MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) EĞLENCE HİZMETLERİ HALK OYUNLARI ANKARA 2007

2

3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...I AÇIKLAMALAR... II GİRİŞ...1 ÖĞRENME FAALİYETİ HALK OYUNLARI Halk Oyunlarnn Tanm Tarihçesi Halk Oyunlarnn Kendi İçinde AyrldklarBelli Ana Türle Seyirlik Oyunlar Halk Oyunlarnn Sahneye Uyarlanmas...14 UYGULAMA FAALİYETİ...16 DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ...17 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...18 ÖĞRENME FAALİYETİ HALK OYUNLARI ÖRNEKLEMELERİ Halk Oyunlarnn Temel Figürleri Zeybek Halay Çiftetelli OyunlarSahneleme Örnekleri Zeybekte HarmandaÖrneklemesi: Halay Örneklemesi Seyirlik Oyun Örneklemesi Çiftetelli Örneklemesi...48 UYGULAMA FAALİYETİ...50 DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ...51 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...52 MODÜL DEĞERLENDİRME...53 CEVAP ANAHTARLARI...54 ÖNERİLEN KAYNAKLAR...55 KAYNAKÇA...56 İÇİNDEKİLER I

4 KOD AÇIKLAMALAR 212MGS004 ALAN Eğlence Hizmetleri DAL/MESLEK Animatörlük / Çocuk Animatörlüğü MODÜLÜN ADI Halk Oyunlar Halk oyunlarnn temel figür ve admlarnuygulamak için MODÜLÜN TANIMI gerekli olan bilgi ve becerileri içeren öğrenme materyalidi SÜRE 40/16 ÖN KOŞUL Hareket ve Ritim modülünü almşolmak. YETERLİK MODÜLÜN AMACI AÇIKLAMALAR Gösterilerde halk oyunlarfigürlerini kullanmak Genel Amaç Bu modül ile eğlence hizmetleri departmannda, animasyon programna uygun halk oyunlargösterileri hazrlayabileceksiniz. Amaç 1. Eğlence hizmetleri departmannda gösterilerde Türk halk oyunlarnn temel kural ve admlarn kullanlabileceksiniz. 2. Eğlence hizmetleri departmannda gösterilerde sergilenecek Türk halk oyunlarna ait örneklemeler hazrlayabileceksiniz. EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Tesisteki eğlence hizmetleri departman, bilgisayar yazm ve donanmlar, internet, VCD, DVD, CD vb. görsel materyaller, dans salonu, dijital kamera, projeksiyon cihaz ve perdesi. Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra, verilen ölçme araçlarile kazandğnz bilgileri ölçerek kendi kendinizi değerlendireceksiniz. Öğretmen modül sonunda size ölçme araclar uygulayarak modül uygulamasile kazandğnz bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecekti II

5 GİRİŞ GİRİŞ Sevgili Öğrenci, Turizm sektöründe yer alan konaklama işletmelerinde eğlence hizmetleri önemli bir fonksiyon kazanmşt Bu bölümün iyi bir hizmet vermesi, animatörlüğü meslek edinmiş kişilerin başarolmasna bağd Alacağnz bu modül ile eğlence hizmetleri alannda, ülkemizin folklorik değerlerinden biri olan Türk halk oyunlarn yapabilme bilgi ve becerisini kazanabileceksiniz. Bu bilgi ve beceriler sayesinde kültürümüzün bir parçasolan Türk halk oyunlarnyerli, yabanctüm insanlara doğru olarak aktarabileceksiniz. Böylece kültürümüze de sahip çkmşolacaksnz. Halk oyunlarnn eğlence hizmetleri alanndaki yeri ve önemini öğrenecek, animatörlük mesleğinde daha da ilerleyebileceksiniz. Bu modülde Türk halk oyunlarn tanmak, bilgi sahibi olmak dşnda, halk oyunlarnsahneye uyarlayacak ve örnekleme yapabileceksiniz. Günümüzde, hzyozlaştrlan kültürümüze sahip çkabilmek için, folklorün (halk bilimi) bir alt daolan halk oyunlarkonusunda doğru bilgiye sahip, becerikli ve işini seven insanlara ihtiyacvard 1

6 2

7 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Eğlence hizmetleri departmannda, gösterilerde Türk halk oyunlarnn temel kural ve admlarnkullanabileceksiniz. ARAŞTIRMA Folklor nedir? Halk oyunlarile arasndaki fark nedir? Araştrnz. Eğlence hizmetleri departmannda hazrlanan halk oyunlarnelerdir? Araştrnz. Eğlence hizmetleri departmannda Sra geceleri ve kna geceleri gibi özel geceleri için ne gibi hazrklar yapyor? Araştrnz. 1. Halk Oyunlarnn Tanm 1.HALK OYUNLARI Folklor kelimesi (Folk-Lore = Halkbilimi) ilk kez 1846 da William Johnes Thomas kullanmşt Folklor: Halkn geleneğe bağmaddi ve manevi kültürünü kendine özgü metotlarla derleyen, araştran, snflandran, çözümleyen ve halk kültürü üzerinde değerlendirmeler yapan bir bilimdi Bir davranşn folklor olabilmesi için şu özellikler gereklidi Anonim değere sahip olmad Kuşaktan kuşağa sözlü aktarlmad Kendi kendine öğrenilir olmad Zaman derinliğine sahip olmad Mekan yaygnğna sahip olmad Gerçek hayata ait olabilmelidi Toplumsal konuşma dilinde ne yazk ki halk oyunlarve folklor aynanlamda kullanlmaktad Oysa ki, bu yanşbir tabirdi Halk oyunlar, folklorun içinde yer alan halk mimarisi, halk tiyatrosu, halk müziği gibi folklorun kültürel bir öğesidi Müzikli veya müziksiz belli bir ritme daya, bedensel olarak ortaya konan forma oyun deni Halk oyunlarise bir ulusun duygu ve düşüncelerine daya, hareketin, ritmin, müziğin ve kostümün bütünleşmesidi Halk oyunlardüğünlerde, dini ve millî bayramlarda, yaylaya çkşve inişte vb. yerlerde oynanmaktad 3

8 1.2.Tarihçesi Dans insann varoluşu ile başla İlk zamanlar dansn amaçlarinanç, eğitim ve eğlencedi Tarihte ilk Türk uygarlarndan Şamanlarn, Hunlarn ve Oğuzlarn günümüze uzanan belgelerinde yaptklartörenlerde en önemli bölümü halk oyunlarnn oluşturduğu bilinmektedi Türkler, Orta Asya dan getirdikleri kültürlerini Frigya, İon, Bizans kültür birikimleri üzerine Selçuklu ve Osmankültürlerini de ekleyerek geliştirdile Bunun sonucunda ortaya çkan, paha biçilmez halk oyunlarmz nesilden nesile aktarlarak günümüze kadar gelmişti Resim1.1: Bursa kç kalkan ekibi Türkler danslarda kçkalkan, hayvan postu, zil gibi araçlar kullanmaktayd. Günümüz halk oyunlarnda da eski danslarn izine rastlanmaktad Folklor (Halk bilimi) alannda çaşmalara ilk olarak İstanbul Belediye Konservatuar 1926 ynda başlamşt 1929 ynda halk müziği ve halk oyunlarderlemeleri yaplmşve Türkiye de ilk kez halk oyunlarnn filmle tespiti gerçekleşmişti 1935 ynda Mustafa Kemal Atatürk ün talimatve himayesinde birinci uluslararas halk oyunlar festivali düzenlenmişti Beylerbeyi Saray nda düzenlenen festivale Arnavutluk, Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan halk oyunlarekipleri de katlmşt Ülkemizin ilk yurt dşgösterileri yllarnda Muzaffer Sarsözen yöneticiliğinde İtalya ve İspanya da gerçekleştirilmişti 1966 ynda Milli Folklor Enstitüsü, 1975 ynda Kültür BakanğDevlet Halk Danslarkurulmuştu 1984 ynda İstanbul Teknik Üniversitesinde, 1988 de Gaziantep Üniversitesinde, 1989 da Ege Üniversitesinde, 2001 de Sakarya Üniversitesinde Türk Müziği Devlet KonservatuarTürk Halk OyunlarBölümü kurulmuştu Halk oyunlarmzseyrederken, yurdumuzun değişik yörelerinde yaşayan insanlarn örf, adet ve geleneklerini, karekterlerini, duygu ve düşüncelerini, inanşlarnifade ettiğini, tabiat ve diğer canlarla yaptklarmücadeleyi anlatan özellikler taşdğngörürüz. Her sanat danda olduğu gibi halk oyunlarmz da insananlat Bu nedenle oyunlarmzn altnda, kaynağçok eskiye dayanan, bugün unutulmaya yüz tutmuşderin bir manann gizlendiği hissedili 4

9 1.3.Halk Oyunlarnn Kendi İçinde AyrldklarBelli Ana Türler Zeybekler: ileriki konularda ayrntolarak ele anacakt Halaylar: ileriki konularda ayrntolarak ele anacakt Karşlamalar: Karşlama iki kişinin karşkdurarak oynadklarbir oyun biçimidi Çiftlerin karşkolarak toplanmasyla bir grup halinde de oynanmaktad Kz ve erkekten oluşan çiftlerin, karşkiki sra halinde dizilmesiyle bir grup oyunu biçiminde de sürdürülmektedi Karşlamalar salma oyunlard Oyuncular birbirlerine tutunmazla Baz karşlamalarda bütün oyuncularn ellerinde birer mendil bulunu Genellikle Trakya da, ksmen de Marmara nn Doğu ve Güneyinde görülen bir oyun türüdü Edirne, Tekirdağ, Krklareli, İzmit, Adapazar, Çanakkale, Bursa, Bilecik... illerinde oynan Barlar: Toplu olarak ve genellikle düz dizi ya da yarm ay biçiminde, oyuncularn birbirlerine tutunarak oynadklardisiplinli grup oyunlarna bar deni Genellikle Doğu ve Kuzeydoğu Anadolu bölgesinde icra edilen bir oyun türüdü Erzurum, Kars, Ağr, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan illerinde oynan Horonlar: Oyuncularn dizi biçiminde birbirine tutunarak oynadğoyunlard Doğa yapsnn sert ve dağk oluşu, denizinin ve havasnn kararszğhoron oyunlarnda göze çarpar, Doğu Karadeniz kylarnda kemençe veya davul eşliğinde icra edili Trabzon, Samsun, Artvin, Ordu, Rize... illerinde oynan Araçoyunlar: Kaşk oyunu, araçoyunlara güzel bir örnekti Oyuncular ellerinde ritim aracolarak tahta kaşklar bulundururla Güney Anadolu nun Akdeniz e uzanan kesimleri genellikle kaşkoyunlar bölgesi olarak gösterili Eskişehir, Afyon, Kütahya, Bilecik, Krşehir, Konya, Mersin, Antalya, Bolu, Bursa... illerinde oynan Yallar: Kars yöresinde bir sra oyunu add Düğünlerde el ele tutuşulur, kadnlar ve erkekler tarafndan yürütülü Yaloyunu, tek çeşitten ibaret değildi Kars yöresinde muhtelif yallar vard Yallar, doğuda Kafkas Azerbaycan'nda içine a Nanaylar: Çoğu zaman kzlarn ve erkeklerin beraber yal(halay) tutuklarzaman söylenirse de, nanay denince akla ilk gelen kzlar ve gelinlerdi Yalya çkldğ zaman el ele tutulu Bir yalda altdan yirmiye kadar kz ve erkek bulunabili Aşağda örnek nanay değişi vard Nanay nanaydan gelir, Selvim saraydan gelir, Andr galsn nanay, Hams(Hepsi) da yardan gelir" Bengiler, Mengiler ve Seymenler Zeybeklerin etkisinde kalan lokal oyunlard Bengiler; Marmara bölgesinin güneyinde genellikle Bakesir dolaylarnda görülen bir oyun türüdü Bakesir, Manisa, Bursa, Çanakkal illerinde oynan 5

