TEMETTUAT DEFTERLERİNE GÖRE KURUCAŞİLE 1 DİVANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEMETTUAT DEFTERLERİNE GÖRE KURUCAŞİLE 1 DİVANI"

Transkript

1 TEMETTUAT DEFTERLERİNE GÖRE KURUCAŞİLE 1 DİVANI Özet Nihat YASA Bugün Bartın ilinin bir ilçe merkezi olan Kurucaşile Osmanlı devleti döneminde Bolu Vilayeti Viranşehir 2 Sancağı Amasra kazasına bağlı bir divan merkezidir.kurucaşile ilçesine bağlı olan köylerden Tekkeönü 3,Çambu 4,Taşlıca 5 da birer divan merkezidir. Tarih araştırmaları içersinde 6 yüzyıl yaşamış ve oldukça geniş topraklara yayılmış olan Osmanlı Devleti ni daha iyi anlamanın yolu devletin taşrada bulunan yerleşim yerlerindeki yaşamı kavramaktan geçer. Kurucaşile yi idari yapı olarak incelediğimizde Viranşehir Sancağının bir kazası olan Amasra ya bağlı bir divan merkezi olduğunu görmekteyiz.o dönemde Amasra kazasına bağlı 20 divan merkezi bulunmaktadır.bu divanlardan Tekkeönü divanı,çambu divanı,taşlıca divanı ve Kuma divanı yılında nahiye merkezi olan Kurucaşile nin köyleri olup; temettuat defterlerinde Bolu Eyaleti ne bağlı Viranşehir Sancağı sınırları içerisinde yer almıştır. Anahtar Kelimeler:Temettuat Defterleri,Tanzimat Dönemi,Kurucaşile Divanı Giriş 1839 Tanzimat Fermanı nın yayınlanmasından sonra, Osmanlı Devleti bünyesinde idari, sosyal, mali ve kültürel alanda birçok yeni yapılanmaya gidilmiştir. Yeni bir vergi düzeni ülkeye getirilmiştir. Yeni bir mali sistem için, önce ülke kaynaklarının saptanması gerekiyordu. Rumeli de, Anadolu da, Adalar da ve Arap vilayetlerinde bulunan, kentlerde, kasabalarda, bucaklarda ve köylerde, ev ev dolaşılarak sayımlar yapılmıştır. Bu verilere göre 1844 yılı vergileri toplanmıştır yılı için de tahmini vergi miktarları yazılmıştır. O günkü idari, ekonomik ve mali ihtiyaçlar için düzenlenen bu defterlere Temettuat Defteri (gelir vergisi defteri) adı verilmektedir. Osmanlı Devleti Maliye Nezareti nin görevlendirdiği görevliler ve genellikle defterleri tutulan mahalle veya köylerin muhtarı, imamı, papazı, ileri gelenleri ile söz sahibi kişilerce defterler düzenlenmiştir. 7 Tanzimat Fermanı nın ilanından sonra 12 Ocak 1840 tarihli bir talimatname ile her yerde muhassıllar gözetiminde ahalinin isim, şöhret, emlak, arazi ve hayvanlarının miktarı ile esnaf ve tüccarın yıllık kazançlarının yazılacağı defterlerin tutulması 1 Osmanlı Temettuat Defteri Kayıtlarında Korucaşile olarak geçmektedir. Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü 2 Osmanlı döneminde Viranşehir Sancağının merkezidir. 3 Tekkeönü Divanı Hisar, Ova Tekekönü, Alapınar, Danişment, Uğurlu,Ömerler, Çayaltı, Curunlu, Aydoğmuş ve Kavaklı köylerinin bağlı olduğu divan merkezidir. 4 Kurucaşile ilçesine bağlı Karaman,Meydan ve Kanatlı köylerinin bağlı olduğu divan merkezi Çambu divanıdır. 5 Kurucaşile ilçesine bağlı Dizlermezeci,Sarıderesi,Elvanlar,Paşalılar köyünün bağlı olduğu divan merkezi Taşlıca divanıdır. 6 Kuma divanı,bartın iline bağlı Arıt Beldesinin 6 köyünün merkezi olup; bugün Samanpazarı denilmektedir. Başbakanlık Osmanlı Arşivi(BOA) ML.VRD.TMT.d Temettuat defterleri: temettü vergisi, tüccar ve esnafın senelik kazançları üzerinden alınan vergiye verilen addır. Temettü vergisinin adı daha sonra Kazanç Vergisi ne çevrilmiştir. Temettuat defterlerinde kaza, köy gibi iskân merkezleri hane hane ele alınarak herkese ait şahsi mal varlığı, emlak, arazi, hayvanat, ürün vb. bilgiler kaydedilmiştir. Temettuat defterlerinin tasnifi ve kataloglanmasında o tarihlerdeki idari taksimat esas alınmıştır. Defterler, içindeki bilgiler esas alınarak alfabetik olarak eyaletlere ayrılmıştır. Her eyalet de kendi içinde alfabetik olarak kazalara ayrılmıştır. Defterler H /M tarihleri arasında toplam adettir. Bu defterler analitik envanter sistemine göre tasnif edilmiştir (Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, 2000, s. 254). 1

2 emredilmiştir.buradan anlaşıldığı kadarıyla temettuat tahrirleri vergi sayımı amacıyla yapılmıştır temettuat defterleri incelendiğinde Kurucaşile divanı nın, Bolu Eyaleti nin Viranşehir Sancağı dâhilindeki Amasra kazasına bağlı olduğu görülmektedir. Başbakanlık Osmanlı Arşivi nde Amasra kazasına ait 20 adet temettuat defteri bulunmaktadır. Bu defterler sayesinde 19. yüzyılın ortalarına doğru Kurucaşile Divanının idari, zirai, hayvansal, ekonomik ve toplumsal yapısı, meslek grupları, nüfusu, din görevlileri ve eğitimi hakkında fikir yürütmek mümkündür. Temettuat defterleri sancaklara göre düzenlenmiş; alt idari birim olarak kaza ve nahiyeler alınmıştır. Önce mahalle ardından aile reisleri, köy ve mezralara yer verilmiştir. Temettuat defterlerinde genellikle her mahalle için bir defter düzenlenmiştir. Sayfanın üst kısmında sırayla eyalet-sancak-kaza adları kaydedildikten sonra defter bir şehre/kasabaya ait ise şehrin/kasabanın, ardından mahallenin adı yazılmıştır. Mahallesi olmayan küçük köylerde köyün adı kaydedilmiştir. Mesela: Bolu eyaleti dahilinde kâin Viranşehir Sancağı kazalarından Amasra kazasına tabi Korucaşile Divanında mukîm ahali-i İslam ın emlak ve arazi ve temettu atlarının mikdarını mübeyyin bir kıt a defteridir. denilmektedir. Bu çalışma ile Kurucaşile ilçesinin Şile,Ömerler ve Kargacak mahalleleri ile Şeyhler,Demirci,Hacı,Kirlik Müslim Hoca,Kapısuyu,Yeniköy,İlyasgeçidi,Kale,Ziyaret ve Kömeç köylerinin nüfusuna kayıtlı yurttaşlarımız yılında hane reisi olan dedesini öğrenmiş olacaktır. Kurucaşile divanına ait Temettuat kayıtları Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinde Amasra Kazası Kurucaşile Divanı olarak ML VRD TMT d 2956 numarası ile kayıtlı olup Miladi 1844 yılına aittir.burada hane reislerinin lakabı, mesleği,arazisi,hayvanı belirtilmiştir.ancak biz burada Kurucaşile ilçesinin merkeze bağlı mahalleleri ve bir kısım köylerindeki hane reisinin lakabını, hane numarasını, mesleğini makalemize almış bulunmaktayız.ayrıca isim listesi verilerek o dönemdeki hane reislerinin isim istatistiği yapılmaktadır. ŞİLE KARİYESİ 8 1. Sancaktar oğlu Mehmed Efendi.Hane 1.Muallimi subyan idüği 2. Çelebi oğlu Mehmed.Hane 2.Erbabı zira atdan idüği 3. Hacı İsa oğlu Mehmed.Hane 2.Gemici idüği 4. Böcekçi oğlu Halil.Hane 4.Ameleden idüği 5. Halil Beşe 9 oğlu Hüseyin. Hane 5. Gemici idüği 6. Danacı oğlu Mehmed. Hane 6.Gemici idüği 7. Mazlum oğlu İbrahim. Hane 7. Ameleden idüği 8. Cündi Beşe oğlu Mehmed. Hane 8. Gemici idüği 9. Deli Hüseyin oğlu Hüseyin. Hane 9.Kahveci esnafından idüği 10. Hasan oğlu Mustafa. Hane 10.Sabiy idüği 11. İhtiyar oğlu Mustafa. Hane 11..Reis idüği 12. Oruç oğlu Ali. Hane 12. Gemici idüği 13. İhtiyar oğlu İsmail. Hane 13.Gemici idüği 14. Köse oğlu Halil. Hane 14. Ameleden idüği 15. Kaya Osman oğlu Mehmed. Hane 15. Ameleden idüği 16. Sarı Mehmed oğlu Halil.Hane 16.Kayıkçı idüği 17. Uzun Ali oğlu Mehmed. Hane 17.Erbabı zira atdan idüği 18. Seyit Bilal oğlu Mehmed. Hane 18. Gemici idüği 19. Kömürcü oğlu Hasan. Hane 19.Erbabı zira atdan idüği 20. Mahmut Reis oğlu Ahmed. Hane 20.Ameleden idüği 21. Mahmud Reis oğlu Ali.Hane 21 Ameleden idüği 8 Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), ML. VRD. TMT. d Beşe Paşa anlamında kullanılmaktadır. 2

