İnsan Hakları İhtisas Komitesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İnsan Hakları İhtisas Komitesi"

Transkript

1 İnsan Hakları İhtisas Komitesi Prof. Dr. Harun Tepe İnsan Hakları İhtisas Komitesi Başkanı

2 Komite Başkanı: Prof. Dr. Harun Tepe

3 Komite Üyeleri Üyeler Prof. Dr. Ioanna Kuçuradi Prof. Dr. Mesut Gülmez Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu Prof. Dr. Sevgi İyi Doç. Dr. Gülriz Uygur Rıza Türmen (Milletvekili) Emekli Büyükelçi Ömür Orhun Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak

4 KOMİTENİN UNESCO İÇİNDEKİ YERİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü Çapraz Konular İnsan Hakları Temelli Yaklaşım (HRBA)

5 UNESCO Genel Direktörlüğü Sektörler Bazında Komitenin Yeri ve Öncelikleri İnsan hakları tüm Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü çalışmalarının temelidir. (Human rights are the basis of all SHS work. The challenges and responses to be addressed through the Programme will be both defined and assessed in terms of the realization of human rights.)

6 UNESCO STANDS FOR HUMAN RIGHTS Tüm program alanlarında SBS çağdaş etik sorunlara ve sosyal dönüşümlere çözüm çabalarında insan haklarının gerçekleştirilmesini ve temel özgürlüklerin sağlanmasını hedefler. SBS insan hakları araştırmalarını, insan hakları eğitimindeki ilerlemeleri teşvik eder; ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde her türden ayrımcılıkla mücadeleye öncülük eder; bütün ilgililer ve ağlar arasındaki işbirliğini destekler; demokrasiyi destekler, şiddetle savaşımda ve şiddeti önlemede yeni yollar aramayı sürdürür. (Special Bulletin on Human Rights in Social and Human Rights Sector, 31 Ekim 2011).

7 İnsan hakları Sosyal ve İnsani bilimlerin temelini oluşturur. Yalnızca tüm SBS programlarına uygulanarak insan hakları güçlendirilmeye çalışılmamakta; aynı zamanda beklenen program çıktıları ve süreçleri de insan hakları terimleri açısından ve insan hakları ve temel özgürlükler çerçevesinde belirlenmektedir. (Human rights become the bedrock of the Social and Human Sciences not only are human rights strengthened by being applied consciously to all SHS programmes; but expected programme outcome and processes are defined in human rights terms and incorporating the human rights and fundamental freedoms framework).

8 SBS- 2. Sektörel Öncelik: Sosyal dönüşümlere çözüm bulmada, özellikle de -barış kültürünü kurmada ve şiddeti önlemede- demokrasi ve sürdürülebilir kalkınma için üye devletleri desteklemek. (Supporting Member States in their responses to social transformations, notably to promote democracy and sustainable development for the consolidation of a culture of peace and non-violence)

9 Tüm etkinliklerde «insan hakları temelli yaklaşım» (vi) address social transformations and other global challenges on the basis of human rights, particularly in the context of the social inclusion of vulnerable groups; responding to the social and human dimensions of global environmental change; supporting youth development and participation in society; and contribute to preventing and overcoming violence affecting youth and women;

10 UNESCO nun uzmanlık alanlarında insan hakları bilgisinin geliştirilmesi (vii) advance knowledge on human rights in the fields of competence of UNESCO, with particular emphasis on the right to enjoy the benefits of scientific progress and to freedom of expression for scientists and intellectuals, and contribute to human rights mainstreaming within the United Nations Development Group through training on the human rights approach to programming.

11 İnsan Hakları İhtisas Komitesinin Misyonu ve Etkinlikleri UNESCO Genel Kurulu nun, -bütün etkinliklerine ve programlarına insan hakları yaklaşımını getirmek, böylece tüm çalışmalarıyla insan haklarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla yılında kabul ettiği UNESCO İnsan Hakları Stratejisi nden hareketle oluşturulan Türkiye İnsan Hakları Stratejisi Komitemizin çalışmaları için temel belge kabul edilmiş ve öncelikli olarak aşağıdaki çalışmaların yapılması kararlaştırılmıştır:

12 Misyon ve hedefler İnsan haklarını temel alan yaklaşımın eğitim-öğretim alanlarında ve uygulamada yaygınlaştırılması için çalışmalar yapmak. Ülkemizde gerek ortaöğretimde gerek yükseköğretimde insan hakları eğitiminin durumunu ortaya koymak, iyileştirilmesi için öneriler geliştirmek.

