 Bu açıdan da yerel yönetimler bakanlığı kurulup, tüm yerel yönetimler bu bakanlığa bağlanmalıdır. Kaldı ki İl Özel İdarelerine sivil savunma ve afet işleri ile sosyal hizmetler bağlanmış ve bağlanma aşamasındadır. Esasında doğru kararlardır. Giderek artan bu görevleri İl Özel İdare lerinin yapabilmesi için gelirlerinin yeniden düzenlenmesi ve artırılması gerekir. İl Özel İdarelerinin ana gelirlerini 5779 sayılı İÖİ ve belediyelere verilmesi hakkındaki konuda öngörülen paylar oluşturulmaktadır. Yasanın 2. Maddesine göre genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden (vergi iadeleri düşüldükten sonra) paylar; % 2,85 BŞB dışındaki belediyelere, % 2,50 BŞB içindeli belediyelere, % 1,15 İl Özel İdaresi, BŞB geliri sınırlarındaki vergi gelirleri toplamının %5 İ genel bütçeden ayrılan %2,50 lik payın %30 udur. Bakanlar kurulu bunları iki katına kadar arttırma yetkisine sahipken denk bütçe yapma zorlukları nedeniyle bunu yapabilmesi mümkün değildir. 48

49 Yasanın 4. Maddesine göre İÖİ payının illere göre dağılımı A-%50 nüfus B-% 10 yüzölçümü C-%10 köy sayısı Ç-%15 kırsal alan nüfusu D- %15 gelişmişlik endeksi 1. grup iller %23 2. grp iller %21 3. grup iller %20 4. grup iller %19 5. grup iller %17 Pay olarak orantılanmaktadır. İl Özel İdareler açısından % 1,15 lik pay çok düşüktür. Ülkemizdeki gelişmişlik farklarını azaltmak için bu oran mutlaka artırılmalıdır. Gelirlerin artırılması amacıyla RES lerden özel idare payı alınmalıdır. 49

50 İl Özel İdare lerinde en büyük çarpıklık, bütçe gider kalemlerinin 2/3 ü cari giderlere, 1/3 ü yatırım giderlerine ayrılabilmektedir.bu durum yatırıma muhtaç ülkemizde önemli bir sorundur. Gelir bütçesinin artırılması ve iyi yapılanma ile oranlar tersine normal seviyelere gelebilir. Diğer önemli konulardan biri de İÖİ karar organı İGM nin gider bütçesinde yeri yoktur. Yerine göre ekonomik bağımsızlığın önemini hepimiz biliyoruz. İGM adına başkanın meclis kararlarının uygulanmasının takibi ve temsil giderleri açısından mutlaka bir bütçesi olmalıdır.ya da danışman veya ar-ge birimi başkana bağlı olarak oluşturulmalıdır. Diğer önemli konulardan biri de İÖİ karar organı İGM nin gider bütçesinde yeri yoktur. Yerine göre ekonomik bağımsızlığın önemini hepimiz biliyoruz. İGM adına başkanın meclis kararlarının uygulanmasının takibi ve temsil giderleri açısından mutlaka bir bütçesi olmalıdır.ya da danışman veya ar-ge birimi başkana bağlı olarak oluşturulmalıdır. İl encümeni yapısı yeniden düzenlenmeli, başkanlık divanı da encümende temsil edilmeli ilgili daire başkanları oy hakkına sahip olamadan il encümenine katılmalıdırlar. 50

51 Türkiye de işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik değiştirilmeli maden ocakları İGM kararı ile diğerleri encümen kararı ile verilmeli. Genel sekreter, meclis başkanı ve valininin ortak önerisi ile atanmalıdır. KHGB encümen tespiti de üzerinde durulması gereken ayrı bir konudur. İlçedeki İGM üyelerinin tamamı encümen üyesi olmalı, ya da İGM üyeleri kendi, muhtarlar da kendi aralarında seçim yapmalıdır. Özlük hakları konusuna da birazcık değinmek istiyorum. İhtisas komisyonlarına öncelikle ihtisas sahibi arkadaşlarımızın girmesi sağlanmalı. Bunu daha iyi sağlamak içinde ödeneklerimizde meclis çalışmaları esas alınmalı. Komisyon çalışmaları için ise daha az miktarda ücret öngörülmelidir. Ayrıca İGM üyeleri, bu faaliyetlerinden dolayı sgk primleri ödenmeli ve bu kuruma bağlı olmalıdır. Benzer görevler için bulunan yeşil pasaport sisteminden yaralanmalılar, protokolde yerleri olmalıdır. 51

