DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 1 IZOFLURAN 100 ML SOLUSYON 80 2 PROPOFOL MG/20ML AMPUL DİAZEPAM 5 MG KAPSÜL DİAZEPAM 10 MG KAPSÜL 5 FENTANIL SITRAT 0.1 MG/2ML AMPUL FENTANİL SİTRAT 0.5 MG/10ML AMPUL DİPİRON 500 MG TABLET 0 8 IBUPROFEN 100 MG/5ML SURUP BOTILINUM TOKSIN TIP A 500 IU FLAKON 5 10 KLORZOKSAZON + PARASETAMOL TABLET 0 1/20

2 11 TİZANİDİN HİDROKLORÜR 6 MG KAPSÜL SÜKSİNİLKOLİN KLORÜR 100 MG/5ML AMPUL AMİTRİPTİLİN HİDROKLORÜR 10 MG TABLET KLOMİPRAMİN HİDROKLORÜR 25 MG DRAJE 15 KLOMIPRAMIN HIDROKLORUR 75 MG FLUOKSETIN HIDROKLORUR 20 MG/5ML SURUP TRAZODON HİDROKLORÜR 100 MG TABLET TRAZODON HIDROKLORUR 50 MG TABLET TRAMADOL HIDROKLORUR 100 MG/ML DAMLA ASETİLSALİSİLİK ASİT 0 MG TABLET 800 2/20

3 21 PARASETAMOL 120 MG/5ML SURUP 22 BIPERIDEN HIDROKLORUR 2 MG TABLET BİPERİDEN LAKTAT 5 MG/ML 24 KLONAZEPAM 2 MG TABLET SODYUM VALPROAT MG IV ENJEKSIYONLUK TOZ 26 SODYUM VALPROAT 500 MG BT UZUN ETKILI TABLET FENİTOİN SODYUM 100 MG TABLET MEMANTİN HİDROKLORÜR 10 MG TABLET PIRASETAM 800 MG TABLET HALOPERIDOL 5 MG/ML AMPUL 3/20

4 31 ZUKLOPENTIKSOL HIDROKLORUR MG/ML SOLUSYON ZUKLOPENTİKSOL HİDROKLORÜR 50 MG/ML KLONAZEPAM 2.5 MG/ML DAMLA 34 HIDROKSIZIN HIDROKLORUR 10 MG/5ML SURUP HIDROKSIZIN HIDROKLORUR 25 MG TABLET ZOPİKLON 7.5 MG TABLET 37 SALMETEROL KSİNAFOAT 50/500 MCG/DOZ BUDEZONİD MCG/DOZ İNHALER FLUTIKAZON PROPIYONAT 2 MG/2ML NEBUL FLUTİKAZON PROPİYONAT VE SALMETEROL KSİNAFOAL 250 MCG/DOZ FLAKON 10 4/20

5 41 EFEDRİN HİDROKLORÜR 50 MG/ML AMPUL TEOFİLİN ETİLENDİAMİN BİLEŞİĞİ 240 MG/10ML AMPUL PROPAFENON HİDROKLORÜR 150 MG TABLET DOBUTAMİN HİDROKLORÜR 0 MCG/ML SOLÜSYON İZOSORBİD DİNİTRAT 5 MG TABLET İZOSORBİD MONONİTRAT 20 MG TABLET LIZINOPRIL 20 MG TABLET DOKSAZOSİN MEZİLAT 2 MG TABLET DOKSAZOSİN MEZİLAT 4 MG TABLET FUROSEMID 40 MG TABLET 0 5/20

6 51 SPIRONOLAKTON 100 MG TABLET SPİRONOLAKTON 25 MG TABLET 0 53 SPRINOLAKTIN VE HIDROKLOROTIAZID 25MG/25MG TABLET 54 METOPROLOL TARTARAT 5 MG/5ML İ.V NİFEDİPİN 10 MG KAPSÜL 8 56 NIMODIPIN MG TABLET VERAPAMIL HIDROKLORUR 120 MG TABLET DİLTİAZEM HİDROKLORÜR 120 MG TABLET DILTIAZEM HIDROKLORUR MG TABLET 480 POLİDOKANOL %3 AMPUL 450 6/20

7 61 TROPİKAMİD %0,5 DAMLA 62 PROPARAKAIN HIDROKLORUR %0,5 DAMLA 0 63 KLORAMFENİKOL %1 POMAD PREDNİZOLON ASETAT %1 SÜSPANSİYON SUNI GOZYASI DAMLASI 66 METİLERGOBASİN MALEAT MG TABLET 0 67 SODYUM HİDROJEN KARBONAT 500 MG KAPSÜL SUKRALFAT 1000 MG/5ML SÜSPANSİYON 69 LAKTULOZ 10 G/15ML SURUP MAGNEZYUM HIDROKSIT 1 TOZ 100 7/20

8 71 L-KARNİTİN 1000 MG/3.3ML SOLÜSYON 72 ORNITIN ASPARTAT 3 MG GRANUL 0 73 DIMENHIDRINAT 50 MG/ML AMPUL METOKLOPRAMİD HİDROKLORÜR 10 MG TABLET ASETILSALISILIK ASIT 100 MG TABLET FERRO GLISIN SULFAT SURUP 1 77 %10LUK AMİNOASİT SOLÜSYONU AMİNO ASİT- HEPA 500 ML ŞİŞE 0 79 %5.4LUK AMINOASIT SOLUSYONU 80 SODYUM KLORÜR %20 AMPUL 0 8/20

9 81 MOKSİFLOKSASİN HİDROKLORÜR MG TABLET BENZATİN BENZİLPENİSİLİN İÜ FLAKON 1 83 SULFAMETOKSAZOL - TRIMETOPRIM MG/80MG I.V RİFAMPİN 150 MG KAPSÜL RIFAMPIN 0 MG KAPSUL VALASİKLOVİR 500 MG TABLET FOSFOMISIN TROMETAMOL 3 G 88 KLASİK AMFOTERİSİN B 50 MG FLAKON ALBENDAZOL MG TABLET DEKSAMETAZON 0.5 MG TABLET 350 9/20

10 91 METİLPREDNİZOLON 16 MG TABLET METILPREDNIZOLON 4 MG TABLET PREDNİZOLON 5 MG TABLET L-TIROKSIN SODYUM 0.1 MG TABLET PROPILTIYOURASIL 50 MG TABLET REPAGLİNİD 0.5 MG TABLET 97 AKARBOZ 50 MG TABLET SIKLOFOSFAMID 500 MG FLAKON SİTARABİN 100 MG FLAKON EVEROLİMUS 0.75 MG TABLET 10/20

11 101 SİKLOSPORİN 100 MG/ML SOLÜSYON TAKROLİMUS 5 MG/ML AMPUL AZATİYOPRİN 50 MG TABLET 104 KLOBETAZOL PROPİYONAT %0,05 MERHEM METİLPREDNİZOLON ASEPONAT %0,1 KREM 106 LIDOKAIN %5 POMAD NİTROFURAZON %0,2 POMAT BIFONAZOL %1 KREM 109 İZOKONAZOL NİTRAT %1 KREM OKSİKONAZOL NİTRAT %1 KREM 11/20

12 111 B1 VITAMINI + B6 VITAMINI + B12 VITAMINI TABLET FOLIK ASIT 5 MG TABLET C VITAMINI 500 MG/5ML AMPUL KALSİTRİOL 0.25 MCG KAPSÜL D3 VITAMINI ORAL DAMLA 116 KALSIYUM GLUKONAT / KALSIYUM LEVULINAT AMPUL KALSİYUM + D3 VİTAMİNİ İÇEREN EFFERVESAN POTASYUM SİTRAT / POTASYUM BİKARBONAT İÇEREN EFFERVESAN TABLET KALSIYUM ASETAT 1000 MG TABLET ÇİNKO SÜLFAT 220 MG KAPSÜL 12/20