10 Mengiler: Ege bölgesi ve Akdeniz bölgesinin bazillerinde bu oyun türüne rastlamak mümkündü Seymenler: Özellikle Ankara çevresi köy düğünlerinde kz evine gelin almaya giden ve bundan başka baztörenlere de katlan yöresel giyimli kişilerin oluşturduğu topluluktu Davul ve zurna ile oynanmasnedeniyle yörede oynanan diğer zeybeklerden fark olan seymen zeybeği iki yada üç kişi ile düğünlerde düzenlenen Seymen alaynn önündeki efelerce oynan Kç ya da teke palaskuşanan efeler, oyun boyunca bunlarhavada savururken naralar da atarla Halk oyunlaraşağdaki maddelere göre de tasnif edilmişti İsimlere göre Oynayanlarn cinsine göre Oyunun hzna göre Hareketlere göre Düzenlerine göre Tutuşşekillerine göre Konularna göre Kişi saysna göre Türkiye de yaklaşk oyun vard Şekil 1.1: Bölgelere göre halk oyunlar Zeybek: Bu oyun türüne özellikle Ege de rastlan Zeybek kelimesi (Zey:Topluluk Bek:Bey) topluluk beyi anlamna geli Bireysel oyunlard Kişi sayssnrlamasyoktu Sahneye büyük biri çktğnda onu yalnz brakma geleneği vard Bu davranşsayg gereğidi Kadn ve erkek ayroyna Zeybek oyunlar, toplu olarak oynandğzaman oyuncularn birbirlerine tutunmadan oynadklarsalma oyunlard Türkiye deki Türk halk oyunlarndan en yaygn olanlarndan biri de zeybek türü oyunlard Kelimenin kullanldğ 6

11 bölgelere bakarsak, sadece BatAnadolu da değil, İç Anadolu da ve hatta diğer Türk topluluklarnn yaşadğorta Asya topraklarnda da zeybek türünün oynandğngörüyoruz. Zeybekler bir efenin yönetiminde ovadan ovaya, dağdan dağa gezen, yoksullar gözetip yörede belirli bir otoriteye sahip olan, genellikle zalimlere veya sonradan görme zenginlere göz açtrmayan, zaman zaman işlediği bir suç yüzünden hapse girmeden dağlara kaçan, yönetime ters düşmüşinsanlard Efeler ise yanna gelen, kendisine sğnan diğer zeybeklere yol, yöntem öğreten, onlareğiten, yerine göre akl verip anlaşmazklarçözen bir kimlik içinde görünmüşlerdi Zeybeklerin yaşayşlarçok hareketlidi Çok ksa bir süre içinde kilometrelerce uzaklara gidip takipten kurtulabilirle Ancak bu hareketli geçen yaşayşlariçinde, zaman zaman coşkuya, heyecana ve özleme kapldklarn; yer yer hareketli, yer yer ağr ve asaletini ortaya koyan duruşye admlarla örülmüşbir oyuna kalktklarnbiliyoruz. Bu oyun srasnda ses tonlaryla, hareketleriyle ve hatta mimikleriyle çevrelerinde saygve hayrank duygularncanlandrrla Oyunlarnda çanan enstrümanlar arasnda bağlamalar, curalar, açk havada ise davul ile zurna birlikteliğini görürüz. Kapamekânlarda ise darbuka, tef veya zilli maşa da kullan Geçen yüzyn başndan itibaren klârnetin de yer yer oyunlarda kullanlmas, bu bölgenin Batkökenli sazlara karşolan eğilimini kantlamaktad İki tür zeybek vard 1. Ağr Zeybek (Erkekler) 2. Kvrak Zeybek (Kadnlar) Ritmik yap9 zamand Oynayan kişiler saygn kişilerse, oyuna o kişinin adverili Yörük Ali Zeybeği, Çakr Efe Zeybeği gibi. Ağr zeybeklerde enstrümanlar: Davul ve zurnad Klarnet sonradan girmişti Kvrak zeybeklerde enstrümanlar: İnce saz kullanr (kapamekânlarda). 7

12 ZEYBEK ERKEK GİYİM KUŞAMI Başa Giyilenler: Fes (oya, oyasz, püsküllü) Keçe başk Terlik Kefiye Gövdeye Giyilenler: Zbn, iç zbn İşlik, mintan Pamuklu gömlek Cepken, sarka sallama, kartal kanat Camadan Yorgan kuşak Trablus kuşak Şal kuşak Kolon Silahk Acem şa Uçkur Dizlik Şalvar potur Ayağa Giyilenler: Yün çorap Tozluk Çizme, körüklü çizme Papuç Kalçn Ayakkab Çark Yemeni Kundura Aksesuarlar: Mendil, yağk, peşkir Köstek Pazubenr Mushafk Hamayl Yatağan, kama ZEYBEK KADIN GİYİM KUŞAMI Başa Giyilenler: Tepelik Fes Tura, turak Tepesi güllü Tozak Al bez (pullu bez) Grep, oyayazma, çevre, yemeni Gövdeye Giyilenler: Göynek, gömlek Zbn, içlik Delme Göğüslük Üç etek Bindal Libade Cepken, sarka Fermene Şalvar Don Önlük, peştamel Arkak Golan, kolon Toka, gümüş, altn, bez kemer Ayağa Giyilenler: Yün çorap Ucu kvrk edik, göğebakan Çizme Çark Kundura Aksesuarlar: Yağk Çenelik, gdkk Gerdank Nazark Gümüşank Çiçekli taç Altn, gümüştaklar Yanakk (zülüflük) Şekil 1.2: Zeybek erkek ve kadn giyim kuşam 8

13 Resim1.2:Zeybek erkek ve kadn giyimine örnek a. Halay: Alaydan türemişti Düzenli insan topluluğu ile kalabak oynan Sra oynan En az 5 kişi olmad Özellikle Doğu, Güneydoğu ve Orta Anadolu da davul ve zurna eşliğinde oynan Çok haraketli bir danst Halaylarda 4 bölüm vardr: 1.Ölüm (kötüyü öldürme) 2.Doğum (iyinin gelmesi) 3.Güçlendirme (iyinin devam) 4.Kutlama(bu durumlarn kutlanmas) Bu dört bölüm parçalanarak görülür; a.ağrlama b.yanlama c. Sktrma, Oynatma, Yeldirme d. Belleme, Hoplama, Zplatma 9 Resim1.3: Elazğyöresi erkek halay ekibi Elden, belden, omuzdan ve parmaklardan tutuşlar vard Genellikle hzksmlarda omuzlardan tutulu Oyun halay başnn komutuyla yönetili Mendil vazgeçilmez bir oyun aracd 4 zamanağrkd Ezgiler geçişlidi Oyunlar ağrdan başlayp gittikçe hzlan

14 Halaylarda kullanlan enstrümanlar genellikle davul ve zurnad Nanay biçiminde oynanan oyunlarda ise hiç çalgkullanlmaz. Karşktürküler söylenerek oynan Karma oynandğgibi sadece erkekler, sadece kadnlar tarafndan da ayroynan Giyim hatlar biribirine benze HALAY ERKEK GİYİM KUŞAMI Başa Giyilenler: Fes Poşu, poşi Arakçn Ahmadye Takke Papak Gövdeye Giyilenler: İç gömleği İşlik, içlik Mintan Yelek Cepken Yün kuşak Tosya kuşağ Şal, şapik Şalvar Zvga Ayağa Giyilenler: Yün çorap Yemeni Çark Harik Edik Kundura Aksesuarlar: Mendil Köstek Pazubent Hamayl HALAY KADIN GİYİM KUŞAMI Başa Giyilenler: Kofi Fes Tarbuş Başörtüsü, eşarp, tülbent, poşu, yazma Taç Gümüştepelik Gövdeye Giyilenler: Gömlek İşlik Cepken Üç etek Kras Şalvar don, tuman Önlük, Entari, fistan Ceket Kemer Ayağa Giyilenler: Yün çorap Yemeni Çark Harik Edik Kundura Aksesuarlar: Mendil Köstek Pazubent Hamayl Hal hal Hzma Altn, gümüş, boncuk bilezik, kolye Şekil 1.3: Halay erkek ve kadn giyim kuşam 10

15 b. Çiftetelli : Türk Dil Kurumu sözlüğünde göğüs ve göbek titreterek, gerdan krarak oynanan bir oyun ve bu oyunun müziği olarak tanmlan Çiftetelli, yalnz eğlence amac ile ritim eşliğinde vücudun, omuz, göğüs, bacak titreşimleriyle, kalça ve göbek atarak, gerdan krarak oynanmasd Osmanlarda, saray eğlencelerinde çiftetelli oyunu görülmektedi Günümüzde hareket serbestliği ve figür zenginliği nedeniyle Anadolu nun tüm yörelerinde herkes tarafndan kolayca oynanmaktad Tek kişi ile olduğu gibi birçok kişinin katlmasyla kadn ve erkek toplu olarak da sergilenebili Çiftetellide admlar küçük atr, ayaklarn oyunda değeri yoktu Serbest ve istenildiği gibi adm atmak Resim1.4: Çiftetelli kyafeti mümkündü Temel olan ritmin vücuda ve omuzlara anmasd Çiftetellide eğlence ve müziğe uydurulmuşbir vücudun neşesinin gösterilmesi veya yaşanmassöz konusudu Belli bir yön kstlamasolmadğiçin bağmsz, hatta disiplinsiz bir oyun olduğu savunulu Çiftetellide Zeybek ve Halay gibi belirlenmişözel kyafetler yoktu Genelde parlak, canve süslü kyafetler kullan 1.4. Seyirlik Oyunlar Seyirlik oyunlar anonimdi Çağlar boyu süren halk tiyatro geleneğinin günümüze kadar gelen mirasd Geçmişe oranla az da olsa bu oyunlar oynanmaktad Seyirlik oyunlar, oynandğtoplumun kültür düzeyine ve oynandğçağa bağd Köy yaşamiçinde çok önemli bir yer tuta Bu oyunlarn kökeninde Orta Asya dan Anadolu ya kadar çok çeşitli kültürlerin izleri görülü Köy seyirlik oyunlarnn oluşumu bir görüşe şöyle nitelendirilmektedi Anadolu köylülerinin kültürü dolaysyla dramatik sanat, beşönemli etkenle bir araya gelerek oluşmuştu Bunlar: Yer, soy, imparatorluk, İslam ve Batlaşma d Köy seyirlik oyunlar daha çok köylerde yn belirli günlerdeki baztörenlerde, düğünlerde ve uzun kş gecelerinde oynan Gelenekte bu oyunlarn özel bir adyoktu Oyunlar kaynağnkültürel ve ekonomik ortamdan a Seyirlik oyunlarda topluluğu eğlendirmek, neşelendirmek amacgüdülü Toplumun aksak yönleri, bozuk ilişkileri alaya an Kelime oyunlarndan yola çkarlarak espiriler yarat Her oyunun sonunda seyirciye ahlâki bir mesaj verili Oyunlar genellikle sözlüdü 11

16 Seyirlik oyunlarn konularnşöyle özetleyebilriz. Evlenme, kz kaçrma, damat traş, bolluk, ak, kara çatşmasgibi. Resim1.5: Aşuk Resim1.6:Maşuk Oyunlar meydanlarda veya evlerde oynan Oyuncular profesyonel değildi Genellikle yönetmenin görevini en tecrübeli oyuncu üstleni Oyunlarda dekor önemli değilken, müzik ve dans mutlaka vard Kostümler, aksesuarlar çok önemlidi Çok fazla kk değiştirili Kadn kğna giren erkekler, kadn makyajyapmazla Halk seyirlik oyunlararasnda şunlarsayabiliriz; Oyun çkarmalar: Damat traş, kz kaçrma gibi seyirlik oyunlard Karagöz : Karagöz bir gölge oyunudu Hayvan derisinden yaplan çeşitli şekillerin (hayvan, insan, eşya gibi) arkadan verilen şkla beyaz perde üzerine aktarlmasd Karagöz Osmanzamannda saray tarafndan ilgi görmüşşehzadelerin düğünlerinde gösterilmişti Başkahramanlar Karagöz ve Hacivat tkaragöz, halkn ahlak ve sağduyusunu temsil ede Hacivat ise kaypak, düzene uyan birisidi Oyunun diğer tipleri olarak Tiryaki, Matiz, Beberuhi, Tuzsuz Çelebi, Zenneler saylabili En çok bilinen oyunlarndan bazlar, Büyük Evlenme, KanNigar, Leyla ile Mecnun, Ferhat ile Şirin, Karagöz ün Yazcğ, Karagöz ün Hekimliği di Resim1.7: Karagöz ile Hacivat 12

