29 Nisan 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : (Mükerrer)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "29 Nisan 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27919 (Mükerrer)"

Transkript

1 TGK HAYVANSAL GIDALARDA BULUNABĐLECEK VETERĐNER ĐLAÇLARINA AĐT FARMAKOLOJĐK AKTĐF MADDELERĐN SINIFLANDIRILMASI VE MAKSĐMUM KALINTI LĐMĐTLERĐNĐN BELĐRLENMESĐ HAKKINDA TEBLĐĞ (TEBLĐĞ NO: 2011/20) 29 Nisan 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : (Mükerrer) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; gıda güvenilirliğinin sağlanması amacıyla hayvansal gıdalarda bulunabilecek veteriner ilaçlarına ait, bilimsel ve teknik olarak tespit edilmesi mümkün olan farmakolojik aktif maddelerin sınıflandırılması ve maksimum kalıntı limitlerinin belirlenmesidir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, hayvansal gıdalarda bulunabilecek veteriner ilaçlarına ait farmakolojik aktif maddelerin sınıflandırılması ve maksimum kalıntı limitlerini kapsar. (2) Ancak; a) Aktif veya pasif bağışıklığı oluşturmak için veya bağışıklık durumunun tespiti için immunolojik veteriner tıbbi ürünlerinde kullanılan biyolojik kökenli aktif maddeler ve b) 17/5/2008 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerindeki Bulaşanların Maksimum Limitleri Hakkında Tebliğ kapsamında bulunan maddeler bu Tebliğ kapsamı dışındadır. (3) Bu Tebliğ; 19/6/2003 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Gıda Değeri Olan Hayvanlara Uygulanması Yasaklanan ve Belli Şartlara Bağlanan Hormon ve Benzeri Maddeler Hakkında Tebliğ e aykırılık teşkil etmeyecek şekilde uygulanır. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği nin 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Tebliğ de geçen; a) Belirleyici kalıntı: Bu Tebliğ kapsamına giren ürünlerdeki veteriner ilaç kalıntısı hakkında bilgi veren ve organizmada farmakodinamiği bilinen farmakolojik aktif madde ve/veya bu maddelerin metabolitlerini, b) Farmakolojik aktif madde: Hazır bir ilaç preparatında bulunan ve organizmada farmakolojik etki oluşturabilecek maddeyi, c) Farmakolojik aktif madde kalıntısı: Hayvansal gıdalarda bulunan aktif madde, yardımcı madde veya bozulma ürünleri ile bunların metabolitlerinin canlı ağırlık bazında mg/kg veya µg/kg olarak ifade edilen tüm farmakolojik aktif maddeleri, ç) Gıda elde edilen hayvan: Gıda üretimi amacıyla yetiştirilen, tutulan, kesilen veya avlanan ı, d) Hedef doku: Söz konusu farmakolojik aktif maddenin veya belirleyici kalıntının aranacağı doku veya organı, e) : Doğal oranda bağ doku, tendon, sinir, lenf yumrusu, kemik, intersitisyal veya intramuskular yağ ihtiva eden karkasın iskelet dokusu veya doku parçalarını, f) Maksimum kalıntı limiti: Hayvansal gıdalarda bulunmasına izin verilen farmakolojik aktif madde kalıntısının maksimum konsantrasyonunu, g) Veteriner ilaçları: Hayvanları tedavi, koruma ve teşhis amacıyla veya hayvanın davranış ya da fizyolojik fonksiyonlarını değiştirmek amacıyla uygulanan farmakolojik maddeleri, ğ) : Karkasın intersitisyal ve intramuskular yağını ve süt yağını ihtiva etmeyen, hayvan karkasında bulunan veya karkastan kesilerek elde edilen lipit bazlı dokuyu, ifade eder. Farmakolojik aktif maddeler MADDE 5 (1) Hayvansal gıdalarda bulunabilecek veteriner ilaçlarına ait farmakolojik aktif maddelerin sınıflandırılması ve maksimum kalıntı limitleri ekte yer almaktadır. (2) Bu Tebliğin eki iki bölümden oluşmaktadır. a) Bölüm 1: Gıda elde edilen kullanımına izin verilen farmakolojik aktif maddeler ve maksimum kalıntı limitlerini, b) Bölüm 2: Hangi seviyede olursa olsun tüketici sağlığını tehlikeye sokan ve gıdalarda hiçbir seviyede bulunmaması gereken farmakolojik aktif maddeleri içerir. Tescil ve denetim

2 MADDE 6 (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten ve satan işyerleri; tescil ve izin, ithalat işlemleri, kontrol ve denetim sırasında bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu hükümlere uymayan işyerleri hakkında 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine göre yasal işlem yapılır. (2) Bu Tebliğde yer alan hükümlerin uygulanması ile ilgili denetim 5996 sayılı Kanuna göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yerine getirilir. Avrupa Birliği ne uyum MADDE 7 (1) Bu Tebliğ, 470/2009/EC sayılı Avrupa Birliği Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü nün ilgili hükümleri ile 37/2010/EEC sayılı Komisyon Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği ne uyum çerçevesinde hazırlanmıştır. Yürürlükten kaldırılan mevzuat MADDE 8 (1) 28/4/2002 tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Kökenli Gıdalarda Veteriner Đlaçları Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliği bu Tebliğ in yayımı tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. Atıflar MADDE 9 (1) Mevzuatta bu Tebliğ ile yürürlükten kaldırılan tebliğe yapılan atıflar bu Tebliğin ilgili hükümlerine yapılmış sayılır. Yürürlük MADDE 10 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. (2) Tebliğde geçen; demir fumarat, gamitromisin, guaiakol, izolöysin, izopropanol, monepantel, sodyum klorit, teobromin, tiludronik asit, tildipirosin adlı farmakolojik aktif maddelere ait maksimum kalıntı limitleri, sodyum salisilat adlı farmakolojik aktif maddeye ait hindi için verilen maksimum kalıntı limitleri, valnemulin adlı farmakolojik aktif maddeye ait tavşan için verilen maksimum kalıntı limitleri ile diklofenak adlı farmakololik aktif maddeye ait süt için verilen maksimum kalıntı limiti Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girer. (3) Tebliğde geçen derquantel adlı farmakolojik aktif maddeye ait maksimum kalıntı limitleri 9 Nisan 2012 tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 11 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür. EK HAYVANSAL GIDALARDA BULUNABĐLECEK VETERĐNER ĐLAÇLARINA AĐT FARMAKOLOJĐK AKTĐF MADDELERĐN SINIFLANDIRILMASI VE MAKSĐMUM KALINTI LĐMĐTLERĐ BÖLÜM 1 ĐZĐNLĐ MADDELER Farmakolojik Aktif Madde Belirleyici Kalıntı Hayvan Türü Maksimum Kalıntı Limiti- Hedef Doku Diğer Koşullar Abamektin Avermektin B1a Sığır Koyun 10 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg 50 µg/kg Sütü insan 25 µg/kg 20 µg/kg Absinthium ekstraktı Gıda elde edilen Adenozin ve 5 -mono, Gıda elde edilen 5 -di ve 5 -trifosfatları Adonis vernalis Gıda elde edilen Sadece üründeki konsantrasyonu yüzde biri geçmeyen, Aesculus Gıda elde edilen Sadece üründeki Terapötik Sınıfı Antiparaziterler/Đç ve dış parazitlere karşı

3 hippocastanum konsantrasyonu onda biri geçmeyen, Agnus castus Gıda elde edilen Ailanthus altissima Gıda elde edilen Alanin Gıda elde edilen Albendazol Albendazol olarak Tüm geviş ifade edilen getiren albendazolsülfoksid, albendazol sülfon ve albendazol 2- amino sülfon toplamı Albendazol olarak Albendazol oksid ifade edilen albendazol oksid, albendazol sülfon ve albendazol 2- amino sülfon toplamı Alfakalsidol Alfaprostol Alfasipermetrin Allantoin Allium cepa Sadece ana tentür Sadece ana tentür 100 µg/kg Antiparaziterler/Đç 100 µg/kg 1000 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg Süt Sığır, koyun 100 µg/kg Antiparaziterler/Đç 100 µg/kg 1000 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg Süt Sığır Sığır, domuz, tavşan, tek tırnaklı Sipermetrin izomerleri toplamı Gıda elde edilen Gıda elde edilen Sadece doğum sürecinde olan ineklerde kullanım Sığır, koyun 20 µg/kg 200 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg Süt için ayrıca Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Bulunmasına Đzin 20 µg/kg Süt Verilen Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliği ne uygun olmalıdır. Sadece lokal Sadece ana tentür Antiparaziterler/Dış

4 Aloe vera jel ve Aloe vera nın tüm yaprak ekstraktı Aloes, Barbados ve Capae nin, standardize edilmiş kuru ekstraktları ve bunların preparatları Altrenogest Alüminyum distearat Alüminyum fosfat Alüminyum hidroksit Alüminyum hidroksit asetat Alüminyum monostearat Alüminyum salisilat, bazik Alüminyum tristearat 2-Aminoetanol 2-Aminoetanol glukoronat 2-Aminoetil dihidrojenfosfat Amitraz Amonyum klorür Gıda elde edilen Gıda elde edilen Altrenogest Domuz 1 µg/kg Deri ve 0,4 µg/kg Tek tırnaklı 1 µg/kg 0,9 µg/kg Gıda elde edilen Gıda elde edilen Gıda elde edilen Gıda elde edilen Gıda elde edilen Sığır Balık hariç, gıda elde edilen tüm türler Gıda elde edilen Gıda elde edilen Gıda elde edilen Gıda elde edilen Amitraz olarak ifade edilen; amitraz ve 2,4- dimetilanilin grubu içeren tüm metabolitlerin toplamı Gıda elde edilen Sadece lokal Gıda Değeri Olan Hayvanlara Uygulanması Yasaklanan ve Belli Şartlara Bağlanan Hormon ve Benzeri Maddeler Hakkında Tebliğ ile uyumlu olarak ve sadece zootekni amaçlı Sadece ağız yoluyla Sütü insan Sadece lokal Üreme sistemine Sığır 200 µg/kg Antiparaziterler/Dış 200 µg/kg 200 µg/kg 10 µg/kg Süt Koyun 400 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 10 µg/kg Süt Keçi 200 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 10 µg/kg Süt Domuz 400 µg/kg Deri ve 200 µg/kg 200 µg/kg Arı 200 µg/kg Bal

5 Amonyum lauril sülfat Amonyum sülfat Amoksisilin Ampisilin Gıda elde edilen Gıda elde edilen Amoksisilin Ampisilin Gıda elde edilen Gıda elde edilen 50 µg/kg için verilen, 50 µg/kg balıklarda kas ve 50 µg/kg 50 µg/kg oranları 4 µg/kg Süt, karaciğer ve böbrek için verilen balıkta için verilen, kanatlı hayvan ve oranları Yumurtası insan 50 µg/kg için verilen, 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 4 µg/kg Süt Amprolyum Kanatlı Angelicae radix Gıda elde edilen aetheroleum Anisi aetheroleum Gıda elde edilen Anisi stellati fructus Gıda elde edilen un standardize edilmiş ekstraktları ve bunların preparatlar Apocynum cannabinum Gıda elde edilen balıklarda kas ve oranları, karaciğer ve böbrek için verilen balıkta için verilen, kanatlı hayvan ve oranları Yumurtası insan Sadece ağız yoluyla Sadece üründeki konsantrasyonu yüzde biri geçmeyen, Sadece ağız yoluyla Apramisin Apramisin Sığır 1000 µg/kg 1000 µg/kg µg/kg µg/kg Sütü insan Domuz, tavşan, koyun, tavuk Aqua levici Gıda elde edilen Sadece ağız yoluyla Sütü ve yumurtası insan tüketimine sunulan Sadece

6 Arjinin Gıda elde edilen Arnica montana Gıda elde edilen (Arnicae flos ve Arnicae planta tota) Arnicae radix Gıda elde edilen Artemisia abrotanum Gıda elde edilen Asetil sistein Gıda elde edilen Asetilmetiyonin Gıda elde edilen Asetilsalisilik asit Balık hariç, gıda elde edilen tüm türler Asetilsalisilik asit DLlizin Balık hariç, gıda elde edilen tüm türler Asparajin Gıda elde edilen Aspartik asit Gıda elde edilen Atropa belladonna Gıda elde edilen Atropin Gıda elde edilen Avilamisin Dikloroisoeverninik Domuz, tavşan, asit kanatlı Azagli-nafarelin Salmonidae Sadece lokal Sadece üründeki konsantrasyonu onda biri geçmeyen, Sadece ana tentür Sütü ve yumurtası insan tüketimine sunulan Sütü ve yumurtası insan tüketimine sunulan Sadece üründeki konsantrasyonu yüzde biri geçmeyen, 50 µg/kg için verilen, 100 µg/kg domuz ve kanatlı 300 µg/kg deri ve 200 µg/kg yağın doğal oranları Yumurtası insan Yumurtası insan balıklarda Azametifos Salmonidae Azaperon Azaperon ve azaperol Domuz 100 µg/kg Sinir sistemine etkili toplamı 100 µg/kg Deri ve 100 µg/kg 100 µg/kg Bakır glukonat Gıda elde edilen Merkezi sinir sistemine etkili maddeler

7 Bakır heptanoat Gıda elde edilen Bakır klorür Gıda elde edilen Bakır metionat Gıda elde edilen Bakır oksit Gıda elde edilen Bakır-2 oksit Gıda elde edilen Bakır sülfat Gıda elde edilen Balsamum Gıda elde edilen Sadece lokal peruvianum Baryum selenat Sığır, koyun Basitrasin Basitrasin A, Basitrasin Sığır 100 µg/kg Süt B ve Basitrasin C nin Tavşan 150 µg/kg toplamı 150 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg Sığır Süt dışındaki hedef dokularda Sadece laktasyondaki ineklerde meme içi Baquiloprim Baquiloprim Sığır 10 µg/kg Beklometazon dipropiyonat Tek tırnaklı Bellis perennis Gıda elde edilen Benzalkonyum klorür Gıda elde edilen Benzil alkol Gıda elde edilen Benzil benzoat Gıda elde edilen Benzil p- Gıda elde edilen hidroksibenzoat Benzilpenisilin Benzilpenisilin Gıda elde edilen 300 µg/kg 150 µg/kg 30 µg/kg Süt Domuz 40 µg/kg Deri ve 50 µg/kg 50 µg/kg Sadece solunum yolu ile kullanım Sadece ana tentür Sadece % 0,05 e kadar olan konsantrasyonlarda, yardımcı madde olarak kullanım Yardımcı madde olarak kullanım 50 µg/kg için verilen, 50 µg/kg balıklarda kas ve 50 µg/kg 50 µg/kg oranları 4 µg/kg Süt, karaciğer ve böbrek için verilen balıkta için verilen, kanatlı hayvan ve oranları Yumurtası insan Kemoterapötikler

