UNIT 2 (ROAD TO SUCCESS) Realistic gerçekçi Logical mantıklı İntuitive içgüdüsel Analytical çözümsel Verbal sözel Boring sıkıcı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UNIT 2 (ROAD TO SUCCESS) Realistic gerçekçi Logical mantıklı İntuitive içgüdüsel Analytical çözümsel Verbal sözel Boring sıkıcı"

Transkript

1 UNIT 1 (FRIENDSHIP) Funny eğlenceli Rude kaba Polite kibar Stingy cimri Helpful yardımsever Generous cömert Friendly arkadaş canlısı Trustworthy güvenilir Honest dürüst Have a good sense of humour (İyi bir espiri anlayışına sahip) Supportive destekleyici Sensitive duyarlı Reliable güvenilir Nice güzel, hoş Sincere samimi Short kısa Tall uzun Anxious gergin Thankful minnettar Angry kızgın Worried endişeli Hardworking çalışkan Lazy tembel Kind iyi kalpli Understanding anlayışlı Crazy çılgın Cheerful neşeli Medium-height orta boylu Slim ince Plumb şişman Good at bir şeyde iyi olma Bad at bir şeyde kötü olma Friendship arkadaşlık Tell the truth doğruları söylemek Encouragement cesaret UNIT 2 (ROAD TO SUCCESS) Realistic gerçekçi Logical mantıklı İntuitive içgüdüsel Analytical çözümsel Verbal sözel Boring sıkıcı Slow yavaş Quick hızlı Silent sessiz Loud ses olarak yüksek Close yakın Active aktif Quiet sessiz Independent bağımsız Careful dikkatli İndependent bağımsız Serious ciddi Regular düzenli Sensitive duyarlı,hassas Interpersonal Inteligence kişiler arası zeka Musical Inteligence müzikal zeka Visual Inteligence görsel zeka Verbal Linguistic Inteligence sözel zeka Kinaesthetic Inteligence bedensel zeka Mathematical Inteligence matematiksel Intrapersonal I. içe dönük zeka pair work eşli çalışma group work grup çalışması taking note not alma UNIT 3 (IMPROVING ONE S LOOK) Pretty hoş, güzel (oldukça) Bored sıkılmış Polite kibar, nazik Excited heyecanlanmış Surprised şaşırmış Clever zeki, akıllı Talkative konuşkan Emotion duygu Personal quality kişisel özellik Physical appearance fiziksel görünüş Smooth pürüzsüz, düzgün Junk food abur cubur Get rid of bir şeyden kurtulmak Acne sivilce Make-up makyaj yapma Scrub sıkmak(sivilce) Rinse durulamak Firstly ilk olarak Secondly ikinci olarak Also ayrıca

2 Then sonra Hand care product el bakım kremi Skin care product cilt bakım kremi Hair care product saç bakım ürünü Body care product vücut bakım ürünü Comb saç fırçası Nail clipper tırnak makası Acne gel sivilce jeli Hand cream el kremi Shower gel duş jeli Body lotion vücut losyonu TOO SHORT (too + sıfat) (anlam olumsuz) TALL ENOUGH (sıfat + enough) ( olumlu) UNIT 4 (DREAMS) Believe inanmak Daydream hayal etmek Amusement park lunapark Balance denge Enemy düşman Busy meşgul, yoğun Freedom özgürlük comfortable rahat, komforlu relaxed rahat, sakin tired yorgun sleepy uykusuz huge büyük, kocaman stressful stresli power güç monster canavar chase takip etmek that s incredible bu inanılmaz you re joking şaka yapıyorsun that s interesting bu ilginç Youths and Sports Day Gençlik ve Spor Bayramı Turkish Grand National Assembly Türkiye Büyük Millet Meclisi Amasya Circular Amasya Görüşmesi Father of Turks Türkler in Babası Turkish Republic Türkiye Cumhuriyeti Turkish State Türk Devleti Independence War Kurtuluş Savaşı President cumhurbaşkanı Military askeri Ottoman Empire Osmanlı İmparatorluğu force güç, zorla ele geçirmek Found kurmak Founder kurucu War savaş Peace barış Fight kavga etmek Die ölmek Attack saldırmak Enemy düşman Commander komutan Justice adalet Independence bağımsızlık Occupying powers işgal güçleri pressurize baskı yapmak sign imzalamak treaty anlaşma defeat yenilmek spread yayılmak veteran gazi And VE (birbirine parallel iki ifade arasında) But FAKAT (birbirine zıt iki ifade arasında) Because ÇÜNKÜ (neden belirtir.) While + past continuous, past simple veya Past continuous When + past simple, past continuous UNIT 5 (ATATÜRK:THE FOUNDER OF TURKISH REPUBLIC) Victory Day Zafer Bayramı Republic Day Cumhuriyet Bayramı National Sovereignty and Children s Day Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı UNIT 6 ( DETEVTIVE STORIES) Appear görünmek Disappear gözden kaybolmak innocent masum guilty suçlu wealthy zengin poor fakir single tek several birçok usual sıradan