3 22. Mahmud Reis oğlu Mehmed. Hane 22 Gemici idüği 23. Kömürcü oğlu Süleyman. Hane 23. Erbabı zira atdan idüği 24. Kuşçu oğlu Mehmed. Hane 24. Gemici idüği 25. Hızır oğlu Mehmed. Hane 25. Gemici idüği 26. Kör Osman oğlu Hüseyin. Hane 26. Erbabı zira atdan idüği 27. Hamza oğlu Ali.Hane 27. Gemici taifesinden idüği 28. Sarı Hüseyin oğlu Mehmed. Hane 28. Ameleden idüği 29. Kalafat Oğlu yetim İsmail.Hane 29.Sabiy idüği Görüldüğü gibi Şile kariyesinde ikamet etmekte olan hane reisleri teker teker kaleme alınmış ve lakapları,meşguliyetleri, hangi meslek erbabı olduğu sırasıyla yazılmıştır. Bu veriler bize kariye ile ilgili bazı bilgiler vermektedir. Bu sayımda Kurucaşile divanına bağlı Şile Kariyesinde 10 bulunan 29 hanenin temettuları yazılmıştır.esnaf dağılımı ise şöyleydi: 11 Şile Kariyesi Muallimi subyan idüği 1 Gemici idüği 11 Erbabı zira atdan idüği 5 Ameleden idüği 7 Kayıkçı idüği 1 Reis idüği 1 Kahveci esnafından idüği 1 Sabiy 2 ÖMERLER KARİYESİ Uzun İsmail oğlu Halil.Hane 1. Gemici idüği 2. Uzun İsmail oğlu Mahmud.Hane 2. Erbabı zira atdan idüği 3. Ömer oğlu Ali.Hane 2. Ameleden idüği 4. Ömer oğlu Mehmed.Hane 4.Gemici taifesinden idüği 5. Ömer oğlu Mehmed.Hane 5.Gemici taifesinden idüği 6. Ali usta oğlu Halil.Hane 6.Marangoz esnafından idüği 7. Gömeç oğlu Mehmed.Hane 7. Marangoz esnafından idüği 8. Hüseyin usta oğlu Mehmed.Hane 8. Ameleden idüği 9. Yusuf oğlu Mehmed.Hane 9.Ameleden idüği 10. Topuz oğlu Osman.Hane 10. hizmetkar 11. Topal Ali oğlu Ali.Hane 11.Gemici taifesinden idüği 12. Hüseyin usta oğlu Mustafa.Hane 13. Gemici taifesinden idüği 13. Molla Bekir oğlu İsmail.Hane 13. Çıkrıkçı esnafından idüği 14. Molla Bekir oğlu Ali.Hane 14. Erbabı zira atdan idüği 15. Emir Osman oğlu Mehmed.Hane 15. Doğancı esnafından idüği 16. Koca Mehmed oğlu Mehmed.Hane 16. Gemici taifesinden idüği 17. Gömeç oğlu Ali.Hane 17. Erbabı zira atdan idüği 18. Gömeç oğlu Mehmed.Hane 19. Ameleden idüği 19. Gömeç oğlu Osman.Hane 19. Erbabı zira atdan idüği 20. Gömeç oğlu Hüseyin.Hane 20. Berber esnafından idüği 21. Muharrem oğlu Hasan.Hane 21.Gemici taifesinden idüği 22. Yalı oğlu Mustafa.Hane 22. Erbabı zira atdan idüği 10 Kariye köy anlamına gelmektedir. 11 Şile kariyesine ait meslekler 12 Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), ML. VRD. TMT. d

4 23. Yalı oğlu Osman.Hane 23. Erbabı zira atdan idüği 24. Yalı oğlu Süleyman.Hane 24. Ameleden idüği 25. Yalı oğlu Mehmed.Hane 25.Gemici taifesinden idüği 26. Yalı oğlu İbrahim.Hane 26.Gemici taifesinden idüği Ömerler şöyledir. 13 Kariyesi ise 26 haneden meydana gelmektedir. ı ise Ömerler Kariyesi Gemici taifesinden idüği 8 Erbabı zira atdan idüği 7 Marangoz esnafından idüği 2 Ameleden idüği 5 Çıkrıkçı esnafından idüği 1 Doğancı esnafından idüği 1 Berber esnafından idüği 1 Hizmetkar 1 KIRKAÇAK 14 KARİYESİ 1. Hacı Hasan oğlu Ahmed.Hane 1. Erbabı zira atdan idüği 2. Feyzullah oğlu Emin.Hane 2. Marangoz esnafından idüği 3. Kolçak oğlu Mehmed.Hane 2. Ameleden idüği 4. Kara Osman oğlu Memiş.Hane 4. Marangoz esnafından idüği 5. Abdu oğlu Hasan.Hane 5.Ameleden idüği 6. Feyzullah oğlu Mustafa.Hane 6.Gemici taifesinden idüği 7. Osman Beşe oğlu Halil.Hane 7.Gemici taifesinden idüği 8. Osman Beşe oğlu Hüseyin.Hane 8.Gemici taifesinden idüği 9. Feyzullah oğlu Ali.Hane 9.Gemici taifesinden idüği 10. Osman ağa oğlu yetim İsmail.Hane 10.Merkum yetim idüği 11. Osman oğlu Mustafa.Hane 11.Gemici taifesinden idüği 12. Berber oğlu Mehmed.Hane 12.Gemici taifesinden idüği 13. Berber oğlu Halil.Hane 12.Gemici taifesinden idüği 14. Berber oğlu Mehmed.Hane 14.Gemici taifesinden idüği 15. Berber oğlu İbrahim.Hane 15.Gemici taifesinden idüği 16. Karabekir oğlu İsmail.Hane 16.Gemici taifesinden idüği 17. Karabekir oğlu Hasan.Hane 17.Gemici taifesinden idüği 18. Kuşçuoğlu Mehmed.Hane 18.Mezrû tarla Dönüm Kuşçuoğlu Mahmud.Hane 19.Gemici taifesinden idüği 20. Sofuoğlu Mahmud.Hane 20.Berber esnafından idüği 21. Sofuoğlu İsmail.Hane 21.Gemici taifesinden idüği 22 Cündüoğlu Mustafa.Hane 22.Ameleden idüği Kırkacak kariyesi ise 22 haneden meydana gelmektedir. ı ise şöyledir. 15 Kırkacak Kariyesi 13 Ömerler kariyesine ait meslekler 14 Kargacak mahallesinin adıdır. 15 Kırkacak kariyesine e ait meslekler 4

5 Gemici taifesinden idüği 12 Erbabı zira atdan idüği 2 Marangoz esnafından idüği 2 Ameleden idüği 3 Berber esnafından idüği 1 Yetim 1 Not: Bir hane reisinin ise mesleği gözükmemektedir. ŞEYHLİ 16 KARİYESİ 1. Halil ağa oğlu Mehmed. Hane 1.Erbabı gemici taifesinden idüği 2. Ali Beşe oğlu Ali.Hane 2.Timurçi 17 esnafından idüği 3. Ali Beşe oğlu Ali. Hane 2.Timurçi esnafından idüği 4. Hatib Abbas oğlu Mahmud. Hane 4.Ameleden idüği 5. Hatib oğlu Mehmed. Hane 5.Gemici idüği 6. Hatib oğlu Mehmed. Hane 6.Çakmakçı esnafından idüği 7. Kirli Hasan oğlu Osman. Hane 7.Gemici idüği 8. Hasan oğlu Ahmed.Hane 8.Çakmakçı esnafından idüği 9. Hanife oğlu Mehmed. Hane 9.Gemici taifesinden idüği 10. Bekir Beşe oğlu Hasan. Hane 10.Gemici idüği 11. Bekir Beşe oğlu İsmail.Hane 11.Erbabı zira atdan idüği 12. Bekir beşe oğlu Mehmed. Hane 12.Ameleden idüği 13. Molla Mehmed oğlu Ali.Hane 12.Erbabı zira atdan idüği 14. Molla Mehmed oğlu Mehmed. Hane 14. Erbabı zira atdan idüği 15. Uryan (urban)(urbaz) 18 oğlu Hasan.Hane 15.Çakmakçı esnafından idüği 16. Kebiş( GÜBÜŞ) 19 oğlu Mehmed. Hane 16.Ameleden idüği 17. Laz oğlu yetim Mehmed. Hane 17.Yetim idüği 18. Halil oğlu Mehmed. Hane 18.Erbabı zira atdan idüği 19. Laz oğlu Mehmed. Hane 19.Ameleden idüği 20. Laz oğlu Ahmed. Hane 20.Yemişçi esnafından idüği Şeyhli kariyesi ise 20 haneden meydana gelmektedir. ı ise şöyledir. 20 Şeyhli Kariyesi Gemici idüği 5 Erbabı zira atdan idüği 4 Ameleden idüği 4 Timurçi Esnafından idüği 2 Çakmakçı esnafından idüği 3 Yemişçi esnafından idüği 1 Yetim 1 TİMURCÜLER 21 [DEMİRCİLER] KARİYESİ 1. Salih Beşe oğlu Mustafa.Hane 1.Erbabı zira atdan idüği 16 Şeyhler köyüdür 17 Timurçi demirci anlamındadır. 18 Uryan (urban)(urbaz) kelimeleri net olarak okunamamıştır. 19 Kebiş( GÜBÜŞ) kelimesi net olarak okunamamıştır. 20 Şeyhli köyüne ait meslekler 21 Timurcüler köyü bugünkü Demirci köyüdür. 5

