BĐLĐMSEL ISIYI ELEKTRĐĞE DÖNÜŞTÜRMEK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BĐLĐMSEL ISIYI ELEKTRĐĞE DÖNÜŞTÜRMEK"

Transkript

1 SAYI : 3/2010 OCAK 2010 BĐLĐMSEL ISIYI ELEKTRĐĞE DÖNÜŞTÜRMEK Bilgisayar işlemci chiplerinden araba motorlarına kadar her şeyde atık ısı ciddi bir verimsizlik kaynağıdır. Fakat yeni araştırmalar bu atık ısının çoğunun kullanılabilir bir elektriğine dönüştürebilecek bir teknolojik yolu işaret etmektedir. Bu tür atık-enerjiyi ürüne çevirme işi cep telefonlarında iki kat konuşma zamanı, dizüstü bilgisayarlarda iki kat daha uzun çalışma süresi veya enerji istasyonlarından iki kat daha fazla verim elde edilmesini sağlayabilecektir. Bunu Journal of Applied Physics [ Quantum-coupled single-electron thermal to electric conversion scheme, D. M. Wu, P. L. Hagelstein, P. Chen, K. P. Sinha, ve A. Meulenberg, J. Appl. Phys. 106, (2009)] dergisinde makalesi yayınlanan Peter Hagelstein ifade etmektedir. Hagelstein MIT de bir doçenttir ve kendisi mevcut katı-hal aygıtlarının ısıyı elektriğe dönüştürmede çok verimli olmadıklarını söylemektedir. Doktora öğrencisi Dennis Wu ile gerçekleştirdiği yeni araştırması böyle bir dönüşümde verimin teorik sınırlarını yakalayabilecek gerçekçi teknolojiye erişmeyi hedeflemektedir. Teori, bu tür bir enerji dönüşümünün Carnot Limiti olarak adlandırılan belli bir değeri asla aşamayacağını söyler. Carnot Limiti, herhangi bir aygıtın ısıyı işe dönüştürmede erişebileceği maksimum verimi saptayan bir formüldür. Fakat mevcut ticari termoelektrik aygıtlar ancak bu teorik limitin onda birine erişebilirler. Farklı yeni teknolojiyi içeren deneylerde Hagelstein in Yan Kucherov ve arkadaşları ile birlikte çalıştığı termol diyodlar verimin Carnot Limitinin %40 olabildiğini göstermektedirler. Ayrıca hesaplamalar bu tür bir sistemin bu sınırın %90 nına erişebileceği göstermektedir. Hagelstein, Wu ve diğer çalışanlar mevcut aygıtların performanslarını iyileştirmekle uğraşmak yerine sıfırdan başladılar. Analizlerini çok basit bir sistem kullanarak gerçekleştirdiler. Bu sistemde güç, tek bir kuantum-nokta aygıtı (aygıttaki elektrik yüklerini taşıyan elektronların ve deliklerin (holler) olduğu bir yarı iletken tipi) tarafından üretildi. Bu aygıtın tüm safhalarını kontrol ederek, ideal bir termal-elektrik dönüştürücüsünü nasıl tasarlayabileceklerini anlamaya çalıştılar. Hagelstein mevcut sistemler ile ısının elektriğe dönüştürülebileceğini fakat çok az miktarda güç elde edilebileceğini söyler. Ayrıca daha az verimli elektrik güç istasyonları elde etmek de mümkündür, fakat daha büyük ve daha pahalı sistemler olacaktır. Bunun ticari bir yanı yok. demektedir kendisi. Fakat onun takımı, yeni sistemi kullanarak hem yüksek verimi elde etmenin mümkün olduğunu bulmuşlardır.