8 Benzokain Gıda elde edilen Sadece lokal anestezik olarak Salmonidae Betain Gıda elde edilen Betain glukuronat Gıda elde edilen Betametazon Betametazon Sığır, domuz 0,75 µg/kg Kortikoidler/ 2 µg/kg Glukokortikoidler 0,75 µg/kg Sığır 0,3 µg/kg Süt Biotin Gıda elde edilen Bituminosülfonatlar, Gıda elde edilen amonyum ve sodyum tuzları Bizmut subgallat Gıda elde edilen Bizmut subkarbonat Gıda elde edilen Bizmut subnitrat Gıda elde edilen Sığır Bizmut subsalisilat Gıda elde edilen Boldo folium Gıda elde edilen Borik asit ve boratlar Gıda elde edilen Bromhekzin Sığır, domuz, kanatlı Brom, potasyum tuzu Gıda elde edilen Brom, sodyum tuzu Gıda elde edilen Bronopol Balık Brotizolam Sığır Buserelin Gıda elde edilen Butafosfan Sığır n-butan Gıda elde edilen n-butanol Gıda elde edilen Butorfanol tartarat Tek tırnaklı Butil 4- Gıda elde edilen hidroksibenzoat Butilskopolaminyum Gıda elde edilen bromür Calendula officinalis Gıda elde edilen Calendulae flos Gıda elde edilen Camphora Gıda elde edilen Sadece lokal Sadece ağız yoluyla Sadece ağız yoluyla Sadece ağız yoluyla Sadece meme içi Sadece ağız yoluyla Sütü veya yumurtası insan tüketimine sunulan Sadece lokal Sadece tedavi amaçlı Sadece damar içi uygulama Yardımcı madde olarak kullanım Sadece damar içi uygulama Sadece üründeki konsantrasyonu onda biri geçmeyen, Sadece lokal Sadece üründeki konsantrasyonu yüzde biri geçmeyen,

9 Capsici fructus acer Gıda elde edilen Carazolol Carazolol Sığır 5 µg/kg Sinir sistemine etkili 5 µg/kg Otonom 15 µg/kg sinir sistemine etkili 15 µg/kg maddeler 1 µg/kg Süt Domuz 5 µg/kg 5 µg/kg Deri ve 25 µg/kg 25 µg/kg Cardiospermum halicacabum Gıda elde edilen Carlinae radix Gıda elde edilen Carvi aetheroleum Gıda elde edilen Caryophylli Gıda elde edilen aetheroleum Centellae asiaticae Gıda elde edilen extractum Chrysanthemi Gıda elde edilen cinerariifolii flos Cimicifugae Gıda elde edilen racemosae rhizoma Cinchonae cortex in standardize edilmiş ekstraktları ve bunların preparatları Cinnamomi cassiae aetheroleum Cinnamomi cassiae cortex in standardize edilmiş ekstraktları ve bunların preparatları Cinnamomi ceylanici atheroleum Cinnamomi ceylanici cortex in standardize edilmiş ekstraktları ve bunların preparatları Gıda elde edilen Gıda elde edilen Gıda elde edilen Gıda elde edilen Gıda elde edilen Citri aetheroleum Gıda elde edilen Citronellae Gıda elde edilen aetheroleum Condurango cortex Gıda elde edilen in standardize edilmiş ekstraktları ve bunların preparatları Convallaria majalis Gıda elde edilen Sadece ana tentür Sadece lokal Sadece lokal Sadece lokal Sütü insan Sadece üründeki konsantrasyonu binde biri geçmeyen, Coriandri Gıda elde edilen

10 aetheroleum Crataegus Gıda elde edilen Cupressi aetheroleum Gıda elde edilen Çinko asetat Gıda elde edilen Çinko aspartat Gıda elde edilen Çinko glukonat Gıda elde edilen Çinko klorür Gıda elde edilen Çinko oleat Gıda elde edilen Çinko oksit Gıda elde edilen Çinko stearat Gıda elde edilen Çinko sülfat Gıda elde edilen Danofloksasin Danofloksasin Sığır, koyun, keçi ve kanatlı Diğer gıda elde edilen Sadece ana tentür Sadece lokal 200 µg/kg için verilen, 100 µg/kg balıklarda kas ve 400 µg/kg 400 µg/kg oranları 100 µg/kg, karaciğer ve 50 µg/kg böbrek için verilen balıkta 200 µg/kg 200 µg/kg için verilen, kanatlı hayvan ve oranları Yumurtası insan Sığır, koyun, keçi 30 µg/kg Süt Dekokuinat Sığır, koyun Sadece ağız yoluyla Sütü insan Deksametazon Deksametazon Sığır, keçi, 0,75 µg/kg Kortikoidler/ domuz, tek 2 µg/kg Glukokortikoidler tırnaklı 0,75 µg/kg Sığır, keçi 0,3 µg/kg Süt Dekspantenol Gıda elde edilen Deltametrin Deltametrin Tüm geviş getirenler 10 µg/kg Antiparaziterler/Dış Dembreksin Tek tırnaklı Demir amonyum Gıda elde edilen sitrat Demir dekstran Gıda elde edilen Demir diklorür Gıda elde edilen Demir fumarat Gıda elde edilen 50 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 20 µg/kg Süt Balık 10 µg/kg ve derinin doğal oranlarında

11 Demir glukoheptonat Gıda elde edilen Demir sülfat Gıda elde edilen Denaverin hidroklorür Sığır Derquantel Derquantel Koyun 2 µg/kg Sütü insan Antiparaziterler/Đç 40 µg/kg 20 µg/kg 5 µg/kg Deslorelin asetat Tek tırnaklı Detomidin Sığır, tek tırnaklı Sadece tedavi amaçlı Diazinon Diazinon Sığır, koyun, keçi, domuz 20 µg/kg 700 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg için verilen, oranları Sığır, koyun, keçi 20 µg/kg Süt Dietil ftalat Gıda elde edilen Dietilen glikol Tüm geviş monoetil eter getirenler ve domuz Dietil sebakat Gıda elde edilen D-Fenilalanin (6) Luteinleştirici hormon salıverici hormon Gıda elde edilen Difloksasin Difloksasin Sığır, koyun, keçi 400 µg/kg 100 µg/kg 1400 µg/kg 800 µg/kg için verilen, balıklarda kas ve oranları Domuz 400 µg/kg, karaciğer ve Deri ve böbrek için verilen 100 µg/kg balıkta 800 µg/kg Sütü ve yumurtası 800 µg/kg insan tüketimine Kanatlı 300 µg/kg sunulan Deri ve 400 µg/kg 1900 µg/kg 600 µg/kg Diğer gıda elde edilen 300 µg/kg 100 µg/kg 800 µg/kg 600 µg/kg Diflubenzuron Diflubenzuron Salmonidae 1000 µg/kg ve derinin doğal oranlarında Dihidrostreptomisin Dihidrostreptomisin Tüm geviş getiren, domuz, tavşan 500 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg 1000 µg/kg için verilen, oranları Antiparaziterler/Dış Antiparaziterler/Dış Tüm geviş getiren 200 µg/kg Süt 3,5-Diiyodo-L-tirosin Gıda elde edilen Diklazuril Tüm geviş Sadece ağız yoluyla getiren, domuz Diklofenak Diklofenak Sığır 5 µg/kg için verilen, oranları Dikloksasilin Dikloksasilin Gıda elde edilen 1 µg/kg 5 µg/kg 10 µg/kg 0,1 µg/kg Süt Domuz 5 µg/kg 1 µg/kg Deri ve 5 µg/kg 10 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg için verilen, balıklarda kas ve oranları Antienflamatuvarlar/ Steroid olmayan antienflamatuvarlar

12 Dimanganez trioksit Gıda elde edilen Dimetikon Gıda elde edilen Dimetil asetamid Gıda elde edilen Dimetil ftalat Gıda elde edilen Dimetil sülfoksid Gıda elde edilen Dinoprost Gıda elde edilen Dinoprost Gıda elde edilen trometamin Dinoproston Gıda elde edilen Diprofillin Gıda elde edilen Disiklanil Disiklanil ve 2,4,6- triamino-pirimidin-5- karbonitril toplamı Doksapram Gıda elde edilen 30 µg/kg Süt, karaciğer ve böbrek için verilen balıkta için verilen, domuz ve kanatlı yağ ve oranları Yumurtası insan Sadece ağız yoluyla Koyun 200 µg/kg Sütü insan 150 µg/kg 400 µg/kg 400 µg/kg Doksisiklin Doksisiklin Sığır 100 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg Sütü insan Domuz, kanatlı Doramektin Doramektin Gıda elde edilen Echinacea Gıda elde edilen 100 µg/kg Yumurtası insan 300 µg/kg Deri ve 300 µg/kg 600 µg/kg 40 µg/kg için verilen, 150 µg/kg 100 µg/kg 60 µg/kg oranları Sütü insan Sadece ana tentür Sadece lokal Sadece üründeki konsantrasyonu onda biri geçmeyen, Antiparaziterler/Dış Antiparaziterler/Đç ve dış parazitlere karşı

13 Echinacea purpurea Gıda elde edilen Emamektin Emamektin B1a Balık 100 µg/kg ve derinin doğal Sadece lokal oranlarında Enilkonazol Sığır, tek tırnaklı Sadece lokal Enrofloksasin Enrofloksasin ve Sığır, koyun, keçi 100 µg/kg için verilen, siprofloksasin toplamı 100 µg/kg 300 µg/kg 200 µg/kg 100 µg/kg Süt Domuz, tavşan 100 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 300 µg/kg Kanatlı 100 µg/kg Diğer gıda elde edilen 100 µg/kg Deri ve 200 µg/kg 300 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg Antiparaziterler/Đç ve dış parazitlere karşı balıklarda kas ve oranları, karaciğer ve böbrek için verilen balıkta için verilen, oranları Yumurtası insan Epinefrin Gıda elde edilen Eprinomektin Eprinomektin B1 a Sığır 50 µg/kg Antiparaziterler/Đç ve dış parazitlere karşı Ergometrin maleat Gıda elde edilen Eritromisin Eritromisin A Gıda elde edilen Etamifillin kamsilat Gıda elde edilen Etamsilat Gıda elde edilen Etanol Gıda elde edilen 250 µg/kg 1500 µg/kg 300 µg/kg 20 µg/kg Süt Sadece doğum sürecinde olan 200 µg/kg için verilen, 200 µg/kg balıklarda kas ve 200 µg/kg 200 µg/kg oranları 150 µg/kg Yumurta, karaciğer ve 40 µg/kg Süt böbrek için verilen balıkta için verilen MK,L domuz ve kanatlı yağ ve oranları Etil laktat Gıda elde edilen Etil oleat Gıda elde edilen Etilen diamin tetra Gıda elde edilen asetik asit (EDTA) ve tuzları Etiproston Sığır, domuz trometamin Eucalypti Gıda elde edilen aetheroleum Eucalpytus globulus Gıda elde edilen Yardımcı madde olarak kullanım Sadece ana tentür

14 Euphrasia officinalis Gıda elde edilen Febantel Fenbendazol Oksfendazol sülfon a okside olabilen, ekstrakte edilebilen kalıntılar toplamı Oksfendazol sülfon a okside olabilen, ekstrakte edilebilen kalıntılar toplamı Tüm geviş getiren, domuz, tek tırnaklı Tüm geviş getiren Tüm geviş getiren, domuz, tek tırnaklı Tüm geviş getiren Sadece ana tentür 50 µg/kg 50 µg/kg 500 µg/kg 50 µg/kg için verilen, oranları 10 µg/kg Süt 50 µg/kg 50 µg/kg 500 µg/kg 50 µg/kg için verilen, oranları 10 µg/kg Süt Antiparaziterler/Đç Antiparaziterler/Đç Fenilalanin Gıda elde edilen Fenpipramid Tek tırnaklı Sadece damar içi hidroklorür uygulama Fenol Gıda elde edilen Fenoksimetilpenisilin Fenoksimetilpenisilin Domuz 25 µg/kg 25 µg/kg 25 µg/kg Kanatlı 25 µg/kg Yumurtası insan Fenvalerat Fenvalerat (RR, SS, RS ve SR izomerleri) Fertirelin asetat Sığır Firokoksib Firokoksib Tek tırnaklı 25 µg/kg Deri ve 25 µg/kg 25 µg/kg Sığır 25 µg/kg Antiparaziterler/Dış 250 µg/kg 25 µg/kg 25 µg/kg 40 µg/kg Süt 10 µg/kg Antienflamatuvarlar 15 µg/kg / Steroid olmayan 60 µg/kg antienflamatuvarlar 10 µg/kg Fitomenadion Gıda elde edilen Florfenikol Florfenikol ve Sığır, koyun, keçi 200 µg/kg Sütü ve yumurtası florfenikol amin olarak insan tüketimine ölçülen metabolitleri sunulan toplamı 3000 µg/kg 300 µg/kg Domuz 300 µg/kg 500 µg/kg Deri ve 2000 µg/kg 500 µg/kg Kanatlı 100 µg/kg 200 µg/kg Deri ve 2500 µg/kg 750 µg/kg Balık 1000 µg/kg ve derinin doğal oranlarında Diğer gıda elde edilen 100 µg/kg 200 µg/kg 2000 µg/kg 300 µg/kg

