KUYUMCUKENT OTOPARK ĐŞLETME YÖNETMELĐĞĐ SAYFA : 1/9

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUYUMCUKENT OTOPARK ĐŞLETME YÖNETMELĐĞĐ SAYFA : 1/9"

Transkript

1 KUYUMCUKENT OTOPARK ĐŞLETME YÖNETMELĐĞĐ SAYFA : 1/9 KUYUMCUKENT OTOPARK ĐŞLETME YÖNETMELĐĞĐ

2 KUYUMCUKENT OTOPARK ĐŞLETME YÖNETMELĐĞĐ SAYFA : 2/9 BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Esaslar MADDE 1. Amaç Bu Yönetmeliğin amacı, Ana gayrimenkulün (Kuyumcukent), personeli, müşteri ve ziyaretçilerinin; Kat mülkiyeti kanunu na bu Kanunun uygulamasına ilişkin Yönetmelik ve bu Kanun ve Yönetmelikte atıfta bulunulan diğer mevzuata uygun olarak, Açik ve Kapalı Otopark Đşletmesi ile ilgili esas ve usulleri belirtmektir. MADDE 2. Yasal Dayanak Bu Kanun, 02.Temmuz 1965 tarih ve sayılı Resmi Gazeteyle neşir ve ilan edilen 634 Sayılı Kanun numaralı Kat Mülkiyeti Kanunu ile tarihinde Kat Mülkiyeti Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin Resmi Gazetede yayınlanan 5711 sayılı Kanun a, ilişkin esas ve usullerin belirlenmesi dairesinde hazırlanmıştır. MADDE 3. Tanımlar a) Güvenlik Müdürlüğü: Ana gayrimenkulün (Kuyumcukent) Açık ve Kapalı Otoparkının işletmesini sağlamak amacıyla Yönetim Kurulu/Yönetici/Đşletmeci Şirket bünyesinde kurulmuş, Yönetim Kurulu/Yönetici/Đşletmeci Şirkete bağlı Genel Müdür ve Hizmet Genel Müdür Yardımcısı na bağlı, Genel Müdürlük makamının onayında belirtilen bir müdürlüktür. b) Müteahhitler: Ana gayrimenkulün (Kuyumcukent) Açık ve Kapalı Otopark işletmesini sağlamak amacıyla Yönetici nin hizmet sözleşmesi imzaladığı ve/veya imzalayacağı; hizmetlerini yeteri kadar yönetici ve otopark görevlisi eliyle yürüten Şirket tir. c) Otopark Görevlileri: Yönetici ya da Müteahhit kadrosunda yer almalarına göre 1. ve 2. derecede bu şirketlere bağlı olarak çalışıp, Ana gayrimenkulün (Kuyumcukent) Açık ve Kapalı Otoparklarının belirlenen saatlere göre işletiminin sağlanması amacıyla görevlendirilmişlerdir.görevlerini Đlgili Mevzuat ve Güvenlik Müdürlüğü nün hazırladığı programa göre yerine getirirler. Uygulama Alanı MADDE 4. Anagayrimenkul (Kuyumcukent Kompleksi) : Đstanbul Đli, Bahçelievler Đlçesi, 2. Bölge, Yenibosna Köyü, Köyaltı Mevkii ve tapunun pafta, 1542 adada 13 parsel, 14 parsel, 15 parsel, 20 parsel, 21 parsel, 23 parsel, 7 parsel, 1541 ada 1 parsel, 8 parsel ile parsel,10354 parsel, parsel, parseller ve bu parsellerin ihdas, tevhit ve ifrazından oluşacak gayrimenkullerde faaliyet gösteren ve/veya gösterecek olan mal sahipleri, ortakları, kiracıları, işletmecileri, çalışanları, taşeronları ve ziyaretçileri,bu Yönetmelik esaslarına uymak zorundadırlar. Sorumluluk MADDE 5. Ana gayrimenkul (Kuyumcukent) Açık ve Kapalı Otopark larının işletimi ile ilgili Yönetici ve Güvenlik Müdürlüğü, bu yönetmelik hükümlerinin tam olarak uygulanmasından sorumludur.

