ODS ve Florlu Gazlar mevzuatına dair irtibat grubu toplantısı Ankara, Türkiye, Şubat 2013

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ODS ve Florlu Gazlar mevzuatına dair irtibat grubu toplantısı Ankara, Türkiye, 18-19 Şubat 2013"

Transkript

1 ODS ve Florlu Gazlar mevzuatına dair irtibat grubu toplantısı Ankara, Türkiye, Şubat 2013 Temel Bilgiler KAPSAM NOTU UNEP DTIE nin Ozon Eylem Programının Avrupa & Orta Asya için Bölgesel Ozon Ağı (ECA ağı), Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte, Ozon Eylemin Uyum Desteği Programı altında, ECA ağı faaliyetlerinin bir parçası olarak ve UNIDO ile istişareyle, Şubat 2013 tarihinde, Ankara, Türkiye de gerçekleştirilmek üzere ODS ve Florlu Gazlar mevzuatına dair bir irtibat grubu toplantısı düzenlemiştir. Montreal Düzeltmesi Tarafların 2007 de gerçekleştirmiş olduğu 19ncu Toplantıda, aşağıdaki şekilde HCFC tüketimi ve üretiminin aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmasını ivmelendirmek üzere, Montreal Protokolünde tarihsel bir düzeltme konusunda mutabakata varılmıştır (Karar No. XIX/6): (a) yılı taban seviyesinin 2013 te dondurulması (b) 2015 itibariyle %10 azalma (c) 2020 itibariyle %35 azalma (d) 2025 itibariyle %67.5 azalma (e) dönemi sırasında ise yıllık ortalama olarak %2.5 düzeyine hizmet verilmesine müsaade edilmesi Aynı zamanda, Güney ve Doğu Avrupa alt bölgesindeki birçok ülke Türkiye dahil Avrupa Birliğine (AB) katılma sürecine girmiştir ve AB uygulamaları ve yönetmelikleri ile uyumlulaştırılmış mevzuat ve yönetmelikleri yürürlüğe koymaktadır. Bu, söz konusu ülkelerin çoğunun, yukarıda listelenmiş olana nazaran hızlandırılmış bir programı sağlamayı hedefleyeceği anlamına gelmektedir. AB de Florlu Gazlar yönetmeliği sayesinde hayata geçirilmiş en iyi uygulamalar arasında, soğutma teknisyenleri için mecburi belgelendirme sistemlerinin geliştirilmesi, kayıt defterleri ile envanterlerin tutulması ve kaçak doğrulaması sayesinde soğutma ve iklimlendirme cihazlarının geliştirilmiş bakımı ve ömrü sonunda bertarafı yer almaktadır. Ankara_Concept_Note_Turkish Sayfa 1

