Yazılım Geliştirme Genel Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yazılım Geliştirme Genel Tanımlar"

Transkript

1 Yazılım Geliştirme Genel Tanımlar

2 Yazılım Projesi Genel Tanımlar: Yazılım: Bilgisayar programları ve gereksinimler, tasarım hedefleri, kullanıcı kılavuzları gibi tüm dokümanlar. Yazılım ürünleri başlıca iki sınıfa ayrılabilir: -Genel (Generic): Çok sayıda ve farklı müşteriye satılması için geliştirilen yazılımlar. Ör: Excel veya Word gibi PC yazılımları, çizim paketleri -Özelleştirilmiş (Customized): Bir müşterinin belirlediği spesifikasyonlara göre geliştirilmiş, müşteriye özel yazılım. Ör: Hava trafik kontrol sistemi yazılımı, hastane randevu sistemi yazılımı Gitgide daha fazla yazılım şirketi genel bir sistemle başlayıp, müşterinin gereksinimlerine göre ürünü uyarlama yoluna gitmektedir. Ör: SAP 2

3 İyi bir yazılımın özellikleri Bakım Kolaylığı (Maintainability): Yazılım, müşterilerin değişen gereksinimlerine uyarlanacak şekilde yazılmalıdır. Güvenilirlik (Dependability):Yazılım güvenilir olmalıdır (reliable, secure and safe). Etkinlik (Efficiency): Yazılım, bellek veya işlemci gibi sistem kaynaklarını boşu boşuna kullanmamalıdır. Kullanılabilirlik (Usability): Müşteri yazılımı rahat kullanabilmelidir. Gerekli dokümantasyon ve kullanıcı arayüzleri düzgün olmalıdır. 3

4 Yazılım Süreci (Software Process) Yazılım süreci: Bir yazılımı geliştirmek için kullanılan aktivite kümesi. Yazılım süreçleri: -Yazılım gereksinimlerinin/isterlerinin belirlenmesi (Software specification): Müşteriler ve yazılımcıların kısıtları ve gereksinimleri belirlediği adım. -Yazılımı geliştirme (Software development): Yazılımın tasarlanıp, programlandığı adım. -Yazılımı doğrulama (Software validation): Yazılımın müşterinin isteklerini yerine getirip getirmediğinin kontrol edildiği adım. -Yazılımın devamı/bakımı (Software evolution): Yazılımın değişen müşteri ve pazar gereksinimlerine göre uyarlandığı adım. 4

5 Yazılım Lisans Türleri - Tescilli yazılım (Proprietary Software/Closed Source Software) - Açık kaynak kodlu yazılım (Open Source Software/OSS) - GPL (General Public Licence) - BSD (Berkeley Software Distribution) 5

6 Yazılım Lisans Türleri: GPL - GPL (General Public License) = GNU GPL - GNU Projesi: 1983, Richard Stallman, free software, mass collaboration - Free(dom) Software - Copyleft lisansı: Bir programı veya başka bir çalışmayı, tüm değiştirilmiş ve genişletilmiş sürümleri ile birlikte özgür yapmak. Bu kavram GNU tarafından Genel Kamu Lisansı (General Public License-GPL) ile garanti altına alınmaktadır. - PERL: 1989 da GPL altında piyasaya çıktı. - GPL yazılımları ücretsiz olmak zorunda değildir. (Çok büyük bir kısmı ücretsiz.) - Genel yaklaşım: Yazılımdan değil, kullanıcıya sunulan kurulum, eğitim, yönetim ve ek modüller yazma süreçlerinden para kazanılması. - Ör: Linux,Apache HTTP Web Server 6

7 Yazılım Lisans Türleri: BSD - BSD (Berkeley Software Distribution) - İzin veren özgür yazılım lisansları sınıfında yer alır. - Yazılımın dağıtımı ile ilgili, copyleft lisansında olmayan ufak kısıtlamalar getirir. - Orijinal BSD, Unix benzeri bir işletim sistemi olan Berkeley Software Distribution için kullanılmıştır. - Orijinal BSD lisansı zaman içinde revize edilmiştir. - Özgür Yazılım Vakfı tarafından, GPL e uyumlu bir lisans olarak benimsenmiştir. 7