3 KUYUMCUKENT OTOPARK ĐŞLETME YÖNETMELĐĞĐ SAYFA : 3/9 ĐKĐNCĐ BÖLÜM Görevler Güvenlik Müdürlüğü nün Görevleri MADDE 6. Ana gayrimenkul (Kuyumcukent) Açık ve Kapalı Otoparklarının işletimi ile ilgili olarak aşağıdaki tedbirleri alır veya aldırır; MADDE 7. Otopark Đşletme Kuralları ve Abonenin Dikkat Etmesi Gereken Kurallar a) Abone sayısını ihtiyaca göre Yönetim Kurulu/Yönetici/Đşletmeci Şirket belirler. Sayıyı azaltma yada çoğaltma inisiyatifi Yönetim Kurulu/Yönetici/Đşletmeci Şirketin sorumluluğundadır. b) Kuyumcukent dışından yapılan müracaatlar kabul edilmez. c) Kuyumcukent dışından abone olunmasına yardımcı olanların paskartları iptal edilir ve bu üyeye bir daha paskart verilmez. d) Otoparkla ilgili hususlar Yönetim Kurulu/Yönetici/Đşletmeci Şirketin Kararları ile belirlenir. Bu kararların takibi ve uygulanması Güvenlik Müdürlüğünce (Otopark Merkezince) yapılmakta ve kararlara abonelerin riayet etmeleri gerekmektedir. e) Otopark kullanım ücretlerini Yönetim Kurulu/Yönetici/Đşletmeci Şirket gerekli gördüğü zaman yeniden düzenleyecektir. f) Aboneler tarafından, abone kartlarının kullanım süresinin takip edilmesi ve süre bitiminden önce doldurulması gerekmektedir. g) Araçlar, gece otoparkta bırakılmayacaktır. h) Abone müracaat formundaki bilgilerin (Adres, araç ve plakası) değişmesi halinde, değişikliklerin gecikmeksizin Güvenlik Müdürlüğü ne (otopark merkezine) bildirilmesi gerekmektedir. i) Paskartlar müracaat formundaki araca ve sahibine verilmektedir. Paskart verilen araç garajda duruyorken, paskartı başka araçların kullanması durumunda park halindeki araç için özel (Yönetici Kararı) tarife uygulanmaktadır. j) Abone, Yönetim Kurulu/Yönetici/Đşletmeci Şirketin otoparkla ilgili alınan ve/veya alınacak bütün kararlarını kabul eder. k) Araçlarda meydana gelecek zarardan ve kaybolan eşyalardan Yönetim Kurulu/Yönetici/Đşletmeci Şirket sorumlu değildir. l) Otopark ve tesis işletme kurallarını ihlal eden, aracını düzgün park etmeyen, park halindeki başka araçların çıkışını engelleyecek şekilde park eden ve Güvenlik Müdürlüğü nün onayı haricinde geceleri otoparklarda bırakılan araçlar kelepçelenir, çekilir ve çektirilir. m) Çektirilen araçların çekme anında ve çekilen otoparkta herhangi bir zarara uğramaları halinde Yönetim Kurulu/Yönetici/Đşletmeci Şirketin hiçbir sorumluluğu olmayacağı gibi çekme ücreti de araç sahibinden tahsil edilecektir.