3 unusual sıradışı valueless değersiz valuable değerli daring cüretkar evidence delil finger print parmak izi foot print ayak izi tooth impressiom diş izi suspect şüpheli on loan ödünç insurance sigorta lay a trap tuzak kurmak treasure chest define sandığı in spite of rağmen exhibit sergi interested in ilgili olmak necklace kolye possible muhtemel,olası security güvenlik thief hırsız burglar hırsız crime suç UNIT 7 (PERSONAL EXPERIENCE) talented yetenekli ambitious hırslı succesful başarılı give up bırakmak (bir alışkanlığı mesela) record kayıt experience deneyim top zirve summit zirve charming büyüleyici unfortunately malesef fornunately ne şans, çok şükür manage to başarmak achieve başarmak succeed in başarmak fail başaramamak entire tam,bütün whole tam,bütün worth değer,kıymet envy kıskanmak opportunity fırsat make sth come true gerçekleştirmek wear giymek meet tanışmak,karşılaşmak kilt İskoç eteği hospitable misafirperver UNIT 8 ( COOPERATION IN THE FAMILY) cooperation işbirliği errand ayak işi Make bed yatak yapmak Tidy room odayı toplamak Make breakfast/dinner kahvaltıyı vs. hazırlamak Take the dog for a walk köpeği yürüyüşe çıkarmak Do the washing up bulaşıkları yıkamak Do the shopping alışveriş yapmak Pay the bills faturaları ödemek Feed the family pet evcil hayvanı beslemek Put the rubbish out çöpleri dışarıya çıkarmak Take the dress to the dry cleaner elbiseleri kuru temizleyyiciye götürmek Spend time zaman harcamak Get ready hazır olmak Get better iyileşmek Get anxious gerginleşmek Get late geç olmak Get together birlikte olmak promise söz vermek sort out sınıflandırmak,ayırmak do errands ayak işleri yapmak UNIT 9 (SUCCESS STORIES) scientist bilimadamı geologist jeolog philosopher filozof neuroscientist nörolog accomplishment başarı research araştırma internationally uluslararası prestigious saygın,prestijli make up my mind ne yapacağına karar verme familiar with tanıdık guess tahmin etmek memory hafıza

