Berrak Karahoda Burak İsmanur Dinç Orkun Yontar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Berrak Karahoda Burak İsmanur Dinç Orkun Yontar"

Transkript

1 Berrak Karahoda 2005 yılında Johns Hopkins Üniversitesi (A.B.D.) Nörobilim Bölümü'nden mezun 2006 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans Programı (Klinik Psikoloji)'na Bilimsel Hazırlık düzeyinden başladı. Eylül 2007-Haziran 2009 tarihlerinde Doç. Dr. Hanna Nita Scherler'in "Gestalt Teorisi ve Terapisine Giriş" eğitimini tamamladı Psikoloji) Programı'ndan "Üniversite öğrencilerinde ruhsal rahatsızlığa ilişkin etiketler; fikir, inanç ve tutumlar: Damgalama (stigma) araştırmasında çoklu yöntem" başlıklı tezini tamamlayarak mezun Şubat 2009'dan beri İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde Araştırma Görevlisi ve Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı'nda Program Asistanı olarak çalışmaktadır. Psikoterapi ve psikodinamik teoriler üzerine yazılmış çeşitli makale ve kitapların çeviri çalışmalarında, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları Psikanaliz/Psikoloji Serisi'nden çıkan kitapların düzelti ve editörlük çalışmalarında yer almaktadır. Şubat 2008'den beri Diyarbakır Cezaevi Gerçekleri Araştırma ve Adalet Komisyonu üyesidir ve komisyonun yürüttüğü çalışmaların psikolojik boyutu üzerine yazılacak olan rapora katkı sunmaktadır. Nisan 2011 den beri Türkiye İnsan Hakları Vakfı nın Toplumsal Travma yla Başetme Çalışmaları projesinde yer almaktadır. Psikoterapist olarak yetişkinlerle çalışmaktadır. Burak İsmanur 2001 yılında Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü'nden mezun 2001 yılından beri Aura Psikoterapi, Sanatla Tedavi ve Eğitim Merkezinde terapist/danışman olarak çalışmaktadır yılları arasında Türkiye Kas Hastalıkları Derneği'nde "Kas Hastalıkları, Yaşam Kalitesi ve Psikososyal Destek Programı" nda görev aldı yılları arasında İBB İstanbul Özürlüler Merkezi'nde "Özürlülerin Topluma ya da Toplumun Özürlülere Adaptasyonu Projesi" nde çalıştı yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı'na İngilizce Hazırlık düzeyinden başladı yılından beri Otistikler Derneği'nin çeşitli faaliyetlerinde koordinatör/danışman olarak görev almaktadır yılında Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü'nde Psikodrama Grup Psikoterapisi eğitimini "Kronik Şizofreni Hastalarında Psikodramayla Sosyal İşlevselliğin Arttırılması" adlı teziyle eğitimini tamamlamıştır. Dinç Orkun Yontar 2006 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi psikoloji bölümünden mezun 2006 Kasım Haziran döneminde Boğaziçi Üniversitesi eğitim bilimleri

2 bölümünün düzenlediği "Ben Büyüyünce" projesinde gönüllü olarak çalıştı Ekim Haziran döneminde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde kronik hastalarla sosyal ilişki geliştirmeye yönelik projede gönüllü olarak çalıştı yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi sosyoloji bölümünden mezun 2007 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı'na başladı 2007 Şubat ayından beri Yağmur Çocuklar Özel Eğitim Merkezi'nde bireysel özel eğitim ve Müzik terapisi alanlarında çalışmaktadır. Ezgi Soncu 2007 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun 2010 yılında "Türkiye'deki Ruh Sağlığı Çalışanlarının Psikiyatrik Semptom Düzeyleri, Bağlanma Stilleri ve Tükenmişlik Seviyeleri" başlıklı tez çalışmasını tamamlayarak mezun Aralık 2009'dan beri İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Filiz Yurtseven 1998 yılında Ankara Üniversitesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü'nden mezun yıllarında bir dönem Balıklı Rum Hastanesi'nde alkol ve madde bağımlılığı merkezlerinde çalıştı yılından beri İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi'nde psikolojik danışman olarak görev yapmaktadır yılında psikodrama eğitimini tamamladı ve "Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Beceri Gelişimi Sürecinde Psikodramanın Yeri" konulu tezini sunarak psikodrama yöneticisi sertifikasını aldı. Psikoloji) Programı'ndan A Study of the Relationship of Self-With-Other Representations with Defense Mechanisms başlıklı tezini tamamlayarak mezun Fulya Aydın 2007 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun 2006 yılında Ege Üniversitesi Ergen Psikiyatrisi bölümünde staj yaptı yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi nin Gündüz Hastanesi biriminde Dr. Ayla Yazıcı liderliğinde şizofreni ve iki uçlu