4 KUYUMCUKENT OTOPARK ĐŞLETME YÖNETMELĐĞĐ SAYFA : 4/9 MADDE 8. Dikkat Edilmesi Gereken Teknik Hususlar a) Otoparka girişler plaka tanıma kamera sistemi, abone kartı ve biletle yapılmaktadır.plaka tanıma sistemi veya abone kartı kullanılmadan ve biletsiz otoparka kesinlikle giriş yapılmaz. Biletsiz giriş veya usulsüz girişlerde Yönetim Kurulu/Yönetici/Đşletmeci/Şirketin Kararları uygulanır. Yöneticinin bu gibi durumları tespitinde, belirlenen aracı süresiz içeri almama hakkı vardır. b) Otoparkta kullanılan geçiş sistemleri aşağıda belirtildiği gibidir; 1 ) Plaka tanıma ( Kamera ) ve Abone kartı : Tesis dahilinde bulunan açık ve kapalı bütün otoparkların girişlerinde ve çıkışlarında sadece aboneler tarafından kullanılır. 2 ) Biletli Geçiş : Tesis dahilinde bulunan açık ve kapalı bütün otoparkların girişlerinde ve çıkışlarında kullanılır. 3 ) VIP kart : VIP olarak ayrılmış alanlara girişlerde kullanılır. c) Bariyere yavaşca ve düzgün bir şekilde gelindiğinde ( plakanız kırık, eğik, karla kaplı, silik, özel yapım bir plaka değilse ) kamera plakanızı doğru okumuş ise bilet alma makina ekranında "kart bilgisi kontrol ediliyor" yazar ve bariyer kolu otomatik olarak açılır.fakat kamera plakanızı okumaz ise bariyer kolu açılmayacaktır.bu durumda abone kartınızı, bilet makinesine okuttuğunuzda bariyer kolu otomatik olarak açılacaktır, kartınız okunmaz ise (Makine tanımaz ise) biletle giriş yapınız ve otopark merkezine kart ve bilet ile uğrayınız, sorun giderilecektir.bilgi verilmeden veya düzeltme yapılmadan ücret ödeme noktalarına giden araçlardan giriş bileti işleme konularak ücret alınır. d) Abone kartınız makineye okutulunca; bilet alma makinası ekranında kartınız bloke edildi veya bu kart ile bu yönde geçiş yapamazsınız, geçiş yok, süre doldu, geçersiz kart, ekstra ödeme v.b şeklinde uyarı notu ile karşılaşılabilir. Abone kartınızın kullanılamaması durumlarında tesise girişi bilet ile yaparak kartınızı ve giriş biletinizi otopark merkezine getiriniz. e) Giriş veya çıkış bariyerlerinde, cihaz servis dışı yazıyor, makina bilet vermiyor veya almıyor, bariyer hiç bir işlem yapmıyor ise en yakın güvenlik veya otopark personeline bildiriniz ve geçiş için diğer bariyerleri kullanınız. f) Otoparka bir giriş işlemi şöyledir: Düzgün ve yavaş bir şekilde bariyere yaklaşılır, abone iseniz önce plakanın okunması beklenir, okumaz ise abone kartı makineye uygun bir şekilde okutulur.abone değilseniz butona basılarak bilet alınır, bariyer kolu havaya kalkınca geçiş yapılır. Geçiş tamamlanınca bariyer kolu iner. Yeni giriş, bariyer kolu indikten (bir önceki geçiş tamamlandıktan) sonra yapılmalıdır. Bariyer kolu havada iken geçişler, biletsiz giriş tanımlamasına girer ve çıkışta biletsiz giriş tarifesi uygulanır. g) Otoparktan bir çıkış işlemi şöyledir: Düzgün ve yavaş bir şekilde bariyere yaklaşılır.abone iseniz önce plakanın okunması beklenir, okumaz ise abone kartı bariyere uygun bir şekilde okutulur bariyer kolu açıldıktan sonra çıkış sağlanır.bilet ile giriş yapılmış ve ücretsiz süre aşılmamış ise bilet uygun şekilde bilet makinasına takılarak bariyer kolunun açılması beklenir, açılınca çıkış sağlanır..biletli girişte ücretsiz süre aşılmış ise ödeme noktasına yaklaşılır gerekli işlemler yapılır bariyer kolu açıldıktan sonra çıkış sağlanır.giriş yapılan bilet ibraz edilmez ise çıkış yapılamaz ve biletsiz giriş tarifesi uygulanır.

