GİRİŞİM SERMAYESİ GENEL BAKIŞ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GİRİŞİM SERMAYESİ GENEL BAKIŞ"

Transkript

1 Sirküler Sayı: 2013/ GİRİŞİM SERMAYESİ GENEL BAKIŞ

2 1 KONU : GİRİŞİM SERMAYESİ GENEL BAKIŞ i1 Girişim sermayesi nedir? 2 Teknoloji ağırlıklı sanayileşme stratejisinin benimsendiği başta ABD, İngiltere, Fransa, Japonya, Hollanda ve Almanya gibi ülkelerde özellikle II. Dünya Savaşı ndan sonra ortaya çıkan risk sermayesi genel olarak; dinamik, yaratıcı, ancak finansal gücü yeterli olmayan girişimcilerin yatırım fikirlerini gerçekleştirmeye olanak tanıyan bir yatırım finansmanı biçimi olarak tanımlanabilir. 3 Risk sermayesi uygulamalarıyla, farklı ve yenilikçi buluşların ve ya fikirlerin piyasaya dahil olması, üretim ve istihdama katkı sağlaması söz konusudur. Maddi veya fiziki imkânsızlıklardan dolayı fikir ve buluşlarını somut hale getirmeyi başaramayan girişimcilerin yardımına koşan risk sermayesi sistemi girişimcilere yeni fırsat kapıları açılmasını sağlamaktadır. Risk sermayesinde risk büyük, vade uzun fakat vade sonundaki kar marjı çok yüksektir. Sermayedar bir anlamda geleceği okuyarak büyük bir risk altına girer fakat yatırımının karşılığını uzun bir vade sonunda alabilir. İngilizcede Private Equity olarak adlandırılan girişim sermayesi kavramı ise risk sermayesi kavramını da kapsayacak şekilde, fikirlere ve henüz başlangıç aşamasındaki yeni kurulmuş şirketlere yapılan yatırımların yanında, satın almaları, yeniden yapılandırmaları ve büyüme stratejisi güden genellikle 3-10 yıllık şirketlere yapılan büyüme ve genişleme yatırımlarını da kapsayacak şekilde kullanılmaktadır. 4 Risk sermayesinin konusu olan yatırımlarda girişim sermayesi kavramına dâhil olmakla birlikte pratik anlamda girişim sermayesinin konusunu işletmeler oluşturur. Girişim sermayesinin konusunu piyasada kendine yer edinmiş, belli bir üretim sistemi, kapasitesi ve portföyü olan işletmeler oluşturur. Sermayedar girişim sermayesi yatırımında bir anlamda kendini kurtarmış işletmenin geleceğine yatırım yapar. Yeni üretim teknikleri, yeni pazarlara açılma, yeni stratejiler, yeni ürün portföyleri girişim sermayesi yatırımının konusunu oluşturabilir. Girişim sermayesi en basit tanımıyla yeni bir firmayı finanse etmek için yatırılan paradır. Daha açık bir ifadeyle girişim sermayesi bir işi olan; büyütmek ve geliştirmek isteyen fakat yeterli yatırım gücü olmayan veya iyi bir iş kurma fikrine, gerekli girişimcilik yeteneğine ve bilgisine sahip ancak iş kurmak için sermayesi olmayan girişimcilere, fikirlerini gerçeğe dönüştürmek için gerekli finansmanı sağlayan bir alternatif finansman yöntemidir. Bu iki tanım girişim sermayesinin finansman aracı olma boyutunun öne çıkarıldığı tanımlardır. i Lütfen sirkülerimizin sonunda yer alan bilgilendirme notunu okuyunuz. 2 Lütfen sirkülerimizin sonunda yer alan bilgilendirme notunu okuyunuz 3 SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-6 / Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları 4 SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-6 / Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları

3 Yeni bir fikri, buluşu veya teknolojiyi ticari ürüne dönüştürmek amacıyla çok yönlü olarak desteklemek şeklinde yapılan girişim sermayesi tanımında kavramın yenilik boyutu öne çıkmaktadır. 5 Yeni bir fikir, buluş veya farklılık girişim sermayesine konu olabilir ve finansman ve fon kavramlarının yanı sıra girişim sermayesinde inovasyon etkisini de ön plana çıkarır. 2 Girişim sermayesi iki tarafı olan bir süreçtir. Girişim sermayesi sağlayarak fikrini finanse eden ve fon elde eden girişimci sürecin bir tarafında yer alırken, diğer tarafta yüksek riske katlanmak karşılığında yüksek getiri bekleyen ve girişim sermayedarı şeklinde kavramsallaştırılan yatırımcı bulunmaktadır. Buna ek olarak gelişme potansiyeli yüksek işletmelerin büyümesini sağlayarak sermaye kazancı elde etmeyi hedefleyen girişim sermayedarı, sadece finansal destek sağlamakla kalmayıp, yatırım yaptığı firmaya yönetim, strateji, insan kaynakları, pazarlama, finans gibi konularda danışmanlık hizmeti vermektedir. 6 Bu anlamda girişimci hem fon sağlama hem de işletme yöntemleri anlamında enerji ve kaynak harcamadan yol kat edebilmektedir. Bu boyutlarıyla girişim sermayesi büyüme potansiyeli olan yeni fikirlere sahip girşimcilere finansman ile bilgi ve deneyim aktarımı sağlayan; yatırımcılara ise yüksek risk ve uzun vade karşılığında yüksek getiri vadeden bir araç olarak tanımlanabilir. 7 Girişim sermayesi çerçevesinde girişimci, geliştirilen yeni bir ürün, hizmet ya da üretim teknolojisini diğer üretim faktörleri ile bir araya getirerek ekonomik bir değer yaratmayı amaçlayan kişidir. Bu noktada girişim sermayesi bünyesindeki yenilik kavramı de ön plana çıkmaktadır. Girişim sermayedarı, tasarruf sahibi olup bu anlamda bir yatırımcıdır. Ancak girişim sermayedarını sıradan bir yatırımcıdan ayıran temel özellik; uzun vadeli, yüksek riskli, teknolojik yenilik içeren ve bu durumun doğal sonucu olarak yüksek getirili projelere öz kaynak yatırımı yapmasıdır. Girişim sermayedarı şirkete ortak olur. Dolayısıyla şirketin yönetiminde söz sahibi olmaktadır. Bu da girişim sermayedarına yönetsel destek ile bilgi ve tecrübe aktarımı sağlama misyonunu yüklemektedir. 8 Girişim sermayesini kavramlarla özetlemek gerekirse 5 boyutu söz konusudur. Risk Yenilik Girişimciler için bir finansman yöntemi Yatırımcılar için yüksek getirili ve uzun vadeli bir yatırım aracı Bilgi ve deneyim paylaşım platformu. 5 Ceylan, 2003:333 6 Fulya Evren YATMAZ, Girişim Sermayesi/Uzmanlık Tezi, Fulya Evren YATMAZ, Girişim Sermayesi/Uzmanlık Tezi, Fulya Evren YATMAZ, Girişim Sermayesi/Uzmanlık Tezi, 2012

4 3 Girişim sermayesinin portföy değeri, GSYO nun 9 aktifinde bulunan, girişim sermayesi yatırımları ile ikincil piyasalarda işlem gören para ve sermaye piyasası araçları ve ters repo işlemlerinin rayiç değerleri toplamını ifade eder. GSYO lar, Tebliğ uyarınca, takvim yılı esas alınarak 3 er aylık dönemler itibariyle portföy değer tablosu hazırlamakla yükümlüdürler. 10 Girişim sermayesinin önemi Girişim sermayesi atıl kaynakların girişimciye aktarılarak yeni teknolojilerin ekonomiye kazandırılması yolu ile üç üretim faktörünü birden harekete geçiren ve ekonomik büyümeye önemli katkı sağlayan bir araçtır. Uzman girişim sermayedarlarının, büyüme potansiyeli olan firmaları seçmesi ve bu firmalara finansman sağlaması bir nevi doğal seleksiyon işlevi görmektedir. Böylece potansiyeli olmayan firmalar en başta elenip kaynak israfının önüne geçilmektedir. Buna ek olarak da bu firmalara sağlanan yönetsel destek sayesinde firmalar, her anlamda sağlıklı bir şekilde işleyebilmekte ve büyüyebilmekte, nihayetinde önemli küresel firmalara dönüşebilmektedir. 11 Girişim sermayesinin ekonomik büyümeye bir diğer katkısı, özellikle teknoloji ve yenilik tabanlı yeni endüstrilerin kurulmasını ve gelişmesini sağlamasıdır. Diğer bir deyişle girişim sermayesi mevcut endüstri kollarında teknolojik yeniliklerle sağladığı verimlilik artışının yanı sıra internet, cep telefonu gibi bütünüyle yeni endüstrilerin ortaya çıkmasında önemli rol oynamaktadır. Yan sanayileri ile birlikte düşünüldüğünde yeni iş kolları, istihdam ve ihracat artışına sağladığı katkı ile ekonomik büyümeye hız kazandırmaktadır. 12 Girişim sermayesi türleri 13 Erken dönem girişim sermayesi Çekirdek sermayesi Başlangıç sermayesi Erken aşama finansmanı Gelişme dönemi girişim sermayesi Geçit finansmanı Büyüme-gelişme sermayesi Çıkış dönemi girişim sermayesi Köprü finansmanı Yerine koyma sermayesi Şirket paylarının/varlıklarının satın alınması Erken dönem Girişim Sermayesi 9 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı 10 SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-6 / Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları 11 Fulya Evren YATMAZ, Girişim Sermayesi/Uzmanlı Tezi, Harrison ve Mason, 2000: Fulya Evren YATMAZ, Girişim Sermayesi/Uzmanlı Tezi, 2012

