Prof. Dr. Tevfika TUNABOYLU-İKİZ. Psikoloji Bölümü Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. Tevfika TUNABOYLU-İKİZ. tevfikai@yahoo.com. Psikoloji Bölümü Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı"

Transkript

1 Prof. Dr. Tevfika TUNABOYLU-İKİZ Psikoloji Bölümü Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı Eğitim: Lise : English High School, 980 Lisans : İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü, 985 Yüksek Lisans: Boğaziçi üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Bölümü, 987. Tez: Preliminary Adaptation of the WAIS-R Vocabulary Subtest For Use in Turkey Doktora : Paris 3 Üniversitesi, Fransa,996. Tez: L humour et la naissance de la psychanalyse en Turquie. Yayınlar: Kitaplar / Kitap Bölümleri İkiz, T (20) Tematik Algi Test, (TAT) Psikanalitik Yönelimli El Kitabı, Bağlam Yayınları, Tunaboylu-İkiz, T (20) Psikosomatik ve Yorumlama maddeleri, Psikanalitik Psikoterapiler El Kitabı, Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları, Ankara. Tunaboylu-İkiz, T, Zabcı N, Pirim Düşgör B, Yavuz E, Erdem-Atak, İ, Alsancak-Sönmez B, Akkapulu-Kaya, F, (200) Les donnes normatives turque à l adolescence et quelques comparaisons avec les normes de la population française, Rorschach et Methodes Projectives; études et recherches cliniques, (dir. Salvatore Settineri, Carmela Mento), Edit Luglio, Trieste. Zabci, N, İkiz T, Alsancak-Sönmez B, (200) Le fonctionnement affectif à la préadolescence, Rorschach et Methodes Projectives; études et recherches cliniques, (dir. Salvatore Settineri, Carmela Mento), Edit Luglio, Trieste. Tunaboylu-İkiz, T (200) Psikanalitik Bakış Açısından Ölüm Dürtüsü ve Kültüre Olan Yansımaları, Uçmaya Varmak Kitabı, Kitabevi Yayınları. Tunaboylu-İkiz, T (200) Klinik Görüşmelerde Projektif Testlerin Rolü Klinik Görüşmeler, yayına hazırlayan Tevfika İkiz, Bağlam Yayınları, Tunaboylu-İkiz, T, (2009) Kuşaklararası İletide Mizah Psikanaliz Yazıları-6, Bağlam Yayınları, Tunaboylu-İkiz, T, Erdem-Atak, İ, Pirim-Düşgör, B, Zabcı, N, (2009). Rorschach Kodlama Kitabı 2: Yetişkin Normları, Bağlam Yayınları,

2 Tunaboylu-İkiz, T (2009) Ho tutto. Mi manca solo un figlio. La sterilità psicogena tra isteria e somatizzazione in M.C. Zurlo (a cura di), Percorsi della filiazione. Temi e problemi della valutazione psicologica, Franco Angeli, Milano. Tunaboylu-İkiz, T, Pirim Düşgör B, Yavuz, E, Ertem-Vehid H, (2008) The application of fairy tale test in Turkey in Exploring the Child s Personality: Developmental, Clinical and Crosscultural Applications of the Fairy Tale Test Edition Charles C. Thomas, USA. Tunaboylu-İkiz, T (2008) Paris Psikosomatik Okulu, Psikanaliz Buluşmaları-3, Bağlam Yayınları, Tunaboylu-İkiz, T (2008) Ruh ve Beden Arasında Sınır Kavram; Dürtünün Psikosomatik Akibeti, Psikanaliz Yazıları-6, Bağlam Yayınları, Tunaboylu-İkiz, T(2007) Sur les rives du Bosfor, Alcool et Adolescence, Edition Eres, Paris. Tunaboylu-İkiz, T (2007), Kadınlar Erkekleri Neden Korkutur I.y.e T. Parman (ed) Psikanaliz Yazıları-4, Bağlam Yayınları, Tunaboylu-İkiz, T (2007), Anne Ol(a)mama, Psikanaliz Buluşmaları-2, Bağlam Yayınları, Tunaboylu-İkiz, T Pirim-Düşgör, B., Zabcı, N., Yavuz, A.E., Erdem-Atak, İ., Ataç, S., Alsancak- Sönmez, B., Akkapulu. (2007). Rorschach Kodlama Kitabı: Ergen Normları. Bağlam Yayınları, Istanbul. Tunaboylu-İkiz, T (2006) Psikosomatik Hastalarla Yüz Yüze Psikanaliz Çalışması, İ.y.e T. Parman (ed) Psikanaliz Yazıları-3, bağlam Yayınları, Tunaboylu-İkiz, T (2005) Psikanaliz Konuşmaları, Bağlam Yayınları, Tunaboylu,İkiz, T (2005) Anne-Çocuk İlişkisinde Kendini Sakinleştirme Süreçleri İ.y.e T. Parman (ed) Psikanaliz Yazıları-, Bağlam Yayınları, Tunaboylu-İkiz, T (2005) Erkekler Kadınlardan Neden Korkar, İ.y.e T. Parman (ed) Psikanaliz Yazıları -2, Bağlam Yayınları, Tunaboylu-İkiz, T. (2004). Kadınlar Neden Korkar. İ.y.e T. Parman (ed.) Psikanaliz Yazıları-8, 5-63, Bağlam Yayınları, Tunaboylu-İkiz, T (2004) Klasik Nevroz Kuramı ve Günümüz Yaklaşımları İ.y.e T. Parman (ed) Psikanaliz Yazıları-9, Bağlam Yayınları, Tunaboylu-İkiz, T (2004). Doğu-Batı Kavşağında Psikanalitik Özneye Bakış, Doğunun ve Batının Yerelliği; Bireylik Bilgisine Dair, Sibel Arkonaç (ed.), Alfa Yayınları, Tunaboylu-İkiz, T (2003). Psikanalistin kimliği. İ.y.e. T. Parman (ed.) Psikanaliz yazıları-6, 25-3, Bağlam yayınları, İstanbul 2