5 KUYUMCUKENT OTOPARK ĐŞLETME YÖNETMELĐĞĐ SAYFA : 5/9 h) Bir abone kartı veya plakası kayıtlı aracı ile bir giriş ve bir çıkış yapılır. Bir paskart veya plakası kayıtlı araç girişi yapılır ve aynı paskart ile otoparktaki bir başka araç çıkarılır ise kart ile başka araç çıkarıldığından kamera sistemi veya kart ile giriş yapan araç çıkarılamaz ve makine alan hatası gösterir. Bu durumda Yönetici nin Kararı gereğince aracın garajda kaldığı süre (gün) kadar ücret alınır ya da günlük giriş yapılmış ise kayıp bilet tarifesi uygulanır. i) Kamera sistemi aracınızın plakasını, aracın ön tamponu yani plaka kısmı bilet alma veya bilet takma makinası yanına geldiğinde alır ve sorgulamaya başlar, sorgulama esnasında aracı 3 yada 5 saniye hareketsiz olarak bekletmeniz gerekir.bekletmeyip ileriye doğru devam ederseniz makina sorgulamayı yarıda keser, bariyer kolunu açmaz ve abone kartınızı kullanmak durumunda kalırsınız. j) Abone kartınızın süresi dolduğunda sistem kartınızın giriş ve çıkışını otomatik olarak iptal eder ve bilet alma makinası ekranında kartınız bloke edildi veya süre doldu gibi uyarılar yazar.abone kartının veya kamera sisteminin kullanılması için abone süresinin uzatılması gerekmektedir. k) Süresi biten aboneler girişte bilet alarak içeriye girerler.abonelik sürelerini uzatmadan ücret ödeme noktasına gelindiğinde girişte almış oldukları bilet işleme koyularak ücret alınır. l) Giriş yapan bir abonenin aracı içeride iken abonelik süresi bitmiş ise sistem aracın çıkışına izin vermez ve kartını bloke eder.abone süre uzatımı yapmak zorundadır.abonenin süre uzatımı yapma imkanı yok ise günlük otopark ücreti alınarak çıkışı sağlanır.örneğin; saat 21:30 sularında otoparka plaka tanıma veya abone katıyla abone giriş yaptı, abonelik bitiş tarihi , saat 00:05' te veya daha ileri bir saatte çıkmak istediğinde abonelik süresi bittiğinden, sistem aboneliğine otomatik olarak bloke eder ve aboneyi çıkarmaz.aboneden otopark ücreti alınarak çıkışı sağlanır. m) Süresi dolan abone kartları, abone sahipleri tarafınca otopark merkezine gidilerek süre uzatım formu doldurulup ödemesi yapıldıktan sonra, otopark merkezince kullanıma açılır. n) Abone kartınızı mutlaka aracınızda bulundurunuz.kamera okumadığı zamanlarda abone kartınızı kullanınız.çıkışlarda plaka okumaz, abone kartıda yanınızda değil ise, otopark birimine bilgi verilmeden ödeme noktasına gelinmiş ise ücret alınır. o) Kartınızı yüksek ısıdan, cep telefonundan, manyetik alandan uzak tutunuz. Kart bir başkasına devredilemez. Bulunan kartları otopark merkezine iletiniz. p) Aboneliğinizle veya abone kartınızla ilgili tüm problemler yalnızca otopark merkezinde çözülmektedir.ücret ödeme noktalarında kartınızla veya aboneliğinizle ilgili hiçbir işlem yapılamamaktadır. q) Bariyer açık veya bariyer kolu yerinde değilken kesinlikle biletsiz giriş yapmayınız.diğer bariyerleri kullanınız.biletsiz tesise giriş yapan araçlar çıkışta biletsiz giriş tarifesi üzerinden değerlendirilir. r) Kapalı otoparklara LPG li araçlar giremez.

6 KUYUMCUKENT OTOPARK ĐŞLETME YÖNETMELĐĞĐ SAYFA : 6/9 Abone Müracat Bilgileri MADDE 9. a) Eksiksiz olarak doldurulmuş abone müracaat formu, b) Tapu veya kira kontratı fotokopisi, c) Firmaya ait elektrik veya telefon faturası, d) Araç ruhsatı (kişi veya firma adına düzenlenmiş olmalıdır. Abonelerden farklı kişi veya firma adına kayıtlı ise ilişkilendirme belgesi) fotokopisi, e) Aidat ödeneğine dair makbuz fotokopisi, f) Araç sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi (ön ve arka yüz). g) Abone yukarıda yazılı belgeleri eksiksiz olarak otopark birimine teslim etmelidir.belgelerden bir tanesi eksik olması durumunda abonelik işlemi yapılmayacaktır. h) Abonelik işlemleri sadece Kiaş ( Kuyumcukent Đşletme A.Ş ) otopark biriminden yapılmaktadır.