52 52

53 İl Genel Meclisi'nde 'sütünüz bozuk çıktı' tartışması İzmir İl Genel Meclisi'nde CHP Grup Başkan Vekili Hüseyin Mumcuoğlu'nun konuşması sırasında söylediği, "Zaten sütünüz de bozuk çıktı" sözü, ortamın gerilmesine neden oldu :00 İZMİR - Türkiye çapında çok sayıda öğrencinin rahatsızlanmasına neden olan 'Okul sütü', İzmir İl Genel Meclisi'nde tartışmaya yol açtı. Gündemdışı söz alan CHP Grup Başkan Vekili Hüseyin Mumcuoğlu, yaklaşık 5 dakika süren konuşması boyunca hükümeti eleştirdi. Ülkenin kötü yönetildiğini ileri süren Mumcuoğlu, şunları söyledi: "Neresinden bakarsak bakalım, Türkiye kötü yönetiliyor. Daha doğrusu yönetilmiyor. Durup dururken Suriye iç meselemiz oluyor. Komşularımızla sıfır sorun tamamıyla soruna dönüşüyor. Yargıya zamanından en ağır sözleri söyleyenler, aktörler değişince yargıyı en fazla sahiplenenler oluyor. 'Anıtkabir'de sap gibi ayakta durmayı anlamıyorum' diyenler, milli bayramlardaki coşkuyu söndürme girişiminde bulunuyor. Camiler kapatıldı yalanlarıyla akıllarınca kendileri doğmadan önceki dönemin üstünlükleri karalanmaya çalışılıyor. Sanatçılarımıza 'Bunlar yarım porsiyon aydın' diyenler şunu iyi biliniz ki siz çeyrek iktidar bile değilsiniz. Zaten sütünüz de bozuk çıktı. Geleceğimiz olan çocuklarımızı deneme tahtası yapamazsınız. Gittiğiniz yol, yol değildir." CHP'li Mumcuoğlu'nu kulisteki ekrandan dinleyen AK Parti'li İlhan Kaya, konuşmanın bitmesinin hemen ardından koşar adımlarla salona girdi. Meclis Başkanı Serdar Değirmenci'den söz isteyen Kaya, "Sayın Mumcuoğlu, 'Sütünüz de bozuk çıktı' derken neyi kastediyor açıklık getirsin. İçilen sütten mi bahsediyor yoksa başka şeyden mi? Bu lafın başka anlamları da vardır. Açıklasın ve tutanaklara o şekilde geçsin" diye konuştu. Tepkiler üzerine Mumcuoğlu söz alarak, "Ben sözümü söyledim isteyen istediği gibi yorumlayabilir, sözlerim yoruma açıktır" dedi. Mumcuoğlu'nun bu sözleri bu kez AK Parti sıralarını hareketlendirdi. AK Parti'li üyeler, CHP'li Mumcuoğlu'na tepkilerini dile getirirken, Meclis Başkanı Değirmenci salonu sakinleştirmekte güçlük çekti. AK Parti'li üyelerin tepkileri sona erdikten sonra CHP Grup Başkanvekili Mumcuoğlu bir kez daha sözlerinin istenildiği gibi yorumlanabileceğini, çocuklara süt dağıtma işinin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yıllardır sürdürüldüğünü, ancak bir tek çocuğun bile hastalanmadığını söyleyerek, "Süt ortada, isteyen kepçesiyle istediği gibi küpünü doldurabilir" dedi. Mumcuoğlu'nun sözlerinin ardından Meclis gündemindeki maddelerin görüşülmesine devam edildi.(dha) 53