13 121 AKTIF KOMUR 50 G SUSPANSIYON MESNA MG/4ML AMPUL KALSIYUM POLISTIREN SULFONAT 13.2 G GRANUL DEFEROKSAMIN METAN SULFONAT 500 MG FLAKON 125 %0.9 SODYUM KLORUR TORBA 00 ML KARBAMAZEPIN CR MG TABLET İNSÜLİN GLARGİN 100 İÜ/ ML SOLOSTAR REKOMBİNANT FAKTÖR VLLA 2 MG FLAKON SODYUM GLİSEROFOSFAT IV İNF. İÇİN FLAKON 5 1 LEGALON FLAKON 9 FLAKON 13/20

14 131 TENOFOIR DISOPROKSIL FUMARAT 245 MG 132 DAPTOMISIN 500 MG ALPROSTADIL 20 MCG/ ML RIFAKSIMIN MG LAKTOZSUZ SUT BAZLI ISHAL MAMASI KOAGULASYON FAKTORU II, VII, IX, X (500 I.U ) RIVASTIGMIN 9 MG / FLASTER 138 RIVASTIGMIN 18 MG / FLASTER 139 SULBAKTAM SODYUM / SULBAKTAM CEFOPERAZON FLAKON 0 MG /1000 MG METFORMIN HIDROKLORUR 1000 MG / VIDAGLIPTIN 50 MG TABLET 14/20

15 141 TRABECTEDIN 1MG 1FLAKON TENOFOVIR 245 MG EMTRISITABIN MG 143 AMANTADIN SULFAT INFUZYON COZELTISI OKSIKODON HIDROKLORUR 5MG KLADRIBIN 10 MG METILFENIDAT HIDROKLORUR 20 MG KAPSUL 147 DULOKSETIN MG KAPSUL 28 15/20

16 20/05/ :19:11 xx TEKNİK ŞARTNAMESİ Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır IZOFLURAN 100 ML SOLUSYON PROPOFOL MG/20ML AMPUL DİAZEPAM 5 MG KAPSÜL DİAZEPAM 10 MG KAPSÜL FENTANIL SITRAT 0.1 MG/2ML AMPUL FENTANİL SİTRAT 0.5 MG/10ML AMPUL DİPİRON 500 MG TABLET IBUPROFEN 100 MG/5ML SURUP BOTILINUM TOKSIN TIP A 500 IU FLAKON KLORZOKSAZON + PARASETAMOL TABLET TİZANİDİN HİDROKLORÜR 6 MG KAPSÜL SÜKSİNİLKOLİN KLORÜR 100 MG/5ML AMPUL AMİTRİPTİLİN HİDROKLORÜR 10 MG TABLET KLOMİPRAMİN HİDROKLORÜR 25 MG DRAJE KLOMIPRAMIN HIDROKLORUR 75 MG FLUOKSETIN HIDROKLORUR 20 MG/5ML SURUP TRAZODON HİDROKLORÜR 100 MG TABLET TRAZODON HIDROKLORUR 50 MG TABLET TRAMADOL HIDROKLORUR 100 MG/ML DAMLA ASETİLSALİSİLİK ASİT 0 MG TABLET PARASETAMOL 120 MG/5ML SURUP BIPERIDEN HIDROKLORUR 2 MG TABLET BİPERİDEN LAKTAT 5 MG/ML KLONAZEPAM 2 MG TABLET SODYUM VALPROAT MG IV ENJEKSIYONLUK TOZ SODYUM VALPROAT 500 MG BT UZUN ETKILI TABLET FENİTOİN SODYUM 100 MG TABLET MEMANTİN HİDROKLORÜR 10 MG TABLET PIRASETAM 800 MG TABLET HALOPERIDOL 5 MG/ML AMPUL ZUKLOPENTIKSOL HIDROKLORUR MG/ML SOLUSYON ZUKLOPENTİKSOL HİDROKLORÜR 50 MG/ML 40

17 20/05/ :19: KLONAZEPAM 2.5 MG/ML DAMLA HIDROKSIZIN HIDROKLORUR 10 MG/5ML SURUP HIDROKSIZIN HIDROKLORUR 25 MG TABLET ZOPİKLON 7.5 MG TABLET SALMETEROL KSİNAFOAT 50/500 MCG/DOZ BUDEZONİD MCG/DOZ İNHALER FLUTIKAZON PROPIYONAT 2 MG/2ML NEBUL FLUTİKAZON PROPİYONAT VE SALMETEROL KSİNAFOAL 250 MCG/DOZ EFEDRİN HİDROKLORÜR 50 MG/ML AMPUL TEOFİLİN ETİLENDİAMİN BİLEŞİĞİ 240 MG/10ML AMPUL PROPAFENON HİDROKLORÜR 150 MG TABLET DOBUTAMİN HİDROKLORÜR 0 MCG/ML SOLÜSYON İZOSORBİD DİNİTRAT 5 MG TABLET İZOSORBİD MONONİTRAT 20 MG TABLET LIZINOPRIL 20 MG TABLET DOKSAZOSİN MEZİLAT 2 MG TABLET DOKSAZOSİN MEZİLAT 4 MG TABLET FUROSEMID 40 MG TABLET SPIRONOLAKTON 100 MG TABLET SPİRONOLAKTON 25 MG TABLET SPRINOLAKTIN VE HIDROKLOROTIAZID 25MG/25MG TABLET METOPROLOL TARTARAT 5 MG/5ML İ.V NİFEDİPİN 10 MG KAPSÜL NIMODIPIN MG TABLET VERAPAMIL HIDROKLORUR 120 MG TABLET DİLTİAZEM HİDROKLORÜR 120 MG TABLET DILTIAZEM HIDROKLORUR MG TABLET POLİDOKANOL %3 AMPUL TROPİKAMİD %0,5 DAMLA PROPARAKAIN HIDROKLORUR %0,5 DAMLA KLORAMFENİKOL %1 POMAD PREDNİZOLON ASETAT %1 SÜSPANSİYON 320

18 20/05/ :19: SUNI GOZYASI DAMLASI METİLERGOBASİN MALEAT MG TABLET SODYUM HİDROJEN KARBONAT 500 MG KAPSÜL SUKRALFAT 1000 MG/5ML SÜSPANSİYON LAKTULOZ 10 G/15ML SURUP MAGNEZYUM HIDROKSIT 1 TOZ L-KARNİTİN 1000 MG/3.3ML SOLÜSYON ORNITIN ASPARTAT 3 MG GRANUL DIMENHIDRINAT 50 MG/ML AMPUL METOKLOPRAMİD HİDROKLORÜR 10 MG TABLET ASETILSALISILIK ASIT 100 MG TABLET FERRO GLISIN SULFAT SURUP %10LUK AMİNOASİT SOLÜSYONU AMİNO ASİT- HEPA 500 ML ŞİŞE %5.4LUK AMINOASIT SOLUSYONU SODYUM KLORÜR %20 AMPUL MOKSİFLOKSASİN HİDROKLORÜR MG TABLET BENZATİN BENZİLPENİSİLİN İÜ FLAKON SULFAMETOKSAZOL - TRIMETOPRIM MG/80MG I.V RİFAMPİN 150 MG KAPSÜL RIFAMPIN 0 MG KAPSUL VALASİKLOVİR 500 MG TABLET FOSFOMISIN TROMETAMOL 3 G KLASİK AMFOTERİSİN B 50 MG FLAKON ALBENDAZOL MG TABLET DEKSAMETAZON 0.5 MG TABLET METİLPREDNİZOLON 16 MG TABLET METILPREDNIZOLON 4 MG TABLET PREDNİZOLON 5 MG TABLET L-TIROKSIN SODYUM 0.1 MG TABLET PROPILTIYOURASIL 50 MG TABLET REPAGLİNİD 0.5 MG TABLET

