T.C. DİYARBAKIR BAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Karar No : 2009/1 05/01/2009 Karar Konusu : Yurtdışı İlişkilerde Görevlendirme

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. DİYARBAKIR BAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Karar No : 2009/1 05/01/2009 Karar Konusu : Yurtdışı İlişkilerde Görevlendirme"

Transkript

1 Karar No : 2009/1 05/01/2009 Karar Konusu : Yurtdışı İlişkilerde Görevlendirme Gündemin 1.maddesini teşkil eden Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 29/12/2008 tarih ve 677 sayılı Yurtdışı İlişkilerde Görevlendirme ile ilgili yazısı okundu,gereği görüşüldü. Mevzunun yapılan müzakeresi neticesinde,içişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün 2005/62 sayılı genelgesinin 3.maddesinde geçen görevlendirmeler için Belediye Meclisinden karar alınacaktır denilmektedir.bu nedenle,belediye Başkanımız Sayın Yurdusev ÖZSÖKMENLER, Belediye Meclis Üyesi ve Belediye Personelinin,ülkemizin yurtdışı tanıtımına katkıda bulunmak,belediyemizin AB fonlarından yararlanabilecek projeleri konusunda lobi çalışmaları yapmak,uluslararası kredi kuruluşları ile temaslarda bulunmak,uluslararası yerel yönetim kuruluşlarının toplantılarına ve çağrılarına katılmak,belediyemizi ziyaret eden Uluslararası kurum ve kuruluş temsilcilerine iade-i ziyarette bulunmak üzere,yurtdışına gidilmesi ve görev yolculuğu ile ilgili heyette yer alacak kimseler konusunda Belediye Başkanımız Yurdusev ÖZSÖKMENLER'e yetki verilmesi,görev yolculuğuna katılacaklara 29 Mart 2009 Mahalli İdareler Genel Seçimlerine kadar Belediye bütçesinden yol gideri ve harcırahların ödenmesi hususu, Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13.maddesinin (b) bendine göre oylamaya sunuldu.aynı yönetmeliğin 14.maddesine istinaden oy birliği ile kabul edildi.05/01/2009 Yurdusev ÖZSÖKMENLER E.Serdar KAHRAMAN Nurcihan ALTINDAĞ

2 Karar No : 2009/2 05/01/2009 Karar Konusu : Resmi Görevi Olmayanlara Ödenecek Ücret Tarifesi Gündemin 2.maddesini teşkil eden,yazı İşleri Müdürlüğü'nün 29/12/2008 tarih ve 678 sayılı Resmi Görevi Olmayanlara Ödenecek Ücret Tarifesi ile ilgili yazısı okundu,gereği görüşüldü. Mevzuun yapılan müzakeresi neticesinde,6245 sayılı Harcırah Kanununun 2562 sayılı kanunla değişik 8.maddesi hükmüne uyularak; tarihinden geçerli olmak üzere Belediyemizce görevlendirilecek encümen,meclis üyelerine ve üzerinde resmi görevi bulunmayanlara,6245 sayılı Harcırah Kanunu uyarınca verilecek gündelik ve yol giderinin,aylık/kadro derecesi 4 olan memurların müstahak oldukları yevmiye ve yol gideri kadar harcırah ödenmesi hususu,belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13.maddesinin (b) bendine göre oylamaya sunuldu.aynı yönetmeliğin 14.maddesine istinaden oy birliği ile kabul edildi.05/01/2009 Yurdusev ÖZSÖKMENLER E.Serdar KAHRAMAN Nurcihan ALTINDAĞ

3 Karar No : 2009/3 05/01/2009 Karar Konusu : Huzur Hakkı Ücreti Gündemin 3.maddesini teşkil eden Yazı İşleri Müdürlüğü nün 29/12/2008 tarih ve 679 sayılı Huzur Hakkı Ücreti ile ilgili yazısı okundu,gereği görüşüldü. Mevzuun yapılan müzakeresi neticesinde,belediyemiz Meclis veya ihtisas/denetim komisyonu başkan ve üyelerine 01/01/2009 tarihinden geçerli olmak üzere,5393 Sayılı Belediye Kanununa göre,belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının 1/3'ü oranında Huzur Hakkı ücreti ödenmesi ve yıl içerisinde Belediye Başkan ödeneğinde meydana gelecek artışın Huzur Hakkı ücretinde de uygulanması hususu,belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13.maddesinin (b) bendine göre oylamaya sunuldu.aynı yönetmeliğin 14.maddesine istinaden oy birliği ile kabul edildi.05/01/2009 Yurdusev ÖZSÖKMENLER E.Serdar KAHRAMAN Nurcihan ALTINDAĞ

4 Karar No : 2009/4 05/01/2009 Karar Konusu : Belediye Başkan Yardımcısı Ödeneği Gündemin 4.maddesini teşkil eden Yazı İşleri Müdürlüğü nün 29/12/2008 tarih ve 680 sayılı Belediye Başkan Yardımcısı Ödeneği ile ilgili yazısı okundu,gereği görüşüldü. Mevzuun yapılan müzakeresi neticesinde,5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi uyarınca norm kadro sayısına bağlı kalınmaksızın Belediye Başkanının zorunlu gördüğü hallerde,belediye meclis üyeleri arasından görevlendireceği başkan yardımcılarının aylık ödeneğinin,01/01/2009 tarihinden geçerli olmak üzere Belediye Başkan ödeneğinin 2/3 ü olarak ödenmesi ve 2009 yılı içerisinde Belediye Başkan ödeneğinde meydana gelecek artışın başkan yardımcısı ödeneğinde de uygulanması hususu,belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13.maddesinin (b) bendine göre oylamaya sunuldu.aynı yönetmeliğin 14.maddesine istinaden oy birliği ile kabul edildi.05/01/2009 Yurdusev ÖZSÖKMENLER E.Serdar KAHRAMAN Nurcihan ALTINDAĞ

5 Karar No : 2009/5 06/01/2009 Karar Konusu : Tasnif Heyeti Gündemin 1.maddesini teşkil eden,3 adet Daimi Encümen seçimi ve 5 adet Denetim Komisyonuna üye seçimi için yapılacak gizli oyların sayımı ve tasnif heyetinin oluşturulması ile ilgili olarak,üyelerden Nezihe AĞAÇE ve Selma POLAT imzalı önerge okundu,gereği görüşüldü. Mevzuun Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13.maddesinin (b) bendine göre yapılan açık oylama neticesinde,toplantıya 34 üye katılmış olup,belediye Başkanının da oy kullanması ile kullanılan 35 oy ile üyelerden Rojda BALKAŞ ve Sebahattin KIZILKAN aynı yönetmeliğin 14.maddesine göre gizli oylamada oyların sayımında Tasnif Heyeti olarak seçildiler.06/01/2009 Yurdusev ÖZSÖKMENLER E.Serdar KAHRAMAN Nurcihan ALTINDAĞ

6 Karar No : 2009/6 06/01/2009 Karar Konusu : 3 Adet Daimi Encümen Seçimi Gündemin 1.maddesini teşkil eden,3 adet Daimi Encümen seçimi ile ilgili olarak,üyelerden Rezzan PATNOS,Fehmile DANIŞ,Selma POLAT,M.Emin CAN ve M.Salih KAPLAN imzalı önerge okundu,gereği görüşüldü. Mevzuun Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13.maddesinin (a) bendine göre yapılan gizli oylama neticesinde,toplantıya 34 üye katılmış olup,belediye Başkanının da oy kullanması ile kullanılan 35 oydan 34'ünü alan Nezihe AĞAÇE ve M.Nuri ÖZDEMİR ile 32'sini alan Şafi HAYME aynı yönetmeliğin 14.maddesine göre Daimi Encümenliğe kabul edilerek seçildiler. 06/01/2009 Yurdusev ÖZSÖKMENLER E.Serdar KAHRAMAN Nurcihan ALTINDAĞ

7 Karar No : 2009/7 06/01/2009 Karar Konusu : 5 Adet Denetim Komisyon Üye Seçimi Gündemin 2.maddesini teşkil eden 5 adet Denetim Komisyon Üye seçimi ile ilgili olarak, Meclis üyeleri Selma POLAT,Nurcihan ALTINDAĞ,Fatma YILDIRIM,Ahmet GÖK ve Mehmet OK imzalı önerge okundu,gereği görüşüldü. Mevzuun Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13.maddesinin (a) bendine göre yapılan gizli oylama neticesinde,toplantoya 34 üye katılmış olup,belediye Başkanının da oy kullanması ile kullanılan 35 oyun tamamını alan Ümit FİDAN,Ahmet GEZEN,Sebahattin KIZILKAN,Remzi ÇETİN ve M.Salih KAPLAN aynı yönetmeliğin 14.maddesine göre Denetim Komisyon Üyeliğine kabul edilerek seçildiler.06/01/2009 Yurdusev ÖZSÖKMENLER E.Serdar KAHRAMAN Nurcihan ALTINDAĞ

