26 EYLÜL 2013 / 26 SEPTEMBER Kayıt Kabul / Registration and Admission

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "26 EYLÜL 2013 / 26 SEPTEMBER 2013. 09.00 Kayıt Kabul / Registration and Admission"

Transkript

1 MUDANYA MÜTAREKESİ NDEN GÜNÜMÜZE BURSA ULUSLARARASI SEMPOZYUMU / INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF BURSA FROM THE ARMISTICE OF MUDANYA TO THE PRESENT () PROF. DR. METE CENGİZ KÜLTÜR MERKEZİ (Uludağ Görükle Kampüsü / Uludag University Görükle Campus) Kayıt Kabul / Registration and Admission Açılış / Opening Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı / Moment of Silence and the National Anthem of Turkey Açılış Konuşmaları / Opening Speehces Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN / Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı / President of Ataturk Research Center Prof. Dr. Kamil DĠLEK / Uludağ Rektörü / Rector of Uludağ University Prof. Dr. Derya ÖRS / Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı / President of Higher Institution of Ataturk Culture, Language and History Münir KARALOĞLU / Valisi / Governor of Bülent ARINÇ / Başbakan Yardımcısı / Deputy Prime Minister

2 MUDANYA MÜTAREKESİ NDEN GÜNÜMÜZE BURSA ULUSLARARASI SEMPOZYUMU / INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF BURSA FROM THE ARMISTICE OF MUDANYA TO THE PRESENT I.OTURUM / SESSION I Chairperson / Oturum Başkanı : Mehmet Ali BEYHAN, Prof. Dr Mehmet OKUR, Prof. Dr., Karadeniz Teknik Zeynep KALYONCUOĞLU, Ph. Dr., Türkiye Bilimler Akademisi Hüsnü ÖZLÜ, Dr., Genelkurmay ATASE D. Başkanlığı, Tartışma / Discussion nın İşgali Üzerine TBMM de Yapılan Tartışmalar / Discussions Held in the Grand National Assembly of Turkey after the Invasion of da Kuva-yı Milliye nin Oluşumu / The Formation of National Forces in Harp Raporları Işığında İstiklâl Harbi nde Türk Ordusunun Bölgesi (56 ncı Tümen) Harekat Planları / Turkish Military Operation Plans in (56th Division) during the War of Independence In the Light of War Reports I.OTURUM / SESSION I Chairperson / Oturum Başkanı : Muammer DEMİREL, Prof.Dr Yüksel ÖZGEN, Yrd. Doç. Dr.,/ Asst.Prof. Dr. Çankırı Karatekin Yıldız DEVECİ BOZKUŞ, Yrd.Doç.Dr., / Asst.Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt Cafer SARIKAYA, Dok. Öğr. / PhD. Student 1917 Yılında da Yer ve Yerleşim İsimlerinin Değiştirilmesi Çalışmaları / Endeavors to Change the Names of Places and Settlements in in!917 Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Ermenilerinin Sosyo- Ekonomik Durumu / The Socioeconomic Status of Armenians in during the Ottoman Empire 1909 Sergisi / Exhibition in Tartışma / Discussion : Öğle Yemeği / Lunch

3 MUDANYA MÜTAREKESİ NDEN GÜNÜMÜZE BURSA ULUSLARARASI SEMPOZYUMU / II. OTURUM / SESSION II Chairperson / Oturum Başkanı : Mustafa YILMAZ, Prof. Dr Halit EKEN, Dr., Uludağ Cihat YILDIRIM, Yrd.Doç.Dr, / Asst.Prof. Dr. Aksaray Gürhan KORKMAZ, Okt. / Instructor, Uludağ Tartışma / Discussion Mürettep Süvari Fırkası Kumandanı Miralay Hacı Mehmed Arif Bey in Notlarında nın Kurtuluş Günlüğü (26 Ağustos-18 Eylül 1922) / s Liberation Dairy in the Memories of Cavalry Division Commander Colonel Hacı Mehmed Arif Bey (26 August 18 September 1922) Milli Mücadele Döneminde Cephesi İle İlgili Yeni Adana Gazetesinde Çıkan Haberler Üzerine Bir Değerlendirme / An Evaluation on the News Published in Yeni Adana about Front Line in the National Movement Period The New York Times e Göre Amerikan Kamuoyunda nın İşgal ve Kurtuluş Süreci ( ) / The Occupation and Liberation Process of in American Public Opinion According to the New York Times ( ) II. OTURUM / SESSION II Chairperson / Oturum Başkanı : Seyfi YILDIRIM, Doç.Dr. / Assoc.Dr Arzu MAMMADOVA, Yrd. Doç. Dr. / Asst.Prof. Dr. Bakü Devlet Efdal AS, Dr., Kara Harp Okulu / Military Academy Nursal KUMAŞ, Dr.,Uludağ Şeki- İlişkileri Tarihinden / From the History of Shaki Relations Mudanya- Demiryolu (Yapımı-Satın Alınışı- Sökülüşü) / Mudanya Railroad (Construction Purchase Removal) Osmanlı Döneminde da Ulaşım Alanında Yaşanılan Gelişmeler / Developments in the Field of Transportation in during the Ottoman Empire Period Tartışma / Discussion : Çay-Kahve Arası / Tea - Coffee Break