2 Ozon tabakasını incelten maddelere (ODS) dair (EC) 1005/2009 sayılı Avrupa Birliği Yönetmeliği (EC) 1005/2009 sayılı Yönetmelik, tüm AB üye devletleri için doğrudan geçerli olup, Montreal Protokolü hükümlerinin ötesine geçmekte, örneğin Montreal Protokolü altında hariç tutulanlar (karantina & ön nakliyat, proses maddesi ve laboratuar ile analitik kullanımlar gibi) dahil olmak üzere ODS nin tüm kullanımlarını kontrol etmektedir. HCFC üretimine 2020 ye kadar sadece ihracat amaçları için müsaade edilmektedir. Saf HCFClerin ithalatı ve kullanımı, belli muafiyetler olmakla birlikte, yasaktır. Mevcut soğutma & iklimlendirme cihazlarının bakımı / teknik servisi için, ıslah edilmiş HCFC nin piyasaya sürülmesine, 2015 e kadar müsaade edilmektedir. ODS ve ürünler ile cihazların ticaretine sadece AB de kullanımına izin verilmiş olduğu haliyle müsaade edilmektedir, yani örneğin R22 içeren cihazların transiti yasaktır. Vaka bazında muafiyetler olmakla birlikte, ODS ve ODS içeren yahut ODS ye dayalı olan ürünler ve cihazlar üzerinde genel bir ithalat ve ihracat yasağı söz konusudur. Halonlara sadece, (EC) 744/2010 sayılı Komisyon Yönetmeliğinde listelenmiş seçili kritik kullanımlar için müsaade edilmektedir ve, QPS dahil, metil bromürün kullanımları yasaktır, ancak yine de acil durumlarda bazı muafiyetler tanınabilmektedir. Belli florlu sera gazlarına (Florlu Gazlar) dair (EC) 842/2006 sayılı Avrupa Birliği Yönetmeliği (EC) 842/2006 sayılı Yönetmelik, tüm AB üye devletleri için doğrudan geçerli olup, Florlu Gazlarının yönetimi ile ilgili önlemleri, özellikle, aslen cihaz işleticileri üzerine dayatılan ÖZEL yükümlülükler ve soğutma, yangınla mücadele, yüksek gerilim şalt tesisleri ve solvent sektörlerinde Florlu Gazları içeren belli faaliyetler yürüten şirketlerin ve ayrıca onların ilgili personelinin belgelendirilmesi gereksinimi sayesinde, emisyonların azaltılmasını hedefleyen önlemleri içermektedir. (EC) 842/2006 sayılı Yönetmeliğe dayalı olarak, 10 adet Komisyon Yönetmeliği yayımlanmıştır ve bunlar, diğer hükümlerin yanı sıra, kaçak kontrolü, etiketleme, raporlama ve belgelendirmeye dair detaylı prosedürleri belirlemektedir. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, (EC) 1005/2009 sayılı Yönetmeliğin tümüyle uygulamaya konması ve EC (842/2006) sayılı Yönetmeliğin (tamamlayıcı mevzuatı ile birlikte) aktarımı için Heyet i kurmuştur. Bu Heyet, 2 adet alt heyeti ile birlikte, koordinasyonu yaygınlaştırmak üzere, tüm ilgili paydaşları (kamu kurumları, sanayi birliği) bir araya getirmek için periyodik toplantılar düzenlemektedir. Heyetin bir temsilcisi, çalışma planını ve işleyişimi sunmak üzere davet edilecektir. 2006/40/EC sayılı Avrupa Birliği Yönergesi (MAC yönergesi) 2006/40/EC sayılı Yönerge, ilgili hükümlerin kendi mevzuatlarına dahil edilmesi yoluyla tüm AB üye devletleri tarafından uygulamaya geçirilecektir ve Florlu Gazları içeren iklimlendirme (klima) sistemlerinin monte edilmiş olduğu belli taşıtların (binek araçları, küçük kamyonetler, minibüsler, vb.) tip onayına ilişkin ölçütleri içermektedir. Söz konusu araçlarda bu sistemlerin teknik servisine dair hükümleri de içermektedir. Ankara_Concept_Note_Turkish Sayfa 2

