ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ. Üniversite Akademik ve İdari Personel Memnuniyet Anket Sonuçları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ. Üniversite Akademik ve İdari Personel Memnuniyet Anket Sonuçları"

Transkript

1 ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İstatistik Araştırma ve Uygulama Merkezi Üniversite Akademik ve İdari Personel iyet Anket Sonuçları 1

2 İÇİNDEKİLER Sayfa Yönetici Özeti 2-8 Akademik Personel iyet Anketi Sonuçları 9-53 İdari Personel iyet Anketi Sonuçları Akademik Personel iyet Anketi -86 İdari Personel iyet Anketi

3 YÖNETİCİ ÖZETİ Üniversitemizde akademik ve idari personelin üniversitemize ilişkin düşüncelerini ve iyetlerini, üniversitemizin yetersiz kaldığını düşündükleri konuları sorgulayan anket formları, üniversite genelinde, bilgisayar ortamında uygulamaya açılmıştır. Akademik personel iyet anketi tarihleri arasında uygulamaya konulmuş ve 374 akademik personelin ankete katılımı sağlanmıştır. İdari personel iyet anketi ise tarihleri arasında uygulamaya açılmış ve 68 idari personelin ankete katılımı ile sonlandırılmıştır. Genel olarak akademik personel iyet oranı 71.5 iken idari personel iyet oranı 63.2 dir. Genel iyetsizlik oranları ise akademik personel için 1.1; idari personel için 17.6 dır. Akademik personelin genel iyet oranının üstünde iyet gösterdiği konular Tablo 1.1 de verilmiştir. Akademik personelin genel iyetsizlik oranının üstünde iyetsizlik gösterdiği konular ise Tablo 1.2 de sıralanmıştır. Fakülteler, Yüksekokullar ve Meslek Yüksekokullarında görev yapan akademisyenlerin genel iyet ve iyetsizlik oranları ise Tablo 1.3 de verilmiştir. Tablo.1.1. Akademik personel için genel iyet oranının üstünde iyet sağlanan konular iyet oranı () 1 Üniversitemizin bir mensubu olmaktan Fakültemizin/MYO/Yüksekokulumuzun bir mensubu olmaktan Birimimizdeki öğretim elemanları ve öğrenciler arasındaki iletişimden Yöneticilere ulaşabilme kolaylığından (Yönetici bağlı olduğunuz ilk yöneticidir.) Birimimizdeki öğretim elemanları arasındaki iletişimden Çalıştığım ortamın temizliğinden Personel yemekhanesinin mekân olarak yeterli olmasından Birimimizdeki öğretim elemanları ve idari personel arasındaki iletişimden Fakültemizin/MYO/Yüksekokulumuzun/Enstitü öğretim elemanları ve öğrenciler arasındaki iletişimden 15. Yöneticilerin sorunlara yapıcı yaklaşımından 72.2 Genel iyet Oranı

4 Tablo 1.2. Akademik personel için genel iyetsizlik oranının üstünde iyetsizliğe neden olan konular 69. Bilgisayar, yazıcı, fotokopi vb. araç-gereçlerin temininden 1. Bölümümdeki idari personelinin sayısından 77. Personel yemekhanesinin yemeklerinin kalite açısından yeterli olmasından 74. Dersliklerin iklimlendirme sisteminin uygun olmasından 9. Bölümümdeki akademik kadro sayısının yeterli olmasından 66. Çalıştığım ortamın iklimlendirme sisteminin uygun olmasından 7. Internet hizmetlerinden 48. Diğer üniversiteler ile karşılaştırıldığında üniversitemiz yurtiçi/yurtdışı bilimsel toplantı ve kongrelere katılım teşviklerinin yeterliliğinden 41. Üniversitemizde araştırma ve yayın yapmaya ayrılabilen zamanın yeterliliğinden 46.Üniversitemizin bilimsel araştırmalar için yeterli maddi desteği sağlamasından 42. Üniversitemizde araştırma ve yayın yapmayı teşvik edici mekanizmaların yeterliliğinden 11. Bölümümdeki destek personelinin sayısından (temizlik personeli, güvenlik vb.) 21. Lisans programlarımızdaki öğrenci sayısından 73. Yapım-onarım hizmetlerinden 71. Bilgi-işlem hizmetlerinden. Fakültemizin web sayfasının yeterliliğinden 39. Üniversitemizin web sayfasının yeterliliğinden 67. Kültür ve sanat etkinliklerinden 79. Üniversite genelinde kafeterya/kantin hizmetlerinden 72. Kütüphane ve dokümantasyon hizmetlerinden. Otopark alanından 24. Lisansüstü programlarımıza kabul edilen öğrencilerin niteliğinden iyesizlik oranı ()

5 51. Araştırma yapılabilecek laboratuvar koşullarının yeterliliğinden 65. Çalıştığım ortamda oda başına düşen personel sayısının uygun olmasından 43. Üniversitemizde araştırma için sağlanan elektronik veri tabanlarının yeterliliğinden. Lisans programlarımıza kabul edilen öğrencilerin niteliğinden 52. Üniversitemizde akademik personel için sunulan Erasmus, Mevlana vb. değişim programlarının yeterliliğinden 12. Bölümümdeki idari ve destek personelinin niteliğinden 78. Personel yemekhanesinin yemeklerinin miktar olarak yeterli olmasından 53. Üniversitemizin Türkiye deki diğer üniversiteler içindeki konumundan 4. Fırsatların adaletli olmasından 8. Üniversitemizde öğretim elemanlarınca yapılan işlerde, yetki ve sorumluluklarının dengeli olmasından 28. Üniversitemizde öğretim etkinliklerine ayrılan zamanın/ders yükünün uygunluğundan 38. Kurum içi haberleşme araçlarının yeterliliğinden (e-posta, duyurular vb.) 37. Üniversitemizin herhangi bir birimi ile rahatlıkla iletişim kurabilme konusunda 44. Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kapsamında verilen hizmetlerden 3. İş ve görev tanımlarımın açık olmasından 25. Lisansüstü programlarımızdaki öğrenci sayısından 7. Üniversitemizde fikirlerimçekinmeden ortaya koyabilme imkanından 13. Yöneticilerin akademik personel tarafından iletilen şikâyetleri dikkate almasından. Eğitici eğitimlerinin yeterliliğinden 45. BAP değerlendirme sürecinden 49. Üniversitemizde projelerde hizmet satın almada karşılaşılan sorunların çözümündeki kolaylıklardan/desteklerden 5. Üniversitemizdeki idari görevlere seçilme /atama/görevlendirme ölçütlerinden 27. Lisansüstü programlarımızdaki derslerin birbirleriyle olan ilişkisinden 58. Üniversitemizde yeni açılacak programlar belirlenirken alandaki değişen ihtiyaçların dikkate alınmasından

6 47.Üniversitemizin araştırmacılar için sunduğu BAP otomasyon sisteminden 75. Kongre-toplantı salonları ve mekânlarının yeterliliğinden 3.Fakültemizin/MYO/Yüksekokulumuzun öğretim elemanları arasındaki iletişim ve işbirliğinden Genel iyetsizlik Oranı 1.1 Tablo 1.3. Fakülteler, Yüksekokullar ve Meslek Yüksekokullarındaki akademisyenlerin genel iyet ve iyetsizlik oranları Anketi dolduran iyet oranı() iyetsizlik oranı () personel sayısı Hukuk Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İslami İlimler Fakültesi 55.. İşletme Fakültesi Mühendislik ve Doğa bilimleri fakültesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Meslek Yüksekokulu 5.. Siyasal Bilgiler Fakültesi Tıp Fakültesi Türk Müsikisi ve Devlet Konservatuarı 2.. Yabancı Diller Yüksek okulu

7 İdari personelin genel iyet oranının üstünde iyet gösterdiği konulara Tablo 1.4 de yer verilmiştir. İdari personelin genel iyetsizlik oranının üstünde iyetsizlik gösterdiği konular ise Tablo 1.5 de sıralanmıştır. Birimlerde genel iyet ve iyetsizlik roanları ise Tablo 1.6 da verilmiştir. Tablo 1.4. İdari personel için genel iyet oranının üstünde iyet sağlanan konular iyet oranı () 18. Yaptığım işin üniversiteme katkı düzeyinden Birimin amaçlarına kişisel olarak sahip çıkabilmemden Bağlı olduğum ilk yöneticimin davranış ve yaklaşımlarıyla örnek olmasından İdari personelin amiri(leri) ile iyi ilişkiler kurmasından Bağlı olduğum ilk yöneticimin kendi görev ve sorumluluklarını tam olarak yerine 86.8 getirmesinden 26. Yöneticilerimin özel sorunlarımla (kişisel sıkıntılar, ekonomik durum, ailevi veya 86.7 birim içi sorunlar gibi...) ilgilenmesinden 39. Birimde işin yapılışına ilişkin düşüncelerimi rahat ve serbest bir şekilde ifade 85.3 edebilmemden 38. Birimde düşüncelerime değer verilmesinden Bağlı olduğum ilk yöneticimin adil ve dürüst olmasından.9 4. İnternet erişiminden.9 3. Birimde personeller arasında işbirliğinin olmasından Çalıştığım birimde ihtiyaç duyduğum bilgiye kolayca ve zamanında ulaşabilmemden İşimi yapmak için gerekli araç, donanım ve materyalin sağlanmasından Yaptığım işlerin takdir edilmesinden Birimin teknolojik yeniliklere uyum sağlayabilmesinden Performansımla ilgili geribildirim alabilmemden Çalıştığım ortamın fiziksel (ısı, ışık, bina tasarımı...) şartlarından Çalıştığım ortamın teknik (bilgisayar, yazıcı, büro malzemesi) şartlarının yeterli 72.1 olmasından 5. Çalışma odaları ile ortak kullanım alanlarının temizliğinden Biriminin ulaşmak istediği amaçların tüm personel tarafından bilinme düzeyinden Birimde çalışan personelin yeniliklere ve değişime açık olma düzeyinden Çalışanlar arasında aidiyet duygusunun egemen olmasından Şu anda bulunduğum pozisyonda kendimi geliştirebilmemden Kurum içi iletişimin etkin olarak sağlanmasından Birimde planlama yapılırken ve kararlar alınırken herkesin katılımının sağlanmasından

8 . Birliği sağlamak ve çatışmaları azaltmak gibi amaçlarla düzenlenen planlı 63.2 faaliyetlerin olmasından (Örneğin kutlamalar, yemekler vb) Genel iyet Oranı 63.2 Tablo 1.5. İdari personel için genel iyetsizlik oranının üstünde iyetsizliğe neden olan konular iyetsizlik oranı () 11. Birimimizdeki idari kadro sayısı yeterli olmasından İdari personele kendini geliştirme/hizmet içi eğitim olanaklarının 58.8 sunulmasından 6. Üniversitenin sunduğu yemek ve kafeterya hizmetlerinden Terfilerde mesleki yeterliliğe önem verilmesinden Üniversitenin kültür ve sanat hizmetlerinden Özlük haklarım ile ilgili gelişmeler olduğunda şahsımın zamanında haberdar 26.5 edilmesinden 12. İdari personelin unvanları ile kadrolarının uyumlu olmasından Fırsatların adaletli olmasından Birimdeki personelin iyetini arttırmak için başarıyı ve performansı 25. ödüllendirici mekanizmalar olmasından 13. Yetki ve sorumlulukların dengeli dağıtılmasından Çalışma odaları ile ortak kullanım alanlarının temizliğinden Üniversitemizin beklentilerinizi karşılama düzeyi nedir? İş ve görev tanımlarımın açık olmasından Birim içi ve birimler arası bilgi alışverişi yaparken sorun yaşamamamdan Üniversite yönetiminin çalışma alanlarımızla ilgili konularda bilgilendirme 19.2 yapmasından 2. Çalıştığım ortamın fiziksel (ısı, ışık, bina tasarımı...) şartlarından Çalıştığım ortamın teknik (bilgisayar, yazıcı, büro malzemesi) şartlarının 19.1 yeterli olmasından. Birimde planlama yapılırken ve kararlar alınırken herkesin katılımının 19.1 sağlanmasından 29. Birimde çalışan personelin yeniliklere ve değişime açık olma düzeyinden Üniversitede yenilikçi fikir ve girişimlere fırsat verilme düzeyinden Üniversitenin güvenlik tedbirlerinden (yangın, deprem, güvenlik hizmetleri 17.7 vs.) Genel iyetsizlik Oranı