4 MUDANYA MÜTAREKESİ NDEN GÜNÜMÜZE BURSA ULUSLARARASI SEMPOZYUMU/ III. OTURUM / SESSION III Chairperson / Oturum Başkanı : Mehmet OKUR, Prof. Dr Behçet Kemal YEŞİLBURSA, Prof. Dr., Abant İzzet Baysal Rahmi ÇİÇEK, Doç., Dr.,/Assoc. Prof. Dr. Karadeniz Teknik Barış ÖZDAL/Uğur ERMİŞ, Doç. Dr./ Assoc. Prof. Dr. /Arş. Gör./ Research Asst. Uludağ Tartışma / Discussion İngiliz Belgelerine Göre Mudanya Mütarekesi / The Armistice of Mudanya According to British Documents Trabzon Basınında ve Mudanya ( ) / and Mudanya in the Press of Trabzon ( ) The Times ve Manchester Guardian Gazetelerinde Mudanya Mütarekesi / The Armistice of Mudanya in the Times and the Manchester Guardian III. OTURUM / SESSION III Chairperson / Oturum Başkanı : Cafer ÇİFTÇİ, Prof. Dr Murat AZİZ, Doç.Dr., / Assoc. Prof. Dr. Nanjing Tarım / Nanjing Agricultural University Sezai SEVİM, Yrd.Doç.Dr., / Asst. Prof. Dr. Uludağ Doğan Yavaş, Yrd. Doç. Dr. / Asst. Prof. Dr. Uludağ Necmi ODABAŞI, Dok.Öğr. / PhD. Student Uludağ Tartışma / Discussion Kültür Rotaları Perspektifindeki İnci / the Pearl in the Perspective of Cultural Routes Medeniyet Değerleri Açısından Bazı Örnekleriyle Şehri / The City of with Some Examples in Terms of the Values of Civilization da Cumhuriyet Dönemi Ulusal Mimari Örnekleri / Samples of National Architecture in during the Republican Era Osmanlı dan Cumhuriyet e Karacabey Harası / Karacabey Stud Farm from the Ottoman Empire to the Republic Mudanya Gezisi / Mudanya Tour 19.00: Akşam Yemeği / Dinner

5 MUDANYA MÜTAREKESİ NDEN GÜNÜMÜZE BURSA ULUSLARARASI SEMPOZYUMU / IV. OTURUM / SESSION IV Chairperson / Oturum Başkanı :Kenan OLGUN, Doç.Dr. / Assoc. Prof. Dr Cengiz DÖNMEZ, Doç.Dr, / Assoc. Prof. Dr. Gazi Dönemin Basınında Mudanya Mütarekesi / The Armistice of Mudanya in the Press of the Period Fedai HARİD, Dr., Doğu Akdeniz Ersoy SOYDAN, Yrd.Doç.Dr. / Asst. Prof. Dr. Kastamonu Tartışma / Discussion Mehmet Akif ERSOY ve Ak Gündüz den Kurtuluş Savaşı İzlenimleri / Impressions of the War of Independence from Mehmet Akif ERSOY and Ak Gündüz Milli Mücadele Döneminde Basını / The Press of in the National Movement Period IV. OTURUM / SESSION IV Chairperson / Oturum Başkanı :Selma YEL, Prof. Dr Muammer DEMİREL, Prof. Dr. Uludağ da Öğretmen Eğitimi / Teacher Training in Muhittin ELİAÇIK, Prof.Dr. Kırıkkale lı Mehmed Emin İffet Efendi Divanı Üzerinde İncelemeler / Studies on Mehmed Emin İffet Efendi Divanı from Bahattin DEMİRTAŞ, Dr., Gazi Maarif Salnamelerine Göre 20.yy Başlarında Vilayetinde Eğitim / Education in the Province of at the Beginning of the 20th Century According to the Education Yearbooks Tartışma / Discussion : Çay-Kahve Arası / Tea-Coffee Break