3 Tunaboylu-İkiz, T (2002). Rorschach testinin psikanalitik yorumu 2; erişkin psikopatolojisi. Bağlam Yayınları, Tunaboylu-İkiz, T (2002). Sigmund Freud ve klasik psikanalitik görüşte dürtülerin akibeti, İ.y.e. T. Tunaboylu İkiz (ed.) Psikanaliz Yazıları-4, -9, BağlamYayınları, Tunaboylu-İkiz, T. ( 200). İmkânsız Annelik. İ.y.e. A. Gürdal (ed.), Psikanaliz Yazıları-2, 89-95, Bağlam Yayınları, Tunaboylu-İkiz, T. (200). Rorschach testinin psikanalitik yorumu ; Kodlama ve uygulama. Bağlam Yayınları, Tunaboylu-İkiz, T. (2000) Üniversitede Psikanaliz. İ.y.e. A. Gürdal (ed.), Psikanaliz Tartışmaları- I, 57-67, Bağlam Yayınları, Tunaboylu-İkiz, T ( 2000). İslam da rüya yorumları üzerine düşünceler. İ.y.e. R. Tükel (ed.), Psikanaliz Yazıları-I, 07-5, Bağlam Yayınları, Makaleler Salgın, G, İkiz T, (202) "Kronik Bel Ağrısı; ruhsal mı yoksa fiziki mi?", Yansıtma, sayı 8. İkiz, T (202) La Psychanalyse au carrefour de l orient et l occident: Regard sur le sujet psychanalytique, Topique, no 2. Tunaboylu-İkiz, T (20) Türkiye'de Psikanalizin Gelişimine Kısa Bir Bakış, Sosyoloji Dergisi, 3.Dizi-22.Sayı. İkiz, T (20) Üniversite de Psikanaliz Öğretmeli miyiz?, Doğu-Batı Dergisi, Psikanaliz dersleri, sayı 55. Tunaboylu-İkiz, T, (20) The Development of Rorschach in Turkey, Rorschachiana, vol 32. Yücel B, Polat A, Tunaboylu-İkiz, T, Pirim B, Yavuz E, Sert, Ö (20) "The Turkish Language Version of the Eating Disorder Examination Questionnaire: Reliability and Validity in Adolescents, European Eating Disorders Review, March. Tunaboylu-İkiz, T «La place de la psychanalyse et des thérapies psychanalytiques dans la culture turques» (200), Synergies, 3. Tunaboylu-İkiz, T, Purisa, S, Çağatay P, (200) Etude Normative du Rorschach de la Population Adolescente Turque, Psychologie Projective et Clinique, Vol.6. Tunaboylu-İkiz, T, (200) La Psychanalyse en Turquie, "Topique No 0, Paris. 3

4 Trakyalı G, Işık-Özdemir F, Tunaboylu-İkiz, T, Pirim B, Elif Yavuz A, (2009) Anxiety among Adolescents and its effects on orthodontic compliance, Journal of Indıan society of Pedodontics and Preventive Dentistry, Oct-Dec, Vol 27 Issue 4. Abrevaya E, Parman T, İkiz T, Kayaalp L, Gürdal Brusset B, (2009) L après coup et le refoulement, Bulletin de La Société Psychanalytique de Paris, Vol 9, Mars/Avril. Tunaboylu-İkiz, T, Arkonaç S, (2008) A story on woman and man, on truth and reality; Shahmeran and Sheherazade, Ek ton Hysteron, no 7. Tunaboylu-İkiz, T, (2008), Bağımlılık Sorunsalını Projektif Testlerle Değerlendirme; Bir Gözden Geçirme Bağımlılık Dergisi, Cilt 9, Sayı 2, Tunaboylu-İkiz, T, (2008) La question du deuil et de la sépération à l adolescent turc», Revue Dialogue, no 8. Tunaboylu-İkiz, T, (2008) Psikosomatik hastalıklarda Projektif Testler, Türkiye Klinikleri Psikosomatik Hastalıklar Özel Sayısı. Tunaboylu-İkiz, T, (2008), Prepsikotik Ergenlerde Düşünce Süreçlerinin Rorschach Testi ile Değerlendirilmesi Yansıtma, Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi, sayı 9-0, Bağlam Yayınları, Tunaboylu-İkiz, T, (2007), Türkiye de Projektif Testlerle Yapılan Klinik Çalışmalar Yansıtma, Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi, sayı 7-8, Bağlam Yayınları, Tunaboylu-İkiz, T, İşçimen, A, Pirim B, Yavuz, A.E, Erdem Atak, İ, (2006) Psoriasis, Liken Simpleks Kronikus ve Alopesi Universalis Hastalarında Ruhsal Süreçlerin Rorschach Testi ile İncelenmesi, Dermatose, 2006/. Tunaboylu-İkiz, T, (2006) Gizil Döneme ait Savunma Düzeneklerinin 3 Projektif Test ile değerlendirilmesi, Yansıtma, Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi, sayı 5-6, Bağlam Yayınları, Tunaboylu-İkiz, T, (2006), Psikanaliz Uygar Adam İşi Midir?, Cogito, Sayı 49, Kış Zabcı, N, Tunaboylu-İkiz T, (2005) Étude sur les particularités de l organisation psychique de l enfant instable à travers le test de Rorschach, Bulletin de Psychologie, Tome 58. Zabcı, N, Tunaboylu-İkiz T, (2005) La représentation de soi chez l enfant instable à travers le test de Rorschach, Psychologie Projective et Clinique, Vol. Tunaboylu-İkiz, T, (2005) Yansıtılan Yas, Yansıtma, Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi, sayı 3-4, Bağlam Yayınları, Pirim B, Tunaboylu-İkiz, T. (2004) Yeme Bozukluklarında Psikoaktif Madde Kullanımı: Bir Gözden Geçirme. Bağımlılık Dergisi, 5,. 4

5 Tunaboylu-İkiz, T. (2004) Adli Psikiyatride Projektif Testlerin Kullanımı, Adli Psikiyatri Dergisi, cilt sayı 4. Tunaboylu-İkiz, T. (2004) Nevrozun Rorschach Testindeki Yansıması, Yansıtma, Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi, sayı -2, Bağlam Yayınları, Atak Erdem İ, Tunaboylu-İkiz, T, (2004) Atipik Özellikler Gösteren Depresif Bozukluk ve Major Depresif Bozuklukta Kişilerarası Şemalar ve Kişilik Özellikleri Arasındaki Farkların İncelenmesi, 3P Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi. Tunaboylu-İkiz, T, Peykerli G, Anak S, Gedikoğlu G (2004), Kemik iliği naklinin ergenler Üzerindeki kısa ve uzun süreli psikolojik etkileri, Nöropsikiyatri Arşivi sayı Tunaboylu-İkiz, T. (2002). Freud dan günümüze psikanalitik kuram ve uygulamalar: Freud cu görüş ve uygulamaları. 3P Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi, 0(Ek.), 5-9. Tunaboylu-İkiz, T Arkonac, S, (2004) Les raisons divers pour comprendre le 00 ans de retard de la psychanalyse en Turquie, Topique, No 89, Paris. Tunaboylu-İkiz, T. (200). Şakalar ve Psikanaliz. Cogito, Bahar Sayısı 26, Tunaboylu-İkiz, T. (2000). Anneden Kıza: Anneliğin Reddi. Nöropsikiyatri Arşivi, 37( 3), Tunaboylu-İkiz, T. (999). Bir alkol vak asının psikolojik değerlendirmesi. İ.Ü. Tecrübi Psikoloji Çalışmaları, 2, Tunaboylu-İkiz, T. ( 999). İntikal ve psikanalitik bir bakış açısı. İ.Ü. Tecrübi Psikoloji Çalışmaları, 2, Tunaboylu-İkiz, T. (999). Türk psikiyatri tarihi ve psikanalizin yeri. İ.Ü. Tecrübi Psikoloji Çalışmaları, 2, Tunaboylu-İkiz, T. (999). Yeme Bozukluklarının Rorschach testi ile değerlendirilmesi. Ege Psikiyatri Sürekli Yayınları, 4(2), Tunaboylu-İkiz, T. (996). Mizah ve Psikanaliz. Cogito, Güz Sayısı 9, Bildiriler / Posterler İkiz T (202) Rorschach Testinin Terapötik Sürece Katkısı: Bir Sınır Kişilik Olgusu, II.Ulusal Rorschach ve Projektif Testler Kongresinde Uzmanla Çalışma, Kalem E, Mete L, Tüzün Akgün O, Kandemir F, Yıldız Y, Tunaboylu İkiz T, (202) Rorschach Testinin Türkiye Yaşlı Normları Çalışması, II.Ulusal Rorschach ve Projektif Testler Kongresi, 5