3 Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı halihazırda 2009 yılında Motorlu Taşıtlarda Klima Sistemlerinden kaynaklı Emisyonlara dair Tüzük ile MAC yönergesinin aktarımını gerçekleştirmiştir. Tüzüğü sunması ve MAC yönergesinin aktarımına dair deneyimlerini paylaşması için Bakanlıktan bir temsilci davet edilecektir. Toplantı amacı Genel amaç, ozon tabakasını inceltici maddelere (ODS) dair EC 1005/2009 sayılı AB yönetmeliği, florlu sera gazlarına dair EC 842/2006 sayılı Florlu Gazlar yönetmeliği ve ayrıca EC/2006/40 sayılı MAC yönergesine paralel olarak, uygun politikalar ve mevzuatın kabul edilmesi ile, HCFC nin aşamalı olarak kullanımdan kaldırılması yönetim planının, Avrupa Birliğine aday bir ülke olan Türkiye de hayata geçirilmesine imkan sağlamaktadır. Toplantı ayrıca, 304/2008/EC, 305/2008/EC, 306/2008/EC ve 308/2008/EC sayılı Yönergelerde yer alan tamamlayıcı mevzuatı da gözden geçirmeyi amaçlamaktadır. Toplantı, ilgili AB yönetmelikleri ve yönergelerinin kilit niteliklerine odaklanacak, halihazırda yürürlükte olan Türkiye mevzuatını irdeleyecek ve yürürlükte olan ulusal mevzuatı AB yönetmelikleri ve yönergeleri ile uyumlulaştırmak üzere gereken değişiklikler ve iyileştirmeler konusunda tavsiyeler sunacaktır. Ozon Görevlileri ve politika uzmanları arasında görüş alış verişi ve istişare imkanı sağlayacaktır. Toplantı, aşağıdaki konuları kapsayacaktır: Avrupa Birliğindeki ODS ve Florlu Gazlar mevzuatı ve beklenen Florlu Gazlar mevzuatı revizyonunun sunumu Avrupa Birliğinde ve bölgedeki diğer 5. Madde ülkelerindeki ODS bertaraf mevzuatının sunumu HCFC nin aşamalı olarak kullanımdan kaldırılması planları (HPMPler) altında yürürlüğe konması planlanan mevcut ve ayrıca yeni mevzuat ve politika önlemlerinin gözden geçirilmesi Ulusal politikalar ve mevzuatın gerekli düzetmelerinin tartışılmasına politika yapıcıların müdahil edilmesi Katılım ve aday üyelerinin Ozon Görevlileri ve politika uzmanları arasında görüş alış verişi ve istişareye imkan tanınması Ulusal politikalar ve mevzuatın AB yönetmelikleri ile uyumlulaştırılmasına yönelik bir yol haritasının belirlenmesi. Katılımcılar 30 adede kadar olacak olan katılımcılar, ilgili AB yönetmeliklerinin aktarımına müdahil olan farklı Bakanlıklardan Hükümet Görevlilerini ve ayrıca soğutma & iklimlendirme sistemleri sektörünün ve sivil toplum örgütlerinden temsilcileri içerecektir. Toplantının başkanlığını politika uzmanı Janusz Kozakiewicz (Polonya) yürütecektir. Avrupa Komisyonu ve UNIDO temsilcileri, ilave kaynak kişiler olarak davet edilecektir. ECA ağının katılım ülkelerinden birinden (örneğin Hırvatistan veya Sırbistan) yasal bir uzman tarafından destekleneceklerdir. Çoğu katılımcı Ankara dan gelecek olup, İstanbul ve İzmir den de 10 adede kadar katılımcı beklenmektedir. Organizatör, UNEP olacaktır. Ankara_Concept_Note_Turkish Sayfa 3