6 MUDANYA MÜTAREKESİ NDEN GÜNÜMÜZE BURSA ULUSLARARASI SEMPOZYUMU/ V.OTURUM / SESSION V Chairperson / Oturum Başkanı :Halil BAL, Prof. Dr Fahriye EMGİLİ, Dr., Mersin İlknur YÜKSEL, Yrd. Doç. Dr., / Asst. Prof. Dr. İstanbul Sabahattin Zaim da Yugoslavya-Makedonya Göçmenleri / Immigrants from Yugoslavia and Macedonia in Ekonomiler Paralelinde Göç ve / Migration and in Parallel to Economy Saliha KO/Gökhan BAKİ, Prof. Dr./ Arş. Gör., / Research Asst. Atatürk Tartışma / Discussion Gemlik İlçesinin Nüfus Özellikleri / Demographic Characteristics of the County of Gemlik V.OTURUM / SECTION V Chairperson / Oturum Başkanı :Kemal ÇELİK, Doç. Dr./ Assoc. Prof. Dr Hüseyin MEVSİM, Doç.Dr., / Assoc. Prof. Dr. Ankara Ayşe DUVARCI, Yrd.Doç.Dr. / Asst. Prof. Dr. Başkent Zübeyir BÜTÜNER, Yrd.Doç.Dr., / Asst. Prof. Dr. Yozgat Bozok Tartışma / Discussion Nobel Ödüllü Yazar İvo Andrriç in Ziyareti (1953)/ The Visit of Nobel-winning Author Ivo Andrriç to (1953) Tarihinden Bir Kesit, Julia Pardoe Seyehatnamesindeki Kültürü / A Sequence from the Hıstory of, Culture in the Travel Book of Julia Pardoe Alman Seyyah Andreas David Mordtmann ve / German Traveler Andreas David Mordtmann and : Öğle Yemeği / Lunch

7 MUDANYA MÜTAREKESİ NDEN GÜNÜMÜZE BURSA ULUSLARARASI SEMPOZYUMU/ VI. OTURUM / SESSION VI Chairperson / Oturum Başkanı : Selami KILÇ, Prof. Dr Mehmet KAYA, Yrd. Doç. Dr., / Asst. Prof. Dr. Niğde Cafer ÇİFTÇİ, Prof. Dr., Uludağ Osmanlı dan Cumhuriyet e da Kurulan Bazı Şirketler ( ) / Some Companies Established in from the Ottoman Empire to the Republic ( ) 1927 Sâlnamesine Göre ya Dair Ekonomik Veriler / Economic Data about According to 1927 Yearbook Cem Okan TUNCEL/Halime ALKAN, Yrd. Doç. Dr./ Asst. Prof. Dr. / Arş. Gör. / Research Asst.Uludağ Tartışma / Discussion Türkiye Sanayi Coğrafyasında İmalat Sanayinin Konumu / The Position of Manufacturing Industry in the Turkish Industrial Geography SALON B / HALL B VI. OTURUM / SESSION VI Chairperson / Oturum Başkanı : Hamit PEHLİVANLI, Doç.Dr. Assoc. Prof. Dr Şaban ORTAK, Doç.Dr. / Assoc. Prof. Dr. Afyon Kocatepe Mehmet PINAR, Yrd.Doç.Dr. / Asst. Prof. Dr. Yüzüncü Yıl Tuncay AÇIK, Dok. Öğr. / PhD. Student Uludağ Tartışma / Discussion Hristiyanlaştırma Olayı ve Amerikan Kız Koleji nin Kapatılması / Christianization Incident and Closing of the American College for Girls da Serbest Cumhuriyet Fırkası Teşkilatı ve İktidar ile Çekişmesi / The Organization of Serbest Cumhuriyet Fırkası ( Free Rebuplican Party) in and Its Contention with the Ruling Party Halkevi Dil-Edebiyat ve Tarih Şubesinin Faaliyetleri ve Türk Kültürüne Katkıları / The Activities of People s House Language- Literature and History Branch and Its Contributions to Turkish Culture : Çay-Kahve Arası / Tea-Coffee Break

