Enerji konusunu hayati kılan üç basit neden... Schneider Electric - Türkiye

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Enerji konusunu hayati kılan üç basit neden... Schneider Electric - Türkiye"

Transkript

1 Enerji Verimliliği

2 Enerji konusunu hayati kılan üç basit neden...

3 Enerji ihtiyacımız artıyor ancak kaynaklarımız bu talebi karşılayamayacak kadar sınırlı! Global birincil enerji tüketimi 12.4Gt 2010 Enerji talebi? YENĐLENEBĐLĐR HĐDRO NÜKLEER DÖNÜŞTÜRÜLEMEYEN? GAZ GAZ DÖNÜŞTÜRÜLEMEYEN PETROL PETROL KÖMÜR Yenilenebilir Yenilenemez Yenilenebilir Yenilenebilir olmayan

4 Kaynakların azalması enerji maliyetlerini, çatışmaları ve güvenlik tehditlerini arttırıyor. Petrol fiyatları / 1994 Mart 2008 Varil fiyatı ($)

5 Sera gazı emisyonları hızlı bir şekilde artıyor. Sera gazının dünyamıza etkisi Enerji kullanımıyla orantılı olarak sera gazları artıyor. Sera Gazları, ısının uzaya kaçışını yavaşlatıyor ve sıcaklık artışına neden oluyor. Dünya CO 2 Emisyon oranları

6 Enerji ve CO 2 emisyonu sorunu Dünya tüketimi 1980 den bu yana %45 arttı, 2030 a kadar %70 artmış olacak Yeni talebin %75 inden fazlası gelişmekte olan pazarların CO 2 sanayi devriminden beri %33 arttı ve hiç olmadığı kadar hızla devam ediyor Kaynak kavgası ve politik istikrarsızlık fiyatları yükseltiyor Kömür kullanımı gelişmekte olan pazarlarda artıyor Bu eğilimler etki etmediğimiz sürece var olacak!

7 Nüfus artışını ya da enerji ihtiyacındaki artışı durdurma şansımız yok... Ancak, enerjiyi kullanma yöntemimizi değiştirebilir ve sera gazı emisyonunu azaltabiliriz.

8 Schneider Electric % 30 a varan tasarruf imkanı sunuyor...

9 Enerji ikilemi için iki temel yaklaşım Arz Tarafı Daha Verimli ve Temiz Arz Talep Tarafı Daha Verimli Kullanım & Tasarruf Daha temiz arzın uygulanması zaman alabilir Günümüz teknolojisi ile %30 enerji tasarrufu olanağı Yenilenebilir enerjinin girişini artıracak teknolojiler ve iş modelleri geliştirmeliyiz Orta vadeli yaklaşım Enerji ikilemimizi çözmek için Enerji Verimliliği üzerine odaklanmalıyız Kısa vadeli yaklaşım

10 Üretim arzı önemli ancak talep davranışı daha önemli! Kömür Enerji üretimi Enerji dağıtımı 100 birim 35 birim 33 birim Kullanımda 100 birim tasarruf Üretimde 300 birim tasarruf

11 Enerji verimliliği yatırımı için 3 temel neden... Đşletim maliyetlerinin azaltılması FĐNANSAL NEDENLER Kira değerinin korunması & arttırılması Bina değerinin korunması & arttırılması YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER Ülke standartları ve yönetmeliklerine uyum Global alarm durumu SOSYAL SORUMLULUK VE YEŞĐL ĐMAJI Imaj değeri: Sosyal sorumluluk Düşük tüketimli bina, Enerji kimlik belgesi (imaj + bina değerinin arttırılması).

12 Dünyada % 30 luk enerji tasarrufu! 20,000 kömür-yakıtlı termik santralin 1 yıllık elektrik üretimi 12 Gigaton CO2e/yıl

13 Binaların ve Endüstriyel tesislerin sera gazı emisyonlarına katkısı... Binaların ve endüstriyel tesislerin toplam sera gazı emisyonuna katkısı %44 Ulaşımın katkısından 3 kat daha fazla Binalarda ve Sanayide kullanılan Elektriğin %70 i kömür ve hidrokarbonlardan üretiliyor. Arazi yapısındaki değişiklikler (ormansızlaşma) ve tarım 35% 44% Endüstriyel proses kaynaklı ve kaçak emisyonlar 7% 44% 14% Ulaşım Isı ve proses fonksiyonlarının %90 ında hidrokarbonlar yakılıyor. Veriler WRI dan alınmıştır rakamları Bina ve Sanayideki enerji tüketiminden gelen sera gazı emisyonu oranları

14 Enerji Kullanım Dağılımı 31% Endüstri & Altyapı >2% Veri merkezleri & haberleşme ağları 18% Binalar 21% Konutlar 28% Ulaşım Ana enerji tüketicileri motorlar, ısıtma, soğutma, aydınlatma, elektronik cihazlar Kaynak: EERE Building Energy Data book 2006 EERE Manufacturing Systems Footprint,

15 Sürdürülebilir enerji verimliliği için takip edilmesi gereken adımlar Ölç Đzle & geliştir Enerji yönetim yazılımı Uzaktan izleme sistemleri Enerji ölçümü Güç kalitesi ölçümü Kontrol et ve yönetim sistemi kur Bina yönetim sistemleri, Güç yönetim sistemleri, Motor kontrolü, Aydınlatma kontrolü Temel unsurları belirle Düşük tüketimli cihazlar Güç kalitesi Enerji sürekliliği

16 %30 a kadar tasarruf imkanı 100% 70% Enerji Tüketimi Verimli Cihazlar ve Kurulum (%10 %15) Uygun kullanım ve otomasyon (%5 - %15) Đzleme & Bakım (%2 - %8) Up to 8% per year is lost without monitoring and maintenance program Up to 12% per year is lost without regulation and control systems Zaman

17 Kazanılanlar tekrar kaybedilebilir! Cihazların ve prosesin planlanmamış ve yönetilmemiş duruşu Kontrol ve Otomasyon eksikliği (motorlar ve ısıtma & soğutma) Đyileştirmelerin devam ettirilmemesi 100% 70% Enerji Tüketimi Verimli Cihazlar ve Kurulum Uygun kullanım ve otomasyon Đzleme ve Bakım Zaman Đzleme ve bakım programı olmaması yılda %8 e kadar kayıba neden olabilir. Kontrol sistemleri olmaması yılda %12 ye kadar kayıba neden olabilir.

18 Nerelerde tasarruf? Endüstri & Altyapı %10 - % 20 enerji tasarrufu Binalar % 30 a kadar enerji tasarrufu Konutlar % 10 - % 40 enerji tasarrufu Motor yolverme sistemleri Eneji izleme HVAC kontrolü Kapı kontrolü Aydınlatma kontrolü Enerji yönetim sistemleri Otomasyon çözümleri Bina yönetim sistemleri Güç faktörü düzeltme Isıtma izleme Aydınlatma kontrolü % 25 lik tasarruf dünya elektriğinde de %7 lik tasarrufu sağlar. Motorların elektrik tüketimi toplam değerin %60 ını oluşturur. Toplam enerjinin %20 sini tüketir. 3 önemli alan: HVAC, aydınlatma & entegre bina çözümleri. Toplam tüketimin %20 ila %25ini oluşturur. Aydınlatma & elektrikli aletler % 40 ın üzerinde

19 Enerji Verimliliği döngüsü! Enerji denetimi ve ölçme Enerji Denetimi Pasif Enerji Verimliliği Aktif Enerji Verimliliği Doğru seçim Etkili Yönetim Đzleme ve Geliştirme Enerji Kalitesi Çözümleri Danışmanlık Hizmetleri Güvenilir ve Güvenli Ekipman & Kurulum Aydınlatma Kontrolü Bina Yönetim Sistemleri Motor Kontrol Sistemleri Proses Otomasyonu Enerji & GüçĐzleme Bakım Modernizasyon

20 Schneider-Electric Enerji Denetimi Energy Step Pompa/Fan Tarife Đncelemesi Motorlar Walkthrough Analiz Uygulama Tarife Analizi Enerji Đzleme Yardımcı Tesisler Aydınlama Kontrolü HVAC Hava Kompressörü Ölçüm / Đzleme Binaya Özgü Sistemlerin Kontrolü Performans Takibi

21 Enerji Aksiyonu ❶ Tarife Analizi Đncelenen Konular ❸ Yardımcı Tesis Analizi ❷ Ölçüm & Kontrol Sistemi Değerlendirme 1) Tüketim Takibi 2) Enerji Yönetimi W A Pompa Fan Komp W A Proses 1 Pompa Fan Kompressör HVAC Soğutma (Chiller) Kazan Aydınlatma Yalıtım Verimli A B C D E F G Verimli değil D % kayıplar 0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 3) Bakım Planı Takibi G E HVAC Kazan G E Proses 2 Proses 3 4) Performans Takibi S Chiller S Aydın 5) Erken Hata Uyarı 6) Maliyet Dağıtımı Manevra Güç & Enerji Dağıtım Sistemleri Manevra Güç & Enerji Set Değeri Yardımcı Tesisler Ham M. Güç & & Enerji Ürün Prosesler 7) Planlama Veri Depolama Yerel Erişim Uzaktan Erişim Kablosuz Alarm Küresel Erişim

22 Konutlar & küçük binalar için çözümler Verimlilik sağlayan ürünler Dimleyiciler, zaman saatleri, hareket & varlık sensörleri, özel anahtarlar, ışığa duyarlı anahtarlar HVAC & Motorlar için programlanabilir zaman anahtarları Hız kontrol cihazları Yönetim sistemleri Kapı kontrol sistemleri Aydınlatma kontrol sistemleri Ev otomasyonu sistemleri Hizmetler Uzaktan kontrol Multimedya kontrolü Alarm kontrolü

23 Orta ve büyük ölçekli binalar için çözümler Verimlilik sağlayan ürünler Dimleyiciler, zaman saatleri, hareket & varlık sensörleri Termostat, yerden ısıtma kontrolü HVAC, pompa ve motorlar için hız kontrol cihazları Güç kompazasyonu ve harmonik filtre ürünleri Yönetim sistemleri Bina yönetim sistemleri Enerji izleme ve analizi Hizmetler Saha denetimi Veri toplama ve analizi Finansal analiz & ROI kontrolü, Geliştirme senaryosunun planlanması Uzaktan izleme ve optimizasyon

24 Endüstri ve altyapı için çözümler Verimlilik sağlayan ürünler Hız kontrol cihazları Proses otomasyonu için PLC ler Güç kompazasyonu ve harmonik filtre ürünleri Yönetim sistemleri Enerji izleme ve analizi Proses izleme sistemleri Hizmetler Saha denetimleri Veri toplama ve analizi Finansal analiz & ROI kontrolü, Geliştirme senaryosunun planlanması Uzaktan izleme ve optimizasyon

25 Ülkemizde enerji verimliliği çalışmaları?

26 Yasal düzenlemeler... Enerji Verimliliği Kanunu Mayıs 2007, 5627 Enerji Verimliliğinin Artırılması Yönetmeliği (25 Ekim 2008) Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği (5 Aralık 2008) Elektrik Piyasası Kanunu Şubat 2001, 4628 Dağıtım Sisteminde Tedarik Sürekliliği, Teknik ve Ticari Kalite Yönetmeliği Đletim Sistemi Arz Güvenirliği ve Kalitesi Yönetmeliği Yenilenebilir Enerji Kanunu Mayıs 2005, 5346

27 Enerji Yöneticileri Endüstriyel Đşletmeler TEP Endüstriyel Đşletmeler TEP End. Đşletmeler Grubu <1.000 TEP, OSB'de Ticari & Hizmet Binaları 500 TEP veya 20000m2 Kamu Binaları 250 TEP veya 10000m2 Üretim Tesisleri 100 MW Enerji Yöneticisi Görevlendirme Enerji Yönetim Birimi Enerji Yöneticisi Hizmeti Alımı

28 Binalarda Enerji Performansı ENERJĐ KĐMLĐK BELGESĐ Belge No Bina tipi Đnşaat yılı Kapalı Kullanma alanı Ada, Parsel Adres Mülk sahibi: Đsim: Adres: Enerji tipine göre yıllık tüketimler Tarih Belgeyi Düzenleyen Oda Sicil No: Belgenin Son Geçerlilik Tarihi Đmza Müşterek tesisatların sahibi: Đsim: Adres: Nihai Enerji tüketimleri Birincil Enerji tüketimleri Enerji Kullanım Alanı kwsaat kwsaat Isıtma : Sıhhi sıcak su : Soğutma : Aydınlatma : TOPLAM : Isıtma, sıhhi sıcak su üretimi, soğutma ve aydınlatma için enerji tüketimleri (birincil enerji olarak) Isıtma, sıhhi sıcak su üretimi, soğutma ve aydınlatma için sera etkisi gazı (SEG) emisyonları Enerji Kimlik Belgesi - EN Yeni binalarda 2017 yılına kadar her mevcut binada Nihai tüketim: kwsaat/ m².yıl Emisyon salımı: kg eşd.co2/m².yıl Tasarruflu Bina Bina SEG Emisyonu Düşük Bina Bina kgeşd.co2/m²yıl Yeni Binalar için Proje firmaları Mevcut binalar için EVD şirketleri kwhep/m 2,yıl Enerji Tüketimi Yüksek Bina SEG Emisyonu Yüksek Bina

29 Türkiye 2020 enerji hedefleri Üretimden kaynaklanan sera gazı emisyonunda 2020 yılına kadar % 20 azalma. Enerji tüketiminde 2020 yılına kadar % 20 azalma. Yenilenebilir enerji payını 2020 yılına kadar % 20 arttırma. Sera gazı seviyesi Enerji tüketimi Yenilenebilir enerji payı

30 Yeşil Binalar

31 Schneider Electric Yeşil Bina sertifikasyonu için ne yapabilir? Enerji asıl işimiz... Enerji tüketiminin % 72 si Çözümlerimiz % 30 a varan tasarruflar sağlıyor Ölç Verimli cihazlar kullan Kontrol et ve yönet Đzle ve iyileştir

32 Yeşil bina uygulamaları Binalarda kullanılan enerji, su ve malzemelerin verimliliğini arttırmaya yönelik uygulamalar. Binaların insan ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik uyulamalar Saha yerleşimi Tasarım Đnşaat Đşletim Bakım Ömür sonunda yıkım Bina içi kalitesi Malzeme kullanımı Saha planlaması Enerji Su yönetimi

33 Yeşil Bina değerlendirme sistemleri LEED BREEAM SBTool Casbee Green Star C2C

34 LEED Sertifikasyonu Proje Kategorisi LEED Puanları Schneider Electric Katkısı Sürdürülebilir sahalar 26 2 Daha az olumsuz etki (1), süreklilik getiren sistemler (1) Su verimliliği 10 0 Enerji & Atmosfer Malzeme & kaynaklar Enerji performansının optimizasyonu (10) Yenilenebilir enerji (3), işletmeye alma (1), ölçüm & doğrulama (1)... Đç hava kalitesi 15 5 izleme (1), sistemlerin kontrol edilebilirliği (2), sıcaklık konforu (2) Yenilikçilik & Dizayn prosesi 6 6 Dizayn yenilikçiliği (4), LEED AP (1) 70 43

35 Schneider-Electric Enerji Üniversitesi Ücretsiz, online e-eğitim modülleri Sertifikasyon Enerji Yöneticileri için ücretsiz kitap

36 EV Referanslarımız Endüstriyel Bina: Unilever, Nestle, Coca Cola, ĐSKO, Gübretaş, BAT, Türk Traktör, Bekaert, Yücel Boru, AkçanSa, Enerji & Altyapı: Nortel NETAŞ Ticari Bina: IMKB, Carousel

37 Enerjinizle daha fazlası...

ENERJİ VERİMLİLİĞİ TANITIM KATALOĞU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ TANITIM KATALOĞU ENERJİ VERİMLİLİĞİ TANITIM KATALOĞU Daha Yaşanılır Bir Dünya İçin, ENERJİ VERİMLİLİĞİ Enerji verimliliği; tüketilen enerji miktarının, üretimdeki miktar ve kaliteyi düşürmeden, ekonomik kalkınmayı ve sosyal

Detaylı

BİNA OTOMASYON SİSTEMLERİ

BİNA OTOMASYON SİSTEMLERİ BİNA OTOMASYON SİSTEMLERİ Dinç Demirel 2013 OTOMASYON NEDİR? Otomasyon, en geniş tanımıyla proseslerin gerçekleştirilmesinde, insanın görevini, otomatik olarak kontrol etme, izleme görevini yapan sistemlere

Detaylı

Aktif Enerji Yönetim Mimarisi; Enerji Santralinden evdeki prize

Aktif Enerji Yönetim Mimarisi; Enerji Santralinden evdeki prize Aktif Enerji Yönetim Mimarisi; Enerji Santralinden evdeki prize Veri Merkezleri Endüstriyel Tesisler Binalar Enerji ve Altyapı www.schneider-electric.com 1 Şirket genelinde %30'a varan enerji tasarrufu

Detaylı

Enerji Verimliliği Çözüm Kataloğu

Enerji Verimliliği Çözüm Kataloğu Enerji Verimliliği Çözüm Kataloğu 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr 3 İçerik Enerji verimliliği ile ilgili engeller ve fırsatlar 6 Dünya çapında hazırlanan yönetmelikler enerji verimliliğini bir

Detaylı

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2. Taslak Web, Ağustos 2010) Hazırlayan: Tülin Keskin İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 1. GİRİŞ... 4 2. Sektörün Kısa Tanıtımı... 6 2.1. Binalar ve Emisyonlar...

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU KASIM 2014 KÜNYE BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU GENEL KOORDİNATÖR Aygen Erkal HAZIRLAYAN

Detaylı

Akıllı Şehirler ve Akıllı İnsanlar İçin Enerji

Akıllı Şehirler ve Akıllı İnsanlar İçin Enerji Akıllı Şehirler ve Akıllı İnsanlar İçin Enerji Akıllı Binalar Akıllı Su Akıllı Hareketlilik Akıllı Enerji Akıllı Entegrasyon Akıllı Kamu Hizmeti http://www2.schneiderelectric.com/images/pictures/solutions/

Detaylı

En Ucuz Enerji, Tasarruf Edilen Ve Verimli Kullanılan Enerjidir.

En Ucuz Enerji, Tasarruf Edilen Ve Verimli Kullanılan Enerjidir. 2011 Dünya alarm veriyor Fosil kaynaklarının tükenmesi, alternatif kaynakların henüz ekonomik olmaması nedeniyle, kullanılan enerjinin tamamının faydaya dönüştürülmesi ile daha temiz çevre sağlanabilecektir.

Detaylı

Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi

Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi Nisan 2014 BU ÇALIŞMA, ZAFER KALKINMA AJANSI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN 2013 YILI DOĞRUDAN FAALIYET

Detaylı

Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği. WWF-Türkiye

Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği. WWF-Türkiye Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği WWF-Türkiye Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği WWF-Türkiye Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği 3 Metin: Ceren Ayas, WWF-Türkiye Editörler: Deniz Tapan ve

Detaylı

Enerjinizle daha fazlası. Enerji Verimliliği Çözümleri Ürün Kataloğu

Enerjinizle daha fazlası. Enerji Verimliliği Çözümleri Ürün Kataloğu Enerjinizle daha fazlası Enerji Verimliliği Çözümleri Ürün Kataloğu 2 Giriş... % 30'a kadar EN-VER* *Enerji Verimliliği Schneider Electric ve bayileri neden Enerji Verimliliği çözümlerini geliştirmektedir?

Detaylı

Answers for infrastructure. HVAC bina teknolojisi güçlü ortaklardan gelen kalite ve enerji verimliliği

Answers for infrastructure. HVAC bina teknolojisi güçlü ortaklardan gelen kalite ve enerji verimliliği Answers for infrastructure. HVAC bina teknolojisi güçlü ortaklardan gelen kalite ve enerji verimliliği HVAC bina teknolojisi deneyimli ortaklardan gelen enerji tasarrufu ve garantili konfor Siemens in

Detaylı

Yüksek Performanslı Sürdürülebilir Binalara İlişkin Bir Değerlendirme (*) İbrahim Cakmanus, Ihsan Kaş, Arif Künar, Ayşe Gülbeden

Yüksek Performanslı Sürdürülebilir Binalara İlişkin Bir Değerlendirme (*) İbrahim Cakmanus, Ihsan Kaş, Arif Künar, Ayşe Gülbeden Yüksek Performanslı Sürdürülebilir Binalara İlişkin Bir Değerlendirme (*) İbrahim Cakmanus, Ihsan Kaş, Arif Künar, Ayşe Gülbeden Özet Tüm dünyada binalar yaklaşık olarak fosil yakıtların %35-40 ını tüketmektedir.

Detaylı

Birinci Baskı İstanbul, Eylül 2008. Proje Sorumlusu Nükhet Oğan Kapak ve Kitapçık Tasarımı Umut Pehlivanoğlu, Myra Sayfa Uygulama Myra Baskı Artpres

Birinci Baskı İstanbul, Eylül 2008. Proje Sorumlusu Nükhet Oğan Kapak ve Kitapçık Tasarımı Umut Pehlivanoğlu, Myra Sayfa Uygulama Myra Baskı Artpres Enerji Verimliliği Teknik Kitapçık Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği İnönü Cad. Hacı Hanım Sok. 10/12 Gümüşsuyu 34439 İstanbul T +90 212 249 15 54 F +90 212 245 04 30 E info@boell-tr.org

Detaylı

22 Haziran 2015 Taslak versiyon No. 7. Türkiye Cumhuriyeti

22 Haziran 2015 Taslak versiyon No. 7. Türkiye Cumhuriyeti 22 Haziran 2015 Taslak versiyon No. 7 Türkiye Cumhuriyeti 2009/125/EC ile 2010/30/EU sayılı AB Direktiflerini değiştiren ve 2004/8/EC ile 2006/32/EC sayılı AB Direktiflerini yürürlükten kaldıran Avrupa

Detaylı

YALITIM SEKTÖRÜNDE EKB (ENERJİ KİMLİK BELGESİ) İLE YENİ BİR DÖNEM

YALITIM SEKTÖRÜNDE EKB (ENERJİ KİMLİK BELGESİ) İLE YENİ BİR DÖNEM YALITIM SEKTÖRÜNDE EKB (ENERJİ KİMLİK BELGESİ) İLE YENİ BİR DÖNEM Nurel KILIÇ İnsanların konforlu bir yaşam sürdürebilmeleri; 20-22 o C sıcaklık ve % 50 bağıl nem değerine sahip olan ortamlarda mümkün

Detaylı

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Enerji ve İnsanlığın Gelişimi Enerji; insan yaşamı ve ekonomik gelişme için olmazsa olmaz temel unsurdur. Ülkemizde nüfus artışı, konfor standartlarının yükselmesi, sanayi

Detaylı

Enerji Verimliliği. Tülin Keskin Yeşil Güç Enerji Ve Danışmanlık KOBI-ENVER. Kasım 2013

Enerji Verimliliği. Tülin Keskin Yeşil Güç Enerji Ve Danışmanlık KOBI-ENVER. Kasım 2013 Enerji Verimliliği Tülin Keskin Yeşil Güç Enerji Ve Danışmanlık KOBI-ENVER Kasım 2013 29 May 2014 ENERJİ SEKTÖRÜNE BAKIŞ Enerji; Son 40 yılda dünya siyaset politikasını yönlendiren bir meta ve son 20 yılda

Detaylı

ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI

ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2787 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1745 ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI Yazarlar Dr. Soner AKSOY (Ünite 1) Erdal ÇALIKOĞLU (Ünite 2) Prof.Dr. Haydar ARAS (Ünite

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU 1954 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU OCAK 2012 A N K A R A 1954 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU EMOYAYINLARI 1954 TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4 Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Destekleri... 5 Sanayi Kuruluşlarında Verimlilik Artırıcı Projelerin (VAP) Desteklenmesi... 6 Gönüllü Anlaşmalar (GA) Yoluyla Sanayi

Detaylı

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ GİRİŞ Enerji az yada çok her alanda kullanılan bir kaynaktır ve özellikle üretim maliyetleri içerisinde ağırlıklı bir yer tutmaktadır. Günümüzde enerjiye olan talep her geçen

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ENERJİ İLİŞKİSİ SEMİNERİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ENERJİ İLİŞKİSİ SEMİNERİ 1 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ENERJİ İLİŞKİSİ SEMİNERİ PROF. DR. SEMRA SİBER ULUATAM ATILIM ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜH. BÖLÜMÜ 27 KASIM 2012 GENEL 2 Mühendis-Latince ingenium doğanın gücünü insanlar için kullanmak

Detaylı

KURUL KARARI ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİ BELGESİ 2012-2023

KURUL KARARI ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİ BELGESİ 2012-2023 25 Şubat 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28215 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 20/2/2012 Karar No : 2012/1 Konu : Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2012-2023 Yüksek Planlama Kurulunca;

Detaylı

KURUL KARARI ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİ BELGESİ 2012-2023

KURUL KARARI ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİ BELGESİ 2012-2023 25 Şubat 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28215 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 20/2/2012 Karar No : 2012/1 Konu : Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2012-2023 Yüksek Planlama Kurulunca;

Detaylı

KURUL KARARI ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİ BELGESİ 2012-2023

KURUL KARARI ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİ BELGESİ 2012-2023 25 Şubat 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28215 Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 20/2/2012 Karar No : 2012/1 KURUL KARARI Konu : Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2012-2023 Yüksek Planlama Kurulunca;

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ FAALİYETLERİ ve TEŞVİKLER

ENERJİ VERİMLİLİĞİ FAALİYETLERİ ve TEŞVİKLER 2015 2015 ENERJİ VERİMLİLİĞİ FAALİYETLERİ ve TEŞVİKLER Burhan GÜLDİBİ Makina Mühendisi Telefon : (312) 295 52 37 e-posta: bguldibi@yegm.gov.tr Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü 0,5 0,45 Polonya ABD

Detaylı

Yardımcı işletmelerde akış ölçümü Basınçlı hava, gaz, buhar ve su için özel enerji yönetimi çözümleri

Yardımcı işletmelerde akış ölçümü Basınçlı hava, gaz, buhar ve su için özel enerji yönetimi çözümleri Products Solutions Services Yardımcı işletmelerde akış ölçümü Basınçlı hava, gaz, buhar ve su için özel enerji yönetimi çözümleri Akış 2 Yardımcı işletmelerde akış ölçümü Proses takibi giderek yaygınlaşmakta

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Enerji Yatırımlarında Yararlanılabilecek Finansal Kaynaklar

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Enerji Yatırımlarında Yararlanılabilecek Finansal Kaynaklar Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Enerji Yatırımlarında Yararlanılabilecek Finansal Kaynaklar Trakya Kalkınma Ajansı Dokümanda Yer Alan Enerji Yatırımlarında Yararlanılacak Finansal Desteklere

Detaylı

Daha İyi Bir Gelecek İçin Enerji Verimliliği

Daha İyi Bir Gelecek İçin Enerji Verimliliği Daha İyi Bir Gelecek İçin Enerji Verimliliği www.knaufinsulation.com.tr Daha İyi Bir Gelecek İçin... Hepimiz biliyoruz ki, üzerinde yaşamımızı sürdürebileceğimiz tek bir dünya var. Ancak, dünyamızı, dolayısıyla

Detaylı