Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi İnternlerinin Branş Tercihleri ve TUS Kazanma Durumlarının İncelenmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi İnternlerinin Branş Tercihleri ve TUS Kazanma Durumlarının İncelenmesi"

Transkript

1 ORIGINAL RESEARCH / ORİJİNAL ARAŞTIRMA 2013 Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi İnternlerinin Branş Tercihleri ve TUS Kazanma Durumlarının İncelenmesi Düzce University Medical Faculty Interns Career Choice and Success in Specialty Examination for Medicine AUTHORS / YAZARLAR İsmail Hamdi Kara Hesna Gül Üzüm M. Harun Deler Aylin Yılmaz Davut Baltacı Fazıl Serdar Gürel Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara ÖZET Amaç: Bu çalışmada Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi internlerinin branş tercihleri ve tıpta uzmanlık sınavı (TUS) kazanma durumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Materyal ve metot: Bu kesitsel çalışmaya , ve döneminde Aile Hekimliği AD da staj yapan 56 erkek (%43,8), 72 kız (%56,2), toplam 128 intern alınmıştır. Çalışmada internlerle staj döneminde yüz yüze görüşülerek branş tercihleri (ilk 3) sorulmuş, mezuniyet sonrası TUS sınavlarından sonra her mezuna telefonla ulaşılarak kazandıkları bölüm ve puanları sorgulanmıştır. Bulgular: 128 intern öğrencinin çoğunluğu anadolu lisesi mezunuydu (%54,7). İnternlerin mezuniyet notu ortalaması 74.8±5.0; üniversiteye girişte ÖSS puanı ortalaması 343,8±26,9 olup; TUS ta yerleşen internlerin TUS puanı ortalaması ise 61,9±3,9 puandır. En çok kazanılan bölümler sırasıyla dahiliye n=12, %9,4) ve fizik tedavi ve rehabilitasyon (n=6, %4,7) iken (p<0,0001); aile hekimliği staj döneminde ise ilk 3 te en çok tercih edilen bölümler ise, dermatoloji (n=16), dahiliye (n=8), kardiyoloji (n=8) ve radyoloji (n=8) idi (p<0,0001). Yine çalışmada 7 intern (%5,5) aile hekimliğini ilk 3 tercihi içinde belirtmişken, TUS sonucunda aile hekimliği bölümüne yerleşen yalnız 1 (%0,8) kişiydi. Sonuç: Birinci basamak sağlık hizmetlerindeki dönüşümün aile hekimliği disiplininin internler tarafından tercih edilmesinde yeterli bir artış oluşturmadığı, halen TUS tercihlerinin belirlenmesinde, mesleksel risk yüksek olan ve daha yoğun işgücünü gerektiren cerrahi branşlar yerine dahili branşların ilk sıralarda tercih edildiği gözlenmiştir. TUS kazanma oranına göre, istenilen branşı kazanma oranının ise daha düşük olduğu anlaşılmaktadır. Anahtar kelimeler: Tıpta uzmanlık sınavı, birinci basamak hizmetleri, sağlıkta dönüşüm, aile hekimliği disiplini, internler ABSTRACT Purpose: In this study, it has been aimed to investigate the career choice of Düzce University Medical Faculty interns and their success in Specialty Examination for Medicine (SEM). Method: This cross-sectional study comprised of 128 interns in family medicine department between , , and eduction seasons, of which 56 were male (43.8%) and 72 female (56.2%). In the study the participants were interviewed face to face and asked for their top 3 choice, then contacted with telephone after postgraduate SEM and asked for their examination scores and specialty program which was attained. Results: Most of 128 interns were graduated from Anatolian High School (54.7%). Interns graduation score average was 74.8±5.0, university selection examination score (ÖSS score) average was 343.8±26.9 and SEM score average of interns who passed SEM was 61.9±3.9. The most attained departments were internal medicine (n=12, 9.4%) and physical therapy rehabilitation (n=6, 4.7%), (p<0.0001); whereas most preffered departments during family medicine internship period were dermatology (n=16), internal medicine (n=8), cardiology (n=8), and radiology (n=8) (p<0.0001). Also 7 (5.5%) interns defined family medicine as one of their top 3 choice and only 1 (%0.8) person attained family medicine department after SEM. Conclusion: We observed that health transformation project didn t increase the preference of family medicine enough smong interns. Internal medical sciences were preferred more than surgical sciences possibly due to high professional risk and strenuous work. It is also determined that the ratio of attaining the preferred branch was lower than the ratio of SEM acquirement. Keywords: Specialty examination for medicine, primary care, health transformation project, family medicine, interns 11

2 Kara İH ve ark. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi İnternlerinin Branş Tercihleri ve TUS Kazanma Durumlarının İncelenmesi Giriş Tıp eğitimi ve bu eğitimin uygulama alanı, Abraham Flexner in yarım yüzyıl önce bahsettiği problemlere benzer problemlerle karşı karşıyadır. Flexner raporunu yazdığında, tıp eğitimi ve uygulaması sağlam bir bilimsel temelden yoksundu. Şu an bilimsel temel, var olmaktan da öte, tıbbi pratiğin büyük kısmını gölgede bırakacak şekilde büyümüştür. Ayrıca, tıp eğitimi etkin standartlara da sahip değildir. Bugünün problemi, karmaşıklık, bölünme ve de uzmanlık eğitimi standartlarının esnek olmamasıdır. Tıbbi bilgiler öylesine hızlı artmaktadır ki, bu mesleği uygulayan hiç kimse öğrenciyken öğrendiklerinin ya da elindeki kaynakların ortalama düzeydeki bir sağlık hizmeti vermek için yeterli olduğundan emin olamamaktadır. Bir hekim için yeterlilik demek, eğitiminin normal asistanlık süreci sonunda bitmemesi anlamına gelir (1). Geleceğin hekimlerini eğitmek tıp mesleğinin ve dolayısıyla hekimlerin hem bir ayrıcalığı hem de bir zorunluluğudur. Altı yıllık tıp eğitimi sırasında tıp öğrencileri birçok eğitim ortamında ince beceriler olarak ifade edilen etik, tutum, iletişim gibi beceriler geliştirirler. İngiltere de Genel Tıp Konseyi 1999 da eğitici örneğinin ister tıp öğrencisi ister yeni mezun bir doktor olsun her öğrencinin davranışında ve uygulama standartlarında en güçlü etkiye sahip olduğunu belirtmiştir (2). Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze kadar birinci basamak sağlık hizmetleri alanında birçok düzenleme yapılmış ve arayışlara girilmiştir. Özellikle 1961 yılında çıkartılan Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesine Dair Kanunla bu konuda bilimsel, Türkiye gerçeklerine uygun bir düzenleme yapılmıştır. Özellikle 1983 yılından itibaren ise Aile Hekimliği Türkiye nin gündemine taşınmıştır. Günümüze kadar geçen bu sürede birçok kez yasal düzenleme yapılmaya kalkışılmış ve çoğu zaman da vazgeçilmiş veya sonuçlandırılamamış girişimler olarak kalmıştır (3). Sağlıkta Dönüşüm Programı nın bir parçası olarak tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 5258 Sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun ile Aile Hekimi uygulaması ilk olarak 2005 yılında Düzce ilinde başlatılmıştır (4,5). Tıp öğrencilerinin kariyerlerini seçerken birçok faktörden etkilendikleri bilinmektedir. Aile hekimliği tercihlerini etkileyen başlıca faktörlerin; tıp fakültesinin niteliği, kişisel iletişim, yaşam tarzı tercihleri, kişisel uygunluk, işgücü faktörleri, prestij, beklenen gelirin kapsamı, görevin elverişliliği, sürekli bakım özellikleri ve toplumsal ihtiyaç olduğu bildirilmiştir (6). Bu çalışmada Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi internlerinin branş tercihleri ve tıpta uzmanlık sınavı (TUS) kazanma durumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma sonrası internlerin Aile Hekimliği ve diğer disiplinleri tercih etmesinde rol oynayan faktörlerin belirlenmesi hedeflenmiştir. Yöntemler Bu kesitsel çalışmaya , ve döneminde Aile Hekimliği AD da staj yapan 56 erkek (%43,8), 72 kız (%56,2), toplam 128 intern alınmıştır. Çalışmada internlerle staj döneminde yüz yüze görüşülerek branş tercihleri (ilk 3) sorulmuş, mezuniyet sonrası TUS sınavlarından sonra her mezuna telefonla ulaşılarak kazandıkları bölüm ve puanları sorgulanmıştır. Bu araştırma Helsinki II ve İyi Klinik Uygulama Kılavuzları ile uyumlu olarak yapılmış olup, çalışmaya katılım gönüllülük esasına dayanmaktadır. İstatistiksel Analizlerde, SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 11.5 programı kullanıldı. Kategorik değişkenlerin analizinde Ki-kare testi (ve/veya Fisher s exact test) kullanıldı. Korelasyon analizinde Spearman's rho testi kullanıldı. Sonuçlar kategorik değerler için yüzde ve frekans; nicelik belirten değerler ise Ortalama±SD olarak verildi. p<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Bulgular 128 intern öğrencinin çoğunluğu anadolu lisesi mezunuydu (%54,7). İnternlerin mezuniyet notu ortalaması 74,8±5,0; üniversiteye girişte ÖSS puanı ortalaması 343,8±26,9 olup; TUS ta yerleşen internlerin TUS puanı ortalaması ise 61,9±3,9 puandır. Erkek ve kız öğrenciler karşılaştırıldığında, TUS ta yerleşmeyen erkeklerin ÖSS puanı ve mezuniyet notu ortalamasının diğer öğrencilerden daha düşük olduğu, bunu TUS ta yerleşmeyen kız 12

