Sinan Çağı. Osmanlı İmparatorluğu nda Mimarî Kültür. Gülru Neciṗoğlu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sinan Çağı. Osmanlı İmparatorluğu nda Mimarî Kültür. Gülru Neciṗoğlu"

Transkript

1 Sinan Çağı Osmanlı İmparatorluğu nda Mimarî Kültür Gülru Neciṗoğlu 1

2 KİTAP HAKKINDA Harvard Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gülru Necipoğlu nun yazdığı Sinan Çağı: Osmanlı İmparatorluğu nda Mimarî Kültür, bugüne kadar Mimar Sinan ile ilgili olarak hazırlanmış çalışmalardan iki anlamda farklılık gözteriyor. Bunlardan ilki içerikle, ikincisi ise yaklaşım ve üslûpla ilgili. Kitap kendi içinde üç ana bölüm şeklinde değerlendirilebilir. Tematik olarak düzenlenen ilk iki bölüm mimarî himaye ve mimarlık üretimi bağlamlarını ele alıyor. Kitabın üçüncü kısmı ise, külliyeli ve külliyesiz Sinan camilerini üslûp kronolojisi yerine himaye düzeyine göre gruplaştırarak, bu eserleri tek tek yorumluyor. Anıtları, daha önceki tematik bölümlerde ele alınan kimlik, bellek ve âdâb kavramlarının somut ifadeleri olarak okurken, yaratılmalarında Sinan ın, idaresi altındaki mimarların ve hâmilerinin failliğini birleşik olarak değerlendiriyor. Sonsöz ise, mimarbaşının ölümünün ardından, himaye kalıplarıyla birlikte âdâb kavramlarının uğradığı dönüşüme işaret ederek, Sinan ın mirasını klasik sonrası imparatorluk rejimi bağlamında değerlendiriyor. Öncelikle Sinan ın üslûbuna dair kapsamlı ve derinlemesine bir araştırma olma özelliği ile dikkat çeken bu kitabın, kendisini benzer örneklerinden ayırt edici başka özelikleri de var. Farklı bir Yaklaşım Yazar, bugüne kadar Sinan ile ilgili analizlerin sadece biçimci paradigmalarla sınırlı kaldığını ve Sinan a ait yapıtların tasarım, üretim, tüketim ve kendi dönemlerinde algılanışını şekillendiren bağlamsal süreç ve zihniyetlerin genellikle ihmal edildiğini belirterek, Sinan ın külliyatının hem biçimsel temellere oturtulmuş, hem de çağının mimarî kültürü çerçevesinde, bağlamsal bir yorumunu yapmayı amaçladığını söylüyor. Sinan ın eserlerine holistik bir bakış açısından yaklaşarak, eserlerin formlarının yanı sıra, karşılıklı etkileşim içinde 2 Elinde ahşap bir mimar arşınıyla, Sultan Süleyman ın türbesinin yapımına Sinan ın nezâret edişi, y. 1579, Seyyid Lokman ın Târîh-i Sultân Süleymân ından (Res. 118 den detay).

3 bulundukları kurumsal, toplumsal, siyasal, dinsel, düşünsel, fenomenolojik, ekonomik, kozmolojik ve estetik boyutlarının da hep birlikte yer aldığı çok yönlü ama tek ve bütünlüklü bir çerçeve çizerek, mimarînin aynı zamanda bir dönemi anlatmada tek başına bir araç olabilecek kadar engin bir kültür alanı olduğunu gösteriyor. Kitabın hazırlanması sırasında çok kapsamlı bir kaynak araştırması yapılmış ve konuyla ilgili neredeyse bütün kaynaklar taranmış, yazmalar dışında gravür ve minyatürlerden de yararlanılmış. Hesna Ergun Taşkömür, yazılı kaynakların transkripsiyonu için iki yıl süren titiz bir çalışma yapmış. Büyükçekmece Köprüsü nde Sinan ın imzasını taşıyan kitâbe. Bütün kaynaklar aslına sadık kalınarak alıntılandıktan ve kitabın çevirisi Gül Çağalı Güven tarafından tamamlandıktan sonra, yazar metin üzerinde bir buçuk yıl bizzat çalışarak, hem çevirinin dilini kendi tercihlerine göre değiştirmiş hem de transkripsiyonlu pasajları mümkün olduğunca standardize etmiş. Anlaşılması zor olan transkripsiyonlu alıntıların parantez içinde Türkçeleştirilmesi ile de Atmeydanı ndaki sünnet töreninde Süleymaniye Camii nin maketiyle geçen hassa mimarları alayının resmi, y. 1582, kâğıt üzerine suluboya, İntizâmî nin Sûrnâme sinden. 3

