SERTAÇ BEZCİ MALİYE UZMANI GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ ŞUBESİ ANKARA 2012

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERTAÇ BEZCİ MALİYE UZMANI GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ ŞUBESİ ANKARA 2012"

Transkript

1 SERTAÇ BEZCİ MALİYE UZMANI GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ ŞUBESİ ANKARA 2012

2 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 5393 sayılı Belediye Kanunu 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Hazine Garantileri Verilmesi, İzlenmesi, Bütçeleştirilmesi ve Raporlanmasına İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliği (Sıra No:5)

3 Mahalli idarelerin merkezden verilen pay ile yerel gelirlerinden farklı olarak; yurt içinden yada yurtdışından, kısa veya uzun vadeli şekilde belirli bir vade tarihinde geri ödenmek üzere sağladığı üçüncü gelir türü borçlanmadır.

4 Artan yerel ihtiyaçlar Büyük proje ve yatırımlar Merkezi yönetim vergi gelirlerinden alınan payların yetersiz kalması. Yerel kaynakların harekete geçirilmesinde yaşanan zorluklar Yerel kaynaklardan optimal ölçüde istifade edilemeyişi Yeterli kaynak tahsisi sağlanamayışı gibi sebeplerle kaynak sıkıntısını gidermek amacıyla yerel idareler borçlanabilir.

5 Dış borçlanma, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde sadece belediyenin yatırım programında yer alan projelerinin finansmanı amacıyla yapılabilir. Cari giderler için yapılamaz. İç borçlanma, cari ve yatırım harcamalarının finansmanı için.

6 Hazine Müsteşarlığından borçlanma İller Bankasından borçlanma Ticari bankalardan borçlanma Tahvil ihracı şeklinde borçlanma Diğer iç borçlanma

7 Mahalli idareler üzerine 3 er aylık dönemlerle yaptığımız muhasebe tekniğine uygunluk incelemelerimizde ortaya çıkan hatalı kayıtlar dikkate alınarak konular tertip edilmiştir. Bu bağlamda mahalli idarelerin borçlanma ile ilgili hesaplarda benzer hatalar yaptıkları gözlenmiş muhasebeye yönelik örneklemeler bu çerçevede hazırlanmıştır. En büyük bariz hata ise, Hazine Müsteşarlığının aylık olarak yayınladığı ve genel yönetim kapsamındaki idarelerin hazineye olan borçlarını bildiren hazine alacaklarında belirtilen tutarlar ile mahalli idarelerin KBS ye girmiş oldukları kayıtların birbirini tutmamasıdır.

8 Hazineye olan borçlar vadesine göre ile Genel Bütçe Kapsamındaki İdarelere Borçlar hesaplarında izlenmesi gerekirken bu kayıtlar karşılaştırıldığında hazineye borcu olan birçok mahalli idarede uygunluk sağlanamamıştır. Mahalli idarelerin bu hesaplarına ait tutarlarını Hazine Müsteşarlığının aylık olarak yayınladığı Hazine Alacak Stoku tablosundan mukayese etmeleri sorunu çözecektir. İlgili tabloya adresindeki Kamu Finansmanı İstatistikleri sekmesine tıkladıktan sonra çıkan ekrandaki Hazine Alacak Verileri sekmesine tıklayıp ardından Hazine Alacak Stoku satırından ulaşılabilmektedir.

9 Bir önceki konuya benzer olarak 310- Cari Yılda Ödenecek Dış Mali Borçlar Hesabı ile 410- Dış Mali Borçlar Hesabında da birimlerde paralel hatalar tespit edilmiştir. 310 ve 410 doğrudan Hazine garantörlüğünde dışardan borçlanma iken birimlerin bunu iç borç gibi kayıtlara aldığı gözlenmiştir. Ya da tam tersi olarak iç borcu bu hesaplarda izledikleri tespit edilmiştir. Ayrıca birimler borçlanmaya ait anapara faiz giderlerini anaparaya dahil ederek borçlanma tutarını hatalı olarak kaydetmişlerdir. Bu gibi sebeplerden dolayı yapılan hatalara paralel uygulamalı muhasebe örnekleri hazırlanmıştır.

