C Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "C Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi"

Transkript

1 C Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi 30 Eylül 2005 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu

2 30 EYLÜL 2005 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU C Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na : C Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi nin, 30 Eylül 2005 tarihi itibariyle hazırlanan bilançosu ile aynı tarihte sona eren döneme ait gelir, nakit akım ve özkaynak değişim tablolarını sınırlı denetime tabi tutmuş bulunuyoruz. Rapor konusu mali tablolar Banka yönetiminin sorumluluğundadır. Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, gerçekleştirilen sınırlı denetime dayanarak bu mali tablolar üzerinde rapor sunmaktır. Sınırlı denetim, 4389 sayılı Bankalar Kanunu uyarınca yürürlüğe konulan hesap ve kayıt düzeni ile muhasebe standartları ve bağımsız denetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, sınırlı denetimin, mali tablolarda önemli bir yanlışlığın bulunup bulunmadığına dair sınırlı bir güvence verecek şekilde planlanmasını ve yapılmasını öngörür. Sınırlı denetim, temel olarak mali tabloların analitik yöntemler uygulanarak incelenmesi, doğruluğunun sorgulanması ve denetlenenin yönetimi ile görüşmeler yapılarak bilgi toplanması ile sınırlı olduğundan, tam kapsamlı denetime kıyasla daha az güvence sağlar. Tam kapsamlı bir denetim çalışması yürütülmemesi nedeniyle bir denetim görüşü bildirilmemektedir. Gerçekleştirmiş olduğumuz sınırlı denetim sonucunda, ilişikteki mali tabloların, C Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi nin 30 Eylül 2005 tarihi itibariyle mali durumunu ve aynı tarihte sona eren döneme ait faaliyet sonuçlarını ve nakit akımlarını Bankalar Kanununun 13'üncü maddesi gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmadığına dair önemli herhangi bir hususa rastlanmamıştır. Güney Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi An Affiliated Firm of Ernst & Young International Fatma E. Yücel, SMMM Sorumlu Ortak, Başdenetçi 24 Ekim 2005 İstanbul, Türkiye

3 C KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.'NİN 30 EYLÜL 2005 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN DOKUZ AYLIK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPORU Banka nın Yönetim merkezinin adresi : Büyükdere Cad. Beybi Giz Plaza K.7 Meydan Sok. No. 28 Maslak İstanbul Telefon numarası : Fax numarası : Elektronik site adresi : Elektronik posta adresi : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen Kamuya Açıklanacak Mali Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında 17 Sayılı Tebliğe göre hazırlanan dokuz aylık konsolide olmayan finansal rapor aşağıda yer alan bölümlerden oluşmaktadır. BANKANIN KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM MALİ TABLOLARI BANKANIN MALİ BÜNYESİNE İLİŞKİN BİLGİLER KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU Bu raporda yer alan konsolide olmayan dokuz aylık mali tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar Muhasebe Uygulama Yönetmeliği ve ilgili Tebliğler ile Bankamız kayıtlarına uygun olarak, aksi belirtilmediği müddetçe bin Yeni Türk Lirası cinsinden hazırlanmış olup, bağımsız sınırlı denetime tabi tutulmuş ve ilişikte sunulmuştur. 24 Ekim 2005 İmza İmza İmza İmza S. Can Karaşıklı H. Okan Balköse Mehmet Yalçın Metin Topçuoğlu İç Denetim Sisteminden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yrd. Muhasebe ve İdari İşler Müdürü Bu finansal rapor ile ilgili olarak soruların iletilebileceği yetkili personele ilişkin bilgiler Ad-Soyad/Unvan: Mehmet Yalçın / Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yrd. Tel No: (2137) Faks No:

4 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Sayfa No Konsolide Olmayan Ara Dönem Mali Tablolar I. Bilançolar 3 II. Bilanço dışı yükümlülükler tabloları 5 III. Gelir tabloları 6 IV. Özkaynak değişim tabloları 7 V. Nakit akım tabloları 8 İKİNCİ BÖLÜM Mali Bünyeye İlişkin Bilgiler I. Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin açıklama ve dipnotlar 9 II. Piyasa riskine ilişkin açıklama ve dipnotlar 12 III. Kur riskine ilişkin açıklama ve dipnotlar 12 IV. Faiz oranı riskine ilişkin açıklama ve dipnotlar 14 V. Likidite riskine ilişkin açıklama ve dipnotlar 16 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Konsolide Olmayan Mali Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar I. Aktif kalemlere ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar 18 II. Pasif kalemlere ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar 28 III. Gelir tablosuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar 31 IV. Nazım hesaplara ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar 34 V. Nakit akım tablosuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar 35 VI. Bankanın dahil olduğu risk grubu ile ilgili olarak açıklanması gereken hususlar 36 VII. Enflasyon muhasebesine ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar 38 VIII. Bilanço sonrası hususlara ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar 40 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu I. Bağımsız sınırlı denetim raporuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar 41 II. Bağımsız denetçi tarafından hazırlanan açıklama ve dipnotlar 41

5 MALİ TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Konsolide Olmayan Ara Dönem Mali Tablolarına İlişkin Açıklamalar a) 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle mali tabloların hazırlanmasında kullanılan muhasebe politikaları ve yöntemleri, ara dönem konsolide olmayan mali tabloların hazırlanmasında, MUY 14, enflasyon muhasebesi, uygulamasının 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren kaldırılması haricinde, değiştirilmeden uygulanmıştır. b) Ara dönemde gerçekleşen, mevsimsellik veya dönemsellik arzeden işlemler bulunmamaktadır. c) Sürekli olmayan işlemler ve temel hatalar bulunmamaktadır. d) Varlıklar, yükümlülükler, özkaynaklar, net kar veya nakit akımlarını etkileyen ve nitelik, tutar veya oluşum bakımından olağan faaliyetlerin dışında gerçekleşen kalemler bulunmamaktadır. e) Önceki ara dönem konsolide olmayan mali tablolarında, cari döneme ilişkin olarak yeralan tahmini tutarlarda meydana gelen değişiklik bulunmamaktadır. Önceki ara dönemde tahmini değerleri üzerinden yeralan tutarlar bulunmamaktadır. f) Dönem içinde borçlanma senetleri ihracı gerçekleşmemiştir. g) Dönem içinde 2004 yılı karından 3,000 YTL tutarında temettü ödemesi yapılmıştır. h) Ara dönem mali tablo düzenlemesine esas tarihten sonra ortaya çıkan ve ara dönem mali tablolarına yansıtılmayan önemli herhangi bir husus bulunmamaktadır. i) Uzun vadeli yatırımların edinilmesi veya elden çıkarılması, durdurulan faaliyetler gibi Bankanın yapısına etki eden herhangi bir işlem bulunmamaktadır. Banka, 13 Eylül 2005 tarihinde İsrail merkezli %70 i halka açık Bank Hapoalim (BH) ile bu bankanın Türkiye de bankacılık alanında yatırım yapmaya karar vermesi üzerine ön anlaşma imzalamıştır. Bu anlaşmayı müteakip, ilgili mercilerden gerekli izin ve onayların alınması kaydıyla, BH in yapacağı yatırım ile Banka nın sermayesi 200 milyon dolara yükselecektir. BH bu yatırım sonrasında Bankada yüzde 57.5 hisse oranına sahip olacaktır. Öte yandan BH ile eş zamanlı olarak RP Capital Group da Banka nın sermaye artışına katılarak yüzde 7.5 oranda hissedar olmak üzere anlaşmaya imza atmış bulunmaktadır. j) Yıl sonu bilanço düzenleme tarihinden sonra ortaya çıkan şarta bağlı varlık ve yükümlülüklerde değişiklikler bulunmamaktadır.