4 İstanbul siluetinde Haliç e hâkim bir tepede konumlanan Süleymaniye Külliyesi, kuzeybatıdan görünüm. uğraşmış. Kendi ifadesiyle, Türkçe okurlarına daha fazla yararlı olabilmek arzusuyla, İngilizce kitapta sadece İngilizce tercümeleri alıntılanan kaynakların, burada transkripsiyonlu olarak Osmanlı Türkçesi orijinallerinin verilmesini tercih etmiş. Önemli bulduğu bazı kaynakların da, kısmî alıntılarının yerine burada tamamını zikretmeyi yeğlemiş. Bu anlamda kitap, Sinan ın eserlerine dair başlı başına bir kaynakça olma özelliği taşıyor. Necipoğlu, birçok araştırmaya konu olmuş Sinan vakfiyesinin dışında, yapıların hâmi ve bânilerinin bugüne kadar Sinan la ilişkilendirilmemiş vakfiyelerini de inceleyerek, yeni 4

5 Süleymaniye Külliyesi, İstanbul, aksonometrik perspektif. Arben N. Arapi. 5

6 Süleymaniye Camii, İstanbul, caminin son cemaat yeri cephesinin şadırvan avlusunun kuzeyindeki taç kapıdan girince görünümü. belge ve bilgilere ulaşıyor. Yazar, elde ettiği küçük sanılabilecek verileri derinlemesine değerlendirerek, dönemin çevre koşularına ve gündelik yaşamına dair önemli yorumlar yapıyor. Kitabın diğer bir özelliği, görsel malzeme açısından zenginliği. Burada, Sinan ın bütün cami ve cami külliyelerinin öncelikle mimarî açıdan değer taşıyan fotoğrafları yer alıyor. Prof. Reha Günay ın hem mimarlık tarihçisi hem de fotoğraf sanatçısı gözüyle çektiği ve açı, ışık, renk gibi özelliklerinin yanı sıra son derece net bu fotoğraflar, yapıları bütün ayrıntılarıyla görebilmemizi sağlıyor. Yapıların planları, cepheleri ve pek çoğunun olağanüstü etkileyici aksono- 6

7 metrik çizimleri, Yüksek Mimar Arben N. Arapi tarafından büyük bir titizlik ve estetik incelikle yeniden çizilmiş olarak ilk defa bu kitapta yer alıyor. Ayrıca, dönemin gündelik yaşamını ve mimarî çehresini sergileyen çok sayıda 16. yüzyıl gravürü ve Osmanlı minyatürü mevcut. Eserlere dair çok yönlü bu görsel tasvir zenginliği, Sinan ın üslûbuna dair tek başına bir kaynak teşkil etme niteliğine sahip. Yazarın araştırmacı olarak gerek mimarî üslûp gerekse dönemin hayatı açısından bize sunduğu ayrıntılı bilgi, aktarılış şekli bakımından da apayrı bir değere sahip. Gülru Necipoğlu, ağırlıklı olarak teknik özelliklerden söz eden bu sanat tarihi metnini bize sunarken, bir yandan da ancak bir dönem anlatısında ya da bir romanda olabilecek kadar akıcı, Süleymaniye Camii, İstanbul, mihrabın iki yanında yer alan Hasan Karahisarî nin İznik çinisinden kaligrafik madalyonlarından birisi. neredeyse edebî bir dil kullanıyor. Tabii çevirinin nitelikliliğini de unutmamak gerekir. Necipoğlu nun dili kullanmaktaki, Gül Çağalı Güven in de bunu Türkçeye aktarmaktaki becerileri sayesinde, şaşırtıcı biçimde, hacimliliği oranında rahat ve zevkle okunabilecek bir kitap çıkıyor karşımıza. Belgin Çınar Melchior Lorichs, Sultan Süleyman ın Külliyesi, 1570, ahşap baskı. 7

8 8

9 Sinan Çağı Osmanlı İmparatorluğu nda Mimarî Kültür 2006 FUAT KÖPRÜLÜ KİTAP ÖDÜLÜ (Turkish Studies Association) 2005 ALBERT HOURANİ KİTAP MANSİYON ÖDÜLÜ (Middle East Studies Association) Yazar, daha önceki birçok çalışmada kendini gösteren çarpık oryantalist ve milliyetçi okumaları bir kenara atıp, orijinal birincil kaynaklar kullanarak, Sinan ın mimarîsi, ve hattâ klasik dönemde Osmanlı kültürü, politikası ve toplumu hakkında, şimdiye kadar yazılmış en ayrıntılı araştırmayı sunuyor... Necipoğlu nun kitabı bir yayın nirengi noktasıdır; hayret verici zenginlikteki bu eserin, kitabın kapağında cesurca belirtildiği gibi bir daha üstesinden gelinmesi ihtimal dahilinde değildir. Hiç şüphesiz Sinan Çağı yazılan gelmiş geçmiş en olağanüstü mimarî biyografilerden biridir ve Sinan ın hayatı ile eserlerine layık bir kitaptır Prospect Magazine Bu hakikaten harika kitap, bir mimarlık tarihçisinin, dilbilimcinin ve arşiv araştırmacısının becerilerini bir araya getirerek, sahadaki bütün geçmiş araştırmalara kıyasla çok büyük bir ilerleme ve aşama temsil ediyor. Kapsamlılığı, kavrayışlılığı ve binalarla yazılı kaynakları dikkatle yakından okumasıyla, Necipoğlu nun kitabı vazgeçilmez ve çok ihtiyaç duyulan bir referans noktası sunuyor... Hakiki bir tour de force, öyle ki, sadece öğrencileri değil, sahanın hatırı sayılır bilginlerini de eğitecek ve esinleyecek, yıllar boyunca hem bir model hem de bir meydan okuma teşkil edecek Journal of Islamic Studies Olağanüstü bir sentez eseri... [Gülru Necipoğlu] daha önce yapılmış tüm yararlı gözlemleri derleyip yeniden biçimlendiriyor; standart kaynakları yeni baştan kritik, fakat önyargısız bir açıdan inceliyor ve bilinenlere, hem binaların kendisinden hem de geniş bir kaynak yelpazesinden kaynaklanan muazzam miktarda yeni bilgi ilave ediyor. Sonuç aydınlatıcı olabilir Cornucopia Bu yayının hazırlanmasında, araştırmaya ve derlemeye sarf edilen gayret şayan-ı dikkattir... Mimarlıkla ciddi bir ilgisi olan herkes için elzem bir kitap Architectural Review Selimiye Külliyesi, Edirne, batıdan görünüm. 9