9 Tablo 1.6. Birimlerdeki idari personellerin genel iyet ve inyetsizlik oranları Anket dolduran iyet oranı () iyetsizlik oranı() personel sayısı Basın-Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü 1.. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 5.. BAP Koordinasyon Birimi 2.. Biyoistatistik 1.. Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 1.. Fen Bilimleri Enstitüsü Genel Sekreterlik Hukuk Fakültesi Hukuk Müşavirliği 1.. İdari ve Mali İşlerDaire Başkanlığı 1.. İktisadi İşletme Müdürlüğü 2.. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 2.. İşletme Fakültesi 4.. Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 1.. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1.. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sosyal Bilimler Enstitüsü 1.. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1.. Tıp Fakültesi 1.. Yabancı Diller Yüksekokulu 4.. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 4.. 8

10 Yönetim ve Katılım Bölümü AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI Tablo 1. S1. Üniversitemizin bir mensubu olmaktan sorusuna verilen yanıtların dağılımı 5 1,3 7 1,9 8 2,1 Kararsızım 24 6,4 um , ,4 Toplam 374, iyet Oranı 88,3 iyetsizlik Oranı 4, Kararsızım um Tablo 2. S2. Fakültemizin/MYO/Yüksekokulumuzun bir mensubu olmaktan sorusuna verilen yanıtların dağılımı 8 2,1 4 1,1 7 1,9 Kararsızım 33 8,8 um , ,9 Toplam 374, iyet Oranı 86,1 iyetsizlik Oranı 3, Kararsızım um

11 Tablo 3. S3. İş ve görev tanımlarımın açık olmasından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 9 2,3 13 3,5 31 8,3 Kararsızım 67 17,9 um , ,3 Toplam 374, iyet Oranı 68, iyetsizlik Oranı 11, Kararsızım um Tablo 4. S4. Fırsatların adaletli olmasından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 14 3,7 18 4,8 38 1,1 Kararsızım 83 22,1 um , ,7 Toplam 375, iyet Oranı 59,3 iyetsizlik Oranı 14, Kararsızım um 1

12 Tablo 5. S5. Üniversitemizdeki idari görevlere seçilme /atama/görevlendirme ölçütlerinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 28 7,5 12 3,2 28 7,5 Kararsızım 92 24,5 um , ,6 Toplam 375, iyet Oranı 57,3 iyetsizlik Oranı 1, Kararsızım um Tablo 6. S6. Üniversitemizdeki akademik atama ve yükseltme ölçütlerinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 39 1,4 14 3,7 19 5,1 Kararsızım 84 22,5 um , ,4 Toplam 374, iyet Oranı 58,3 iyetsizlik Oranı 8, Kararsızım um 11

13 Tablo 7. S7. Üniversitemizde fikirleri çekinmeden ortaya koyabilme imkanından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 13 3,5 17 4,5 27 7,2 Kararsızım 7 18,7 um , ,5 Toplam 374, iyet Oranı 66,1 iyetsizlik Oranı 11, Kararsızım um 22.5 Tablo 8. S8. Üniversitemizde öğretim elemanlarınca yapılan işlerde, yetki ve sorumluluklarının dengeli olmasından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 15 4, 11 2, ,2 Kararsızım 91 24,3 um 151, ,1 Toplam 374, iyet Oranı 57,6 iyetsizlik Oranı 14, Kararsızım um 12

14 Tablo 9. S9. Bölümümdeki akademik kadro sayısının yeterli olmasından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 9 2,3 21 5, ,7 Kararsızım 78,9 um , ,8 Toplam 374, iyet Oranı 49,5 iyetsizlik Oranı 27, Kararsızım um Tablo 1. S1. Bölümümdeki idari personelinin sayısından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 16 4,3 33 8,8 77,6 Kararsızım 16, um , ,2 Toplam 374, iyet Oranı 5,3 iyetsizlik Oranı 29, Kararsızım um 13

15 Tablo 11. S11. Bölümümdeki destek personelinin sayısından (temizlik personeli, güvenlik vb.) sorusuna verilen yanıtların dağılımı 11 2,9 15 4, 67 17,9 Kararsızım 66 17,6 um , ,2 Toplam 374, iyet Oranı 57,6 iyetsizlik Oranı 21, Kararsızım um 18.2 Tablo 12. S12. Bölümümdeki idari ve destek personelinin niteliğinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 12 3,2 11 2, ,3 Kararsızım 68 18,2 um 1 42,8 77,6 Toplam 374, iyet Oranı 63,4 iyetsizlik Oranı 15, Kararsızım um 14

16 Tablo 13. S13. Yöneticilerin akademik personel tarafından iletilen şikâyetleri dikkate almasından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 12 3,2 8 2,1 36 9,6 Kararsızım 9 24,1 um 151,4 77,6 Toplam 374, iyet Oranı 61, iyetsizlik Oranı 11, Kararsızım um Tablo 14. S14. Yöneticilerin başarılarımı takdir etmesinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 15 4, 1 2,7 27 7,2 Kararsızım 74 19,8 um , 76,3 Toplam 374, iyet Oranı 66,3 iyetsizlik Oranı 9, Kararsızım um 15

17 Tablo 15. S15. Yöneticilerin sorunlara yapıcı yaklaşımından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 12 3,2 6 1,6 25 6,7 Kararsızım 61 16,3 um , ,4 Toplam 374, iyet Oranı 72,2 iyetsizlik Oranı 8, Kararsızım um 16

18 Eğitim Bölümü Tablo 16. S16. Önlisans programlarımıza kabul edilen öğrencilerin niteliğinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı ,1 4 1,1 25 6,8 Kararsızım 7 19,4 um 22, ,4 Toplam 361, iyet Oranı 33,6 iyetsizlik Oranı 7, Kararsızım um 11.4 Tablo 17. S17. Önlisans programlarımızdaki öğrenci sayısından sorusuna verilen yanıtların dağılımı ,2 9 2,5 14 3,9 Kararsızım 63 17,6 um 83 23,2 38 1,6 Toplam 358, iyet Oranı 33,8 iyetsizlik Oranı 6, Kararsızım um 17

19 Tablo 18. S18. Önlisans programlarımızdaki derslerin niteliğinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı ,4 5 1,4 7 2, Kararsızım 16,8 um 97 27,2 33 9,2 Toplam 357, iyet Oranı 36,4 iyetsizlik Oranı 3, Kararsızım um 9.2 Tablo 19. S19. Önlisans programlarımızdaki derslerin birbirleriyle olan ilişkisinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı ,5 4 1,1 9 2,5 Kararsızım 66 18,5 um 9 25,4 32 9, Toplam 356, iyet Oranı 34,4 iyetsizlik Oranı 3, Kararsızım um 9. 18

20 Tablo. S. Lisans programlarımıza kabul edilen öğrencilerin niteliğinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 25 6,8 16 4, ,1 Kararsızım 77,8 um , ,3 Toplam 37, iyet Oranı 57, iyetsizlik Oranı 15, Kararsızım um Tablo 21. S21. Lisans programlarımızdaki öğrenci sayısından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 25 6,7 24 6, ,6 Kararsızım 59 15,9 um 1 43, ,2 Toplam 371, iyet Oranı 56,3 iyetsizlik Oranı 21, Kararsızım um 19

21 Tablo 22. S22. Lisans programlarımızdaki derslerin niteliğinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 31 8,3 2,5 5,4 Kararsızım 57 15,3 um , ,2 Toplam 372, iyet Oranı 7,5 iyetsizlik Oranı 5, , Kararsızım um 17.2 Tablo 23. S23. Lisans programlarımızdaki derslerin birbirleriyle olan ilişkisinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 42 11,3 3,8 19 5,1 Kararsızım 63 16,9 um 188 5, ,3 Toplam 372, iyet Oranı 65,9 iyetsizlik Oranı 5, , Kararsızım um 15.3

22 Tablo 24. S24. Lisansüstü programlarımıza kabul edilen öğrencilerin niteliğinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 57 15,3 14 3, ,7 Kararsızım 68 18,3 um , ,4 Toplam 372, iyet Oranı 49, iyetsizlik Oranı 17, Kararsızım um Tablo 25. S25. Lisansüstü programlarımızdaki öğrenci sayısından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 16,1 9 2,4 34 9,1 Kararsızım 63 16,9 um , ,7 Toplam 372, iyet Oranı 55,5 iyetsizlik Oranı 11, Kararsızım um 21

23 Tablo 26. S26. Lisansüstü programlarımızdaki derslerin niteliğinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 55 14,7 1 2,7 27 7,2 Kararsızım 61 16,4 um , ,7 Toplam 373, iyet Oranı 59, iyetsizlik Oranı 9, Kararsızım um Tablo 27. S27. Lisansüstü programlarımızdaki derslerin birbirleriyle olan ilişkisinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 59 15,8 1 2,7 3 8, Kararsızım 62 16,6 um , ,7 Toplam 373, iyet Oranı 56,9 iyetsizlik Oranı 1, Kararsızım um 22

24 Tablo 28. S28. Üniversitemizde öğretim etkinliklerine ayrılan zamanın/ders yükünün uygunluğundan sorusuna verilen yanıtların dağılımı 5,3 13 3,5 37 9,9 Kararsızım 67 17,9 um , ,8 Toplam 374, iyet Oranı 63,4 iyetsizlik Oranı 13, Kararsızım um Tablo 29. S29. Verdiğim dersin ders yükü ile AKTS kredisinin birbiri ile uyumundan sorusuna verilen yanıtların dağılımı 58 15,5 8 2,1 12 3,2 Kararsızım 48 12,8 um 189 5, ,8 Toplam 374, iyet Oranı 66,4 iyetsizlik Oranı 5, Kararsızım um

25 İletişim Bölümü Tablo 3. S3. Fakültemizin/MYO/Yüksekokulumuzun öğretim elemanları arasındaki iletişim ve işbirliğinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 25 6,7 11 2,9 28 7,5 Kararsızım 66 17,6 um , ,2 Toplam 374, iyet Oranı 65,3 iyetsizlik Oranı 1, Kararsızım um Tablo 31. S31. Fakültemizin/MYO/Yüksekokulumuzun/Enstitü öğretim elemanları ve idari personel arasındaki iletişimden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 21 5,6 8 2,1 26 7, Kararsızım 55 14,7 um 188 5,3 76,3 Toplam 374, iyet Oranı 7,6 iyetsizlik Oranı 9, Kararsızım um.3 24

26 Tablo 32. S32. Fakültemizin/MYO/Yüksekokulumuzun/Enstitü öğretim elemanları ve öğrenciler arasındaki iletişimden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 21 5,6 3,8 16 4,3 Kararsızım 57 15,3 um 3 54, ,6 Toplam 373, iyet Oranı 74, iyetsizlik Oranı 5, Kararsızım um 19.6 Tablo 33. S33. Birimimizdeki öğretim elemanları arasındaki iletişimden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 12 3,2 12 3,2 23 6,2 Kararsızım 44 11,8 um , ,5 Toplam 373, iyet Oranı 75,6 iyetsizlik Oranı 9, Kararsızım um

27 Tablo 34. S34. Birimimizdeki öğretim elemanları ve idari personel arasındaki iletişimden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 15 4, 6 1,6 18 4,8 Kararsızım 55 14,7 um , ,8 Toplam 373, iyet Oranı 74,9 iyetsizlik Oranı 6, Kararsızım um Tablo 35. S35. Birimimizdeki öğretim elemanları ve öğrenciler arasındaki iletişimden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 17 4,5 7 1,9 13 3,5 Kararsızım 41 11, um , ,9 Toplam 374, iyet Oranı 79,1 iyetsizlik Oranı 5, Kararsızım um

28 Tablo 36. S36. Yöneticilere ulaşabilme kolaylığından (Yönetici bağlı olduğunuz ilk yöneticidir.) sorusuna verilen yanıtların dağılımı 11 2,9 8 2,1 18 4,8 Kararsızım 49 13,1 um , ,5 Toplam 375, iyet Oranı 77,1 iyetsizlik Oranı 6, Kararsızım um Tablo 37. S37. Üniversitemizin herhangi bir birimi ile rahatlıkla iletişim kurabilme konusunda sorusuna verilen yanıtların dağılımı 1 2,7 12 3,2 33 8,8 Kararsızım 74 19,8 um ,2 76,3 Toplam 374, iyet Oranı 65,5 iyetsizlik Oranı 12, Kararsızım um 27