15 Floroglusinol Gıda elde edilen Fluazuron Fluazuron Sığır 200 µg/kg Sütü insan Antiparaziterler/ĐDış 7000 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg Flubendazol Flubendazol ve (2- amino-1hbenzimidazol-5-yl) (4- florfenil) metanon toplamı Kanatlı, domuz 50 µg/kg Antiparaziterler/Đç 50 µg/kg Deri ve 400 µg/kg 300 µg/kg Flubendazol Kanatlı 400 µg/kg Yumurta Flugeston asetat Flugeston asetat Koyun, keçi 0,5 µg/kg 0,5 µg/kg 0,5 µg/kg Sadece zootekni amaçlı intravajinal 0,5 µg/kg 1 µg/kg Süt Flumekuin Flumekuin Sığır, koyun, 200 µg/kg için verilen, keçi, domuz 300 µg/kg 500 µg/kg 1500 µg/kg oranları Sığır, koyun, keçi 50 µg/kg Süt Yumurtası insan Kanatlı 400 µg/kg Deri ve 250 µg/kg 800 µg/kg 1000 µg/kg Balık 600 µg/kg ve derinin doğal oranlarında Flumetrin Flumetrin (trans-zizomerleri toplamı) Diğer gıda elde edilen 200 µg/kg 250 µg/kg 500 µg/kg 1000 µg/kg Üreme sistemine Sığır 10 µg/kg Antiparaziterler/Dış 150 µg/kg 20 µg/kg 10 µg/kg 30 µg/kg Süt Koyun 10 µg/kg Sütü insan 150 µg/kg 20 µg/kg 10 µg/kg Arı Fluniksin Fluniksin Sığır 20 µg/kg Antienflamatuvarlar 30 µg/kg / Steroid olmayan 300 µg/kg antienflamatuvarlar 100 µg/kg Domuz 50 µg/kg 10 µg/kg Deri ve 200 µg/kg 30 µg/kg Tek tırnaklı 10 µg/kg 20 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 5- Hidroksifluniksin Sığır 40 µg/kg Süt Foeniculi Gıda elde edilen aetheroleum Foksim Foksim Koyun 50 µg/kg Sütü insan Antiparaziterler/Dış 400 µg/kg 50 µg/kg Domuz 20 µg/kg 700 µg/kg Deri ve 20 µg/kg 20 µg/kg Tavuk 25 µg/kg 550 µg/kg Deri ve 50 µg/kg 30 µg/kg 60 µg/kg Yumurta Folik asit Gıda elde edilen

16 Follikül uyarıcı hormon (tüm türlerden elde edilen doğal FSH ve bunların sentetik analogları) Gıda elde edilen Formaldehid Gıda elde edilen Formik asit Gıda elde edilen Frangulae cortex in Gıda elde edilen standardize edilmiş ekstraktları ve bunların preparatları Furosemid Sığır, tek tırnaklı Sadece damar içi uygulama Gamitromisin Gamitromisin Sığır 20 µg/kg Sütü insan 200 µg/kg 100 µg/kg Gebe kısrak serum gonadotropini (PMSG) Gentamisin Gentamisin C1, Gentamisin C1a, Gentamisin C2 ve Gentamisin C2a toplamı Gentiane radix in standardize edilmiş ekstraktları ve bunlarınd preparatları Gıda katkı maddeleri (Gıda maddelerinde katkı maddesi olarak onaylanmış E numarası olan maddeler) Gıda elde edilen Gıda elde edilen Gıda elde edilen Ginkgo biloba Gıda elde edilen Ginseng Gıda elde edilen Ginseng in standardize edilmiş ekstraktları ve bunların preparatları Gıda elde edilen Gliserol formal Gıda elde edilen Glisin Gıda elde edilen Glutamik asit Gıda elde edilen Sığır, domuz 50 µg/kg 50 µg/kg 200 µg/kg 750 µg/kg için verilen, oranları Sığır 100 µg/kg Süt Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Kullanılan Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddeleri Tebliği nin Ek 3, Bölüm C sinde listelenen koruyucular hariç olmak üzere, gıda maddelerinde katkı maddesi olarak kullanımına izin verilen maddeler. Sadece üründeki konsantrasyonu binde biri geçmeyen, Sadece ana tentür

17 Glutamin Gıda elde edilen Glutaraldehit Gıda elde edilen Gonadotropin Gıda elde edilen salıverici hormon (Gn-RH) Guaiakol Gıda elde edilen Guanozin ve 5 - mono, 5 - di ve 5 - trifosfatları Gıda elde edilen Halofuginon Halofuginon Sığır 10 µg/kg 25 µg/kg 30 µg/kg 30 µg/kg Sütü insan Hamamelis virginiana Gıda elde edilen Harpagophytum procumbens Harunga madagascariensis Gıda elde edilen Gıda elde edilen Gıda elde edilen Heksetidin Tek tırnaklı Heparin ve tuzları Gıda elde edilen Heptaminol Gıda elde edilen Hesperidin Tek tırnaklı Hesperidin metil Tek tırnaklı kalkon Hippocastani semen Gıda elde edilen Hidrojen peroksit Gıda elde edilen Hidroklorik asit Gıda elde edilen Hidroklorotiazid Sığır Hidrokortizon Gıda elde edilen Hidroksietilsalisilat Balık hariç, gıda elde edilen tüm türler 8-hidroksikinolin Gıda elde edilen Sadece üründeki konsantrasyonu onda biri geçmeyen, Sadece lokal Sadece ana tentür Sadece üründeki konsantrasyonu binde biri geçmeyen, Sadece lokal Sadece lokal Yardımcı madde olarak kullanım Sadece lokal Sadece lokal Sadece yeni doğan lokal Histidin Gıda elde edilen Antiparaziterler/ Protozoonlara karşı

18 Hiyaluronik asit Gıda elde edilen Homeopatik veteriner Gıda elde edilen tıbbi ürünlerde kullanılan maddeler Humik asit ve sodyum tuzları Gıda elde edilen Hyperici oleum Gıda elde edilen Hypericum Gıda elde edilen perforatum Üründeki konsantrasyonu on binde biri geçmeyecek şekilde ürünlerde kullanılan tüm maddeler Sadece ağız yoluyla Sadece lokal Sadece ana tentür Imidokarb Imidokarb Sığır 300 µg/kg Antiparaziterler/ 50 µg/kg Protozoonlara karşı 2000 µg/kg 1500 µg/kg 50 µg/kg Süt Koyun 300 µg/kg Sütü insan Inozin ve 5 -mono, 5 -di ve 5 trifosfatları Gıda elde edilen Inositol Gıda elde edilen Đnsan koryon Gıda elde edilen gonadotropini Đnsan koryonik Gıda elde edilen gonadotropin (doğal HCG ve sentetik analogları) Đnsan menopozal üriner gonadotropin (HMUG) Đvermektin 22, 23- Dihidroavermektin B1a Đyot ve inorganik iyot bileşikleri - Sodyum ve potasyum iyodit - Sodyum ve potasyum iyodat - Polivinil pirrolidon iyot dahil iyodoforlar Đyot, organik bileşikleri - Đyodoform 50 µg/kg 2000 µg/kg 1500 µg/kg Sığır Gıda elde edilen Gıda elde edilen Gıda elde edilen Đzobütan Gıda elde edilen Đzofluran Tek tırnaklı Đzoksuprin Sığır, tek tırnaklı kullanılmaz 100 µg/kg için verilen, Antiparaziterler/Đç 100 µg/kg ve dış parazitlere 30 µg/kg oranları Sütü insan karşı Sadece anestezik olarak kullanım Gıda Değeri Olan Hayvanlara Uygulanması Yasaklanan ve Belli Şartlara Bağlanan Hormon ve Benzeri Maddeler Hakkında

19 Đzolöysin Gıda elde edilen Đzopropanol Gıda elde edilen Jecoris oleum Gıda elde edilen Juniperi fructus Gıda elde edilen Kafein Gıda elde edilen Kafur (Kafuru) Gıda elde edilen Kakule (Cardamon) Gıda elde edilen ekstraktı Kalsiyum asetat Gıda elde edilen Kalsiyum aspartat Gıda elde edilen Kalsiyum benzoat Gıda elde edilen Kalsiyum Gıda elde edilen boroglukonat Kalsiyum fosfat Gıda elde edilen Kalsiyum Gıda elde edilen glukoheptonat Kalsiyum glukonat Gıda elde edilen Kalsiyum glukono Gıda elde edilen glukoheptonat Kalsiyum Gıda elde edilen glukonolaktat Kalsiyum glutamat Gıda elde edilen Kalsiyum Gıda elde edilen gliserofosfat Kalsiyum hidroksit Gıda elde edilen Kalsiyum hipofosfit Gıda elde edilen Kalsiyum karbonat Gıda elde edilen Kalsiyum klorür Gıda elde edilen Kalsiyum malat Gıda elde edilen Kalsiyum oksit Gıda elde edilen Kalsiyum pantotenat Gıda elde edilen Kalsiyum polifosfatlar Gıda elde edilen Kalsiyum propiyonat Gıda elde edilen Kalsiyum silikat Gıda elde edilen Kalsiyum sitrat Gıda elde edilen Kalsiyum stearat Gıda elde edilen Kalsiyum sülfat Gıda elde edilen Kanamisin Kanamisin A Balık hariç, gıda elde edilen tüm türler Karbasalat kalsiyum Balık hariç, gıda elde edilen tüm türler Tebliğ ile uyumlu olarak sadece tedavi amaçlı kullanım Sadece lokal Sadece haricen 100 µg/kg için verilen, 100 µg/kg domuz ve kanatlı 600 µg/kg yağ ve 2500 µg/kg 150 µg/kg Süt oranları Yumurtası insan Sütü veya yumurtası insan tüketimine sunulan Karbetosin Gıda elde edilen

20 Karnitin Gıda elde edilen Karprofen Karprofen ve Sığır, tek tırnaklı karprofen glukronid konjugat toplamı Sığır Süt için 500 µg/kg Antienflamatuvarlar/ 1000 µg/kg Steroid olmayan 1000 µg/kg antienflamatuvarlar 1000 µg/kg Kaumafos Kaumafos Arı 100 µg/kg Bal Antiparaziterler/Dış Ketamin Gıda elde edilen Ketanserin tartarat Tek tırnaklı Ketoprofen Sığır, domuz, tek tırnaklı Kimotripsin Gıda elde edilen Klavulanik asit Klavulanik asit Sığır, domuz 100 µg/kg için verilen, 100 µg/kg 200 µg/kg 400 µg/kg oranları Sığır 200 µg/kg Süt Klazuril Güvercin Klenbuterol hidroklorür Klenbuterol Sığır, tek tırnaklı 0,1 µg/kg Sinir sistemine etkili Kloksasilin Kloksasilin Gıda elde edilen Kloprostenol Sığır, domuz, keçi, tek tırnaklı R-Kloprostenol Sığır, domuz, keçi, tek tırnaklı Klorfenamin Gıda elde edilen Klorhekzidin Gıda elde edilen 0,5 µg/kg 0,5 µg/kg Sığır 0,05 µg/kg Süt Otonom sinir sistemine etkili maddeler 300 µg/kg için verilen, 300 µg/kg balıklarda kas ve 300 µg/kg 300 µg/kg oranları 30 µg/kg Süt, karaciğer ve böbrek için verilen balıkta için verilen, kanatlı hayvan ve oranları Yumurtası insan Sadece lokal Klormadinon Klormadinon Sığır 4 µg/kg 2 µg/kg 2,5 µg/kg Süt Sadece zootekni amaçlı kullanım Klorokresol Gıda elde edilen Klorsulon Klorsulon Sığır 35 µg/kg Sütü insan 100 µg/kg 200 µg/kg Klortetrasiklin Ana madde ve 4- epimerlerinin toplamı Gıda elde edilen 100 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg 100 µg/kg Süt için verilen, balıklarda kas ve oranları 200 µg/kg Yumurta ve böbrek için verilen balıkta Klosantel Klosantel Sığır 1000 µg/kg 3000 µg/kg 1000 µg/kg 3000 µg/kg Sütü insan Üreme sistemine Antiparaziterler/Đç Antiparaziterler/Đç

21 Koyun 1500 µg/kg 2000 µg/kg 1500 µg/kg 5000 µg/kg Kobalt diklorür Gıda elde edilen Kobalt glukonat Gıda elde edilen Kobalt karbonat Gıda elde edilen Kobalt oksit Gıda elde edilen Kobalt sülfat Gıda elde edilen Kobalt trioksit Gıda elde edilen Koko alkil dimetil betainler Gıda elde edilen Kolin Gıda elde edilen Kolistin Kolistin Gıda elde edilen Kortikotropin Gıda elde edilen Ksilazin hidroklorür Sığır, tek tırnaklı Kuatresin Gıda elde edilen Lachnanthes tinctoria Gıda elde edilen Yardımcı madde olarak kullanım 150 µg/kg için verilen, 150 µg/kg balıklarda kas ve 150 µg/kg 200 µg/kg oranları 50 µg/kg Süt, karaciğer ve 300 µg/kg Yumurta böbrek için verilen balıkta için verilen, kanatlı hayvan ve oranları Sadece koruyucu madde olarak en fazla % 0,5 konsantrasyonda Sadece üründeki konsantrasyonu binde biri geçmeyen, Laktik asit Gıda elde edilen Lanolin Gıda elde edilen Lasalosid Lasalosid A Kanatlı hayvan 20 µg/kg 100 µg/kg Deri ve Lauri folii aetheroleum Gıda elde edilen türler Lauri fructus Gıda elde edilen türler Lavandulae Gıda elde edilen aetheroleum türler Lektin, kırmızı barbunya fasulyesinden (Phaseolus vulgaris) ekstrakte edilmiş Domuz Lesirelin Sığır, tek tırnaklı, tavşan Lespedeza capitata Gıda elde edilen türler Levamizol Levamizol Sığır, koyun, domuz, kanatlı 100 µg/kg 50 µg/kg 150 µg/kg Yumurta Sadece lokal Sadece ağız yoluyla 10 µg/kg için verilen, Antiparaziterler/Đç 10 µg/kg kanatlı hayvan ve

22 100 µg/kg 10 µg/kg oranları Sütü veya yumurtası insan tüketimine sunulan Levometadon Tek tırnaklı Sadece damar içi uygulama Levotiroksin Gıda elde edilen Lidokain Tek tırnaklı Lineer alkil benzen sülfonik asitler, alkali zincir uzunlukları C 9 C 13 seviyesinde olan, C 13 zincir uzunluğu % 2,5 oranından fazla olmayan Sığır, koyun Lini oleum Gıda elde edilen Linkomisin Linkomisin Gıda elde edilen Lizin Gıda elde edilen Lobaria pulmonaria Gıda elde edilen Lobelin Gıda elde edilen Löysin Gıda elde edilen Luprostiol Gıda elde edilen Lüteinleştirici hormon Gıda elde edilen (den elde edilen doğal LH ve bunların sentetik analogları) Magnezyum Gıda elde edilen Magnezyum Gıda elde edilen aluminyum silikat Magnezyum asetat Gıda elde edilen Magnezyum aspartat Gıda elde edilen Magnezyum fosfat Gıda elde edilen Magnezyum Gıda elde edilen gliserofosfat Magnezyum glukonat Gıda elde edilen Sadece lokal anaestezik olarak Sadece lokal 50 µg/kg için verilen, 100 µg/kg balıklarda kas ve 500 µg/kg 1500 µg/kg oranları 150 µg/kg Süt, karaciğer ve 50 µg/kg Yumurta böbrek için verilen balıkta için verilen, kanatlı hayvan ve oranları Sadece ana tentür Magnezyum glutamat Gıda elde edilen