10 İÇİNDEKİLER GİRİŞ BAĞLAMI İÇİNDE SİNAN KISIM I KLASİK DÖNEMDE MİMARÎ HİMAYE Bölüm 1 İMPARATORLUK COĞRAFYASI, TOPLUMSAL HİYERARŞİ VE OSMANLI KİMLİĞİ I. Padişahlar ve Hanedanın Meşruiyet Temelleri II. Oligarşik Elitin Yükselişi Bölüm 2 DİN, HUKUK VE BELLEK I. Cami İnşasının Dinsel ve Yasal Bağlamları II. Zafer, Şan ve Âhiret Kaygısının Anıtları Olarak Vakıflar Bölüm 3 MİMARÎ VE ÂDÂB KÜLTÜRÜ I. Şehircilik Siyaseti II. İslamî Doğu da ve Rönesans İtalya sında Mimarî III. Yeni Cami Estetiği ve Sinan ın İstanbul u IV. Âdâb Kodları KISIM II BİREY VE KURUM OLARAK MİMARBAŞI Bölüm 4 AZİZ ÜSTADIN PORTRESİ I. Otobiyografiler ve Sinan ın Gelişim Yılları II.Sinan ın Öz-imgesi ve İtalyan Meslektaşlarının Biyografileri III.Vakfiyesine Göre Sinan ın Kimliği 10

11 Bölüm 5 MİMARÎ UYGULAMANIN KURUMSAL ÇERÇEVESİ I. Hassa Mimarları Ocağı ve Şehir Mimarları II. Yönetici ve Tasarımcı Olarak Mimarbaşı III. İnşaat Endüstrisi KISIM III SİNAN A ATFEDİLEN CAMİLER VE CAMİ KÜLLİYELERİNİN YORUMU Bölüm 6 PADİŞAHLAR, ŞEHZÂDELER VE KIRIM HANI I. Sultan I. Süleyman Şehzâde Mehmed, İstanbul ( ) Süleymaniye, İstanbul ( ) Tekiyye el-süleymaniyye, Şam ( /59, ) II. Sultan II. Selim Sultaniye, Karapınar ( /64, ) Selimiye, Edirne ( ) III. Sultan III. Murad Muradiye, Manisa ( /87, 1590) IV. I. Devlet Giray Han Tatar Han Camii, Kırım, Gözleve (Günümüzde Yevpatoria, y. 1552) Bölüm 7 HASEKİ VE VALİDE SULTANLAR I. Haseki Hürrem Sultan İstanbul: Avratpazarı (1538/ , ) Kudüs (y ) Edirne Civarında Mustafa Paşa Köprüsü (bugün Svilengrad, ) II. Valide Nurbanu Sultan İstanbul, Üsküdar (Atik Valide, ) Bölüm 8 PADİŞAH KIZLARI VE DAMADLARI I. Şahsultan İstanbul, Eyüp (1537, ) İstanbul, Yenikapı Dışında (Şeyh Merkez Efendi, y. 1552) II. Mihrümah Sultan ve Veziriazam Rüstem Paşa 11

12 Mihrümah Sultan İstanbul, Üsküdar (İskele, y. 1543/ ) İstanbul, Edirnekapı (y ) Rüstem Paşa Rodoscuk (Tekirdağ, y /53) İstanbul, Tahtakale (y ) III. İsmihan Sultan ve Veziriazam Sokollu Mehmed Paşa 1. İsmihan ve Sokollu Çifti İstanbul, Kadırgalimanı (y. 1567/ /72, 1574) Sokollu Mehmed Paşa Lüleburgaz ( /70) Payas (y ) İstanbul, Azapkapı (y /78) IV. Şahsultan ve Vezir Zal Mahmud Paşa İstanbul, Eyüp (Zal Paşa, ) Bölüm 9 VEZİRİAZAMLAR I. Kara Ahmed Paşa İstanbul, Topkapı (1555, /72) II. Semiz Ali Paşa Marmara Ereğlisi (y ) Babaeski (y , ) Bölüm 10 VEZİRLER I. Sofu (Bosnalı, Hacı) Mehmed Paşa Bulgaristan, Sofya ( ) II. Hadım İbrahim Paşa İstanbul, Silivrikapı (1551) III. Pertev Mehmed Paşa İzmit (Yenicuma, /80) IV. Ferhad Paşa Kastamonu ( ) Çatalca (y ) V. Mesih Paşa İstanbul, Yenibahçe ( /86) VI. Nişancı Mehmed Paşa İstanbul, Karagümrük (1584/ /89) 12