10 Kısa Vadeli İç Mali Borçlar Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar Uzun Vadeli İç Mali Borçlar Uzun Vadeli Dış mali Borçlar

11 Vadesi faaliyet dönemi ile sınırlı, Kredi kurumlarından, Para ve sermaye piyasası araçları ile sağlanan Vadesine bir yıldan az süre kalan uzun vadeli iç mali borçlarına ait anapara ve anaparaya eklenen kur farklarının izlenmesi Amacıyla kullanılır.

12 300-Banka Kredileri Hesabı 303-Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı 304-Cari Yılda Ödenecek Tahviller Hesabı 309-Kısa Vadeli Diğer İç Mali Borçlar

13 Kanunların verdiği yetkiyle, Kurum nam ve hesabına, Ulusal para birimi veya döviz cinsi ve dövize endeksli olarak yapılan iç borçlanmalardan Vadesi 1 yıl ve daha fazla olan Borçların anaparası Döviz cinsi ve dövize endekslilerde eklenen veya düşülen kur farkları ile uzun vadeli diğer iç mali borçların izlenmesi Amacıyla kullanılır.

14 400-Banka Kredileri Hesabı 403-Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı 404-Tahviller Hesabı 409-Uzun Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı

15 Banka ve diğer finans kuruluşlarından kısa vadeli kredilere ilişkin tutarlar ve bu tutara eklenen kur farkları ile uzun vadeli banka kredilerinden bir yılın altına düşenlerin izlenmesi için 300 hesap kullanılıyorken, vadesi bir yıldan fazla olan borçların izlenmesi için ise, 400 Banka Kredileri Hesabı kullanılır İller bankasından Alınan Krediler Diğer Bankalardan Alınan Krediler İller bankasından Alınan Krediler Diğer Bankalardan Alınan Krediler

16 1- X belediyesince tarihinde mart-2012 dönemine ait belediye payına mahsup edilmek üzere İller Bankasından TL borç alınmıştır. 225 TL masraf kesilerek aynı gün banka hesabına aktarılmıştır. 102 Banka H Giderler H Gelecek Aylara Ait Giderler H Gelecek Yıllara Ait Giderler H Banka Kredileri H Bütçe Giderleri H Gider Yansıtma H. 225

17 2011 Aralık ayında yapılacak kayıt (bankaya ödenen komisyonun Aralık ayına düşen kısmı) tarihinde yapılacak kayıt 180 Gelecek Aylara Ait Giderler H Gelecek Yıllara Ait Giderler H Ocak şubat ve mart aylarında yapılacak kayıt (komisyon) 630 Giderler H Gelecek Aylara Ait Giderler H. 50

18 Yıl sonunda 150 TL faiz hesap edilmiş ve dönem sonunda aşağıdaki işlemler yapılmıştır. 630 Giderler H Gider Tahakkukları H Banka Kredileri H Banka Kredileri H Hesaplanan faiz tutarı izleyen değil de sonraki dönem olsaydı 381 yerine 481 hesap olacaktı, zira Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabında ay esası iken, Gider Tahakkuklarında yıl esası benimsenmiştir.

19 İlgili belediyenin İller Bankasından aldığı borç 350 TL ye çıkan faiz tutarıyla birlikte, TL tutarındaki belediye payından mahsup edilerek geriye kalan tutar belediyenin banka hesabına aktarılmıştır. 102 Banka H Gider Tahakkkukları H Giderler H Banka Kredileri H Gelirler H Bütçe Giderleri H Gider Yansıtma H Gelir Yansıtma H Bütçe Gelirleri H

20 Diğer kamu idarelerine olan kısa vadeli mali borçlar ile uzun vadeli yabancı kaynaklarda yer alan kamu idarelerine borçlar hesabındaki kayıtlı tutarlardan vadesi bir yılın altına düşenler 303 hesapta izlenirken, diğer kamu idarelerine olan ve vadesi faaliyet dönemini aşan borçlar ise 403 hesapta izlenir.