23 Magnezyum hidroksit Gıda elde edilen Magnezyum Gıda elde edilen hipofosfit Magnezyum karbonat Gıda elde edilen Magnezyum klorür Gıda elde edilen Magnezyum oksit Gıda elde edilen Magnezyum orotat Gıda elde edilen Magnezyum sitrat Gıda elde edilen Magnezyum stearat Gıda elde edilen Magnezyum sülfat Gıda elde edilen Magnezyum trisilikat Gıda elde edilen Majoranae herba Gıda elde edilen Malik asit Gıda elde edilen Sadece yardımcı madde olarak Sadece ağız yoluyla Sadece ağız yoluyla Sadece ağız yoluyla Sadece ağız yoluyla Sadece ağız yoluyla Sadece ağız yoluyla Sadece ağız yoluyla Sadece ağız yoluyla Manganez gliserofosfat Gıda elde edilen Manganez glukonat Gıda elde edilen Manganez karbonat Gıda elde edilen Manganez klorür Gıda elde edilen Manganez oksit Gıda elde edilen Manganez pidolat Gıda elde edilen Manganez Gıda elde edilen ribonükleat Manganez sülfat Gıda elde edilen Mannitol Gıda elde edilen Marbofloksasin Marbofloksasin Sığır, domuz 150 µg/kg için verilen, 50 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg oranları Sığır 75 µg/kg Süt Matricariae flos Gıda elde edilen Matricaria recutita ve Gıda elde edilen bunların preparatları Mebendazol Mebendazol eşdeğeri Koyun, keçi, tek 60 µg/kg Sütü insan Antiparaziterler/Đç olarak ifade edilen; tırnaklı 60 µg/kg mebendazol metil µg/kg (1-hidroksi, 1-fenil) 60 µg/kg metil-1hbenzimidazol-2-yl) karbamat ve (2- amino-1hbenzimidazol-5-yl) ve fenilmetanon un toplamı Medicago sativa extractum Gıda elde edilen Sadece lokal Medroksiprogesteron asetat Koyun Sadece zootekni amaçlı vajina içi Melatonin Koyun, keçi Melissae aetheroleum Gıda elde edilen Melissae folium Gıda elde edilen Meloksikam Meloksikam Sığır, keçi, 20 µg/kg Antienflamatuvarlar/ domuz, tavşan, 65 µg/kg Steroid olmayan tek tırnaklı antienflamatuvarlar 65 µg/kg Sığır, keçi 15 µg/kg Süt

24 Menadiyon Gıda elde edilen Menbuton Sığır, koyun, keçi, domuz, tek tırnaklı Menthae arvensis Gıda elde edilen aetheroleum Menthae piperitae Gıda elde edilen aetheroleum Mentol Gıda elde edilen Mepivakain Tek tırnaklı Merkaptamin hidroklorür Gıda elde edilen Lokal anestezik olarak sadece eklem içi ve epidural uygulama Mesillinam Sığır Sadece uterus içi Metamizol 4-Metilaminoantipirin Sığır, domuz, tek 100 µg/kg için verilen, tırnaklı 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg Sığır 50 µg/kg Süt oranları Antienflamatuvarlar/ Steroid olmayan antienflamatuvarlar Metil nikotinat Sığır, tek tırnaklı Sadece lokal Metil salisilat Balık hariç, gıda Sadece lokal elde edilen tüm türler Metilbenzoat Gıda elde edilen Metilprednizolon Metilprednizolon Sığır 10 µg/kg Kortikoidler/ 10 µg/kg Glukokortikoidler 10 µg/kg 10 µg/kg 2 µg/kg Süt Geçici olarak belirlenen değeri 1 Temmuz 2011 tarihine kadar geçerlidir. 1-metil-2-pirolidon Gıda elde edilen Metiyonin Gıda elde edilen Millefolii herba Gıda elde edilen Mineral Gıda elde edilen Aromatik ve hidrokarbonlar, mikrokristalize mumlar dahil düşükten yükseğe kadar viskozitede, yaklaşık C 10 C 60, alifatik, dallanmış alifatik ve alisiklik bileşikler doymamış bileşikler hariç Moksidektin Moksidektin Sığır, koyun, tek 50 µg/kg Antiparaziterler/Đç tırnaklı 500 µg/kg ve dış parazitlere 100 µg/kg karşı 50 µg/kg Sığır, koyun 40 µg/kg Süt Monensin Monensin A Sığır 2 µg/kg 10 µg/kg 30 µg/kg 2 µg/kg 2 µg/kg Süt Monepantel Monepantel-sülfon Koyun 700 µg/kg Sütü insan Monotiyogliserol Gıda elde edilen Montanid Gıda elde edilen Morantel Morantel eşdeğeri Tüm geviş olarak ifade edilen, N- getiren metil-1,3 propandiamin e 7000 µg/kg 5000 µg/kg 2000 µg/kg Antiparaziterler/Đç 100 µg/kg Antiparaziterler/Đç 100 µg/kg 800 µg/kg 200 µg/kg

25 hidrolize olabilen kalıntılar toplamı Myglyol Gıda elde edilen Myristicae Gıda elde edilen aetheroleum Nafsillin Nafsillin Tüm geviş getiren Natamisin Sığır, tek tırnaklı Neomisin ( Neomisin B Gıda elde edilen Framisetin dahil) 50 µg/kg Süt Sadece yeni doğan 300 µg/kg 300 µg/kg Sadece meme içi 300 µg/kg 300 µg/kg 30 µg/kg Süt Sadece lokal 500 µg/kg için verilen, 500 µg/kg balıklarda kas ve 500 µg/kg 5000 µg/kg oranları 1500 µg/kg Süt, karaciğer ve 500 µg/kg Yumurta böbrek için verilen balıkta için verilen, kanatlı hayvan ve oranları Neostigmin Gıda elde edilen Netobimin Albendazol olarak Sığır, koyun 100 µg/kg Sadece ağız yoluyla ifade edilen; 100 µg/kg albendazol oksid, 1000 µg/kg albendazolsülfon ve 500 µg/kg albendazol-2- aminosülfon toplamı 100 µg/kg Süt Nikel glukonat Gıda elde edilen Nikel sülfat Gıda elde edilen Nikoboksil Tek tırnaklı Sadece lokal Nitroksinil Nitroksinil Sığır, koyun 400 µg/kg Sütü insan 200 µg/kg 20 µg/kg 400 µg/kg Nonivamid Tek tırnaklı Sadece lokal Norgestomet Norgestomet Sığır 0,2 µg/kg Sadece tedavi ve zootekni amaçlı 0,2 µg/kg 0,2 µg/kg 0,2 µg/kg 0,12 µg/kg Süt Novobiyosin Novobiyosin Sığır 50 µg/kg Süt Sadece meme içi Sığır Süt dışındaki hedef dokularda Okaliptol Gıda elde edilen Okoubaka aubrevillei Gıda elde edilen Oksasilin Oksasilin Gıda elde edilen Sadece ana tentür 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg için verilen, balıklarda kas ve oranları 30 µg/kg Süt, karaciğer ve böbrek için verilen balıkta Antiparaziterler/Đç Antiparaziterler/Đç Üreme sistemine

26 için verilen, kanatlı hayvan ve oranları Yumurtası insan maddeler Oksalik Asit Arı Oksfendazol Oksfendazol sülfona Tüm geviş 50 µg/kg için verilen, okside olabilen, getiren 50 µg/kg eksrakte edilebilen, 500 µg/kg kalıntıların toplamı domuz, tek 50 µg/kg oranları Antiparaziterler/Đç tırnaklı Tüm geviş 10 µg/kg Süt getiren Oksibendazol Oksibendazol Domuz 100 µg/kg Antiparaziterler/Đç Oksiklozanid Oksiklozanid Tüm geviş getiren Oksitetrasiklin Ana madde ve 4- epimerleri toplamı Gıda elde edilen Oksitosin Gıda elde edilen Oksolinik asit Oksolinik asit Gıda elde edilen 500 µg/kg Deri ve 200 µg/kg 100 µg/kg Oleiloleat Gıda elde edilen Omeprazol Tek tırnaklı Orgotein Gıda elde edilen Ornitin Gıda elde edilen Orotik asit Gıda elde edilen 17ß-Östradiol Gıda elde edilen Pankreatin Gıda elde edilen Papain Gıda elde edilen Papaverin Sığır Parasetamol Domuz Parkonazol Beç tavuğu 20 µg/kg Antiparaziterler/Đç 20 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg 10 µg/kg Süt 100 µg/kg için verilen, 300 µg/kg balıklarda kas ve 600 µg/kg 100 µg/kg Süt oranları 200 µg/kg Yumurta, karaciğer ve böbrek için verilen balıkta 100 µg/kg için verilen, 50 µg/kg balıklarda kas ve 150 µg/kg 150 µg/kg oranları, karaciğer ve böbrek için verilen balıkta için verilen, kanatlı hayvan ve oranları Sütü ve yumurtası insan tüketimine sunulan Sadece lokal Sadece ağız yoluyla Sadece tedavi ve zootekni amaçlı Sadece lokal Sadece yeni doğan buzağılar Sadece ağız yoluyla

27 Paromomisin Paromomisin Gıda elde edilen 500 µg/kg 1500 µg/kg 1500 µg/kg için verilen, balıklarda kas ve oranları ve böbrek için verilen balıkta Sütü veya yumurtası insan tüketimine sunulan Peforelin Domuz Penetamat Benzilpenisilin Gıda elde edilen 50 µg/kg için verilen, 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 4 µg/kg Süt oranları Pepsin Gıda elde edilen Perasetik asit Gıda elde edilen Permetrin Permetrin (Đzomerleri Sığır 50 µg/kg Süt için ayrıca Antiparaziterler/Dış toplamı) 500 µg/kg Türk Gıda Kodeksi 50 µg/kg Gıda Maddelerinde 50 µg/kg Bulunmasına Đzin 50 µg/kg Süt Verilen Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliği ne uygun olmalıdır. Phytolacca americana Gıda elde edilen Sadece üründeki konsantrasyonu binde biri geçmeyen, Sadece ağız yoluyla Piceae turiones recentes extractum Gıda elde edilen Piperazin Piperazin Domuz 400 µg/kg Antiparaziterler/Đç Piperazin dihidroklorür 800 µg/kg Deri ve 2000 µg/kg 1000 µg/kg Tavuk 2000 µg/kg Yumurta Tavuk Yumurta dışındaki hedef dokularda Piperonil butoksit Sığır, koyun, keçi, tek tırnaklı Pirantel embonat Tek tırnaklı Sadece lokal Pirlimisin Pirlimisin Sığır 100 µg/kg 2- Pirrolidon Gıda elde edilen Polietilenglikol-15- hidroksistearat Gıda elde edilen Polietilenglikol -7- gliseril kokoat Gıda elde edilen Polietilen Gıda elde edilen glikolstearatlar, 8-40 oksietilen birimli Polietilenglikoller Gıda elde edilen (molekül ağırlığı ) Polikresulen Gıda elde edilen 100 µg/kg 1000 µg/kg 400 µg/kg 100 µg/kg Süt Parenteral uygulamalarda en fazla 40 mg/kg canlı ağırlık dozunda Sadece yardımcı madde olarak Sadece lokal Sadece yardımcı madde olarak Sadece lokal

28 Polioksietilen sorbitan monooleat ve trioleat Gıda elde edilen Polioksil hidrojene Gıda elde edilen kastor yağı, oksietilen birimli Polioksil kastor yağı, Gıda elde edilen oksietilen birimli Polisorbat 80 Gıda elde edilen Polisülfat Tek tırnaklı glikozaminoglikan (PSGAG) Poloksalen Gıda elde edilen Poloksamer Gıda elde edilen Potasyum DLaspartat Gıda elde edilen Potasyum Gıda elde edilen gliserofosfat Potasyum glukuronat Gıda elde edilen Potasyum nitrat Gıda elde edilen Potasyum selenat Gıda elde edilen Prazikuantel Koyun, tek tırnaklı Sadece yardımcı madde olarak Sadece yardımcı madde olarak Prednizolon Prednizolon Sığır 4 µg/kg Kortikoidler/ 4 µg/kg Glukokortikoidler 10 µg/kg 10 µg/kg 6 µg/kg Süt Pretkamid (krotetamid ve kropropamid) Gıda elde edilen Progesteron Sığır, koyun, keçi, tek tırnaklı (dişi) Prokain Gıda elde edilen Prolin Gıda elde edilen Propan Gıda elde edilen Propilen glikol Gıda elde edilen Prunus laurocerasus Gıda elde edilen Gıda Değeri Olan Hayvanlara Uygulanması Yasaklanan ve Belli Şartlara Bağlanan Hormon ve Benzeri Maddeler Hakkında Tebliğ ile uyumlu olarak sadece tedavi veya zootekni amaçlı olarak vajina içi Sadece üründeki konsantrasyonu binde biri geçmeyen, Sadece lokal Pyrethrum ekstraktı Gıda elde edilen Quercus cortex Gıda elde edilen Quillaja saponinler Gıda elde edilen Rafoksanid Rafoksanid Sığır 30 µg/kg Sütü insan 30 µg/kg 10 µg/kg 40 µg/kg Koyun 100 µg/kg 250 µg/kg Antiparaziterler/Đç

29 Rhei radix, standardize edilmiş ekstraktları ve bunların preparatları Gıda elde edilen Ricini oleum Gıda elde edilen 150 µg/kg 150 µg/kg Sadece yardımcı madde olarak Rifaksimin Rifaksimin Sığır 60 µg/kg Süt Sığır Süt dışındaki hedef dokularda Gıda elde edilen Romifidin Tek tırnaklı Rosmarini Gıda elde edilen aetheroleum Rosmarini folium Gıda elde edilen Ruscus aculeatus Gıda elde edilen Ruta graveolens Gıda elde edilen Salisilik asit Balık hariç, gıda elde edilen tüm türler Salviae folium Gıda elde edilen Sambuci flos Gıda elde edilen Sarafloksasin Sarafloksasin Tavuk Sadece meme içi ve uterus içi kullanım Meme içi uygulamada meme dokusu gıda maddesi olarak kullanılamaz. Sadece lokal Sadece tedavi amaçlı Sadece lokal Sadece üründeki konsantrasyonu binde biri geçmeyen, Sütü insan Sadece lokal 10 µg/kg Deri ve Yumurtası insan 100 µg/kg Salmonidae 30 µg/kg ve derinin doğal oranlarında Sefaleksin Sefaleksin Sığır 200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 1000 µg/kg 100 µg/kg Süt Sefalonium Sefalonium Sığır 20 µg/kg Süt Sadece göz tedavisi Sefapirin Sığır Süt dışındaki hedef dokular için Sefapirin ve desasetilsefapirin toplamı ve meme içi kullanım Sığır 50 µg/kg 50 µg/kg 100 µg/kg 60 µg/kg Süt Sefasetril Sefasetril Sığır 125 µg/kg Süt Sadece meme içi Sığır Süt dışındaki hedef dokular için Sefazolin Sefazolin Sığır, koyun, keçi 50 µg/kg Süt Sığır, koyun, keçi Süt dışındaki hedef dokular için Meme dokusu gıda olarak insan tüketiminde