7 KUYUMCUKENT OTOPARK ĐŞLETME YÖNETMELĐĞĐ SAYFA : 7/9 OTOPARK ÜCRETLERĐ Bilet Fiyatları MADDE 10. Açık ve Kapalı Otopark Alanlarında Bilet Fiyatları Saat Atölye ve Ofis Blokları AVM ve Ticaret Blokları 30 dakika Ücretsiz Ücretsiz 30 Dakika Sonrası Büyük Araç 7.00 TL 7.00 TL Küçük Araç 5.00 TL 5.00 TL Motosiklet 3.00 TL 3.00 TL 1 Günden Fazla (Abonelik Dışı) TL X Gün TL X Gün Kayıp Bilet / Biletsiz Giriş: TL Abone Fiyatları Abonelik Tarifesi Hak Sahibi Ek Araç 1 Aylık Abonelik (Peşin veya Kredi Kartı ) TL TL 3 Aylık Abonelik (Peşin veya Kredi Kartı ) TL TL 6 Aylık Abonelik (Peşin veya Kredi Kartı ) TL TL 12 Aylık Abonelik (Peşin veya Kredi Kartı ) TL TL Kayıp Kart / Kart Bedeli TL

8 KUYUMCUKENT OTOPARK ĐŞLETME YÖNETMELĐĞĐ SAYFA : 8/9 VIP Kart ve Abonelik Fiyatları 1 Aylık Abonelik Bedeli TL Kayıp Kart / Kart Bedeli TL VIP Kart, Yönetim Kurulu nun ve Yönetici nin belirlediği kişilere verilir. a ) Otopark ücretleri otopark çıkışlarında ücret ödeme noktalarından otopark personellerince peşin veya nakit olarak alınmaktadır. b ) Abonelik veya VIP ücretleri ise Kiaş otopark birimi ödeme noktasından peşin, nakit veya kredi kartı ile alınmaktadır.kredi kartı ödemelerinde fiyat farkı vardır. c ) Abonelik işlemleri saat 09:00-17:30 arasında yapılmaktadır. MADDE 11. Mesai Durumları Açık ve Kapalı Otopark işletmesi hizmetleri kapsamında, Atölye Açık ve Kapalı Otopark alanlanlarında 24 saat esasına gore 3 vardiya, Alışveriş Merkezi, Ofis Blokları Açık ve Kapalı Otopark alanlarında günde 8 saat, iki vardiya toplam 16 saat olarak hizmet verilecektir. Bu saatleri Yönetim Kurulu/Yönetici/Đşletmeci Şirket ihtiyaca gore azaltır ve/veya çoğaltır. MADDE 12. Kıyafetler Otopark Personeli, Yönetici tarafından belirlenmiş kıyafet giyerler, Yönetici/Đşletmeci Şirket ve müteahhit firmanın amblem ve logolarını taşırlar. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MADDE 13. Çalışma Saatleri Çalışma saatlerini Yönetim Kurulu/Yönetici/Đşletmeci Şirket belirler ve kullanıcılara duyurur. Atölye çıkışında bulunan ücret ödeme noktası 24 saat hizmet vermektedir. Avm çıkışlarında bulunan açık otopark ücret ödeme noktası 09:00-22:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. MADDE 14. Ana gayrimenkul (Kuyumcukent) kural olarak yılın 365 günü açıktır. Ancak mevzuatın engellediği, bayram vb. günlerde ya da mücbir sebeplerin oluşması halinde veya ticari koşulların gerektirdiği durumlarda bu kural Yönetim Kurulu/Yönetici/Đşletmeci Şirket tarafından değiştirilebilir. MADDE 15.