29 Tablo 38. S38. Kurum içi haberleşme araçlarının yeterliliğinden (e-posta, duyurular vb.) sorusuna verilen yanıtların dağılımı 12 3,2 11 2,9 35 9,3 Kararsızım 57 15,2 um , ,5 Toplam 375, iyet Oranı 69,4 iyetsizlik Oranı 12, Kararsızım um Tablo 39. S39. Üniversitemizin web sayfasının yeterliliğinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 11 2,9 28 7, , Kararsızım 62 16,5 um , ,3 Toplam 375, iyet Oranı 61,1 iyetsizlik Oranı 19, Kararsızım um 28

30 Tablo. S. Fakültemizin web sayfasının yeterliliğinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 1 2,7 27 7, ,5 Kararsızım 56 14,9 um , 7 18,7 Toplam 375, iyet Oranı 62,7 iyetsizlik Oranı 19, Kararsızım um 29

31 Araştırma Bölümü Tablo 41. S41. Üniversitemizde araştırma ve yayın yapmaya ayrılabilen zamanın yeterliliğinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 23 6,1 33 8, ,8 Kararsızım 71 19, um , ,9 Toplam 374, iyet Oranı 5,3 iyetsizlik Oranı 24, Kararsızım um Tablo 42. S42. Üniversitemizde araştırma ve yayın yapmayı teşvik edici mekanizmaların yeterliliğinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 23 6,1 33 8, ,1 Kararsızım 72 19,2 um , ,7 Toplam 375, iyet Oranı 52,8 iyetsizlik Oranı 21, Kararsızım um 3

32 Tablo 43. S43. Üniversitemizde araştırma için sağlanan elektronik veri tabanlarının yeterliliğinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 26 6,9 14 3, ,7 Kararsızım 69 18,4 um , ,4 Toplam 375, iyet Oranı 59,3 iyetsizlik Oranı 15, Kararsızım um Tablo 44. S44. Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kapsamında verilen hizmetlerden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 54 14,4 18 4,8 27 7,2 Kararsızım 69 18,4 um 1 37, ,9 Toplam 375, iyet Oranı 55,2 iyetsizlik Oranı 12, Kararsızım um 31

33 Tablo 45. S45. BAP değerlendirme sürecinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 74 19,8 5,3 22 5,9 Kararsızım 72 19,3 um , ,1 Toplam 374, iyet Oranı 49,7 iyetsizlik Oranı 11, Kararsızım um Tablo 46. S46. Üniversitemizin bilimsel araştırmalar için yeterli maddi desteği sağlamasından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 49 13,1 37 9, ,4 Kararsızım 69 18,4 um 17 28, ,5 Toplam 374, iyet Oranı 44,2 iyetsizlik Oranı 24, Kararsızım um 32

34 Tablo 47. S47. Üniversitemizin araştırmacılar için sunduğu BAP otomasyon sisteminden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 74 19,8 19 5,1 21 5,6 Kararsızım 63 16,8 um , ,4 Toplam 374, iyet Oranı 52,7 iyetsizlik Oranı 1, Kararsızım um Tablo 48. S48. Diğer üniversiteler ile karşılaştırıldığında üniversitemiz yurtiçi/yurtdışı bilimsel toplantı ve kongrelere katılım teşviklerinin yeterliliğinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 41 11, 46 12,3 5 13,4 Kararsızım 66 17,6 um 1 32, ,6 Toplam 374, iyet Oranı 45,7 iyetsizlik Oranı 25, Kararsızım um 33

35 Tablo 49. S49. Üniversitemizde projelerde hizmet satın almada karşılaşılan sorunların çözümündeki kolaylıklardan/desteklerden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 84 22,5 18 4,8 24 6,4 Kararsızım 79 21,2 um 114 3, ,5 Toplam 373, iyet Oranı 45,1 iyetsizlik Oranı 11, Kararsızım um Tablo 5. S5. Araştırma fikirlerimin desteklenmesinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 44 11,8 11 2,9 24 6,4 Kararsızım 83 22,2 um ,3 5 13,4 Toplam 374, iyet Oranı 56,7 iyetsizlik Oranı 9, Kararsızım um 34

36 Tablo 51. S51. Araştırma yapılabilecek laboratuvar koşullarının yeterliliğinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 98 26,2 24 6,4 1,7 Kararsızım 21,4 um 85 22, ,6 Toplam 374, iyet Oranı 35,3 iyetsizlik Oranı 17, Kararsızım um Tablo 52. S52. Üniversitemizde akademik personel için sunulan Erasmus, Mevlana vb. değişim programlarının yeterliliğinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 58 15,5 23 6,1 35 9,3 Kararsızım 66 17,6 um ,1 5 13,3 Toplam 375, iyet Oranı 52,4 iyetsizlik Oranı 15, Kararsızım um 35

37 Hedef Belirleme, Performans Bölümü Tablo 53. S53. Üniversitemizin Türkiye deki diğer üniversiteler içindeki konumundan sorusuna verilen yanıtların dağılımı 12 3,2 18 4,8 38 1,1 Kararsızım 21,3 um 17 45, ,2 Toplam 375, iyet Oranı,6 iyetsizlik Oranı 14, Kararsızım um Tablo 54. S54. Üniversitemizin yenilikçi çabalarından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 18 4,8 1 2,7 5,3 Kararsızım 71 19, um , ,8 Toplam 374, iyet Oranı 68,2 iyetsizlik Oranı 8, Kararsızım um 36

38 Tablo 55. S55. Üniversitemizin diğer üniversiteler ile olan ilişkilerinin yeterliliğinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 49 13,1 1 2,7 22 5,9 Kararsızım 86 22,9 um 152, ,9 Toplam 375, iyet Oranı 55,4 iyetsizlik Oranı 8, Kararsızım um Tablo 56. S56. Üniversitemizin uluslararasılaşma stratejileri ve uygulamalarından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 45 12, 8 2,1 19 5,1 Kararsızım 78,9 um , ,8 Toplam 374, iyet Oranı 59,9 iyetsizlik Oranı 7, Kararsızım um

39 Tablo 57. S57. Üniversitemizin üniversiteler dışındaki paydaşlarla ilişkilerinin yeterliliğinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 56 15, 6 1,6 26 7, Kararsızım 74 19,7 um , , Toplam 374, iyet Oranı 56,7 iyetsizlik Oranı 8, Kararsızım um 15. Tablo 58. S58. Üniversitemizde yeni açılacak programlar belirlenirken alandaki değişen ihtiyaçların dikkate alınmasından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 45 12, 13 3,5 27 7,2 Kararsızım 79 21,2 um 153, ,2 Toplam 374, iyet Oranı 56,1 iyetsizlik Oranı 1, Kararsızım um 38

40 Tablo 59. S59. Üniversitemizin disiplinler arası ve çok disiplinli çalışmayı teşvik etmesinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 35 9,4 13 3,5 21 5,6 Kararsızım 81 21,7 um , , Toplam 373, iyet Oranı 59,8 iyetsizlik Oranı 9, Kararsızım um Tablo. S. Eğitici eğitimlerinin yeterliliğinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 36 9,5 16 4,3 26 6,9 Kararsızım 76,3 um 1 42, ,3 Toplam 375, iyet Oranı 59, iyetsizlik Oranı 11, Kararsızım um 39

41 Tablo 61. S61. Üniversitemizin devlet, özel kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile birlikte bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkıda bulunma çabasından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 46 12,3 9 2,4 14 3,8 Kararsızım 65 17,4 um , , Toplam 373, iyet Oranı 64,1 iyetsizlik Oranı 6, Kararsızım um Tablo 62. S62. Üniversitemizin özel gereksinimli öğrencilerin ihtiyaçlarını dikkate almasından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 61 16,4 13 3,5 15 4, Kararsızım 67 18, um , ,4 Toplam 372, iyet Oranı 58,1 iyetsizlik Oranı 7, Kararsızım um

42 Tablo 63. S63. Üniversitemizin uluslararası öğrencilerin ihtiyaçlarını dikkate almasından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 63 16,8 1 2,7 17 4,6 Kararsızım 7 18,8 um , ,8 Toplam 373, iyet Oranı 57,1 iyetsizlik Oranı 7, Kararsızım um 41

43 Altyapı Bölümü Tablo 64. S64. Çalıştığım ortamın temizliğinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 1 2,7 16 4,3 5,3 Kararsızım 46 12,3 um , ,9 Toplam 375, iyet Oranı 75,5 iyetsizlik Oranı 9, Kararsızım um 25.9 Tablo 65. S65. Çalıştığım ortamda oda başına düşen personel sayısının uygun olmasından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 12 3,2 28 7,5 35 9,3 Kararsızım 48 12,8 um , ,1 Toplam 375, iyet Oranı 67,2 iyetsizlik Oranı 16, Kararsızım um 42

44 Tablo 66. S66. Çalıştığım ortamın iklimlendirme sisteminin uygun olmasından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 1 2, , ,7 Kararsızım 56 14,9 um 1 37, ,1 Toplam 375, iyet Oranı 55,4 iyetsizlik Oranı 27, Kararsızım um 18.1 Tablo 67. S67. Kültür ve sanat etkinliklerinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 24 6,4 32 8,6 39 1,4 Kararsızım 92 24,6 um , ,2 Toplam 374, iyet Oranı 5, iyetsizlik Oranı 19, Kararsızım um 43

45 Tablo 68. S68. Güvenlik tedbirlerinin yeterliliğinden (yangın, deprem, güvenlik hizmetleri vb.) sorusuna verilen yanıtların dağılımı 32 8,5 14 3,7 21 5,6 Kararsızım 87 23,2 um , ,4 Toplam 375, iyet Oranı 59, iyetsizlik Oranı 9, Kararsızım um Tablo 69. S69. Bilgisayar, yazıcı, fotokopi vb. araç-gereçlerin temininden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 6 1, ,1 75,1 Kararsızım 57 15,2 um , 56 15, Toplam 374, iyet Oranı 46, iyetsizlik Oranı 37, Kararsızım um 44

46 Tablo 7. S7. Internet hizmetlerinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 9 2,4 39 1, ,3 Kararsızım 16, um , , Toplam 374, iyet Oranı 54,8 iyetsizlik Oranı 26, Kararsızım um Tablo 71. S71. Bilgi-işlem hizmetlerinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 1 2,7 28 7, ,5 Kararsızım 78,8 um 153, ,7 Toplam 375, iyet Oranı 56,5 iyetsizlik Oranı, Kararsızım um 45

47 Tablo 72. S72. Kütüphane ve dokümantasyon hizmetlerinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 22 5,9 29 7, ,2 Kararsızım 69 18,4 um , ,5 Toplam 375, iyet Oranı 56,8 iyetsizlik Oranı 18, Kararsızım um Tablo 73. S73. Yapım-onarım hizmetlerinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 39 1,4 23 6, ,9 Kararsızım 83 22,1 um , ,1 Toplam 375, iyet Oranı 46,5 iyetsizlik Oranı 21, Kararsızım um 46

48 Tablo 74. S74. Dersliklerin iklimlendirme sisteminin uygun olmasından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 15 4, 38 1, ,4 Kararsızım 75,1 um , ,7 Toplam 374, iyet Oranı 48,4 iyetsizlik Oranı 27, Kararsızım um Tablo 75. S75. Kongre-toplantı salonları ve mekânlarının yeterliliğinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 21 5,6 14 3,7 25 6,7 Kararsızım 52 13,9 um , ,6 Toplam 375, iyet Oranı 7,1 iyetsizlik Oranı 1, Kararsızım um 47

49 Tablo 76. S76. Personel yemekhanesinin mekân olarak yeterli olmasından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 23 6,1 15 4, 5,3 Kararsızım 36 9,6 um , ,4 Toplam 375, iyet Oranı 75, iyetsizlik Oranı 9, Kararsızım um Tablo 77. S77. Personel yemekhanesinin yemeklerinin kalite açısından yeterli olmasından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 24 6, , ,9 Kararsızım 69 18,4 um 113 3, ,1 Toplam 375, iyet Oranı 47,2 iyetsizlik Oranı 28, Kararsızım um 48