6 İkiz T (202) Mal de dos chronique» une douleur physique ou psychique", Les états limites et la psychanalyse; approche clinique et projective", 3e Colloque du Réseau International de Psychanalyse et Méthodes projectives Aout, Buenos Aires. İkiz T (202) Doğu Batı arasında Psikanalitik Özne, Uluslarası Psikanaliz Etkileşimleri Derneği Türk Grubu Toplantısı, İkiz T (202), Oedipe et Champs Psychosomatique atölyesinde sunum, 7 eme Congrès des Psychanalystes de Langue Française, Bilbao. Tunaboylu-İkiz T, (20) Rorschach Psychodynamic Approach XX.International Congress of Rorschach and Projective Methods Kongresi, Tokyo. Tunaboylu-İkiz T, Bengi Pirim Düşgör, Ayşe Elif Yavuz, Penbe Çağatay, Sevim Purisa (200) Rorschach Testi Ergen Normları: Türkiye Çalışması, 6.Ulusal Psikoloji Kongresi, Mersin Üniversitesi. Tunaboylu-İkiz, T, İrem Erdem Atak, Bengi Pirim Düşgör, Neslihan Zabcı (200) Rorschach Testi Yetişkin Normları Türkiye Standardizasyon Çalışması, 6.Ulusal Psikoloji Kongresi, Mersin Üniversitesi. Tunaboylu-İkiz T (200), Conversion et Somatization atölyesinde sunum, 70 e Congrès des Psychanalystes de Langue Française, Atina. Tunaboylu-İkiz T, Pirim Düşgör, B, Erdem Atak, İ, Zabcı, N,Ertem Vehid, H, (2009), Rorschach Testi Yetişkin Normları Türkiye Çalışması,.Ulusal Rorschach ve Projektif Testler Kongresi, Tunaboylu-İkiz T, Pirim Düşgör, B,Yavuz, A.E, Çağatay, P, Purisa, S, (2009) Rorschach Testi Ergen Normları Türkiye Çalışması,.Ulusal Rorschach ve Projektif Testler Kongresi, Tüzün O, Yavuz A,E, Tunaboylu-İkiz T, (2008) A Self Mutilate Male Adolescent With Childhood Sexual Abuse History; A Case study with Rorschach, XIX, International Society of the Rorschach and Projective Methods, Louvain, Belçika. Tunaboylu-İkiz T, (2008) International Researches on FTT (Fairy Tale Test), Panel de konuşmacı XIX, International Society of the Rorschach and Projective Methods, Louvain, Belçika. Tunaboylu-İkiz T, (2008) Problematique du Lien Panelinde konuşmacı, Analyse de la fonction paternelle chez l anorexie mentale a travers le test projectif XIX, International Society of the Rorschach and Projective Methods, Louvain, Belçika. Tunaboylu-İkiz T, Yavuz A,E, Zabcı, N, Pirim B, Sönmez B, Atak Erdem I, (2008), La Clinique Du Normal panelinde konuşmacı Etude sur la population adolescente turque a partir des normes du test du Rorschach XIX, International Society of the Rorschach and Projective Methods, Louvain, Belçika. 6

7 Kökenek, Y, Değirmenci R, Kübra Kanar H, Tunaboylu-İkiz, T (2008) Evaluation of Rorschach Protocols of Elderly With Dementia Suffer, XIX, International Society of the Rorschach and Projective Methods, Louvain, Belçika. Tunaboylu-İkiz T, Sönmez F, (2008), Evaluation à travers les tests projectifs du processus psychologique pour comprendre le drame de l automutilation chez les adolescentes XIX, International Society of the Rorschach and Projective Methods, Louvain, Belçika. Zabcı, N, Alsancak Sönmez, B, Tunaboylu-İkiz T (2008) Le Fonctionnement Affectifs à la Préadolescence, XIX, International Society of the Rorschach and Projective Methods, Louvain, Belçika. Yavuz, A,E, Tunaboylu-İkiz T, Yücel, B (2008), Fibromyalgie as a defense mechanism in Adolescence; A case Interpretation based on Projective Methods, XIX, International Society of the Rorschach and Projective Methods, Louvain, Belçika. Tunaboylu-İkiz T, Yavuz A.E, Pirim Düşgör B, Erdem-Atak İ, Ertem Vehid H, (2008), Peri Masalları Testi (FTT-Fairy Tale Test)Türkiye Norm Çalışması, 5.Ulusal Psikoloji Kongresi, Tunaboylu-İkiz T, Zabcı N, Alsancak Sönmez B, (2008) Çocuk, ergen ve yetişkin ruhsal dünyasını değerlendirmede projektif testlerin katkısı Panel, 5.Ulusal Psikoloji Kongresi, Tunaboylu-İkiz T, Gürdal A, Parman T, Kayaalp L, (2008) Psikanalizde Temel Kavramlar, Panel, 5.Ulusal Psikoloji Kongresi, Tunaboylu-İkiz T, Sönmez F, (2008) Ergenlerde kendini kesme süreçlerinin değerlendirilmesi, 5.Ulusal Psikoloji Kongresi, Kökenek, Y, Değirmenci R, Kübra Kanar H, Tunaboylu-İkiz, T (2008) Demanslı Yaşlıların Rorschach Protokollerinin İncelenmesi, 5.Ulusal Psikoloji Kongresi, Tunaboylu-İkiz T, (2007) Psikanalitik Açıdan Ruhsal Travmaların Projektif Testlerle Değerlendirilmesi,2. Psikoloji Öğrencileri Kongresi, Kıbrıs. Tunaboylu-İkiz T, (2007) Psikanaliz hakkında bilmek istedikleriniz Çalışma Grubu, 2. Psikoloji Öğrencileri Kongresi, Kıbrıs. Tunaboylu-İkiz T, (2006) Fairy Tale Test Standardization in Turkey, Symposium Cross-Cultural Personality Assessment: Recent Applications of The Fairy Tale Test, 8 th IACCP Congress, Athens. Işık F., Trakyalı G., Sayınsu K, Arun S, Tunaboylu-İkiz T., Pirim B., Yavuz A.E. (2005) The relationship of cooperation with psychological status and parental attitude. 6 th International Orthodontic Congress, Paris. 7

8 Tunaboylu-İkiz, T, (2005) Birincil Sahnede Davetli Misafir: Tıp/ Ruhsal Yapılanma İçinde Yapay Döllenmenin Yeri, 5. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Tunaboylu-İkiz, T (2005) Ergende Rorschach Testinin Değerlendirilmesi 5. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Tunaboylu-İkiz, T (2005) The study of defense mechanisms in children as revealed in 3 Projective instruments, XVIII International Congress of Rorschach and Projective Methods, Barselona. Tunaboylu-İkiz T, (2005) Que les filles ne soient pas sages comme des images, XVIII International Congress of Rorschach and Projective Methods, Barselona. Tunaboylu-İkiz, T., Arkonaç, S. (2004). Les aspects divers pour comprendre le retard de 00 ans de la psychanalyse en Turquie. X. Uluslararası Psikanaliz Tarihi Kongresinde sunulmuş bildiri, Paris, Fransa. Tunaboylu-İkiz, T (2004) Psikoloji Kongresinde Panel Yöneticisi, 9- Eylül, Bilgi Üniversitesi, Türkiye de Rorschach Testi ve Klinik Alandaki Uygulamaları. Tunaboylu-İkiz, T (2004) Psikanalitik Bakış Açısından Ölüm Dürtüsü ve Kültüre Olan Yansımaları isimli bildiri, Türk Kültüründe Ölüm konferansı, Kasım, M.Ü. Türkiyat Enstitüsü, Tunaboylu-İkiz, T., Anak, S., Peykerli, G., Gedikoğlu, G. (2003). The Rorschach findings of the adolescents with bone marrow transplantation. I.Cuban Rorschach and Other Projective Techniques Congress de sunulmuş bildiri, Havana, Küba. Tunaboylu-İkiz, T., Iscimen, A., Yavuz, E, Pirim, B, Erdem, I. (2003). The evaluation of the mentalization processes of patients with psoriasis and atopic dermatide with Rorschach Test. I. Cuban Rorschach and Other Projective Techniques Congress de sunulmuş bildiri, Havana, Küba. Pirim, B, Tunaboylu-İkiz, T. (2002). A study of the relationships between eating disorders and anger, using Rorschach Test. XVII International Congress of Rorschach and Projective Methods da sunulmuş bildiri, Roma, İtalya. Konferanslar Seminerler Psikanalitik Kuram Işığında Projektif Testler", Okulda Projektif Testlerin Yeri, Işık Okulları ile RPTDerneği ortak etkinliği, İstanbul, 203. "Vaka sunumu",aippm (Association Internatıonal Psychanalytique de Pierre Marty) " toplantısında konuşmacı, Madrid, 203. "Projektif Testlerin Klinik Yansıması" Türkiye Psikiyatri Derneği İstanbul Şubesi, Kasım

9 Psikosomatik Hastaları Dinlemek, 3. Kıbrıs Psikanaliz Günleri, Ekim 202. Psikanaliz ve Projektif Testler.Kıbrıs Rorschach ve Projektif Testler Buluşmaları, Kasım, 202 Psikosomatik hastalıkların Projektif Testlerle Değerlendirilmesi,.Kıbrıs Rorschach ve Projektif Testler Buluşması, Kasım 202. Aktarım, İstanbul Psikanaliz Derneği iç seminer etkinliği, Ekim, 202. Psikosomatik Hastalıkların Psikanalitik Tedavisi, İstanbul Üniversitesi Psikoloji Günleri-II, Mayıs 202. Sanaldan Büyülenme, Teknolojik Bağımlılık ve Anlam panelinde konuşma,.uluslararası Teknoloji Bağımlılığı kongresi, İstanbul, Nisan 202. Histoire et développement de la psychanalyse en Turquie, Erasmus Kapsamında konuşma, Université Caen, Basse Normandie, Caen, Mart 202. DU "Approche Psychanalytique du corps, Paris 7, Mart, 202. Erkek kısırlığı; Vaka Çalışmaları, Eramus kapsamında konuşma, Federico 2 Napoli, Kasım 20. Üniversitesi, Les adolescents et les enfants handicaps en Turquie, Psychopathologie et handicap chez l'enfant et l'adolescent isimli toplantı, Lyon, Kasım 20. Et pourqoui pas l'affect?, Figures de desaffectation isimli toplantı, Paris 3 Üniversitesi, Ekim 20. Üniversite'de Psikanaliz Öğretilebilir mi? Neden Hala Psikanaliz Panelinde konuşma, 47.Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, Ekim, 20. Psikosomatik Hastalıklara Psikanalitik Yaklaşım isimli Çalışma Grubu, 47.Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, Ekim, 20. Sınır Kavram Olarak Dürtü, 2. Kıbrıs Psikanaliz Günleri, Ekim 20. Borderline Durumlar ve Rorschach, Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği, Mayıs, 20. Projektif Testler, Psikolojik değerlendirme; Sorunlar ve Gelişmeler konulu panel, V.Işık Savaşı Klinik Psikoloji Sempozyumu, Aydın, Mayıs 20. Narsisizm ve Rorschach, Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği, Nisan, 20 Psikosomatik Hastalıklara Psikanalitik Bakış V.Işık Savaşı Klinik Psikoloji Sempozyumu, Çalışma Grubu, Aydın, Mayıs 20. 9

10 Psikosomatik Hastalıklara Psikanalitik Yaklaşım, Çalışma Grubu, V.Işık Savaşı Klinik Psikoloji Sempozyumu, Aydın, Mayıs 20. Un cas de psychosomatique Eramus kapsamında konuşma, Paris 3 Üniversitesi, Mart 20. Les donnes normatives turque à l adolescence et quelques comparaisons avec les normes de la population française Eramus kapsamında konuşma, Paris 3 Üniversitesi, Mart 20. Nevroz ve Rorschach Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği, Mart, 20. Oedipe à İstanbul, Ecole Psychanalyse de Damas, 2 günlük seminer, Şam, Şubat 20. La psychanalyse en Turquie La psychanalyse au Maghreb et au Machrek isimli dergi sayısının ardından konuşma, Institut du Monde Arabe, IMA, Paris, Ocak 20. Kuşaklararası İletisizlik; Kadın Erkek, Çocuk Panelinde konuşma, I. Kıbrıs Psikanaliz Günleri, Ekim 200. Vaka Sunumu, İstanbul Üniversitesi Psikoloji Kulübü Sempozyumu, Mayıs, 200. "Felsefe, Psikoloji ve sonunda Psikanaliz" Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü, Nisan, 200. İslam Geleneği ve Psikanaliz, ODTU Psikoloji Topluluğu II. Psikoloji Günleri, Mart, 200. Ciddiyete Rağmen Gülmece, Çağdaş Drama Derneği Rağmen Söyleşileri, Şubat 200. Psikoza Genel Bakış, Rorschach Ve Projektif Testler Derneği Salı Konferansları, Ocak 200. Histoire de La Psychanalyse au Maghreb et au Moyen Orient, konulu konferansta Histoire de la Psychanalyse en Turquie konulu konuşma, AIHP (Association International d Histoire de la Psychanalyse), Ekim, 2009, Paris. Histeri, İstanbul Psikanaliz Derneği-Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği Ortak Etkinliği, Haziran 2009, Lefkoşa. Müzik ve Psikanaliz, İstanbul Psikanaliz Derneği Etkinliği, Mayıs, 2009, Ergenlik ve Beden Sıkıntıları, Panel, V. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi, 3-5 Mart 2009, Psikanalitik Psikopatoloji ve Rorschach, Rorschach Ve Projektif Testler Derneği Seminerleri, Mart 2009, Arzunun sınırı var mıdır? Panelinde konuşmacı, X. Psikanaliz Buluşmaları, 2-22 Kasım 2008, 0

