ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yrd.Doç.Dr. Mehmet Pekkaya Doğum Tarihi: 07 Haziran 1972 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Lisans Fizik Öğretmenliği (İng.) İşletme Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Üniversitesi Y. Lisans İşletme Anabilim Dalı Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ, ye kadar Zonguldak Karaelmas Ü.) Doktora İşletme Anabilim Dalı Bülent Ecevit Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi: Kriz Dönemlerinde Hisse Senedi Portföylerinin Riske Maruz Değerlerinin Hesaplanması: İMKB-30 Endeks Uygulaması, Tez Danışmanı: Prof. Dr. Turhan Korkmaz. Doktora Tezi: ARFIMA ve FIGARCH Yöntemlerinin Markowitz Ortalama Varyans Portföy Optimizasyonunda Kullanılması: İMKB-30 Endeks Hisseleri Üzerine Bir Uygulama, Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ali Sait Albayrak. Görevler: Görev Görev Yeri Yıl Unvanı Öğr.Gör. İİBF Fakültesi, Bülent Ecevit Üniversitesi Dr. Öğr.Gör. İİBF Fakültesi, Bülent Ecevit Üniversitesi Yar.Doç. İİBF Fakültesi, Bülent Ecevit Üniversitesi 2011 Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:.. Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları: Projelerde Yaptığı Görevler: İdari Görevler : İİBF İşletme Bölümü Sayısal Yöntemler ABD Başkanlığı (2011- ) İİBF İşletme Bölüm Başkan Yardımcılığı (2012- ) Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : Ödüller: Tübitak, Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü, Tübitak 2011 SCI A1 sınıfı yayın teşvik listesinde yer alan Expert Systems with Applications dergisinde yayınlanan makaleden dolayı Tübitak-Ulakbim den 15/09/2011 tarihinde ve ayrıyeten Bülent Ecevit Üniversitesinden yayın teşviki ödülü alınmıştır. 18 Ekim 2012 de SCI, SSCI ve AHCI e göre 2011 yılında yayınlanan makaleden dolayı, Sosyal Bilimler alanı için verilen Bülent Ecevit Üniversitesi yayın ödülüne layık görülmüştür. 1

2 Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler: Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Güz İlkbahar Yaz Güz İlkbahar Haftalık Saati Teorik Uygulama Öğrenci Sayısı Karar Analizi, ISL Araştırma Yöntemleri, ISL I, ISL Math for Business 1, ISL İşletme Matematiği I, ISL193, UTİ İktisatçılar için Matematik I, MLY191, IKT İstatistik I, MLY Uygulamalı İstatistik Analiz, ISL II, ISL Math for Business II, ISL İşletme Matematiği II, ISL190, UTİ İktisatçılar için Matematik II, MLY192, IKT İstatistik II, MLY İşletme Matematiği I, ISL İşletme Matematiği II, ISL İstatistik II, MLY Karar Analizi, ISL Araştırma Yöntemleri, ISL Araştırma Yöntemleri, ISL I, ISL Math for Business 1, ISL İşletme Matematiği I, ISL193, UTİ İktisatçılar için Matematik I, MLY191, IKT Uygulamalı İstatistik Analiz, ISL Uygulamalı Regresyon Analizi, ISL Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Değerlendirme Teknikleri, SKI II, ISL Math for Business II, ISL İşletme Matematiği II, ISL190, UTİ İktisatçılar için Matematik II, MLY192, IKT

3 ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Hamzaçebi, Coşkun ve Mehmet Pekkaya (2011). Determining of stock investments with grey relational Analysis, Expert Systems with Applications, 38 (8), August 2011, , (SCI-2011 yılı Tübitak A1 sınıfı). A2. Pekkaya, Mehmet (2013). Kesirli Bütünleşme Parametresi Tahmini ve Türkiye deki Başlıca Finansal Zaman Serilerine Bir Uygulama, Business And Economics Research Journal, 4(2), A3. Pekkaya, Mehmet ve Nurdan Çolak (2013). Üniversite Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörlerin Önem Derecelerinin AHP ile Belirlenmesi, The Journal of Academic Social Science Studies, 6(2), February 2013, A4. Pekkaya, Mehmet ve Fatma Akıllı (2013). Hava Yolu Hizmet Kalitesinin SERVPERF-SERVQUAL Ölçeği ile Değerlendirmesi ve İstatistiksel Analizi, AİBÜ İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(1), A5. Pekkaya, Mehmet ve Ali Sait Albayrak (2013). ARFIMA ve FIGARCH Yöntemlerinin Markowitz Ortalama Varyans Portföy Optimizasyonunda Kullanılması: İMKB-30 Endeks Hisseleri Üzerine Bir Uygulama, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 42(2), A6. Bayramoğlu, M. Fatih ve Mehmet Pekkaya (2010). İMKB Tarafından Hesaplanan Endekslerde Yeni Gelişmeler ve İMKB Şehir Endeksleri, Journal of Accounting and Finance (Muhasebe Finansman Dergisi), 45, January 2010, B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler: B1. Yıldırım, Halil, Mehmet Pekkaya, Taner Yavuzdemir, Neriman Kara ve Filiz Koçer (2012). An Analysis Job Satisfaction And Distributive Justice On Organizational Commitment: Engineers In A Large Manufacturing Firm In Turkey, IMRA International 2012 Emerging Markets Conference, May 2012, London,. (Sadece uzun özet CD de basılmıştır). C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : D1. Pekkaya, Mehmet ve Sabire Başaran (2011). Konaklama İşletmeleri Hizmet Kalitesi Boyutları Önem Derecelerinin AHP ile Belirlenmesi ve İşletmelerin Hizmet Kalitesine Göre TOPSIS ile Sıralanması, Mali Ufuklar, 5(15), Temmuz- Aralık 2011, D2. Pekkaya, Mehmet (2006). Kâr Payı Dağıtımının Şirket Değeri Üzerine Etkisi: İMKB 30 Endeks Hisselerine Bir Analiz, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(4),

4 D3. Çevik, Emrah İ. ve Mehmet Pekkaya (2007). Spot ve Vadeli İşlem Fiyatlarının Varyansları Arasındaki Nedensellik Testi, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(1-2), D4. Pekkaya, Mehmet ve M. Fatih Bayramoğlu (2008). Hisse Senedi Fiyatları ve Döviz Kuru Arasındaki Nedensellik İlişkisi: YTL/USD, İMKB 100 VE S&P 500 Üzerine Bir Uygulama, MUFAD Muhasebe ve Finansman Dergisi, 38, Nisan 2008, D5. Albayrak, Ali Sait ve Mehmet Pekkaya (2008). "Examining the Relationship between Price of Equity and Dividend Policy of Firms Operate in Service and Industry Sectors of ISE, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 11(1-2), E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E1. İçli, Tülin, Mehmet Pekkaya ve Hanifi Sever (2012). Zonguldak İlindeki Aile İçi Şiddet Vakalarının İstatistiksel Değerlendirmesi, Aile İçi Şiddet ve Polis Sempozyumu Kongresi, 9 Nisan 2012, Ankara. İçli, Tülin, Mehmet Pekkaya ve Hanifi Sever (2013). Zonguldak İlindeki Aile İçi Şiddet Vakalarının İstatistiksel Değerlendirmesi, Aile İçi Şiddet ve Polis, (Editör: Doç. Dr. Serdar Kenan Gül), Polis Akademisi Yayınları, Ankara, Ocak 2013, s E2. Pekkaya, Mehmet ve Coşkun Hamzaçebi (2007). Yapay Sinir Ağları ile Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama, YAEM 2007 Kongresi, İzmir, (tam metin CD de basılmıştır). E3. Pekkaya, Mehmet ve Coşkun Hamzaçebi (2008). Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerinde Kriter Ağırlıklarının Belirlenmesi, YAEM 2008 Kongresi, İstanbul, (Sadece özet basılmıştır). E4. Hamzaçebi, Coşkun ve Mehmet Pekkaya (2008). Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri İle Hisse Senedi Seçimi, YAEM 2008 Kongresi, İstanbul, (Sadece özet basılmıştır). F. Diğer yayınlar : Kitaplar: F1. Korkmaz, Turhan ve Mehmet Pekkaya (2012). Excel Uygulamalı Finans Matematiği, Üçüncü Baskı, Ekin Yayınevi, Bursa. İkinci Baskı, Ekin Yayınevi, Bursa, 2009; Birinci Baskı: Ekin Yayınevi, Bursa, F2. Pekkaya, Mehmet (2011) İşletme ve İktisat için GENEL MATEMATİK I ve Matematiksel Yöntemler, İkinci Baskı, Ekin Yayınevi, Bursa. Birinci Baskı: Ekin Yayınevi, Bursa, F3. Pekkaya, Mehmet (2012) İşletme ve İktisat için GENEL MATEMATİK II ve Matematiksel Yöntemler, Ekin Yayınevi, Bursa. Kitapta Bölüm Yazarlığı: F4. Ayaş, Necla ve Mehmet Pekkaya (2008). Türk Sigorta Sektörünün Avrupa Birliği Ülkelerine Göre Çok Kriterli Puanlama Modeli İle Karşılaştırılması, Türkiye - Avrupa Birliği Sektörel Rekabet Analizleri, (Editör: Doç. Dr. Selahattin Bekmez), Nobel Yayınları, Ankara, Kasım 2008, s