8 MUDANYA MÜTAREKESİ NDEN GÜNÜMÜZE BURSA ULUSLARARASI SEMPOZYUMU INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF BURSA FROM THE ARMISTICE OF MUDANYA TO THE PRESENT Saat: / 3:40-4:40 pm Kapanış ve Değerlendirme Oturumu / Closing Remarks and Evaluation Session Prof. Dr. Derya ÖRS Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Prof. Dr. Muammer DEMĠREL Prof. Dr. Selma YEL Prof. Dr. NeĢe ÖZDEN Prof. Dr. Mehmet OKUR Prof. Dr. Behçet Kemal YEġĠLBURSA Prof. Dr. Necati Fahri TAġ : Şehir Turu / Sightseeing Tour 19.00: Akşam Yemeği / 7pm: Dinner 28 EYLÜL 2013 / 28 SEPTEMBER : Gezi Programı / Travel Program (İznik Gezisi / Iznik Tour)

100. YILI MÜNASEBETİYLE I. DÜNYA SAVAŞI NDA KAFKAS (DOĞU) CEPHESİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

100. YILI MÜNASEBETİYLE I. DÜNYA SAVAŞI NDA KAFKAS (DOĞU) CEPHESİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU ERZURUM VALİLİĞİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 100. YILI MÜNASEBETİYLE I. DÜNYA SAVAŞI NDA KAFKAS (DOĞU) CEPHESİ

Detaylı

Açılış / Opening 23 Ekim 2013 / 23 October 2013 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kongre Merkezi I Numaralı Salon

Açılış / Opening 23 Ekim 2013 / 23 October 2013 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kongre Merkezi I Numaralı Salon PROGRAM KURULUŞUNDAN 90. YILINA TÜRKİYE CUMHURİYETİ FROM THE ESTABLISHMENT TO THE 90th ANNIVERSARY-THE REPUBLIC OF TURKEY INTERNATIONAL SYMPOSIUM 23-25 Ekim 2013 / 23-25 October 2013 ESKİŞEHİR / TÜRKİYE

Detaylı

100. YILINDA I. DÜNYA SAVAŞI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE WORLD WAR I ON ITS CENTENARY

100. YILINDA I. DÜNYA SAVAŞI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE WORLD WAR I ON ITS CENTENARY T.C. Başbakanlık Hacettepe Üniversitesi Karoli Gaspar Üniversitesi Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Araştırma Merkezi 100. YILINDA I. DÜNYA

Detaylı

26 EYLÜL 2013 / 26 SEPTEMBER 2013

26 EYLÜL 2013 / 26 SEPTEMBER 2013 INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF PİRİ REİS AND TURKISH MARITIME HISTORY 1.GÜN / PRESENT DAY 26-29 SEPTEMBER 2013 / İSTANBUL/TURKEY --- 26 EYLÜL 2013 / 26 SEPTEMBER 2013 BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVLERİ KONGRE SALONU

Detaylı

TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI

TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI ULUSLARARASI PİRİ REİS VE TÜRK DENİZCİLİK TARİHİ SEMPOZYUMU INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF PİRİ REİS AND TURKISH MARITIME

Detaylı

SULTAN ABDÜLAZİZ VE DÖNEMİ SEMPOZYUMU

SULTAN ABDÜLAZİZ VE DÖNEMİ SEMPOZYUMU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU SULTAN ABDÜLAZİZ VE DÖNEMİ SEMPOZYUMU Yer: TÜRK TARİH KURUMU KONFERANS SALONLARI/ANKARA www.sempozyum.ttk.gov.tr 12-13 ARALIK

Detaylı

SULTAN ABDÜLAZİZ VE DÖNEMİ SEMPOZYUMU SULTAN ABDÜLAZİZ AND HIS ERA SYMPOSIUM

SULTAN ABDÜLAZİZ VE DÖNEMİ SEMPOZYUMU SULTAN ABDÜLAZİZ AND HIS ERA SYMPOSIUM T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU SULTAN ABDÜLAZİZ VE DÖNEMİ SEMPOZYUMU SEMPOZYUM PROGRAMI SYMPOSIUM PROGRAMME 12-13 ARALIK/ DECEMBER 2013 2 GÜN PARALEL OTURUMLAR