4 attention dikkat emotional inteligence duygusal zeka brain-based learning beyne dayalı öğrenme fundamental to önemli effective learning etkili öğrenme suppress bastırmak, duygularını gizlemek fear korku anger öfke, kızgınlık disgust tiksinme surprise şaşkınlık happiness mutluluk empathy empati conflict fikir ayrılığı productive üretici, yaratıcı publish basmak self-awareness kişisel farkındalık mental function zihinsel fonksiyon UNIT 10 ( READING FOR ENTERTAINMENT) entertainment eğlence sad üzgün frightening korkutucu romantic romantic die of hastalıktan ölmek get out of kurtulmak get married evlenmek well-known tanınmış scholarship burs stepsister üvey kardeş invitation davet attend katılmak fall in love with aşık olmak accept kabul etmek offer teklif counselor danışman advice öğüt decision karar relationship ilişki progress ilerlemek career kariyer weigh ölçüp tarmak college kolej improvement gelişme development gelişme wood cutter odun kesici, oduncu stepmother üvey anne wicth cadı take care of bakmak, ilgilenmek pebble çakıltaşı crumbs of bread ekmek kırıntısı go back geri gitmek run away kaçmak UNIT 11 (PERSONAL GOALS) goal amaç hope umut outcome sonuç career kariyer marriage evlilik education eğitim ambition hırs wish istek, arzu desire istek, arzu percantage yüzde (%) generation nesil teenager gençler nearly half neredeyse yarısı scarcely neredeyse hiç own kendi business iş secure job güvenli meslek take risk risk almak confidence güven key anahtar abroad yurtdışı respect saygı duymak esteem itibar, saygı traditional family geleneksel aile predict tahmin etmek main ana, esas mission ideal, amaç goodwill temiz kalplilik arrogant kibirli set out yola çıkmak, girişmek fund sermaye, ödenek focus on bir noktada toplamak

5 UNIT 12 (PERSONALITY TYPES) strength güç weakness güçsüzlük formal resmi informal resmi olmayan easygoing uysal flexible yumuşak başlı, değişken upset üzgün miss small details küçük ayrıntıları kaçırmak candidate aday customer service müşteri servisi get stressed streslenmek concentrate konsatre olmak focused odaklanmış irresponsible sorumsuz responsible sorumlu unimaginative yaratıcı olmayan imaginative yaratıcı honest dürüst dishonest dürüst olmayan, karaktersiz threat tehlike, tehdit capable yetenekli get on with geçinmek, anlaşmak willingness isteklilik lack of -siz, -sız eki belief inanç tend to eğilimi olmak terrified dehşete düşmek major büyük misunderstand yanlış anlamak morale moral motivation motivasyon mistake hata gain kazanmak punctual dakik tactful ince ruhlu, düşünceli neat zarif organised planlı sociable sosyal adaptable uyumlu outgoing içi dışı bir, açık yürekli disciplined disiplinli practical pratik UNIT 13 (LANGUAGE LEARNING) modest mütevazi objective tarafsız point of view açısından language dil Communicate with iletişim kurmak Native speaker anadili konuşan kişi strategy strateji develop geliştirmek culture kültür custom gelenek find out öğrenmek classify sınıflandırmak information bilgi finally sonunda categorize kategorize etmek write down yazmak put together biraraya getirmek afraid of korkmak look up araştırmak approach yaklaşım review yeniden gözden geçirmek interval ara improve ilerletmek efficent etkili vocabulary kelime hazinesi difficulty zorluk target language öğrenilecek dil obviously açıkça clearly açıkça agree katılmak (bir fikre mesela) personally kişisel olarak in my opinion benim fikrime gore, bence interrupt kesmek, durdurmak for instance örneğin in addition ek olarak efficiently etkili biçimde UNIT 14 (PRECAUTIONARY MEASURES) precautionary tedbirli precaution tedbir global warming küresel ısınma danger tehlike sign işaret climate iklim

