Erkan KARAARSLAN.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Erkan KARAARSLAN. info@erkankaraarslan.org"

Transkript

1 Erkan KARAARSLAN

2 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Bu ana hesap grubu, bir yıl içinde geri ödenmesi gereken yabancı kaynakları kapsar.

3 3- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 30 Kısa Vadeli İç Mali Borçlar 31 Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar 32 Faaliyet Borçları 33 Emanet Yabancı Kaynaklar 36 Ödenecek Diğer Yükümlülükler 37 Borç ve Gider Karşılıkları 38 Dönem Ayırıcı Alacaklı Hesaplar 39 Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

4 Kısa Vadeli İç Mali Borçlar Bu hesap grubu, kamu idarelerinin bir yıldan kısa vadeli olmak üzere kredi kurumlarına olan borçları, para ve sermaye piyasası araçları ile sağlanan iç mali borçları, diğer iç mali borçları ile vadesine bir yıldan az süre kalan uzun vadeli iç mali borçlarına ait anapara ve anaparaya eklenen kur farklarının izlenmesi için kullanılır.

5 30- Kısa Vadeli İç Mali Borçlar 300 Banka kredileri hesabı 303 Kamu idarelerine mali borçlar hesabı 304 Cari yılda ödenecek tahviller hesabı 309 Kısa vadeli diğer iç mali borçlar hesabı

6 300-Banka Kredileri Hesabı Bu hesap, kamu idarelerince banka ve diğer finans kuruluşlarından sağlanan kısa vadeli kredilere ilişkin tutarlar ve bu tutarlara eklenen kur farkları ile 400-Banka Kredileri Hesabında kayıtlı tutarlardan vadesi bir yılın altına inenlerin izlenmesi için kullanılır.

7 İller Bankasından 10 Ay Vadeli Döviz Kredisi Kullanımı 102 BANKA HESABI BANKA KREDİLERİ HESABI Döviz Kurundaki Artış Nedeniyle Kredi Tutarındaki Artış 630 GİDERLER HESABI BANKA KREDİLERİ HESABI Taşıt Alınmış ve Karşılığı Banka Kredisiyle Karşılanmıştır 254 TAŞITLAR HESABI BANKA KREDİLERİ HESABI BÜTÇE GİDERLERİ HESABI GİDER YANSITMA HESABI İller Bankası Kredisinin Faiziyle Birlikte Ödenmesi 300 BANKA KREDİLERİ HESABI GİDERLER HESABI VERİLEN ÇEKLER VE GÖN. EMİRLERİ BÜTÇE GİDERLERİ HESABI GİDER YANSITMA HESABI

8 400 Hesapta Yer Alan Tutarlardan Vadesi 1 Yılın Altına İnen 400 BANKA KREDİLERİ HESABI BANKA KREDİLERİ HESABI Kredi için Hesaplanan Faizin Vadesinin 1 Yılın Altına İnmesi 481 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI GİDER TAHAKKUKLARI HESABI Sözkonusu Kredinin YTL si İçinde Bulunulan Yıla Ait Olmak Üzere YTL Faiziyle Birlikte Belediye Payına Mahsuben Ödenmesi 300 BANKA KREDİLERİ HESABI GİDER TAHAKKUKLARI HESABI GİDERLER HESABI GELİRLER HESABI BÜTÇE GİDERLERİ HESABI GİDER YANSITMA HESABI GELİR YANSITMA HESABI BÜTÇE GELİRLERİ HESABI

9 303-Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı Bu hesap, diğer kamu idarelerine olan kısa vadeli mali borçlar ile 403- Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabında kayıtlı tutarlardan vadesi bir yılın altına inenlerin izlenmesi için kullanılır.