6 BİRİNCİ BÖLÜM KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM MALİ TABLOLAR I. Bilançolar II. Bilanço Dışı Yükümlülükler Tabloları III. Gelir Tabloları IV. Özkaynak Değişim Tabloları V. Nakit Akım Tabloları

7 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLAR 3 I- BİLANÇOLAR AKTİF KALEMLER Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiştir Bağımsız Denetimden Geçmiştir Dipnot (3. Bölüm) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI I Kasa Efektif Deposu T.C. Merkez Bankası Diğer II. ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER (Net) I Devlet Borçlanma Senetleri Devlet Tahvili Hazine Bonosu Diğer Kamu Borçlanma Senetleri Hisse Senetleri Diğer Menkul Değerler III. BANKALAR VE DİĞER MALİ KURULUŞLAR 18,761 5,826 24,587 11,310 2,346 13, Bankalar 18,761 5,826 24,587 11,310 2,346 13, Yurtiçi Bankalar 3,761 3,065 6,826 5, , Yurtdışı Bankalar 15,000 2,761 17,761 6,120 2,171 8, Yurtdışı Merkez ve Şubeler Diğer Mali Kuruluşlar IV. PARA PİYASALARI ,000-4, Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar ,000-4, İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar V. SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER (Net) I-3 10,200-10,200 8,051-8, Hisse Senetleri Diğer Menkul Değerler 10,200-10,200 8,051-8,051 VI. KREDİLER I-4 60,913 23,801 84,714 34,289 32,091 66, Kısa Vadeli 47,796 5,258 53,054 29,800 21,828 51, Orta ve Uzun Vadeli 13,117 18,543 31,660 4,489 10,263 14, Takipteki Krediler 2,667-2,667 2,499-2, Özel Karşılıklar (-) (2,667) - (2,667) (2,499) - (2,499) VII. FAKTORİNG ALACAKLARI VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MD (Net) I Devlet Borçlanma Senetleri Devlet Tahvili Hazine Bonosu Diğer Kamu Borçlanma Senetleri Diğer Menkul Değerler IX. İŞTİRAKLER (Net) I Mali İştirakler Mali Olmayan İştirakler X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) I-7 6,380-6,380 4,210-4, Mali Ortaklıklar 4,577-4,577 2,407-2, Mali Olmayan Ortaklıklar 1,803-1,803 1,803-1,803 XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) XII. FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI (Net) 2,796 46,739 49, ,427 36, Finansal Kiralama Alacakları I-9 3,287 53,293 56, ,644 40, Kazanılmamış Gelirler ( - ) I-9 (491) (6,554) (7,045) - (4,217) (4,217) XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR 92 9,986 10, ,902 9,146 XIV. MUHTELİF ALACAKLAR XV. FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI ,136 1, , Kredilerin I Menkul Değerlerin I Diğer I XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 1,353-1,353 1,430-1, Defter Değeri 3,067-3,067 2,963-2, Birikmiş Amortismanlar ( - ) (1,714) - (1,714) (1,533) - (1,533) XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) Şerefiye Diğer Birikmiş Amortismanlar ( - ) (406) - (406) (278) - (278) XVIII. ERTELENMİŞ VERGİ AKTİFİ I XIX DİĞER AKTİFLER I-12 1, ,961 1, ,103 AKTİF TOPLAMI 104,986 86, ,764 67,176 80, ,489 İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

8 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLAR 4 PASİF KALEMLER Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiştir Bağımsız Denetimden Geçmiştir Dipnot (3. Bölüm) TP YP Toplam TP YP Toplam I. MEVDUAT II Bankalararası Mevduat Tasarruf Mevduatı Resmi Kuruluşlar Mevduatı Ticari Kuruluşlar Mevduatı Diğer Kuruluşlar Mevduatı Döviz Tevdiat Hesabı Kıymetli Madenler Depo Hesapları II. PARA PİYASALARI ,384-2, Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar ,100-2, Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar II III. ALINAN KREDİLER II ,391 34, ,987 35, T.C. Merkez Bankası Kredileri Alınan Diğer Krediler 55 34,391 34, ,987 35, Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan ,697 4, Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan - 34,391 34, ,290 30,413 IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) II Bonolar Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Tahviller V. FONLAR II VI. MUHTELİF BORÇLAR II-6 2,712 47,337 50,049 1,231 23,155 24,386 VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR II ,900 13, ,302 4,404 VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER IX. FAKTORİNG BORÇLARI X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) II Finansal Kiralama Borçları Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI II , Mevduatın Alınan Kredilerin Repo İşlemlerinin Diğer XII. KARŞILIKLAR II-10 4,318-4, Genel Karşılıklar 1,178-1, Kıdem Tazminatı Karşılığı Vergi Karşılığı 1,973-1, Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) Diğer Karşılıklar 1,050-1, XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER II XIV. ERTELENMİŞ VERGİ PASİFİ XV. ÖZKAYNAKLAR 87,670-87,670 78,677-78, Ödenmiş Sermaye II-11,13 47,500-47,500 47,500-47, Sermaye Yedekleri 20,272-20,272 20,329-20, Hisse Senedi İhraç Primleri II Hisse Senedi İptal Kârları Menkul Değerler Değer Artış Fonu Yeniden Değerleme Fonu Yeniden Değerleme Değer Artışı Diğer Sermaye Yedekleri 20,232-20, Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı ,232-20, Kâr Yedekleri 7,848-7, Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler 7,057-7, Diğer Kâr Yedekleri Kâr veya Zarar 12,050-12,050 10,848-10, Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararları Dönem Net Kâr ve Zararı 12,050-12,050 10,848-10,848 PASİF TOPLAMI 96,290 95, ,764 84,323 63, ,489 İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