6 solar energy güneş enerjisi air conditioning klima heating ısıtma generate üretmek reduce azaltmak reuse yeniden kullanmak recycle geri dönüştürmek seperate ayrı avoid sakınmak, kaçınmak pollution kirlilik vehicle araç stuff eşya, nesne in the first place başlangıçta turn down azaltmak advice öğüt suggestion öneri warning uyarı sun rays güneş ışınları sunglasses güneş gözlüğü sunburn güneş yanığı sun cream güneş kremi sunlight güneş ışığı damage hasar UV rays ultraviyole ışınları radiation radyasyon provide önlemek protection koruma protective koruyucu shade gölge in case halinde, durumunda sensible duyarlı save energy enerjiyi koruma desert çöl, ıssız yer island ada paradise cennet switch off kapatmak UNIT 15 (PREFERENCES) preference tercih prefer tercih etmek cycling bisiklete binme beef sığır eti soccer futbol excellent mükemmel ensure garantilemek wide range çok çeşitli include içermek, kapsamak ballroom dancing balo salonu dansı demonstration gösteri cookery aşçılık beauty treatment güzellik uygulaması competition yarışma canoeing kano kullanma parasailing paraşütlü yelken Turkish bath Türk hamamı facility imkan leisure activities boş zaman etkinlikleri outdoor açık hava outdoor sports açık hava sporları competitive rakip olabilen free charge of bedava look after bakmak (çocuğa mesela) exhausted bitkin blow off steam rahatlamak, nefes almak put off ertelemek stand someone up birini ekmek, planladığın görüşmeye gitmemek over the moon çok mutlu look forward to iple çekmek would rather tercih etmek choice seçenek folk dancing halk oyunu spa kaplıca heavy workload ağır iş yükü UNIT 16 (EMPATHY) argument tartışma absolutely kesinlikle exactly kesinlikle respectful saygılı sympathetic sempatik agreement aynı fikirde olma, anlaşma disagreement anlaşmazlık approval onaylama disapproval onaylamama, itiraz I am sure eminim If you ask me eğer bana sorarsan I am afraid I don t agree with you korkarım sana katılmıyorum I agree katılıyorum

7 Do you really think so? gerçekten böyle mi düşünüyorsun? That s right bu doğru Is that right? bu doğru mu? emphaty empati, başkasının duygularını anlama sympathy halden anlama obviously açıkça perspective geniş bakış açısı point of view bakış açısı put yourself in other people s shoes kendini başkasının yerine koyma see the situation through someone s eyes durumu başkasının gözüyle görebilmek selfish bencil experience tecrübe I can understand how you felt nasıl hissettiğini anlayabiliyorum I can imagine how hard it was for you senin için ne kadar zor olduğunu hayal edebiliyorum I am sorry to hear that bunu duyduğum için üzgünüm Bad luck! kötü şans Well done! aferin Congratulations! tebrikler How wonderful! ne muhteşem! How exciting! ne heyecan verici! Oh dear! Really? canım gerçekten mi? Poor you! zavallı sen! How awful! ne kötü! Frightening! korkunç! What a pity! ne yazık What a shame! ne ayıp

8th Grade Vocabulary Unit 1 Unit 2

8th Grade Vocabulary Unit 1 Unit 2 be there for someone (v) : beautiful (adj) : bring joy to someone's life (v) : crazy (adj) : friendly (adj) : friendship (n) : funny (adj) : generous (adj) : give encouragement (v) : give help (v) : grateful

Detaylı

38. amusement park lunapark. 39. amusing zevkli. 40. analytical analitik. 41. ancient antik. 42. and ve. 43. anger sinir. 44.

38. amusement park lunapark. 39. amusing zevkli. 40. analytical analitik. 41. ancient antik. 42. and ve. 43. anger sinir. 44. Year 8 - Unit 1-13 Study online at quizlet.com/_18sh78 1. abolish yıkmak 2. abolition yıkım 3. abroad yurtdışı 4. abroad yurt dışı 5. Absolutely/Definetely/Certainly Kesinlikle 6. accept kabul etmek 7.

Detaylı

-e karşı yaş önce. bir yetenek ile ilgili yukarıdaki yurtdışında yokluk yok

-e karşı yaş önce. bir yetenek ile ilgili yukarıdaki yurtdışında yokluk yok 1 LONGMAN DEFINING VOCABULARY LIST by B. SAMİ DİLMAN a ability about above abroad absence absent accept acceptable accident accordance according according to account ache acid across act action active

Detaylı

2014-2015 VOCABULARY CLASSIFICATION OF UNIQUE 8 FOR THE TEOG EXAM UNIT 1 FRIENDSHIP-FRIENDSHIP RULES (73 WORDS) Make fun of: dalga geçmek

2014-2015 VOCABULARY CLASSIFICATION OF UNIQUE 8 FOR THE TEOG EXAM UNIT 1 FRIENDSHIP-FRIENDSHIP RULES (73 WORDS) Make fun of: dalga geçmek UNIT 1 FRIENDSHIP-FRIENDSHIP RULES (73 WORDS) Verbs(17) Act: davranmak Borrow: ödünç almak Criticise: eleştirmek Drop: düşmek, düşürmek Embarrass: utanmak, utandırmak Expect: ummak, beklemek Forgive: affetmek