2 Daha gelişmiş iş üretme yeteneği için gerekli olan anahtar sıcak yüzey ile dönüşüm aygıtı arasındaki mesafeyi arttırmak idi. MIT profesörü Gang Chen in yeni bir makalesi ısı transferinin birbirlerine çok yakın yüzeyler arasında da gerçekleşebileceğini ve oranın teorinin öngörüsünden daha fazla olduğunu rapor etmiştir. Bu yeni rapor ısının sadece aktarılamayacağını ayrıca elektriğe dönüştürülebileceğini söylemektedir. MTPV Corp. isimli bir şirket halen Hagelstein in söylediği teknoloji üzerine çalışmaktadır. Bu şirketin kurucusu olan Robert DiMatteo, Hagelstein in yeni düşüncesinin ticari hale gelmesini ümit etmektedir. Ayrıca şirketi tarafından geliştirilen bu teknolojinin güç istasyonlarında 10 kat daha fazla gelişme üretebileceğini söylemektedir. O, bu çalışmanın potansiyel olarak büyük bir buluş olduğunu söylemektedir. DiMatteo dünya çapında üretilen tüm enerjinin yüzde 60 civarının kaybedildiğini söyler. Bu kaybın çoğu atık ısı şeklindedir. Bu yeni teknoloji kaybedilen bu enerjinin ciddi bir oranını geri alabilecektir. Hagelstein bu çalışmanın 2002 de başladığı yıllarda bu aygıtların üretilemeyeceğini söyler. Tamamen teorik bir alıştırma olarak başlamışlardır. Fakat o zamandan bu yana olan çalışmalar gerçeğe çok yaklaştırmıştır. Ticari hale dönüşebilmesi için kullanılabilir kuantum-nokta aygıtlarının üretilebilmesi için bir kaç yılın daha geçmesi gerekmektedir. Hagelstein şunu söyler: Eğer dönüştürebilirseniz atık ısıda bir altın madeni vardır. GÜNCEL ÜNĐVERSĐTE-SANAYĐ ĐŞBĐRLĐĞĐ MODELLENMESĐ VE ÖNEMĐ Ülkemizde, uzun yıllardan beri teknoloji transferi ile sanayide faaliyetlerini sürdürmesi, sanayinin teknolojik araştırmalardan uzak kalması, buna yatırım yapmaması ve üniversitelerin bu konuda gerekli açılımları yapamaması nedeniyle üniversite-sanayi işbirliği istenilen seviyede değildir. Üniversitelerimizin özellikle mühendislik fakültelerinde, sanayi ile çok yakın ilişkide olması ve sanayinin ihtiyaçlarına paralel olarak ortaklaşa çeşitli çalışmaların yapılması gerekmektedir. Üniversitesanayi işbirliği ile her iki tarafın da beklentilerini karşılama daha kolay olacaktır. Üniversitelerin beklentileri, öğrencilerin iyi yetişerek meslek sahibi olması, öğretim elemanlarının bilimsel anlamda yetişmesi için araştırma olanaklarının verilmesi ve temel ve mühendislik bilimlerinin geliştirilerek ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine çıkarmaktır. Sanayinin beklentileri ise, pazara yönelik teknolojik bilgi ihtiyacının karşılanması, karşılaşılan problemlere çözüm bulunması, ürün kalitesinin iyileştirilmesi ve ekonomik büyüme sağlanması için çalışmalar yapılmasıdır.

3 Sanayici, karşılaştığı problemleri kısa sürede çözmek ve ekonomik göstergeleri de dikkate alarak diğer firmalarla rekabet etmek zorundadır. Sanayideki bu tür problemlerin çözümünde, özellikle mühendislik eğitimi veren üniversitelere katkı sağlama fırsatı verilmelidir. Kaynakları kıt ve bu kaynakları maksimum verimle kullanmak zorunda olan ülkemiz için üniversite-sanayi işbirliği son derece önemlidir Üniversite-sanayi işbirliğinin sağlayacağı başlıca faydalar şu şekilde özetlenebilir: Az olan kaynaklar doğru kullanılabilir. Üniversite-sanayi işbirliği ile üniversitelerde ve sanayi de ar-ge faaliyetleri artırılabilir böylece kalite ve verimlilik artırılabilir. Sanayiler, bilimsel ve teknolojik gelişmelere daha yakın olur ve böylece kendi teknolojisini üretebilirler ve uluslararası piyasa ile rekabet edebilirler. Üniversitesanayi işbirliği, sanayilerin teknolojik açıdan yeterli bilgiye sahip olmasını sağlar. Bu işbirliği ile üniversitelerin, sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlara yönelmesi sağlanır ve mühendislerin bilimsel ve teknolojik tabanları kuvvetlenir. Üniversitelerin sanayi ile işbirliği halinde olabilmesi için arada iletişimi sağlayan üniversite bünyesine bağlı bazı merkezlerin, programların veya tesislerin kurulmasına ihtiyaç vardır. Modelleme Yöntemleri Proje merkezi kurulması KOSGEB Ar-Ge merkezi kurulması Sürekli eğitim merkezi MBA programı Üniversite-Sanayi Đşbirliği Đçin Yapılabilecekler Proje merkezi kurulması Đşletmelerin proje çalışmalarında projelendirme süreçlerine destek amaçlı veya ortak olarak katkı sağlamak TÜBĐTAK, KOSGEB, TTGV, SANTEZ vb. programlarda işletme projelerine finansman sağlanmasında liderlik etmek. KOSGEB Ar-Ge merkezi kurulması Đzmir Đşletme geliştirme merkezi ile duvarsız teknoloji inkubatörü yapılandırılması. Sürekli eğitim merkezi Đşletmelere yönelik eğitim faaliyetleri, yetişkinlere yönelik eğitim faaliyetleri Mesleki eğitim programları Sertifika programları Dil programları. MBA programı Yerinde eğitim modeli ile bölgesel ve kurumsal programlar.