3 Euras J Fam Med 2013; 2(1):11-18 öğrencilerin takip ettiği görülmüştür; ancak TUS ta yerleşen kız öğrencilerin ÖSS puanı ortalaması yerleşen erkeklerden daha düşük olmasına karşın TUS puanlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir (sırasıyla, p=0,112, p<0,0001 ve p=0,013). En çok kazanılan bölümler sırasıyla dahiliye (n=12) ve fizik tedavi ve rehabilitasyon (n=6) iken (p<0,0001); aile hekimliği staj döneminde ise ilk 3 te en çok tercih edilen bölümler ise, dermatoloji (n=16), dahiliye (n=8), kardiyoloji (n=8) ve radyoloji (n=8) idi (p<0,0001). Yine çalışmada 7 intern (%5,5) aile hekimliğini ilk 3 tercihi içinde belirtmişken, TUS sonucunda aile hekimliği bölümüne yerleşen yalnız 1 (%0,8) kişiydi. Çalışmaya alınan 56 erkek (%43,8), 72 kız (%56,2), toplam 128 intern öğrencinin Tablo 1 de de görüleceği gibi; mezuniyet notu ortalaması 74,8±5,0, üniversiteye girişte ÖSS puanı ortalaması 343,8±26,9 olup; TUS ta yerleşen internlerin TUS puanı ortalaması ise 61,9±3,9 puandır. Erkek ve kız öğrenciler karşılaştırıldığında, TUS ta yerleşmeyen erkeklerin ÖSS puanı ve mezuniyet notu ortalamasının diğer öğrencilerden daha düşük olduğu, bunu TUS ta yerleşmeyen kız öğrencilerin takip ettiği görülmüştür (Şekil 1); ancak TUS ta yerleşen kız öğrencilerin ÖSS puanı ortalaması yerleşen erkeklerden daha düşük olmasına karşın TUS puanlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir (sırasıyla, p=0,112, p<0,0001 ve p=0,013). Şekil 1. TUS ta yerleşen ve yerleşmeyen intern öğrencilerin mezuniyet not ortalamalarının karşılaştırılması (%95 Güven aralığı) Tablo 1. İntern öğrencilerin TUS ta yerleşme durumu ve cinsiyete göre bazı demografik bulgularının karşılaştırılması ERKEK KIZ TUS ta Yerleşti TUS ta Yerleşmedi TUS ta Yerleşti TUS ta Yerleşmedi p (n=22) (n=34) (n=34) (n=38) ÖSS puanı 353±3 332±49 350±8 344±7 0,112 Mezuniyet notu 75,4±3,9 70,0±3,0 79,4±4,2 73,1±3,2 <0,0001 TUS puanı 59,7±4,2-63,2±3,3-0,013 Mezuniyet yılı (36,4) 3 (8,8) 12 (35,3) 12 (31,6) <0, (50) 22 (64,7) 16 (47,1) 6 (15,8) (13,6) 9 (26,5) 6 (17,6) 20 (52,6) Kaçıncı TUS ta yerleşti 1. 8 (36,4) - 17 (50) - 0, (9,1) - 5 (14,7) (9,1) - 1 (2,9) - Diğer 10 (45,4) - 11 (32,4) - Yabancı dil durumu İyi 5 (22,7) 15 (44,1) 7 (20,6) 6 (15,8) 0,06 Orta 13 (59,1) 12 (35,3) 19 (55,9) 26 (68,4) Kötü 1 (4,5) 6 (17,7) 2 (5,9) 1 (2,6) Bilinmiyor 3 (13,7) 1 (2,9) 6 (17,6) 5 (13,2) Mezun olduğu lise Anadolu lisesi 13 (59,1) 19 (55,9) 20 (58,8) 18 (47,3) 0,019 Anadolu öğretmen lisesi 0 1 (2,9) 1 (2,9) 0 Düz lise 1 (4,5) 8 (23,5) 4 (11,8) 2 (5,3) Fen lisesi 2 (9,1) 2 (5,9) 1 (2,9) 7 (18,4) Özel lise (11,8) 1 (2,6) Süper lise 4 (18,2) 0 2 (5,9) 2 (5,3) Diğer 2 (9,1) 4 (11,8) 2 (5,9) 8 (21,1) 13