30 Sefkuinom Sefkuinom Sığır, domuz, tek tırnaklı kullanılmıyorsa, meme içi kullanım 50 µg/kg için verilen, 50 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg Sığır 20µg/kg Süt Sefoperazon Sefoperazon Sığır 50 µg/kg Süt Sadece Seftiofur Sığır Süt dışındaki hedef dokular için Desfuroilseftiofur olarak ifade edilen betalaktam yapısındaki kalıntıların toplamı Gıda elde edilen oranları laktasyondaki ineklerde meme içi 1000 µg/kg 2000 µg/kg 2000 µg/kg 6000 µg/kg için verilen, oranları 100 µg/kg Süt Selenicereus grandiflorus Gıda elde edilen Serenoa repens Gıda elde edilen Sadece üründeki konsantrasyonu yüzde biri geçmeyen, Sadece ana tentür Serin Gıda elde edilen Serotonin Gıda elde edilen Setostearil alkol Gıda elde edilen Setrimid Gıda elde edilen Siflutrin Siflutrin izomerleri Sığır, keçi 10 µg/kg Süt için ayrıca toplamı 50 µg/kg Türk Gıda Kodeksi 10 µg/kg Gıda Maddelerinde 10 µg/kg Bulunmasına Đzin 20 µg/kg Süt Verilen Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliği ne uygun olmalıdır. Silybum marianum Gıda elde edilen Sinapis nigrae semen Gıda elde edilen Sipermetrin Sipermetrin izomerleri Tüm geviş toplamı getiren Sadece ana tentür 20 µg/kg Süt için ayrıca 200 µg/kg Türk Gıda Kodeksi 20 µg/kg Gıda Maddelerinde 20 µg/kg Bulunmasına Đzin 20 µg/kg Süt Verilen Pestisitlerin Antiparaziterler/Dış Antiparaziterler/Dış

31 Salmonidae 50 µg/kg ve derinin doğal oranlarında Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliği ne uygun olmalıdır. Siromazin Siromazin Koyun 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg Sütü insan Sistein Gıda elde edilen Sitidin ve 5 -mono, Gıda elde edilen 5 di ve 5 -trifosfatları Sitriknin Sığır 0,1 mg/kg canlı ağırlık dozunda, sadece ağız yoluyla Sitrullin Gıda elde edilen Sihalotrin Sihalotrin izomerleri Sığır 500 µg/kg Süt için ayrıca toplamı 50 µg/kg Türk Gıda Kodeksi 50 µg/kg Süt Gıda Maddelerinde Bulunmasına Đzin Verilen Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliği ne uygun olmalıdır. Sodyum-2-metil-2- fenoksi-propanoat Sığır, domuz, keçi, tek tırnaklı Sodyum asetilsalisilat Balık hariç, gıda elde edilen tüm türler Sodyum benzil-4- hidroksibenzoat Gıda elde edilen Sodyum boroformiat Gıda elde edilen Sodyum butil-4- Gıda elde edilen hidroksibenzoat Sodyum setostearil Gıda elde edilen sülfat Sodyum dikloroizosiyanurat Sığır, koyun, keçi Sodyum Gıda elde edilen dioktilsülfosüksinat Sodyum Gıda elde edilen formaldehidsülfoksilat Sodyum gliserofosfat Gıda elde edilen Sodyum hipofosfit Gıda elde edilen Sodyum klorür Gıda elde edilen Sodyum klorit Sığır Sodyum kromoglikat Gıda elde edilen Sodyum lauril sülfat Gıda elde edilen Sodyum nitrit Sığır Sodyum pirosülfit Gıda elde edilen Sodyum propionat Gıda elde edilen Sodyum salisilat Sığır, domuz Balık hariç, gıda elde edilen tüm türler Sütü veya yumurtası insan tüketimine sunulan Sadece lokal Antiparaziterler/Dış Antiparaziterler/Dış Sadece lokal Sadece lokal Sadece lokal Sadece ağız yoluyla Sütü insan Sadece lokal Salisilik asit Hindi 400 µg/kg 2500 µg/kg 200 µg/kg 150 µg/kg Deri ve Yumurtası insan Geçici olarak Antienflamatuvarlar/ Steroid olmayan antienflamatuvarlar

32 Sodyum selenat Gıda elde edilen Sodyum selenit Gıda elde edilen Sodyum stearat Gıda elde edilen Sodyum tiyosülfat Gıda elde edilen Solidago virgaurea Gıda elde edilen belirlenen değerleri 1 Ocak 2015 tarihine kadar geçerlidir. Sadece ana tentür Somatosalm Somon balığı (Salmon) Sorbitan seskuioleate Gıda elde edilen Sorbitan trioleat Gıda elde edilen Spektinomisin Spektinomisin Koyun 300 µg/kg için verilen, 500 µg/kg balıklarda kas ve 2000 µg/kg 5000 µg/kg oranları 200 µg/kg Süt, karaciğer ve Gıda elde edilen 300 µg/kg böbrek için verilen diğer türler balıkta 500 µg/kg 1000 µg/kg için verilen, 5000 µg/kg kanatlı hayvan ve 200 µg/kg Süt oranları Yumurtası insan Spiramisin Spiramisin ve Neospiramisin toplamı Sığır 200 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 200 µg/kg Süt Tavuk 200 µg/kg Yumurtası insan 300 µg/kg Deri ve 400 µg/kg Spiramisin 1 Domuz 250 µg/kg 2000 µg/kg 1000 µg/kg Streptomisin Streptomisin Tüm geviş getiren, domuz, tavşan Tüm geviş getiren Strychni semen Sığır, koyun, keçi Sulfogaiacol Gıda elde edilen Sülfonamidler Ana madde Gıda elde edilen (Sülfonamid grubuna ait tüm maddeler) 500 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg 1000 µg/kg için verilen, oranları 200 µg/kg Süt En fazla 0,1 mg sitriknin/kg canlı ağırlığa eşdeğer miktarda, sadece ağız yoluyla kullanım 100 µg/kg Sülfonamid 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg Sığır, koyun, keçi 100 µg/kg Süt grubunda bulunan tüm maddelerin toplam kalıntı miktarı 100 µg/kg ı geçemez. Kemoterapötikler

33 Sülfür Gıda elde edilen Symphyti radix Gıda elde edilen Syzygium cumini Gıda elde edilen Tanninum Gıda elde edilen L- tartarik asit ve Gıda elde edilen bunun mono ve di bazik sodyum, potasyum ve kalsiyum tuzları için verilen, balıklarda kas ve oranları, karaciğer ve böbrek için verilen balıkta Yumurtası insan Sadece sağlam deriye lokal kullanım Sadece ana tentür Sadece yardımcı madde olarak Tau-fluvalinat Arı Teflubenzuron Teflubenzuron Salmonidae 500 µg/kg ve derinin doğal Antiparaziterler/Dış oranlarında Teobromin Gıda elde edilen Terebinthinae Gıda elde edilen Sadece lokal aetheroleum rectificatum Terebinthinae laricina Gıda elde edilen Sadece lokal Terebinthinae oleum un oksidasyon ürünleri Sığır, koyun, keçi, domuz Terpin hidrat Sığır, koyun, keçi, domuz Tetrakain Gıda elde edilen Tetrasiklin Ana madde ve 4- epimerleri toplamı Gıda elde edilen Teofillin Gıda elde edilen Tioktik asit Gıda elde edilen Thuja occidentalis Gıda elde edilen Sadece anestezik olarak kullanım 100 µg/kg için verilen, 300 µg/kg balıklarda kas ve 600 µg/kg 100 µg/kg Süt oranları 200 µg/kg Yumurta ve böbrek için verilen balıkta Sadece üründeki konsantrasyonu yüzde biri geçmeyen,

34 Thymi aetheroleum Gıda elde edilen Tiamfenikol Tiamfenikol Gıda elde edilen Tiamilal Gıda elde edilen Tiamulin 8-α-hidroksimutiline hidrolize olabilen tüm metabolitlerin toplamı 50 µg/kg için verilen, 50 µg/kg balıklarda kas ve 50 µg/kg 50 µg/kg oranları 50 µg/kg Süt, karaciğer ve böbrek için verilen balıkta için verilen, kanatlı hayvan ve oranları Yumurtası insan Sadece damar içi uygulama Domuz, tavşan 100 µg/kg 500 µg/kg Tavuk 100 µg/kg 100 µg/kg Deri ve 1000 µg/kg Hindi 100 µg/kg 100 µg/kg Deri ve 300 µg/kg Tiamulin Tavuk 1000 µg/kg Yumurta Tiaprost Sığır, koyun, domuz, tek tırnaklı Tildipirosin Tildipirosin Sığır, keçi 400 µg/kg Sütü insan Makrolitler 200 µg/kg 2000 µg/kg 3000 µg/kg için verilen enjeksiyonun yapıldığı, kalıntı limitinin µg/kg ı geçmemesi gereken bölgeye Geçici olarak belirlenen değerleri 1 Ocak 2012 tarihine kadar geçerlidir. Domuz 1200 µg/kg için verilen 800 µg/kg Deri ve enjeksiyonun yapıldığı, kalıntı 5000 µg/kg limitinin 7500 µg/kg ı µg/kg geçmemesi gereken bölgeye Geçici olarak belirlenen değerleri 1 Ocak 2012 tarihine kadar geçerlidir. Tiliae flos Gıda elde edilen Tilmikosin Tilmikosin Kanatlı 75 µg/kg için verilen, 75 µg/kg Deri ve balıklarda kas ve 1000 µg/kg 250 µg/kg oranları, karaciğer ve Gıda elde edilen 50 µg/kg böbrek için verilen diğer türler 50 µg/kg balıkta 1000 µg/kg için verilen, 1000 µg/kg kanatlı hayvan ve 50 µg/kg Süt oranları Yumurtası insan

Resmi Gazete Tarihi: 29.04.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27919 Mükerrer

Resmi Gazete Tarihi: 29.04.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27919 Mükerrer Resmi Gazete Tarihi: 29.04.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27919 Mükerrer TÜRK GIDA KODEKSİ HAYVANSAL GIDALARDA BULUNABİLECEK VETERİNER İLAÇLARINA AİT FARMAKOLOJİK AKTİF MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI VE MAKSİMUM

Detaylı

ÖZEL BESLENME AMAÇLI GIDALARA EKLENEBİLECEK BİLEŞENLER TEBLİĞİ

ÖZEL BESLENME AMAÇLI GIDALARA EKLENEBİLECEK BİLEŞENLER TEBLİĞİ ÖZEL BESLENME AMAÇLI GIDALARA EKLENEBİLECEK BİLEŞENLER TEBLİĞİ Yetki Kanunu : Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete: 22.09.2006-26267 Tebliğ No 2006/37 Amaç MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı;

Detaylı

Ek 2 Takviye Edici Gıdalarda Kullanılan Vitamin ve Minerallerin Formları

Ek 2 Takviye Edici Gıdalarda Kullanılan Vitamin ve Minerallerin Formları Ek 2 Takviye Edici Gıdalarda Kullanılan Vitamin ve Minerallerin Formları A. VİTAMİNLER 1) VİTAMİN A retinol retinil asetat retinil palmitat beta-karoten 2) VİTAMİN D kolekalsiferol ergokalsiferol 3) VİTAMİN

Detaylı

Balıkesir Kimya Sanayi www.balikesirkimya.com 0 (266) 243 40 24

Balıkesir Kimya Sanayi www.balikesirkimya.com 0 (266) 243 40 24 Ürün kodu Malzeme adı Ambalaj Tipi Amb.Şekli TK.200700.01000 Aktif Karbon HDPE Kavanoz 1 kg TK.200700.05000 Aktif Karbon PP Kova 5 kg TK.200700.10000 Aktif Karbon PP Kova 10 kg TK.200710.01000 Aluminyum

Detaylı

AKTİF KARBON FENOL (KATI) FENOL (SIVI) ALİMİNYUM HİDROKSİT FLORESEİN ALİMİNYUM SÜLFAT FORMİK ASİD FORMOLDEHİT

AKTİF KARBON FENOL (KATI) FENOL (SIVI) ALİMİNYUM HİDROKSİT FLORESEİN ALİMİNYUM SÜLFAT FORMİK ASİD FORMOLDEHİT AKTİF KARBON (TUZ) FENOL (KATI) AKTİF KARBON (GRANUL) FENOL (SIVI) ALİMİNYUM HİDROKSİT FLORESEİN ALİMİNYUM SÜLFAT FORMİK ASİD ALKOL % 96 (ETİL ALKOL) FORMOLDEHİT 1 / 19 AMONYAK AMONYUM KLORÜR GLİSERİN

Detaylı

ÜRÜN İSMİ. Bakır Asetat. Bakır Fosfit Sıvı. Bakır Glukonat (Sıvı) Bakır Karbonat. Bakır Klorür (Sıvı) Bakır Salisilat. Bakır Sitrat.

ÜRÜN İSMİ. Bakır Asetat. Bakır Fosfit Sıvı. Bakır Glukonat (Sıvı) Bakır Karbonat. Bakır Klorür (Sıvı) Bakır Salisilat. Bakır Sitrat. Agar Agar (1100) E-406 Aşı Mumu İç Mekan Uygulaması (Kırmızı Renk) Aktif Karbon Aşı Mumu Dış Mekan Uygulaması (Yeşil Renk) Alginik Asit E-400 Bakır Asetat Alüminyum Hidroksit Bakır Fosfit Sıvı Alüminyum

Detaylı

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak,

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak, 15 Ağustos 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29089 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ DEVAM FORMÜLLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/32) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; devam

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ TAKVİYE EDİCİ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2013/49)

TÜRK GIDA KODEKSİ TAKVİYE EDİCİ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2013/49) Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28737 TÜRK GIDA KODEKSİ TAKVİYE EDİCİ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2013/49) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; takviye edici gıdaların tekniğine uygun

Detaylı

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst.