5 Çekirdek sermayesi (Seed Capital) Çekirdek sermayesi henüz fikir aşamasında olan bir yeniliğin finansmanında kullanılır. Bu finansman türü girişim sermayedarı açısından en zor ve en riskli yatırım şeklidir. Somut bir ürün ve strateji mevcut olmadığından, ürün veya hizmetin tutma ihtimali muğlaktır. Bu nedenle yatırımcı, yatırım yaparken büyük risk alır fakat bunun karşılığında yüksek kar marjı hedefler 4 Başlangıç sermayesi (Start-Up Capital) Başlangıç sermayesi, girişim sermayesinin en temel finansman türüdür. Girişimci araştırma dönemini tamamlamış, gerekli projelendirme ve iş planlarını yapmıştır. Dolayısıyla başlangıç sermayesi çoğunlukla ürünü ticarileştirme ve pazarlama amaçlarıyla kullanılır. Burada sermayedar büyük anlamda yatırımcı pozisyonundadır. Yatırımcı ürün ve potansiyeli hakkında daha net fikirlere sahip olabilir. Risk daha düşüktür. Erken aşama Finansmanı (Early Stage Financing) Bu aşamada işletme kurulmuş, üretim başlamıştır. Ancak özellikle pazarlama alanında işletmenin önemli eksiklikleri mevcuttur. İşletme, ürünün imajının geliştirilmesi, pazarda tutunmasının sağlanması ve pazarlama konusunda alınan diğer kararların uygulanması için finansman ihtiyacı duyar. Erken aşama finansmanı bu ihtiyaçların karşılanmasını sağlar. Geçit Finansmanı Geçit finansmanı ile işletmenin artık yalnızca üretim yaparak satma dışında tam kapasite ile üretim yapma ve pazarlama payını büyütme gibi hedefleri olmasıdır. Bir anlamda işletme ölçek büyütmek için finansman ihtiyacı duyar. Büyüme sermayesi Kuruluş aşamasını tamamlamış, başa baş noktasında veya karlı çalışan bir işletmenin büyümesi ve gelişmesi için sağlanan sermayedir. İşletme, üretim kapasitesini artırmak, Pazar payını genişletmek, yeni ürünler üretmek veya ek işletme sermayesi temin etmek amacıyla bu finansman şekline başvurabilir. Çıkış Dönemi Girişim sermayedarının yatırım yaptığı firmanın hisse senetlerini borsa aracılığıyla veya doğrudan başka bir firmaya satma yoluyla elinden çıkarması işlemine çıkış denir. Köprü finansmanı ve ara finansman Hisse senetleri sermaye piyasasında satışa çıkıncaya kadar işletmenin finanse edilmesine köprü finansmanı denir. Köprü finansman, genellikle 6 ay- 1 yıl içerisinde halka açılmayı planlayan işletmelere aktarılır.