4 GEZĐYORUZ PERĐ MASALI BAKÜ Bakü, Hazar Denizi kıyısında Doğu nun büyülü şehirlerinden biridir. Azerbaycan ın başkenti Bakü 20. Yüzyıldan itibaren zengin petrol yataklarından dolayı ilgi odağı haline gelmiştir. Son dönemdeki ekonomik kalkınmasının Bakü şehrine yansımaları çok etkileyicidir, yeni gökdelenlerle birlikte tarihi binaların restorasyonu ile şehrin her tarafı yeniden yapılandırılmaktadır. Bakü ve Đzmir birbirlerine fiziksel olarak çok benzemekle birlikte aynı zamanda kardeş şehirlerdir. Đzmir caddesini ve restoranını görünce heyecanlanmamak bir Đzmirli olarak elde değil. Zaten, Bakü de kordon boyunda yürürken kendinizi Đzmir de gibi hissedersiniz. Azerbaycan, bir Türk ün kendini gerçekten evinde hissettiği bir yer. En ünlü tarihi yapılarından biri olan Kız Kulesi aklımıza hemen Đstanbul umuzu getirmekte. Türk şehitliği ve Türk Camisi de aramızdaki dostluğun sadece politik sözlerde kalmadığının en büyük göstergesi. Şehrin kuşbakışı görünümü Şehirdeki Türk Camii Azadlık Meydanı; Türk Yıldızları bu meydanda gösteri yaptılar ve onları tam 1 milyon insan bu meydanda izledi.

5 3 Azeri den 4 ü sanatçıdır söylemini doğrulayan şekilde sanata verilen değerle, misafirlerini etkileyen Bakü, son dönemde yapılan sahil boyundaki fıskiyelerde bile çalınan yedi güzel balesinin de etkisiyle kendinizi doğu diyarlarında bir masalda gibi hissetmenize sebep olur. Bakü de görülmesi gereken tarihi yerlerden biri Gobustan bir diğeri ise Đçeri Şeher. Đçeri Şeher Labirent şeklindeki yapılanmasından dolayı dünyada kaybolma olasılığınızın en yüksek olduğu yer. Dikkatli olmalısınız, Azerilerin bile çıkışı çok iyi bilmediklerinden emin olabilirsiniz Bakü misafirlerini bir peri masalında gibi ağırlamakta Türk Şehitliği Yedi güzel balesi eşliğinde muhteşem gösteri Meşhur sürekli yanan ateş

6 FAKÜLTEDEN HOCAMIZI UĞURLADIK ÖĞRENCĐ PROJELERĐ BAŞLADI Fakültemiz Hocalarından Yrd. Doç Dr. Aziz KOLKIRAN, aldığı bilimsel çalışma daveti üzerine daha önce doktora çalışmalarını yaptığı Oklahoma State Universitiy e gitti. Yaklaşık dört hafta sürecek çalışmalarını bitirdikten sonra aramıza dönecek olan Aziz Hocamıza kolay gelsin diyoruz. Mühendislik Fakültesi; makine, elektrikelektronik ve endüstri bölümlerinden ilgili öğrencilerimiz kendi oluşturdukları grupları ile tasarladıkları projelerini fakülte hocalarımıza sundular. Đlk yıllarında gösterdikleri performansı takdir eden hocalarımız, öğrenci projelerine destek vereceklerini belirttiler.