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst. Hayvansal Gıdalarda VTÜ Kalıntı Mevzuatı-Türkiye BVKAE TOKSİKOLOJİ BÖLÜMÜ KİP Yönetmeliği-Özetle Canlı hayvan ve hayvansal birincil ürünlerde belirli maddeler ve bunların kalıntılarının izlenmesi ile ilgili

Detaylı

Hayvansal Gıdalarda VTÜ Kalıntı Mevzuatı-Türkiye BVKAE TOKSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

Hayvansal Gıdalarda VTÜ Kalıntı Mevzuatı-Türkiye BVKAE TOKSİKOLOJİ BÖLÜMÜ Hayvansal Gıdalarda VTÜ Kalıntı Mevzuatı-Türkiye BVKAE TOKSİKOLOJİ BÖLÜMÜ KİP Yönetmeliği-Özetle Canlı hayvan ve hayvansal birincil ürünlerde belirli maddeler ve bunların kalıntılarının izlenmesi ile ilgili

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ KİLO VERME AMAÇLI ENERJİSİ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/ )

TÜRK GIDA KODEKSİ KİLO VERME AMAÇLI ENERJİSİ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/ ) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ KİLO VERME AMAÇLI ENERJİSİ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/ ) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, kilo verme amacıyla enerjisi

Detaylı

TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSĠ TAKVĠYE EDĠCĠ GIDALAR TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2013/49)

TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSĠ TAKVĠYE EDĠCĠ GIDALAR TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2013/49) 16 Ağustos 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28737 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSĠ TAKVĠYE EDĠCĠ GIDALAR TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2013/49) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı;

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği"ne göre hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine göre hazırlanmıştır. BEBEK VE KÜÇÜK ÇOCUK EK GIDALARI TEBLİĞİ Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete: 01.11.2007-26687 Tebliğ No: 2007-50 Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları Tebliğinde Değişiklik Yapılması

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28737

Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28737 Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28737 TÜRK GIDA KODEKSİ TAKVİYE EDİCİ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2013/49) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; takviye edici gıdaların tekniğine uygun

Detaylı

S¹ra No ـrün kodu Malzeme ad¹ Ambalaj Tipi Amb.ھekli

S¹ra No ـrün kodu Malzeme ad¹ Ambalaj Tipi Amb.ھekli S¹ra No ـrün kodu Malzeme ad¹ Ambalaj Tipi Amb.ھekli 1 TK.200700.01000 Aktif Karbon hdpe kavanoz 1 kg 2 TK.200700.05000 Aktif Karbon plastik kova 5 kg 3 TK.200700.10000 Aktif Karbon plastik kova 10 kg

Detaylı

AKTÜEL ORGANİK TARIMDA HAYVAN SAĞLIĞI

AKTÜEL ORGANİK TARIMDA HAYVAN SAĞLIĞI AKTÜEL Sabiha ÜNAL* ORGANİK TARIMDA HAYVAN SAĞLIĞI Hayvan Sağlığında Mevzuat Uygulamaları 10 Haziran 2005 Tarih ve 25841 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına

Detaylı

60 kcal/100 ml (250 kj/100 ml) 70 kcal/100ml (295 kj/100 ml)

60 kcal/100 ml (250 kj/100 ml) 70 kcal/100ml (295 kj/100 ml) Ek-1 Tüketime Hazır Devam Formüllerinin Temel Bileşimi Ek-1 de yer alan değerler üretici tarafından verilen kullanım talimatına göre hazırlanan veya doğrudan kullanıma hazır olarak satışa sunulan ürünler

Detaylı

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak,

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak, 14 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28913 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ KİLO VERME AMAÇLI ENERJİSİ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/3) Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Print to PDF without this message by purchasing novapdf (http://www.novapdf.com/)

Print to PDF without this message by purchasing novapdf (http://www.novapdf.com/) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ TAHİN HELVASI TEBLİĞİ (Tebliğ No: Taslak ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, tahin helvasının

Detaylı

NORMAL MOLAR YÜZDE ÇÖZELTİLER

NORMAL MOLAR YÜZDE ÇÖZELTİLER Katalog No Ad NORMAL MOLAR YÜZDE ÇÖZELTİLER Kullanım Amacı Ambalaj Cinsi/Hacmi 3931 0,05 M EDTA K3 Çözeltisi 3656 Acetic Acid, % 30 h/h Altın 1 mg/ml Standart Çözeltisi, 2 Molar Standart çözelti. AAS.

Detaylı

TGK-GIDA MADDELERĐNDE KULLANILAN TATLANDIRICILAR TEBLĐĞĐ Tebliğ No : 2006-45. Yayımlandığı R.Gazete 21.09.2006-26296

TGK-GIDA MADDELERĐNDE KULLANILAN TATLANDIRICILAR TEBLĐĞĐ Tebliğ No : 2006-45. Yayımlandığı R.Gazete 21.09.2006-26296 TGK-GIDA MADDELERĐNDE KULLANILAN TATLANDIRICILAR TEBLĐĞĐ Tebliğ No : 2006-45 Amaç Yayımlandığı R.Gazete 21.09.2006-26296 1-Değişiklik :03.08.2007/26602 R.G. 2-Değişiklik:07.01.2011/27808 R.G. MADDE 1 (1)

Detaylı

MAKARON İCMAL LİSTE SİGARA KAĞIDI (Yanmış) Sıra No Girdi adı Girdi işlevi. Cas No

MAKARON İCMAL LİSTE SİGARA KAĞIDI (Yanmış) Sıra No Girdi adı Girdi işlevi. Cas No MAKARON İCMAL LİSTE SİGARA KAĞIDI (Yanmış) 1 Defomer(köpük kesici) İmale yardımcı maddeler 5268-97-0 2 Guar sakızı Çiriş Maddesi 9000-30-0 232-536-8 3 Guar sakızı, katyonik Bağlayıcı 65497-29-2 613-809-4

Detaylı

Sayılı TGK-KOYULAŞTIRILMIŞ SÜT VE SÜTTOZU TEBLĐĞĐ. ( tarih ve sayılı R.G.)

Sayılı TGK-KOYULAŞTIRILMIŞ SÜT VE SÜTTOZU TEBLĐĞĐ. ( tarih ve sayılı R.G.) 2005-18 Sayılı TGK-KOYULAŞTIRILMIŞ SÜT VE SÜTTOZU TEBLĐĞĐ (12-04-2005 tarih ve 25784 sayılı R.G.) Değişiklik: Yayımlandığı R.Gazete:03.09.2008-26986 Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, koyulaştırılmış süt

Detaylı

ALKOLSÜZ ĐÇECEKLER TEBLĐĞĐ

ALKOLSÜZ ĐÇECEKLER TEBLĐĞĐ ALKOLSÜZ ĐÇECEKLER TEBLĐĞĐ Tebliğ No: 2007/26 Yayımlandığı R.Gazete :15.06.2007-26553 Değişiklik: Yayımlandığı R.Gazete : 01.11.2007-26687 Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; alkolsüz içeceklerin tekniğine

Detaylı

18 Ekim 2014 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

18 Ekim 2014 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 18 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29149 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ HIZLI DONDURULMUŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/47) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı;

Detaylı

Fatih Gültekin İÇİNDEKİLER

Fatih Gültekin İÇİNDEKİLER Fatih Gültekin İÇİNDEKİLER Giriş - 21 BU KİTABI OKURKEN NELERE DİKKAT ETMELİSİNİZ? - 23 Aradığınız gıda katkı maddelerine nasıl ulaşacaksınız? - 23 Gıda katkı maddeleri hangi yönleriyle değerlendirilmiştir?

Detaylı

60 kcal/100 ml (250 kj/100 ml) 70 kcal/100ml (295 kj/100 ml)

60 kcal/100 ml (250 kj/100 ml) 70 kcal/100ml (295 kj/100 ml) Ek-1 Tüketime Hazır Bebek Formüllerinin Temel Bileşimi Ek-1 de yer alan değerler üretici tarafından verilen kullanım talimatına göre hazırlanan veya doğrudan kullanıma hazır olarak satışa sunulan ürünler

Detaylı

YENİLAB LABORATUVAR VE EĞİTİM GEREÇLERİ

YENİLAB LABORATUVAR VE EĞİTİM GEREÇLERİ 1 K101008 ADİPİK ASİT KG 31,92 TL 2 K101035 AEROSİL 200 %99 KG 85,05 TL 3 K101001 AGAR AGAR KG 346,67 TL 4 K101036 AKRİLİK ASİT %99 LT 28,91 TL 5 K101002 AKTİF KARBON (TOZ) KG 29,13 TL 6 K101034 ALİZARİN

Detaylı

Türk Gıda Kodeksi Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliği

Türk Gıda Kodeksi Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliği Türk Gıda Kodeksi Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliği Resmi Gazete Tarihi Sayısı Değişiklik Açıklaması İlk Yayın 24.12.2001 24620 1. Değişiklik 31.08.2003 25125 EK-1 in 7 inci maddesi, Madde 6 (Eklendi)

Detaylı

LineFlex EPDM Membranların Kimyasal Dayanım Tablosu

LineFlex EPDM Membranların Kimyasal Dayanım Tablosu LineFlex EPDM Membranların Kimyasal Dayanım Tablosu LineFlex EPDM membranlar, aşağıda belirtilen kimyasallara belirtilen koşullarda teması veya uzun süre maruz kalması halinde dayanıklıdır, membranda fiziksel

Detaylı

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak,

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak, 15 Ağustos 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29089 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSĠ BEBEK FORMÜLLERĠ TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2014/31) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; sağlıklı

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSi Yemeklik Tuz Tebliği Tebliğ No : 98/11

TÜRK GIDA KODEKSi Yemeklik Tuz Tebliği Tebliğ No : 98/11 Türk Gida Kodeksi-Yemeklik Tuz Tebliğinde Değişiklik Yapilmasi Hakkinda Tebliğ Resmi Gazete: 31.08.1999-23802 Türk Gida Kodeksi -Yemeklik Tuz Tebliğinde Değişiklik Yapilmasi Hakkinda Tebliğ Resmi Gazete:

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ DEVAM MAMALARI - DEVAM FORMÜLLERİ TEBLİĞİ. (Tebliğ No: 2000/ 30 )

TÜRK GIDA KODEKSİ DEVAM MAMALARI - DEVAM FORMÜLLERİ TEBLİĞİ. (Tebliğ No: 2000/ 30 ) Resmi Gazete tarih ve no: 16. 08. 2000-24142 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ DEVAM MAMALARI - DEVAM FORMÜLLERİ TEBLİĞİ (Tebliğ No: 2000/ 30 ) Amaç Madde 1- Bu Tebliğin

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 IZOFLURAN 100 ML SOLUSYON 80 2 PROPOFOL MG/20ML AMPUL 4500 3 DİAZEPAM 5 MG KAPSÜL 1000 4 DİAZEPAM 10 MG KAPSÜL 5 FENTANIL SITRAT 0.1 MG/2ML AMPUL 5000 6 FENTANİL SİTRAT 0.5 MG/10ML AMPUL 8000 7 DİPİRON

Detaylı

TEBLĠĞ TASLAĞI TÜRK GIDA KODEKSĠ KAHVE VE KAHVE EKSTRAKTLARI TEBLĠĞĠ. (Tebliğ No:.)

TEBLĠĞ TASLAĞI TÜRK GIDA KODEKSĠ KAHVE VE KAHVE EKSTRAKTLARI TEBLĠĞĠ. (Tebliğ No:.) TEBLĠĞ TASLAĞI Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSĠ KAHVE VE KAHVE EKSTRAKTLARI TEBLĠĞĠ (Tebliğ No:.) Amaç MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, kahve ve kahve ekstraktlarının tekniğine

Detaylı

VETERİNER İLAÇ KALINTILARININ ÖNEMİ ve VETERİNER İLAÇ KALINTILARI TEST METOTLARI. Beyza AVCI TÜBİTAK -ATAL 8-9 Ekim 2008 İZMİR

VETERİNER İLAÇ KALINTILARININ ÖNEMİ ve VETERİNER İLAÇ KALINTILARI TEST METOTLARI. Beyza AVCI TÜBİTAK -ATAL 8-9 Ekim 2008 İZMİR VETERİNER İLAÇ KALINTILARININ ÖNEMİ ve VETERİNER İLAÇ KALINTILARI TEST METOTLARI Beyza AVCI TÜBİTAK -ATAL 8-9 Ekim 2008 İZMİR KALINTI SORUNU? Hayvansal kökenli gıdalarda, hayvan hastalıklarının sağaltımı,

Detaylı

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst.

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst. VETERİNER İLAÇ KALINTILARININ ÖNEMİ ve VETERİNER İLAÇ KALINTILARI TEST METOTLARI Beyza AVCI TÜBİTAK -ATAL 8-9 Ekim 2008 İZMİR KALINTI SORUNU? Hayvansal kökenli gıdalarda, hayvan hastalıklarının sağaltımı,

Detaylı

TGK-KĐLO VERME AMAÇLI ENERJĐSĐ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLĐĞĐ ( 2001/41) (Yayımlandığı R.G.24.12.2001/24620)

TGK-KĐLO VERME AMAÇLI ENERJĐSĐ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLĐĞĐ ( 2001/41) (Yayımlandığı R.G.24.12.2001/24620) TGK-KĐLO VERME AMAÇLI ENERJĐSĐ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLĐĞĐ ( 2001/41) (Yayımlandığı R.G.24.12.2001/24620) Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, kilo verme amacıyla enerjisi kısıtlanmış diyetler için hazırlanan

Detaylı

ÜRÜN LİSTESİ

ÜRÜN LİSTESİ ÜRÜN LİSTESİ www.koraykimya.com GENEL KİMYASALLAR Koray Kimya ; Yıllık 30 bin tondan fazla Hidrojen Peroksit satışı ile Türkiye kimya piyasasının en fazla Hidrojen Peroksit satan firmasıdır. AĞIR SODA

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 IZOFLURAN 100 ML SOLUSYON 80 2 DİAZEPAM 5 MG KAPSÜL 3 DİAZEPAM 10 MG KAPSÜL 4 FENTANIL SITRAT 0.1 MG/2ML AMPUL 5000 5 DİPİRON 500 MG TABLET 2000 6 IBUPROFEN 100 MG/5ML SURUP 500 7 BOTILINUM TOKSIN TIP

Detaylı

TEBLİĞ. (2) Bu Tebliğ, Çözünebilir café torrefacto yu, diğer bitkilerden elde edilen kahveleri ve kahveli ürünleri kapsamaz.