9 KUYUMCUKENT OTOPARK ĐŞLETME YÖNETMELĐĞĐ SAYFA : 9/9 Ana gayrimenkulün (Kuyumcukent) Açık ve Kapalı Otopark Đşletmesi, Müteahhit Personelinin ihtiyaçlarıyla ilgili kişi, kurum, kuruluş ve makamlar arasındaki koordinasyonu, Güvenlik Müdürü sağlar. Gerekli gördüğünde yapacağı toplantılar veya bildirilerle alınması gerekli tedbirleri saptar. Yürürlük MADDE 16. Bu Yönetmelik Yönetim Planı ile birlikte yürürlüğe girer. Yönetim Planının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu Yönetmeliğin hazırlanışında mümkün olduğunca özen gösterilmesine rağmen, bu bilgilerin amaçlarına uygunluğu ile ilgili veya kullanımından doğan sonuç ve zararlardan dolayı Yönetim Kurulu/Yönetici/Đşletmeci Şirket inin hiçbir sorumlulukları olmayacaktır. Đşbu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmaması, hatalı ve/veya eksik uygulanması nedeniyle ortak alanlarda ve diğer bağımsız bölümlerde meydana gelebilecek hasar, zarar ve ziyan bedellerinin karşılanması/ tazmini yükümlülüğü ve 3. şahıslara karşı doğabilecek her türlü sorumluluk, ilgili bağımsız bölüm kullanıcılarına ait olup işbu yönetmelikleri uygulamakla yükümlü Yönetim Kurulu/Yönetici/Đşletmeci Şirket e hiçbir surette rücu edilemez. Đşbu Yönetmeliğe uyulmadığı takdirde Ceza Uygulama Yönetmeliğindeki hükümler uygulanır. Ceza Uygulama Yönetmeliğinde konuyla ilgili herhangi bir hüküm bulunmadığı takdirde Yönetim Kurulu/Yönetici/Đşletmeci Şirket gerekli düzenlemeleri yapar ve uygular. Yönetim Kurulu/Yönetici/Đşletmeci Şirket; Ceza Uygulama Yönetmeliğinde de belirtildiği gibi işyeri faaliyetini geçici veya sürekli olarak durdurabilir, para cezası kesebilir, ilgili Belediye henüz işyeri açma ruhsatı almamış işyerlerine Đşyeri açma ruhsatı vermez. Yönetim Kurulu işbu Yönetmeliğin Otopark Ücretleri ile ilgili hükümlerinin yürürlüğe giriş tarihini ertelemeye yetkilidir. Yürütme MADDE 17. Bu Yönetmelik hükümlerini Yönetim Kurulu/Yönetici/Đşletmeci Şirket yürütür.

KUYUMCUKENT TEMĐZLĐK-BAKIM VE SERVĐS SERVĐS HĐZMETLERĐ YÖNETMELĐĞĐ

KUYUMCUKENT TEMĐZLĐK-BAKIM VE SERVĐS SERVĐS HĐZMETLERĐ YÖNETMELĐĞĐ HĐZMETLERĐ YÖNETMELĐĞĐ SAYFA : 1/7 KUYUMCUKENT TEMĐZLĐK- BAKIM VE SERVĐS HĐZMETLERĐ YÖNETMELĐĞĐ HĐZMETLERĐ YÖNETMELĐĞĐ SAYFA : 2/7 KUYUMCUKENT TEMĐZLĐK-BAKIM VE SERVĐS HĐZMETLERĐ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM

Detaylı

KUYUMCUKENT ELEKTRİK, SU, DOĞALGAZ HİZMETLERİ

KUYUMCUKENT ELEKTRİK, SU, DOĞALGAZ HİZMETLERİ SAYFA : 1/7 KUYUMCUKENT ELEKTRĐK, SU, DOĞALGAZ HĐZMETLERĐ UYGULAMA, SAYAÇ KULLANIMI VE SĐGORTA YÖNETMELĐĞĐ SAYFA : 2/7 BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Esaslar Amaç MADDE 1. Bu Yönetmeliğin amacı, Ana gayrimenkulün(kuyumcukent)

Detaylı

KUYUMCUKENT CEZA UYGULAMA YÖNETMELİĞİ SAYFA : 1/9

KUYUMCUKENT CEZA UYGULAMA YÖNETMELİĞİ SAYFA : 1/9 KUYUMCUKENT CEZA UYGULAMA YÖNETMELİĞİ SAYFA : 1/9 KUYUMCUKENT CEZA UYGULAMA YÖNETMELĐĞĐ KUYUMCUKENT CEZA UYGULAMA YÖNETMELİĞİ SAYFA : 2/9 BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Esaslar MADDE 1. Amaç Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

KUYUMCUKENT ORTAK GİDERLER VE İŞLETME ĐŞLETME PROJESĐ UYGULAMA YÖNETMELĐĞĐ

KUYUMCUKENT ORTAK GİDERLER VE İŞLETME ĐŞLETME PROJESĐ UYGULAMA YÖNETMELĐĞĐ SAYFA : 1/9 KUYUMCUKENT ORTAK GĐDERLER VE ĐŞLETME PROJESĐ UYGULAMA YÖNETMELĐĞĐ SAYFA : 2/9 BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Esaslar Amaç MADDE 1. Bu Yönetmeliğin amacı, Ana gayrimenkulün (Kuyumcukent), işletme projesinin