8 Yazılım Geliştirme Süreci

9 Yazılım Geliştirme Süreci Modelleri (Software Development Process Models) Kullanıcının ihtiyaçlarını anlamak (requirement analysis), çözümleri tasarlamak (design), yazılım dilleri ile ifade etmek (implementation) ve yazılımın bakımı gibi birbirleriyle ilişkili birçok adım... Birçok yazılım geliştirme modeli olsa da, başlıca dört model sayılır: Çağlayan/şelale modeli (Waterfall model): Süreci başlıca dört bölüme ayırır: İhtiyaç analizi, yazılım tasarımı, uygulama ve bakım. Evrimsel geliştirme (Evolutionary development): Yazılımın ihtiyaç analizi, tasarımı ve uygulaması içiçe geçmiştir. Müşteriden gelen ilk taleplerle, hızlıca bir sistem geliştirilip, müşteri talepleriyle şekillendirilir. Bileşen esaslı geliştirme (Component-based software engineering): Daha önceden geliştirilmiş çok miktarda bileşen bir araya getirilerek yeni yazılım oluşturulur. Yazılım geliştirme süreci, daha ziyade bileşenleri bir araya getirme üzerine yoğunlaşır. Kitle kaynak (Crowdsourcing): Gereksinimlerin ilan edilip, bir kurum veya kişinin önereceği çözümü beklemek. 9

10 0. Adım: Planlama Adımı Planlama adımı, ihtiyaç analizi ile iç içe geçmiş bir adımdır. Mutlaka kullanıcıyla beraber yapılmalı ve her isteğin bir maliyeti olduğu kullanıcıya anlatılmalıdır. Şirketin nasıl bir yazılım projesine ne zamana kadar ihtiyacı olduğu sorusuna genel bir cevap aranır. Projenin hangi kaynaklarla gerçekleştirileceği belirlenir. Projenin hedef kitlesi olan kullanıcı ve türleri belirlenir. Projede nelerin yapılıp, nelerin yapılmayacağı belirlenip, sınırlar çizilir. Yapılacak işlerin sırası ve işlerin süreleri belirlenir. Proje insan kaynakları planlanır. Kimler hangi görevleri yapacak, ayrıntılarıyla belirlenir. Proje maliyet planı yapılır. Yapılan her işlemin yaklaşık maliyet ve faydası proje başlangıcında belirlenir. Yazılacak projenin var olan projelerle birlikte çalışma şeklinin planlanması gerekir. Proje teknik ayrıntıları planlanır. Projede özellikle riskli ve değişebilecek kısımlar belirlenir ve bu değişikliklerin maliyet hesabı yapılır. 10

11 1. Adım: İhtiyaç/İster/Gereksinim Analizi (Requirement Analysis) - 1 Müşteri ihtiyaçlarının ve sistemden beklentilerinin ayrıntılı şekilde tanımlanmasıdır. Bir ihtiyaç aşağıdaki özellikleri taşımalıdır: Gerçekleştirilebilirlik (Feasibility) Doğrulanabilirlik: Objektif veya ölçülebilir kriterlerle doğrulanabilir (valid) olmalıdır. Tam anlaşılabilir: Belirsiz, birden fazla manaya gelecek ifadelerden kaçınılmalıdır. Çözümleri değil, istekleri ifade etmeli Tutarlılık (Consistency): Diğer ihtiyaçlarla tezat oluşturmamalıdır. Sistem hiyerarşisinde doğru yerde tanımlanmalıdır. Sistemin genel özellikleri analiz edilirken tek bir özellik için çok fazla ayrıntının araştırılması bütünlüğü bozar ve gereksiz zaman kaybına yol açabilir. 11

