ADANA GÜÇ BİRLİĞİ VAKFI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADANA GÜÇ BİRLİĞİ VAKFI"

Transkript

1 ADANA GÜÇ BİRLİĞİ VAKFI ADANA GÜÇBĠRLĠĞĠ VAKFI DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU Vakıf Senedimizin 16. ve 17. maddeleri uyarınca 2010 yılı Mart ayı içinde Mütevelli Heyet toplantısı yapılacaktır. Yönetim Kurulu 2010 yılı Mütevelli Heyeti toplantısının 30 Mart 2010 Salı günü ve çoğunluk sağlanamadığı takdirde 31 Mart 2010 Çarşamba günü saat da Seyhan Oteli nde yapılmasını kararlaştırmıştır dönemi içinde Vakfımız Yönetim Kurulu adına hazırlanan faaliyet raporu aşağıdaki başlıklar altında toplanmıştır: 1. Sağlık Kurulu Çalışmaları 2. Ekonomi Kurulu Çalışmaları 3. Sosyal ve Kültürel Çalışmalar 4. Güç Birliği Oluşturma Çalışmaları 5. İdari ve Mali Yapılanma Çalışmaları 1. Sağlık Kurulu ÇalıĢmaları Adana Güçbirliği Vakfı, Sosyal Güvenlik Yasası ve özel olarak da "Sağlıkta Dönüşüm Reformu" ile bağlantılı olarak Adana'nın sağlık perspektifini değerlendirmek üzere Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Başkent Üniversitesi Adana Hastanesi, Türk Tabipleri Birliği Adana Şubesi ve Özel Yataklı Tedavi Kurumları katkıları ile bir çalışma yapmıştır. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Figen Doran başkanlığında oluşan Sağlık Kurulu nda Adana Tabipler Odasını temsilen Dr. Gülşah Seydaoğlu, Doç. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, Dr. Rıza Mete, Başkent Üniversitesi Adana Hastanesi Koordinatörü Dr. Turgut Noyan, Özel Yataklı Tedavi Kurumu Yetkilisi Dr. Kemal Atilla nın ve Adana Güç Birliği Vakfını temsilen Prof. Dr. A. Hamit Serbest ve Prof. Dr. Halime Paksoy görev yapmıştır. Kurul 15 Nisan 2008, 22 Nisan 2008, 9 Mayıs 2008, 21 Mayıs 2008, 25 Temmuz 2008, 5 Ağustos 2008, 16 Eylül 2008, 8 Ekim 2008 tarihlerinde sekiz kez toplantı yapmıştır. "Sağlıkta Dönüşüm" programının önümüzdeki dönemde hizmet alan ve hizmet veren ile söz konusu sektöre yatırım yapmayı düşünebilecek sermaye sahibi Adanalılar açısından Adana'yı nasıl etkileyeceği konusunun her yönüyle irdelenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla, bölgedeki sağlık sektörünün gelişimi ile ilgili 2008 ve 2009 yıllarında aşağıda belirtilen tarihlerde programda gösterilen içerikteki Sağlık Sektöründeki Son GeliĢmeler ve Adana Konferansları düzenlenmiştir: a) Sağlık Sektörü ve Adana (Seyhan Oteli Toplantı Salonu, 7 Kasım 2008) Moderatör ve KonuĢmacılar: Prof. Dr. A. Hamit Serbest

2 Prof. Dr. Figen Doran Ç.Ü. Tıp Fakültesi Dekanı Dr. Çağlar Çatak, Adana İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Rıza Mete, Adana Tabipler Odası Başkanı Dr. Turgut Noyan, Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Koordinatörü Dr. Kemal Attila, Özel Sağlık Kurumları Temsilcisi b) Adana'da YaĢayanlar Sağlığı Nasıl Görüyor? (Ç.Ü. Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi, Hipokrat Salonu, 29 Nisan 2009) Moderatör ve KonuĢmacılar: Dr. Kemal Attila Dr. Aytekin Kemik, Adana İl Sağlık Müdürü Av. Bülent Maraklı, Adana Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği Başkanı, Sivil Toplum, Hekim-Hasta ĠliĢkisi, Hasta Güvenliği Op. Dr. Rıza Mete, Adana Tabipler Odası Başkanı, Adana da Hekim Gözüyle Sağlığa BakıĢ Nuriye Kabukçu, Ç.Ü. Balcalı Hastanesi Başhemşiresi ve Hemşirelik Hizmetleri Müdürü, Sağlıkta DönüĢüm Projesi Kapsamında Adana Halkı Sağlığı Nasıl Görüyor? Zafer Ziya Demircan, Çukurova Medikalciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, Sağlıkta DönüĢüm Projesi Kapsamında Sağlık Hizmetleri Ve Yatırımlar Hulki Muradi, Özel Sigorta Şirketleri Temsilcisi c) Aile Hekimliği Sistemi (Başkent Üniversitesi Hastanesi, Kışla Sağlık Yerleşkesi, 13 Mayıs 2009) Moderatör ve KonuĢmacılar: Prof. Dr. Figen Doran Dr. Aytekin Kemik, Adana İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Ekşi, Adana Tabipler Odası Pratisyen Hekim Komisyon Başkanı Burhanettin Bulut, Adana Eczacılar Odası Başkanı Dr. Sadun Bölükbaşı, Aile Hekimi Doç. Dr. Ferdi Tanır, Ç.Ü. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Öğretim Üyesi d) Adana nın Sağlık Potansiyeli (Seyhan Oteli Toplantı Salonu, 27 Mayıs 2009) Moderatör ve KonuĢmacılar: Prof. Dr. A. Hamit SERBEST Hüseyin ÇELİK, Acıbadem Adana Hastanesi Doç. Dr. Sedat Yıldırım, Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Doç. Dr. Tarık Nursal, BSK METROPARK Hastanesi Doç. Dr. Murat Gündüz, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi

3 Dr. S. Haluk UYGUR, Özel Ortopedia Hastanesi Nesrin GÖÇHAN, TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Bu çalışmaların devamında Adana da sağlık sektörü kümelenme çalışmalarına başlamak gerekiyordu ama henüz yapamadık. Yakın zamanda özel ve kamu hastaneleri ile turizmcilerin de bulunduğu Sağlık Turizmi Derneği kurulmuş olmasından büyük mutluluk duyduk. Bazı bilinçli özel hastanelerin kendi çabalarıyla yurt dışındaki sağlık kuruluşları ile anlaşma yaptıkları ve hasta transferini başlattıkları bilinmektedir. Ancak, bölgede benzer çalışmaları yapmak isteyen hastaneler aynı pazarda birbirleri ile rekabet etmek zorunda kalmaktadırlar ve bunu da büyük oranda fiyatlarda indirim ile gerçekleştirebilmektedirler. Halbuki hasta bu bölgeye gelene kadar tüm çalışmaların birlikte yapılması, hasta geldikten sonra bölge hastanelerinin hizmet kalitesi yönünden birbirleriyle rekabet etmeleri daha doğru olacaktır. Bu ise kümeleşme ve rekabet öncesi ortaklık kültürünü özümsemekle mümkün olacaktır. Sağlık Turizmi Derneği nin sektör için bir strateji belirlenmesi ve buna bağlı bir yol haritası hazırlanması konusunda gerekli liderliği yapacağına inanıyoruz. Bu konuda Vakfımız da her türlü desteği vermeye hazırdır. 2. Ekonomi Kurulu ÇalıĢmaları Adananın sosyo-ekonomik durumunu görmek için mevcut resmi ve/veya açıklanmış verilerden yararlanılarak ilgili kurumların temsilcileri ile ortak çalışmalar yapılmıştır. Dr. Koral Çepni başkanlığında oluşturulan Kurulda Prof. Dr. Mahir Fisunoğlu, Prof. Dr. A. Hamit Serbest, Beyna Turgut (CTO), Başak Aktakas (Ç.Ü), Prof. Dr. Necat Ören(Ç.Ü), Kenan Boyacı (ATB), Cenk Kadeş (ATO), Lütfi Doğan (TÜİK), Can Erdoğan (TÜİK), Seren Batıbay (ADASO) görev yapmıştır. Çalışmalara Çukurova Kalkınma Ajansı adına Uzman Ertan Zibel de katılmıştır. Toplanacak verilerin Komisyon tarafından yorumlanması ve yorumların geçmiş ile bugünün karşılaştırılmasına fırsat verecek ve geleceğe nasıl bakılabileceğini ifade etmeye yarayacak biçimde olmasına çalışılmıştır. Üç, altı ve oniki aylık dönemlerle hazırlanmasına çalışılan raporda şu verilerin kullanılabileceği belirlenmiştir: Adana içerisindeki banka mevduat dağılımları, Açılıp kapanan şirketlerin sektörel ayrımları, İşsizlik durumu ve Adana nüfusunun çalışmaya katkı oranı, Doğrudan yatırımlar ve kamu yatırımları, yatırım teşvikleri, dış ticaret rakamları, Vergi Gelirleri, GSYİH hesaplamaları, Lojistik açıdan taşınan yüklerin çeşidi, Demiryolu ile taşınan yükler, İnşaat sektörü ve Sabit Sermaye Yatırımları, Protesto Edilen Senetler, Kapasite Kullanım Oranları, Elektrik Tüketimi, ADASO Üye Sayısı, Vergi Gelirleri, Vergi Tahakkuk/Tahsilat, AGV nin bu raporla hedeflediği; Adananın sorunları hakkında Adanalının kendisinin fikir bildirmesi ve Adana ya olumlu katkı sağlayacağı iddia edilen her türlü yeniliğin gerçekten bu katkıyı sağlayıp sağlamadığını Adanalıya işaret edebilmekti. Ekonomi Kurulu 19 Ağustos 2008, 9 Eylül 2008, 23 Eylül 2008, 19 Kasım 2008, 03 Aralık 2008, 26 Aralık 2008, 22 Ocak 2009, 30 Ocak 2009, 4 Şubat 2009, 17 Şubat 2009, 15 Nisan 2009 ve 29 Nisan 2009 tarihlerinde 12 kez toplanmıştır. Adana Ticaret Odası, Adana Ticaret Borsası ve Adana Sanayi Odası bu toplantılara ev sahipliği yapmış ama çalışmaların sürekliliğini sağlamak mümkün olmamıştır. Sürekliliğin sağlanması için çalışmanın bir proje formatında Çukurova Kalkınma Ajansı desteğiyle sürdürülmesi için 2009 Mart Dönemi Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı na sunulmak