54 54

55 İzmir İl Genel Meclisi CHP Grubu Yönetim Kurulu Basın Açıklaması Değerli basın mensupları; İşgale karşı ilk kurşunu atarak mücadele fitilini ateşleyen Hasan Tahsin i ( Osman Nevres ) siz meslektaşları önünde saygıyla anarak, 19. Mayıs Atatürkü anma ve gençlik ve spor bayramımızın 93. Yılını kutlayarak sözlerime başlıyorum. Bildiğiniz gibi İzmir İl Genel Meclisinde CHP 93, AKP 40, MHP 3 üyeyle temsil ediliyor. Meclis başkanlık divanının tamamı CHP lidir. Komisyonlarımızın tamamının başkanları CHP lidir. İmar ve bütçe komisyonlarının 7 üyesinden 5 i CHP lidir. Diğer komisyonlarımızın 5 üyesinden 4 ü CHP lidir. Seçilmiş il encümenlerinin tamamı CHP lidir. Son olarak meclisimizde ek bütçemizi de oy çokluğu ile kabul etmiş bulunuyoruz. Ancak herkes aldığımız kararlara sahip çıkıyor. AKP grubu sahip çıkıyor, milli eğitim müdürü okulların doğalgaza dönüşümü için bütçe ayırdıklarını söylüyor. CHP Grubunun Oylarıyla Kabul Edilen Ek Bütçe İle İl Özel İdare Tarihinde İlk Defa Üretim Yolları bakım onarımı, Köy Yolları Asfaltlaması, Sanat Yapıları ve Okullarımızın Doğalgaza Dönüşümü Yapılacak 2009 yılında göreve gelmemizden itibaren, parti programımız doğrultusunda çalışmalarımızı hızla yürütmekteyiz. CHP Grubu olarak tüm çabalarımız İzmir li yurttaşlarımızın yaşam kalitesini artırma içindir yılı için yaptığımız bütçede; İdarenin meclise sunduğu 91 milyon bütçeyi, 102 milyona, KHGB payını, 4 milyondan 17 milyona, 2011 yılı için yaptığımız bütçede; İdarenin meclise sunduğu 114 milyon bütçeyi, 125 milyona, KHGB payını, 9,06 milyondan 18,51 milyona 2012 yılı için yaptığımız bütçede; İdarenin meclise sunduğu 145 milyon bütçeyi, 160 milyona, KHGB payını, 10 milyondan 27,77 milyona çıkararak, grubumuzun önerisiyle meclisimizde kabul edildiğini bilgilerinize sunarım. İzmir imiz İl Özel İdaresi hizmetleri yönünden ülkemizdeki en önemli il dir. ( Coğrafi şartları ve yatırıma muhtaçlığı nedeniyle) Bütçelerimizin yatırım bütçesine dönüşmesine özel önem verdik yılı bütçesinde %26,50 olan yatırım payını, 2011 yılı bütçesinde %40,66 ya, 2012 bütçesinde ise ek ödenekle beraber %45 e grubumuzun önerisiyle çıkarttık. 8.Mayıs.2012 Salı günü Bazı AKP li Meclis üyelerinin red oyu verdiği, bazılarının ise oy kullanmadığı, CHP Grubunun önerisi ve oylarıyla kabul edilen ek bütçe de bu çabalarımızın sonucudur. Buna göre 20 km I. Kat, 400 km köy yolu II. Kat asfaltlanması ve sanat yapıları için TL, km üretim yolu bakım onarımı için TL, 105 adet ilköğretim okulu ve liselerimizin ısınma sistemlerinin doğalgaza dönüşümü için TL harcanarak bu işler 2012 yılı içinde tamamlanacaktır yılı kesin hesabımızda gelirlerimizin fazla gerçekleşmesi ve yapılan tasarruflarla oluşturduğumuz TL ek bütçemizle beraber 2012 yılı bütçemiz TL olarak gerçekleşecektir. Geçtiğimiz kasım ayında grubumuzun önerisiyle kabul ettiğimiz 2012 yılı bütçesine göre de; Köylerimizdeki evsel atıkların toplanmasına daha düzenli olarak devam edilecek. Grubumuzun önerisiyle gerçekleşen bu projeye çok önem vermekteyiz. Biogaz tesisi ve rüzgar enerji santralı kurulacak, Üniversitelerimizle ortak projeler geliştirilecek, Kiraz, Beydağ ve Karaburun a çok amaçlı salon yapılacak, 112 komuta kontrol merkezi bitirilecek, İlköğretim okullarımızın temizlik, yakıt, hizmetli ihtiyaçları karşılanacak, 7 adet ilköğretim okulumuzun deprem güçlendirmesi yapılacak, Sosyal hizmetlere TL. katkı sağlanacak, 3 adet gölet bitecek, Arazi toplulaştırma çalışmaları devam edecektir. Yine çalışmalarımız ve önerimiz sonucu ihalesi gerçekleşen Özel İdare Hizmet binası İnşaatımız hızla devam etmektedir. CHP Grubu olarak katılımınız için teşekkürlerimizi sunarız. Hüseyin MUMCUOĞLU İZMİR İL GENEL MECLİSİ CHP Grup Başkanvekili 55

56 56

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ AÇISINDAN PLANLAMA

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ AÇISINDAN PLANLAMA İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ AÇISINDAN PLANLAMA İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ AÇISINDAN ALT YAPI VE ÜST YAPI YATIRIMLARININ, İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI, SİYASAL BOYUTU Ülke kaynaklarımızın israf edilmemesi için makro düzeyde