12 1. Adım: İhtiyaç/İster/Gereksinim Analizi(Requirement Analysis) - 2 İhtiyaç analizi için gerekli bilgiyi nasıl toplayabilirim? Kullanıcılarla görüşmek: Yazılım talep eden kişiler, yöneticiler, son kullanıcılar ile. Toplantı veya tek tek görüşme.toplantıda en fazla 5-6 kişi. Kullanıcının her sözü önemlidir. Bazen tek bir cümle, hatta kelime, hatta noktalama işareti, proje analizinde geniş çaplı değişikliklere sebep olabilir. Bir yazılım projesi, kullanıcıyı yazılım geliştirme ekibinin bir parçası haline getirdiği ölçüde başarılı olacaktır. Benzer uygulamalardan ve İnternet ten yararlanmak Müşterinin halihazırda kullandığı yazılımı inceleyip, eksik/sorunlu noktaları idrak etmek Müşterinin halihazırda kullandığı raporları, belgeleri, yönetmelikleri incelemek Analiz yaparken şekiller (diyagramlar) kullanmak 12

13 2. Adım: Sistem Tasarımı (System Design) Yapılan analizin, yazılım geliştirme araçlarının imkan, kural ve sınırları dahilinde bir modele dönüştürülmesi. İhtiyaç analizinden farkı:analiz ihtiyaçları anlamaya, tasarım ise çözüme yöneliktir. Doğru olan, her aşamanın ayrı ayrı belgelenmesidir. 13

14 3. Adım: Sistemin Gerçekleştirilmesi (System Implementation) Fiziksel veri yapılarının veritabanında oluşturulması, kodların, kullanıcı arayüzlerinin ve raporların yazılması gibi işlemleri içerir. Bu aşamada veri modeli de oluşturulacağından, verilerin ilk andaki büyüklüğü belirlenir. İleride nasıl büyüyeceği ile ilgili beklentilere göre tabloların, indekslerin veri dosyalarına nasıl yerleştirileceğine de karar verilir. Diğer tüm fonksiyonlardan önce, veri modeli sağlamlaştırılmalıdır. Test: Yapılanların kontrol edilmesi. Test, deneme yanılma değildir. Deneme yanılma yöntemi, programcılıkta tercih edilecek bir yöntem değildir. Yazılım geliştirmenin her adımında olduğu gibi, bu adımda da belgeleme çok önemlidir. Veri modelinin belgelenmesinde, veriler üzerinde işlem yapılırken dikkat edilmesi gereken kurallar, veri türleri, değer listeleri, değer aralıkları, test senaryoları gibi bilgilerin olması gereklidir. 14

15 4. Adım: Sistemin Devamı/Bakımı (System Evolution) Test aşaması tamamlandıktan sonra kullanıcı eğitimleri verilmesi ve nihai projenin kurulmasından sonraki destek çalışmalarını içerir. Veri miktarındaki artışla, ani performans düşmeleri veya hatalar, başlangıçta daha sık görülmektedir -> Sistemi ilk başlarda daha dikkatli izlemek gerek! Sonrasında da, sistemi sürekli izlemek ve yeni isteklere göre uyarlamak gerekir. 15

16 Şelale Modeli (Waterfall Model/ Sequential Model) - 1 İhtiyaç analizi Sistem ve yazılım tasarımı Uygulama ve birim testleri Entegrasyon ve testleri Bakım 16

17 Şelale Modeli (Waterfall Model) - 2 Her aşamanın sonuçları bir veya daha fazla dokümanla belgelenir. Bir önceki aşama bitmeden, bir diğer aşama başlamamalıdır. (Paralel olarak ilerlemez.) Şelale modelinin dezavantajları: Süreç ilerlerken, değişiklikler yapmanın zor olması. Bir aşama bitmeden diğer bir aşamanın başlayamaması. İhtiyaçların ilk başta ve eksiksiz belirlenmesi gerekliliği. Sadece ihtiyaçların çok iyi bilindiği ve değişiklik yapılmasının pek beklenmediği durumlar için uygun. Şelale modeli genelde, birden fazla mekanda, aynı anda geliştirilen büyük ölçekli ve karmaşık yazılım projelerinde kullanılır. 17

