Turkse taal elementair lees- en schrijfvaardigheid

Save this PDF as:
Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Turkse taal elementair lees- en schrijfvaardigheid"

Transkript

1 Staatsexamen VWO 2013 Turkse taal elementair lees- en schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 24 mei uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje VF-1008-w-13-1-o 1

2 Vwo Turkse taal elementair Lees- en schrijfvaardigheid 2013 Bijgaande examenopgave bestaat uit: een schrijfopdracht een opdracht leesvaardigheid Bij de beoordeling wordt er op gelet of de opdracht taalkundig en formeel correct is uitgewerkt, of de uitwerking een goed lopend geheel is en of u zich aan de opdracht gehouden hebt. Veel succes! Aanwijzingen schrijfvaardigheid 1. Maak uw brief eventueel eerst in klad. 2. Let goed op de briefconventies zoals datering, aanhef, verdeling van de inhoud in alinea s, slotzin en een correcte afsluiting. 3. Verwerk alle gegevens in de volgorde zoals in de opdracht staat vermeld. 4. Probeer een goede pagina-indeling te realiseren. 5. Sla na elke alinea een regel over. 6. Gebruik minimaal 120 en maximaal 150 woorden. Adressering, datering, aanhef en naam tellen niet mee voor het aantal woorden. Bij te weinig woorden volgt aftrek! 7. Vermeld het aantal gebruikte woorden in de rechterbovenhoek. 8. Het gebruik van een woordenboek is toegestaan. 2

3 Situatie U wilt graag in de zomervakantie in Turkije werken. Omdat u werken met jongeren erg leuk en spannend vindt, zoekt u op het internet een vakantiebaan vooral bij de jeugdkampen. U hebt de onderstaande advertentie op de website van het Ministerie van Jeugd en Sport (Gençlik ve Spor Bakanlığı) gezien en besloten gelijk een sollicitatiebrief te schrijven aan de hand van de volgende opdrachten. Eleman aranıyor Silifke Akkum Gençlik Kampında haziran, temmuz ve ağustos aylarında görevlendirilmek üzere, özellikle gençlere(öğrencilere) önderlik edecek ve yol gösterecek genç bay ve bayan elemanlar işe alınacaktır. İngilizce ve Türkçeyi iyi derecede biliyorsanız, İyi derecede bilgisayar kullanabiliyorsanız, En az lise son sınıf öğrencisi iseniz veya lise diplomanız varsa, Yaşınız arasındaysa, Gençlerle iyi ilişki kurabiliyor, bu işi yürekten yapabileceğine inananıyor ve gerekirse gece geç saatlere kadar çalışmayı göze alabiliyorsanız bize başvurun. Yurt dışında eğitim görmüş, çok dil bilen genç elemanlar ve öğrenciler tercih edilecektir. Başvuru mektuplarınızı özgeçmişinizle birlikte Akkum Gençlik Kampı İrtibat Bürosu, Atatürk Cad. No 18 Silifke-Mersin adresine bekliyoruz. 3

4 Opdracht 1. Verwijs naar de advertentie en vermeld uw belangstelling. 2. Vertel iets over uzelf, uw school, uw opleiding, de talen die u kent e.d. 3. Zeg dat u eerder computerervaring opgedaan heeft op school en vertel iets over wat u kunt doen met computers. 4. Zeg dat u al eerder ervaring heeft opgedaan in Nederland met schoolkamp, werkweek e.d. en dat u soortgelijke functies vervuld hebt. 5. Benadruk waarom u werken met jongeren leuk vindt, dat u gemakkelijk om kunt gaan met de jongeren en waarom u in aanmerking wilt komen. 6. Zeg dat u met hart en ziel gaat werken en bereid bent ook s avonds laat te werken, als u aangenomen wordt. 7. Sluit uw brief passend af. Leesvaardigheid Dit examen bestaat uit: 4 teksten met 19 vragen. Beoordeling. Voor deze toets zijn maximaal 20 punten te behalen. Wanneer een vraag meer dan één punt heeft, wordt het aantal punten aan het eind van de vraag tussen haakjes aangegeven. Let op! - Open vragen mag u in het Turks of in het Nederlands beantwoorden. - Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd bij open vragen. - Besteed maximaal 60 minuten (geadviseerde tijd), omdat deze toets gecombineerd is met de schrijftoets. 4

5 Tekst 1 Sınav Stresi Üniversitelere giriş sınavları, her öğrenci için çok büyük bir önem taşıyor. Ne kadar iyi hazırlanırsa hazırlansın, sınav sırasında her öğrencinin en büyük düşmanı stres oluyor. İşte bu "kaçınılmaz sınav stresini" yenebilmek için, Psikolog Jülide Sevim Aysun ve meslektaşı Hüseyin Tunçalp, baş başa verip, bir "antistres " CD si oluşturmuşlar. (1) Ben inanıyorum ki, başarısız diye nitelendirilen çocuklardan bir çoğu, kaygı yüzünden sınavı kaybetti. Bence, öğrencilikleri boyunca başarılı olan, sınava iyi hazırlanmış bu çocukların sırf kaygı yüzünden başarısız olmaları çok üzücü." Bu sözler, Psikolog Julide Sevim Aysun'a ait. (2) Henüz beş yaşında ilkokula başlayan ve 20 yaşındayken yüksek öğrenimini tamamlayan Aysun, yedi senedir de psikolog olarak, çeşitli kuruluşlarda ve özel muayenesin- de çalışmalar yapıyor. Aysun'un çalışmalarını yoğunlaştırdığı alan ise, stres ve stresten kurtulmanın yolları. (3) Genç psikolog çalışmaları sırasında, stresten en çok etkilenen kesimlerden birinin, üniversite giriş sınavlarına hazırlanan öğrenciler olduğunu saptamış. Üstelik bu öğrencilerden çoğunun, daha önceki yıllarda başarılı olduklarını, ancak stres nedeniyle, giriş sınavlarında aynı başarıyı gösteremediklerini gözlemlemiş. (4) Aysun, bu noktadan hareketle, çalışmalarını sınav kaygısı ve bu kaygıyı gidermenin yollarını araştırmak üzerinde yoğunlaştırmış. Meslektaşı Hüseyin Tunçalp ile birlikte yürtüt- tüğü çalışmaları, öğrenciler için bir "antistres" CD si haline getirmiş. (5) CD nin 25 dakikalık bir kısmı öğrencinin anne-babasına yönelik. Bu kısımda velilerin öğrenciyi stresten korumak için alabilecekleri önlemler sıralanıyor. Yine bu kısımda yetişkin- lere, "Çocukken bebeğiniz yemeğini yediği, çişini tuvalete yaptığı sürece iyi bir çocuktur. Büyüdüğünde de okulda başarılı olmalarını beklediniz onlardan. Sonuçta sevgi ilişkinizi hep başarıya endekslediniz. Oysa sadece varoldukları için sevmelisiniz çocuklarınızı" mesajı veriliyor. (6) Seslendirmesi de Psikolog Jülide Sevim Aysun ve Hüseyin Tunçalp tarafrndan yapılan CD nin, öğrencilere yönelik kısmında, nefes alma ve gevşeme tekniği öğretiliyor. Bu tekniği uygulayan öğrencilerin, sınav kaygılarıyla başa çıkabileceklerine ve bu kaygıyı başarıya çevirebileceklerine inandıklarını söylüyor Aysun. (7) Gevşeme tekniklerinin Batı da ve Amerika'da yaygın olarak kullanıldığını ve gevşeme tekniklerinin, yine bütün dünyada, görüntü ya da ses CD/DVD si olarak piyasada bulunduğu- nu anlatan Aysun ve Tunçalp üzerinde çalıştıkları teknikleri şöylece özetliyorlar: (8) "İlk hafta için, günde en az bir kez olmak üzere, 25 dakikalık seanslar boyunca, CD deki komutlara uygun olarak nefes ve gevşeme egzersizleri yapılıyor. Süreç içinde yöntemi kullanan öğrenci, önce nefesini, daha sonra da vücudunda bütün adaleleri denetle- meyi öğrenebiliyor. Tekniğin bir süre uygulanmasının ardından, vücut en üst düzeyde verimli ve kaygılardan arınmış duruma geliyor. Böylece de zihnin sahip olduğu yetenekler, tam verimlilikle kullanılabilir durumda bulunduruluyor." Psikolog Aysun, bu CD ile psikolojinin ilk kez, bu denli büyük bir insan grubuna ulaştırıldığını, tekniğin bir kere öğrenildikten sonra sadece sınavlarda 5

6 değil, hayatın her alanında kullanılabileceğini söylüyor. Sınavdan trafiğe, iş hayatından ev içi çatışmalarına kadar, her derde deva bir CD. Eh, bir CD den daha fazla ne beklenebilir ki? 1 Welke relatie is er tussen alinea één en alinea drie? A Aralarında ilişki yoktur. B Birinci paragrafta bir sorun veriliyor, üçüncü paragrafta bu sorun bir örnekle C Birinci paragrafta bir sorun, üçüncü paragrafta bu sorunun çözümü veriliyor. D Birinci paragrafta bir sorun, üçüncü paragrafta bu sorunun nedeni veriliyor. açıklanıyor. 2 Wat wordt verteld in alinea twee? A Araştırmaya katılan bir öğrenciyle ilgili kısa bilgi. B Bu parçanın yazarıyla ilgili genel bir açıklama. C Julide Hanımla ilgili kısa bilgi. D Stresten kurtulma yollarıyla ilgili bir açıklama. 3 Welke van de antwoorden hieronder is correct voor wat betreft de uitdrukking bu noktadan hareketle" (alinea 4, eerste zin)? A Çalışkan öğrenciler stres sebebiyle sınavlarda başarısız oluyor. B Genellikle, çalışkan öğrenciler üniversiteye gidebiliyor. C Stres üniversite öğrencilerini etkilemiyor. D Stresten en çok, çalışkan öğrenciler etkileniyor. 4 Welke boodschap wordt gegeven in alinea 5? A Anne-babasını dinleyen çocuklar sevilmeli. B Başarı, çocuk sevgisini belirlemeli. C Çocuk sevgisi koşulsuz olmalı. D Stresli çocuklara yeterli sevgi gösterilmeli. 5 Welke informatie is juist, wanneer alinea 5 en alinea 6 in acht genomen worden? A Paragraf 5'te CD, paragraf 6'da CD nin nasıl uygulanacağı, detaylı olarak anlatılıyor. B Paragraf 5'te CD nin anne babaya, paragraf 6'da öğrencilere yönelik yönü anlatılıyor. C Paragraf 5'te öğrencilerin sorunları, paragraf 6'da bu sorunların çözümleri anlatılıyor. D Paragraf 5'te stresten korunma yolları, paragraf 6'da bunun yararları anlatılıyor. 6

7 6 Wat is nodig om maximaal rendement te halen uit je geheugen volgens de laatste alinea alinea? 1 insan vücudunun yüksek seviyede verimli olması 2 insan vücudunun kaygılardan sıyrılmış olması A 1 ve 2 doğru. B 1 ve 2 yanlış. C Sadece 1 doğru. D Sadece 2 doğru. 7 Wat benadrukt de zin "Eh, bir CD den daha fazla ne beklenebilir ki?" (laatste regel)? A CD hakkında soru işaretlerinin olduğunu. B CD nin beklentilere cevap vermediğini. C CD nin yeterince açık olmadığını. D CD deki bilgilerin doyurucu olduğunu. 8 Kies de meest gepaste titel voor dit stuk. A Çocuk bakımı ve anne sevgisi. B Öğrencilere antistres CD si. C Psikoloğun hayat öyküsü. D Üniversite giriş sınavları. 7

8 Tekst 2 Gülmenin İyileştirici Özelliği (1)Gülme laboratuvarlarında vapılan son çalışmalar çok bilinen bir gereği doğruladı: Gülme sağlık demektir. Bunun üzerine çok ciddi hastalıklarda bile doktorlar hastayı güldürecek hatta kahkaha attıracak önlemler almaya başladılar. Gülme krizinin tedaviyi iyileştirici etkileri olduğunun anlaşılması üzerine, hastanelerde uygun önlemler alınmaya başlandı. (2)Gülme tedavisi ilk kez 1960'lı yıllarda Amerikalı bir hasta Norman Cousins tarafından geliştirildi. Doklorlar Cousins'te bir tür damar sertleşmesi saptamışlar, son derece ağrılı ve iyileşmesi güç olan belkemiğinde kronik yanğı belirlemişlerdi. (3)Cousins, bilimsel raporlara dayanarak gönül ferahlığının iyileştirici olması gerektiğini düşündü ve ilk yaptığı iş berbat hastane odasını terk ederek güzel bir otel odasına geçmek oldu. Arkasından, hastabakıcılara ve arkadaşlarına kendisine sürekli olarak komik fıkralar, gülünç olaylar anlattırdı.tedavi sonucunda Cousins süpriz bir şekilde iyileşti. Böylece Amerika'da yeni bir bilimsel dal ortaya çıktı. Gelotoloji, yani gülme öğretisi. (4)Kaliforniyalı bağışıklık bilimcisi Lee Berk şöyle divor: "Hep duyarız, gülmek sağlıklıdır diye. Şimdi biz gülmenin sağlıklı olduğu konusunda hızla veriler toplamaya başladık". (5)Berk ve Stanford Universitesi Tıp Fakültesi'nde nörolog William Fry yaptıkları araştır- malarda, gülmenin vücutta karmaşık biyokimyasal olaylar başlattığını saptadılar. Stres hormonu olarak bilinen cortisol ve adrenalin gülme sonucu azalıyor ve büyüme hormonlarının üretimi kışkırtılıyor. (6)Gelotologlar, gülme yeteneğinin sadece insanların değil primatların da genetik özelliği olduğunu, insansı maymunların da gıdıklandıklarında gülme krizine tutulduklarını belirtiyorlar. Berlin Freie Üniversität'te davranış bilimci Dietmar Todt, gülme araştırmalarının başlangıç noktası olarak gıdıklamayı ele alıyor. Berlin Hayvanat Bahçesi'nde yapılan araştırmalarda şempanze, goril ve orangutanlara yarım saatlik sürekli gıdıklama seansı uygulandı. Bu sean-slar sonunda bir bebek goril gülmeyi öğrendi. (7)İnsanlar hah hah, heh heh, hoh hoh veya kih kih diye gülüyorlar. Maryland Üniversitesinden gülme araştırmacısı Robert Provin e gore, gülmenin bizim konuşma dili dediğimizden ziyade hayvan bağırışlarıyla daha yakın bir ilişkisi var. (8)Buna rağmen gülme önemli bir iletişim aracı. Gülmenin sosyal alanda yarattığı imkan-lar oldukça geniş. Ancak gülme daha çok bir grup olayı. Ortalama bir insan, bir topluluğa kıyasla kendi başına 30 kez daha az gülüyor. (9)Gülmenin bulaşıcı bir yönü de var. Bu nedenle mizah üreticileri televizyonlardaki komedilerde gülme efekti yaratarak izleyicileri uyarmaya çalışırlar. Berlin'de 31 erkek ve 48 kadına laboratuvarda yapay üretilen kahkahalar dinletildi ve bu kahkahaları değerlendirme- leri istendi. "Sizi güldürüyor mu?" "İtici mi?" gibi sorulara yanıt arandı. Bunun sonucunda gülmenin ya da kahkahanın melodisinin belirleyici olduğu anlaşıldı. Melodisi, kahkahayı itici de kılabiliyor, gülme krizi de yaratabiliryor. 8

9 9 In dit artikel wordt gesteld dat, behalve mensen, ook bepaalde dieren kunnen lachen: a In welke alinea wordt dat gesteld? b Noteer ook van welke tak van wetenschap de stelling afkomstig is en c waar die tak van wetenschap voor het eerst beoefend werd. (2 punten, indien 1 van de 3 antwoorden ontbreekt: 1 punt) 10 Welke informatie is juist? A Amerikalı N. Cousins bilinmeyen bir hastalıktan kurtuldu. B Berlin Hayvanat Bahçesi nin uzmanı, gorillerin kendiliğinden gülme krizine girdiğini keşfetti. C L. Berk, gülmenin neden sağlıklı olduğu konusunda önemli verilere ulaştı. D W. Fry, bir insanın bir topluluğa kıyasla kendi başına otuz kez daha az güldüğünü keşfetti. 11 Dit artikel bestaat uit de volgende onderdelen: I inleiding (giriş), II een concreet voorbeeld (somut bir örnek), III gezondheidgegevens (sağlık verileri), IV andere gegevens (başka veriler). Bepaal welke alinea bij welk onderdeel hoort. I Giriş II somut bir örnek III sağlık verileri IV başka veriler A B C De schrijver, die genezende kenmerken van het lachen in dit artikel verwerkt, A vat de negatieve meningen van sommige wetenschappers samen. B maakt zijn eigen mening hierover als wetenschapper bekend. C vat de stelling samen die door heel veel wetenschappers bepleit wordt. D vat zijn eigen ervaringen als schrijver samen. 13 Welk kenmerk van de gehoorde schaterlach (kahkaha) veroorzaakt dat de andere mensen ook lachen? A kahkahanın müzikalliği B kahkahanın tekrarlanması C kahkahanın tiz ya da kalın olması D kahkahanın uzun veya kısa olması 9

10 Tekst 3 Anadolu'nun "nazar ve dilek folkloru" (1)Zaman zaman köylü kadınların boyunlarında renkli boncuk dizeleri görürüz; iki mavi, bir sarı, üç kırmızı gibi, gizli anlamlar içeren bir ritmle sıralanır bu boncuklar. İlk bakışta pek bir şey anlatmayan bu tuhaf şifre, kimi kez gerçekleşmesi çok zor bir dileğin olması için, kimi kez bir büyük korkudan korunmak içindir. Bu gizemli dünyayı araştıran Eftal İplikçioğlu nazarlıkların da, Anadolu kadınının folklorik bir 'iç konuşması' olduğunu saptamış. (2)Yüzyıllardan beri kadınlar gerçekleşmesini istedikleri şeyler için dilek tutmuşlar, adak adamışlar. Nazara karşı da bir takım korunma yöntemleri geliştirmişler. Günümüzde de adak ve nazar hala inanılan şeyler. (3)Hastalıklardan korunmak için renkli boncuklarla yapılan kolyelerde, her renk bir hastalığı ifade edivor. Genellikle, sarılık adıyla bilinen hastalığa karşı sarı boncuk, kızamık adıyla bilinen hastalığa karşı ise kırmızı boncuk kullanılıyor. (4)Köylü kadınların boyunlarında gördüğümüz renkli boncukların hepsinin bir anlamı bulunuyor. Kimisi nazara karşı korunmak için kimisi de bir dileğin gerçekleşmesi için takılıyor. Nazarlıkların üzerinde kullandıkları düğmeler ve boncuklarla tıpkı oyalarda, halılarda olduğu gibi duygularını ifade ediyorlar. Bir düğme dikiyor, içinden bir dilek tutuyor. (5)Adak için kullanılan liralar ise para sahibi olma isteğini ifade ediyor. Ayna, hem nazarı, nazar değme ihtimali olan insana yansıtıyor, hem de sağlık, ferahlık gibi anlamlar içeriyor. Nal ve zeytin çekirdeğinin de insanları nazara karşı koruduğuna inanılıyor. "Fatma Ananın Eli" denen ve beş çizgiden oluşan boncuklar da nazara "dur" diyor. Yuvarlak cam boncuklar ise nazara karşı kullanılan en etkin malzeme. (6)Küçük mavi torbalar içine konan çörek otu da yeni doğmuş bebeklerin yastığına ya da omuzuna takılıvor. Gelinlerin vatağının altına konan bu torbaları üzerinizde taşıdığınız zaman da, nazara karşı korunmuş oluyorsunuz. (7)Yine bebeği olmayan kadınların uyguladıkları bir başka yöntem şöyle: anne olmak isteyen kadın, doğacak bebeğin parmağına uyacak büyüklükte bir gümüş yüzük yaptırıp, üzerine mavi bir taş taktırıyor. (8)Eftal İplikçioğlu 15 yıldan beri nazar ve adakla ilgileniyor. Değişik yörelerden yaşlı insanlarla konuşarak, malzemeler biriktiriyor. Nazarla ilgili hiçbir yayın olmadığını farkeden İplikçioğlu. "Üniversite tezlerine kadar araştırdım. Ancak inanç ve dinin içinde bir iki paragraf bulabildim bu konuyla ilgili. Göz boncuğu ya da şu, bu iyi gelir gibi şeyler vardı" diyor. (9)Adağın en çok evlenmek için, çocuk için ve bir hastalıktan kurtulmak için kullanıldığını söyleyen Eftal İplikçioğlu, bu tür inançların Anadolu kadar İstanbul'da da çok yaygın olduğunu, mesela bazı türbelerin ve adak adanan yerlerin önlerinde, kapılarında kuyrukların hiç eksik olmadığını belirtiyor. (10)İşin bir başka ilginç yanı, Eftal İplikçioğlu, eskiden nazar ve adak gibi şeylere hiç inanmazken, bu işin içine girdikten sonra inanmaya başlamış. "Doğrusu ben nazara inanıyo- rum. Eskiden hiç inanmazdım. Ama şimdilerde farklı düşünüyorum doğrusunu 10

11 isterseniz. Çünkü bazı insanların yanında kendimizi çok rahat hissetmeyiz. Sarışın insanların, renkli ve özellikle mavi gözlü kimselerin nazarının daha çok değdiğine inanılıyor. Ama bu, o insanın kötü olduğu anlamına gelmiyor. Buna rağmen, bakarken 'şu ne kadar güzel' diye bile içinden geçirse, beğendiği eşyanın başına bir kaza gelebiliyor. Doğrusu, ben artık buna inanır oldum. Kendini daha iyi hissetmek için, bir çok insan psikologlara koşuyor. Bence bu tür inançların yararı var fakat hiç bir zaíarı yok. Kendinizi iyi hissetmenize yarıyorsa bir taş parçası, bence onu kullanabilirsiniz..." 14 Welk woord in de tekst heeft een betekenis die overeenkomt met het woord 'dilek? 15 In welke alinea wordt de relatie tussen nazar ve dilek en 'iç konuşma' (alinea 1) verteld? A Alinea 2 B Alinea 3 C Alinea 4 D Alinea 5 E Alinea 6 16 Een van de volgende wensen (dilekler) komt in de tekst niet voor. Welke is het? A bir hastalıktan kurtulmak B çocuk sahibi (anne) olmak C evlenmek D gençleşmek E nazara karşı korunmak 17 Onder welke groep mensen is 'nazar ve dilek folkloru' onderzocht? A çocuklar B erkekler C kadınlar D mutsuz insanlar 18 Aanvankelijk geloofde Eftal İplikçioğlu niet in de magische werking van de nazar boncuğu (de gelukskraal). Pas later begon hij daarin te geloven. Citeer het eerste en het laatste woord van de zin(nen) waarin hij de reden hiervoor geeft. 11

12 Tekst 4 Okuma Özürü: Disleksi Öğrenim çağındaki çocukların yüzde kadarının sorunu olan disleksiyi tanıtayım. Özellikle okuma yazmayı yeni öğrenen çocuklarda kendini gösterir. En karakteristik belirtisi, kendi sınıfındaki ve yaşındaki çocuklara oranla okumanın daha zor öğrenilmesi, harfleri ve kelimeleri tanımakta güçlük çekilmesidir. Bu tür çocuklar anlatılanları iyi anlar, konuşması iyidir ama sorun okumadadır. Bunun nedeni de beyindeki okumayla ilgili merke- zin ters çalışmasıdır. Dislektik çocuklar baktıklarını ayna görüntüsü gibi ters görürler. Bu da anlam ifade eden harf ve kelimelerde karışıklık yaratır. Örneğin bu çocuklar b ve d harflerini karıştırır. Tersten okunduğunda da anlam ifade eden, örneğin tam ve mat kelimeleri karışır. Bu çocuklar her kelimeyi ve harfi beyninde düze çevirmeye çalışıp anlamını sonradan bulmaya çabalar. Bu da seri okuma ve algılama sorunu yaratır. Disleksi, erkeklerde kızlara oranla daha sık görülür ve çoğu zaman kalıtımla ilintilidir. Sorun farklı boyutlarda olabilir. Eğer bir çocukta öğrenme güçlüğü olduğu farkedilirse, öncelikle görme ve işitme acısından muayene edilmesi gerekir. Eğer bunlarda ve psikolojik yapısında bir kusur yoksa psikologların ve tercihan pedagogların denetiminde bir seri test uygulanır. Sorun teşhis edildikten sonra bu çocuklara görme, işitme ve dokunma gibi tüm duyularının yardımını alması ögretilmelidir. Ayrıca komplekse düşmemesi açısından da psikolojik destek tedavisi de uygulanmalıdır. 19 Hoe kan, volgens tekst 4, dyslexie behandeld worden? Noem de twee aspecten van de behandeling. 12 Einde

13 Staatsexamen VWO 2013 Nederl Engels, Turks College-examen schriftelijk Correctievoorschrift 13 Einde

14 Beoordelingsmodel ERK-niveau B2 Criterium Beoordelingstaak score Inhoud Grammaticale correctheid Spelling, Interpunctie en Lay-out Woordgebruik Coherentie Beoordeel of alle elementen van de opdracht aanwezig en begrijpelijk zijn. Neem daarbij de native speaker als uitgangspunt. De boodschap moet voor hem of haar duidelijk zijn. Beoordeel: Zinsbouw Toepassing grammaticale regels Beoordeel: Spelling Gebruik hoofd- en kleine letters Gebruik interpunctie Lay-out(schrijfconventies) Beoordeel of de woordkeus accuraat en gevarieerd is. Beoordeel of de tekst goed is gestructureerd. Alle elementen zijn aanwezig en begrijpelijk. Minstens 90% van de elementen is aanwezig en begrijpelijk. Minstens 80% van de elementen is aanwezig en begrijpelijk. Minstens 70% van de elementen is aanwezig en begrijpelijk. Minstens 60% van de elementen is aanwezig en begrijpelijk. Minder dan 60% van de elementen is aanwezig en begrijpelijk. De tekst is helemaal correct. De tekst is, op enkele fouten na, correct. De tekst is goed. De tekst is voldoende correct. De tekst is matig correct. De tekst zit vol fouten. Spelling, interpunctie en schrijfconventies zijn voldoende. Spelling, interpunctie en schrijfconventies zijn matig. Spelling, interpunctie en schrijfconventies zijn onvoldoende. Het woordgebruik past uitstekend bij de opdracht en ontstijgt soms dat niveau. Het woordgebruik sluit zeer goed aan bij de opdracht. Het woordgebruik slaat goed aan bij de opdracht. Het woordgebruik is voldoende. Het woordgebruik is matig. Het woordgebruik schiet tekort. De opbouw van de tekst is, gezien de opdracht, voldoende. De opbouw van de tekst is, gezien de opdracht, matig. De opbouw van de tekst is, gezien de opdracht, onvoldoende. 6 pt 5 pt 4 pt 3 pt 2 pt 0 pt 6 pt 5 pt 4 pt 3 pt 2 pt 0 pt 2 pt 1 pt 0 pt 6 pt 5 pt 4 pt 3 pt 2 pt 0 pt 2 pt 1 pt 0 pt Bij te weinig woorden: 1 scorepunt aftrek per 5 woorden. Aanhef en afsluiting tellen niet mee. Weging scores B2 Vermenigvuldig de score van vormaspecten met 1,5 Inhoudsaspecten: maximaal 6 punten Vormaspecten: maximaal 24 punten Totaal: maximaal 30 punten 14 Einde

15 Score Cijfer B2 1 1,0 2 1,2 3 1,4 4 1,6 5 1,8 6 2,0 7 2,3 8 2,5 9 2,8 10 3,0 11 3,3 12 3,5 13 3,8 14 4,0 15 4,3 16 4,5 17 4,8 18 5,0 19 5,3 20 5,5 21 5,8 22 6,0=B2 23 6,5 24 7,0 25 7,5 26 8,0 27 8,5 28 9,0 15 Einde

16 29 9, Einde

17 Correctievoorschrift staatsexamen VWO 2013 Turkse taal elementair lees- en schrijfvaardigheid Tijdvak 1 College-examen schriftelijk 17 Einde

18 Leesvaardigheid correctievoorschrift Voor deze toets zijn maximaal 20 punten te behalen. Wanneer een vraag meer dan één punt heeft, wordt het aantal punten aangegeven. Tekst 1 Sınav stresi 1 B 2 C 3 A 4 C 5 B 6 A 7 D 8 B Tekst 2 Gülmenin iyileştirici özelligi 9 a Alinea 6 b gelotologie / gelotoloji c in Amerika / Amerika'da 3 goed = 2 punten 2 goed = 1 punt 10 C 11 A 12 C 13 A Tekst 3 Anadolu'nun "nazar ve dilek folkloru..." 14 'adak' 18 Einde

19 15 C 16 D 17 C 18 "Bence kullanabilirsiniz. of een van deze zinnen kan ook acceptabel zijn als het goede antwoord: Bence zararı yok. / Kendimizi.. kullanabilirsiniz.. Tekst 4 Okuma özürü: Disleksi 19. Tüm duyulardan yararlanması öğretilir. / Er wordt geleerd om van alle zintuigen gebruik te maken.. Psikolojik destek tedavisi uygulanır. / Er wordt psychologische hulp geboden. 19 Einde

Examen VMBO-GL en TL. Turks CSE GL en TL. tijdvak 1 vrijdag 29 mei 9.00-11.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-GL en TL. Turks CSE GL en TL. tijdvak 1 vrijdag 29 mei 9.00-11.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-GL en TL 2009 tijdvak 1 vrijdag 29 mei 9.00-11.00 uur Turks CSE GL en TL Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 45 vragen.

Detaylı

Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! House da buluştu

Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! House da buluştu ISSN: 1309-0054 Sayfa 8 Farklı bir bakış açısına mı ihtiyacınız var? Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! Sayfa 10 The Kasım 2014 - Ocak 2015 Deloitte Times www.deloitte.com.tr Vergisel

Detaylı

ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK VE BİRLİKTE YAŞAM ÜZERİNE BİR İSRAİL DENEYİMİ: SADAKA REUT / KARDEŞLİK Özgür Akarsu 02.01.2007 Sadaka Reut, İsrail de 1980 lerden beri topluluklar arası diyalog imkânlarını geliştirmeyi

Detaylı

TÜRKİYE DE ENGELLİ GERÇEĞİ. Mustafa Öztürk

TÜRKİYE DE ENGELLİ GERÇEĞİ. Mustafa Öztürk 30 TÜRKİYE DE ENGELLİ GERÇEĞİ Mustafa Öztürk MÜSİAD Cep Kitapları: 30 ISBN 978-605-4383-07-8 Kitap Editörü ABDULLAH SERENLİ Yayına Hazırlık YAVUZ TÜRK Kapak Tasarım MEVLÜT EREN Mizanpaj ORHAN TATLICI Baskı

Detaylı

Otizmli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Otizm Tanılama Sürecinde ve Tanı Sonrasında Yaşadıkları Deneyimlerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Otizmli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Otizm Tanılama Sürecinde ve Tanı Sonrasında Yaşadıkları Deneyimlerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi Otizmli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Görüşlerinin İncelenmesi, 129 Ömür Gürel Selimoğlu 1 Selda Özdemir 2 Gökhan Töret 3 Ufuk Özkubat 4 Otizmli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Otizm Tanılama Sürecinde ve Tanı Sonrasında

Detaylı

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Ankara, 2006 YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu

Detaylı

ÖZEL TUNÇSİPER OKULLARI

ÖZEL TUNÇSİPER OKULLARI ÖZEL TUNÇSİPER OKULLARI İçindekiler Ortak Alan 1-11 A 12-47 naokulu Ortak Alan 48-53 54-89 İlköğretim Ortak Alan 90-95 96-131 Lise Ortak Alan 132-133 Temmuz 2012 / Sayı 6 Yılda bir kez yayımlanır. İmtiyaz

Detaylı

Eğer öğrettiklerimi uygularsanız, hayatınızın geri kalanında sigara içmediğiniz içi mutlu olacaksınız.

Eğer öğrettiklerimi uygularsanız, hayatınızın geri kalanında sigara içmediğiniz içi mutlu olacaksınız. ALLEN CARR SİGARAYI BIRAKMANIN KOLAY YOLU Çeviren Fatmagül Aaltonen Eğer öğrettiklerimi uygularsanız, hayatınızın geri kalanında sigara içmediğiniz içi mutlu olacaksınız. * Yöntemi tektir. * Sigaraya olan

Detaylı

Fatoş Yağcı nın MutfağIndan Lezzetler. Nardenk Masal mı? Sanki! Gerçek mi? Evet!

Fatoş Yağcı nın MutfağIndan Lezzetler. Nardenk Masal mı? Sanki! Gerçek mi? Evet! Diyabet Benden Korksun Diyorum Çünkü Diyabetimle Nasıl Baş Edeceğimi Biliyorum Bilgi Varsa Korku Yoktur! Bilginin Olmadıgı Yerde Korku İmparatordur. En Şeker Çizgi Filmle Diyabetli Çocuklara Eğitim! Benim

Detaylı

EFT Duygusal Özgürlük Teknikleri TM İyileştirme için evrensel bir yardım Yeni İyileştirme Gökdelenine Giriş El Kitabı Beşinci Basım Bütün olumsuz duyguların nedeni vücudun enerji sisteminin bozulmasıdır.

Detaylı

ÖZET RAPOR. Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir.

ÖZET RAPOR. Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. ÖZET RAPOR Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmiştir. Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. ÖZET RAPOR Araştırmanın yürütücüleri:

Detaylı

www.e-kitap.us sunar. Tüm kitap severleri Saklı Kütüphane ye bekliyoruz. Kâhin & Orodruin

www.e-kitap.us sunar. Tüm kitap severleri Saklı Kütüphane ye bekliyoruz. Kâhin & Orodruin sunar. Tüm kitap severleri Saklı Kütüphane ye bekliyoruz. Kâhin & Orodruin Not: Saklı Kütüphanedeki e-kitaplar tanıtım amaçlıdır. Sevdiğiniz yazarların zarar görmesini istemiyorsanız lütfen kitapların

Detaylı

SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler)

SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler) SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010 CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler) Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi Ankara - 2010 SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010 CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA

Detaylı

YAȘLI OLMAK ÖNCE İNSAN ÇOCUKLAR. Yașlılık Bir Varlıktır Bilge Yașlıdan Korunmaya Muhtaç Yașlıya Alzhemier; Öncesiz-Sonrasız. yiz.

YAȘLI OLMAK ÖNCE İNSAN ÇOCUKLAR. Yașlılık Bir Varlıktır Bilge Yașlıdan Korunmaya Muhtaç Yașlıya Alzhemier; Öncesiz-Sonrasız. yiz. Görme engelliler için Sesli Dergi CD niz kapak içindedir biz bir yiz Yıl: 1 Sayı: 1 Temmuz-Ağustos-Eylül 2012 YAȘLI OLMAK Yașlılık Bir Varlıktır Bilge Yașlıdan Korunmaya Muhtaç Yașlıya Alzhemier; Öncesiz-Sonrasız

Detaylı

BİLGİNİN ÖNEMİ. Bill Gates

BİLGİNİN ÖNEMİ. Bill Gates BİLGİNİN ÖNEMİ Basit ama güçlü bir inancım var: Kazanmanız ya da kaybetmeniz bilgiyi nasıl topladığınıza, nasıl yönettiğinize ve nasıl kullandığınıza bağlıdır. Bill Gates Sayın Veli; Günümüz toplumlarının

Detaylı

Türkiye de Çocukların Gözünden Çocuğun İyi Olma Hali Alanlarının ve Göstergelerinin Tanımlanması ve Değerlendirilmesi

Türkiye de Çocukların Gözünden Çocuğun İyi Olma Hali Alanlarının ve Göstergelerinin Tanımlanması ve Değerlendirilmesi Türkiye de Çocukların Gözünden Çocuğun İyi Olma Hali Alanlarının ve Göstergelerinin Tanımlanması ve Değerlendirilmesi Photo credit: UNICEF/Turkey/2014/Aldemir Türkiye de Çocukların Gözünden Çocuğun İyi

Detaylı

ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANECİLERİNİN GELECEK İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ: 2025 DE YÜKSEKÖĞRENİM

ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANECİLERİNİN GELECEK İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ: 2025 DE YÜKSEKÖĞRENİM ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANECİLERİNİN GELECEK İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ: 2025 DE YÜKSEKÖĞRENİM HAZIRLAYANLAR: Dr. David J. Staley Direktör, Ohio Eyalet Üniversitesi, Tarih Bölümü, Eğitimde Mükemmellik için Harvey

Detaylı

LOSS PREVENTION MANAGEMENT. Sayı 12 - Mart 2015. Zaman En Önemli Maliyettir. Hüsnü GÜRELİ - BAKER TILLY GÜRELİ Yönetim Kurulu Başkanı

LOSS PREVENTION MANAGEMENT. Sayı 12 - Mart 2015. Zaman En Önemli Maliyettir. Hüsnü GÜRELİ - BAKER TILLY GÜRELİ Yönetim Kurulu Başkanı LOSS PREVENTION MANAGEMENT Sayı 12 - Mart 2015 Zaman En Önemli Maliyettir Hüsnü GÜRELİ - BAKER TILLY GÜRELİ Yönetim Kurulu Başkanı Zaman En Önemli Maliyettir BAKER TILLY GÜRELİ, kurulduğu 1984 yılından

Detaylı

Orjinal Adı : First Steps - A Manual for Starting Human Rights Education Yayınlayan : Amnesty International AI İndeks : 32/002/2002

Orjinal Adı : First Steps - A Manual for Starting Human Rights Education Yayınlayan : Amnesty International AI İndeks : 32/002/2002 İlk Adım 1 Bu kitap, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi tarafından Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği nin katkılarıyla basılmıştır. Kitabın içeriğinden Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği sorumlu

Detaylı

Depresyon hakkında önemli bilgiler

Depresyon hakkında önemli bilgiler Depresyon hakkında önemli bilgiler Sandoz GmbH tarafından hazırlanan bir bilgilendirme kitapçığıdır. 2 Künye İçerik 3 İçindekiler Yazılı anlatımda cinsiyetler: Daha kolay bir okunabilirlik sağlamak adına

Detaylı

Dâhi ve Dindar: Isaac Newton

Dâhi ve Dindar: Isaac Newton Dâhi ve Dindar: Isaac Newton Din ve Bilim İlişkisinde Konuşma Sırası Newton da İstanbul Yayınevi 2011 www.istanbulyayinevi.net İstanbul Yayınevi Eser Adı: Dâhi ve Dindar: Isaac Newton Yazar: Enis Doko

Detaylı

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir.

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir. TÜRKÇE Anlam Bakımından Sözcükler...1 Sözcüklerde Anlam İlişkileri.3 Cümlede Anlam.6 Ses Bilgisi...9 Paragraf Bilgisi...13 Sözcüklerin Yapı Özellikleri..17 Yazım Kuralları..22 Noktalama İşaretleri...25

Detaylı

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 12 YIL ZORUNLU EĞİTİM SORULAR - CEVAPLAR ANKARA - 2012 ÖNSÖZ Bilgi çağı olarak nitelendirilen 21. Yüzyılda eğitim, değişimin ve dönüşümün en temel aktörü haline gelmiştir.

Detaylı

Van da hayatın ritmi farklı

Van da hayatın ritmi farklı Tekst 1 Van da hayatın ritmi farklı Urartuların eski başkenti Van dayım. İçimden "Edremit Van'a bakar, içinden Şamran akar" türküsü geçiyor. Kalesini, gölünü, kahvaltı salonlarını turluyorum. Yürüyorum,

Detaylı

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır?

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? **Bu e kitap www.kutuphanem.net ve www.odevsitesi.com adreslerinden ücretsiz olarak indirilebilir. ÖDEV VE TEZLERİNİZİN ARAŞTIRILMASI KAYNAK TARAMASI YAZILMASI

Detaylı

vatan Bu toprakları Yurdun dört bir yanından Mehmetçik çocukları Kültür Gezisi nde buluştu. Mehmetçik Vakfı tanıtım reklamında şehit kızı

vatan Bu toprakları Yurdun dört bir yanından Mehmetçik çocukları Kültür Gezisi nde buluştu. Mehmetçik Vakfı tanıtım reklamında şehit kızı ISSN: 2146-037X YIL: 15 SAYI: 31 EYLÜL 2014 vatan Bu toprakları yapan kahraman atalarının izinde Yurdun dört bir yanından Mehmetçik çocukları Kültür Gezisi nde buluştu. Bu toprakları vatan yapan kahraman

Detaylı