4 Toplantı Mekanı Çoğu katılımcı Ankara dan olacağından, seyahat ve masrafların asgaride tutulmasını teminen, ev sahibi ülke toplantının Ankara da yapılmasını önermiştir. Tercüme Resmi oturumlar sırasında, İngilizce Türkçe İngilizce tercüme sağlanacaktır. Tüm katılımcıların bu dillerden birini iyi bilmesi gerekmektedir. Lojistik Lojistik nota, gereken süre içerisinde hazırlanacaktır. Toplantı dokümanları Kapsam notu, lojistik nota, toplantı gündemi, katılımcı listesi, toplantı tavsiyeleri ve sunumları dahil toplantı dokümanları, ECA web sitesinde sunulacaktır: İrtibat Noktaları Türkiye Ulusal Ozon Birimi: Semra GÜNEN Tel: Tel: veya 11 E-posta: UNEP Ozon Eylemi Halvart Koeppen Tel: E-posta: Pervin DOGAN Tel: Tel: veya 11 E-posta: Jemal Purliyeva, Tel: E-posta: Ankara_Concept_Note_Turkish Sayfa 4

5 Ek: Avrupa ve Orta Asya için Bölgesel Ozon Ağı Avrupa ve Orta Asya için Bölgesel Ozon Ağı, Çok Taraflı Fon, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Slovakya Cumhuriyetinden teknik ve mali destekle, 2003 yılında oluşturulmuştur. Artık UNEP DTIE nin Ozon Eylem Uyum Destek Programının bir parçası olup şu 12 üye devleti içermektedir: Arnavutluk, Bosna Hersek, Ermenistan, Gürcistan, Hırvatistan, Karadağ, Kırgızistan, Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti, Moldova, Sırbistan, Türkiye ve Türkmenistan. Buna ek olarak, Geçiş Döneminde Ekonomileri olan Ülkeler adı verilen 7 adet ülke de, ECA ağı faaliyetlerine kendi kendine fon sağlayan veya kendi uygulayıcı kurumlarınca fon sağlanan katılımcılar olarak katılmaya davet edilmiştir: Azerbaycan, Beyaz Rusya, Kazakistan, Özbekistan, Rusya Federasyonu, Tacikistan ve Ukrayna. ECA ağı, üç alt bölgeye (Kafkas, Balkan, Orta Asya) yayılmış dinamik bir ülkeler grubudur. Birçok eski ECA ağı ülkesi halihazırda Avrupa Birliğine katılmış ve 2. Madde ülkesi olarak yeniden sınıflandırılmıştır. Aday ülkeler arasında Hırvatistan, Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti ve Türkiye yer almakta; muhtemel aday ülkeler arasında ise Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ ve Sırbistan yer almaktadır. Ağ, uygulayıcı kurumlar (UNDP, UNIDO, Dünya Bankası), iki taraflı ortaklar (Avrupa Komisyonu, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, İsveç, Macaristan, Polonya, Romanya) ve ayrıca Çok Taraflı Fon ile Ozon Sekreterlikleri tarafından desteklenmektedir. İlave ortaklar arasında, Dünya Gümrük Örgütünün Bölgesel İstihbarat İrtibat Ofisi (RILO CIS), Uluslararası Soğutma Enstitüsü (IIR) ve ayrıca sanayi, TEAP ve TOC uzmanları yer almaktadır. Bölgesel ağların kurulması, bölgedeki Ozon Görevlileri için, Montreal Protokolü ve onun düzeltmelerinin hükümlerine uygunluğun sağlanması amacıyla, hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkelerden meslektaşları ile deneyim alışverişinde bulunmak, becerilerini geliştirmek, bilgi, birikim ve fikirleri paylaşmak üzere düzenli ve etkileşimli bir forum sağlar. Düzenli ağ ve temalı toplantılar ve süregelen diyaloglar sayesinde, ağların kurulması, Ozon Görevlilerinin, ODS nin ulusal bazda aşamalı olarak kullanımdan kaldırılması faaliyetlerini başarılı şekilde idare etmeleri için gereken bilgi, beceri ve irtibatlara sahip olmalarına yardımcı olur. Uyum sorunları yaşayan ülkelere özel uyum desteği sağlanmaktadır. Ankara_Concept_Note_Turkish Sayfa 5

25- GÜMRÜK BİRLİĞİ I- ÖNCELİKLER LİSTESİ

25- GÜMRÜK BİRLİĞİ I- ÖNCELİKLER LİSTESİ 25- GÜMRÜK BİRLİĞİ 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bugüne kadar yapılmış olan idari düzenlemeler Ek 25.1 de gösterilmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 25.1 Gümrük Kanunu

Detaylı

KALICI ORGANİK KİRLETİCİLERE İLİŞKİN STOKHOLM SÖZLEŞMESİ

KALICI ORGANİK KİRLETİCİLERE İLİŞKİN STOKHOLM SÖZLEŞMESİ KALICI ORGANİK KİRLETİCİLERE İLİŞKİN STOKHOLM SÖZLEŞMESİ Bu Sözleşmenin Tarafları, Kalıcı organik kirleticilerin zehirli özelliklere sahip olduğunu, doğada ayrışmaya karşı direnç gösterdiklerini, biyolojik

Detaylı

13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM

13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM 13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM İlk Ulusal Programın yayınlanmasından günümüze kadar Sosyal Politika ve İstihdam kapsamında kabul edilen mevzuat aşağıda gösterilmiştir. - 4641 sayılı Ekonomik ve Sosyal

Detaylı

Bu Kitabın içeriğinden tamamen Eşleştirme Projesi liderleri ve yazarları sorumludur ve asla Avrupa Birliği nin görüşlerini yansıtıyor şeklinde

Bu Kitabın içeriğinden tamamen Eşleştirme Projesi liderleri ve yazarları sorumludur ve asla Avrupa Birliği nin görüşlerini yansıtıyor şeklinde Bu Kitabın içeriğinden tamamen Eşleştirme Projesi liderleri ve yazarları sorumludur ve asla Avrupa Birliği nin görüşlerini yansıtıyor şeklinde algılanmamalıdır. Eylül 2006 I Önsöz Türkiye ve Almanya

Detaylı

Hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnızca tek bir şeye ihtiyacımız var; çalışkan olmak!

Hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnızca tek bir şeye ihtiyacımız var; çalışkan olmak! Hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnızca tek bir şeye ihtiyacımız var; çalışkan olmak! Egemen Bağış Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Bakan Sunuşu Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), genel olarak Uygunluk

Detaylı

AVRUPA BĠRLĠĞĠ ÜYE DEVLETLERĠNDE MERKEZĠ KAMU ALIMLARI YAPILARI VE KAPASĠTESĠ

AVRUPA BĠRLĠĞĠ ÜYE DEVLETLERĠNDE MERKEZĠ KAMU ALIMLARI YAPILARI VE KAPASĠTESĠ SIGMA Yönetişim ve Yönetimin İyileştirilmesi İçin Destek AB tarafından finanse edilen, OECD ve AB ortak girişimi AVRUPA BĠRLĠĞĠ ÜYE DEVLETLERĠNDE MERKEZĠ KAMU ALIMLARI YAPILARI VE KAPASĠTESĠ SIGMA BELGE