21 MAHALLİ İDARELER DETAYLI HESAP PLANINDA KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABININ 1 İNCİ DÜZEY EKONOMİK KODUNDAKİ LİSTESİ 303 ve 403 KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI 303 ve Genel Bütçe Kapsamındaki İdarelere Borçlar 303 ve Özel Bütçe Kapsamındaki Diğer İdarelere Borçlar 303 ve Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlara Borçlar 303 ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Borçlar 303 ve Mahalli İdarelere Borçlar 303 ve Diğer Borçlar

22 1- X belediyesi tarihinde ödenmek üzere Hazine Müsteşarlığından, tarihinde TL borç almıştır. 102 Banka Hesabı Kamu İdarelerine Mali Borçlar H Dönem sonunda 2011 yılına ait TL faiz hesaplanmış izleyen dönemde ödenecektir. 630 Giderler Hesabı Gider Tahakkukları Hesabı Kamu İdarelerine Mali Borçlar H Kamu İdarelerine Mali Borçlar H

23 İlgili belediye Hazine Müsteşarlığına olan TL borcunu TL si geçmiş yıla ait olmak üzere TL faiziyle birlikte tarihinde ödemiştir. 381 Gider Tahakkukları H Giderler H Kamu İdarelerine Mali Borçlar H Ver.Çek.ve Gönd. Emirleri H Bütçe Giderleri H Gider Yansıtma H

24 2- X belediyesinin Hazine Müsteşarlığına olan TL borcunun vadesi 1 yılın altına inmiştir Kamu İdarelerine Mali Borçlar H Kamu İdarelerine Mali Borçlar H İlgili Belediyenin borcu çıkarılan Kanunla Hazine tarafından silinmiştir Kamu İdarelerine Mali Borçlar H Gelirler H Gelir Yansıtma H Bütçe Gelirleri H

25 3- X belediyesi Hazine ile ikraz anlaşması yaparak 2011 yılında Dünya Bankasından borçlanmıştır. Vade tarihi temmuz 2012,1 =2,2 TL 102 Banka H Kamu İdarelerine Mali Borçlar H Hazine Müsteşarlığınca %1 oranında ikraz ücreti alınmıştır. 630 Giderler H Ver.Çek.ve Gönd. Emirleri H Bütçe Giderleri H Gider Yansıtma H * İkraz antlaşmalarında Hazine, Dünya Bankasına doğrudan sorumlu, Belediye Hazineye karşı sorumlu olmakta, borç tutarı doğrudan Dünya Bankası tarafından Hazinenin bildirdiği Belediyenin hesabına yatırılmaktadır. Hazine bu durum için ise birimlerden ikraz ücreti almaktadır. Bknz.4749 sayılı Kanun.

26 Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak, kurum nam ve hesabına, nakit imkanı sağlayan tahvil ihracı suretiyle yapılan iç borçlanmaların anaparası ile bunlardan döviz cinsi ve dövize endeksli olanların anaparaya eklenecek ve çıkarılacak kur farklarının izlenmesi için kısa ve uzun vadeli oluşlarına göre bu hesaplar kullanılır.

27 304 CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI Nakit İmkanı Sağlayan Tahviller Ulusal Para Cinsinden Nakit İmkanı Sağlayan Dev. Tah Döviz Cinsinden Nakit İmkanı Sağlayan Dev. Tah Dövize Endeksli Nakit İmkanı Sağlayan Dev. Tah. 404 TAHVİLLER HESABI Nakit İmkanı Sağlayan Tahviller Ulusal Para Cinsinden Nakit İmkanı Sağlayan Dev. Tah Döviz Cinsinden Nakit İmkanı Sağlayan Dev. Tah Dövize Endeksli Nakit İmkanı Sağlayan Dev. Tah.

28 1- X Belediyesi Metro inşaatı için tarihinde 2 yıllığına TL nominal bedelli tahvili banka aracılığıyla ihraç etmiştir TL komisyon kesildikten sonra kalan tutar belediyenin bankadaki hesabına yatmıştır tarihindeki tahvil ihracı kaydı: 102 Banka H Giderler H Gelecek Aylara Ait Giderler H Gelecek Yıllara Ait Giderler H Tahviller H Bütçe Giderleri H Gider Yansıtma H