17 Orta oyunu: Karagöz ün perdeden yere inmişhalidi Yani oyun perde de değil, sahnede icra edili Etrafseyirciler ile çevrili olduğu için orta oyunu adnalmşt En önemli iki kahramankavuklu ve Pişekâr d Kavuklu cahil, kurnaz, telaşve neşeli olup Pişekâr da işgüzar, iyiyi kötüden ayran yaşbir kişidi Oyunlar bu iki kahraman arasnda geçen söz düellolarndan ibaretti Resim1.9: Kuklalar Resim1.8: Orta oyunu Kukla: Türkçe bebek anlamna gelen ve bugün Anadolu da yaşayan Korçak, Kaburcuk, Kaurcak, Lübet gibi isimlerle yaşayan kukla seyirlik oyunlarn en eskilerindendi Konusu günlük hayattan ve edebi hikayelerden oluşu 14.yüzyldan bu yana var olduğu bilinmektedi Başkahramanlarİbişve İhtiyard İhtiyar varkbir kişi olup İbişise kurnaz ve hazr cevapt 19. yüzyl sonlarnda kukla sanatönemini yitirmeye başlamşt Meddah: Hikaye anlatma üzerine dayabir tür taklit yapma sanatd Meddah, günlük yaşamdaki olaylar, masallar, destanlarve hikayeleri bir sandalyeye oturarak dinleyicilere aktar Meddah, aksesuar olarak bir mendil ve bir sopa (baston) kullan Hikayelerinin kahramanlarno yörenin şivesi ile konuşturu Bu sanatn günümüzdeki temsilcileri stand-up yapan şovmenlerdi Resim1.10: Cirit oyunu Cirit: Diğer adçavgan olarak bilinen bu oyun, Türklerin oynadklarbir ata oyunudu16.yüzylda bir tür savaşoyunu olarak kabul edilmişti 19.yüzylda saraylarn en büyük gösteri sporu ve oyunu olmuştu Bu oyun gündüz genişbir meydanda oynan Oyuncular atlarna binerler, ellerine ciritleri arla Bunlar kişi olabilir, sayya göre iki eşit parçaya ayrrla İki tarafn birinden bir atöne frlar, karştarafn oyuncularndan birinin adnseslenerek meydana davet ede Aralarndan yaklaşk 40 metre vard Aralarndaki mesafe ne kadar 13

18 uzun olursa oyun o kadar heyecanolu Davet eden kişi ciritini ata Ondan sonra çağrdğkişi kendini kovala Seyirciler atlan değnekleri toplayp sahiplerine vererek oyunun heyecanna katlmşolurla Eğer atlan değnek ata değer ve atöldürürse düğün sahibi atn bedelini öde Oyunda çok yakndan vurmak yasakt Oyun esnasnda atlar ve göstericiler çok çeşitli gösteriler sunarla(karşoyuncunun attğciridi havada yakalamak, atn karnaltna gizlenmek, tek üzengi üzerinde dikilmek gibi...) Tura: Deriden yaplmşkemerler kullanr ve köyün gençleri tarafndan oynan Bu oyun gelin almadan önce kz eviyle oğlan evi arasnda yap Bu oyunda iyi koşmak ve dayak yememek marifetti Oyunda kavga çkmas muhtemeldir ve yaşlar araya girerek sakinleştirirle Oyunun amacgençlerin acya karşdayankklarnispat etmeleridi Bunlarn dşnda güreş, at yarşlarvb. seyirlik oyunlar vard 1.5. Halk Oyunlarnn Sahneye Uyarlanmas Belli bir sanatn seyirciye sunulmak üzere uygulandğmekana sahne deni Günümüzde 3 tip sahne görülü 1. Tip Sahne : Üç tarafkapa, bir tarafseyirciye açk sahnedi Sunuşiçin en ideal oland Genelde dikdörtgen, oval-kare vb. sahnelere rastlan 2. Tip Sahne : Bir tarafkapaüç tarafseyirciye açk sahnedi Sahne zemine sfrdr veya biraz yukardad Seyircilerin açbir şekilde oturmasgereki 3. Tip Sahne: Dört tarafda seyirciye açk sahnedi İdeal bir sahne değildi Halk oyunlargösterileri genelde bu tip sahnelerde sergilemek zorunda kan Sahne (seyirci) yönü (1.Tip Sahne) (2.Tip Sahne) (3.Tip Sahne) Bir sahnede teknik olarak şunlar yer ar; Işk Dekor Efekt Aksesuar Kostüm Diğer Unsurlar (Makyaj vb.) 14

19 Halk oyunlarsahneye getirilirken aşağdaki unsurlar ortaya çkar; Sahne teknikleri Oyun Çizgi (oyun formu) Koreograf Halk oyunlarnsahnelerken göz önünde bulundurulmasgereken hususlarşöyle açklayabiliriz. Halk oyunlarsahnelenirken sahnelemede çizgiler ön plandad Ana amaç çizgilerin ön plana çkmasise, geometrik şekiller o kişinin yorumu ile ortaya çka Amaç oyunu ön plana çkarmaksa çizgi ikinci planda ka Halk oyunlarnn sahneye getirilişamacoyunlartantmak ve yaylmasn sağlamakt Her oyunun yöresel formlarvard Çizgiler hazrlanrken bu formlara uyularak sunuşyaplmad Şekil olarak daima oyunlar ön planda tutulmad Çizgi ve diğer unsurlar zemin olarak kalmad Halk oyunlarnn sahnelenmesinde malzemenin orijinal olmasçok önemlidi Örneğin zeybek sahnelenirken oyunda zeybek formu yoksa orjinalliği de yok demekti Bu orjinalliği sağkaktarabilmek için oyunlarn otantik yapsnn iyi bilenmesi gereki Oyunun orjinalliğinin yannda kostüm, müzik, enstrümanlar ve oyuncular da konuya uygun olmad Sahnelenen oyunda fiziksel ve estetik dengeye dikkat edilmelidi Fizksel denge denince görevli kişiler ve dekor anlaş Estetik denge ise sanatsal boyutu ifade ede Sahnelenen oyunda ekibin boy ortalamasçok önemlidi Oyuncular ya uzundan ksaya, ya ksadan uzuna veya ksalar kenarda uzunlar ortada (çat) şeklinde yerleştirili Eğer boy farkçok ise ayakkabtopuklaryla, başklarla ve bayanlarn etek boylarile oynanabili Oyunu sahneye koyacak kişinin sahne ölçülerini bilmesi gereki Sahneye uygun çizgiler kullanlmad Örneğin; dikdörtgen bir sahnede, daire formunu kullanmak pek uygun olmaz. Ya iki daire veya oval bir form kullanmak gereki Halk oyunlarnn sahnelenmesinde simetri daima ön plana konmuştu Oyunun orjinalliği (figürü) bozulmadan simetri yaplmad Simetri oyun düzenlenmesinde bağlayckural olmamad Fakat muhakkak simetri olmadr diye diretilirse, figürün estetiği kaybolu Figürler eşit güçte dağtlabilecekse simetri yaplmad Simetriyi harekette değil, çizgide yakalamak gereki Figürün çok fazla tekrarseyirciyi ska Bunun için sunuştekrarve zamanlama iyi ayarlanmad Figürlerin tekrar saysçizgiyi oluşturmamza da yardmc olu Sahnelemede saysal uyumada çok dikkat edilmelidi Oyuncu says, figürlerin says, erkek veya bayan oyuncu saylaruyumlu olmad Bunu sağlayabilmek için öncelikle kâğt üzerinde bir çaşma yaplmad 15

20 UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ Eğlence hizmetleri departmannda kullanlmak üzere halk oyunlarnn bir türünü kullanarak temel adm ve figürleri ile bir sunu hazrlaynz. İşlem Basamaklar Oyun türünü seçiniz. Oyuncu saysntesbit ediniz. Oyun için müzik seçiniz. Seçmişolduğunuz oyunun figürlerinin uygulamalarnbilgi sayfasndan destek alarak gerçekleştiriniz. Gösteriye uygun kostüm seçiniz. Gösteri provalaryapnz. Gösteriyi sergileyiniz. Öneriler Araştrcolunuz. Plançaşnz. Bilgi sayfalarntekrar ediniz. Yaratcolunuz. Figürlerin orjinalliğini değiştirmeden kullannz. Fiziksel ve estetik dengeye dikkat ediniz. Araştrmacolunuz. Bilgi paylaşmyapnz. Bilgileri bütünleştiriniz. 16

21 DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Aşağda hazrlanan kontrol listesine göre kendiniz ya da arkadaşnzn yaptğ çaşmaydeğerlendiriniz. Gerçekleşme düzeyine göre Evet/Hayr seçeneklerinden uygun olankutucuğa işaretleyiniz.. 1 Oyun türünü seçtiniz mi? 2 Oyuncu saysntesbit ettiniz mi? 3 Oyun için müzik seçtiniz mi? 4 Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayr Seçmiş olduğunuz oyunun figürlerinin uygulamalarn bilgi sayfasndan destek alarak gerçekleştirdiniz mi? 5 Gösteriye uygun kostüm seçtiniz mi? 6 Gösteri provalaryaptnz m? 7 Gösteriyi sergilediniz mi? DEĞERLENDİRME Değerlendirme sonucunda eksik olduğunuzu tespit ettiğiniz konulartekrar ederek eksiklerinizi ilgili konudan tamamlaynz. Tüm cevaplarnz doğru ise diğer öğrenme faaliyetine geçiniz. 17

22 ÖLÇME ÖLÇMEVE VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME SORULARI (Çoktan Seçmeli Sorular) 1. Bir davranşn folklor olabilmesi için aşağdakilerden hangisi gerekli değildir? A) Kuşaktan kuşağa aktarlmad B) Mekan yaygnğna sahip olmad C) Zaman derinliğine sahip olmad D) Sanal hayata ait olabilmelidi E) Toplumun maolmad 2. Aşağdakilerden hangisi halk oyunlarnn kendi içinde ayrldğbelli ana türlerden değildir? A) Horonlar B) Zeybekler C) Harmanda D) Barlar E) Karşlamalar 3. Aşağdakilerden hangisi bireysel oyunlardandr? A) Atabar B) Karşlama C) Horon D) Halay E) Zeybek 4. Aşağdakilerden hangisi halayn bölümlerinden değildir? A) İyileşme B) Ölüm C) Güçlendirme D) Kutlama E) Doğum 5. Halk seyirlik oyunlarndan Karagöz de aşağdaki kahramanlardan hangisi yer almaz? A) Hacivat B) Korçak C) Matiz D) Tiryaki E) Zenne 18

23 6. Çavgan olarak da bilinen oyunun diğer adnedir? A) Orta oyunu B) Karagöz C) Meddah D) Kukla E) Cirit 7. Pişekâr hangi halk oyununda yer alan kahramandr? A) Tura B) Kukla. C) Meddah D) Ortaoyunu E) Karagöz 8. Bir sahnede teknik olarak aşağdakilerden hangisi yer almaz? A) Çizgi (oyun formu) B) Kostüm C) Işk D) Dekor E) Efekt 9. Halk oyunlarnn sahnelenmesinde fiziksel denge ile ne kastedilmektedir? A) Sanatsal boyutu B) Görevli kişiler C) Oyun formu D) Sahne ölçüsü E) Figür says 10. Aşağdakilerden hangisi orta oyununda işgüzar, iyiyi kötüden ayran yaşbir kişidir? A) Hacivat B) Meddah C) Pişekâr D) Karagöz E) Kavuklu 19

24 ÖĞRENME FAALİYETİ 2 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 2 Bu faaliyetle gerekli ortam sağlandğnda eğlence hizmetleri departmannda gösterilerde sergilenecek Türk halk oyunlarna ait figürleri öğrenerek örneklemeler hazrlayabileceksiniz. ARAŞTIRMA SarZeybek oyununu araştrnz. Koreograf kimdir? Araştrnz. Aile büyüklerinizden seyirlik oyunlar hakknda bilgi alarak bunlarsnf ortamnda aktarnz. 2.HALK OYUNLARI ÖRNEKLEMELERİ 2.1. Halk Oyunlarnn Temel Figürleri Zeybek Yaplan incelemelere göre Zeybek oyununun yrtc bir kuş olan kartan hareketlerinin yanstlmasndan oluştuğu belirtilmektedi Resim 2.1:Hareketsiz duruşoturuş İlk hareketde; Kartan uçmaya hazrk yapmasgibi zeybek oyununda kollar aşağdan yukardoğru görülmektedi ) Resim2.2: İlk hareket uçma eylemine başlangç(zilli Mustafa Efe) 20

25 İkinci harekette; kartan kalkş annda kanatlarnaçşgibi, zeybekte de kollar ağr ağr havalanr ve oyun başla Resim2.3: Yükse Resim2.3:Kalkşan ( Barbaros Gören) Üçüncü harekette; kuşun kanatlarnçrpmas gibi, zeybekte kollar oyun süresince aşağyukar iner ve kalka Resim2.4: Uçuşhareketi (Mustafa Efe) Dördüncü harekette; kuşun konmaya hazrk yapmasna benze Zeybek kollarn indiri 21 Resim2.5: Konmaya hazrk