10 Hazinece Sağlanan Dış Kredinin İkrazen Kullanılması NO H. Kod Hesabın Adı 102 BANKA HESABI KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR Hazineye Olan Borcun Anapara ve Faiz Ödemesi 303 KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR GİDERLER HESABI VERİLEN ÇAKLER VE GÖNDERME EMİR BÜTÇE GİDERLERİ HESABI GİDER YANSITMA HESABI Döviz Cinsinden Hesap Bakiyesinin Değerlemesi (Azalış) 303 KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI GELİRLER HESABI

11 Hazineden İkrazen Kullanılan Uzun Vadeli Kredinin Kısa Vadeli Hale Gelmesi (İşlemiş Faizi YTL dir) NO H. Kod Hesabın Adı 403 KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HES KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR GİDER TAHAKKUKLARI HESABI GİDER TAHAKKUKLARI HESABI YTL Belediye Payının Hazineye Olan Borcun Anapara ve Faizi (Yıl içi İşlemiş Faiz YTL) Mahsup Edilerek Belediyeye Aktarılması 102 BANKA HESABI KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR GİDERLER HESABI GİDER TAHAKKUKLARI HESABI GELİRLER HESABI BÜTÇE GİDERLERİ HESABI GİDER YANSITMA HESABI BÜTÇE GELİRLERİ HESABI GELİRLER HESABI

12 304-Cari Yılda Ödenecek Tahviller Hesabı Bu hesap, kurum nam ve hesabına ihraç edilmiş olan ve karşılığında nakit imkanı sağlayan tahviller ile özel tertip tahvillerden vadesi bir yılın altına inmiş olanların anaparası ve anaparaya eklenecek/düşülecek kur farklarının izlenmesi için kullanılır.

13 Yılsonunda 404 Hesaptan Devredilen Tutarlar NO H. Kod Hesabın Adı 404 TAHVİLLER HESABI CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER Hesaptan Yapılan Anapara ve Faiz Ödemesi (Yılı Faizi YTL, Geçmiş Yıllar Faizi YTL dir) 304 CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI GİDERLER HESABI GİDER TAHAKKUKLARI HESABI VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİR BÜTÇE GİDERLERİ HESABI GİDER YANSITMA HESABI Döviz Cinsinden Hesap Bakiyesinin Değerlemesi (Azalış) 304 CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI GELİRLER HESABI

14 Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar Bu hesap grubu, kamu idarelerinin bir yıldan kısa vadeli dış mali borçları ile vadesine bir yıldan az süre kalan uzun vadeli dış mali borçlarına ait anapara ve anaparaya eklenen kur farklarının izlenmesi amacıyla kullanılır.

15 310-Cari Yılda Ödenecek Dış Mali Borçlar Hesabı Bu hesap, kanunların verdiği yetkiye dayanılarak herhangi bir dış finansman kaynağından, belirli bir geri ödeme planına göre geri ödenmek üzere sağlanan dış borçlardan cari yılda ödenecek olanların anapara ve kur farklarının izlenmesi için kullanılır.

16 Yılsonlarında 410 Hesaptan Bu Hesaba Yapılan Aktarmalar 410 DIŞ BORÇLAR HESABI CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ BORÇLAR Hesaptan Yapılan İtfalar 310 CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ BORÇLAR HESABI DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI Dış Finansman Kaynağınca Bağış veya Hibeye Dönüştürülenler veya 310 CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ BORÇLAR HES GELİRLER HESABI CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ BORÇLAR HES DIŞ BORCUN İKRAZINDAN DOĞAN ALAC Hesap Bakiyesinin Değerlemesi (Azalış) 310 CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ BORÇLAR HESABI GELİRLER HESABI

17 Faaliyet Borçları Bu hesap grubu, kamu idarelerinin, ödeme emrine bağlandığı halde henüz hak sahiplerine ödenemeyen bütçe emanetleri ve mal alınıp, hizmet gördürülmüş olmakla birlikte ödeneği bulunmadığı için ödenemeyen bütçeleştirilecek borçları ile kamu idarelerinin mal ve hizmet alış faaliyetleri dolayısıyla ortaya çıkan diğer borçlarının izlenmesi için kullanılır.

18 32- Faaliyet Borçları 320 Bütçe emanetleri hesabı 322 Bütçeleştirilecek borçlar hesabı

19 320-Bütçe Emanetleri Hesabı Bu hesap, mali yıl içerisinde veya sonunda ödeme emrine bağlandığı halde, nakit yetersizliği veya istihkak sahibinin müracaat etmemesi nedeniyle ilgililerine ödenemeyen tutarların izlenmesi için kullanılır.