11 Normes des Adolescents de Turquie au Rorschach", Université Paris 5, Labaratoire de Psychologie, 20 Mart Psikosomatik Psikanaliz ve Somatizasyon, Barilem, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Araştırma ve İleri Eğitim Merkezi, 4 Nisan, Freudiyen Epistemolojiye Genel Bakış, Mersin Üniversitesi, Disiplinler arası Diyaloglar III, 8 Nisan, Çizgi: Duvardan bedene, Gençlik Üzerine Tartışmalar-IX, 9-0 Mayıs, Türkiye de projektif yöntemlerle yapılan klinik araştırmalar, Klinik Psikoloji ve Psikopatolojilerdeki Araştırmalarda Projektif Yöntemlerin Yeri, I. Projektif Yöntemler ve Psikanaliz Topluluğu Toplantısı, Ocak 2007, Psikanaliz ve Psikanalitik Psikoterapiler, Psikolojiyi Yeniden Düşünmek Sempozyumu, Haliç Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Mayıs 2007, Doğu-Batı, Modernite ve Öteki karşısında Özne, İnsan Bilimlerinde Özne ve Öznelliği Düşünmek, Galatasaray Üniversitesi ve İstanbul Psikanaliz Derneği Ortak Etkinliği, 26 Mayıs, 2007, Histeri psikosomatik kavşağında bir sorunsal olarak psikojenik kısırlık, Erasmus Değişim Programı Kapsamında Federico II Üniversitesi, 29 Ekim 2007, Napoli. Kuşaklararası İletide Mizah, IX. Psikanaliz Buluşmaları, 6-7 Kasım 2007, Actualité et perspectives de la recherche psychanalytique sur le féminin : processus de sublimation et psychosomatique. Situations et méthodes, ( kadınlık ile ilgili güncel psikanalitik çalışmalar) Erasmus Değişim Programı Kapsamında Paris 7 Üniversitesi, 4 Aralık 2007, Paris. Exemples de recherche clinique et projective de référence psychanalytique en Turquie, Erasmus Değişim Programı Kapsamında Paris 7 Üniversitesi, 4 Aralık 2007, Paris. Psikanaliz ve Yüz yüze Psikanaliz Çalışması, Ada Seminerleri-4, Nisan 2006, Sigmund Freud un 50. yılında Türk Psikanalizi Panel, Doğumunun 50.yılında S.Freud, İstanbul Üniversitesi, Mayıs Bağımlılık, Gençlik Üzerine Çalışmalar-7, CILA (Uluslararası Ergen Psikanalizi Topluluğu) ile ortak etkinlik, 0- Haziran 2006, Oriental stories and psychoanalysis:the story of women and men, reality and truth:şahmeran and Şehrazat, Internationale Synposium of the History of Psychoanalysis, Ekim,2006, Atina. Yunanistan.

12 Psikosomatik Hastalıklar, VIII. Uluslararası İstanbul Psikanaliz Buluşmaları, 0- Kasım Anne-Çocuk İlişkisinde Kendini Sakinleştirme Süreçleri, II. Çocuk Psikanalizi Toplantısı, Şubat 2005, Kız kıza aşklar/arkadaşlıklar, Gençlik Üzerine Tartışmalar VI (Gençlik Aşkları), İstanbul, 3-4 Haziran 2005, Klinik Psikolojide Projektif Testlerin Kullanımı isimli konferans, Türk Psikologlar Derneği, İstanbul, 8 Mart Düş/Düşlem isimli çalışma grubunda konuşmacı, VIII. Bahar Sempozyumları, Antalya, 4-8 Nisan Psikiyatride Projektif Testlerin Kullanımı isimli konferans, VIII. Bahar Sempozyumları, Antalya, 4-8 Nisan, Psikanalitik Psikoterapiler isimli konferans, Türk Psikologlar Derneği, İstanbul, 4 Haziran Yansıtılan Yas isimli konferans, Gençlik Üzerine Tartışmalar V (Yitik Yas) İstanbul, -2 Haziran Projektif Testlerin Klinik Psikopatoloji ile İlişkisi Yakın Doğu Üniversitesi Psikoloji Bölümü, 26 Kasım 2004, Kıbrıs. Rorschach Testi Tanıtımı ve Eğitimi, Kıbrıs Ruh Sağlığı Derneği, 27 Kasım 2004, Kıbrıs. Tat kartlarının gizil ve açık içeriklerinin değerlendirilmesi Tat testinin Psikanalitik Yorumu Rorschach ve Projektif Testler Derneği etkinliği, Aralık 2004, Anne-kız ilişkisi: cinsel gelişimin öbür yakası-ailede gerçekler ve düşlemler (panelist olarak). II. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi, İstanbul, 7-9 Mart Ayinler-sınav, sınav kaygısı. Yapı Kredi Kültür Merkezi, İstanbul, 25 Şubat Ülkemiz psikiyatri ve psikolojisinde psikanalizin olan ve olmayan yeri panelinde konuşmacı olarak, Psikanaliz Buluşmaları I (Neden Yüzyıl Geciktik?), İstanbul Psikanaliz Derneği Yapı Kredi Kültür Merkezi Ortak Etkinliği, İstanbul, 0 Mayıs Öğrenimde Şiddet isimli panelde konuşmacı, Gençlik Üzerine Tartışmalar IV (Şiddetli Gençlik), İstanbul, 3-4 Haziran

13 Histeri psikosomatik kavşağında bir sorunsal olarak psikojenik kısırlık, Sınır tanımayan histeri konulu panelde konuşmacı, V.Uluslararası İstanbul Psikanaliz Buluşmaları, 7-8 Kasım Le fonctionnement psychique de patients atteints de psoriasis et dematites atopiques. XVII International Congress of Rorschach and Projective Methods, Roma, İtalya, 9-4 Eylül Osmanlı tıbbında melankoli sınıflaması: Mal-i hülya hastalığı. IV. Uluslararası İstanbul Psikanaliz Buluşmaları-Melankoli, Fransız Kültür Merkezi, 8-9 Kasım Psikanalitik psikosomatik teorisi. II. Türk Fransız Rorschach Günleri-Psikosomatik Hastalıkların Tanısı-, İstanbul, 3-4 Aralık Psikosomatik vak a çalışması. II. Türk Fransız Rorschach Günleri- Psikosomatik Hastalıkların Tanısı-, İstanbul, 3-4 Aralık Hasta beden, erotik beden: ergenlerde psikanalitik yönelimli gevşeme çalışmaları. Gençlik Üzerine Tartışmalar II (Sır/Sınır Olarak Beden), İstanbul,5-6 Haziran 200. Anneden kıza: anneliğin reddi. Psikanaliz Tartışmaları-II (Anne-babalık), İstanbul, 9 Haziran Psikanaliz miraslarının iletimi 2 konulu yuvarlak masa toplantısında moderatör. 2.Uluslararası İstanbul Psikanaliz Buluşmaları- Gelenek ve Geleneğin İletimi-, Maçka Oteli, 3-4 Kasım İslam geleneğindeki ülkelerde psikanalizin iletimi konulu yuvarlak masa toplantısında konuşmacı. 2. Uluslar arası İstanbul Psikanaliz Buluşmaları-Gelenek ve Geleneğin İletimi-, Maçka Oteli, 3-4 Kasım Rorschach testinde obsesif nevrozun bulgularının saptanması. I. Türk Fransız Rorschach Günleri- Nevrotik Bozuklukların Tanısı-, İstanbul, 7-8 Aralık 200Oteli, 3-4 Kasım Üniversite de psikanaliz. Psikanaliz Tartışmaları-I. İstanbul Fransız Kültür Merkezi, Haziran 999. Bölgemizdeki ülkelerde psikanalizin gelişimi konulu yuvarlak masa toplantısında konuşmacı. I. Uluslar arası Psikanaliz Buluşmaları, İstanbul Fransız Kültür Merkezi, 2-3 Kasım 999. Kültür ve psikanaliz (panelist olarak). Beşinci Sosyal Psikiyatri Sempozyumu, Kocaeli Üniversitesi, İzmit Seka Tesisleri, 5-8 Nisan 998. DEVAM EDEN PROJE VE ARAŞTIRMALAR Proje Adı: Rorschach Testinin Türkçe ye adaptasyonu ve standardizasyonu çalışması (Yaşlılık Normları) 3