26 Beşinci harekette; zeybeğin çömelmesi yine kuşun yere konmaya başlamasgibidi Resim2.6: Konma eylemi Harmanda: Zeybek içerisinde yer alan harmandaözellikle İzmir ve Manisa yörelerinde oynan Kahramanğ, savaşve avifade ede İlk zamanlar sadece erkekler tarafndan oynanrken, günümüzde karma oynanmaya başlanmşt Harmanda daire formunda oynan Ancak sahne sunumlarnda her türlü çizgi denemesi de yaplmaktad 9 zamanolan Harmandaoyununda toplam 6 adm kümesi bulunu Bunlar : A adm kümesi: Kol kaldrlmadan yaplan temel adm kümesidi A1 adm kümesi: Kollar kaldrlarak yaplan temel adm kümesidi B adm kümesi: Ağr atlama olarak adlandrlan adm kümesidi C adm kümesi: Eşme olarak adlandrlan adm kümesidi D adm kümesi: Atik olarak adlandrlan adm kümesidi E adm kümesi: Oyunun bitirildiği çapraz adm kümesidi 9 zamanolan Harmandaoyununda sözel saym şu şekilde olmadr: 1 ve, 2 ve, 3 ve, 4 ve, 5 ve, 6 v, 7 ve, 8 ve, 9 ve di Üçleme ( Her admdaki ilk üç sayoyuna hazrk devresi) 22

27 Harmandahareketlerinin basamakland r lmas A ad m kümesi : A ad m kümesi, A1 ad m kümesi ile hareketleri aynolup kollar kald r lmaz. A1 ad m kümesi (temel ad m) 1 Sol ayak bas r sağkol öndedi Sol kol arkada sarma yap Ve Sağayak parmak ucunda sol ayağ n yan na getirili Resim 2.7: Temel ad m 1ve 2. Sağayak ile geriye bas Ve : Sol ayak parmak ucunda sağ n yan na getirilir, sağkol kald r Resim 2.8: Temel ad m 2 ve 3. Sol ayak ile öne bas Ve : Sağayak kald r r, sol kol kald r Resim 2.9: Temel ad m 3 ve 23

28 4. Sağayak ile bas Ve : Sol ayak çekili Resim 2. 10: Temel ad m 4 ve 5. Sol ayak ile bas Ve : Sağayak çekili Resim 2. 11: Temel ad m 5 ve 6. Sağayak ile bas Ve : Sol ayak çekili Resim 2. 12: Temel ad m 6 ve 7. Sol ayak ile bas Ve : Sağayak çekilir ve daire içine dönülü Resim 2. 13: Temel ad m 7 ve 24

29 8. Sağkol öne gelir, sol kol arkada kapat Ve : Kol aç Resim 2. 14: Temel ad m 8 ve 9. Sol kol öne gelir, sağkol arkada kapat Ve : Kol aç Resim 2. 15: Temel ad m 9 ve B ad m kümesi (ağ r atlama) 1. Sol ayak öne ad m a Ve Sağayak parmak ucu olarak sol ayağ n yan na getirili 2. Sağayak geriye ad m a Ve Sol ayak parmak ucu olarak sağayağ n yan na getirili 3. Sol ayak öne getirili Ve Sağayak çekili Not: B ad m kümesinde ilk üç say temel ad mdaki 1ve,2ve,3ve ile ayn d 4. Sağayak sol çapraza getirilir, vücut 45 derece sola döndürülü Resim 2. 15: Ağ r atlama 4 25

30 5. Vücut 45 derece sağa döndürülü 6. Vücut 45 derece sola döndürülü Resim 2. 16: Ağ r atlama 5-6 Resim : Ağ r atlama 7 ve 7. Sağayak ile öne ad m a n Ve : Sol ayak ile bas r, sağayak dairenin içine doğ ru çekili 26

31 8. Sağkol öne gelir, sol kol arkada kapat Ve : Kol aç Resim : Ağ r atlama 8 ve 9. Sol kol öne gelir, sağ kol arkada kapat Ve : Kol aç Resim : Ağ r atlama 9 ve C ad m kümesi (Eş me-1) 1. Sol ayak ile bas r, sağkol öne getirili Sol kol ile arkada sarma yap Ve Sağayak parmak ucu olarak sol ayağ n yan na getirili 2. Sağayak geriye ad m a Ve Sol ayak parmak ucu olarak sağayağ n yan na getirilir, sağkol kald r 3. Sol ayak öne getirili Ve. Sağayak öne getirili Not: B ad m kümesinde ilk üç say temel ad mdaki 1ve,2ve,3ve ile ayn d 4. Sağayak sol çapraza getirili Ve : Sağayak öne getirili Resim : Eş me (1) 4 ve 27

32 5. Sağayak geridedi Ve Sağayak öne getirili Resim : Eş me (1) 5 ve 6. Sağayak sol çapraza getirli Ve : Sağayak öne getirli Resim : Eş me (1) 6 ve 7. Sağayak geridedi Ve : Sağayak öne getirli Resim : Eş me (1) 7 ve 28

33 Resim : Eş me (1) 8 ve 8. Sağayak önde olmak üzere çift ayak üzerine düş ülü Resim : Eş me (1) 9 ve 9: Sol ayak üzerine oturulurken eller dizlerin üzerine konulur. C ad m kümesi (Eş me-2) 9. Yavaş ça ayağ a kalk rken kollar iki yana aç Sol ayak öndedi Ve Aynpozisyonda ayağ a kalkmaya devam edili Resim : Eş me (2) 1 ve 29

34 Resim 2. 26: Eş me (2) 2 ve Resim 2. 27: Eş me (2) 3 ve 2 Aynpozisyonda ayağa kalkmaya devam edili Ve Aynpozisyonda ayağ a kalkmaya devam edili 3. Aynpozisyonda ayağa kalkmaya devam edili Ve : Ayağa kalk 4.Sol ayak sağçapraza getirili Ve : Sol ayak öne getirili Resim 2. 28: Eş me (2) 4 ve 30

35 Resim 2.29: Eş me (2) 5 ve Resim 2.30: Eş me (2) 6 ve 5 : Sol ayak geridedi Ve : Sol ayak öne getirili 6 : Sol ayak sağçapraza getirili Ve : Sol ayak öne getirli Resim 2.32: Eş me (2) 8 ve Resim 2.31: Eş me (2) 7 ve 8. Sağkol öndedir, sol kol arkada kapat Ve: Kol aç r 7. Sol ayak ile öne bas Ve : Sol ayak çekili 31

36 . 9. Sol kol öne getirilir, sağkol arkada kapat Ve: Kol aç D ad m kümesi ( Atik ) 1. Sol ayak ile bas r, sağkol önde sol kol arkada sarma yap Resim 2.33: Eş me (2) 9 ve Ve : Sağayak parmak ucu olarak sol ayağ n yan na getirili 2. Sağayak ile geriye ad m a n Ve Sol ayak parmak ucu olarak sağ n yan na getirilir, sağkol kald r 3. Sol ayak ile öne bas Ve : Sağayak çekili Not: D ad m kümesinde ilk üç say temel ad mdaki 1ve,2ve,3ve ile ayn d 4. Sağayak sol bacağ n üstündedi Ve Sağayak geridedi Resim : Atik 4 ve 32

37 5. Çökülü Ve : Kalk Resim : Atik 5 ve Resim : Atik 6-7 ve 6 : Sol ayak sağayağ n üstünded i 7 : Sol ayak ile bas Ve : Sağayak çekilir 33

38 9. Sol kol öndedir, sağkol arkada kapat Ve : Kol aç 8. Sağkol öndedir, sol kol arkada kapat Ve: Kol aç Resim 2.40: Atik 8 ve Resim 2.41: Atik 9 ve E ad m kümesi ( Çapraz ) 1. Sol ayak ile bas r, sağkol önde sol kol arkada sarma yap Ve Sağayak parmak ucu olarak sol ayağ n yan na getirili 2. Sağayak ile geriye ad m a n Ve Sol ayak parmak ucu olarak sağ n yan na getirilir, sağkol kald r Resim 2.42: Çapraz 1 ve Resim 2.43: Çapraz 2 ve 34

39 Resim 2.44: Çapraz 3 ve Resim 2.45: Çapraz 4 3 : Sol ayak ile daire içine bas Ve: Sağayak kald r r ve daire d ş na dönülü 4: Sağayak ile bas r, sol ayak kald r 5. Sol ayak ile geriye ad m a n Sağ dan daire içine dönülü A. Resim 2.46: Çapraz 5 35

40 Resim 2.47: Çapraz 6 Resim 2.48: Çapraz 7 6. Sağayak ile öne bas Sol ayak kald r 7. Sol ayak ile öne bas Sağayak kald r 8. Sağayağ n burun k smile sol ayağ n yan nda yere vurulup kald r ld ktan sonra öne uzat 9. Bu pozisyonda ezgi bitimi bekleni Resim 2.49: Çapraz

41 2.1.2 Halay En yayg n oynanan s ra oyunudu Hareketlerde birlik vard Zeybek gibi ferdi olarak farkhareketler yap lamaz. Oyunlar ağ rdan baş lay p gittikçe h zlan Genelde 4 zaman d Delilo: Halaylar içinde yer alan delilo oyunu, Elaz ğ n Harput ilçesinde derlenmiş ti En az iki kiş i olmak üzere dizi halinde oynan Özellikle düğ ün ve asker uğ urlamalar nda oynan Türkülü bu oyun, davul ve klarnet eş liğ inde oynan Delilo oyununda her biri 8 say dan oluş an, toplam 7 ad m kümesi vard A ad m kümesi: Yerinde ayak vurma. B ad m kümesi: Sağa sola ayak vurma. C ad m kümesi: Çapraz öne ilerleme. D ad m kümesi: Sağ a sola ayak çekerek öne ilerleme. E ad m kümesi: Sekerek öne ilerleme. E1 ad m kümesi: El vurarak öne ilerleme. E2 ad m kümesi: Dönerek öne ilerleme. Harmanda oyununda bayanlar, oyunun hareketlerini daha yumuş ak ve zarif yaparla A ad m kümesi (yerinde ayak vurma) 1. Sağayağ n parmak ucu, topuğ u kald rmadan olduğ u yere vurulu Kollar omuz hizas ndad r ve vücudun önünde serçe parmaklardan tutulu Öne doğru küçük dairesel hareketler yap Ve Sağayağ n parmak ucu topuk yerde kalacak ş ekilde yukarkald r 2. Sağayağ n parmak ucu topuğ u kald rmadan olduğ u yere vurulu Ve: Sağayağ n parmak ucu topuk yerde kalacak ş ekilde yukarkald r 3. Sağayağ n parmak ucu topuğ u kald rmadan olduğ u yere vurulu Ve: Sağayağ n parmak ucu topuk yerde kalacak ş ekilde yukarkald r 4. Sağayağ n parmak ucu topuğ u kald rmadan olduğ u yere vurulu Ve: Sağayağ n parmak ucu topuk yerde kalacak ş ekilde yukarkald r 5. Sağayağ n parmak ucu topuğ u kald rmadan olduğ u yere vurulu Ve: Sağayağ n parmak ucu topuk yerde kalacak ş ekilde yukarkald r 6. Sağayağ n parmak ucu topuğ u kald rmadan olduğ u yere vurulu Ve: Sağayağ n parmak ucu topuk yerde kalacak ş ekilde yukarkald r 7. Sağayağ n parmak ucu topuğ u kald rmadan olduğ u yere vurulu Ve: Sağayağ n parmak ucu topuk yerde kalacak ş ekilde yukarkald r 8. Sağayağ n parmak ucu topuğ u kald rmadan olduğ u yere vurulu Ve: Sağayağ n parmak ucu topuk yerde kalacak ş ekilde yukarkald r B ad m kümesi (sağ a ve sola ayak vurma) 1. Sağayağ n parmak ucu, topuğu kald rmadan olduğu yere vurulu Kollar A ad m kümesindeki gibidi Ve: Sağayak öne doğru uzat 37

42 2. Sağayak parmak ucu olarak sol ayağ n sol yan na vurulu Ve: Sağayak öne doğru uzat 3. Sağayağ n parmak ucu, topuğ u kald rarak olduğu yere vurulu Kollar A ad m kümesindeki gibidi Ve: Sağayak öne doğru uzat 4. Sağayak parmak ucu olarak sol ayağ n sol yan na vurulu Ve: Sağayak öne doğru uzat 5. Sağayağ n parmak ucu, topuğu kald rmadan olduğu yere vurulu Kollar A ad m kümesindeki gibidi Ve: Sağayak öne doğru uzat 6. Sağayak parmak ucu olarak sol ayağ n sol yan na vurulu Ve: Sağayak öne doğru uzat 7. Sağayağ n parmak ucu, topuğu kald rmadan olduğu yere vurulu Kollar A ad m kümesindeki gibidi Ve: Sağayak öne doğru uzat 8. Sağayak parmak ucu olarak sol ayağ n sol yan na vurulu Ve: Sağayak öne doğru uzat C ad m kümesi (çapraz öne ilerleme) 1. Sağayak sol ayağ n önüne konarak ileriye doğ ru ad m a n Kollar A ad m kümesindeki gibidi Ve: Sol ayak sağayağ n arkas na ve sağyan na koyulu Sağayağ n topuğ u yerden kald r 2. Sağayak sol ayağ n önüne konarak ileriye doğ ru ad m a n Kollar A ad m kümesindeki gibidi Ve: Sol ayak sağayağ n arkas na ve sağyan na koyulu Sağayağ n topuğ u yerden kald r 3. Sağayak sol ayağ n önüne konarak ileriye doğ ru ad m a n Ve: Sol ayak öne uzat 4. Sol ayak parmak ucu olarak sağayağ n sağvücut 20 derece kadar öne eğilirken kollar da düz bir ş ekilde aş ağ indirili Ve: Sol ayak öne uzat Vücut düzeltilip kollar tekrar havaya kald r 5. Sol ayak ile geriye ad m a Ve: Sağayak öne uzat 6. Sağayak ile geriye ad m a Ve: Sol ayak öne uzat 7. Sol ayak ile geriye ad m a Ve: Sağayak öne uzat 8. Sağayak parmak ucu olarak sol ayağ n sol yan na vurulu Ve: Sağayak öne doğru uzat D ad m kümesi (sağ a sola ayarak çekerek öne ilerleme) 1. Sağayak ile sağön vereve ad m a n rken sol ayak sağdizin yan na çekili Vücut 20 derece öne eğ ilirken, kollar aynpozisyondad 38

