Eğitim İhtisas Komitesi. Prof. Dr. Mustafa Safran Komite Başkanı Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eğitim İhtisas Komitesi. Prof. Dr. Mustafa Safran Komite Başkanı Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi"

Transkript

1 Eğitim İhtisas Komitesi Prof. Dr. Mustafa Safran Komite Başkanı Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi

2 Bu sunuda 1 Ekibimiz 2 UNESCO Eğitim Sektörü 3 Herkes İçin Eğitim (EFA) Küresel İzleme Raporları (Hedefler, Temalar 4 Gelecek Yönelimi

3 Komite Üyeleri Başkan Prof. Dr. Mustafa Safran Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi

4 Komite Üyeleri Üye: Doç. Dr. Adnan BOYACI Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Üye: Ahmet ER Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı İstatistik ve Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanı Üye: Doç. Dr. Bahri ATA Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Üye: Eda ÖZBEK Millî Eğitim Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Üye: İmdat PEKDEMİR Millî Eğitim Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Üye: Mine NARİN TOHUM Vakfı Üye: Yrd. Doç. Dr. Şerife Dilek BELET Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Üye: Yeşim DİZDAROĞLU ÇEKÜL Vakfı Eğitim Koordinatörü Üye: Prof. Dr. Yüksel KAVAK Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Üye: Ziya YEDİYILDIZ Milli Eğitim Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdür V.

5 UNESCO EĞİTİM SEKTÖRÜ

6 UNESCO EĞİTİM SEKTÖRÜ Eğitim sektörü UNESCO nun kurulduğu günden bu yana tüm Dünya da sosyal gelişimin arttırılması ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilmesi için anahtar olarak kabul edilmiş ve bu alanda pek çok girişim ile desteklenmiştir.

7 UNESCO EĞİTİM SEKTÖRÜ HEDEFLERİ Sürdürülebilir Kalkınma

8 UNESCO Eğitim Sektörü Hedefleri Herkes için eğitim Sürdürülebilir kalkınma için eğitim Kaliteli eğitim Eğitimcilerin eğitimi Çocuk, Genç ve Yetişkin eğitimi Kız çocuklarının eğitimi Dezavantajlı gruplar için eğitim Meslekî ve Teknik eğitim Hayat Boyu Öğrenim Okuryazarlık

9 UNESCO EĞİTİM SEKTÖRÜ EFA(Education For All) Hedefleri 2000 Dakar Herkes İçin Eğitim UNDL (United Nations Literacy Decade) Birleşmiş Milletler Okuryazarlık On Yılı LİFE (Literacy Initiative For Empowerment) UNESCO Okuryazarlığın Güçlendirilmesi Girişimi

10 EFA HEDEFLERİ

11 EFA HEDEFLERİ 1. Özellikle savunmasız ve dezavantajlı çocuklar için, kapsamlı erken çocukluk dönemi bakım ve eğitiminin genişletilmesi ve iyileştirilmesi yılına kadar tüm çocukların, özellikle de genç kızlar, güç durumdaki çocuklar ve etnik azınlıklara mensup olanların ücretsiz, kaliteli ve eksiksiz zorunlu ilköğretime erişimi sağlamak. 3. Bütün genç ve yetişkinlerin öğrenme ihtiyaçlarına uygun öğrenme ve yaşam becerileri programlarına eşit imkanlarla erişimini sağlamak.

12 EFA HEDEFLERİ yılına kadar özellikle kadınlar ve bütün yetişkinler için yetişkin okur-yazarlığı konusunda yüzde 50 iyileştirme ile temel ve sürekli eğitime eşit erişim olanaklarının sağlanması. 5. İlk ve orta öğretimde 2005 yılına kadar toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmak ve 2015 yılına kadar, kız çocuklarının kaliteli temel eğitime tam ve eşit erişimlerinin garanti edilmesine odaklanarak, eğitimde cinsiyet eşitliğinin sağlanması. 6. Eğitim kalitesinin her yönüyle iyileştirilmesi ve mükemmelliğinin sağlanması, böylece özellikle okuma-yazma, aritmetik ve temel yaşam becerilerinin, geçerli ve ölçülebilir öğrenme sonuçlarının herkes tarafından elde edilmesi.