18 Evrimsel Geliştirme (Evolutionary Development) Basit bir uygulama yazıp, kullanıcıdan gelen yorumlara göre bu uygulamayı iyileştirmek, değiştirmek.yazılım tamamlanana kadar birçok versiyon olur. Sorunlar: Sürecin ileri evreleri genelde öngörülemez. Genelde geliştirilen sistemlerin ana yapısı sağlam değildir. Farklı araçlar (ör: Hızlı prototip tasarlamak için gerekli programlama dilleri) gerekebilir. Proje yöneticileri, ilerlemeyi görebilmek için, düzenli olarak rapora gereksinim duyarlar. Hangi durumlarda uygulanabilir? Küçük ve orta büyüklükteki etkileşimli (interactive) sistemlerde. Büyük sistemlerin bazı bölümlerinde (ör: Kullanıcı arayüzü tasarlama). Kısa ömürlü sistemlerde Büyük sistemlerde, şelale ve evrimsel geliştirme modelleri birlikte kullanılmalı ve ikisinin de en iyi yönleri ortaya çıkarılmalıdır. 18

19 Bileşen esaslı geliştirme (Component-based software engineering) Daha önceden yazılmış bileşenler, sistematik bir biçimde yeni projelerde de kullanılır. Sürecin adımları: Bileşen analizi (Component analysis) İhtiyaçların düzenlenmesi (Requirements modification) Tekrar kullanılan bileşenlerle sistem tasarımı (System design with reuse) Geliştirme ve entegrasyon (Development and integration) Gittikçe daha fazla kullanılan bir model... 19

20 Kitle kaynak (Crowdsourcing) - Competition-based software development approach - Ör:TopCoder 20

21 Yazılım Maliyetleri - 1 Yazılım maliyetleri, genelde donanım maliyetlerinden daha fazla tutar. Özellikle uzun ömürlü sistemlerde, yazılım maliyetlerinin büyük bir bölümü geliştirmeye değil, bakıma gider. Yazılım mühendisliğinin amacı, en az maliyetle en etkin yazılımı geliştirmektir. Kabaca, yazılım geliştirme maliyetinin %60 ı geliştirme adımına, %40 ı ise test adımına gider. 21

22 Yazılım Maliyetleri - 2 Yazılım maliyetleri yazılım geliştirilirken kullanılan modele göre değişir. 22

23 Yazılım Maliyetleri - 3 Özelleştirilmiş (customized) bir yazılım geliştirme sürecine ait maliyetler: 23

24 Computer-Aided Software Engineering (CASE) Tasarım sırasında kullanılan metodları otomatikleştirmek ve yazılımcıların tekrar tekrar yapmak zorunda kaldıkları işleri yaparak maliyeti azaltan yazılımlar. CASE araçları, düzgün bir dokümantasyon üretilmesini ve ekip içindeki çalışanların koordinasyonunu kolaylaştırır. CASE araçları, otomatik olarak çalışan çizelge, diyagram ekran çıktısı, rapor veri sözlüğü, gelişmiş raporlama araçları, kod üreticileri ve doküman üreticilerinden oluşur. Asıl amaçları: Verimlilik ve kaliteyi arttırmak. Ör: UML, Rational,... 24

25 TopCoder : Developing Software through Crowdsourcing

26 Ortaya Çıkış yılında kurulmuş. - Kurucusu Hughes nun, önceki şirketindeki sıkıntıları: - İşe alım süreci: Maliyetli ve çok vakit harcatan bir süreç. İstenilen kalitede programcıları değerlendirmek zor. - En donanımlı programcının bilgisi bile, 1-2 sene sonra zayıflayabiliyor. Sektör içinde yoğun bir devirdaim var. - Her bir programı sıfırdan yaratmak yerine, programların bileşenlerini yeniden kullanarak, müşterinin maliyetini de düşürmek mümkün olabilir. 26

27 Ortaya Çıkış yılında kurulmuş. - Kurucusu Hughes nun, önceki şirketindeki sıkıntıları: - İşe alım süreci: Maliyetli ve çok vakit harcatan bir süreç. İstenilen kalitede programcıları değerlendirmek zor. - En donanımlı programcının bilgisi bile, 1-2 sene sonra zayıflayabiliyor. Sektör içinde yoğun bir devirdaim var. - Her bir programı sıfırdan yaratmak yerine, programların bileşenlerini yeniden kullanarak, müşterinin maliyetini de düşürmek mümkün olabilir. 27