29 2012 yılı sonuna kadar aylık yapılacak kayıtlar: 630 Giderler H Gelecek Aylara Ait Giderler H. 200 Yıl sonundaki yapılacak kayıt: 180 Gelecek Aylara Ait Giderler H Gelecek Yıllara Ait Giderler H aylık kayıtları: 630 Giderler H Gelecek Aylara Ait Giderler H. 200

30 2012 dönem sonunda TL faiz tahakkuk etmiştir. 630 Giderler H Gider Tahakkukları H tarihinde çıkarılan tahvillerin vadesi tarihinde 1 yılın altına düşmüştür. 404 Tahviller H Cari Yılda Ödenecek Tahviller H

31 X belediyesi tarafından tarihinde ihraç edilen tahviller, tarihinde TL si geçmiş yıla ait olmak üzere TL olarak hesaplanan faizi ile birlikte ödenmiştir. 304 Cari Yılda Ödenecek Tahviller H Giderler H Gider Tahakkukları H Ver.Çek.ve Gön.E.H Bütçe Giderleri H Gider Yansıtma H

32 Kurum tarafından alınan diğer iç mali borçlardan kısa vadeli olanlar 309 hesapta izlenirken uzun vadeli olanlar ise 409 hesapta izlenmektedir. İlgili hesapların mahalli idareler detaylı hesap planında alt düzeyleri bulunmamakta olup, kayıtlar ana hesapta izlenmektedir.

33 1- X belediyesi Bütçe Emanetleri hesabında yer alan TL borcunu 2012 yılında ödeyemediği için satıcı firma ile tarihinde TL olarak ödenmek üzere tarihinde anlaşmaya varmıştır. 320 Bütçe Emanetleri H U.V. Diğer İç Mali Borçlar H Dönem sonunda işleyen faiz tahakkuk kaydı: 630 Giderler H * Gider Tahakkukları H *Eğer dönem sonunda borcun vadesi 1 yılın altına düşmeseydi 381 yerine 481 olacaktı.

34 Dönem sonunda aktarma kaydı: 409 U.V. Diğer İç Mali Borçlar H K.V. Diğer İç Mali Borçlar H İlgili borç tarihinde faiziyle birlikte ödenmiştir. 309 K.V. Diğer İç Mali Borçlar H Gider Tahakkukları H Ver.Çek.ve Gön.E.H Bütçe Giderleri H Gider Yansıtma H

35 KISA VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR UZUN VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR

36 Vadesi faaliyet dönemi ile sınırlı, Dönem sonunda vadesine 1 yıldan az süre kalan uzun vadeli dış mali borçlara ait anapara ve anaparaya eklenen veya düşülen kur farklarının İzlenmesi amacıyla kullanılır. Bu gruptaki izlenen borçlarla ilgili faiz gideri ödemeleri bu gruptaki hesaplarla ilişkilendirilmeksizin bütçeye konulan ödenekle karşılanır.

37 Kurum adına yabancı para cinsinden, Program ve dış proje kredi kullanımlarına ait anapara ile anaparaya ilişkin kur farklarının İzlenmesi amacıyla kullanılır.

38 310 ve ve Program Kredileri 310 ve Proje Kredileri 310 ve Karma Finansman

39 1- X Belediyesi tarihinde yurtdışındaki bir finans kuruluşundan tarihinde geri ödenmek üzere $ borç almıştır. Borçlanılan tutar ile ilgili olarak 2012 yılı için $, 2013 yılı için ise $ faiz, anapara ile ödenecektir. (Döviz kuru 2 yıl için 1$=1,80 TL olarak sabit varsayılmıştır.) 105 Döviz H Dış Mali Borçlar H

40 -2012 yılı dönem sonunda hesaplanan faiz tahakkuk kaydı yapılmıştır. 630 Giderler H * Gider Tahakkukları H * dönem sonunda borcun vadesi 1 yılın altına düşmeseydi 381 yerine 481 olacaktı tarihindeki aktarma kaydı: 410 Dış Mali Borçlar H Cari Yılda Öd. Dış Mali Borçlar H

41 tarihinde, söz konusu anapara tutarı, TL si geçmiş yıla ait olmak üzere TL faiziyle birlikte ödenmiştir. 310 Cari Yılda Öd. Dış Mali Borçlar H Gider Tahakkukları H Giderler H Döviz Gönderme Emirleri H * Bütçe Giderleri H Gider Yansıtma H *Kamu idarelerinde borçlanılan tutar bütçeye gelir olarak kaydedilmediği için borcun geri ödenmesinde de bütçeye gider kaydedilmeyecektir. Ancak faiz ödemesi bütçeye gider kaydedilmektedir.