4 üzere hazırlanan Adana nın Sosyo-Ekonomik Göstergelerinin İzlenmesi, Kurumsal Kültürle Bilimsel Kalkınma Modeli Oluşturma Projesi ATO ve ADASO nun ortak olmayı kabul etmemeleri nedeniyle sunulamamıştır. Ancak, Mayıs 2009 tarihinden itibaren Adana Ticaret Odası Aylık Ekonomi Bülteni yayınlamaya başlamıştır. Bu bülten Vakfımızın Odalarımızla birlikte yapmak istediği çalışmanın bazı yönlerini kapsamaktadır. ATO nun böyle bir çalışmasına ilham kaynağı olmuş olabiliriz, ancak çok önemli ve zor bir görevi yerine getirdiklerini belirtir emeği geçenleri kutlarız. 3. Ekonomik ve Kültürel ÇalıĢmalar a) 29 Nisan 2008 tarihinde Çukurova Üniversitesi, Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Borsası ile birlikte Dünyadaki Son Ekonomik GeliĢmeler ve Adana'ya Yansımaları konulu konferans düzenledik. Konferansa Denizbank Baş Ekonomisti Doç. Dr. Saruhan Özel ve Çukurova Üniversitesi, İ.İ.B.F. İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mahir Fisunoğlu konuşmacı olarak katılmıştır. ADSĠAD, AGĠAD, Adana Çiftçiler Birliği, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti, ÇUGĠAD, ĠġKAD, OSĠAD, Adana ÜSAM da konferansı desteklemişlerdir. Bu Konferansın düzenlenmesinde gerek düzenleyen gerekse destekleyen kuruluşlar olarak Adana için özlenen bir birliktelik tablosu oluşturulmuştur. b) Basında Adana Hava Limanı hakkında yer alan haberler nedeniyle, somut verilere dayalı bir değerlendirme yapmak amacıyla konunun teknik yönü ile ilgili olan TMMOB (Türk Mimar ve Mühendisler Odaları Birliği) bünyesindeki Meslek Odaları ve Adana kamuoyunda kanaat önderliği yapma konumunda olan Odalar ve Sivil Toplum Kuruluşları ile ortak çalışma yapılmıştır. Adana Havaalanı Raporu ; Adana Tabip Odası, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti, ĠnĢaat Mühendisleri Odası Adana ġubesi, Mimarlar Odası Adana ġubesi, Harita Mühendisleri Odası Adana ġubesi, Ziraat Mühendisleri Odası Adana ġubesi, Jeoloji Mühendisleri Odası Adana ġubesi, Peyzaj Mimarları Odası Odası Adana ġubesi, ġehir Plancıları Odası Adana ġubesi, AGĠAD, ADSĠAD, ĠġKAD, ÇUGĠAD, ÇağdaĢ YaĢamı Destekleme Derneği ile birlikte Vakfımız tarafından hazırlanmıştır. Rapor, 16 Ekim 2008 tarihinde ilgili kuruluşlarla birlikte düzenlediğimiz basın toplantısı ile kamuoyuyla paylaşılmıştır. c) Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ü ölümünün 70. yılında devrimleri ile anmak için Adana Güç Birliği Vakfı olarak Ölümünün 70. Yılında Devrimleri ile Atatürk ü Anmak konulu bir fotoğraf ve kıyafet sergisi düzenlenmiştir. Atatürk ün bu ülkenin kuruluşunda neleri başardığını doğru anlayabilmek için yapılanları o günlerin koşulları içinde değerlendirmek gerektiği düşüncesiyle sergide Atatürk devrimleri konularına göre gruplanmış ve konu ile ilgili fotoğraflarla sunulmuştur. Adana Valiliği Kültür Sanat Merkezi (Eski Kız Lisesi) binasında Kasım 2008 tarihleri arasında sergi ziyarete açık tutulmuştur. Sergide kullanılan fotoğraflar Dr. Haluk Uygur un özel koleksiyonundan alınmıştır. Serginin organizasyonu Adana Güç Birliği Vakfı adına Jüpiter Halkla İlişkiler Tanıtım ve Organizasyon Ltd. Şti. tarafından yapılmıştır. d) Adana da Yüzme Sporunun tarihi ile gelişimini ve Manş Denizini geçen ilk Türk Sporcusu Erdal Acet in Yaşam Öyküsünü anlatan Kültür Bakanlığı nın destekleriyle gerçekleştirilen ERDAL'IN KANALI adlı belgesel filmin galası Vakfımız tarafından 22 Mart 2010 günü Adana Seyhan Otelde yapılmıştır. Toplantıya sponsorluk yapan Seyhan Oteli, ADSİAD, AGİAD, ÇUGİAD ve BÜROSAN a teşekkür ederiz.

5 1950 lerden 1970 lerin ortalarına kadar, Adanalı yüzücülerin Türkiye de bir çok rekor kırdığı bilinmektedir. Yüzme sporunun gelişmesine ön ayak olan kişilerin başında Adana Belediye Başkanı Turhan Cemal Beriker gelmekte ve 1938 yılında başlattığı yüzme havuzu vefatından sonra tamamlanarak 1940 ta hizmete açılmıştır. Daha sonra Mahmut ve Halil Dalhan kardeşler ile Muharrem Gülergin in çok önemli katkılar yaptığı ve birçok genç rekortmen yetiştirdikleri biliniyor. Adana dan çıkıp Türkiye yüzme tarihine adlarını yazdıranlar arasında Şükrü Ağcaoğlu, Erdal ve Mustafa Acet, Ayhan Karataş, Ahmet Gökbuket, Mehmet Dilmaç, Önder Yol, Recai Çevik, Faruk Morkal, Olcay Aybars, Nevzat Sanrı, Ahmet Bozdoğan, Çetin Canbolat, Ünsal Fikirci sayılabilir. Sadece erkeklerde değil; Münire Taylan, Gülşen Koşkun ve yine Manş'ı da geçen Nesrin Olgun Aslan gibi bayan şampiyonlar da çıkmıştı. Erdal Acet 1976 da Manş Denizi'ni 9 saat 2 dakikada geçerek, tüm zamanların en iyi derecesini yapmıştır, halen tüm zamanların en iyi 10 derecesinden biridir. Murat Ayman tarafından hazırlanan Erdal ın Kanalı belgeseli bu gurur verici döneme ışık tutmakta ve bütün bu gençlerin başarısının altında yatan nedenleri de göstermektedir. 22 Mart 2010 günü yapılan toplantıya Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Sayın Yard. Doç. Dr. Ahmet Bozdoğan da katılmıştır yılında Adana da doğan tüm öğrenimini Adana da tamamlayan Ahmet Bozdoğan kırdığı rekorlarla Türk Spor Tarihine geçti ve Altın Çocuk, Platin Çocuk ve Rekor Makinesi gibi isimlerle adlandırıldı. 100 e yakın Türkiye rekoruna sahip Bozdoğan, Dünya Şampiyonası, Akdeniz Oyunları ve Balkan Şampiyonaları nda aralıksız 12 yıl süreyle Türkiye yi başarıyla temsil etmiş birçok uluslararası müsabakalarda da birinci olmuştur. Vakfımız, bölgemiz insanlarının geçmiş başarılarıyla gurur duymakla birlikte benzer başarıların tekrarlanabilmesi için de arayışlara girilmesi gerektiğine inanmaktadır. Bu konuda Türkiye Yüzme Federasyonunun da gerekli desteği vereceğine inanıyoruz. 4. Güç Birliği OluĢturma ÇalıĢmaları ADSİAD, AGV, AGİAD, ÇUGİAD, DASİFED ve İŞKAD yetkilileri Adana için güç birliği yapmak amacıyla 21 Ocak 2009 tarihinde Seyhan Otelinde toplanmışlar ve bu birlikteliğe süreklilik kazandırmak için Güç Birliği Platformu oluşturmuşlardır. Güç Birliği Platformunun diğer STK ların katılımı ile genişletilebileceğine karar verildi. STK ların birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeleri doğrultusunda görüş birliğine varılmış; böylece güç birliği oluşturarak bölgesel sorunların anlatılmasında Adana kamuoyunun sesi olarak hareket etmenin Adana nın ortak çıkarları açısından daha doğru olacağına karar verilmiştir. 21 Ocak 2009 tarihli toplantıya ADSİAD ı temsilen Cahit Sınmaz (Başkan), Oktay Vurankaya (Başkan Vekili, Barış Avcı (Genel Sekreter), AGĠAD ı temsilen Mehmet Işıkay (Başkan), Ümit Onatça (Başkan Yardımcısı), Tamer Gülcan (Genel Sekreter), AGV yi temsilen Prof. Dr. Hamit Serbest (Başkan), Prof. Dr. Halime Paksoy (Genel Sekreter), ÇUGĠAD ı temsilen Barış Rişvanoğlu (Başkan), Edip Güçlü (Başkan Yardımcısı), DASĠFED adına Süleyman Onatça (Başkan), ĠġKAD adına Ferdane Bayıldıran (Başkan), Ülkü Ekiz (Genel Sekreter) katılmışlardır. 4 ġubat 2009 tarihinde Seyhan Oteli nde yapılan ikinci toplantıya ADSĠAD adına Cahit Sınmaz (Başkan), Oktay Vurankaya (Başkan Vekili), Barış Avcı (Genel Sekreter), AGĠAD adına Mehmet Işıkay (Başkan), Tamer Gülcan (Genel Sekreter), Erkan Ateşler (Yönetim Kurulu Üyesi), AGV adına Prof. Dr. Hamit Serbest (Başkan), Prof. Dr. Halime Paksoy (Genel Sekreter), Mustafa Öncül (Yönetim Kurulu Yedek Üyesi), ÇUGĠAD adına Barış

6 Rişvanoğlu (Başkan), Edip Güçlü (Başkan Yardımcısı), DASĠFED adına Süleyman Onatça (Başkan), ĠġKAD adına Ferdane Bayıldıran (Başkan), Ülkü Ekiz (Genel Sekreter) katılmıştır. Toplantıda Platform olarak 29 Mart 2009 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesinde yerel seçim toplantıları yapılmasına karar verildi. Son iki seçim sonuçlarına göre AKP, CHP ve MHP den Büyükşehir Belediye Başkanlıklarına aday olan siyasetçilerin ayrı ayrı davet edilerek Adana ya ilişkin projelerinin dinlenmesinin uygun olacağına, kentimizin sorunlarının ve taleplerimizin yer aldığı konuların belirtildiği bir dosya hazırlanarak katılan adaylara takdim edilmesine, toplantılar sonrasında sonuç bildirgesi hazırlanarak sorunların ve taleplerin takipçisi olunmasına karar verildi. Toplantıların saatleri arasında Seyhan Otel de yapılması, başkan adaylarına 60 veya 40 dk. süre verilerek projelerini ve kentimiz için yapacakları çalışmalar hakkında bilgi vermeleri ve ardından soru cevap kısmına geçilmesi, soruların yazılı olarak alınıp başkan adaylarına iletilmesi, toplantıya platform üyesi kuruluşların üyeleri ve verilecek olan kontenjan dahilinde katılımcının sağlanması uygun görüldü. Bu süreçte Platformun genişletilmesi çalışmaları sonucunda Adana Yerel Yönetimler Güç Birliği Platformu adıyla üyeleri kurum adına göre alfabetik sırada verilmiş olan: Adana Barosu, Adana Çiftçiler Birliği, Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Adana Genç ĠĢ Adamları Derneği (AGĠAD), Adana Güç Birliği Vakfı (AGV), Adana ĠĢ Kadınları Derneği (ĠġKAD), Adana Sanayici ve ĠĢ Adamları Derneği (ADSĠAD), Adana Sanayi Odası (ADASO), Adana Tabip Odası BaĢkanı, Adana Ticaret Borsası (ATB), Adana Ticaret Odası (ATO), Çukurova Gazeteciler Cemiyeti, Çukurova Genç ĠĢ Adamları Derneği (ÇUGĠAD), Doğu Akdeniz Sanayici ve ĠĢadamları Federasyonu Derneği (DASĠFED), Müstakil Sanayici ve ĠĢ Adamları Derneği (MÜSĠAD) Adana ġubesi birliktelik oluşturuldu. İlk basın duyurusunu Platform başkanları Av. Aziz Erbek, Behçet Homurlu, Kazım Barışık, Mehmet Işıkay, Prof. Dr. A. Hamit Serbest, Ferdane Bayıldıran, Cahit Sınmaz, Ümit Özgümüş, Dr. Rıza Mete, Muammer Çalışkan, Şaban Baş, Cafer Esendemir, Barış Rişvanoğlu, Süleyman Onatça, Bilal Nadir Gök imzasıyla 18 Şubat 2009 tarihinde yayınlayan Adana Yerel Yönetimler Güç Birliği Platformu, toplumsal sorumluluk anlayışı gereğince, Adana kamuoyunun görüşlerinin ve bölgesel sorunların seslendirilmesinde aracılık yapmak istediğini, herhangi bir kişi veya partinin yandaşı olmadığını, her siyasi görüşe ve adaya eşit mesafede olduğunu ve tüm çalışmaları bu anlayış çerçevesinde yürüteceğini bildirmiştir. Aynı bildiride Adana Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının konuşmacı olarak katılacakları toplantıların düzenleneceği tarihler ve toplantı formatı duyurulmuştur. Adalet ve Kalkınma Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Bilici nin katılamamasından dolayı ilk toplantı gerçekleştirilemedi. Ancak, 4 Mart 2009 tarihinde CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özgümüş ün ve 11 Mart 2009 tarihinde de Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve MHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aytaç Durak ın konuşmacı olarak katıldığı toplantılar yapılmıştır. Seçimler sonrasında 1 Mayıs 2009 tarihinde yayınlanan bildiri ile Güç Birliği Platformu olarak, seçilen başkanlarımız kutlandı ve başarılar dilendi. Toplumsal sorumluluk anlayışımız gereğince; belediye başkanlarımızın çalışmalarına her konuda yardımcı olacağımızı ve bu amaçla Adana kamuoyunun görüşlerinin ve bölgesel sorunların dile getirilmesinde katkı yapmaya devam edeceğimiz de bildirildi. Adana Yerel Yönetimler Güç Birliği Platformu 26 Mayıs 2009 tarihli toplantısında

7 Her siyasi görüşe eşit mesafede olduğunu, siyasi bir amaç gütmediğini, tüm çalışmaları bu anlayış çerçevesinde yürüteceğine Adana nın sosyal, kültürel ve ekonomik yönden gelişmesi amacıyla somut projeler çerçevesinde işbirliği yapılmasına Yapılacak çalışmaların özelliğine göre başka kuruluşların da Platforma davet edilebileceğine Her kuruluşun Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilen kişilerden oluşan Temsilciler Kurulu nun hangi çalışmaların yapabileceğini belirlemesine karar verildi. Platform 29 Haziran 2009, 15 Temmuz 2009, 28 Temmuz 2009, 11 Ağustos 2009, 08 Ocak 2010 tarihlerinde yaptığı toplantılarda Adana için planlanmış ve yürütülmekte olan çalışmalardan henüz tamamlanmamış veya tıkanmış olanlar için bir an önce tamamlatılması amacıyla birlikte girişimlerde bulunulmasına ve ilk olarak Adana Havalimanı konusunun ele alınmasına karar verildi. 16 Ocak 2010 tarihinde Adana Valisi İlhan Atış ın başkanlığında ve Adana Milletvekillerimiz KürĢat ATILGAN, FatoĢ Zopcuk GÜRKAN, Prof. Dr. Vahit KĠRĠġÇĠ, Ali KÜÇÜKAYDIN, Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR ın katılımı ile yapılan toplantıda DHMİ (Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü) ve DLH (Demiryollar Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü) Genel Müdürlerinin ziyaret edilmesine karar verildi. 21 OCAK 2010 Adana Valisi İlhan Atış ın başkanlığında ve Adana Milletvekillerimiz KürĢat ATILGAN, FatoĢ Zopçuk GÜRKAN, Prof. Dr. Vahit KĠRĠġÇĠ, Mustafa Vural ile Platform kuruluşlarının Başkanları DHMİ Genel Müdürü Orhan Birdal ve DLH Genel Müdürü Ahmet Arslan ile görüşmüştür. Aynı gün akşam Platform üyelerinden Ankara da bulunanlar Adana Valisi İlhan Atış ın başkanlığında Milletvekillerimizden Prof. Dr. Gaye Erbatur, Prof. Dr. Vahit KiriĢçi, Hulusi Güvel, Ali Küçükaydın, KürĢat Atılgan ve Mustafa Vural ile yaptığı yemekli toplantıda görüşmelerle ilgili durum değerlendirmesi yapmıştır. 30 Ocak 2010 günü Adana Valisi İlhan ATIŞ ın başkanlığında Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR, Prof. Dr. Vahit KİRİŞÇİ, Ali KÜÇÜKAYDIN, Fatoş Zopçuk GÜRKAN, Mustafa VARLI nın katılımıyla Adana da yapılan değerlendirme toplantısında DHMİ ve DLH Genel Müdürlerinin Adana ya davet edilerek konunun yerinde görüşülmesinden sonra Ulaştırma Bakanı nın ziyaret edilmesinin uygun olacağına karar verildi. Büyükşehir belediye başkanının mutlaka bu konuya sahip çıkması gerektiği ve Adana adına bütünlük sağlanması gerektiği vurgulanmıştır. Şubat ayının ilk yarısında konu yerel basında tartışılmaya başlamış ve Başkanı Durak, Vali nin başkanlığında gerçekleştirilen Güçbirliği Platformu toplantılarına bilerek ve isteyerek katılmadığını, şehrin meselelerinin tartışılacağı güç merkezlerinin İl Genel Meclisi, Büyükşehir ve İlçe Belediye Meclisleri ile bunların hepsini de içine alan Kent Konseyi olduğu ve Adana'da yeni güç odaklarına ihtiyaç olmadığını bildirdi. Ne yazık ki, bu spekülasyonlar sırasında gereksiz bir beklemeye girmiş olduğumuz görülmüştür. Bakanlar Kurulu nun 27 Mart 2010 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan kararı ile Çukurova Bölgesel Havaalanı Projesinin gerçekleştirilmesi için Tarsus Kargılı mevkiindeki arazilerin acele kamulaştırılması için Ulaştırma Bakanlığı DLH Genel Müdürlüğü görevlendirilmiştir. Bölgemizin yararına uygun çözüm üretilmesi konusunda bundan sonra yapılabilecekleri görüşmek üzere 3 Nisan 2010 Cumartesi günü Platform Adana da yapacağı toplantıya tüm Adana milletvekilleri davet edilmiştir.

8 5. Ġdari ve Mali Yapılanma ÇalıĢmaları 05 Mart 2008 tarihli Genel Kurul da bize verilen görev çerçevesinde; Yönetim ve Denetim Kurulları asil ve yedek üyeleri olarak dönemini kapsayacak şekilde hazırladığımız Çalışma Programı 07 Mayıs 2008 tarihinde Mütevelli Heyet üyelerimizin görüşlerine sunulup onayları alınarak uygulanmaya başlanmıştır. Ayrıca, üyelerimize Yönetim Grubu adına planlanan çalışmalar hakkında bilgi verilerek AGV hakkındaki görüş ve önerileri alınmıştır. Mütevelli heyet üyelerimizle sağlıklı iletişim kurmak için bu bilgilerin çok önemli olduğu düşünülmektedir. Mütevelli heyet üyesi olan kurumlara Çalışma Planını anlatmak ve görüş ve öneriler almak üzere 30 Haziran 2008 tarihinde Adana Sanayi Odası Meclisi ve 10 Temmuz 2008 tarihinde de Adana Ticaret Odası Meclisi ziyaret edilmiştir. Üye bilgilerinin güncellenmesi için bilgi formu hazırlanarak Yönetim Grubu üyeleri tarafından üyelerimizin güncel bilgileri toplanmıştır. Web sayfası yeniden adresinde erişime açılmıştır. Üyelerimizle iletişimde en ekonomik ve en hızlı yol olan elektronik posta sistemini kullanmak için Elektronik Veri Tabanı kurulmuştur. Vakfımızın yasal adresi Azime Günay İş Merkezi olarak görünmekle birlikte, bizden önce yönetimde bulunan üyelerimizin yaptığı gibi, çalışmaları kendi bürolarımızda yürütüyoruz. Ancak, Vakıf binamız boyatılarak temizlenmiş ve en üst kat tamamen elden geçirilerek Vakıf Merkezi olarak düzenlenmiştir. Vakfımızın sekreterya hizmetleri de uzun süre yönetimdeki üyelerin kendi özel sekreterlerinin yardımı ile yürütülmüş olup 1 Ocak tan itibren Fatoş Koç Şahin sekreter olarak işe alınmıştır. Vakfımızda hizmetli olarak çalışan ve eğitimi itibariyle Vakfın sekreterya hizmetlerini yürütebilecek durumda olmayan Hakan Cıvabaş'ın işine son vermek zorunda kalınmıştır. Bu arada, Hakan Cıvabaş için kıdem ve ihbar tazminat tutarları ile Vakfımızın bir önceki dönemden kalan SSK taksit ödemeleri yapıldı. Vakfımızın sabit geliri Azime Günay İş Merkezindeki bağımsız bölümlerin kira gelirlerinden ibarettir. Kira geliri, yıllık tutarı bir önceki dönemde YTL den 2008 döneminde YTL'ye ve 2009 döneminde de TL ye çıkarılabildi. 3 Mart 2008 ile 30 Mart 2010 tarihleri arasında toplanan toplam kira bedeli TL olmuştur. Ancak, kira bedellerinin hala piyasa rayiçleriyle uyumlu hale getirilememiş olması nedeniyle 11 Ocak 2010 tarihinde Bedri BALTACI ile Ramazan PEKĠN e, 21 Ocak 2010 tarihinde Celal Merin e ve 12 Şubat 2010 tarihinde de Cengiz ÜNAL ve Hasan TÜRKAN a ihtarname çekilmiştir. Bilindiği gibi, Adana Güçbirliği Vakfı nın kira gelirlerinden başka geliri yoktur. Sahibi olduğumuz iş hanını Vakfımıza bağışlayan Azime Günay hanımefendiyi rahmetle ve şükranla anıyoruz. Başka bir geliri olmayan AGV nin maddi olanaklarının iyileştirilmesi gerektiği ve bunun için de üyelerinin desteğine ihtiyacı olduğu açıktır. Bu nedenle, Yönetim Kurulu olarak Mütevelli Heyet üyelerimizden bağıģ talep ettik. Mütevelli Heyet üyelerimizin gönüllü olarak yaptıkları bağışlarla 2008 yılında TL ve 2009 yılında da TL olmak üzere toplam TL katkı sağlanmıştır. Anayasa Mahkemesinin 17/04/2008 tarihli kararı ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 101. Maddesinin 3. Fıkrasında yer alan Vakıflarda üyelik olmaz hükmünün, Anayasa nın 2, 13, ve 33. Maddelerine aykırı olduğundan iptal edildiği öğrenilmiştir. Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile yapılan görüşme sonucunda Vakıf senedinde yer almak kaydıyla Vakıfların da Dernekler gibi üye kaydedebileceği, üyelerinden giriş aidatı ve yıllık aidat alabileceği anlaşılmıştır.

9 Bildiğiniz gibi, Vakfımızın senedi eski mevzuat hükümlerine uygun olacak şekilde hazırlandığı için üyelerden aidat alınması öngörülmemiştir. Ancak, Vakfımızın başka bir gelir kaynağı olmaması nedeniyle aidat toplayamamak bu güne kadar tüm yönetimlere ciddi sorunlar yaratmış ve bu nedenle de Vakfımızın önemli mağduriyetleri olmuştur. Bilindiği gibi, yıllık bağış adı altında Mütevelli Heyet üyelerimizden toplanan katkılarla bu yapının sürdürebilirliğini sağlamak çok zordur. Söz konusu mevzuat değişikliğini Vakfımız senedine yansıtabilmek amacıyla Vakfımızın hukukçu olan Mütevelli Heyet üyelerinden (alfabetik sırada: Muhittin Akı, Mehmet Çağrı Bagatur, Yakup Bulut, Mustafa Çortancıoğlu, Rasime Eşelioğlu, İbrahim Gazioğlu, Zafer Saka, Mutlu Tuncel, Mine Vural) oluşan bir komisyon kurulmuştur. Çıkan öneriler elektronik ortamda üyelerle paylaşılmış ve olası tüzük değişikliğine son şekli verilmiştir. Genel Kurulumuz uygun gördüğü takdirde en kısa sürede Mütevelli Heyetimizin olağanüstü toplantıya davet edilmesi düşünülmektedir. Ancak, Vakıf senedinde değişiklik yapılabilmesi için üyelerimizin üçte ikisinin katılımı ile toplantı yapmamız gerekmektedir. Bu nedenle, üyelerimizin Mütevelli Heyet toplantısına katılmalarını ve katılamayacak olanların Vakıf Mütevelli Heyet üyesi olan bir kişiye vekalet vermelerini sağlamak durumundayız. Hukukçu üyelerimiz tarafından hazırlanan ve Yönetim Kurulumuz tarafından da uygun görülen değişiklikleri bilgi için görüşlerinize en kısa zamanda sunacağız.

NO ADI-SOYADI ÜNVANI KURUMU. 1 Remzi Oğuz YILMAZ Genel Sekreter İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği. İmamoğlu Kaymakamlığı

NO ADI-SOYADI ÜNVANI KURUMU. 1 Remzi Oğuz YILMAZ Genel Sekreter İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği. İmamoğlu Kaymakamlığı KALKINMA KURULU ADANA ÜYELERİ NO ADI-SOYADI ÜNVANI KURUMU 1 Remzi Oğuz YILMAZ Genel Sekreter İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği 2 İsmail Hakkı DEVELİ Kaymakam Seyhan Kaymakamlığı 3 Abdullah DÖLEK Kaymakam

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2012 ADANA SAĞLIK TURĠZMĠ DERNEĞĠ ġubat AYI FAALĠYET RAPORU 1. Sektörel Brifingler, GerçekleĢtirilen Toplantılar ve Bilgilendirmeler Göreve yeni gelmiş olan Çukurova

Detaylı

2012 STRATEJİ VE EYLEM PLANI TOPLANTISI

2012 STRATEJİ VE EYLEM PLANI TOPLANTISI 2012 STRATEJİ VE EYLEM PLANI TOPLANTISI 20 OCAK 2012 Sağlık Turizminin Bakiyesi Dünyada Ciro 100.000.000.000 $ Türkiye de Gelir 1.000.000.000 $ Toplamda 780 Milyon Kişinin Kullandığı Sağlık Turizmi Hizmetlerinde

Detaylı

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Aşağı Nohutlu Mahallesi, Sakarya Caddesi, Açıkgöz Apt Kat:2 Nu:4 Web:www.yozgattb.org.tr Tel: l:(0354)2129677 Fax:(0354)2170164 email: yozgattb@tobb.org.tr GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Borsamızın da Katılımıyla

Detaylı

20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ

20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ 20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ ADANA ŞUBE 10. GENEL KURULUMUZ Şubemiz 10. Olağan Genel Kurulu Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi Toplantı Salonu nda 08-09 Şubat2014 tarihlerinde yapıldı. 13.02.2014

Detaylı

2013 KASIM FAALİYET RAPORU

2013 KASIM FAALİYET RAPORU 2013 KASIM FAALİYET RAPORU www.howtoistanbul.com Tanıtım Toplantısı 12 Kasım 2013 A. Murat Ersoy İstanbul Valiliği'nin, İstanbul Kalkınma Ajansı desteği ile İl Kültür Turizm Müdürlüğü Ortaklığı, TÜRSAB

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

E- BÜLTEN. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi. Tarım Öğretiminin Başlangıcı nın 170. Yıldönümü Kutlandı

E- BÜLTEN. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi. Tarım Öğretiminin Başlangıcı nın 170. Yıldönümü Kutlandı E- BÜLTEN Sayı: 01 Ocak 2016 Telefon : 0224 4534741 Fax : 0224 4534500 E-Mail : bursagmo@gmail.com TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi Bursa Şube Yönetim Kurulu,

Detaylı

www.fto.org.tr Fethiye Meslek Kuruluşları Güçbirliği Eylül ayı toplantısı 4 Eylül Perşembe günü yapıldı. Toplantıda,

www.fto.org.tr Fethiye Meslek Kuruluşları Güçbirliği Eylül ayı toplantısı 4 Eylül Perşembe günü yapıldı. Toplantıda, EYLÜL 2014 SAYI:36 GÜÇBİRLİĞİ`NİN GÜNDEMİ ÖLÜDENİZ`Dİ. Fethiye Meslek Kuruluşları Güçbirliği Eylül ayı toplantısı 4 Eylül Perşembe günü yapıldı. Toplantıda, Ölüdeniz in sorunlarının çözümü için belirlenecek

Detaylı

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2011 FAALİYET RAPORU Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Genel Merkezi tarafından Bingöl ilinden sorumlu Milletvekili

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 7. TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 02 Temmuz 2011 tarihinde, Van da düzenlenen Van, Hakkâri, Muş, Ağrı, Bitlis İlleri Enerji Forumu na Temsilcilik heyeti ve üyelerce

Detaylı

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hayrabolu Temsilci Ali Güz Borsamızca Derneklerine yapılan yardımlardan dolayı Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya

Detaylı

Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı

Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı Beyaz Nokta Gelişim Vakfı 14. Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Vakfın 2007 yılı faaliyetlerine ilişkin, 23/04/2007 tarihinde

Detaylı

SEKTÖR KURULLARI ve İŞ GELİŞTİRME KOMİSYONU Bölgesel İş Geliştirme Forumu

SEKTÖR KURULLARI ve İŞ GELİŞTİRME KOMİSYONU Bölgesel İş Geliştirme Forumu SEKTÖR KURULLARI ve İŞ GELİŞTİRME KOMİSYONU Bölgesel İş Geliştirme Forumu 28-29 Kasım 2014 - Bursa Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve

Detaylı

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 Ekim ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 15 adet Ekspertiz raporu ve 6 adet de Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir.

Detaylı

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin CHP İl Kongresine katılarak bir konuşma

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN

UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN AĞUSTOS 2016 YIL 1 SAYI 18 09.09.2016 1 UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN SAYI:18 UTSO KOSGEB DESTEKLERİNE DEVAM EDİYOR (03/08/2016) Uzunköprü Ticaret

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 07-08 MART 2014 ÇANAKKALE İLİNDE ÇALIŞTAYI OLİMPİK VE BAŞARILI SPORCU YETİŞTİRME UYGULAMALARI:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 07-08 MART 2014 ÇANAKKALE İLİNDE ÇALIŞTAYI OLİMPİK VE BAŞARILI SPORCU YETİŞTİRME UYGULAMALARI: ÇANAKKALE İLİNDE OLİMPİK VE BAŞARILI SPORCU YETİŞTİRME UYGULAMALARI: KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 07-08 MART 2014 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ANAFARTALAR KAMPUSU SÜLEYMAN

Detaylı

2016 YILI MAYIS-HAZĠRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKĠM FAALĠYET RAPORU

2016 YILI MAYIS-HAZĠRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKĠM FAALĠYET RAPORU 2016 YILI MAYIS-HAZĠRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKĠM FAALĠYET RAPORU 05 Mayıs 2016 26-29 Ocak 2017 tarihlerinde İstanbul TÜYAP Beylikdüzü Fuar alanında Başta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir

Detaylı

24 MAYIS 2015 DEMOKRATİK SOL PARTİ Adana Milletvekili adayları yaklaşan genel seçimler öncesi Yönetim Kurulumuzu ziyaret etti.

24 MAYIS 2015 DEMOKRATİK SOL PARTİ Adana Milletvekili adayları yaklaşan genel seçimler öncesi Yönetim Kurulumuzu ziyaret etti. 1 MAYIS 2015 Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma günü olan 1 Mayıs'ta Adana Eczacı Odası olarak Adana Eczane Teknisyenleri Derneği üyeleriyle birlikte alanlardaydık. 4 MAYIS 2015 Oda Başkanımız

Detaylı

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI 25.08.2016 2016 Ağustos Ayı Faaliyet Raporu 25 Temmuz 25 Ağustos 2016 Tarihleri Arasında Odamızca Gerçekleştirilen Faaliyetler 15 Temmuz da milli iradeye yönelik yapılan

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI Genel Sekreterlik. Sayı : 49229668 050.00 169 Konu : 12. Kalkınma Kurulu Toplantısı Hk. 16/03/2015 İLGİLİ MAKAMA

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI Genel Sekreterlik. Sayı : 49229668 050.00 169 Konu : 12. Kalkınma Kurulu Toplantısı Hk. 16/03/2015 İLGİLİ MAKAMA T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI Genel Sekreterlik Sayı : 49229668 050.00 169 Konu : 12. Kalkınma Kurulu Toplantısı Hk. 16/03/2015 İLGİLİ MAKAMA 12. Kalkınma Kurulu Toplantısı ve Bartın I. Sektörel

Detaylı

BACADER e-bülten OCAK 2015

BACADER e-bülten OCAK 2015 BACADER e-bülten OCAK 2015 ENERJİ VE TESİSAT HABER PORTALI NDA VE TERMO KLİMA DERGİSİ NDE "DOĞRU BACALAR İLE ZEHİRLENMELER ÖNLENEBİLİR" BAŞLIKLI YAZIMIZ YAYINLANDI.. 05 Ocak 2015 tarihinde Enerji ve Tesisat

Detaylı

2014 2. 5 NİSAN 2014 TEB

2014 2. 5 NİSAN 2014 TEB 3 NİSAN 2014 Oda Başkanımız Ecz.Ersun ÖZKAN, Genel Sekreterimiz Ecz. Ö.Mürsel YALBUZDAĞ ve Yönetim Kurulu üyemiz Ecz. Erdem KIZILTEPE; Bolu da yapılan 2. Eczacı Odası Yönetici Eğitimi Seminerlerine katıldı.3

Detaylı

5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ

5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ 5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ 14.05.2014 Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Çalışma ve İş Kurumu Ordu İl Müdürlüğü işbirliğinde alternatif iş fırsatları yaratmak, öğrenciler ile

Detaylı

İZMİR KENT KONSEYİ 1.OLAĞAN (KURUCU) GENEL KURULU TUTANAĞI

İZMİR KENT KONSEYİ 1.OLAĞAN (KURUCU) GENEL KURULU TUTANAĞI İZMİR KENT KONSEYİ 1.OLAĞAN (KURUCU) GENEL KURULU TUTANAĞI İzmir Kent Konseyi 1.Olağan (Kurucu) Genel Kurulu 8 Haziran 2010 tarihinde saat 9:00-17:00 arasında Kültürpark alanı İsmet İnönü Sanat Merkezi

Detaylı

29 Ocak İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik 23 Aralık Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü nün

29 Ocak İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik 23 Aralık Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü nün 29 Ocak1993 - İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik 23 Aralık 2008 - Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü nün 29 Aralık 1995 gün ve 51748 sayılı Genelgesi İlaç ve

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2015 Yılı Faaliyet Raporu Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2015 Yılı İçinde Gerçekleşen Faaliyetlerden fotoğraflar 74 Slayt 16.01.2015 Saadet Partisi Yetkililerinden Odamıza

Detaylı

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI 25.07.2016 2016 Temmuz Ayı Faaliyet Raporu 25 Haziran 22 Temmuz 2016 Tarihleri Arasında Odamızda Gerçekleştirilen Faaliyetler Ülkemizin birliğine ve demokrasisine karşı

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN

UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN MAYIS 2016 YIL 1 SAYI 15 10.06.2016 1 UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN SAYI:15 ERCAN İHTİYAR, ONUR ÖZÇELİKÇİ NİN İŞYERİ AÇILIŞINA KATILDI 06.05.2016

Detaylı

CEZAYİR SEKTÖREL AÇILIM GEZİSİ

CEZAYİR SEKTÖREL AÇILIM GEZİSİ CEZAYİR SEKTÖREL AÇILIM GEZİSİ Sayın Cumhurbaşkanımızın 2014 yılı Kasım ayında yapmış oldukları Cezayir gezisi sırasında, Cezayir le ticaret hacminin arttırılmasına yönelik yapmış oldukları irade beyanının

Detaylı

KÜRŞAT ATILGAN ÖMER ÇELĐK AKP

KÜRŞAT ATILGAN ÖMER ÇELĐK AKP KÜRŞAT ATILGAN Kürşat Atılgan, 27 Ağustos 1956 tarihinde Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde doğdu. Babasının adı Mehmet Hakkı, annesinin adı Medine'dir. Hava Pilot Tuğgeneral; 1976 yılında Hava Harp Okulu'ndan

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI E- BÜLTEN KASIM-ARALIK

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI E- BÜLTEN KASIM-ARALIK AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI E- BÜLTEN KASIM-ARALIK 2014 0 İLİMİZ İHRACAT RAKAMI 2014 EKİM / AFYONKARAHİSAR İHRACATI İlimizin Ekim ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artışla

Detaylı

Şube Günlüğü. Mayıs Haziran Temmuz - Ağustos TMMOB-EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni. Şube Günlüğü

Şube Günlüğü. Mayıs Haziran Temmuz - Ağustos TMMOB-EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni. Şube Günlüğü Şube Günlüğü Mayıs Haziran Temmuz - Ağustos 2011 1. 1 Mayıs 2011 tarihinde, İlimizde 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları çerçevesinde yapılan basın açıklaması ve etkinliklerine Şubemizce 2. 02 Mayıs 2011

Detaylı

2 MART 2013 Yönetim Kurulumuz ve Gençlik Komisyonumuz İZGÖREN Akademi eğitmenleri tarafından verilen Takım Çalışması konulu eğitime katıldılar.

2 MART 2013 Yönetim Kurulumuz ve Gençlik Komisyonumuz İZGÖREN Akademi eğitmenleri tarafından verilen Takım Çalışması konulu eğitime katıldılar. 2 MART 2013 Yönetim Kurulumuz ve Gençlik Komisyonumuz İZGÖREN Akademi eğitmenleri tarafından verilen Takım Çalışması konulu eğitime katıldılar. 5 MART 2013 Yönetim Kurulumuz Halk Sağlığı Müdürü Sayın Dr.

Detaylı

Hatay Afet Planının Hazırlanması Projesi

Hatay Afet Planının Hazırlanması Projesi HATAY İL AFET ve ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ Hatay Afet Planının Hazırlanması Projesi Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2010 Yılı Teknik Destek Programı Belediye Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu, İl Özel İdaresi

Detaylı

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Kasım 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli İlçesi CHP Belediye Başkanı aday adaylarının

Detaylı

2015 Yılı Nisan Ayı Bülteni

2015 Yılı Nisan Ayı Bülteni 2015 Yılı Nisan Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 4 Nisan 2015 tarihinde ATSO da düzenlenen Güneş Enerjisi Bilgilendirme Semineri Borsamızı temsilen Egemen ARSLANKIRAY

Detaylı

2014 OCAK-ŞUBAT FAALİYET RAPORU

2014 OCAK-ŞUBAT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK-ŞUBAT FAALİYET RAPORU 08 Ocak 2014 - (A. Murat Ersoy - Hande Tibuk) 2014 CATHIC organizasyonu PR hazırlıklarını yürüten Alkaş firmasından Esra Dalgıç ile Dernek Başkanımız Sayın Murat Ersoy ve

Detaylı

OCAK 2016 Web:

OCAK 2016 Web: OCAK 2016 Web: www.antakyatso.org.tr E-mail: antakyatso@tobb.org.tr ATSO DA EKONOMİ ÇALIŞTAYI Antakya Ticaret ve Sanayi Odası nda Hatay İlinin Ekonomisini, İstihdam Yapısını ve Bunlara Göçmen Etkilerini

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ

BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ 1. 2014 Türkiye Kitap Pazarı İstatistikleri Açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ISBN Ajansı, Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü ve Yayımcı Meslek

Detaylı

Yönetim Kurulu Strateji Belgesi

Yönetim Kurulu Strateji Belgesi Yönetim Kurulu Strateji Belgesi AĞUSTOS 2017 1 "Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunlarına Çözüm Üreterek Katkı Sağlamak amacıyla yola çıkan Kamu Yönetimi Araştırma Derneğinin Haziran 2017 döneminde

Detaylı

KALKINMA KURULU ADANA ÜYELERİ. 1 Mehmet Zeki KOÇBERBER Genel Sekreter İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği. 2 Savaş ÜNLÜ Kaymakam V. Seyhan Kaymakamlığı

KALKINMA KURULU ADANA ÜYELERİ. 1 Mehmet Zeki KOÇBERBER Genel Sekreter İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği. 2 Savaş ÜNLÜ Kaymakam V. Seyhan Kaymakamlığı KALKINMA KURULU ADANA ÜYELERİ NO ADI-SOYADI ÜNVANI KURUMU 1 Mehmet Zeki KOÇBERBER Genel Sekreter İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği 2 Savaş ÜNLÜ Kaymakam V. Seyhan Kaymakamlığı 3 Abdullah DÖLEK Kaymakam

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry MART 2015 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI İLİMİZ İHRACAT RAKAMI 2015 ŞUBAT / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 Yılı Faaliyet Raporu Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Oda Faaliyetlerimiz 69 Slayt 31.01.2014 AB Slovenia Projesi Denetimi 03.01.2014 Belediye Başkan Adayı Kazım

Detaylı

3 MART 2014 Odamızda Sosyal Faaliyetler Komisyonu tarafından Ritim ve Perküsyon kursu başladı.

3 MART 2014 Odamızda Sosyal Faaliyetler Komisyonu tarafından Ritim ve Perküsyon kursu başladı. 3 MART 2014 Odamızda Sosyal Faaliyetler Komisyonu tarafından Ritim ve Perküsyon kursu başladı. 4 MART 2014 Çukurova Üniversitesi Dekan Yardımcısı Ecz. Eda KUMCU ve Yardımcı Doç.Dr. Sinem BÜYÜKNACAR Yönetim

Detaylı

2013 EYLÜL FAALİYET RAPORU

2013 EYLÜL FAALİYET RAPORU 2013 EYLÜL FAALİYET RAPORU 06 Eylül 2013- (Hande Tibuk) Kuzey Ren-Vestfalya Ekonomi Bakanlığı ve Nrw.Invest tarafından ikinci kez Türk firmalarına Kuzey Ren-Vestfalya da gerçekleştirdikleri başarılı ve

Detaylı

OCAK 2013 FAALİYET RAPORU

OCAK 2013 FAALİYET RAPORU OCAK 2013 FAALİYET RAPORU 03 Ocak 2013 2012 Yılı Değerlendirme Toplantısı 2012 Yılının İstanbul Turizmi açısından değerlendirilmesinin yapıldığı, İstanbul Valisi Sayın Hüseyin Avni Mutlu nun teşrifleri

Detaylı

2014 MART-NİSAN FAALİYET RAPORU

2014 MART-NİSAN FAALİYET RAPORU 2014 MART-NİSAN FAALİYET RAPORU 04 Mart 2014 VII. Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası VII. Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası, 4 Mart 2014 tarihinde TOBB Başkanı Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu ev sahipliğinde ve

Detaylı

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 1. Amaç Uyuşturucu ile Mücadele İl Kurullarının amacı, uyuşturucu ile mücadele sürecinde mevcut durumu tespit etmek ve hazırlanan eylem

Detaylı

1 HAZİRAN 2012 5 HAZİRAN 2012 7 HAZİRAN 2012

1 HAZİRAN 2012 5 HAZİRAN 2012 7 HAZİRAN 2012 1 HAZİRAN 2012 Oda Başkanımız Ecz. Ersun ÖZKAN, Yönetim Kurulumuz ve Denetleme Kurulu Üyemiz Ecz. Ömer Faruk DOĞAN Valilikte Eczanelerin çalışma gün ve saatleri ile ilgili olarak Sağlıktan Sorumlu Sayın

Detaylı

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Necmettin Erbakan Üniversitesi Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi Bölümü Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ulutaş Konya / 2015 Etkinlikler Dosyası Havacılık Semineri (21.12.2015) Fakültemizde

Detaylı

SAYGIYLA ANIYORUZ. Yusuf Kenan KUL Elektrik Mühendisi Elektrik Mühendisleri Odası 9, 10,11 ve 12. Dönem Onur Kurulu Üyesi (

SAYGIYLA ANIYORUZ. Yusuf Kenan KUL Elektrik Mühendisi Elektrik Mühendisleri Odası 9, 10,11 ve 12. Dönem Onur Kurulu Üyesi ( Yusuf Kenan KUL 9, 10,11 ve 12. Dönem Onur Kurulu Üyesi (01.03.1927-15.12.2015) Münir Zekai TANYELOĞLU 2. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi 12 ve 13. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı (23.03.1923-08.12.2015) Galip

Detaylı

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti SPoD un ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle düzenlenen Trans Terapi Toplantısı nın yedincisi 4 Eylül Çarşamba

Detaylı

3 NİSAN 2013 Oda Başkanımız Ecz. Ersun ÖZKAN, Adana İl Sağlık Müdürü Sayın Dr. Ahmet ÖZER i ziyaret etti.

3 NİSAN 2013 Oda Başkanımız Ecz. Ersun ÖZKAN, Adana İl Sağlık Müdürü Sayın Dr. Ahmet ÖZER i ziyaret etti. 3 NİSAN 2013 Oda Başkanımız Ecz. Ersun ÖZKAN, Adana İl Sağlık Müdürü Sayın Dr. Ahmet ÖZER i ziyaret etti. 3 NİSAN 2013 Yönetim Kurulumuz, Kozan Temsilcilik Binasında Kozanlı meslektaşlarımızla toplantı

Detaylı

SAĞLIK-SEN SİVAS ŞUBESİ DENETLEME KURULU RAPORU

SAĞLIK-SEN SİVAS ŞUBESİ DENETLEME KURULU RAPORU EK-1: SAĞLIK-SEN SİVAS ŞUBESİ DENETLEME KURULU RAPORU RAPOR NO: RAPOR TARİHİ:01.10.2014 Sağlık-Sen Sivas Şubesi Denetleme Kurulu Üyeleri olarak 31.10.2010-27.08.2014 iki olağan seçim arası idari ve mali

Detaylı

ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ YAPILDI ANTALYA İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI

ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ YAPILDI ANTALYA İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ 3 Nisan 2014 tarihinde TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu yeni dönem Sekretarya seçimi için yapılan toplantıya Başkan Ömer Pınar Afşar katıldı.

Detaylı

Sayı: 16 MAYIS 2013. (21 Mayıs 2013 Salı) İspanyol Ar-Ge Firması Odamızı Ziyaret Etti

Sayı: 16 MAYIS 2013. (21 Mayıs 2013 Salı) İspanyol Ar-Ge Firması Odamızı Ziyaret Etti 21 Mayıs Dünya Süt Günümüzü Mecidiyeköy Meydanında Kutladık TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Üyeleri, Dünya Süt Günü etkinlikleri çerçevesinde süt ile alakalı yaşanan bilgi kirliliğini ortadan

Detaylı

03 MART 2015 Yönetim Kurulumuz, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Hüseyin SÖZLÜ yü ziyaret etti.

03 MART 2015 Yönetim Kurulumuz, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Hüseyin SÖZLÜ yü ziyaret etti. 03 MART 2015 CHP Adana İl Başkanlığı görevine atanan Oda Eski Başkanımız Sayın Ecz. Burhanettin BULUT ve CHP Adana İl Yönetimi, Odamızı ziyaret etti. Yapılan ziyarette; yaklaşan genel seçimlerle ilgili

Detaylı

03 Şubat 2009 tarihinde Meslek Odaları tanışma kokteyline katılınmış tanışma ve kaynaşmanın sağlanması amaçlanmıştır.

03 Şubat 2009 tarihinde Meslek Odaları tanışma kokteyline katılınmış tanışma ve kaynaşmanın sağlanması amaçlanmıştır. Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Alanya Đlçe Temsilciliği olarak 2009 yılında; 2008 yılında yapıcı eleştirilerine, yardımlarına ve desteklerine sık sık başvurduğumuz meslektaşlarımızın

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry EYLÜL 2015 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (28.08.2015-18.09.2015)

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 10. Hafta (5-11 Mart 2012)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 10. Hafta (5-11 Mart 2012) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 10. Hafta (5-11 Mart 2012) 5 Mart 2012, PAZARTESİ 09:00-17:00 Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanlığı Koordinatörü Sn. H. Serkan Körezlioğlu,

Detaylı

ÇOCUK KORUMA KORUYUCU TEDBİRLER KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI

ÇOCUK KORUMA KORUYUCU TEDBİRLER KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI ÇOCUK KORUMA KORUYUCU TEDBİRLER KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI KOORDİNATÖR KURULUŞ : Başbakanlığın 20.04.1963 tarih ve DPT Müst.nıın 3031-3-63/1972, Sayılı Genelgeleri. 18.10.2008 gün ve 27028 Sayılı Resmi

Detaylı

Rize Tüccarı İftarda Buluştu Odamız Geleneksel İftar Programını Gerçekleştirdi

Rize Tüccarı İftarda Buluştu Odamız Geleneksel İftar Programını Gerçekleştirdi Kadir Gecesi Geceniz Mübarek Olsun 13 Temmuz 2015 Ramazan Bayramının, Tüm İslam Alemine Huzur ve Barış Getirmesini Temenni Ederiz. Hayırlı Bayramlar. 17-19 Temmuz 2015 Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yayın

Detaylı

EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ

EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 28.09.2015 Eylül ayı içerisinde üyelerimizin talep ettiği 25 üyeye Kapasite Raporu, 5 üyemize Ekspertiz Raporu ve

Detaylı

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI LOBİ FAALİYETLERİ TAKİP LİSTESİ

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI LOBİ FAALİYETLERİ TAKİP LİSTESİ S.NO TARİH KONU İLETİŞİME GEÇİLEN/GÖRÜŞ BİLDİRİLEN MAKAM SONUÇ GÖZDEN GEÇİRMEYE YÖNELİK DEĞERLENDİRME 1 10/01/2017 6802 Sayılı Gider Vergisi Kanunu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hukuk Müşavirliğimiz

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-16. Syf Yayın Tarihi :06.12.2013 Sayfası :10.Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :7. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-11. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası

Detaylı

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti SPoD LGBTİ ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle Şubat 2013 ten itibaren düzenlenen Trans Terapi Toplantıları nın on beşincisi

Detaylı

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin / Mezitli Belediye Başkanı nı ziyaret ederek

Detaylı

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI (Tigris Development Agency) KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI (Tigris Development Agency) KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1 KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1 Dicle Kalkınma Ajansı 2013 yılı 1 inci Olağan Kalkınma Kurulu, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

Sosyal Faaliyetler. Ankara Sanayi Odası. 2008 Yılı Faaliyet Raporu

Sosyal Faaliyetler. Ankara Sanayi Odası. 2008 Yılı Faaliyet Raporu Sosyal Faaliyetler 29 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Türkiye deki oda ve borsalar arasında düzenlenen futbol turnuvası nın Ankara bölgesi grup maçları Odamızın ev sahipliğinde 15 Mart 2008

Detaylı

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 09 10 Şubat 2008 tarihlerinde yapılan EMO D.Bakır Şubesi 15. Olağan Genel Kurulu toplantı ve seçimlerine BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİ 11 Ocak 2009 tarihinde, İl

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 52. Hafta (26 Aralık 2011 1 Ocak 2012)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 52. Hafta (26 Aralık 2011 1 Ocak 2012) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 52. Hafta (26 Aralık 2011 1 Ocak 2012) 26 ARALIK 2011, PAZARTESİ 10:00-18:00 Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşarı Sayın Büyükelçi M. Haluk Ilıcak

Detaylı

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır.

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır. TOBB GGK, TOBB bünyesinde teşekkül ettirilen ve TOBB Yönetim Kurulu nun alacağı kararlara ışık tutan, genç girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI ENEL ELEKTRONİK İŞ YERİNDE ÜYE TOPLANTISI YAPILDI ENEL Elektronik iş yerinde meslektaşlarımızla 7 Temmuz 2010 tarihinde oda çalışmalarını değerlendirmek ve İşyeri temsilcisini

Detaylı

31.MÜHENDİSLİK DEKANLARI KONSEYİ TOPLANTISI

31.MÜHENDİSLİK DEKANLARI KONSEYİ TOPLANTISI 31. TOPLANTISI 16-17 Ekim 2015 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, BİLECİK MÜHENDİSLİK MÜHENDİSLİK DEKANLARI DEKANLARI KONSEYİ KONSEYİ (MDK) Mühendislik dekanları arasında deneyimlerin paylaşıldığı, iyi

Detaylı

DENİZLİ ŞUBE. 28 Şubat 2014 tarihinde ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. 20 Mart 2014 te PAYEK, Jeoloi Mühendisliği

DENİZLİ ŞUBE. 28 Şubat 2014 tarihinde ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. 20 Mart 2014 te PAYEK, Jeoloi Mühendisliği DENİZLİ ŞUBE 28 Şubat 2014 tarihinde ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. 20 Mart 2014 te PAYEK, Jeoloi Mühendisliği Bölümü ve şubemizce üniversitede Mermer Sektöründe Jeoloji Mühendisinin

Detaylı

TÜRKİYE FİLATELİ DERNEKLERİ FEDERASYONU İSTANBUL 14.01.2014 KONU: 2014 KIBRIS TÜRK POSTALARI 50. YILI ULUSLARARASI PUL SERGİSİ

TÜRKİYE FİLATELİ DERNEKLERİ FEDERASYONU İSTANBUL 14.01.2014 KONU: 2014 KIBRIS TÜRK POSTALARI 50. YILI ULUSLARARASI PUL SERGİSİ TÜRKİYE FİLATELİ DERNEKLERİ FEDERASYONU İSTANBUL 14.01.2014 KONU: 2014 KIBRIS TÜRK POSTALARI 50. YILI ULUSLARARASI PUL SERGİSİ 6-11 Ocak 2014 tarihleri arasında KKTC Lefkoşa kentinde yapılmış bulunan KIBRIS

Detaylı

22. Çalışma Dönemi II. Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

22. Çalışma Dönemi II. Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi Ocak - Şubat 2013 22. Çalışma Dönemi II. Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi Açılış konuşmasının devamında Şube Yönetim Kurulu Sekreterimiz Alişan Çalcalı tarafından Şube etkinlikleri ve çalışmalarına

Detaylı

2015 Ekim Ayı Bülteni

2015 Ekim Ayı Bülteni 2015 Ekim Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 01.10.2015 tarihinde Borsamız, TE - TA Teknik Tarım aracılığıyla Üyelerimize ve Bölgedeki Sektör ilgililerine hitaben " Hayvancılıkta

Detaylı

20-22 Ekim 2017 / Esenler - İSTANBUL

20-22 Ekim 2017 / Esenler - İSTANBUL 20-22 Ekim 2017 / Esenler - İSTANBUL Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kongre Merkezi NEDEN STK ZİRVESİ? www.sivilsehir.org ZİRVE NİN AMACI www.sivilsehir.org 60 ÜLKE 102 SİVİL TOPLUM KURULUŞU VE AKADEMİSYENLER

Detaylı

AYLIK ŞUNE MECLİSİ VE HAFTALIK YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI YAPILDI. YÖN. KUR. BŞK. Ş. ARIKAN VE MEC. ÜYESİ İ.

AYLIK ŞUNE MECLİSİ VE HAFTALIK YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI YAPILDI. YÖN. KUR. BŞK. Ş. ARIKAN VE MEC. ÜYESİ İ. Faaliyet Raporu Ocak 2016 FAALİYETLER AYLIK ŞUNE MECLİSİ VE HAFTALIK YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI YAPILDI. TEKNE İMALATINDAN KAYNAKLANAN ÖTV SORUNUNA ÇÖZÜM ARANDI UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ ODAMIZDA

Detaylı

02 KASIM 2016 Yöneticilerimizden Ecz. F. Tuğçe DALKIR Türk Eczacıları Birliği Akılcı İlaç Kullanımı ve Farmakovijilans Komisyonu Toplantısına katıldı.

02 KASIM 2016 Yöneticilerimizden Ecz. F. Tuğçe DALKIR Türk Eczacıları Birliği Akılcı İlaç Kullanımı ve Farmakovijilans Komisyonu Toplantısına katıldı. 02 Yöneticilerimizden Ecz. F. Tuğçe DALKIR Türk Eczacıları Birliği Akılcı İlaç Kullanımı ve Farmakovijilans Komisyonu Toplantısına katıldı. 03 Oda Başkanımız Ecz. Ersun ÖZKAN Ankara da düzenlenen Türk

Detaylı

Sayfa 1 TBB EĞİTİM MERKEZİ Ö Z E L E Ğ İ T İ M S E M İ N E R L E R İ P R O G R A M I

Sayfa 1 TBB EĞİTİM MERKEZİ Ö Z E L E Ğ İ T İ M S E M İ N E R L E R İ P R O G R A M I Sayfa 1 TBB EĞİTİM MERKEZİ Ö Z E L E Ğ İ T İ M S E M İ N E R L E R İ P R O G R A M I Sayfa 2 EYLÜL KONU TARİH EĞİTİMDEN SORUMLU ÜYELER EĞİTMENLER AV. PROF. DR. METİN FEYZİOĞLU (Türkiye Barolar Birliği

Detaylı

Sayı: 13 ŞUBAT 2013. Güngören Belediye Başkanı Ziyaret Edildi. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat KURU İLE Yönetim Kurulu

Sayı: 13 ŞUBAT 2013. Güngören Belediye Başkanı Ziyaret Edildi. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat KURU İLE Yönetim Kurulu Yeditepe Üniversitesi Bölüm Başkanı ve Öğretim Görevlileri Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat Kuru ve Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ömer ŞENGÜL, 21 Şubat 2013 Perşembe günü Yeditepe Üniversitesi Gıda

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

Sayı: 2005/06 FAALİYET TEKNİK RAPORU

Sayı: 2005/06 FAALİYET TEKNİK RAPORU Sayı: 2005/06 FAALİYET TEKNİK RAPORU 2005 Sayfa No: İÇERİK Kapak 2 İçerik 3 1. AKEV Hakkında 4 2. Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu 6-7 3. Özet 8-9 4. Faaliyetler ve Çıktılar 10 5. Genel Başarı Göstergeleri

Detaylı

Türk Armatörler Birliği

Türk Armatörler Birliği Cilt 1, Sayı 6 Bülten Tarihi : 18 TEMMUZ 2016 TAB E-BÜLTEN HAZİRAN 2016 Türk Armatörler Birliği Milliyet Gazetesinde Başkanımız ve Başkan Vekilimiz ile yapılan röportaj yayımlandı. Piri Reis Üniversitesi

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİNDE PAZARLAMA YÖNETİMİ PROGRAM TASLAĞI

SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİNDE PAZARLAMA YÖNETİMİ PROGRAM TASLAĞI SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİNDE PAZARLAMA YÖNETİMİ PROGRAM TASLAĞI İnsanlar Sizlerle Sağlıklarına Kavuşacaklar... Zengin bitki örtüsü nedeniyle tarihsel süreç boyunca sağlık ve tıp alanında hayli önemi

Detaylı

İbraz etme durumu, katılım gösterme, mevcut bulunma ve kabul edilmesini müteakip konferansa kayıt olma hususlarına işaret eder.

İbraz etme durumu, katılım gösterme, mevcut bulunma ve kabul edilmesini müteakip konferansa kayıt olma hususlarına işaret eder. Sağlık tedavisi görmek üzere uluslararası sınırları aşmak, neredeyse her ülkeden akademisyen ve uygulamacıların fazlasıyla dikkatini çeken, hızla gelişmekte olan bir endüstri haline gelmiştir. Uzun listeler

Detaylı

TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI AĞUSTOS AYI FAALİYETLERİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN AĞUSTOS AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 12 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE

Detaylı

Meclis Başkanı Katip Katip Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Tevfik AYYARKIN Belediye Başkanı

Meclis Başkanı Katip Katip Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Tevfik AYYARKIN Belediye Başkanı Karar Tarihi : 06/04/2009 Karar No : 08 Belediye Meclisi; nın 01/04/2009 tarihli yazılı daveti üzerine Belediye Başkan üyelerin tamamının mevcut olduğunu açıklayarak, 2009 yılı döneminin 4.toplantısının

Detaylı

I. ULUSAL ÜNİVERSİTELER ÇEVRE MERKEZLERİ TOPLANTISI

I. ULUSAL ÜNİVERSİTELER ÇEVRE MERKEZLERİ TOPLANTISI I. ULUSAL ÜNİVERSİTELER ÇEVRE MERKEZLERİ TOPLANTISI 20.05.2009 tarih ve 27233 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Adnan Menderes Üniversitesi Şehir Sağlığını Geliştirme Araştırma ve Uygulama

Detaylı

BACADER e-bülten EYLÜL 2014

BACADER e-bülten EYLÜL 2014 BACADER e-bülten EYLÜL 2014 011 İSTANBUL DA BACACI SEVİYE 3-4 EĞİTİMLERİ YAPILDI Baca firmalarının ihtiyacı olan BACACI Seviye 3 ve BACACI Seviye 4 Eğitimleri 01-11 Eylül 2014 ve 15-25 Eylül 2014 tarihlerinde

Detaylı

İLÇE İDARE ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISI YASAL DAYANAĞI. Ġlçe Milli Eğitim Müdürü

İLÇE İDARE ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISI YASAL DAYANAĞI. Ġlçe Milli Eğitim Müdürü T.C ERFELEK KAYMAKAMLIĞI 2013 YILI TOPLANTILAR TAKVİMİ İLÇE İDARE KURULU 5442 Sayılı Ġl Ġdaresi Kanunu KOORDİNATÖR KURULUŞ Ġlçe Yazı ĠĢleri Müdürlüğü lık Makam Odası Her Haftanın ÇarĢamba Günleri(Gündemde

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

JCI BURSA e-bülten Mart-Haziran 2015

JCI BURSA e-bülten Mart-Haziran 2015 6 Mart 2015 Resmi Kurum Ziyaretleri 6 Mart 2015 günü, JCI olarak, JCI Türkiye Başkanımız Ahmet Erhan Tanyeri ile birlikte Vali Vekili Sn. Vedat Müftüoğlu nu ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Sn. Atilla

Detaylı

ORTA KARADENİZ BÖLGESİ SINIRÖTESİ İŞBİRLİĞİ İŞ FORUMU

ORTA KARADENİZ BÖLGESİ SINIRÖTESİ İŞBİRLİĞİ İŞ FORUMU ORTA KARADENİZ BÖLGESİ SINIRÖTESİ İŞBİRLİĞİ İŞ FORUMU www.oka.org.tr trbusinessforum@oka.org.tr facebook/trbusinessforum Bölgeler arası uluslararası işbirliklerini kurmak ve geliştirmek amacıyla düzenlenen

Detaylı