9 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOLARI 5 II- BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOLARI BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER Dipnot (3. Bölüm) TP YP TOPLAM TP YP TOPLAM A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) 110, , , , , ,651 I. GARANTİ ve KEFALETLER IV-2, 3 95, , ,419 74, , , Teminat Mektupları 95, , ,870 74,403 85, , Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 48,263 83, ,537 43,061 26,877 69, Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 16, ,246 13,612 2,065 15, Diğer Teminat Mektupları 31, , ,087 17,730 56,562 74, Banka Kabulleri ,543 1, İthalat Kabul Kredileri Diğer Banka Kabulleri ,543 1, Akreditifler - 52,799 52,799-27,806 27, Belgeli Akreditifler Diğer Akreditifler - 52,799 52,799-27,806 27, Garanti Verilen Prefinansmanlar Cirolar T.C. Merkez Bankasına Cirolar Diğer Cirolar Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden Factoring Garantilerinden Diğer Garantilerimizden Diğer Kefaletlerimizden ,244 3,244 II. TAAHHÜTLER Cayılamaz Taahhütler Vadeli, Aktif Değer Alım Taahhütleri Vadeli, Mevduat Al.-Sat. Taahhütleri İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü Çekler için Ödeme Taahütlerimiz İhracat Taahhüt. Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülüğü Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhüt. Alacaklar Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhüt. Borçlar Diğer Cayılmaz Taahütler Cayılabilir Taahhütler Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri Diğer Cayılabilir Taahhütler III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 14,525 73,248 87,773 32, , , Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 284 3,500 3,784 4,741 33,160 37, Vadeli Döviz Alım İşlemleri 284 1,616 1,900 2,415 16,584 18, Vadeli Döviz Satım İşlemleri - 1,884 1,884 2,326 16,576 18, Para ve Faiz Swap İşlemleri 14,241 27,971 42,212 27,295 66,955 94, Swap Para Alım İşlemleri 14,241 7,171 21,412 27,295 20,186 47, Swap Para Satım İşlemleri - 20,800 20,800-46,769 46, Swap Faiz Alım İşlemleri Swap Faiz Satım İşlemleri Para, Faiz ve Menkul Değerler Opsiyonları - 13,272 13, Para Alım Opsiyonları Para Satım Opsiyonları Faiz Alım Opsiyonları - 13,272 13, Faiz Satım Opsiyonları Menkul Değerler Alım Opsiyonları Menkul Değerler Satım Opsiyonları Futures Para İşlemleri - 28,505 28, Futures Para Alım İşlemleri - 14,236 14, Futures Para Satım İşlemleri - 14,269 14, Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri Futures Faiz Alım İşlemleri Futures Faiz Satım İşlemleri Diğer B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV + V + VI) 123, , ,625 57, , ,330 IV. EMANET KIYMETLER 66,108 11,556 77,664 41,375 8,436 49, Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları Emanete Alınan Menkul Değerler Tahsile Alınan Çekler 66,048 11,556 77,604 41,375 8,436 49, Tahsile Alınan Ticari Senetler Tahsile Alınan Diğer Kıymetler İhracına Aracı Olunan Kıymetler Diğer Emanet Kıymetler Emanet Kıymet Alanlar V. REHİNLİ KIYMETLER 57, , ,961 15, , , Menkul Kıymetler Teminat Senetleri 28,630 90, ,751 5,044 54,283 59, Emtia ,777 8, Varant Gayrimenkul 4, , ,998 4,000 77,894 81, Diğer Rehinli Kıymetler 24,188 15,840 40,028 6,551 13,791 20, Rehinli Kıymet Alanlar VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) 233, , , , , ,981 İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

10 6 C KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2005 VE 2004 TARİHLERİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT GELİR TABLOLARI III- GELİR TABLOLARI GELİR VE GİDER KALEMLERİ Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiştir Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiştir Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiştir Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiştir Dipnot (3. Bölüm) Toplam Toplam Toplam Toplam I. FAİZ GELİRLERİ III-1 15,947 18,658 5,276 5, Kredilerden Alınan Faizler 9,742 14,901 2,983 4, TP Kredilerden Alınan Faizler 8,081 12,106 2,466 3, Kısa Vadeli Kredilerden 7,637 12,071 2,255 3, Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden YP Kredilerden Alınan Faizler 1,661 2, Kısa Vadeli Kredilerden 1,660 2, Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler Kaynak Kul.Destekleme Fonundan Alınan Primler Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler Bankalardan Alınan Faizler 1, T.C.Merkez Bankasından Yurtiçi Bankalardan Yurtdışı Bankalardan 1, Yurtdışı Merkez ve Şubelerden Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler Menkul Değerlerden Alınan Faizler 1,443 1, Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden Alınan Faizler Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden Alınan Faizler 1,443 1, Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden Diğer Faiz Gelirleri 2,620 1, II. FAİZ GİDERLERİ III-2 (2,690) (2,713) (996) (789) 2.1 Mevduata Verilen Faizler Bankalar Mevduatına Tasarruf Mevduatına Resmi Kuruluşlar Mevduatına Ticari Kuruluşlar Mevduatına Diğer Kuruluşlar Mevduatına Döviz Tevdiat Hesaplarına Kıymetli Maden Depo Hesaplarına Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (82) (198) (77) Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (1,600) (1,528) (481) (535) T.C.Merkez Bankasına Yurtiçi Bankalara (301) (221) (72) (40) Yurtdışı Bankalara (1,299) (1,307) (409) (495) Yurtdışı Merkez ve Şubeler Diğer Kuruluşlara İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler Diğer Faiz Giderleri (1,008) (987) (438) (254) III. NET FAİZ GELİRİ [ I - II ] 13,257 15,945 4,280 5,008 IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 4,326 3,326 1,403 1, Alınan Ücret ve Komisyonlar 4,612 3,612 1,493 1, Nakdi Kredilerden Gayri Nakdi Kredilerden 3,150 2,443 1,035 1, Diğer Verilen Ücret ve Komisyonlar (286) (286) (90) (182) Nakdi Kredilere Verilen Gayri Nakdi Kredilere Verilen Diğer (286) (286) (90) (182) V. TEMETTÜ GELİRLERİ Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden VI. NET TİCARİ KAR/ZARAR 2, Sermaye Piyasası İşlemleri Kar/Zarar (Net) 3, , Sermaye Piyasası işlemleri Kârı 10,191 2,422 2,473 1, Türev Finansal Araçlardan Kârlar 9,935 1,992 2, Diğer Sermaye Piyasası İşlemleri Karı Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı (-) (6,348) (1,966) (1,440) (761) Türev Finansal Araçlardan Zararlar (6,348) (1,677) (1,440) (759) Diğer Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı - (289) - (2) 6.2 Kambiyo Kar/Zararı (Net) (1,260) 196 (132) Kambiyo Kârı 21,021 2,550 3,122 1, Kambiyo Zararı (-) (22,281) (2,354) (3,254) (1,020) VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ III (112) VIII. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 20,607 20,040 6,940 7,230 IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) III-4 (1,217) (327) (327) (114) X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) (6,563) (5,610) (3,010) (1,754) XI. FAALİYET KÂRI (VIII-IX-X) 12,827 14,103 3,603 5,362 XII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR/(ZARAR) III XIII. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) - (5,349) - (499) XIV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XI+XII+XIII) 13,511 9,140 3,915 5,098 XV. VERGİ KARŞILIĞI (±) III-6 (1,461) 389 (683) Cari Vergi Karşılığı (1,963) (227) (992) (227) 15.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı XVI. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KAR/ZARARI (XIV±XV) 12,050 9,529 3,232 5,282 XVII. VERGİ SONRASI OLAGANÜSTÜ KAR/ZARAR Vergi Sonrası Olağanüstü Kar/Zarar Olağanüstü Gelirler Olağanüstü Giderler (-) Olağanüstü Kara İlişkin Vergi Karşılığı (-) XVIII. NET DÖNEM KAR VE ZARARI (XVI+XVII) III-7 12,050 9,529 3,232 5,282 Hisse Başına Kar/Zarar (Tam Rakam) İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

