3. SAĞLIK YÖNETİMİ KONGRESİ NİSAN 2015/ANKARA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3. SAĞLIK YÖNETİMİ KONGRESİ 13-16 NİSAN 2015/ANKARA"

Transkript

1 3. SAĞLIK YÖNETİMİ KONGRESİ NİSAN 2015/ANKARA DÜNYADA SAĞLIK YÖNETİMİ 13 Nisan 2015 Doç. Dr. S. Haluk ÖZSARI T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi

2 3. SAĞLIK YÖNETİMİ KONGRESİ NİSAN 2015/ANKARA DÜNYADA SAĞLIK YÖNETİMİ İÇERİK DÜNYADA SAĞLIK YÖNETİMİNDE SÜREÇ VE GELİNEN NOKTA SAĞLIĞI TEŞVİK 2020 VİZYONU ÖRNEKLERİ; DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AVRUPA BİRLİĞİ AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ İNGİLTERE SONUÇ; GELECEK... SON SÖZ VE KRİTİK KARAR NOKTALARI

3 DÜNYADA SAĞLIK YÖNETİMİ Sosyoekonomik gelişmişlik arttıkça, hizmet talebi ve çeşitlenmesi artmaktadır, Demografik ve hastalık yapısı değişmektedir, paradigma değişmektedir, Hizmet maliyetleri ve toplam harcama hızla yükselmektedir, Kontrol mekanizması kamu/özel sektörde MALİYET PAYLAŞIMI Merkezi yönetime ait yetkilerin devri, tekrar merkezileşmesi, Dış kaynak kullanımı (out sourcing), Kamu/özel sektör işbirliği modellerinin kullanımı (PPP), Üçüncü tarafların denetimi (TPA=Third Party Administration), Sağlık hizmetleri yönetiminin profesyonelleşmesi, Kamu sağlık sigortacılığı ile özel sağlık sigortacılığının maliyet paylaşımı, Kamu/özel ayrımı yapmadan standartlaştırılmış hizmet satınalma, Kullanıcı katkıları ve sınırlamalarla hizmet verilmesi(talep Kontrolü).

4 SAĞLIK YÖNETİMİNDE DEĞİŞEN PARADİGMALAR Eski paradigma Yeni paradigma Odak noktası Hizmet sunucu Hasta Sistemin organizasyonu Parçalanmış / fragmente Entegre Hizmet sunumu Merkezi / Hastane Dağınık / Toplum içi Tanı ve tedavi İnvaziv Noninvaziv, görüntü temelli Tıbbi yaklaşım Herkese uyacak genellemeler Kişiselleştirilmiş Hedef Hastalığın tedavi edilmesi Hastalanmanın önlenmesi Ödeme Hizmete göre Kişi ya da tanıya göre Mali risk Ödeyici Hizmeti sunan Hastane Kar merkezi Gider merkezi Yatkınlık Aşırı kullanım Eksik kullanım Gereksinim Uzman Genel hekim

5 Ortalama Yaşam Süresi ve Sağlık Harcamaları YAŞ GRUPLARINA GÖRE SAĞLIK HARCAMALARI Yaş Grupları Harcanan Para (USD) Toplam Harcama İçindeki Yüzdesi , , , ,1 Kaynak: (Alemayehu, Warner, 2004:637)

6 DÜNYADA SAĞLIK YÖNETİMİ Ana İlke; Sağlığı Teşvik Tanım Sağlıkta hakkaniyeti sağlamaya odaklanmış, Spesifik bir sağlık problemine özgü ve sınırlı değil, Bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan (kronik) hastalıklar ile Kazalar, şiddet ve mental problemler alanlarında yapılacak; Politika belirleme Eğitim Toplumsal kalkınma Yasal düzenlemeler(kurallar) ile ilgili çabaların tümü.

7 DÜNYADA SAĞLIK YÖNETİMİ Ana İlke; Sağlığı Teşvik Tarihçe Temel; 12 Eylül 1978, Alma Ata, Temel Sağlık Hizmetleri Konferansı Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO), küresel düzeyde 8 toplantı; 1986, Ottowa, 1988, Adelaide, 1991, Sundswall, 1997, Jakarta, 2000, Mexico, 2005, Bangkok 2009, Nairobi 2013, Helsinki

8 DÜNYADA SAĞLIK YÖNETİMİ Ana İlke; Sağlığı Teşvik 3 temel strateji; Etkinleştir, Aracılar olsun, Destekle

9 DÜNYADA SAĞLIK YÖNETİMİ Ana İlke; Sağlığı Teşvik Sağlığı Teşvik için vazgeçilmez Aracılar ; sadece sağlık sektörü değil, birey/aile/topluma ek olarak, aynı zamanda koordineli bir biçimde; merkezi ve yerel yönetim, sosyal ve ekonomik sektörler, sivil toplum kuruluşları, endüstri ve medya

10 DÜNYADA SAĞLIK YÖNETİMİ Ana İlke; Sağlığı Teşvik Yapılması Gerekenler/Müdahale Alanları 1.Kamu sağlık politikaları geliştirme, 2.Destekleyici çevreler oluşturma, 3.Toplumsal hareketleri güçlendirme, 4.Kişisel becerileri/kişiyi güçlendirme, 5.Sağlık hizmetlerine yeniden oryantasyon (paradigma değişikliklerine uyum), 6.Değişim için kararlılık,

11 DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ 2020 VİZYONU GLOBAL EYLEM PLANI XII. Genel Program da temelde 3 ana konu gündeme alınmış; Bulaşıcı olmayan hastalıklar, Ruh sağlığı, Bağışıklama Aşı

12 DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ 2020 VİZYONU GLOBAL EYLEM PLANI Kalkınma 2020 hedeflerinde sağlıkla ilgili alanlar; Açlık ve beslenme, Çocuk ölümlerinin azaltılması, Anne sağlığının iyileştirilmesi, HIV/AIDS, sıtma, diğer hastalıklarla mücadele, Çevrenin sürdürülebilirliği, Küresel işbirliği.

13 DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ 2020 VİZYONU GLOBAL EYLEM PLANI Kalkınma 2020 hedefleri çerçevesinde bazı öncelikli alanlar; Aşılama standartları, Sağlık teknolojileri, Diyet-fizik aktivite, Yaşlanma, Kadın ve Çocuk Sağlığı,

14 DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ 2020 VİZYONU GLOBAL EYLEM PLANI Kalkınma 2020 hedefleri çerçevesinde bazı öncelikli alanlar; Kolera, Kronik hastalıklar, Meslek hastalıkları, İş sağlığı

15 AVRUPA BİRLİĞİ 2020 VİZYONU Halk Sağlığı; Strateji, Program, Mevzuat, Yapısal fonlar, Sağlık Güvenliği; Hazırlıklı olma, Aciller, Kan/Doku/Organ Nakli, İklim Değişikliği

16 AVRUPA BİRLİĞİ 2020 VİZYONU Sağlık Sistemleri Geliştirme; Hastaların Serbest Dolaşımı, Hasta Güvenliği, Sağlık Sistemleri Performans Değerlendirmesi, Sağlık Teknolojisi Değerlendirme, E-health, Risk değerlendirilmesi: Bilim komiteleri, Diyalog ve işbirliği, Elektromanyetik alanlar, Nanoteknoloji

17 AVRUPA BİRLİĞİ 2020 VİZYONU Hastalıklara Karşı Eylem; Bulaşıcı Hastalıklar, Aşılama, Major ve Kronik Hastalıklar, Nadir hastalıklar Toplumda Sağlık; Sosyal Belirleyiciler ve Sağlık Eşitsizlikleri, Yaşlanma, Nüfus Grupları, Çıkar Grupları, Sağlıklı Çevre, Tarama ve Genetik

18 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 2020 VİZYONU Genç Sağlığı Kan Hastalıkları Kan Güvenlik Şartları Demanslar dahil olmak üzere Alzheimer Hastalığı Erken ve Orta Çocukluk Gen ve Hastalıkları Küresel Sağlık

19 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 2020 VİZYONU Yaşam Kalitesi ve Sağlık Mutluluk Sağlık Sağlık Hizmetleri Sırasında İlişkili Enfeksiyon Kapma Lezbiyen/Gey/Biseksüel/Transseksüel Sağlığı İleri Yaşlı ve Yaşlı Sağlığı Afetlerde hazırlıklı olma Uyku Sağlığı Sağlığın Sosyal Belirleyicileri

20 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ HÜKÜMET HEDEFLERİ Yaşlanan nüfus, Sağlık sigortasız Amerikalıların sağlığa ulaşımının arttırılması Yeni enfeksiyon hastalıkları, Kaliteli yaşam, Yaşam süresinin uzatılması, Sağlıklı olma halinin coğrafyada dengeli dağılımı,

21 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ HÜKÜMET HEDEFLERİ Aşılama, Anne sütü, Ağız sağlığı, Mamografi taramaları, Amerikalıların günde 5 cins meyve/sebze tüketmesini teşvik