13 Komitenin çalışmaları Türkiye de İnsan Hakları Eğitimi Raporu Kadınların ve Kız Çocuklarının İnsan Hakları El Kitabı. Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kurulmasına İlişkin Görüş. Türkiye İnsan Hakları Kanun Tasarı Taslağının Hazırlanması.

14 Biyoetik, Most ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komiteleriyle Ortak Çalışma Kamu Politikalarında İnsan Haklarının Yeri

15 Planlanan Çalışmalar Etik Temelli İnsan Hakları eğitimine bir model oluşturmaya yönelik uluslararası insan hakları eğitimi bilimsel toplantıları yapılması

16 36. Genel Konferansta alınan kararlar ve 37. Genel Konferansa götürülebilecek öneriler 37C/4 taslak belgesinin hazırlanmasında kalkınma, barış ve insan hakları temelli yaklaşım esas alınmıştır.

17 Genel Direktörün öncelikleri Barış, yurttaşlık ve insan hakları eğitimi Kültürel kimliklerin korunması ve kültürlerarası diyaloğu destekleme; Doğal ve somut kültür varlıklarını arttırma

18 Cinsiyet Eşitliği 36. Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi çalışmalarını yürütecek yeni bir BM biriminin kurulması. o UNESCO programlarının herkesin kaliteli eğitime erişiminin sağlanması, bilim eğitimi, kültürlerarası diyalog ve evrensel insan haklarına saygı yoluyla UNESCO programlarının cinsiyet eşitliğini güçlendirmeye katkıda bulunması.

19 UNESCO'nun Orta ve Uzun Vadeli Stratejisi doğrultusunda ileriye yönelik öngörüler İnsan Hakları Temelli Yaklaşımın (HRBA) tüm UNESCO çalışmalarında temel alınması ve daha iyi uygulanması için çalışmalar yapılması. İnsan hakları eğitimi konusunda UNESCO nun öncü rolü üstlenerek, insan hakları eğitiminde etik bakışı temele alan yapan bölgesel toplantılar düzenlemesi.

20 UNESCO'nun Orta ve Uzun Vadeli Stratejisi doğrultusunda ileriye yönelik öngörüler Etnik ve dinsel gerginliklerin ve çatışmaların gittikçe artma eğilimi göstermesi karşısında, UNESCO kültürler arası diyaloğun ana aracı olarak insan hakları eğitimini, özellikle de insanlar olarak ortak insani yanımıza vurgu yapan etik temelli insan hakları eğitimini yaygınlaştırmaya yönelik politikalar oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapmak.

21 Teşekkürler

UNESCO TÜRKİYE MİLLÎ KOMİSYONU 2012-2013 FAALİYET RAPORLARI

UNESCO TÜRKİYE MİLLÎ KOMİSYONU 2012-2013 FAALİYET RAPORLARI UNESCO TÜRKİYE MİLLÎ KOMİSYONU 2012-2013 FAALİYET RAPORLARI www.unesco.org.tr UNESCO Türkiye Millî Komisyonu 2012-2013 Faaliyet Raporları Editörler Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ Şule ÜRÜN UNESCO Türkiye Millî

Detaylı

ÜNİVERSİTELERİN KADIN SORUNLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİ Doç. Dr. Şevkat Bahar-Özvarış * Prof. Dr. Ayşe Akın **

ÜNİVERSİTELERİN KADIN SORUNLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİ Doç. Dr. Şevkat Bahar-Özvarış * Prof. Dr. Ayşe Akın ** ÜNİVERSİTELERİN KADIN SORUNLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİ Doç. Dr. Şevkat Bahar-Özvarış * Prof. Dr. Ayşe Akın ** Kadınların statüsünü yükseltmek üzere sürdürülen mücadeleler, Birleşmiş Milletler

Detaylı

Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 52. Oturumu 25 Şubat-7 Mart 2008

Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 52. Oturumu 25 Şubat-7 Mart 2008 Tarihleri Arasında New York ta Gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonu (KSK) 52. Dönem Toplantısına İlişkin RAPOR Tarih: 25 Şubat 7 Mart 2008 Yer: Birleşmiş Milletler New York,

Detaylı

The Future We Want. stedi imiz Gelecek

The Future We Want. stedi imiz Gelecek The Future We Want United Nations Conference on Sustainable Development (Rio+20) Rio de Janeiro, Brazil 20-22 June 2012 Outcome of the Conference stedi imiz Gelecek Birleflmifl Milletler Sürdürülebilir

Detaylı

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ I. Aşama, 10-12 Aralık 2003, Cenevre II. Aşama, 16-18 Kasım 2005, Tunus İÇİNDEKİLER Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 25 Kasım 2005 İÇİNDEKİLER

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. Aralık 2011, Cilt:VIII, Sayı:I, 87 109 http://efdergi.yyu.edu.tr 87 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ Prof. Dr. Mustafa

Detaylı

ULUSLARARASI ÇOCUK MERKEZİ INTERNATIONAL CHILDREN S CENTER

ULUSLARARASI ÇOCUK MERKEZİ INTERNATIONAL CHILDREN S CENTER ULUSLARARASI ÇOCUK MERKEZİ INTERNATIONAL CHILDREN S CENTER ETKİNLİK RAPORU 2010-2011 Uluslararası Çocuk Merkezi Etkinlik Raporu (Progress Report of the International Children s Center) Merkezin etkinlikleri

Detaylı

KADININ STATÜSÜ KOMİSYONU 59. OTURUMU

KADININ STATÜSÜ KOMİSYONU 59. OTURUMU BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KADININ STATÜSÜ KOMİSYONU 59. OTURUMU KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ GÖZLEM RAPORU 8-20 MART 2015 NEW YORK, ABD 1 BM KSK 59. Oturumunda konuşmacı olarak katılım gösteren Kadın ve Demokrasi

Detaylı

UNESCO 70. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI HAZIRLIKLARINA İLİŞKİN EYLEM PLANI

UNESCO 70. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI HAZIRLIKLARINA İLİŞKİN EYLEM PLANI ÖZET UNESCO 70. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI HAZIRLIKLARINA İLİŞKİN EYLEM PLANI Yürütme Kurulu, 194. Oturumunda 194 EX/Karar 31 Bölüm II maddesinde UNESCO nun 70. Yıl dönümü Kutlamaları na ilişkin kararı benimsemiştir.

Detaylı

Çatışmanın Cinsiyetçi Etkileri: Türkiye. Demokratik Gelişim Enstitüsü

Çatışmanın Cinsiyetçi Etkileri: Türkiye. Demokratik Gelişim Enstitüsü Demokratik Gelişim Enstitüsü 2 Demokratik Gelişim Enstitüsü Ağustos 2011 3 Demokratik Gelişim Enstitüsü 11 Guilford Street Londra WC1N 1DH Birleşik Krallık tarafından yayınlanmıştır. www.democraticprogress.org

Detaylı

6.Çocuk Haklarının Geliştirilmesi ve Korunması Amaçlı AB Rehber İlkeleri

6.Çocuk Haklarının Geliştirilmesi ve Korunması Amaçlı AB Rehber İlkeleri 6.Çocuk Haklarının Geliştirilmesi ve Korunması Amaçlı AB Rehber İlkeleri I. Giriş Çocuk Haklarına Dair Sözleşme tarihte en çok sayıda devlet tarafından onaylanmış insan hakları antlaşmasıdır. Sözleşme,

Detaylı

Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi nin 13 No lu Genel Yorumu: Eğitim Hakkı 7,8

Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi nin 13 No lu Genel Yorumu: Eğitim Hakkı 7,8 Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi nin 13 No lu Genel Yorumu: Eğitim Hakkı 7,8 Yirmi Birinci Oturum, 1999 9 Eğitim Hakkı (13. Madde) 1. Eğitim hem başlı başına ayrı bir insan