8 Karar No : 2009/8 06/01/2009 Karar Konusu : İnceleme-Araştırma Komisyonuna Üye Seçimi Gündemin 3.maddesini teşkil eden,inceleme ve Araştırma Komisyon Üye seçimi ile ilgili olarak,meclis üyeleri Zülfikar YILDIZ,M.Nuri ÖZDEMİR ve M.Emin CAN imzalı önerge okundu,gereği görüşüldü. Mevzuun Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13.maddesinin (b) bendine göre yapılan oylama neticesinde,ahmet GEZEN,Nezihe AĞAÇE,Hüsamettin ÇİÇEK,M.Şefik AY ve Engin TÜRK aynı yönetmeliğin 14.maddesine göre İnceleme-Araştırma Komisyon Üyeliğine oy birliği ile kabul edildi.06/01/2009 Yurdusev ÖZSÖKMENLER E.Serdar KAHRAMAN Nurcihan ALTINDAĞ

9 Karar No : 2009/9 06/01/2009 Karar Konusu : Çevre Komisyon Üye Seçimi Gündemin 3.maddesi olan İhtisas Komisyonlarının teşkil edilmesi ile ilgili olarak,çevre Komisyon üye seçimi için,meclis Üyeleri Hüseyin KAYA,Kadri GÖKTİMUR ve M.Veysi FİDANTEK imzalı önerge okundu,gereği görüşüldü. Mevzuun Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13.maddesinin (b) bendine göre yapılan oylama neticesinde,rıfat ÖZBEK,Mehmet KARĞI,Mahmut KORKMAZ,Mehmet KAÇMAZ ve Ahmet GÖK aynı yönetmeliğin 14.maddesine göre Çevre Komisyon Üyeliğine oy birliği ile kabul edildi.06/01/2009 Yurdusev ÖZSÖKMENLER E.Serdar KAHRAMAN Nurcihan ALTINDAĞ

10 Karar No : 2009/10 06/01/2009 Karar Konusu : Sağlık Komisyon Üye Seçimi Gündemin 3.maddesi olan İhtisas Komisyonlarının teşkil edilmesi ile ilgili olarak,sağlık Komisyon üye seçimi için Meclis üyeleri Nezihe AĞAÇE,Selma POLAT,Ahmet GEZEN ve M.Salih KAPLAN imzalı önerge okundu,gereği görüşüldü. Mevzuun Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13.maddesinin (b) bendine göre yapılan oylama neticesinde,fatma YILDIRIM,Nurcihan ALTINDAĞ,A.Hamit NAZLI,Şafi HAYME ve A.Vahap İNCİ aynı yönetmeliğin 14.maddesine göre Sağlık Komisyon Üyeliğine oy birliği ile kabul edildi.06/01/2009 Yurdusev ÖZSÖKMENLER E.Serdar KAHRAMAN Nurcihan ALTINDAĞ

11 Karar No : 2009/11 06/01/2009 Karar Konusu : Gençlik-Spor Komisyon Üye Seçimi Gündemin 3.maddesi olan İhtisas Komisyonlarının teşkil edilmesi ile ilgili olarak,gençlik- Spor Komisyon üye seçimi için Meclis Üyeleri Şafi HAYME,Ahmet GEZEN ve Zülfikar YILDIZ imzalı önerge okundu,gereği görüşüldü. Mevzuun Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13.maddesinin (b) bendine göre yapılan oylama neticesinde,ümit FİDAN,Sebahattin KIZILKAN,E.Serdar KAHRAMAN,Zühra SÜLEYMANOĞLU ve M.Salih KAPLAN aynı yönetmeliğin 14.maddesine göre Gençlik ve Spor Komisyon üyeliğine oy birliği ile kabul edildi.06/01/2009 Yurdusev ÖZSÖKMENLER E.Serdar KAHRAMAN Nurcihan ALTINDAĞ

12 Karar No : 2009/12 06/01/2009 Karar Konusu : Hukuk İşleri Komisyon Üye Seçimi Gündemin 3.maddesi olan İhtisas Komisyonlarının teşkil edilmesi ile ilgili olarak,hukuk İşleri Komisyon üye seçimi için,mahmut KORKMAZ,E.Serdar KAHRAMAN ve Ahmet GÖK imzalı önerge okundu,gereği görüşüldü. Mevzuun Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13.maddesinin (b) bendine göre yapılan oylama neticesinde Fehmile DANIŞ,Zülfikar YILDIZ,Selma POLAT,Aziz BALKAYA ve M.Veysi FİDANTEK aynı yönetmeliğin 14.maddesine göre Hukuk İşleri Komisyon üyeliğine oy birliği ile kabul edildi.06/01/2009 Yurdusev ÖZSÖKMENLER E.Serdar KAHRAMAN Nurcihan ALTINDAĞ

13 Karar No : 2009/13 06/01/2009 Karar Konusu : Eğitim Komisyonu Üye Seçimi Gündemin 3.maddesi olan İhtisas Komisyonlarının teşkil edilmesi ile ilgili olarak, Eğitim Komisyonu üye seçimi için,meclis Üyeleri,Mehmet KARĞI,M.Nuri ÖZDEMİR ve E.Serdar KAHRAMAN imzalı önerge okundu,gereği görüşüldü. Mevzuun Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13.maddesinin (b) bendine göre yapılan oylama neticesinde,rojda BALKAŞ,Sema KOÇ,Rezzan PATNOS,Hüseyin KAYA ve M.Emin CAN aynı yönetmeliğin 14.maddesine göre Gençlik ve Spor Komisyon üyeliğine oy birliği ile kabul edildi.06/01/2009 Yurdusev ÖZSÖKMENLER E.Serdar KAHRAMAN Nurcihan ALTINDAĞ

14 Karar No : 2009/14 06/01/2009 Karar Konusu : Plan-Bütçe Komisyonu Üye Seçimi Gündemin 3.maddesi olan İhtisas Komisyonlarının teşkil edilmesi ile ilgili olarak,plan ve Bütçe Komisyon üye seçimi için,meclis Üyeleri,Nezihe AĞAÇE,Fehmile DANIŞ ve Ahmet GÖK imzalı önerge okundu,gereği görüşüldü. Mevzuun Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13.maddesinin (b) bendine göre yapılan oylama neticesinde,hacı ERDEMİR,Nurcihan ALTINDAĞ,Selma POLAT,Remzi ÇETİN ve Engin TÜRK aynı yönetmeliğin 14.maddesine göre Plan-Bütçe Komisyon üyeliğine oy birliği ile kabul edildi.06/01/2009 Yurdusev ÖZSÖKMENLER E.Serdar KAHRAMAN Nurcihan ALTINDAĞ

15 Karar No : 2009/15 06/01/2009 Karar Konusu : İmar ve Şehircilik Komisyonu Üye Seçimi Gündemin 3.maddesi olan İhtisas Komisyonlarının teşkil edilmesi ile ilgili olarak,imar ve Şehircilik Komisyon üye seçimi için,meclis Üyeleri Rojda BALKAŞ,Fatma YILDIRIM ve Engin TÜRK imzalı önerge okundu,gereği görüşüldü. Mevzuun Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13.maddesinin (b) bendine göre yapılan oylama neticesinde,ensari AKÇER,M.Nuri ÖZDEMİR,Nimet NARİN,Kadri GÖKTİMUR ve Mehmet OK aynı yönetmeliğin 14.maddesine göre İmar ve Şehircilik Komisyon Üyeliğine kabul edildi.06/01/2009 Yurdusev ÖZSÖKMENLER E.Serdar KAHRAMAN Nurcihan ALTINDAĞ

16 Karar No : 2009/16 06/01/2009 Karar Konusu : Kamuya Tahsis Kararı Gündemin 4.maddesini teşkil eden,hukuk İşleri Müdürlüğü'nün 30/12/2008 tarih ve 141 sayılı Kamuya Tahsis Kararı ile ilgili yazısı okundu,gereği görüşüldü. Mevzuun yapılan müzakeresi neticesinde,5393 sayılı Belediye Kanununun,Belediyenin yetkileri ve imtiyazları başlıklı 15.maddesinde,belediyelerin haciz edilemeyecek gelirleri ve malları sayılmıştır.bunlar belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri,şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi,resim ve harç gelirleri olarak belirlenmiştir.söz konusu kanun gereğince belirlenen,belediyemize ait gelirlerin ve ekte bulunan Belediyemize ait araçlar ile malların hacz edilemeyeceği hususu,belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13.maddesinin (b) bendine göre oylamaya sunuldu.aynı yönetmeliğin 14.maddesine istinaden oy birliği ile kabul edildi.06/01/2009 Yurdusev ÖZSÖKMENLER E.Serdar KAHRAMAN Nurcihan ALTINDAĞ