6 2. Cura oğlu Emin. Hane 2.Gemici idüği 3. Tebraş(nebraş) 22 oğlu Ali. Hane 3.Gemici idüği 4. Çorak oğlu Veli.Hane 4.Yetim idüği 5. Çorak oğlu Yahya. Hane 5.Ameleden idüği 6. Cura oğlu Mehmed. Hane 6.Gemici idüği 7. Emir Mehmed oğlu Mehmed. Hane 7.Yemişçi esnafından idüği 8. Abaza oğlu Osman.Hane 8.Erbabı zira atdan idüği 9. Şaban oğlu Bekir. Hane 9.Marangoz idüği 10. Şaban oğlu Mehmed. Hane 10.Gemici idüği 11. Şaban oğlu Ahmed. Hane 11.Marangoz idüği 12. Uzun Süleyman oğlu Mehmed. Hane 12.Marangoz idüği 13. Sarı Osman oğlu İbrahim. Hane 12.Yetim idüği. 14. Kuşçu oğlu Bekir.Hane 14.Gemici idüği 15. Sarı Osman oğlu Mehmed.Hane 14.Gemici idüği 16. Timurcu oğlu Ahmed.Hane 15 Erbabı gemici idüğ 17. Süleyman Beşe oğlu İbrahim.Hane 17. Erbabı zira atdan idüği 18. Süleyman Beşe oğlu Mehmed.Hane 18.Gemici idüği 19. Benli Ahmed oğlu Mustafa.Hane 19.Gemici idüği Timurcüler kariyesi 19 haneden meydana gelmektedir. ı ise şöyledir. 23 Timurcüler Kariyesi Gemici idüği 9 Erbabı zira atdan idüği 3 Marangoz esnafından idüği 3 Ameleden idüği 1 Yemişçi esnafından idüği 1 Yetim 2 HACILAR KARİYESİ Hatib oğlu Mehmed Efendi. Hane 1.Muallimi sıbyan idüği 2. Sağır oğlu Osman.Hane 2.Erbabı zira atdan idüği 3. Karakaş oğlu Mustafa. Hane 2.Erbabı zira atdan idüği 4. Karakaş oğlu Bilal.Hane 4.Erbabı zira atdan idüği 5. İbrahim oğlu Mustafa.Hane 5.Ameleden idüği 6. Kırbıyık oğlu Salih.Hane 6.Erbabı zira atdan idüği 7. Bekir oğlu Ali.Hane 7.Erbabı zira atdan idüği 8. Bekir oğlu İsmail.Hane 8.Erbabı zira atdan idüği 9. Molla Mehmed oğlu Mehmed.Hane 9.Erbabı zira atdan idüği 10. Molla Mehmed oğlu yetim Mehmed.Hane 10.Yetim idüği 11. Hasanlı oğlu Süleyman. Hane 15.Erbabı zira atdani idüği 12. Receb Beşe oğlu Mehmed.Hane 12. Ameleden idüği 13. Receb Beşe oğlu Osman.Hane 12. Der Aliyye de gemici idüği 14. Mezak oğlu İbrahim.Hane 14. Erbabı zira atdan idüği 15. Hacı oğlu Mustafa.Hane 15.Marangoz idüği 16. Hacı oğlu Mehmed.Hane 16.Erbabı zira atdan idüği 17. Hacı oğlu Yakub.Hane 17.Erbabı zira atdan idüği 18. Abbas Beşe oğlu Mehmed.Hane 18. Erbabı zira atdan idüği 22 Tebraş(nebraş) kelimeleri net olarak okunamamıştır. 23 Timurcüler kariyesine ait meslekler 24 Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), ML. VRD. TMT. d

7 19. Abbas Beşe oğlu Ali.Hane 19.Ameleden idüği 20. Abbas Beşe oğlu Bekir.Hane 20.Kaymakçı esnafından idüği 21. Mustafa bey oğlu Hüseyin.Hane 21. Erbabı zira atdan idüği 22. Mustafa bey oğlu Halil.Hane 22.Ameleden idüği 23. Mahmud oğlu İbrahim.Hane 22.Alil idüği 24. Kara Ali oğlu Mehmed.Hane 24.Musinn ve ihtiyar idüği 25. Köse oğlu Mehmed.Hane 25 Marangoz idüği 26. Öksüz Hasan oğlu Memiş.Hane 26.Marangoz esnafından idüği 27. Kara Ali oğlu Mehmed. Hane 27.Sinob kazasında hizmetkar idüği 28. Karakaş oğlu Mehmed.Hane 28.Ameleden idüği Hacılar kariyesi ise 28 haneden meydana gelmektedir. ise şöyledir. 25 Hacilar Kariyesi Muallimi subyan idüği 1 Gemici idüği 1 Erbabı zira atdan idüği 13 Marangoz idüği 2 Ameleden idüği 6 Kaymakçı esnafından idüği 1 Hizmetkar idüği 1 Yetim idüği 1 Musinn ve ihtiyar idüği 1 Alil İdüğü 1 KELİK 26 KARİYESİ 1. Caferoğlu Mehmed.Hane 1 Gemici taifesinden idüği 2. Kara Nuhoğlu Nuh.Hane 2.Erbabı zira atdan idüği 3. Uzun İbrahim oğlu Veli.Hane 2. Erbabı zira atdan idüği 4. Göranlı oğlu Ömer Efendi.Hane 4. Muallim-i sıbyan idüği 5. Tebraş oğlu Veli.Hane 5.Gemici taifesinden idüği 6. Bodur Hüseyin oğlu Ali.Hane 6.Gemici taifesinden idüği 7. Bodur Hüseyin Oğlu Veli.Hane 7.Gemici taifesinden idüği 8. Kocabaşoğlu İsmail.Hane 8. Gemici taifesinden idüği 9. Emir Ahmed oğlu Osman.Hane 9. Gemici taifesinden idüği 10. Köse İbrahim oğlu Mehmed Hane 10.Ameleden idüği 11. Geçli oğlu Mehmed.Hane 14.Gemici taifesinden idüği 12. Lazoğlu Ali.Hane12. Ameleden idüği 13. Abdullah Beşe oğlu Ahmed.Hane 12. Kalafat esnafından idüği 14. Abdullah Beşe oğlu Abdullah.Hane 14. Erbabı ziraatten idüği 15. Genişoğlu İbrahim.Hane 15. Marangoz esnafından idüği 16. Musluoğlu Ahmed.Hane 16.Gemici taifesinden idüği 17. Muslu İbrahim oğlu Bekir.Hane 17.Gemici taifesinden idüği 18. Kütükoğlu Mehmed.Hane 18.Erbabı zira atdan idüği 19. Tiryaki oğlu Mehmed.Hane 19.Gemici taifesinden idüği 20. Tiryaki oğlu Mehmed.Hane 20.Mezrû tarla dönüm Madoz oğlu Mehmed.Hane 21.Erbabı zira atdan idüği 22. Geçlioğlu Hasan.Hane 22.Hizmetkar idüği 25 Hacılar kariyesine ait meslekler 26 Kelik bugünkü Kirlik Müslüm Hoca köyüdür. 7