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ. Mehmet GÜLDALI Harun SARI Ali YÖN

T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ. Mehmet GÜLDALI Harun SARI Ali YÖN T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ MECLİS BAŞKANI : Mükerrem TOLLU Belediye Başkanı MECLİS ÜYELERİ Serdar ARSLAN Duran KARA Veli ŞAHMAN Şevk ŞEVK

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu Denetlenen Mali Yıl : 2011 Denetim Komisyonu Başkanı Üyeler : Bülent KORKMAZ : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL Denetime

Detaylı

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.11.2013 tarihli oturumunda

Detaylı

T.C. DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 01/10/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI 10. BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR ÖZETLERİ

T.C. DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 01/10/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI 10. BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR ÖZETLERİ 1- Karar No : 170 ÖZÜ : Meclis Üyesi Suzan KÜÇÜKBAŞKAN ın mazeretli sayılmasına oybirliği ile karar verilerek ve yeterli çoğunluğun katıldığı anlaşılarak Döşemealtı Belediyesinin 01/10/2014 tarihli Meclis

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII BİİNGÖL İİL ÖZEL İİDARESSİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

KONUSU: Muğla Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılı idare kesin hesabı, taşınır kesin hesabı ve yönetim dönemi cetvelleri

KONUSU: Muğla Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılı idare kesin hesabı, taşınır kesin hesabı ve yönetim dönemi cetvelleri Karar No : 155 Karar Tarihi : 14/05/2015 KONUSU: Muğla Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılı idare kesin hesabı, taşınır kesin hesabı ve yönetim dönemi cetvelleri Özel Kalem Müdürlüğü

Detaylı

EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI

EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI SAYI : 161 ÖZÜ: İşyeri Açma ve Çalıştırma ruhsatına KARAR TARİHİ : 05.10.2011 aykırı hareket eden Fatma ERDAL a idari para cezası verilmesi. Osmaniye, İl Encümeni Genel Sekreter

Detaylı

-KARAR- ADAYLAR PARTİSİ ALDIĞI OY Yusuf KILIÇ AKPARTİ 22 Ebru ATEŞ AKPARTİ 22 Bilal EKEN AKPARTİ 22 Ahmet KESER AKPARTİ 22

-KARAR- ADAYLAR PARTİSİ ALDIĞI OY Yusuf KILIÇ AKPARTİ 22 Ebru ATEŞ AKPARTİ 22 Bilal EKEN AKPARTİ 22 Ahmet KESER AKPARTİ 22 KARAR TARIHI : 07/04/2014 KARAR NOSU : 61 ÖZÜ: Açılış ve Yoklama Belediye Meclis Başkanı Dr Tuncay ACEHAN 6.Dönem 5.Birleşim 1.oturum meclis toplantısı açılışını yaparak, meclis üyelerini saygı duruşuna

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 03.03.2014 Karar No : 21 Karar Konusu: Akyurt un dünü ve bugününü anlatan kültür yayını olarak hizmet tanıtım kitapçığının hazırlanması. ÜYELER: İlhan ŞENER, Hüseyin ALPASLAN(Katılmadı),

Detaylı

T.C. Ödemiş Belediyesi

T.C. Ödemiş Belediyesi EK-1: T.C. Ödemiş Belediyesi Ödemiş Belediyesi sınırları içerisindeki mahallelerde bulunan parkların yapısal ve bitkisel bakımları, ağaç budamaları ve bordür tamiratları 55 KİŞİ İŞKUR TORBALI HİZMET MERKEZİ

Detaylı

U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30

U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30 T U T A N A K Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30 Gündemin 1. maddesinde yer alan yoklama yapıldı. 34 üyeden müteşekkil İl Genel Meclisinin

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Narlıdere Özet Raporu

2010-2013 İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Narlıdere Özet Raporu 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Narlıdere Özet Raporu Kasım 2010 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Narlıdere Özet Raporu Nüfus Yapısı Hızlı Kentleşme Hızlı Nüfus Artışı Göç

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 25.TOPLANTI (19.12.2012) KARAR TUTANAĞI

İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 25.TOPLANTI (19.12.2012) KARAR TUTANAĞI İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 25.TOPLANTI (19.12.2012) KARAR TUTANAĞI Toplantı Tarihi : 19 Aralık 2012 Toplantı Yeri : İZMİR KENT KONSEYİ HİZMET BİNASI Toplantı Karar Sayısı : YÜRÜTME-2012/10 KATILAN