11 7 C KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2005 VE 2004 TARİHLERİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOLARI IV- ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOLARI Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enf. Düzeltme Farkı Ve Diğer Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı/(Zararı) Geçmiş Dönem Karı/(Zararı) I Sonu Bakiyesi 47,500 29, ,117-2,666-9,474 (22,500) ,869 II. Muhasebe Politikasında Yapılan Değişiklikler III. Yeni Bakiye (I+II) 47,500 29, ,117-2,666-9,474 (22,500) ,869 IV. Dönem Net Karı veya Zararı , ,529 V. Kar Dağıtım (9,474) 9, Dağıtılan Temettü Yedeklere Aktarılan Tutarlar (9,474) 9, Diğer - (9,243) - - (1,117) - (2,666) , VI. Sermaye Arttırımı Nakden Yeniden Değerleme Fonu Yeniden Değerleme Değer Artışı Menkul Değer Değer Artış Fonu (74) (74) 6.5 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhracı Kur Farkları Diğer VII. Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller Dönem Sonu Bakiyesi 47,500 20, , , I. Sonu Bakiyesi 47,500 20, , ,677 Dönem İçindeki Artışlar II. Satılmaya Hazır Yatırımlar Net Rayiç Değer Kârı / Zararı III. Nakit Akış Riskinden Korunma Net Rayiç Değer Kârı / Zararı Aktarılan Tutarlar IV. Satılmaya Hazır Yatırımlar (57) (57) 4.1 Net Kâra Aktarılan Tutarlar (57) (57) V. Nakit Akış Riskinden Korunma Net Kâra Aktarılan Tutarlar Varlıklara Aktarılan Tutarlar VI. Dönem Net Karı , ,050 VII. Kar Dağıtımı ,057 - (10,848) (3,000) 7.1 Dağıtılan Temettü (3,000) (3,000) 7.2 Yedeklere Aktarılan Tutar ,057 - (7,848) Diğer VIII. Sermaye Arttırımı Nakden Yeniden Değerleme Fonu Yeniden Değerleme Değer Artışı Menkul Değer Değer Artış Fonu Hisse Senedi İhraci Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Kur Farkları Diğer IX. Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller Dönem Sonu Bakiyesi 47,500 20, ,057-12, ,670 İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Yeniden Değerleme Fonu Yeniden Değerleme Değer Artışı Menkul Değer Değer Artış Fonu Özkaynak Toplam

12 C KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2005 VE 2004 TARİHLERİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT NAKİT AKIM TABLOLARI 8 V. NAKİT AKIM TABLOLARI A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot (3. Bölüm) Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı 13,254 8, Alınan Faizler 16,012 18, Ödenen Faizler (2,548) (2,930) Alınan Temettüler Alınan Ücret ve Komisyonlar 4,326 3, Elde Edilen Diğer Kazançlar 1,500 1, Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler (2,601) (2,298) Ödenen Vergiler (264) (357) Diğer (3,588) (8,366) 1.2 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim 208 (2,296) Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerde Net (Artış) Azalış (16) Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış Kredilerdeki Net (Artış) Azalış (18,919) (4,658) Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış (13,793) (19,538) Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış) Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış) Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) (2,208) 27, Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) 35,144 (6,017) I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı 13,462 6,465 B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı (3,930) İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Diğer Yatırımlar (1,486) Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Diğer Yatırımlar Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller (295) (859) 2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller - 1, Elde Edilen Satılmaya Hazır Menkul Değerler (9,835) (933) 2.6 Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Menkul Değerler 7,686 1, Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler Olağandışı Kalemler Diğer - - C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit (3,000) Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı İhraç Edilen Sermaye Araçları Temettü Ödemeleri (3,000) Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler Olağandışı Kalemler Diğer - - IV. Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış/ (Azalış) 7,354 7,587 VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar V-1 17,692 12,973 VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar V-2 25,046 20,560 İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

13 9 İKİNCİ BÖLÜM MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER I- Sermaye Yeterliliği Standart Oranına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Sermaye yeterliliği standart oranının hesaplanması 31 Ocak 2002 tarih ve Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış Bankaların Sermaye Yeterliliği Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik çerçevesinde yapılmaktadır. Banka nın Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik esaslarına göre hesaplanan konsolide olmayan sermaye yeterliliği standart oranı %51.09 olarak gerçekleşmiştir (31 Aralık %57.75). Sermaye yeterliliği standart oranının hesaplanmasında hesap ve kayıt düzenine ilişkin mevzuata uygun olarak düzenlenen veriler kullanılmaktadır. Ayrıca, Bankaların İç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkındaki Yönetmelik esaslarına göre piyasa riski tutarı hesaplanarak sermaye yeterliliği standart oranı hesaplamalarına dahil edilmiştir. Özkaynak hesabında sermayeden indirilen değer olarak dikkate alınan tutarlar risk ağırlıklı varlıklar, gayrinakdi krediler ve yükümlülüklerin hesaplanmasına dahil edilmez. Risk ağırlıklı varlıkların hesaplanmasında, tükenme ve değer kaybı ile karşı karşıya olan varlıklar, ilgili amortismanlar ve karşılıklar düşüldükten sonra kalan net tutarlar üzerinden hesaplara alınır. Gayrinakdi krediler ile ilgili işlemlerde, kredi riskine esas tutarların hesaplanmasında, karşı taraftan olan alacaklar, varsa bu işlemler için "Bankalarca Karşılık Ayrılacak Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"e istinaden ayrılan ve pasif hesaplar arasında izlenen özel karşılıklar düşüldükten sonraki net tutar üzerinden, "Bankaların Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik"in 21 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında belirtilen oranlar ile çarpıldıktan sonra ilgili risk grubuna dahil edilerek, risk grubunun ağırlığı ile ağırlıklandırılır. Döviz ve faiz haddi ile ilgili işlemlerde, kredi riskine esas tutarların hesaplanmasında, karşı taraftan olan alacaklar, "Bankaların Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik"in 21 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasında belirtilen krediye dönüştürme oranlarında ilgili risk grubuna dahil edilerek, ilgili risk grubunun ağırlığı ile ikinci defa ağırlıklandırılır.