8 23. Geçlioğlu Bilal.Hane 22.Erbabı zira atdan idüği 24. Deli İsmail oğlu Hüseyin.Hane 24.Gemici taifesinden idüği 25. Kıraşoğlu Osman.Hane 25.Gemici taifesinden idüği 26. Ali Bey oğlu İsmail.Hane 26.Ameleden idüği 27. Mecük Ali oğlu İbrahim.Hane 27.Erbabı zira atdan idügü 28. Mecük oğlu Mehmed.Hane 28.Merkum 20.Seneden berü der Aliyyede mütemekkin idüği 29. Cebel Mehmed oğlu Hasan.Hane 29.Gemici taifesinden idüği 30. Kürt Ömer oğlu Yakub.Hane 20.Erbabı zira atdan idüği 31. Receb oğlu Mehmed.Hane 31.Marangoz esnafından idüği 32. Laz Bekir oğlu Emin.Hane 22.Erbabı zira atdan idüği 33. Topçu oğlu Abbas.Hane 33. Ameleden idüği 34. Kebabçıoğlu Mehmed.Hane 34.Erbabı zira atdan idüği 35 Danacı oğlu Osman.Hane 35.Gemici taifesinden idüği 36. Emir oğlu Mehmed.Hane 36.Gemici taifesinden idüği 37. Danacıoğlu Ali.Hane 37.Gemici taifesinden idüği Kelik kariyesi ise 37 haneden meydana gelmektedir. ı ise şöyledir. 27 Kelik Kariyesi Muallim-i sıbyan idüği 1 Gemici taifesinden idüği 16 Erbabı zira atdan idüği 10 Marangoz esnafından idüği 2 Ameleden idüği 4 Kalafat esnafından idüği 1 Hizmetkar idüği 1 KUYUSUYU 28 KARİYESİ 1. Hacı İbrahimoğlu Mehmed.Hane 1.Erbabı zira atdan idüği 2. Fıkı oğlu Mehmed.Hane 2. Erbabı zira atdan idüği 3. Hacı İbrahim oğlu Ali.Hane 2.merkum 10.Seneden berü der Aliyyede idüği 4. Hacı İbrahim oğlu Ahmed.Hane 4.Erbabı zira atdan idüği 5. Hacı Halil oğlu Hüseyin.Hane 5.Erbabı zira atdan idüği 6. Hacı İbrahim oğlu İbrahim Hane 6.Gemici taifesinden idüği 7. Katırcıoğlu Ali.Hane 7.Erbabı zira atdan idüği 8. Böbre oğlu Mehmed.Hane 8.Erbabı zira atdani idüği 9. Böbre oğlu Mehmed.Hane 9.Merkum 10 seneden berü der Aliyye de idüği 10. Böbre oğlu Ahmed.Hane 10. Gemici taifesinden idüği 11. Kalyoncu Oğlu Mehmed.Hane 11. Muzcu taifesinden idüği 12. Çolak Veli oğlu Ahmed.Hane 12. Marangoz esnafından idüği Kuyusuyu kariyesi şöyledir. 29 Kuyusuyu Kariyesi Gemici taifesinden idüği 27 Kelik kariyesine ait meslekler 28 Kapısuyu köyüdür. 29 Kuyusuyu kariyesine ait meslekler ise 12 haneden meydana gelmektedir. ı ise 2 8

9 Erbabı zira atdan idüği Marangoz esnafından idüği Muzcu taifesinden idüği KÜPLİCE 30 KARİYESİ 1. Sadık oğlu Mehmed.Hane 1.Erbabı zira atdan idüği 2. Sadık oğlu Ali.Hane 2.Erbabı zira atdan idüği 3. Kara Veli oğlu Ali.Hane 2.Erbabı zira atdan idüği 4. Uzun oğlu Mustafa.Hane 4.Erbabı zira atdan idüği 5. Hamza oğlu Memiş.Hane 5.Erbabı zira atdan idüği 6. Hamza oğlu Mehmed.Hane 6.Erbabı zira atdan idüği 7. Savuk oğlu Mehmed.Hane 7.Ameleden idüği 8. Kuru Mehmed oğlu Mustafa.Hane 8.Erbabı zira atdan idüği 9. Kuru İbrahim oğlu Ali.Hane 9.Erbabı zira atdan idüği 10. Hamza oğlu Osman.Hane 10.Erbabı zira atdan idüği 11. Camcıoğlu Ali.Hane 11.Erbabı zira atdan idüği 12. Kara İbrahim oğlu Mustafa.Hane 12.Ameleden idüği 13. Toklu oğlu Mustafa.Hane 13.Ameleden idüği 14. Molla oğlu Mehmed.Hane 14.Erbabı zira atdan idüği 15. Gabucu oğlu Mehmed.Hane 15.Erbabı zira atdan idüği 16. Gabucu oğlu Feyzullah.Hane 16.Ameleden idüği Küplice kariyesi ise 16 haneden meydana gelmektedir. ı ise şöyledir 31 Küplice Kariyesi Ziraatçı 12 Amele 4 ZİYARET KARİYESİ 1. Kara oğlan oğlu İsmail.Hane 1.Erbabı zira atdan idüği 2. Kara oğlan oğlu Ali.Hane 4.Erbabı zira atdan idüği 3. Köse oğlu Mustafa.Hane 3.Erbabı zira atdan idüği 4. Köse Halil oğlu Hüseyin.Hane 4.Erbabı zira atdan idüği 5. Köse Halil oğlu Bilal.Hane 5.Ameleden idüği 6. Köse Halil oğlu İbrahim.Hane 6.Erbabı zira atdan idüği 7. Köse Halil oğlu Ali.Hane 7.Taşçı esnafından idüği 8. Köse Halil oğlu Mehmed.Hane 8.Erbabı zira atdan idüği 9. Köse Halil oğlu Ahmed.Hane 9.Merkum şunun bunun ianesiyle geçinmekte idüği 10. Kara oğlan oğlu Hüseyin.Hane 10.Erbabı zira atdan idüği 11. Sofu oğlu Hüseyin.Hane 11.Ameleden idüği 12. Veli oğlu Veli.Hane 12.Ameleden idüği 13. Veli oğlu Halil.Hane 13.Ameleden idüği 14. Hoca oğlu Ali.Hane 14.Ameleden idüği 15. Maraz oğlu Eyüp.Hane 15.Erbabı zira atdan idüği 16. Dön gel oğlu Ali.Hane 16.Erbabı zira atdan idüği 17. Beşir oğlu Ali.Hane 17.Erbabı zira atdan idüği 18. Beşir oğlu Mehmed.Hane 18.Erbabı zira atdan idüği 30 Küplice bugünkü Kale köyüdür. 31 Küplice kariyesine ait meslekler 9

10 19. Beşir oğlu Ahmed.Hane 19.Ameleden idüği 20. Kara göz oğlu Hasan(Kara gün oğlu Hasan). Hane Çek laz oğlu Hasan.Hane 21.Ameleden idüği 22. Hasan bey oğlu Hasan.Hane 22. Ziyaret kariyesi ise 22 haneden meydana gelmektedir. ı ise şöyledir. 32 Ziyaret Kariyesi Erbabı zira atdan idüği 12 Ameleden idüği 7 Taşçı esnafından idüği 1 Hizmetkar 1 GÖMEÇ KARİYESİ Gömeç oğlu Osman.Hane 1.Erbabı zira atdan idüği 2. Gömeç oğlu Hasan.Hane 2.Erbabı zira atdan idüği 3. Diğer Gömeç oğlu Hasan Hane 3.Ameleden idüği 4. Gömeç oğlu Bilal.Hane 4.Ameleden idüği 5. Gömeç oğlu Osman.Hane 5.Timurçu esnafından idüği 6. Gömeç oğlu Hüseyin.Hane 6.Muallim-i sıbyan idüği 7. Gömeç oğlu Osman.Hane 7.Mezrû tarla dönüm Gömeç oğlu Halil.Hane 8.Erbabı zira atdan idüği 9. Gömeç oğlu Ahmed.Hane 9.Muallim-i sıbyan idüği 10. Gömeç oğlu İbrahim.Hane 10.Erbabı zira atdan idüği 11. Gömeç oğlu Hasan.Hane 11.Muallim-i sıbyan idüği 12. Gömeç oğlu Mehmed.Hane 12.Karye-i mezbur imamı idüği 13. Febli oğlu Hüseyin.Hane 13.Ameleden idüği 14. Gömeç oğlu Hüseyin.Hane 14.Timurçu esnafından idüği 15. Gömeç oğlu Mahmud.Hane 15.Ameleden idüği Gömeç kariyesi 15 haneden meydana gelmektedir. ı ise şöyledir. 34 Gömeç Kariyesi Muallim-i sıbyan idüği 3 Erbabı zira atdan idüği 5 Timurçu esnafından idüği 2 Ameleden idüği 3 Karye-i mezbur imamı idüği 1 ELLEZ 35 KARİYESİ 1-Kara İbrahim oğlu Mehmed.Hane 1.Erbabı zira atdan idüği 2-Dertli Kadir oğlu Mehmed.Hane 2.Ameleden idüği 32 Ziyaret köyüne ait meslekler 33 Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), ML. VRD. TMT. d Gömeç kariyesine ait meslekler 35 İlyasgeçidi köyüdür. 10

