ĠNGĠLĠZCE ÖĞRENME SÜRECĠNDE AĠLENĠN ROLÜ BELGĠN ÖĞREK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠNGĠLĠZCE ÖĞRENME SÜRECĠNDE AĠLENĠN ROLÜ BELGĠN ÖĞREK"

Transkript

1 ĠNGĠLĠZCE ÖĞRENME SÜRECĠNDE AĠLENĠN ROLÜ BELGĠN ÖĞREK

2 Bundan yıl sonra Dünya nasıl olacak?

3 ÇOCUKLARIMIZI (Bilinmeyen) Geleceğe Hazırlamalıyız Belgin Öğrek Prof. David Perkins, Harvard Üniversitesi Temmuz 2006 Röpörtajın tamamını Facebook: Belgin Öğrek Gelişim Atölyesi nde okuyabilirsiniz.

4 Artık sadece bir beceriye sahip olmak yeterli değildir Sürekli öğrenmek gerekir... sürekli çevik ve atik olmak gerekir... İnsanları sürekli adapte edebilecekleri fikirler, kavramlar, ve araçlarla donanımlı hale getirmemiz gerekir. Farklı kültürlerden insanlarla karģılaģmak, onlarla etkin biçimde çalıģmak, iyi anlaģmalar yapabilmek, iyi plan yapabilmek, iyi düģünebilmek, iyi öğrenebilmek gibi konular üzerinde titizlikle durmalıyız. ( Prof. David Perkins, Harvard, 2006 )

5 OKUL ÇOCUK AİLE

6 NEDEN İNGİLİZCE? Dünya nüfusu yaklaşık 7 milyar 375 milyon kişinin anadili İngilizce 750 milyon kişi yabancı dil olarak ingilizce konuşuyor Dünyada mevcut bilginin % 80 i elektronik ortamda İngilizce olarak yer alıyor

7 Hedeflenen Düzey Nedir?

8 IELTS Sınav Sonucu Derecelendirme Tablosu 9 - Expert User KiĢinin, dil üzerinde tam bir hakimiyeti vardır. 8 - Very Good User 7 - Good User 6 - Competent User 5 - Modest User 4 - Limited User 3 - Extremely Limited User 2 - Intermittent User KiĢinin, dil üzerinde sistematik olmayan hatalar ve uygunsuzluklar dıģında tam bir hakimiyeti vardır. KiĢinin, dil üzerinde bazı durumlarda olabilecek rastlantısal hatalar, uygunsuz kullanım ve yanlıģ anlamalar dıģında eylemsel hakimiyeti vardır. Kişi, bazı hatalar, uygunsuz kullanımlar ve yanlış anlamalar olmasına rağmen genellikle dili etkili kullanır. Kişi, hata yapmaya müsait olmasına rağmen birçok durumda genel anlamı çıkarabilir bu sebeple dil üzerinde kısmi bir hakimiyeti vardır. Kişinin, dil becerisi sınırlıdır. Anlama ve ifade etmede sık sık problem yaşar. Kişi, sadece çok iyi bildiği konuları anlayıp ifade edebilir. İletişimde sık sık zorluk yaşar. Kişi bellirli kalıplar dışında gerçek anlamada iletişim kuramaz. Yazı ve konuşma İngilizcesini anlamakta zorluk çeker. 1 - Non User Birkaç kelime dışında dili kullanma yeteneği yoktur.

9 AVRUPA ORTAK DĠL KRĠTERLERĠ (CEFR)

10 Erken YaĢta Yabancı Dil Edinim Süreci

11 SWOT ANALĠZĠ

12 GÜÇLÜ YANLAR Taklit Becerisi Duyusal Keskinlik Bütünsel Öğrenme Yüksek Motivasyon

13 FIRSATLAR Taklit ederek edinme becerisi yabancı dil edinimi için bu bir fırsattır. Gramer ve dil kurallarını sorgulamazlar. Telafuz ve tonlamaları çok daha iyi olur Duyular açıktır. Görsel, İşitsel ve Dokunsal stratejiler kullanılarak öğrenme kolaylaştırılır