20 Bina Satın Alınmış, Bedeli Nakit Yetersizliğinden Ödenememiş 252 BİNALAR HESABI BÜTÇE EMANETLERİ HESABI BÜTÇE GİDERLERİ HESABI GİDER YANSITMA HESABI Hesapta Yer Alan Tutarlardan Ödeme Yapılması 320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİR Zaman Aşımına Uğrayan Tutarların Gelir Kaydedilmesi 320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI GELİRLER HESABI GELİR YANSITMA HESABI BÜTÇE GELİRLERİ HESABI Yılsonunda Hesabın Bölümleri Arasında Aktarma Yapılması 320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

21 Kamu İdaresince Bedeli Ödenmeden Ticari Mal Alınması 153 TİCARİ MALLAR HESABI İNDİRELECEK KDV HESABI BÜTÇE EMANETLERİ HESABI BÜTÇE GİDERLERİ HESABI GİDER YANSITMA HESABI Satıcılara Borçların Ödenmesi 320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİ

22 322-Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı Bu hesap, mevzuatı gereğince yapılması öngörülen bir hizmet veya husus karşılığı olmak üzere gerçekleştiği halde; ödeneği bulunmaması veya kanunen ödenek üstü sarfiyata izin verilmemesi gibi nedenlerle ödeme emrine bağlanamayan borçların izlenmesi için kullanılır.

23 Ödenek Yokluğu Sebebiyle Hesaba Alınmayan İlaç Bedeli 630 GİDERLER HESABI BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI Ödenek Yokluğu Sebebiyle Hesaba Alınamayan Elektrik Bedeli 630 GİDERLER HESABI BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI Ödeneği Temin Edilen İlaç Bedeli Ödenmiştir 322 BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİR BÜTÇE GİDERLERİ HESABI GİDER YANSITMA HESABI

24 Emanet Yabancı Kaynaklar Bu hesap grubu, kamu idarelerince yürütülen herhangi bir iş dolayısıyla veya mevzuat gereğince depozito, teminat veya emanet olarak yapılan tahsilatlar ile okul pansiyonları işlemlerinin izlenmesi için kullanılır.

25 33- Emanet Yabancı Kaynaklar 330 Alınan depozito ve teminatlar 333 Emanetler hesabı

26 330-Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı Bu hesap, mevzuatları gereği nakden veya mahsuben tahsil edilen depozito ve teminatların izlenmesi için kullanılır.

27 Temizlik İhalesi İçin TL Geçici Teminat Alınmıştır. 100 KASA HESABI ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HES Teminatlardan Bir Kısmı Alındığı Gün İade Edilmiştir. 330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI KASA HESABI Zaman Aşımına Uğrayan Teminat Gelir Kaydedilmiştir. 330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI GELİRLER HESABI GELİR YANSITMA HESABI BÜTÇE GELİRLERİ HESABI

28 333-Emanetler Hesabı Bu hesap, muhasebe birimlerince emanet olarak nakden veya mahsuben tahsil edilen tutarların izlenmesi için kullanılır.

29 Nakden Emanet Tahsilatı 100 KASA HESABI EMANETLER HESABI Mahsuben Emanet Tahsilatı 800 GİDERLER HESABI EMANETLER HESABI Özel Gelirlerin Yılsonu Harcanmayan Kısmının Devri 600 GELİRLER HESABI EMANETLER HESABI BÜTÇE GELİRLERİ HESABI GELİR YANSITMA HESABI Emanetlerden Yapılan İade ve Göndermeler 333 EMANETLER HESABI VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİR

30 Emanetlerden Verilen Avansın Mahsubu 333 EMANETLER HESABI BÜTÇE DIŞI AVANSLAR HESABI Özel Gelirlerden Devreden Tutarın Dönem Başı Kaydı 333 EMANETLER HESABI GELİRLER HESABI GELİR YANSITMA HESABI BÜTÇE GELİRLERİ HESABI Zaman Aşımına Uğrayan Emanetlerin Gelir Kaydedilmesi 333 EMANETLER HESABI GELİRLER HESABI GELİR YANSITMA HESABI BÜTÇE GELİRLERİ HESABI

31 Alınan avanslar Bu hesap grubu, iş, sözleşme ve diğer nedenlerle üçüncü kişilerden alınan avansların izlenmesi için kullanılır.