11 3-Dertli Kadir oğlu Ali.Hane 3.Erbabı zira atdan idüği 4-Curolu oğlu Salih.Hane 4.Erbabı zira atdan idüği 5-Usta Ahmet oğlu Emin.Hane 5. Ameleden idüği 6-Curolu oğlu Hüseyin.Hane 6.Erbabı zira atdan idüği 7-Deli Mehmed oğlu Ahmed.Hane 7.Ameleden idüği 8-Karıncı oğlu Emin.Hane 8.Ameleden idüği 9-Çolak oğlu Osman.Hane 9.Erbabı zira atdan idüği 10-Ulu oğlu Mehmed.Hane 10.Erbabı zira atdan idüği 11-Yalnız oğlu Mehmed.Hane 11.Erbabı zira atdan idüği 12-Gedik oğlu Şeker.Hane 12.Erbabı zira atdan idüği 13-Gedik oğlu Mehmed.Hane 13.Ameleden idüği 14-Gedik oğlu Mustafa.Hane 14.Erbabı zira atdan idüği Ellez kariyesi 14 haneden meydana gelmektedir. ı ise şöyledir 36 Ellez Kariyesi Erbabı zira atdan idüği 9 Ameleden idüği 5 ÇARDAK 37 KARİYESİ 1. Muharrem oğlu Mehmed.Hane 1.Erbabı zira atdan idüği 2. Çolak oğlu Memiş.Hane 2.Erbabı zira atdan idüği 3. İbrahim oğlu Hüseyin.Hane 3.Erbabı zira atdan idüği 4. İbrahim oğlu Mehmed.Hane 4.Erbabı zira atdan idüği 5. Çolak oğlu Hasan.Hane 5.Ameleden idüği 6. Macar oğlu Bilal.Hane 6.Erbabı zira atdan idüği 7. Paşa Reis oğlu Mehmed.Hane 7.Erbabı zira atdan idüği 8. İbrahim Beşe oğlu İbrahim.Hane 8.Erbabı zira atdan idüği Çardak kariyesi 8 haneden meydana gelmektedir. ı ise şöyledir 38 Çardak Kariyesi Erbabı zira atdan idüği 7 Ameleden idüği 1 TEMETTUAT DEFTERİNE KAYIT ALTINA ALANLAR 39 Bolu eyaleti dahilinde vaki Viranşehir Sancağı kazalarından Amasra kazasının Korucaşile Divanı ahalilerin emlak-i arazı ve temettüatları ber mucebi talimat-i seniye ğadir ve himaye den âri ve muğayir-i nizamdan biri olarak cümlemiz hoşnud ve müterazı bulunduğumuz halde hakk-ı hakıkatı vecihle tahrir kılındığı mübeyyin işbu mahalle şerh verilub temhir kılındı. Bende-i İhtiyar oğlu Aza (Mührün içi bende-i Huda Mustafa). -Bende-i Hilmi oğlu Aza (Mührün içi okunamadı.) 36 Ellez kariyesine ait meslekler 37 Yeniköy ün eski adıdır. 38 Çardak kariyesine ait meslekler 39 Kurucaşile Divanı Temettuat Defterini hazırlayanlar 11

12 Bende-i Hacı Hasan oğlu Ahmed Aza (Mührün içi okunamadı). Bende-i (Mührün içi Muhtar-ı sani Divanı Korucaşile Bende-i (Mührün içi bende-i İmam-ı Divan-i Korucaşile -Bende-i) (Mührün içi Muhtar-ı evvel Divan-i Korucaşile) Bu veriler değerlendirildiğinde Kurucaşile Divanına bağlı kariyelerinin sosyo-ekonomik hayatı hakkında önemli veriler ortaya çıkmaktadır. Bu çalışma ile köy içerisinde tahmini nüfus ve aile sayıları ve lakapları ile ilgili değerlendirmeler yapmak mümkündür. KAYNAKÇA A. ARŞİV BELGELERİ: 1. Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), ML VRD TMT d Başbakanlık Osmanlı Arşivi(BOA) ML.VRD.TMT.d Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, 2000, s. 254). B.EKLER: Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), ML. VRD. TMT. d.0295 Orjinal Belge Örnekleri 12

AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı

AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı 1 AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı Karye-i Şeyhler ( 175) 1 1 1 Eş-şeyh Mehmed Arif ibn-i El-Hac Şeyh İbrahim Uzun boylu, Kır sakallı 60 2 Oğlu Şeyh İsmail

Detaylı

AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845)

AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845) AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845) C. Yunus Özkurt Osmanlı döneminde ilk genel nüfus sayımı, II. Mahmud döneminde 1831 (Hicri: 1246) yılında alınan bir karar ile uygulanmaya başlamıştır (bundan

Detaylı

Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi

Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi PROF. DR. NEJAT GÖYÜNÇ ARMAĞANI 305 Mevlüt ESER Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ NEÜ A. Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Mevlevilik, Mevlâna

Detaylı

SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER DERGİSİ Cilt 5, No 1, 2013 ISSN: 1309-8012 (Online)

SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER DERGİSİ Cilt 5, No 1, 2013 ISSN: 1309-8012 (Online) XIX. YÜZYILIN ORTALARINDA BOYABAT KAZASININ KÖYLERİNİN SOSYOEKONOMİK DURUMU Yrd. Doç. Dr. Ahmet YURTSEVEN Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Güneşevler Mah.

Detaylı

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI İŞYERİNE SÖZLÜ SINAV / MÜLAKAT İÇİN GÖNDERİLENLERİN LİSTESİ Talebi Alan Ünite Adı : ELBİSTAN HİZMET MERKEZİ Talebi Veren Kurum Adı : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ) - KAHRAMANMARAŞ Talebin Statüsü (Normal,

Detaylı

EBUTAHİR KAZASI NÜFUS VE TOPLUM YAPISI 1834 M (1250 H.) Salih AKYEL 1

EBUTAHİR KAZASI NÜFUS VE TOPLUM YAPISI 1834 M (1250 H.) Salih AKYEL 1 Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu, Elazığ 23-25 Mayıs 2013 93 EBUTAHİR KAZASI NÜFUS VE TOPLUM YAPISI 1834 M (1250 H.) Salih AKYEL 1 1831 yılına

Detaylı

TEMETTUAT DEFTERLERİNE GÖRE ADAPAZARI KAZASI

TEMETTUAT DEFTERLERİNE GÖRE ADAPAZARI KAZASI TEMETTUAT DEFTERLERİNE GÖRE ADAPAZARI KAZASI Özet Resul NARİN Tarih araştırmaları içerisinde şehir tarihçiliğinin özel bir yeri vardır. Unutulmamalıdır ki bütün parçaların ürünüdür. Bu bağlamda 6 yüzyıl

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

(TEMETTUAT DEFTERLERİNE GÖRE)

(TEMETTUAT DEFTERLERİNE GÖRE) i XIX. YÜZYILDA DENİZLİ MERKEZ KAZASINA BAĞLI KÖYLERİN SOSYO-EKONOMİK DURUMU (TEMETTUAT DEFTERLERİNE GÖRE) Hülya ÖZLÜ Eylül 2006 DENİZLİ ii XIX. YÜZYILDA DENİZLİ MERKEZ KAZASINA BAĞLI KÖYLERİN SOSYO-EKONOMİK

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 8. SINIFLAR SONUÇ BELGESİ

2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 8. SINIFLAR SONUÇ BELGESİ ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ ONUR AS ŞAHABETTİN //...... Tercih Güvenlik No(*) :.,... ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ SENANUR YILMAZ YILDIRIM //...... Tercih Güvenlik No(*) :.,... ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ RABİA

Detaylı

Sonuç. Beylikler dönemi, Anadolu'da Türk kültür ve medeniyetinin gelişmesi

Sonuç. Beylikler dönemi, Anadolu'da Türk kültür ve medeniyetinin gelişmesi 78 ağaçları bulunan yer, Ermenek'e bağlı Görme! Köyü'nde 32 Paşaçukuru olarak bilinen yer, Ermenek'te Emir Ahmed mülkü civarındaki yer, Ermenek'e bağlı Gargara Köyü'nde 33 yer, Mut Medresesi yakınındaki

Detaylı

ELBİSTAN ALAUDDEVLE BEY CAMİİ (CAMİİ KEBİR, ULU CAMİ)

ELBİSTAN ALAUDDEVLE BEY CAMİİ (CAMİİ KEBİR, ULU CAMİ) KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 811 ELBİSTAN ALAUDDEVLE BEY CAMİİ (CAMİİ KEBİR, ULU CAMİ) Yaşar Baş Cami, halen Elbistan'ın Güneşli Mahallesi'nin ortasında bulunmaktadır. Bir sokak aracılığı ile şehrin merkezini

Detaylı

S.N Adı Soyadı İşi Şehir ŞEHİR DERNEK Telefon KURUM

S.N Adı Soyadı İşi Şehir ŞEHİR DERNEK Telefon KURUM S.N Adı Soyadı İşi Şehir ŞEHİR DERNEK Telefon KURUM 1 A.Kadir İNCE İmam Ayaş ANKARA ANKADER 5399568966 KAMU 2 Abbas KABLAN Gardiyan Silivri İSTANBUL GÜL.HAS. KAMU 3 Abdullah AKTAŞ Emekli Çekerek YOZGAT

Detaylı

Rafet Metin NWSA ID : 2013.8.1.4C0155 Kırıkkale University, Kırıkkale-Turkey ISSN : 1308-7320 rafet_metin71@hotmail.com 2013 www.newwsa.