50 Tablo 78. S78. Personel yemekhanesinin yemeklerinin miktar olarak yeterli olmasından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 24 6,4 26 6,9 3 8, Kararsızım 51 13,6 um 17 45, ,7 Toplam 375, iyet Oranı 65,1 iyetsizlik Oranı 14, Kararsızım um Tablo 79. S79. Üniversite genelinde kafeterya/kantin hizmetlerinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 14 3,7 27 7, ,7 Kararsızım 64 17,1 um , 61 16,3 Toplam 375, iyet Oranı,3 iyetsizlik Oranı 18, Kararsızım um 49

51 Tablo. S. Otopark alanından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 35 9,3 38 1,1 29 7,7 Kararsızım 43 11,5 um 15,1 21,3 Toplam 375, iyet Oranı 61,4 iyetsizlik Oranı 17, Kararsızım um 5

52 Genel iyet Bölümü Tablo 81. S81. Üniversitemiz ile ilgili genel iyet düzeyiniz nedir? sorusuna verilen yanıtların dağılımı düşük 8 2,1 Düşük 3 8, Kararsızım 69 18,4 Yüksek ,3 yüksek 72 19,2 Toplam 375, iyet Oranı 71,5 iyetsizlik Oranı 1, düşük Düşük Kararsızım Yüksek yüksek Tablo 82. S82. Üniversitemizin beklentilerinizi karşılama düzeyi nedir? sorusuna verilen yanıtların dağılımı düşük 9 2,4 Düşük 41 1,9 Kararsızım 85 22,7 Yüksek ,9 yüksek 64 17,1 Toplam 375, Beklenti Karşılanma Oranı 64, Beklenti Karşılanmama Oranı 13, düşük Düşük Kararsızım Yüksek yüksek 51

53 Tablo 83. S83. Akademik hayatınızı devam ettirmek için üniversitemizi tekrar tercih eder miydiniz? sorusuna verilen yanıtların dağılımı Kesinlikle tercih etmem 3,8 Tercih etmem 11 2,9 Kararsızım 64 17,1 Tercih ederim ,7 Kesinlikle tercih ederim ,5 Toplam 375, Tekrar Tercih Etme Oranı 79,2 Tekrar Tercih EtmemeOranı 3,7,8 2.9 Kesinlikle tercih etmem Tercih etmem Kararsızım Tercih ederim Kesinlikle tercih ederim Tablo 84. S84. Kendinizi üniversitemizin bir parçası olarak görüyor musunuz? sorusuna verilen yanıtların dağılımı Kesinlikle görmüyorum 4 1,1 Görmüyorum 13 3,4 Kararsızım 43 11,5 Görüyorum ,5 Kesinlikle görüyorum 152,5 Toplam 375, Üniversitenin Parçası Görme Oranı 84, Üniversitenin Parçası Görmeme Oranı 4, Kesinikle görmüyorum Görmüyorum Kararsızım Görüyorum Kesinlikle görüyorum 52

54 Tablo 85. S85. Üniversitemizi başka akademisyenlere tavsiye eder misiniz? sorusuna verilen yanıtların dağılımı Kesinlikle tavsiye etmem 3,8 Tavsiye etmem 13 3,5 Kararsızım 59 15,8 Tavsiye ederim ,7 Kesinlikle tavsiye ederim ,2 Toplam 374, Tavsiye Etme Oranı 79,9 Tavsiye Etmeme Oranı 4, ,8 3.5 Kesinlikle tavsiye etmem Tavsiye etmem 15.8 Kararsızım Tavsiye ederim Kesinlikle tavsiye ederim 53

55 Fiziki Teknik ve Sosyokültürel Ortam Bölümü İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI Tablo 1. S1. İşimi yapmak için gerekli araç, donanım ve materyalin sağlanmasından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 1 1,5 5 7,3 5 7,4 Kararsızım 5 7,4 um 58, ,6 Toplam 68, iyet Oranı 76,4 iyetsizlik Oranı 14, , Kararsızım um Tablo 2. S2. Çalıştığım ortamın fiziksel (ısı, ışık, bina tasarımı...) şartlarından sorusuna verilen yanıtların dağılımı, 3 4,4 1 14,7 Kararsızım 6 8,8 um 34 5, 15 22,1 Toplam 68, iyet Oranı 72,1 iyetsizlik Oranı 19, Kararsızım um 54

56 Tablo 3. S3. Çalıştığım ortamın teknik (bilgisayar, yazıcı, büro malzemesi) şartlarının yeterli olmasından sorusuna verilen yanıtların dağılımı, 2 2, ,2 Kararsızım 6 8,8 um 26 38, ,8 Toplam 68, iyet Oranı 72,1 iyetsizlik Oranı 19,1 38, Kararsızım um Tablo 4. S4. İnternet erişiminden sorusuna verilen yanıtların dağılımı, 2 2,9 6 8,8 Kararsızım 5 7,4 um 32 47, ,8 Toplam 68, iyet Oranı,9 iyetsizlik Oranı 11, Kararsızım um 55

57 Tablo 5. S5. Çalışma odaları ile ortak kullanım alanlarının temizliğinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı, 4 5, ,2 Kararsızım 4 5,9 um 31 45, ,5 Toplam 68, iyet Oranı 72, iyetsizlik Oranı 22,1 45, Kararsızım um Tablo 6. S6. Üniversitenin sunduğu yemek ve kafeterya hizmetlerinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 1 1, ,2 21 3,8 Kararsızım 1 14,7 um 17 25, 8 11,8 Toplam 68, iyet Oranı 36,8 iyetsizlik Oranı 47, , Kararsızım um 56

58 Tablo 7. S7. Üniversitenin kültür ve sanat hizmetlerinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 6 8,8 7 1, ,1 Kararsızım 23 33,8 um 11 16,2 8 11,8 Toplam 68, iyet Oranı 28, iyetsizlik Oranı 29, Kararsızım um Tablo 8. S8. Kütüphane hizmetlerinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 15 22,1, 2 2,9 Kararsızım 12 17,6 um 27 39, ,6 Toplam 68, iyet Oranı 57,4 iyetsizlik Oranı 2, , Kararsızım um 57

59 Tablo 9. S9. Üniversitenin güvenlik tedbirlerinden (yangın, deprem, güvenlik hizmetleri vs.) sorusuna verilen yanıtların dağılımı 6 8,8 4 5,9 8 11,8 Kararsızım 19 27,9 um 29, ,2 Toplam 68, iyet Oranı 45,6 iyetsizlik Oranı 17, Kararsızım um 58

60 Yönetim ve Liderlik Bölümü Tablo 1. S1. İş ve görev tanımlarımın açık olmasından sorusuna verilen yanıtların dağılımı, 5 7,5 9 13,4 Kararsızım 15 22,4 um 17 25, ,3 Toplam 67, iyet Oranı 56,7 iyetsizlik Oranı, Kararsızım um Tablo 11. S11. Birimimizdeki idari kadro sayısı yeterli olmasından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 4 5, , ,2 Kararsızım 1 14,7 um 8 11,8 5 7,4 Toplam 68, iyet Oranı 19,2 iyetsizlik Oranı,3 5, Kararsızım um 59

61 Tablo 12. S12. İdari personelin unvanları ile kadrolarının uyumlu olmasından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 6 8,8 9 13,2 9 13,2 Kararsızım 14,7 um 19 27, ,2 Toplam 68, iyet Oranı 44,1 iyetsizlik Oranı 26, , Kararsızım um Tablo 13. S13. Yetki ve sorumlulukların dengeli dağıtılmasından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 2 2,9 1 14,8 6 8,8 Kararsızım 18 26,5 um 19 27, ,1 Toplam 68, iyet Oranı 47, iyetsizlik Oranı 23, , Kararsızım um

62 Tablo 14. S14. Terfilerde mesleki yeterliliğe önem verilmesinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 8 11, , ,1 Kararsızım 16 23,5 um 1 14,7 1 14,7 Toplam 68, iyet Oranı 29,4 iyetsizlik Oranı 35, Kararsızım um Tablo 15. S15. İdari personele kendini geliştirme/hizmet içi eğitim olanaklarının sunulmasından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 3 4, , ,4 Kararsızım 8 11,8 um 1 14,7 7 1,3 Toplam 68, iyet Oranı 25, iyetsizlik Oranı 58, , Kararsızım um 61

63 Tablo 16. S16. Özlük haklarım ile ilgili gelişmeler olduğunda şahsımın zamanında haberdar edilmesinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 2 2,9 7 1, ,2 Kararsızım 14,6 um 16 23, ,5 Toplam 68, iyet Oranı 5, iyetsizlik Oranı 26, Kararsızım um Tablo 17. S17. Çalıştığım birimde ihtiyaç duyduğum bilgiye kolayca ve zamanında ulaşabilmemden sorusuna verilen yanıtların dağılımı, 3 4,4 4 5,9 Kararsızım 8 11,8 um 3 44, ,8 Toplam 68, iyet Oranı 77,9 iyetsizlik Oranı 1, Kararsızım um 62

64 Tablo 18. S18. Yaptığım işin üniversiteme katkı düzeyinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 3 4,5 1 1,5, Kararsızım 2 3, um 31 46,2 3 44,8 Toplam 67, iyet Oranı 91, iyetsizlik Oranı 1,5 46, Kararsızım um Tablo 19. S19. Performansımla ilgili geribildirim alabilmemden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 3 4,4 4 5,9 6 8,8 Kararsızım 5 7,4 um 27 39, ,8 Toplam 68, iyet Oranı 73,5 iyetsizlik Oranı 14, Kararsızım um 63

65 Tablo. S. Birimde planlama yapılırken ve kararlar alınırken herkesin katılımının sağlanmasından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 1 1,5 6 8,8 7 1,3 Kararsızım 1 14,7 um 18 26, ,2 Toplam 68, iyet Oranı 64,7 iyetsizlik Oranı 19, Kararsızım um Tablo 21. S21. Üniversitede yenilikçi fikir ve girişimlere fırsat verilme düzeyinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 6 8,8 4 5,9 8 11,8 Kararsızım 16 23,5 um 15 22, ,9 Toplam 68, iyet Oranı 5, iyetsizlik Oranı 17, Kararsızım um 64

66 Tablo 22. S22. Üniversite yönetiminin çalışma alanlarımızla ilgili konularda bilgilendirme yapmasından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 3 4,4 5 7,4 8 11,8 Kararsızım 17 25, um 17 25, 18 26,4 Toplam 68, iyet Oranı 51,4 iyetsizlik Oranı 19, , Kararsızım um Tablo 23. S23. Bağlı olduğum ilk yöneticimin kendi görev ve sorumluluklarını tam olarak yerine getirmesinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 1 1,5, 1 1,5 Kararsızım 7 1,2 um 18 26,5 41,3 Toplam 68, iyet Oranı 86,8 iyetsizlik Oranı 1, , Kararsızım um 65

67 Tablo 24. S24. Bağlı olduğum ilk yöneticimin adil ve dürüst olmasından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 1 1,5 2 2,9 2 2,9 Kararsızım 8 11,8 um 11 16, ,7 Toplam 68, iyet Oranı,9 iyetsizlik Oranı 5, Kararsızım um Tablo 25. S25. Bağlı olduğum ilk yöneticimin davranış ve yaklaşımlarıyla örnek olmasından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 3 4,5, 2 2,9 Kararsızım 3 4,4 um 16 23, ,7 Toplam 68, iyet Oranı 88,2 iyetsizlik Oranı 2,9 4, Kararsızım um 66

68 Tablo 26. S26. Yöneticilerimin özel sorunlarımla (kişisel sıkıntılar, ekonomik durum, ailevi veya birim içi sorunlar gibi...) ilgilenmesinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 4 5,9,, Kararsızım 5 7,4 um 16 23, ,2 Toplam 68, iyet Oranı 86,7 iyetsizlik Oranı, Kararsızım um 67

69 Kurum Kültürü ve İklimi Bölümü Tablo 27. S27. Çalışanlar arasında aidiyet duygusunun egemen olmasından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 1 1,5 5 7,4 3 4,4 Kararsızım 13 19,1 um 14, , Toplam 68, iyet Oranı 67,6 iyetsizlik Oranı 11,8 47, Kararsızım um Tablo 28. S28. Fırsatların adaletli olmasından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 1 1,5 7 1,3 1 14,7 Kararsızım 13 19,1 um 12 17, ,8 Toplam 68, iyet Oranı 54,4 iyetsizlik Oranı 25, Kararsızım um 68

70 Tablo 29. S29. Birimde çalışan personelin yeniliklere ve değişime açık olma düzeyinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 1 1,5 6 8,8 7 1,2 Kararsızım 7 1,3 um 22 32, ,8 Toplam 68, iyet Oranı 69,2 iyetsizlik Oranı 19, ,2 1.3 Kararsızım um Tablo 3. S3. Birimde personeller arasında işbirliğinin olmasından sorusuna verilen yanıtların dağılımı, 4 5,9 5 7,4 Kararsızım 4 5,9 um 26 38, ,6 Toplam 68, iyet Oranı,8 iyetsizlik Oranı 13, Kararsızım um 69

71 Tablo 31. S31. Yaptığım işlerin takdir edilmesinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı, 6 8,8 2 2,9 Kararsızım 9 13,2 um 26 38, ,8 Toplam 68, iyet Oranı 75,1 iyetsizlik Oranı 11,7 38, Kararsızım um Tablo 32. S32. Biriminin ulaşmak istediği amaçların tüm personel tarafından bilinme düzeyinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 3 4,4 2 2,9 7 1,3 Kararsızım 8 11,8 um 17 25, 31 45,6 Toplam 68, iyet Oranı 7,6 iyetsizlik Oranı 13, Kararsızım um 7

72 Tablo 33. S33. Birimin teknolojik yeniliklere uyum sağlayabilmesinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 1 1,5, 6 8,8 Kararsızım 1 14,7 um 24 35, ,7 Toplam 68, iyet Oranı 75, iyetsizlik Oranı 8, Kararsızım um Tablo 34. S34. Birimdeki personelin iyetini arttırmak için başarıyı ve performansı ödüllendirici mekanizmalar olmasından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 7 1,3 8 11,8 9 13,2 Kararsızım 9 13,2 um 14,6 21 3,9 Toplam 68, iyet Oranı 51,5 iyetsizlik Oranı 25, Kararsızım um 71

73 Tablo 35. S35. Şu anda bulunduğum pozisyonda kendimi geliştirebilmemden sorusuna verilen yanıtların dağılımı, 6 8,8 4 5,9 Kararsızım 13 19,1 um 18 26, ,7 Toplam 68, iyet Oranı 66,2 iyetsizlik Oranı 14, Kararsızım um Tablo 36. S36. İdari personelin amiri(leri) ile iyi ilişkiler kurmasından sorusuna verilen yanıtların dağılımı, 1 1,5 2 2,9 Kararsızım 5 7,4 um 24 35, ,9 Toplam 68, iyet Oranı 88,2 iyetsizlik Oranı 4, Kararsızım um 72

74 Tablo 37. S37. Birimin amaçlarına kişisel olarak sahip çıkabilmemden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 1 1,5 1 1,5 1 1,5 Kararsızım 4 6,1 um 22 33, ,1 Toplam 66, iyet Oranı 89,4 iyetsizlik Oranı 3, Kararsızım um Tablo 38. S38. Birimde düşüncelerime değer verilmesinden sorusuna verilen yanıtların dağılımı 1 1,4 5 7,4, Kararsızım 5 7,4 um 24 35, ,5 Toplam 68, iyet Oranı 83,8 iyetsizlik Oranı 7, , Kararsızım um 73

75 Tablo 39. S39. Birimde işin yapılışına ilişkin düşüncelerimi rahat ve serbest bir şekilde ifade edebilmemden sorusuna verilen yanıtların dağılımı, 2 2,9 1 1,5 Kararsızım 7 1,3 um 21 3, ,4 Toplam 68, iyet Oranı 85,3 iyetsizlik Oranı 4, Kararsızım um Tablo. S. Birliği sağlamak ve çatışmaları azaltmak gibi amaçlarla düzenlenen planlı faaliyetlerin olmasından (Örneğin kutlamalar, yemekler vb) sorusuna verilen yanıtların dağılımı 2 2,9 7 1,4 3 4,4 Kararsızım 13 19,1 um 19 27, ,3 Toplam 68, iyet Oranı 63,2 iyetsizlik Oranı 14, , Kararsızım um 74

76 Tablo 41. S41. Birimde geleceğe yönelik planları gerçekleştirmede yol gösterecek açık bir misyon ve vizyonun bulunmasından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 3 4,4 3 4,4 5 7,4 Kararsızım 16 23,5 um 17 25, 24 35,3 Toplam 68, iyet Oranı,3 iyetsizlik Oranı 11, Kararsızım um Tablo 42. S42. Kurum içi iletişimin etkin olarak sağlanmasından sorusuna verilen yanıtların dağılımı 1 1,5 2 2,9 4 5,9 Kararsızım 17 25, um 18 26, ,2 Toplam 68, iyet Oranı 64,7 iyetsizlik Oranı 8, Kararsızım um 75

77 Tablo 43. S43. Birim içi ve birimler arası bilgi alışverişi yaparken sorun yaşamamamdan sorusuna verilen yanıtların dağılımı 1 1,4 3 4, ,2 Kararsızım 17 25, um 14, ,4 Toplam 68, iyet Oranı 53, iyetsizlik Oranı,6 1, Kararsızım um 76

78 Genel Durum Bölümü Tablo 44. S44. Üniversitemiz ile ilgili genel iyet düzeyiniz nedir? sorusuna verilen yanıtların dağılımı düşük 3 4,4 Düşük 9 13,2 Kararsızım 13 19,2 Yüksek 31 45,6 yüksek 12 17,6 Toplam 68, iyet Oranı 63,2 iyetsizlik Oranı 17, , düşük Düşük Kararsızım Yüksek yüksek Tablo 45. S45. Üniversitemizin beklentilerinizi karşılama düzeyi nedir? sorusuna verilen yanıtların dağılımı düşük 1 1,4 Düşük 14,6 Kararsızım 1 14,7 Yüksek 32 47,1 yüksek 11 16,2 Toplam 68, Beklenti Karşılanma Oranı 63,3 Beklenti Karşılanmama Oranı 22, ,4 düşük Düşük Kararsızım Yüksek yüksek 77

79 Tablo 46. S46. Çalışma hayatınızı devam ettirmek için üniversitemizi tekrar tercih eder miydiniz? sorusuna verilen yanıtların dağılımı Kesinlikle tercih etmem, Tercih etmem 6 8,8 Kararsızım 16 23,5 Tercih ederim 24 35,3 Kesinlikle tercih ederim 22 32,4 Toplam 68, Tekrar Tercih Etme Oranı 67,7 Tekrar Tercih EtmemeOranı 8, Tercih etmem Kararsızım Tercih ederim Kesinlikle tercih ederim Tablo 47. S47. Kendinizi üniversitemizin bir parçası olarak görüyor musunuz? sorusuna verilen yanıtların dağılımı Kesinlikle görmüyorum, Görmüyorum 1 1,5 Kararsızım 1 14,7 Görüyorum 26 38,2 Kesinlikle görüyorum 31 45,6 Toplam 68, Üniversitenin Parçası Görme Oranı 83,8 Üniversitenin Parçası Görmeme Oranı 1, Görmüyorum Kararsızım Görüyorum Kesinlikle görüyorum 78

80 Tablo 48. S48. Üniversitemizi başka personele tavsiye eder misiniz? sorusuna verilen yanıtların dağılımı Kesinlikle tavsiye etmem 3 4,4 Tavsiye etmem, Kararsızım 14,6 Tavsiye ederim 49 72,1 Kesinlikle tavsiye ederim 2 2,9 Toplam 68, Tavsiye Etme Oranı 75, Tavsiye Etmeme Oranı 4, Kesinlikle tavsiye etmem Kararsızım Tavsiye ederim Kesinlikle tavsiye ederim 79

81 AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ Kişisel Bilgiler: Unvanınız: Görev Yaptığınız Fakülte/Bölüm/AD/Enstitü/Yüksek Okul/Meslek Yüksek Okul/ Yaşınız: ve üstü Cinsiyetiniz: Kadın Erkek Üniversitemizdeki Hizmet Yılınız: 1 yıldan az 1- <3 yıl arası 3-5 yıl arası 5 yıldan fazla MEMNUNİYET DÜZEYİ Yönetim ve Katılım um um Kararsızım Değilim Değilim Fikrim Yok 1 Üniversitemizin bir mensubu olmaktan 2. Fakültemizin/MYO/Yüksekokulumuzun bir mensubu olmaktan 3. İş ve görev tanımlarımın açık olmasından 4. Fırsatların adaletli olmasından 5. Üniversitemizdeki idari görevlere seçilme /atama/görevlendirme ölçütlerinden 6. Üniversitemizdeki akademik atama ve yükseltme ölçütlerinden 7. Üniversitemizde fikirlerimçekinmeden ortaya koyabilme imkanından 8. Üniversitemizde öğretim elemanlarınca yapılan işlerde, yetki ve sorumluluklarının dengeli olmasından 9. Bölümümdeki akademik kadro sayısının yeterli olmasından 1. Bölümümdeki idari personelinin sayısından

82 MEMNUNİYET DÜZEYİ Yönetim ve Katılım um um Kararsızım Değilim Değilim Fikrim Yok 11. Bölümümdeki destek personelinin sayısından (temizlik personeli, güvenlik vb.) 12. Bölümümdeki idari ve destek personelinin niteliğinden 13. Yöneticilerin akademik personel tarafından iletilen şikâyetleri dikkate almasından 14. Yöneticilerin başarılarımı takdir etmesinden 15. Yöneticilerin sorunlara yapıcı yaklaşımından Eğitim 16. Önlisans programlarımıza kabul edilen öğrencilerin niteliğinden 17. Önlisans programlarımızdaki öğrenci sayısından 18. Önlisans programlarımızdaki derslerin niteliğinden 19. Önlisans programlarımızdaki derslerin birbirleriyle olan ilişkisinden. Lisans programlarımıza kabul edilen öğrencilerin niteliğinden 21. Lisans programlarımızdaki öğrenci sayısından 22. Lisans programlarımızdaki derslerin niteliğinden 23. Lisans programlarımızdaki derslerin birbirleriyle olan ilişkisinden 24. Lisansüstü programlarımıza kabul edilen öğrencilerin niteliğinden 25. Lisansüstü programlarımızdaki öğrenci sayısından 81

83 MEMNUNİYET DÜZEYİ Eğitim um um Kararsızım Değilim Değilim Fikrim Yok 26. Lisansüstü programlarımızdaki derslerin niteliğinden 27. Lisansüstü programlarımızdaki derslerin birbirleriyle olan ilişkisinden 28. Üniversitemizde öğretim etkinliklerine ayrılan zamanın/ders yükünün uygunluğundan 29. Verdiğim dersin ders yükü ile AKTS kredisinin birbiri ile uyumundan İletişim 3.Fakültemizin/MYO/Yüksekokulumuzun öğretim elemanları arasındaki iletişim ve işbirliğinden 31.Fakültemizin/MYO/Yüksekokulumuzun/Enstitü öğretim elemanları ve idari personel arasındaki iletişimden 32.Fakültemizin/MYO/Yüksekokulumuzun/Enstitü öğretim elemanları ve öğrenciler arasındaki iletişimden 33. Birimimizdeki öğretim elemanları arasındaki iletişimden 34. Birimimizdeki öğretim elemanları ve idari personel arasındaki iletişimden 35. Birimimizdeki öğretim elemanları ve öğrenciler arasındaki iletişimden 36. Yöneticilere ulaşabilme kolaylığından (Yönetici bağlı olduğunuz ilk yöneticidir.) 37. Üniversitemizin herhangi bir birimi ile rahatlıkla iletişim kurabilme konusunda 38. Kurum içi haberleşme araçlarının yeterliliğinden (e-posta, duyurular vb.) 39. Üniversitemizin web sayfasının yeterliliğinden. Fakültemizin web sayfasının yeterliliğinden 82

84 MEMNUNİYET DÜZEYİ Araştırma um um Kararsızım Değilim Değilim Fikrim Yok 41. Üniversitemizde araştırma ve yayın yapmaya ayrılabilen zamanın yeterliliğinden 42. Üniversitemizde araştırma ve yayın yapmayı teşvik edici mekanizmaların yeterliliğinden 43. Üniversitemizde araştırma için sağlanan elektronik veri tabanlarının yeterliliğinden 44. Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kapsamında verilen hizmetlerden 45. BAP değerlendirme sürecinden 46.Üniversitemizin bilimsel araştırmalar için yeterli maddi desteği sağlamasından 47.Üniversitemizin araştırmacılar için sunduğu BAP otomasyon sisteminden 48. Diğer üniversiteler ile karşılaştırıldığında üniversitemiz yurtiçi/yurtdışı bilimsel toplantı ve kongrelere katılım teşviklerinin yeterliliğinden 49. Üniversitemizde projelerde hizmet satın almada karşılaşılan sorunların çözümündeki kolaylıklardan/desteklerden 5. Araştırma fikirlerimin desteklenmesinden 51. Araştırma yapılabilecek laboratuvar koşullarının yeterliliğinden 52. Üniversitemizde akademik personel için sunulan Erasmus, Mevlana vb. değişim programlarının yeterliliğinden 83

85 MEMNUNİYET DÜZEYİ Hedef Belirleme, Performans um um Kararsızım Değilim Değilim Fikrim Yok 53. Üniversitemizin Türkiye deki diğer üniversiteler içindeki konumundan 54. Üniversitemizin yenilikçi çabalarından 55. Üniversitemizin diğer üniversiteler ile olan ilişkilerinin yeterliliğinden 56. Üniversitemizin uluslararasılaşma stratejileri ve uygulamalarından 57. Üniversitemizin üniversiteler dışındaki paydaşlarla ilişkilerinin yeterliliğinden 58. Üniversitemizde yeni açılacak programlar belirlenirken alandaki değişen ihtiyaçların dikkate alınmasından 59. Üniversitemizin disiplinler arası ve çok disiplinli çalışmayı teşvik etmesinden. Eğitici eğitimlerinin yeterliliğinden 61. Üniversitemizin devlet, özel kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile birlikte bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkıda bulunma çabasından 62. Üniversitemizin özel gereksinimli öğrencilerin ihtiyaçlarını dikkate almasından 63. Üniversitemizin uluslararası öğrencilerin ihtiyaçlarını dikkate almasından 84

86 MEMNUNİYET DÜZEYİ Altyapı um um Kararsızım Değilim Değilim Fikrim Yok 64. Çalıştığım ortamın temizliğinden 65. Çalıştığım ortamda oda başına düşen personel sayısının uygun olmasından 66. Çalıştığım ortamın iklimlendirme sisteminin uygun olmasından 67. Kültür ve sanat etkinliklerinden 68. Güvenlik tedbirlerinin yeterliliğinden (yangın, deprem, güvenlik hizmetleri vb.) 69. Bilgisayar, yazıcı, fotokopi vb. araç-gereçlerin temininden 7. Internet hizmetlerinden 71. Bilgi-işlem hizmetlerinden 72. Kütüphane ve dokümantasyon hizmetlerinden 73. Yapım-onarım hizmetlerinden 74. Dersliklerin iklimlendirme sisteminin uygun olmasından 75. Kongre-toplantı salonları ve mekânlarının yeterliliğinden 76. Personel yemekhanesinin mekân olarak yeterli olmasından 77. Personel yemekhanesinin yemeklerinin kalite açısından yeterli olmasından 78. Personel yemekhanesinin yemeklerinin miktar olarak yeterli olmasından 79. Üniversite genelinde kafeterya/kantin hizmetlerinden. Otopark alanından 85

87 GENEL MEMNUNİYET 81. Üniversitemiz ile ilgili genel iyet düzeyiniz nedir? yüksek Yüksek Kararsızım Düşük Düşük 82. Üniversitemizin beklentilerinizi karşılama düzeyi nedir? yüksek Yüksek Kararsızım Düşük Düşük 83. Akademik hayatınızı devam ettirmek için üniversitemizi tekrar tercih eder miydiniz? Kesinlikle tercih ederim Tercih ederim Kararsızım Tercih etmem Kesinlikle tercih etmem 84. Kendinizi üniversitemizin bir parçası olarak görüyor musunuz? Kesinlikle görüyorum Görüyorum Kararsızım Görmüyorum Kesinlikle görmüyorum 85. Üniversitemizi başka akademisyenlere tavsiye eder misiniz? Kesinlikle tavsiye ederim Tavsiye ederim Kararsızım Tavsiye etmem Kesinlikle tavsiye etmem 86

88 İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ Kişisel Bilgiler: Göreviniz: Görev Yaptığınız Birim: Yaşınız: ve üstü Cinsiyetiniz: Kadın Erkek Üniversitemizdeki Hizmet Yılınız: 1 yıldan az 1- <3 yıl arası 3-5 yıl arası 5 yıldan fazla MEMNUNİYET DÜZEYİ Fiziki, Teknik Ve Sosyokültürel Ortam um um Kararsızım Değilim Değilim Fikrim Yok 1. İşimi yapmak için gerekli araç, donanım ve materyalin sağlanmasından 2. Çalıştığım ortamın fiziksel (ısı, ışık, bina tasarımı...) şartlarından 3. Çalıştığım ortamın teknik (bilgisayar, yazıcı, büro malzemesi) şartlarının yeterli olmasından 4. İnternet erişiminden 5. Çalışma odaları ile ortak kullanım alanlarının temizliğinden 6. Üniversitenin sunduğu yemek ve kafeterya hizmetlerinden 7. Üniversitenin kültür ve sanat hizmetlerinden 8. Kütüphane hizmetlerinden 9. Üniversitenin güvenlik tedbirlerinden (yangın, deprem, güvenlik hizmetleri vs.) 87

Personel ve Öğrenci Memnuniyet Anketleri Sonuçları

Personel ve Öğrenci Memnuniyet Anketleri Sonuçları ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İstatistik Araştırma ve Uygulama Merkezi 6.6.17 Personel ve Öğrenci iyet Anketleri Sonuçları 1 İÇİNDEKİLER Sayfa iyet Anketi Sonuçları 1-7 Akademik Personel iyet Anketi

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ Kişisel Bilgiler: Unvanınız: Görev Yaptığınız Fakülte/Bölüm/AD/Enstitü/Yüksek Okul/Meslek Yüksek Okul/ Yaşınız: 18-30 31-40 41-50 51-60 61 ve üstü Cinsiyetiniz: Kadın

Detaylı

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ Kişisel Bilgiler: Göreviniz: Görev Yaptığınız Birim: Yaşınız: 18-30 31-40 41-50 51-60 61 ve üstü Cinsiyetiniz: Kadın Erkek Üniversitemizdeki Hizmet Yılınız: 1 yıldan az

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ im im Hiç T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ Ünvanınız: Görev Yaptığınız Fak/Enst/YO/MYO: Yaşınız: O 18-30 O 31-40 O 41-50 O 51-60 O 61 ve üstü Cinsiyetiniz: O Kadın O Erkek

Detaylı

2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI

2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU Üniversitemizde 2015 yılında 30.06.2015-15.07.2015 tarihleri arasında yapılan akademik personel memnuniyet

Detaylı

Üniversite Öğrenci Memnuniyet Anket Sonuçları

Üniversite Öğrenci Memnuniyet Anket Sonuçları ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İstatistik Araştırma ve Uygulama Merkezi 11.5.17 Üniversite Öğrenci iyet Anket Sonuçları 1 İÇİNDEKİLER Sayfa Yönetici Özeti 2-3 Öğrenci iyet Anketi Sonuçları 4-28 Öğrenci

Detaylı

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 015 YILI İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU Üniversitemizde 015 yılında 30.06.015-15.07.015 tarihleri arasında yapılan idari personel memnuniyet anketine

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ im im Hiç T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ Göreviniz: Görev Yaptığınız Birim: Yaşınız: 8-30 3-40 4-50 5-60 6 ve üstü Cinsiyetiniz: Kadın Erkek Marmara Üniversitesi'ndeki Hizmet

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ Memnun im im Hiç T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ KİŞİSEL BİLGİLER Biriminiz (Fakülteniz/Yüksekokulunuz/Meslek Yüksekokulunuz/Enstitünüz): Bölümünüz: Anabilimdalınız/Programımız: Program

Detaylı

2017 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU MART 2018 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2017 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU MART 2018 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2017 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU MART 2018 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ANKET HAKKINDA KISA BİLGİLER 5 li Likert yöntemiyle hazırlanan ankette katılımcılara ; Kesinlikle Katılıyorum,

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İstatistik Araştırma ve Uygulama Merkezi 3.11.17 Üniversite Akademik ve İdari Personel Kalite Güvence Sistemi, Mevcut Yönetim ve Yöneticilerin Liderlik Özellikleri

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017 Üniversitemizde görev yapan akademik personelin kurumdan memnuniyet ve beklenti düzeylerini belirlemek amacıyla Süleyman Demirel

Detaylı

AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMALARI SONUÇ RAPORU,

AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMALARI SONUÇ RAPORU, T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMALARI SONUÇ RAPORU, 2018 1 1 Bu rapor Dr. Öğretim Üyesi Ayça Özkan Koca ve Dr. Öğretim Üyesi Gökçe

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ARAŞTIRMASI Sayın Öğretim Elemanı, Bilindiği üzere Dumlupınar Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017 Üniversitemizde görev yapan idari personelin kurumdan memnuniyet ve beklenti düzeylerini belirlemek amacıyla Süleyman Demirel

Detaylı

2017 YILI İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU

2017 YILI İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU 2017 YILI İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU MART 2018 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ANKET HAKKINDA KISA BİLGİLER 5 li Likert yöntemiyle hazırlanan ankette katılımcılara ; Kesinlikle Katılıyorum,

Detaylı

Değerli Akademik, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz,

Değerli Akademik, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz, Değerli Akademik, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz, Yükseköğretim kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği (ADEK) çerçevesinde eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri

Detaylı

50 yanıt. Özet BÖLÜM I YÖNETİM VE ÖRGÜTLEME YÖNETİM VE ÖRGÜTLEME

50 yanıt. Özet BÖLÜM I YÖNETİM VE ÖRGÜTLEME YÖNETİM VE ÖRGÜTLEME 50 yanıt Özet BÖLÜM I YÖNETİM VE ÖRGÜTLEME YÖNETİM VE ÖRGÜTLEME 1. Kurul ( Bölüm, ABD Kurulumuz, Fakülte Kurulu, Yönetim Kurulumuz ) kararlarının şeffaf ve açık olması 46 % Hiç Memnun Değilim 16 Memnun

Detaylı

İÇ PAYDAŞ ANKETİ (Akademik Personel) Özet Sonuçları ( )

İÇ PAYDAŞ ANKETİ (Akademik Personel) Özet Sonuçları ( ) İÇ PAYDAŞ ANKETİ (Akademik Personel) Özet Sonuçları (31.12.217) Cinsiyetiniz? Kadın 3.3% 3.3% 69.7% Erkek 69.7% 12 Kurumumuzun misyonu, vizyonu, değerleri ve hedefleri ile ilgili bilgilendirmeler yeterince

Detaylı

EK 8: AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ

EK 8: AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ EK 8: AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİMDE KALİTE ÇALIŞMALARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ KALİTE GÜVENCESİ ÇALIŞMALARI: AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Maltepe

Detaylı

STRATEJİK PLANI DIŞ PAYDAŞ ANKETİ. Mezun ( ) Veli ( ) Şirket ( ) STK ( ) Üniversite ( ) Kamu Kuruluşu ( ) Diğer ( )

STRATEJİK PLANI DIŞ PAYDAŞ ANKETİ. Mezun ( ) Veli ( ) Şirket ( ) STK ( ) Üniversite ( ) Kamu Kuruluşu ( ) Diğer ( ) 2018-2022 STRATEJİK PLANI DIŞ PAYDAŞ ANKETİ Bu anket Üniversitemiz 2018-2022 Stratejik Planına temel olacak durum analiz raporunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Üniversitemiz 2018-2022 stratejik planının

Detaylı

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015 Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015 Üniversitemizin akademik personele sunduğu hizmetlerin değerlendirilmesi ve iyileştirmeye açık alanlarının tespit edilebilmesi amacıyla

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET DÜZEYİ Mayıs 2009

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET DÜZEYİ Mayıs 2009 T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET DÜZEYİ Mayıs 2009 Maltepe Üniversitesi nin değerli akademik personeli, Yükseköğretim Kurumu

Detaylı

KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ OF TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ PAYDAġ ANALĠZĠ ANKETĠ

KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ OF TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ PAYDAġ ANALĠZĠ ANKETĠ Hiç Yeterli Kararsızım Oldukça Tamamen KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ OF TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ PAYDAġ ANALĠZĠ ANKETĠ AKADEMĠK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler Karadeniz Teknik Üniversitesi akademik personelinin

Detaylı

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET DÜZEYİ Mayıs 2009

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET DÜZEYİ Mayıs 2009 T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET DÜZEYİ Mayıs 2009 Maltepe Üniversitesi nin değerli idari personeli, Yükseköğretim Kurumu nca

Detaylı

Değerlendirme Alanları KATILIYORUM KARARSIZIM KATILMIYORUM

Değerlendirme Alanları KATILIYORUM KARARSIZIM KATILMIYORUM AKADEMİK PERSONEL ANKET SONUÇLARI (N=) Değerlendirme Alanları KATILIYORUM KARARSIZIM KATILMIYORUM YÖNETİM. Üniversitemizin amaçları ile akademik personelin gereksinimleri arasında denge gözetilmektedir.

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYETİ ÇALIŞMASI SONUÇLARI (TÜM BİRİMLER)

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYETİ ÇALIŞMASI SONUÇLARI (TÜM BİRİMLER) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI AKADEMİK MEMNUNİYETİ ÇALIŞMASI SONUÇLARI (TÜM BİRİMLER) FEN HUKUK İİBF TIP TURİZM REHABİLİTASYON TEKNOLOJİSİ EFES MESLEK İZMİR MESLEK MESLEK TORBALI MESLEK I I ARAŞTIRMA

Detaylı

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini (üniversiteye giriş puanlarını ve yüzdelik dilimlerini)

Detaylı

ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI

ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI Ocak, 2009 ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEKLEM Araştırmanın verileri, anket yöntemi ile elde

Detaylı

Ünye MYO Öğrenci Memnuniyet Anketi

Ünye MYO Öğrenci Memnuniyet Anketi Ünye MYO Öğrenci Memnuniyet Anketi A. PERSONEL (Yüksekokul Sekreteri, Bölüm Sekreteri, Öğrenci İşleri personeli, Teknik personel) HİZMETİ Sorunlarımın çözümüne yönelik olarak idari personelin gösterdiği

Detaylı

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Personel Memnuniyet Anketi

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Personel Memnuniyet Anketi Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Personel Memnuniyet Anketi Personel Memnuniyet Anketi Katılım Bilgileri Personel n % Akademik 67 69,1 İdari 19 19,6 Bilgi yok 4 4,1 Toplam 90 92,8 Dağıtılan 97 100 Dağıtılan

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ. Sayın Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi,

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ. Sayın Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ Sayın Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi, Aşağıdaki bilgiler, Üniversitemize ait Kurum İç Değerlendirme Raporu nun hazırlanması amacı ile kullanılacaktır.

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ARAŞTIRMASI Sayın Mensubumuz, Bilindiği üzere Dumlupınar Üniversitesi nin, Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği

Detaylı

T.C. Niğde Üniversitesi

T.C. Niğde Üniversitesi T.C. Niğde Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi (TBTF) Lisans Öğrenci iyet Anketi 2015-2016 Bu veri toplama aracı, Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

Detaylı

ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI

ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI NİSAN, 2017 GENEL DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ ve ÖRNEKLEMİ - Araştırmanın verileri

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKET FORMU

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKET FORMU MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKET FORMU Bu anket formu Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 013-017 stratejik planlama çalışmasında kullanılmak amacıyla hazırlanmıştır. Araştırmada, sizlerin

Detaylı

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ. İstatistik Araştırma ve Uygulama Merkezi Mezun Anketi Sonuçları

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ. İstatistik Araştırma ve Uygulama Merkezi Mezun Anketi Sonuçları ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İstatistik Araştırma ve Uygulama Merkezi 9.1.217 Mezun Anketi Sonuçları 1 İÇİNDEKİLER Sayfa Yönetici Özeti 3 Mezun Anketi Sonuçları 4-12 Mezun Anketi 13-14 2 YÖNETİCİ

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER 2012-2016 1 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ 1 2014 yılında idari nedenlerden dolayı veri toplanamadığı için analiz

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL ÖNERİ, İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL ÖNERİ, İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU 7/07/05 YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL ÖNERİ, İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU Yalova Üniversitesi Bireysel Öneri, İstek ve Memnuniyet Sistemi nin temel amacı; yerel de etkin küresel

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİKÎ BİLGİLER BİRİMİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİKÎ BİLGİLER BİRİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİKÎ BİLGİLER BİRİMİ 2012-2013 MEZUNLARININ ÜNİVERSİTEYE VE MEZUN OLDUKLARI FAKÜLTELERE/YÜKSEKOKULLARA/ MESLEK YÜKSEKOKULLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ KASIM 2013 ESKİŞEHİR 2012-2013

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL ÖNERİ, İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL ÖNERİ, İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU 26/0/205 YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL ÖNERİ, İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU Yalova Üniversitesi Bireysel Öneri, İstek ve Memnuniyet Sistemi nin temel amacı; Yerel de etkin

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2017 0 ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 4 1. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ İSTATİSTİKLERİ... 6 2.

Detaylı

DIŞ PAYDAŞ ANKET. Sayın Yetkili;

DIŞ PAYDAŞ ANKET. Sayın Yetkili; DIŞ PAYDAŞ ANKET Sayın Yetkili; Kafkas Üniversitesi katılımcılığı en üst düzeyde sağlamak amacı ile "Paydaş Analizi" çalışmasının önemli bir kısmını oluşturan aşağıdaki Dış Paydaş Anketi hazırlanmıştır.

Detaylı

2014 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU. Burcu GENÇ İstatistik ve Proje Sorumlusu Ocak 2015

2014 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU. Burcu GENÇ İstatistik ve Proje Sorumlusu Ocak 2015 2014 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU Burcu GENÇ İstatistik ve Proje Sorumlusu Ocak 2015 ÜYELERİMİZ İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA GÖRE; Çanakkale Ticaret Borsası üyelerinden 83 firma sahibi ile anketler gerçekleştirilmiştir.

Detaylı

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci %

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci % Stratejik Amaç Stratejik Hedef 1.1. Performans Göstergesi Mevcut Durum Hedef 2013 2014 2015 2016 1.1.1. Üniversiteye ilişkin haberlerin Üniversite web sitesinde yayınlanma H.1.1.2. Bartın Üniversitesi

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇ RAPORU

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇ RAPORU 2006-2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇ RAPORU GENEL BİLGİLER: 1. Sınıflara Göre Öğrenci Sayısı: 1. Sınıf 63 27,4 2. Sınıf 49 21,3 3. Sınıf 58 25,2 4. sınıf 60 26,1 2. Öğrencilerin

Detaylı

2013 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU

2013 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU 2013 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU Burcu GENÇ ARALIK 2013 Çanakkale Ticaret Borsasına kayıtlı 55 şahıs ve 15 şirket olmak üzere toplam 70 üye ile yüz yüze anket yapılmıştır. Anket verileri 2013 kapsamaktadır.

Detaylı

2016 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU. Burcu GENÇ İstatistik ve Proje Sorumlusu

2016 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU. Burcu GENÇ İstatistik ve Proje Sorumlusu 2016 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU Burcu GENÇ İstatistik ve Proje Sorumlusu Ocak 2017 ÜYELERİMİZ İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA GÖRE; Çanakkale Ticaret Borsası üyelerinden 126 firma sahibi ile anketler gerçekleştirilmiştir.

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2016 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler

Detaylı

İÇ PAYDAŞ ANKETİ (Öğrenci) Özet Sonuçları ( )

İÇ PAYDAŞ ANKETİ (Öğrenci) Özet Sonuçları ( ) İÇ PAYDAŞ ANKETİ (Öğrenci) Özet Sonuçları (31.12.217) 24 Bölümümdeki yöneticiler öğrencilerin sorunlarını önemserler. - Average: 3.1 24 İhtiyaç duyduğumda bölümümdeki yöneticilere rahatlıkla ulaşabilirim.

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2016 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler arasında

Detaylı

Dış Paydaş Toplumsal Katkı Araştırması Anketi Sonuçları

Dış Paydaş Toplumsal Katkı Araştırması Anketi Sonuçları ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İstatistik Araştırma ve Uygulama Merkezi 28.9.217 Dış Paydaş Toplumsal Katkı Araştırması Anketi Sonuçları 1 İÇİNDEKİLER Sayfa Yönetici Özeti 3-4 Dış Paydaş Toplumsal

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HALİL BAYRAKTAR SHMYO AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HALİL BAYRAKTAR SHMYO AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HALİL BAYRAKTAR SHMYO AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ Anket araştırmasına 12 akademik personel katılmıştır. 21 soru ile değerlendirme yapılmıştır. Tablo 1: Akademik Personelin

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Sayın Paydaşımız; Bu anketin amacı, Mezunlarımızın Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden

Detaylı

Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu

Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ VELİ MEMNUNİYETİ ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKET DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Mayıs 2015 Değerlendirme Zekeriya ERDEM TEL: 0224 271 99 00 - GSM: 0505 314 37

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU (2012) Öğrenci Bilgi Sistemine kayıtlı 6616 öğrenciye öğrenci memnuniyet anketi

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU (2012) Öğrenci Bilgi Sistemine kayıtlı 6616 öğrenciye öğrenci memnuniyet anketi ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU (2012) uygulanmıştır. Öğrenci Bilgi Sistemine kayıtlı 6616 öğrenciye öğrenci memnuniyet anketi 1.Yardımcı Hizmetlerden Memnuniyete İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler

Detaylı

İÇ PAYDAŞ ANKETİ (İdari Personel) Özet Sonuçlar ( )

İÇ PAYDAŞ ANKETİ (İdari Personel) Özet Sonuçlar ( ) İÇ PAYDAŞ ANKETİ (İdari Personel) Özet Sonuçlar (31.12.217) Cinsiyetiniz? Kadın 26.4% 26.4% 73.6% Erkek 73.6% 8 Kurumumuzun misyonu, vizyonu, değerleri ve hedefleri ile ilgili bilgilendirmeler yeterince

Detaylı

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER 2012-2016 1 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ 1 2014 yılında idari nedenlerden dolayı veri toplanamadığı için analiz yapılamamıştır.

Detaylı

Üniversite Kütüphane ve Bilgi Merkezlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi

Üniversite Kütüphane ve Bilgi Merkezlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Üniversite Kütüphane ve Bilgi Merkezlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi 48.Kütüphane Haftası Kütüphanecilik Zirvesi 2012: Çözüm ve Dönüşüm - Üniversite Kütüphanelerinin Geleceğine Yön Vermek panelinde sunulmuştur.