17 Karar No : 2009/17 06/01/2009 Karar Konusu : Bankadaki Paraların Kamu Hizmetine Tahsisi Gündemin 5.maddesini teşkil eden,hukuk İşleri Müdürlüğü'nün 30/12/2008 tarih ve 142 sayılı Bankadaki Paraların Kamu Hizmetine Tahsisi ile ilgili yazısı okundu,gereği görüşüldü. Mevzuun yapılan müzakeresi neticesinde,belediyemiz gelirleri az,kamu hizmeti yapacağı alanları çok olduğundan bankada açılan hesaba yatırılan paralar Belediyemizin topladığı Kira,Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi gibi vergilerle İller Bankasından gelen Belediyemizin payı olan meblağdan ibaret olduğundan ve bu paraların memur,işçi aylık ücreti ile, 5393 Sayılı Belediye Yasası gereği yapılan Kamu hizmeti karşılığı olması sebebiyle Vakıflar Bankası ,Ziraat Bankası 30402/651-7 Halk Bank Merkez Şubesi , ,AK000366,B (Şartlı Bağış) ve (Fon Hesabı),Finansbank nolu hesaplarda bulunan ve gelecek olan paraların memur işçi aylık ve ücretleri ile 5393 Sayılı Belediye Yasasının amir hükümleri uyarınca Belediyemizin yapmak zorunda olduğu temizlik,asfalt,yol,kaldırım yapımı umuma ait park bahçe işlerinde,kamu hizmetinde çalıştırılan araçların akaryakıt tamir ve bakım giderlerinde harcanmak üzere kamuya tahsisli hesaplar olduğu,iş bu nedenle bu kararın birer nüshasının ilgili bankalara gönderilmesi hususu,belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13.maddesinin (b) bendine göre oylamaya sunuldu.aynı yönetmeliğin 14.maddesine istinaden oy birliği ile kabul edildi.06/01/2009 Yurdusev ÖZSÖKMENLER E.Serdar KAHRAMAN Nurcihan ALTINDAĞ

18 Karar No : 2009/18 07/01/2009 Karar Konusu : Tarife Cetvelleri Gündemin 2.maddesini teşkil eden,gelir Müdürlüğü'nün 25/11/2008 tarih ve 369 sayılı yazısının ekleri ve Plan-Bütçe ve İmar Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu,gereği görüşüldü. Mevzunun yapılan müzakeresi neticesinde,2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre hazırlanan ve 2009 yılında uygulanması öngörülen tarife cetvelleri aşağıdaki şekli ile maddeler halinde bir bir okundu,gereği görüşüldü. MADDE 12: İLAN VE REKLAM VERGİSİ 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 12.maddesine göre Belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yapılan her türlü bildirim İlan ve Reklam vergisine tabidir. MADDE 13. MÜKELLEF VE SORUMLU İlan ve Reklam vergisinin mükellefi yurt dışında gönderilen İlan ve Reklamlar dahil olmak üzere İlan ve Reklam kendi adına yapan ve yaptıran gerçek ve tüzel kişilerdir. İlan ve Reklam işlerini mutat meslek olarak ifade edenler başkaları adına yaptıkları İlan ve Reklamlara ait vergileri mükellefler adına Belediyeye yatırmakla sorumludurlar. MADDE 14. İSTİSNA VE MUAFLIKLAR Aşağıda sayılan İlan ve Reklamlardan vergi alınmaz. 1. T.R.T Kurumu tarafından yayınlanan ve yapılan İlan ve Reklamlar. 2. Her türlü gazete, Dergi ve kitaplarda yapılan İlan ve Reklamlar. 3. Gerçek kişilere ikametgahlarının iç veya dış kapılarına konan ve kimliklerini gösteren levhalar. 4. İşletmelerin iştigal veya imal konusu maddelerinin ambalajları üzerinde bulunan ve kendi işlerine ait İlan ve Reklamları ile Ambalaj muhtevasından olan prospektüs ve tarif nameler.. 5. Gerçek ve Tüzel kişilere ait iş yerlerinin içine veya dışına asılan iş sahibinin kimliği ile işin mahiyetini gösteren ve alanın ½ m2 yi aşmayan ışıksız levhalar. 6. Genel ve katma bütçeli idareler ile il özel idarelerin Belediyelerin,Köylerin ve bunların kuracakları birliklerin ve PTT ve T.C devlet demir yolları işletmelerinin yapacakları her türlü ilan ve reklamlar. 7. Siyasi partiler kanununa göre Siyasi partilerin siyasi faaliyet sınırları içinde yapacakları ilan ve reklamlar. 8. Altıncı bende yazılı idarelerle kooperatifler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından ülke ürünlerinin ve Turizmin reklamını yapmak herhangi bir ticari ve sanayi kuruluşa ait olmak üzere hazırlanan her türlü levha ve afişlerle aynı kuruluşlar tarafından Türkiye'deki ticaret sanayi tarım ve mesleki müesseselerinin isim ve ticaret unvanları ile ad ve adreslerini irtibat etmek üzere yayınlanacak kitap,broşür,katalog ve dergiler 9. Umumi mahallelere Reklam amacı ile konulacak sıra bank ve benzeri gereçler üzerindeki ilan ve reklamlar 10. Sinema ve tiyatrolara kendi programlarına ilişkin olarak gösterinin yapıldığı binanın iç ve

19 dış yüzeyinde yaptıkları ilan ve reklamlar. MADDE 15: TARİFE VE NİSBET İlan ve Reklam vergisi aşağıdaki vergilere göre alınır tarih ve (3)mükerrer sayılı resmi gazetede yayınlanan 5281 sayılı 16.maddesi ile değişen tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren şekli) 1.Dükkan ticari ve sanayi müessese ve serbest meslek erbabınca Verginin tutarı TL çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha yazı ve resim gibi En az En çok tüm sabit ilan ve reklamlarının beher m2 sinden yıllık olarak (ışıksız olanlarından ) Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher m2 sinden yıllık olarak Cadde Sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların beher m2 sinden haftalık olarak Işıklı veya Projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her m2 için yıllık olarak İlan ve Reklam amacıyla dağıtılan broşür katalog,duvar ve cep takvimleri biblolar veya benzerlerinin her biri için 0,01 0,25 6.Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beher m2 sinden 0,02 0,50 Bu vergi türlerinin uygulanmasında aşağıdaki esaslara uyulur. SOSYAL VE EKONOMİK FARKLILIKLARI UYGULAMA ALANI Belediye Gelirleri yasasının 12.maddesinde İlan ve Reklam vergileri alınırken Sosyal ve Ekonomik farklılıklar göz önüne alınarak Vergi Tutarı a).şanlı Urfa caddesinden ışıklı projeksiyonlar için Komisyonca kabul edilen. beher m2 den yıllık olarak 35 TL. b).şanlı Urfa caddesinden ışıksız reklamlardan yıllık olarak c).turgut Özal bulvarı bayındırlık caddesinden ışıklı reklamlardan yılık her m2 için d).turgut Özal bulvarı bayındırlık caddesinden ışıksız reklamlardan her m2 için yıllık e).ekonomik alan farklılığı gözetilen bağlar ilçe sınırları içinde ışıksız Reklamlardan beher m2 için yıllık olarak f).ekonomik alan farklılığı gözetilen Bağlar ilçe sınırları içinde ışıklı Reklamlardan beher m2 için yıllık olarak g).motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan İlan ve Reklamların beher m2 yılık olarak ğ).cadde Sokak ve yaya kaldırımların üzerine gerilen binaların cephe ve yanlarına asılan bez vs. maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların m2 sinden haftalık olarak h).ilan ve Reklam amacıyla dağıtılan broşür katalog duvar ve cep Takvimleri biblolar veya benzerlerinden 25 TL. 35 TL. 25 TL. 22 TL. 32 TL. 10 TL. 5 TL. 0,05 Krş..