5 F5. Sevim, B., C. Hamzaçebi, E. Çetiner, M. Pekkaya, Ö. Zeydan ve S. Öztürk (2010) Bilgisayara Giriş 4. Bölüm, M. Excel 2003 bölümü yazımı, İkinci Baskı, Ekin Yayınevi, (Editörler: C. Hamzaçebi, E. Çetiner ve Ö. Zeydan), Bursa, s Birinci Baskı: (Editörler: C. Hamzaçebi ve E. Çetiner), Beta Basım A.Ş., İstanbul, G. Uluslararası Makalelerden Yapılan Atıflar (referanslar): G1. ISI tarafından endekslenen A1 yayınına, yine ISI tarafından endekslenen aşağıdaki çalışma tarafından referans verilmiştir. Tian, Yuhong ve C.Y. Jim (2012). Development potential of sky gardens in the compact city of Hong Kong, Urban Forestry & Urban Greening, 11, G2. ISI tarafından endekslenen A1 yayınına, yine ISI tarafından endekslenen aşağıdaki çalışma tarafından referans verilmiştir. Tian, Yuhong ve C.Y. Jim (2012). Comparative analysis on influence factors of urban vegetable production in China -Based on data of Beijing, Shanghai and Hangzhou, Journal of the Faculty of Agriculture, Kyushu University, 57 (1), G3. E2 yayınına, ISI tarafından endekslenen aşağıdaki çalışma tarafından referans verilmiştir. Guresen, Erkam, Gulgun Kayakutlu ve Tugrul U. Daim (2011). Using artificial neural network models in stock market index prediction, Expert Systems with Applications, 38,

Genel Bilgiler. İletişim Bilgileri. Öğrenim Durumu. Mesleki Deneyimleri. İdari Görev 01/02/2013. Mehmet Fatih Bayramoğlu. Yabancı Dil.

Genel Bilgiler. İletişim Bilgileri. Öğrenim Durumu. Mesleki Deneyimleri. İdari Görev 01/02/2013. Mehmet Fatih Bayramoğlu. Yabancı Dil. Genel Bilgiler Unvanı Adı Soyadı Yabancı Dil Dr. Mehmet Fatih Bayramoğlu İngilizce 01/02/2013 İletişim Bilgileri Telefon Cep (532) 702 38 46 E-mail Twitter LinkedIn Öğrenim Durumu fatihoca2012@gmail.com

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAHAN

Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAHAN Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAHAN mehmet.karahan@dicle.edu.tr (0412) 248 8275 Dahili: 8154 Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora İşletme/Üretim Yönetimi Selçuk Üniversitesi 2008-2011

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülnur Eti İçli 2. Doğum Tarihi: 20.03.1972 3. Unvanı: DOÇ. DR. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Y. Lisans SBE İşletme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Emin AVCI Doğum Tarihi: 20.07.1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İngilizce İşletme Bölümü Marmara Üniversitesi 1994-1998 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM)

ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) 1. Adı Soyadı: : SERHAT YANIK 2. Doğum Tarihi: 22 ARALIK 1970 (KARABÜK) 3. Unvanı: DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl İlkokul Namık Kemal İlkokulu Düzce

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Cihangir 2. Doğum Tarihi: 01 Ekim 1964 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Çukurova Üniversitesi İktisadi 1986 ve İdari Bilimler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Bankacılık Bilim Dalı Marmara Üniversitesi,

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Bankacılık Bilim Dalı Marmara Üniversitesi, ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : DOÇ DR. DİNA ÇAKMUR YILDIRTAN Doğum Tarihi : 28.08.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Bankacılık Bilim Dalı Marmara Üniversitesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Atilla Akbaba Doğum Tarihi: 19 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Akdeniz Üniversitesi 1992 Otelcilik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ġlhan EGE Doğum Tarihi: 16.04.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĢletme Çukurova Üniversitesi 1995 Y. Lisans ĠĢletme Çukurova

Detaylı

Oya Özengin Türkiye de hisse senedi piyasası ve döviz piyasası arasındaki oynaklığın yayılma etkisi, 2008

Oya Özengin Türkiye de hisse senedi piyasası ve döviz piyasası arasındaki oynaklığın yayılma etkisi, 2008 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Saadet Kasman 2. Doğum Tarihi : 20.12. 1969 3. Unvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Ekonomi Vanderbilt University, ABD 2002 Y.Lisans Ekonomi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Gemi İnşaatı ve İstanbul Teknik Üniversitesi 1997