32 Alınan avanslar 340 Alınan sipariş avansları hesabı 349 Alınan diğer avanslar hesabı

33 340- Alınan Sipariş Avansları Hesabı Bu hesap, mal ve hizmet satış faaliyeti olan kamu idarelerinin satış amacıyla gelecekte yapacağı mal ve hizmet teslimleri ile ilgili olarak peşin tahsil ettiği avans tutarlarının izlenmesi için kullanılır.

34 TL Sipariş Avansı Alınması 100 KASA HESABI ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI Sipariş Alınan Malın Avans Mahsup Edilerek Satılması (Malın Alış Bedeli TL, Satış Fiyatı ) 102 BANKA HESABI ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI TİCARİ MALLAR HESABI GELİRLER HESABI HESAPLANAN KDV HESABI GELİR YANSITMA HESABI BÜTÇE GELİRLERİ HESABI

35 Ödenecek Diğer Yükümlülükler Bu hesap grubu, kamu idarelerince sorumlu veya mükellef sıfatıyla ödenecek her türlü vergi, resim, harç ve benzeri borçlar ile sosyal güvenlik kesintileri, fonlar veya diğer kamu idareleri adına tahsil edilen tutarlar ve mevzuatı gereğince bütçe gelirlerinden diğer kamu idareleri adına ayrılan paylar ve giderler için ayrılan her türlü karşılıkların izlenmesi için kullanılır.

36 36-Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hesabı 360 Ödenecek vergi ve fonlar hesabı 361 Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri hesabı 362 Fonlar veya diğer kamu idareleri adına yapılan tahsilat hesabı 363 Kamu idareleri payları hesabı 368 Vadesi geçmiş ertelenmiş veya taksitlendirilmiş vergi ve diğer yükümlülükler hesabı

37 360-Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı Bu hesap, muhasebe birimlerince mevzuatı gereği nakden veya mahsuben tahsil edilip ilgili vergi dairesine ödenmesi gereken tutarların izlenmesi için kullanılır.

38 Ay Sonunda Ödenecek KDV nin Hesabı 391 HESAPLANAN KDV HESABI İNDİRİLECEK KDV HESABI ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI Muhasebe Birimince Maaşlarda Kesilen Gelir Vergisi 630 GİDERLER HESABI ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI ÖDENECEK SOSYAL GÜV. KESİNTİLERİ VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİR BÜTÇE GİDERLERİ HESABI GİDER YANSITMA HESABI Hesapta Kayıtlı Tutarların Vergi Dairesine Yatırılması 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİR

39 361-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı Bu hesap, muhasebe birimlerince sosyal güvenlik mevzuatı hükümlerine göre sosyal güvenlik kurumları adına nakden veya mahsuben tahsil edilen tutarların izlenmesi için kullanılır.

40 Sandık veya Kurum Adına Mahsuben (veya Nakden) Tahsilat 630 GİDERLER HEABI ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI ÖDENECEK SOSYAL GÜV. KESİNTİLERİ VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİR BÜTÇE GİDERLERİ HESABI GİDER YANSITMA HESABI Hesapta Kayıtlı Tutarlardan Sandık veya Kuruma Aktarma 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİR Sandık veya Kuruma Hesaptaki Tutardan Fazla Para Aktarma 140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİ

41 Belediye Muhasebe Birimince Aylıklardan TL Fazla Kesilerek Emekli Sandığına Gönderildiği Anlaşılmıştır 140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI GELİRLER HESABI ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI EMANETLER HESABI Belediye Muhasebe Birimince Aylıklardan Fazla Kesilerek Emekli Sandığına Gönderilen Tutarın Sonraki Ayda Mahsubu 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HES KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI GELİR YANSITMA HESABI BÜTÇE GELİRLERİ HESABI

42 362-Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı Bu hesap, muhasebe birimlerince mevzuatları gereği, bütçe dışı fonlar veya diğer kamu idareleri adına tahakkuklu veya tahakkuksuz olarak yapılan tahsilatın izlenmesi için kullanılır.