14 GÜÇSÜZ YANLAR : KISA DÖNEM HAFIZA

15

16 KISA DİKKAT SÜRESİ Çocuğunçocuğun yaşı (+) (-) 2.

17

18

19 BAġARIYA YÖNELĠK TEHDĠTLER

20 Acele Etmek! Oğlum hala ingilizce konuşamıyor. Bir sorun mu var acaba? Kaç yıldır İngilizce öğreniyorsun. Hadi bir konuşta duyalım

21 YÜKSEK BEKLENTĠ Henüz tam doğru bir cümle kuramıyor. Tek bir kelime ile cevap veriyor.

22 YABANCI DĠL EDĠNME SÜRECĠ

23 Ana Dil Gelişim Basamakları

24 Doğum 3 Ay ALICI DĠL ĠFADE EDĠCĠ DĠL KONUġMA Yüksek sese karşı irkilir. Kendisiyle konuşulduğunda sessizleşir ya da gülümser. Bir ses duyduğunda emme davranışını hızlandırır ya da yavaşlatır. Annenin sesinin farkındadır ve ağlarken annesinin sesini duyunca susar. Keyif aldığına ilişkin bazı sesler çıkarır. Çeşitli ihtiyaçlarını ifade etmek için ağlar. Ailesini gördüğünde gülümser. Çoğunlukla ünlü sesleri kullanır. Dudak seslerini p ve b kullanma eğilimindedirler.

25 4-6 AY DÖNEMĠ ALICI DĠL ĠFADE EDĠCĠ DĠL KONUġMA Seslerin geldiği kaynağı gözleriyle takip eder. Konuşma benzeri bazı sesleri babıldamaya başlar. Babıldama başlar. Annesinin sesindeki değişiklikleri fark eder. Müzik ve ses çıkaran oyuncaklar ilgisini çeker. Kıkırdar ve güler. Heyecanlandığını veya hoşlanmadığını belirtir. Aile üyeleriyle vakit geçirirken veya yalnızken agular.

26 7 Ay - 1 YaĢ Dönemi ALICI DĠL ĠFADE EDĠCĠ DĠL KONUġMA Sese doğru döner ve bakar. Çevresindeki konuşmaları dinler. Olayları sezer. Sıkça kullanılan sözcüklerin (süt, bez vb.) farkındadır. Basit yönergeleri (buraya gel vb.) anlar. Belli sözcüklere tepki verirler ( hayır, bay-bay ). Yapılan jest ve mimikleri taklit eder. Kısa ve uzun babıldamalar yapabilir. Çeşitli konuşma seslerini taklit edebilir. İletişimde jestler kullanır. (el sallama, kucağa alınma isteğinde kolları kaldırma vb.) 1 yaşa yakın dönemde birkaç sözcüğe sahip olabilir. Bu sözcükler yeterince anlaşılır olmayabilir. 7 nci-9 ncu aylarda, [bababa], [dadada], [mamama], gibi evrensel özellikler taşıyan heceler üretilir. "p, b, t, d" seslerini üretir.

27 1-2 YAŞ DÖNEMİ Sorulduğunda vücudun birkaç bölümünü gösterebilir. Basit yönergeleri gerçekleştirir ve soruları cevaplar. (topu at, bebek nerede?) Basit tekerleme, masal veya şarkıları dinler. Söylenen resmi gösterir. 50 ile100 arası sözcük anlar. ALICI DĠL ĠFADE EDĠCĠ DĠL KONUġMA Her ay yeni birkaç sözcük söyler. İki sözcüğü bir arada kullanabilir. uykum geldi, su ver. Birkaç sözcüklü sorular sorabilir. Zamirleri kullanır (benim, ben, bana). Tek sözcükleri sıralayarak düşüncelerini aktarabilir ( anne su anne mama. Kelime haznesinde arasında sözcük vardır. Bu sözcükleri uygun bağlamlarda kullanır. Tek sözcük, anlaşılmaz sözcükler söyleyebilir Bazı sesleri sözcük başında ve sonunda kullanmayabilir. Konuşmanın anlaşılırlığı 18 ayda % oranında anlaşılırdır. "p, b, m, n,v, h, k, g" seslerini kullanır.