4 Kara İH ve ark. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi İnternlerinin Branş Tercihleri ve TUS Kazanma Durumlarının İncelenmesi Tablo 2. İntern öğrencilerin TUS ta yerleştikleri bölümlerin cinsiyete göre dağılımı TUS ta yerleştiği bölüm Toplam n (%) Erkek n (%) Kız n (%) 1 Dâhiliye 12 (9.4) 7 (12.5) 5 (6.8) 2 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 6 (4.7) 1 (1.8) 5 (6.8) 3 Kadın Doğum 4 (3.1) 0 4 (5.6) 4 Kardiyoloji 4 (3.1) 3 (5.3) 1 (1.4) 5 Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları 4 (3.1) 3 (5.3) 1 (1.4) 6 Nöroloji 3 (2.3) 0 3 (4.2) 7 Patoloji 3 (2.3) 0 3 (4.2) 8 Pediatri 3 (2.3) 0 3 (4.2) 9 Enfeksiyon Hastalıkları 2 (1.6) 0 2 (2.8) 10 Halk Sağlığı 2 (1.6) 1 (1.8) 1 (1.4) 11 Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 2 (1.6) 0 2 (2.8) 12 Üroloji 2 (1.6) 2 (3.6) 0 13 Acil Tıp 1 (0.8) 1 (1.8) 0 14 Aile Hekimliği 1 (0.8) 1 (1.8) 0 15 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 1 (0.8) 1 (1.8) 0 16 Biyokimya 1 (0.8) 1 (1.8) 0 17 Çocuk Psikiyatrisi 1 (0.8) 0 1 (1.4) 18 Dermatoloji 1 (0.8) 0 1 (1.4) 19 Göz Hastalıkları 1 (0.8) 0 1 (1.4) 20 Psikiyatri 1 (0.8) 0 1 (1.4) 21 Radyoloji 1 (0.8) 1 (1.8) 0 Asistan Toplam 56 (43.9) 22 (39.3) 34 (47.2) 22 Pratisyen 59 (46.0) 31 (55.3) 28 (38.8) 23 Pratisyen (aile hekimi) 5 (3.9) 2 (3.6) 3 (4.2) 24 Çalışmıyor 4 (3.1) 0 4 (5.6) 25 Bilinmiyor 4 (3.1) 1 (1.8) 3 (4.2) Genel Toplam 128 (100) 56 (100) 72 (100) Yine kız öğrencilerin başarısı erkeklerden fazladır (erkeklerde 56 internde 22 = %39,3 iken, kızlarda 72 internde 34 = %47,2). TUS ta yerleşen ve yerleşmeyen intern öğrencilerin mezuniyet yılı ve cinsiyet göre dağılımı incelendiğinde (Şekil 2), TUS yerleşiminde her iki cinsiyet için dönemsel olarak 2011 yılı öne çıkmaktadır (toplamda yerleşen 56 internden 27 si, %48,2). Yine TUS kazanan erkeklerin 22 de 11 i (%50) ve kızların ise 34 te 16 sı (%47,1) 2011 yılında başarılı olmuştur. Ancak, 2011 yılı aynı zamanda erkeklerin en fazla başarısız (yerleşemeyen 34 erkek internden 22 si, %64,7) olduğu yıl olarak da ön plana çıkmaktadır. TUS sonucunda yerleşen internlerin ise çoğunluğunun genelde ilk TUS ta yerleştikleri (25/56=%44,6) belirlenmiştir (Tablo 1). Yabancı dilinin orta ve kötü olduğunu bildiren internlerin sayısı 80 iken bunların 35 i (%43,8) TUS ile bir uzmanlık dalına yerleşirken; 45 i (%56,2) yerleşmemişlerdir. Telefonla ulaşılan internlerin bir kısmı ÜDS yi geçemedikleri için TUS sınavına katılamadıklarını da beyan etmiştir. Mezun oldukları liseler açısından internlerin çoğunun anadolu lisesi mezunu oldukları (n=70, %54,7) ve TUS başarısının da iyi olduğu gözlenmiştir (33/56=%58,9 ) (Tablo 1). Şekil 2. TUS ta yerleşen ve yerleşmeyen intern öğrencilerin mezuniyet yılı ve cinsiyet göre dağılımı 14

5 Euras J Fam Med 2013; 2(1):11-18 Tablo 3. İntern öğrencilerin mezun oldukları liselere göre TUS ta yerleştikleri bölümler Mezun Olduğu Lise Girdiği Bölüm Anadolu A.Öğretmen Düz Fen Lisesi Lise Lise Süper Özel Diğer Toplam Lisesi Lisesi Lise Acil Tıp Aile Hekimliği Anestezi Biyokimya Çocuk Psikiyatrisi Dahiliye Dermatoloji Enfeksiyon Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Göz Halk Sağlığı Kadın Doğum Kardiyoloji KBB Nöroloji Patoloji Pediatri Psikiyatri Radyoloji Üroloji Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Pratisyen Pratisyen (aile hekimi) Çalışmıyor Bilinmiyor Toplam Tablo 2 de ise TUS ta yerleşen internler tarafından en çok kazanılan bölümler sırasıyla dahiliye (n=12, %9,4) ve FTR (n=6, %4,7) olmuştur (p<0,0001); aile hekimliği staj döneminde ilk 3 te en çok tercih edilen bölümler ise, dermatoloji (n=16), dahiliye (n=8), kardiyoloji (n=8) ve radyoloji (n=8) olarak belirlenmiştir (p<0,0001). Özellikle, FTR (6 asistanın 5 i) ve kadın-doğum (4 asistanın hepsi), pediatri, nöroloji, patoloji (3 asistanın hepsi) dallarını kızların tercih ettikleri görülmektedir (Tablo 2). Yine çalışmada 7 intern (%5,5) aile hekimliğini ilk 3 tercihi içinde belirtmişken, TUS sonucunda aile hekimliği bölümüne yerleşen yalnız 1 (%0,8) kişiydi (Şekil 3, Tablo 2). İntern öğrencilerin mezun oldukları liselere göre TUS ta yerleştikleri bölümler incelendiğinde anadolu lisesi mezunlarının yine başta dahiliye (kazanan 12 kişiden 7 si), KBB, Kadın-doğum (kazanan 4 er kişinin hepsi), FTR (kazanan 6 kişiden 4 ü) ve kardiyoloji (kazanan 4 kişiden 3 ü) bölümlerine diğer liselere karşın daha fazla girdikleri belirlenmiştir (Tablo 3). Korelasyon analizi yapıldığında (Spearman's rho), mezuniyet not ortalaması ile TUS kazanma (r=0,645; p<0,0001) ve ÖSS Puanı ile TUS kazanma (r=0,298; p=0,011) arasında pozitif korelasyonlar saptandı. Tartışma Tıpta artan kadın sayısı ve hizmet alanındaki değişiklikler, yaşam tarzı ve gelir düzeyinin, öğrencilerin kariyer seçiminde önemli bir faktör olmaya devam edeceğini göstermektedir (7) lerde Amerika da tıp öğrencilerinin sadece %13 ünü kız öğrenciler oluştururken, bu oran 2007 de %49 a çıkmıştır (8). Ek olarak mevcut 15

6 Kara İH ve ark. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi İnternlerinin Branş Tercihleri ve TUS Kazanma Durumlarının İncelenmesi çalışmalar sağlık çalışanlarının feminizasyon eğilimi v e b u d u r u m u n y a k ı n gelecekte modern tıbbın kliniksel pratiklerinde değişikliklere yol açacağını ortaya çıkarmıştır. Eskiden erkeklerin daha çok tercih ettikleri bölümler şimdi şaşırtıcı şekilde kadınlar tarafından tercih edilmektedir (9,10). Bizim çalışmamızda da toplam 128 intern öğrencinin 56 sı erkek (%43,8), 72 si kız (%56,2) öğrencilerden oluşmaktaydı. Bizim sonuçlarımız da kız öğrencilerin artık sayıca daha fazla olduğunu göstermekteydi. Yine kız öğrencilerin başarısı erkeklerden fazladır (erkeklerde başarılı olanlar 56 internde 22 = %39,3 iken, kızlarda 72 internde 34=%47,2). Erkek ve kız öğ r e n c i l e r karşılaştırıldığında, TUS ta yerleşmeyen erkeklerin ÖSS puanı ve mezuniyet notu ortalamasının diğer öğrencilerden daha düşük olduğu, bunu TUS ta yerleşmeyen kız öğrencilerin takip ettiği görülmüştür (Şekil 1); ancak TUS ta yerleşen kız öğrencilerin ÖSS puanı ortalaması yerleşen erkeklerden daha düşük olmasına karşın TUS puanlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir (sırasıyla, p=0,112, p<0,0001 ve p=0,013, Tablo 1). TUS yerleşiminde her iki cinsiyet için dönemsel olarak 2011 yılı öne çıkmaktadır (toplamda yerleşen 56 internden 27 si, %48,2). Yine TUS kazanan erkeklerin 22 de 11 i (%50) ve kızların ise 34 te 16 sı (%47,1) 2011 yılında başarılı olmuştur (Şekil 2). Yine, Kanada da 3 üniversitede, Calgary Üniversitesi (programın başlangıcı ), British Columbia ( ) ve Alberta Üniversitesinde (2002); üniversiteye yeni başlayan 583 tıp fakültesi öğrencilerine bir anket yöneltilmiş, 519 (%89) u anketi tamamlamıştır. Yanıt verenlerin sadece %20 si Aile Hekimliğini kariyer seçimlerinde ilk sırada belirtmiş ve yaklaşık yarısı ilk 3 tercihleri içinde sıralamıştır. Faktör analizleri, cevaplardaki çeşitliliğin %52 sini açıklayan 5 faktörü: tıbbi yaşam Şekil 3. İntern öğrencilerin TUS sınavında ilk 3 te tercih edeceklerini ifade ettikleri 10 bölümün dağılımı tarzı, toplumsal oryantasyon, prestij, hastane oryantasyonu ve çeşitli çalışma alanlarında pratik yapabilme olarak belirlemiştir (6). Fransa da, 2008 yılında ulusal uzmanlık sınavına katılan 39 Tıp Fakültesine dağılmış 2588 öğrencinin hepsine elektronik bir anket uygulanmış ve toplumun karakteristikleri ve tıpta uzmanlık seçimini motive eden veya engelleyen nedenlerin incelenmesi amaçlanmıştır (10) öğrenci (1111 kadın, %62) anketi cevaplamış (yanıt oranı %69) olup, 1555 öğrenci (%87) tıpta uzmanlık tercihini belirtmiştir. Cerrahi ve dahili uzmanlıklar öğrenciler tarafından en sık tercih edilen iki alan (n=729, %47) olup, genel pratisyenlik/aile hekimliği öğrencilerin yalnızca %20 si tarafından tercih edilmiştir. Ana motive edici faktörler; ilgi çeken hastalıklar, kişisel pratik için elverişlilik ve hastayla temas olarak belirlenmiştir. Bir kariyer için motive eden ya da kariyere karşı cesaretini kıran en önemli faktörün cinsiyet olduğu belirlenmiştir. Geleceğin genel pratisyen/aile hekimleri tarafından hasta ile kurulan ilişki ve kişisel pratik için uygunluk aile hekimliği uzmanlığını seçerken medikal veya cerrahi uzmanlıkları tercih eden öğrencilere kıyasla daha fazla vurgulanmıştır (p<0,0001) (10). Cinsiyet uzmanlık seçimini etkilemiş, gelecekteki pediatrisyenlerin %88,2 sinin, jinekologların %81,9 unun ve genel pratisyenlerin %76,7 sinin kadınlardan oluşacağı bildirilmiştir (p<0,05). 16