Detaylı

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Dr. Nuran Talu, ODTÜMD/STK Üyesi ODTÜMD, 11 Nisan 2009 1 5393 Sayılı Belediye Kanununda (13.7.2005 tarih ve 25874 sayılı RG) yeralan Katılımcılık ile ilgili Hükümler

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : 2012 Mali Yılı Hizmet Ücret Tarifesi. TEKLİFİN

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 14. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ 03.05.2012 PERŞEMBE BİRİNCİ OTURUM;

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 14. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ 03.05.2012 PERŞEMBE BİRİNCİ OTURUM; T.C. BİRİNCİ OTURUM; 1. 16.11.2011 Tarihli 13ncü Olağan Birlik Meclis Toplantısı na Ait Tutanak Özeti nin Meclisin Bilgisine Sunularak Onaylanması. 2. Birlik Encümen Üyelerinin Seçimi(7 Üye) Ve Karara

Detaylı

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 05.03.2014 TARİH VE 105 SAYILI KARARI

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 05.03.2014 TARİH VE 105 SAYILI KARARI 05.03.2014 TARİH VE 105 SAYILI KARARI Gündemin 2. Maddesi Karar No. 105 Özü: İsim Verme Komisyonu raporu doğrultusunda Şirinyalı Mahallesi eski Lara Caddesi-İsmet Gökşen Caddesi kesişimindeki parka Gezi

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞI. : İl Genel Meclisinin 2015 Yılı Nisan Ayı Toplantısına Ait Gündem

T.C. AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞI. : İl Genel Meclisinin 2015 Yılı Nisan Ayı Toplantısına Ait Gündem T.C. AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞI KONU : İl Genel Meclisinin 2015 Yılı Nisan Ayı Toplantısına Ait Gündem TOPLANTI YERİ : Özel İdare İş Hanındaki İl Genel Meclisi Salonu. TOPLANTI

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 65 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI Bu yasa hazırlığı ile ilgili tartışmaya açılmış bir taslak bulunmamaktadır. Ancak hükümetin bir çalışma yaptığı ve bu çalışmanın tamamlanma

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-125 10.06.2013 Özü: İsim verilmesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2013 tarihli oturumunda okunan, Şehit Komiser Mustafa

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.05.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 13 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.05.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 13 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.05.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 13 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : İptal-İhdas. Komisyonumuza havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 20/04/2012

Detaylı

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ BELEDİYE BAŞKANI :Dr.Hakan Can YILMAZ MECLİS ÜYESİ :Arzu ARAL MECLİS ÜYESİ :Necla ERSÖZ MECLİS ÜYESİ :Mehmet TALAY

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: 67597785-050.01.04-288 13.10.2015 Özü: Nazım İmar Plan Değişikliği K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: 67597785-050.01.04-288 13.10.2015 Özü: Nazım İmar Plan Değişikliği K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-288 13.10.2015 Özü: Nazım İmar Plan Değişikliği K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisi nin 13.10.2015 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Karşıyaka Belediye Meclisi'nin 01.09.2015 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen 25.08.2015 tarih ve 47383680-01/10162 sayılı Mali Hizmetler Müdürlüğü ifadeli

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ENGELLİ İNDİRİMİNDEN KİMLER YARARLANIR

ENGELLİ İNDİRİMİNDEN KİMLER YARARLANIR ENGELLİ İNDİRİMİNDEN KİMLER YARARLANIR Engelli hizmet erbabı, Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan hizmet erbabı, Engelli serbest meslek erbabı, Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 117 KARAR 117 : Meclis Üyesi Yılmaz KARAKOYUNLU, Mehmet BİLGİN, Ayşın AKYARLI SAVATLI nın mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi. Karar No : 118 KARAR 118 1/1000

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 01.03.2016 G Ü N D E M 1-Meclisin açılışı 2-Mecliste verilecek önergeler 3-Birimlerden gelen önergeler 1-(36/16)-İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.02.2008 tarih ve 01.485 sayılı

Detaylı

T.C. ADANA İLİ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ M ECLİ S

T.C. ADANA İLİ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ M ECLİ S T.C. ADANA İLİ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ M ECLİ S Sayı:58 03.07.2014 Özü: İmar plan değişikliği KARAR Belediye Meclisi Genel Kurulunda okunan İmar, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Emlak,

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org BELEDİYE KANUNUNA GÖRE BELEDİYE GELİRLERİ VE BUNLARDAN HACZEDİLEMEYECEK OLANLAR Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org GİRİŞ Belediyelerimiz, ilk kuruluşundan bu yana amaçlananın aksine mahallî kamu