6 5 Köprü finansmanının bir çeşidi olan ara finansmanda ise bu finansman türü getiri açısından öz sermaye ile borç arasında bir yerdedir ve her iki finansman türünün de özelliklerine sahiptir. Girişim Sermayesi Modelleri: Enformel girişim sermayesi (Informal venture capital) Genel olarak iş melekleri (business angels) şeklinde isimlendirilen enformel girişim sermayesi, herhangi bir aracı kurum ya da organ olmadan yatırımcının doğrudan girişimciye finansman sağladığı durumları kapsar. İş meleklerinin daha çok erken dönem finansmanı türlerinden başlangıç ve erken aşamayı finanse ettiği görülmektedir. Dolayısıyla iş melekleri ve geleneksel girişim sermayesinin birbirlerini tamamladığı ifade edilebilir. 14 Kurumsal Girişim Sermayesi Kurumsal girişim sermayesi, sadece finansal amaçlarla değil aynı zamanda stratejik hedeflere erişmek maksadıyla büyük firmaların küçük işletmelere hisse senedi alımı yoluyla yatırım yapmasıdır. Geleneksel girişim sermayesi Geleneksel girişim sermayesi, uzun dönemli kote ettirilmemiş yeni firmalara yapılan ve temel kazancı temettüleri olan profesyonel yatırımlardır. Kurumsal ve geleneksel girişim sermayesi ayrıma göre kurumsal girişim sermayesi modelinde girişim sermayesi şirketi niteliğinde olmayan büyük firmalar doğrudan veya kendi kurdukları alt şirketler vasıtasıyla küçük işletmelere yatırım yapar. Oysa geleneksel girişim sermayesi modelinde yatırımcının kimliği önemli değildir. Geleneksel girişim sermayesi modeli, emeklilik fonları, sigorta şirketleri, bankalar ve diğer mali kurumlardan toplanan fonları, girişimcileri finanse etmek üzere kullanan profesyonel firmalar üzerine kuruludur. 15 Girişim sermayesinin işleyişi Girişim sermayesi şirketleri farklı kaynaklardan topladığı fonları bir havuzda birleştirir ve kendi kriterlerine göre uygun gördüğü girişim şirketlerinin hisse senetlerini satın alarak onlara finansman sağlar. Daha sonra girişim şirketi belirli bir finansal güce ve piyasa değerine ulaştığında çeşitli çıkış stratejileri ile hisse senetlerini elden çıkarır. Böylece gelir elde eden girişim sermayesi şirketi bu gelirin bir bölümünü sermayedarlara aktarır. Girişim sermayesi şirketi özellikle fikirleri ve yatırım projelerini değerlendirme konusunda uzmanlaşmış proje değerlendirme kuruluşlarından teknik destek alabilir. 14 OECD, 1996:8 15 Fulya Evren YATMAZ, Girişim Sermayesi/Uzmanlı Tezi, 2012

7 6 Türkiye uygulaması Yasal çerçeve Türkiye de girişim sermayesi kavramı ilk kez tarih ve 3794 sayılı Kanunla değişik tarih ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile mevzuata girmiştir. SPK tarafından hazırlanan ve tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Seri: VIII No:21 sayılı Risk Sermayesi Yatırım Ortaklarına İlişkin Esaslar Tebliği GSYO ları düzenleyen ve girişim sermayesine ilk ve tek doğrudan yasal zemin teşkil eden tebliğdir. Bu tebliğ, 1998 yılında yerini, daha sonra tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Seri: VI No:15 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği ile yürürlükten kaldırılacak olan tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Seri: VI No:10 sayılı aynı adlı Tebliğe bırakmıştır. Tebliğ, GSYO ların kurucularına, kuruluş usullerine, hisse senetlerinin kurul 16 kaydına alınmasına, yönetimine, yöneticilerde aranacak özelliklere, faaliyet konularına, portföy ve yatırım sınırlamalarına ve diğer yükümlülüklerine ilişkin esasları ve usulleri düzenlemek amacı ile hazırlanmıştır. 17 Bu kapsamda tebliğe göre GSYO ların nitelikleri, aranan şartlar, sınırlamalar ve muafiyetler ana hatları ile şöyledir: GSYO ani şekilde kurulabilir veya farklı faaliyet kolunda mevcut şirketler GSYO ya dönüşebilir. Anonim şirket olarak kurulmaları ve başlangıç sermayelerinin 5 milyon TL den az olmaması şarttır. Ortaklar, vergi borçları olmaması ve belirli suçlardan mahkûm olmamaları gibi nitelikleri taşımalıdır. Bunun yanı sıra lider sermayedar olarak tanımlanan ve sermayenin asgari yüzde 25 i kadar pay sahibi olan ortakların ek özellikler taşıması gerekmektedir. GSYO, yatırım yapmayı planladığı sektörler ile yatırımların, sermaye artırımlarının ve halka arzın planlandığı dönemler gibi bilgileri kuruluş aşamasında sunmak zorundadır. GSYO ayrıca portföy işletmeciliğine ilişkin faaliyet izinlerini de almak durumundadır. GSYO, kuruluşlunu takip eden belirli bir süre içerisinde hisse senetlerini halka arz etme zorunluluğundadır. GSYO ların faaliyet kapsamları ve yatırım sınırlılıkları Tebliğde açıkça belirtilmiştir. Buna ek olarak girişim sermayesi yatırımlarının usulleri de Tebliğde tanımlanmıştır. Yatırım fonları, emeklilik fonları, bankalar, portföy yönetim şirketleri, emekli ve yardım sandıkları ve vakıflar gibi nitelikli yatırımcılar olarak tanımlanan yatırımcı grubuna arz edilecek hisse senetleri için çeşitli istisnalar getirilmiştir. 16 Sermaye Piyasası Kurulu tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VI No: 15 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği madde 1.

8 7 Lider sermayedar kavramı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığının payları halka arz edilmeden önce, ortaklıkta tek başına veya bir araya gelerek sermayenin en az %25 i oranında pay sahibi olan ortak ya da ortaklardır. Ortaklıkta lider sermayedar olacak gerçek veya tüzel kişilerin girişim sermayesi yatırım ortaklığı kurucusu ve ortağı olmanın gerektirdiği mali güç, itibar ve yeterli tecrübeye sahip olmaları zorunludur. 18 Girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının faaliyet kapsamı 19 a) Tebliğ de belirtilen esaslar çerçevesinde girişim şirketlerine yatırım yapabilirler, b) Girişim şirketlerinin yönetimine katılabilir, bu şirketlere danışmanlık hizmeti verebilirler, c) Portföylerini çeşitlendirmek amacıyla ikinci el piyasalarda işlem gören sermaye piyasası araçlarına ve para piyasası araçlarına yatırım yapabilirler. d) Bir yıldan kısa vadeli olanlar için öz sermayelerinin yarısını, bir yıl ve daha uzun vadeli olanlar için öz sermayelerinin iki katını aşmamak kaydıyla borçlanabilirler. e) Türkiye de kurulu girişim şirketlerine yatırım yapmak üzere yurtdışında kurulan girişim sermayesi fonlarına yatırım yapabilirler. Ancak bu yatırımlardan kaynaklanan riskin yatırıma yönlendirilen anapara miktarı ile sınırlı olması gerekmektedir. f) Türkiye deki girişim sermayesi faaliyetlerine yönelik olarak danışmanlık hizmeti vermek üzere yurtiçinde ve yurtdışında kurulu danışmanlık şirketlerine ortak olabilirler. g) Yurtiçinde kurulu portföy yönetim şirketleri ile yurtdışında kurulmakla birlikte faaliyet kapsamı sadece yurtiçinde kurulu girişim şirketleri olan portföy yönetim şirketlerine ortak olabilirler. Girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının yatırım yapabileceği alanlar GSYO lar portföy değerlerinin %50 sini aşmamak kaydıyla ikincil piyasalarda işlem gören sermaye piyasası araçlarına ve para piyasası araçlarına yatırım yapabilir, portföyün döviz, faiz ve piyasa riskleri gibi risklere karşı korunması amacıyla, esas sözleşmede ve izahnamede hüküm bulunmak ve Kurulca uygun görülmek koşuluyla, yatırım amacına uygun portföy yönetim teknikleri ile para ve sermaye piyasası araçlarını kullanabilirler, bu amaçla Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde opsiyon sözleşmeleri, forward, finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon işlemlerine taraf olabilirler. 20 Girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının denetimi Ortaklık paylarının halka arz edildiği hesap dönemi itibariyle girişim sermayesi yatırım ortaklığı, sürekli bağımsız denetime tabidir. Bunun sonucu olarak şirketin finansal tabloları 18 SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-6 / Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları 19 SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-6 / Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları 20 SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-6 / Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları

9 8 Kurul tarafından listeye alınmış bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından 6. ve 12. ay sonları itibariyle denetlenir. Girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına yatırım yapmak Girişim sermayesi yatırım ortaklarının diğer bilinen yatırım ortaklıklarından farklı olarak paylarını sadece nitelikli yatırımcılara arz etme seçenekleri bulunmaktadır. Girişim sermayesi ortaklıkları esas sözleşmeleri ile halka arzı sadece nitelikli yatırımcılarla sınırlandırabilirler. Yani bu nitelikteki ortaklıkların payları borsada işlem görmez. Bu durumda ortaklıkta lider sermayedar olması şartı da aranmaz. Bu ortaklıkların paylarının nitelikli yatırımcılara arzında, izahname ve sirküler düzenleme zorunluluğu da bulunmamaktadır. Bu özellikli durum dışında, payları halka arz edilecek veya edilmiş olan anonim şirketlere yatırım yapma esasları GSYO ya ilk halka arzdan ortaklık payı alınarak yatırım yapılabileceği gibi (birincil piyasa işlemi), ortaklığın payları borsada da alınıp satılabilir (ikincil piyasa işlemi). Nitelikli yatırımcılar; yatırım fonları, emeklilik fonları, menkul kıymet yatırım ortaklıkları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, aracı kurumlar, bankalar, sigorta şirketleri, özel finans kurumları, portföy yönetim şirketleri, emekli ve yardım sandıkları, vakıflar, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar, kamuya yararlı dernekler ile nitelikleri itibariyle bu kurumlara benzer olduğu Kurulca belirlenecek diğer yatırımcılar ve halka arz tarihi itibariyle en az 1 milyon Türk Lirası tutarında Türk ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası aracına sahip olan gerçek ve tüzel kişilerdir. 21 Girişim sermayesi yatırım ortaklığı paylarına yatırım yaparken dikkat edilmesi gerekenler Yatırımcı, yatırım yapacağı girişim sermayesi yatırım ortaklığının karlılık durumunu, türünü, finansman yapısını, faaliyetleri ve yatırımları hakkında bilgileri, şirketin faaliyet raporlarından ve kamuya açıklanan finansal tablolarından izlemelidir. Ayrıca, şirketin sermaye, yönetim, portföy yapısı ve finansal yapısı ile faaliyetleri hakkındaki değişikliklere ilişkin olarak şirket tarafından borsaya bildirilen açıklamalarda önemlidir. Ayrıca lider sermayedarın girişim sermayesi alanındaki yatırım deneyimi, mali gücü ve itibarı da bir girişim sermayesi yatırım ortaklığına yatırım yapılırken dikkat edilmesi gereken unsurlardandır. 22 Türkiye de Girişim Sermayesi Yatırımları Türkiye deki yıllık girişim sermayesi yatırımları 100 milyon dolar civarındadır. Türkiye deki girişim sermayesi yatırım ortaklığı sistemi çekirdek, başlangıç ve yönetimin satın alınması aşamalarındaki projelere yatırım yapmamaktadır. Özellikle çekirdek aşamasındaki firmaların riski oldukça yüksek olduğundan bu firmalar ölüm vadisinde olarak nitelendirilmekte ve yatırım yapılmamaktadır. Türkiye de genellikle fikir aşamasını geçmiş, firmasını kurmuş ve kar 21 SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-6 / Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları 22 SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-6 / Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları

10 9 elde etmeye başlamış ancak büyümek, yatırımlarını devam ettirebilmek amacıyla finansmana ihtiyacı olan firmalara yatırım yapılmaktadır. Ancak dünya örneklerine bakıldığında Apple ve benzeri büyük firmaların çekirdek aşamasında finanse edildiği görülmektedir. Bu nedenle Türkiye de fikir aşamasını geçemeyen ancak finansman bulunması durumunda oldukça başarılı olabilecek projeler hayata geçirilememektedir. Türkiye uygulamasında da çekirdek aşamasındaki firmalara yönelik girişim sermayesi sisteminin daha aktif bir hale getirilmesi hem üretim anlamında hem de ekonomik büyüme anlamında büyük ilerlemelere yol açabilecektir. Kaynakça: SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-6 / Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Ceylan, 2003:333 Fulya Evren YATMAZ, Girişim Sermayesi/Uzmanlık Tezi, 2012 Harrison ve Mason, 2000: tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VI No: 15 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği OECD, 1996:8 i Burada yer alan bilgiler Elmadağ Hukuk Ofisi tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Bu kapsamda verilen bilgi, yorum ve tavsiyeler hukuk danışmanlığı kapsamında değildir. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Ofisimiz sorumlu değildir

YENİ FİNANSMAN TEKNİKLERİ DERS NOTLARI 6 (RİSK) GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI PROF.DR. YILDIRIM B. ÖNAL

YENİ FİNANSMAN TEKNİKLERİ DERS NOTLARI 6 (RİSK) GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI PROF.DR. YILDIRIM B. ÖNAL YENİ FİNANSMAN TEKNİKLERİ DERS NOTLARI 6 (RİSK) GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI PROF.DR. YILDIRIM B. ÖNAL GİRİŞİM SERMAYESİ Risk sermayesi temel olarak; teknolojik yenilik, sermayeye katılım, yönetime

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4.5. GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIKLARI 4.5.1. SERMAYE PĠYASASI KURULU TEBLĠĞLERĠ 4.5.1.1. GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIKLARINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ (Seri: VI, No: 15) (20/3/2003 tarihli ve

Detaylı

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir.

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. 6. YATIRIM ORTAKLIKLARI VE YATIRIM FONLARI 6.1 Yatırım Ortaklıkları Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. Yatırım ortaklıkları;

Detaylı

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir.

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. 6. YATIRIM ORTAKLIKLARI VE YATIRIM FONLARI 6.1 Yatırım Ortaklıkları Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. Yatırım ortaklıkları;

Detaylı

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ Genellikle profesyoneller tarafından oluşturulan Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı sistemi genç, dinamik, hızlı büyüme ve yüksek karlılık potansiyeli olan

Detaylı

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01/01/2014-30/09/2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER 1.Raporun Dönemi : 01.01.2014 30.09.2014 2.Ortaklığı Tanıtıcı Bilgiler : Unvanı

Detaylı

KOBİ'LERDE RİSK SERMAYESİNİN ETKİSİ Mohammadreza ALMASI Yüksek Lisans Tezi İşletme Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Ramazan YANIK 2014 Her Hakkı Saklıdır

KOBİ'LERDE RİSK SERMAYESİNİN ETKİSİ Mohammadreza ALMASI Yüksek Lisans Tezi İşletme Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Ramazan YANIK 2014 Her Hakkı Saklıdır KOBİ'LERDE RİSK SERMAYESİNİN ETKİSİ Mohammadreza ALMASI Yüksek Lisans Tezi İşletme Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Ramazan YANIK 2014 Her Hakkı Saklıdır ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME

Detaylı

G İ R İ Ş İÇİNDEKİLER

G İ R İ Ş İÇİNDEKİLER G İ R İ Ş İ M C İ L İ Ğ İ N F İ N A N S M A N I G Ö R Ü Ş B E L G E S İ İÇİNDEKİLER Giriş s.1 Yeniliğin ve Ar-Ge nin Finansmanı Girişimci Sermayesi s.3 Risk Sermayesi Fonunu Kimler Oluşturur? Risk Sermayesi

Detaylı

1.YATIRIM FONLARININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI

1.YATIRIM FONLARININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI 1 GİRİŞ Ülkelerin ekonomik gelişmişlik düzeyi noktasındaki en önemli göstergelerden biri gelişmiş, olgunlaşmış ve güçlenmiş finansal piyasalardır. Bu piyasalar, fon fazlası olan ekonomik birimlerin ellerindeki

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU. Yatırım Ortaklıkları. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-4

SERMAYE PİYASASI KURULU. Yatırım Ortaklıkları. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-4 SERMAYE PİYASASI KURULU Yatırım Ortaklıkları SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-4 SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-4 Uyarı: Bu kitapçık yatırımcıları (tasarruf sahiplerini) bilgilendirmek

Detaylı

10. HAFTA (FİNANSAL KURUMLAR) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL

10. HAFTA (FİNANSAL KURUMLAR) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL 10. HAFTA (FİNANSAL KURUMLAR) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL PARA YARATMAYAN FİNANSAL KURUMLAR Risk (Girişim) Sermayesi Yatırım Ortaklığı Risk sermayesi gelişme potansiyeli olan ve teknolojik yeniliklere dönük

Detaylı

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-48.3)

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-48.3) 9 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28790 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-48.3) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER YATIRIM ORTAKLIĞI NEDİR? Yatırım ortaklıkları, sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası

YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER YATIRIM ORTAKLIĞI NEDİR? Yatırım ortaklıkları, sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER YATIRIM ORTAKLIĞI NEDİR? Yatırım ortaklıkları, sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören

Detaylı

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Tanıtım Rehberi

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Tanıtım Rehberi Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Tanıtım Rehberi 1) Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen gayrimenkul yatırım ortaklıkları gayrimenkullere,

Detaylı

FİLİZ ŞİRKETLER İÇİN FİNANS VE HUKUK

FİLİZ ŞİRKETLER İÇİN FİNANS VE HUKUK FİLİZ ŞİRKETLER İÇİN FİNANS VE HUKUK Prof. Dr. Turhan Korkmaz 13.08.2015 ADANA ÜSAM BİGG-SEA GİRİŞİMCİLİK HIZLI GELİŞTİR EĞİTİM PROGRAMI 1 İÇİNDEKİLER I. Start-up Finansmanı a. Temel kavramlar b. Finansman

Detaylı

SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIKLARINA

SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIKLARINA 9 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28790 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIKLARINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ (III-48.3) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-5

SERMAYE PİYASASI KURULU. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-5 SERMAYE PİYASASI KURULU Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-5 1 SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-5 Uyarı: Bu kitapçık yatırımcıları (tasarruf sahiplerini)

Detaylı

İŞ BU TASLAK İZAHNAME İLE KURULA YAPILAN BAŞVURUMUZ İNCELEME AŞAMASINDADIR VE SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN HENÜZ ONAYLANMAMIŞTIR.

İŞ BU TASLAK İZAHNAME İLE KURULA YAPILAN BAŞVURUMUZ İNCELEME AŞAMASINDADIR VE SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN HENÜZ ONAYLANMAMIŞTIR. İŞ BU TASLAK İZAHNAME İLE KURULA YAPILAN BAŞVURUMUZ İNCELEME AŞAMASINDADIR VE SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN HENÜZ ONAYLANMAMIŞTIR. KURUL TARAFINDAN ONAYLANMASINI VE KESİNLEŞMESİNİ TAKİBEN AYRICA İLAN

Detaylı

9. HAFTA (FİNANSAL KURUMLAR) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL

9. HAFTA (FİNANSAL KURUMLAR) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL 9. HAFTA (FİNANSAL KURUMLAR) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL PARA YARATAN FİNANSAL KURUMLAR KATILIM BANKALARI (ÖFK): Katılım Bankalarını (İslam bankalarını), islam toplumunun ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde

Detaylı

TÜRKİYE VE DÜNYADA RİSK SERMAYESİ

TÜRKİYE VE DÜNYADA RİSK SERMAYESİ T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANS VE BANKACILIK ANABİLİM DALI TÜRKİYE VE DÜNYADA RİSK SERMAYESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ HAZIRLAYAN: Halil BEŞKARDEŞLER DANIŞMAN: Prof. Dr. ERİŞAH ARICAN

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Uygulamalarının Değerlendirilmesi ile Uygulamada Ortaya Çıkan

Detaylı

KOBİLERDE FİNANSMAN BULMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ

KOBİLERDE FİNANSMAN BULMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ KOBİLERDE FİNANSMAN BULMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ Finansman Yönetimi 4 Yatırım Projesi Yönetimi ve Doğru Yatırım Kararı Alma Süreci Planlamanın Aşamaları: Fırsatların farkında olmak, Pazar, rekabet, müşteri

Detaylı

4.Bölüm. Sermaye Piyasası Kurumları. Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY

4.Bölüm. Sermaye Piyasası Kurumları. Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY 4.Bölüm Sermaye Piyasası Kurumları Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Sermaye Piyasası Kurumlarına ilişkin genel bilgileri

Detaylı

İŞ BU TASLAK İZAHNAME İLE KURULA YAPILAN BAŞVURUMUZ İNCELEME AŞAMASINDADIR VE SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN HENÜZ ONAYLANMAMIŞTIR.

İŞ BU TASLAK İZAHNAME İLE KURULA YAPILAN BAŞVURUMUZ İNCELEME AŞAMASINDADIR VE SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN HENÜZ ONAYLANMAMIŞTIR. İŞ BU TASLAK İZAHNAME İLE KURULA YAPILAN BAŞVURUMUZ İNCELEME AŞAMASINDADIR VE SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN HENÜZ ONAYLANMAMIŞTIR. KURUL TARAFINDAN ONAYLANMASINI VE KESİNLEŞMESİNİ TAKİBEN AYRICA İLAN

Detaylı

Girişimciler İçin Alternatif Finansman Kaynakları: Mevcut Durum ve Öneriler

Girişimciler İçin Alternatif Finansman Kaynakları: Mevcut Durum ve Öneriler Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, 1 (1) 2015, 31-54 Girişimciler İçin Alternatif Finansman Kaynakları: Mevcut Durum ve Öneriler Bünyamin ER 1 Yunus Emre ŞAHİN 2 Mesut MUTLU 3 ÖZ: İthalata dayalı

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı

ISTANBUL TICARET ODASı RISK SERMAYESI FINANSMAN YÖNTEMI. HAZIRLAYAN Prof. Dr. M. Kemalettin ÇONKAR

ISTANBUL TICARET ODASı RISK SERMAYESI FINANSMAN YÖNTEMI. HAZIRLAYAN Prof. Dr. M. Kemalettin ÇONKAR ISTANBUL TICARET ODASı RISK SERMAYESI FINANSMAN YÖNTEMI HAZIRLAYAN Prof. Dr. M. Kemalettin ÇONKAR YAYIN NO: 2007-61 Aralık 2007 Copyright İTO Tüm haklar sakhdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazann ve İTO'nun

Detaylı

MENKUL KIYMET YATIRIM FONLARI ve BORSADA İŞLEM GÖREN YATIRIM FONLARI (EXCHANGE TRADED FUNDS ETF)

MENKUL KIYMET YATIRIM FONLARI ve BORSADA İŞLEM GÖREN YATIRIM FONLARI (EXCHANGE TRADED FUNDS ETF) MENKUL KIYMET YATIRIM FONLARI ve BORSADA İŞLEM GÖREN YATIRIM FONLARI (EXCHANGE TRADED FUNDS ETF) 1. GİRİŞ Tasarruf sahipleri, ellerindeki mevcut fonlarına farklı yatırım araçlarına yönlendirebilmektedir.

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı

Finansal Hizmetler. Bölümü. İstanbul un Yeni Serüveni: Uluslararası Finans Merkezi Olmak. Sinem Cantürk. Sosyal Medyada Bankacılık.

Finansal Hizmetler. Bölümü. İstanbul un Yeni Serüveni: Uluslararası Finans Merkezi Olmak. Sinem Cantürk. Sosyal Medyada Bankacılık. İstanbul un Yeni Serüveni: Uluslararası Finans Merkezi Olmak Sinem Cantürk Sosyal Medyada Bankacılık Cihan Doğrayan Yatırım Fonları ve Finansal Piyasalarla Etkileşim Solvency II ve Sigorta Sektörüne Etkileri

Detaylı