Detaylı

KUYUMCUKENT ALIŞVERĐŞ MERKEZĐ ĐŞLETME KUYUMCUKENT ALIŞVERĐŞ MERKEZĐ ĐŞLETME YÖNETMELĐĞĐ

KUYUMCUKENT ALIŞVERĐŞ MERKEZĐ ĐŞLETME KUYUMCUKENT ALIŞVERĐŞ MERKEZĐ ĐŞLETME YÖNETMELĐĞĐ SAYFA : 1/9 KUYUMCUKENT ALIŞVERĐŞ MERKEZĐ ĐŞLETME SAYFA : 2/9 ĐÇERĐK 1- TANIMLAR Alışveriş Merkezi Kiralanan Yer Brüt Kiralanabilir Alan Ortak Alan Ortak Giderler Kiracıya Ait Giderler Kiralayana Ait Giderler

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI DAHİLİNDE KARAYOLU ÜZERİ PARK YERLERİ, PARKMETRE, PARKOMATLI PARK YERLERİ, GENEL VE BÖLGE OTOPARKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ANTALYA HAVALİMANI GİRİŞ KARTLARI YÖNERGESİ

ANTALYA HAVALİMANI GİRİŞ KARTLARI YÖNERGESİ ANTALYA HAVALİMANI GİRİŞ KARTLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, havalimanında, yolcuların, mürettebatın, yer personeli ve halkın güvenliğinin

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA VE USULLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA VE USULLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA VE USULLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ KISIM I GENEL HÜKÜMLER HUKUKİ DAYANAK Madde 1 : Bu yönerge, 10.07.2004 tarihli ve 5216

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UMUM SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UMUM SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Hukuki Sorumluluk ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmelik, 6360 sayılı Kanunla belirlenen Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, Trafik Tescil

Detaylı

MARINTURK YAT LİMANLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ (YATLAR VE YAT SAHİPLERİ)

MARINTURK YAT LİMANLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ (YATLAR VE YAT SAHİPLERİ) A. AMAÇ MARINTURK YAT LİMANLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ (YATLAR VE YAT SAHİPLERİ) Bu Yönetmelik, Marinturk Yat Limanlarına ait tüm kara ve denizalanı tesislerinde, yatlara, yat sahiplerine, yat mürettebatı,

Detaylı

YÖNETMELİK. b) 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci,

YÖNETMELİK. b) 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci, 27 Kasım 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27768 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ HĐZMETLERĐ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YARDIMCI HİZMET ALIMI SÖZLEŞME TASARISI 3(G)

YARDIMCI HİZMET ALIMI SÖZLEŞME TASARISI 3(G) YARDIMCI HİZMET ALIMI SÖZLEŞME TASARISI 3(G) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/133356 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra Kurum olarak anılacaktır)

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOBÜSLE TOPLU TAŞIMACILIK ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOBÜSLE TOPLU TAŞIMACILIK ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOBÜSLE TOPLU TAŞIMACILIK ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar Madde 1 : Bu Yönetmelik 5216 Sayılı yasanın 7. maddesinin

Detaylı

V.2015.2 SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI SİVİL HAVACILIK GÜVENLİĞİ VE EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR VE CEZAİ MÜEYYİDELER

V.2015.2 SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI SİVİL HAVACILIK GÜVENLİĞİ VE EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR VE CEZAİ MÜEYYİDELER SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI SİVİL HAVACILIK GÜVENLİĞİ VE EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR VE CEZAİ MÜEYYİDELER (Bu doküman HEAŞ Güvenlik Müdürlüğü ve İşletme Müdürlüğü tarafından

Detaylı

KUYUMCUKENT ACĐL DURUM YÖNETMELĐĞĐ SAYFA : 1/21

KUYUMCUKENT ACĐL DURUM YÖNETMELĐĞĐ SAYFA : 1/21 KUYUMCUKENT ACĐL DURUM YÖNETMELĐĞĐ SAYFA : 1/21 KUYUMCUKENT ACĐL DURUM YÖNETMELĐĞĐ KUYUMCUKENT ACĐL DURUM YÖNETMELĐĞĐ SAYFA : 2/21 Đ Ç Đ N D E K Đ L E R Sayfa 1. GĐRĐŞ...3 1.1 Amacı...3 1.2 Kapsamı...3