43 363-Kamu İdareleri Payları Hesabı Bu hesap, muhasebe birimlerince tahsil edilip, özel kanunları gereğince mahalli idareler ve fonlar ile kanunlarla belirlenen diğer kamu idarelerine aktarılmak üzere hesaplanan tutarların izlenmesi için kullanılır.

44 Belediye Gelirlerinden Diğer İdarelere Pay Hesaplanması 630 GİDERLER HESABI KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI BÜTÇE GİDERLERİ HESABI GİDER YANSITMA HESABI Payların İlgili Hesaplara Aktarılması NO H. Kod Hesabın Adı 363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİR

45 Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları Bu hesap grubu, içinde bulunulan dönemde ortaya çıkan gelecek aylara ait gelirler ile faaliyet dönemine ait olup ödemesi gelecek aylarda yapılacak giderlerin izlenmesi amacıyla kullanılır.

46 38- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 380 Gelecek aylara ait gelirler hesabı 381 Gider tahakkukları hesabı

47 380-Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı Bu hesap, içinde bulunulan dönemde tahsil edilen ancak, takip eden dönemlere ait olan gelirlerin izlenmesi için kullanılır.

48 Takip Eden Yıla Ait Olarak TL Peşin Gelir Tahsili 102 BANKA HESABI GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI GELİR YANSITMA HESABI BÜTÇE GELİRLERİ HESABI Hesaptaki Tutarların İlgili Dönemde Gelirler Hesabına Aktarılması 380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI GELİRLER HESABI Dönem Sonunda 480 Hesaptan Yapılan Aktarmalar 480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESA

49 Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Bu hesap grubu, kısa vadeli yabancı kaynak olup yukarıdaki gruplara dahil edilemeyen hesaplanan katma değer vergisi, ertelenen borç ve yükümlülükler ve sayım fazlaları gibi tutarların izlenmesi için kullanılır. Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur.

50 39- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 391 Hesaplanan katma değer vergisi 397 Sayım fazlaları hesabı 399 Diğer çeşitli kısa vadeli yabancı kaynaklar hesabı

51 391-Hesaplanan KDV Hesabı Bu hesap, katma değer vergisi mükellefi kamu idarelerince teslim edilen mal veya ifa edilen hizmetler üzerinden hesaplanan katma değer vergisi ile işlemi gerçekleşmeyen ya da işlemden vazgeçilen mal ve hizmetlere ilişkin katma değer vergilerinin izlenmesi için kullanılır.

52 Ticari Mal Alınması 153 TİCARİ MALLAR HESABI İNDİRELECEK KDV HESABI VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLE BÜTÇE GİDERLERİ HESABI GİDER YANSITMA HESABI TL lik Ticari Malın TL ye Satılması 102 BANKA HESABI TİCARİ MALLAR HESABI GELİRLER HESABI HESAPLANAN KDV HESABI GELİR YANSITMA HESABI BÜTÇE GELİRLERİ HESABI Ay Sonunda Ödenecek KDV nin Hesabı 391 HESAPLANAN KDV HESABI İNDİRİLECEK KDV HESABI ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI

53 397-Sayım Fazlaları Hesabı Bu hesap, yapılan sayımlar sonucunda varlıklarda tespit edilen her türlü fazlalığın, nedenleri belirleninceye kadar geçici olarak kaydedilip izlenmesi için kullanılır.

54 Kasa Sayımı Sonucunda Fazlalık Tespit Edilmesi 100 KASA HESABI SAYIM FAZLALARI HESABI Sayım Sonucunda Menkul Varlık Fazlalığı Tespiti 117 MENKUL VARLIKLAR HESABI SAYIM FAZLALARI HESABI Demirbaş Sayımında Fazlalık Tespiti 255 DEMİRBAŞLAR HESABI SAYIM FAZLALARI HESABI Sayım Fazlasının Bütçeye Gelir Kaydedilmesi 397 SAYIM FAZLALARI HESABI GELİRLER HESABI GELİR YANSITMA HESABI BÜTÇE GELİRLERİ HESABI