13 Bölüm 11 KAPUDAN PAŞALAR I. Sinan Paşa İstanbul, Beşiktaş ( /56) II. Piyale Mehmed Paşa İstanbul, Kasımpaşa (Tersâne, y ) III. Kılıç Ali Paşa İstanbul, Tophane ( /81) Bölüm 12 BEYLERBEYİLER, SANCAKBEYLERİ VE EYALET YÖNETİCİLERİ RUMELİ I. Sofu (Hacı, Karagöz) Mehmed Bey Hersek, Mostar ( ) II. Osmanşah Bey Yunanistan, Tırhala (bugün Trikkala, y. 1566/ ) III. Sokollu Kasım Bey (Paşa) Havsa ( ) BATI VE ORTA ANADOLU IV. Firdevs Bey (Paşa) Isparta (y /70) V. Cenâbî Ahmed Paşa Ankara (Kurşunlu, ) VI. Lala (Tütünsüz) Hüseyin Paşa Kütahya (y ) VII. Hacı (Doğancı) Ahmed Paşa Kayseri (Kurşunlu, y /86) DOĞU ANADOLU VIII. Lala Mustafa Paşa Erzurum ( ) IX. Köse Hüsrev Paşa Van (Kurşunlu, ) X. Hadım Ali Paşa Diyarbakır (y ) XI. Çerkes İskender Paşa Diyarbakır (y ) XII. Behram Paşa Diyarbakır (y. 1564/ /73) XIII. Melek (Melik) Ahmed Paşa Diyarbakır (y ) 13

14 SURİYE VE ARAP EYALETLERİ XIV. Divane (Deli) Hüsrev Paşa Haleb (Husreviyye, y ) XV. Dukakinzâde Mehmed Paşa Haleb (Âdiliyye, /66) Bölüm 13 DİVAN-I HÜMAYUN MENSUPLARI VE DİĞER DEVLET ERKÂNI ŞEYHÜLİSLÂM VE KAZASKERLER I. Molla Çelebi İstanbul, Fındıklı (y ) DEFTERDARLAR VE NİŞANCILAR II. Defterdar Mustafa Çelebi Edirne (y ) DİĞER DEVLET ERKÂNI III. Çavuşbaşı Mahmud Ağa İstanbul, Sütlüce (y ) IV. Dragoman (Tercüman) Yunus Bey İstanbul, Draman (Balat, ) V. Hürrem Çavuş İstanbul, Yenibahçe (Karagümrük, y. 1560/ /63) VI. Ferruh Kethüda İstanbul, Balat ( ) Bölüm 14 SARAYIN İÇ AĞALARI VE MUSAHİBLER I. Kapıağası Mahmud Ağa İstanbul, Ahırkapı ( , ) II. Bostancıbaşı İskender Paşa İstanbul, Kanlıca ( ) III. Odabaşı Behruz Ağa İstanbul, Yenikapı ( ) IV. Musahib Şemsi Ahmed Paşa İstanbul, Üsküdar ( ) V. Darüsaade Ağası Mehmed Ağa İstanbul, Çarşamba ( ) 14

15 Bölüm 15 TÜCCAR VE ESNAF I.Kasap Ustası Hacı Evhad İstanbul, Yedikule (1585) II. Bezirgânbaşı Hacı Hüsrev İstanbul, Kocamustafapaşa (Ramazan Efendi, ) Sonsöz SİNAN IN MİRASI EKLER (1-4): EK 1: Tuhfetü l-mî mârin (TM) ve Tezkiretü l-ebniye de (TE) zikredilen Sinan Camileri ve Cami Müştemilâtının Bânileriyle Birlikte Kronolojik Listesi EK 2.1: Bazı Cami Külliyelerinin Akçe Olarak Maliyeleri EK 2.2: Diğer Bina Tiplerinin Akçe Olarak Maliyeleri EK 3: Sinan Otobiyografilerinde Sınıflandırılan Bina Tipleri EK 4.1: II. Bayezid in Tarihli İnam Defterinde Ödüllendirilen Hassa Mimarları EK 4.2: Acem Alisi Lâkablı Mimarbaşı Alaüddin in Döneminde Hassa Mimarları ve Günlük Maaşları EK 4.3: Sinan ın Mimarbaşılığı Döneminde, da Hassa Mimarları ve Günlük Maaşları EK 4.4: Sinan ın Mimarbaşılığı Döneminde Bazı Belgelerde Zikredilen Hassa Mimarları EK 4.5: 16. Yüzyılın İkinci Yarısında Suyolu Nâzırları ve Mimarbaşıların Görev Tarihleri HARİTALAR (1-5) Harita 1. Sinan Camilerinin Coğrafî Dağılımı Harita 2. İstanbul daki Sinan Camileri Harita 3. Eyüp: Rical Türbeleri ve Külliyeleri Harita 4. Rüstem Paşa nın Vakıfları Harita 5. Sokollu Mehmed Paşa nın Vakıfları 15