7 Euras J Fam Med 2013; 2(1):11-18 Bununla birlikte erkeklerin cerrahi uzmanlık alanını tercihleri daha fazla olmuş t u r. To r o n t o Üniversitesindeki 169 öğrenciye dair daha önce raporlanmış bir çalışmaya göre erkekler cerrahi branşları, kadınlara göre daha fazla tercih etmektedir (sırasıyla %27-%10, p=0,01) (11). Yine Amerika da tıp öğrencileri arasında yapılan çalışma da, kız öğrencilerin, erkek öğrencilere göre birinci basamak uzmanlığı ve pediatri ile daha fazla ilgili olduklarını ortaya koymuştur (12). Bizim çalışmamızda, TUS ta yerleşen internler tarafından en çok kazanılan bölümler sırasıyla dahiliye (n=12, %9,4) ve FTR (n=6, %4,7) olmuştur (p<0,0001); aile hekimliği staj döneminde ilk 3 te en çok tercih edilen bölümler ise, dermatoloji (n=16), dahiliye (n=8), kardiyoloji (n=8) ve radyoloji (n=8) olarak belirlenmiştir (p<0,0001). Yine çalışmada 7 intern (%5,5) aile hekimliğini ilk 3 tercihi içinde belirtmişken, TUS sonucunda aile hekimliği bölümüne yerleşen yalnız 1 (%0,8) kişiydi. İntern öğrencilerin mezun oldukları liselere göre TUS ta yerleştikleri bölümler incelendiğinde anadolu lisesi mezunlarının yine başta dahiliye (kazanan 12 kişiden 7 si), KBB, Kadın-doğum (kazanan 4 er kişinin hepsi), FTR (kazanan 6 kişiden 4 ü) ve kardiyoloji (kazanan 4 kişiden 3 ü) bölümlerine diğer liselere karşın daha fazla girdikleri belirlenmiştir. Bizim çalışmamızda da cinsiyetin kariyer seçiminde ve başarıda etkili olduğu gösterilmiştir. Özellikle, FTR (6 asistanın 5 i) ve kadın-doğum (4 asistanın hepsi), pediatri, nöroloji, patoloji (3 asistanın hepsi) dallarını kızların tercih ettikleri görülmektedir. Kronik yorgunluk sendromu ve depresyonun, sık görüldüğü branşlar dikkate alındığında stajlar esnasında intern öğrencilerin asistan hekimler ile diyaloğu ve onları gözlemlemelerine bağlı olarak branş tercihlerinin etkilenebileceği de göz önünde bulundurulmalıdır. Sağlık hizmetlerinde gece çalışması, vardiya, çağrılma, nöbet, vb. uygulamalar sağlık personelinde psiko-sosyal sorunların meydana gelmesini kolaylaştırabilmektedir (13). Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi ndeki araştırma görev-lilerinin, kronik yorgunluk sendromu (KYS) ve depresyon açısından ne durumda olduklarını incelendiği bir tez çalışmasında (14), KYS grubunun %56,5 i cerrahi branşlara aittir. Cerrahi branşlardaki katılımcıların ise %35 i kys, %35 i İdiopatik kronik yorgunluk (İKY) olarak bulundu. Katılımcıların branşı arasında KYS açısından anlamlı bir fark saptanmadı (p=0,521). KYS ve İKY grubunun sağlık durumunun daha kötü olduğu saptandı (p=0,020). Gruplar arasında okul başarısı yönünden anlamlı fark çıkmamasına rağmen (p=0,271), okul başarı oranı en yüksek grup KYS grubu olup, verilen cevaplar %52,1 oranında çok iyi, %34,9 oranında iyidir. Kadınlarda daha çok KYS görüldüğü saptanmıştır (p=0,013). Bizim çalışmamızda da, diğer çalışmalarda olduğu gibi, aile hekimliği uzmanlığına öğrenci ilgisinin özellikle az olduğu gözlendi. Burada Sağlıkta Dönüşüm Programı nın bir parçası olarak uygulamaya konan Aile Hekimliği Uygulamasının, Aile Hekimliği uzmanlığına istenilen düzeyde bir talep oluşturmadığı gözlenmektedir. Özellikle bir aile sağlığı merkezine (ASM) yerleşen, iyi bir gelir ve sosyal statü kazanan hekimlerin herhangi bir uzmanlık için çaba harcamaması; buna karşın senelerce yoğun nöbet, düşük ücret ve zorlu sosyal şartlarda hizmet eden asistanların, yukarıda da belirtilen tez çalışmasında olduğu gibi depresyon ve KYS ye maruz kalması, yine uzmanların gitmek istemediği her yere öncelikli olarak gönderilmeleri ve çeşitli sosyal, psikolojik ve mesleksel zorluklara maruz bırakılmaları, hekimlik mesleğinin etik değerlerinin çeşitli politik argümanlara kurban edilmesi uzmanlık eğitiminin önündeki engeller olarak ortaya çıkmaktadır. Sonuç Sonuç olarak, yaşlanan popülasyonumuz için sağlık bakımına artan ihtiyaç nedeniyle, aile hekimliği ve diğer uzmanlıkları negatif olarak etkileyen faktörler tanımlanmalı ve uygun yasal yollar üzerinde odaklanmak için çaba gösterilmelidir. 17