Detaylı

ULUSLARARASI OSMANLI DEVLETİ NDE NEHİRLER VE GÖLLER SEMPOZYUMU

ULUSLARARASI OSMANLI DEVLETİ NDE NEHİRLER VE GÖLLER SEMPOZYUMU ULUSLARARASI OSMANLI DEVLETİ NDE NEHİRLER VE GÖLLER SEMPOZYUMU INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON RIVERS AND LAKES IN THE OTTOMAN EMPIRE 02-03 MAYIS/ MAY 2013 KAYSERİ PROGRAM KİTAPÇIĞI PROGRAM 02 Mayıs 2013, Perşembe

Detaylı

22-26 Aprilie 2015, Bucureşti, România. Balcanic. Rolul Limbii Turce

22-26 Aprilie 2015, Bucureşti, România. Balcanic. Rolul Limbii Turce SIMPOZIONUL III. SIMPOZIONUL INTERNATIONAL INTERNATIONAL DE STUDII BALCANI DE Culturale, Lingvistice STUDII şi Politice BALCANICE în Spatiul Balcanic. Rolul Li Interferente 22-26 Aprilie Culturale, 2015,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003 Adı ve Soyadı Doğum Yeri Doğum Tarihi 11.09.1962 Unvanı Prof. Dr. Adres Behçet Kemal YEŞİLBURSA Bursa ÖZGEÇMİŞ Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Görükle Yerleşkesi, 16059 Nilüfer-BURSA.

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TOKAT TARİHİ VE KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU (25-26 EYLÜL 2014) SEMPOZYUM PROGRAMI

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TOKAT TARİHİ VE KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU (25-26 EYLÜL 2014) SEMPOZYUM PROGRAMI GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TOKAT TARİHİ VE KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU (25-26 EYLÜL 2014) SEMPOZYUM PROGRAMI TOKAT-2014 1 ONUR KURULU Cevdet CAN (Vali) Av. Eyüp EROĞLU (Belediye Başkanı) Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN

Detaylı

15-17 EYLÜL 2014 ANKARA TİCARET ODASI CONGRESIUM PROGRAM

15-17 EYLÜL 2014 ANKARA TİCARET ODASI CONGRESIUM PROGRAM 15-17 EYLÜL 2014 ANKARA TİCARET ODASI CONGRESIUM PROGRAM ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU XVII. TÜRK TARİH KONGRESİ 15-17 EYLÜL 2014 Ankara GENEL PROGRAM ANKARA, 2014 ATATÜRK

Detaylı

1.ULUSLARARASI TÜRK TIP TARİHİ KONGRESİ 10.ULUSAL TÜRK TIP TARİHİ KONGRESİ. 20 24 Mayıs 2008 / 20 24 May, 2008 KONYA TÜRKİYE (TURKEY)

1.ULUSLARARASI TÜRK TIP TARİHİ KONGRESİ 10.ULUSAL TÜRK TIP TARİHİ KONGRESİ. 20 24 Mayıs 2008 / 20 24 May, 2008 KONYA TÜRKİYE (TURKEY) 1.ULUSLARARASI TÜRK TIP TARİHİ KONGRESİ 10.ULUSAL TÜRK TIP TARİHİ KONGRESİ 1 st INTERNATIONAL CONGRESS ON THE TURKISH HISTORY OF MEDICINE 10 th NATIONAL CONGRESS ON THE TURKISH HISTORY OF MEDICINE 20 24

Detaylı

PROGRAM. Dünden Bugüne Türkİye de Becerİ, AhlAk ve Değerler Eğİtİmİ Uluslararası Sempozyumu. 16-18 Nisan 2015 / BARTIN. Bartın Üniversitesi

PROGRAM. Dünden Bugüne Türkİye de Becerİ, AhlAk ve Değerler Eğİtİmİ Uluslararası Sempozyumu. 16-18 Nisan 2015 / BARTIN. Bartın Üniversitesi T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Bartın Üniversitesi Dünden Bugüne Türkİye de Becerİ, AhlAk ve Değerler Eğİtİmİ Uluslararası Sempozyumu 16-18 Nisan