Detaylı

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız 3 Sevgili Dostlar, Uzun bir aradan sonra yeni faaliyet raporu ile yapılan çalışmaların toplumla paylaşılması heyecanını yaşıyoruz. Gelinen

Detaylı

AVRUPA AKDENİZ PARLAMENTER ASAMBLESİ (AAPA) TÜRK GRUBU AĞUSTOS 2007 AĞUSTOS 2009 FAALİYET RAPORU

AVRUPA AKDENİZ PARLAMENTER ASAMBLESİ (AAPA) TÜRK GRUBU AĞUSTOS 2007 AĞUSTOS 2009 FAALİYET RAPORU AVRUPA AKDENİZ PARLAMENTER ASAMBLESİ (AAPA) TÜRK GRUBU AĞUSTOS 2007 AĞUSTOS 2009 FAALİYET RAPORU Doç. Dr. Zeynep DAĞI Ankara Milletvekili AAPA Türk Grubu Başkanı AVRUPA AKDENİZ PARLAMENTER ASAMBLESİ TÜRK

Detaylı

7.Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve onları hedef alan her türlü ayrımcılıkla mücadele konusunda AB Rehber İlkeleri

7.Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve onları hedef alan her türlü ayrımcılıkla mücadele konusunda AB Rehber İlkeleri 7.Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve onları hedef alan her türlü ayrımcılıkla mücadele konusunda AB Rehber İlkeleri I. Rehber İlkeler'in Amacı Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet konusunda

Detaylı

Sayın Beşir Atalay, Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı:

Sayın Beşir Atalay, Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı: Sayın Beşir Atalay, Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı: Açılış konuşmasında söz alan Başbakan Yardımcısı Sayın Beşir Atalay, ilk olarak, terörle mücadelede koordinasyon konusunu değerlendiren ve amaçlayan

Detaylı

Adil Bir Küreselleşme İçin Sosyal Adalet Uluslararası Çalışma Örgütü Bildirgesi

Adil Bir Küreselleşme İçin Sosyal Adalet Uluslararası Çalışma Örgütü Bildirgesi Adil Bir Küreselleşme İçin Sosyal Adalet Uluslararası Çalışma Örgütü Bildirgesi Recep Kapar ILO Declaration on Social Justice for a Fair Globalization Abstract The ILO's 97th International Labour Conference

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı (ŞUBAT 2014) Ankara 0 Avrupa 2020 Stratejisi ve Eğitim de İşbirliğinin Artan Önemi Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE İYİ YÖNETİŞİM İÇİN SAYIŞTAYLARIN İLETİŞİM KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİNİN ÖNEMİ

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE İYİ YÖNETİŞİM İÇİN SAYIŞTAYLARIN İLETİŞİM KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİNİN ÖNEMİ KAMU MALİ YÖNETİMİNDE İYİ YÖNETİŞİM İÇİN SAYIŞTAYLARIN İLETİŞİM KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİNİN ÖNEMİ ÖZET Dr. Recai AKYEL Dr. H. Ömer KÖSE İletişim, kurumların amaçlarına ulaşmasında etkili olan temel

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NDE İNSAN HAKLARININ GELİŞİMİ Evolution of Human Rights in the European Union

AVRUPA BİRLİĞİ NDE İNSAN HAKLARININ GELİŞİMİ Evolution of Human Rights in the European Union Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 5, Bahar Spring 2010, 47-67 AVRUPA BİRLİĞİ NDE İNSAN HAKLARININ GELİŞİMİ Evolution of Human Rights in the European

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ Yurtdışı İşçi

Detaylı

Türk Eğitim Sistemindeki Cinsiyet Eşitsizliklerinin AB Ülkeleri ile Karşılaştırılması*

Türk Eğitim Sistemindeki Cinsiyet Eşitsizliklerinin AB Ülkeleri ile Karşılaştırılması* Eğitim ve Bilim 2013, Cilt 38, Sayı 168 Education and Science 2013, Vol. 38, No 168 Türk Eğitim Sistemindeki Cinsiyet Eşitsizliklerinin AB Ülkeleri ile Karşılaştırılması* A Comparison of Gender Inequality

Detaylı

KULLANILMAYAN POTANSİYEL: Avrupa Vakıflarının Kadın ve Kızlar için Ayırdığı Fonlar