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. www.selcuk.edu.tr

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. www.selcuk.edu.tr TANITIM KATALOĞU Ülkemizde işgücü arzı ile talebi arasında ciddi uyumsuzluk mevcuttur. Bunun nedeni olarak mesleki eğitim kurumlarında uygulanan eğitim programları, bu programlarla yetiştirilen teknik

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ: YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ. Zafer GÜLER 1, Muhammet BAYKARA 1, İbrahim TÜRKOGLU 1

TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ: YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ. Zafer GÜLER 1, Muhammet BAYKARA 1, İbrahim TÜRKOGLU 1 TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ: YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ Zafer GÜLER 1, Muhammet BAYKARA 1, İbrahim TÜRKOGLU 1 1 Yazılım Mühendisliği Bölümü Fırat Üniversitesi {zaferguler,mbaykara,iturkoglu}@firat.edu.tr

Detaylı

Bayburt Valiliği, Bayburt Belediyesi, Bayburt Üniversitesi ve Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası İşbirliğiyle

Bayburt Valiliği, Bayburt Belediyesi, Bayburt Üniversitesi ve Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası İşbirliğiyle Bayburt Valiliği, Bayburt Belediyesi, Bayburt Üniversitesi ve Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası İşbirliğiyle BAYPROJE Bayburt Bilgi Paylaşım ve Proje Üretim Derneği nin Düzenlediği PANEL 28 Eylül 2011 Bayburt

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ NDE GÖREV YAPAN HEMŞİRELERİN İNOVATİF DÜŞÜNME BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ NDE GÖREV YAPAN HEMŞİRELERİN İNOVATİF DÜŞÜNME BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ TC OKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ NDE GÖREV YAPAN HEMŞİRELERİN İNOVATİF DÜŞÜNME BECERİLERİNİN

Detaylı

STRATEJİK PLANI 2013-2017

STRATEJİK PLANI 2013-2017 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI 2013-2017 1 İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER 3 1.1. Tarihçe 3 1.2. Organizasyon 4 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 6 3. DURUM ANALİZİ

Detaylı

.tr rg v.o.ttg w w w 2009-2010

.tr rg v.o.ttg w w w 2009-2010 www.ttgv.org.tr 2009-2010 DR. AKIN ÇAKMAKCI 5 Ağustos 1937 yılında Bolu da doğdu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan Devlet Parasız Yatılı Sınavı nı kazanarak girdiği Haydarpaşa Lisesi ni bitirdikten

Detaylı

Kahramanmaraş Sütçü Imam Üniversitesi Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu

Kahramanmaraş Sütçü Imam Üniversitesi Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu Kahramanmaraş Sütçü Imam Üniversitesi Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu MESLEĞİN SESİ E-BÜLTEN Haziran 2015 E-DERGI HAKKINDA E-Dergimiz Mesleğin Sesi ; Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulumuzun, hem bölümlerimizi

Detaylı

Prof. Dr. Yunus SÖYLET İstanbul Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Yunus SÖYLET İstanbul Üniversitesi Rektörü 1 2 İstanbul Üniversitesi 2014-2015 Akademik Yılı Prof. Dr. Yunus SÖYLET İstanbul Üniversitesi Rektörü Açılış Konuşması 21 Ekim 2014 İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans

Detaylı

Rapor üç ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm, global ArGe harcamalarının toplamı belirli bir eşiğin üzerinde olan uluslararası şirketleri

Rapor üç ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm, global ArGe harcamalarının toplamı belirli bir eşiğin üzerinde olan uluslararası şirketleri Bu rapor YASED ArGe Çalışma Grubu Üyeleri liderliğinde TOBB ve TÜSİAD temsilcileri ve Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmed Özkan ın birlikte çalışması ile hazırlanmıştır. Uluslararası Yatırımcılar

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOMİK SORUNLAR

ULUSLARARASI EKONOMİK SORUNLAR T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI EKONOMİK SORUNLAR ISSN 1306-8431 Sayı : 36 Yıl : 10 Şubat 2010 1 Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi Yıl : 10 Sayı : 36 Şubat 2010 Sahibi T.C. D i leri Bakanl ad

Detaylı

Sanayideki teşebbüsler dahi teşvik edecek ve cesaret verecek mahiyettedir. Fakat memleketin vazgeçilmez sanayiinin kurulması bitmedikçe her bakımdan

Sanayideki teşebbüsler dahi teşvik edecek ve cesaret verecek mahiyettedir. Fakat memleketin vazgeçilmez sanayiinin kurulması bitmedikçe her bakımdan Sanayideki teşebbüsler dahi teşvik edecek ve cesaret verecek mahiyettedir. Fakat memleketin vazgeçilmez sanayiinin kurulması bitmedikçe her bakımdan yürek istirahatı duymamıza imkan yoktur. Bu sebeple

Detaylı

NAZİLLİ TİCARET ODASI

NAZİLLİ TİCARET ODASI NAZİLLİ TİCARET ODASI NAZİLLİ DEKİ KOBİ LERİN GENEL DURUMU VE SORUNLARI Editörler Hasan GÜRAK - Sedat AZAKLI Proje koordinatörü Turgay PAYAMOĞLU NTO Çalışma Raporu No: 1 Temmuz - 2000 H. Gürak, Nazilli'deki

Detaylı

İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ

İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ HAZIRLAYAN EBİLTEM Ege Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji İZKA İzmir Kalkınma Ajansı Uygulama ve Araştırma

Detaylı

Avrupa İşletmeler Ağı-İstanbul (AİA-İstanbul) Kimdir?... 2. Güncel... 3

Avrupa İşletmeler Ağı-İstanbul (AİA-İstanbul) Kimdir?... 2. Güncel... 3 Mayıs 2009 TeknoTrend AİA-İstanbul Teknoloji Bülteni İçindekiler Avrupa İşletmeler Ağı-İstanbul (AİA-İstanbul) Kimdir?... 2 Güncel... 3 Enerji Tasarrufu Sağlayan Çağdaş Bir Ürün... 3 Graphene Mucizesi...

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK

Detaylı

KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) STRATEJİ BELGESİ VE YOL HARİTASI

KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) STRATEJİ BELGESİ VE YOL HARİTASI KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) STRATEJİ BELGESİ VE YOL HARİTASI (2015-2019) Ankara - 2014 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...10 1. KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ...12 2. KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI İŞYERİNDE İNFORMEL ÖĞRENME VE İNFORMEL ÖĞRENMENİN İSTİHDAM ÜZERİNDEKİ ROLÜ

KONYA TİCARET ODASI İŞYERİNDE İNFORMEL ÖĞRENME VE İNFORMEL ÖĞRENMENİN İSTİHDAM ÜZERİNDEKİ ROLÜ KONYA TİCARET ODASI İŞYERİNDE İNFORMEL ÖĞRENME VE İNFORMEL ÖĞRENMENİN İSTİHDAM ÜZERİNDEKİ ROLÜ Nazlı MAÇ - Ayşegül DEDE 5 Ağustos 2008 İÇİNDEKİLER 1. YAŞAM BOYU ÖĞRENME...1 2. YAŞAMBOYU ÖĞRENME KAVRAMININ

Detaylı

Prof. Dr. Erhan Erkut

Prof. Dr. Erhan Erkut 2008 yaz aylarında Özyeğin Üniversitesi ilk defa üniversite tanıtım faaliyetlerinde bulundu. Gerek fuarlarda, gerek liselerde, gerekse üniversitemizdeki öğrenci toplantılarında önemli bir saptama yaptık:

Detaylı

İcra eden, tatbik eden karar veren daima daha kuvvetlidir. İlim tercüme ile olmaz inceleme ile olur.

İcra eden, tatbik eden karar veren daima daha kuvvetlidir. İlim tercüme ile olmaz inceleme ile olur. Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü ilminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli, cevheri kendi içimizden çıkarmak zorundayız. İcra eden, tatbik

Detaylı

Kümelenme Modeli ve Türkiye deki Kümelenme Çalışmaları. Hazırlayan:Stajer Sercan Bozkurtoğlu

Kümelenme Modeli ve Türkiye deki Kümelenme Çalışmaları. Hazırlayan:Stajer Sercan Bozkurtoğlu Kümelenme Modeli ve Türkiye deki Kümelenme Çalışmaları Hazırlayan:Stajer Sercan Bozkurtoğlu 2013 İÇİNDEKİLER Kümelenmenin Tanımı...3 Kümelenmenin Nedenleri ve Ekonomiye Etkisi...4 Kümelenme Evreleri...6