22 İNGİLTERE DE NHS 2020 VİZYONU Sağlık Bakanlığı nda merhametli bakım Kanser araştırma ve tedavileri Acil sağlık planlaması (kamu güvenliği) Sağlık ve sosyal bakımda araştırma ve inovasyon Sağlık hizmetlerinin etkinlik takibi Zararlı alkol tüketimi Uzun süren durumlar (hipertansiyon, depresyon, artrit, vb)

23 İNGİLTERE DE NHS 2020 VİZYONU Bunama Sağlık ve sosyal bakımın entegrasyonu/seçenek arttırılması Ruh sağlığı hizmetleri reformu Çocuk sağlığı İlaç kötü kullanım ve bağımlılığı Hasta güvenliği Terminal dönem sağlık hizmetleri

24 Sağlık Hizmetlerinde Veri Yönetimi, SONUÇ; AVRUPA ÜLKELERİ SAĞLIK HİZMETLERİNDE YENİ ODAKLAR Sınır aşan hastalıkların tehditleri, Yenilikçi tedavilere ulaşım, Hasta merkezlilik ve hastayı güçlendirme, Sağlığın ekonomik boyutu, Kronik hastalıklardan korunma, Uzaktan/elektronik/mobil sağlık ve sağlık kaydı.

25 SONUÇ; 2020 KÜRESEL SAĞLIK VİZYONU İÇİN EYLEM BAŞLIKLARI VİZYON; Sağlıklı İnsan MİSYON; Ülke çapında sağlıkta iyileştirme öncelikleri belirlemek, Sağlık, hastalık, sakatlık ve ilerleme fırsatları konusunda kamusal farkındalığı arttırmak, Ulusal/bölgesel/yerel düzeylerde uygulanabilir ve ölçülebilir hedefler geliştirerek izlemek, Sürdürülebilirlik, Çok sektörlü iyi uygulama örneklerini güçlendirmek, Kritik araştırma, değerlendirme, veri süreçlerini yönetmek

26 SONUÇ; 2020 KÜRESEL SAĞLIK VİZYONU İÇİN EYLEM BAŞLIKLARI HEDEFLER; Önlenebilir; hastalık, sakatlık, yaralanma ve erken ölümlerden uzaklaşarak, yüksek kaliteli hayat sağlamak, Sağlıkta hakkaniyeti sağlamak, eşitsizlikleri ortadan kaldırmak, ve tüm grupların sağlığını geliştirmek, Sosyal ve fiziksel çevreyi iyileştirerek herkese sağlık, Yaşamın tüm evrelerinde, kaliteyi arttırmak, sağlığı ve sağlıklı davranışları geliştirmek

27 SON SÖZ; GELECEK İşbirliği /ortaklıklar, Hasta-merkezlilik, bütünleşik hizmet, Teknolojik değerlendirme ve ağ kurma, Şeffaflık, hesap verebilirlik, Hacim temelli hizmetten değer temelli hizmete geçiş, Kaynak yönetimi,

28 KRİTİK KARAR NOKTALARI; İLKELER YAPILANI DEĞİL YAPILMAYANI YAPMA (INOVASYON) NİCELİKTEN NİTELİĞE GEÇİŞ İ SAĞLAMA, KATILIMCI BİRLİKTE KULLANIM (AFİLİYASYON), KAMU/ÖZEL AYRIMI YAPMADAN KAMU YARARI SÜRDÜRÜLEBİLİR MODEL GÜÇLER AYRILIĞI

29 KRİTİK KARAR NOKTALARI; EYLEMLER FARKLI MESLEK GRUPLARI İLE EKİP OLMA, YÜKSEK MALİYET VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, HER DÜZEYDE KARAR VERME VE KATILIMCI YÖNETİM, KÜLTÜR DEĞİŞİMİ+BİLGİ PAYLAŞIMI+ HESAP VERME DOĞRU KAYIT+GERİBİLDİRİM; BİLGİ YÖNETİMİ,

30 RELMAN, ACADEMİC MEDİCİNE, 1998 PEK AZ DOKTOR VE HEMŞİRE, kendilerinin içinde hizmet verdiği sağlık sisteminde, ne olup bitiyor, sistem niye bu kadar hızla değişiyor, kendileri bu değişimin neresinde; BUNU ANLAYANLAR ARASINDADIR.