28 28

YAZILIM PROJE YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN

YAZILIM PROJE YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN YAZILIM PROJE YÖNETİMİ Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN İçerik Yazılım süreç modelleri (yöntembilimleri) ile ilgili tanımlar Yazılım süreç modeli tanıtımı Çeşitli süreç modelleri Tanımları Kullanım alanları Yüksek

Detaylı

Bilgi sistemlerinin geliştirilmesi için izlenen sürece, Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (SGYD) denir.

Bilgi sistemlerinin geliştirilmesi için izlenen sürece, Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (SGYD) denir. Bilgi sistemlerinin geliştirilmesi için izlenen sürece, Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (SGYD) denir. SGYD, yeni bir bilişim sisteminin geliştirilmesi için gerekli yöntem ve işlemleri ifade eden genel

Detaylı

BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐ PROJE YÖNETĐMĐ ve BAŞARI KOŞULLARI

BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐ PROJE YÖNETĐMĐ ve BAŞARI KOŞULLARI T.C. ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐ PROJE YÖNETĐMĐ ve BAŞARI KOŞULLARI Yüksek Lisans Tezi Nuray ESATOĞLU Ankara-2010 T.C. ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL

Detaylı

Bölüm 3 Çevik (Agile) Yazılım Geliştirme. Ders 1

Bölüm 3 Çevik (Agile) Yazılım Geliştirme. Ders 1 Bölüm 3 Çevik (Agile) Yazılım Geliştirme Ders 1 1 Konular Çevik Yöntemler Plan Tabanlı ve Çevik Geliştirme Extreme Programlama Çevik Proje Yönetimi Çevik Yöntemleri Ölçeklendirme 2 Hızlı (Rapid) yazılım

Detaylı

Tezin birinci bölümde dünya üzerinde bilgi teknolojilerin ve ERP sistemlerinin yeri ve önemi anlatılmıştır.

Tezin birinci bölümde dünya üzerinde bilgi teknolojilerin ve ERP sistemlerinin yeri ve önemi anlatılmıştır. i Yüksek Lisans Tezi Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ÖZET Bu tez çalışmasında, son yarım yüzyıl içerisinde yaşanan teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan ERP sistemleri, ERP sistemleri

Detaylı

Analiz safhasının tamamlanmasından sonra, tasarımın başlangıç adımlarına başlanır.

Analiz safhasının tamamlanmasından sonra, tasarımın başlangıç adımlarına başlanır. 1 Analiz safhasının tamamlanmasından sonra, tasarımın başlangıç adımlarına başlanır. Bu evrede, analizde sorulan NE sorusuyla elde edilen bilgilerin, nasıl yapılacağı, nasıl gerçekleştirileceği ortaya

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ Đlişkisel Veritabanı Kullanılan Yazılımlarda Black-Box ve White-Box Test Yöntemleri ile Agile Metodolojiye Uygun bir Hibrit Test Metodu ve Uygulama Yazılımının

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ BĐLGĐSAYAR MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI

T.C. TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ BĐLGĐSAYAR MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI T.C. TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ BĐLGĐSAYAR MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI Yazılım Mühendisliğinde Uygulama Geliştirmede Bir Çözüm:Yazılım Konfigürasyon Yönetimi Hazırlayan

Detaylı

Ölçümlemeli Test Platformu

Ölçümlemeli Test Platformu Ölçümlemeli Test Platformu Tuncay Şentürk, İsmail Aydemir, Barış Eker Merkezi Kayıt Kuruluşu, İstanbul tuncay.senturk@mkk.com.tr, ismail.aydemir@mkk.com.tr, baris.eker@mkk.com.tr Özet. Kaliteli yazılım,

