ADANA GÜÇ BİRLİĞİ VAKFI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADANA GÜÇ BİRLİĞİ VAKFI"

Transkript

1 ADANA GÜÇ BİRLİĞİ VAKFI ADANA GÜÇBĠRLĠĞĠ VAKFI DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU Vakıf Senedimizin 16. ve 17. maddeleri uyarınca 2010 yılı Mart ayı içinde Mütevelli Heyet toplantısı yapılacaktır. Yönetim Kurulu 2010 yılı Mütevelli Heyeti toplantısının 30 Mart 2010 Salı günü ve çoğunluk sağlanamadığı takdirde 31 Mart 2010 Çarşamba günü saat da Seyhan Oteli nde yapılmasını kararlaştırmıştır dönemi içinde Vakfımız Yönetim Kurulu adına hazırlanan faaliyet raporu aşağıdaki başlıklar altında toplanmıştır: 1. Sağlık Kurulu Çalışmaları 2. Ekonomi Kurulu Çalışmaları 3. Sosyal ve Kültürel Çalışmalar 4. Güç Birliği Oluşturma Çalışmaları 5. İdari ve Mali Yapılanma Çalışmaları 1. Sağlık Kurulu ÇalıĢmaları Adana Güçbirliği Vakfı, Sosyal Güvenlik Yasası ve özel olarak da "Sağlıkta Dönüşüm Reformu" ile bağlantılı olarak Adana'nın sağlık perspektifini değerlendirmek üzere Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Başkent Üniversitesi Adana Hastanesi, Türk Tabipleri Birliği Adana Şubesi ve Özel Yataklı Tedavi Kurumları katkıları ile bir çalışma yapmıştır. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Figen Doran başkanlığında oluşan Sağlık Kurulu nda Adana Tabipler Odasını temsilen Dr. Gülşah Seydaoğlu, Doç. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, Dr. Rıza Mete, Başkent Üniversitesi Adana Hastanesi Koordinatörü Dr. Turgut Noyan, Özel Yataklı Tedavi Kurumu Yetkilisi Dr. Kemal Atilla nın ve Adana Güç Birliği Vakfını temsilen Prof. Dr. A. Hamit Serbest ve Prof. Dr. Halime Paksoy görev yapmıştır. Kurul 15 Nisan 2008, 22 Nisan 2008, 9 Mayıs 2008, 21 Mayıs 2008, 25 Temmuz 2008, 5 Ağustos 2008, 16 Eylül 2008, 8 Ekim 2008 tarihlerinde sekiz kez toplantı yapmıştır. "Sağlıkta Dönüşüm" programının önümüzdeki dönemde hizmet alan ve hizmet veren ile söz konusu sektöre yatırım yapmayı düşünebilecek sermaye sahibi Adanalılar açısından Adana'yı nasıl etkileyeceği konusunun her yönüyle irdelenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla, bölgedeki sağlık sektörünün gelişimi ile ilgili 2008 ve 2009 yıllarında aşağıda belirtilen tarihlerde programda gösterilen içerikteki Sağlık Sektöründeki Son GeliĢmeler ve Adana Konferansları düzenlenmiştir: a) Sağlık Sektörü ve Adana (Seyhan Oteli Toplantı Salonu, 7 Kasım 2008) Moderatör ve KonuĢmacılar: Prof. Dr. A. Hamit Serbest

2 Prof. Dr. Figen Doran Ç.Ü. Tıp Fakültesi Dekanı Dr. Çağlar Çatak, Adana İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Rıza Mete, Adana Tabipler Odası Başkanı Dr. Turgut Noyan, Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Koordinatörü Dr. Kemal Attila, Özel Sağlık Kurumları Temsilcisi b) Adana'da YaĢayanlar Sağlığı Nasıl Görüyor? (Ç.Ü. Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi, Hipokrat Salonu, 29 Nisan 2009) Moderatör ve KonuĢmacılar: Dr. Kemal Attila Dr. Aytekin Kemik, Adana İl Sağlık Müdürü Av. Bülent Maraklı, Adana Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği Başkanı, Sivil Toplum, Hekim-Hasta ĠliĢkisi, Hasta Güvenliği Op. Dr. Rıza Mete, Adana Tabipler Odası Başkanı, Adana da Hekim Gözüyle Sağlığa BakıĢ Nuriye Kabukçu, Ç.Ü. Balcalı Hastanesi Başhemşiresi ve Hemşirelik Hizmetleri Müdürü, Sağlıkta DönüĢüm Projesi Kapsamında Adana Halkı Sağlığı Nasıl Görüyor? Zafer Ziya Demircan, Çukurova Medikalciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, Sağlıkta DönüĢüm Projesi Kapsamında Sağlık Hizmetleri Ve Yatırımlar Hulki Muradi, Özel Sigorta Şirketleri Temsilcisi c) Aile Hekimliği Sistemi (Başkent Üniversitesi Hastanesi, Kışla Sağlık Yerleşkesi, 13 Mayıs 2009) Moderatör ve KonuĢmacılar: Prof. Dr. Figen Doran Dr. Aytekin Kemik, Adana İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Ekşi, Adana Tabipler Odası Pratisyen Hekim Komisyon Başkanı Burhanettin Bulut, Adana Eczacılar Odası Başkanı Dr. Sadun Bölükbaşı, Aile Hekimi Doç. Dr. Ferdi Tanır, Ç.Ü. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Öğretim Üyesi d) Adana nın Sağlık Potansiyeli (Seyhan Oteli Toplantı Salonu, 27 Mayıs 2009) Moderatör ve KonuĢmacılar: Prof. Dr. A. Hamit SERBEST Hüseyin ÇELİK, Acıbadem Adana Hastanesi Doç. Dr. Sedat Yıldırım, Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Doç. Dr. Tarık Nursal, BSK METROPARK Hastanesi Doç. Dr. Murat Gündüz, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi

3 Dr. S. Haluk UYGUR, Özel Ortopedia Hastanesi Nesrin GÖÇHAN, TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Bu çalışmaların devamında Adana da sağlık sektörü kümelenme çalışmalarına başlamak gerekiyordu ama henüz yapamadık. Yakın zamanda özel ve kamu hastaneleri ile turizmcilerin de bulunduğu Sağlık Turizmi Derneği kurulmuş olmasından büyük mutluluk duyduk. Bazı bilinçli özel hastanelerin kendi çabalarıyla yurt dışındaki sağlık kuruluşları ile anlaşma yaptıkları ve hasta transferini başlattıkları bilinmektedir. Ancak, bölgede benzer çalışmaları yapmak isteyen hastaneler aynı pazarda birbirleri ile rekabet etmek zorunda kalmaktadırlar ve bunu da büyük oranda fiyatlarda indirim ile gerçekleştirebilmektedirler. Halbuki hasta bu bölgeye gelene kadar tüm çalışmaların birlikte yapılması, hasta geldikten sonra bölge hastanelerinin hizmet kalitesi yönünden birbirleriyle rekabet etmeleri daha doğru olacaktır. Bu ise kümeleşme ve rekabet öncesi ortaklık kültürünü özümsemekle mümkün olacaktır. Sağlık Turizmi Derneği nin sektör için bir strateji belirlenmesi ve buna bağlı bir yol haritası hazırlanması konusunda gerekli liderliği yapacağına inanıyoruz. Bu konuda Vakfımız da her türlü desteği vermeye hazırdır. 2. Ekonomi Kurulu ÇalıĢmaları Adananın sosyo-ekonomik durumunu görmek için mevcut resmi ve/veya açıklanmış verilerden yararlanılarak ilgili kurumların temsilcileri ile ortak çalışmalar yapılmıştır. Dr. Koral Çepni başkanlığında oluşturulan Kurulda Prof. Dr. Mahir Fisunoğlu, Prof. Dr. A. Hamit Serbest, Beyna Turgut (CTO), Başak Aktakas (Ç.Ü), Prof. Dr. Necat Ören(Ç.Ü), Kenan Boyacı (ATB), Cenk Kadeş (ATO), Lütfi Doğan (TÜİK), Can Erdoğan (TÜİK), Seren Batıbay (ADASO) görev yapmıştır. Çalışmalara Çukurova Kalkınma Ajansı adına Uzman Ertan Zibel de katılmıştır. Toplanacak verilerin Komisyon tarafından yorumlanması ve yorumların geçmiş ile bugünün karşılaştırılmasına fırsat verecek ve geleceğe nasıl bakılabileceğini ifade etmeye yarayacak biçimde olmasına çalışılmıştır. Üç, altı ve oniki aylık dönemlerle hazırlanmasına çalışılan raporda şu verilerin kullanılabileceği belirlenmiştir: Adana içerisindeki banka mevduat dağılımları, Açılıp kapanan şirketlerin sektörel ayrımları, İşsizlik durumu ve Adana nüfusunun çalışmaya katkı oranı, Doğrudan yatırımlar ve kamu yatırımları, yatırım teşvikleri, dış ticaret rakamları, Vergi Gelirleri, GSYİH hesaplamaları, Lojistik açıdan taşınan yüklerin çeşidi, Demiryolu ile taşınan yükler, İnşaat sektörü ve Sabit Sermaye Yatırımları, Protesto Edilen Senetler, Kapasite Kullanım Oranları, Elektrik Tüketimi, ADASO Üye Sayısı, Vergi Gelirleri, Vergi Tahakkuk/Tahsilat, AGV nin bu raporla hedeflediği; Adananın sorunları hakkında Adanalının kendisinin fikir bildirmesi ve Adana ya olumlu katkı sağlayacağı iddia edilen her türlü yeniliğin gerçekten bu katkıyı sağlayıp sağlamadığını Adanalıya işaret edebilmekti. Ekonomi Kurulu 19 Ağustos 2008, 9 Eylül 2008, 23 Eylül 2008, 19 Kasım 2008, 03 Aralık 2008, 26 Aralık 2008, 22 Ocak 2009, 30 Ocak 2009, 4 Şubat 2009, 17 Şubat 2009, 15 Nisan 2009 ve 29 Nisan 2009 tarihlerinde 12 kez toplanmıştır. Adana Ticaret Odası, Adana Ticaret Borsası ve Adana Sanayi Odası bu toplantılara ev sahipliği yapmış ama çalışmaların sürekliliğini sağlamak mümkün olmamıştır. Sürekliliğin sağlanması için çalışmanın bir proje formatında Çukurova Kalkınma Ajansı desteğiyle sürdürülmesi için 2009 Mart Dönemi Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı na sunulmak