2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız 3 Sedat TURAN / Belediye Muhasebe. 14 Ünsal ÖZBEK / Vergi Kanunlarının. 17 Prof. Dr. Zerrin TOPRAK / Yerel Yönetimler

2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız 3 Sedat TURAN / Belediye Muhasebe. 14 Ünsal ÖZBEK / Vergi Kanunlarının. 17 Prof. Dr. Zerrin TOPRAK / Yerel Yönetimler 1 İÇİNDEKİLER Yıl : 1 Sayı : 10 Haziran 2010 Ayda bir yayınlanır / Yaygın-süreli-ulusal Mevzuat dergisi İde Yönetişim Yayıncılık Ltd. Şti. adına İmtiyaz Sahibi Gökalp KINIK Sorumlu Müdür & Genel Yayın

Detaylı

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU MUHASEBE UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU MUHASEBE UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE Ġġ KURUMU MUHASEBE UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ 29.04.2006 tarih ve 26153 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmılştır BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

KBS MALİ İSTATİSTİK SOSYAL TESİSLER DÖNÜŞÜM REHBERİ

KBS MALİ İSTATİSTİK SOSYAL TESİSLER DÖNÜŞÜM REHBERİ HESAP ADI EKOD4 EKOD3 EKOD2 EKOD1 HESAP KODU KBS MALİ İSTATİSTİK SOSYAL TESİSLER DÖNÜŞÜM REHBERİ Bu rehber değişik mevzutlara göre muhasebe kayıt usullerine tabi sosyal tesislerin Kamu Harcama ve Muhasebe

Detaylı

Oktay ARIDURU Maliye Uzmanı Genel Yönetim Mali İstatistik Şubesi. Oktay ARIDURU - Maliye Uzmanı 1

Oktay ARIDURU Maliye Uzmanı Genel Yönetim Mali İstatistik Şubesi. Oktay ARIDURU - Maliye Uzmanı 1 Oktay ARIDURU Maliye Uzmanı Genel Yönetim Mali İstatistik Şubesi 1 2 1) 100 Kasa Hesabının kullanılmaması Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 49. madde: Bu hesap, muhasebe birimleri veznelerince

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İŞLEYİŞİ

TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İŞLEYİŞİ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İŞLEYİŞİ A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ B HESAP PLANI C HESAP PLANI AÇIKLAMALARI A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ HESAP SINIFLARI 1 DÖNEN VARLIKLAR 2 DURAN VARLIKLAR 3 KISA VADELİ YABANCI

Detaylı

Bu hesap, işletmenin elinde bulunan ulusal ve yabancı paraların TL. karşılığının izlenmesi için kullanılır.

Bu hesap, işletmenin elinde bulunan ulusal ve yabancı paraların TL. karşılığının izlenmesi için kullanılır. 1 HESAP PLANI AÇIKLAMALARI 1. DÖNEN VARLIKLAR Bu ana hesap grubu; nakit olarak elde ve bankada tutulan varlıklar ile normal koşullarda en fazla bir yıl veya işletmenin normal faaliyet dönemi içinde paraya

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER

Detaylı

C HESAP PLANI AÇIKLAMALARI

C HESAP PLANI AÇIKLAMALARI C HESAP PLANI AÇIKLAMALARI 1. DÖNEN VARLIKLAR Bu ana hesap grubu; nakit olarak elde ve bankada tutulan varlıklar ile normal koşullarda en fazla bir yıl veya işletmenin normal faaliyet dönemi içinde paraya

Detaylı

MUHASEBE HESAP PLANI REHBERİ (1)

MUHASEBE HESAP PLANI REHBERİ (1) MUHASEBE HESAP PLANI REHBERİ (1) A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ B HESAP PLANI C HESAP PLANI AÇIKLAMALARI -------------------------------------------- A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ HESAP SINIFLARI 1 DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM -------------------------------------------------------------------- 1

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM -------------------------------------------------------------------- 1 İÇİNDEKİLER Önsöz ------------------------------------------------------------------------------------- III İÇİNDEKİLER------------------------------------------------------------------------------ V I.