31 Doç. Dr. S. Haluk ÖZSARI T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi

Faaliyet Raporu ŞUBAT 2015

Faaliyet Raporu ŞUBAT 2015 2014 Faaliyet Raporu ŞUBAT 2015 Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Çünkü; Cumhuriyet düşünsel, bilimsel ve bedensel bakımlardan güçlü ve yüksek

Detaylı

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Türkiye Halk Sağlığı Kurumu - 2 - 2015 Yılı Performans Programı Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Çünkü; Cumhuriyet düşünsel, bilimsel ve bedensel

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 ARALIK - 2012 BAKAN SUNUŞU İnsan Önce İnsan Eşref-i mahlûkat insan Bu düstur ile yola çıktık. Rehberimiz İnsanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir.

Detaylı

Sağlığı Kazanmak. Avrupa Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Stratejisi

Sağlığı Kazanmak. Avrupa Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Stratejisi Sağlığı Kazanmak Avrupa Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Stratejisi Sağlığı Kazanmak Avrupa Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Stratejisi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel

Detaylı

Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi

Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi www.btso.org.tr Bu çalışma BTSO liderliğinde Pera EEMEA Büyüme Hizmetleri A.Ş. işbirliğinde hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 4 2. YÖNETİCİ ÖZETİ 5 3.

Detaylı

Küresel Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Stratejisi 2008-2013 Eylem Planı

Küresel Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Stratejisi 2008-2013 Eylem Planı 4 bulaşıcı olmayan hastalığın - kalp-damar hastalıkları, diyabet, kanserler ve kronik solunum yolu hastalıkları - ve 4 ortak risk faktörünün - tütün kullanımı, fiziksel hareketsizlik, sağlıksız beslenme

Detaylı

SAĞLIKLI YAŞLANMA VE KRONİK HASTALIKLAR FARKINDALIK PROJESİ

SAĞLIKLI YAŞLANMA VE KRONİK HASTALIKLAR FARKINDALIK PROJESİ SAĞLIKLI YAŞLANMA VE KRONİK HASTALIKLAR FARKINDALIK PROJESİ Önsöz Bu çalışma, Kanıta Dayalı Tıp Derneği (KDTD) tarafından Türkiye nin sağlık statüsünü yükseltmeye katkıda bulunmak amacıyla Sağlıklı Yaşlanma

Detaylı

Türkiye de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri ile Mücadele Politikaları

Türkiye de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri ile Mücadele Politikaları T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türkiye de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri ile Mücadele Politikaları EDİTÖRLER Dr. Yasin ERKOÇ Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

Detaylı

ULUSLARARASI ÇOCUK MERKEZİ

ULUSLARARASI ÇOCUK MERKEZİ mizin Elinizdek i Y ıllık Rapor, d ü n yan ı n h e r yerinde yaşa yan ç o c u k l a r ı n, gençlerin ve kadın l a r ı n y a ş a m l a r ı n ı geliştirmek i ç i n Merkezi y a p t ığı çalışmaların bir özetini

Detaylı

SAĞLIĞIN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK EVRENSEL SAĞLIK BİLDİRGELERİNE TOPLU BİR BAKIŞ. Coşkun Can Aktan & A. Kadir Işık

SAĞLIĞIN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK EVRENSEL SAĞLIK BİLDİRGELERİNE TOPLU BİR BAKIŞ. Coşkun Can Aktan & A. Kadir Işık SAĞLIĞIN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK EVRENSEL SAĞLIK BİLDİRGELERİNE TOPLU BİR BAKIŞ Coşkun Can Aktan & A. Kadir Işık I. GİRİŞ Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Anayasası nda, sadece hasta veya sakat

Detaylı

DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU

DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU TÜRKİYE SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI İÇ KAPAK DEĞERLENDİRME RAPORU (2003-2010) Prof. Dr. Recep AKDAĞ 1 2 Editör Prof. Dr. Recep AKDAĞ İçindekiler SUNUŞ... 9 ÖNSÖZ... 11 AÇIKLAMALAR... 13 GİRİŞ... 15 DÜNDEN

Detaylı

ULUSAL D YABET STRATEJ S

ULUSAL D YABET STRATEJ S 2010-2020 ULUSAL D YABET STRATEJ S SONUÇ DOKÜMANI Paydaşlar Koordinasyon Kurulu D 2020 Vizyon ve Hedefler projesi, aşağıda isimleri, soyadlarının alfabetik sıralamasına göre belirtilmiş bilim insanlarından

Detaylı

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları Global Konferanslardan Bildiriler T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ

Detaylı

11-13 NİSAN 2011 İSTANBUL, TÜRKİYE

11-13 NİSAN 2011 İSTANBUL, TÜRKİYE 11-13 NİSAN 2011 İSTANBUL, TÜRKİYE SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU Onursal Başkan Prof. Dr. Recep AKDAĞ (T.C. Sağlık Bakanı) Sempozyum Başkanları Prof. Dr. Nihat TOSUN (T.C. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı) Dr.