TEBLİĞ. (2) Bu Tebliğ, Çözünebilir café torrefacto yu, diğer bitkilerden elde edilen kahveleri ve kahveli ürünleri kapsamaz. 3 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29642 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSĠ KAHVE VE KAHVE EKSTRAKTLARI TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2016/7) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Ek-5. Veteriner Tıbbi Ürünler ve Veteriner Tıbbi Ürün İmalinde Kullanılan Hammaddeler

Ek-5. Veteriner Tıbbi Ürünler ve Veteriner Tıbbi Ürün İmalinde Kullanılan Hammaddeler Ek-5 Veteriner Tıbbi Ürünler ve Veteriner Tıbbi Ürün İmalinde Kullanılan Hammaddeler GTİP 1108.12.00.10.00 Torba içinde olanlar 1301.90.00.31.00 Tababette kullanılanlar 1302.20.10.10.00 Pektik maddeler

Detaylı

Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ ÖZEL TIBBİ AMAÇLI DİYET GIDALAR TEBLİĞİ Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete 24.12.2001-24620 Tebliğ No 2001/42 Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliğinde Değişiklik Yapılması

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI: B100TSH0100004 Konu: Kaplıca Suyu Analizleri ANKARA 17.06.2004/10102. VALİLİĞİNE ( İl Sağlık Müdürlüğü) Çevre ve toplum sağlığının korunması

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ DEVAM FORMÜLLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/ )

TÜRK GIDA KODEKSİ DEVAM FORMÜLLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/ ) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ DEVAM FORMÜLLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/ ) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; devam formüllerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim,

Detaylı

TAKVİYE EDİCİ GIDALAR 2013

TAKVİYE EDİCİ GIDALAR 2013 TAKVİYE EDİCİ GIDALAR 2013 İlhami ŞAHİN Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ilhami.sahin@tarim.gov.tr 8.Gıda Mühendisliği Kongresi 07 Kasım 2013,

Detaylı

Tebliğ. TÜRK GIDA KODEKSĠ TUZ TEBLĠĞĠ Taslak (2013/.)

Tebliğ. TÜRK GIDA KODEKSĠ TUZ TEBLĠĞĠ Taslak (2013/.) Tebliğ TÜRK GIDA KODEKSĠ TUZ TEBLĠĞĠ Taslak (2013/.) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından; Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; gıda olarak tüketime uygun olan işlenmiş tuzun ve yeraltı kaynak tuzlarının

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelere

Detaylı

ZEYTİNYAĞI VE PİRİNA YAĞI TEBLİĞİ

ZEYTİNYAĞI VE PİRİNA YAĞI TEBLİĞİ ZEYTİNYAĞI VE PİRİNA YAĞI TEBLİĞİ Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yayımlandığı R.Gazete: 07.08.2010-27665 Tebliğ No: 2010/35 Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, zeytinyağları ve pirina yağlarının tekniğine

Detaylı

KİMYASAL ANALİZ LİSTESİ

KİMYASAL ANALİZ LİSTESİ Sayfa 1 / 5 1. Adı Ürün Sınıfı Yöntem Birim Amonyak (Nessler) 2. Asitlik Ölçüm Limiti Süresi İçin En Az Miktar Ücret (TL) TS 5874;1988 var/yok 0,0 1 250 ml 28 TURŞU (TOPLAM ASİTLİK) BAL (SERBEST ASİTLİK)

Detaylı

1. KİMYASAL ANALİZLER

1. KİMYASAL ANALİZLER 1. KİMYASAL ANALİZLER HPLC VE LC-MS/MS CİHAZLARI İLE YAPILAN ANALİZLER SORBAT TAYİNİ BENZOAT TAYİNİ KAFEİN TAYİNİ HMF TAYİNİ SUDAN TÜREVLERİ TAYİNİ VANİLİN TAYİNİ GLUKOZ, FRUKTOZ VE SUKROZ TAYİNİ SAPONİN

Detaylı

Tebliğ. "Ancak, ilaç sanayiinde kullanılmak üzere ithal edilecek ürünler için, 2 nci maddedeki esaslara göre Kontrol Belgesi aranır.

Tebliğ. Ancak, ilaç sanayiinde kullanılmak üzere ithal edilecek ürünler için, 2 nci maddedeki esaslara göre Kontrol Belgesi aranır. Tebliğ Dış Ticaret Müsteşarlığından: Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Tebliğ No: (25/18) MADDE 1 31/12/24 tarihli ve 25687 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

AMİNO ASİTLER. COO - H 3 N + C a H R

AMİNO ASİTLER. COO - H 3 N + C a H R AMİNO ASİTLER AMİNO ASİTLER H 3 N + C a H R a-amino Asit (AA) Yapılarında Amino (-NH 3 + ) grubu Karboksil (- ) grubu Yan zincir ( R ) taşıyan organik bileşiklerdir (a-amino karboksilik asitler) Kısa zincirli

Detaylı

Madde 3- Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'ne göre hazırlanmıştır.

Madde 3- Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'ne göre hazırlanmıştır. Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliği Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete 24.12.2001-24620 Tebliğ No 2001/42 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, özel tıbbi amaçlı diyet gıdaların

Detaylı

DEVAM FORMÜLLERİ TEBLİĞİ

DEVAM FORMÜLLERİ TEBLİĞİ DEVAM FORMÜLLERİ TEBLİĞİ Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete :04.09.2008-26987 Tebliğ No: 2008/53 Devam Formülleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Yayımlandığı

Detaylı

KULLANIM ALANLARI. nternet Sitesi

KULLANIM ALANLARI. nternet Sitesi KULLANIM ALANLARI Kimya endüstrisi Metal endüstrisi Otomotiv endüstrisi Su ar tma tesisleri laç endüstrisi Enerji, akaryak t istasyonlar Üniversiteler Araflt rma laboratuvarlar da, meflrubat endüstrileri

Detaylı

Kullanılacak Kimyasal Miktarı. 1.9g (10mmol) 10mL 1g (25mmol) 2.5g (20mmol) 5-10mL Uygun miktarda. Dimetil sülfat [Dietil eter] H 2 SO 4

Kullanılacak Kimyasal Miktarı. 1.9g (10mmol) 10mL 1g (25mmol) 2.5g (20mmol) 5-10mL Uygun miktarda. Dimetil sülfat [Dietil eter] H 2 SO 4 Preparatın Adı: Anisol (Fenil metil eter) Deney Konusu: Eterleşme Tepkimeleri Denel Organik Kimya Kitabındaki Sayfa No: 432 Fenol NaOH Dimetil sülfat [] H 2 SO 4 NaCl Preparatın Adı: Asetofenon Deney Konusu:

Detaylı

TGK-KREMA VE KAYMAK TEBLĐĞĐ (2003/34) (Yayımlandığı R.G.: /25242)

TGK-KREMA VE KAYMAK TEBLĐĞĐ (2003/34) (Yayımlandığı R.G.: /25242) TGK-KREMA VE KAYMAK TEBLĐĞĐ (2003/34) (Yayımlandığı R.G.: 27.09.2003/25242) Değişiklik : 06.02.2009tarih ve 27133 sayılı R. G. Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, krema ve kaymağın, tekniğine uygun ve hijyenik

Detaylı

Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Kullanılan Tatlandırıcılar Tebliği (Tebliğ No:2002/ 56)

Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Kullanılan Tatlandırıcılar Tebliği (Tebliğ No:2002/ 56) Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Kullanılan Tatlandırıcılar Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Resmi Gazete: 11.10.2002-24903 Resmi Gazete: 25. 8. 2002-24857 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Sağlık

Detaylı

TEBLĐĞ TÜRK GIDA KODEKSĐ DEVAM FORMÜLLERĐ TEBLĐĞĐ (TEBLĐĞ NO: 2008/53)

TEBLĐĞ TÜRK GIDA KODEKSĐ DEVAM FORMÜLLERĐ TEBLĐĞĐ (TEBLĐĞ NO: 2008/53) Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: TEBLĐĞ TÜRK GIDA KODEKSĐ DEVAM FORMÜLLERĐ TEBLĐĞĐ (TEBLĐĞ NO: 2008/53) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; devam formüllerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim,

Detaylı

İÇİNDEKiLER. Önsöz...,... v BÖLÜM I. TOKSiKOLOJi'YE GiRiŞ

İÇİNDEKiLER. Önsöz...,... v BÖLÜM I. TOKSiKOLOJi'YE GiRiŞ İÇİNDEKiLER Önsöz...,... v BÖLÜM I TOKSiKOLOJi'YE GiRiŞ 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Toksikoloji de Temel Kavramlar...2 Toksikoloji'nin alt birimleri...2 Zehir ve Toksik

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 IZOFLURAN 0 ML SOLUSYON 80 2 DİAZEPAM MG KAPSÜL 3 FENTANIL SITRAT 0.1 MG/2ML AMPUL 5000 4 IBUPROFEN 0 MG/5ML SURUP 500 5 TENOKSIKAM 20 MG FLAKON 4500 6 INFLIKSIMAB 0 MG FLAKON 39 7 BOTILINUM TOKSIN TIP

Detaylı

PROTEİNLER. -Proteinlerin Yapısında Bulunan Elementler. -Aminoasitler. --Kimyasal Yapılarına Göre Amino Asitlerin Sınıflandırılması

PROTEİNLER. -Proteinlerin Yapısında Bulunan Elementler. -Aminoasitler. --Kimyasal Yapılarına Göre Amino Asitlerin Sınıflandırılması PROTEİNLER -Proteinlerin Yapısında Bulunan Elementler -Aminoasitler --Kimyasal Yapılarına Göre Amino Asitlerin Sınıflandırılması - Esansiyel olan veya olmayan amino asitler -Proteinlerin Kimyasal Özellikleri

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 IZOFLURAN 100 ML SOLUSYON 80,00 2 DİAZEPAM 5 MG KAPSÜL 1.000,00 3 DİAZEPAM 10 MG KAPSÜL 400,00 4 FENTANIL SITRAT 0.1 MG/2ML AMPUL 5.000,00 5 İNDOMETAZİN 25 MG KAPSÜL 550,00 6 BOTILINUM TOKSIN TIP A 500

Detaylı

KOZMETİK ÜRÜNLERDE KULLANILMASINA İZİN VERİLEN KORUYUCULARA İLİŞKİN KILAVUZ

KOZMETİK ÜRÜNLERDE KULLANILMASINA İZİN VERİLEN KORUYUCULARA İLİŞKİN KILAVUZ Amaç KOZMETİK ÜRÜNLERDE KULLANILMASINA İZİN VERİLEN KORUYUCULARA İLİŞKİN KILAVUZ MADDE 1- Kozmetik Yönetmeliği nin EK V in 12, 12 a, 39 ve 57 numaralı satırlarında gerçekleşen değişikliklere ilişkin açıklayıcı

Detaylı

C E S A K İ M YA ÜRÜN KATALOĞU

C E S A K İ M YA ÜRÜN KATALOĞU CESA KİMYA ÜRÜN KATALOĞU Hakkımızda 1980 yılında kurulan ve kimya sektörünün öncülerinden olan şirketimiz; Gıda kimyasallarının, Tarım kimyasallarının, Farmasötik kimyasalların, Bitki besleme ürünlerinin

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ Bebek ve Küçük Çocuk Ek Besinleri Tebliği (Tebliğ No:2001/20 )

TÜRK GIDA KODEKSİ Bebek ve Küçük Çocuk Ek Besinleri Tebliği (Tebliğ No:2001/20 ) Resmi Gazete tarih ve sayısı: 2 Eylül 2001 ve 24511 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ Bebek ve Küçük Çocuk Ek Besinleri Tebliği (Tebliğ No:2001/20 ) Amaç Madde 1-

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 IZOFLURAN 100 ML SOLUSYON 80 2 DİAZEPAM 10 MG/2ML AMPUL 2 3 DİAZEPAM 5 MG KAPSÜL 4 DİAZEPAM 10 MG KAPSÜL 5 FENTANIL SITRAT 0.1 MG/2ML AMPUL 00 6 DİPİRON 0 MG TABLET 0 7 IBUPROFEN 100 MG/5ML SURUP 0 8

Detaylı

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU Fiziksel ve Kimyasal Analizler - ph Değeri Elektrometrik AWWA 4500-H + B 21 st ed. 2005-103-105 o C de Toplam Katı Madde AWWA 2540-B 21 st ed. 2005 - İletkenlik AWWA

Detaylı

Türk Gıda Kodeksi - Bebek Mamaları - Bebek Formülleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Resmi Gazete: 17. 12.

Türk Gıda Kodeksi - Bebek Mamaları - Bebek Formülleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Resmi Gazete: 17. 12. Türk Gıda Kodeksi - Bebek Mamaları - Bebek Formülleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Resmi Gazete: 17. 12. 1998-23556 Resmi Gazete 28.08.1998-23447 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: TÜRK

Detaylı

UÇ KAĞIDI VE UÇ KAĞIDI MÜREKKEBİ (Yanmamış) Bağlayıcı Olarak Kullanılan Girdiler

UÇ KAĞIDI VE UÇ KAĞIDI MÜREKKEBİ (Yanmamış) Bağlayıcı Olarak Kullanılan Girdiler UÇ KAĞIDI VE UÇ KAĞIDI MÜREKKEBİ (Yanmamış) Bağlayıcı Olarak Kullanılan Girdiler 1 2-izononil siklohekzan 1,2 Bağlayıcı dikarboksilat (DINCH) 166412-78-8 431-890-2 2 Akrilik reçine Bağlayıcı 3 Butil akrilat-stiren

Detaylı

TGK-GIDA MADDELERĐNDE KULLANILAN RENKLENDĐRĐCĐLERĐN SAFLIK KRĐTERLERĐ TEBLĐĞĐ (2002/27) (R.G. 10.04.2002-24722)

TGK-GIDA MADDELERĐNDE KULLANILAN RENKLENDĐRĐCĐLERĐN SAFLIK KRĐTERLERĐ TEBLĐĞĐ (2002/27) (R.G. 10.04.2002-24722) TGK-GIDA MADDELERĐNDE KULLANILAN RENKLENDĐRĐCĐLERĐN SAFLIK KRĐTERLERĐ TEBLĐĞĐ Amaç (2002/27) (R.G. 10.04.2002-24722) (Değişiklik12.08.2008-26965 R.Gazete) Madde 1- Bu Tebliğin amacı; gıda maddelerinde

Detaylı

TEBLİĞ. TÜRK GIDA KODEKSĠ REJENERE SELÜLOZ FĠLMLERDEN ÜRETĠLMĠġ, GIDA ĠLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELER TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2012/31)

TEBLİĞ. TÜRK GIDA KODEKSĠ REJENERE SELÜLOZ FĠLMLERDEN ÜRETĠLMĠġ, GIDA ĠLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELER TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2012/31) 19 Nisan 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28269 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSĠ REJENERE SELÜLOZ FĠLMLERDEN ÜRETĠLMĠġ, GIDA ĠLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELER TEBLĠĞĠ