14 10 Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin bilgiler: Risk Ağırlıkları 0% 20% 50% 100% Risk Ağır. Varlık, Yüküm., Gayri nakdi Kredi Bilanço Kalemleri (Net) 12,458 24,136 67,994 70,285 Nakit Değerler Bankalar - 24, Bankalararası Para Piyasası Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar Zorunlu Karşılıklar 10, Özel Finans Kurumları Krediler ,459 66,129 Takipteki Alacaklar (Net) İştirak, Bağlı Ortak. ve VKET Men. Değ ,804 Muhtelif Alacaklar Vadeye Kadar Elde Tutul Men. Değ (Net) Finansal Kira. Amaç. Varlık. Veril Avans Finansal Kira. İşlemlerinden Alacaklar ,535 - Finansal Kira. Konusu Varlıklar (Net) Sabit Kıymetler (Net) ,662 Diğer Aktifler 1, Bilanço Dışı Kalemler 3, ,788 17,515 11,417 Garanti ve Kefaletler 3, ,788 17,515 10,788 Taahhütler Diğer Nazım Hesaplar Türev Finansal Araçlar ile İlgili İşlemler Faiz ve Gelir Tahakkuk ve Reeskontları Risk Ağırlığı Verilmemiş Hesaplar Toplam Riske Maruz Varlıklar 15, ,940 85,813 81,961 Toplam Risk Ağırlıklı Varlıklar - 35,588 42,907 81,961 Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin özet bilgi: Toplam Risk Ağırlıklı Varlıklar 160, ,550 Piyasa Riskine Esas Tutar 2, Özkaynak 83,309 76,543 Özkaynak/(RAV +PRET) *100 %51.09 %57.75 RAV : Toplam Risk Ağırlıklı Varlıklar PRET : Piyasa Riskine Esas Tutar

15 11 Özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler : ANA SERMAYE Ödenmiş Sermaye 47,500 47,500 Nominal Sermaye 47,500 47,500 Sermaye Taahhütleri (-) - - Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı (*) 20,232 20,232 Hisse Senedi İhraç Primleri ve İptal Kârları - - Yasal Yedekler I. Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK 466/1) II. Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK 466/2) Özel Kanunlar Gereği Ayrılan Yedek Akçe - - Statü Yedekleri - - Olağanüstü Yedekler 7,057 - Genel Kurul Kararı Uyarınca Ayrılan Yedek Akçe 7,057 - Dağıtılmamış Kârlar - - Birikmiş Zararlar - - Yabancı Para Sermaye Kur Farkı - - Kâr 12,050 10,848 Dönem Kârı 12,050 10,848 Geçmiş Yıllar Kârı - - Zarar (-) - - Dönem Zararı - - Geçmiş Yıllar Zararı - - Ana Sermaye Toplamı 87,630 78,580 KATKI SERMAYE Yeniden Değerleme Fonu - - Menkuller - - Gayrimenkuller - - Sermayeye Eklenecek İştirak ve Bağlı Ortaklık Hisseleri ile Gayrim. Satış Kazanç. - - Özel Maliyet Bedelleri Yeniden Değerleme Fonu - - Yeniden Değerleme Değer Artışı - - Kur Farkları - - Genel Karşılıklar 1, Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılıklar - - Alınan Sermaye Benzeri Krediler - - Menkul Değerler Değer Artış Fonu İştirakler ve Bağlı Ortaklıklardan - - Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden Yapısal Pozisyona Konu Edilen Menkul Değerler Değer Artışı - - Katkı Sermaye Toplamı 1, ÜÇÜNCÜ KUŞAK SERMAYE - - SERMAYE 88,848 79,472 SERMAYEDEN İNDİRİLEN DEĞERLER 5,539 2,929 Ana Faaliyet Konuları Para ve Sermaye Piyasaları - - ile Sigortacılık Olan ve Bu Konudaki Özel Kanunlara Göre İzin ve Ruhsat ile Faaliyet Gösteren - - Mali Kurumlara Yapılan Tüm Sermaye Katılımlarına İlişkin Tutarlar ile Özsermaye Yöntemi Uygulanmış, Ancak Aktif ve Pasifleri Konsolide Edilmemiş Bu Tür Mali Ortaklıklara İlişkin Sermaye Payları 4,577 2,407 Özel Maliyet Bedelleri İlk Tesis Bedelleri - - Peşin Ödenmiş Giderler İştirakler, Bağlı Ortaklıkların, Sermayesine Katılınan Diğer Ortaklıkların, Özsermaye Yöntemi Uygulanmış Ancak Aktif ve Pasifleri Konsolide Edilmemiş Bu Tür Mali Ortaklıkların ve Konsolide Sabit Kıymetlerin Rayiç Değerleri Bilançodaki Kayıtlı Değerinin Altında ise Aradaki Fark - - Türkiye de Faaliyet Gösteren Diğer Bankalara Verilen Sermaye Benzeri Krediler - - Şerefiye (Net) Aktifleştirilmiş Giderler - - Toplam Özkaynak 83,309 76,543 (*) 30 Eylül 2005 tarihinde bilançoda diğer sermaye yedekleri altında gösterilmiştir.

16 12 II- Piyasa Riskine İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Banka, finansal risk yönetimi amaçları çerçevesinde piyasa riskinden korunmak amacıyla 8 Şubat 2001 tarih ve sayılı Resmi gazetede yayımlanan Bankaların İç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkında Yönetmelik ve Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında piyasa riski yönetimi faaliyetlerini belirlemiş ve gerekli önlemleri almıştır. Bilanço içi ve bilanço dışı hesaplarda Banka ca tutulan pozisyonların finansal piyasalardaki dalgalanmalarından kaynaklanan faiz ve kur riskleri ölçülmekte, sermaye yükümlülüğünün hesaplamasında standart metot ile -VAR - riske maruz değer dikkate alınmaktadır. Banka Yönetim Kurulu taşıdığı temel riskleri gözönünde bulundurarak bu risklere ilişkin limitleri belirlemekte ve söz konusu limitleri periyodik olarak revize etmektedir. Banka nın piyasa riskinden korunmak amacıyla öncelikli önlemler olarak döviz pozisyonunu dengede tutmak, kredileri teminatlandırmak ve likiditeye önem vermek gelmektedir. Faiz Oranı Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot 71 Genel Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü 71 Spesifik Risk İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Faiz Oranı Riskine Tabi Opsiyonlar İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Hisse Senedi Pozisyon Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot - Genel Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Spesifik Risk İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Hisse Senedi Pozisyon Riskine Tabi Opsiyonlar İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Kur Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot 137 Sermaye Yükümlülüğü 137 Kur Riskine Tabi Opsiyonlar İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Toplam RMD-İç Model - Piyasa Riski İçin Hesaplanan Toplam Sermaye Yükümlülüğü 208 Piyasa Riskine Maruz Tutar 2,600 Tutar III- Kur Riskine İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Kur riski; bankaların döviz kurlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle maruz kalabilecekleri zarar olasılığını ifade etmektedir. Kur riskine esas sermaye yükümlülüğü hesaplanırken Banka nın, tüm döviz varlıkları, yükümlülükleri ve vadeli döviz işlemleri göz önünde bulundurulur. Her bir döviz cinsinin Yeni Türk Lirası karşılıkları itibariyle net kısa ve uzun pozisyonları hesaplanır. Mutlak değerce büyük olan pozisyon sermaye yükümlülüğüne esas tutarı oluşturmaktadır. Bu tutar üzerinden sermaye yükümlülüğü hesaplanır. Banka yönetim kurulu günlük olarak izlenen pozisyonlar için limitler belirlemektedir. Ayrıca, Bankaların İç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkındaki Yönetmelik esaslarına göre kur riskini izlemekle birlikte mevcut ya da olası pozisyonlarda bulunan yabancı para işlemlerde oluşması muhtemel değer değişiklikleri gözlenmektedir. Banka tarafından yabancı para kur riski alınmamakta ve kur riskine karşı dövizli aktif ve pasif türev enstrümanlarla birlikte dengede tutulmaktadır. Banka'nın 30 Eylül 2005 tarihi ile bu tarihten geriye doğru son beş iş günü kamuya duyurulan belli başlı cari döviz alış kurları (tam YTL) : 23/09/05 26/09/ /09/ /09/ /09/ /09/2005 USD EUR