19 20/05/ :19: AKARBOZ 50 MG TABLET SIKLOFOSFAMID 500 MG FLAKON SİTARABİN 100 MG FLAKON EVEROLİMUS 0.75 MG TABLET SİKLOSPORİN 100 MG/ML SOLÜSYON TAKROLİMUS 5 MG/ML AMPUL AZATİYOPRİN 50 MG TABLET KLOBETAZOL PROPİYONAT %0,05 MERHEM METİLPREDNİZOLON ASEPONAT %0,1 KREM LIDOKAIN %5 POMAD NİTROFURAZON %0,2 POMAT BIFONAZOL %1 KREM İZOKONAZOL NİTRAT %1 KREM OKSİKONAZOL NİTRAT %1 KREM B1 VITAMINI + B6 VITAMINI + B12 VITAMINI TABLET FOLIK ASIT 5 MG TABLET C VITAMINI 500 MG/5ML AMPUL KALSİTRİOL 0.25 MCG KAPSÜL D3 VITAMINI ORAL DAMLA KALSIYUM GLUKONAT / KALSIYUM LEVULINAT AMPUL KALSİYUM + D3 VİTAMİNİ İÇEREN EFFERVESAN POTASYUM SİTRAT / POTASYUM BİKARBONAT İÇEREN EFFERVESAN T KALSIYUM ASETAT 1000 MG TABLET ÇİNKO SÜLFAT 220 MG KAPSÜL AKTIF KOMUR 50 G SUSPANSIYON MESNA MG/4ML AMPUL KALSIYUM POLISTIREN SULFONAT 13.2 G GRANUL DEFEROKSAMIN METAN SULFONAT 500 MG FLAKON %0.9 SODYUM KLORUR TORBA 00 ML KARBAMAZEPIN CR MG TABLET İNSÜLİN GLARGİN 100 İÜ/ ML SOLOSTAR REKOMBİNANT FAKTÖR VLLA 2 MG FLAKON 4

20 20/05/ :19: SODYUM GLİSEROFOSFAT IV İNF. İÇİN FLAKON LEGALON FLAKON FLAKON TENOFOIR DISOPROKSIL FUMARAT 245 MG DAPTOMISIN 500 MG ALPROSTADIL 20 MCG/ ML RIFAKSIMIN MG LAKTOZSUZ SUT BAZLI ISHAL MAMASI KOAGULASYON FAKTORU II, VII, IX, X (500 I.U ) RIVASTIGMIN 9 MG / FLASTER RIVASTIGMIN 18 MG / FLASTER SULBAKTAM SODYUM / SULBAKTAM CEFOPERAZON FLAKON 0 MG / METFORMIN HIDROKLORUR 1000 MG / VIDAGLIPTIN 50 MG TABLET TRABECTEDIN 1MG 1FLAKON TENOFOVIR 245 MG EMTRISITABIN MG AMANTADIN SULFAT INFUZYON COZELTISI OKSIKODON HIDROKLORUR 5MG KLADRIBIN 10 MG METILFENIDAT HIDROKLORUR 20 MG KAPSUL DULOKSETIN MG KAPSUL 28 1.GENEL ÖZELLİKLER 2.DETAY JENERIK ÖZELLİKLER Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 IZOFLURAN 100 ML SOLUSYON 80 2 DİAZEPAM 5 MG KAPSÜL 3 DİAZEPAM 10 MG KAPSÜL 4 FENTANIL SITRAT 0.1 MG/2ML AMPUL 5000 5 DİPİRON 500 MG TABLET 2000 6 IBUPROFEN 100 MG/5ML SURUP 500 7 BOTILINUM TOKSIN TIP

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 IZOFLURAN 100 ML SOLUSYON 80 2 DİAZEPAM 10 MG/2ML AMPUL 2 3 DİAZEPAM 5 MG KAPSÜL 4 DİAZEPAM 10 MG KAPSÜL 5 FENTANIL SITRAT 0.1 MG/2ML AMPUL 00 6 DİPİRON 0 MG TABLET 0 7 IBUPROFEN 100 MG/5ML SURUP 0 8

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 IZOFLURAN 0 ML SOLUSYON 80 2 DİAZEPAM MG KAPSÜL 3 FENTANIL SITRAT 0.1 MG/2ML AMPUL 5000 4 IBUPROFEN 0 MG/5ML SURUP 500 5 TENOKSIKAM 20 MG FLAKON 4500 6 INFLIKSIMAB 0 MG FLAKON 39 7 BOTILINUM TOKSIN TIP

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 IZOFLURAN 0 ML SOLUSYON 80 2 DİAZEPAM 5 MG KAPSÜL 00 3 DİAZEPAM MG KAPSÜL 400 4 FENTANIL SITRAT 0.1 MG/2ML AMPUL 5000 5 TENOKSIKAM 20 MG FLAKON 4500 6 INFLIKSIMAB 0 MG FLAKON 7 7 BOTILINUM TOKSIN TIP

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 IZOFLURAN 100 ML SOLUSYON 80,00 2 DİAZEPAM 5 MG KAPSÜL 1.000,00 3 DİAZEPAM 10 MG KAPSÜL 400,00 4 FENTANIL SITRAT 0.1 MG/2ML AMPUL 5.000,00 5 İNDOMETAZİN 25 MG KAPSÜL 550,00 6 TETRAKOSAKTİD 1 MG/ML AMPUL

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 IZOFLURAN 100 ML SOLUSYON 80,00 2 DİAZEPAM 5 MG KAPSÜL 1.000,00 3 DİAZEPAM 10 MG KAPSÜL 400,00 4 FENTANIL SITRAT 0.1 MG/2ML AMPUL 5.000,00 5 İNDOMETAZİN 25 MG KAPSÜL 550,00 6 BOTILINUM TOKSIN TIP A 500

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 IZOFLURAN 100 ML SOLUSYON 80,00 2 DİAZEPAM 5 MG KAPSÜL 1.000,00 3 DİAZEPAM 10 MG KAPSÜL 400,00 4 FENTANIL SITRAT 0.1 MG/2ML AMPUL 5.000,00 5 BUPİVAKAİN HİDROKLORÜR %0,5 FLAKON 1.000,00 6 İNDOMETAZİN

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 IZOFLURAN 100 ML SOLUSYON 80 2 ETOMİDAT 20 MG/10ML AMPUL 10 3 FENTANIL SITRAT 0.1 MG/2ML AMPUL 00 4 DİKLOFENAK SODYUM 25 MG TABLET 20000 5 SÜKSİNİLKOLİN KLORÜR 100 MG/5ML AMPUL 900 6 KLOMİPRAMİN HİDROKLORÜR

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 IZOFLURAN 100 ML SOLUSYON 80 2 ETOMİDAT 20 MG/10ML AMPUL 3 DİAZEPAM 10 MG/2ML AMPUL 0 4 FENTANIL SITRAT 0.1 MG/2ML AMPUL 0 5 FENTANİL SİTRAT 0.5 MG/10ML AMPUL 8000 6 LİDOKAİN HİDROKLORÜR %2 AMPUL 5 ML

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 KETAMIN HIDROKLORUR 500 MG/10ML SOLUSYON 100,00 2 PROPOFOL 1000 MG/50ML FLAKON 500,00 3 PROPOFOL 200 MG/20ML AMPUL 1.600,00 4 DİAZEPAM 10 MG/2ML AMPUL 130,00 5 DİAZEPAM 5 MG KAPSÜL 800,00 6 DİAZEPAM

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 PROPOFOL 1000 MG/50ML FLAKON 500,00 2 DİAZEPAM 5 MG KAPSÜL 800,00 3 DİAZEPAM 10 MG KAPSÜL 400,00 4 FENTANİL SİTRAT 0.5 MG/10ML AMPUL 5.700,00 5 LİDOKAİN HİDROKLORÜR %2 AMPUL 5 ML 650,00 6 DİPİRON 500

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 DİAZEPAM 5 MG KAPSÜL 600,00 2 DİAZEPAM 10 MG KAPSÜL 400,00 3 DİPİRON 500 MG/ML DAMLA 8,00 4 İNDOMETAZİN 100 MG SUPOZİTUVAR 50,00 5 DİKLOFENAK SODYUM 25 MG TABLET 6.700,00 6 TİZANİDİN HİDROKLORÜR 6 MG

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 DİAZEPAM 5 MG KAPSÜL 600,00 2 DİAZEPAM 10 MG KAPSÜL 400,00 3 DEKSKETOPROFEN TROMETAMOL 25 MG TABLET 1.200,00 4 DİPİRON 500 MG/ML DAMLA 8,00 5 İNDOMETAZİN 100 MG SUPOZİTUVAR 50,00 6 DİKLOFENAK SODYUM