Detaylı

Sertifikalı Test Uzmanı Temel Seviye Ders Programı

Sertifikalı Test Uzmanı Temel Seviye Ders Programı Sertifikalı Test Uzmanı Temel Seviye Ders Programı Yayın Versiyon 2011 International Software Testing Qualifications Board Telif Hakkı Bildirimi Kaynağı gösterildiği takdirde dokümanın tümü veya bir kısmı

Detaylı

Yaz.Müh. Ders Notları 2

Yaz.Müh. Ders Notları 2 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ Şubat 2015 Yrd.Doç.Dr. Yunus Emre SELÇUK GENEL BİLGİLER BAŞARIM DEĞERLENDİRME Sınav tarihleri: 1. Ara sınav: 7 Nisan 2015, yazılı, 2. Ara sınav: 12 Mayıs 2015, test, Final sınavı:

Detaylı

İşlem Destek Sistemleri. Yönetim Destek Sistemleri

İşlem Destek Sistemleri. Yönetim Destek Sistemleri Veri İşleme Sistemi İşlem Destek Sistemleri Süreç Kontrol Sistemi Bilgi Sistemleri Ofis Otomasyon Sistemi Yönetim Bilgi Sistemi Yönetim Destek Sistemleri Karar Destek Sistemi Üst Yönetim Bilgi Sistemi

Detaylı

Planlama evresinin çeşitli aşamalarında proje onaydan geçer ve planlamanın bitişiyle son bir onay verilerek projenin analiz evresine geçilir.

Planlama evresinin çeşitli aşamalarında proje onaydan geçer ve planlamanın bitişiyle son bir onay verilerek projenin analiz evresine geçilir. Proje planlama evresi, SGYD nin ilk evresidir. Bu evrede eldeki projenin neden gerekli olduğu, ne kadar sürede, ne kadar maliyetle tamamlanacağı, yeni sistemin getirilerinin neler olacağı gibi konular

Detaylı

Bilal Akçay. 1 http://www.bilalakcay.com

Bilal Akçay. 1 http://www.bilalakcay.com Bilal Akçay 1 http://www.bilalakcay.com Bilgisayar Mühendisi kavramı artık genel bir alanı niteler oldu. Kimse okulu bitirdikten sonra Bilgisayar Mühendisi ünvanıyla çalışmıyor. Üstelik teknolojinin gelişmesiyle

Detaylı

Scrum Yazılım Geliştirme Modeli Yönetim Aracı: ScrumMApp

Scrum Yazılım Geliştirme Modeli Yönetim Aracı: ScrumMApp Scrum Yazılım Geliştirme Modeli Yönetim Aracı: ScrumMApp Volkan Baytam 1 Oya Kalıpsız 2 1,2 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul 1 e-posta: volkan.baytam@softtech.com.tr

Detaylı

ÖZET YAZILIM SÜREÇ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARINDA YETENEK OLGUNLUK MODELİ ENTEGRASYONU KULLANIMININ İNCELENMESİ. Celal Dolkan

ÖZET YAZILIM SÜREÇ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARINDA YETENEK OLGUNLUK MODELİ ENTEGRASYONU KULLANIMININ İNCELENMESİ. Celal Dolkan ÖZET YAZILIM SÜREÇ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARINDA YETENEK OLGUNLUK MODELİ ENTEGRASYONU KULLANIMININ İNCELENMESİ Celal Dolkan Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgi Teknolojileri Programı Haziran 2009, 29 sayfa Bu

Detaylı

BLG4146 - Sistem Analizi ve Tasarımı. Öğr. Grv. Aybike ŞİMŞEK

BLG4146 - Sistem Analizi ve Tasarımı. Öğr. Grv. Aybike ŞİMŞEK BLG4146 - Sistem Analizi ve Tasarımı Öğr. Grv. Aybike ŞİMŞEK İçerik Proje konularının seçilmesi Sistem Analizi ve Tasarımı Bilişim Sistemleri Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü Proje Yönetimi Proje Planlama

Detaylı

YAZILIM SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI VE BİR UYGULAMA

YAZILIM SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI VE BİR UYGULAMA YAZILIM SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI VE BİR UYGULAMA Arş. Gör. Aydın KOÇAK Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü kocak@gazi.edu.tr ÖZET Günümüzde birçok