Rafet Metin NWSA ID : 2013.8.1.4C0155 Kırıkkale University, Kırıkkale-Turkey ISSN : 1308-7320 rafet_metin71@hotmail.com 2013 www.newwsa. ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy NWSA-HUMANITIES Received: September 2012 Accepted: January 2013 Rafet Metin NWSA ID : 2013.8.1.4C0155 Kırıkkale University, Kırıkkale-Turkey ISSN

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

2012 1. DÖNEM VAAZ PROGRAMI SIRA NO İL ADI İLÇE ADI TARİH VAAZ KONUSU ADI SOYADI ÜNVAN ADI DÖNEMİ VAKTİ CAMİ ADI

2012 1. DÖNEM VAAZ PROGRAMI SIRA NO İL ADI İLÇE ADI TARİH VAAZ KONUSU ADI SOYADI ÜNVAN ADI DÖNEMİ VAKTİ CAMİ ADI 2012 1. DÖNEM VAAZ PROGRAMI SIRA NO İL ADI İLÇE ADI TARİH VAAZ KONUSU ADI SOYADI ÜNVAN ADI DÖNEMİ VAKTİ CAMİ ADI 1. İstanbul. Gaziosmanpaşa. 01.01.2012 TEFSİR DERSLERİ. HASAN KUZEYTEMİZ. Vaiz. 1.DÖNEM

Detaylı

ÇAYELİ TİCARET VE SANAYİ ODASI 01-28 ŞUBAT 2015 TARİHLİ YÖNETİM KURULUNUN AYLIK FAALİYET RAPORUDUR

ÇAYELİ TİCARET VE SANAYİ ODASI 01-28 ŞUBAT 2015 TARİHLİ YÖNETİM KURULUNUN AYLIK FAALİYET RAPORUDUR ÇAYELİ TİCARET VE SANAYİ ODASI 01-28 ŞUBAT 2015 TARİHLİ YÖNETİM KURULUNUN AYLIK FAALİYET RAPORUDUR 05/02/2015 TARİHLİ VE 088 NOLU YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI KARAR NO:4 Çayeli belediyesinin 30/01/2015

Detaylı

Yıl: 9 [Temmuz-Aralık 2008], sayı: 22 ISSN 1302-3543

Yıl: 9 [Temmuz-Aralık 2008], sayı: 22 ISSN 1302-3543 Ankara 2008 Yıl: 9 [Temmuz-Aralık 2008], sayı: 22 ISSN 1302-3543 İmtiyaz Sahibi Aseray ltd. Şti. adına Aytekin Çelebi Editör Editör Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Şimşek Dr. Vahit Göktaş Yayın

Detaylı

1928 1929 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET YILLIĞI NDA BURDUR Osman KOÇIBAY BURDUR VİLÂYETİ

1928 1929 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET YILLIĞI NDA BURDUR Osman KOÇIBAY BURDUR VİLÂYETİ 1928 1929 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET YILLIĞI NDA BURDUR Osman KOÇIBAY BURDUR VİLÂYETİ Hudûd 1 ve Mesâha-i Sathîye 2 : Burdur Vilâyeti şarkta 3 Isparta Vilâyeti nin İğridir 4 Kazası, garbte 5 Denizli Vilayeti

Detaylı

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAZARKÖY ÇAY FABRİKASI Tarım Kısım Müdürlüğü

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAZARKÖY ÇAY FABRİKASI Tarım Kısım Müdürlüğü ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAZARKÖY ÇAY FABRİKASI Tarım Kısım Müdürlüğü ALIMYERİ BAZINDA BUDAMA YAPMAYAN ÜRETİCİLERE AİT LİSTE 2014-01/11/2013-25/04/2014 Alımyeri Kodu / Adı : 34001 / AKTEPE Üretici

Detaylı

Ek 5 ÇOK YILLIK YEM BİTKİLERİ (YONCA-KORUNGA) DESTEKLEMELERİNE ESAS KÖY / MAHALLE TAKSİTLENDİRME İCMALİ ( İCMAL A )

Ek 5 ÇOK YILLIK YEM BİTKİLERİ (YONCA-KORUNGA) DESTEKLEMELERİNE ESAS KÖY / MAHALLE TAKSİTLENDİRME İCMALİ ( İCMAL A ) ÇOK YILLIK YEM BİTKİLERİ (-) DESTEKLEMELERİNE ESAS 1 AŞAĞIŞEYHLER Hamit UYGUN 19945722694 Hüseyin 1/8/1963 * * 1.763 0 * 0 1.763 52.89 AŞAĞIŞEYHLER 1.763 0 0 1.763 52.89 ÇOK YILLIK YEM BİTKİLERİ (-) DESTEKLEMELERİNE

Detaylı

NOSTALJİ ALBÜMÜ 1. ehit Serhat SANDIKKAYA

NOSTALJİ ALBÜMÜ 1. ehit Serhat SANDIKKAYA NOSTALJİ ALBÜMÜ 1 Telin bir dut ağacıydı aslında! En şiddetli fırtınaların bile koparamadığı yapraklardık bizler. -Bir ömür- tadında yaşadığımız günler, Tohma misali akıp gitti Kasım kokan bir sabahta,

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

19. YÜZYILIN ORTALARINDA SAMSUN VAKIFLARI VE GELİRLERİ

19. YÜZYILIN ORTALARINDA SAMSUN VAKIFLARI VE GELİRLERİ 19. YÜZYILIN ORTALARINDA SAMSUN VAKIFLARI VE GELİRLERİ Giriş Mehmet BEŞİRLİ * 19. yüzyılın ortalarına kadar, Samsun kazası, idarî taksimat bakımından Sivas eyaletine bağlı Canik sancağının merkez kazası

Detaylı

ORDU İL MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) ÜÇ AYLIK VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

ORDU İL MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) ÜÇ AYLIK VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI 1 01.01.2016 CUMA MUSTAFA KOLUKISAOĞLU İL MÜFTÜSÜ ATİKİBRAHİM PAŞA C. Ö.ÖNCE SORUMLU BİR VARLIK OLAN İNSAN 01.01.2016 CUMA SEYFULLAH ÇAKIR MÜFTÜ YARD. KÖPRÜBAŞI C. Ö.ÖNCE SORUMLU BİR VARLIK OLAN İNSAN

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 35 Ocak 2013

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 35 Ocak 2013 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 35 Ocak 2013 1844 TARİHLİ TEMETTÜAT KAYITLARINA GÖRE KÜTAHYA SANCAĞINA BAĞLI ŞAPHANE KÖYÜNÜN SOSYAL EKONOMİK YAPISI Arzu BAYKARA TAŞKAYA Dr. Okutman,

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER Sınıf Şube 9 A 12 ORHAN ÖZTÜRK YABANCI DİL 45,25 9 A 28 SATILMIŞ DEMİRCİ MATEMATİK 45,00 9 A 30

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nurdan Şafak 2. Doğum Tarihi ve Yeri:. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996 Yüksek Siyasi Tarih ve Marmara

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

M.Gayri Ayni Haklar, Şerhler, Beyanlar, Rehinler. Yüzölçümü Cinsi ha. dm² - 0077

M.Gayri Ayni Haklar, Şerhler, Beyanlar, Rehinler. Yüzölçümü Cinsi ha. dm² - 0077 d 54 3 14-77 13 55 24-73 50 55 25-0390 55 26-0391 55 27-0316 Muhtar Besim Toker 17.N.1b 28-0320 14 29-0399 yana Fettah oğlu 28337143764 TC nolu Habib BAĞRIAÇIK ın kullanımındadır. 3 ada 13 parseldeki binanın

Detaylı

Haci Seker Ali pehlivan Abdullah cifci Ali Bayam Ahmet Taskin. Akif Büyükaslan. Ahmet Büyükaslan

Haci Seker Ali pehlivan Abdullah cifci Ali Bayam Ahmet Taskin. Akif Büyükaslan. Ahmet Büyükaslan Herkese mutluluklar dileriz AVRUPADAKI KERMELIKLILERIN ISIM LISTESI size kolaylik saglayacak herkesi bulacaksiniz Eger isim listesinde isminiz yoksa hemen bize bildirin saygilarimla Erol kilinç a cok tesekkür