8 Kara İH ve ark. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi İnternlerinin Branş Tercihleri ve TUS Kazanma Durumlarının İncelenmesi Kaynaklar 1. Aile Hekimliğinin Kilometre Taşları: Millis ve Willard Raporları. Aktürk Z, Dağdeviren N (Çeviri Editörleri). Türkiye Aile Hekimliği Uzmanlık Derneği Yayınları No:15. İstanbul: Anadolu Ofset; Karaoğlu N. Tıp Eğitiminde Rol Modellik ve Aile Hekimliği için Önemi. TJFMPC 2012; 6(2): Türk Sağlık Sen Düzce ili Aile Hekimliği Uygulaması Anketi Raporu. 03 Mayıs turksagliksen.org.tr adresinden tarihinde erişilmiştir Sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun. Kanun Numarası: Kabul Tarihi: Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: Sayı: Resmi Gazete Baltacı D, Kara İH, Bahçebaşı T, Sayın S, Yılmaz A, Çeler A. Düzce ilinde Birinci Basamakta Sağlık Hizmeti Alan Hastaların Aile Hekimi ve Muayenehanesi Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi; Pilot Çalışma. Konuralp Tip Dergisi [Konuralp Medical Journal] 2011;3(2): Wright B, Scott I, Woloschuk W, Brenneis F. Career choice of new medical students at three Canadian universities: family medicine versus specialty medicine. CMAJ 2004;170(13): Choi D, Dickey J, Wessel K, Girard DE. The impact of the implementation of work hour requirements on residents career satisfaction, attitudes and emotions. BMC Med Educ 2006;6: Barzansky B, Etzel SI. Medical schools in the UnitedStates, JAMA 2007;298: Lambert TW, Goldacre MJ, Turner G. Career choices of United Kingdom medical graduates of 2002: questionnaire survey. Med Educ 2006;40: Lefevre JH, Roupret M, Kerneis S, Karila L. Career choices of medical students: a national survey of 1780 students. Medical Education 2010; 44: Baxter N, Cohen R, McLeod R. The impact of gender on the choice of surgery as a career. Am J Surg 1996;172: The Impact of U.S. Medical Students Debt on Their Choice of Primary Care Careers: An Analysis of Data from the 2002 Medical School Graduation Questionnaire. Acad Med 2005; 80(9): Raphael LI, Jason LA, Ferrari JR. Chronic fatigue syndrome, chronic fatigue, and psychiatric disorders: predictors of functional status in a national nursing sample. J Occup Health Psychol 1999;4(1): Sayın S. Tıp Fakültesinde Görev Yapan Araştırma Görevlilerinde Kronik Yorgunluk Ve Depresyon Sıklığının İncelenmesi. Tıpta Uzmanlık Tezi, Prof. Dr. İsmail Hamdi Kara (Tez Yöneticisi). Düzce; Corresponding Author / İletişim için Prof. Dr. İsmail Hamdi Kara Dalı, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Konuralp Düzce 18

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÜÇ TIP FAKÜLTESİNİN SON ÜÇ YILDAKİ YAYIN ORANLARI THE THREE-YEAR PUBLICATION RATIO OF THREE MEDICAL FACULTIES IN TURKEY

TÜRKİYE DEKİ ÜÇ TIP FAKÜLTESİNİN SON ÜÇ YILDAKİ YAYIN ORANLARI THE THREE-YEAR PUBLICATION RATIO OF THREE MEDICAL FACULTIES IN TURKEY TÜRKİYE DEKİ ÜÇ TIP FAKÜLTESİNİN SON ÜÇ YILDAKİ YAYIN ORANLARI THE THREE-YEAR PUBLICATION RATIO OF THREE MEDICAL FACULTIES IN TURKEY İbrahim Taha Dağlı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cerrahpaşa

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi Değerli Hekim Arkadaşımız, Bu anket ülkemizdeki farklı eğitim kurumlarınca uygulanan örnekler temel alınarak UÜTF Tıp

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 4. ve 5. Sınıf Stajları Öğrenci Değerlendirme Anket Analizi 2012-2013 Bahar Yarıyılı Anket Analizi 2012-2013 Bahar

Detaylı

T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1. SINIF 2013-2014 I.YARIYIL DERS PROGRAMI 2013-2014 2.YARIYIL DERS PROGRAMI

T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1. SINIF 2013-2014 I.YARIYIL DERS PROGRAMI 2013-2014 2.YARIYIL DERS PROGRAMI T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. SINIF 0-0 I.YARIYIL PROGRAMI 9:0 0:00 0:0 :00 :0 :00 :0 :00 :0 :00 :0 :00 :0 Tıbbi Psikoloji Sosyoloji Davranış Bilimleri (.00-.0) (.00-.0) Felsefe Felsefe Biyoistatistik

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

ORTAK GÖRÜŞ 2010 ANKET VERİLERİ

ORTAK GÖRÜŞ 2010 ANKET VERİLERİ ORTAK GÖRÜŞ 2010 ANKET VERİLERİ Türk Tabipleri Birliği Hekimlerin Çalışma Koşulları, İşyükü ve İşgücüne ilişkin Ortak Görüş 2010 VERİ DÖKÜMÜ EKİM 2010 Yanıt dağılım grafkleri, tabloları ve anket soruları

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

GİRİŞ. MATERYAL ve METOD: BULGULAR

GİRİŞ. MATERYAL ve METOD: BULGULAR Cukurova Medical Journal Araştırma Makalesi / Research Article Birinci Basamakta Çalışan Aile Hekimlerinin Aile Hekimliği Uzmanlık Sürecine Bakışları Opinions of Primary Care Family Physicians About Family

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE YATAN HASTALARIN HASTANE HİZMET KALİTESİNİ DEĞERLENDİRMELERİ Bilim Uzmanı İbrahim BARIN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri AMAÇ Hasta memnuniyeti verilen

Detaylı

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E.

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İletişim A. GENEL TANITIM Dönem 6, tıp eğitiminin önceki 5 yılında edinilen bilgi,

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEKİ EĞİTİMİNDE SINAVSIZ GEÇİŞ SORUN MU? *

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEKİ EĞİTİMİNDE SINAVSIZ GEÇİŞ SORUN MU? * SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEKİ EĞİTİMİNDE SINAVSIZ GEÇİŞ SORUN MU? * Is Entrance Without Exam a Problem in Vocational Training in Health Service? Öğr. Gör. Sedat BOSTAN 1 ÖZET Amaç: Ön lisans düzeyinde sağlık

Detaylı

Prof.Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye

Prof.Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye Smyrna Tıp Dergisi 7 - Smyrna Tıp Dergisi Araştırma Makalesi Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi asistanları ve son sınıf öğrencilerinin üreme sağlığı hakkındaki bilgilerinin incelenmesi Examination

Detaylı

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(2):141-145 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessıng Nurses Level of Knowledge

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI TEMMUZ 2017

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI TEMMUZ 2017 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI 24-28 TEMMUZ 2017 YENİ ÖĞRENCİ KAYITLARI ÖSYM tarafından İlan edilecektir DÖNEM I HÜCRE BİLİMLERİ

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

2009-2010 Öğretim Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Derslerinin Kredileri ve ECTS Kredileri

2009-2010 Öğretim Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Derslerinin Kredileri ve ECTS Kredileri 1. Sınıf / 1st Year Ders kodu Ders adı (TR) Ders adı (İng) Ders tipi Sömestir Kredi ECTS kredisi 101 Türk Dili 1 Turkish Language 1 Zorunlu / Obligatory 1 2 2 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Ataturk's

Detaylı

2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU - YABANCI UYRUKLU KONTENJANI

2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU - YABANCI UYRUKLU KONTENJANI 2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU - YABANCI UYRUKLU KONTENJANI Azerbaycanlı Hekimler Derneği tarafından hazırlanmıştır. Tablo Açıklamaları Tablolar 7 sütun hâlinde

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 4. ve 5. Sınıf Stajları Öğrenci Değerlendirme Anket Analizi 2014-2015 Bahar Yarıyılı Anket Analizi 2014-2015 Bahar

Detaylı

2013-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2013-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 2013-TUS SONBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE VE LAR () TÜRÜ YERLEŞEN BOŞ 100111016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 3 0 3 --- --- 100111043 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

www.turkishfamilyphysician.com Yıl: 2014 Cilt: 5 Sayı:4

www.turkishfamilyphysician.com Yıl: 2014 Cilt: 5 Sayı:4 İzmir İlinde Bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanelerindeki Aile Hekimliği Asistanlarının Aile Hekimliği Disiplini Konusunda Bilgileri ve Uzmanlık Eğitimi ile İlgili Görüşleri Opinions About Residency Training