43 Ve: Sol ayak sol ön vereve doru uzat 2. Sol ayak ile sol ön vereve ad m a rken sağayak sol dizin yan na çekili Ve: Sağayak sağön vereve uzat 3. Sağayak ile sağön vereve ad m a n rken sol ayak sağdizin yan na çekili Ve: Sol ayak sol ön vereve doru uzat 4. Sol ayağ n parmak ucu ile sağayağ n sağyan na vurulu Kollar da düz bir ş ekilde aş ağindirili Ve: Sol ayak öne uzat Vücut düzeltilip kollar tekrar havaya kald r 5. Sol ayak geride, sağayak önde olacak ş ekilde geriye doğ ru çift ayak sekilip sağ ayak sol dizin hizas nda yukarkald r l Ve: Sağayak öne uzat 6. Sağayak geride, sol ayak önde olacak ş ekilde geriye doğ ru çift ayak sekilip sol ayak sağdizin hizas nda yukarkald r l Ve: Sol ayak öne uzat 7. Sol ayak geride, sağayak önde olacak ş ekilde geriye doğ ru çift ayak sekilip sağ ayak sol dizin hizas nda yukarkald r l Ve: Sağayak öne uzat 8. Sağayağ n parmak ucu ile sol ayağ n sol yan na vurulu Ve: Sağayak öne doğru uzat E ad m kümesi (sekerek öne ilerleme) 1. Sağayak önde olacak ş ekilde çift ayakla sekili Sol ayak sağdiz hizas nda yukar kald r Kollar, dirsekler bükük bir ş ekilde göğ üs hizas ndad Ellerle her say da alkşyap Ve: Sağayakla öne sekerken sol ayak öne uzat 2. Sol ayak önde olacak ş ekilde çift ayakla sekili Sağayak sol diz hizas nda yukar kald r Ve: Sol ayakla öne sekerken sağayak öne uzat 3. Sağayak önde olacak ş ekilde çift ayakla sekili Sol ayak sağdiz hizas nda yukar kald r Ve: Sağayakla öne sekerken sol ayak öne uzat 4. Sol ayağ n parmak ucu ile sağayağ n sağyan na vurulu Kollar da düz bir ş ekilde aş ağindirili Ve: Sol ayak öne uzat Vücut düzeltilip kollar tekrar havaya kald r 5. Sol ayak geride, sağayak önde olacak ş ekilde geriye doğ ru çift ayak sekilip sağ ayak sol dizin hizas nda yukarkald r l Ve: Sağayak öne uzat 6. Sağayak geride, sol ayak önde olacak ş ekilde geriye doğ ru çift ayak sekilip sol ayak sağdizin hizas nda yukarkald r l Ve: Sol ayak öne uzat 7. Sol ayak geride, sağayak önde olacak ş ekilde geriye doğ ru çift ayak sekilip sağ ayak sol dizin hizas nda yukarkald r l Ve: Sağayak öne uzat 8. Sağayağ n parmak ucu ile sol ayağ n sol yan na vurulu Ve: Sağayak öne doğru uzat 39

44 E1 ad m kümesi (el vurarak öne ilerleme) 1. Sağayak önde olacak ş ekilde çift ayakla sekili Sol ayak sağdiz hizas nda yukar kald r Kollar, A ad m kümesindeki gibidi Ve: Sağayakla öne sekerken sol ayak öne uzat 2. Sol ayak önde olup çift ayakla sekili Sağayak, sol diz hizas nda kald r Ve: Sol ayakla öne sekerken sağayak öne uzat 3. Sağayak önde olacak ş ekilde çift ayakla sekili Sol ayak sağdiz hizas nda yukar kald r Kollar, A ad m kümesindeki gibidi Ve: Sağayakla öne sekerken sol ayak öne uzat 4. Sol ayağ n parmak ucu ile sağayağ n sağyan na vurulu Kollar da düz bir ş ekilde aş ağindirili Ve: Sol ayak öne uzat Vücut düzeltilip kollar tekrar havaya kald r 5. Sol ayak geride, sağayak önde olacak ş ekilde geriye doğ ru çift ayak sekilip sağ ayak sol dizin hizas nda yukarkald r l Ve: Sağayak öne uzat 6. Sağayak geride, sol ayak önde olacak ş ekilde geriye doğ ru çift ayak sekilip sol ayak sağdizin hizas nda yukarkald r l Ve: Sol ayak öne uzat 7. Sol ayak geride, sağayak önde olacak ş ekilde geriye doğ ru çift ayak sekilip sağ ayak sol dizin hizas nda yukarkald r l Ve: Sağayak öne uzat 8. Sağayağ n parmak ucu ile sol ayağ n sol yan na vurulu Ve: Sağayak öne doğru uzat E2 ad m kümesi (dönerek öne ilerleme) 1. Sağayak önde olacak ş ekilde çift ayakla sekili Sol ayak sağdiz hizas nda yukar kald r Kollar, A ad m kümesindeki gibidi Ve: Sağayakla öne sekerken sol ayak öne uzat Bir çeyrek sağ a dönülü 2. Sol ayak önde olacak ş ekilde çift ayakla sekili Sağayak sol diz hizas nda yukar kald r Bir çeyrek sağa dönülü Ve: Sol ayakla öne sekerken sağayak öne uzat Bir çeyrek sağa dönülü 3. Sağayak önde olacak ş ekilde çift ayakla sekili Sol ayak sağdiz hizas nda yukar kald r Bir çeyrek sağa dönülerek bir tam tur tamamlan Ve: Sağayakla öne sekerken sol ayak öne uzat 4. Sol ayağ n parmak ucu ile sağayağ n sağyan na vurulu Kollar da düz bir ş ekilde aş ağindirili Ve: Sol ayak öne uzat Vücut düzeltilip kollar tekrar havaya kald r 5. Sol ayak geride, sağayak önde olacak ş ekilde geriye doğ ru çift ayak sekilip sağ ayak, sol dizin hizas nda yukarkald r l Bir çeyrek sola dönülü Ve: Sağayak öne uzat Bir çeyrek sola dönülü 6. Sağayak geride, sol ayak önde olacak ş ekilde geriye doğ ru çift ayak sekilip sol ayak, sağdizin hizas nda yukarkald r l Bir çeyrek sola dönülü Ve: Sol ayak öne uzat Bir çeyrek sola dönülerek bir tam tur tamamlan 7. Sol ayak geride, sağayak önde olacak ş ekilde geriye doğ ru çift ayak sekilip sağ ayak, sol dizin hizas nda yukarkald r l Ve: Sağayak öne uzat 8. Sağayağ n parmak ucu ile sol ayağ n sol yan na vurulu Ve: Sağayak öne doğru uzat 40

45 2.1.3.Çiftetelli İ stanbul çiftetellisi: İ stanbul çiftetellisi ağ r ve k vrak olarak iki bölümde inceleni Ağ r figür: o Sol ayak pençede dizden hafif k r larak ve yaylanarak sola doğru ad m a n o Sağayak pençede, sol ayağ n arkas na çapraz olarak ad m tamamlan Resim2. 50 : Sahneye ç k ş o Kollar dirseklerden k r k, yukarda baş hizas nda çapraz olarak tutulu El bilekleri çapraz birleş i Bu figür yap rken vücut ağ r ğortada olma d Resim2.51:Kollar ndirsekten k r lmas o Ad mlar aynş ekilde devam ederken kollar her iki yana omuz hizas nda aç Avuç içleri yere baka Resim2.52:Kollar n iki yana aç lmas o Sağ ayak yana omuz geniş liğ inde aç r ve yere bast ktan sonra, sol ayakta sola aç p sağ ayağ n topuk hizas nda arkas nda yere çapraz basa Hemen ard ndan sağayak yerinde ad m basa Sonra sol ayak yerinde ad m basa Resim2.53: Çapraza dönme 41

46 o Bu ad mlar uygulan rken kollar önce sağ sollu yana aç Ard ndan sol ayağ n arkaya a nmas yla, sol kol yukardoğru uzat Tekrar sağ kolla aynhizaya geli Sol kol yukardan aş ağ indirilirken bilekten çevrili Baş, sola çevrili olarak kolu takip ede Resim2.54: Yana ad m alma o Sağayak öne ad m olarak dizden hafif k r Sol ayak arka çaprazda duru Kollar sağ a ve sola omuz hizas nda aç Avuç içleri yere bakacak ş ekilde önce sol el bilekten 90 k vr larak başhizas nda kald r p uzat Sol el bu hareketi yapt ktan sonra tekrar aş ağ indirili Aş ağinerken aynhareket sağelle yap Resim2.55: Ellerin kald r lmas Resim2.56: Diz çökme K vrak figür: Sağayak tabanda, sol ayak pençede dizlerden yaylanarak, sağsol ad m a n Sürekli ve h z yap Ad mlar bu ş ekildeyken, kollar yanda omuz hizas nda aç kt Omuzlar titretilerek gövdeye hareket verili Resim2.57, 58, 59: Geçiş ler 42

47 Koreografin ş ekline göre, ad mlar hiç değ iş meden kol pozisyonlardeğiş ik biçimlerde kullan Oyuncu kendi ekseninde sağve sollu dönüş ler yapar, görsel olarak oyunu zenginleş tirebili Resim : Geçiş ler 43

48 2.2. Oyunlar Sahneleme Örnekleri Zeybekte Harmanda Örneklemesi: İ ZMİ R YÖRESİ ZEYBEK OYUNU HARMANDALI (ÖRNEK SAHNELEME) : Sahne merkezini belirti : Sahne yönü SAHNE: Düz figür sahneye yerleş me 2. SAHNE: Düz figür ile daireye geçilir 2 1 Rakamlar : Oyuncular n s ralamas nbelirtir : Erkek oyuncuyu simgeler SAHNE: S ras yla daire formunda; a) Düz temel ad m b) Ağ r atlama c) Eş me-1 Eş me-2 d) Atik 44

49 4. SAHNE: 4 figür tekrar edili Final düz figür ile, her oyuncu yine daire formunda kalacak ş ekilde d ş a doğ ru oyunu bitiri ( Oyun, tekrar say larart r larak zenginleş tirilebili) Halay Örneklemesi Dİ YARBAKIR YÖRESİ HALAY DELİ LO (ÖRNEK SAHNELEME) : Sahne merkezini belirti : Sahne yönü : Erkek oyuncuyu simgeler Rakamlar : Oyuncular n s ralamas nbelirtir : Kol tutuş lu olduğ unu ifade eder : Bayan oyuncuyu simgeler 8 1.SAHNE: 8 say da 1 figü Oklar yönünde sahne ortalan r ve geri gelini 2 2. SAHNE: 12 say da oyuncular ş ekildeki gibi öne doğ ru yerleş i

50 1 3. SAHNE: 8 say da oyuncular sahneye parelel olarak yerleş i SAHNE: Final 8 say da yar m daire ş eklinde oyun bitirili 8 ( Oyun, figür say lar ve sahne koreografileriyle daha da zenginleş tirilebilir) Seyirlik Oyun Örneklemesi Örnek 1:ALAKADIN OYUNU (Kütahya Yöresi) Oyunda iki k z, yöresel ş alvar tak m giyip gelin olur, iki k z erkek pantolonu ve gömleğ i giyip saçlar ntoplayarak ş apkalar n alt nda saklar ve yüzlerine boya ile b y k sakal yaparak oğlan olu Ayr ca köyün yaş ve yetenekli iki kad neski pantolon, ş apka veya kepenek giyerek çoban olu Çobanlar n s rtlar na ç ng rak tak Düğünün baş nda bu kiş iler oyundaki rollerine göre giyinirle Bir yerde toplaş rlar ve topluca gelin, oğlan ve çoban k yafetiyle düğ ün yerine gelirle Düğün alan n n ortas na gelerek gelinlerden biri yere çömeli Oğlan n biri onun baş na gelerek dikili Çoban ise gelini kendine almak için mani söyle Kar m kar m yağ lar m var, Gezilmedik köylerim var, S ra s ra alt n m var, Sürü sürü hayvanlar n var, Gülüm kurutmam seni, Suda çürütmem seni, Senelerdir görmesem, Yine unutmam seni, 46