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI. 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI. 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2 BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI 1. OSMANLI SARAYLARININ TARİHİ GELİŞİMİ... 7 2. İSTANBUL DAKİ SARAYLAR... 8 2.1. Eski Saray... 8 2.2.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 28 Mart 1983 PAZARTESİ Sayı: 18001 Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. MARDİN VALİLİĞİ. İl Müftü UNVANI VERİLECEĞİ YER KONUSU TARİHİ SAATİ. Konferans Salonu. Konferans Salonu

T.C. MARDİN VALİLİĞİ. İl Müftü UNVANI VERİLECEĞİ YER KONUSU TARİHİ SAATİ. Konferans Salonu. Konferans Salonu T.C. MARDİN VALİLİĞİ İl Müftülüğü ARTUKLU VE YEŞİLLİ MÜFTÜLÜKLERİ EĞİTİM VERENİN ADI Dursun Ali COŞKUN İsmail ÜNAL UNVANI VERİLECEĞİ YER KONUSU TARİHİ SAATİ İl Müftüsü İl Müftü Yardımcısı İl Müftülüğü

Detaylı

İŞLETMEDEKİ HAYVAN SAYISI

İŞLETMEDEKİ HAYVAN SAYISI MAYIS 2015-1 1 ALTINYAYLA KIZILYAKA NUSRET HASYILMAZ TR150000010293 20 TR150000857245 CANLI 2 ERKAN Çİ 18.6.2015 18.6.2015 MAYIS 2015-1 2 AĞLASUN YEŞİLBAŞKÖY MUSTAFA GÜLGÜR TR150000007392 19 TR150000551414

Detaylı

NO ADI-SOYADI ÜNVANI KURUMU. 1 Remzi Oğuz YILMAZ Genel Sekreter İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği. İmamoğlu Kaymakamlığı

NO ADI-SOYADI ÜNVANI KURUMU. 1 Remzi Oğuz YILMAZ Genel Sekreter İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği. İmamoğlu Kaymakamlığı KALKINMA KURULU ADANA ÜYELERİ NO ADI-SOYADI ÜNVANI KURUMU 1 Remzi Oğuz YILMAZ Genel Sekreter İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği 2 İsmail Hakkı DEVELİ Kaymakam Seyhan Kaymakamlığı 3 Abdullah DÖLEK Kaymakam

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : 24.04.2015. Kura Tarih ve Saati : - 16 CELAL BORA YAZICI MEHMET PAZAR 17.01.1976 İlköğretim 1 / 5

: Normal. Son Gönderme Tarihi : 24.04.2015. Kura Tarih ve Saati : - 16 CELAL BORA YAZICI MEHMET PAZAR 17.01.1976 İlköğretim 1 / 5 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

T.VAKIFLAR BANKASI Tüketicinin TalebininKABULÜNE T.A.O

T.VAKIFLAR BANKASI Tüketicinin TalebininKABULÜNE T.A.O T.C. AKSU KAYMALIĞI Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı 2013 KARARLARI 11/10/2013----22/11/2013 Karar Karar Şikayet Eden Şikayet Edilen Karar No Tarihi 635 11/10/2013 HAKAN BURÇAK T.GARANTİ BANKASI

Detaylı

TEMETTUAT DEFTERLERİNE GÖRE 19. YÜZYıL ORTALARıNDA SİLİFKE KAZASıNıN SOSYAL VE EKONOMİK YAPıSı

TEMETTUAT DEFTERLERİNE GÖRE 19. YÜZYıL ORTALARıNDA SİLİFKE KAZASıNıN SOSYAL VE EKONOMİK YAPıSı TEMETTUAT DEFTERLERİNE GÖRE 19. YÜZYıL ORTALARıNDA SİLİFKE KAZASıNıN SOSYAL VE EKONOMİK YAPıSı Ayhan YALÇIN* i. BÖLÜM: SİLİFKE TEMETTU AT DEFTERLERİ VE SİLİFKE'DE İDARİ-DEMOGRAFİK YAPI A-. Silifke Temettuat

Detaylı

SELÇUKLU KALELERİ VE SAVUNMA YAPILARI SEMPOZYUM PROGRAMI

SELÇUKLU KALELERİ VE SAVUNMA YAPILARI SEMPOZYUM PROGRAMI SELÇUKLU KALELERİ VE SAVUNMA YAPILARI SEMPOZYUM PROGRAMI BİLİM KURULU Prof. Dr. Nihat DALGIN (Sinop Üniversitesi Rektörü) Prof. Dr. Turan KARATAŞ (Atatürk Kültür Merkezi Başkanı) Prof. Dr. Refik TURAN

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI TARİH GÜN VAKİT İLÇE YER VAİZ ADI/SOYADI VAAZ KONUSU 08.07.2013 Pazartesi Teravih Namazı Konak Hisar Camii Prof. Dr. Ramazan MUSLU Cematle

Detaylı

ATAMA / YERDEĞİŞTİRME ONAY LİSTESİ

ATAMA / YERDEĞİŞTİRME ONAY LİSTESİ ATANDIĞI GÖREV YERİ ve ALANI MEHMET AYTEKİN GAZİANTEP ŞAHİNBEY Gaziantep Beden Eğitimi 72 2 ERGÜN ASLANARGUN GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL Bayraktar Anadolu Beden Eğitimi GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL (74909)Hacı Lütfiye

Detaylı

GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TARİHİ GELİŞİMİ

GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TARİHİ GELİŞİMİ KURUMSAL TANITIM GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TARİHİ GELİŞİMİ 1. Gelirler Genel Müdürlüğü'nün Tarihi Gelişimi Aşıkpaşazade Tarihi ne göre Osman Gazi Her kim pazarda satış yapıp para kazanırsa bunun iki

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 1 Ocak-Haziran 2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2012 (12/1) Ocak-Haziran

Detaylı

EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ

EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ Abdullah ACAR 2058 05.01.2012 tarihine kadar cezalı olduğundan vize işlemi yapılmamıştır.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ Adı Soyadı: Hacı YILMAZ Doğum Yeri ve Yılı: Yozgat/Yerköy - 1968 Akademik Unvanı: Yard. Doç. Dr. Görevi: Öğretim Üyesi Çalıştığı Birim: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,

Detaylı

ORDU İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI 2. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) ÜÇ AYLIK VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

ORDU İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI 2. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) ÜÇ AYLIK VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI 1 M.Süleyman KAYIŞ VAİZ AKYAZI MH. C. Ö.ÖNCE TEVBE VE İSTİĞFAR Raşit DEMİR VAİZ KARŞIYAKA MH. MERKEZ C. Ö.ÖNCE TEVBE VE İSTİĞFAR Mustafa FIRAT VAİZ AZİZİYE (YALI) C. Ö.ÖNCE TEVBE VE İSTİĞFAR ZEYNEP TEKİN

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

S A I15 NUMBER Y I L08

S A I15 NUMBER Y I L08 S A I15 Y NUMBER Y I L08 Y E A R Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi Divan Edebiyatı Vakfı (DEV) yayınıdır. Yayın Türü Dizgi-Mizanpaj Baskı-Cilt Kapak Tasarım İlmî ve Edebî Divan Edebiyatı Vakfı Dizgi

Detaylı

2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) Lojman Tercihi. Yenimahalle. Balcıoğlu

2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) Lojman Tercihi. Yenimahalle. Balcıoğlu 2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) S.N. ADI SOYADI UNVANI GÖREV YERİ 1 Erdoğan AKSU VHKİ. İl Millî Eğitim Müdürlüğü X 140 6 6 28 180 2 Yavuz ÖZCAN Bil.İşletmeni

Detaylı

MESLEKİ AÇIK LİSE 10/KON-A SINIF LİSTESİ (PERŞEMBE+CUMARTESİ )

MESLEKİ AÇIK LİSE 10/KON-A SINIF LİSTESİ (PERŞEMBE+CUMARTESİ ) MESLEKİ AÇIK LİSE 10/KON-A SINIF LİSTESİ (PERŞEMBE+CUMARTESİ ) ÖĞRENCİ NO: TC KİMLİK NO ADI SOYADI BÖLÜMÜ 1 2 3 2132081191 23933543338 ALİ ACAR KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI 2132123409 23827573434

Detaylı

ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI. Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi

ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI. Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI ŞEHİR TANITIM YAYINLARI 1 Yayın Adı: Şiir Şehir Urfa Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi Hazırlayan: Mehmet KURTOĞLU Sayfa Sayısı: 160 Toplam Baskı