Detaylı

ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN

ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN Grup 1 (Gruplar sık kullanılma önceliğine göre dizilmiştir) 1. about 2. after 3. again 4. air 5. all 6. along 7. also 8. an 9. and 10. another

Detaylı

Özgür Doğan Bolu Final Dergisi Dersanesi İngilizce Öğretmeni

Özgür Doğan Bolu Final Dergisi Dersanesi İngilizce Öğretmeni 1 ability skill yetenek, beceri abruptly suddenly aniden, birdenbire absolutely certainly kesinlikle access entry, admission erişim acclaim praise alkış(lamak) accompany escort eşlik etmek account explanation

Detaylı

7th Grade Target Vocabulary Unit 1. beautiful (adj) : pessimistic (adj) : crowded (adj) : shy (adj) : stingy (adj) : sun sign (n) : tall (adj) :

7th Grade Target Vocabulary Unit 1. beautiful (adj) : pessimistic (adj) : crowded (adj) : shy (adj) : stingy (adj) : sun sign (n) : tall (adj) : 7th Grade Target Vocabulary Unit 1 Aquarius (n) : Aries (n) : beautiful (adj) : Cancer (n) : Capricorn (n) : clever (adj) : fat (adj) : friendly (adj) : funny (adj) : Gemini (n) : generous (adj) : handsome

Detaylı

Turkish Vocabulary List

Turkish Vocabulary List Turkish Vocabulary List acaip acı açık açık açık hava açlık açmak adam adı adil adres affedersiniz afiş, poster afiyet olsun ağ ağaç ağır ağız ahududu aile akarsu, dere akraba, hısım akşamleyin alabalık

Detaylı

GCSE Turkish Vocabulary List. a lot, much, many. about, roughly, approximately

GCSE Turkish Vocabulary List. a lot, much, many. about, roughly, approximately Turkish Vocabulary List bir düzina yarım A level öğrencisi biraz çok bir çift bir çeyrek, dörtte bir yaklaşık yurt dışı yatacak yer karşıdan karşıya erkek / kadın oyuncu aktör/aktrist adres giriş ücreti

Detaylı

İNGİLİZCE DEKİ EN ÖNEMLİ 1000 KELİME

İNGİLİZCE DEKİ EN ÖNEMLİ 1000 KELİME 228 accountant afraid age airplane alone angry animal answer architect arrive aunt bag ball bath beautiful bill body boil bookstore boring borrow boss bottle box brave bread break bridge brush build butter

Detaylı

1800 ÜDS KELİMESİ abandon ability abolishe about abrupt absolute absolutely absorption abundant abuse accelerate accept acceptable accidental accommodate accompany accord according to accordingly account

Detaylı

LİDERLİK SANATI. Bülten. The art of leadership SAYFA PAG E. Deridesen Yasemin Sertkaya. Texon Stan Lamp. Forelli İbrahim Alkan. St.

LİDERLİK SANATI. Bülten. The art of leadership SAYFA PAG E. Deridesen Yasemin Sertkaya. Texon Stan Lamp. Forelli İbrahim Alkan. St. Bülten Palamut Group BULLETIN PALAMUT GROUP BÜLTEN BULLETIN Sayı Number 5 Mart March 2015 LİDERLİK SANATI nedir bu Lİderlİk? şirket kültürüne ne gibi katkılar sağlar? Lİder doğulur mu yoksa sonradan da

Detaylı

BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ CEBRAİL TAŞ A SUCCESS STORY CEBRAİL TAŞ

BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ CEBRAİL TAŞ A SUCCESS STORY CEBRAİL TAŞ www.maritim.com.tr Say / Issue 8 K fl / Winter 2012 TATİLDE KESİNLİKLE KULLANILMAMASI GEREKEN CÜMLELER PHRASES A TRAVELER SHOULD NEVER USE BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ CEBRAİL TAŞ A SUCCESS STORY CEBRAİL TAŞ BELEK