16 Osmanlı İmparatorluğu nun klasik devrinde mimarbaşı olarak yaklaşık yarım asırlık görev dönemi boyunca ( ), Sinan ın tasarladığı yüzlerce bina ve kendine özgü mimarî üslûp, Tuna dan Dicle ye kadar uzanan muazzam bir imparatorluk coğrafyasında kalıcı izler bıraktı. Gelmiş geçmiş en ünlü Osmanlı mimarı olarak tanınan Sinan, İstanbul un dünyaca meşhur şehir siluetinin yeniden yapılanmasına katkıda bulundu. Rönesans İtalya sındaki gelişmelerle karşılaştırılagelen, ışık dolu, merkezî mekânlı kubbeli camileri mimarbaşının önde gelen eserleri olarak nam kazandı. Sinan ın yaratıcılığı, Osmanlı yönetici elitinin en seçkin erkek ve kadın mensuplarının himayesi altında inşa ettiği anıtsal cami külliyelerinde özellikle doruğuna ulaştı. Sinan ın eserlerinin çok sayıda görsel malzemeyle zenginleştirilmiş bu yepyeni değerlendirmesinde Gülru Necipoğlu, mimarbaşını, sanatsal denemelere doymak bilmez bir dürtünün etkisi altındaki Türk Mikelanjı olarak betimleyen kalıplaşmış yaklaşımlara meydan okuyor. Necipoğlu nun yenilikçi çözümlemesi, Sinan ın cami tasarımlarındaki geniş çeşitliliğin, hâmileri ile onun arasındaki bir müzakere sürecinin ürünü olduğunu ortaya seriyor. Yazarın gösterdiği gibi, mimarbaşının Osmanlı İmparatorluğu nun toplumsal ve bölgesel hiyerarşilerine uyarlanmış temsilî bir sistem olarak yarattığı çok katmanlı cami tipolojisi, aynı zamanda kimlik, bellek ile âdâb kavramlarıyla da biçimlendirilmişti. Bu perspektiften yorumlanan Sinan ın cami ve cami odaklı külliyeleri, bundan önce tanımlanmamış anlam boyutlarının taşıyıcıları olarak karşımıza çıkıyor. Sinan Çağı, ilk defa olarak, yayınlanmış ve yayınlanmamış çok zengin bir birincil kaynaklar yelpazesi kullanarak, mimarbaşının eserlerinin üretildiği ve alımlandığı bağlamlara ışık tutuyor. Erken modern dönem Akdeniz dünyasında çığır açan bir mimarın eserlerini kendi bağlamları içinde yeniden anlamlandıran, Osmanlı mimarisînin kültürel ve toplumsal tarihi üzerine son derece derinlikli ve incelikli bu çalışma, sanat ve mimarlık tarihi araştırmacıları ile öğrencileri için olduğu kadar, Osmanlı İmparatorluğu na ilişkin her türlü araştırma alanında bir temel danışma eseri olarak öne çıkıyor. 600 sayfa, 24 x 32 cm, 4 renk, şömizli sert kapak, 550 fotoğraf, gravür, minyatür, harita ve çizim İnönü Cad. No: 6, Kuştepe 34387, Şişli / İstanbul Tel. (212) (212) Faks (212) ÖN KAPAK RESMİ: Şemsi Ahmed Paşa Külliyesi nin havadan görünümü, Üsküdar. Fotoğraf: Reha Günay

www.kucukcekmece.bel.tr

www.kucukcekmece.bel.tr www.kucukcekmece.bel.tr 1 2 www.gelenekselsanatlarakademisi.com 3 4 Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi Sergi Salonu Küçükçekmece / İstanbul Ustalarla Buluşma Yayın Koordinatörü Hüseyin

Detaylı

Kültür A.Ş. Yayınları Kitap Satış Noktaları

Kültür A.Ş. Yayınları Kitap Satış Noktaları Kültür A.Ş. Yayınları Kitap Satış Noktaları Online Satış: www.istanbulkitapcisi.com İstanbul Kitapçısı Beyoğlu Şubesi: İstiklal Cad. No:146 Beyoğlu İstanbul Tel: 0212 292 76 92 İstanbul Kitapçısı Kadıköy

Detaylı

İstanbul Tarih ve Kültür

İstanbul Tarih ve Kültür İstanbul Tarih ve Kültür İstanbul / 2013 T.C. Marmara Belediyeler Birliği Yayını: 2013 Yayın No: 71 Kitabın Adı: İstanbul; Tarih ve Kültür Editörler: Recep Bozlağan Nail Yılmaz Müslüm Yılmaz Tüm yayın