Detaylı

2. Turgut Reis ve. 2nd International Symposium of. Türk Denizcilik Tarihi Uluslararası Sempozyumu PROGRAM. Turgut Reis and Turkish Maritime History

2. Turgut Reis ve. 2nd International Symposium of. Türk Denizcilik Tarihi Uluslararası Sempozyumu PROGRAM. Turgut Reis and Turkish Maritime History Ana Sponsor Main Sponsor Destekleyenler / Sponsors 2. Turgut Reis ve Türk Denizcilik Tarihi Uluslararası Sempozyumu 2nd International Symposium of Turgut Reis and Turkish Maritime History 1-4 Kasım 2013

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Güvenevler Mah. Cinnah Cad. No: 16, 06690 Çankaya/Ankara

ÖZGEÇMİŞ. Güvenevler Mah. Cinnah Cad. No: 16, 06690 Çankaya/Ankara ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı (Unvanı) Kenan OLGUN ( Doç. Dr) Doktora: İstanbul Üniversitesi E-posta: (kurum/özel) kolgun@ybu.edu.tr, kolgun61@gmail.com Web sayfası Santral No: 0312-324 15 55 Dahili No: Fax: 0312-324

Detaylı

2. ULUSLARARASI TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU KONGRESİ TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU AÇISINDAN 21. YÜZYIL BAŞINDA YAŞAMA DESTEK TEDAVİLERİ

2. ULUSLARARASI TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU KONGRESİ TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU AÇISINDAN 21. YÜZYIL BAŞINDA YAŞAMA DESTEK TEDAVİLERİ 2. ULUSLARARASI TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU KONGRESİ TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU AÇISINDAN 21. YÜZYIL BAŞINDA YAŞAMA DESTEK TEDAVİLERİ 2. INTERNATIONAL CONGRESS ON MEDICAL ETHICS AND LAW LIFE MAINTENANCE TREATMENTS

Detaylı

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL EĞİTİM BİLİMLERİ SAYISI

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL EĞİTİM BİLİMLERİ SAYISI International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL EĞİTİM BİLİMLERİ SAYISI Dergisi, üç ayda bir yayınlananuluslararasıhakemli bir dergidir. Dergisi

Detaylı

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL PROF. DR. MEHMET AYDIN ARMAĞANI Dergisi, üç ayda bir yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

Detaylı

II. ULUSLARARASI TARİHİ VE KÜLTÜREL YÖNLERİYLE TÜRK-ALMAN İLİŞKİLERİ SEMPOZYUMU PROGRAM AKIŞI

II. ULUSLARARASI TARİHİ VE KÜLTÜREL YÖNLERİYLE TÜRK-ALMAN İLİŞKİLERİ SEMPOZYUMU PROGRAM AKIŞI II. ULUSLARARASI TARİHİ VE KÜLTÜREL YÖNLERİYLE TÜRK-ALMAN İLİŞKİLERİ SEMPOZYUMU PROGRAM AKIŞI (THE CHAPTER OF PROGRAM) 1 / 8 15 Kasım / November 2013 Açılış Programı / Opening Ceremony Würzburg Maximilians

Detaylı

Düz Dokumaları Sempozyumu nu. Uluslararası Türk Halı ve. onurlandırmanızı dilerler. Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE Akdeniz Üniversitesi Rektörü

Düz Dokumaları Sempozyumu nu. Uluslararası Türk Halı ve. onurlandırmanızı dilerler. Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman HORATA Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Hulusi DOĞAN Alanya Kaymakamı Hasan SİPAHİOĞLU Alanya Belediye Başkanı Kerim AYDOĞAN Alanya

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Telefon : 386 280 4571 : yozucetin@ahievran.edu.tr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Telefon : 386 280 4571 : yozucetin@ahievran.edu.tr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Yaşar ÖZÜÇETİN İletişim Bilgileri Adres : Telefon : 386 280 4571 Mail : yozucetin@ahievran.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite

Detaylı

ULUSLARARASI. sempozyumu. 29-31 Mayıs 2015. AÇILIŞ: 29 MAYIS 2015 Cuma. Yenikapı Mevlevîhânesi 14:00 OTURUMLAR: 30-31 MAYIS 2015