Detaylı

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI Toplantı Dönemi : Birleşim No : 2015-21000 Birleşim Tarihi : 09/10/2015 Birleşim Saati : 20:00 Birleşim Yeri : Meclis Başkanlığına Oturum No : KARARA KATILANLAR

Detaylı

SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015

SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015 SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015 ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Özel İdare İşhanında bulunan, Balkon altı 4 nolu işyerini 1.850,00 muhammen bedel üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51.maddesinin

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY YERELYÖNETİM REFORMUSONRASINDA İLÖZELİDARELERİ Dünyadayaşananküreseleşme,sanayitoplumundanbilgitoplumuna geçiş,şehirleşmeninartışı,ekonomikvesosyaldeğişimleryönetim paradigmalarınıveyapılarınıdaetkilemektedir.çevrefaktörlerinde

Detaylı

İZMİR İLİNDEKİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİNİN ESKİ VE YENİ İSİMLERİ

İZMİR İLİNDEKİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİNİN ESKİ VE YENİ İSİMLERİ İZMİR İLİNDEKİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİNİN ESKİ VE YENİ İSİMLERİ 1 İZMİR ALİAĞA 749596 Heydar Aliyev Teknik ve Endüstri Meslek 2 İZMİR ALİAĞA 973411 Aliağa Ticaret Meslek Aliağa Heydar Aliyev

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

İZMİR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLUM YARARINA PROGRAM KATILIMCI DUYURUSU

İZMİR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLUM YARARINA PROGRAM KATILIMCI DUYURUSU Katılımcı duyurusunda aşağıda yer alan bilgiler Kurum sistemine kaydedilerek ilânı sağlanır. Genel şartlar zorunlu alanlar olarak sistemde yer alacak olup, özel şartlar ise İl Müdürlüğü tarafından belirlenebilir.

Detaylı

Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 41850698.301.05-36. Konu : Meclis Başkan Vekilliği Seçimi

Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 41850698.301.05-36. Konu : Meclis Başkan Vekilliği Seçimi Karar No : 41850698.301.05-36 Konu : Meclis Başkan Vekilliği Seçimi KARAR : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. maddesi gereğince, iki yıl süre ile

Detaylı

1 Temmuz 2015 [MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU] 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU

1 Temmuz 2015 [MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU] 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 1 İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 4 01. Personel Giderleri... 6 02. Sosyal

Detaylı

İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 11.TOPLANTI (27.04.2011) KARAR TUTANAĞI

İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 11.TOPLANTI (27.04.2011) KARAR TUTANAĞI Toplantı Tarihi : 27 Nisan 2011 İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 11.TOPLANTI (27.04.2011) KARAR TUTANAĞI Toplantı Yeri : İZMİR KENT KONSEYİ HİZMET BİNASI Toplantı Karar Sayısı: Yürütme-2011/4 KATILAN

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Karar No: 205/23 Karar Tarih:07/04/205 Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Konu: Plan Tadilatı. Evrak No: 9483 Özet: Zeytinburnu İlçesi, Beştelsiz Mahallesi, 400/ Pafta, 2085 Ada 8 ve 9 parsel sayılı

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN. 09/07/2014 TARİHLİ TOPLANTISININ 1. ve 14/07/2014 TARİHLİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN. 09/07/2014 TARİHLİ TOPLANTISININ 1. ve 14/07/2014 TARİHLİ T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 09/07/2014 TARİHLİ TOPLANTISININ 1. ve 14/07/2014 TARİHLİ 2.BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLARA AİT ÖZETLER ALINAN KARAR NUMARASI: 2014/85 ÖZETİ: İl Özel İdare

Detaylı

Karar No:75 Özü: Önergenin gündemin 37. Maddesi olarak görüşülmesine oy birliği ile karar verildiği hk.

Karar No:75 Özü: Önergenin gündemin 37. Maddesi olarak görüşülmesine oy birliği ile karar verildiği hk. 04.02.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI Karar No. 68 Özü : 04.02.2015 günlü meclis toplantısına katılamayan Üye Recep Tokgöz, Nuran Yılmaz, Murat Şimşek, Can Kasapoğlu, Bahadır Yantaç, Ayhan Ateş, Ercan Merthatun

Detaylı

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA KENT KONSEYİ MEVZUATI YASA 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU (TC Resmi Gazete Tarih: 13 Temmuz 2005, Sayı 25874) Kent Konseyi MADDE 76 Kent Konseyi

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Hizmet Alım İhalesi. komisyonumuza havale edilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

Hibe Programını Uygulayan Kuruluş. Türkiye İş Kurumu 31.956.649,89 245. Avrupa Birliği Bakanlığı. Sivil Toplum Geliştirme Merkezi