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 PROPOFOL 0 MG/50ML FLAKON 300,00 2 PROPOFOL 200 MG/20ML AMPUL 1.600,00 3 DİAZEPAM 5 MG KAPSÜL 800,00 4 DİAZEPAM 10 MG KAPSÜL 400,00 5 DİPİRON 500 MG/ML DAMLA 8,00 6 İNDOMETAZİN MG SUPOZİTUVAR 50,00 7

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ETOMİDAT MG/0ML AMPUL 2 FENTANIL SITRAT 0. MG/2ML AMPUL 0 3 FENTANİL SİTRAT 0. MG/0ML AMPUL 7700 4 DİKLOFENAK SODYUM 2 MG TABLET 00 BOTILINUM TOKSIN TIP A IU FLAKON 6 ATRAKURYUM BEZILAT MG/ML I.V. 8090

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 29/0/ 00:00:00 Teklif No 3423 0/06/ 4:00 KETAMIN HIDROKLORUR MG/0ML SOLUSYON 2 FENTANIL SITRAT 0. MG/2ML AMPUL 0 3 FENTANİL SİTRAT 0. MG/0ML AMPUL 7700 4 DİKLOFENAK SODYUM 2 MG TABLET 0000 BOTILINUM TOKSIN

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 06/04/15 00:00:00 Teklif No 152275 08/04/15 1 ETOMİDAT MG/10ML AMPUL 2 DİKLOFENAK SODYUM 50 MG SUPOZİTUVAR 3 SÜKSİNİLKOLİN KLORÜR MG/5ML AMPUL 600 4 VENLAFAKSIN HIDROKLORUR XR 37.5 MG TABLET 360 5 PARASETAMOL

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 ETOMİDAT 20 MG/10ML AMPUL 0 2 PROPOFOL 0 MG/ML FLAKON 1800 3 PROPOFOL 200 MG/20ML AMPUL 00 4 FENTANİL SİTRAT 0.5 MG/10ML AMPUL 00 5 İBUPROFEN MG/5ML ŞURUP 6 TENOKSİKAM 20 MG KAPSÜL 7 DİKLOFENAK SODYUM

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 11/0/015 00:00:00 Teklif No 015969 7/0/015 1:00 1 KETAMIN HIDROKLORUR 0 MG/10ML SOLUSYON 0 DİAZEPAM MG KAPSÜL 10 3 DİAZEPAM 5 MG KAPSÜL 155 4 MIDAZOLAM 5 MG/5ML 6000 5 ROKÜRONYUM BROMÜR MG/5ML FLAKON 4000

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 17/02/15 00:00:00 Teklif No 1511 25/03/15 1 ETOMİDAT MG/10ML AMPUL 0 2 DİKLOFENAK SODYUM 50 MG SUPOZİTUVAR 3 SÜKSİNİLKOLİN KLORÜR MG/5ML AMPUL 600 4 VENLAFAKSIN HIDROKLORUR XR 37.5 MG TABLET 360 5 PARASETAMOL

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KETAMIN HIDROKLORUR MG/ML SOLUSYON 2 FENTANIL SITRAT 0. MG/2ML AMPUL 0 3 FENTANİL SİTRAT 0. MG/ML AMPUL 7700 4 DİKLOFENAK SODYUM 2 MG TABLET 00 BOTILINUM TOKSIN TIP A IU FLAKON 6 ATRAKURYUM BEZILAT 0 MG/ML

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 27/04/20 00:00:00 Teklif No 20270 28/0/20 2:00 KETAMIN HIDROKLORUR MG/ML SOLUSYON 2 FENTANIL SITRAT 0. MG/2ML AMPUL 0 3 FENTANİL SİTRAT 0. MG/ML AMPUL 7700 4 DİKLOFENAK SODYUM 2 MG TABLET 000 BOTILINUM

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 17/0/13 09339 04/03/13 000000 1700 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ETOMİDAT MG/10ML AMPUL İNDOMETAZİN 100 MG SUPOZİTUVAR TENOKSİKAM MG KAPSÜL VENLAFAKSİN HİDROKLORÜR XR 7 MG KAPSÜL ASETİLSALİSİLİK ASİT

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DİAZEPAM 2 MG KAPSÜL 87 2 FENTANIL SITRAT 0. MG/2ML AMPUL 0 3 FENTANİL SİTRAT 0. MG/0ML AMPUL 8000 4 DİKLOFENAK SODYUM 2 MG TABLET 0000 ATRAKURYUM BEZILAT MG/ML I.V. 700 6 ROKÜRONYUM BROMÜR MG/ML FLAKON

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 24/03/205 00:00:00 Teklif No 205204 07/04/205 4:00 DİAZEPAM 2 MG KAPSÜL 875 2 DİKLOFENAK SODYUM 25 MG TABLET 0000 3 ROKÜRONYUM BROMÜR 50 MG/5ML FLAKON 4 LORAZEPAM 2.5 MG TABLET 5 KSİLOMETAZOLİN HİDROKLORÜR

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 06/03/20 00:00:00 Teklif No 20608 09/03/20 4:00 KETAMIN HIDROKLORUR 00 MG/0ML SOLUSYON 00 2 DİAZEPAM 2 MG KAPSÜL 87 3 LIDOKAIN 20 MG/ML + EPINEFRIN AMPUL 6000 4 TENOKSIKAM 20 MG FLAKON 700 BOTILINUM TOKSIN

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 24/03/201 00:00:00 Teklif No 2011970 2/03/201 1:00 1 DİAZEPAM 2 MG KAPSÜL 87 2 TENOKSIKAM 20 MG FLAKON 00 3 BOTILINUM TOKSIN TIP A 00 IU FLAKON 4 ROKÜRONYUM BROMÜR 0 MG/ML FLAKON LORAZEPAM 2. MG TABLET

Detaylı

İhale İlanı ID=626545 16.03.2010-11:42:05

İhale İlanı ID=626545 16.03.2010-11:42:05 Sayfa 1 / 6 Yazdır İhale İlanı ID=626545-11:42:05 İlaç Satın Alınacaktır İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ECZANE ÜNİTESİ İHTİYACI 328 KALEM İLAÇ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu

Detaylı

İhale İlanı ID=626462 16.03.2010-11:41:06

İhale İlanı ID=626462 16.03.2010-11:41:06 Sayfa 1 / 5 Yazdır İhale İlanı ID=626462-11:41:06 İlaç Satın Alınacaktır. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ECZANE ÜNİTESİ İHTİYACI 200 KALEM İLAÇ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu

Detaylı

HEPARIN SODYUM HAVER 6.65 TL 8.99 TL 01/10/2013 METAMIZOL SODYUM KARFARMA 3.85 TL 5.20 TL 01/10/2013 PHARMACTIVE 7.01 TL 9.

HEPARIN SODYUM HAVER 6.65 TL 8.99 TL 01/10/2013 METAMIZOL SODYUM KARFARMA 3.85 TL 5.20 TL 01/10/2013 PHARMACTIVE 7.01 TL 9. SELOPARIN 25000 IU/5 ML ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN 1 FLAKON HEPARIN SODYUM HAVER 6.65 TL 8.99 TL 01/10/2013 KARMIZOL 1 G/2 ML IM/IV 10 AMPUL METAMIZOL SODYUM KARFARMA 3.85 TL 5.20 TL 01/10/2013 AIRPACK

Detaylı

Ek 2 Takviye Edici Gıdalarda Kullanılan Vitamin ve Minerallerin Formları

Ek 2 Takviye Edici Gıdalarda Kullanılan Vitamin ve Minerallerin Formları Ek 2 Takviye Edici Gıdalarda Kullanılan Vitamin ve Minerallerin Formları A. VİTAMİNLER 1) VİTAMİN A retinol retinil asetat retinil palmitat beta-karoten 2) VİTAMİN D kolekalsiferol ergokalsiferol 3) VİTAMİN

Detaylı

ÖZEL BESLENME AMAÇLI GIDALARA EKLENEBİLECEK BİLEŞENLER TEBLİĞİ

ÖZEL BESLENME AMAÇLI GIDALARA EKLENEBİLECEK BİLEŞENLER TEBLİĞİ ÖZEL BESLENME AMAÇLI GIDALARA EKLENEBİLECEK BİLEŞENLER TEBLİĞİ Yetki Kanunu : Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete: 22.09.2006-26267 Tebliğ No 2006/37 Amaç MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı;

Detaylı

UBB KODLARINIZ VARSA MUTLAKA YAZINIZ.