Detaylı

ARKADAŞLAR ÖNEMLİDİR Demanslı bir arkadaşınızla bağınızı nasıl koruyabilirsiniz

ARKADAŞLAR ÖNEMLİDİR Demanslı bir arkadaşınızla bağınızı nasıl koruyabilirsiniz Hafızanızı ve becerilerinizi kaybetmek zaten zor, arkadaşlarınızı kaybetmek daha da zor ARKADAŞLAR ÖNEMLİDİR Demanslı bir arkadaşınızla bağınızı nasıl koruyabilirsiniz ANLA ALZHEIMER S EĞİT AUSTRALIA It

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRENİYORUZ 2

TÜRKÇE ÖĞRENİYORUZ 2 TÜRKÇE ÖĞRENİYORUZ 2 Türkisch aktiv Türkçe-İngilizce Anahtar Kitap engin Nur Yamaç - Isabella Akıncı 1 OTELDE AT THE HOTEL 6 otel : otelde iyi akşamlar : efendi efendim boş oda Boş odanız var mı? Kaç kişi?

Detaylı

MEHMET ALĐ BĐRAND CNN Türk

MEHMET ALĐ BĐRAND CNN Türk Đstanbul, 5 Mayıs 2005 DÜNYA DEVLERĐYLE YUVARLAK MASA KARAR VERĐCĐLER VE YÖN BELĐRLEYĐCĐLER * Oturum Başkanı MEHMET ALĐ BĐRAND CNN Türk Emre Berkin, Microsoft Ortadoğu ve Afrika Başkanı. Müsaade ederseniz

Detaylı

KPDS. 4.Modal Auxiliaries

KPDS. 4.Modal Auxiliaries STRATEGIES FOR KPDS 1.---24. Sorularda, boş bırakılan yerlere uygun düşen ifadeyi bulunuz. Genellikle bu bölümde ölçülmek istenen bilgiler şunlardır. 1. Vocabulary (verb-noun-adj-adv-phr.v.) 2. Preposition

Detaylı

STEREOTYPES. Zeki Samatyalı Ankara

STEREOTYPES. Zeki Samatyalı Ankara STEREOTYPES Stereotypes 1 Amerikalı ve Avrupalı iş adamları Ortadoğulu insanlara karşı önyargılı mıdırlar? Türk işadamları hangi bölge içinde sayılmak isterler: Avrupa yoksa Ortadoğu? Do you think North

Detaylı

The Robert College Trustees have a practice of going on

The Robert College Trustees have a practice of going on CONTENTS I Alumni Association News I Bizim Tepe Page 4 Page 6 I Faculty Former Headmaster Neil Bull talks to Ferda Tarzi ACG 71, about education and his past years at RC. Page 8 I Söyleşi Page 16 I Cover

Detaylı

İNGİLİZCE. anlatımlı soru bankası

İNGİLİZCE. anlatımlı soru bankası İNGİLİZCE anlatımlı soru bankası 1. ADJECTIVES a. Personal Qualities "Adjective" kelimesi sıfat manasına gelip "be" yardımcı fiilerinden sonra veya isimlerden önce gelir. Bu konuda sıfatların arkadaşlık

Detaylı

YAZICI dergisi Yıl:1 Sayı: 2 Aralık 2014

YAZICI dergisi Yıl:1 Sayı: 2 Aralık 2014 Yıl:1 Sayı: 2 Aralık 2014 Sayı: 2 Aralık 2014 Yerel Süreli 6 ayda bir yayınlanır. İmtiyaz Sahibi Yazıcı Dergisi Adına Murat YAZICI Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Güryay BİNGÖL Hazırlık & Baskı Uzerler Matbaacılık

Detaylı

81-PATTERNS OF OCEAN LIFE

81-PATTERNS OF OCEAN LIFE 81-PATTERNS OF OCEAN LIFE reproduce drastically otter urchins fur kelp interdependence starve predator prey A striking example of how man can (1) alter the (2) patterns of ocean life has occurred off the