17 13 Banka'nın belli başlı cari döviz alış kurlarının 30 Eylül 2005 tarihinden geriye doğru son otuz günlük basit aritmetik ortalama değerleri (tam YTL) : Aylık Ortalama Döviz Alış Kuru USD EUR Banka'nın kur riskine ilişkin bilgiler : EUR USD YEN DİĞER YP TOPLAM Varlıklar Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bnk Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlardan Alacaklar 1,193 4, ,826 Alım Satım Amaçlı Menkul Değer Para Piyasalarından Alacaklar Satılmaya Hazır Menkul Değerler Verilen Krediler (**) 20,302 26, ,179 İştirak ve Bağlı Ortaklıklardaki Yat Vadeye Kadar Elde Tutulacak M. D Maddi Duran Varlıklar Şerefiye Diğer Varlıklar (***) 23,950 33, ,197 Toplam Varlıklar 45,445 64, ,209 Yükümlülükler Bankalararası Mevduat Döviz Tevdiat Hesabı Para Piyasalarına Borçlar Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar 17,894 13,721 2,776-34,391 İhraç Edilen Menkul Değerler Muhtelif Borçlar 10,470 36, ,337 Diğer Yükümlülükler 12,735 1, ,746 Toplam Yükümlülükler 41,099 51,593 2,782-95,474 Net Bilanço Pozisyonu 4,346 13,047 (2,723) 65 14,735 Net Bilanço Dışı Pozisyon (5,252) (11,405) 2,727 - (13,930) Türev Finansal Araçlardan Alacaklar 13,939 6,357 2,727-23,023 Türev Finansal Araçlardan Borçlar 19,191 17, ,953 Gayrinakdi Krediler (*) 78, ,007 9,240 1, ,932 Toplam Varlıklar (**) 31,984 57, ,969 Toplam Yükümlülükler (***) 30,227 32, ,166 Net Bilanço Pozisyonu 1,757 24, ,803 Bilanço Dışı Pozisyon (1,883) (24,692) - - (26,575) Gayrinakdi Krediler (*) 40,498 75, , ,097 (*) Net bilanço dışı pozisyon üzerinde etkisi bulunmamaktadır. (**) 23,816 YTL tutarında (31 Aralık ,200 YTL) dövize endeksli kredi ile 438 YTL (31 Aralık YTL) tutarında dövize endeksli kredilere ait kur farkı gider reeskontu dahil tutardır. (***) 53 YTL (31 Aralık YTL) tutarındaki dövize endeksli kredilere ait gelir reeskontu dahil edilmiştir.

18 14 IV- Faiz Oranı Riskine İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Faiz oranı riski, faiz oranlarındaki hareketler nedeniyle Banka nın pozisyon durumuna bağlı olarak maruz kalabileceği zarar olasılığını ifade etmekte olup, Hazine grubu tarafından yönetilmektedir. Söz konusu riskle ilgili olarak varlıkların, yükümlülüklerin ve bilanço dışı kalemlerin faize duyarlılığı standart metot kullanılarak ölçülmektedir. Faiz oranı riskine ilişkin yapılan hesaplamalarda ilk aşama, faiz oranı riskine konu enstrümanları kalan vade yada yeniden fiyatlandırmaya kalan süre dikkate alınarak, 13 vade diliminden uygun olanına yerleştirmektir. İkinci aşamada ise muhtelif vade dilimlerinde yer alan enstrümanlar vade yapılarına tekabül eden faiz oranının volatilitesini yansıtacak ayarlamalar için risk ağırlığı ile ağırlıklandırılmaktadır. Faiz oranlarındaki dalgalanmaların yaratacağı etkilerden korunmak Banka risk yönetiminin birinci önceliğidir. Bu çerçevede yapılan her türlü duyarlılık analizi, risk yönetimi tarafından hesaplanarak Aktif Pasif Komitesine sunulmaktadır. 30 Eylül 2005 tarihi itibariyle Banka nın pasif yükümlülüğü büyük oranda yurtdışı bankalardan alınan krediler ve muhtelif borçlar içerisinde yer alan müstakriz nakit blokajlarından oluşmaktadır. Varlıkların, yükümlülüklerin ve bilanço dışı kalemlerin faize duyarlılığı (Yeniden fiyatlandırmaya kalan süreler itibariyle): 1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-6 Ay 6-12 Ay 1 Yıl ve Üzeri Faizsiz Toplamam Sonu Varlıklar Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bnk Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlardan Alacaklar 23, ,155 24,587 Alım Satım Amaçlı Menkul Değer Para Piyasalarından Alacaklar Satılmaya Hazır Menkul Değerler 2,024 8, ,200 Verilen Krediler 60,790 14,430 6, ,737-84,714 Vadeye Kadar Elde Tut. Men.Değ Diğer Varlıklar (*) 12,656 3,138 4,755 9,472 29,592 12,175 71,788 Toplam Varlıklar 99,216 25,746 11,192 9,926 32,345 13, ,764 Yükümlülükler Bankalararası Mevduat Diğer Mevduat Para Piyasalarına Borçlar Muhtelif Borçlar 17,959 16, ,505-8,442 50,049 İhraç Edilen Menkul Değerler Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar 5,202 16,337 11,830 1, ,446 Diğer Yükümlülükler , ,363 Toplam Yükümlülükler 24,067 32,715 12,595 7, , ,764 Bilançodaki Faize Duyarlı Açık 75,149 (6,969) (1,403) 2,399 32,345 (101,521) - Bilanço Dışı Faize Duyarlı Açık Toplam Faize Duyarlı Açık 75,160 (6,385) (1,403) 2,399 32,345 (101,521) 595 (*) Finansal kiralama alacakları diğer varlıklar içinde gösterilmiştir. Faizsiz kolonunda yer alan diğer varlıklar satırı, 1,353 YTL tutarında maddi duran varlıkları, 753 YTL tutarında maddi olmayan duran varlıkları ve 1,961 YTL tutarında diğer aktifler ve 564 YTL tutarında ertelenmiş vergi aktifini, 6,381 YTL tutarında bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ve 1,136 YTL tutarındaki faiz ve gelir reeskontları, 27 YTL tutarında muhtelif alacaklarını, diğer yükümlülükler satırı ise 87,670 YTL tutarındaki özkaynakları, 4,318 YTL tutarında karşılıkları, 1,028 YTL tutarında faiz ve gider reeskontlarını, 308 YTL tutarında ödenecek vergi, resim harç ve primleri ve 13,039 YTL tutarında diğer yabancı kaynakları içermektedir.