20 her biri için. ı).mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beher m2 sinden 0,10 Krş.. Vergi tarifesinin uygulanmasında yukarıdaki esaslara uyulurken aşağıdaki esaslarda dikkate alınır. a).m2 üzerinde yapılan hesaplamalarda yarım m2 ye kadar olan kesirler yarım m2'ye,yarım m2 yi aşanlar ise tam m2 ye tamamlanır. b).herhangi bir yüzeye yazılmak takılmak veya çizilmek suretiyle yapılan ilan reklamlarda yazı ve resimlerin kapladığı alanın yüz ölçümü esas alınır. c).çok cepheli ilan ve reklamlarda m2 hesabı her cephe için ayrı ayrı nazara alınır. d).vergi tarifesinin 1.2. ve 4. bentlerinde belirtilen ilan ve reklamların süresi 6 aydan,3. bendinde.belirtilen İlan ve Reklamın süresi 1 haftadan az olursa vergi miktarının yarısı alınır.6 ayı geçen süreler 1 yıl,hafta kesirlerinde tam hafta sayılır. e).vergi tarifesinin 5. ve 6. bentlerinde yer alan ve çok nüsha olarak basılan ilan reklamlar üzerinde basım evinin ticari unvanı,adresi ve kaç nüsha olarak basıldığı ayrıca belirtilir. MADDE 16 :VERGİNİN TARHI VE ÖDENMESİ Vergiye tabi İlan ve Reklamlarda işinin mükellefce yapılması halinde ilan veya reklam işinin yapılmasından önce mükellef tarafından ilan ve reklam işinin bu işi mutat meslek olarak ifa edenler tarafından yapılması halinde ilan ve reklam işini yapanlarca ilan ve reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın 20. günü akşamına kadar verilecek beyanname üzerine tarh ve tahakkuk ettirilir. Beyannameler vergi tarifesinin 1,2,3,4,5 ve 6. bentlerinde yazılı ilan reklamlarda bunların yayınlandığı,dağıtıldığı veya teşhir edildiği mahallin belediyesine verilir. İlan ve Reklam vergisi beyanname verme süresi içinde ödenir.şu kadar ki Belediye meclisleri vergi tarifesinin 1,2 ve 4. bentlerinde yazılı yıllık ilan ve reklamlara ait vergileri yılı içinde 2 eşit taksitte almaya yetkilidir. İlan ve Reklam vergisi ni beyanname verme süresi içinde beyanda bulunmayanları reklamın nevini ve m2 sini birim elamanlarınca tespit edilerek ödeme emri vasıtasıyla vergisi alınır. Zamanında beyannamede bulunmayan veya vergisini zamanında yatırmayan mükelleflere karşı belirtilen sürelerin aşımında tutarlar 6183 sayılı Amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanun hükümlerine göre gecikme zammı tatbik edilerek tahsil edilir. İlan ve Reklam vergisinin ödendiğinin belgelendirilmesi yönünden ilgili Belediyeler gerekli usulleri ihdas edebilirler. MADDE 17: EĞLENCE VERGİSİ Bu kanunun 21.maddesinde belirtilen ve belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yer alan Eğlence işletmelerinin faaliyetleri eğlence vergisine tabidir. MADDE 18: MÜKELLEF Verginin Mükellefi eğlence yerlerini işleten gerçek veya tüzel kişilerdir. MADDE 19: İSTİSNA VE MUAFLIKLAR 1.Ulusal bayramlar veya tarihi özellik taşıyan günler nedeniyle genel ve katma bütçeli idareler ile İl özel idareleri,belediyeler,köyler ve bunların kurdukları birlikleri tarafından düzenlenen ve kazanç amacı gütmeyen Tören,Şenlik,Müsabaka ve gösterilerle,balo,temsil ve benzeri faaliyetler. 2.Genel ve katma bütçeli idareler il özel idareleri,belediyeler ve köyler tarafından kültürel sosyal turistik ve ekonomik amaçlarla düzenlenen kongre,konferans,fuar,festival,şenlik,sergi ve benzeri faaliyetler ile tertip edilen eğlenceler ve konserler. 3.Eğitim ve Öğretim kuruluşları ile okul dernekleri,kamu yararına çalışan dernekler,ordu

21 evleri,askeri gazinolar ve Askeri dinlenme tesislerinde tertiplenen eğlenceler. 4.( tarih ve sayılı Resmi gazetede yayınlanan 5602 sayılı kanunun 10/6-a maddesiyle değişen ve tarihinden geçerli olarak yürürlüğe giren şekli)spor toto teşkilat başkanlığı tarafından düzenlenen müşterek bahis oynanması. 5.( tarih ve 3048 sayılı kanunun 1. maddesiyle eklenmiştir)bira,alkollü içki içilmeyen satılmayan ruhsatnamelerde kahvehane,kıraathane,çayhane ve çay ocakları olduğu belirtilen yerler. MADDE 20 : MATRAH 1.Biletle girilen yerlerde Eğlence vergisi hariç olmak üzere bilet bedeli olarak sağlanan gayri safi hasılat (Bilet bedeli dışında bağış ve başka adlar altında alınan paralar dahil). 2.( tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanan 5602 sayılı kanunun 10/6-b maddesiyle değişen ve tarihinden geçerli olarak yürürlüğe giren şekli) Müşterek bahislerde iştirakçilerden tahsil edilen tutardan katma değer vergisi düşüldükten sonra kalan tutar. 3.( tarih ve 3048 sayılı kanunun 2.maddesiyle değişen şekli)biletle girilmesi zorunlu olmayan Bar,Pavyon,Gazino,Gece kulübü,taverna,diskotek,kabare dansing Vb. eğlence yerlerinden işin mahiyetine göre çalışan her gün için belediye meclislerince taktir edilecek miktardır. MADDE 21: NİSBET VE MİKTAR 1.Biletle girilen yerlerde Verginin nispeti % a).yerli Film göstermelerinden b).yabancı Film göstermelerinde c).tiyatro,opera,operat, Bale,Karagöz,Kukla ve orta oyun 5-0 d).spor müsabakaları,at yarışları ve Konserleden 10 - e).sirkler,luna parklar,çalgılı Bahçeler ve benzerlerinden Müşterek Bahislerde 5 - ( tarih ve 4629 sayılı kanun 6/b maddesiyle eklenmiştir. Yürürlülük ) ( tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanan 5101 sayılı kanunun 2.maddesiyle değişen şekli) 1 numaralı bendin 1 ve 2 numaralı alt bentleri ile yerli ve yabancı Film gösterimlerine ilişkin belirlenen vergi ve bu kanunun 22.maddesinin (1 ) numaralı bendinde öngörüldüğü şekilde hesaplanarak biletler kullanılmadan önce mahallin mal müdürlüğüne veya muhasebe müdürlüğüne emaneten yatırılır.ödemenin yapıldığı banka dekontunun ibrazı üzerine Belediye tarafından biletlere özel damga konur. Ödeme yapmayanlar hakkında 6183 sayılı amme alacaklarının tahsil usulü Hakkı'nda kanun hükümleri uygulanır.bahsi geçen yerlerde toplanan meblağın % 75' i kültür ve Turizm bakanlığı merkez saymanlık hesabına % 25'i ilgili belediyeye tahsilini takip eden ayın 15. günü akşamına kadar aktarılır.( tarih ve (3) mükerrer sayılı resmi gazetede yayınlanan 5281 sayılı kanunun 17.maddesiyle eklenen ve tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren cümle)maliye Bakanlığı yukarıdaki şartlara bağlı kalmaksızın biletle girilen yerlere ilişkin eğlence vergisinin hesaplanması ve ödenmesine dair işlemlerin ödeme kaydedici cihaz kullanarak yapılmasına ait usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. SOSYAL VE EKONOMİK FARKLILIKLARI UYGULAMA ALANI MADDE 17 :Eğlence Vergisi 2464 sayılı Belediye gelirleri kanunu ilgili maddesine göre eğlence vergisi için sosyal ekonomik farklılıklar göz önüne alınarak yukardaki nispet ve oranlara göre aşağıda Belediye meclisimizce kararlaştırılan orandaki miktarlar alınır

22 a).biletle GİRİLEN YERLER Komisyonca Kabul edilen 1.Bir yerli Film göstermelerinde % 20 2.Yabancı Film göstermelerinde % 20 3.Tiyatro Opera,Operat,Bale,Karagöz,Kukla Orta oyununda % 5 4.Spor Müsabakaları,At yarışları ve Konserlerde % 10 5.Sirkler,Luna parklar,çalgılı bahçeler Vb. % 20 6.Müşterek bahislerde % 5 b).biletle GİRİLMESİ ZORUNLU OLMAYAN EĞLENCE YERLERİNDE GÜNLÜK TL. Komisyonca Kabul Edilen 1.Bilardo,Masa tenisi,rulet, Tilbant ve taline bağlı oyunların oynandığı yerlerde günlük 1 adet için 0,6 Krş. 2.Atari salonlarında 1 atar i adeti için günlük 0,4. 3.Bar Pavyon,Çalgılı Gazino,Kabaralardan, Diskotek ve kulüplerden günlük olarak alınır. 5 TL MADDE 22 : VERGİNİN ÖDENMESİ 1.Vergi Biletle girilen yerlerde bilet bedellerine eklenmek suretiyle hesaplanır. Ve Belediye tarafından özel damga konulması sırasında ödenir. bu suretle alınan biletlerin kullanılmadan iadesi halinde peşin olarak ödenen vergi geri verilir. 2.Genel ve katma bütçeli idarelerle ve İl özel idareler ve köyler tarafından yürütülen spor müsabakaların,at yarışların ve benzeri faaliyetlerde bilet bedeli ile birlikte alınan vergi takip eden 20 gün içinde ilgili Belediyeye ödenir. 3.Müşterek bahislerde her aya ait vergi o ayı takip eden ayın 20. günü akşamına kadar ilgili Belediyeye bir beyannameyle bildirilir ve aynı sürede ödenir. 4. Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde her aya ait vergi o ayı takip eden ayın 20. günü akşamına kadar ilgili Belediyeye yatırılır. Süresinde yatırılmadığı taktirde 6383 sayılı amme alacakların tahsili usulü hakkındaki kanun hükümleri uygulanır. MADDE : İŞGAL HARCI Madde :52/Konu Belediye sınırları içerisinde bulunan aşağıdaki yerlerden herhangi birinin satış yapmak veya sair maksatlarla ve yetkili mercilerden usulüne uygun izin alınarak geçici olarak işgal edilmesi işgal harcına tabidir. 1. Pazar ve Panayır kurulan yerlerin,meydanların,mezat yerlerinin her türlü mal veya hayvan satıcıları tarafından işgali. 2. Yol,Meydan,Pazar,İskele Köprü gibi umuma ait yerlerden bir kısmının herhangi bir maksat için işgali. 3. Motorlu kara taşıtlarının park etmeleri için il Trafik komisyonlarının olumlu görüşü alınarak Belediyelerce şehir merkezlerinde tesis edilen ve işletilen mahallerin çalışma saatleri içinde taşıtlar tarafından işgali (Bisiklet,Motosiklet hariç) Yukarıda sayılan yerlerin izinsiz işgalleri mükellefiyeti kaldırmaz. ( tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanan 5101 sayılı kanunun 3. maddesiyle eklenmiştir.)5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri kanunu kapsamında korunan eser,icra ve yapımların tespit edildiği kitap,kaset,cd,vcd,ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin birinci fıkrada bahsi geçen yerlerde satışına izin verilmez.

23 MADDE 53 :MÜKELLEF İşgal harcını işgali harca tabi yerleri 52.maddede yazılı maksatlarla işgal edenler ödemekle mükelleftir. MADDE 54 : İSTİSNALAR Aşağıda gösterilen kara taşıtlarının işgalleri işgal harcından müstesnadır. 1.Genel ve katma bütçeli idarelerle,il özel idareleri,belediye ve köylerin ve teşkil ettikleri birliklerin kara taşıtlarının işgalleri. 2.İlgili mevzuata uygun olarak kara ticari taşıtlarının beklemelerine tahsis edilen yerlerin bu taşıtlarca işgalleri. MADDE 55 : MATRAH İşgal harcının matrahı 52. maddenin 1. ve 2. benlerinde yazılı işgallerde işgal edilen yerlerin metre kare olarak alanı veya hayvan adeti ve 3. bendinde yazılı işgallerde taşıt adetidir. MADDE 56 : HARCIN TARİFESİ İşgal harcı aşağıda gösterilen hadler içinde düzenlenecek tarifeye göre alınır.( tarih ve (3) mükerrer sayılı resmi gazetede yayınlanan 5281 sayılı kanunun 19. maddesiyle değişen ve tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren şekli HARCIN TUTARI TL. En az En çok Kom. Kabul edilen maddenin 1. ve 2. numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher m2 için günde 0,5 2,5 1 TL. 2.a. Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına b. Satışı yapılan Büyükbaş hayvan başına maddenin (3) numaralı bendinde yazılı işgallerde a. H er taşıttan beher saat için 0,25 2,5 1 b. Park metre çalıştırılan yerlerde beher saat için 0,5 2,5 1 Tarifenin 2 numaralı bendindeki harçların hesabında m2 kesirleri tam sayılır ve tam günü aşan işgallerden 6 saatten az süreler atılır fazlası tam gün sayılır. Yine 5281 sayılı kanunun değişen 19.maddesinde belirtilen alt ve üst limitlerin uygulanmasına Belediye meclisince karar verilir. İşgal harcı Belediyelerin yetkili kılacakları memur veya kişilerce makbuz karşılığında tahsil edilir. YOLA KATILIM PAYI : a)asfalt yol (Beher m2 için) b)kilitli Parke (Beher m2 için) c)stabilize Yol (Beher m2 için) d)toprak Yol (Beher m2 için) Komisyonca Kabul Edilen 25 TL 20 TL 16 TL 10 TL MADDE 58 :TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSAT HARCI Konu:Hafta tatili ve Ulusal bayram günlerinde çalışmaları belediyelerce izne bağlı iş yerlerine ruhsat verilmesi tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcına tabidir. MADDE 59 : MÜKELLEF Tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcının mükellefi kendisine çalışma ruhsatı verilen gerçek veya tüzel kişidir. MADDE 60: HARCIN TARİFESİ

24 2464 Sayılı Belediye gelirleri yasasının 58. maddesinde tatil günlerinde çalışma ruhsat harcının tarifelerle ilgili 60. maddesi şöyle değiştirilmiştir.( tarih ve (3) mükerrer sayılı resmi gazetede yayınlanan 5281 sayılı kanunun 20. maddesi ile değişen ve tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren şekli) ve halen yürürlükte bulunan şekline görede sosyo ekonomik bölge farklılığı da gözetilerek işin mahiyetine göre yılda 20 TL den az,800 TL den fazla olmamak üzere iş yerlerinin sınıfsal durumuna göre Belediye meclisince tespit edilip karar altına alınır. HAFTA TATİLİ NİSBET VE MİKTARI 2009 yılı için Komisyonca.Kabul edilen. 1.sınıf 2.sınıf 3.sınıf TL TL TL 1. Aşçı ve Çorbacılardan Zücaciyelerden Bar ve Pavyonlardan Büfelerden Buzdolabı Vb. Tamircilerden Balıkçılardan Bütan gaz bayilerinden Birahanelerden Bisiklet tamircilerinden Çay Bahçelerinden Çay ocaklarından Çiçekçilerden Çarşı Fırınlarından Çırçır fabrikalarından Çeyizcilerden Dondurmacılardan Düğün salonlarından Dokuma trikotaj tezgahlarından Ekmek fabrikalarından Em lakçılardan Elektrikli ev aletlerinden Fotoğrafçılardan Gazoz ve meşrubatçılardan Garajlardan Kırtasiyecilerden İçkili lokantalardan İçkisiz lokantalardan Kahvehanelerden Kadayıfçılardan Kasaplardan Kuaför salonlarından Elbise temizlemecilerden İş makinelerinden Kantarlardan Kuru yemişçilerden Kon türlü telefon bayilerinden Marketlerden Manavlardan Matbaalardan Mefruşatçılardan

25 41. Mobilyacılardan Nalbur iyecilerden (İnşaat malzeme) Nakliyecilerden Oto galerilerden Otobüs yazıhanelerinden Oto yıkama ve yağlamacılardan Manifaturacılardan Özel Hastanelerden Pasta ne ve İmalatçılardan Plak ve Kasetçilerden Plastik eşya satıcılarından Hamam ve Saunalardan Şarküterilerden Sakatatçılardan Sinema salonlarından Sağlık kabinlerinden Soğuk hava depolarından Spor toto ve ganyan bayilerinden Şekercilerden Tekel Bayilerinden Tütün bayilerinden Taksi duraklarından Tuğla çimento fabrikalarından Tuhafiyecilerden Un değirmenlerinden Un satış bayilerinden Ayakkabıcılardan Labratuarlardan Akvaryum ve Kuşçulardan Bilgisayarcılardan Bilardo ve Atari Salanlarından Beyaz Eşya satıcılarından Hazır Elbisecilerden Halıcılardan İnternetlerden Kuyumculardan Terzilerden Anahtarcılardan Bakkallardan Beyaz eşya yetkili servislerden Elektronik eşya servislerinden Hazır yemek büfelerinden Saatçılardan Oyun salonlarından Hazır Elbise Mağazalarından Cep Telefonu Satıcılarından Gümüşçüler Bujitericilerden (Takıcılar) Gözlükçüler Parfümeri Yukarda belediye bütçesine bağlı tarifeler mahal lere göre tespit edilmiş olup,sınıfsal farklılıklara göre düzenlenmiştir.2009 yılında uygulanması için tarifelerin tespiti bilgilerinize arz

26 olunur. MADDE 61: MÜKELLEFİYET DÖNEMİ VE HARCIN ÖDENMESİ Tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcının mükellefiyet dönemi,çalışma izninin kullanılacağı takvim yılıdır. yıl içinde mükellefiyete girilmesi ve işin terk edilmesi hallerinde mükellefiyet çalışan süreye inhisar eder. Mükellefiyete girilen veya mükellefiyetten çıkılan ay kesirleri tam ay sayılır.hafta günlerinde çalışma ruhsat harcı makbuz karşılığında peşin olarak alınır.harcı ödenmemiş ruhsatlar geçerli değildir. Ruhsatlar içinde bulunulan her takvim yılı için yenilenir Adi ortaklıklardan borç ortaklık adına ortaklardan birinden alınır.ortaklardan her biri harcın ödenmesinden müteselsilen sorumludur. MADDE 84 :ÇEŞİTLİ HARÇLAR 2464 Sayılı Belediye gelirleri kanununun 84.maddesinde yer alan ve 65,74,77,84 ve ek 6. maddelerinde belirlenen maktu harç tarifelerinin Belediye gurupları itibari ile tespit edilmesi Hakkı'nda tarih 2005/8730 sayılı karar üzerine kanun 96.maddesinin A fıkrasına göre bakanlar kurulunca kararlaştırılan şekli aşağıya çıkarılmıştır. 1.İŞ YERİ AÇMA İZİN HARCI 2009 Kabul Edilen İş yeri açma izin harcı 1 TL. ( Beher m2 için işin mahiyetine göre alınır. Ancak Hiçbir suretle 5000 m2 ye isabet edecek tutarı aşamaz) 2.MUAYENE RUHSAT RAPOR HARCI Muayene ruhsat rapor harcı 2009 Kabul Edilen 13 TL. ÜCRETLER 2464 Sayılı belediye gelirleri kanununda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak belediyelerin ifa edecekleri her türlü hizmet için Belediye meclisince düzenlenecek tarifelere göre ücret alınır. (2464 sayılı kanunun 97.maddesine göre alınan ücretlere K.D.V dahil değildir) FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLERİ Belediyemize ait vasıtaların iş maki nalarının kiralanmasına karşılık (Akaryakıt kiralayana ait yolda geçen süre dahil )Her bir saati için komisyonumuzca kabul edilen miktarlar aşağıya çıkartılmıştır. Komisyonca.Kabul edilen a. Greyder (Saati) 112 TL. b. Loder 100 c. Silindir 90 d. Lastik tekerlekli Ekskavatör kazıcı 110 e. Damperli kamyon (Saati) 75 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLERİ a. Ruhsat yenileme ücreti İş yeri ruhsatlarının kaybolma yırtılma gibi nedenlerle yenilenmesi durumunda alınacak ruhsat yenileme ücreti iktisat şefliğiyle beraber yılı için Komisyonca Kabul Edilen 30 TL. b. Devir Ücreti 1. Belediyemiz sınırları içerisindeki Pazarcıların pazar yerlerindeki tezgah yerlerini devretmeleri durumunda Komisyonca Kabul Edilen 100 TL.

27 2.Belediyemize ait iş yerlerinin kiracılarının belediyemize müracaat ederek iş yerlerini 3. şahıslara devretmek istemeleri halinde (Devir işleminin Belediye Encümenince uygun bulunması durumunda )Belediyeye ödenecek devir Komisyonca Kabul edilen Ücreti Yıllık Kira Ücretinin 1/8 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 5393 Sayılı Belediye kanununun 59.maddesinin d bendine göre taşınır ve taşınmaz malların kira satış ve başka bir suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler konulu maddeye istinaden 2464 sayılı belediye gelirlerinin ilişkili bulunduğu konular dışında belediye idaresi tarafından görülecek hizmetlere karşı alınacak ücret tarifelerinin belediye meclisince karara bağlanacağı ifade edilmektedir. KONFERANS SALONUNUN TARİFESİ 1.Profesyonel organize yapan kişi ve kuruluşların salon talebinde Komisyonca.Kabul Edilen a. Hafta içi gündüz yarım gün 200 TL. b. Hafta içi gündüz tam gün 400 c. Gece ve hafta sonu yarım gün 250 d. Gece ve hafta sonu tam güm Diyarbakır'da hizmet veren amatör kişi ve kuruluşlar için Komisyonca.Kabul Edilen a. Hafta içi gündüz yarım gün 40 TL. b. Hafta içi gündüz tam gün 80 c. Gece ve hafta sonu yarım gün 60 d. Gece ve hafta sonu tam gün Derneklere,Resmi Kurum ve kuruluşlara Devlet okullarına Kongre,Panel,Vb. toplantılar için. Komisyonca.Kabul Edilen a. Hafta içi gündüz yarım gün 40 TL b. Hafta içi gündüz tam gün 60 c. Gece ve hafta sonu yarım gün 80 d. Gece ve hafta sonu tam gün Özel okullar Özel kurum ve kuruluşlara Komisyonca Kabul Edilen a. Hafta içi gündüz yarım gün 150 TL. b. Hafta içi gündüz tam gün 300 c. Gece ve hafta sonu yarım gün 200 d. Gece ve hafta sonu tam gün 350 di..resmi kurum ve kuruluşların resmi mahiyetteki Panel,Toplantı,Seminer Vb. için Salonumuz ücretsiz tahsis edilir. 6.Herhangi bir nedenle Konferans salonumuz kiraya verilirken yukarıda belirtilen ücretler esas alınır. SPOR SALONUNUN ÜCRET TARİFESİ 1-Resmi statüdeki maçlar Komisyonca Kabul edilen a) Amatör 250 TL b) Profesyonel 300 TL

28 2-Özel Toplantı a) R.Kurum,Dernek,Sivil Toplum Örgütleri 500 TL b) Şahıslar TL 3-Konser ve Benzeri a) Dernek Sivil Toplum Örgütleri 500 TL b) Özel TL Belediye Bütçesine bağlı Tarife Cetvelleri bir bir okunarak Mahallelere göre tespit edilen miktarın 2009 yılında uygulanmasının,kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak Plan- Bütçe ve İmar Komisyonunca hazırladığı tespit edilerek,oy birliği ile kabulüne karar verildi.07/01/2009 Yurdusev ÖZSÖKMENLER E.Serdar KAHRAMAN Nurcihan ALTINDAĞ

29 Karar No : 2009/19 07/01/2009 Karar Konusu : Okulların Kantin ve Yemekhanelerinin Denetlenmesi Gündemin 4.maddesini teşkil eden,meclis Üyelerinden Sema KOÇ'un Resmi ve Özel Okulların Kantin ve Yemekhanelerinin Denetlenmesi ile ilgili önergesine ilişkin,sağlık ve Eğitim Komisyonları tarafından hazırlanan raporlar okundu. Mevzuun yapılan müzakeresi neticesinde,sağlık ve Eğitim Komisyonu ve Zabıta Müdürlüğü ekibi ile birlikte 10 adet okul kontrol edilmiş olup; 1-Bahçe Şehir Koleji:Okul kantininde yapılan denetimlerde temizlik konusu ve sağlık karnesinde herhangi bir sorunla karşılaşılmadığı gibi tarihi geçmiş gıda ürününe de rastlanmadığı, 2-Özel Amid İlköğretim Okulu ve Lisesi:Herhangi bir soruna rastlanmadığı, 3-Yıldız Koleji:Okul kantininin henüz faaliyete geçmediği tespit edildiği, 4-Nükhet Coşkun Akyol İlköğretim Okulu: Okulun kantininde yapılan denetimlerde tarihi geçmiş gıda ürününe rastlanmamış olup,temizliğin yetersiz olduğu,sağlık karnesinin ise bulunduğu tespit edildiği, 5-Vakıf İlköğretim Okulu:Okulun kantininde yapılan gıda denetimlerinde herhangi bir sorunla karşılaşılmamış olup,genel temizliğe dikkat edilmesi için uyarılmıştır.ayrıca,sağlık karnesinin olduğu tespit edildiği, 6-Birlik Lisesi:Tarihi geçmiş gıda ürünlerine rastlanmadığı,genel temizliğin yetersiz olduğu,sağlık karnesi ve iş önlüğünün bulunduğu tespit edildiği, 7-Hüseyin Uluğ İlköğretim Okulu: Okul kantininde yapılan kontrolde herhangi bir sorunla karşılaşılmadığı, 8-Celal Güzelses İlköğretim Okulu:Okul kantininde yapılan kontrolde herhangi bir sorunla karşılaşılmadığı, 9-Alipınar İlköğretim Okulu:Okul kantininde yapılan kontrolde herhangi bir sorunla karşılaşılmadığı, 10-Nuri Zekiye Has İlköğretim Okulu:Okulun kantininde yapılan kontrollerde gıda ürünlerinin denetiminde,yeterli temizlik olmadığı ve sağlık karnesinin çıkarılmamış olduğu tespit edilmiş olup,sorunların giderilmesi için süre verildiği, Şeklinde hazırlanmış olan komisyon raporları,belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13.maddesinin (b) bendine göre oylamaya sunuldu.aynı yönetmeliğin 14.maddesine istinaden oy birliği ile kabul edildi.07/01/2009 Yurdusev ÖZSÖKMENLER E.Serdar KAHRAMAN Nurcihan ALTINDAĞ

30 Karar No : 2009/20 08/01/2009 Karar Konusu : Plan Tadilatı Gündemin 2.maddesini teşkil eden,imar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 28/11/2008 tarih ve 1951 sayılı yazısına ilişkin,imar,çevre ve Hukuk Komisyonları tarafından hazırlanan raporlar ayrı ayrı okundu,gereği görüşüldü. Mevzuun yapılan müzakeresi neticesinde,ahmet AKYOL adına kayıtlı 4173 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Tadilat Planları,Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/10/2008 tarih ve 177 sayılı meclis kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine uygun olduğundan,hazırlanan planın Sosyal ve Ticaret alanı E:1,00,TAKS:0,40 olarak belirlenmesinin kabulüne ilişkin hazırlanan komisyon raporları oylamaya sunuldu.toplantıya 37 üye katılmış olup,3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesi ve imar planı yapılması ve değiştirilmesi yönetmeliğinin ilgili maddelerine istinaden,belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13.maddesinin (b) bendine göre oylama yapıldı.aynı yönetmeliğin 14.maddesine istinaden üyelerden M.Veysi FİDANTEK'in red oyuna karşın oy çokluğu ile tadilat talebinin kabulüne karar verildi.08/01/2009 Yurdusev ÖZSÖKMENLER E.Serdar KAHRAMAN Nurcihan ALTINDAĞ

31 Karar No : 2009/21 08/01/2009 Karar Konusu : Belediye Başkanına Yetki Verilmesi Gündemin 3.maddesini teşkil eden,kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 01/12/2008 tarih ve 868 sayılı yazısına istinaden,plan-bütçe,gençlik-spor ve Hukuk Komisyonu tarafından hazırlanan raporlar ayrı ayrı okundu,gereği görüşüldü. Mevzuun yapılan müzakeresi neticesinde,belediyemiz sorumluluk alanında bulunan Ayşe ŞAN parkı içerisinde yer alan Kafeterya'nın,Bağlar Belediyespor Kulübüne gelir sağlamak amacıyla 5 (Beş) yıllığına tahsisine ayrıca tahsisine ilişkin hazırlanacak olan protokol veya sözleşmeyi imzalamak üzere,5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 38.maddesinin (g) bendine istinaden,belediye Başkanı Yurdusev ÖZSÖKMENLER'e yetki verilmesi hususu,belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13.maddesinin (b) bendine göre oylamaya sunuldu.aynı yönetmeliğin 14.maddesine istinaden, üyelerden M.Veysi FİDANTEK ve Ahmet GÖK'ün red oyuna karşın mevcudun oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.08/01/2009 Yurdusev ÖZSÖKMENLER E.Serdar KAHRAMAN Nurcihan ALTINDAĞ