Detaylı

HAVSA BELEDİYESİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1 : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK

HAVSA BELEDİYESİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1 : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK HAVSA BELEDİYESİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1 : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK Amaç: Madde 1- Bu Yönetmelik Havsa Belediyesi sınırları içinde belirlenen güzergahlarda yolcu taşıma izni verilen (T)

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ YÖNETMELĠĞĠ

T.C. KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ YÖNETMELĠĞĠ T.C. KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Hukuki Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1. Kahramanmaraş Belediyesi otogarına giriş çıkış yapan araçlar,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Madde Başlık Sayfa 1. TARAFLAR VE TANIMLAR 3

İÇİNDEKİLER. Madde Başlık Sayfa 1. TARAFLAR VE TANIMLAR 3 - 1 - R4 İÇİNDEKİLER Madde Başlık Sayfa 1. TARAFLAR VE TANIMLAR 3 2. İŞİN ADI VE YERİ 5 3. SÖZLEŞMENİN KONUSU 5 4. SÖZLEŞMENİN TUTARI 5 5. SÖZLEŞME EKLERİ 6 6. ÖDEME ŞARTLARI 6 7. TEMİNATLAR 7 8. İŞİN

Detaylı

ideege Teknoloji Geliştirme Bölgesi Çalışma Yönergesi

ideege Teknoloji Geliştirme Bölgesi Çalışma Yönergesi ideege Teknoloji Geliştirme Bölgesi Çalışma Yönergesi İÇİNDEKİLER 1. YÖNERGENİN AMACI 2. YÖNERGENİN KAPSAMI 3. TANIM VE KISALTMALAR 4. İLGİLİ MEVZUAT 5. GENEL HUSUSLAR 5.1. ideege-tgb nin Vizyonu 5.2.

Detaylı

Kullanım Şartları. : AKDENİZ PE-TUR TURİZM SEYAHAT ACENTASI VE TİC. A.Ş yi ifade eder. www.biletbank.com u ifade eder.

Kullanım Şartları. : AKDENİZ PE-TUR TURİZM SEYAHAT ACENTASI VE TİC. A.Ş yi ifade eder. www.biletbank.com u ifade eder. Kullanım Şartları Web Sitesi Kullanım Şartları Web Sitesi kullanım şartları, "Web Sitesi / Site" kullanırken uyulması gereken kuralları ve şartları açıklamaktadır. Kullanım Şartları dikkatli bir şekilde

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ DOĞRUDAN ALIM USULÜ İLE III. YURT KANTİN İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞİ DOĞRUDAN ALIM DOSYASI

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ DOĞRUDAN ALIM USULÜ İLE III. YURT KANTİN İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞİ DOĞRUDAN ALIM DOSYASI ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ DOĞRUDAN ALIM USULÜ İLE III. YURT KANTİN İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞİ DOĞRUDAN ALIM DOSYASI İÇİNDEKİLER 1. Teklif Verilmesine İlişkin Şartname, 2. Standart Form, 3. Sözleşme

Detaylı

ELEKTRĐK PĐYASASI MÜŞTERĐ HĐZMETLERĐ YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ELEKTRĐK PĐYASASI MÜŞTERĐ HĐZMETLERĐ YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ELEKTRĐK PĐYASASI MÜŞTERĐ HĐZMETLERĐ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; dağıtım sistemine bağlanmak isteyen veya bağlı

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1: AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Kasım 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27768 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER 1 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 1 Amaç Kapsam Dayanak

Detaylı

2007/4-22 Sayılı UKOME Kararı

2007/4-22 Sayılı UKOME Kararı 2007/422 Sayılı UKOME Kararı 1/31 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler

Detaylı

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BATMAN İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BATMAN İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BATMAN İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ İŞİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI Madde 1. İhale Konusu İşlere

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAŞ SEBZE ve MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ ve TOPTANCI HALİ NİN YÖNETİM ve İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAŞ SEBZE ve MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ ve TOPTANCI HALİ NİN YÖNETİM ve İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAŞ SEBZE ve MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ ve TOPTANCI HALİ NİN YÖNETİM ve İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, belediyemiz sınırları içinde

Detaylı