Detaylı

ENERJİ TEKNOLOJİLERİ: MEVCUT DURUM VE FIRSATLAR

ENERJİ TEKNOLOJİLERİ: MEVCUT DURUM VE FIRSATLAR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ: MEVCUT DURUM VE FIRSATLAR Konu: Enerji Teknolojileri: Mevcut Durum ve Fırsatlar Konuşmacı: Doç. Dr. Mustafa Tırıs Yer: Atılım Üniversitesi Cevdet Kösemen Konferans Salonu Tarih: 26.11.2008

Detaylı

ÜNİVERSİTE SEÇİM REHBERİ

ÜNİVERSİTE SEÇİM REHBERİ ÜNİVERSİTE SEÇİM REHBERİ MEF Üniversitesi ve daha önce kurucu rektörlüğünü yürüttüğüm Özyeğin Üniversitesi nin üniversite tanıtım faaliyetleri süresince gerek fuarlarda, gerek liselerde, gerekse öğrenci

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK DERS NOTU

GİRİŞİMCİLİK DERS NOTU GİRİŞİMCİLİK DERS NOTU YRD. DOÇ. DR. MEHMET EMİN MERTER AKHİSAR - 2014 GİRİŞİM VE GİRİŞİMCİLİK KAVRAMLARI Girişimci, mal veya hizmet üretmek/pazarlamak üzere kar ve zarar riskini göze alarak, sahip olduğu

Detaylı

FIRAT TEKNOKENT'TE YER ALMAK İSTER MİSİNİZ?

FIRAT TEKNOKENT'TE YER ALMAK İSTER MİSİNİZ? FIRAT TEKNOKENT'TE YER ALMAK İSTER MİSİNİZ? Başvuru ve Bilgi Klavuzu Fırat Üniversitesi Kampüsü 23119 Elazığ / TÜRKİYE Tel : +90 424 248 34 23 F a x : + 9 0 4 2 4 2 4 8 3 3 3 0 G s m : 0 5 3 0 3 2 0 5

Detaylı

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI NİHAT ERGÜN ABD DE ÇEŞİTLİ TEMASLARDA BULUNDU

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI NİHAT ERGÜN ABD DE ÇEŞİTLİ TEMASLARDA BULUNDU BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI NİHAT ERGÜN ABD DE ÇEŞİTLİ TEMASLARDA BULUNDU Türk-Arap Sanayi İşbirliği Konferansı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın Ev Sahipliğinde İstanbul da Gerçekleştirildi

Detaylı

ÇANAKKALE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ A.Ş. İŞLETME YÖNERGESİ

ÇANAKKALE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ A.Ş. İŞLETME YÖNERGESİ I.Yönergenin Amacı ÇANAKKALE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ A.Ş. İŞLETME YÖNERGESİ Madde 1. Bu yönergenin amacı 27.05.2011 tarihli 27946 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Alanların Teknoloji Geliştirme

Detaylı

Kamu alımlarında yerli katkı tartışmaları

Kamu alımlarında yerli katkı tartışmaları HAZİRAN 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 Devlet Geleceği Gördü korhan@ostim.com.tr Kamu alımlarında yerli katkı tartışmaları gündemdeki sıcaklığını koruyor. KOBİ ler başta olmak üzere tüm sanayiciler,

Detaylı

Ar-Ge Merkezleri Teknoparklar

Ar-Ge Merkezleri Teknoparklar EKİM 2012 YIL: 24 SAYI: 286 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Ersan ASLAN ın Değerlendirmesi 5746 Sayılı Kanun Kapsamındaki Ar-Ge Merkezleri ve Sağlanan Teşvikler Ülkemizde ve Dünyada

Detaylı

Bilgi Ekonomisi Sınai Mülkiyet Hakları ve Kamu Üniversite - Sanayi İşbirliği (İnovatif Üniversite Modeli)

Bilgi Ekonomisi Sınai Mülkiyet Hakları ve Kamu Üniversite - Sanayi İşbirliği (İnovatif Üniversite Modeli) Bilgi Ekonomisi Sınai Mülkiyet Hakları ve Kamu Üniversite - Sanayi İşbirliği (İnovatif Üniversite Modeli) İbrahim KILIÇASLAN Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Enerji Sis. Mühendisliği, Umuttepe/Kocaeli

Detaylı