32 Karar No : 2009/22 09/01/2009 Karar Konusu : Tekel Bayi hk. Gündemin 1.maddesini teşkil eden,çevre Komisyonunca hazırlanan komisyon raporu okundu,gereği görüşüldü. Mevzuun yapılan müzakeresi neticesinde,çevre Komisyonu'nun İktisat Şefliği ekibi ile birlikte yapmış olduğu inceleme ve denetlemeler neticesinde,belediyemiz sınırları içerisinde ruhsatlı olarak faaliyet gösteren 54 adet içkili işyeri (Tekel Bayi ve Birahane) ve 4 adet lokal olduğu tespit edilmiş olup,zabıta Müdürlüğü ve İktisat Şefliği ekiplerinin periyodik olarak kontrollerine devam ettiği tespit edilmiş olup,ana Arterler üzerinde yer alan tekel büfelerinin Büyükşehir Belediyesince daha sıkı denetlenmesine ilişkin hazırlanan komisyon raporu, Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13.maddesinin (b) bendine göre oylamaya sunuldu. Aynı yönetmeliğin 14.maddesine istinaden oy birliği ile kabul edildi.09/01/2009 Yurdusev ÖZSÖKMENLER E.Serdar KAHRAMAN Nurcihan ALTINDAĞ

33 Karar No : 2009/23 09/01/2009 Karar Konusu : Plan Tadilatı Gündemin 2.maddesini teşkil eden,imar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 06/10/2008 tarih ve 1679 sayılı yazısına ilişkin,imar,çevre ve Hukuk Komisyonları tarafından hazırlanan raporlar ayrı ayrı okundu,gereği görüşüldü. Mevzuun yapılan müzakeresi neticesinde,ilimiz Merkez Kaynartepe Mahallesi,999 Ada,113 ve 116 nolu parseller için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında mevcut zemin kullanımı dikkate alınarak, 116 nolu Parsel Akaryakıt-LPG alanı olarak,113 nolu parsel Nazım İmar Planı kullanım kararına göre M2,E=2,00, hmax:12,50,taks:0,40 ve yaklaşma mesafeleri ön cephe 5m,arka cephe 5m ve yan cepheler 3m olarak kabulüne ilişkin hazırlanan komisyon raporları oylamaya sunuldu.toplantıya 37 üye katılmış olup,3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesi ve imar planı yapılması ve değiştirilmesi yönetmeliğinin ilgili maddelerine istinaden,belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13.maddesinin (b) bendine göre oylama yapıldı.aynı yönetmeliğin 14.maddesine istinaden üyelerden Mehmet OK,M.Veysi FİDANTEK,M.Emin CAN,Aziz BALKAYA,M.Salih KAPLAN,A.Vahap İNCİ,Engin TÜRK,Mehmet KAÇMAZ ve Ahmet GÖK'ün red oyuna karşın mevcudun oy çokluğu ile tadilat talebinin kabulüne karar verildi.09/01/2009 Yurdusev ÖZSÖKMENLER E.Serdar KAHRAMAN Nurcihan ALTINDAĞ

34 Karar No : 2009/24 09/01/2009 Karar Konusu : Sözleşmeli Personel Gündemin 6.maddesini teşkil eden,insan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 26/11/2008 tarih ve 353 sayılı yazısına istinaden,sağlık,hukuk ve Plan-Bütçe komisyonu tarafından hazırlanan raporlar ayrı ayrı okundu,gereği görüşüldü. Mevzuun yapılan müzakeresi neticesinde,5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49.maddesinin 3.parağrafına istinaden,belediyemizde tam zamanlı sözleşmeli statüsünde 1'er adet Avukat, Mühendis, Ebe,Hemşire, Eğitmen (Lise),Eğitmen (Üniversite) çalışmakta olup,01/01/2009 tarihinden geçerli olmak üzere sözleşmelerinin yenilenerek,maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 07/01/2009 tarih ve 147 sayılı Belediyelerde Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları konulu Genelgesine istinaden,avukat'a net:1.672,20 TL,Mühendis'e 1.817,33 TL,Eğitmen'e (Yükseköğrenim Mezunu) net:1.072,74 TL,Eğitmen'e (Lise ve Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) net:1.058,53 TL,Ebe'ye net:1.178,43 TL ve Hemşire'ye net:1.178,43 TL aylık ücret ödenmesi ve 2009 yılı yılı içerisinde sözleşmeli personel ücretlerinde meydana gelecek artışların söz konusu personelin maaşına uygulanması ve 2 adet işyeri hekimi çalıştırılıp,her birine Türk Tabibler Birliği'nin 2009 yılı için belirlemiş olduğu işçi çalıştırılan işyerleri için ödenebilecek ücret olan 2.484,95 TL'nin net olarak ödenmesi hususu,belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13.maddesinin (b) bendine göre oylamaya sunuldu.aynı yönetmeliğin 14.maddesine istinaden oy birliği ile kabul edildi.09/01/2009 Yurdusev ÖZSÖKMENLER E.Serdar KAHRAMAN Nurcihan ALTINDAĞ

35 Karar No : 2009/25 02/02/2009 Karar Konusu : Maktu Mesai Gündemin 3.maddesini teşkil eden,zabıta Müdürlüğü nün 30/12/2008 tarih ve sayılı Maktu Mesai konulu yazısına istinaden,plan-bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu,gereği görüşüldü. Mevzuun yapılan müzakeresi neticesinde,zabıta Memurlarının görevleri saat süreklilik arz ettiğinden dolayı,milli,dini Bayramlarda,Hafta tatili günlerinde ve Olağanüstü Hallerde fiilen çalışmaları zorunlu hale gelen Zabıta Memurlarına, 01/01/2009 tarihinden başlamak üzere,31 Aralık 2008 tarih ve mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun almış olduğu Zabıta Maktu Mesaisi kararı doğrultusunda,belediyemizin nüfusu ile arasında olduğu için Zabıta Memurlarımıza 5393 sayılı Belediye Kanununun 51.maddesinin son fıkrası gereğince zabıta maktu mesaisinin Resmi Gazete'de yayımlanan 245,00 TL olarak ödenmesi hususu,belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13.maddesinin (b) bendine göre oylamaya sunuldu.aynı yönetmeliğin 14.maddesine istinaden oy birliği ile kabul edildi.02/02/2009 Yurdusev ÖZSÖKMENLER E.Serdar KAHRAMAN Nurcihan ALTINDAĞ

36 Karar No : 2009/26 03/02/2009 Karar Konusu : Plan Tadilatı Gündemin 1.maddesini teşkil eden,imar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 28/11/2008 tarih ve 1881 sayılı yazısına istinaden,imar,çevre ve Hukuk Komisyonları tarafından hazırlanan raporlar okundu,gereği görüşüldü. Mevzuun yapılan müzakeresi neticesinde,ilimiz Merkez Kaynartepe Mahallesi,894 Ada,2 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği talebinde,e:2.00 hmax:21,50 ve yaklaşma mesafeleri ön cephe 5m,bir yanı bitişik,diğer yanı 5m arka cephe 7m olarak kabulüne ilişkin hazırlanan komisyon raporları oylamaya sunuldu.toplantıya 37 üye katılmış olup,3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesi ve imar planı yapılması ve değiştirilmesi yönetmeliğinin ilgili maddelerine istinaden,belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13.maddesinin (b) bendine göre oylama yapıldı.aynı yönetmeliğin 14.maddesine istinaden oy birliği ile tadilat talebinin kabulüne karar verildi.03/02/2009 Yurdusev ÖZSÖKMENLER E.Serdar KAHRAMAN Nurcihan ALTINDAĞ

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU 5255 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU Kanun Numarası : 2464 Kabul Tarihi : Tarih : 26/5/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29/5/1981 Sayı : 17354 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 20 Sayfa : 280 Bu Kanunun

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Belediye Vergileri. BİRİNCİ BÖLÜM Meslek Vergisi

BİRİNCİ KISIM Belediye Vergileri. BİRİNCİ BÖLÜM Meslek Vergisi Resmi Gazete Tarihi 29/05/1981 Resmi Gazete No 17354 Kanun No 2464 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU BİRİNCİ KISIM Belediye Vergileri BİRİNCİ BÖLÜM Meslek Vergisi Madde 1 (3365 sayılı kanunun 1'inci maddesiyle

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU 5255 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU Kanun Numarası : 2464 Kabul Tarihi : Tarih : 26/5/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29/5/1981 Sayı : 17354 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 20 Sayfa : 280 Bu Kanunun

Detaylı

T.C. DİYARBAKIR BAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Karar No : 2012/1 03/01/2012 Karar Konusu : 3 Adet Daimi Encümen Seçimi

T.C. DİYARBAKIR BAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Karar No : 2012/1 03/01/2012 Karar Konusu : 3 Adet Daimi Encümen Seçimi Karar No : 2012/1 03/01/2012 Karar Konusu : 3 Adet Daimi Encümen Seçimi Gündemin 1.maddesini teşkil eden,3 adet Daimi Encümen seçimi ile ilgili olarak,üyelerden Sema KOÇ,A.Kadir ANAR ve İbrahim YILMAZ'ın

Detaylı

T.C ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2013 Y I L I Ü C R E T T A R İ F E S İ GELİRİN ÇEŞİDİ

T.C ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2013 Y I L I Ü C R E T T A R İ F E S İ GELİRİN ÇEŞİDİ MADDE T.C ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2013 Y I L I Ü C R E T T A R İ F E S İ GELİRİN ÇEŞİDİ 03.01.02.99 KARA TAŞITLARI ÜCRETLERİ Dayanak : 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesi gereğince durak yerleri ile

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, il özel idaresi ve belediye gelirleri ile bunlara ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI İKİNCİ KISIM

İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI İKİNCİ KISIM İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Kanun un amacı, il özel idaresi ve belediyelerin gelirleri ile bunlara ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Detaylı

ĐKĐNCĐ KISIM. Genel Hükümler

ĐKĐNCĐ KISIM. Genel Hükümler ĐL ÖZEL ĐDARESĐ VE BELEDĐYE GELĐRLERĐ KANUNU TASARISI BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, il özel idaresi ve belediye gelirleri ile bunlara ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Detaylı

T.C. SOMA BELEDİYESİ

T.C. SOMA BELEDİYESİ T.C. SOMA BELEDİYESİ 2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNUN DEĞİŞİK 5281 SAYILI KANUNUN VERGİ VE HARÇLARLA İLGİLİ MADDELERİ GEREĞİNCE BELEDİYE MECLİSİNCE DÜZENLENECEK TARİFEYE GÖRE ALINACAK VERGİ ve

Detaylı

T.C. MANİSA İLİ Yunusemre Belediye Başkanlığı Meclis Kararı

T.C. MANİSA İLİ Yunusemre Belediye Başkanlığı Meclis Kararı Havale Tarihi :09.04.2014 Kararın Tarihi :11.04.2014 Karar No :01 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesinin (k) bendi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. Maddesi gereği 1. ve 2. Meclis Başkan Vekillerinin

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ, RESİM, HARÇ VE ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN ADI SAYFA

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ 1 AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 YILI VERGİ, RESİM, HARÇ VE ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN ADI SAYFA

Detaylı

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI VERGİ, RESİM, HARÇ VE ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI VERGİ, RESİM, HARÇ VE ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI VERGİ, RESİM, HARÇ VE ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER TARİFENİN ADI SAYFA NO 1 VERGİ, RESİM VE HARÇ TARİFESİ 1-6 2 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ÜCRET TARİFESİ

Detaylı

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ 2015 Yılı Gelir Tarifesi 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun ilgili maddeleri esas alınarak

Detaylı

BODRUM BELEDİYESİ TARAFINDAN UYGULANACAK 2012 MALİ YILI FİYAT TARİFESİ İLAN VE REKLAM VERGİSİ TARİFE TASLAĞI

BODRUM BELEDİYESİ TARAFINDAN UYGULANACAK 2012 MALİ YILI FİYAT TARİFESİ İLAN VE REKLAM VERGİSİ TARİFE TASLAĞI BODRUM BELEDİYESİ TARAFINDAN UYGULANACAK 2012 MALİ YILI FİYAT TARİFESİ İLAN VE REKLAM VERGİSİ TARİFE TASLAĞI (2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu nun 12-13-14-15-16. maddeleri gereğince belediye sınırları

Detaylı

TOROSLAR BELEDİYESİ 2015 YILI VERGİ - HARÇ VE ÜCRET TARİFESİ BAKANLAR KURULU

TOROSLAR BELEDİYESİ 2015 YILI VERGİ - HARÇ VE ÜCRET TARİFESİ BAKANLAR KURULU MADDE 1- İLAN VE REKLAM VERGİSİ TOROSLAR BELEDİYESİ 2015 YILI VERGİ - HARÇ VE ÜCRET TARİFESİ Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü İlan ve reklam, İlan ve Reklam Vergisine tabidir.

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi :21.10.2014 Toplantı No :10 Birleşim No :03 Karar No :267 BİRLEŞİME KATILANLAR: Meclis Başkanı : Sibel UYAR Üyeler : A.Muzaffer TUNÇAĞ, Ahmet Bahri

Detaylı

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ Karar Tarihi : 07/10/2010 Toplantı Dönemi : 2010 Karar Niteliği :Olağan Meclis Toplantısı Toplantı No : 10 Birleşim No : 10 Oturum No : 2 Belediye Meclisi 2010

Detaylı

GÖLMARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLiS KARARI

GÖLMARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLiS KARARI GÖLMARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLiS KARARI KARAR TARİHİ :05.12.2014 KARAR NUMARASI : 53 Bel. ve Mec. Başkanı Kamil ÖZ Kâtip Aysun YILDIRIM Kâtip Ahmet CÜLEN (Katılmadı) MECLİSİ TEŞKİL EDENLERİN Muhittin

Detaylı

T.C. SANDIKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR

T.C. SANDIKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR T.C. SANDIKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR Belediye Başkanı: İsmail ELİBOL, Üyeler: Meclis 1. Bşk. V. Mevlüt ÖZÇINAR(Bulunmadı), Meclis. 2. Bşk V. İbrahim POYRAZ, Katip Üye Cemal

Detaylı

İLAN VE REKLAM VERGİSİ DUYURU TASLAĞI İLAN-REKLAM MÜKELLEFLERİMİZİN DİKKATİNE

İLAN VE REKLAM VERGİSİ DUYURU TASLAĞI İLAN-REKLAM MÜKELLEFLERİMİZİN DİKKATİNE İLAN VE REKLAM VERGİSİ DUYURU TASLAĞI İLAN-REKLAM MÜKELLEFLERİMİZİN DİKKATİNE Sayın Mükellefimiz, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 12 nci maddesine göre, Belediye sınırları ile mücavir alanları

Detaylı

İLAN VE REKLAM VERGİSİ DUYURU TASLAĞI İLAN-REKLAM MÜKELLEFLERİMİZİN DİKKATİNE

İLAN VE REKLAM VERGİSİ DUYURU TASLAĞI İLAN-REKLAM MÜKELLEFLERİMİZİN DİKKATİNE İLAN VE REKLAM VERGİSİ DUYURU TASLAĞI İLAN-REKLAM MÜKELLEFLERİMİZİN DİKKATİNE Sayın Mükellefimiz, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 12 nci maddesine göre, Belediye sınırları ile mücavir alanları

Detaylı

2012 MALİ YILI GELİR TARİFESİ

2012 MALİ YILI GELİR TARİFESİ 1-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALİ YILI GELİR Sİ 5393 sayılı Belediye kanunun 18.Maddesinin (f) fıkrası ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanun ve aynı kanunun 97.Maddesine istinaden düzenlenen Ücrete tabi

Detaylı

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2011 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 4. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2011 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 4. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2011 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 4. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI Karar Tarihi : 21.10.2011 Karar No : M.35.6.TOR.0.10/10-12/126 Birleşim No : 1. Oturum No : 4.

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI GELİR BÜTÇE TARİFESİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI GELİR BÜTÇE TARİFESİ T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI GELİR BÜTÇE TARİFESİ İlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı Yer 1 2 3 4 1. Dükkân, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi BELEDİYE GELİRLERİ Belediye Gelirleri Kanunu nun 96/c maddesi uyarınca bu Kanunda yer alan maktu ve nispi hadler Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmektedir. En son değişiklik, 5281 sayılı Kanunla yapılmış

Detaylı

b-) Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metre karesinden (yıllık)

b-) Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metre karesinden (yıllık) YILI GELİR Sİ * Yılı Gelir Tarifesi 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun ilgili maddeleri esas alınarak hazırlanmıştır. *Bakanlar Kurulu ve diğer yasal düzenlemeler ile

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 04/09/2014 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKAN V : Erdal GÜRSOY 1-AÇILIŞ :Belediye Meclisi, Belediye Başkan Vekili Erdal

Detaylı

PRATİK BİLGİLER DEVLEK MEMURLARI KAT SAYILARI

PRATİK BİLGİLER DEVLEK MEMURLARI KAT SAYILARI www.mahalliidarelerdergisi.org PRATİK BİLGİLER DEVLEK MEMURLARI KAT SAYILARI 01.07.2012-31.12.2012 Dönemi TL. 01.01.2013-30.06.2013 Dönemi TL. (Maaş) Esas Aylık Katsayısı 0,071589 0,073837 Kıdem Aylığı

Detaylı

KARAR TARIHI : 01/09/2014 KARAR NOSU : 174. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : ÖZÜ: Açılış ve Yoklama ve Önergeler

KARAR TARIHI : 01/09/2014 KARAR NOSU : 174. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : ÖZÜ: Açılış ve Yoklama ve Önergeler KARAR TARIHI : 01/09/2014 KARAR NOSU : 174 GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : ÖZÜ: Açılış ve Yoklama ve Önergeler Belediye Meclis Başkanı Dr Tuncay ACEHAN 6.Dönem 24.Birleşim 1.oturum

Detaylı