Detaylı

İçindekiler 3 Sosyal Bilimler İstanbul ve Fotoğraf Albümleri Kültür Edebiyat

İçindekiler 3 Sosyal Bilimler İstanbul ve Fotoğraf Albümleri Kültür Edebiyat İÇİNDEKİLER İçindekiler 3 Sosyal Bilimler 13 Cihannüma 15 Imperial Surre 15 Doğu nun Kadın Mirası 16 Arzın Merkezinde Buluşmalar 16 Türk Tarihçiliğinde Dört Sima 17 Uluslararası İbn Sinâ Sempozyumu (2

Detaylı

Adres: Marmara Belediyeler Birliği, Ragıp Gümüşpala Cad. No:10 Eminönü 34134 Fatih / İstanbul

Adres: Marmara Belediyeler Birliği, Ragıp Gümüşpala Cad. No:10 Eminönü 34134 Fatih / İstanbul Şehir ve Toplum şehir & toplum ISSN: 7897678343213 ŞEHİR&TOPLUM Cilt:1, Sayı:1, Aralık 2014, ISSN: 7897678343213 ŞEHİR&TOPLUM İMTİYAZ SAHİBİ Recep Altepe (Marmara Belediyeler Birliği Başkanı) YAYIN YÖNETMENİ

Detaylı

Mimar Sinan Hayatı ve Eserleri

Mimar Sinan Hayatı ve Eserleri Haziran / Eylül 2012 Manisa Mimarlar Odası Yayın Organıdır Mimar Sinan Hayatı ve Eserleri Manisa Muradiye Camii La Sagrada Familia Kilisesi Rum Mehmet Paşa Bedesteni Madrid MMO dan Haberler Başkan dan

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2937 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1893 MİMARLIK TARİHİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2937 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1893 MİMARLIK TARİHİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2937 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1893 MİMARLIK TARİHİ Yazarlar Prof.Dr. Nuray ÖZASLAN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Rana KARASÖZEN (Ünite 3, 4, 6) Prof.Dr. Sevin AKSOYLU

Detaylı

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü SÛRNÂMELERDE 1582 ŞENLİĞİ GÜLSÜM EZGİ KORKMAZ

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü SÛRNÂMELERDE 1582 ŞENLİĞİ GÜLSÜM EZGİ KORKMAZ Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü SÛRNÂMELERDE 1582 ŞENLİĞİ GÜLSÜM EZGİ KORKMAZ Türk Edebiyatı Disiplininde Master Derecesi Kazanma Yükümlülüklerinin Parçasıdır TÜRK EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Detaylı

Kayseri nin Ağırnas köyünde doğdu. Yavuz Sultan Selim zamanında devşirme olarak İstanbul a getirildi. Zeki, genç ve dinamik olduğu için seçilenler

Kayseri nin Ağırnas köyünde doğdu. Yavuz Sultan Selim zamanında devşirme olarak İstanbul a getirildi. Zeki, genç ve dinamik olduğu için seçilenler EMİNE KAYHAN Kayseri nin Ağırnas köyünde doğdu. Yavuz Sultan Selim zamanında devşirme olarak İstanbul a getirildi. Zeki, genç ve dinamik olduğu için seçilenler arasındaydı. Sinan, At Meydanı ndaki saraya

Detaylı

MİMARLIK NEDİR? Osmanlı Mimarisi Nedir?

MİMARLIK NEDİR? Osmanlı Mimarisi Nedir? MİMARLIK NEDİR? Osmanlı Mimarisi Nedir? Osmanlı sanatının Türk Sanat Tarihi içindeki tartışılmaz ayrıcalığı ilk kez onun, standart ve uyumlu bir üslup geliştirmiş olmasından ileri gelir. Horasan dan Filibe

Detaylı

Padişahların Dinlenme ve Eğlenme Mekânları: İstanbul Bahçeleri

Padişahların Dinlenme ve Eğlenme Mekânları: İstanbul Bahçeleri Padişahların Dinlenme ve Eğlenme Mekânları: İstanbul Bahçeleri Murat Yıldız Namık Kemal Üniversitesi İstanbul, kurulduğu tarihten günümüze kadar cazibe merkezi olabilmeyi başarmış sayılı şehirlerden birisidir.