42 2- X belediyesi 310-Cari Yılda Ödenecek Dış Mali Borçlar Hesabında TL olarak kayıtlı $ için ay sonunda değerleme yapmıştır. Ay sonunda TCMB kuru:1$:1.80 TL 630 Giderler H Cari Yılda Öd. Dış Mali Borçlar H Ay sonunda dolar TCMB kuru 1.65 olsa idi: 310 Cari Yılda Öd. Dış Mali Borçlar H Gelirler H

43 3- X belediyesinin Dünya Bankasından almış olduğu ve kayıtlı değeri TL olan $ lık alacak Dünya Bankasınca ilgili belediyeye hibe edilmiştir. 310 Cari Yılda Öd. Dış Mali Borçlar H Gelirler H Gelir Yansıtma H Bütçe Gelirleri H

44 1- X Belediyesi altyapı kapasitesini arttırmak amacıyla tarihinde Hazine kefaletinde Dünya Bankasından $ proje kredisini yılında geri ödenmek üzere almıştır. Hazineye ise %1 oranında garanti ücreti ödemiştir. 1$:1,80 TL Kredinin Belediye Hesabına aktarılma kaydı: 104 Proje Özel H Dış Mali Borçlar H

45 Garanti ücreti* ödenmesinin kaydı: 630 Giderler H Ver.Çek.ve Gön.Emirleri H Bütçe Giderleri H Gider Yansıtma H *Bknz: 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun madde no:8 Hazine Garantileri Verilmesi, İzlenmesi, Bütçeleştirilmesi ve Raporlanmasına İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik madde no:13

46 -Aylık olarak kur arklarının kaydı: Dolar 1.90TL ye yükselirse; Kurda meydana gelen artış hem dış mali borcun değerinde artışa hem de proje özel hesabındaki dövizlerin değerindeki artışa neden olmaktadır. Dış mali borcun değerleme kaydı: 630 Giderler H Dış Mali Borçlar H Proje Özel Hesabının değerleme kaydı: 104 Proje Özel H Gelirler H

47 Dolar 1.75 TL ye düşerse; Kurda meydana gelen düşüş hem dış mali borcun değerinde düşüşe hem de proje özel hesabındaki dövizlerin değerindeki düşüşe neden olmaktadır. Dış mali borcun değerleme kaydı: 410 Dış Mali Borçlar H Gelirler H Proje Özel Hesabının değerleme kaydı: 630 Giderler H Proje Özel H

48 -Borcun vadesi bir yılın altına düştüğünde anapara için yapılacak kayıt: (yani tarihinde) 410 Dış Mali Borçlar H Cari Yılda Öd. Dış Mali Borçlar H İlgili borç TL si önceki dönemlere ait olmak üzere TL faiziyle birlikte Dünya Bankasına ödenmiştir. 310 Cari Yılda Öd. Dış Mali Borçlar H * Gider Tahakkukları H Giderler H Döviz Gönderme Emirleri H Bütçe Giderleri H Gider Yansıtma H *önceki yıllarda ilk etapta 481 e alınmış ve kısa vadeliye dönüşürken ise 481 den 381 e aktarılmıştır.

49 Şayet ilgili belediye borcunu ödeyemeseydi bu durumda Hazine garantörlüğünde olduğu için borcu Hazine ödeyecek ve Hazine belediyeye rücu edeceğinden belediyenin borcu iç borç haline gelecekti. Bu durumda belediye tarafından aşağıdaki kayıt yapılacaktı. Belediyenin borcunun iç borca dönüşmesi: 310 Cari Yılda Öd. Dış Mali Borçlar H Kamu İdarelerine Mali Borçlar H Hazineye borçlanan belediyenin borcu yeniden düzenlenip uzun vadeli hale gelse idi yerine olacaktı.