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Serkan ÖZDEMİR 1, Emine UTKUN 2, Erkan YEŞİL 3 ÖZET Bu çalışmada öncelikle meslek yüksekokulu öğrencilerinin zaman

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2011-2012 TIP FAKÜLTESİ: Tıp Fakültesi 1987 yılında kurulmuş ve 1988 1989 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınarak faaliyete geçirilmiştir. 2000 2001

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları Dahili Tıp Pratiğine Giriş Ders Kurulu (3.0) Sınav Analizi 2014-2015 Kurulu Sınav Analizi 2014-2015; Güncellenme

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULLARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ KPSS DEKİ BAŞARI DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (KASTAMONU İLİ ÖRNEĞİ)

İLKÖĞRETİM OKULLARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ KPSS DEKİ BAŞARI DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (KASTAMONU İLİ ÖRNEĞİ) Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 311-326 İLKÖĞRETİM OKULLARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ KPSS DEKİ BAŞARI DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (KASTAMONU İLİ ÖRNEĞİ) Özet Muammer ERGÜN

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ DÖNEM-1 Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ DÖNEM-1 Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ DÖNEM-1 Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi I. Yarıyıl Ders Dönemi 15.09.2014 23.01.2015 I. Yarıyıl Seçmeli Ders Final

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111052 Beyin ve Sinir

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Ders Kurulu (3.5) Sınav Analizi 2010-2015 İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2010-2011 TIP FAKÜLTESİ: Tıp Fakültesi 1987 yılında kurulmuş ve 1988 1989 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınarak faaliyete geçirilmiştir. 2000 2001

Detaylı

2016-TUS SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

2016-TUS SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111052 Beyin ve Sinir

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları Klinik Bilimlere Giriş Ders Kurulu (1.4) Sınav Analizi 2008-2015 İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Türkçe ve İngilizce

Detaylı

2013-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2013-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) VE LAR () TÜRÜ YERLEŞEN BOŞ 100111016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 3 3 0 47,79389 49,74187 100111043 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVLI VE SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİ İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVLI VE SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİ İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVLI VE SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİ İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI PERFORMANCE COMPARASION OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS ENROLLED VIA ENTRY EXAM AND

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları Tıp Bilimlerine Giriş Ders Kurulu (1.1) Sınav Analizi 2008-2015 Sınav Analizi 2008-2015; Güncellenme tarihi: 16.02.2015;

Detaylı

Yatan Hasta Memnuniyeti. Patient Satisfaction in Clinic Deparments

Yatan Hasta Memnuniyeti. Patient Satisfaction in Clinic Deparments Gülşen AYTAR 1, Nuray YEŞİLDAL 2 1 A.İ.B.Ü. Düzce Tıp Fakültesi Sosyal Hizmet Uzmanı 2 A.İ.B.Ü. Düzce Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Düzce ÖZET Düzce Tıp Fakültesinde yatan 61 hastada memnuniyet

Detaylı

2010 TUS SONBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 11 12 Aralık 2010)

2010 TUS SONBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 11 12 Aralık 2010) 1011139 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON K 1 1 0 055.625 055.625 1011163 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI K 2 2 0 054.520

Detaylı

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Uzmanlık Dal Kodu Öğretim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2013-TUS Sonbahar Dönemi Tercih Uzmanlık Dal Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111052 Beyin ve Sinir Cerrahisi 5 K 1 - - Adıyaman Üniversitesi 100211042 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Ek Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Ek Kontenjanları* Programın Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Ek Kontenjan Yabancı Uyruklu Ek Kontenjanı 2014-TUS Ek Tercih Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Üniversitelerdeki Tıpta

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Uzmanlık Dal Kodu Öğretim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2014-TUS İlkbahar Tercih Kılavuzu Uzmanlık Dal Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları Sinir Sistemi ve Duyu Organları Ders Kurulu (3.1) Sınav Analizi 2010-2015 İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Türkçe ve

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri YATAN HASTALARDA, HASTANE HİZMET KALİTESİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES TIP ÖRNEĞİ Uzm. İbrahim BARIN Prof. Dr. Murat BORLU Başmüdür Özcan ÖZYURT Müdür Aydemir KAYABAŞI İstatistikçi

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU YABANCI UYRUKLU KONTENJANI

2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU YABANCI UYRUKLU KONTENJANI 2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU YABANCI UYRUKLU KONTENJANI Tablo Açıklamaları Tablolar 7 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Tabloda, program kodu (1), program adı (2),

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

Temel Esaslar Madde 5-

Temel Esaslar Madde 5- TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, sağlık hizmetlerinin

Detaylı

2014-2015 AKADEMİK TAKVİMİ DÖNEM 1

2014-2015 AKADEMİK TAKVİMİ DÖNEM 1 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TIP FAKÜLTESİ AKADEMİK TAKVİMİ DÖNEM 1 Güz Dönemi 13 Ekim, 2014-30 Ocak, 2015 MED 101 - Tıbbın Hücresel Temelleri 15 Ekim-28 Kasım, 2014 28 Kasım,2014

Detaylı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Bu sigorta, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre

Detaylı

2010-2011 Öğretim Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Derslerinin Kredileri ve ECTS Kredileri

2010-2011 Öğretim Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Derslerinin Kredileri ve ECTS Kredileri 1. Sınıf / 1st Year Ders kodu Ders adı (TR) Ders adı (İng) Ders tipi Sömestir Kredi ECTS kredisi 101 Türk Dili 1 Turkish Language 1 Zorunlu / Obligatory 1 2 2 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Ataturk's

Detaylı

2012-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (YABANCI UYRUKLU)

2012-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (YABANCI UYRUKLU) VE LAR ( ) 101111031 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ K 1 0 1 --- --- 101111058 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON K 1 1 0 49,89946 49,89946 101111094 ANKARA

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XVII, Sayı: 1, 2003 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 1 Eğitim başlama tarihi 10 Eylül 2012 Eğitim bitiş tarihi 05 Temmuz 2013 Yarıyıl tatili 19 Ocak 2013-03 Şubat 2013 Mazeret Sınavları 05-07 Haziran 2013 Dönem Sonu

Detaylı

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TIP EĞİTİMİ ve MEZUNİYET SONRASI İLE İLGİLİ TUTUMLARI*

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TIP EĞİTİMİ ve MEZUNİYET SONRASI İLE İLGİLİ TUTUMLARI* CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TIP EĞİTİMİ ve MEZUNİYET SONRASI İLE İLGİLİ TUTUMLARI* Selçuk KÖKSAL, Suphi VEHİD, Aydın TUNÇKALE, Ali ÇERÇEL, Ethem ERGİNÖZ, Ayşe KAYPMAZ, Fikret SİPAHİOĞLU, Ahmet

Detaylı

Açıklama 2011-2012. Araştırmacı:----- Danışman:------ Konuşmacı: ------

Açıklama 2011-2012. Araştırmacı:----- Danışman:------ Konuşmacı: ------ Açıklama 2011-2012 Araştırmacı:----- Danışman:------ Konuşmacı: ------ Asistan Hekim Kılavuzu Dr. İshak Sayğılı Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbın diğer alanları ile

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Fakülteyi Seçmelerinde Etkili Faktörler

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Fakülteyi Seçmelerinde Etkili Faktörler 21 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Fakülteyi Seçmelerinde Etkili Faktörler Füsun Yarış*, Kemal Turhan**, Gamze Çan***, Yavuz Özoran**** ÖZET Amaç: Çalışmada Karadeniz Teknik

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BAŞVURUKOŞULLARI

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BAŞVURUKOŞULLARI T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BAŞVURUKOŞULLARI 2015-2016 Öğretim Yılı GüzYanyılında, aşağıda kontenjanları belirtilen Anabilim

Detaylı

ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DÜZEYİNE ETKİLERİ Renan ŞEKER 1 Derya ÇINAR 2 Abdulkadir ÖZKAYA 1

ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DÜZEYİNE ETKİLERİ Renan ŞEKER 1 Derya ÇINAR 2 Abdulkadir ÖZKAYA 1 XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DÜZEYİNE ETKİLERİ Renan ŞEKER 1 Derya ÇINAR

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I Öğrencilerinin Başarı Durumu: Altı Yıllık Deneyim

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I Öğrencilerinin Başarı Durumu: Altı Yıllık Deneyim Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I Öğrencilerinin Başarı Durumu: Altı Yıllık Deneyim School Performances of Başkent University Faculty of Medicine, Phase I Students: Six Years Experience Ersin

Detaylı

PARAMETRİK TESTLER. Tek Örneklem t-testi. 200 öğrencinin matematik dersinden aldıkları notların ortalamasının 70 e eşit olup olmadığını test ediniz.