28 2-3 YAġ DÖNEMĠ ALICI DĠL ĠFADE EDĠCĠ DĠL KONUġMA Sözcükler anlamlarındaki farklılıkları anlar. (git-dur, içinde-üstünde, büyük küçük vb.) Sıralı yönergeleri anlar. (topu al ve kutuya koy) Uzun sürelerde işitsel öyküleri dinlemekten hoşlanır. Bazı tanımlayıcı-niteleyici sözcükleri anlar büyük ayı, ıslak çorap, ağlayan bebek İki-üç sözcüklü ifadeler kullanır. Çevresindekiler tarafından konuşması anlaşılırdır. Kelime hazinesi her ay kelime zenginleşir. 100 den fazla sözcük söyler (400 sözcüğe kadar çıkabilir) Soru sorabilir. Olumsuz anlam aktaran cümleler kurabilir. p,b,m,n,v,h,f,y,k,g,t,d seslerini kullanır. 24. ayda anlaşılabilirlik % arasındadır. 36.ayda konuşmanın anlaşılırlığı % a çıkmıştır.

29 3-4 YaĢ Dönemi ALICI DĠL ALICI DĠL ĠFADE EDĠCĠ DĠL KONUġMA Nesnelerin işlevlerini anlar. Basit soruları anlar ve yanıtlar. Kim, nerede, nasıl, niçin sorularını anlar. Aile dışındaki insanlarda konuşmasını anlar. Kolaylıkla konuşur, konuşmasında tekrarlar yoktur. 4 ya da daha fazla sözcükten oluşan cümleler kurar. Yakın zamanda olmuş olaylar hakkında konuşur. Evdeki ya da yuvadaki yaptıklarını anlatır. Konuşma tamamen anlaşılır olmuştur. s,z,ş,j,ç,c seslerini üretir.

30 4-5 YaĢ Dönemi ALICI DĠL ĠFADE EDĠCĠ DĠL KONUġMA Ardışık olayları anlar. Nasıl sorusunu yanıtlar. Genel olarak basit komutları yerine getirir Kısa hikâyeleri dinler ve sorulara cevap verir. Evde ve okulda anlatılanların çoğunu duyar ve anlar. Sesi nettir. Ayrıntı içeren cümleler kullanır. Konuyla ilgili hikâyeler anlatır. Yetişkinler ve çocuklarla iletişim kurabilir. Belli bir konu üzerinde konuşmayı sürdürebilir. Çoğu sesi düzgün söyler. l,r, seslerini üretir. Başkalarıyla kolaylıkla iletişim kurar. Yetişkinlerinkine yakın düzeyde dilbilgisi kullanır ve detaylar hakkında konuşur.

31 Mukayese Etmek Aynı yaşta olan arkadaşımın kızı evde İngilizce konuşuyor Oğlum evde bizim yanımızda - hiç konuşmuyor. Öğrenemiyor mu acaba?

32 HER ÇOCUK ÖZELDĠR

33 Belgin Öğrek Prof. Howard Gardner, Harvard Üniversitesi Temmuz 2006 Röpörtajın tamamını Facebook: Belgin Öğrek Gelişim Atölyesi nde okuyabilirsiniz.

34 Her Çocuk Farklıdır Matematik Mantık Dil Uzay-ġekil Bedensel-Kinestetik Müzik Ritm Ġçsel ĠletiĢim Doğa

35 Çocuğunuz Nasıl Öğreniyor? GÖRSEL - Resimler ve okumayı mı seviyor? O halde, resimler, tablolar ve çizimler yapmaya teşvik edin İŞİTSEL - Yüksek sesle okumayı, hikaye dinlemeyi ve anlatmayı mı seviyor? O halde, hikayeler, şarkılar, ezgiler dinlemekten, tekerlemelerden hoşlanacaktır. KİNESTETİK - Hareketli mi? Çok mu enerjik? Hareket edebileceği oyunlar, şarkılar, hikayeler ilgisini çekecektir..