50 İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER SERTAÇ BEZCİ MALİYE UZMANI İLETİŞİM TEL: E-POSTA:

Erkan KARAARSLAN. info@erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN. info@erkankaraarslan.org Erkan KARAARSLAN info@erkankaraarslan.org Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Bu ana hesap grubu, bir yıl içinde geri ödenmesi gereken yabancı kaynakları kapsar. 3- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 30 Kısa Vadeli

Detaylı

MERKEZİ İDARE VERGİ GELİRLERİNDEN ALINAN PAYLAR

MERKEZİ İDARE VERGİ GELİRLERİNDEN ALINAN PAYLAR MERKEZİ İDARE VERGİ GELİRLERİNDEN ALINAN PAYLAR MAHALLİ İDARELER MALİ İSTATİSTİK EĞİTİMİ GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİK ŞUBESİ Soner ÖZKIR Maliye Uzmanı 18-23/11/2012 ANTALYA AMAÇ İlgili tüm kurumlarda

Detaylı

2010 Yılı Hazine İşlemleri Raporu

2010 Yılı Hazine İşlemleri Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 Yılı Hazine İşlemleri Raporu Eylül 2011 2010 Yılı Hazine İşlemleri Raporu, Sayıştay Genel Kurulunun 07.09.2011 tarih ve 5319/1 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve Türkiye Büyük

Detaylı

500- NET DEĞER HESABI SERTAÇ BEZCİ MALİYE UZMANI GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ ŞUBESİ ANKARA 2012

500- NET DEĞER HESABI SERTAÇ BEZCİ MALİYE UZMANI GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ ŞUBESİ ANKARA 2012 500- NET DEĞER HESABI SERTAÇ BEZCİ MALİYE UZMANI GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ ŞUBESİ ANKARA 2012 500- NET DEĞER HESABININ KULLANIM ALANI Varlıklar toplamı ile yabancı kaynaklar, değer hareketleri,

Detaylı

GENEL MUHASEBE. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK- Diğer Borçlar KVYK- Alınan Avanslar KVYK- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri KVYK- Kısa Vadeli Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

Oktay ARIDURU Maliye Uzmanı Genel Yönetim Mali İstatistik Şubesi. Oktay ARIDURU - Maliye Uzmanı 1

Oktay ARIDURU Maliye Uzmanı Genel Yönetim Mali İstatistik Şubesi. Oktay ARIDURU - Maliye Uzmanı 1 Oktay ARIDURU Maliye Uzmanı Genel Yönetim Mali İstatistik Şubesi 1 2 1) 100 Kasa Hesabının kullanılmaması Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 49. madde: Bu hesap, muhasebe birimleri veznelerince

Detaylı

2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız 3 Sedat TURAN / Belediye Muhasebe. 14 Ünsal ÖZBEK / Vergi Kanunlarının. 17 Prof. Dr. Zerrin TOPRAK / Yerel Yönetimler

2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız 3 Sedat TURAN / Belediye Muhasebe. 14 Ünsal ÖZBEK / Vergi Kanunlarının. 17 Prof. Dr. Zerrin TOPRAK / Yerel Yönetimler 1 İÇİNDEKİLER Yıl : 1 Sayı : 10 Haziran 2010 Ayda bir yayınlanır / Yaygın-süreli-ulusal Mevzuat dergisi İde Yönetişim Yayıncılık Ltd. Şti. adına İmtiyaz Sahibi Gökalp KINIK Sorumlu Müdür & Genel Yayın

Detaylı

VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ R.G. Tarihi : 30/12/2006 R.G. Sayısı: 26392 (3. Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin,

Detaylı

4749 SAYILI KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER, ÖNCEKİ MEVZUAT İLE KARŞILAŞTIRILMASI

4749 SAYILI KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER, ÖNCEKİ MEVZUAT İLE KARŞILAŞTIRILMASI DEVLET BÜTÇE UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU 4749 SAYILI KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER, ÖNCEKİ MEVZUAT İLE KARŞILAŞTIRILMASI Meral VURUCU DEMİR Ankara

Detaylı

MERKEZĠ YÖNETĠM MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ

MERKEZĠ YÖNETĠM MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ MERKEZĠ YÖNETĠM MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük)

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük) Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük) MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

İÇİNDEKİLER MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ... 8 BİRİNCİ BÖLÜM...