51 Diyerek kendini beğ endirmeye ça ş Ayr ca maniler söyle Manileri dinleyen oğ lan gelini unutur ve çoban gelini kapa Oğ lan gelini geri almaya ça ş Diğ er gelin-oğ lan ikilisi de çobanla aynoyunu sürdürür, bundan sonra yöresel türküler eş liğ inde gelinler, oğ lanlar ve çobanlar oynarla Oğlan olan k zlar düğündeki kad nlars ras yla oyuna ç kar p oynat Örnek 2:YILDIZ GÖSTERME (Erzurum Yöresi) Oyuncu ortaya ç karak seyircilere seslenir: Arkadaş lar, çok ça ş t m, uğ raş t m, ş imdi bir işbecereceğ im, ş u kapaodada size y ld z göstereceğim. Ne sihirdir ne keramet, el çabukluğ u marifet, görmek isteyen varsa gelsin. Seyircilerden birini ortaya a r, s rt üstü yat r Ceketini ç kararak yüzünü kapat Kol k smaç k olmak üzere yukar ya kald r Sonra yerde yatan kiş iye "Ceketin kolundan yukar ya doğ ru bak, ş imdi y ld zlargöreceksin" de Önceden haz rlad ğsuyu ceketin kolundan aş ağ ya döke Yerde yatan kiş i aniden korkar ve slan Örnek 3: Karagöz- Eczane Oyunu Resim2.62: Karagöz perde arkas Karagöz ve Hacivat doktorluk yapmaya karar vererek bir eczane açarla Bir Zenne ile bir Çelebi eczaneye gelip Karagöz ile alay geçerle Daha sonra Denyo ve Matiz de eczaneye geli Karagöz Denyo yu ameliyat ederken burnunu kopar Sonra Frenk gelir, Karagöz Frenk i muayene etmek için içerden ş iş, tokmak ve balta gibi aletler getirince Frenk k zar, Karagöz e vuru Cud gelir, Karagöz e ağ r yan diş ini gösterirken elini s r Karagöz k zar, diş ini çekerken çenesini kopar İ htiyar gelir, Karagöz ihtiyartedavi ederken kolunu ve baş nkopar Zeybek eczaneye gelip ihtiyarsora Karagöz htiyar n bir parças ngetiri Zeybek duruma k zarsa da iştat ya bağlan p çengi oynat 47

52 Çiftetelli Örneklemesi İ STANBUL YÖRESİ Çİ FTETELLİ ÖRNEK SAHNELEME : Sahne merkezini belirti Rakamlar : Oyuncular n s ralamas nbelirti : Sahne yönü :Bayan oyuncuyu simgele 1.SAHNE: Sahneye gösterilen ş ekilde; sol ayak pençede dizden hafif k r larak ve yaylanarak sola doğru ad m a n Sağayak pençede, sol ayağ n arkas na çapraz olarak ad m tamamlan SAHNE: Kollar dirseklerden k r k, yukarda başhizas nda çapraz olarak tutulu El bilekleri çapraz birleş i Bu figür yap rken vücut ağ r ğ ortada olma d Sahneye yerleş im ş ekildeki gibi olu SAHNE: Oyuncular dairenin merkezine doğru kapan p aç lma hareketini yapa Sağayak öne ad m 6 4 olarak dizden hafif k r Sol ayak, arka çaprazda duru Kollar sağ a ve sola omuz hizas nda aç Avuç içleri yere bakacak ş ekilde önce sol el bilekten 90 k vr larak başhizas nda kald r p uzat Sol el bu hareketi yapt ktan sonra tekrar aş ağ indirili Aş ağ inerken aynhareket sağ elle yap r

53 SAHNE: Sağayak tabanda, sol ayak pençede dizlerden yaylanarak sağ-sol ad m a n Sürekli ve h zyap Ad mlar bu ş ekildeyken, kollar yanda omuz hizas nda aç kt Omuzlar titretilerek gövdeye hareket verili Yar m daire ş ekline geçili SAHNE: Sol ayak pençede dizden hafif k r larak ve yaylanarak sola doğ ru ad m a n Sağayak pençede, sol ayağ n arkas na çapraz olarak ad m tamamlan İ ki s ra haline gelini SAHNE 2. sahnedeki ad mlara ek olarak kollar her iki yana omuz hizas nda aç Avuç içleri yere bakar ve final yap Fİ NÂL 49

54 UYGULAMA FAALİ YETİ UYGULAMA FAALİ YETİ Eğlence hizmetleri departman nda gece gösterileri için halk oyunlar ndan birini seçip temel hareketlerini kullanarak ve sahne düzeni uygulayarak örnek bir gösteri haz rlay n z ve sergileyiniz. İ ş lem Basamaklar Öneriler Oyunun kiş i say s nbelirleyiniz. Sahne büyüklüğ ünü tesbit ediniz. Sahne düzenini kâğ t üzerinde belirleyiniz. Seçmişolduğunuz oyunun figürlerinin uygulamalar nbilgi sayfas ndan destek alarak gerçekleş tiriniz. Gösteriye uygun müzik seçimi yap n z. Gösteriye uygun kostüm seçiniz. Gösteri provalaryap n z. Gösteriyi sergileyiniz. 50 S n f içi grup ça ş mas yap n z. Plança ş n z. Bilgi sayfalar ntekrar ediniz. Yarat colunuz. Figürlerin orjinalliğini değiş tirmeden kullan n z. Fiziksel ve estetik dengeye dikkat ediniz. Araş t rmac olunuz. Bilgi paylaş myap n z. Bilgileri bütünleş tiriniz. Plança ş n z.

Halk dansları hareket ve müzik olmak üzere iki ayrı öğeden oluşmuş bir bütündür. "Düzgün ve birbirine benzeyen ritmik hareketlerin uyumlu bir biçimde

Halk dansları hareket ve müzik olmak üzere iki ayrı öğeden oluşmuş bir bütündür. Düzgün ve birbirine benzeyen ritmik hareketlerin uyumlu bir biçimde Halk dansları hareket ve müzik olmak üzere iki ayrı öğeden oluşmuş bir bütündür. "Düzgün ve birbirine benzeyen ritmik hareketlerin uyumlu bir biçimde ortaya konulmasından oluşan oyun", nadiren müzik eşliği

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA DEVLET KONSERVATUVARI

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA DEVLET KONSERVATUVARI 1. TALİMAT DAYANAĞI: Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı tarihli Konservatuvar Kurulu Kararı. 2. AMAÇ VE KAPSAM: Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı Bale Ana Sanat Dalı Lise

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRK İŞARET DİLİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRK İŞARET DİLİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRK İŞARET DİLİ AİLE-GİYECEKLER- SORU CÜMLESİ İBRAHİM DEMİRDÖĞEN 3. AİLE-GİYECEKLER, SORU CÜMLESİ ÖRNEK ÇALIŞMA Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 3.1.

Detaylı

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI TÜRK HALK OYUNLARI KIRKLARELİ YÖRESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI TÜRK HALK OYUNLARI KIRKLARELİ YÖRESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI TÜRK HALK OYUNLARI KIRKLARELİ YÖRESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ERKEK İŞ GÖMLEĞİ KALIBI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI TÜRK HALK OYUNLARI ESKİŞEHİR YÖRESİ(ERKEK OYUNLARI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI TÜRK HALK OYUNLARI ESKİŞEHİR YÖRESİ(ERKEK OYUNLARI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI TÜRK HALK OYUNLARI ESKİŞEHİR YÖRESİ(ERKEK OYUNLARI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

ALT EKSTREMİTE SET 1 ( germe egzersizleri)

ALT EKSTREMİTE SET 1 ( germe egzersizleri) ALT EKSTREMİTE SET 1 ( germe egzersizleri) 1. Doğru postür Ayaklar omuz genişliğinde açık, dizler hafif bükük, pelvis arkada, omurga düz, omuzlar dışarıda baş yukarıda dik olarak ayakta dur 2. Abdominal

Detaylı

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI TÜRK HALK OYUNLARI TRABZON YÖRESİ(ERKEK OYUNLARI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI TÜRK HALK OYUNLARI TRABZON YÖRESİ(ERKEK OYUNLARI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI TÜRK HALK OYUNLARI TRABZON YÖRESİ(ERKEK OYUNLARI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI TÜRK HALK OYUNLARI BALIKESİR YÖRESİ(KADIN OYUNLARI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI TÜRK HALK OYUNLARI BALIKESİR YÖRESİ(KADIN OYUNLARI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI TÜRK HALK OYUNLARI BALIKESİR YÖRESİ(KADIN OYUNLARI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde

Detaylı

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI TÜRK HALK OYUNLARI BURDUR YÖRESİ (KADIN OYUNLARI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI TÜRK HALK OYUNLARI BURDUR YÖRESİ (KADIN OYUNLARI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI TÜRK HALK OYUNLARI BURDUR YÖRESİ (KADIN OYUNLARI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde

Detaylı

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI TÜRK HALK OYUNLARI ESKİŞEHİR YÖRESİ(KADIN OYUNLARI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI TÜRK HALK OYUNLARI ESKİŞEHİR YÖRESİ(KADIN OYUNLARI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI TÜRK HALK OYUNLARI ESKİŞEHİR YÖRESİ(KADIN OYUNLARI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ KİLİM DOKUMA-2 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

KÖY SEYİRLİK OYUNU Kırsal bölgelerde, köylerde görülen daha çok tarih öncesine uzanan bolluk (tarım ve çobanlık), eriştirme, canlandırıcılık, atalara

KÖY SEYİRLİK OYUNU Kırsal bölgelerde, köylerde görülen daha çok tarih öncesine uzanan bolluk (tarım ve çobanlık), eriştirme, canlandırıcılık, atalara KÖY SEYİRLİK OYUNU Kırsal bölgelerde, köylerde görülen daha çok tarih öncesine uzanan bolluk (tarım ve çobanlık), eriştirme, canlandırıcılık, atalara tapınım gibi işlevsel kuttörenlere bağlı bir tiyatro

Detaylı

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI NEDİR? Yarışma ortamı olmadığı için öğrencilerimizin üzerindeki baskı kaldırılarak

Detaylı

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI ALANI TÜRK HALK OYUNLARI İZMİR YÖRESİ (KARMA) KURS PROGRAMI

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI ALANI TÜRK HALK OYUNLARI İZMİR YÖRESİ (KARMA) KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI ALANI TÜRK HALK OYUNLARI İZMİR YÖRESİ (KARMA) KURS PROGRAMI ANKARA, 2017 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN

Detaylı

TÜRK HALK TİYATROSU TÜRLERİ

TÜRK HALK TİYATROSU TÜRLERİ TÜRK HALK TİYATROSU TÜRLERİ KARAGÖZ Karagöz, bir gölge oyunudur. Bu oyun deriden kesilen ve tasvir adı verilen birtakım şekillerin (insan, hayvan, bitki, eşya vb.) arkadan ışıklandırılmış beyaz bir perde

Detaylı

TEMALARIMIZ KULELER DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KURBAN BAYRAMI KIRMIZI GÜNÜ

TEMALARIMIZ KULELER DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KURBAN BAYRAMI KIRMIZI GÜNÜ 2013-2014 EĞİTİM DÖNEMİ EKİM AYI KELEBEK GRUBU BÜLTENİ TEMALARIMIZ KULELER DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KURBAN BAYRAMI KIRMIZI GÜNÜ Kule nedir? Kule resimlerini inceleme

Detaylı

2015 YILI YAYGIN KÜLTÜREL EĞİTİM FAALİYET PLANI İL ADI KURSUN ADI SÜRESİ

2015 YILI YAYGIN KÜLTÜREL EĞİTİM FAALİYET PLANI İL ADI KURSUN ADI SÜRESİ ADANA AMASYA ANKARA ARTVİN Sedef Kakma 272 Minyatür 2 392 Taş Bebek Yapma 144 Sepet Örücülüğü 128 Sepet Örücülüğü 128 Ehram Dokuma 256 Seramik Biçimlendirme 288 Sayfa No : 1 / 8 BALIKESİR Kitre Bebek Yapma

Detaylı

3- Kayan Filament Teorisi

3- Kayan Filament Teorisi 3- Kayan Filament Teorisi Madde 1. Giriş Bir kas hücresi kasıldığı zaman, ince filamentler kalınların üzerinden kayar ve sarkomer kısalır. Madde 2. Amaçlar İnce ve kalın filamentlerin moleküler yapı ve