4 üzere hazırlanan Adana nın Sosyo-Ekonomik Göstergelerinin İzlenmesi, Kurumsal Kültürle Bilimsel Kalkınma Modeli Oluşturma Projesi ATO ve ADASO nun ortak olmayı kabul etmemeleri nedeniyle sunulamamıştır. Ancak, Mayıs 2009 tarihinden itibaren Adana Ticaret Odası Aylık Ekonomi Bülteni yayınlamaya başlamıştır. Bu bülten Vakfımızın Odalarımızla birlikte yapmak istediği çalışmanın bazı yönlerini kapsamaktadır. ATO nun böyle bir çalışmasına ilham kaynağı olmuş olabiliriz, ancak çok önemli ve zor bir görevi yerine getirdiklerini belirtir emeği geçenleri kutlarız. 3. Ekonomik ve Kültürel ÇalıĢmalar a) 29 Nisan 2008 tarihinde Çukurova Üniversitesi, Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Borsası ile birlikte Dünyadaki Son Ekonomik GeliĢmeler ve Adana'ya Yansımaları konulu konferans düzenledik. Konferansa Denizbank Baş Ekonomisti Doç. Dr. Saruhan Özel ve Çukurova Üniversitesi, İ.İ.B.F. İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mahir Fisunoğlu konuşmacı olarak katılmıştır. ADSĠAD, AGĠAD, Adana Çiftçiler Birliği, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti, ÇUGĠAD, ĠġKAD, OSĠAD, Adana ÜSAM da konferansı desteklemişlerdir. Bu Konferansın düzenlenmesinde gerek düzenleyen gerekse destekleyen kuruluşlar olarak Adana için özlenen bir birliktelik tablosu oluşturulmuştur. b) Basında Adana Hava Limanı hakkında yer alan haberler nedeniyle, somut verilere dayalı bir değerlendirme yapmak amacıyla konunun teknik yönü ile ilgili olan TMMOB (Türk Mimar ve Mühendisler Odaları Birliği) bünyesindeki Meslek Odaları ve Adana kamuoyunda kanaat önderliği yapma konumunda olan Odalar ve Sivil Toplum Kuruluşları ile ortak çalışma yapılmıştır. Adana Havaalanı Raporu ; Adana Tabip Odası, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti, ĠnĢaat Mühendisleri Odası Adana ġubesi, Mimarlar Odası Adana ġubesi, Harita Mühendisleri Odası Adana ġubesi, Ziraat Mühendisleri Odası Adana ġubesi, Jeoloji Mühendisleri Odası Adana ġubesi, Peyzaj Mimarları Odası Odası Adana ġubesi, ġehir Plancıları Odası Adana ġubesi, AGĠAD, ADSĠAD, ĠġKAD, ÇUGĠAD, ÇağdaĢ YaĢamı Destekleme Derneği ile birlikte Vakfımız tarafından hazırlanmıştır. Rapor, 16 Ekim 2008 tarihinde ilgili kuruluşlarla birlikte düzenlediğimiz basın toplantısı ile kamuoyuyla paylaşılmıştır. c) Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ü ölümünün 70. yılında devrimleri ile anmak için Adana Güç Birliği Vakfı olarak Ölümünün 70. Yılında Devrimleri ile Atatürk ü Anmak konulu bir fotoğraf ve kıyafet sergisi düzenlenmiştir. Atatürk ün bu ülkenin kuruluşunda neleri başardığını doğru anlayabilmek için yapılanları o günlerin koşulları içinde değerlendirmek gerektiği düşüncesiyle sergide Atatürk devrimleri konularına göre gruplanmış ve konu ile ilgili fotoğraflarla sunulmuştur. Adana Valiliği Kültür Sanat Merkezi (Eski Kız Lisesi) binasında Kasım 2008 tarihleri arasında sergi ziyarete açık tutulmuştur. Sergide kullanılan fotoğraflar Dr. Haluk Uygur un özel koleksiyonundan alınmıştır. Serginin organizasyonu Adana Güç Birliği Vakfı adına Jüpiter Halkla İlişkiler Tanıtım ve Organizasyon Ltd. Şti. tarafından yapılmıştır. d) Adana da Yüzme Sporunun tarihi ile gelişimini ve Manş Denizini geçen ilk Türk Sporcusu Erdal Acet in Yaşam Öyküsünü anlatan Kültür Bakanlığı nın destekleriyle gerçekleştirilen ERDAL'IN KANALI adlı belgesel filmin galası Vakfımız tarafından 22 Mart 2010 günü Adana Seyhan Otelde yapılmıştır. Toplantıya sponsorluk yapan Seyhan Oteli, ADSİAD, AGİAD, ÇUGİAD ve BÜROSAN a teşekkür ederiz.

5 1950 lerden 1970 lerin ortalarına kadar, Adanalı yüzücülerin Türkiye de bir çok rekor kırdığı bilinmektedir. Yüzme sporunun gelişmesine ön ayak olan kişilerin başında Adana Belediye Başkanı Turhan Cemal Beriker gelmekte ve 1938 yılında başlattığı yüzme havuzu vefatından sonra tamamlanarak 1940 ta hizmete açılmıştır. Daha sonra Mahmut ve Halil Dalhan kardeşler ile Muharrem Gülergin in çok önemli katkılar yaptığı ve birçok genç rekortmen yetiştirdikleri biliniyor. Adana dan çıkıp Türkiye yüzme tarihine adlarını yazdıranlar arasında Şükrü Ağcaoğlu, Erdal ve Mustafa Acet, Ayhan Karataş, Ahmet Gökbuket, Mehmet Dilmaç, Önder Yol, Recai Çevik, Faruk Morkal, Olcay Aybars, Nevzat Sanrı, Ahmet Bozdoğan, Çetin Canbolat, Ünsal Fikirci sayılabilir. Sadece erkeklerde değil; Münire Taylan, Gülşen Koşkun ve yine Manş'ı da geçen Nesrin Olgun Aslan gibi bayan şampiyonlar da çıkmıştı. Erdal Acet 1976 da Manş Denizi'ni 9 saat 2 dakikada geçerek, tüm zamanların en iyi derecesini yapmıştır, halen tüm zamanların en iyi 10 derecesinden biridir. Murat Ayman tarafından hazırlanan Erdal ın Kanalı belgeseli bu gurur verici döneme ışık tutmakta ve bütün bu gençlerin başarısının altında yatan nedenleri de göstermektedir. 22 Mart 2010 günü yapılan toplantıya Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Sayın Yard. Doç. Dr. Ahmet Bozdoğan da katılmıştır yılında Adana da doğan tüm öğrenimini Adana da tamamlayan Ahmet Bozdoğan kırdığı rekorlarla Türk Spor Tarihine geçti ve Altın Çocuk, Platin Çocuk ve Rekor Makinesi gibi isimlerle adlandırıldı. 100 e yakın Türkiye rekoruna sahip Bozdoğan, Dünya Şampiyonası, Akdeniz Oyunları ve Balkan Şampiyonaları nda aralıksız 12 yıl süreyle Türkiye yi başarıyla temsil etmiş birçok uluslararası müsabakalarda da birinci olmuştur. Vakfımız, bölgemiz insanlarının geçmiş başarılarıyla gurur duymakla birlikte benzer başarıların tekrarlanabilmesi için de arayışlara girilmesi gerektiğine inanmaktadır. Bu konuda Türkiye Yüzme Federasyonunun da gerekli desteği vereceğine inanıyoruz. 4. Güç Birliği OluĢturma ÇalıĢmaları ADSİAD, AGV, AGİAD, ÇUGİAD, DASİFED ve İŞKAD yetkilileri Adana için güç birliği yapmak amacıyla 21 Ocak 2009 tarihinde Seyhan Otelinde toplanmışlar ve bu birlikteliğe süreklilik kazandırmak için Güç Birliği Platformu oluşturmuşlardır. Güç Birliği Platformunun diğer STK ların katılımı ile genişletilebileceğine karar verildi. STK ların birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeleri doğrultusunda görüş birliğine varılmış; böylece güç birliği oluşturarak bölgesel sorunların anlatılmasında Adana kamuoyunun sesi olarak hareket etmenin Adana nın ortak çıkarları açısından daha doğru olacağına karar verilmiştir. 21 Ocak 2009 tarihli toplantıya ADSİAD ı temsilen Cahit Sınmaz (Başkan), Oktay Vurankaya (Başkan Vekili, Barış Avcı (Genel Sekreter), AGĠAD ı temsilen Mehmet Işıkay (Başkan), Ümit Onatça (Başkan Yardımcısı), Tamer Gülcan (Genel Sekreter), AGV yi temsilen Prof. Dr. Hamit Serbest (Başkan), Prof. Dr. Halime Paksoy (Genel Sekreter), ÇUGĠAD ı temsilen Barış Rişvanoğlu (Başkan), Edip Güçlü (Başkan Yardımcısı), DASĠFED adına Süleyman Onatça (Başkan), ĠġKAD adına Ferdane Bayıldıran (Başkan), Ülkü Ekiz (Genel Sekreter) katılmışlardır. 4 ġubat 2009 tarihinde Seyhan Oteli nde yapılan ikinci toplantıya ADSĠAD adına Cahit Sınmaz (Başkan), Oktay Vurankaya (Başkan Vekili), Barış Avcı (Genel Sekreter), AGĠAD adına Mehmet Işıkay (Başkan), Tamer Gülcan (Genel Sekreter), Erkan Ateşler (Yönetim Kurulu Üyesi), AGV adına Prof. Dr. Hamit Serbest (Başkan), Prof. Dr. Halime Paksoy (Genel Sekreter), Mustafa Öncül (Yönetim Kurulu Yedek Üyesi), ÇUGĠAD adına Barış