İÇİNDEKİLER MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ... 8 BİRİNCİ BÖLÜM... İÇİNDEKİLER MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ... 8 BİRİNCİ BÖLÜM... 8 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları... 8 Amaç... 8 Kapsam... 8 Dayanak... 8 Tanımlar... 8 Yevmiye

Detaylı

MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları

MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin,

Detaylı

Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği İÇINDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 11 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları... 11 Amaç... 11 Kapsam... 11 Tanımlar... 11 Yevmiye sistemi, muhasebeleştirme

Detaylı

31 Mart 2005 Ara Hesap Dönemine İlişkin Olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İçin Hazırlanan Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu

31 Mart 2005 Ara Hesap Dönemine İlişkin Olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İçin Hazırlanan Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu 31 Mart 2005 Ara Hesap Dönemine İlişkin Olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İçin Hazırlanan Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Akis Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 22 Nisan 2005

Detaylı

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge _ 416 1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) Kanun No. Kabul Tarihi 3512 23. 12.1988 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler ı BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1-2 ÖZET KONSOLİDE

Detaylı

2007 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. Kanun No. 5565 Kabul Tarihi : 26/12/2006

2007 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. Kanun No. 5565 Kabul Tarihi : 26/12/2006 2007 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No. 5565 Kabul Tarihi : 26/12/2006 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge Gider MADDE 1- (1) Bu Kanuna bağlı (A) işaretli

Detaylı

1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2)

1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2) FİNANSAL 1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2) Gelir ve Gider Hesaplarının kalanları bilançoya aktarılır. Gelir ve Gider Hesapları sonuç

Detaylı

DEVLET MUHASEBESİ UYGULAMASINDA SIKLIKLA YAPILAN HATALAR

DEVLET MUHASEBESİ UYGULAMASINDA SIKLIKLA YAPILAN HATALAR DEVLET MUHASEBESİ UYGULAMASINDA SIKLIKLA YAPILAN HATALAR Erkan KARAARSLAN Maliye Bakanlığı Muhasebat Kontrolörü DEVLET MUHASEBESİ UYGULANMASINDA SIKLIKLA YAPILAN HATALAR Kamuda bütün uygulamaların Anayasadan

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ 6221 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/12/2014 No : 2014/7052 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Dayandığı K.H.K nin Tarihi : 13/12/1983 No: 175 Yayımlandığı

Detaylı

SERTAÇ BEZCİ MALİYE UZMANI GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ ŞUBESİ ANKARA 2012

SERTAÇ BEZCİ MALİYE UZMANI GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ ŞUBESİ ANKARA 2012 SERTAÇ BEZCİ MALİYE UZMANI GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ ŞUBESİ ANKARA 2012 Faaliyet hesaplarının içerisinde yer almaktadır. Faaliyet dönemine ilişkin olarak tahakkuk eden her türlü gelirin ekonomik

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE. Aktif (Varlıklar) BİLANÇO Pasif (Kaynaklar) I. DÖNEN VARLIKLAR III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR V.

FİNANSAL MUHASEBE. Aktif (Varlıklar) BİLANÇO Pasif (Kaynaklar) I. DÖNEN VARLIKLAR III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR V. FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE: Mali nitelikteki olayları ve işlemleri para ile ifade edilmiş şekilde kaydetme, sınıflandırma, özetleyerek rapor etme ve sonuçları yorumlama bilim ve sanatıdır. TEK DÜZEN HESAP

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge

BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge (31.12.2009 tarihli ve 27449 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No: 5944 Kabul Tarihi: 25.12.2009 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Gider,

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Kanun: 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununu,

YÖNETMELİK. b) Kanun: 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununu, 23 Ağustos 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29454 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: SĠGORTA VE REASÜRANS ĠLE EMEKLĠLĠK ġġrketlerġnġn SERMAYE YETERLĠLĠKLERĠNĠN ÖLÇÜLMESĠNE VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE

Detaylı

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9...

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31MART TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO... 1-2 ÖZET KONSOLİDE GELİR TABLOSU

Detaylı