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKS ŞEKER TEBLİĞİ (Tebliğ No:99/10 )

TÜRK GIDA KODEKS ŞEKER TEBLİĞİ (Tebliğ No:99/10 ) Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Resmi Gazete: 22.04.2002 24734 Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Resmi Gazete: 28.02.2003 25034

Detaylı

EK TATLANDIRICILAR. Enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz tahıl bazlı tatlılar. Enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz yağ bazlı tatlılar

EK TATLANDIRICILAR. Enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz tahıl bazlı tatlılar. Enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz yağ bazlı tatlılar Ağustos 2007 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26602 TEBLİĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA MADDELERİNDE KULLANILAN TATLANDIRICILAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 17/02/15 00:00:00 Teklif No 1511 25/03/15 1 ETOMİDAT MG/10ML AMPUL 0 2 DİKLOFENAK SODYUM 50 MG SUPOZİTUVAR 3 SÜKSİNİLKOLİN KLORÜR MG/5ML AMPUL 600 4 VENLAFAKSIN HIDROKLORUR XR 37.5 MG TABLET 360 5 PARASETAMOL

Detaylı

GIDA ve TARIM KİMYASI LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ - 2015

GIDA ve TARIM KİMYASI LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ - 2015 BİTKİSEL VE HAYVANSAL YAĞ ANALİZLERİ GT 1 KIRILMA İNDİSİ TS 4960 EN ISO 6320 50 GT 2 ÖZGÜL AĞIRLIK (YOĞUNLUK) TS 4959 40 GT 3 İYOT SAYISI (Katı ve Sıvı Yağlarda) EN ISO 3961 60 GT 4 İYOT SAYISI (Ekstre

Detaylı

OKYANUS Danışmanlık. Türk Gıda Kodeksi - EKMEK VE EKMEK ÇEŞİTLERİ TEBLİĞİ

OKYANUS Danışmanlık. Türk Gıda Kodeksi - EKMEK VE EKMEK ÇEŞİTLERİ TEBLİĞİ T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği Resmi Gazete Tarihi Sayısı Değişiklik Açıklaması İlk Yayın 15.02.2002 24672 1. Değişiklik 15.10.2003 25260 Madde 5 3b

Detaylı

TÜM KATKI MADDELERİNİN LİSTESİ. 1. Renklendiriciler. Riboflavinler. Kinolin Sarısı. Sunset Yellow FCF / Orange Yellow S

TÜM KATKI MADDELERİNİN LİSTESİ. 1. Renklendiriciler. Riboflavinler. Kinolin Sarısı. Sunset Yellow FCF / Orange Yellow S TÜM KATKI MADDELERİNİN LİSTESİ 1. Renklendiriciler E-kodu E 100 E 101 E 102 E 104 Kurkumin Riboflavinler Tartrazin Kinolin Sarısı A d E 110 E 120 E 122 E 123 E 124 E 127 E 129 E 131 E 132 E 133 E 140 E

Detaylı

TGK-GIDA MADDELERĐ ĐLE TEMASTA BULUNAN SERAMĐK MALZEMELER TEBLĐĞĐ (Tebliğ No 2001/ 38 ) (Yayımlandığı R.G. 04.12.2001 / 24603 )

TGK-GIDA MADDELERĐ ĐLE TEMASTA BULUNAN SERAMĐK MALZEMELER TEBLĐĞĐ (Tebliğ No 2001/ 38 ) (Yayımlandığı R.G. 04.12.2001 / 24603 ) TGK-GIDA MADDELERĐ ĐLE TEMASTA BULUNAN SERAMĐK MALZEMELER TEBLĐĞĐ (Tebliğ No 2001/ 38 ) (Yayımlandığı R.G. 04.12.2001 / 24603 ) Değişiklik : Yayımlandığı R.Gazete: 15.06.2007-26553 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDALARA VİTAMİNLER, MİNERALLER VE BELİRLİ DİĞER ÖĞELERİN EKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDALARA VİTAMİNLER, MİNERALLER VE BELİRLİ DİĞER ÖĞELERİN EKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ GIDALARA VİTAMİNLER, MİNERALLER VE BELİRLİ DİĞER ÖĞELERİN EKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ TAZE ET, HAZIRLANMIŞ ET ve HAZIRLANMIŞ ET KARIŞIMLARI TEBLİĞİ. (Tebliğ No:2000/5 )

TÜRK GIDA KODEKSİ TAZE ET, HAZIRLANMIŞ ET ve HAZIRLANMIŞ ET KARIŞIMLARI TEBLİĞİ. (Tebliğ No:2000/5 ) Türk Gıda Kodeksi Taze Et, Hazırlanmış Et Ve Hazırlanmış Et Karışımları Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Resmi Gazete : 17.03.2001-24345 Resmi Gazete 10.02.2000 - Sayı: 23960 Tarım ve Köyişleri

Detaylı

ÖZEL BESLENME AMAÇLI ve TAKVİYE EDİCİ GIDALAR

ÖZEL BESLENME AMAÇLI ve TAKVİYE EDİCİ GIDALAR ÖZEL BESLENME AMAÇLI ve TAKVİYE EDİCİ GIDALAR Selman Ayaz Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanı İstanbul Sağlık ve Beslenme Bienali 12-14 Kasım 2014 1 ÖZEL BESLENME AMAÇLI GIDALAR Özel Beslenme Amaçlı

Detaylı

Aminoasitler proteinleri oluşturan temel yapı taşlarıdır. Amino asitler, yapılarında hem amino grubu (-NH2) hem de karboksil grubu (-COOH) içeren

Aminoasitler proteinleri oluşturan temel yapı taşlarıdır. Amino asitler, yapılarında hem amino grubu (-NH2) hem de karboksil grubu (-COOH) içeren AMİNO ASİTLER Aminoasitler proteinleri oluşturan temel yapı taşlarıdır. Amino asitler, yapılarında hem amino grubu (-NH2) hem de karboksil grubu (-) içeren bileşiklerdir. Amino asitler, hem bir asidik

Detaylı

BĐTKĐ ADI ĐLE ANILAN YEMEKLĐK YAĞLAR TEBLĐĞĐ (Tebliğ No: 2001/29) (Yayımlandığı R.G.13.10.2001/24552)

BĐTKĐ ADI ĐLE ANILAN YEMEKLĐK YAĞLAR TEBLĐĞĐ (Tebliğ No: 2001/29) (Yayımlandığı R.G.13.10.2001/24552) BĐTKĐ ADI ĐLE ANILAN YEMEKLĐK YAĞLAR TEBLĐĞĐ (Tebliğ No: 2001/29) (Yayımlandığı R.G.13.10.2001/24552) 1- Değişiklik : 26.06.2003-25150 R.G. 2-Değişiklik : 12.05.2010-27579 R.G. Amaç Madde 1 Bu Tebliğin

Detaylı

Tarih: 13.10.2001 Sayı: 24552

Tarih: 13.10.2001 Sayı: 24552 Türk Gıda Kodeksi Bitki Adı ile Anılan Yemeklik Yağlar Tebliği (Tebliğ No: 2001/29) Tarih: 13.10.2001 Sayı: 24552 Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı; gıda olarak tüketime uygun olan ve bu Tebliğin 3 üncü maddesinde

Detaylı

TGK-ÇĐĞ KANATLI ETĐ VE HAZIRLANMIŞ KANATLI ETĐ KARIŞIMLARI TEBLĐĞĐ. Tebliğ No: 2006/29. Yayımlandığı R.Gazete: /26221

TGK-ÇĐĞ KANATLI ETĐ VE HAZIRLANMIŞ KANATLI ETĐ KARIŞIMLARI TEBLĐĞĐ. Tebliğ No: 2006/29. Yayımlandığı R.Gazete: /26221 TGK-ÇĐĞ KANATLI ETĐ VE HAZIRLANMIŞ KANATLI ETĐ KARIŞIMLARI TEBLĐĞĐ Tebliğ No: 2006/29 Yayımlandığı R.Gazete:07.07.2006/26221 1-Değişiklik: Yayımlandığı R.Gazete: 01.11.2007-26687 2-Değişiklik: Yayımlandığı

Detaylı

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst.

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst. Yemlerde Amino asitler ve B Grubu Vitaminlerinin Önemi ve Test Metotları Süreyya ÖZCAN Besin Öğeleri Canlının yaşamını devam ettirmesi için gerekli olan kimyasal element veya bileşiklerdir. Hücrelerin

Detaylı

Yemlerde Amino asitler ve B Grubu Vitaminlerinin Önemi ve Test Metotları. Süreyya ÖZCAN

Yemlerde Amino asitler ve B Grubu Vitaminlerinin Önemi ve Test Metotları. Süreyya ÖZCAN Yemlerde Amino asitler ve B Grubu Vitaminlerinin Önemi ve Test Metotları Süreyya ÖZCAN Besin Öğeleri Canlının yaşamını devam ettirmesi için gerekli olan kimyasal element veya bileşiklerdir. Hücrelerin

Detaylı

TEKK M Kimyasallar na güveninizden dolay teflekkür ederiz.

TEKK M Kimyasallar na güveninizden dolay teflekkür ederiz. 1970 li y llarda kurulmufl olan ve bugüne kadar kalitesinden hiçbir zaman ödün vermeyen teknik kimyasal konusunda faaliyet gösteren Akkimya 200 y l n n Aral k ay nda TEKK M ile flirket evlili ini gerçeklefltirmifltir.

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 KETAMIN HIDROKLORUR 500 MG/10ML SOLUSYON 100,00 2 PROPOFOL 1000 MG/50ML FLAKON 500,00 3 PROPOFOL 200 MG/20ML AMPUL 1.600,00 4 DİAZEPAM 10 MG/2ML AMPUL 130,00 5 DİAZEPAM 5 MG KAPSÜL 800,00 6 DİAZEPAM

Detaylı

Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri İle Temasta Bulunan Rejenere Selüloz Filmlerden Yapılmış Madde ve Malzemeler Tebliği (Tebliğ No: 2001/39)

Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri İle Temasta Bulunan Rejenere Selüloz Filmlerden Yapılmış Madde ve Malzemeler Tebliği (Tebliğ No: 2001/39) Resmi Gazete: 04. 12. 2001 Sayı: 24603 Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığından Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri İle Temasta Bulunan Rejenere Selüloz Filmlerden Yapılmış Madde ve Malzemeler

Detaylı

ANTİSEPTİK VE DEZENFEKTANLAR. Prof. Dr. Ayhan Filazi Ankara Üni. Veteriner Fak. Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı

ANTİSEPTİK VE DEZENFEKTANLAR. Prof. Dr. Ayhan Filazi Ankara Üni. Veteriner Fak. Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı ANTİSEPTİK VE DEZENFEKTANLAR Prof. Dr. Ayhan Filazi Ankara Üni. Veteriner Fak. Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı DEZENFEKTAN (JERMİSİD) Mikroorganizmaları öldürerek etkiyen ve genellikle cansız

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ BEBEK FORMÜLLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO:

TÜRK GIDA KODEKSİ BEBEK FORMÜLLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ BEBEK FORMÜLLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/ ) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; bebek formüllerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 IZOFLURAN 100 ML SOLUSYON 80,00 2 DİAZEPAM 5 MG KAPSÜL 1.000,00 3 DİAZEPAM 10 MG KAPSÜL 400,00 4 FENTANIL SITRAT 0.1 MG/2ML AMPUL 5.000,00 5 BUPİVAKAİN HİDROKLORÜR %0,5 FLAKON 1.000,00 6 İNDOMETAZİN

Detaylı

Amino Asitler. Amino asitler, yapılarında hem amino grubu ( NH 2 ) hem de karboksil grubu ( COOH) içeren bileşiklerdir.

Amino Asitler. Amino asitler, yapılarında hem amino grubu ( NH 2 ) hem de karboksil grubu ( COOH) içeren bileşiklerdir. Amino Asitler Amino asitler, yapılarında hem amino grubu ( NH 2 ) hem de karboksil grubu ( COOH) içeren bileşiklerdir. 1 Fizyolojik ph da, amino asitlerin amino grubu proton taşır ve pozitif yüklüdür;

Detaylı

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARA UYGULAMASI YASAKLANAN VE BELLİ ŞARTLARA BAĞLANAN HORMON VE BENZERİ MADDELER HAKKINDA TEBLİĞ

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARA UYGULAMASI YASAKLANAN VE BELLİ ŞARTLARA BAĞLANAN HORMON VE BENZERİ MADDELER HAKKINDA TEBLİĞ GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARA UYGULAMASI YASAKLANAN VE BELLİ ŞARTLARA BAĞLANAN HORMON VE BENZERİ MADDELER HAKKINDA TEBLİĞ Yetki Kanunu: 3285, KHK 560, 4631, 6343, 1262 Yayımlandığı R.Gazete: 19.06.2003-25143

Detaylı

TGK-ŞARAP TEBLĐĞĐ (Tebliğ No: 2008/67) Yayımlandığı R.Gazete : 04.02.2009-27131

TGK-ŞARAP TEBLĐĞĐ (Tebliğ No: 2008/67) Yayımlandığı R.Gazete : 04.02.2009-27131 TGK-ŞARAP TEBLĐĞĐ (Tebliğ No: 2008/67) Yayımlandığı R.Gazete : 04.02.2009-27131 Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; şarabın tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, hazırlama, işleme, muhafaza, depolama,

Detaylı

TGK-ÇĐKOLATA VE ÇĐKOLATA ÜRÜNLERĐ TEBLĐĞĐ( Tebliğ No: 2003/23 )

TGK-ÇĐKOLATA VE ÇĐKOLATA ÜRÜNLERĐ TEBLĐĞĐ( Tebliğ No: 2003/23 ) TGK-ÇĐKOLATA VE ÇĐKOLATA ÜRÜNLERĐ TEBLĐĞĐ( Tebliğ No: 2003/23 ) (Resmi Gazete Tarih ve No: 17.07.2003 25171) Amaç Madde 1 - Bu tebliğin amacı; çikolata ve çikolata ürünlerinin tekniğine uygun ve hijyenik

Detaylı

TEBLİĞ. b) 84/500/EEC sayılı Gıda ile Temas Eden Seramik Malzemeler Hakkında Konsey Direktifine paralel olarak,

TEBLİĞ. b) 84/500/EEC sayılı Gıda ile Temas Eden Seramik Malzemeler Hakkında Konsey Direktifine paralel olarak, 19 Nisan 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28269 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSĠ GIDA ĠLE TEMAS EDEN SERAMĠK MALZEMELER TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2012/30) Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı