eğitimin bileşenleri: öğrenme ortamları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "eğitimin bileşenleri: öğrenme ortamları"

Transkript

1 eğitimin bileşenleri: öğrenme ortamları, eğitim izleme raporu 2010, sayfa eğitimin bileşenleri: öğrenme ortamları Eğitim İzleme Raporu nun bu bölümünde öğrenme ortamları alanına ilişkin olarak 2010 yılında ortaya çıkan en önemli politika yönelimi olarak Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (Fatih) projesi değerlendirilmektedir. fatih projesi ne ilişkin değerlendirme amacı ve kapsamı MEB in ifadesine göre, e-dönüşüm Türkiye kapsamında üretilen ve Türkiye nin bilgi toplumu olma sürecindeki eylemleri tanımlayan Bilgi Toplumu Stratejisi, Kalkınma Planları ve MEB Stratejik Plan gibi belgelerde yer alan hedefler doğrultusunda, 2013 yılı sonuna kadar dersliklere Bilişim Teknolojileri (BT) araçları sağlanarak, BT destekli öğretimin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda başlatılan Fatih Projesi nin ilk pilot uygulaması eğitim-öğretim yılında gerçekleştirilmektedir. Bilgi Toplumu Stratejisi başlıklı belgede, bilgi toplumuna dönüşümün sağlanması için MEB in görev alanıyla ilgili olarak aşağıdaki hedeflerin gerçekleştirilmesi beklendiği belirtilmektedir: 98 Bireylerin yaşam boyu öğrenim yaklaşımı ve e-öğrenme yoluyla kendilerini geliştirmeleri için uygun yapıların oluşumu ve e-içeriğin gelişti rilmesi, Ortaöğretimden mezun olan her öğrencinin temel bilgi ve iletişim teknolojileri kullanım yetkinliklerine sahip olması, İnternetin etkin kullanımı ile her üç kişiden birisinin e-eğitim hizmetlerinden faydalanması, Herkese bilgi ve iletişim teknolojilerini öğrenme ve kullanma fırsatının sunulması, Her iki kişiden birinin internet kullanıcısı olması, İnternetin toplumun tüm kesimleri için güvenilir bir ortam haline getirilmesi. Proje, bu hedefleri karşılamak üzere tasarlanmıştır. MEB in ifadesine göre, Fatih projesi ile sihirli bir değnek dokunuşuyla eğitim-öğretimin genel sorunlarına çözümler getirilmesi düşünülmemektedir. Ancak tüm sorunlara çözüm olmasa bile eğitim-öğretimde teknoloji kullanımının öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini kazanmalarını sağlayacağı göz ardı edilemez bir gerçektir. Protokolü, 22 Kasım 2010 da, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ve dönemin Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu tarafından imzalanan projenin amacı, eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini sağlamak ve okullardaki teknolojiyi iyileştirmek amacıyla bilişim teknolojileri araçlarının öğrenme-öğretme sürecinde daha fazla duyu organına hitap edilecek şekilde derslerde etkin kullanımı olarak ifade edilmektedir DPT, 2006b. 99 FATİH projesi internet sitesinden (http:// fatihprojesi.meb.gov.tr) alınmıştır. e itim izleme raporu

2 MEB tarafından yürütülen ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından desteklenen projenin üç yılda tamamlanması planlanmıştır. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım Akıllı Sınıf Projeleri nin yaklaşık 1,5 milyar TL ye mal olacağını açıklamıştır. Projenin, (1) donanım altyapısının iyileştirilmesi, (2) e-içeriğin sağlanması ve yönetilmesi, (3) öğretim programlarında etkin BT kullanımı, (4) derslerde BT kullanımı için öğretmenlere hizmetiçi eğitim ve ağ altyapısı ve (5) geniş bant internet kullanımı ile bilinçli ve güvenli BT kullanımının sağlanması olmak üzere beş bileşeni bulunmaktadır. Donanım altyapısının iyileştirilmesi kapsamında okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki tüm okulların bütün dersliklerine ( derslik) birer adet dizüstü bilgisayar ve projeksiyon cihazı sağlanacağı, her okulda en az bir adet çok amaçlı fotokopi makinesi, akıllı tahta, doküman kamera ve mikroskop kameranın bulunduğu akıllı bir sınıf oluşturulacağı ifade edilmektedir. Bu başlıkta kamuoyunda kimi yanlış anlamaların yaygın olduğu gözlemlenmektedir, zira her öğrenciye veya her öğretmene değil yalnızca her dersliğe bir dizüstü bilgisayar sağlanması planlanmıştır. E-içeriğin sağlanması ve yönetilmesi kapsamında, ders kitaplarının yanı sıra derslerde yardımcı birer ders materyali olarak kullanılmak üzere ses, video, animasyon, sunu, fotoğraf/resim gibi öğrenme nesnelerinin ve etkileşimli e-kitapların kullanılması öngörülmektedir. Ancak farklı uzmanlarca sözü edilen uyumlulaştırmanın kolay olmadığı, kazanımların yeniden TTK dan geçmesi gerektiği, BT uzmanlarının Biyoloji, İngilizce vb. gibi farklı uzmanlık alanlarının entegrasyonunda yetersiz kalacağı ifade edilmektedir. her dersliğe geniş bant internet erişiminin kablolu bağlantı ile sağlanacağı, internetin bilinçli ve güvenli kullanımını sağlamak için gerekli donanım ve yazılım altyapısının kurulmasının yanında mevzuat düzenlemesinin de yapılacağı ifade edilmektedir. MEB e göre, arama motorlarının içeriklerinin öğrencilere yönelik olmaması nedeniyle güvenli arama motoru ve arayüz geliştirilmekte, gov.tr uzantılı adresler öne çıkarılarak öğretmenlerin işinin kolaylaştırılması amaçlanmaktadır. Derslerde BT kullanımı için öğretmenlere hizmetiçi eğitim bileşeni kapsamında, yaklaşık öğretmenin sınıflara sağlanan donanım altyapısını, eğitsel e-içerikleri ve BT ye uyumlu hale getirilen öğretmen kılavuz kitaplarını etkili biçimde kullanma becerilerini geliştirmeleri için yüz yüze ve uzaktan eğitim aracılığıyla hizmetiçi eğitim faaliyetleri planlanmıştır. Bu konuda öne sürülen en önemli eleştirilerden biri, öğretmenlerin aldıkları hizmetiçi eğitimi sınıflarında uygulayıp uygulamadıklarının kontrolünün neredeyse imkânsız olmasıdır. pilot okullardaki değerlendirme çalışmalarının sonuçları FATİh projesinin yürütülmesi esnasında karşılaşabilecek sorunların en aza indirilmesi, projenin etkili, verimli ve zamanında gerçekleştirilmesi için Ankara Sincan İl Genel Meclisi İlköğretim Okulu nda pilot bir uygulama yapılmakta ve sonuçları izlenmektedir. Fatih Projesi Yürütme Ekibi bu okula her ay düzenli olarak ziyaretler gerçekleştirmekte ve karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin görüşlerini almaktadır. Yapılan saha çalışmalarının raporlarına projenin internet sitesinden erişilebilmektedir. Sincan İl Genel Meclisi İlköğretim Okulu 7-E sınıfı öğrencileriyle yapılan görüşmenin raporu yalnızca bir sayfadan ibarettir. Öğrencilerin Görsel olarak öğrendiklerimi daha iyi öğreniyorum., Dersler eğlenceli hale geldi., Dersleri anlamam kolaylaştı., Soruları pratik ve hızlı çözüyoruz., Derslerde aktif hale geldik. Derslerde kendimiz slayt hazırlayıp 90 e itim reformu giri imi

3 sunu yapabiliyoruz. gibi ifadelerine yer verilmiştir. Ancak bu görüşmeler projenin öğrencilerin başarısı üzerindeki etkisini nesnel bir biçimde ölçmekten uzaktır. Aynı okuldaki 47 öğretmene ise daha ayrıntılı ve 34 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. Ankete katılan öğretmenlerin büyük çoğunluğu dizüstü bilgisayarı ve projeksiyon cihazını kullanma konusunda sıkıntı yaşamadıklarını ifade etmiştir; ancak akıllı tahta hakkında büyük oranda bilgi sahibi olmadıkları gözlemlenmektedir. Öğretmenlerin yarıdan fazlası sınıftaki dizüstü bilgisayar sayısının ve internet erişim hızının yeterli olmadığını düşünmektedir. Ayrıca öğretmenlerin büyük çoğunluğu bilgisayarların üzerine zimmetlenmesini istememektedir. Öğretmenlerin büyük çoğunluğu, öğrencilerin dersliklerde bulunan BT cihazlarını rahatlıkla kullanamadıklarını, öğrenci velilerinin ise çoğunlukla bu donanımların verimli kullanımı ve bu donanımların sağladığı yararlar konusunda bilgi sahibi olmadığını belirtmektedir. Öğretmenlerin yarıdan fazlası öğretim programının sınıflarda bulunan cihazların ve ses, video, animasyon, sunu, fotoğraf/resim, etkileşimli e-kitaplar gibi e-içeriklerin ders öğretiminde kullanımını desteklemediğini, büyük çoğunluğuysa e-içeriklere yeterli sayıda ulaşamadıklarını ve e-içerikleri kendilerinin hazırlayamadıklarını ifade etmiştir. Anketin belki de en çarpıcı sonuçlarından birisi, öğretmenlerin büyük bölümünün BT araçlarını kullanma konusunda eğitime gereksinim duyduklarını ifade etmiş olmalarıdır. Raporun sonucunda, BT cihazları ile ilgili eksikliklerin giderilmesi, öğretmenlerin gereksinim duydukları tüm eğitimlerin verilmesinin sağlanması, öğretim programlarında yer alan öğretmen kılavuz kitaplarının BT kullanımına uygun olarak güncellenmesinin sağlanması, BT nin eğitim ve öğretime en uygun ve yararlı şekilde entegrasyonunun sağlanması konusunda çalışmalar yapılması önerilmektedir. Pilot uygulamanın yapıldığı bir başka okul Antalya Muratpaşa Güvenlik İlköğretim Okulu dur. Bu okulda 400 öğrenciye projenin gelişimine ilişkin bir anket uygulanmıştır. Anket sorularının büyük ölçüde Ankara Sincan İl Genel Meclisi İlköğretim Okulu nda öğretmenlere sorulan sorularla aynı olduğu gözlemlenmektedir. Ankette göze çarpan bir tutarsızlık bulunmaktadır. Anket formunda Öğretmenimiz projeksiyon cihazını/dizüstü bilgisayarı/akıllı tahtayı/interneti rahatlıkla kullanabiliyor şeklinde sorular sorulurken, anket raporunda Sınıfta projeksiyon cihazını/dizüstü bilgisayarı/akıllı tahtayı/interneti rahatlıkla kullanabiliyorum şeklinde değerlendirmeler yapılmıştır. Değerlendirme raporu doğru kabul edilirse, öğretmenlerin olduğu gibi öğrencilerin de büyük çoğunluğu dizüstü bilgisayarı, projeksiyon cihazını ve interneti kullanma konusunda sıkıntı yaşamadıklarını ifade etmiştir, ancak akıllı tahta hakkında bilgi sahibi olmadıkları gözlemlenmektedir. Ankete katılan öğrencilerin büyük bir bölümü BT cihazlarının kullanımının derslere olan ilgilerini artırdığını, derslerini daha iyi ve kolay öğrendiklerini, derslerin çok daha eğlenceli hale geldiğini ifade etmiştir. Ancak bu veriler öğrencilerin BT cihazlarının kullanımına karşı tutumlarını göstermekte, BT cihazlarının kullanımının öğrencilerin başarısına nesnel olarak nasıl etki ettiğini göstermemektedir. Pilot okullarda gerçekleştirilem bu değerlendirme, yöntemi ve kapsamı itibarıyla, FATİh gibi yüksek maliyetli bir projenin hayata geçmesi için dayanak oluşturmaktan uzaktır. Yapılan anketler ve saha çalışmalarıyla öğretmenlerin ve öğrencilerin projenin altyapısına e itim izleme raporu

4 ilişkin özbildirimlerine ve tutumları gözlemlenmekte, ancak sağlanan altyapının somut etkilerine ilişkin kanıt toplanmamakta ve değişim ölçülmemektedir. Pilot uygulamanın değerlendirmesi için, proje uygulanmaya başlamadan önce öğretmen ve öğrencilerle bir ön test ve pilot uygulamanın sonunda aynı kişilerle uygulamanın etkisini ölçebilmek için bir son test yapılması daha doğru bir yöntem olacaktır. Aynı testler pilot uygulamanın yapılmadığı başka okulların öğretmen ve öğrencileriyle de kontrol grubu oluşturmak için yinelenmelidir. projenin kamuoyunda bulduğu yankılar Kimi eğitimciler, elektrik, su, ısınma, temizlik gibi temel gereksinimleri halen karşılanmamış okullar varken, FATİh Projesi ne yatırım yapılmasını çok anlamlı bulmamakta ve beklenen verimin alınacağına şüpheyle yaklaşmaktadır. Örneğin Eğitim-Sen, okul sayısının yetersizliği, derslik açıkları, kalabalık sınıf mevcutları, ikili eğitim, birleştirilmiş sınıf ve taşımalı eğitim uygulamaları nedeniyle eğitim sisteminin düzenli ve sağlıklı işlemesinin sağlanamadığını belirtmektedir. 100 Derslikler son teknolojiyle donatılsa bile, projeyi uygulayacak yeterli sayıda öğretmen istihdamı sağlanmadıktan sonra teknolojik donanımın yetersiz kalacağını öne süren eğitimciler, öğretmen istihdamının artırılmasını talep etmektedir. Dönemin Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu nun 2002 de 85 öğrenciye bir bilgisayar düşerken 2010 da 15 öğrenciye bir bilgisayar düşüyor te çok az okulda, sınırlı internet erişimi varken bugün ilköğretimde okulların yüzde 96 sında, ortaöğretimde de yüzde 100 ünde internet erişimini sağladık. sözlerine karşın, eğitimciler internet erişiminin yavaşlığına ilişkin sıkıntılarını ifade etmektedir. Projede sözü edilen donanımın, imkânı olan okulların çoğunda veli desteğiyle zaten kullanıldığı 101 ve okulların teknoloji çöplüğü haline geleceği 102 endişesi dile getirilmektedir. Dile getirilen bir başka endişe BT öğretmenlerinin durumuyla ilgilidir. FATİh Projesi nin yürütücüleri olması beklenen bu öğretmenler projeden dışlanmış görünmektedirler. İlköğretimde haftada iki saat olan BT seçmeli dersinin sayısı önce bire düşürülmüş, ardından sadece 4 ve 5. sınıflar için ikiye yükseltilmiş, son olarak da 4 ve 5. sınıflarda derse sınıf öğretmenlerinin girmesine karar verilmiştir. 103 Yetkilerinin ellerinden alındığını, norm kadro fazlası durumuna düşürüldüklerini ve okulda tamirci muamelesi gördüğünü ifade eden bu öğretmenler, projede kendilerine neden görev verilmediğini sorgulamaktadır. Bu konuya yanıt olarak MEB den gelen açıklamaya göre, Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinin haftada 10 saat derse girmesi, kalan 20 saatte de diğer derslere bilişim rehberliği yapması öngörülmektedir. Uygulamada en çok karşılaşılan sorunlardan bir diğeri de öğretmenlerin önemli bir bölümünün projeksiyon cihazını, bilgisayarı, akıllı tahtayı ve interneti rahatlıkla kullanacak altyapıya sahip olmamasıdır. FATİh Projesi nin verimli bir biçimde işleyebilmesi için gereksinim duyan öğretmenlerin acilen hizmetiçi eğitimlerden geçmesi gerekmektedir. teknoloji kullanımı eğitimin çıktılarını nasıl etkiler? 100 Eğitim-Sen, Ntvmsnbc, haber7, habertürk, Eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini sağlamak ve okullardaki teknolojiyi iyileştirmek amacıyla bilişim teknolojileri araçlarının öğrenme-öğretme sürecinde daha fazla duyu organına hitap edilecek şekilde derslerde etkin kullanımı olarak ifade edilen projenin amacına, yukarıda anlatılan yöntemlerle ulaşılabileceğine ilişkin çekinceler mevcuttur. 92 e itim reformu giri imi

5 FATİh Projesi nin pilot uygulamasından esas uygulamasına geçmeden önce, teknolojinin derslerde etkin kullanımının eğitimin çıktılarını nasıl etkileyebileceğine ilişkin daha fazla araştırma bulgusuna gereksinim vardır. ABD de 1999 sonrasında yazılmış, öğretmenlerin teknoloji konusunda mesleki gelişimlerini araştıran 42 makaleyi inceleyen Lawless ve Pellegrino, 104 teknolojinin derslerde kullanımının eğitimin çıktılarını nasıl etkilediği sorusuna odaklanarak, bu konuda yapılan ampirik araştırmaların yetersizliğine işaret etmektedirler. Teknolojinin etkisi çok yönlü bir biçimde ortaya çıktığından, çok basit görünen işe yarıyor mu? sorusu, teknolojinin öğrencilerin öğrenmesine ve motivasyonuna, öğrenciöğretmen-teknoloji arasındaki sınıf dinamiklerine, resmi kurum olarak okullara etkisi hesaba katılmadan cevaplanamamaktadır. Teknolojiyi ne zaman kullanmak gerektiği ve hangi teknolojinin hangi amaçla kullanılması gerektiği hakkındaki kararlar, öğrenme, öğretme ve değerlendirme hakkındaki teorilerden ve araştırmalardan bağımsız biçimde verilmemelidir. Teknolojiyi çok kapsamlı ve farklılaştırılmamış bir değişken olarak kabul etmek, teknolojik araçların öğrenme ortamlarına doğru biçimde entegre edilebilmesi için fazla basit bir bakış açısıdır. Lawless ve Pellegrino ya göre, mevcut araştırma bulguları, teknolojinin eğitimde iyileşmeyi sağladığını göstermemektedir; daha ziyade eğitimde iyileşmenin tutarlı bir öğretim ve yüksek nitelikli öğrenmeyi destekleyen değerlendirme yoluyla sağlandığı görülmektedir. 104 Lawless ve Pellegrino, e itim izleme raporu

FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme

FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme Türk Kütüphaneciliği 27, 2 (2013), 317-339 FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme Selda Ekici * ve Bülent Yılmaz ** Öz Bu çalışma ile FATİH Projesi nin (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi),

Detaylı

E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi

E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi Ahmet GÜNDO DU E itim-bir-sen ve Memur Sen Genel Ba kan Yakın geçmişe kadar birçok yenilikleri ve fırsatları kaçıran Türkiye, zaman kaybetmeksizin

Detaylı

Fatih Projesi Hakkında Merak Edilenler

Fatih Projesi Hakkında Merak Edilenler Fatih Projesi Hakkında Merak Edilenler MEB Fatih projesi uygulaması başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı nın uygulamaya aldığı Fatih Projesi hakkında akıllarda hala pek çok soru var. Siz de merak ettiklerinizi

Detaylı

OKULLARDA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALTYAPISININ KURULMASI

OKULLARDA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALTYAPISININ KURULMASI OKULLARDA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALTYAPISININ KURULMASI Çağımızda bilgi, tükenmeyen ve her gün yeniden üretilen bir kaynak olarak her türlü sosyal ve iktisadi faaliyette en önemli ve temel girdi hâline gelmiştir.

Detaylı

O.D.T.Ü. Elektrik-Elektronik Mühendisliği. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Eğitimi (Tez Aşaması) İngilizce (Çok İyi), Almanca (Alman Kültür 8.

O.D.T.Ü. Elektrik-Elektronik Mühendisliği. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Eğitimi (Tez Aşaması) İngilizce (Çok İyi), Almanca (Alman Kültür 8. ~ 1 ~ Teşekkürler! Yaşamımın her anında maddi, manevi desteği ile sürekli yanımda olan ve bugünlere gelmemde büyük katkısı bulunan Babama, çok sevdiğim tüm bu süreç içerisinde bana daima anlayış gösteren,

Detaylı

FATİH Projesine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin. İncelenmesi (Eskişehir İli Örneği) *

FATİH Projesine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin. İncelenmesi (Eskişehir İli Örneği) * FATİH Projesine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi (Eskişehir İli Örneği) * Köksal BANOĞLU 1, Canan MADENOĞLU 2, Şengül UYSAL 3 & Arif DEDE 4 ÖZET Bu araştırma, FATİH projesi hakkında öğretmenlerin

Detaylı

Orta Öğretimde Görev Yapan Öğretmenlerin FATİH Projesi ne İlişkin Görüşleri

Orta Öğretimde Görev Yapan Öğretmenlerin FATİH Projesi ne İlişkin Görüşleri Ege Eğitim Dergisi 2014 (15) 1: 161-175 Orta Öğretimde Görev Yapan Öğretmenlerin FATİH Projesi ne İlişkin Görüşleri Adem ÖZKAN Demet DENİZ Öz Bu çalışmanın amacı, Orta Öğretimde görev yapan alan öğretmenlerin

Detaylı

eğitimin bileşenleri: öğrenme ortamları

eğitimin bileşenleri: öğrenme ortamları eğitim bileşenleri: öğrenme ortamları, eğitim izleme raporu 2011, sayfa 123-139 eğitimin bileşenleri: öğrenme ortamları Eğitim İzleme Raporu 2011 in bu bölümünde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme

Detaylı

fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi?

fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? ERG RAPORLARI fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? politika analizi ve önerileri fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? politika analizi ve önerileri Eğitim

Detaylı

Öğretmen ve Öğrenci Bakış Açısıyla Tablet PC ve Etkileşimli Tahta Kullanımı: FATİH Projesi Değerlendirmesi *

Öğretmen ve Öğrenci Bakış Açısıyla Tablet PC ve Etkileşimli Tahta Kullanımı: FATİH Projesi Değerlendirmesi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(3) 1799-1822 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.3.1734

Detaylı

2000 li Yıllar. 2010 sonrası. BT sınıflarının yanında tüm sınıflarımıza BT ekipmanları ve internet Bağlantısı

2000 li Yıllar. 2010 sonrası. BT sınıflarının yanında tüm sınıflarımıza BT ekipmanları ve internet Bağlantısı eğitimde 2000 li Yıllar İlköğretim ve ortaöğretim okullarımızın tamamına yakınında BT sınıfları (bilgisayar, internet bağlantısı, yazıcı, tarayıcı ve projeksiyon gibi BT ekipmanları) 2010 sonrası BT sınıflarının

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı DPT Yayın No: 2826 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2011 Haziran 2011 ISBN: 978-975-19-5171-7 Devlet Planlama

Detaylı

Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü

Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE İNTERNET KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE EĞİTİM ARACI OLARAK BİLGİSAYARA KARŞI TUTUMLARI Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın

Detaylı

YENİ EKONOMİK DÜZEN, EĞİTİM REFORMLARI

YENİ EKONOMİK DÜZEN, EĞİTİM REFORMLARI Bölüm 12 Asiye Toker Gökçe * YENİ EKONOMİK DÜZEN, EĞİTİM REFORMLARI VE EĞİTİMİN GELECEĞİ 12.1.Yeni Ekonomik Düzen 12.1.1.Yeni Ekonomik Düzen ve Türkiye 12.2.1.Türkiye de Gerçekleşen Eğitim Reformlarında

Detaylı

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME YOLUYLA EĞİTİM: POLİTİKA VE UYGULAMA ÖNERİLERİ

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME YOLUYLA EĞİTİM: POLİTİKA VE UYGULAMA ÖNERİLERİ KAYNAŞTIRMA / BÜTÜNLEŞT RMEN N ETK L L Ğ N ARTIRMAK Ç N POL T KA VE UYGULAMA ÖNER LER PROJESİ TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME YOLUYLA EĞİTİM: POLİTİKA VE UYGULAMA ÖNERİLERİ TOHUM OTİZM VAKFI Cumhuriyet

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I 2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU Nabi AVCI Millî E itim Bakanı 15 Aralık 2013 T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2014 YILI BÜTÇE SUNUŞU TBMM

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010

T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 3 2 1 7 T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 Haziran 2010 i ÖNSÖZ Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) koordinasyonunda yürütülen e-dönüşüm Türkiye Projesi,

Detaylı

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 30, s.35-54

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 30, s.35-54 35 213 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 3, s.35-54 BİLGİ TOPLUMU OLMA YOLUNDA ÖĞRETMENLERİN TEKNOLOJİ KULLANIMLARI * Recep ÇAKIR 1 ÖZET Senem OKTAY 2 Bu çalışmanın

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Mayıs 2009 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006 2010) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Mayıs 2009 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006

Detaylı

Intel Öğretmen Programı Temel Kursu:

Intel Öğretmen Programı Temel Kursu: Intel Öğretmen Programı Temel Kursu: Temmuz 2009 Ağustos 2010 Değerlendirme Raporu Cengiz Hakan AYDIN Hasan ÇALIŞKAN Murat ATAİZİ Ekim 2010 Intel Öğretmen Programı Temel Kursu Giriş Intel Eğitim Girişimi,

Detaylı

2000-2010 Yılları Arasında Bilgisayar Teknolojileri ve Eğitimde Kullanımlarına Yönelik Yürütülen Hizmet İçi Eğitim Kursların İncelenmesi *

2000-2010 Yılları Arasında Bilgisayar Teknolojileri ve Eğitimde Kullanımlarına Yönelik Yürütülen Hizmet İçi Eğitim Kursların İncelenmesi * Journal of Instructional Technologies & Teacher Education Vol.1 No2 (2013), 164-194 2000-2010 Yılları Arasında Bilgisayar Teknolojileri ve Eğitimde Kullanımlarına Yönelik Yürütülen Hizmet İçi Eğitim Kursların

Detaylı

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ Ankara, 2009 Türk Eğitim Derneği ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ Türk Eğitim Derneği ISBN 978-9944-5128-6-2 1. Basım, Kasım 2009 Copyright 2009, TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ Bu kitabın

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ NİSAN 2006 Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 İÇİNDEKİLER : GİRİŞ... 3 1. Türkiye

Detaylı

itibaren beş ay tanındı: Değişikliklerin Eylül de başlayan 2012-2013 eğitim-öğretim yılında uygulamaya konması öngörüldü.

itibaren beş ay tanındı: Değişikliklerin Eylül de başlayan 2012-2013 eğitim-öğretim yılında uygulamaya konması öngörüldü. Bu değerlendirme notuyla Eğitim Reformu Girişimi (ERG), Türkiye eğitim sisteminin içine girdiği hızlı değişim sürecinde, bu değişimin en önemli bileşeni sayılabilecek 4+4+4 düzenlemesinin nasıl yönetildiğini

Detaylı

e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II

e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI ARALIK 2005 i ii İÇİNDEKİLER Sayfa I) Giriş... 1 II) 2005 Eylem Planı Gerçekleşme Durumları: 3 Değerlendirme

Detaylı

ERG RAPORLARI. eğitim izleme raporu 2013

ERG RAPORLARI. eğitim izleme raporu 2013 ERG RAPORLARI eğitim izleme raporu 2013 e itim izleme raporu 2013 Eğitim Reformu Girişimi (ERG) çalışmalarını iki öncelikli amaç doğrultusunda sürdürüyor. Bunlardan ilki, kız ve erkek tüm çocukların hakları

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ EĞİTİMDE FATİH PROJESİ Teknoloji ve Liderlik Forumu EĞİTİM KİTAPÇIĞI ANKARA/2011 Basım - 1 I Yeni Bir Geleceğe Beraberce! Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz. Memleketimizi bir çember

Detaylı

eğitim izleme raporu 2012

eğitim izleme raporu 2012 eğitim izleme raporu 2012 e itim izleme raporu 2012 Eğitim Reformu Girişimi (ERG) çalışmalarını iki öncelikli amaç doğrultusunda sürdürüyor. Bunlardan ilki, kız ve erkek tüm çocukların hakları olan kaliteli

Detaylı

Web Tabanlı İçerik Geliştirme Mesleki Gelişim Programının Değerlendirilmesi *

Web Tabanlı İçerik Geliştirme Mesleki Gelişim Programının Değerlendirilmesi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 14(4) 1409-1437 2014 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2014.4.2131

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU

Detaylı