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin,

Detaylı

MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları

MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük)

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük) Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük) MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ R.G. Tarihi : 30/12/2006 R.G. Sayısı: 26392 (3. Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi

Detaylı

MERKEZĠ YÖNETĠM MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ

MERKEZĠ YÖNETĠM MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ MERKEZĠ YÖNETĠM MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin,

Detaylı

1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2)

1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2) FİNANSAL 1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2) Gelir ve Gider Hesaplarının kalanları bilançoya aktarılır. Gelir ve Gider Hesapları sonuç

Detaylı

Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği İÇINDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 11 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları... 11 Amaç... 11 Kapsam... 11 Tanımlar... 11 Yevmiye sistemi, muhasebeleştirme

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

İÇİNDEKİLER MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ... 8 BİRİNCİ BÖLÜM...

İÇİNDEKİLER MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ... 8 BİRİNCİ BÖLÜM... İÇİNDEKİLER MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ... 8 BİRİNCİ BÖLÜM... 8 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları... 8 Amaç... 8 Kapsam... 8 Dayanak... 8 Tanımlar... 8 Yevmiye

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

Yönetmelik. M. AYDIN Devlet Bakanı. M. BAŞESGİOĞLU Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı. H. ÇELİK Kültür ve Turizm Bakanı V.

Yönetmelik. M. AYDIN Devlet Bakanı. M. BAŞESGİOĞLU Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı. H. ÇELİK Kültür ve Turizm Bakanı V. Karar Sayısı : 2005/8844 Yönetmelik Ekli Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği nin yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/3/2005 tarihli ve 6243 sayılı yazısı üzerine, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

GENEL MUHASEBE GİRİŞ

GENEL MUHASEBE GİRİŞ GENEL MUHASEBE GİRİŞ TEMEL KAVRAMLAR 1. Sosyal Sorumluluk Kavramı, 2. Kişilik Kavramı, 3. İşletmenin Sürekliliği Kavramı, 4. Dönemsellik Kavramı, 5. Parayla Ölçülme Kavramı, 6. Maliyet Esası Kavramı, 7.

Detaylı

DEVLET MUHASEBESİ UYGULAMASINDA SIKLIKLA YAPILAN HATALAR

DEVLET MUHASEBESİ UYGULAMASINDA SIKLIKLA YAPILAN HATALAR DEVLET MUHASEBESİ UYGULAMASINDA SIKLIKLA YAPILAN HATALAR Erkan KARAARSLAN Maliye Bakanlığı Muhasebat Kontrolörü DEVLET MUHASEBESİ UYGULANMASINDA SIKLIKLA YAPILAN HATALAR Kamuda bütün uygulamaların Anayasadan

Detaylı

İSTANBUL KARTAL BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

İSTANBUL KARTAL BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU İSTANBUL KARTAL BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Daire Başkanlığı Tek Düzen Muhasebe Birimi

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Daire Başkanlığı Tek Düzen Muhasebe Birimi TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Daire Başkanlığı Tek Düzen Muhasebe Birimi MUHASEBEDE SIK YAPILAN HATALAR VE SIKÇA SORULAN SORULAR MEHMET DEVİREN & ADİL DUMANLILAR

Detaylı

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI 1 A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ Tekdüzen hesap çerçevesindeki hesap sınıfları; finansal durum tablosu ve gelir tablosundaki gruplama ve sıralama paralelinde aşağıdaki

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü.. SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINA

T.C. BAŞBAKANLIK Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü.. SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINA T.C... SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINA 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu uyarınca kurularak Türk Medeni Kanunu ve 5737 sayılı Vakıflar Kanunu uyarınca faaliyet

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE. Aktif (Varlıklar) BİLANÇO Pasif (Kaynaklar) I. DÖNEN VARLIKLAR III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR V.

FİNANSAL MUHASEBE. Aktif (Varlıklar) BİLANÇO Pasif (Kaynaklar) I. DÖNEN VARLIKLAR III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR V. FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE: Mali nitelikteki olayları ve işlemleri para ile ifade edilmiş şekilde kaydetme, sınıflandırma, özetleyerek rapor etme ve sonuçları yorumlama bilim ve sanatıdır. TEK DÜZEN HESAP

Detaylı