Detaylı

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ YAZILIM Yazılım : Herhangi bir boyuttaki herhangi bir tür donanımda çalışan bilgisayar programını VE, Basılı veya elektronik ortamdaki her tür dokümanı içeren ürün. Dokümanlar

Detaylı

ENM424 Endüstride Bilgisayar Uygulamaları Ders Notları

ENM424 Endüstride Bilgisayar Uygulamaları Ders Notları Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ENM424 Endüstride Bilgisayar Uygulamaları Ders Notları Öğr. Gör. İrfan MACİT Adana,2006 Bölüm 1 Yazılım Mühendisliği ve

Detaylı

Teknohumana Bilişim - 2007

Teknohumana Bilişim - 2007 Bu eğitim dökümanı, Kerem Erzurumlu tarafından Yazılım Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bünyesinde kullanılmak üzere hazırlanmış olup, bütün hakları saklıdır. Bu dökümanın tüm hakları dökümanın

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA BAŞARI FAKTÖRLERİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Gülin İdil SÖNMEZTÜRK

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA BAŞARI FAKTÖRLERİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Gülin İdil SÖNMEZTÜRK İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA BAŞARI FAKTÖRLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Gülin İdil SÖNMEZTÜRK Anabilim Dalı : İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ Programı : İŞLETME

Detaylı

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 1 KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 2 INDEKS 1.- GİRİŞ 3 1.1 İÇERİK 3 2.- GENEL 5 2.1 KALİTE KELİMESİNİN ANLAMI 5 2.2. KALİTENİN GELİŞİM

Detaylı

Yaz.Müh. Ders Notları 1

Yaz.Müh. Ders Notları 1 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ TEMELLERİ Şubat 2015 Yrd.Doç.Dr. Yunus Emre SELÇUK GENEL BİLGİLER BAŞARIM DEĞERLENDİRME 1. Ara sınav: 09/04/2015, yazılı, analiz konusu dahil. 2. Ara sınav: 14/05/2015, test Final

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012 ANKARA, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ETKİN SÜREÇ YÖNETİMİ VE ISO 9001:2000 STANDART BELGELENDİRME LTD.ŞTİ.

ETKİN SÜREÇ YÖNETİMİ VE ISO 9001:2000 STANDART BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. Daha iyi, iyinin düşmanıdır Kapak Tasarım Reklama Ajans Mizanpaj ve Baskı Reklama Ajans Copyright 2004, Standart Belgelendirme Ltd.Şti. Bu kitabın tüm yayın hakları Standart Belgelendirme Ltd.Şti. ne ait

Detaylı

İnceleme-Araştırma Konusu

İnceleme-Araştırma Konusu T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Teftiş Kurulu Başkanlığı) İnceleme-Araştırma Konusu Bilgi Sistemleri Denetimi, e-teftiş, Ülkemizde ve Diğer Ülkelerde Uygulamaları,

Detaylı

YAZILIM PROJE YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN

YAZILIM PROJE YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN YAZILIM PROJE YÖNETİMİ Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN İçerik Projenin Planlanması Proje Yönetim Planı Gereksinimlerin Belirlenmesi Kapsamın Belirlenmesi İş Kırılım Yapısının Oluşturulması Proje Takviminin Oluşturulması

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü STAJ REHBERİ I. Yaz Stajı BURSA, 2013 STAJ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR 1. STAJ ÇALIŞMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1.1 STAJ DEFTERİ

Detaylı

BİR ÇEVİK YAZILIM GELİŞTİRME SÜRECİNİN UYARLANMASI VE UYGULANMASI

BİR ÇEVİK YAZILIM GELİŞTİRME SÜRECİNİN UYARLANMASI VE UYGULANMASI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2010 CİLT 4 SAYI 3 (57-67) BİR ÇEVİK YAZILIM GELİŞTİRME SÜRECİNİN UYARLANMASI VE UYGULANMASI Kadir ÇAMOĞLU * Derya AKBAYIR Fatih YÜCALAR Selim BAYRAKLI Maltepe

Detaylı