Detaylı

STRATEJİK AMAÇLAR-HEDEFLER-PERFORMANS GÖSTERGELERİ

STRATEJİK AMAÇLAR-HEDEFLER-PERFORMANS GÖSTERGELERİ STRATEJİK AMAÇLAR-HEDEFLER-PERFORMANS GÖSTERGELERİ STRATEJİK AMAÇ 1: Eğitim Öğretim Kalitesini Arttırmak HEDEF 1.1. Lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliklerini artırmak. HEDEF 1.2. Öğretim

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 18.04.2019 2015 2016 2017 2018 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 5 5 5 5 2- Enstitü Sayısı 2 2 2 2 3- Yüksekokul Sayısı - - - 1 4- Meslek Yüksekokulu Sayısı

Detaylı

PAYDAŞ ANKETİ VERİLERİ

PAYDAŞ ANKETİ VERİLERİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKULTESİ 2014-2018 STRATEJİK PLANI PAYDAŞ ANKETİ VERİLERİ Ocak 2015 Eskişehir 1) Eczacılık Fakültesi'nin misyonunda, vizyonunda ve ilkelerinde bulunmasını istediğiniz, beş

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ PAYDAŞLARININ ÜNİVERSİTEDEN BEKLENTİLERİ, KURUMSAL AİDİYETLERİ, MEMNUNİYET DÜZEYLERİ VE İLETİŞİME YÖNELİK DUYGU VE DÜŞÜNCELERİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ PAYDAŞLARININ ÜNİVERSİTEDEN BEKLENTİLERİ, KURUMSAL AİDİYETLERİ, MEMNUNİYET DÜZEYLERİ VE İLETİŞİME YÖNELİK DUYGU VE DÜŞÜNCELERİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ PAYDAŞLARININ ÜNİVERSİTEDEN BEKLENTİLERİ, KURUMSAL AİDİYETLERİ, MEMNUNİYET DÜZEYLERİ VE İLETİŞİME YÖNELİK DUYGU VE DÜŞÜNCELERİ Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama

Detaylı

T.C. MUNZUR ÜNİVERSİTESİ

T.C. MUNZUR ÜNİVERSİTESİ T.C. MUNZUR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI 2018 İÇİNDEKİLER PROGRAM VE SORU NUMARALARI ÜNİVERSİTE GENEL DEĞERLENDİRME ÜNİVERSİTE SORU BAZLI DEĞERLENDİRME PROGRAM GENEL DEĞERLENDİRME PROGRAM

Detaylı

. OKULU MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI ( ) ÖĞRETMEN GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELERİ ANKET FORMU

. OKULU MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI ( ) ÖĞRETMEN GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELERİ ANKET FORMU Katılmıyorum Kısmen Kararsızım Kesinlikle. OKULU MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI (2019-2023) ÖĞRETMEN GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELERİ ANKET FORMU Okul Müdürlüğü 2019 2023 Stratejik Plan hazırlıkları çerçevesinde,

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ HEDEF YÖNETİM TABLOSU

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ HEDEF YÖNETİM TABLOSU T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ 2018 2019 HEDEF YÖNETİM TABLOSU STRATEJİK AMAÇ 1: Eğitim Öğretim Süreçlerini Evrensel Bilim Anlayışına Uygun Olarak Geliştirmek HEDEF 1.1. Öğrenci Niteliğini Geliştirmek

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2016 MEZUN MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler arasında

Detaylı

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1.1. ÖZDEĞERLENDİRME Bu raporda yer alan özdeğerlendirme çalışmaları Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi nin 2007 yılında yayınlanan

Detaylı

EĞİTİM PROSEDÜRÜ. Aday Memur: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na tabi olarak ilk defa Devlet Memurluğuna atananları kapsar.

EĞİTİM PROSEDÜRÜ. Aday Memur: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na tabi olarak ilk defa Devlet Memurluğuna atananları kapsar. 1. AMAÇ Bu prosedür, Ahi Evran Üniversitesi nde görevli akademik ve idari personelin kuruma uyumunu sağlamak, mevcut ve/veya değişen iş akışını mümkün olan en kısa sürede öğrenmesini sağlamak, kurum kültürü

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER BİRİM TANITIMI Fiziksel Altyapı Bölüm Araç ve Gereçleri Mevcut Durumumuz GZFT Analizi Güçlü Yönlerimiz Zayıf Yönlerimiz

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARININ NİCELİK VE NİTELİK OLARAK GELİŞTİRİLMESİ Hedef 2.1. Birimler düzeyinde akademik ve idari kadronun oluşturulması

İNSAN KAYNAKLARININ NİCELİK VE NİTELİK OLARAK GELİŞTİRİLMESİ Hedef 2.1. Birimler düzeyinde akademik ve idari kadronun oluşturulması STRATEJİK AMAÇLAR-HEDEFLER-PERFORMANS GÖSTERGELERİ STRATEJİK AMAÇ 1: KALİTELİ BİR EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMININ OLUŞTURULMASI HEDEF 1.1. Fiziki altyapının ve eğitim altyapısının iyileştirilmesi HEDEF 1.2. Kurumsal

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016 AKADEMİK BİRİMLERİMİZ 13 FAKÜLTE 3 ENSTİTÜ 5 YÜKSEKOKUL 1 KONSERVATUAR FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ( Kuruluş: 1992 ) FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ( Kuruluş: 1992 ) ZONGULDAK

Detaylı

Stratejik Niyet Hiyerarşisi

Stratejik Niyet Hiyerarşisi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Stratejik Niyet Hiyerarşisi (Vizyon-Misyon-Amaç-Hedefler) 6 VİZYONUMUZ: Çağdaş ve evrensel değerlere bağlı eğitim-öğretim ve bilimsel faaliyetleriyle ulusal ve uluslararası

Detaylı

ÜNİVERSİTEMİZ AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLERİNİN DEĞERLİ YÖNETİCİ VE PERSONELİ

ÜNİVERSİTEMİZ AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLERİNİN DEĞERLİ YÖNETİCİ VE PERSONELİ ÜNİVERSİTEMİZ AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLERİNİN DEĞERLİ YÖNETİCİ VE PERSONELİ Başkanlığımızın faaliyetlerine yönelik Üniversitemiz birimlerinin memnuniyet derecesinin ölçülmesi ve sonuçlarının değerlendirilerek

Detaylı

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı 38.44 - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Kurum Geneli Performans Hedefi Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU (2012)

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU (2012) AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU (2012) 2012 yılı akademik personel memnuniyetini değerlendirmek amacıyla 171 akademik personelle görüşülmüştür. Çalışmada çeşitli hizmetlerden memnuniyet

Detaylı

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 14 HAZİRAN 2013 ÖNSÖZ Üniversitemiz Rektörlüğü olarak ilkini 14 Mayıs 2011 de Kongre ve Kültür Merkezinde, ikincisini 22 Mayıs 2012 de Burhaniye

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERFARMA) 2018 Yılı Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERFARMA) 2018 Yılı Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERFARMA) Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu A1. ÖĞRETİM KALİTESİNİ ARTIRMAK VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME SAĞLAMAK H1.1. Öğretim programlarının

Detaylı

2017 YILI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ. Stratejik Plan. İzleme ve Değerlendirme. Raporu

2017 YILI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ. Stratejik Plan. İzleme ve Değerlendirme. Raporu YILI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu (ECZACILIK FAKÜLTESİ) A1. ÖĞRETİM KALİTESİNİ ARTIRMAK VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME SAĞLAMAK H1.1. Öğretim programlarının niteliğinin 2021

Detaylı

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ. Betimsel ve Çıkarımsal İstatistikler

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ. Betimsel ve Çıkarımsal İstatistikler İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ Betimsel ve Çıkarımsal İstatistikler 2017 Tablo 1. İdari personelin çalıştığı kurumlarla ilgili ilgili frekans ve yüzde değerleri Frekans % Devlet Konservatuvarı 7 2,3

Detaylı

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ. İstatistik Araştırma ve Uygulama Merkezi Mezun Memnuniyet Anketi Sonuçları

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ. İstatistik Araştırma ve Uygulama Merkezi Mezun Memnuniyet Anketi Sonuçları ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İstatistik Araştırma ve Uygulama Merkezi 9.1.17 Mezun Memnuniyet Anketi Sonuçları 1 MEZUN MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI Tablo 1. AYBÜ mezunu olmaktan gurur duyuyorum

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU 23/08/2013 YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU Rektörlük makamının 03.01.2011 tarih ve 11 no lu Olur u ile oluşturulan Yalova Üniversitesi Bireysel

Detaylı

UNIMETRICS Gösterge Takip ve Yönetim Sistemi

UNIMETRICS Gösterge Takip ve Yönetim Sistemi UNIMETRICS Gösterge Takip ve Yönetim Sistemi Yazılımın Amacı: Yönetim biliminin temel ilkelerden biri ancak ölçülebilen sistemlerin yönetilebileceğidir. Bir sistemin zaman içerisinde ne yönde gelişim gösterdiğinin

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma ve geliştirme

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı DOSYA

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı DOSYA Sayı : 90997844-612.01.01- Konu : Kamu Etik Sözleşmesi DOSYA İç kontrol işlemleri ve Sayıştay Başkanlığı tarafından istenilen bilgiler gereği, Kurumdaki akademik ve idari tüm personelin "Kamu Görevlileri

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANALİZİ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANALİZİ T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 07-08 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANALİZİ 07-08 Akademik Yılı itibariyle, Dumlupınar Üniversitesi nin farklı birimlerinde toplam 55.06 öğrenci öğrenim görmektedir. İç

Detaylı

EK 1: MEMNUNİYET ANKETLERİ

EK 1: MEMNUNİYET ANKETLERİ EK 1: MEMNUNİYET ANKETLERİ A.Okul Çalışanları Memnuniyet Anketi ERZİNCAN/ÇAYIRLI 29 EKİM İLKOKULU OKUL ÇALIŞANLARI MEMNUNİYET ANKETİ Değerli Çalışanımız; Okulumuzun sizlere daha kaliteli hizmet verebilmesi

Detaylı

İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI TAKİP FORMU

İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI TAKİP FORMU SIRA NO ANKET KONU BAŞLIĞI 1 Öğrenci Memnuniyeti Anketi 2 Öğrenci Memnuniyeti Anketi 3 Öğrenci Memnuniyeti Anketi 4 Öğrenci Memnuniyeti Anketi ANKET KONUSU Oryantasyon için yeterli düzeyde etkinlik yapılmaktadır.

Detaylı

KURUM GÖSTERGE RAPORU İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ

KURUM GÖSTERGE RAPORU İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ KURUM GÖSTERGE RAPORU İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ 1.11.2018 Ölçütler 2015 2016 2017 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 2 2 2 2- Enstitü Sayısı 2 2 2 3- Yüksekokul Sayısı 2 2 2 4-

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler arasında

Detaylı

BİRİM ÖDENEKLERİ LİSTESİ

BİRİM ÖDENEKLERİ LİSTESİ 276 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.1.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.2.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.3.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.4.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.5.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-02.1.6.01

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. VERİ TOPLAMA ve ANALİZ BİRİMİ. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Anket Sonuçları

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. VERİ TOPLAMA ve ANALİZ BİRİMİ. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Anket Sonuçları ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VERİ TOPLAMA ve ANALİZ BİRİMİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Anket Sonuçları Ankete toplam 262 kişi katılmıştır. 262 kişinin 209 u öğrenci, 53 tanesi ise personeldir. Katılımın

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU (2009-2014) 0 İÇİNDEKİLER SUNUŞ.. 2 1-GENEL BİLGİLER.. 3 A-Misyon ve Vizyon.. 3 B-Yetki, Görev Ve Sorumluluklar.

Detaylı

KURUM GÖSTERGE RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KURUM GÖSTERGE RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KURUM GÖSTERGE RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 01.06.2018 Ölçütler 2015 2016 2017 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 5 5 5 2- Enstitü Sayısı 5 5 5 3- Yüksekokul Sayısı 1 1

Detaylı

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3. Stratejik Alanlar,Amaçlar, ler,stratejiler ve Performans Göstergeleri STRATEJİK ALAN 1. Eğitim- Öğretim Alanı

Detaylı

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ DÖNEMİ STRATEJİK PLAN 2018 YILI İZLEME RAPORU

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ DÖNEMİ STRATEJİK PLAN 2018 YILI İZLEME RAPORU ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN 2018 YILI İZLEME RAPORU ERZİNCAN 2018 ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN 2018 YILI İZLEME RAPORU

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ. Betimsel ve Çıkarımsal İstatistikleri

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ. Betimsel ve Çıkarımsal İstatistikleri ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ Betimsel ve Çıkarımsal İstatistikleri 2017 Tablo 1. Ankete katılan öğrencilerin cinsiyetleri bakımından frekans ve yüzdeleri Cinsiyet N % Kız 1803 30,5 Erkek 4020 67,9 Boş bırakılmış

Detaylı

KURUM GÖSTERGE RAPORU ATILIM ÜNİVERSİTESİ

KURUM GÖSTERGE RAPORU ATILIM ÜNİVERSİTESİ KURUM GÖSTERGE RAPORU ATILIM ÜNİVERSİTESİ 31.05.2018 Ölçütler 2015 2016 2017 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 5 5 6 2- Enstitü Sayısı 2 2 2 3- Yüksekokul Sayısı 1 2 2 4- Meslek

Detaylı