36 Çocuğun Kişilik Özelliği Dışa dönük çocuklar iletişim kurmayı severler. Hata yapmaktan korkmazlar. Dolayısıyla daha çabuk konuşurlar. Sessiz çocuklar gözlem yapmayı, dinlemeyi tercih ederler. Hata yapmak istemezler. Dolayısıyla hazır olana kadar beklemeyi tercih ederler.

37 Kız öğrenciler ile Erkek öğrenciler FARKLI MI? Dil Alanı Serotonin Dopamin Uzay-şekil Testesteron

38 Hata Düzeltmek Kaygı,olumsuz inançlar, başarısızlık korkusu başarının önündeki en büyük engeldir. Çocuklar övgü ve yüreklendirilmeyi bekler. Doğru yaptığı zaman takdir edin. Hata yaptığı zaman eleştirmeyin. Hatayı hemen düzeltmeyin. Tesadüfi hata olabilir. Hata yapmak öğrenme sürecinin doğal bir parçasıdır. Dil Edinim sürecinde İletişim kurmak daha önemlidir.

39 İngilizce sürekli öğrenmeyi gerektirir. İlk yıllardaki öğrenme ve edinme deneyimleri olumlu ve pekiştirici olmalıdır.

40 Evde NELER YAPILABĠLĠR?

41 Birlikte Şarkı Söyleyelim

42 Heads Shoulders

43 The Hokey Pokey Song

44 Tekerlemeler Tongue Twisters Tekerlemeler çocuklara hızlı bir şekilde İngilizce konuştuklarını hissettirir. Telafuz ve tonlamalarını geliştirir. Ezberlerini güçlendirir.

45 She sells sea shells by the sea shore I scream you scream we all scream for icecream Which wristwatches are Swiss wristwatches? There s a fat cat on my dad s hat

46 Birlikte İngilizce Filmler İzleyelim

47 İngilizce oyunlar oynayalım

48 İngilizce Konuşulan Doğal Ortamlarda Bulunalım

49 Birlikte Okuyalım Okuma kültürü evde başlar. Yaşam boyu sürer. Çocuğumuzla birlikte her gün en az 15 dak. Kitap okuyalım. ( sadece anneler değil!!!! )

50 HEM OKUYUN HEM DİNLEYİN

51 INTERAKTĠF RESĠMLĠ SÖZLÜKLER

52 INTERAKTĠF HĠKAYELER

53 Katılımınız İçin Teşekkür Ederim. Belgin Öğrek

4 yaş grubu çocukların bu yıl içerisinde geçeceği bazı gelişim aşamalarını şu şekilde özetleyebiliriz:

4 yaş grubu çocukların bu yıl içerisinde geçeceği bazı gelişim aşamalarını şu şekilde özetleyebiliriz: AYLIK BÜLTENLER SERİSİ EYLÜL, 2011 SAYI : 1 KONU: 4 YAŞ ÇOCUĞUNUN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ Sevgili Veliler, 0-6 yaş arasını kapsayan erken çocukluk dönemi, çocuğun en hızlı geliştiği dönemdir. Beyin yapısı

Detaylı

Belgin Öğrek. www.gencgelisim.com

Belgin Öğrek. www.gencgelisim.com "Neden İngilizce konuşurken zorlanıyorum? Sıkılıyorum? İçerde neler oluyor? Yıllarca İngilizce dersleri, kurslar, özel öğretmenlerden sonra hâlâ iş İngilizce konuşmaya geldi mi konuşamıyorum." diye utanan,

Detaylı

Veekmans, K., Kühn-Inacker, H., Almadin, S., D`Haese, P. Deniz Taşkıran tarafından Türkçe ye çevirilmiştir. Günlüğüm

Veekmans, K., Kühn-Inacker, H., Almadin, S., D`Haese, P. Deniz Taşkıran tarafından Türkçe ye çevirilmiştir. Günlüğüm Veekmans, K., Kühn-Inacker, H., Almadin, S., D`Haese, P. Deniz Taşkıran tarafından Türkçe ye çevirilmiştir Günlüğüm ÇOCUĞUN RESMI Merhaba, benim adım... Doğum günüm... ve işitme cihazı kullanmaya başladığım