PARAMETRİK TESTLER. Tek Örneklem t-testi. 200 öğrencinin matematik dersinden aldıkları notların ortalamasının 70 e eşit olup olmadığını test ediniz. PARAMETRİK TESTLER Tek Örneklem t-testi 200 öğrencinin matematik dersinden aldıkları notların ortalamasının 70 e eşit olup olmadığını test ediniz. H0 (boş hipotez): 200 öğrencinin matematik dersinden aldıkları

Detaylı

TABLO-24: TÜRKİYE'DEKİ HASTANELERDE GÖREVLİ UZMAN HEKİMLERİN YILLARA VE KURUMLARA GÖRE DAĞILIMI, 1995-2006

TABLO-24: TÜRKİYE'DEKİ HASTANELERDE GÖREVLİ UZMAN HEKİMLERİN YILLARA VE KURUMLARA GÖRE DAĞILIMI, 1995-2006 4 Sağlık İnsangücü TABLO24: TÜRKİYE'DEKİ HASTANELERDE GÖREVLİ UZMAN HEKİMLERİN YILLARA VE KURUMLARA GÖRE DAĞILIMI, 19952006 YILLAR SAĞLIK BAKANLIĞI SSK ÜNİVERSİTE DİĞER TOPLAM 1995 9.019 3.715 4.865 2.149

Detaylı

KADIN DOĞUM ASİSTANLARININ GÜNCEL SORUNLARI

KADIN DOĞUM ASİSTANLARININ GÜNCEL SORUNLARI KADIN DOĞUM ASİSTANLARININ GÜNCEL SORUNLARI Dr. Dilşad Herkiloğlu Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi YÖNETMELİK 26 nisan 2014 te Resmi Gazete de yayınlanan Tıpta ve

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

HASTALARIN HASTA GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ

HASTALARIN HASTA GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ HASTALARIN HASTA GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Yük.Hemş.Vildan TANIL Yük.Hemş.Fatma COŞAR BAYKAL Uzm.Hemş.Münevver SARSILMAZ Öğr. Gör. Müjgan SOLAK KABATAŞ Prof. Dr. Meryem YAVUZ 1 HASTA

Detaylı

Tıp Fakültesi. 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Dönem III Ders Programı. BAŞKOORDİNATÖR Doç. Dr. Aydan ÇELEBİLER

Tıp Fakültesi. 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Dönem III Ders Programı. BAŞKOORDİNATÖR Doç. Dr. Aydan ÇELEBİLER Tıp Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Dönem III Ders Programı BAŞKOORDİNATÖR Doç. Dr. Aydan ÇELEBİLER DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ Prof. Dr. Vedat GÖRAL DÖNEM III KOORDİNATÖR YARDIMCISI Yrd. Doç. Dr. Önder

Detaylı

Smyrna Tıp Dergisi. Berk Geroğlu 1, Fikret Merter Alanyalı 1, Umut Gök Balcı 2, Ayşe Gülsün Ateş 1, Betül Yılmaz 1, Haluk Mergen 3, Kurtuluş Öngel 4

Smyrna Tıp Dergisi. Berk Geroğlu 1, Fikret Merter Alanyalı 1, Umut Gök Balcı 2, Ayşe Gülsün Ateş 1, Betül Yılmaz 1, Haluk Mergen 3, Kurtuluş Öngel 4 Smyrna Tıp Dergisi 28 Smyrna Tıp Dergisi Araştırma Makalesi İzmir İlinde Eğitim Alan Aile Hekimliği Asistanlarının Eğitim Gereksinimlerinin Değerlendirilmesi Evaluation of Training Needs of Family Physician

Detaylı

VI.DÖNEM (AİLE HEKİMLİĞİ) 12 AY KESİNTİSİZ DEVAM EDER. 15 TEMMUZ TEMMUZ 2017

VI.DÖNEM (AİLE HEKİMLİĞİ) 12 AY KESİNTİSİZ DEVAM EDER. 15 TEMMUZ TEMMUZ 2017 VI.DÖNEM (AİLE HEKİMLİĞİ) 12 AY KESİNTİSİZ DEVAM EDER. 2016-2017 BAŞLAYIŞ BİTİŞ 15 TEMMUZ 2016 14 TEMMUZ 2017 AYLARA GÖRE STAJ TARİHLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR. 1) 15.07.2016/14.09.2016 2) 15.09.2016/14.11.2016

Detaylı

3. Basamak Bir Hastanede Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Hepatit C Hakkında Bilgi Düzeyi ve Hepatit C Enfeksiyonu Olan Hastalara Karşı Tutumlarının

3. Basamak Bir Hastanede Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Hepatit C Hakkında Bilgi Düzeyi ve Hepatit C Enfeksiyonu Olan Hastalara Karşı Tutumlarının 3. Basamak Bir Hastanede Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Hepatit C Hakkında Bilgi Düzeyi ve Hepatit C Enfeksiyonu Olan Hastalara Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi DR PıNAR KORKMAZ D U MLUPıNAR Ü N

Detaylı

Dersin I.Sınıf 2.Yarıyıl (02) I. st Year 2. nd Semester Teorik/Theory Lab./Lab. Uyg./Practice Toplam/Total Kredi/Credit ECTS

Dersin I.Sınıf 2.Yarıyıl (02) I. st Year 2. nd Semester Teorik/Theory Lab./Lab. Uyg./Practice Toplam/Total Kredi/Credit ECTS T.C. ISTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ISTANBUL BILIM UNIVERSITY SCHOOL OF HEALTH FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ DEPARTMENT OF PHYSICAL THERAPY AND REHABILITATION MÜFREDAT DERS PROGRAMI

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS)

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) 2011 TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) İLKBAHAR DÖNEMİ TERCİH KILAVUZU Ölçme, Seçme Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Ankara Tablo 2 Ünirsitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar Kontenjanları

Detaylı

Dünya Örnekleri Işığında Tıp Eğitiminde Önemli Noktalar

Dünya Örnekleri Işığında Tıp Eğitiminde Önemli Noktalar Dünya Örnekleri Işığında Tıp Eğitiminde Önemli Noktalar 9. Üniversite Hastaneleri Birliği Toplantısı, 24-25 Haziran 2011, Erzurum Zekeriya Aktürk, Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi, http://aile.atauni.edu.tr

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Program Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2015-TUS Tercih Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI UYGULAMALARINDA ORTAK PROGRAMLAR VE ÇOK DİSİPLİNLİ ALANLAR. Uzm Dr Erol KOÇ Sağlık Meslek Standartları Daire Başkanlığı