19 15 1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-6 Ay 6-12 Ay 1 Yıl ve Üzeri Faizsiz Toplam Sonu Varlıklar Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bnk Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlardan Alacaklar 12, ,656 Alım Satım Amaçlı Menkul Değer Para Piyasalarından Alacaklar 4, ,000 Satılmaya Hazır Menkul Değerler 4,004 4, ,051 Verilen Krediler 55,335 3,151 2,102 2,746 3,046-66,380 Vadeye Kadar Elde Tut. Men.Değ Diğer Varlıklar (*) 10,474 3,167 4,809 9,058 18,071 9,787 55,366 Toplam Varlıklar 86,378 10,807 6,911 11,804 21,117 10, ,489 Yükümlülükler Bankalararası Mevduat Diğer Mevduat Para Piyasalarına Borçlar 2, ,384 Muhtelif Borçlar 17,894 1, ,928 24,386 İhraç Edilen Menkul Değerler Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar 15,172 4,344 15, ,176 Diğer Yükümlülükler ,543 85,543 Toplam Yükümlülükler 35,450 5,573 15, , ,489 Bilançodaki Faize Duyarlı Açık 50,928 5,234 (8,277) 10,997 21,117 (79,999) - Bilanço Dışı Faize Duyarlı Açık Toplam Faize Duyarlı Açık 51,071 5,900 (8,277) 10,997 21,117 (79,999) 809 Faizsiz kolonunda yer alan diğer varlıklar satırı, 1,430 YTL tutarında maddi duran varlıkları, 720 YTL tutarında maddi olmayan duran varlıkları ve 2,165 YTL tutarında diğer aktifler ve ertelenmiş vergi aktifini, 4,210 YTL tutarında bağlı ortaklıkları ve 1,258 YTL tutarında faiz ve gelir tahakkuk ve reeskontlarını, 4 YTL muhtelif alacakları içermektedir. Diğer yükümlülükler satırı ise 78,677 YTL tutarındaki özkaynakları, 912 YTL tutarında karşılıkları, 664 YTL tutarında ödenecek vergi, resim harç ve primleri, 4,404 YTL tutarında diğer yabancı kaynakları ve 886 YTL tutarında faiz ve gider reeskontlarını içermektedir. (*) Finansal kiralama alacakları diğer varlıklar içinde gösterilmiştir.

20 16 Parasal finansal araçlara uygulanan ortalama faiz oranları : EURO % Sonu Varlıklar Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez B Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlardan Alacaklar Alım Satım Amaçlı Menkul Değer Para Piyasalarından Alacaklar Satılmaya Hazır Menkul Değerler Verilen Krediler Yükümlülükler Bankalararası Mevduat Diğer Mevduat Para Piyasalarına Borçlar Muhtelif Borçlar İhraç Edilen Menkul Değerler Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar Sonu Varlıklar Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez B Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlardan Alacaklar Alım Satım Amaçlı Menkul Değer Para Piyasalarından Alacaklar Satılmaya Hazır Menkul Değerler Verilen Krediler Yükümlülükler Bankalararası Mevduat Diğer Mevduat Para Piyasalarına Borçlar Muhtelif Borçlar İhraç Edilen Menkul Değerler Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar V- Likidite Riskine İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Likidite riski nakit akışındaki dengesizlik sonucunda nakit çıkışlarını tam olarak ve zamanında karşılayacak düzeyde ve nitelikte nakit mevcuduna veya nakit girişine sahip olunamaması sonucu oluşan risktir. Likidite riski ayrıca piyasaya gerektiği gibi girilememesi, piyasalarda oluşan engeller ve bölünmeler nedeniyle pozisyonların uygun bir fiyatta, yeterli tutarlarda ve hızlı olarak kapatılamaması ve pozisyonlardan çıkılamaması sonucu da oluşabilir. Banka nın mevcut likidite riskinin kaynağı genel olarak kredilerin tahsilatında oluşacak gecikmelerden kaynaklanabilmektedir. Banka kaynaklarının kullanımı toplanan fonları karşılayacak şekilde gecelik veya kısa vadeli banka plasmanlarından, kısa vadeli kredilerden oluşmaktadır. Banka nın kısa vadeli likidite ihtiyacı içsel kaynaklardan yaratılmaktadır. Uzun vadeli likidite ihtiyacının, gerekirse sermaye artışlarıyla karşılanacağı öngörülmektedir. Ayrıca iç piyasaların koşulları elverdiği ölçüde, iç piyasa kaynakları da kullanılmaktadır. Banka, genel olarak İnterbank para piyasalarından likidite kullanmamayı tercih etmekte ve net borç veren konumunda bulunmaktadır. Banka, aktif-pasif vade uyumsuzluğunu minimum seviyede tutmak amacıyla yurtdışındaki ilişkili bir kuruluştan 20 milyon EUR tutarında 1 yıl vadeli kredi kullanma opsiyonu satın almıştır. USD % YEN % YTL %

21 17 Aktif ve pasif kalemlerin kalan vadelerine göre gösterimi : 1yıl ve Üzeri Dağıtılamayan (*) Toplam Vadesiz 1 Aya kadar 1-3 Ay 3-6 Ay 6-12 Ay Varlıklar Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bnk Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlardan Alacaklar 1,914 22, ,587 Alım Satım Amaçlı Menkul Değer Para Piyasalarından Alacaklar Satılmaya Hazır Menkul Değerler ,996 6, ,200 Verilen Krediler - 15,089 34,717 6,797 13,874 14,237-84,714 Vadeye Kadar Elde Tutulacak M.D Diğer Varlıklar - 13,448 4,702 4,967 9,489 29,613 9,569 71,788 Toplam Varlıklar 1,923 51,526 39,419 15,894 29,567 43,866 9, ,764 Yükümlülükler Bankalararası Mevduat Diğer Mevduat Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar 55 2,676 16,337 5,532 1,022 8,824-34,446 Para Piyasalarına Borçlar İhraç Edilen Menkul Değerler Muhtelif Borçlar 8,442 17,959 16, , ,049 Diğer Yükümlülükler - 13, ,087 1, , ,363 Toplam Yükümlülükler 8,497 35,313 33,163 7,384 9,520 8,922 88, ,764 Net Likidite Açığı (6,574) 16,213 6,256 8,510 20,047 34,944 (79,396) - Toplam Varlıklar 2,572 35,687 27,813 10,657 28,537 34,299 7, ,489 Toplam Yükümlülükler 4,928 36,000 6,025 9,913 8,448 4,084 78, ,489 Net Likidite Açığı (2,356) (313) 21, ,089 30,215 (70,167) - (*) Bilançoyu oluşturan aktif hesaplardan 2,106 YTL tutarındaki maddi ve maddi olmayan duran varlıklar, 6,381 YTL tutarındaki bağlı ortaklıklar ve iştiraklerden, 518 YTL tutarındaki peşin ödenmiş giderler ve 564 YTL tutarında ertelenmiş vergi aktifinden, pasif hesaplardan ise 1,295 YTL tutarında genel karşılık ile kıdem tazminatı karşılığını ve 87,670 YTL tutarındaki özkaynaklardan oluşmaktadır.