Detaylı

Çocuklar dili ailelerinden öğrenirler

Çocuklar dili ailelerinden öğrenirler Çocuklar dili ailelerinden öğrenirler Çocukların diğer çocuklarla oyun oynarken dili kullanmaları veya yetişkinlerin hedeflenen dili kullanmayı çabalamaları yaratıcı ve doğru bir adımdır; çünkü dil öğrenimi

Detaylı

BU KİTABI HAZIRLAYANLAR

BU KİTABI HAZIRLAYANLAR ADIM ADIM ÇOCUK GELİŞİMİ, EĞİTİMİ VE ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİ 1 BU KİTABI HAZIRLAYANLAR Toplumsal Konuları Araştırma ve Geliştirme Derneği, Zeliha Bülbül, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmeni Fatma Ayçiçek

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI 10, 11 VE 12. SINIF İKİNCİ YABANCI DİL ALMANCA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI 10, 11 VE 12. SINIF İKİNCİ YABANCI DİL ALMANCA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM KURUMLARI 10, 11 VE 12. SINIF İKİNCİ YABANCI DİL ALMANCA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Hazırlayanlar: Dr. Melek Gül Şahinel Elfriede

Detaylı

6 7 YAŞ ÇOCUKLARININ RESİMLERDEN OLUŞTURDUKLARI ÖYKÜLERDEKİ DİL YAPILARI

6 7 YAŞ ÇOCUKLARININ RESİMLERDEN OLUŞTURDUKLARI ÖYKÜLERDEKİ DİL YAPILARI T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI İSÖ YL 2007-0001 6 7 YAŞ ÇOCUKLARININ RESİMLERDEN OLUŞTURDUKLARI ÖYKÜLERDEKİ DİL YAPILARI HAZIRLAYAN Canan YILDIZ ÇİÇEKLER

Detaylı

eğitilmekte ya da zihinsel yetersizliği olan çocukların devam ettiği okullarda eğitim görmektedir (Yazgaç, 2001: 1).

eğitilmekte ya da zihinsel yetersizliği olan çocukların devam ettiği okullarda eğitim görmektedir (Yazgaç, 2001: 1). 1 BÖLÜM I 1. GİRİŞ Otizm ilk kez 1943 te Amerikalı çocuk psikatristi olan Leo Kanner tarafından tanımlanmıştır. Kanner, bu çocukların başka insanlarla ilişki kurmaktansa kendi yarattıkları dünyada yaşama

Detaylı

Dönem Sonu Hesaplama & Formlar

Dönem Sonu Hesaplama & Formlar Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Dönem Sonu Hesaplama & Formlar SAKBİLSEM YAYINLARI 2013 1 Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Dönem Sonu Hesaplama & Formlar SAKBİLSEM

Detaylı

OKULUMU SEVİYORUM AREL EĞİTİM KURUMLARI AYLIK ANASINIFI DERGİSİ SAYI: 83 2010

OKULUMU SEVİYORUM AREL EĞİTİM KURUMLARI AYLIK ANASINIFI DERGİSİ SAYI: 83 2010 OKULUMU SEVİYORUM AREL EĞİTİM KURUMLARI AYLIK ANASINIFI DERGİSİ SAYI: 83 2010 İÇİNDEKİLER ÇOCUK OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMUNA NEDEN GİTMELİDİR? 2 ÇOCUĞUN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ 5 2 7 YAŞ ÇOCUKLARININ BİLİŞSEL

Detaylı

Çocuğunuzun Okul Başarısına Yardım Edin Jonathan Hancock. Çeviren: Emel Aran

Çocuğunuzun Okul Başarısına Yardım Edin Jonathan Hancock. Çeviren: Emel Aran Çocuğunuzun Okul Başarısına Yardım Edin Jonathan Hancock Çeviren: Emel Aran ISBN 978-605-5655-90-7 2011 Optimist Yayım ve Dağıtım Orijinal adı ve yayıncısı: Help Your Child Succeed at School, Hodder Teach