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Gemi İnşaatı ve İstanbul Teknik Üniversitesi 1997 1. Adı Soyadı: Doç.Dr.Ramazan KAYNAK 2. Doğum Tarihi: 01.01.1974 3. Unvanı: DOÇENT 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Gemi İnşaatı ve İstanbul Teknik Üniversitesi 1997 Deniz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ayşe Tansel Çetin Doğum Tarihi: 17 02 1973 İletişim Bilgileri: Yalova Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü E-mail: aysetanselcetin@gmail.com Öğrenim Durumu:

Detaylı

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ (CV) 1. Adı Soyadı: Mustafa KIRLI 2. Doğum Tarihi: 15.05.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans SİYASAL BİLGİLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1995 FAKÜLTESİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Çiçek, A., Hastanelerde Verimlilik, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995.

ÖZGEÇMİŞ. Çiçek, A., Hastanelerde Verimlilik, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Osman UNUTULMAZ 2. Doğum Tarihi: 22 Ocak 1950 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maden İşletme İstanbul Teknik Üniversitesi Y. Lisans Maden

Detaylı

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ Özgeçmiş ve Eserler Listesi Mehmet KARAKAŞ Doğum Tarihi: 28.11.1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Maliye İstanbul Üniversitesi 1994 Y. Lisans Bütçe ve Mali Planlama İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı. Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri

Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı. Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri Adı Soyadı: Erhan ÇANKAL Doğum Tarihi: 1..1966 Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Ekonometri Gazi Üniversitesi

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik,

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik, ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fahri ERENEL Doğum Tarihi: 27.08.1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik, Kara Harp Akademisi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Accounting and Finance Hull University

ÖZGEÇMİŞ. Accounting and Finance Hull University ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Arzu ŞAHİN İletişim Bilgileri Adres : Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Ziyapaşa Yerleşkesi, Kurtuluş Mah. Sabuncu Bulv. MNS Plaza no:50, 01130, Seyhan / Adana / Türkiye Telefon

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa HOTAMIŞLI Ünvanı: Doç.Dr. Yabancı Dil: Fransızca,İngilizce Öğrenim Durumu: Lisans Üstü Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tur.İşl. ve Otel.

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çetin DOĞAN 2. Doğum Tarihi : 28.01.1964 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İktisat Bölümü Bradford Üniversitesi, 1993 İngiltere

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HİLAL KOCAMAZ Doğum Tarihi: 01.06.1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İşletme(İng.) Hacettepe Üniversitesi 2006

Detaylı

Doçentlik Ünvanı Finans Bilim Dalından Üniversitelerarası Kurul tarafından Gazi üniversitesinde verilmiştir.

Doçentlik Ünvanı Finans Bilim Dalından Üniversitelerarası Kurul tarafından Gazi üniversitesinde verilmiştir. ÖĞRENİM 2014 - Halen Doçentlik Ünvanı Finans Bilim Dalından Üniversitelerarası Kurul tarafından Gazi üniversitesinde verilmiştir. 2004-2008 Doktora, Bankacılık ve Finans, Kadir Has Üniversitesi, Sosyal

Detaylı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: VEDAT ZEKİ YENEN 2. Doğum Tarihi: 01/01/1969 3. Unvanı: YRD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İŞLETME MÜH. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1990 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: İlham YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 18.02.1954 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi ÖZGEÇMİŞ (CV) 4. Öğrenim Durumu:Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı SERPİL TÜRKYILMAZ Ünvanı Yardımcı Doçent Doktor Birimi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Doğum Yeri ESKİŞEHİR E-Posta serpil.turkyilmaz@bilecik.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Pazarlama Bölümü Y. Lisans Genel İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Pazarlama Bölümü Y. Lisans Genel İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Erhan BİRGİLİ Doğum Tarihi: Ekim 1960 E-mail: birgili@hotmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İşletme Fakültesi, Ege Üniversitesi 198 Pazarlama Bölümü

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri: Tel.: 0212 4445001/1547 4. Öğrenim Durumu: E mail: nejla.polat@yeniyuzyil.edu.tr Derece Bölüm/Program

Detaylı

Sözleşme Aşamasından Kabule Kadar İnşaat İhale Uygulaması, İbrahim HELLAÇ, Aralık- 1991, Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Sözleşme Aşamasından Kabule Kadar İnşaat İhale Uygulaması, İbrahim HELLAÇ, Aralık- 1991, Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ, ESERLER (Yayınlar), ÇALIŞMALAR 1. Adı Soyadı: İlker ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.05.1953 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İnşaat Mühendisliği Karadeniz

Detaylı