Detaylı

Türkiye Yatırım Danışma Konseyi İLERLEME RAPORU

Türkiye Yatırım Danışma Konseyi İLERLEME RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK Hazine Müsteşarlığı Türkiye Yatırım Danışma Konseyi İLERLEME RAPORU YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NİSAN 2006 İÇİNDEKİLER Önsöz Giriş Yönetici Özeti Sayfa I. Yatırım Danışma Konseyi Tavsiye

Detaylı

TEKNİK BELGE (FCCC/TP/2013/3) COP 18 de alınan ülkemizle ilgili kararda; Sekretaryanın SBI a sunulmak üzere Türkiye nin azaltım, uyum, teknoloji ve

TEKNİK BELGE (FCCC/TP/2013/3) COP 18 de alınan ülkemizle ilgili kararda; Sekretaryanın SBI a sunulmak üzere Türkiye nin azaltım, uyum, teknoloji ve TEKNİK BELGE (FCCC/TP/2013/3) COP 18 de alınan ülkemizle ilgili kararda; Sekretaryanın SBI a sunulmak üzere Türkiye nin azaltım, uyum, teknoloji ve kapasite geliştirme ve finans konularında en az 2020

Detaylı

İÇERİK GENEL BİLGİLER OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN AZALTILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK OZON TABAKASININ KORUNMASI VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

İÇERİK GENEL BİLGİLER OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN AZALTILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK OZON TABAKASININ KORUNMASI VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN AZALTILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Evren TÜRKMENOĞLU 9. OZON PANELİ 29 OCAK 2009, İSTANBUL 1 İÇERİK GENEL BİLGİLER

Detaylı

Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor

Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor Hazırlayanlar: Güzin ARAT Murat TÜRKEŞ Raportör: Erol SANER

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 2014 FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015 2 BAKAN SUNUŞU TÜRKAK bakımından 2014 yılındaki en önemli gelişme, günden güne artan akreditasyon taleplerinin karşılanabilmesi için Kurumun ihtiyaç

Detaylı

TEHLĠKELĠ MALLARIN KARAYOLUYLA TAġIMACILIĞI MEVZUATI

TEHLĠKELĠ MALLARIN KARAYOLUYLA TAġIMACILIĞI MEVZUATI TEHLĠKELĠ MALLARIN KARAYOLUYLA TAġIMACILIĞI MEVZUATI GülĢah AYTEKĠN Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü, G.M.K. Bulvarı No:128/A

Detaylı

ÇEVRE HAKKINDA AB MÜKTESEBAT REHBERİ

ÇEVRE HAKKINDA AB MÜKTESEBAT REHBERİ ÇEVRE HAKKINDA AB MÜKTESEBAT REHBERİ MESS için CPS tarafından hazırlanmıştır. Ocak 2012 İstanbul & Brüksel All rights reserved. Corporate and Public Strategy 2012. 1 İÇERİK Önsöz Kısaltmalar BÖLÜM I: GİRİŞ

Detaylı

(1 OCAK 31 ARALIK 2015)

(1 OCAK 31 ARALIK 2015) 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 OCAK 31 ARALIK 2015) 06/01/2015 Diyarbakır-Şanlıurfa (TRC2) İÇİNDEKİLER KISALTMALAR 3 TABLOLAR 4 SUNUŞ 5 1. GİRİŞ 7 2. KURUMSAL YAPI 7 2.1 ORGANİZASYON YAPISI 8 2.2 FİZİKSEL

Detaylı

KÜRESEL VE BÖLGESEL ULUSLARARASI KURULUŞLAR

KÜRESEL VE BÖLGESEL ULUSLARARASI KURULUŞLAR T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İLE İŞBİRLİĞİ OLAN KÜRESEL VE BÖLGESEL ULUSLARARASI KURULUŞLAR ŞUBAT 2013-ANKARA AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI KURULUŞLAR DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

İklim Değişimi Konusunda Birleşmiş Milletler Çerçeve Konvensiyonuna ilişkin Kyoto Protokolü

İklim Değişimi Konusunda Birleşmiş Milletler Çerçeve Konvensiyonuna ilişkin Kyoto Protokolü İklim Değişimi Konusunda Birleşmiş Milletler Çerçeve Konvensiyonuna ilişkin Kyoto Protokolü İklim değişikliğine yönelik Birleşmiş Milletler Çerçeve Kongresi'nin Tarafları olarak (bundan böyle "Kongre"

Detaylı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Ülke: Türkiye Proje Belgesi/Dokümanı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Ülke: Türkiye Proje Belgesi/Dokümanı Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Ülke: Türkiye Proje Belgesi/Dokümanı Proje Başlığı: Türkiye de İklim Değişikliğinin Yönetimi için Kapasite Oluşturma Türkiye nin uluslararası müzakerelere etkin bir

Detaylı

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir.