Detaylı

ANİMASYON DERSİ ANİMASYON ÇALIŞMALARI 40/32 YÜZ VE VÜCUT BOYAMA TEKNİKLERİ 40/32 ÇOCUK KOSTÜM VE AKSESUARLARI 40/32

ANİMASYON DERSİ ANİMASYON ÇALIŞMALARI 40/32 YÜZ VE VÜCUT BOYAMA TEKNİKLERİ 40/32 ÇOCUK KOSTÜM VE AKSESUARLARI 40/32 ANİMASYON DERSİ MODÜLLER SÜRE ANİMASYON ÇALIŞMALARI 40/32 YÜZ VE VÜCUT BOYAMA TEKNİKLERİ 40/32 ÇOCUK KOSTÜM VE AKSESUARLARI 40/32 DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK/DAL DERSİN OKUTULACAĞI SINIF/YIL

Detaylı

BALE DANSÇISI TANIM A- GÖREVLER

BALE DANSÇISI TANIM A- GÖREVLER TANIM Bale dansçısı, bir öyküde rolünü üstlendiği karakterin duygu ve düşüncelerini müzik eşliğinde vücut hareketleri ile sahnede canlandıran kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ,GEREÇ VE EKİPMAN - Sahnede

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GEMİ YAPIMI TEKNE VE YAT YERLEŞTİRME RESMİ 521MMI623

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GEMİ YAPIMI TEKNE VE YAT YERLEŞTİRME RESMİ 521MMI623 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GEMİ YAPIMI TEKNE VE YAT YERLEŞTİRME RESMİ 521MMI623 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

DĠL ve KONUġMA GELĠġĠMĠ DESTEK EĞĠTĠM SETĠ KULLANMA KILAVUZU (15 ünite ve 30 kategori)

DĠL ve KONUġMA GELĠġĠMĠ DESTEK EĞĠTĠM SETĠ KULLANMA KILAVUZU (15 ünite ve 30 kategori) DĠL ve KONUġMA GELĠġĠMĠ DESTEK EĞĠTĠM SETĠ KULLANMA KILAVUZU (15 ünite ve 30 kategori) Set, toplam 15 alt ünite ve 30 kategoriden oluşmaktadır. Her sette ortalama 90 ile 120 arasında kart bulunmaktadır.

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ KELEBEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ

2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ KELEBEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ KELEBEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ YAZ MEVSİMİ TATİL BABALAR GÜNÜ V Yaz mevsimi panosu hazırlama. Yaz mevsiminde meydana gelen değişiklikleri söyleme. Yaz mevsiminin meyve ve sebzelerini

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU NİSAN BÜLTENİ

ÇİÇEK GRUBU NİSAN BÜLTENİ 2016-2017 ÇİÇEK GRUBU NİSAN BÜLTENİ 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI DÜNYA KİTAP GÜNÜ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ Mustafa Kemal Atatürk ün Yaşamımızdaki Önemi Türk kültürü Bayrağımız Dünya çocukları İlkbahar

Detaylı

C CADI CAHİL CAM CAMİ CAN

C CADI CAHİL CAM CAMİ CAN C CADI CAHİL Sağ el sağ omuz hizasında, işaret parmağı ve başparmak açık öbür parmaklar kapalıdır (C el). El öne doğru hareket ettirilerek C harfi işaret edilir. Sağ el karnın üst hizasında ve sol el göğüs

Detaylı

D DAĞ DAKİKA DAKTİLO DALAK DALGA

D DAĞ DAKİKA DAKTİLO DALAK DALGA D DAĞ DAKİKA Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ elin işaret ve başparmağı açık, öbür parmaklar kapalıdır (C el). Sağ elin açık parmaklarının uçları, sol el işaret parmağına değecek biçimde tutulur. Her

Detaylı

E ECZANE EDEBİYAT EDİRNE EFENDİ EĞİLMEK

E ECZANE EDEBİYAT EDİRNE EFENDİ EĞİLMEK E ECZANE EDEBİYAT Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ elin işaret parmağı açık, öbür parmakları kapalıdır. Sol elin serçe ve başparmağı kapalı öbür parmaklar açıktır. Sağ el, sol elin açık parmaklarının

Detaylı

KALÇA VE ALT EKSTREMİTE KIRIK ÇIKIK VE BURKULMALARI Hazırlayan NESLİHAN GÖÇMEN

KALÇA VE ALT EKSTREMİTE KIRIK ÇIKIK VE BURKULMALARI Hazırlayan NESLİHAN GÖÇMEN KALÇA VE ALT EKSTREMİTE KIRIK ÇIKIK VE BURKULMALARI Hazırlayan NESLİHAN GÖÇMEN Kalça ve alt taraf kemiklerinin kırık, çıkık ve burkulmaları, üst taraf kemiklerinde olduğu gibi düşme, çarpma ya da trafik

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN SPOR PANTOLON KALIBI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ELSANATLARI TEKNOLOJİSİ

ELSANATLARI TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELSANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRÜCÜLÜĞÜNDE KROŞE ÇEŞİTLERİNDEN FARKLI DOKULAR OLUŞTURMA 215ESB482 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU 2013-2014 EĞİTİM DÖNEMİ EKİM AYI BÜLTENİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DÜNYA HAYVANLAR GÜNÜ DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KULELER Atatürk ün hayatını öğrenme Atatürk ün ülkemize kazandırdıkları

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ERKEK BERMUDA KALIBI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI TÜRK HALK OYUNLARI MERSİN YÖRESİ SİLİFKE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI TÜRK HALK OYUNLARI MERSİN YÖRESİ SİLİFKE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI TÜRK HALK OYUNLARI MERSİN YÖRESİ SİLİFKE ER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ OREM(ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KULÜBÜ) SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KALEMİMİ VER, GELECEĞİMİ YAZAYIM 2015 06-09 Mayıs 2015 tarihleri arasında, İ.Ü. Orman Fakültesi,

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

Dermokozmetik nedir? Acaba doğru kullanıyor muyum?

Dermokozmetik nedir? Acaba doğru kullanıyor muyum? Dermokozmetik nedir? Acaba doğru kullanıyor muyum? DERMOKOZMETİK NEDİR? NE DEĞİLDİR? Kozmetik kelimesi hepimizin bildiği bir kavramdır. Dermokozmetik de öyle midir? Peki dermokozmetik kavramı ve dermokozmetik

Detaylı

Sihirli Parmaklar Öğrencilerimizin; çizgi, renk, doku, kompozisyon, perspektif gibi bilgilerini geliştirerek resim sanatını sevdirmek

Sihirli Parmaklar Öğrencilerimizin; çizgi, renk, doku, kompozisyon, perspektif gibi bilgilerini geliştirerek resim sanatını sevdirmek Hareket Eğitimi Küçük Dev Adamlar Haydi Dans Et Filenin Yıldızları 1.2. SINIFLAR AFTER SCHOOL CLUB SPORTİF SANATSAL BİLİMSEL/KÜLTÜREL Ritm Atölyesi Etkileşimli Masal Öğrencilerimizin yürüme, koşma, sıçrama,

Detaylı

ÖZEL ÜLKEM ANAOKULU OCAK-ŞUBAT AYI BÜLTENİ 3 YAŞ

ÖZEL ÜLKEM ANAOKULU OCAK-ŞUBAT AYI BÜLTENİ 3 YAŞ ÖZEL ÜLKEM ANAOKULU OCAK-ŞUBAT AYI BÜLTENİ 3 YAŞ Ocak Ayında Temamız MASALLAR Şubat Ayında Temamız TAŞITLAR Ocak ayında masallar, Şubat ayında taşıtlar temalarımızı işledik. Çeşitli masallar sunumlarımızı

Detaylı

MART AYLIK EĞİTİM PLANI

MART AYLIK EĞİTİM PLANI Okul dı : arih : M Yaş Grubu (y) : Öğretmen dı M YLIK EĞİİM PLNI KZNIML VE GÖSEGELEİ M BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya

Detaylı

Ç ÇABUK ÇAKI ÇALIŞMAK ÇAMAŞIR ÇAMUR

Ç ÇABUK ÇAKI ÇALIŞMAK ÇAMAŞIR ÇAMUR Ç ÇABUK ÇAKI Her iki el göğüs hizasında, sol el işaret parmağı ve başparmak açık öbür parmaklar kapalı (C el) biçimde, el öne doğru çıkarılır. Sağ el işaret parmağı açık öbür parmaklar kapalı, sağ el işaret

Detaylı

BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan önce çok sayıda bilgi, beceri ve tutum kazandığı, hayata hazırlandığı kritik bir dönemdir. Bu yıllarda kazanılan bilgi, beceri ve tutumlar

Detaylı

İLKÖĞRETİM 1. SINIF MATEMATİK DERSİ SAYMA, TOPLAMA ve ÇIKARMA İŞLEMİ BECERİLERİ

İLKÖĞRETİM 1. SINIF MATEMATİK DERSİ SAYMA, TOPLAMA ve ÇIKARMA İŞLEMİ BECERİLERİ İLKÖĞRETİM 1. SINIF MATEMATİK DERSİ SAYMA, TOPLAMA ve ÇIKARMA İŞLEMİ BECERİLERİ 1. Rakamları okur ve yazar. 2. Nesne sayısı 10 dan az olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamla

Detaylı

STEP HAREKETLERİ TABLO : (1x8) 8 defa adımlama yapılır (sağ adımla başlanır).

STEP HAREKETLERİ TABLO : (1x8) 8 defa adımlama yapılır (sağ adımla başlanır). STEP HAREKETLERİ TABLO : 1 Müziği : Dabduka (Harem) Süresi : 3 dk. 56 sn. 1. (1x8) 8 defa adımlama yapılır (sağ adımla başlanır). 2. (2x4) Sağ adım yana açılarak sağ ayağın topuğu yere vurulur. Sol dizden

Detaylı

ŞANLIURFA GELENEKSEL HALK OYUNLARI KADIN VE ERKEK GİYSİSİ. Halk oyunları Araştırmacısı ŞÜKRÜ ÜZÜMCÜ

ŞANLIURFA GELENEKSEL HALK OYUNLARI KADIN VE ERKEK GİYSİSİ. Halk oyunları Araştırmacısı ŞÜKRÜ ÜZÜMCÜ ŞANLIURFA GELENEKSEL HALK OYUNLARI KADIN VE ERKEK GİYSİSİ Halk oyunları Araştırmacısı ŞÜKRÜ ÜZÜMCÜ GİYSİ Karanlık devirlerden buyana insanlar örtünme amacıyla çeşitli malzemeler kullanarak değişik giysiler

Detaylı

Bugün hava nasıl olacak?

Bugün hava nasıl olacak? On5yirmi5.com Bugün hava nasıl olacak? Kuzey ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz gök gürültülü, diğer yerler açık geçecek. Yayın

Detaylı

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. Uygulamaları TABLO-: BRANŞLARA GÖRE ECZACI DAĞILIMI (008) BRANŞLAR ECZACI SAYISI Bakanlık ve SGK'da Çalışan Eczacılar (Kamu Eczacısı) İlaç Sektöründe

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU NİSAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/05/2014 tarihinde 2014 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Sınav Destek Semineri. Egzersiz. Rahatlama Çalışmaları-2. Engin KUYUCU. İnsan Kaynakları Uzmanı

Sınav Destek Semineri. Egzersiz. Rahatlama Çalışmaları-2. Engin KUYUCU. İnsan Kaynakları Uzmanı Sınav Destek Semineri Egzersiz & Rahatlama Çalışmaları-2 Engin KUYUCU İnsan Kaynakları Uzmanı 0 535 828 17 93 www.enginkuyucu.com Sınav Destek Semineri Meridyen Enerjisini Aktive Etmek Qi Gong Egzersizi

Detaylı

EĞİTİM DÖNEMİ KELEBEK GRUBU ŞUBAT AYI BÜLTENİ

EĞİTİM DÖNEMİ KELEBEK GRUBU ŞUBAT AYI BÜLTENİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ KELEBEK GRUBU ŞUBAT AYI BÜLTENİ VÜCUDUMUZ DUYU ORGANLARIMIZ 100. GÜN KUTLAMALARI SEVGİ GÜNÜ GÜLEN DİŞLER PROJELERİ Vücudun bölümlerini resimlerle göstererek isimlerini söyleme.