13 HERKES İÇİN EĞİTİM KÜRESEL İZLEME RAPORLARI BAŞLIK VE TEMALARI Dünya Doğru Yolda mı? Cinsiyet Eşitliği: Eşitliğe Sıçramak Kalite: Kalite Zorunluluğu Okuryazarlık: Yaşam İçin Okuryazarlık Güçlü Temeller Atmak: Erken Çocukluk Dönemi Koruma ve Eğitimi

14 HERKES İÇİN EĞİTİM KÜRESEL İZLEME RAPORLARI BAŞLIK VE TEMALARI Orta Dönem Değerlendirmesi: 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Yönetişim: Eşitsizliklerin Üstesinden Gelmek Ötekileştirme: Ötekileştirilenlere Erişmek Gizli Kriz: Silahlı Çatışmalar ve Eğitim Gençlik, Beceriler ve İş

15 HERKES İÇİN EĞİTİM KÜRESEL İZLEME RAPORLARI Eğitimde tam bir cinsiyet eşitliği şu anlama gelmelidir; kız ve erkeklere okula gitmek için aynı şanslar tanınmalı, eğlenceli öğrenme yöntemleri, aynı müfredat ve cinsiyete dayalı önyargılardan etkilenmemiş bir akademik uyum sunulmalıdır. (EFA, ) Bütün çocukların eğitim hakkını garanti altına almak için uğraşan birçok ülkede, hedefe erişime odaklanılması nedeniyle kalite sorununu gölgelenmektedir. Oysaki kalite, Herkes İçin Eğitim in merkezinde yer almaktadır. (EFA, 2005) Okuryazar olmak insanın hayatına değer katar. (EFA, 2006)

16 HERKES İÇİN EĞİTİM KÜRESEL İZLEME RAPORLARI Özellikle kız çocukları olmak üzere birçok çocuk hala okulda değildir ya da okullarından erken ayrılmak zorunda bırakılmaktadır. Bazıları ise en düşük eğitim standartlarına bile ulaşamamaktadır. (EFA, 2007) Eşitsizliklere hitap edebilme, damgalama ve ayrımcılık konusundaki başarısızlıklar, gelir düzeyi, cinsiyet, etnik köken, dil ve bölge gibi etkenler herkes için eğitime doğru ilerlemeyi engellemektedir. (EFA, 2010) Ülkeler silahlı çatışmalar nedeniyle yıldırıcı zorluklarla yüzleşmektedir.(efa, 2011) 2000 yılından beri kız ve erkek çocuklarının okula kaydolması konusunda büyük ilerleme görülmüş olsa da, eğitim fırsatları ve çıktılarında eşitliğin sağlanması için daha yapılması gereken çok şey vardır.(efa, 2012)

17 HERKES İÇİN EĞİTİM KÜRESEL İZLEME RAPORLARI Ana başlıklar ve konu bütünlüğüne bakılacak olursa Herkes İçin Eğitim Küresel İzleme Raporları nda tüm Dünya daki çocuk, genç, kadın, erkek ve yetişkinlere ait eğitim verileri yansıtılmaktadır. Odaklanılan konular sıralanacak olursa; okuryazarlık, eğitimde cinsiyet eşitliği, eğitim kalitesinin arttırılması, toplumun tüm kesimlerine ulaşılması, erken çocukluk dönemi, ilköğretim, ortaöğretim ve lise eğitimi, teknik ve meslekî eğitim, özellikle eğitimde sürekliliğin sağlanması için yetişkin eğitimi, hayat boyu öğrenim, sürdürülebilir kalkınma için eğitim gibi ana temalar üzerinde durulmaktadır. Raporların amacı 2000 yılında öngörülen 2015 Herkes için Eğitim Hedefleri ne ulaşılması için uluslararası toplumu uyarmak ve harekete geçirmek için teşvik etmektir.

18 KATILIM SAĞLANAN TOPLANTILAR Yüksek Düzeyli Uluslararası Yuvarlak Masa Toplantısı Okuryazarlık Hedefine Ulaşmak: Vaadi Yerine Getirmek,06-07 Eylül 2012 (UNESCO, Paris) Dünya daki 775 milyon okuma yazma bilmeyen yetişkin nüfusun yaklaşık % 85 inin yaşadığı 41 Afrika, Arap, Asya-Pasifik, Latin Amerika ve E-9 ülkelerinin eğitim konusunda UNESCO eğitim hedefleri bakımından günümüzdeki durumu, sözü geçen ülkelerin ilerlemenin neresinde olduğu tartışılmış ve eğitim hedeflerine en kısa zamanda ulaşılması konusunda geleceğe yönelik özellikle hükümetlerarası işbirliği ile hareket etmek suretiyle eğitim hedeflerine ulaşılması konusunda ilerlemenin hızlandırılabileceği görüşü pek çok ülkeden Millî Eğitim Bakanı düzeyinde katılım olan Toplantı nın sonunda yaygın kabul görmüştür.

19 UNESCO HERKES İÇİN EĞİTİM RAPORLARI DEĞERLENDİRME ÇALIŞTAYI 01 Kasım 2012 Dedeman Otel, Ankara UNESCO Genel Direktörlüğü tarafından 2002 yılından bu yana periyodik olarak yayımlanmakta olan, Dünya daki çeşitli ülkelere ait eğitim istatistiklerini içeren ve 2015 UNESCO eğitim hedeflerine ulaşılması için uluslararası toplumu uyarıcı nitelikte olan Herkes İçin Eğitim Küresel İzleme Raporları nda Türkiye nin durum değerlendirilmesinin yapılması EFA Raporları hakkında bilimsel bir tartışma ortamı sunmak Uzman görüş ve değerlendirmelerini edinmek Yol haritasının belirlenmesi

20 UNESCO HERKES İÇİN EĞİTİM RAPORLARI DEĞERLENDİRME ÇALIŞTAYI Program eklenecektir

21 UNESCO HERKES İÇİN EĞİTİM RAPORLARI DEĞERLENDİRME ÇALIŞTAYI

22 Gelecek Yönelimleri Eğitim İhtisas Komitesi olarak temel hedefimiz EFA raporlarında Türkiye nin görünümünü izlemek, doğru ve geçerli veriye dayalı olarak ülkemizin hak ettiği yeri alabilmesini sağlamaktır. Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının kültür temelli anadil öğretimini desteklemek ve bununla ilgili projeler üretmek ve desteklemek. UNESCO tarafından tanınan dünya eğitimcilerinin ve çalışma alanlarının araştırmacı ve eğitimcilere tanıtmaya yönelik kitap hazırlamak.

23 EĞİTİM Uzun soluklu Zaman alacak Sabır, özveri ve yoğun çalışma gerektiren bir yolculuk Geleceğe yatırım yapmak

24 Teşekkürler

Herkes İçin Eğitim (EFA) Küresel İzleme Raporu. Dünya Rayında mı?

Herkes İçin Eğitim (EFA) Küresel İzleme Raporu. Dünya Rayında mı? Herkes İçin Eğitim (EFA) Küresel İzleme Raporu 2002 Dünya Rayında mı? İzleme Raporu (Sf. 12-13) Özet Bu rapor öğrenme fırsatları hakkındadır. Raporun başlıca amacı, eğitimle ilgili avantajların çocuklar,

Detaylı

UNESCO TÜRKİYE MİLLÎ KOMİSYONU 2012-2013 FAALİYET RAPORLARI

UNESCO TÜRKİYE MİLLÎ KOMİSYONU 2012-2013 FAALİYET RAPORLARI UNESCO TÜRKİYE MİLLÎ KOMİSYONU 2012-2013 FAALİYET RAPORLARI www.unesco.org.tr UNESCO Türkiye Millî Komisyonu 2012-2013 Faaliyet Raporları Editörler Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ Şule ÜRÜN UNESCO Türkiye Millî

Detaylı

EFA 2008 Küresel İzleme Raporu. 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar

EFA 2008 Küresel İzleme Raporu. 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar EFA 2008 Küresel İzleme Raporu 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar EFA 2008 Raporu bir orta dönem değerlendirmesidir. 2000 yılından bu yana gerçekleşen önemli gelişmeler 1999-2005 yılları

Detaylı

Herkes İçin Eğitim (EFA) Küresel İzleme Raporu 2003-2004 HERKES İÇİN EĞİTİM VE CİNSİYET EŞİTLİĞE GEÇİŞ

Herkes İçin Eğitim (EFA) Küresel İzleme Raporu 2003-2004 HERKES İÇİN EĞİTİM VE CİNSİYET EŞİTLİĞE GEÇİŞ Herkes İçin Eğitim (EFA) Küresel İzleme Raporu 2003-2004 HERKES İÇİN EĞİTİM VE CİNSİYET EŞİTLİĞE GEÇİŞ YÖNETİCİ ÖZETİ (RAPOR ÖZETİ) (S. 16) Tüm ülkeler, ilk ve orta eğitimde cinsiyet eşitsizliğini 2005

Detaylı

Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi

Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi Okuryazarlık ve Cinsiyet Eşitliği Konusunda Türkiye'nin Gerçekleri Okuryazarlık ve eğitimin ülkelerin ekonomik

Detaylı

2015 SONRASI GÜNDEMDE ERKEN DÖNEM ÇOCUK GELİŞİMİNE İLİŞKİN ULUSAL İSTİŞARE TOPLANTISI SÜREÇ RAPORU

2015 SONRASI GÜNDEMDE ERKEN DÖNEM ÇOCUK GELİŞİMİNE İLİŞKİN ULUSAL İSTİŞARE TOPLANTISI SÜREÇ RAPORU 2015 SONRASI GÜNDEMDE ERKEN DÖNEM ÇOCUK GELİŞİMİNE İLİŞKİN ULUSAL İSTİŞARE TOPLANTISI SÜREÇ RAPORU İçindekiler 1. Giriş... 3 2. Binyıl Kalkınma Hedeflerinin (BKH) Gerçekleştirilmesi ve Erken Çocukluk

Detaylı

2050 YE DOĞRU NÜFUSBİLİM VE YÖNETİM:

2050 YE DOĞRU NÜFUSBİLİM VE YÖNETİM: TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER NÜFUS FONU 2050 YE DOĞRU NÜFUSBİLİM VE YÖNETİM: EĞİTİM SİSTEMİNE BAKIŞ Prof. Dr. Yüksel KAVAK Kasım 2010 Yayın No. TÜSİAD-T/2010/11/506 Meşrutiyet

Detaylı

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM SİSTEMİ

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM SİSTEMİ TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM SİSTEMİ TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Editörler: Prof. Dr. Servet Özdemir Prof. Dr. Hasan Bacanlı Murat Sözer TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ

Detaylı

ÜNİVERSİTELERİN KADIN SORUNLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİ Doç. Dr. Şevkat Bahar-Özvarış * Prof. Dr. Ayşe Akın **

ÜNİVERSİTELERİN KADIN SORUNLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİ Doç. Dr. Şevkat Bahar-Özvarış * Prof. Dr. Ayşe Akın ** ÜNİVERSİTELERİN KADIN SORUNLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİ Doç. Dr. Şevkat Bahar-Özvarış * Prof. Dr. Ayşe Akın ** Kadınların statüsünü yükseltmek üzere sürdürülen mücadeleler, Birleşmiş Milletler

Detaylı

Dağıtım: Sınırlı. Orijinali: İngilizce. 15 Şubat 2010

Dağıtım: Sınırlı. Orijinali: İngilizce. 15 Şubat 2010 Dağıtım: Sınırlı.. Orijinali: İngilizce 15 Şubat 2010 Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu Yönetim Kurulu 2010 Yıllık Toplantısı 1-4 Haziran 2010 Geçici Gündemin..Maddesi Taslak Ülke Programı Dokümanı**** Türkiye

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017 MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ Ülkemizin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişmesini

Detaylı

Okullardaki mevcut kapasiteyi kullanmak istiyoruz

Okullardaki mevcut kapasiteyi kullanmak istiyoruz Okullardaki mevcut kapasiteyi kullanmak istiyoruz Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz, "Eğitimi topluma yaymak ve okullarımızdaki mevcut kapasiteyi kullanmak istiyoruz."

Detaylı

ERG RAPORLARI. eğitim izleme raporu 2013

ERG RAPORLARI. eğitim izleme raporu 2013 ERG RAPORLARI eğitim izleme raporu 2013 e itim izleme raporu 2013 Eğitim Reformu Girişimi (ERG) çalışmalarını iki öncelikli amaç doğrultusunda sürdürüyor. Bunlardan ilki, kız ve erkek tüm çocukların hakları

Detaylı

T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı. Birleşmiş Milletler Mukim Koordinatörlüğü

T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı. Birleşmiş Milletler Mukim Koordinatörlüğü Bu rapor T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı koordinatörlüğünde Birleşmiş Milletler Mukim Koordinatörlüğü nün teknik desteği ile hazırlanmıştır. T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilâtı

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE GÜNCELLENMİŞ DURUM ANALİZİ

MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE GÜNCELLENMİŞ DURUM ANALİZİ MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE GÜNCELLENMİŞ DURUM ANALİZİ YAYINA HAZIRLAYANLAR İREM AKTAŞLI SUNA KAFADAR IŞIK TÜZÜN Yapım Myra Koordinasyon Rauf Kösemen, Engin Doğan

Detaylı

Uluslararası Çocuk Merkezi Yıllık Raporu

Uluslararası Çocuk Merkezi Yıllık Raporu Uluslararası Çocuk Merkezi Yıllık Raporu Yayın Sahibi: Uluslararası Çocuk Merkezi Editör: Gülgün Müftü Grafik Tasarım ve Dizgi: Selim Cesur Uluslararası Çocuk Merkezi UÇM Bilkent Üniversitesi, Merkez Kütüphane

Detaylı

2008 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Temsilciliği BM Binası, Birlik Mahallesi, 2. Cadde, No 11, Çankaya, Ankara

2008 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Temsilciliği BM Binası, Birlik Mahallesi, 2. Cadde, No 11, Çankaya, Ankara 2008 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Temsilciliği BM Binası, Birlik Mahallesi, 2. Cadde, No 11, Çankaya, Ankara Bu yapıtın tüm yayın hakları saklıdır. Aynen ya da özet olarak hiçbir bölümü,

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı (ŞUBAT 2014) Ankara 0 Avrupa 2020 Stratejisi ve Eğitim de İşbirliğinin Artan Önemi Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler

Detaylı

TARIMSAL NÜFUSUN EĞİTİMİ VE TARIMSAL NÜFUS İÇİNDE KADIN ÖZET

TARIMSAL NÜFUSUN EĞİTİMİ VE TARIMSAL NÜFUS İÇİNDE KADIN ÖZET TARIMSAL NÜFUSUN EĞİTİMİ VE TARIMSAL NÜFUS İÇİNDE KADIN Prof. Dr. Ziya YURTTAŞ Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi-Erzurum Yrd. Doç. Dr. Tecer ATSAN Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi-Erzurum Yrd.

Detaylı

ÖNSÖZ Nimet ÇUBUKÇU Millî Eğitim Bakanı

ÖNSÖZ Nimet ÇUBUKÇU Millî Eğitim Bakanı 2009 2009 ÖNSÖZ Teknolojik, ekonomik, siyasi, toplumsal ve kültürel alanlarda yaşanan hızlı değişim ve dönüşümlerle ifade edilen küreselleşme süreci; bireyleri, kurumları, ülkeleri derinden etkilemeye

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI ÇOCUK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI ÇOCUK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI ÇOCUK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-9041-01-0 YAYIN NO: KB: 2901- ÖİK: 741 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara aittir. Yayın

Detaylı

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI ANKARA 2006 PKMB PROJELER KOORDÝNASYON M E R K E ZÝ B AÞKANLIÐI PROJECTS COORDINATION CENTER