ULUSLARARASI. sempozyumu. 29-31 Mayıs 2015. AÇILIŞ: 29 MAYIS 2015 Cuma. Yenikapı Mevlevîhânesi 14:00 OTURUMLAR: 30-31 MAYIS 2015 RAHMETKAPISI DOOROFMERCY ULUSLARARASI sempozyumu 29-31 Mayıs 2015 AÇILIŞ: 29 MAYIS 2015 Cuma Yenikapı Mevlevîhânesi 14:00 OTURUMLAR: 30-31 MAYIS 2015 Cemal Reşit Rey Konser Salonu 9:00-18:00 Halka açık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (Eser içerikleri için) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Halil ERDEMİR Doğum Tarihi ve yeri : 1970 ANTALYA Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doçent Siyasi Tarih Üniversitelerarası

Detaylı

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL TARİH SAYISI

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL TARİH SAYISI International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL TARİH SAYISI Dergisi, üç ayda bir yayınlananuluslararasıhakemli bir dergidir. Dergisi nde yayınlanan

Detaylı

OSMANLI DAN GÜNÜMÜZE KADIN BELLEĞİNİ OLUŞTURMADA KAYNAK SORUNU

OSMANLI DAN GÜNÜMÜZE KADIN BELLEĞİNİ OLUŞTURMADA KAYNAK SORUNU OSMANLI DAN GÜNÜMÜZE KADIN BELLEĞİNİ OLUŞTURMADA KAYNAK SORUNU Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı 20. Kuruluş Yıldönümü Sempozyumu WOMEN S MEMORY : THE PROBLEM OF SOURCES FROM THE OTTOMAN

Detaylı

19 Ekim 2012 09.00 10.00 Açılış Saygı duruşu İstiklal marşı Protokol konuşmaları OTURUMLAR 1. OTURUM - 10.15 11.30 Yer: Necip Fazıl Kısakürek

19 Ekim 2012 09.00 10.00 Açılış Saygı duruşu İstiklal marşı Protokol konuşmaları OTURUMLAR 1. OTURUM - 10.15 11.30 Yer: Necip Fazıl Kısakürek 19 Ekim 2012 09.00 10.00 Açılış Saygı duruşu İstiklal marşı Protokol konuşmaları OTURUMLAR 1. OTURUM - 10.15 11.30 Yer: Necip Fazıl Kısakürek Konferans Salonu Oturum Baskanı : Prof. Dr. Mehmet Ali ÜNAL

Detaylı

Ömer ÇAKIR Dr. Didem DEMİRALP Şebnem ERCEBECİ Yasemin ÖZÇUBUKÇU Yerke ÖZER Deniz SABAN. İmran Baba. Nuray ERYURT Cemile ÖZDEMİR

Ömer ÇAKIR Dr. Didem DEMİRALP Şebnem ERCEBECİ Yasemin ÖZÇUBUKÇU Yerke ÖZER Deniz SABAN. İmran Baba. Nuray ERYURT Cemile ÖZDEMİR 7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi: Türk ve Dünya Kültüründe İstanbul T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah GÜL ün yüksek himayelerinde Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenmiştir. 7 th

Detaylı

1933 den Günümüze Türk Yükseköğretiminde Niceliksel Gelişmeler

1933 den Günümüze Türk Yükseköğretiminde Niceliksel Gelişmeler DOI: 10.5961/jhes.2011.001 Yükseköğretim ve Bilim Dergisi / Journal of Higher Education and Science 1933 den Günümüze Türk Yükseköğretiminde Niceliksel Gelişmeler Quantitative Developments in Turkish Higher

Detaylı

Mehmet MERCAN. M. A. Thesis: Harb Ceridesi (1-İtalya ve Osmanlı Muharebesi, 1328 ; 2-Balkan Harbi, 1328), Prof. Dr. Özcan MERT

Mehmet MERCAN. M. A. Thesis: Harb Ceridesi (1-İtalya ve Osmanlı Muharebesi, 1328 ; 2-Balkan Harbi, 1328), Prof. Dr. Özcan MERT Mehmet MERCAN Education: Degree Department University Year B. A. Tarih Atatürk University 1987 M. A. Yakınçağ Tarihi Marmara University 1994 PH. D. Yakınçağ Tarihi Marmara University 1998 M. A. Thesis:

Detaylı