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRK ÇİNİ SANATINDA ÇİÇEKLİ VAZO TASVİRLİ PANOLAR

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRK ÇİNİ SANATINDA ÇİÇEKLİ VAZO TASVİRLİ PANOLAR 1 T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRK ÇİNİ SANATINDA ÇİÇEKLİ VAZO TASVİRLİ PANOLAR SELİM HAKAN AKINCI TEZ DANIŞMANI YRD.DOÇ.DR.GÜLGÜN YILMAZ

Detaylı

XVI. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATI

XVI. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2375 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1372 XVI. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATI Yazarlar Prof.Dr. Mustafa İSEN (Ünite 1, 8) Prof.Dr. Muhsin MACİT ( Ünite 2, 4) Prof.Dr. Cihan

Detaylı

GİRİŞ Tarihsel süreç boyunca kurulmuş olan bütün uygarlıklar, kültürel anlamda gelenek, göreneklerine özellikle de sanatlarına sahip çıkmışlardır. Milli değerlerini ve ulusal kimliklerini, tüm dünyaya

Detaylı

Turizm ve Mimarlık. HAZiRAN2013.SAYI12. TURİZM VE MİMARLIK Onur ERMAN. TURİZM VE ÇED (ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ) İLİŞKİSİ Deniz ÇOLAKKADIOĞLU

Turizm ve Mimarlık. HAZiRAN2013.SAYI12. TURİZM VE MİMARLIK Onur ERMAN. TURİZM VE ÇED (ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ) İLİŞKİSİ Deniz ÇOLAKKADIOĞLU Güneymimarlık T M M O B M M A R L A R O D A S I A D A N A Ş U B E S İ HAZiRAN2013.SAYI12 Turizm ve Mimarlık TURİZM VE MİMARLIK Onur ERMAN TURİZM VE ÇED (ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ) İLİŞKİSİ Deniz ÇOLAKKADIOĞLU

Detaylı

TÜRKİYE DIYANET VAKFI -\YlN MATBAACILIK VE TiCARET IŞLETMESi

TÜRKİYE DIYANET VAKFI -\YlN MATBAACILIK VE TiCARET IŞLETMESi TÜRKİYE DIYANET VAKFI -\YlN MATBAACILIK VE TiCARET IŞLETMESi Meşrutiyet Cad.Bayrndır Sk. No:55 Kızılay/ANKARA Tel:418 59 49 417 09 04 425 27 75 Telex:43 433 tdvk tr. Fax:417 00 09 Yayın No: 134 Sempozyumlar-Paneller

Detaylı

İçindekiler 3. Sosyal Bilimler 13. Cihânnümâ 15. Imperial Surre 15. Arzın Merkezinde Buluşmalar 16. Türk Tarihçiliğinde Dört Sima 16

İçindekiler 3. Sosyal Bilimler 13. Cihânnümâ 15. Imperial Surre 15. Arzın Merkezinde Buluşmalar 16. Türk Tarihçiliğinde Dört Sima 16 İÇİNDEKİLER İçindekiler 3 Sosyal Bilimler 13 Cihânnümâ 15 Imperial Surre 15 Arzın Merkezinde Buluşmalar 16 Türk Tarihçiliğinde Dört Sima 16 Uluslararası İbn Sinâ Sempozyumu (2 Cilt) 17 Modern Çağ ve Arabî

Detaylı

TÜRKİYE DE HANLAR, KERVANSARAYLAR, OTELLER VE ÇEŞİTLİ BARINMA YERLERİ OSMAN NURİ ERGİN

TÜRKİYE DE HANLAR, KERVANSARAYLAR, OTELLER VE ÇEŞİTLİ BARINMA YERLERİ OSMAN NURİ ERGİN TÜRKİYE DE HANLAR, KERVANSARAYLAR, OTELLER VE ÇEŞİTLİ BARINMA YERLERİ OSMAN NURİ ERGİN 2 Türkiye de Hanlar, Kervansaraylar, Oteller ve Çeşitli Barınma Yerleri T.C. Marmara Belediyeler Birliği Yayını: 2013

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ. Hazırlayan Hüseyin TÜRKSEVEN. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Ali SÖNMEZ

YÜKSEK LİSANS TEZİ. Hazırlayan Hüseyin TÜRKSEVEN. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Ali SÖNMEZ T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI OSMANLI DEVLETİ NDE ESKİ ESER POLİTİKASI VE MÜZE-İ HÜMAYUN UN KURULUŞU YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Hüseyin TÜRKSEVEN

Detaylı

XVIII. Yüzyıl İstanbulu nda Fiziki Çevre, Meydan Çeşmeleri ve Çeşme Meydanlarının Etrafında Oluşan İstanbul Meydanları

XVIII. Yüzyıl İstanbulu nda Fiziki Çevre, Meydan Çeşmeleri ve Çeşme Meydanlarının Etrafında Oluşan İstanbul Meydanları XVIII. Yüzyıl İstanbulu nda Fiziki Çevre, Meydan Çeşmeleri ve Çeşme Meydanlarının Etrafında Oluşan İstanbul Meydanları Esma İgüs Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi XVIII. Yüzyıl İstanbul unda Fiziksel

Detaylı

BÖLÜM YARIŞMANIN TANIMI VE GENEL KURALLAR...1

BÖLÜM YARIŞMANIN TANIMI VE GENEL KURALLAR...1 BÖLÜM YARIŞMANIN TANIMI VE GENEL KURALLAR...1 YARIŞMANIN ADI VE TÜRÜ...1 YARIŞMANIN YERİ VE KONUSU...1 1.3 YARIŞMA ALANINA İLİŞKİN BİLGİLER...1 YARIŞMANIN AMACI VE YARIŞMACILARDAN BEKLENENLER...2 YARIŞMAYA