Hibe Programını Uygulayan Kuruluş. Türkiye İş Kurumu 31.956.649,89 245. Avrupa Birliği Bakanlığı. Sivil Toplum Geliştirme Merkezi 2002-2013 Döneminde Uygulanan AB Hibe Programları 2002-2013 Yılları Arasında Uygulanan AB Hibe Programları 2002-2013 yılları arasında sosyal içerikli konularda 62 farklı hibe programı kapsamında sivil

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 14/05/2014 SAATİ : 10:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 2 MECLİS BAŞKAN V : Veli ŞAHİN 1-AÇILIŞ :Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 19. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ 05.11.2014 ÇARŞAMBA

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 19. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ 05.11.2014 ÇARŞAMBA BİRİNCİ OTURUM; T.C. 1. 07.05.2014 tarihli 18ncı olağan Birlik Meclis Toplantısı na ait Tutanak Özetinin okunması. 2. 2015 Yılı Bütçe Teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu na havale edilmesi. 3. Üye Belediyelerin

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ

KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ İlgi: a. 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve görevleri hakkında kanun, b. 17 Aralık

Detaylı

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Belediyemiz Meclisi nin 05 Mayıs 2014 günlü birleşiminde komisyonumuza havale edilmiş bulunan Şişli Belediye Başkanlığı nın 2013 yılı kesin

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi Kararları

T.C. ESKİŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi Kararları T.C. ESKİŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi Kararları TOPLANTI YILI : 2011 TOPLANTI TARİHİ : 02/05/2011 TOPLANTI BİRLEŞİMİ : 1 LIK DİVANI 1 28/04/2011 3795 İl Özel İdaresi. Ödenek 183 İlimiz Özel İdare

Detaylı

Huzurevlerinde yapılacak programların daha verimli olmasını sağlamak amacıyla İlimiz Müftülüğünce Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu tarafından Huzurevi

Huzurevlerinde yapılacak programların daha verimli olmasını sağlamak amacıyla İlimiz Müftülüğünce Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu tarafından Huzurevi Huzurevlerinde yapılacak programların daha verimli olmasını sağlamak amacıyla İlimiz Müftülüğünce Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu tarafından Huzurevi Ekibinde görevlendirilen personele 05 Aralık 2012 Çarşamba

Detaylı

ÇOCUK KORUMA KORUYUCU TEDBİRLER KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI

ÇOCUK KORUMA KORUYUCU TEDBİRLER KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI ÇOCUK KORUMA KORUYUCU TEDBİRLER KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI KOORDİNATÖR KURULUŞ : Başbakanlığın 20.04.1963 tarih ve DPT Müst.nıın 3031-3-63/1972, Sayılı Genelgeleri. 18.10.2008 gün ve 27028 Sayılı Resmi

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

02.09.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI

02.09.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI TARİHLİ MECLİS KARARLARI Karar No. 458 Özü : günlü meclis toplantısına katılamayan Üye İbrahim Güney, Mehmet Tosun, Bahadır Yantaç, Mustafa Küçükoğlu, Can Kasapoğlu, Ercan Merthatun un mazeretli sayılmalarına

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2.180.872.025 01 GENEL SEKRETERLİK 1.165.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.165.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 1.165.000

Detaylı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Büyükşehir Belediyesi 2011 MALİ YILI BÜTÇESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Birimleri için (A) ödenek cetvelinde 842.720.000-TL

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğü

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğü KARAR TARİHİ KARAR NO KARARIN ÖZETİ 1- RAPOR/GÜNDEM NO 01: Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının İSKEP Projesi kapsamında, pilot illerdeki proje koordinatörleri olarak Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/06/1997 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23015 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde

Detaylı

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Belediyeler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Tür Sayı Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 İl Belediyesi 51 İlçe Belediyesi 400 Belde (Kasaba) Belediyesi 397 Türkiye nüfusu: 74.724.269 Köy: 12.045.518

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 Ocak 31 Aralık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı TEMMUZ- İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI Toplantı Dönemi : Birleşim No : 2016-5000 Birleşim Tarihi : 01/03/2016 Birleşim Saati : 19:00 Birleşim Yeri : Meclis Başkanlığına Oturum No : KARARA KATILANLAR

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ NARLIDERE SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ NARLIDERE SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ NARLIDERE SONUÇ RAPORU Tarih: 11 Kasım 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 80 Katılımcı listesindeki Sayı: 74 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: 67597785-050.01.04/183 09.06.2015 Özü: Nazım İmar Planı K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: 67597785-050.01.04/183 09.06.2015 Özü: Nazım İmar Planı K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04/183 09.06.2015 Özü: Nazım İmar Planı K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisi nin 09.06.2015 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.06.2015