Detaylı

» THE HOTTEST FOCUS » POWDER ROOM WHERE POWDER GAINS A NEW MEANING » REFRESH & MOISTURE. » General Director Olga Şerbetcioğlu

» THE HOTTEST FOCUS » POWDER ROOM WHERE POWDER GAINS A NEW MEANING » REFRESH & MOISTURE. » General Director Olga Şerbetcioğlu . N 22 AUTUMN 2014 Publisher Tu r k i s h C o s m e t i c s P r o m o t i o n G r o u p, on behalf of İKMİB (Istanbul Chemicals and Chemical Products Exporters Association) and AKMİB (Mediterranean Chemical

Detaylı

WINTER 2015 WHERE BEAUTY HAPPENS. free of charge. WHITE WHITE WHITE» p46 WINTER GARDEN» p52 PSST! YOU SMELL GOOD» p64 NATURAL DELICACIES» p66

WINTER 2015 WHERE BEAUTY HAPPENS. free of charge. WHITE WHITE WHITE» p46 WINTER GARDEN» p52 PSST! YOU SMELL GOOD» p64 NATURAL DELICACIES» p66 WHERE BEAUTY HAPPENS free of charge. N 23 WINTER 2015 THE LIQUID GOLD» p08 THE HISTORY OF A FRAGRANCE» p12 HOW TO MOISTURIZE LIKE A PRO» p16 EXPRESS YOURSELF» p22 SLOW LIFE SLOW CITIES A SLOW LIFE IS POSSIBLE»

Detaylı

Uzaklara Bakarken. presentation sunuş. Selçuk Dinçer

Uzaklara Bakarken. presentation sunuş. Selçuk Dinçer presentation sunuş Uzaklara Bakarken Selçuk Dinçer Festival Direktörü Her yıl farklı bir üslupla, çoğu zaman da alışılmışın dışında bir biçimde kaleme alınan bu köşe, festivali vareden ekibin yapmaya çalıştıklarının

Detaylı

ESK NEWS. IGCSE Two awards for outstanding ESK student. IGCSE Olağanüstü ESK öğrencisine iki ödül. Inside this issue: Feb 2014

ESK NEWS. IGCSE Two awards for outstanding ESK student. IGCSE Olağanüstü ESK öğrencisine iki ödül. Inside this issue: Feb 2014 Academic Year 2013/14 Feb 2014 Inside this issue: KEY DATES IGCSE Information Meeting 19/02 Parenting Workshop (in Tur) 20/02 Y7 & Y10 Parents Meeting 20/02 Y4 Mountain Walk 21/02 Y9 & Y12 Parents Meeting

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM 1-16062012-1-1165-1-00000000 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-5 Yabancı Dil (İngilizce) Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 120 dakikadır.

Detaylı

BAŞKAN CLINTON IN KONUŞMASI 2 EKİM 2010 PRESIDENT CLINTON S SPEECH 2 OCTOBER 2010

BAŞKAN CLINTON IN KONUŞMASI 2 EKİM 2010 PRESIDENT CLINTON S SPEECH 2 OCTOBER 2010 BAŞKAN CLINTON IN KONUŞMASI 2 EKİM 2010 444 0 428 info@bilgi.edu.tr www.bilgi.edu.tr Eski Silahtarağa Elektrik Santralı Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 34060 Eyüp İstanbul PRESIDENT CLINTON S SPEECH 2 OCTOBER

Detaylı

PROFESSIONAL ACTIVITIES

PROFESSIONAL ACTIVITIES PROFESSIONAL ACTIVITIES Professional 1 Bazı ülkelerde bir işadamının ofisinin büyüklüğü ve bulunduğu yer o kişinin önemi ve makamı hakkında bir çok fikir vermektedir. Sizin ülkenizde bu nasıl karşılanıyor

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DOKTORA PROGRAMLARI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DOKTORA PROGRAMLARI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI * BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (TEZLİ) * BİLİŞİM (TEZSİZ) * BİLİŞİM DESTEKLİ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ (TEZSİZ) * ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (TEZLİ) * GIDA

Detaylı