Detaylı

Fiziksel-Duygusal-Kültürel Metot Kilavuzu

Fiziksel-Duygusal-Kültürel Metot Kilavuzu Fiziksel-Duygusal-Kültürel Metot Kilavuzu Bu proje nin bütçesi AB Komisyonu tarafından desteklenmiştir. Bu yayın tamamen yazar ın kendi kişisel görüşlerini yansıtmakta olup AB Komisyonu bu kılavuz içersinde

Detaylı

OKUL ÖNCESİNDE ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARI DESTEKLEMEDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

OKUL ÖNCESİNDE ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARI DESTEKLEMEDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR OKUL ÖNCESİNDE ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARI DESTEKLEMEDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARI DESTEKLEMEDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR BELİRTİLERİ Gözlerini sıklıkla ovuşturma

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM GEREKSİNİMİ ve/veya ENGELİ OLAN ÖĞRENCİLERİN ÖZELLİKLERİ

ÖZEL EĞİTİM GEREKSİNİMİ ve/veya ENGELİ OLAN ÖĞRENCİLERİN ÖZELLİKLERİ BİRLİKTE BAŞARIRIZ BÜTÜNLEŞTİRME KAPSAMINDA EĞİTİM UYGULAMALARI ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI ÖZEL EĞİTİM GEREKSİNİMİ ve/veya ENGELİ OLAN ÖĞRENCİLERİN ÖZELLİKLERİ HAZiRAN 2013 ANKARA 4 ÖZEL EĞİTİM GEREKSİNİMİ

Detaylı

Bu yayın ve tüm kısımları telif hakları tarafından korunmaktadır.

Bu yayın ve tüm kısımları telif hakları tarafından korunmaktadır. Teşekkür DYPATEC projesi Padagogische Akademie des Bundes in der Steiermark öncülüğünde başlatılmıştır. Bu projenin ko-ordinatörlüğü projenin ilk iki yılında Mag H. Posch (Graz), üçüncü yılında ise R.

Detaylı

İNGİLİZCE TUBA KARATAYLI ZEHİR. BLACKswan SELFHELPseries

İNGİLİZCE TUBA KARATAYLI ZEHİR. BLACKswan SELFHELPseries İNGİLİZCE [kullana] TUBA KARATAYLI ZEHİR BLACKswan SELFHELPseries Tüm öğrencilerime, geçmişte ve gelecekte... English is arbitrary 6 Ön söz Bu kitap bir ihtiyaçtan doğdu. İngilizce öğretmenliği yaptığım

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ OKULÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ OKULÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ OKULÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMUNA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN ANA DİL GELİŞİMLERİ İLE İKİNCİ DİL ÖĞRENMELERİ ARASINDAKİ

Detaylı

www.otistikzeka.com - Otistik Zeka - Sayfa 1 / 76

www.otistikzeka.com - Otistik Zeka - Sayfa 1 / 76 www.otistikzeka.com - Otistik Zeka - Sayfa 1 / 76 OTİSTİK ZEKÂ MELİK DUYAR www.otistikzeka.com - Otistik Zeka - Sayfa 2 / 76 OTİSTİK ZEKÂ Otizmi ve Otistik Çocukları Anlayın... Melik Duyar www.otistikzeka.com

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÜSTÜN ZEKÂ VE ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ANKARA, 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

YABANCI DİL ÖĞRENMEK İÇİN 101 İPUCU!

YABANCI DİL ÖĞRENMEK İÇİN 101 İPUCU! 1. Hata yapmaktan korkmayın. Kendinize güvenin. Çevrenizdeki insanlar ancak hata yaptığınızı duyabildikleri zaman hatalarınızı düzeltebilirler. 2. Kendinizi yabancı dille kuşatın. Çevrenizi o yabancı dili

Detaylı

Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde yaşayan 0 10 yaş arası çocuklar için eğitim konsepti Ebeveyn Rehberi

Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde yaşayan 0 10 yaş arası çocuklar için eğitim konsepti Ebeveyn Rehberi konsepti konsepti Değerli Ebeveynler, Çocuğunuzun eyaletimizde çocuk bakımı alanında sunulan imkânların birinden yararlandırılmasına karar verdiniz. Bu karar, kendiniz ve çocuğunuz için çok önemlidir.