6 Rişvanoğlu (Başkan), Edip Güçlü (Başkan Yardımcısı), DASĠFED adına Süleyman Onatça (Başkan), ĠġKAD adına Ferdane Bayıldıran (Başkan), Ülkü Ekiz (Genel Sekreter) katılmıştır. Toplantıda Platform olarak 29 Mart 2009 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesinde yerel seçim toplantıları yapılmasına karar verildi. Son iki seçim sonuçlarına göre AKP, CHP ve MHP den Büyükşehir Belediye Başkanlıklarına aday olan siyasetçilerin ayrı ayrı davet edilerek Adana ya ilişkin projelerinin dinlenmesinin uygun olacağına, kentimizin sorunlarının ve taleplerimizin yer aldığı konuların belirtildiği bir dosya hazırlanarak katılan adaylara takdim edilmesine, toplantılar sonrasında sonuç bildirgesi hazırlanarak sorunların ve taleplerin takipçisi olunmasına karar verildi. Toplantıların saatleri arasında Seyhan Otel de yapılması, başkan adaylarına 60 veya 40 dk. süre verilerek projelerini ve kentimiz için yapacakları çalışmalar hakkında bilgi vermeleri ve ardından soru cevap kısmına geçilmesi, soruların yazılı olarak alınıp başkan adaylarına iletilmesi, toplantıya platform üyesi kuruluşların üyeleri ve verilecek olan kontenjan dahilinde katılımcının sağlanması uygun görüldü. Bu süreçte Platformun genişletilmesi çalışmaları sonucunda Adana Yerel Yönetimler Güç Birliği Platformu adıyla üyeleri kurum adına göre alfabetik sırada verilmiş olan: Adana Barosu, Adana Çiftçiler Birliği, Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Adana Genç ĠĢ Adamları Derneği (AGĠAD), Adana Güç Birliği Vakfı (AGV), Adana ĠĢ Kadınları Derneği (ĠġKAD), Adana Sanayici ve ĠĢ Adamları Derneği (ADSĠAD), Adana Sanayi Odası (ADASO), Adana Tabip Odası BaĢkanı, Adana Ticaret Borsası (ATB), Adana Ticaret Odası (ATO), Çukurova Gazeteciler Cemiyeti, Çukurova Genç ĠĢ Adamları Derneği (ÇUGĠAD), Doğu Akdeniz Sanayici ve ĠĢadamları Federasyonu Derneği (DASĠFED), Müstakil Sanayici ve ĠĢ Adamları Derneği (MÜSĠAD) Adana ġubesi birliktelik oluşturuldu. İlk basın duyurusunu Platform başkanları Av. Aziz Erbek, Behçet Homurlu, Kazım Barışık, Mehmet Işıkay, Prof. Dr. A. Hamit Serbest, Ferdane Bayıldıran, Cahit Sınmaz, Ümit Özgümüş, Dr. Rıza Mete, Muammer Çalışkan, Şaban Baş, Cafer Esendemir, Barış Rişvanoğlu, Süleyman Onatça, Bilal Nadir Gök imzasıyla 18 Şubat 2009 tarihinde yayınlayan Adana Yerel Yönetimler Güç Birliği Platformu, toplumsal sorumluluk anlayışı gereğince, Adana kamuoyunun görüşlerinin ve bölgesel sorunların seslendirilmesinde aracılık yapmak istediğini, herhangi bir kişi veya partinin yandaşı olmadığını, her siyasi görüşe ve adaya eşit mesafede olduğunu ve tüm çalışmaları bu anlayış çerçevesinde yürüteceğini bildirmiştir. Aynı bildiride Adana Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının konuşmacı olarak katılacakları toplantıların düzenleneceği tarihler ve toplantı formatı duyurulmuştur. Adalet ve Kalkınma Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Bilici nin katılamamasından dolayı ilk toplantı gerçekleştirilemedi. Ancak, 4 Mart 2009 tarihinde CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özgümüş ün ve 11 Mart 2009 tarihinde de Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve MHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aytaç Durak ın konuşmacı olarak katıldığı toplantılar yapılmıştır. Seçimler sonrasında 1 Mayıs 2009 tarihinde yayınlanan bildiri ile Güç Birliği Platformu olarak, seçilen başkanlarımız kutlandı ve başarılar dilendi. Toplumsal sorumluluk anlayışımız gereğince; belediye başkanlarımızın çalışmalarına her konuda yardımcı olacağımızı ve bu amaçla Adana kamuoyunun görüşlerinin ve bölgesel sorunların dile getirilmesinde katkı yapmaya devam edeceğimiz de bildirildi. Adana Yerel Yönetimler Güç Birliği Platformu 26 Mayıs 2009 tarihli toplantısında

7 Her siyasi görüşe eşit mesafede olduğunu, siyasi bir amaç gütmediğini, tüm çalışmaları bu anlayış çerçevesinde yürüteceğine Adana nın sosyal, kültürel ve ekonomik yönden gelişmesi amacıyla somut projeler çerçevesinde işbirliği yapılmasına Yapılacak çalışmaların özelliğine göre başka kuruluşların da Platforma davet edilebileceğine Her kuruluşun Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilen kişilerden oluşan Temsilciler Kurulu nun hangi çalışmaların yapabileceğini belirlemesine karar verildi. Platform 29 Haziran 2009, 15 Temmuz 2009, 28 Temmuz 2009, 11 Ağustos 2009, 08 Ocak 2010 tarihlerinde yaptığı toplantılarda Adana için planlanmış ve yürütülmekte olan çalışmalardan henüz tamamlanmamış veya tıkanmış olanlar için bir an önce tamamlatılması amacıyla birlikte girişimlerde bulunulmasına ve ilk olarak Adana Havalimanı konusunun ele alınmasına karar verildi. 16 Ocak 2010 tarihinde Adana Valisi İlhan Atış ın başkanlığında ve Adana Milletvekillerimiz KürĢat ATILGAN, FatoĢ Zopcuk GÜRKAN, Prof. Dr. Vahit KĠRĠġÇĠ, Ali KÜÇÜKAYDIN, Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR ın katılımı ile yapılan toplantıda DHMİ (Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü) ve DLH (Demiryollar Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü) Genel Müdürlerinin ziyaret edilmesine karar verildi. 21 OCAK 2010 Adana Valisi İlhan Atış ın başkanlığında ve Adana Milletvekillerimiz KürĢat ATILGAN, FatoĢ Zopçuk GÜRKAN, Prof. Dr. Vahit KĠRĠġÇĠ, Mustafa Vural ile Platform kuruluşlarının Başkanları DHMİ Genel Müdürü Orhan Birdal ve DLH Genel Müdürü Ahmet Arslan ile görüşmüştür. Aynı gün akşam Platform üyelerinden Ankara da bulunanlar Adana Valisi İlhan Atış ın başkanlığında Milletvekillerimizden Prof. Dr. Gaye Erbatur, Prof. Dr. Vahit KiriĢçi, Hulusi Güvel, Ali Küçükaydın, KürĢat Atılgan ve Mustafa Vural ile yaptığı yemekli toplantıda görüşmelerle ilgili durum değerlendirmesi yapmıştır. 30 Ocak 2010 günü Adana Valisi İlhan ATIŞ ın başkanlığında Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR, Prof. Dr. Vahit KİRİŞÇİ, Ali KÜÇÜKAYDIN, Fatoş Zopçuk GÜRKAN, Mustafa VARLI nın katılımıyla Adana da yapılan değerlendirme toplantısında DHMİ ve DLH Genel Müdürlerinin Adana ya davet edilerek konunun yerinde görüşülmesinden sonra Ulaştırma Bakanı nın ziyaret edilmesinin uygun olacağına karar verildi. Büyükşehir belediye başkanının mutlaka bu konuya sahip çıkması gerektiği ve Adana adına bütünlük sağlanması gerektiği vurgulanmıştır. Şubat ayının ilk yarısında konu yerel basında tartışılmaya başlamış ve Başkanı Durak, Vali nin başkanlığında gerçekleştirilen Güçbirliği Platformu toplantılarına bilerek ve isteyerek katılmadığını, şehrin meselelerinin tartışılacağı güç merkezlerinin İl Genel Meclisi, Büyükşehir ve İlçe Belediye Meclisleri ile bunların hepsini de içine alan Kent Konseyi olduğu ve Adana'da yeni güç odaklarına ihtiyaç olmadığını bildirdi. Ne yazık ki, bu spekülasyonlar sırasında gereksiz bir beklemeye girmiş olduğumuz görülmüştür. Bakanlar Kurulu nun 27 Mart 2010 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan kararı ile Çukurova Bölgesel Havaalanı Projesinin gerçekleştirilmesi için Tarsus Kargılı mevkiindeki arazilerin acele kamulaştırılması için Ulaştırma Bakanlığı DLH Genel Müdürlüğü görevlendirilmiştir. Bölgemizin yararına uygun çözüm üretilmesi konusunda bundan sonra yapılabilecekleri görüşmek üzere 3 Nisan 2010 Cumartesi günü Platform Adana da yapacağı toplantıya tüm Adana milletvekilleri davet edilmiştir.

8 5. Ġdari ve Mali Yapılanma ÇalıĢmaları 05 Mart 2008 tarihli Genel Kurul da bize verilen görev çerçevesinde; Yönetim ve Denetim Kurulları asil ve yedek üyeleri olarak dönemini kapsayacak şekilde hazırladığımız Çalışma Programı 07 Mayıs 2008 tarihinde Mütevelli Heyet üyelerimizin görüşlerine sunulup onayları alınarak uygulanmaya başlanmıştır. Ayrıca, üyelerimize Yönetim Grubu adına planlanan çalışmalar hakkında bilgi verilerek AGV hakkındaki görüş ve önerileri alınmıştır. Mütevelli heyet üyelerimizle sağlıklı iletişim kurmak için bu bilgilerin çok önemli olduğu düşünülmektedir. Mütevelli heyet üyesi olan kurumlara Çalışma Planını anlatmak ve görüş ve öneriler almak üzere 30 Haziran 2008 tarihinde Adana Sanayi Odası Meclisi ve 10 Temmuz 2008 tarihinde de Adana Ticaret Odası Meclisi ziyaret edilmiştir. Üye bilgilerinin güncellenmesi için bilgi formu hazırlanarak Yönetim Grubu üyeleri tarafından üyelerimizin güncel bilgileri toplanmıştır. Web sayfası yeniden adresinde erişime açılmıştır. Üyelerimizle iletişimde en ekonomik ve en hızlı yol olan elektronik posta sistemini kullanmak için Elektronik Veri Tabanı kurulmuştur. Vakfımızın yasal adresi Azime Günay İş Merkezi olarak görünmekle birlikte, bizden önce yönetimde bulunan üyelerimizin yaptığı gibi, çalışmaları kendi bürolarımızda yürütüyoruz. Ancak, Vakıf binamız boyatılarak temizlenmiş ve en üst kat tamamen elden geçirilerek Vakıf Merkezi olarak düzenlenmiştir. Vakfımızın sekreterya hizmetleri de uzun süre yönetimdeki üyelerin kendi özel sekreterlerinin yardımı ile yürütülmüş olup 1 Ocak tan itibren Fatoş Koç Şahin sekreter olarak işe alınmıştır. Vakfımızda hizmetli olarak çalışan ve eğitimi itibariyle Vakfın sekreterya hizmetlerini yürütebilecek durumda olmayan Hakan Cıvabaş'ın işine son vermek zorunda kalınmıştır. Bu arada, Hakan Cıvabaş için kıdem ve ihbar tazminat tutarları ile Vakfımızın bir önceki dönemden kalan SSK taksit ödemeleri yapıldı. Vakfımızın sabit geliri Azime Günay İş Merkezindeki bağımsız bölümlerin kira gelirlerinden ibarettir. Kira geliri, yıllık tutarı bir önceki dönemde YTL den 2008 döneminde YTL'ye ve 2009 döneminde de TL ye çıkarılabildi. 3 Mart 2008 ile 30 Mart 2010 tarihleri arasında toplanan toplam kira bedeli TL olmuştur. Ancak, kira bedellerinin hala piyasa rayiçleriyle uyumlu hale getirilememiş olması nedeniyle 11 Ocak 2010 tarihinde Bedri BALTACI ile Ramazan PEKĠN e, 21 Ocak 2010 tarihinde Celal Merin e ve 12 Şubat 2010 tarihinde de Cengiz ÜNAL ve Hasan TÜRKAN a ihtarname çekilmiştir. Bilindiği gibi, Adana Güçbirliği Vakfı nın kira gelirlerinden başka geliri yoktur. Sahibi olduğumuz iş hanını Vakfımıza bağışlayan Azime Günay hanımefendiyi rahmetle ve şükranla anıyoruz. Başka bir geliri olmayan AGV nin maddi olanaklarının iyileştirilmesi gerektiği ve bunun için de üyelerinin desteğine ihtiyacı olduğu açıktır. Bu nedenle, Yönetim Kurulu olarak Mütevelli Heyet üyelerimizden bağıģ talep ettik. Mütevelli Heyet üyelerimizin gönüllü olarak yaptıkları bağışlarla 2008 yılında TL ve 2009 yılında da TL olmak üzere toplam TL katkı sağlanmıştır. Anayasa Mahkemesinin 17/04/2008 tarihli kararı ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 101. Maddesinin 3. Fıkrasında yer alan Vakıflarda üyelik olmaz hükmünün, Anayasa nın 2, 13, ve 33. Maddelerine aykırı olduğundan iptal edildiği öğrenilmiştir. Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile yapılan görüşme sonucunda Vakıf senedinde yer almak kaydıyla Vakıfların da Dernekler gibi üye kaydedebileceği, üyelerinden giriş aidatı ve yıllık aidat alabileceği anlaşılmıştır.

9 Bildiğiniz gibi, Vakfımızın senedi eski mevzuat hükümlerine uygun olacak şekilde hazırlandığı için üyelerden aidat alınması öngörülmemiştir. Ancak, Vakfımızın başka bir gelir kaynağı olmaması nedeniyle aidat toplayamamak bu güne kadar tüm yönetimlere ciddi sorunlar yaratmış ve bu nedenle de Vakfımızın önemli mağduriyetleri olmuştur. Bilindiği gibi, yıllık bağış adı altında Mütevelli Heyet üyelerimizden toplanan katkılarla bu yapının sürdürebilirliğini sağlamak çok zordur. Söz konusu mevzuat değişikliğini Vakfımız senedine yansıtabilmek amacıyla Vakfımızın hukukçu olan Mütevelli Heyet üyelerinden (alfabetik sırada: Muhittin Akı, Mehmet Çağrı Bagatur, Yakup Bulut, Mustafa Çortancıoğlu, Rasime Eşelioğlu, İbrahim Gazioğlu, Zafer Saka, Mutlu Tuncel, Mine Vural) oluşan bir komisyon kurulmuştur. Çıkan öneriler elektronik ortamda üyelerle paylaşılmış ve olası tüzük değişikliğine son şekli verilmiştir. Genel Kurulumuz uygun gördüğü takdirde en kısa sürede Mütevelli Heyetimizin olağanüstü toplantıya davet edilmesi düşünülmektedir. Ancak, Vakıf senedinde değişiklik yapılabilmesi için üyelerimizin üçte ikisinin katılımı ile toplantı yapmamız gerekmektedir. Bu nedenle, üyelerimizin Mütevelli Heyet toplantısına katılmalarını ve katılamayacak olanların Vakıf Mütevelli Heyet üyesi olan bir kişiye vekalet vermelerini sağlamak durumundayız. Hukukçu üyelerimiz tarafından hazırlanan ve Yönetim Kurulumuz tarafından da uygun görülen değişiklikleri bilgi için görüşlerinize en kısa zamanda sunacağız.

02 Başyazı. 03 Meclis Üyeleri. 06 Başaranhıncal Yeniden TSO Başkanı. 07 TSO Yönetim Kurulu. 09 Hisarcıklıoğlu na Tanışma Ziyareti

02 Başyazı. 03 Meclis Üyeleri. 06 Başaranhıncal Yeniden TSO Başkanı. 07 TSO Yönetim Kurulu. 09 Hisarcıklıoğlu na Tanışma Ziyareti İÇİNDEKİLER 02 Başyazı 03 Meclis Üyeleri 06 Başaranhıncal Yeniden TSO Başkanı ÇORUM TSO İŞ DÜNYASI Çorum Ticaret ve Sanayi Odası nın Yayın Organıdır Yıl: 5 Sayı: 22 07 TSO Yönetim Kurulu 09 Hisarcıklıoğlu

Detaylı

içindekiler HAZİRAN 2012 Konya Ticaret Odası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk ÖZTÜRK İMTİYAZ SAHİBİ Özhan SAY GENEL YAYIN YÖNETMENİ Mustafa AKGÖL

içindekiler HAZİRAN 2012 Konya Ticaret Odası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk ÖZTÜRK İMTİYAZ SAHİBİ Özhan SAY GENEL YAYIN YÖNETMENİ Mustafa AKGÖL BAŞLARKEN > Değerli Üyelerimiz Odamız faaliyetleri ile birlikte, şehir ve ülke ekonomisini ilgilendiren konular hakkında görüşlerini de bildirmektedir. Uzun bir dönemdir iş dünyası olarak ekonomik gelişmemizin

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

www.antalyabilgisistemi.org.tr

www.antalyabilgisistemi.org.tr ATSO Ocak 2013 1 Antalya ticaretinin nabzı bu adreste: www.antalyabilgisistemi.org.tr Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Antalya Bilgi Sistemi Projesi ile Antalya daki işletmelerin konum, faaliyet ve iletişim

Detaylı

TEŞVİKLER ELAZIĞ I OLUMSUZ ETKİLEDİ

TEŞVİKLER ELAZIĞ I OLUMSUZ ETKİLEDİ GAZETE DİZGİ_Mizanpaj 1 30.11.2013 11:29 Page 1 VALİ KOÇAK ELAZIĞ TSO DA Son Valiler kararnamesi ile Valiliği görevine atanan Ömer Faruk Koçak, TSO yu ziyaret ederek, Başkan Şekerdağ ve Yönetim Kurulu

Detaylı

BEBKA desteğiyle gerçekleşen başarı öyküleri;

BEBKA desteğiyle gerçekleşen başarı öyküleri; www.bebka.org.tr ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR YIL: 1 SAYI: 1 NİSAN 2012 BEBKA desteğiyle gerçekleşen başarı öyküleri; Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Akpınar Çalışmalarımız kalkınmaya yön verecek Zihinsel

Detaylı

2009-2012 FAALİYET RAPORU. Aralık 2012 ELAZIĞ

2009-2012 FAALİYET RAPORU. Aralık 2012 ELAZIĞ 2009-2012 FAALİYET RAPORU Aralık 2012 ELAZIĞ Bu eser; Üyelerimize ve Elazığ ımıza hayırlı olsun... 2009-2012 FAALİYET RAPORU Aralık 2012 ELAZIĞ BAŞKANDAN SUNUŞ Ali ŞEKERDAĞ Elazığ TSO Yön. Kur. Bşk. Çok

Detaylı

Seyhan daki eviniz: Antana Hotel

Seyhan daki eviniz: Antana Hotel Rezervasyon 227 27 27 Seyhan daki eviniz: Antana Hotel Antana Hotel, hava alanına 15 dakika, şehir merkezine 10 dakika uzaklıktadır. Hastaneler bölgesinde yer alan otelimizden, TÜYAP Uluslararası Fuar

Detaylı

[2011] Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu. KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011

[2011] Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu. KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011 KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011 i Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu [2011] Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü Mehmet Ali KAHRAMAN Dr. Haluk

Detaylı

ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI

ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU 2014 Çanakkale de her zaman ilk lere imza atan, Çanakkale den kazanmak için değil Çanakkale ye kazandırmak üzere üyeleriyle birlikte yürüyen ÇANAKKALE

Detaylı

2012 yılında, Antalya yı Antalya yapan değerleri, kent kültürümüzü ve kimliğimizi ele alacağız

2012 yılında, Antalya yı Antalya yapan değerleri, kent kültürümüzü ve kimliğimizi ele alacağız 2012 yılında, Antalya yı Antalya yapan değerleri, kent kültürümüzü ve kimliğimizi ele alacağız Çetin Osman BUDAK ATSO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Ocak ayında Türkiye nin Kıbrıs davası

Detaylı

CEYHAN TİCARET ODASI. Faaliyet Raporu. www.ceyhanto.org.tr

CEYHAN TİCARET ODASI. Faaliyet Raporu. www.ceyhanto.org.tr CEYHAN TİCARET ODASI Faaliyet Raporu 2011 www.ceyhanto.org.tr CEYHAN TİCARET ODASI 2011 Faaliyet Raporu Hazırlayan: Sinem Tutku AKTUĞ Ceyhan / 2012 Tasarım ve Baskı: Truva Reklam Matbaacılık Yayıncılık

Detaylı

Ömer Faruk OFLUOĞLU RTSO Yön. Kur. Bşk.

Ömer Faruk OFLUOĞLU RTSO Yön. Kur. Bşk. SUNUŞ Geçmişi yüz yıl öncesine dayanan Rize Ticaret ve Sanayi Odası kurulduğu günden bugüne üstlendiği görev sorumlulukları üstün başarıyla gerçekleştirerek belirlemiş olduğu misyonu, vizyonu ve kalite

Detaylı

Yaptıklarımızı asla kafi göremeyiz. Daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyet ve azmindeyiz.

Yaptıklarımızı asla kafi göremeyiz. Daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyet ve azmindeyiz. Yaptıklarımızı asla kafi göremeyiz. Daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyet ve azmindeyiz. Bingöl Yatırım Destek Ofisi Telefon : +90 (426) 213 57 55 Fax : +90 (426) 213 57 56 E-Mail : bingolydo@fka.gov.tr

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ HABER MERKEZİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ HABER MERKEZİ S1 / KAMPÜS S5 / BİLİM S9 / KÜLTÜR-SANAT S12 / SPOR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ HABER MERKEZİ YAYINDA e-bülten OCAK 2013, Sayı 1 Çukurova Üniversitesi Haber Merkezi (ÇÜHM) çalışma hayatına başladı. Çukurova

Detaylı

SUNUŞ. Mustafa BÜYÜK Adana Valisi Yönetim Kurulu Başkanı

SUNUŞ. Mustafa BÜYÜK Adana Valisi Yönetim Kurulu Başkanı FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER 2. KURUMSAL BİLGİLER 2.1. TEŞKİLAT YAPISI 2.2. FİZİKSEL YAPI 2.3. İNSAN KAYNAKLARI 2.4. BİLGİ ve TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 2.5. SUNULAN HİZMETLER 2.6. YÖNETİM ve

Detaylı

MÜHENDİSİN YEMİNİ TMMOB ÝNÞAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI DÝYARBAKIR ÞUBESÝ 20. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU 2012-2014

MÜHENDİSİN YEMİNİ TMMOB ÝNÞAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI DÝYARBAKIR ÞUBESÝ 20. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU 2012-2014 TMMOB ÝNÞAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI DÝYARBAKIR ÞUBESÝ 20. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU 2012-2014 MÜHENDİSİN YEMİNİ Bana verilen mühendislik unvanına daima layık olmaya, onun bana sağladığı yetki ve yüklediği sorumluluğu

Detaylı

kobigündem Yüreklere okul açıldı Genç girişimci adayları kolları sıvadı yeni yönetimi gümbür gümbür ASTAŞ Isıl İşlem in yatırımları durmuyor

kobigündem Yüreklere okul açıldı Genç girişimci adayları kolları sıvadı yeni yönetimi gümbür gümbür ASTAŞ Isıl İşlem in yatırımları durmuyor kobigündem Gündem Oluşturur A Y L I K İ Ş D Ü N Y A S I D E R G İ S İ YIL: 2 SAYI: 8 TEMMUZ-AĞUSTOS 2011 Adana Valisi İLHAN ATIŞ Adana Metal Sanayi Sitesi Başkanı CENGİZ ERDOĞANOĞLU KOSGEB Adana Hizmet

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu BÖLÜM I. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Kurumsal Yönetim İlkelerinin dört ana unsuru olan Eşitlik, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik ve Sorumluluk kavramlarını benimseyen Şirketimiz, söz konusu

Detaylı

Şifanın toprakları konuklarını bekliyor

Şifanın toprakları konuklarını bekliyor www.bebka.org.tr Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Üç Ayda Bir Yayınlanır Yıl 3 Sayı 10 Nisan- Mayıs - Haziran 2014 Şifanın toprakları konuklarını bekliyor GÜÇLENEREK YOLA DEVAM BEBKA yı ziyaret

Detaylı

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3.

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3. 1 2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 5 2-DURUM ANALİZİ... 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 7 2.2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ... 8 2.3.KURULUŞUN

Detaylı

1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ

1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ GİRİŞ: 1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ a. Dünya Ekonomisinde 2006 Yılı Öngörüleri 2004 yılında yüzde 2,5 büyüyen ve en önemli ticaret ortağımız olan AB ekonomisinin, 2005 yılında

Detaylı

Vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalık, yüksek uygarlık, hür düşünce ve hür yaşayış istiyor.

Vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalık, yüksek uygarlık, hür düşünce ve hür yaşayış istiyor. 2 Vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalık, yüksek uygarlık, hür düşünce ve hür yaşayış istiyor. 3 YÖNETİM KURULU BAŞKAN SUNUŞU OKA bütün organlarıyla, başta Yönetim Kurulumuz ve

Detaylı

ŞUBELERİMİZDEN. katıldı. Gelenek- sel Başak Balomuz 16 Şubat 2008 tarihinde Göynük Quin Elizabeth Hotel de 600 ü aşkın meslektaşımız

ŞUBELERİMİZDEN. katıldı. Gelenek- sel Başak Balomuz 16 Şubat 2008 tarihinde Göynük Quin Elizabeth Hotel de 600 ü aşkın meslektaşımız 32 ADANA Demokratik kitle örgütlerince 2 Şubat 2008 de Atatürk Parkı önünde gerçekleştiri- len türban karşıtı eyleme ZMO Adana Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Selma KI- RANÇEŞME ve üyelerimiz katılarak destek

Detaylı

Sunuş. Dr. H. Mustafa PALANCIOĞLU Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreter

Sunuş. Dr. H. Mustafa PALANCIOĞLU Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreter 1 Sunuş Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Kurumsal Yönetim Birimi (KYB) kendi içinde Halkla İlişkiler, İdari İşler, Bilgi İşlem, Muhasebe fonksiyonlarının bir araya gelmesinden oluşmaktadır. Yönetsel anlamdaki

Detaylı

14 14 raporu raporu eport eport 14

14 14 raporu raporu eport eport 14 faaliyet raporu 14 IÇINDEKILER TSPB Birlik Organizasyon Yapısı Yönetim Kurulu Denetleme Kurulu Disiplin Komitesi Birlik Üst Yönetimi Birim Müdürleri Çalışanlarımız 2014 e Bakış Sermaye Piyasasını Geliştirme

Detaylı

N Z P. NTO Başkanı Mehmet ÖZYURT Nizip Adına Bir İlke Daha İmza Attı. Y l: Eylül 2013 Say : 12

N Z P. NTO Başkanı Mehmet ÖZYURT Nizip Adına Bir İlke Daha İmza Attı. Y l: Eylül 2013 Say : 12 N Z P T CARET ODASI Y l: Eylül 2013 Say : 12 Nizip Ticaret Odas Üyelerine Yönelik Ücretsiz Yay n d r NTO Başkanı Mehmet ÖZYURT Nizip Adına Bir İlke Daha İmza Attı Nizip Ticaret Odası nda Meslek Komitesi

Detaylı

Afyonkarahisar FAALİYET Chamber of Commerce RAPORU and Industry. Afyonkarahisar Chamber SANAYİ of Commerce ODASI and Industry

Afyonkarahisar FAALİYET Chamber of Commerce RAPORU and Industry. Afyonkarahisar Chamber SANAYİ of Commerce ODASI and Industry Afyonkarahisar Chamber of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber of Commerce and Industry Afyonkarahisar

Detaylı

MÜHENDİSLERİ ODASI XIV. OLAĞAN GENEL

MÜHENDİSLERİ ODASI XIV. OLAĞAN GENEL JFMO Köşesi JFMO HABERLER TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI XIV. OLAĞAN GENEL KURULU VE SEÇİMLERİ YAPILDI TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası XIV. Olağan Genel Kurulu 14 Nisan 2012 tarihinde Ankara da Devlet

Detaylı

İngiliz Ticaret Odası ndan işbirliği teklifi

İngiliz Ticaret Odası ndan işbirliği teklifi GÜNDEM ODALAR VE BORSALARDAN HABERLER 102 TOBB ÜYELERİ HABERLER, GELİŞMELER VE GÖRÜŞLER İngiliz Ticaret Odası ndan işbirliği teklifi Konya Ticaret Borsası nı (KTB) ziyaret eden Türkiye deki İngiliz Ticaret

Detaylı