UBB KODLARINIZ VARSA MUTLAKA YAZINIZ. İlgili Kişi HİLMİYE ÖZVATAN Dahili () hozvatan@istanbul.edu.tr İstanbul Tıp Fakültesi Fatih / Çapa İstanbul İdarenin Adi GRANISETRON MG/ ML AMPUL ADET FERROGLISIN SÜLFAT KOMPLEKSİ, MG KAPSÜL ADET SER.İZOTONİK

Detaylı

60 kcal/100 ml (250 kj/100 ml) 70 kcal/100ml (295 kj/100 ml)

60 kcal/100 ml (250 kj/100 ml) 70 kcal/100ml (295 kj/100 ml) Ek-1 Tüketime Hazır Devam Formüllerinin Temel Bileşimi Ek-1 de yer alan değerler üretici tarafından verilen kullanım talimatına göre hazırlanan veya doğrudan kullanıma hazır olarak satışa sunulan ürünler

Detaylı

Giresun İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi

Giresun İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi Sayfa No 1 / 5 1. AMAÇ: Yatan hastaları bakım veya tedavinin amaçlanmayan sonuçlarından korumak amacıyla ilaç uygulamaları ve operasyon sonrası hasta vital bulgularının takibinin nasıl ve ne sıklıkla yapılacağını

Detaylı

KEÇĠÖREN EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ PANĠK DEĞERLER UYGULAMA VE GERĠ BĠLDĠRĠM TALĠMATLARI

KEÇĠÖREN EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ PANĠK DEĞERLER UYGULAMA VE GERĠ BĠLDĠRĠM TALĠMATLARI KEÇĠÖREN EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ PANĠK DEĞERLER UYGULAMA VE GERĠ BĠLDĠRĠM TALĠMATLARI 1. AMAÇ: Laboratuvarda testlerin çalışmaları sonucunda panik değerler ortaya çıktığı zaman, çalışan personelin

Detaylı

60 kcal/100 ml (250 kj/100 ml) 70 kcal/100ml (295 kj/100 ml)

60 kcal/100 ml (250 kj/100 ml) 70 kcal/100ml (295 kj/100 ml) Ek-1 Tüketime Hazır Bebek Formüllerinin Temel Bileşimi Ek-1 de yer alan değerler üretici tarafından verilen kullanım talimatına göre hazırlanan veya doğrudan kullanıma hazır olarak satışa sunulan ürünler

Detaylı

Sıvı-Elektrolit ve Asit Baz Denge Farmakolojisi

Sıvı-Elektrolit ve Asit Baz Denge Farmakolojisi Sıvı-Elektrolit ve Asit Baz Denge Farmakolojisi Prof.Dr. Ender Yarsan A.Ü.Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı Normal hidratasyon dengesi İçecek ve yiyecekler; oksidasyon sonucu

Detaylı

Gebelikte İlaç Kullanım Prensipleri

Gebelikte İlaç Kullanım Prensipleri Gebelikte İlaç Kullanım Prensipleri Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com osuzer@istanbul.edu.tr Son güncelleme: 18.01.2011 İlaçların fetusa geçişi Hamilelikte ilaç kullanımı konusundaki bilgilerimiz,

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ BEBEK VE KÜÇÜK ÇOCUKLARA YÖNELİK GIDALAR İLE TOPLAM DİYETİN YERİNİ ALAN GIDALAR YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER

TÜRK GIDA KODEKSİ BEBEK VE KÜÇÜK ÇOCUKLARA YÖNELİK GIDALAR İLE TOPLAM DİYETİN YERİNİ ALAN GIDALAR YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ BEBEK VE KÜÇÜK ÇOCUKLARA YÖNELİK GIDALAR İLE TOPLAM DİYETİN YERİNİ ALAN GIDALAR YÖNETMELİĞİ Amaç BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ANTİBİYOTİK HAZIRLAMA VE SAKLAMA KOŞULLARI

ANTİBİYOTİK HAZIRLAMA VE SAKLAMA KOŞULLARI TOTMDSD46 4.2.216 Antibiyotik ADI HAZIRLANIŞI Saklama koşulu TAZOCIN G IV infüzyon (Piperasilin + Tazobaktam 5 ml ila 15 ml lik: %.9 NACL %5 Dekstroz Ringer Laktat solüsyonu Sıvılarla ile en az 3 dakikada

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ Bebek ve Küçük Çocuk Ek Besinleri Tebliği (Tebliğ No:2001/20 )

TÜRK GIDA KODEKSİ Bebek ve Küçük Çocuk Ek Besinleri Tebliği (Tebliğ No:2001/20 ) Resmi Gazete tarih ve sayısı: 2 Eylül 2001 ve 24511 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ Bebek ve Küçük Çocuk Ek Besinleri Tebliği (Tebliğ No:2001/20 ) Amaç Madde 1-

Detaylı

Türk Gıda Kodeksi - Bebek Mamaları - Bebek Formülleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Resmi Gazete: 17. 12.

Türk Gıda Kodeksi - Bebek Mamaları - Bebek Formülleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Resmi Gazete: 17. 12. Türk Gıda Kodeksi - Bebek Mamaları - Bebek Formülleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Resmi Gazete: 17. 12. 1998-23556 Resmi Gazete 28.08.1998-23447 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: TÜRK

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. DİGOXİN-SANDOZ 0,5mg/2mL i.v. enjeksiyon için solüsyon içeren ampul Damar içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. DİGOXİN-SANDOZ 0,5mg/2mL i.v. enjeksiyon için solüsyon içeren ampul Damar içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI DİGOXİN-SANDOZ 0,5mg/2mL i.v. enjeksiyon için solüsyon içeren ampul Damar içine uygulanır. Etkin madde: 1 steril ampul (2 ml) 0.50 mg digoksin içerir. Yardımcı maddeler: Sitrik asit anhidr,

Detaylı

TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSĠ TAKVĠYE EDĠCĠ GIDALAR TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2013/49)

TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSĠ TAKVĠYE EDĠCĠ GIDALAR TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2013/49) 16 Ağustos 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28737 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSĠ TAKVĠYE EDĠCĠ GIDALAR TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2013/49) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı;

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN EK- 2/D LİSTESİ İLE İLGİLİ DUYURU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN EK- 2/D LİSTESİ İLE İLGİLİ DUYURU 31.1.2012 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN EK- 2/D LİSTESİ İLE İLGİLİ DUYURU Sağlık Uygulama Tebliği eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (Ek:2/D) nin 31.1.2012 tarihi itibariyle güncel mevcut hali

Detaylı

İLAÇ UYGULAMALARINDA HEMŞİRENİN ROLÜ

İLAÇ UYGULAMALARINDA HEMŞİRENİN ROLÜ İLAÇ UYGULAMALARINDA HEMŞİRENİN ROLÜ İLAÇ Vücudun işleyişini etkileyen ve hastalıkları iyileştirmek için kullanılan kimyasal maddelere ilaç denir Hatalı kullanıldıklarında, hasta üzerinde geri dönüşsüz

Detaylı

KANSERDE HORMONAL TEDAVİLERLE İLAÇ ETKİLEŞİMİ. Dr Dilek DİNÇOL

KANSERDE HORMONAL TEDAVİLERLE İLAÇ ETKİLEŞİMİ. Dr Dilek DİNÇOL KANSERDE HORMONAL TEDAVİLERLE İLAÇ ETKİLEŞİMİ Dr Dilek DİNÇOL Mart-2014 Oral İlaçlarda Absorbsiyonu Etkileyen Faktörler Pasajı geciktiren ilaçlar: antikolinerjikler, gangliyon blokörleri, nikotin, morfin,

Detaylı

DEVAM FORMÜLLERİ TEBLİĞİ

DEVAM FORMÜLLERİ TEBLİĞİ DEVAM FORMÜLLERİ TEBLİĞİ Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete :04.09.2008-26987 Tebliğ No: 2008/53 Devam Formülleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Yayımlandığı

Detaylı

KDV DAHİL PERAKENDE SATIŞ FİYATI GEÇERLİLİK TARİHİ ASTRA ZENECA 5.96 8.04 24.2.2015 10.67 14.40 24.2.2015 5.82 7.85 24.2.2015 11.33 15.29 24.2.

KDV DAHİL PERAKENDE SATIŞ FİYATI GEÇERLİLİK TARİHİ ASTRA ZENECA 5.96 8.04 24.2.2015 10.67 14.40 24.2.2015 5.82 7.85 24.2.2015 11.33 15.29 24.2. KDV KDV 8699828350163 FUNOCORD 15 G KREM KOCAK FARMA 9.42 12.72 2.3.2015 8699786030367 BELOC ZOK 50 MG KONTROLLU SALIMLI 20 FILM TABLET 8699522095339 ZINNAT 500 MG 10 TABLET 8699522072538 LAMICTAL DC 25

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28737

Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28737 Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28737 TÜRK GIDA KODEKSİ TAKVİYE EDİCİ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2013/49) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; takviye edici gıdaların tekniğine uygun

Detaylı

REÇETESİZ İLAÇ STATÜSÜNDE YER ALAN ETKİN MADDELER LİSTESİ. Reçetesiz ilaç. Reçetesiz ilaç. Gargara Reçetesiz ilaç. Oral Reçetesiz ilaç.

REÇETESİZ İLAÇ STATÜSÜNDE YER ALAN ETKİN MADDELER LİSTESİ. Reçetesiz ilaç. Reçetesiz ilaç. Gargara Reçetesiz ilaç. Oral Reçetesiz ilaç. REÇETESİZ İLAÇ STATÜSÜNDE YER ALAN ETKİN MADDELER LİSTESİ ETKİN MADDE KULLANIM YOLU STATÜSÜ İLAVE BİLGİLER/UYARILAR A-SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA A01 Stomatolojik (Ağız) Preparatları Heksetidin Gargara

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ DEVAM MAMALARI - DEVAM FORMÜLLERİ TEBLİĞİ. (Tebliğ No: 2000/ 30 )

TÜRK GIDA KODEKSİ DEVAM MAMALARI - DEVAM FORMÜLLERİ TEBLİĞİ. (Tebliğ No: 2000/ 30 ) Resmi Gazete tarih ve no: 16. 08. 2000-24142 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ DEVAM MAMALARI - DEVAM FORMÜLLERİ TEBLİĞİ (Tebliğ No: 2000/ 30 ) Amaç Madde 1- Bu Tebliğin

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ TAKVİYE EDİCİ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2013/49)

TÜRK GIDA KODEKSİ TAKVİYE EDİCİ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2013/49) Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28737 TÜRK GIDA KODEKSİ TAKVİYE EDİCİ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2013/49) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; takviye edici gıdaların tekniğine uygun

Detaylı

Terfenadin veya Astemizol + Ketokonazol

Terfenadin veya Astemizol + Ketokonazol İlaç Etkileşmeleri Terfenadin veya Astemizol + Ketokonazol Farmasötik etkileşme (Geçimsizlik) Vücut dışında: Şelasyon, sorpsiyon, vb Tiyopental + süksinilkolin (aynı enjektörde çökelirler) Beta-laktam

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ DEVAM FORMÜLLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/ )

TÜRK GIDA KODEKSİ DEVAM FORMÜLLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/ ) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ DEVAM FORMÜLLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/ ) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; devam formüllerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim,

Detaylı

AKTİF KARBON FENOL (KATI) FENOL (SIVI) ALİMİNYUM HİDROKSİT FLORESEİN ALİMİNYUM SÜLFAT FORMİK ASİD FORMOLDEHİT

AKTİF KARBON FENOL (KATI) FENOL (SIVI) ALİMİNYUM HİDROKSİT FLORESEİN ALİMİNYUM SÜLFAT FORMİK ASİD FORMOLDEHİT AKTİF KARBON (TUZ) FENOL (KATI) AKTİF KARBON (GRANUL) FENOL (SIVI) ALİMİNYUM HİDROKSİT FLORESEİN ALİMİNYUM SÜLFAT FORMİK ASİD ALKOL % 96 (ETİL ALKOL) FORMOLDEHİT 1 / 19 AMONYAK AMONYUM KLORÜR GLİSERİN

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. NORCURON, kas gevşeticiler olarak bilinen bir ilaç grubuna dahildir.

KULLANMA TALİMATI. NORCURON, kas gevşeticiler olarak bilinen bir ilaç grubuna dahildir. KULLANMA TALİMATI NORCURON 10 mg IV liyofilize toz içeren flakon İntravenöz olarak kullanılır. Etkin madde: Veküronyum bromür 10 mg Yardımcı maddeler: Sitrik asit monohidrat, disodyum hidrojen fosfat dihidrat,

Detaylı

TEBLĐĞ TÜRK GIDA KODEKSĐ DEVAM FORMÜLLERĐ TEBLĐĞĐ (TEBLĐĞ NO: 2008/53)

TEBLĐĞ TÜRK GIDA KODEKSĐ DEVAM FORMÜLLERĐ TEBLĐĞĐ (TEBLĐĞ NO: 2008/53) Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: TEBLĐĞ TÜRK GIDA KODEKSĐ DEVAM FORMÜLLERĐ TEBLĐĞĐ (TEBLĐĞ NO: 2008/53) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; devam formüllerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim,

Detaylı

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Đhaleye ilişkin

Detaylı

16/12/2011 D U Y U R U BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER

16/12/2011 D U Y U R U BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER 16/12/2011 D U Y U R U BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi nde Tebliğin 6.4.1 numaralı maddesi kapsamında

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIDAN SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ EKİ EK-2/D VE EK 2E LİSTELERİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIDAN SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ EKİ EK-2/D VE EK 2E LİSTELERİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIDAN SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ EKİ EK-2/D VE EK 2E LİSTELERİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU Sağlık Uygulama Tebliği eki Ek 2/D ve Ek 2E Listeleri güncellenmiştir. Güncellemeler 23.11.2010

Detaylı

Sayfa1. Sayfa 1. Geçerlilik No Barkod İlaç Adı İSF DSF PSF Tarihi Oran Yapılan İşlem

Sayfa1. Sayfa 1. Geçerlilik No Barkod İlaç Adı İSF DSF PSF Tarihi Oran Yapılan İşlem Geçerlilik No Barkod İlaç Adı İSF DSF PSF Tarihi Oran Yapılan İşlem 1 8699502093300 KOLROS 10 MG 28 FILM TABLET 12,75 13,87 18,72 20.09.2016 37,33 FIYAT DUSUSU 2 8699680090344 LIVERCOL 10 MG 28 FILM TABLET

Detaylı

10=580875 07.10.2009-09:28:53

10=580875 07.10.2009-09:28:53 10=580875 07.10.2009-09:28:53 Mugla il Saghk Miidiirliigii 218 kalem ilay (tablet,pomad vb.) ahml yeryeve anla~ma yapllmasml teminen 4734 saylh Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine gore aylk ihale usulu

Detaylı

4 Eylül 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26987

4 Eylül 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26987 4 Eylül 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26987 TEBLİĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ BEBEK FORMÜLLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2008/52) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; bebek formüllerinin

Detaylı

2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 13) (Tedavi Yardımı) R.G. Sayısı:25846

2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 13) (Tedavi Yardımı) R.G. Sayısı:25846 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 13) (Tedavi Yardımı) 15.06.2005 R.G. Sayısı:25846 Bilindiği üzere, tedavi yardımına ilişkin (4) sıra numaralı 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Bundan

Detaylı

BEBEK FORMÜLLERİ TEBLİĞİ

BEBEK FORMÜLLERİ TEBLİĞİ BEBEK FORMÜLLERİ TEBLİĞİ Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete :04.09.2008-26987 Tebliğ No: 2008/52 Bebek Formülleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Yayımlandığı

Detaylı

CRASH-CARD AYLIK İLAÇ-MALZEME TAKİP VE KONTROL FORMU

CRASH-CARD AYLIK İLAÇ-MALZEME TAKİP VE KONTROL FORMU 1. ÇEKMECE Adrenalin 1mg amp. 20 Aritmal %2 amp. (100mg) 4 Atropin Sülfat amp. (1 mg) 5 Cordarone amp. (150 mg) 16 Beloc amp. (5mg) 2 Diltizem-L 25mg amp. (25 mg) 4 Dekort 2ml. Amp (8 mg) 4 Digoxin 2ml

Detaylı

ÖRNEK KABUL VE SONUÇ VERME GÜNÜ LİSTESİ. ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ

ÖRNEK KABUL VE SONUÇ VERME GÜNÜ LİSTESİ. ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ TEST ADI ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ SONUÇ VERME GÜN ve SAATİ RUTİN BİYOKİMYASAL ANALİZLER Glukoz, BUN, Kreatinin, Ürik Asit, AST, ALT, CK, LDH, ALP, GGT, Lipid Profili, Total Protein, Albümin, Total Bilirubin,

Detaylı

Değişik:R.G.-6/2/2009-27133)

Değişik:R.G.-6/2/2009-27133) TÜRK GIDA KODEKSĐ BEBEK FORMÜLLERĐ TEBLĐĞĐ (TEBLĐĞ NO: 2008/52) 4 Eylül 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26987 Amaç Değişik:R.G.-6/2/2009-27133) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; bebek formüllerinin tekniğine

Detaylı

Geçerlilik Tarihi. No Barkod Ilaç Adı DSF ESF PSF

Geçerlilik Tarihi. No Barkod Ilaç Adı DSF ESF PSF No Barkod Ilaç Adı DSF ESF PSF Geçerlilik Tarihi Oran Islem 1 8699514150688 ZINXX 50 MG 40 KAPSUL 5,62 TL 7,03 TL 7,59 TL 25.04.2017 68,68 FIYAT DUSUSU 2 8699561340131 AFTOJEL 5 GR JEL 4,61 TL 5,76 TL

Detaylı

KIRMIZI REÇETEYE TABİ İLAÇLAR

KIRMIZI REÇETEYE TABİ İLAÇLAR KIRMIZI REÇETEYE TABİ İLAÇLAR İLAÇ ADI ATC ADI BİR KIRMIZI REÇETEYE YAZILABİLECEK MAKSİMAL DOZ AÇIKLAMA ABSTRAL 100 MCG 10 DILALTI TABLET fentanyl 3 kutu ABSTRAL 200 MCG 10 DILALTI TABLET fentanyl 3 kutu

Detaylı

SĠSTEMĠK ANTĠMĠKROBĠK VE DĠĞER ĠLAÇLARIN REÇETELEME KURALLARI

SĠSTEMĠK ANTĠMĠKROBĠK VE DĠĞER ĠLAÇLARIN REÇETELEME KURALLARI EK-2/A SĠSTEMĠK ANTĠMĠKROBĠK VE DĠĞER ĠLAÇLARIN REÇETELEME KURALLARI Tedavi için gerekli görülen antibiyotikler, aşağıda belirtilen esaslara göre reçete edilecektir. Aşağıdaki Listedeki kısaltma ve ibareler

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı JyL T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Sayı : Konu: Kati Teklif vermeye davet (2015/96) Kurumumuz ihtiyacı olan 21 Kalem malzeme 4734 sayılı ihale kanununu 22/d maddesi doğrudan

Detaylı

SEROQUEL XR 50 MG UZATILMIS SALIMLI 30 TABLET 15,36 TL 16,68 TL 22,52 TL ,29 8 FIYAT ARTISI

SEROQUEL XR 50 MG UZATILMIS SALIMLI 30 TABLET 15,36 TL 16,68 TL 22,52 TL ,29 8 FIYAT ARTISI No Barkod İlaç Adı İSF DSF PSF Geçerlilik Tarihi Oran KDV Yapılan İşlem 1 8699786030381 SEROQUEL XR 50 MG UZATILMIS SALIMLI 30 TABLET 15,36 TL 16,68 TL 22,52 TL 15.11.2016 45,29 8 FIYAT ARTISI 2 8699536030333

Detaylı

Balıkesir Kimya Sanayi www.balikesirkimya.com 0 (266) 243 40 24

Balıkesir Kimya Sanayi www.balikesirkimya.com 0 (266) 243 40 24 Ürün kodu Malzeme adı Ambalaj Tipi Amb.Şekli TK.200700.01000 Aktif Karbon HDPE Kavanoz 1 kg TK.200700.05000 Aktif Karbon PP Kova 5 kg TK.200700.10000 Aktif Karbon PP Kova 10 kg TK.200710.01000 Aluminyum

Detaylı

TEBLĐĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSĐ BEBEK FORMÜLLERĐ TEBLĐĞĐ (TEBLĐĞ NO: 2008/52) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; bebek

TEBLĐĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSĐ BEBEK FORMÜLLERĐ TEBLĐĞĐ (TEBLĐĞ NO: 2008/52) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; bebek TEBLĐĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSĐ BEBEK FORMÜLLERĐ TEBLĐĞĐ (TEBLĐĞ NO: 2008/52) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; bebek formüllerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim,

Detaylı

NORMAL MOLAR YÜZDE ÇÖZELTİLER

NORMAL MOLAR YÜZDE ÇÖZELTİLER Katalog No Ad NORMAL MOLAR YÜZDE ÇÖZELTİLER Kullanım Amacı Ambalaj Cinsi/Hacmi 3931 0,05 M EDTA K3 Çözeltisi 3656 Acetic Acid, % 30 h/h Altın 1 mg/ml Standart Çözeltisi, 2 Molar Standart çözelti. AAS.

Detaylı

* Kırmızı sütundaki fiyatlar geçerlilik tarihinden itibaren geçerli olacaktır. KDV DAHİL PERAKENDE SATIŞ TL FİYATI GEÇERLİLİK TARİHİ

* Kırmızı sütundaki fiyatlar geçerlilik tarihinden itibaren geçerli olacaktır. KDV DAHİL PERAKENDE SATIŞ TL FİYATI GEÇERLİLİK TARİHİ GEÇERLİLİK ACTOS 15 MG 28 LILLY 44,60 13 NİSAN 2009 NDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR 60,91 TL ) 27 Şubat 2009 REF.DAN FİYAT ACTOS 30 MG 28 LILLY 65,70 13 NİSAN 2009 NDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR 89,54 TL ) 27 Şubat

Detaylı

Analitik Toksikoloji Sonuçlar larının Yorumlanması Ayşe Pınar Yamantürk-Çelik Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Klinik Toksikoloji Kursu, Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 27-30 Nisan 2010, İZMİR

Detaylı

Ölüm Sonrası Adli Olgularda İlaç/Maddelere Analitik Yaklaşım

Ölüm Sonrası Adli Olgularda İlaç/Maddelere Analitik Yaklaşım Ölüm Sonrası Adli Olgularda İlaç/Maddelere Analitik Yaklaşım Ayşe Pınar Yamantürk Çelik Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı İstanbul Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 21. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Osmangazi

Detaylı

EK-4/G (Değişik:RG-05/08/ /11 md.yürürlük: 13/08/2015)

EK-4/G (Değişik:RG-05/08/ /11 md.yürürlük: 13/08/2015) EK-4/G (Değişik:RG-05/08/2015-29436 /11 md.yürürlük: 13/08/2015) SADECE YATARAK TEDAVİLERDE KULLANIMI HALİNDE BEDELLERİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ 1. Active protein-c (SUT un 4.2.22 maddesi esaslarına göre)

Detaylı

BEBEK VE KÜÇÜK ÇOCUK EK GIDALARI TEBLĐĞĐ (Tebliğ No: 2007-50) Yayımlandığı R.Gazete: 01.11.2007-26687 Değişiklik: 06.02.2009-27133

BEBEK VE KÜÇÜK ÇOCUK EK GIDALARI TEBLĐĞĐ (Tebliğ No: 2007-50) Yayımlandığı R.Gazete: 01.11.2007-26687 Değişiklik: 06.02.2009-27133 Amaç BEBEK VE KÜÇÜK ÇOCUK EK GIDALARI TEBLĐĞĐ (Tebliğ No: 2007-50) Yayımlandığı R.Gazete: 01.11.2007-26687 Değişiklik: 06.02.2009-27133 MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; bebek ve küçük çocukların beslenmesinde

Detaylı

ÜRÜN İSMİ. Bakır Asetat. Bakır Fosfit Sıvı. Bakır Glukonat (Sıvı) Bakır Karbonat. Bakır Klorür (Sıvı) Bakır Salisilat. Bakır Sitrat.

ÜRÜN İSMİ. Bakır Asetat. Bakır Fosfit Sıvı. Bakır Glukonat (Sıvı) Bakır Karbonat. Bakır Klorür (Sıvı) Bakır Salisilat. Bakır Sitrat. Agar Agar (1100) E-406 Aşı Mumu İç Mekan Uygulaması (Kırmızı Renk) Aktif Karbon Aşı Mumu Dış Mekan Uygulaması (Yeşil Renk) Alginik Asit E-400 Bakır Asetat Alüminyum Hidroksit Bakır Fosfit Sıvı Alüminyum

Detaylı

Çizelge 1 Numunelerin muhafazası için genellikle uygun olan teknikler. 100 Nitrik asit ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir

Çizelge 1 Numunelerin muhafazası için genellikle uygun olan teknikler. 100 Nitrik asit ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir Çizelge 1 Numunelerin sı için genellikle uygun olan teknikler Yapılacak tayin Kabın tipi Genellikle kullanılan hacim (ml) ve doldurma tekniği Alüminyum P C Muhafaza tekniği 100 Nitrik asit ile ph 1-2 ndirilmelidir

Detaylı

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ. 1 ph 14,00. 2 Elektriksel İletkenlik 14,00

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ. 1 ph 14,00. 2 Elektriksel İletkenlik 14,00 ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ Sıra No: SULAMA SUYU ANALİZLERİ: 2014 FİYATI 1 ph 14,00 2 Elektriksel İletkenlik 14,00 3 Sodyum (Na)

Detaylı

Etkileşmelerinin Farmakokinetik ve Farmakodinamik Temelleri

Etkileşmelerinin Farmakokinetik ve Farmakodinamik Temelleri İlaç Etkileşmelerinin Farmakokinetik ve Farmakodinamik Temelleri Prof. Dr. Sibel ÜLKER GÖKSEL Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı ABD de ilaç kullanımına ilişkin morbidite ve mortalite

Detaylı

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP Ek-1 Nnumunelerin Muhafazası İçin Uygun Olan Teknikler Yapılacak Tayin Kabın Tipi Muhafaza Tekniği En uzun Muhafaza Süresi Yüksek derişimde çözünmüş gaz içeren numuneler için, alındıkları yerde analiz

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ BEBEK FORMÜLLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO:

TÜRK GIDA KODEKSİ BEBEK FORMÜLLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ BEBEK FORMÜLLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/ ) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; bebek formüllerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etken madde: 10ml lik ampul de 0,75g Potasyum Klorür içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etken madde: 10ml lik ampul de 0,75g Potasyum Klorür içerir. KULLANMA TALİMATI İE Potasyum Klorür ampul %7,5 Damar içine uygulanır. Etken madde: 10ml lik ampul de 0,75g Potasyum Klorür içerir. Yardımcı madde: Enjeksiyonluk su Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce

Detaylı

5 mg/kg/gün İV (lipid amphoterisin)

5 mg/kg/gün İV (lipid amphoterisin) ANTİBİYOTİK DOZLARI Abelcet: Asiklovir: Amikasin: Amphoterisin B: Ampisilin: Dalfopristin: Eritromisin: Flukanazol: Gansiklovir: Gentamisin: İmipenem-silastin: İzoniazid: Kanamisin: Klindamisin: Kloksasilin:

Detaylı

11. Mineraller ve bunlardan elde edilen ürünler No İsmi Tanımı Zorunlu bildirimler

11. Mineraller ve bunlardan elde edilen ürünler No İsmi Tanımı Zorunlu bildirimler 11. Mineraller ve bunlardan elde edilen ler No İsmi Tanımı Zorunlu bildirimler 11.1.1 karbonat ( i ) [Kireçtaşı] 11.1.2 Kalkerli deniz kabukları 11.1.3 ve magnezyum karbonat Kireç taşı gibi kalsiyum karbonat

Detaylı

POTASYUM KLORÜR %7.5 IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL

POTASYUM KLORÜR %7.5 IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL POTASYUM KLORÜR %7.5 IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL 10 ml Ampul Damar içine uygulanır. Etkin madde: 10 ml lik ampul de 0.75 g Potasyum Klorür içerir. Yardımcı madde: Enjeksiyonluk su Bu ilacı kullanmaya

Detaylı

ÖRNEK KABUL VE SONUÇ VERME GÜNÜ LİSTESİ. ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ

ÖRNEK KABUL VE SONUÇ VERME GÜNÜ LİSTESİ. ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ TEST ADI ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ SONUÇ VERME GÜN ve SAATİ RUTİN BİYOKİMYASAL ANALİZLER Glukoz, BUN, Kreatinin, Ürik Asit, AST, ALT, CK, LDH, ALP, GGT, Lipid Profili, Total Protein, Albümin, Total Bilirubin,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. EPANUTIN 100 mg kapsül Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: 100 mg fenitoin sodyum Yardımcı maddeler: Laktoz (hidrus), magnezyum stearat, titanyum dioksit, jelatin, eritrosin, kinolin sarısı

Detaylı

Esmeron 100 mg / 10 ml IV Flakon Steril, apirojen

Esmeron 100 mg / 10 ml IV Flakon Steril, apirojen Esmeron 100 mg / 10 ml IV Flakon Steril, apirojen BİRİM FORMÜLÜ Roküronyum bromür 100 mg Sodyum asetat 20 mg Sodyum klorid 33 mg Asetik asid (ph: 4) 60-100 mg Enjeksiyonluk su 10 ml. Sadece hastane şartlarında

Detaylı

YEŞİL REÇETE İLE VERİLMESİ GEREKEN İLAÇ LİSTESİ

YEŞİL REÇETE İLE VERİLMESİ GEREKEN İLAÇ LİSTESİ SAYFA NO 1/5 A ATİVAN TABLET 20 Tablet Lorazepam 1 ve 2 mg ATİVAN EXPİDET TABLET 20 ve 50 Tablet Lorazepam 1 ve 2,5 mg ARKODİN TABLET 15 Tablet Codeine ADUMBRAN TABLET 25 Tablet Oxazepam ALTHECODİNE TABLET

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. FİLİNSEL 24 mg/ml IV infüzyon için solüsyon içeren ampul, 10 ml

KULLANMA TALİMATI. FİLİNSEL 24 mg/ml IV infüzyon için solüsyon içeren ampul, 10 ml KULLANMA TALİMATI FİLİNSEL 24 mg/ml IV infüzyon için solüsyon içeren ampul, 10 ml Damar içine uygulanır. Etkin madde: Her bir ampul 240 mg teofilin etilendiamin içerir. Yardımcı maddeler: Sodyum klorür,

Detaylı

ÜRÜN LİSTESİ

ÜRÜN LİSTESİ ÜRÜN LİSTESİ www.koraykimya.com GENEL KİMYASALLAR Koray Kimya ; Yıllık 30 bin tondan fazla Hidrojen Peroksit satışı ile Türkiye kimya piyasasının en fazla Hidrojen Peroksit satan firmasıdır. AĞIR SODA

Detaylı