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 119.404

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (30.09.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 46,877 36,048

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421 264.153

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

AKTIF TOPLAMI 1,291, ,642 1,630,590 1,177, ,192 1,470,292

AKTIF TOPLAMI 1,291, ,642 1,630,590 1,177, ,192 1,470,292 KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (31.03.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 23,811 33,219 57,030 9,512 30,278

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 60.107 97.578 157.685 78.233 50.387 128.620

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU EK1A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 3,341,784

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Sınırlı 31 Aralık 2013 AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 637 53 690 808 53

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 312.796 243.170 555.966 209.602 217.950 427.552

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU EK1-E A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi (Eski adıyla C Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi)

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi (Eski adıyla C Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi) Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi (Eski adıyla C Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi) 30 Haziran 2006 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.09.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 372.396

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Adabank Anonim Şirketi Sınırlı AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 816 53 869

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2013 - (01/01/2012-30/06/2013) A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2013 VE 31 ARALIK 2012 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOLARI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot 31/03/2013 31/12/2012 (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV.

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV. Konsolide Finansal Tablolar I. Konsolide bilanço (Finansal Durum Tablosu) Cari Dönem Önceki Dönem Aktif kalemler TP YP Toplam TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 2.990.682 20.223.983 23.214.665

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

MNG BANK A.S. BILANÇOSU

MNG BANK A.S. BILANÇOSU BILANÇOSU AKTIF KALEMLER Dipnot 31 Aralik 2006 31 Aralik 2005 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 15.041 3.646 18.687 6.690 2.238 8.928 II. GERÇEGE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) TÜRK LİRASI AKTİF KALEMLER

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) TÜRK LİRASI AKTİF KALEMLER TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2016) TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 3.534.231.925,46 26.464.927.938,61 29.999.159.864,07

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 231.814 247.601 479.415 209.602 217.950 427.552

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Cari dönem Önceki dönem AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

C Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi

C Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi C Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi 30 Eylül 2005 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu 30 EYLÜL 2005 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT BAĞIMSIZ

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 355.403 1.943.667 2.299.070

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER 31.12.2010 31.12.2009 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 47.360 47.360 26.477 26.477 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi (Eski adıyla C Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi )

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi (Eski adıyla C Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi ) Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi (Eski adıyla C Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi ) 31 Mart 2006 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Bağımsız

Detaylı

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 262 4,125 4,387 II. Gerçeğe uygun değer farkı k/z'a yansıtılan fv (net) 2.1 Alım satım amaçlı finansal

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 26.477-26.477 40.071-40.071 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2012 VE 2011 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOLARI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot 31/12/2012 31/12/2011 (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 34.489-34.489 47.360-47.360 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4 5.000-5.000 1.010-1.010

Detaylı

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2010) (31/12/2009) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU)

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI Not:4 13.402

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2008 ) ( 31/ 12 / 2007 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7,792,291 1,583,306 9,375,597 4,098,681

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2016 31.12.2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2012 31.12.2011 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 272.459

Detaylı

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi (Eski adıyla C Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi)

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi (Eski adıyla C Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi) Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi (Eski adıyla C Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi) 31 Mart 2006 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2013 ) ( 31 / 12 / 2012 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01.01.2017-31.03.2017 Dönemine Ait Finansal Tablolar

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPOR Bağımsız Denetçi

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI - - - - - - II. GERÇEĞE

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Notlar 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE

Detaylı

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

Anadolubank Anonim Şirketi. 31 Mart 2006 Hesap Dönemine Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu

Anadolubank Anonim Şirketi. 31 Mart 2006 Hesap Dönemine Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu 31 Mart 2006 Hesap Dönemine Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu Akis Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 5 Mayıs 2006 Bu rapor 58 sayfadır.

Detaylı

Arap Türk Bankası Anonim Şirketi. 30 Eylül 2006 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu

Arap Türk Bankası Anonim Şirketi. 30 Eylül 2006 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Arap Türk Bankası Anonim Şirketi 30 Eylül 2006 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu ARAP TÜRK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ARA DÖNEME AİT BAĞIMSIZ

Detaylı

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Bilanço 3-4 Nazım hesaplar tablosu 5 Gelir tablosu 6 Özkaynaklarda muhasebeleştirilen

Detaylı

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI MEVDUAT BANKASI A.Ş./KALKINMA VE YATIRIM BANKASI Kapanış Kuru: Hesaplama Tarihi: Sıra No Hesap Kodu Hesap Adı DÖVİZ VARLIKLARI Bin YTL I -

Detaylı

01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. Maddesi gereği olarak, Nurol

Detaylı

1) http://tkbb.org.tr/bankalarin-bagimsiz-denetim-raporlari 2) http://www.albarakaturk.com.tr//yatirimci_iliskileri BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1) http://tkbb.org.tr/bankalarin-bagimsiz-denetim-raporlari 2) http://www.albarakaturk.com.tr//yatirimci_iliskileri BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na: Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi nin (Banka) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan

Detaylı

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği Türkiye Finans

Detaylı

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. 30 Eylül 2009 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Bilanço 3-4 Nazım hesaplar tablosu 5 Gelir tablosu 6 Özkaynaklarda muhasebeleştirilen

Detaylı

KATAR FAKTORİNG A.Ş. 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KATAR FAKTORİNG A.Ş. 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 01.01.2013 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Katar Faktoring Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı na, Katar Faktoring Anonim Şirketi nin ( Şirket ) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla

Detaylı

Arap Türk Bankası Anonim Şirketi. 31 Mart 2006 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu

Arap Türk Bankası Anonim Şirketi. 31 Mart 2006 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Arap Türk Bankası Anonim Şirketi 31 Mart 2006 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu ARAP TÜRK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2006 TARİHİNDE SONA

Detaylı

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi nin

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi nin nin 31 Aralık 2011 hesap dönemine ait Konsolide Olmayan Mali Tabloları, Bağımsız Denetçi raporu ile Türk Ticaret Kanunu nun 347 nci maddesi uyarınca teşkil olunan denetçiler tarafından hazırlanan rapor

Detaylı

Arap Türk Bankası Anonim Şirketi. 30 Eylül 2006 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu

Arap Türk Bankası Anonim Şirketi. 30 Eylül 2006 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Arap Türk Bankası Anonim Şirketi 30 Eylül 2006 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu ARAP TÜRK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ARA DÖNEME AİT BAĞIMSIZ SINIRLI

Detaylı

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği Türkiye Finans

Detaylı

DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş. 31 Mart 2006 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu

DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş. 31 Mart 2006 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş. 31 Mart 2006 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş. 1 OCAK 2006-31 MART 2006

Detaylı