Detaylı

Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011

Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 THE WORLD BANK Mayıs 2012 . Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 THE WORLD BANK Mayıs 2012

Detaylı

Sağlıkta Eşitsizlik ve Hemşirelik

Sağlıkta Eşitsizlik ve Hemşirelik 131 Sağlıkta Eşitsizlik ve Hemşirelik Zuhal Bahar* Nihal Gördes Aydoğdu** Özet Günümüzde sağlık alanında yaşanan eşitsizlikler, üzerinde en fazla tartışılan konular arasında yer almaktadır Halk sağlığı

Detaylı

Uluslararası Çocuk Merkezi Yıllık Raporu

Uluslararası Çocuk Merkezi Yıllık Raporu Uluslararası Çocuk Merkezi Yıllık Raporu Yayın Sahibi: Uluslararası Çocuk Merkezi Editör: Gülgün Müftü Grafik Tasarım ve Dizgi: Selim Cesur Uluslararası Çocuk Merkezi UÇM Bilkent Üniversitesi, Merkez Kütüphane

Detaylı

ULUSLARARASI ÇOCUK MERKEZİ

ULUSLARARASI ÇOCUK MERKEZİ mizin Elinizdek i Y ıllık Rapor, d ü n yan ı n h e r yerinde yaşa yan ç o c u k l a r ı n, gençlerin ve kadın l a r ı n y a ş a m l a r ı n ı geliştirmek i ç i n Merkezi y a p t ığı çalışmaların bir özetini

Detaylı

TÜRKİYE. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE

TÜRKİYE. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri Kısmen, artan sağlık harcamasının bir sonucu olarak, Türkiye deki sağlık durumu son birkaç on yıl içinde hızlı iyileşme kaydetmiştir.

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HASTANE İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI EVDE SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİNİN TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN HEKİMLERİN GÖRÜŞLERİ

Detaylı

TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020

TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020 TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020 ANKARA 2015 ISBN : 978-975-590-520-4 T.C. Sağlık Bakanlığı Yayın No : 960 Baskı : Anıl Reklam Matbaa Ltd. Şti. Özveren Sokak No:13/A

Detaylı

KAPSAM. Tablo 1: Stratejik Amaç ve Hedefler AMAÇLAR NO HEDEFLER

KAPSAM. Tablo 1: Stratejik Amaç ve Hedefler AMAÇLAR NO HEDEFLER 0 AMAÇ İl Sağlık Stratejik Planı; İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği olmak üzere üç kurumun ortak çalışmaları ile kalkınma planları, programlar, ilgili

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM Kasım 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 21 Sağlık-Sen Adına

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI

KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI ÖKKEŞ ARSLAN ŞEREFOĞLU YÜKSEK

Detaylı

Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur.

Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. BAKAN SUNUŞU DR. MEHMET MÜEZZİNOĞLU SAĞLIK BAKANI Bakanlığımız, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının

Detaylı

2014-2018 STRATEJİK PLANI RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018

2014-2018 STRATEJİK PLANI RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 1 STRATEJİK PLAN 2014-2018 2 GİRİŞ Sağlığı olanın umudu, umudu olanın her şeyi var demektir atasözünde vurgulandığı gibi geleceğe ümitle bakmak sağlıklı bir toplumun özelliğidir. Dünyada sağlık alanında

Detaylı

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013 Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte 2013 te öne çıkanlar Üst üste 5. kez DJSI sektör lideri Etik ve uyum konusunda en üst düzeyde çaba Medikal ve Tedarikçi

Detaylı

Türkiye de Yakın Tarihte Yapılan Sağlık Reformları

Türkiye de Yakın Tarihte Yapılan Sağlık Reformları ISBN 978-975-590-282-1 OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri Türkiye OECD VE IBRD/DÜNYA BANKASI 2008 Bölüm 2 Türkiye de Yakın Tarihte Yapılan Sağlık Reformları 35 Bu bölümde, Türkiye de sağlık sisteminde yapılan

Detaylı

HALK SAĞLIĞI VE TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ SUNUMUNDA DEVLETİN HİZMET SUNMA KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI. Coşkun Can Aktan ve A.

HALK SAĞLIĞI VE TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ SUNUMUNDA DEVLETİN HİZMET SUNMA KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI. Coşkun Can Aktan ve A. HALK SAĞLIĞI VE TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ SUNUMUNDA DEVLETİN HİZMET SUNMA KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI Coşkun Can Aktan ve A. Kadir Işık Tüm hükümetler geniş çaplı ulusal sağlık sisteminin bir parçası olarak

Detaylı