Detaylı

TABANCA TEKNİK BİLGİ

TABANCA TEKNİK BİLGİ TABANCA TEKNİK BİLGİ Havalı tabanca Serbest Tabanca Spor Tabanca Materyal ve Ekipman İçindekiler 1. Materyal ve Ekipman..3 1.1 Silahın seçimi..3 1.2 Silah Kabzası...3 1.2.1 Üzerinde yapılacak çalışmaların

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28)

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28) TEMEL KAVRAMLAR 6. a ve b birer do al say r. a b = 19 oldu una göre, a + b toplam (YANIT: 8) 1. ( 4) ( 1) 6 1 i leminin sonucu (YANIT: ). ( 6) ( 3) ( 4) ( 17) ( 5) :( 11) leminin sonucu (YANIT: 38) 7.

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-2 TESTİ

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-2 TESTİ ALES İlkbahar 007 SAY DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL- TESTİ Sınavın bu testinden alacağınız standart puan, Sayısal Ağırlıklı

Detaylı

Olasılık ve İstatistik Dersinin Öğretiminde Deney ve Simülasyon

Olasılık ve İstatistik Dersinin Öğretiminde Deney ve Simülasyon Olasılık ve İstatistik Dersinin Öğretiminde Deney ve Simülasyon Levent ÖZBEK Fikri ÖZTÜRK Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Sistem Modelleme ve Simülasyon Laboratuvarı 61 Tandoğan/Ankara

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Şubat Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Şubat ayı

Detaylı

MASA TENİSİ. Ping-pong yada pinpon adıyla bilinen masa tenisi 20. yüzyılın başlarında İngiltere de gelişmiştir.

MASA TENİSİ. Ping-pong yada pinpon adıyla bilinen masa tenisi 20. yüzyılın başlarında İngiltere de gelişmiştir. MASA TENİSİ Ping-pong yada pinpon adıyla bilinen masa tenisi 20. yüzyılın başlarında İngiltere de gelişmiştir. 1900'lerde İngiltere ve ABD'de selüloit bir top ve tirşe gerili tefe benzer raketlerle oynanan

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMASI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMASI OYUN ETKİNLİĞİ Okul öncesi öğrencilerimiz bu ay; sınıflarında bulunan dramatik oyun, müzik, blok, kitap, kukla, fen-doğa, eğitici oyuncak ve sanat merkezlerinde serbest oyunlar oynadılar. Bu oyunlar, öğrencilerimizin

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

YER. DIġ TOPLAM DIġ TOPLAM 2011B040010 Sondaj Öncesi Aramalar Muhtelif 64.957 120.000 64.957 120.000

YER. DIġ TOPLAM DIġ TOPLAM 2011B040010 Sondaj Öncesi Aramalar Muhtelif 64.957 120.000 64.957 120.000 PROJE SAHİBİ KURULUŞ : TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJENĠN ADI 2011B040010 Sondaj Öncesi Aramalar Muhtelif 64.957 120.000 64.957 120.000 Trakya Arama Projesi Güneydoğu Anadolu Arama Projesi Diğer Bölgeler Arama

Detaylı

MÜZĠK VE GÖSTERĠ SANATLARI. TÜRK HALK OYUNLARI GÜMÜġHANE YÖRESĠ MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

MÜZĠK VE GÖSTERĠ SANATLARI. TÜRK HALK OYUNLARI GÜMÜġHANE YÖRESĠ MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MÜZĠK VE GÖSTERĠ SANATLARI TÜRK HALK OYUNLARI GÜMÜġHANE YÖRESĠ MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-4

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-4 İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-4 1) İlkyardımla ilgili yazılanlardan doğru olan hangisidir? a) İlkyardım esnasında ilaç kullanılır. b) İlkyardım eldeki mevcut araç gereçlerle yapılır. c)

Detaylı

a) Gerinme: Sırtüstü yatar pozisyonda, eller yana açık, bacaklar düz iken bacakları aşağıya, kolları yanlara doğru iyice uzatmaya çalışın.

a) Gerinme: Sırtüstü yatar pozisyonda, eller yana açık, bacaklar düz iken bacakları aşağıya, kolları yanlara doğru iyice uzatmaya çalışın. BEL EGZERSİZLERİ 1) GERME HAREKETLERİ: a) Gerinme: Sırtüstü yatar pozisyonda, eller yana açık, bacaklar düz iken bacakları aşağıya, kolları yanlara doğru iyice uzatmaya çalışın. Aynı pozisyonda, kollan

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Nisan Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Nisan ayı

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKULU BEDEN EĞİTİMİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK BİREYSEL DERS PLANI

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKULU BEDEN EĞİTİMİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK BİREYSEL DERS PLANI 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKULU EYLÜL 3. DÜZEN ALIŞTIRMALARI Ayakta duruşlarla ilgili beceriler geliştirir Çeşitli şekillerde diziliş 1. Rahat ol duruşu 2. Hazır ol duruşu 1. Yan yana birerli dizilir.

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34>

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34> 3.2.2. ECZANELER Osmanlı İmparatorluğu döneminde en eski eczane 1757 yılında Bahçekapı semtinde açılmış olan İki Kapılı Eczahane'dir. İstanbul'da sahibi Türk olan ilk eczahane ise "Eczahane-i Hamdi" adıyla

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Görünüşler - 1

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Görünüşler - 1 TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi 2/25 Görünüşler Birinci İzdüşüm Metodu Üçüncüİzdüşüm Metodu İzdüşüm Sembolü Görünüşlerin Çizilmesi Görünüş Çıkarma Kuralları Tek Görünüşle

Detaylı

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet 57 Yrd. Doç. Dr. Yakup EMÜL, Bilgisayar Programlama Ders Notları (B02) Şimdiye kadar C programlama dilinin, verileri ekrana yazdırma, kullanıcıdan verileri alma, işlemler

Detaylı

.. Özel Eğitim Uygulama Merkezi. Kaba Değerlendirme Formu

.. Özel Eğitim Uygulama Merkezi. Kaba Değerlendirme Formu .. Özel Eğitim Uygulama Merkezi Kaba Değerlendirme Formu Öğrenci Adı-Soyadı: Değerlendirme Tarihi: Sınıfı: Değerlendiren: AMAÇLAR +/- AÇIKLAMA 1. Ellerini yıkar. 2. Ellerini kurular. 3. Yüzünü yıkar. 4.

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

ARALIK AYINDA NELER YAPTIK?

ARALIK AYINDA NELER YAPTIK? OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların kendilerini, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebildikleri oyun etkinliklerine yer verildi. Eğitici oyuncak merkezi, evcilik merkezi, kukla merkezi, blok merkezi, müzik merkezi,

Detaylı

ANİMATÖR PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR : EĞLENCE HİZMETLERİ MESLEK SEVİYESİ : 4 SEVİYE

ANİMATÖR PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR : EĞLENCE HİZMETLERİ MESLEK SEVİYESİ : 4 SEVİYE ANİMATÖR PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ALAN : EĞLENCE HİZMETLERİ MESLEK : ANİMATÖR MESLEK SEVİYESİ : 4 SEVİYE MESLEK ELEMANI TANIMI Konaklama tesislerinde, özel organizasyonlarda, kişilerin hoş, eğlenceli

Detaylı

Katılımcı Gelişim Modeli (Istvan Balyi den adapte, 1997)

Katılımcı Gelişim Modeli (Istvan Balyi den adapte, 1997) Katılımcı Gelişim Modeli (Istvan Balyi den adapte, 1997) Aktif başlangıç (3-5) Temel eğitim (eğlence ile) (6-8/9) Antrenman için öğrenme (8/9-12) Antrenman için antrenman (12-16/17) Yarışmak için antrenman

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM

TEKNOLOJİ VE TASARIM TEKNOLOJİ VE TASARIM YAPIM KUŞAĞI SINIFLAR ODAK NOKTALARI 7. SINIF Üretiyoruz 8. SINIF Üretelim Tanıtalım Öğrencinin: Adı Soyadı: Aslı KARTAL Sınıf, No: 7/C, 2729 Yahya KARAKURT Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni

Detaylı

Bugün hava nasıl olacak?

Bugün hava nasıl olacak? On5yirmi5.com Bugün hava nasıl olacak? Ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Yayın Tarihi : 23 Aralık 2016 Cuma (oluşturma : 1/15/2017) Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin

Detaylı

İTÜ HBSK ÜNİVERSİTELER ARASI HALK KÜLTÜRÜ GÜNLERİ İTÜ HALK BİLİMİ VE SANATLARI KULÜBÜ

İTÜ HBSK ÜNİVERSİTELER ARASI HALK KÜLTÜRÜ GÜNLERİ İTÜ HALK BİLİMİ VE SANATLARI KULÜBÜ İTÜ HBSK ÜNİVERSİTELER ARASI HALK KÜLTÜRÜ GÜNLERİ İTÜ HALK BİLİMİ VE SANATLARI KULÜBÜ İTÜ HBSK KİMDİR? Halk Bilimi ve Sanatları Kulübü, 1999 güzünde, İTÜ bünyesinde Halk Oyunları, Müzik Birimi ve Kafkas

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 29 11 2014 Sayı 32 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni Temmuz 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Temmuz 2014 verilerinin değerlendirildiği- 32.

Detaylı

Güzel Ülkem Kültürümüz Bayramlarımız Atatürk İnkılapları Atatürk İlkeleri

Güzel Ülkem Kültürümüz Bayramlarımız Atatürk İnkılapları Atatürk İlkeleri Güzel Ülkem Kültürümüz Bayramlarımız Atatürk İnkılapları Atatürk İlkeleri GÜZEL ÜLKEM Tarihi Mekan Tarihi Yapıt Kale Savunma amaçlıdır Ör: Niksar Kalesi Tarihi nesne Doğal varlık KÜLTÜRÜMÜZ TÜRKÜLERİMİZ

Detaylı

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU YURTİÇİ FAALİYETLERİ SİRKÜLERİ 2008 2009 SEZONU

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU YURTİÇİ FAALİYETLERİ SİRKÜLERİ 2008 2009 SEZONU TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU YURTİÇİ FAALİYETLERİ SİRKÜLERİ 2008 2009 SEZONU İÇİNDEKİLER A. GENÇ, YILDIZ VE KÜÇÜK ERKEKLER... 3 1. BÖLGE ŞAMPİYONALARI... 3 2. ANADOLU ŞAMPİYONASI... 3 3. TÜRKİYE ŞAMPİYONASI...

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ABİYE ELBİSE KALIBI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR Bilgi Notu-3: Toplumsal Olay Mağduru Çocuklar Yazan: Didem Şalgam, MSc Katkılar: Prof. Dr. Münevver Bertan, Gülgün Müftü, MA, Adem ArkadaşThibert, MSc MA İçindekiler Tablo Listesi...

Detaylı

VÜCUDUMUZ SAĞLIĞIMIZ

VÜCUDUMUZ SAĞLIĞIMIZ ARI-ÇİÇEK-TAVŞAN GRUPLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ BÜLTENİ VÜCUDUMUZ SAĞLIĞIMIZ Sınıfta kız,erkek çocuğuna ait pano hazırlama Vücudun bölümlerini resimlerle göstererek isimlerini söyleme İskelet üzerinde vücudun

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI HARCIRAH YÖNERGESİ

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI HARCIRAH YÖNERGESİ Sıra No :GMKA/Yönerge/8 Revizyon No : 2 Tarih :11/03/2015 T.C. HARCIRAH YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönerge Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

Özet şeklinde bilgiler

Özet şeklinde bilgiler Kurzhinweise in türkischer Sprache TR İşçi Temsilciliği seçiminin açılışı ve yapılış usulü hakkında Özet şeklinde bilgiler Bu nedenle yakında İşçi Temsilciliğinin seçimi yapılacaktır. Şu an okumakta olduğunuz

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2014 tarihinde 2014 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Mühendislikte Deneysel Metodlar I Dersi Deney Föyü

Mühendislikte Deneysel Metodlar I Dersi Deney Föyü Mühendislikte Deneysel Metodlar I Dersi Deney Föyü Uygulama Alanı Uygulama Alt Alanı Toplam Uygulama Uzunluğu (Saat) : Uygulamayı Yapacak Görevli: Yapılacağı Yer Kaynak Elektrot Kaynağı 4 Saat Yrd. Doç

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN İŞÇİ TULUMU KALIBI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

Performans Tablosu KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Tablosu KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİK AMAÇ 62 Kent hayatının gelişim sürecine, İstanbul halkının değişik kesimlerinin talep ve beklentilerine uygun olarak ihtiyaç duyulan kültürel tesis, alan, kadro ve diğer lojistik unsurları yaygınlaştırmak

Detaylı

YAZ MEVSİMİ TATİL BABALAR GÜNÜ

YAZ MEVSİMİ TATİL BABALAR GÜNÜ 2013-2014 HAZİRAN AYI KELEBEK BÜLTENİ YAZ MEVSİMİ TATİL BABALAR GÜNÜ Yaz mevsimi panosu hazırlama. Yaz mevsiminde meydana gelen değişiklikleri söyleme. Yaz mevsiminin meyve ve sebzelerini tanıma. Yaz mevsiminde

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı