Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 ŞEKER PANCARI HASADI Pancar biriktirdiğinden inden daha fazla şeker tüketmeye t başlad ladığında birinci yıldakiy fizyolojik olgunluğu tamamlanmış sayılır. Daha olgun durumdaki pancarlar daha erken hasat edilir. Bazı ülkelerde kampanya süresinin ayarlanması gerektiğinde inde erken söküms uygulanabilir. Ancak, pancar erken sökülds ldüğünde yaprak ve kök k k ağıa ğırlığı düşük k olur ve bileşimi imi proses sırass rasında problem yaratabilir. Ayrıca, pancar alımı sırasındaki yoğunlu unluğu u rahatlatmak amacıyla geç teslim için i in de prim verilebilir. Şeker pancarı hasadı el aletleri ile veya makinalı olarak yapılabilir. Pancarın söküm m ve hasat sırass rasında zedelenmemesi için i in özen gösterilmelidirg sterilmelidir,, araçlara yüklemede kullanılan lan yaba vb. el aletlerinin uçlaru ları kör olmalıdır.

2 PANCAR HASAT MAKİNASI Şeker pancarının yaprak kesme, sökme, temizleme, depolama, boşaltma işlemlerini bir arada yapan tek sıralı kombine sökme makinasıdır. Şeker pancarı sökücü

3 Pancar hasat makinaları içerisinde başlar ları kesen, pancarı söken,, yığıy ığın n yapan veya depoda toplayan tipler mevcuttur. Pancarlar mümkm mkün n olduğunca unca toprak, çamur ve pislik içermeyecek i şekilde hasat edilmelidir. Böylece nakliye harcamalarından tasarruf sağlanacak, pancar silolamaya daha uygun olacak, pancarın n fabrikaya girişinde inde kullanılan lan taşı şıma kanallarında nda su çabuk kirlenmeyecektir. Pancarın başı konik şeklinde, kuyruğu ise 1 cm çapındaki bölgeden b kesilmelidir. Kuyruk kesilmediğinde inde solarak çürümeye neden olur.. Hasat sırasında pancarın n rutubet kaybına izin verilmemeli, güneşten korumak için i in tarladaki yığıy ığınların üzeri örtülmelidir. Ancak bu uygulama pratikte pek mümkün n olmamaktadır.

4 ŞEKER PANCARININ DEPOLANMASI Sökülüp p temizlenen pancarda sakaroz oluşumu umu ve depolanması durur, topraktan su alımı da durmuştur tur. Fakat pancar kökük canlılığı ığını korur ve solunum yapar. Şeker pancarı çok iyi saklansa da sakaroz solunum sırasında oksitlenerek CO 2 ve H 2 O ya parçalan alanır (ortamın T sine bağlıdır, düşük d T de daha az şeker kaybı olur) Solunum sırass rasında sakaroz CO 2 den başka bazı maddelere de dönüşür. d Havasız şartlarda şeker dışıd maddelerin oluşumunda umunda artış gözlenir. (Depolama sırass rasındaki günlg nlük şeker kaybı az gibi görünse g de uzun süreli s depolamada toplam kayıp p artar. Pancar ağıa ğırlığında günlük k ortalama % 0.01 kayıp p varsa, 150 günde g pancar ağırlığının n % 1.5 kadarı, şekerin ise % 9 u 9 u kaybolur. )

5 Mikroorganizmaların n Sebep Olduğu u Kayıplar Depolama sırass rasında kayıplar solunum nedeniyle ortaya çıkan kayıplar pancarda üreyen m.o m nın neden olduğu kayıplar (Uygunsuz depolama koşullar ullarında artar) Pancar üzerinde toprak tanecikleri ile birlikte çeşitli m.o. bulunmaktadır. Sağlam pancar üzerinde gelişme gösteremezler çünk nkü pancar da bazı savunma sistemlerine sahiptir, m.o. m sadece ölmüş pancar hücrelerinde gelişebilir. ebilir. Bu ölmüş hücreler pancarın yaralanmış ış,, donmuş pörsümüş,, kurumuş kısımlarında bulunur. Önce saprofit bir hayat sürerek s ölü noktalarda gelişme gösteren g m.o.,, daha sonra zayıflam flamış bulunan komşu u hücreleri h de etkilerler.

6 Pancar sahip olduğu u doğal korunma yeteneğini yitirirse, mikroorganizma gelişimini imini yapay önlemlerle engellemek çok zor hale gelmektedir. Bu nedenle pancar köklerinin k klerinin yaralanması önlenmelidir. Pancarın n baş ve kök k k kısımlark mları kesildiğinde inde kaçınılmaz olarak bazı yaralanmalar ortaya çıkar. Bunların n onarımı nisbeten daha kolaydır. Ancak, dikkatsizlik yüzünden y pancarın n yan kısımlark mlarında meydana gelen yaralanmalar daha zor onarılır r ve kökün k çürümesi kolaylaşı şır. Ayrıca pancar hücreleri h dondukları zaman canlılıklar klarını yitirdikleri içini in; donup çözünen pancarlar mikroorganizma gelişimi imi için i in uygun bir ortam oluştururlar ve kolaylıkla kla çürürler. rler.

7 Pancarın depolanması sırasında pörsüme (nem kaybı) da büyük önem taşır Ağırlıkça % 75 su içeren pancar için % 5-10 luk bir nem kaybının önemsiz olduğu düşünülebilir. Toplam ağırlıktaki % 5 lik nem kaybı, yüzeydeki hücrelerde % 50 nem kaybına neden olmaktadır. Bu durum ise dış tabakalardaki hücrelerin kendilerini savunma sistemlerini zayıflatır ve pancar depolama özelliğini kaybeder

8 Pancar kökü yüzeyinde önce genellikle havaya ihtiyacı olan küfler gelişerek, koloni oluştururlar. Pancarın dış kısımlarındaki kalın dokular küfler tarafından tahrip edilir Daha sonra çoğunlukla anaerob özellikteki bakteriler, pancarın iç kısımlarına girerek orada yerleşir ve gelişme gösterir. Küfler pancardaki şekeri havanın oksijeni ile oksitleyerek asit oluştururlar

9 Depolamada bozucu etki yapan küflerk Botrytis cinerea : optimum ph 4.5 okzalik asit üretir boz renkli çürükl klük k oluşturur Rhoma betae : optimum ph 6.5 siyah renkli çürükl klük k oluşturur Rhizopus betavora : nötr ph ortamında iyi gelişir ir

10 Depolamada bozucu etki yapan bakteriler: Bacterium betae viscusum Bacterium betae flavum Bu iki bakteri ph değerlerinde erlerinde gelişir ir balgamsı bir sıvıs oluştururlar Küf ve bakterilerin gelişimi için en uygun sıcaklık C

11 Pancarın n biyolojik özellikleri ve mikrobiyel gelişme bakımından depolamada dikkat edilmesi gerekli koşullar aşağıdaki gibi özetlenebilir : Pancar mümkün olduğunca düşük sıcaklıkta depolanmalıdır. Çünkü düşük sıcaklık mikroorganizma faaliyetini yavaşlattığı gibi, pancarın solunumunu ve bu yolla şeker kaybını azaltır. Ancak pancarın donmaması için 0 C nin altına inilmemelidir.

12 Pancarın doğal korunma sistemini zayıflatmamak ve pancarı sağlam olarak muhafaza etmek gerekir. Bu nedenle pancarın yaralanıp, berelenme ve donmasından kaçınılmalı; pörsümeye (rutubet kaybı) izin verilmemelidir. Pancarların dikkatle durumlarına göre birbirinden ayrılması gerekir. Tamamen olgunlaşmamış, donmuş, nem kaybederek pörsümüş, mikrobiyal etkilerle çürümüş, içi boş pancarlar kampanya boyunca uzun süre saklanacak olan taze ve sağlam pancarlarla karıştırılmamalıdır.

13 Pancarın n Fabrika Alanına na Girişi i ve Tartımı pancar fabrikaya genellikle karayolu ile getirilmektedir pancar miktarını belirlemek için araçlar girişte-çıkışta tartılır Pancarın Boşaltılması (kuru boşaltma/ sulu boşaltma) Boşaltmada pancarın düşme yüksekliğinin fazla olmamasına özen gösterilmelidir. Kuru boşaltma sistemlerinde (damperli kamyon/romörk) Damper sistemi olmayan araçlar bir tabla üzerine çıkarıldıktan sonra hidrolik bir sistem yardımı ile tek taraftan kaldırılıp, yana veya arkaya doğru eğim verilerek boşaltılır. Bu sistemde pancarlar vinçle ve kazıyıcı-küreyici sistemlerle boşaltılan pancarlara göre daha az zarar görürler. Kuru sistemde pancar doğrudan siloya alınmayıp, bir bant düzeneği ile toprak temizleme sisteminden geçirildikten sonra diğer bir bant düzeneği ile silolara gönderilir.

14 Sulu boşaltma sistemleri demiryolu vagonlarının boşaltılmasında yaygındır. Bu sistemde araçlar elfa sistemi ile yani basınçlı su püskürtülerek boşaltılırlar. Yan kapaklarından birisi açılmış olan taşıttaki pancarlar üzerlerine sıkılan suyun etkisi ile araçtan yüzdürme kanallarına dökülürler. Boşaltma sırasında basınçla püskürtülen su iyi bir ilk yıkama sağlar. Pancarın insan gücü kullanarak el aletleri ile, kepçeli veya çeneli vinçle boşaltılması gibi sistemlerden farklı olarak su ile boşaltma sistemi pancarı zedelemez.

15 Pancar Siloları Pancarın n kısa k süre s depolandığı ığı, yüzdürme kanallarıyla fabrikaya bağlı olan günlg nlük silolar Modern fabrikalarda sadece günlg nlük k silolar bulunmaktadır. Fabrikanın n günlg nlük k ihtiyacını karşı şılayacak kapasitededir. Taşı şıma araçlar larındaki pancar basınçlı su ile boşalt altılıp p doğrudan yüzdürme kanallarına alınm nmıyorsa, önce kısa k süreli s olarak günlg nlük silolara, daha sonra da fabrikaya aktarılabilir.

16 Kampanya sırass rasında işlenecek i pancarın n uzun süre depolandığı silolar Kampanyanın n son aylarında kullanılmak lmak üzere iyi durumda olan pancarlar uzun süreli s silolarda saklanır. Bazı fabrikalarda uzun süreli s silolardan pancarın yüzdürülerek fabrikaya alınma olanağı vardır. r. Uzun süreli pancar siloları Yükseklikleri 2-3 m olan silolar: genişlikleri yüksekliklerinin yaklaşık altı katına kadar çıkabilir havalandırma için herhangi bir önlem alınmamıştır Yükseklikleri yaklaşık 5 m ye kadar olan havalandırma kanallı silolar Yükseklikleri 5 m den fazla olan cebri havalandırma sistemine sahip olan silolar (fanlı taze hava emiş ve egzostu)

17 Yüksek silolarda alttaki pancarlara büyük b k yük y k düşmektedird (Örn; 8 m yüksekliğine sahip olan bir siloda alttaki pancarlara pancar başına kg yük düşmektedir. Bu yük altında hasta ve pörsümüş pancarlar zarar görürken sağlam pancarlar etkilenmemektedir) Uzun süre s depolamada kullanılan lan en basit silolar; kesitleri ikizkenar yamuk şeklinde olan yığma silolar (Silo yüksekliy ksekliği i m, m cebri havalandırmal rmalı silolarda > 5 m)

18 Uzun süre depolanacak pancar 1 Ekimden sonra silolanır Hava sıcak olduğunda solunum fazladır Siloda ısınmayı önlemek için gündüzleri sıcak olan günlerde, silo üzeri hasırla örtülür. Siloda hava dolaşımını azaltmak ve pancarın solmasını önlemek için yan taraflar yaklaşık 20 cm kalınlıkta toprakla örtülür. Sıcak sonbahar günlerinde güneş ışığını engellemek için siloların güney ve batı kısımları kireçle beyazlaştırılır. Soğukların artması ile silonun daha iyi yalıtımını sağlamak için toprak tabakası 50 cm ye çıkarılır. Hasır ve toprakla örtmenin amacı silodaki pancarları güneş ışığı, sıcak, soğuk ve donmadan korumaktır. Yağmur sularının uzaklaştırılması için silo boyunca küçük kanallar yapılır. Muhafaza edilecek pancarlara az miktarda kireçli su serpilerek bazik ortam oluşturulur ve m.o. gelişimi engellenir.

19 Siloda pancarın n durumu devamlı olarak kontrol edilmelidir. Bozulma konusunda en önemli belirti sıcakls caklık olduğu u için i in silolara 200 ton pancara bir adet olacak şekilde termometre yerleştirilir. Özellikle çürümeye yeni başlayan pancarlar sıcakls caklığı yavaş,, yavaş yükselttiği i içini in mikroorganizma faaliyetinde artış ışa a neden olabilirler. Silodaki pancarlarda küflenme başlang langıcından ndan sonra kireç uygulanması yararlı olmaz ve ayrıca bazik ortamda çürümeyi hızlandh zlandırabilir.

20 Silolama SırasS rasında Pancarda Şeker Kayıplar pları Silodaki pancarlar solunum ve mikroorganizma faaliyeti sonucu şeker kaybederler. Kaybı belirlemek amacıyla depolama başında ve sonunda şeker oranını ölçmek yeterli olmaz, nem oranındaki değişme de belirlenmelidir. Silolama sırasında pancarda meydana gelen şeker kayıpları file metodu ile belirlenir. Silolamanın başlangıcında pancarların arasına içerisi pancarla dolu file şeklinde torbalar konulur. Filelerdeki pancarlar siloya yerleştirilmeden önce ve silolama sonrası ağırlık, nem ve şeker oranı belirlenir.

21 Örn; Filedeki pancarın n ilk ağıa ğırlığı = 26.0 kg Şeker oranı % 17.8 Filedeki pancarın n silolamadan sonraki ağıa ğırlığı = 24.5 kg Şeker oranı % 16.8 ise silolama sırass rasındaki şeker kaybını hesaplayınız? Filedeki pancarlarda ağıa ğırlık k kaybı = 1.5 kg veya 1.5 x 100 % Silolama başlang langıcında nda şeker miktarı 26 x kg Silolama sonunda şeker miktarı 24.5 x kg Silolama sırasındaki şeker kaybı = 0.51 kg veya 0.51 x 100 %

22 Eğer pancarın ağırlık kaybı hesaba katılmasayd lmasaydı, şeker kaybı = 1.0 olarak bulunurdu Bu değer er ise gerçek ek şeker kaybının (%1.96) yaklaşı şık yarısı kadardır Şeker pancarının siloda 130 gün depolandığı kabul edilirse, günlük şeker kaybı 1.96 %

23 A. Pancarın n alımı,, silolanması ve fabrikaya iletiminde kullanılan lan tesisler a. Alım sırasında, pancarın kara ve/veya demiryolu ile fabrika alanına na giriş ve tartımının yapıld ldığı kısım b. Pancar boşaltma ve ön temizleme tesisleri c. Günlük ve uzun süreli pancar siloları d. Pancarı fabrikaya nakleden yüzdy zdürme kanalları e. Pancarı ot, taş,, kum vb. kaba karışı ışımlardan temizleyen tesisler f. Pancarı yüzdürme kanallarından ndan alıp p yıkamaya y ileten tesisler g. Pancar yıkama y tesisleri

24 B. İşletme yardımc mcı maddeleri için i in gerekli tesisler a. Açık A k hava ve kapalı kömür r depoları ile fuel oil tankları b. Kireç taşı ve kok depoları c. Kimyasal madde (formalin, asit vb) depoları C. Fabrikasyon yan ürünleri için i in gerekli tesisler a. Küspe K depolama çukuru b. Melas depolama tankı D. Atıklar ve arıtım m için i in gerekli tesisler a. YüzdY zdürme ve yıkama y suyu durultma ve arıtma tesisleri b. Kondensör r suyu soğutma tesisleri c. Çamur havuzları d. Curuf depolanan alanlar e. Hurda malzemelerin depolandığı alanlar

25 PANCARIN FABRİKAYA İLETİMİ Türkiye' de pancarların fabrikaya naklinde * su ile yüzdürerek nakil sistemi * kuru nakil sistemleri (yeni) Su ile nakil sistemi; pancarlar silolama sonrası çeşitli şekillerde yüzdürme kanallarına alınıp fabrikaya su ile taşınırlar Örn; silo alanının tabanı beton ise silo boyunca belirli aralıklarla yerleştirilmiş olan hareketli su başlıklarından basınçlı su püskürtülerek, pancarlar kanala alınırlar

26 Yüzdürme Kanalları * Yüzdürme kanallarının genişliği cm veya fazla * Kanal tabanında mm/m lik bir eğim önerilir Eğim yetersiz ise kanal dibinde çok fazla kum-taş birikebilir ve kanalların temizlenmesi için ek masraflar gerekebilir. Özellikle, pancara yapışan toprak miktarının fazla olduğu bölgelerde daha fazla eğimli kanallar da planlanabilir. * Kanallarda su-pancar karışımının akış hızı ~ 1 m/sn * 1 ton pancarı fabrikaya taşımak için 8-10 m 3 su gereklidir. Su harcaması fazla da olsa kolay ve ucuz bir yöntemdir. Su, zamanla pancar üzerindeki toprak ve çamurla bulanır ve arada çöktürme havuzlarına alınarak durultulup yeniden kullanılır.

27 Pancar İçindeki Yabancı Maddelerin Ayrılmas lması Yüzdürme kanallarına alınan pancarlar arasında % ot, yaprak, sap, taş,, toprak, kum gibi yabancı maddeler vardır Türkiye'de yüzdy zdürme kanallarına yerleştirilen çeşitli temizleme sistemleri; Ot tutucular :

28 Taş tutucular : Kum tutucular : Boranov tipi taş tutucu Kobernik Tipi Kum Tutucu

29 Pancarın Yüzdürme Kanallarından Fabrikaya Alınması Fabrika zemininin birkaç metre altındaki taşı şıma kanalından ndan pancarı yukarı çıkartmak içini in Helezon Taşı şıyıcı (Bir boru/oluk oluk içerisinde döndürülen sonsuz vida) * Eğim açısı 40 den fazla olmamalıdır (daha yukarıya ya çıkarmak içinin kullanılan lan yüksek devir pancar kuyruklarını kırar) * Kullanımı çok yaygın değildir (Taş ve tahta parças asının helezon arasına sıkışarak yarattığı arızay zayı gidermek zaman alıcıdır. Pancarı çok yüksek olmayan yerlere çıkarmakta kullanılır)

30 Mamut Pompa (U-borusu şeklinde) U-borusunun kısa tarafından pancar+ su girer Diğer tarafın alt kısmından kompresörle basınçlı hava verilerek özgül ağırlık yaklaşık %50 düşürülür. Dengenin oluşması için (h2 = 2h1 olacak şekilde) hafif tarafta karışım daha yukarıya çıkar. hareketli parça içermediği için aşınma çok azdır X verimi çok düşüktür X derin bir kuyu gerekli, kompresör için fazla enerjiye ihtiyaç var (Boru çapı 40 cm olan mamut pompa günde yaklaşık 1500 ton pancar iletebilir)

31 Pancar Dolabı (5-10 m çapında, dikine dönen, büyük-yassı silindir) Pancarlar su içindeninden dolap etrafındaki çeşitli bölmeler veya kovalar yardımı ile alınıp dolap çapı kadar yukarıya ya taşı şınır, kovalar aşağıya doğru dönerken, pancarlar eğimli bir oluğa yuvarlanıp yıkama teknesine gider Santrifüj Pompa (günümüzde sadece santrifüj pompalar kullanılır) Pancar-su karışımını daha yükseğe çıkarabilir Verimleri % arasındadır X Pancara göre su miktarı az olduğunda pancarı fazlası ile zedeler

32 Manyetik Ayırıcılar : Çivi, somun ve cıvata, zincir baklaları, tel ve saç parçaları büyük ölçüde taş ayırıcıda ayrılır. Ancak demir parçalarının güçlü bir mıknatıs ile ayrılması gerekir. Yıkamadan sonra pancar işlenmeye başlamadan önce de kullanılabilir

33 Pancarın Yıkanması Pancar yıkama tekneleri Su dolu bir tekne ve ortasında dönen bir mile bağlı değişik şekil ve uzunlukta kollar ve paletlerden oluşur. Pancar teknenin bir tarafından girer ve döner kollar yardımıyla sıkışık bir şekilde yavaş yavaş ilerlerken birbirlerine ve kollara sürtünerek tamamen temizlenir. Yıkama teknesinde su ters akım prensibine göre aralıksız olarak akar ve yıkayıcıdan çıkmakta olan pancar taze su ile karşılaşarak çıkar. X Pancarların girintili yerlerinde bulunan toprak ve çamur tam olarak temizlenemez

34 Tamburlu tipte yıkayıcılar Yıkama teknelerine göre daha iyi, daha az zedelenme ve daha az su harcama Pancar daha az zarar gördüğü için pancarın yıkandıktan sonra silolandığı sistemlerde kullanılmaktadır. Basınçlı su püskürten yıkama sistemleri Girintilerde bulunan çamur kalıntılarını temizlemek için Pancarlar ızgara şeklinde bir taşıma elemanı üzerinde ileriye doğru sevk edilirken aynı anda kendi eksenleri etrafında da döndürülmekte ve üzerlerine alttan ve üstten basınçlı (8-10 atü) su püskürtülmektedir. Kullanılan suyun miktarı pancara göre ~ % 200 kadar Günümüzde pancar yıkama tekneleri + basınçlı su püskürten yıkama sistemleri

35 Pancar Yıkamada Y Kayıp p ve Artıklar İyi kalitede pancarda taşı şıma ve yıkama y sularındaki şeker kayıplar pları, pancar ağıa ğırlığına göre g % 0.01' den fazla değildir. Donmuş pancarda ise şeker kayıplar pları % 0.05' e kadar çıkar (azaltmak( için i in suyun sıcakls caklığı mümkün olduğunca unca düşük d k tutulmalı) * Kopan pancar kuyrukları özel kuyruk tutucularda yakalanıp, bir parçalay alayıcıdan geçirildikten sonra difüzyonu kolaylaştırmak amacıyla difüzyon kulesine verilir.

36 PANCARDAN ŞEKERİN ALINMASI PANCARLARIN KIYILMASI VE KIYIM KALİTESİ Yıkanan pancarlar, elevatörle pancar bıçaklarına verilir Şeker difüzyon metodu ile sıcak suda çözündürülerek alınmaktadır Sıcak suyun pancar hücrelerine girebilmesi için hücreleri çevreleyen tabakaların parçalanması gereklidir. Pancarı doğrayarak ince kıyımlar haline getirmek gerekir. Kıyımlar çok ince ise difüzyon sırasında yığın haline gelerek şerbet sirkülasyonunu zorlaştırır. Çok kalın kıyımlar ise difüzyon yolunu arttırarak difüzyon işlemini yavaşlatır

37 Kıyım kalitesini belirleyen parametreler; Silin sayısı: 100 g kıyımda boyu 1 cm den uzun olan kıyımların uç uca eklenmesi ile oluşan kıyım zincirinin metre olarak uzunluğudur (İyi kalitede bir kıyımda m) İsveç sayısı: 100 g kıyım içinde boyu 5 cm den uzun olan kıyımların ağırlığının, boyu 1 cm den kısa olan kıyımların ağırlığına oranıdır (İyi kalitede bir kıyımda > 16) Kırıntı oranı: Kıyımlar içerisinde boyu 1 cm den kısa olan kıyımların ağırlığının, toplam kıyım ağırlığına oranıdır. (İyi bir kıyımda mümkün olduğunca düşük olmalı)

38 Pancar Bıçakları Pancar bıçaklarının gruplanması ve bıçakların makinalara kolay şekilde montaj ve demontajını sağlamak amacıyla pancar bıçak kasaları kullanılır. (Pancar içerisinde yabancı madde miktarı fazla ise tüm bıçağı kullanılmaz hale getirmemek için, uzun tek bıçak yerine çok sayıda kısa bıçaktan oluşan parçalı sistem kullanılır) Elde edilecek kıyım şeklini, pancar bıçaklarının tipi/yerleştirme şekilleri belirler Yaygın olarak kullanılan pancar bıçakları Königsfeld tipi pancar bıçakları Goller tipi pancar bıçakları

39 Farklı tipteki pancar bıçakları ve bu bıçaklarla elde edilecek kıyım kesitleri kaburgasız kaburgalı Pancar bıçaklarının bıçak kasası üzerine yerleştirilmiş hali

40 Königsfeld tipi pancar bıçağı Çelik levhalar freze edilerek yapılır (Kaburgasız) Yarım hatve kaydırılmış (Kaburgalı) Goller tipi bıçaklar İnce çelik levhaların valsden geçirilmesi (presleme) ile hazırlanır Taş vb.yabancı maddelerden daha çabuk etkilenirler

41 Pancar Kıyım Makinaları Yatay tablalı pancar bıçak makinaları (yatay olarak dönen kesici yüzey) * Dikili tipteki pancar bıçak makinalarında tahrik sistemi altta, ulaşılması zordur * Kıyımların kesme tablasından uzaklaştırılması için sıyırıcı düzenek bulunmalıdır. Bu nedenle kıyımlar zedelenir ve kırıntı artar * Asılı tipteki pancar bıçak makinalarında ise kesme tablasının bağlı olduğu mile işletme katının üstünden hareket verilmekte, kıyımların kolayca alta dökülmektedir. Avantajları nedeni ile ülkemizde de tercih edilmektedir.

42 Kesme tablasına daha fazla bıçak kasasının yerleştirilmesi kesme gücünü artırmaz, birbiri ardından gelen bıçaklar kıyım kalitesini bozar Besleme hunisi (bunker) tabla üzerinde yeterli miktarda pancar bulunduracak hacimde olmalıdır. Böylece sürekli olarak uygun kalınlıkta kıyım elde edilebilir. Kesme tablası üzerindeki pancar sütunu yüksekliği çok yükselirse makinanın güç ihtiyacı artar ve basınç etkisiyle daha kalın kıyım elde edilir. İyi kalitede kıyım elde edebilmek için pancar yüksekliği cm olmalıdır, yüksekliği <80 cm ise pancarlar zıplar. yabancı maddelerin dışarı alınması, zarar gören bıçakların değiştirilmesi için kapak sistemi var

43 Yatay tablalı pancar kıyım makinası

44 Tamburlu (drum tipi) pancar bıçak makinaları (daha çok tercih ediliyor) Bıçaklar bir tambur içerisine yerleştirilmiştir. Turbo pancar bıçak makinası da tamburlu tipteki bıçak makinaları arasında sayılabilir. Bıçaklar sabit olup, pancarlar hareket ederken bıçaklara sürtünerek kıyımlara dönüştürülür. Pervane şeklindeki rotor, makinaya beslenen pancarları, sabit olarak duran tambur duvarına iter. Merkezkaç kuvveti etkisi ile pancarlar bıçaklara bastırılır ve böylece kıyımlar oluşur. Pancarın, ilk önce baş tarafı bıçaklara sürtünerek kıyımlara dönüşür. Pancarın kuyruk kısmı ve bazı pancar parçaları kıyılma işlemi tamamlanmadan kıyımlar arasına karışabilmektedir.

45 Pancar bıçak makinası kendisinden önceki yıkama sistemi ile ve difüzyon kulesi ile bağıntılı olarak çalışmalıdır. Bozulan bıçaklar, kafesleri ile birlikte değiştirilir. Ot tutucular iyi çalıştığı halde pancar bıçak makinalarında tıkanmalar oluyorsa, bunun başlıca nedeni lifli pancardır (bıçak araları genişletilir). Bıçaklar sık sık buhar üflenerek temizlenebilir. Bıçaklar yaklaşık altı saat çalıştırıldıktan sonra çıkarılarak, bilenmeye alınması gerekir.

46 Dikey tamburlu pancar kıyım makinası

İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı

İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı kullanılabilir. Çürütme öncesi ön yoğunlaştırıcı, çürütme sonrası

Detaylı

KATI ATIK. Prof. Dr. Ertugrul ERDIN Dokuz Eylül Üniversitesi. Cevre Mühendisligi. Mühendislik

KATI ATIK. Prof. Dr. Ertugrul ERDIN Dokuz Eylül Üniversitesi. Cevre Mühendisligi. Mühendislik KATI ATIK TEKNOLOJİSİ EKİPMANLARI Prof. Dr. Ertugrul ERDIN Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Cevre Mühendisligi Bölümü 3160 BUCA- IZMIR TURKIYE 0090.232. 4127120; Fax: 0090.232. 3887864; 0090.232.

Detaylı

ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI

ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI Doç. Dr. Eyüp DEBİK 02.12.2013 Son çöktürme havuzları Biyolojik arıtmadan sonra arıtılmış atıksuyu biokütleden yerçekimi etkisi ile fiziksel olarak ayıran dairesel ya da

Detaylı

12.Patates.. Patates.. Patates yumru olarak ekildiğinden patates ekim makinaları da diğer makinalardan ayrı olarak tasarlanmış özel makinalardır.

12.Patates.. Patates.. Patates yumru olarak ekildiğinden patates ekim makinaları da diğer makinalardan ayrı olarak tasarlanmış özel makinalardır. 12.Patates.. Patates.. Patates yumru olarak ekildiğinden patates ekim makinaları da diğer makinalardan ayrı olarak tasarlanmış özel makinalardır. Patates yumrusunun en büyük özelliği dışardan gelen fiziksel

Detaylı

DEPOLAMA UYGULAMALARI. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006

DEPOLAMA UYGULAMALARI. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 DEPOLAMA UYGULAMALARI Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 1 Gıda Maddelerinin Depolanması Gıda maddeleri canlı kaynaklı maddelerdir. Bu nedenle özel olarak saklanması gerekir. Aksi durumda büyük miktarlarda

Detaylı

Lamella Tekniği Kullanım Nedenleri

Lamella Tekniği Kullanım Nedenleri Lamella Teknolojisi Lamella teknolojisi, su ve atık su arıtma sistemlerinde çöktürme ve yüzdürme işlemlerinde kullanılan, 100 yıl önce mühendislik ürünü olarak bilinmesine rağmen, uygulamada ürün geliştirilememesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI

İÇİNDEKİLER 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1. GİRİŞ 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI 1.1.1. Genel 1.1.2. Atıksu Arıtma Tesislerinin Tasarım Süreci 1.1.3. Tasarım İçin Girdi (Başlangıç)

Detaylı

YAĞMUR SUYU (YAPRAK) FİLTRESİ YAĞMUR SUYU TOPLAMA

YAĞMUR SUYU (YAPRAK) FİLTRESİ YAĞMUR SUYU TOPLAMA YAĞMUR SUYU (YAPRAK) FİLTRESİ YAĞMUR SUYU TOPLAMA NASIL ÇALIŞIR? YAĞMUR SUYU NASIL TOPLANIR? Başta çatılar olmak üzere, açık alanlar otoparklar, yollar ve drenaj borularından toplanabilir. NERELERDE KULLANILIR?

Detaylı

BANTLI KONVEYÖRLER HAZIRLAYANLAR : GÖKHAN DURMAZ 20100254033 CEM ULUSOY 20100254032

BANTLI KONVEYÖRLER HAZIRLAYANLAR : GÖKHAN DURMAZ 20100254033 CEM ULUSOY 20100254032 BANTLI KONVEYÖRLER HAZIRLAYANLAR : GÖKHAN DURMAZ 20100254033 CEM ULUSOY 20100254032 TARİHÇESİ Sonsuz bantla taşıma çok eski zamanlardan beri kullanılmaktadır. 1868 yıllında İngiliz mühendis Lyster kauçukla

Detaylı

zeytinist mucahit@zeytin.org.tr www.mucahitkivrak.com.tr

zeytinist mucahit@zeytin.org.tr www.mucahitkivrak.com.tr 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 5 Zeytinyağı

Detaylı

YUMURTA TAVUĞU YETİŞTİRİCİLİĞİ

YUMURTA TAVUĞU YETİŞTİRİCİLİĞİ 2014 2015 YUMURTA TAVUĞU YETİŞTİRİCİLİĞİ Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği 1 YUMURTA TAVUKÇULUĞU Yumurta tavukçuluğu piliçlerde 20.haftadan sonra klavuz yumurta görülmesiyle başlar. Yumurta verimi 23. haftada

Detaylı

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Gübre Dağıtma Makinaları 2 e-mail: dursun@agri.ankara.edu.tr Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 2017 nde

Detaylı

ÜRÜNLERİN SOĞUKTA MUHAFAZASI VE NEMLENDİRMENİN ÖNEMİ

ÜRÜNLERİN SOĞUKTA MUHAFAZASI VE NEMLENDİRMENİN ÖNEMİ ÜRÜNLERİN SOĞUKTA MUHAFAZASI VE NEMLENDİRMENİN ÖNEMİ Meyve ve Sebzeler, hasatlarından sonra da yaşamlarını sürdürürler, solunumları devam eder. Bunun sonucunda niteliklerini kaybederek bozulurlar. Bu bozulmayı

Detaylı

CANLI ALABALIKLARIN NAKLİ *Yüksel DURMAZ Uzman Veteriner Hekim

CANLI ALABALIKLARIN NAKLİ *Yüksel DURMAZ Uzman Veteriner Hekim CANLI ALABALIKLARIN NAKLİ *Yüksel DURMAZ Uzman Veteriner Hekim Balıkların taşınması esnasında suyun ısınması en önemli problemdir. Alabalıklar için taşıma suyu sıcaklığı 8-10 C olmalıdır. Sıcaklık 10 C

Detaylı

ÖNEMİ. İyi bir ürün için iyi bir toprak hazırlığı gerekir. Tohum yatağı hazırlama kombinasyonu bunu sağlar.

ÖNEMİ. İyi bir ürün için iyi bir toprak hazırlığı gerekir. Tohum yatağı hazırlama kombinasyonu bunu sağlar. ŞEKER PANCARI TARIMI İnsan yaşamının her döneminde çok önemli bir temel besin maddesi olan şeker ülkemizde şeker pancarından üretilmektedir. Şeker pancarı dekar başına yüksek verim ve gelir getirmektedir.

Detaylı

Chapter 24: Frezeleme. DeGarmo s Materials and Processes in Manufacturing

Chapter 24: Frezeleme. DeGarmo s Materials and Processes in Manufacturing Chapter 24: Frezeleme DeGarmo s Materials and Processes in Manufacturing 24.1 Giriş Frezeleme, düz bir yüzey elde etmek için yapılan temel bir talaş kaldırma işlemidir Freze bıçakları bir veya birden fazla

Detaylı

Patateste hasat zamanının geldiği yaprak ve sapların sararıp kuruduğu, yumruların normal büyüklüğünü alarak bitkiden kolayca ayrıldığı ve kabuğun

Patateste hasat zamanının geldiği yaprak ve sapların sararıp kuruduğu, yumruların normal büyüklüğünü alarak bitkiden kolayca ayrıldığı ve kabuğun Patateste hasat zamanının geldiği yaprak ve sapların sararıp kuruduğu, yumruların normal büyüklüğünü alarak bitkiden kolayca ayrıldığı ve kabuğun kalınlaşıp sertleştiğinden anlaşılır. Kabuk tırnakla kolayca

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı UZUN HAVALANDIRMALI AKTİF ÇAMUR SİSTEMİ Bu sistem Atıksularda bulunan organik maddelerin mikroorganizmalar

Detaylı

ÜNİTE 4 DÜNYAMIZI SARAN ÖRTÜ TOPRAK

ÜNİTE 4 DÜNYAMIZI SARAN ÖRTÜ TOPRAK ÜNİTE 4 DÜNYAMIZI SARAN ÖRTÜ TOPRAK ÜNİTENİN KONULARI Toprağın Oluşumu Fiziksel Parçalanma Kimyasal Ayrışma Biyolojik Ayrışma Toprağın Doğal Yapısı Katı Kısım Sıvı Kısım ve Gaz Kısım Toprağın Katmanları

Detaylı

GÜNEŞ ENERJĐSĐ IV. BÖLÜM. Prof. Dr. Olcay KINCAY

GÜNEŞ ENERJĐSĐ IV. BÖLÜM. Prof. Dr. Olcay KINCAY GÜNEŞ ENERJĐSĐ IV. BÖLÜM Prof. Dr. Olcay KINCAY DÜZ TOPLAYICI Düz toplayıcı, güneş ışınımını, yararlı enerjiye dönüştüren ısı eşanjörüdür. Akışkanlar arasında ısı geçişi sağlayan ısı eşanjörlerinden farkı,

Detaylı

RANTEKO ÇAMUR KURUTMA VE YAKMA ÇÖZÜMLERİ. Çamur bertaraf çözümlerimizi 2 bölüme ayırmaktayız

RANTEKO ÇAMUR KURUTMA VE YAKMA ÇÖZÜMLERİ. Çamur bertaraf çözümlerimizi 2 bölüme ayırmaktayız RANTEKO ÇAMUR KURUTMA VE YAKMA ÇÖZÜMLERİ Çamur bertaraf çözümlerimizi 2 bölüme ayırmaktayız RANTEKO KURUTMA-YAKMA TEKNOLOJİSİ KURUTMA TEKNOLOJİSİ Buss-SMS-Canzler Çamur Kurutma Yatay İnce Film Kurutucu

Detaylı

addmix mix nedir mix ADDMIX, betonun su geçirmezlik özelliklerini rmak tasarlanmış ıştır. Bu durum, bir taraftan betonun dayanıkl

addmix mix nedir mix ADDMIX, betonun su geçirmezlik özelliklerini rmak tasarlanmış ıştır. Bu durum, bir taraftan betonun dayanıkl nedir addmix ADDMIX, betonun su geçirmezlik özelliklerini artırmak rmak ve büzülmeyle b oluşan çatlakları azaltmak konularında nda etkili olmak üzere tasarlanmış ıştır. Bu durum, bir taraftan betonun dayanıkl

Detaylı

BÖLÜM 3 SOĞUTMA YÜKÜ HESAPLAMALARI

BÖLÜM 3 SOĞUTMA YÜKÜ HESAPLAMALARI BÖLÜM 3 SOĞUTMA YÜKÜ HESAPLAMALARI Bir soğutma tesisinin yapılandırılmasında ilk iş tesisin soğutma gereksiniminin hesaplanmasıdır. Bu nedenle, soğuk kayıplarının ya da ısı kazançlarının iyi belirlenmesi

Detaylı

FORE KAZIĞIN AVANTAJLARI

FORE KAZIĞIN AVANTAJLARI FORE KAZIK En basit tanımlamayla, fore kazık imalatı için önce zeminde bir delik açılır. Bu deliğe demir donatı yerleştirilir. Delik betonlanarak kazık oluşturulur. FORE KAZIĞIN AVANTAJLARI 1) Temel kazısı

Detaylı

0322 CEVHER HAZIRLAMA LAB. II DÜŞÜK ALAN ŞİDDETLİ KURU ve YAŞ MANYETİK AYIRMA

0322 CEVHER HAZIRLAMA LAB. II DÜŞÜK ALAN ŞİDDETLİ KURU ve YAŞ MANYETİK AYIRMA 0322 CEVHER HAZIRLAMA LAB. II DÜŞÜK ALAN ŞİDDETLİ KURU ve YAŞ MANYETİK AYIRMA 1. DENEYİN AMACI Düşük alan şiddetli manyetik ayırıcıda ferromanyetik bir mineralin diğerlerinden ayrılma işleminin gerçekleştirilmesidir.

Detaylı

Solunum (respirasyon)

Solunum (respirasyon) Soğukta Depolama Soğukta Depolama Meyve ve sebzelerin soğukta depolanmaları sınırlı bir muhafaza tekniğidir. Her meyve sebzenin en iyi şekilde depolanabildiği (5 gün 6 ay) belli bir sıcaklık derecesi (DN

Detaylı

Askılar, Raflar ve Konveyörler

Askılar, Raflar ve Konveyörler Askılar, Raflar ve Konveyörler Tavsiyeler Askılar ve Raflar olabildiğince küçük olmalıdır. Askılar parçalardan toz partiküllerini uzaklaştırmamalıdır. Askılar parçalarla sürekli tekrarlanan temas halinde

Detaylı

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ Ön çöktürme havuzlarında normal şartlarda BOİ 5 in % 30 40 ı, askıda katıların ise % 50 70 i giderilmektedir. Ön çöktürme havuzunun dizaynındaki amaç, stabil (havuzda

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ II DERSİ BETON TEKNOLOJİSİ. PERDAHLAMA ve KÜRK DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ II DERSİ BETON TEKNOLOJİSİ. PERDAHLAMA ve KÜRK DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ II DERSİ BETON TEKNOLOJİSİ PERDAHLAMA ve KÜRK DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU BETON YÜZEYY ZEYİNİN N PERDAHLANMASI Beton yüzeyinin y perdahlanması

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 3

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 3 Enerji Kaynakları MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 3 Enerji kaynakları Yakıtlar Doğa kuvvetleri Özel doğa kuvvetleri Yrd. Doç. Dr. Yüksel HACIOĞLU Katı Sıvı Gaz Odun Petrol Doğal Gaz Hidrolik Güneş Rüzgar

Detaylı

KANALİZASYONLARDA HİDROJEN SÜLFÜR GAZI OLUŞUMU SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ

KANALİZASYONLARDA HİDROJEN SÜLFÜR GAZI OLUŞUMU SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ KANALİZASYONLARDA HİDROJEN SÜLFÜR GAZI OLUŞUMU SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ Bu Çalışma Çevre Orman Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Mustafa Öztürk tarafından 2006 yılında yapılmıştır. Orijinal

Detaylı

02.01.2012. Freze tezgahında kullanılan kesicilere Çakı denir. Çakılar, profillerine, yaptıkları işe göre gibi çeşitli şekillerde sınıflandırılır.

02.01.2012. Freze tezgahında kullanılan kesicilere Çakı denir. Çakılar, profillerine, yaptıkları işe göre gibi çeşitli şekillerde sınıflandırılır. Freze ile ilgili tanımlar Kendi ekseni etrafında dönen bir kesici ile sabit bir iş parçası üzerinden yapılan talaş kaldırma işlemine Frezeleme, yapılan tezgaha Freze ve yapan kişiye de Frezeci denilir.

Detaylı

Gübreleme makinaları Sınıflandırma: kullanılan gübrelerin özelliğine

Gübreleme makinaları Sınıflandırma: kullanılan gübrelerin özelliğine 1 Gübreleme makinaları Bitkisel üretimde bitkilerin büyümesi ve ürün vermesi için gerekli besin maddelerini içeren gübreleri toprağa veren makinalardır. Sınıflandırma: Gübreleme makinaları, kullanılan

Detaylı

TARIM SİSTEMLERİ 3. Nemli Tarım

TARIM SİSTEMLERİ 3. Nemli Tarım NEMLİ TARIM TARIM SİSTEMLERİ 3 Nemli Tarım Nemli Tarım Yağan yağışlarla gelen su, evaporasyon ve transpirasyonla harcanan sudan fazla olur ise böyle yerlere nemli bölgeler denir. Bu bölgelerde uygulanan

Detaylı

Çelikle Çay Üretimi. Ayhan Haznedar -Ziraat Mühendisi

Çelikle Çay Üretimi. Ayhan Haznedar -Ziraat Mühendisi Çelikle Çay Üretimi Ayhan Haznedar -Ziraat Mühendisi Nitelikleri, kalitesi ve diğer özellikleri belirlenen çay klonlarının hızlı, yoğun ve ucuz bir şekilde üretilmesi için en uygun yöntemdir. Çelik alınacak

Detaylı

PETEK TEMİZLİĞİ VE KOMBİ BAKIMI NEDİR?

PETEK TEMİZLİĞİ VE KOMBİ BAKIMI NEDİR? PETEK TEMİZLİĞİ VE KOMBİ BAKIMI NEDİR? Kombi Bakımı Kombiler her yıl kış aylarına girmeden bakımlarının yapılması gereken sistemlerdir. Kombiler de yapılan bakım sayesinde gaz tüketiminiz düşer ve petekleriniz

Detaylı

HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ

HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ Çevre Mühendisliğine GiriĢ Dersi Ders Notları HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ Yrd. Doç Dr. Orhan CERİT Daha önceki derslerimizde, hava kirliliği çalıģmalarının üç parametresi bulunduğunu ifade etmiģtik. 1.Kirletici

Detaylı

MAK-204. Üretim Yöntemleri. (8.Hafta) Kubilay Aslantaş

MAK-204. Üretim Yöntemleri. (8.Hafta) Kubilay Aslantaş MAK-204 Üretim Yöntemleri Vidalar-Vida Açma Đşlemi (8.Hafta) Kubilay Aslantaş Kullanım yerlerine göre vida Türleri Bağlama vidaları Hareket vidaları Kuvvet ileten vidaları Metrik vidalar Trapez vidalar

Detaylı

Tohum İşleme ve İyileştirme Teknolojik Çözüm Ortağınız VİBRO ÇÖP SASÖRÜ RADYAL TARAR

Tohum İşleme ve İyileştirme Teknolojik Çözüm Ortağınız VİBRO ÇÖP SASÖRÜ RADYAL TARAR Tohum İşleme ve İyileştirme Teknolojik Çözüm Ortağınız VİBRO ÇÖP SASÖRÜ RADYAL TARAR A C F D G E B A) Ürün Giriş B) Ürün Çıkış C) Aspiratör Hava Emiş Bağlantısı D) Elek üstü Kaba Oluğu E) Elek altı İnce

Detaylı

ÜNİTE 3 YAŞAM KAYNAĞI TOPRAK

ÜNİTE 3 YAŞAM KAYNAĞI TOPRAK ÜNİTE 3 YAŞAM KAYNAĞI TOPRAK ÜNİTENİN KONULARI Toprak Nedir? Toprağın Tanımı Toprağın İçindeki Maddeler Toprağın Canlılığı Toprak Neden Önemlidir? Toprağın İnsanlar İçin Önemi Toprağın Hayvanlar İçin Önemi

Detaylı

www.muhendisiz.net Basınç Ayar Supabının Çalışması :

www.muhendisiz.net Basınç Ayar Supabının Çalışması : DPA TİP YAKIT POMPALARI Distiribitör yakıt pompalarının en büyük özeliği ;yakıtı bir Distiribitör gibi motor ateşleme sırasına göre ve eşit miktarlarda enjökterlere gönderilmesidir. Teknik avantajı da

Detaylı

HİDROLİK TRANSPORT MAKİNALARI

HİDROLİK TRANSPORT MAKİNALARI BÖLÜM 11. HİDROLİK TRANSPORT MAKİNALARI 11.1. GİRİŞ Hidrolik transport, dökme malzemelerin borular veya tekneler (kanallar) boyunca bir su akımı içinde taşınmasıdır. Malzeme ve suyun oluşturduğu karışıma

Detaylı

SÜT TOZU TEKNOLOJİSİ

SÜT TOZU TEKNOLOJİSİ SÜT TOZU TEKNOLOJİSİ SÜT TOZLARININ TANIMI VE BİLEŞİMİ Süt tozu, yağlı ve yağsız taze sütlerin suyunun mümkün olduğu kadar uçurulması suretiyle elde edilen kurutulmuş bir süt ürünüdür FAO ve WHO standartlarına

Detaylı

BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR

BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR Rijit Üstyapı: Oldukça yüksek eğilme mukavemetine sahip ve Portland çimentosundan yapılmış, tek tabakalı plak vasıtasıyla yükleri taban zeminine dağıtan üstyapı tipidir. Çimento

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi KALSİYUM SİLİKAT Yüksek mukavemetli,

Detaylı

ISI POMPASI. Abdunnur GÜNAY / FENTEK Müh.Ltd.Şti.

ISI POMPASI. Abdunnur GÜNAY / FENTEK Müh.Ltd.Şti. ISI POMPASI Abdunnur GÜNAY / Mak.M.Müh. Ş Neden Isı Pompası? Tükenen enerji kaynakları / artan fiyatlar! Ekonomik nedenler Artan Enerji talepleri Çevre dostluğu Güvenlik Bir evin enerji giderleri Isı Kaynakları

Detaylı

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Gübre Dağıtma Makinaları 1 e-mail: dursun@agri.ankara.edu.tr Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 2017 nde

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 Zeytinyağı

Detaylı

Dr. Gökhan FİLİK* (İşletmeci-Ziraat Yüksek Mühendisi, gfilik@hotmail.com )

Dr. Gökhan FİLİK* (İşletmeci-Ziraat Yüksek Mühendisi, gfilik@hotmail.com ) GIDA ATIKLARINDAN TEKNOLOJİK İŞLEMLER İLE ALTERNATİF YEM HAMMADDESİ GERİ KAZANIMI VE HAYVAN BESLEMEDE KULLANIM OLANAKLARI Dr. Gökhan FİLİK* (İşletmeci-Ziraat Yüksek Mühendisi, gfilik@hotmail.com ) Çukurova

Detaylı

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU 1 - PROSESİN TANITILMASI Tatil sitesinden kaynaklanacak evsel nitelikli atıksuları arıtacak olan, arıtma tesisi, biyolojik sistem (aktif

Detaylı

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Bakım Alet ve Makinaları e-mail: dursun@agri.ankara.edu.tr Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 2017 nde

Detaylı

Yalçın AKI Ferhat SERTKAYA

Yalçın AKI Ferhat SERTKAYA Yalçın AKI Ferhat SERTKAYA Yer fıstığı baklagiller familyasından, tek yıllık ve değerli bir yağ bitkisidir. Yerfıstığı, meyvelerini toprak altında meydana getirmesiyle diğer bitkilerden farklılık gösterir.

Detaylı

Özellikler: Vakum tüpü ve ısıtma borusunun mükemmel bileşimi.

Özellikler: Vakum tüpü ve ısıtma borusunun mükemmel bileşimi. Özellikler: Vakum tüpü ve ısıtma borusunun mükemmel bileşimi. 1) Daha yüksek ısı verimliliği: Isı borusunun ileri ısı iletme tarzı, mükemmel seçici, emici kaplama ve yüksek vakumlu ısı korunması ile eksiksiz

Detaylı

SICAK SU GRUBU. AQUA Boylerler

SICAK SU GRUBU. AQUA Boylerler SICAK SU GRUBU AQUA Boylerler SICAK SU GRUBU AQUA TEK SERPANTİNLİ BOYLERLER Sıcak suyun hazırlanması ve depolanması amacıyla kullanılır Boyler iç yüzeyleri ileri teknoloji titanyum katkılı emaye kaplama

Detaylı

Patates Ürününün Depolanması

Patates Ürününün Depolanması Patates Ürününün Depolanması Prof. Dr. Necmi İŞLER Mustafa Kemal üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Artık patateste üretilen ürünlerin miktarından çok kaliteleri önem kazanmaktadır. Bu

Detaylı

A. Tahıl ve Tahıl Ürünlerinin Sınıflandırılması B. Mikrobiyel Bozulmalar C. Depolama Koşulları

A. Tahıl ve Tahıl Ürünlerinin Sınıflandırılması B. Mikrobiyel Bozulmalar C. Depolama Koşulları A. Tahıl ve Tahıl Ürünlerinin Sınıflandırılması B. Mikrobiyel Bozulmalar C. Depolama Koşulları TAHIL ve TAHIL ÜRÜNLERİNİN SINIFLANDIRILMASI Tahıl, Graminiae familyasının tohumları olan buğday, çavdar,

Detaylı

STADLER. Mühendisliğin zirvesinde. Balistik ayırıcılar

STADLER. Mühendisliğin zirvesinde. Balistik ayırıcılar Mühendisliğin zirvesinde Balistik ayırıcılar Becerileri: Bir malzeme akışının etkili şekilde çeşitli bölümlere ayrılması Yuvarlanan ve ağır maddeler; örn. kaplar, plastik şişeler, taşlar, ahşap, teneke

Detaylı

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 7. HAFTA

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 7. HAFTA YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 7. HAFTA 1 VI. KÂRGİR DUVARLAR Doğal ya da yapay taş ve blokların harç adi verilen bağlayıcı malzemelerle veya harçsız olarak örülmesiyle oluşturulan yapı elemanlarına "Kârgir

Detaylı

Redüktörler genel olarak sahip oldukları dişli tiplerine göre sınıflandırılırlar.

Redüktörler genel olarak sahip oldukları dişli tiplerine göre sınıflandırılırlar. REDÜKTÖR TİPLERİ VE ÖZELLİKLERİ Redüktörler genel olarak sahip oldukları dişli tiplerine göre sınıflandırılırlar. Helisel dişli redüktörler Sonsuz dişli redüktörler Konik dişli redüktörler Planet dişli

Detaylı

Kanatlı Kesimi Prof. Dr. Ali AYDIN

Kanatlı Kesimi Prof. Dr. Ali AYDIN Kanatlı Kesimi Prof. Dr. Ali AYDIN Kesim Aşamaları Kesimhaneye Taşıma Askılara Asma Bayıltma Kanatma Tüylerin Islatılması Tüylerin Yolunması İç organların Çıkarılması Duşlama Soğutma, Paketleme, Muhafaza,

Detaylı

Toprak İşleme Alet ve Makinaları Dersi

Toprak İşleme Alet ve Makinaları Dersi Toprak İşleme Alet ve Makinaları Dersi Toprak Frezeleri e-mail: dursun@agri.ankara.edu.tr Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 2017 nde Yararlanılan

Detaylı

1-Kömür Kazanları : Yakma havası emilmesi kazandaki, bağlantı kanallarındaki ve bacadaki dirençlerin karşılanması baca çekişi ile gerçekleşir.

1-Kömür Kazanları : Yakma havası emilmesi kazandaki, bağlantı kanallarındaki ve bacadaki dirençlerin karşılanması baca çekişi ile gerçekleşir. 10. BACALAR Bacanın görevi atık gazın çevreye zarar vermeyecek şekilde kazandan çıkmasını sağlamak ve sıcak gazın kazanda istenilen hızda dolaşabilmesi için gerekli çekişi sağlamaktır. Bacalar doğal çekişli

Detaylı

Kireç Tabakası kalınlığı (mm) Enerji Tüketimindeki Artış (%)

Kireç Tabakası kalınlığı (mm) Enerji Tüketimindeki Artış (%) Değerli Tüketici Suyu su olmaktan çıkarmadan, faydalı minerallerden, tadından ve tuzundan yoksun bırakıp suyu fakirleştirmeden, tesisatı ve makinaları korumak mümkündür. Diğer ülkelerde, en az yarım asırdan

Detaylı

Santrifüj Pompalar: MEKANİK ENERJİYİ, AKIŞKANDA KİNETİK ENERJİYE ÇEVİREN VE AKIŞKANLARI TRANSFER EDEN MAKİNALARDIR.

Santrifüj Pompalar: MEKANİK ENERJİYİ, AKIŞKANDA KİNETİK ENERJİYE ÇEVİREN VE AKIŞKANLARI TRANSFER EDEN MAKİNALARDIR. KSB DÜNYASINA D HOŞGELD GELDİNİZ SANTRİFÜJ J POMPALAR Santrifüj Pompalar: MEKANİK ENERJİYİ, AKIŞKANDA KİNETİK ENERJİYE ÇEVİREN VE AKIŞKANLARI TRANSFER EDEN MAKİNALARDIR. POMPA KESİT T RESMİ POMPA ANA PARÇALARI

Detaylı

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi 1 Dal Alma Kalın dallarda motorlu testere, ince dallarda balta kullanılır. Özellikle ergonomik ve ekonomik

Detaylı

AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ

AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut 1. Yoğunluğu 850 kg/m 3 ve kinematik viskozitesi 0.00062 m 2 /s olan yağ, çapı 5 mm ve uzunluğu 40

Detaylı

HALBACH & BRAUN. Madencilik ve hammadde sektörlerine hizmet veren H&B tüm dünyada kendini kanıtlamıştır.

HALBACH & BRAUN. Madencilik ve hammadde sektörlerine hizmet veren H&B tüm dünyada kendini kanıtlamıştır. HALBACH & BRAUN Bir aile şirketi olan H&B 1997 den bu yana Almanya Sprockhövel de faaliyet göstermektedir. Halbach Braun ürünleri yaratıcı ve sürekli yenilenen teknolojileri ile yer altı madenciliğinde

Detaylı

HUBER Solar aktif çamur kurutma teknolojisi ile daha az koku, daha yüksek kurutma performansı

HUBER Solar aktif çamur kurutma teknolojisi ile daha az koku, daha yüksek kurutma performansı HUBER Solar aktif çamur kurutma teknolojisi ile daha az koku, daha yüksek kurutma performansı Çamuru neden kurutmalıyız? KM giriş= %25 KM çıkış= %75 Kurutma Ağırlık= 1000 kg Hacim= 1 m³ Ağırlık= 333 kg

Detaylı

TEKNİK HİZMETLER KLİMA BAKIM İŞLETME BİRİMİ TALİMATLARI

TEKNİK HİZMETLER KLİMA BAKIM İŞLETME BİRİMİ TALİMATLARI SAYFA NO 1/7 1.AMAÇ VE KAPSAM : Klima santrallerinin bakımının nasıl yapıldığının tanımlanması. Hastanemiz dahilindeki klima santrallerini kapsar. 2.GÖREV VE SORUMLULUK : Teknik hizmetler Müdürlüğü Klima

Detaylı

SICAKLIK NEDİR? Sıcaklık termometre

SICAKLIK NEDİR? Sıcaklık termometre SICAKLIK NEDİR? Sıcaklık maddedeki moleküllerin hareket hızları ile ilgilidir. Bu maddeler için aynı veya farklı olabilir. Yani; Sıcaklık ortalama hızda hareket eden bir molekülün hareket (kinetik) enerjisidir.

Detaylı

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR AMAÇ Çorlu katı atık depolama sahası sızıntı sularının ön arıtma alternatifi olarak koagülasyon-flokülasyon yöntemi ile arıtılabilirliğinin değerlendirilmesi Arıtma alternatifleri

Detaylı

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ Prof. Dr. Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Erzurum Otomotivde Isıtma, Havalandırma ve Amaç; - Tüm yolcular için gerekli konforun sağlanması,

Detaylı

Kireç Tabakası kalınlığı (mm) Sistemde Verimlilik Kaybı (%) Kireçtaşı ile kaplanmış ısıtıcının verim kayıbı tablosu

Kireç Tabakası kalınlığı (mm) Sistemde Verimlilik Kaybı (%) Kireçtaşı ile kaplanmış ısıtıcının verim kayıbı tablosu Değerli Tüketici Suyu su olmaktan çıkarmadan, faydalı minerallerden, tadından ve tuzundan yoksun bırakıp suyu fakirleştirmeden tesisatı ve makinaları korumak mümkündür. Diğer ülkelerde en az yarım asırdan

Detaylı

ÇELĐK PREFABRĐK YAPILAR

ÇELĐK PREFABRĐK YAPILAR ÇELĐK PREFABRĐK YAPILAR 2. Bölüm Temel, kolon kirişler ve Döşeme 1 1. Çelik Temeller Binaların sabit ve hareketli yüklerini zemine nakletmek üzere inşa edilen temeller, şekillenme ve kullanılan malzemenin

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ Bölgemiz I. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi (yatırım bedeli 15 milyon $) 1995 yılında, II. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi ( yatırım bedeli 8 milyon

Detaylı

BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2

BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2 BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2 Šekil 1 Tip 39-2 1. Yapïsï ve çalïšma prensibi Basïnç düšürücü tek oturtmalï bir vana gövdesi, klape mili ve klape, dengeleme körüÿü ve diyaframlï bir tahrik ünitesinden

Detaylı

DİKİM MAKİNELERİ. Dikim. Yapısal olarak dikim makinesi tipleri : Fonksiyonel olarak dikim makinesi tipleri :

DİKİM MAKİNELERİ. Dikim. Yapısal olarak dikim makinesi tipleri : Fonksiyonel olarak dikim makinesi tipleri : DİKİM MAKİNELERİ Dikim Bitkisel üretimde bazı bitkiler fide, fidan, yumru, soğan vb. materyallerden üretilmektedir. Dikim işlemi; ana bitkiyi oluşturacak bitkisel materyalin (fide, fidan, yumru vb.), toprakta

Detaylı

Hububat Depolama ve Taşıma Sistemleri TÜMENOĞLU TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Hububat Depolama ve Taşıma Sistemleri TÜMENOĞLU TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Hububat Depolama ve Taşıma Sistemleri TÜMENOĞLU TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Merkez: Horozlar Mah. Kadıköy Cad.No.68-70 Erenler / SAKARYA Fabrika Tel:0.264 3535421 Fax:0.264 3535422

Detaylı

POMPALAR FLYGT SUMAK FLYGT POMPA

POMPALAR FLYGT SUMAK FLYGT POMPA POMPALAR FLYGT FLYGT POMPA Flygt Experior, son teknoloji hidrolik kısmı, üstün verimlilikteki motorlar ve akıllı kontrollerden oluşan üç ana işlevin avantajlarını içerir. Flygt Experior, kurulumu ve çalıştırılması

Detaylı

Tarım Konferansı 25 Nisan 2011 Hassa_HATAY

Tarım Konferansı 25 Nisan 2011 Hassa_HATAY Bağ Sulaması Tarım Konferansı 25 Nisan 2011 Hassa_HATAY Prof. Dr. Sermet ÖNDER Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü (Biyosistem Mühendisliği Bölümü) sermetonder01@gmail.com

Detaylı

3.1. Proje Okuma Bilgisi 3.1.1. Tek Etkili Silindirin Kumandası

3.1. Proje Okuma Bilgisi 3.1.1. Tek Etkili Silindirin Kumandası HİDROLİK SİSTEM KURMAK VE ÇALIŞTIRMAK 3.1. Proje Okuma Bilgisi 3.1.1. Tek Etkili Silindirin Kumandası Basınç hattından gelen hidrolik akışkan, 3/2 yön kontrol valfine basılınca valften geçer. Silindiri

Detaylı

Meyve ve Sebze Depolanması ve İhracatında Kullanılan Modifiye Atmosfer Ambalajlarındaki Gelişmeler Doç. Dr. Fatih ŞEN

Meyve ve Sebze Depolanması ve İhracatında Kullanılan Modifiye Atmosfer Ambalajlarındaki Gelişmeler Doç. Dr. Fatih ŞEN Meyve ve Sebze Depolanması ve İhracatında Kullanılan Modifiye Atmosfer Ambalajlarındaki Gelişmeler Doç. Dr. Fatih ŞEN Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü fatih.sen@ege.edu.tr Modifiye

Detaylı

14.Şeker Pancarı Ekim Makinaları

14.Şeker Pancarı Ekim Makinaları Pancar tohumları büyüklükleri ve çimlenme yetenekleri farklı tohumlardır. İri tohumlar fazla embriyolu olup çimlenme yüzdeleri yüksektir. Küçük tohumlar ise tek embriyolu olup çimlenme yetenekleri düşüktür.

Detaylı

ARILI DAMLA SULAMA SĐSTEMLERĐ

ARILI DAMLA SULAMA SĐSTEMLERĐ ARILI DAMLA SULAMA SĐSTEMLERĐ Bitki gelişimi için gerekli olan su ile suda eriyebilen besin maddelerinin, istenilen zamanda ve istenilen miktarda,kontrollü olarak bitki kök bölgesine damlalar halinde verilmesine

Detaylı

ARİFE ÖZÜDOĞRU Şube Müdürü V.

ARİFE ÖZÜDOĞRU Şube Müdürü V. ARİFE ÖZÜDOĞRU Şube Müdürü V. 1 KHK lar ve Görevlerimiz 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname nin 9 uncu maddesinin (ı) bendinde geçen İçme

Detaylı

ZENON PANEL YAPI TEKNOLOJİSİ SIVA UYGULAMA KILAVUZU

ZENON PANEL YAPI TEKNOLOJİSİ SIVA UYGULAMA KILAVUZU ZENON PANEL YAPI TEKNOLOJİSİ SIVA UYGULAMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. SIVA İMALATI... 3 1.1. Sıva harcının hazırlanması... 3 1.2. Sıva harcının tatbik edilmesi... 3 1.3. Sıvamada yardımcı makine ve aletler...

Detaylı

HALİL İBRAHİM BULUT DANIŞMAN: DOÇ.DR.HİLMİ NAMLI

HALİL İBRAHİM BULUT DANIŞMAN: DOÇ.DR.HİLMİ NAMLI HALİL İBRAHİM BULUT DANIŞMAN: DOÇ.DR.HİLMİ NAMLI ŞEKER ENDÜSTRİSİ Karbohidratlar,şeker ve nişasta,havadan alınan karbondioksid ve topraktan alınan su kullanılarak larak ve güneg neş enerjisinden yararlanılarak,bitkiler

Detaylı

ARITMA ÇAMURLARININ YOĞUNLAġTIRILMASI VE SU ALMA ĠġLEMLERĠ

ARITMA ÇAMURLARININ YOĞUNLAġTIRILMASI VE SU ALMA ĠġLEMLERĠ Tekirdağ Ġli Arıtma Çamurlarının Değerlendirilmesi ÇalıĢtayı, 17 Ocak 2011 ARITMA ÇAMURLARININ YOĞUNLAġTIRILMASI VE SU ALMA ĠġLEMLERĠ Prof.Dr. AyĢe FĠLĠBELĠ Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği

Detaylı

AtılımKimyasalları AK 3151 D SUNKROM DEKORATİF KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI EKİPMANLAR

AtılımKimyasalları AK 3151 D SUNKROM DEKORATİF KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI EKİPMANLAR SAYFA NO: 1/5 AtılımKimyasalları AK 3151 D SUNKROM DEKORATİF KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI AK 3151 D SUNKROM dekoratif krom kaplama banyolarında kullanılan sıvı katalist sistemidir. Klasik sülfatlı

Detaylı

ÇELİK PREFABRİK YAPILAR

ÇELİK PREFABRİK YAPILAR ÇELİK PREFABRİK YAPILAR 2. Bölüm Temel, kolon kirişler ve Döşeme 1 1. Çelik Temeller Binaların sabit ve hareketli yüklerini zemine nakletmek üzere inşa edilen temeller, şekillenme ve kullanılan malzemenin

Detaylı

Baumit SilikatTop. (SilikatPutz) Kaplama

Baumit SilikatTop. (SilikatPutz) Kaplama Baumit SilikatTop (SilikatPutz) Kaplama Ürün Kullanıma hazır, macun kıvamında, mineral esaslı, silikat ince son kat dekoratif kaplamadır. Dış ve iç cepheler için, Tane veya Çizgi dokuya sahip sıva dokulu

Detaylı

B) KONDENSERLER. Q=m x Cp x ΔT. Kondenserleri su veya hava kullanma durumuna ve yapılış şekillerine göre 6 grupta toplamak mümkündür.

B) KONDENSERLER. Q=m x Cp x ΔT. Kondenserleri su veya hava kullanma durumuna ve yapılış şekillerine göre 6 grupta toplamak mümkündür. B) KONDENSERLER Kompresörden kızgın buhar olarak basılan soğutucu akışkanın kızgınlığının alındığı, yoğuştuğu ve soğuduğu ısı değiştiricilerdir Bu kısımda evaporatörlerde alınan ısı ile kompresör yoluyla

Detaylı

ACT RADYAL FANLI SU SOĞUTMA KULELERİ. İklimlendirme Sistemleri. www.aldag.com.tr SU SOĞUTMA KONDENSERLİ SOĞUTMA GRUBU BULUNAN TÜM TESİSLERDE

ACT RADYAL FANLI SU SOĞUTMA KULELERİ. İklimlendirme Sistemleri. www.aldag.com.tr SU SOĞUTMA KONDENSERLİ SOĞUTMA GRUBU BULUNAN TÜM TESİSLERDE ACT RADYAL FANLI SU SOĞUTMA KULELERİ SU SOĞUTMA KONDENSERLİ SOĞUTMA GRUBU BULUNAN TÜM TESİSLERDE İklimlendirme Sistemleri ACT ACT -6 H:1.80 m Her hakkı mahfuzdur. Kapasite ve ölçüler haber verilmeksizin

Detaylı

1) Biyokütleye Uygulanan Fiziksel Prosesler

1) Biyokütleye Uygulanan Fiziksel Prosesler 1) Biyokütleye Uygulanan Fiziksel Prosesler 1. Su giderme 2. Kurutma 3. Boyut küçültme 4. Yoğunlaştırma 5. Ayırma Su giderme işleminde nem, sıvı fazda gideriliyor. Kurutma işleminde nem, buhar fazda gideriliyor.

Detaylı

Biyogaz Temel Eğitimi

Biyogaz Temel Eğitimi Biyogaz Temel Eğitimi Sunanlar: Dursun AYDÖNER Proje Müdürü Rasim ÜNER Is Gelistime ve Pazarlama Müdürü Biyogaz Temel Eğitimi 1.Biyogaz Nedir? 2.Biyogaz Nasıl Oluşur? 3.Biyogaz Tesisi - Biyogaz Tesis Çeşitleri

Detaylı

TANIMI VE ÖNEMİ Susam dik büyüyen tek yılık bir bitkidir. Boyu ( cm) ye kadar uzayabilir. Gövdeler uzunlamasına oluklu (karıklıdır) ve sık tüylü

TANIMI VE ÖNEMİ Susam dik büyüyen tek yılık bir bitkidir. Boyu ( cm) ye kadar uzayabilir. Gövdeler uzunlamasına oluklu (karıklıdır) ve sık tüylü SUSAM HASADI TANIMI VE ÖNEMİ Susam dik büyüyen tek yılık bir bitkidir. Boyu (30-125 cm) ye kadar uzayabilir. Gövdeler uzunlamasına oluklu (karıklıdır) ve sık tüylüdür. Ülkemizde tarımı yapılan yağ bitkileri

Detaylı

ZBB306 KODLU SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI. Doç.Dr. Soner KAZAZ

ZBB306 KODLU SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI. Doç.Dr. Soner KAZAZ ZBB306 KODLU SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI Doç.Dr. Soner KAZAZ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 06110-Ankara skazaz@ankara.edu.tr GERBERA YETİŞTİRİCİLİĞİ-1 Anavatanı

Detaylı

DELTA -FLORAXX YEŞİL ÇATI SİSTEMİ

DELTA -FLORAXX YEŞİL ÇATI SİSTEMİ Yeşil çatılar için ideal sistem! DELTA -FLORAXX YEŞİL ÇATI SİSTEMİ DELTA -FLORAXX Yeşil Çatı Sistemi, DELTA -FLORAXX TOP KEÇE filtrasyon jeotekstil tabaka, DELTA -FLORAXX drenaj levhası, DELTA -FLORAXX

Detaylı

TEHLİKELİ ENERJİNİN KONTROLÜ. ETİKETLEME ve KİLİTLEME SİSTEMLERİ. Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti

TEHLİKELİ ENERJİNİN KONTROLÜ. ETİKETLEME ve KİLİTLEME SİSTEMLERİ. Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti TEHLİKELİ ENERJİNİN KONTROLÜ ETİKETLEME ve KİLİTLEME SİSTEMLERİ Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti NEDEN ENERJİNİN KONTROLÜ? Kontrolsüz Enerji Ölümcüldür! TEHLİKELİ

Detaylı

Yüzeyaltı Drenaj (Subsurface Drainage) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Yüzeyaltı Drenaj (Subsurface Drainage) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Yüzeyaltı Drenaj (Subsurface Drainage) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Neden gerekli? Hat üstyapısının drenajı için Yer altı suyunu kontrol etmek için Şevlerin drene edilmesi için gereklidir. Yüzeyaltı drenaj,

Detaylı