14 Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: Ocak 200-Aralık 202 Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Tevfika Tunaboylu-İkiz (Yürütücü) Proje Grubu: Yrd Doç. Bengi Pirim, Ar. Gör. Elif Yavuz, Psk. Dr. İrem Erdem Atak, Uzman Psk Olcay Tüzün, Levent Mete, Uzm Psk Fatma Kandemir. BİTEN PROJE VE ARAŞTIRMALAR Proje Adı: Rorschach Testinin Türkçe ye adaptasyonu ve standardizasyonu çalışması (Ergen Normları) Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: Ocak 2004-Aralık 2006 Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Tevfika Tunaboylu-İkiz (Yürütücü) Proje Grubu: Ar. Gör. Elif Yavuz, Ar. Gör. Bengi Pirim, Uzm. Psk. İrem Erdem Atak, Uzm Psk Neslihan Zabcı, Uzm Psk Burçin Alsancak,, Psk Songül Ataç, Uzm Psk Funda Akkapulu Proje Adı; Fairy Tale Test (Peri Masalları Testi) Türkçe ye Adaptasyonu ve standardizasyon çalışması Başlangıç ve Bitiş Tarihleri; Ocak 2004-Haziran Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Tevfika Tunaboylu-İkiz (Yürütücü) Proje Grubu: Ar. Gör. Elif Yavuz, Ar. Gör. Bengi Pirim, Uzm. Psk. İrem Erdem Atak, Uzm Psk Neslihan Zabcı, Uzm Psk Funda Akkapulu. Proje Adı: Rorschach Testinin Türkçe ye adaptasyonu ve standardizasyonu çalışması (Yetişkin Normları) Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: Mayıs Mayıs 2009 Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Tevfika Tunaboylu-İkiz Proje Grubu: Ar. Gör. Bengi Pirim, Uzm. Psk. İrem Erdem Atak, Uzm Psk Neslihan Zabcı, Proje Adı: EDQ (Eating Disorder Questionnaire) Standardizasyonu Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: Mayıs 2007-Mayıs 2008 Proje Yürütücüsü; Doç Dr Tevfika Tunaboylu-İkiz, Prof Dr Başak Yücel Proje Grubu: Yrd Doç Dr Aslıhan Polat, Ar. Gör. Bengi Pirim-Düşgör, Ar Gör A.Elif Yavuz, Vermekte Olduğu Dersler: Lisans: Genel Psikopatoloji-Psikanalitik Psikopatoloji Temel Psikanalitik Kavramların İncelenmesi Temel Psikanalitik Kavramların Karşılaştırılması Ergen Psikopatolojisine Giriş- Ergenlerle Psikanalitik Çalışma Psikosomatik Hastalıklar Projektif testler Klinik Görüşmeler Yüksek Lisans: Psikopatoloji -Klinik Psikopatoloji Kültür ve Psikanaliz Epistemoloji ve Psikanaliz Projektif testler (Rorschach ve TAT) 4

15 Doktora: Nevroz-Psikoz-Perversiyon Supervizyon-Klinik Süpervizyon Psikanaliz ve Araştırma Freud u Okumak Ayrışma-Bireyleşme Süreçleri Yönetilen Tezler: Yüksek Lisans Pirim, B. (2002). Yeme bozuklukları ile öfke tarzı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı, Erdem, İ. (2002). Atipik depresyon ve major depresyon arasındaki kişiler arası şemalar ve kişilik özelliklerinin farklarının incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı, Özgentürk, D. (2003). 999 Gölcük depremi sonrasında çocuk ve ergenlerde travma sonrası stress bozukluğu, sürekli kaygı ve depresyon düzeylerini yordayan değişkenler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı, Zabcı, N. (2004). Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan çocukların kişilik özelliklerinin Rorschach testi ile değerlendirilmesi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı, Balkır, N, (2005) Tourette ve Kronik Tip Bozukluğu Görülen Çocukların Aile Profilleri ve Aile İçi Tutumların Tikleri Üzerindeki Etkisi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı, Türk, Ö, (2005) Tip Diyabetli Çocuğun Diyabete Uyumuna Annenin Depresyonunun Etkisi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı, Ersun, C (2007) Cumhuriyet in İlk Yıllarından Günümüze Türk Romanlarındaki Anne-Kız İlişkilerinin Psikanalitik İncelemesi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Çalışmaları Bilim Dalı, Tüzün O, (2008), Ergenlerde Kendini Kesme Davranışının, Aleksitimi, Disossasyon, Cinsel Travma ve Aile içi Şiddet ile Değerlendirilmesi, Ayadi F, (2008) Şizofrenide Dil ve Düşüncenin Rorschach Testi ile Değerlendirilmesi, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 5

16 Salgın G, (2008) Kronik Bel ağrısı Olan Hastaların Ruhsal Dünyasının Değerlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı, Kolbay B, (2008) Önergenlik Dönemindeki Ruhsal İşleyişin Rorschach Testi ile Değerlendirilmesi» İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı, Duman E (2009) Deri Benlik Kavramı ve Uyuşturucu Madde Kullanan Bireylerin Deri benlik Yapılanmasının Rorschach Testi ile İncelenmesi, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, Sosyal Bilimler Anabilim Dalı, Duman N, (2009) Hakkında denetimli serbestlik tedbiri verilmiş olan uyuşturucu madde kullanan hükümlülerde psikosomatik düşünce biçiminin Rorschach Testi ile incelenmesi, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, Sosyal Bilimler Anabilim Dalı, Okçuoğlu, Z (200) Aile İçi ve Kadavradan Nakil Olmuş Organ Nakli Hastalarının Psikolojik Değerlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, Sosyal Bilimler Anabilim Dalı, Kandemir, F (200) Menapoz Sürecindeki Kadınların Ruhsal Hayatının Projektif Testlerle Değerlendirilmesi» İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı, Çınar, S (200) İntihar Girişiminde Bulunan Depresiflerin Ruhsal İşleyişlerinin Projektif Testlerle Değerlendirilmesi" İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı, Tanık B (200) 6-2 yaş aralığında astım tanısı almış çocuklarda agresyon ve anksiyete değişkenlerinin değerlendirilmesi İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı, Yılmaz, E (200) Otistik çocuklarda müzik atölyesi çerçevesinde ortaya çıkan sözsüz iletişim işaretlerinin incelenmesi'. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı, Taboğlu, S (200) Babasını öldürmüş ya da öldürmeye teşebbüs etmiş şizofrenlerin ruhsal yönden değerlendirilmesi İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı, Mete, L, (202) "Rorschach Testi Yaşlılık Normları Çalışması",İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı, Doktora: Peykerli, G. (2003) Kemik iliği nakli olan Ergenlerin Psikolojik Değerlendirilmesi. Üniversiesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı, İstanbul 6