KULLANILMAYAN POTANSİYEL: Avrupa Vakıflarının Kadın ve Kızlar için Ayırdığı Fonlar KULLANILMAYAN POTANSİYEL: Avrupa Vakıflarının Kadın ve Kızlar için Ayırdığı Fonlar Avrupa Vakıflar Merkezi Vakıflar Merkezi ve Mama Cash işbirliğiyle Weisblatt & associés tarafından hazırlanmıştır desteğiyle

Detaylı

Eğitim Hakkı Ve İnsan Hakları Eğitimi

Eğitim Hakkı Ve İnsan Hakları Eğitimi Eğitim Hakkı Ve İnsan Hakları Eğitimi Hakan Ataman İnsan Hakları Gündemi Derneği EĞİTİM HAKKI VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ İNSAN HAKLARI GÜNDEMİ DERNEĞİ Bu kitap parayla satılamaz. İnsan haklarının yaygınlaştırılması

Detaylı

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONU :Ormancılık Komisyonu Toplantısı COFO Görevlendirilmiş Personelin : Adı-Soyadı : Dr. Mahir KÜÇÜK-Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail BELEN-Genel Müdür Yardımcısı

Detaylı

KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMDE DÜNYADAN VE TÜRKİYE DEN İYİ ÖRNEKLER

KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMDE DÜNYADAN VE TÜRKİYE DEN İYİ ÖRNEKLER KAYNAŞTIRMA / BÜTÜNLEŞT RMEN N ETK L L Ğ N ARTIRMAK Ç N POL T KA VE UYGULAMA ÖNER LER PROJESİ KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMDE DÜNYADAN VE TÜRKİYE DEN İYİ ÖRNEKLER TOHUM OTİZM VAKFI Cumhuriyet

Detaylı

Çevre Politikası Aracı Olarak Eğitim ve Bilinçlendirme Çalışmaları ve Akdeniz Bölgesi İçin İşlevsel Önemi

Çevre Politikası Aracı Olarak Eğitim ve Bilinçlendirme Çalışmaları ve Akdeniz Bölgesi İçin İşlevsel Önemi 185 Çevre Politikası Aracı Olarak Eğitim ve Bilinçlendirme Çalışmaları ve Akdeniz Bölgesi İçin İşlevsel Önemi Seçil YURDAKUL EROL İÜ, Orman Fakültesi Ormancılık Politikası ve Yönetimi ABD. 34473 Bahçeköy/İstanbul

Detaylı

DÜNYA, AVRUPA VE TÜRKİYE DE SİVİL AĞLAR REHBERİ

DÜNYA, AVRUPA VE TÜRKİYE DE SİVİL AĞLAR REHBERİ DÜNYA, AVRUPA VE TÜRKİYE DE SİVİL AĞLAR REHBERİ Hazırlayan Yasemin Dinç Editör İrfan Aktan Düzelti Sevim Gözcü Ezen Yayıma Hazırlayan Gamze Göker Grafik Tasarım Banu Çetintaş Basım Odak Ofset HAZİRAN 2007,

Detaylı

KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMDE DÜNYADAN VE TÜRKİYE DEN İYİ ÖRNEKLER

KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMDE DÜNYADAN VE TÜRKİYE DEN İYİ ÖRNEKLER KAYNAŞTIRMA / BÜTÜNLEŞT RMEN N ETK L L Ğ N ARTIRMAK Ç N POL T KA VE UYGULAMA ÖNER LER PROJESİ KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMDE DÜNYADAN VE TÜRKİYE DEN İYİ ÖRNEKLER TOHUM OTİZM VAKFI Cumhuriyet

Detaylı

AVRUPA TOPLULUĞU PROGRAMLARI ve AJANSLARI

AVRUPA TOPLULUĞU PROGRAMLARI ve AJANSLARI AVRUPA TOPLULUĞU PROGRAMLARI ve AJANSLARI Nuray TANRITANIR DPT ABİGM 4 Nisan 2005 . AVRUPA TOPLULUĞU PROGRAMLARI . Tanımı Topluluk Programları terimi, çeşitli alanlardaki Topluluk politikalarının Avrupa

Detaylı