Detaylı

SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE Amaç SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Madde 1-

Detaylı

Hüseyin SÖZLÜ Oğuz ARIK Ertan SÜMER Meclis Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

Hüseyin SÖZLÜ Oğuz ARIK Ertan SÜMER Meclis Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-01 12.01.2015 Özü: Kadro değişikliği K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisi nin 12.01.2015 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 12.01.2015

Detaylı

İLLER BANKASI A.Ş. İLLER BANKASI A.Ş. GENEL TANITIMI VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELİK DESTEKLERİ

İLLER BANKASI A.Ş. İLLER BANKASI A.Ş. GENEL TANITIMI VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELİK DESTEKLERİ İLLER BANKASI A.Ş. İLLER BANKASI A.Ş. GENEL TANITIMI VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELİK DESTEKLERİ ASLI HARMANLI OLGUN İLBANK A.Ş. Kasım 2014 İLLER BANKASININ TARİHÇESİ 1933 yılında, Belediyeler

Detaylı

Öner YİĞİT Kutbettin HACIYUSUFOĞULLARI Ayla TARHAN İl Genel Meclisi Katip Katip 1. Başkan Vekili

Öner YİĞİT Kutbettin HACIYUSUFOĞULLARI Ayla TARHAN İl Genel Meclisi Katip Katip 1. Başkan Vekili Konu: Program Değişikliği. Toplantı : Mayıs Karar Sayısı : 101 mizin 30.11.2012 tarih ve 277 sayılı kararları ile Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 2013 Yılı İş Programında yapımı karara bağlanan Çatak

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları. Karabağlar Özet Raporu

2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları. Karabağlar Özet Raporu 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Karabağlar Özet Raporu Aralık 2010 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Karabağlar Özet Raporu Nüfus Yapısı - Sosyoekonomik Gelişmişlik 1 Karabağlar

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU Tarih: 20 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 55 Katılımcı listesindeki Sayı: 50 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE İstanbul, 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 YEREL YÖNETİMLER EVRENSEL BİLDİRGESİ... 15 GİRİŞ...

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün görev, yetki ve

Detaylı

Mahmut ÇELİKCAN Fatma EVCİMİK Sayim FERSAK Meclis Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi Belediye Başkanı

Mahmut ÇELİKCAN Fatma EVCİMİK Sayim FERSAK Meclis Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi Belediye Başkanı TOPLANTI TARİHİ : 01.10.2014 TOPLANTI GÜN VE SAAT :ÇARŞAMBA 17.00'de KATILANLAR : 38 KATILMAYANLAR : - MAZERETLİ : - Belediye Meclisinin 01 EKİM ÇARŞAMBA günü saat 17.00 de olağan olarak yapılan toplantısında

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MANİSA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Seferihisar Özet Raporu

2010-2013 İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Seferihisar Özet Raporu 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Seferihisar Özet Raporu Kasım 2010 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Seferihisar Özet Raporu Nüfus Yapısı - Sosyoekonomik Gelişmişlik 1 Seferihisar

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. T U R H A L BELEDİYE MECLİSİ. Toplantının Ayı : Kasım 2015/11 Toplantının Tarihi : 05.11.2015 Birleşim : 1 Toplantının Günü : Perşembe Oturum : 1

T.C. T U R H A L BELEDİYE MECLİSİ. Toplantının Ayı : Kasım 2015/11 Toplantının Tarihi : 05.11.2015 Birleşim : 1 Toplantının Günü : Perşembe Oturum : 1 T.C. T U R H A L BELEDİYE MECLİSİ Sayfa 1 Toplantının Ayı : Kasım 2015/11 Toplantının Tarihi : 05.11.2015 Birleşim : 1 Toplantının Günü : Perşembe Oturum : 1 Belediye Meclisinin 05.11.2015 tarihi Perşembe

Detaylı

Sayı : 90852262-301.03-3 0 3 ^ 1 ^ 3 Konu: Kepez Hurdacılar Toplu İş Yeri UİP. BAŞKANLIK MAKAMINA

Sayı : 90852262-301.03-3 0 3 ^ 1 ^ 3 Konu: Kepez Hurdacılar Toplu İş Yeri UİP. BAŞKANLIK MAKAMINA T C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü EXp^ Q16 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03-3 0 3 ^ 1 ^ 3 Konu: Kepez Hurdacılar Toplu İş Yeri UİP.

Detaylı