17 Topçu-Aydın,A. (2004). Sosyal fobik gençlerin psikolojik değerlendirmesi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı, Düşgör-Pirim, B. (2007) Anoreksiya Nervozada Babalık İşlevinin Projektif Testlerle Değerlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı, Erdem-Atak, İrem, (2009), Açıklanamayan İnfertilitede Kadınlık ve Anne-Kız İlişkisindeki Anneliğin İletimi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı, Yavuz, A.E, (2009) Fibromiyalji sendromunda negatif kavramı ve ölüm dürtüsünün izleri, Projektif Yöntemler ile Değerlendirme, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı, Alsancak, B (20) Çocuk Depresyonunun Projektif Testler ve WÇZÖ-R ile Değerlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı, Zabcı N, (20) Latens Dönemi Çocuğununun Dürtüsel İşleyişinin Projektif Testler ile Değerlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı/Paris 5 Üniversitesi ortak cotutelle tez, ESERLERE YAPILAN ATIFLAR Meltem Narter (2006). "The Change in the Daily Knowledge of Madness in Turkey". Journal for the Theory of Social Behaviour. Vol.36, 4, p Ayca Gürdal (2009) Yabancı Ülkede Divan, Oedipe à Istanbul L Ecriture du Divan, Editions des Crépuscules, Paris. J.Y. Chagnon (200), Approche psychopathologique d'un cas d'hyperactivité, in Psychopathologie de l'enfant: 0 cas cliniques, ed. François Marty, Editions in Press, Paris C. Arnould, M. Daviller, E. Feral, C. de Tychey (20) Pertinence du Fairy Tales Test chez des enfants franc ais ayant des troubles des apprentissages : résultats préliminaires, Neuropsychiatrie de l enfance et de l adolescence 59 (20) ÜYE OLDUĞU DERNEKLER Uluslararası Psikanaliz Derneği (IPA) İstanbul Psikanaliz Derneği (Kurucu Üye) Rorschach ve Projektif Testler Derneği (Kurucu Üye) Türk Psikologlar Derneği Paris Psikanaliz Kurumu (Société Psychanalytique de Paris-SPP) Uluslararası Psikanaliz Etkileşimleri Derneği (AIIP) YAYIN KURULUNDA OLDUĞU TÜRK DERGILER 7

18 Yansıtma Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi Yayın Yönetmeni. Psikanaliz Yazıları Yayın Kurulu Üyesi TürkiyeKlinikleri Bağımlılık Dergisi YAYIN KURULUNDA OLDUĞU YABANCI DERGİLER Revue Dialogue Psychologie Clinique et Projective Rorschachiana BİLİNEN YABANCI DİLLER İngilizce-Fransızca 8

Yrd. Doç. Dr. İrem ERDEM ATAK irematak@yahoo.com Yakın Doğu Üniversitesi Psikoloji Bölümü

Yrd. Doç. Dr. İrem ERDEM ATAK irematak@yahoo.com Yakın Doğu Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yrd. Doç. Dr. İrem ERDEM ATAK irematak@yahoo.com Yakın Doğu Üniversitesi Psikoloji Bölümü EĞİTİM İstanbul Üniversitesi, (2003-2009) Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Bölümü Doktora (TEZ: Açıklanamayan

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: İrem Erdem Atak 2. Doğum Tarihi: 28 Nisan 1974 3. Unvanı: Doktora 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Boğaziçi Üniversitesi 1993-1998 Siyaset Bilimi ve Boğaziçi

Detaylı

BURÇİN ALSANCAK SÖNMEZ balsancak@yahoo.com

BURÇİN ALSANCAK SÖNMEZ balsancak@yahoo.com BURÇİN ALSANCAK SÖNMEZ balsancak@yahoo.com Öğrenim Durumu Derece Alan Eğitim Kurumu Yıl Lise Saint-Michel 1990 Lisans Psikoloji Boğaziçi Üniversitesi 1996 Yüksek Lisans Adli Bilimler İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Uzm. Psikolog Funda Akkapulu Aydın. fundaakkapulu@gmail.com

Uzm. Psikolog Funda Akkapulu Aydın. fundaakkapulu@gmail.com Uzm. Psikolog Funda Akkapulu Aydın fundaakkapulu@gmail.com EĞİTİM: Lise : Nişantaşı Kız Lisesi, 1992 Lisans : İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü, 1997 Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Başkanı DTCF Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı

ÖZGEÇMİŞ. Başkanı DTCF Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Nesrin Hisli Şahin Adı Soyadı: Tel: 0312-246 66 66 / 6631 Eğitim Yıl Alan 1995 Klinik Psikolojide Profesörlük 1987 Klinik Psikolojide Doçentlik 1979-1982 Klinik Psikoloji, Doktora -

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hatice Ceylan Daş 2. Doğum Tarihi : 28.09.1958 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji Hacettepe

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 26.6.1979. Y. Lisans Uygulamalı Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 4.9.

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 26.6.1979. Y. Lisans Uygulamalı Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 4.9. 1.Adı Soyadı : Hatice Ceylan Daş 2.Doğum Tarihi : 28.09.1958 3.Unvanı : Profesör 4.Öğrenim Durumu : Doktora 5.Çalıştığı Kurum : Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Prof.. Dr. R. Peykan Gökalp

ÖZGEÇMİŞ Prof.. Dr. R. Peykan Gökalp ÖZGEÇMİŞ Prof.. Dr. R. Peykan Gökalp 1. Adı Soyadı: Rukiye Peykan ( Gençoğlu) Gökalp 2. Doğum Tarihi: 28.11.1958 3. Ünvanı: Profesör Dr.- Psikiyatri Uzmanı 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yrd. Doç. Dr. Gül Çörüş Doğum Tarihi: 19 Ekim 1968 E-Posta Adresi: gul.corus@yeniyuzyil.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ILGIN GÖKLER DANIŞMAN. ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ

YRD. DOÇ. DR. ILGIN GÖKLER DANIŞMAN. ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ YRD. DOÇ. DR. ILGIN GÖKLER DANIŞMAN ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ilgın GÖKLER DANIŞMAN 2. Doğum Tarihi : 07.11.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. (Klinik Psikolog) 4. Öğrenim Durumu : Derece

Detaylı

: aylin.kockar@kemerburgaz.edu.tr (web) : www.aylinildenkockar.com

: aylin.kockar@kemerburgaz.edu.tr (web) : www.aylinildenkockar.com AYLiN ilden KOÇKAR E-mail Akademik Unvan: : aylin.kockar@kemerburgaz.edu.tr (web) : www.aylinildenkockar.com : Yrd. Doç. Dr. EĞĠTĠM Doktora : Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2001-2006 Fen-Edebiyat Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Besti ÜSTÜN e-posta: besti.ustun@uskudar.edu.tr Tel: 05053569725 2. Doğum Tarihi: 12.01.1964 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

Aksoy, M., İstanbul Kültür Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Yüksek Lisans Programı, 2013-

Aksoy, M., İstanbul Kültür Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Yüksek Lisans Programı, 2013- 1 1. Adı Soyadı : Aysın Turpoğlu Çelik 2. Doğum Tarihi : 1958 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji İstanbul Üniversitesi 1983 Y. Lisans Ana-Çocuk

Detaylı

ADAYIN ÖZGEÇMİŞİ. Psikiyatri Hemşireliği İstanbul Üniversitesi 2001 Lisans Doktora Psikiyatri Hemşireliği Marmara Üniversitesi 2009

ADAYIN ÖZGEÇMİŞİ. Psikiyatri Hemşireliği İstanbul Üniversitesi 2001 Lisans Doktora Psikiyatri Hemşireliği Marmara Üniversitesi 2009 1.GENEL ADAYIN ÖZGEÇMİŞİ ÜNVANI ADI SOYADI Yrd.Doç.Dr. Nevin Onan DOĞUM YERİ ve TARİHİ Esenler /22.10.1974 2. EĞİTİM MEZUNİYET DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE TARİHİ Lisans Florance Nightıngale Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Alper Aksoy 2. Doğum tarihi : 10/05/1971 3. Unvanı : Uzman Psikolog 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1990-1995 Lisansüstü Uygulamalı

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ankara Üniversitesi 1984 1993 Rehberlik 2) Uygulamalı Psikoloji

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ankara Üniversitesi 1984 1993 Rehberlik 2) Uygulamalı Psikoloji ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Gülbahar Baştuğ Tel: 0532 372 2563 e.posta: baharbastug@gmail.com;bbastug@medicine.ankara.edu.tr DoğumTarihi: 11.03.1964 Ünvanı : Doç.Dr. Öğrenim Durumu:

Detaylı

Kutlu, Y. Özürlü Çocuk Ailelerinde Anne-Çocuk Arasındaki Etkileşim ile Annelerin Depresyon Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2011.

Kutlu, Y. Özürlü Çocuk Ailelerinde Anne-Çocuk Arasındaki Etkileşim ile Annelerin Depresyon Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2011. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : İREM AKDUMAN 2. Doğum Tarihi : 04.07.1974 3. Unvanı : YARDIMCI DOÇENT 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PSİKOLOJİ KOÇ ÜNİVERSİTESİ 1998 Yüksek Lisans KLİNİK

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Gülümser DOLGUN Doğum Tarihi: 18/01/1956 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Yüksek Sağlık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 05.07.2015 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Koray Mehmet Zeynel Karabekiroğlu Doğum Tarihi/Yeri: Ağustos 1977 / İstanbul Yabancı Diller: İngilizce, İtalyanca Öğrenim Durumu ve Akademik Dereceleri:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Gökhan SARISOY Doğum Tarihi: 01.09.1974 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans/ Y. Lisans Tıp Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1991-1998

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Nejla Refia Palabıyıkoğlu 2. Doğum Tarihi: 31.03.1950 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Nejla Refia Palabıyıkoğlu 2. Doğum Tarihi: 31.03.1950 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nejla Refia Palabıyıkoğlu 2. Doğum Tarihi: 31.03.1950 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1972

Detaylı

SANAT PSİKOTERAPİLERİ DERNEĞİ ÇALIŞTAY DAVETİ

SANAT PSİKOTERAPİLERİ DERNEĞİ ÇALIŞTAY DAVETİ SANAT PSİKOTERAPİLERİ DERNEĞİ ÇALIŞTAY DAVETİ 12 Eylül 2012 tarihinde İstanbul da kurulan Sanat Psikoterapileri Derneği, öncelikle sanat psikoterapileri alanında çalışan tüm profesyonelleri bilimsel temellerde

Detaylı

EĞİTİM ve DERECELER. 1973 : Lise Diploması -Fen Dalında Başarı Derecesi, T.E.D. Ankara Koleji Lise Bölümü ANKARA, Türkiye.

EĞİTİM ve DERECELER. 1973 : Lise Diploması -Fen Dalında Başarı Derecesi, T.E.D. Ankara Koleji Lise Bölümü ANKARA, Türkiye. NILHAN SEZGIN Ph.D. Öz Geçmiş: Bölüm Psikoloji Anabilim Dalı İletişim Bilgileri Uygulamalı (Klinik) Psikoloji Adres: Ankara Üniversitesi DTCF Psikoloji Bölümü Sıhhiye/Ankara Telefon : +90.312.310 32 80

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hikmet YAZICI Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri Karadeniz Teknik Üniversitesi 1992

Detaylı

DR. MANSUR BEYAZYÜREK

DR. MANSUR BEYAZYÜREK DR. MANSUR BEYAZYÜREK ÖZGEÇMİŞ Adı soyadı: Mansur Beyazyürek Doğum Tarihi: 1950 Unvanı: Profesör doktor Öğrenim Durumu : İlköğretim Ortaokul ve Lise Üniversite : İnkılap İlkokulu- Adana : Saint Benoit

Detaylı

Adres Birlik mahallesi 442.sokak No:5 Daire:9 Çankaya ANKARA 06610. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Adres Birlik mahallesi 442.sokak No:5 Daire:9 Çankaya ANKARA 06610. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hilmiye Nesrin DİLBAZ İletişim Bilgileri Adres Birlik mahallesi 442.sokak No:5 Daire:9 Çankaya ANKARA 06610 Telefon 0532 254 15 60 Mail dilbaz@superonline.com nesrin.dilbaz@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Prof Dr Selma Doğan 1961-ANKARA

ÖZGEÇMİŞ. : Prof Dr Selma Doğan 1961-ANKARA ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Prof Dr Selma Doğan 1961-ANKARA İletişim Bilgileri : Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Üsküdar-İSTANBUL Tel 0 216 4002222-2506 e-mail: selma.dogan@uskudar.edu.tr

Detaylı

SSK ANKARA EĞİTİM VE T I P T A 2001 UZMANLIK PSİKİYATRİ KLİNİĞİ

SSK ANKARA EĞİTİM VE T I P T A 2001 UZMANLIK PSİKİYATRİ KLİNİĞİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: NURAY ATASOY Doğum Tarihi: 01/03/1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl L İ S A N S / Y. TIP FAKÜLTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1993 LİSANS

Detaylı

Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Hacettepe Üniversitesi 1999. Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Selçuk Üniversitesi 2009

Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Hacettepe Üniversitesi 1999. Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Selçuk Üniversitesi 2009 Rezzan Gündoğdu- ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Rezzan GÜNDOĞDU 2. Doğum Tarihi : 01 Kasım 1972 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma

Detaylı

VII. IŞIK SAVAŞIR KLİNİK PSİKOLOJİ SEMPOZYUMU ÇALIŞMA GRUPLARI

VII. IŞIK SAVAŞIR KLİNİK PSİKOLOJİ SEMPOZYUMU ÇALIŞMA GRUPLARI 1 VII. IŞIK SAVAŞIR KLİNİK PSİKOLOJİ SEMPOZYUMU ÇALIŞMA GRUPLARI ÇG1: PSİKOTERAPİ UYGULAMALARI VE ETİK İKİLEMLER Prof. Dr. Yeşim Korkut* ve Doç. Dr. Hanna Scherler** Özet: Bu atelye çalışması, farklı etik

Detaylı