Detaylı

2010-2011 Faaliyet Raporu

2010-2011 Faaliyet Raporu 2010-2011 Faaliyet Raporu İçindekiler 1 - Kısaca AÇEV 2 - Amacımız, Strateji ve Eğitim Yaklaşımımız, Hedeflerimiz 4 - AÇEV in Programlarının Uygulandığı İllerimiz ve Yabancı Ülkeler 6 - Başkan ın Mesajı

Detaylı

ULUSLARARASI ÇOCUK MERKEZİ INTERNATIONAL CHILDREN S CENTER

ULUSLARARASI ÇOCUK MERKEZİ INTERNATIONAL CHILDREN S CENTER ULUSLARARASI ÇOCUK MERKEZİ INTERNATIONAL CHILDREN S CENTER ETKİNLİK RAPORU 2010-2011 Uluslararası Çocuk Merkezi Etkinlik Raporu (Progress Report of the International Children s Center) Merkezin etkinlikleri

Detaylı

KADININ STATÜSÜ KOMİSYONU 59. OTURUMU

KADININ STATÜSÜ KOMİSYONU 59. OTURUMU BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KADININ STATÜSÜ KOMİSYONU 59. OTURUMU KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ GÖZLEM RAPORU 8-20 MART 2015 NEW YORK, ABD 1 BM KSK 59. Oturumunda konuşmacı olarak katılım gösteren Kadın ve Demokrasi

Detaylı

İLKÖĞRETİME ZAMANINDA KAYDOLMAMA: NEDENLERİ VE ÖNLENMESİ İÇİN ÖNERİLER

İLKÖĞRETİME ZAMANINDA KAYDOLMAMA: NEDENLERİ VE ÖNLENMESİ İÇİN ÖNERİLER İLKÖĞRETİME ZAMANINDA KAYDOLMAMA: NEDENLERİ VE ÖNLENMESİ İÇİN ÖNERİLER İLKÖĞRETİME ZAMANINDA KAYDOLMAMA: NEDENLERİ VE ÖNLENMESİ İÇİN ÖNERİLER Türkiye de İlköğretime Zamanında Kaydolmama Sorununun En Fazla

Detaylı

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre;

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre; GİRİŞ Engelli bireylerin insan hak ve özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanmasını öngören Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti tarafından 30 Mart 2007 tarihinde imzalanmıştır.

Detaylı

Önce Kadın. Vodafone. Vodafone Vakfı'nın Desteğiyle. Mobil Teknolojilerin Kadınların Güçlenmesindeki Rolü

Önce Kadın. Vodafone. Vodafone Vakfı'nın Desteğiyle. Mobil Teknolojilerin Kadınların Güçlenmesindeki Rolü Önce Kadın Mobil Teknolojilerin Kadınların Güçlenmesindeki Rolü Vodafone Vodafone Vakfı'nın Desteğiyle İçindekiler Bu rapor, Vodafone Vakfı'nın desteği, Oxford Üniversitesi Saïd İşletme Fakültesi ve Accenture

Detaylı

Türkiye de Romanların Durumu Türkiye de Çalışma ve İnsana Yakışırİş Koşulları Sorunları

Türkiye de Romanların Durumu Türkiye de Çalışma ve İnsana Yakışırİş Koşulları Sorunları Türkiye de Romanların Durumu Türkiye de Çalışma ve İnsana Yakışırİş Koşulları Sorunları Sözleşme Referans No. VC/2009/0365 SON RAPOR Aralik 2010 Bu çalışma Avrupa Birliği Çalışma ve Sosyal Yardımlaşma

Detaylı

KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMDE DÜNYADAN VE TÜRKİYE DEN İYİ ÖRNEKLER

KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMDE DÜNYADAN VE TÜRKİYE DEN İYİ ÖRNEKLER KAYNAŞTIRMA / BÜTÜNLEŞT RMEN N ETK L L Ğ N ARTIRMAK Ç N POL T KA VE UYGULAMA ÖNER LER PROJESİ KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMDE DÜNYADAN VE TÜRKİYE DEN İYİ ÖRNEKLER TOHUM OTİZM VAKFI Cumhuriyet

Detaylı