Detaylı

Tekerlemelerle İngilizce öğrenmek

Tekerlemelerle İngilizce öğrenmek Tekerlemelerle İngilizce öğrenmek Önsöz Çocuklarınızın öğrenme sürecinin bir parçası olmanın, hem onların tutumları hem de öğrenme hızlarında olumlu bir etkisi olabilir. Ebeveynlerin sınıfın dışında çocuklarına

Detaylı

ÇOCUK EDEBİYATI NIN DİL EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ

ÇOCUK EDEBİYATI NIN DİL EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ 303 ÇOCUK EDEBİYATI NIN DİL EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ CELKAN, Gül * KUZEY KIBRIS/NORTH CYPRUS/СЕВЕРНЫЙ КИПР ÖZET Dil öğreniminin çocuğun gelişimiyle bağlantılı olduğu ve küçük yaşlarda başlayan

Detaylı

Çocuk Bir Okur Oluyor

Çocuk Bir Okur Oluyor Çocuk Bir Okur Oluyor EBEVEYNLER ĠÇĠN ARAŞTIRMA SONUÇLARINA DAYALI KANITLANMIŞ FİKİRLER DOĞUM-OKUL ÖNCESĠ DÖNEMĠ Üçüncü Baskı 1 * Bu metin, Yaratıcı Kütüphane Girişimleri Grubu (ILIPG) nun İ stanbul İl

Detaylı

TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKOKULU GELİŞİM ÖZELLİKLERİ VE VELİ YAKLAŞIMI

TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKOKULU GELİŞİM ÖZELLİKLERİ VE VELİ YAKLAŞIMI TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKOKULU GELİŞİM ÖZELLİKLERİ VE VELİ YAKLAŞIMI REHBERLİK SERVİSİ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ VE VELİ YAKLAŞIMI Bu bilgilendirme broşüründe, 5-6 yaş döneminde çocukların gelişim özellikleri

Detaylı

Rehberlik Veli Bülteni

Rehberlik Veli Bülteni BU AY Özel PEV Okulları Sayı 2 EVLERİMİZİN GİZLİ SİLAHI HİPERAKTİVİTE VE DİKKAT EKSİKLİĞİ SAĞLIKLI İLETİŞİM www.pevkolej.com MART 2013 Evlerimizin Gizli Silahı Günümüzde küçük yaştaki çocukların büyük

Detaylı

Sevgi ve bağlılıkla büyüme*

Sevgi ve bağlılıkla büyüme* 0 3 yaş arası bebek + çocuklar Detaylı bilgi! Bebekler en başından itibaren ne kadar bağlılık, teşvik ve farklılığa ihtiyaç duyduklarını kendileri belirlemek ister. Künye Herausgeber: Federal Sağlık Eğitim

Detaylı

ANNE-BABA, VELİ, AİLE EĞİTİMİ VE REHBERLİĞİ

ANNE-BABA, VELİ, AİLE EĞİTİMİ VE REHBERLİĞİ KADIKÖY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ANNE-BABA, VELİ, AİLE EĞİTİMİ VE REHBERLİĞİ 0-18 Yaş Grubu Gelişimi Rehberi Editörler: Fahri CÜREBAL Gülseren ÇETİN ÖZBEN Mayıs, 2012 PARA İLE SATILMAZ Bu yayın, Kadıköy

Detaylı

Film- yapımı el kitabı

Film- yapımı el kitabı Film- yapımı el kitabı MOVET Mesleki eğitim ve öğretim filmleri Tatiana Speri ve Eva Vanhee 1 İndex MOVET Mesleki Eğitim ve Öğretim İçin film Yapımı GİRİŞ... 4 1.DİL AMAÇLI FİLM YAPIMI... 7 1.1 film yapımını

Detaylı