Detaylı

TÜRK RESİM, HEYKEL SANATI

TÜRK RESİM, HEYKEL SANATI GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ TÜRK RESİM, HEYKEL SANATI 11 YAZARLAR: Ömer Faruk KAYA - Sertap YEĞİN - Gönül KAYA DEVLET KİTAPLARI ALTINCI BASKI...,2015 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 4893 DERS

Detaylı

ı r r a Y i i l m Pl t s t i

ı r r a Y i i l m Pl t s t i Hi ul anb t s I em ent Pl an İ s t an bu anı Pl m ma ı r d a ay Y öne hi i r a t T i l st or ag i cal an M Pe a ul n s i n İ s t anbul T ar i hi Yar ı mada Yönet i m Pl anı Eki m 2011 ÖNSÖZ İnsanlık tarihinin

Detaylı

Hasbahçe de Ramazan Bir Başka

Hasbahçe de Ramazan Bir Başka Hasbahçe de Ramazan Bir Başka Hasbahçe Mesire Alanı, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da coşkulu bir Ramazan ayına ev sahipliği yapıyor. Hasbahçe nin Kağıthane Merkez de bulunan bölümüne hazırlanan Ramazan

Detaylı

İSTANBUL MÜFTÜLERİ PROF. DR. BAHA TANMAN İLE SÖYLEŞİ MEHMET GÜNTEKİN İLE SÖYLEŞİ ŞEHRE YENİDEN HAYAT VERMEK / DOÇ. DR. M.

İSTANBUL MÜFTÜLERİ PROF. DR. BAHA TANMAN İLE SÖYLEŞİ MEHMET GÜNTEKİN İLE SÖYLEŞİ ŞEHRE YENİDEN HAYAT VERMEK / DOÇ. DR. M. TDV - İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ DERGİSİ SAYI: 9 YIL: 2010 TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSTANBUL ŞUBESİ ADINA İMTİYAZ SAHİBİ VE YAYIN YÖNETMENİ (SORUMLU) Prof. Dr. Mustafa ÇAĞRICI YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ ve YAYIN KOORDİNATÖRÜ

Detaylı

Yayın Danışmanı: Halil İnalcık Editör: Bülent Arı

Yayın Danışmanı: Halil İnalcık Editör: Bülent Arı Yayın Danışmanı: Halil İnalcık Editör: Bülent Arı 2011 Anadolu da Paranın Tarihi Yayın Danışmanı: Halil İnalcık Editör: Bülent Arı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Bu kitabın tüm hakları saklıdır ve

Detaylı

OSMANLI ŞEHİR TARİHLERİ AÇISINDAN YABANCI SEYAHATNAMELERİN KAYNAK DEĞERİ. Özgür Yılmaz

OSMANLI ŞEHİR TARİHLERİ AÇISINDAN YABANCI SEYAHATNAMELERİN KAYNAK DEĞERİ. Özgür Yılmaz Tarih İncelemeleri Dergisi XXVIII / 2, 2013, 587-614 OSMANLI ŞEHİR TARİHLERİ AÇISINDAN YABANCI SEYAHATNAMELERİN KAYNAK DEĞERİ Özgür Yılmaz Özet Osmanlı şehir tarihi yazımı sırasında başvurulabilecek kaynaklardan

Detaylı

İSAM Yayınları 30. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı nda. Geleneksel İSAM İftarı Gerçekleşti. TDV İslâm Ansiklopedisi nin 40 ve 41. Ciltleri Tamamlandı

İSAM Yayınları 30. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı nda. Geleneksel İSAM İftarı Gerçekleşti. TDV İslâm Ansiklopedisi nin 40 ve 41. Ciltleri Tamamlandı YIL: 8 / SAYI: 35-36 - İSAM Yayınları 30. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı nda Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Kültür A.Ş. nin ortaklaşa düzenlediği 30.

Detaylı

ÇANAKKALE NİN EĞİTİM MİRASI. Doç. Dr. Selçuk UYGUN

ÇANAKKALE NİN EĞİTİM MİRASI. Doç. Dr. Selçuk UYGUN ÇANAKKALE NİN EĞİTİM MİRASI Doç. Dr. Selçuk UYGUN Eğitim Araştırmaları Birliği Yayını 2015 2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 7 GİRİŞ... 11 Kavramsal Çerçeve... 11 Amaç ve Önem... 14 I. BÖLÜM: ÇANAKKALE DE TANZİMAT

Detaylı

ANADOLU İNANÇLARIN BEŞİĞİ

ANADOLU İNANÇLARIN BEŞİĞİ ANADOLU İNANÇLARIN BEŞİĞİ Hazırlayan: TÜRSAB Ar-Ge Departmanı / Mayıs 2006 Turizmin en önemli niş pazarlarından birisi olan kabul edilen inanç turizminde büyük bir potansiyeli olan Türkiye, küresel merak

Detaylı