SAĞLIK BAKANLIĞI UYGULAMALARINDA ORTAK PROGRAMLAR VE ÇOK DİSİPLİNLİ ALANLAR. Uzm Dr Erol KOÇ Sağlık Meslek Standartları Daire Başkanlığı SAĞLIK BAKANLIĞI UYGULAMALARINDA ORTAK PROGRAMLAR VE ÇOK DİSİPLİNLİ ALANLAR Uzm Dr Erol KOÇ Sağlık Meslek Standartları Daire Başkanlığı ORTAK PROGRAMLAR İŞ BİRLİĞİ VE ORTAK KULLANIM Farklı kurumların insan

Detaylı

2011 TUS İLKBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 15 Mayıs 2011)

2011 TUS İLKBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 15 Mayıs 2011) 1011163 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI K 2 2 0 57.524 57.858 1011196 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI K 1 1 0 59.979 59.979

Detaylı

T.C.BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ÜNİVERSİTEMİZE "ÖĞRETİM ÜYESİ" ALINACAKTIR UZMANLIK ALANI / ARANILAN ŞARTLAR

T.C.BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR UZMANLIK ALANI / ARANILAN ŞARTLAR T.C.BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ÜNİVERSİTEMİZE "ÖĞRETİM ÜYESİ" ALINACAKTIR FAKÜLTE / BİRİM BÖLÜM / PROGRAM ANABİLİM DALI / BİLİMDALI UZMANLIK ALANI / ARANILAN ŞARTLAR KADRO UNVANI KADRO SAYISI Klinik

Detaylı

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SINAV TAKVİMİ

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SINAV TAKVİMİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SINAV TAKVİMİ İçindekiler Kuramsal Dersler...2 4. Sınıf Stajları Güz Yarıyılı Sınavları... 8 4. Sınıf Stajları Bahar Yarıyılı Sınavları... 8 5. Sınıf

Detaylı

Tıp ve Diş Hekimliği Öğrenci ve Hekimlerinin Biyokimyaya Bakışı

Tıp ve Diş Hekimliği Öğrenci ve Hekimlerinin Biyokimyaya Bakışı Tıp Eğitimi Dünyası Sayı: 11 Nisan 2003 14 Tıp ve Diş Hekimliği Öğrenci ve Hekimlerinin Biyokimyaya Bakışı Cemil Çelik*, Ramazan Amanvermez*, Dilek Gelmez Beker*, Gülden Başkol* Multidisipliner bir bilim

Detaylı

Adı Soyadı Doğum Yeri Doğum Tarihi Medeni Hali Çocuk Sayısı Askerlik Durumu

Adı Soyadı Doğum Yeri Doğum Tarihi Medeni Hali Çocuk Sayısı Askerlik Durumu Bölüm I Demografik Bilgiler - I Adı ı Doğum Yeri Doğum i Medeni Hali Çocuk Sayısı Askerlik Durumu Üniversite Öncesi Eğitim (Okulun adı, başlangıç ve mezuniyet tarihleri) İlkokul Ortaokul Lise Üniversite

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ DAHİLİYE UZMANI KADROSU HİZMET ŞEMASI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ DAHİLİYE UZMANI KADROSU HİZMET ŞEMASI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRESİ PRATİSYEN HEKİM KAROSU (3(2).41/2000) Kadro Adı : Pratisyen Hekim Hizmet Sınıfı : Tabiblik Hizmetleri Sınıfı Derecesi : III (İlk Atanma Yeri) Kadro Sayısı : 22 I. GÖREV

Detaylı

Eğitim Süresi Puan Türü

Eğitim Süresi Puan Türü Program Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı Tablo 3 Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı Adına Tıp Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar*

Detaylı

Diş Hekimliği Fakültesi BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

Diş Hekimliği Fakültesi BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Di ş He ki m liğ if ak ül te si 2 İçindekiler 05 Dekanın Mesajı 10 Fakültenin Tanıtımı 11 Akademik Kadro 12 Fakültenin Avantajları 14 Lisans Ders Programı 03 04 Dekanın Mesajı Başkent

Detaylı

T.C.DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ 1 / 63 ACİL TIP ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI

T.C.DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ 1 / 63 ACİL TIP ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI EYLEMCAN TIRPANCI-SERFİRAZ ATABEY EYLEMCAN TIRPANCI-SERFİRAZ ATABEY BİRİM ACİL TIP ANABİLİM DALI TETKİK EDİLECEK KRİTER/DOKÜMAN Acil Tıp AD Başkanlığı İş Akış Acil Servis Süreci Radyoloji Süreci Beslenme

Detaylı

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (YABANCI UYRUKLU)

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (YABANCI UYRUKLU) VE LAR ( ) 100211042 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI K 1 0 1 --- --- 100211139 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI K 1 0 1 --- --- 100311014 ADNAN MENDERES

Detaylı

RUH SAĞLIĞI ALANINDA ÇALIŞAN MESLEKLER

RUH SAĞLIĞI ALANINDA ÇALIŞAN MESLEKLER RUH SAĞLIĞI ALANINDA ÇALIŞAN MESLEKLER Sağlık Dünya Sağlık Örgütü tanımlaması Biyolojik, ruhsal ve sosyal iyilik hali. Tıp Özgül bir kurama ve bu kuramdan biçimlenen yöntemle belirlenen uygulamalarla biyolojik,

Detaylı

ÖZET HAZIRLAYANLAR. Temmuz 2015 Sayı:1. T. C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık İnsan Gücü Planlama Daire Başkanlığı

ÖZET HAZIRLAYANLAR. Temmuz 2015 Sayı:1. T. C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık İnsan Gücü Planlama Daire Başkanlığı T. C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık İnsan Gücü Planlama Daire Başkanlığı ÖZET Sağlıkta İnsan Kaynakları (SAİK) alanında 2023 yılına yönelik hedef belirleme çalışmaları, Bakanlığımız

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE GÜNDÜZ AŞIRI UYKULULUK HALİ VE DEPRESYON ŞÜPHESİ İLİŞKİSİ

TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE GÜNDÜZ AŞIRI UYKULULUK HALİ VE DEPRESYON ŞÜPHESİ İLİŞKİSİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE GÜNDÜZ AŞIRI UYKULULUK HALİ VE DEPRESYON ŞÜPHESİ İLİŞKİSİ Egemen Ünal*, Reşat Aydın*, Gülnur Tekgöl Uzuner**, Oğuz Osman Erdinç**, Selma Metintaş* *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

Özgün Problem Çözme Becerileri

Özgün Problem Çözme Becerileri Özgün Problem Çözme Becerileri Research Agenda for General Practice / Family Medicine and Primary Health Care in Europe; Specific Problem Solving Skills ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ

Detaylı

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği projesi kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Vedat Nuri TURHAN * Özet : Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesinde 2006 2007 öğretim yılı 2. yarıyılı içerisinde öğrenim

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ TAF Preventive Medicine Bulletin, 2006: 5 (6) ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ Atilla Senih MAYDA*, Türker ACEHAN**, Suat ALTIN**, Mehmet ARICAN**,

Detaylı

200611179 Halk Sağlığı 4 K 1 - - 1 Bülent Ecevit Üniversitesi

200611179 Halk Sağlığı 4 K 1 - - 1 Bülent Ecevit Üniversitesi Programın Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Ek Kontenjan Yabancı Uyruklu Ek Kontenjanı Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Ek Kontenjanları* Program Adı Özel Koşullar

Detaylı

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Alanları ve Kodları

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Alanları ve Kodları Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Alanları ve Kodları Acil Tıp 010 (İlk ve acil yardım) Adli Tıp (Adli tababet) 020 (Adli ve ruhi tababet) (Tababeti ruhiye ve adliye) 030 Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi 035

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi. (9 Eylül 2013 04 Temmuz 2014)

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi. (9 Eylül 2013 04 Temmuz 2014) KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DÖNEM I Hücre Bilimleri Ders Kurulu I (5 hafta) (9 Eylül 2013 04 Temmuz 2014) : 9 Eylül 2013 : 11 Ekim 2013 Hücre Bilimleri Ders Kurulu II (6 hafta) : 14 Ekim 2013 : 29 Kasım 2013

Detaylı