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 1 AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 27 üyeli Birlik demokrasi, insan hakları ve pazar ekonomisi konusunda aynı temel değerleri paylaşan

Detaylı

Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi (EuropeAid/131352/D/SER/TR) Başlangıç Raporu

Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi (EuropeAid/131352/D/SER/TR) Başlangıç Raporu Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi (EuropeAid/131352/D/SER/TR) Başlangıç Raporu

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011-2015 STRATEJİK PLAN

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011-2015 STRATEJİK PLAN KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011-2015 STRATEJİK PLAN BAKAN SUNUŞU Dünyada ekonomik, politik, sosyal ve teknolojik bakımdan yaşanan sürekli değişim ve gelişim

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilmektedir. Başlangıç Raporu

Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilmektedir. Başlangıç Raporu Bu proje Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilmektedir. Avrupa Konseyi tarafından yürütülmektedir. 25 Eylül 2013 Başlangıç Raporu Türkiye de Yolsuzlukla

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ANKARA 2013 Bu kitabın her türlü basım ve dağıtım hakkı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aittir. Bu çalışma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti BÖLGESEL REKABET EDEBĐLĐRLĐK OPERASYONEL PROGRAMI Ankara Ekim 2007 1 ĐÇĐNDEKĐLER Yönetici Özeti SAYFA 1. Kapsam, Danışma ve Koordinasyon 1.1 Ulusal Politika ve Sosyo-Ekonomik Çerçeve

Detaylı

AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE. Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı

AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE. Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı 1 İÇERİK AB Çevre Politikasının Amaçları ve İlkeleri Müzakere Süreci Türkiye nin

Detaylı

Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 *

Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 * Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 * Çeviren: ** SIGMA PROGRAMI Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkelerinde Yönetişim ve Yönetimin İyileştirilmesinin Desteklenmesi (SIGMA

Detaylı

TÜRKİYE DE KALICII ORGANİK KİRLETİCİLER TÜZÜĞÜ NÜN UYG GULANMASI İÇİN TEKNİK DESTE

TÜRKİYE DE KALICII ORGANİK KİRLETİCİLER TÜZÜĞÜ NÜN UYG GULANMASI İÇİN TEKNİK DESTE Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından finanse edilmektedir. Türkiye Ulusall Programı 2008 Katılım Öncesi Mali Yardımm Aracı TÜRKİYE DE KALICII ORGANİK KİRLETİCİLER TÜZÜĞÜ NÜN UYGULANMASI İÇİN TEKNİK

Detaylı

KÜRESEL VE BÖLGESEL ULUSLARARASI KURULUŞLAR

KÜRESEL VE BÖLGESEL ULUSLARARASI KURULUŞLAR T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İLE İŞBİRLİĞİ OLAN KÜRESEL VE BÖLGESEL ULUSLARARASI KURULUŞLAR NİSAN 2013-ANKARA AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI KURULUŞLAR DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

Iklım. Değişikliği. ve Türkiye

Iklım. Değişikliği. ve Türkiye Iklım Değişikliği ve Türkiye Her hakkı saklıdır. Kaynak belirtilmesi kaydıyla alıntılara izin verilir. Kaynakça Bilgisi: İklim Değişikliği ve Türkiye, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2012 Ankara Önsöz

Detaylı

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 İçindekiler TÜRKİYE AB MALİ İŞBİRLİĞİ 1 I. Türkiye AB Mali İşbirliği Sürecinde Gelinen Aşama 1 Adaylık

Detaylı

OECD Çevresel Performans İncelemeleri

OECD Çevresel Performans İncelemeleri OECD Çevresel Performans İncelemeleri : Türkiye 1 OECD Çevresel Performans İncelemeleri TÜRKİYE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA ÖRGÜTÜ 2 OECD Çevresel Performans İncelemeleri : Türkiye Originally published

Detaylı