3 kişilik bozukluğu olan hastaların grup terapilerine gözlemci olarak katıldı yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi nde hastaların rehabilitasyon süreçlerine katkıda bulunmayı amaçlayan Gönüllü Değişim Projesi nde çalıştı yılında Tarlabaşı Toplum Merkezi ve İmece Kadın Dayanışma Derneği nde gönüllü olarak çalıştı yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı na başladı yılında Annelerin Duygu Sosyalizasyonu Davranışlarının Belirleyicileri Olarak Kendi Duygularıyla Baş Etme Becerileri, Sosyo- Ekonomik Düzey ve Sosyal Bağlamın Rolü başlıklı tezini tamamlayarak İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı ndan mezun Ocak 2011 den beri İzmir de Acil Ambulans Hekimleri Derneği nde BECAN Çocuk İhmal ve İstismarı Balkan Epidemiyolojik Çalışması ve BESECU Davranış, Güvenlik, Kültür: Acil Durumlarda İnsan Davranışı başlıklı Avrupa Birliği projelerinde çalışmaktadır. Hejan Epözdemir 2006 yılında Haliç Üniversitesi (YÖK burslu) Psikoloji Bölümü'nden bölüm birincisi ve yüksek onur mezuniyet dereceleriyle mezun Yurtiçi ve yurtdışı çeşitli kongrelerde sunulmuş araştırmaları vardır. Halen Davranış Bilimleri Entstitüsü bünyesinde araştırma projelerinde yer almaktadır. Formel eğitimin yanı sıra, psikanalizden dinamik terapilere-psikanalizde teknik ve pratik, stratejik aile terapisi (süpervizyonlu) ve sanat terapisi konularında eğitimler aldı yılından beri Davranış Bilimleri Enstitüsü'nde çalışmaktadır yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı 'na İngilizce Hazırlık düzeyinden başladı yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı'ndan "Semptom Değerlendirme Ölçeği'nin (SA-45) Türkçe Standardizasyonu" başlıklı tezini tamamlayarak mezun Neşe Hatiboğlu 2003 yılında İstanbul Ünivesitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun yılları arasında SHÇEK'te 7-12 yaş arası çocuklarla gönüllü olarak çalıştı yılları arasında Bakırköy Aile Mahkemesi'nde psikolog olarak çalıştı yılından beri Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastahanesi'nde psikolog olarak çalışmaktadır.

4 Psikoloji) Programı 'na başladı. Psikoloji) Programı'ndan The Socio-Demographic Predictors of Child Abuse and Relationships between Child Abuse, Attachment Patterns and Psychopathology in a Group of Turkish University Students başlıklı tezini tamamlayarak mezun Özlem Toker Erdoğan 2007 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun 2008 yılından beri Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde psikolog olarak çalışmaktadır. Psikoloji) Programı'ndan "Prepartum ve Postpartum Depresyonda Psikososyal Risk Faktörleri: Uzun Dönemli bir Çalışma" başlıklı tezini tamamlayarak mezun Romina Yorohan 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü'nden mezun 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun 2007 yılından beri Yeniden Saglık Dernegi nde psikolog olarak çalışmaktadır yılında Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı na başladı yılında Ergenlerde şiddete maruz kalmanın şiddet algısı ve şiddet davranışıyla ilişkisi konulu tezini tamamlayarak Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı ndan mezun Sena Avaz 2007 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun 2006 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesi ÇEMATEM kliniğinde staj yaptı Ağustos ayından itibaren TÜBİTAK ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile ortak yürütülen "Anne ve Babaların Kız Çocuklarının Eğitimi Üzerindeki Tutumu" konulu projede çalışmaktadır. Psikoloji) Programı'ndan The Influence of Perceived Maternal Rejection, Perceived Paternal Rejection and Father Involvement başlıklı tezini tamamlayarak mezun

5 Sevilay Sitrava 2007 yılında Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlik Bölümü'nden yüksek onur öğrencisi olarak mezun 2008 yılından beri özel bir psikolojik danışmanlık merkezinde çocuklara ve ergenlere zeka testleri ve projektif testler uygulamakta, ailelere psikolojik danışmanlık hizmeti vermektedir. Ekim 2009'dan beri Doç. Dr. Hanna Nita Scherler'in Gestalt Eğitim Programı'na devam etmektedir yılından beri Mezura Sağlıklı Beslenme Merkezi'nde psikolog olarak, yeme bozuklukları üzerinde çalışmaktadır. Psikoloji) Programı'ndan "Türkiye'deki Ruh Sağlığı Çalışanlarının Profesyonel ve Sosyo-kültürel Profilleri" başlıklı tezini tamamlayarak mezun Zeynep Koçak 2003 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünü'nden mezun yıllarında Fatih Çocuk Yuvası ve Geleceğimizin Çocukları Vakfı'nda psikolog olarak çalıştı yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Yüksek Lisans Programı (Klinik Psikoloji)'na başladı. Psikoloji) Programı'ndan "Freud'dan Klein'a bazı klinik kavramların gelişimi: olumsuz teröpatik tepki, karşıaktarım, yansıtmalı özdeşim ve kapsama" başlıklı projesini tamamlayarak mezun

Börte Özdemir. Burçak Arıcı

Börte Özdemir. Burçak Arıcı Börte Özdemir 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun oldu. 2007 yılında "Bakırköy Gönüllü Değişim" projesinde yer aldı. 2008 yılında Koç Üniversitesiyle birlikte "Minik Yürekler"

Detaylı

EĞİTİM VE SÜPERVİZYON VE DANIŞMA KURULU KADROLARININ KISA BİYOGRAFİLERİ

EĞİTİM VE SÜPERVİZYON VE DANIŞMA KURULU KADROLARININ KISA BİYOGRAFİLERİ EĞİTİM VE SÜPERVİZYON VE DANIŞMA KURULU KADROLARININ KISA BİYOGRAFİLERİ AYTEN ZARA, PhD Ayten Zara, danışman ve klinik psikologdur. Danışmanlık ve klinik psikoloji uzmanlık ve doktorasını İngiltere de

Detaylı

SANAT PSİKOTERAPİLERİ DERNEĞİ ÇALIŞTAY DAVETİ

SANAT PSİKOTERAPİLERİ DERNEĞİ ÇALIŞTAY DAVETİ SANAT PSİKOTERAPİLERİ DERNEĞİ ÇALIŞTAY DAVETİ 12 Eylül 2012 tarihinde İstanbul da kurulan Sanat Psikoterapileri Derneği, öncelikle sanat psikoterapileri alanında çalışan tüm profesyonelleri bilimsel temellerde

Detaylı

Prof. Dr. Bahar GÖKLER - CV. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı bgokler@ardicpsikoterapi.com

Prof. Dr. Bahar GÖKLER - CV. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı bgokler@ardicpsikoterapi.com Prof. Dr. Bahar GÖKLER - CV Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı bgokler@ardicpsikoterapi.com Prof. Dr. Bahar Gökler 1973 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ni bitirmiştir.1978 yılında

Detaylı

TED KDZ.EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL OKULLARI VELİ SEMPOZYUMU 29 KASIM 2014

TED KDZ.EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL OKULLARI VELİ SEMPOZYUMU 29 KASIM 2014 TED KDZ.EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL OKULLARI VELİ SEMPOZYUMU 29 KASIM 2014 CUMARTESİ 10.00 11.00 ORTAK OTURUM. PROGRAM 10.00 11.00 ORTAK OTURUM. SÜLEYMAN BELEDEİOĞLU AİLELER ÇOCUĞUN BAŞARISINA NASIL KATKI

Detaylı

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Koordinatörlüğünde Uluslararası Travma Çalışmaları Programı (New York) ile ortak program

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Koordinatörlüğünde Uluslararası Travma Çalışmaları Programı (New York) ile ortak program İ S T A N B U L B İ L G İ Ü N İ V E R S İ T E S İ T R A V M A Ç A L I Ş M A L A R I S E R T İ F İ K A P R O G R A M I Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Koordinatörlüğünde Uluslararası Travma Çalışmaları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2008. Y. Lisans KLİNİK PSİKOLOJİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2008. Y. Lisans KLİNİK PSİKOLOJİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: İREM YOLA 2. Doğum Tarihi: 23.11.1986 3. Unvanı: UZMAN 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2008 Y. Lisans KLİNİK PSİKOLOJİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Zeynep Çatay Çalışkan 2. Doğum Tarihi: 18 Şubat 1975 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Boğaziçi Üniversitesi 1996 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Alper Aksoy 2. Doğum tarihi : 10/05/1971 3. Unvanı : Uzman Psikolog 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1990-1995 Lisansüstü Uygulamalı

Detaylı

ORGANİZASYON -İŞLETME-GASTRONOMİ

ORGANİZASYON -İŞLETME-GASTRONOMİ Arda Türkmen ORGANİZASYON -İŞLETME-GASTRONOMİ 1975 İstanbul doğumlu Arda Türkmen, 1994 yılında Saint Benoit Fransız lisesinden mezun oldu. 1999 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünden

Detaylı

Doğuş Üniversitesi, KLİNİK PSİKOLOJİ İstanbul 2011 2015 ( % 100 Burslu)

Doğuş Üniversitesi, KLİNİK PSİKOLOJİ İstanbul 2011 2015 ( % 100 Burslu) 1 UZMAN KLİNİK PSİKOLOG ŞEBNEM YÜKSEL 2007 yılında çalışma hayatıma başladım ve yetişkin, aile, çift, çocuk ve ergenlerle klinik psikolog olarak çalışmaktayım. Bilişsel-Davranışçı Terapi ve Virginia Satir

Detaylı

Aksoy, M., İstanbul Kültür Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Yüksek Lisans Programı, 2013-

Aksoy, M., İstanbul Kültür Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Yüksek Lisans Programı, 2013- 1 1. Adı Soyadı : Aysın Turpoğlu Çelik 2. Doğum Tarihi : 1958 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji İstanbul Üniversitesi 1983 Y. Lisans Ana-Çocuk

Detaylı

Doç. Dr. Tuncay ERGENE Türk PDR-DER Genel BaĢkanı

Doç. Dr. Tuncay ERGENE Türk PDR-DER Genel BaĢkanı Doç. Dr. Tuncay ERGENE Türk PDR-DER Genel BaĢkanı 1964 yılında Ankara da doğmuştur. Lisans eğitimini 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve

Detaylı

VII. IŞIK SAVAŞIR KLİNİK PSİKOLOJİ SEMPOZYUMU ÇALIŞMA GRUPLARI

VII. IŞIK SAVAŞIR KLİNİK PSİKOLOJİ SEMPOZYUMU ÇALIŞMA GRUPLARI 1 VII. IŞIK SAVAŞIR KLİNİK PSİKOLOJİ SEMPOZYUMU ÇALIŞMA GRUPLARI ÇG1: PSİKOTERAPİ UYGULAMALARI VE ETİK İKİLEMLER Prof. Dr. Yeşim Korkut* ve Doç. Dr. Hanna Scherler** Özet: Bu atelye çalışması, farklı etik

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Doktora Programı [Tez Adı: Aile içi Şiddet ve Çocuk] 2002 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Doktora Programı [Tez Adı: Aile içi Şiddet ve Çocuk] 2002 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü Ural NADİR Uzman Psikolog / Öğretim Görevlisi Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Tel (GSM): 90 532 775 06 28 Tel (İş) 90 312 2466666 /1565 uralnadir@baskent.edu.tr uralnadir@gmail.com

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ILGIN GÖKLER DANIŞMAN. ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ

YRD. DOÇ. DR. ILGIN GÖKLER DANIŞMAN. ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ YRD. DOÇ. DR. ILGIN GÖKLER DANIŞMAN ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ilgın GÖKLER DANIŞMAN 2. Doğum Tarihi : 07.11.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. (Klinik Psikolog) 4. Öğrenim Durumu : Derece

Detaylı

İLETİŞİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

İLETİŞİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ İLETİŞİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ Prof. Dr. Vedat PEŞTEMALCI Dekan vedatp@cu.edu.tr Prof. Dr. Nurçay TÜRKOĞLU nturkoglu@cu.edu.tr 2012- Çukurova Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İletişim Bilimleri Bölüm Başkanı.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yrd. Doç. Dr. Gül Çörüş Doğum Tarihi: 19 Ekim 1968 E-Posta Adresi: gul.corus@yeniyuzyil.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

ÇİFT-AİLE TRAPİSİ Eğitim Kadrosu

ÇİFT-AİLE TRAPİSİ Eğitim Kadrosu ÇİFT-AİLE TRAPİSİ Eğitim Kadrosu Program Direktörü: Uzm. Psk. Emre Konuk Program Koordinatörü: Yrd. Doç. Murat Paker (İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Direktörü) Eğitim

Detaylı

2014 TÜSEV Filantropi Profesyonelleri Programı Katılımcıları

2014 TÜSEV Filantropi Profesyonelleri Programı Katılımcıları 2014 TÜSEV Filantropi Profesyonelleri Programı Katılımcıları Aynur Çetinkaya Türk Kızılayı bünyesinde Kurumsal Sosyal Hizmetler ve Bağış Yönetimi Birim Şefi olarak görevini sürdürmektedir. Türk Kızılayı

Detaylı

ECZACILIK - ISPE SAĞLIK BİLİMLERİ DERNEĞİ

ECZACILIK - ISPE SAĞLIK BİLİMLERİ DERNEĞİ Ahmet Araman ECZACILIK - ISPE SAĞLIK BİLİMLERİ DERNEĞİ İstanbul Erkek Lisesindeki eğitiminin ardından, 1977 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun olmuş ve aynı fakültenin Eczacılık

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi. Yaratıcı Hareket ve Dans/Hareket Terapisi Sertifika Programları

İstanbul Bilgi Üniversitesi. Yaratıcı Hareket ve Dans/Hareket Terapisi Sertifika Programları İstanbul Bilgi Üniversitesi Yaratıcı Hareket ve Dans/Hareket Terapisi Sertifika Programları Dans/ Hareket Terapisi, Amerikan Dans Terapisi Derneği tarafından kişinin duygusal, bilişsel, fiziksel ve sosyal

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hatice Ceylan Daş 2. Doğum Tarihi : 28.09.1958 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji Hacettepe

Detaylı

DR. PSK. YEŞİM TÜRKÖZ KLİNİK PSİKOLOG / PSİKOTERAPİST / PSİKODRAMATİST

DR. PSK. YEŞİM TÜRKÖZ KLİNİK PSİKOLOG / PSİKOTERAPİST / PSİKODRAMATİST DR. PSK. YEŞİM TÜRKÖZ KLİNİK PSİKOLOG / PSİKOTERAPİST / PSİKODRAMATİST SAHİP OLDUĞU DERECELER Doktora, Ankara Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Klinik (Uygulamalı) Psikoloji, 2007. Yüksek Lisans, Orta Doğu

Detaylı

EK 1 LEMAN KUTLU NUN ÖZGEÇMİŞİ. Derece Bölüm/Program Üniversite/Bölüm Yıl. Fakültesi

EK 1 LEMAN KUTLU NUN ÖZGEÇMİŞİ. Derece Bölüm/Program Üniversite/Bölüm Yıl. Fakültesi EK 1 LEMAN KUTLU NUN ÖZGEÇMİŞİ Adı Soyadı:Leman KUTLU Doğum Yeri:TOKAT Doğum Tarihi:14.02.1968 Yabancı Dil: İngilizce ( KPDS:68, ÜDS:70) ÖĞRENİM DURUMU: Derece Bölüm/Program Üniversite/Bölüm Yıl Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ÖZGEÇMİŞ Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Tarih:04 Mayıs 2011 Çarşamba Adı ve Soyadı: Kasım KARATAŞ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ünvan Alan Üniversite Yıl. Rehberlik ve Psikolojik. Rehberlik ve Psikolojik

ÖZGEÇMİŞ. Ünvan Alan Üniversite Yıl. Rehberlik ve Psikolojik. Rehberlik ve Psikolojik ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zafer GÖKÇAKAN 2. Doğum Tarihi : 31. 08. 1949 3. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal Çalışma Hacettepe Üniv. 1967-1971 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Başkanı DTCF Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı

ÖZGEÇMİŞ. Başkanı DTCF Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Nesrin Hisli Şahin Adı Soyadı: Tel: 0312-246 66 66 / 6631 Eğitim Yıl Alan 1995 Klinik Psikolojide Profesörlük 1987 Klinik Psikolojide Doçentlik 1979-1982 Klinik Psikoloji, Doktora -

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 26.6.1979. Y. Lisans Uygulamalı Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 4.9.

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 26.6.1979. Y. Lisans Uygulamalı Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 4.9. 1.Adı Soyadı : Hatice Ceylan Daş 2.Doğum Tarihi : 28.09.1958 3.Unvanı : Profesör 4.Öğrenim Durumu : Doktora 5.Çalıştığı Kurum : Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji

Detaylı