Detaylı

CENAZE İLANLARI VEFAT EDEN YAKINI ADRES TELEFON VEFAT TARİHİ

CENAZE İLANLARI VEFAT EDEN YAKINI ADRES TELEFON VEFAT TARİHİ CENAZE İLANLARI VEFAT EDEN YAKINI ADRES TELEFON VEFAT TARİHİ Orhan AYKANAT Gökay AYKANAT Medrese Mh.59.Sk.Medrese Taksi Üstü Can Ap 0 535 723 68 29 30.04.2014 Dursun POLAT Serkan CÖMERT Kaman 0 555 459

Detaylı

XIX. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA ALÂİYE SANCAĞININ İDARÎ YAPISI VE NÜFUS DURUMU

XIX. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA ALÂİYE SANCAĞININ İDARÎ YAPISI VE NÜFUS DURUMU XIX. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA ALÂİYE SANCAĞININ İDARÎ YAPISI VE NÜFUS DURUMU Yrd. Doç. Dr. Selim Hilmi ÖZKAN ÖZ: Osmanlı Devleti, XIX. yüzyıl içerisinde idarî, malî ve ekonomik anlamda birçok yenilik

Detaylı

UNESCO GENEL KONFERANSLARI TARAFINDAN İLAN EDİLEN ANMA VE KUTLAMA YILDÖNÜMLERİ

UNESCO GENEL KONFERANSLARI TARAFINDAN İLAN EDİLEN ANMA VE KUTLAMA YILDÖNÜMLERİ UNESCO GENEL KONFERANSLARI TARAFINDAN İLAN EDİLEN ANMA VE KUTLAMA YILDÖNÜMLERİ UNESCO Genel Merkezi nde iki yılda bir UNESCO Üyesi devletlerin katılımıyla gerçekleşen Genel Konferanslar sırasında, üye

Detaylı

Beden Eğitimi (5900) - (70)-KARAMAN / (2) -ERMENEK / (747769) - Fikret Ünlü Yatılı Bölge Ortaokulu

Beden Eğitimi (5900) - (70)-KARAMAN / (2) -ERMENEK / (747769) - Fikret Ünlü Yatılı Bölge Ortaokulu T.C KARAMAN VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM M ÜDÜRLÜĞÜ 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI (2) NO'LU ÖĞRETMEN ONAY LİSTESİ SIRA T.C KİMLİK NO ADI SADI GÖREV 1 ERCAN ATAĞAN Beden Eğitimi GÖREV YERİ -ERMENEK / (747769) -

Detaylı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı SURUÇ İLÇEMİZ Suruç Meydanı Şanlıurfa merkez ilçesine 43 km uzaklıkta olan ilçenin 2011 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 100.912 kişidir. İlçe batısında Birecik, doğusunda Akçakale, kuzeyinde Bozova İlçesi,

Detaylı

CENAZE İLANLARI VEFAT EDEN YAKINI ADRES TELEFON VEFAT TARİHİ

CENAZE İLANLARI VEFAT EDEN YAKINI ADRES TELEFON VEFAT TARİHİ CENAZE İLANLARI VEFAT EDEN YAKINI ADRES TELEFON VEFAT TARİHİ İkbal ŞENLİK Adem ÖZKAYA Çatı Yapı Koop.Sk.No:18 0 533 715 44 42 27.01.2016 Hüseyin DEMİR Mehmet DEMİR Kervansaray Mh.2122.Sk.No:8 0 542 683

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM)

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM) UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM) YERLEŞTİ Mİ SPOR LİSESİ MEZUNU MU? ÖYSP-SP YP Yerleşme Durumu AÇIKLAMA 1 SULTAN DEMİRAYAK 215,146 323,700

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ İLAHİYAT T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi KAYIT HAKKI KAZANAN

Detaylı

T.C. SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITY Institute Of Social Sciences The History Department. Master s Thesis

T.C. SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITY Institute Of Social Sciences The History Department. Master s Thesis 1 T.C. SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITY Institute Of Social Sciences The History Department Master s Thesis The Social And Economic Structure Of Burdur According To The Temettuât Notebooks Prepared by Consultant

Detaylı

TRABZON-ÇAYKARA-TAŞÖREN KÖYÜ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİDİR

TRABZON-ÇAYKARA-TAŞÖREN KÖYÜ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİDİR TRABZON-ÇAYKARA-TAŞÖREN KÖYÜ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİDİR NO ADI SOYADI BABA ADI İKAMET YERİ TELEFON NUMARASI EMAİL ADRESİ İMZA 1 Ahmet ÇİFTÇİ Abdülaziz Güngören-İSTANBUL 0212

Detaylı

KİMLİK BİLGİLERİ İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK:İSTANBUL BALIKÇI GEMİSİ TAYFASI TARİH: 09-10 EYLÜL 2015 SONUÇ T.C.

KİMLİK BİLGİLERİ İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK:İSTANBUL BALIKÇI GEMİSİ TAYFASI TARİH: 09-10 EYLÜL 2015 SONUÇ T.C. İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TFA SINAVLARI YETERLİK:İSTANBUL BALIKÇI GEMİSİ TFASI TARİH: 09-10 EYLÜL 2015 KİMLİK BİLGİLERİ YERİ SONUÇ 1 BAHATTİN ABLAK 17036647352 İSMAİL MARDİN 20.06.1982 BALIKÇI GEMİSİ TFASI

Detaylı

İl İlçe Lise Alan Öğr.Ş Kont Taban bursa Büyükorhan Büyükorhan Çok Programlı Anadolu Lisesi... İngilizc e.. 1 45.651. bursa.

İl İlçe Lise Alan Öğr.Ş Kont Taban bursa Büyükorhan Büyükorhan Çok Programlı Anadolu Lisesi... İngilizc e.. 1 45.651. bursa. 2014 2015 lise taban puanları 2015 'daki liselerin taban puanları, 2015 liseleri taban puanları, 2014 'daki liselerin taban puanları, 2014 liseleri taban puanları, 2014 lise taban puanları, 2015 lise taban

Detaylı

XIX. YÜZYIL OSMANLI TARİHİNDE TEMETTUAT DEFTERLERİ'NİN YERİ: İĞDİÇ ( SELİMAĞA KÖYÜ) TEMETTUAT DEFTERİ ÖRNEĞİ*

XIX. YÜZYIL OSMANLI TARİHİNDE TEMETTUAT DEFTERLERİ'NİN YERİ: İĞDİÇ ( SELİMAĞA KÖYÜ) TEMETTUAT DEFTERİ ÖRNEĞİ* XIX. YÜZYIL OMANLI TARİHİNDE TEMETTUAT DEFTERLERİ'NİN YERİ: İĞDİÇ ( ELİMAĞA KÖYÜ) TEMETTUAT DEFTERİ ÖRNEĞİ* Araş. Gör. İsmail ARLAN** ÖZET Temettüat defterleri, Tanzimat döneminde bölgelerin mal-mülk,

Detaylı

DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ. Tartışmalı İlmî Toplantı PROGRAM - DAVETİYE 16/18 EKİM 2015 TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE

DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ. Tartışmalı İlmî Toplantı PROGRAM - DAVETİYE 16/18 EKİM 2015 TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ Tartışmalı İlmî Toplantı PROGRAM - DAVETİYE 16/18 EKİM 2015 CUMA-CUMARTESİ-PAZAR GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KONGRE ve KÜLTÜR MERKEZİ KAMPÜS / GAZİANTEP

Detaylı

SAÇLI DERİ VE CİLT HASTALIKLARI SİGORTA VE VERGİ MEVZUATI İŞ VE İNSAN İLİŞKİLERİ İŞLETME BİLGİSİ MUHASEBE SİGORTA VERGİ MEVZUATI

SAÇLI DERİ VE CİLT HASTALIKLARI SİGORTA VE VERGİ MEVZUATI İŞ VE İNSAN İLİŞKİLERİ İŞLETME BİLGİSİ MUHASEBE SİGORTA VERGİ MEVZUATI BERBERLİK USTALIK SINAVI SONUÇ LİSTESİ Eylül.2014 TAKMA SAÇLAR SAÇLI DERİ VE CİLT HASTALIKLARI 1 OSMAN YAZICI Gi K KALDI 2 SALİH DOĞAN Gi M M Gi M M M M M M M K KALDI 3 ŞABAN AKAN Gi Gi Gi Gi Gi Gi Gi

Detaylı

BURSA OSMANGAZİ ATATÜRK ORTAOKULU REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ 2014 YILI OKUL TABAN PUAN VE KONTENJAN BİLGİLERİ

BURSA OSMANGAZİ ATATÜRK ORTAOKULU REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ 2014 YILI OKUL TABAN PUAN VE KONTENJAN BİLGİLERİ BURSA OSMANGAZİ ATATÜRK ORTAOKULU REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ 2014 YILI OKUL TABAN PUAN VE KONTENJAN BİLGİLERİ İlçe Okul Okul Türü Yabancı Dil Sınıf Nilüfer Nilüfer İMKB Fen Lisesi Fen Lisesi

Detaylı

TC. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI'NDA TAMAMLANAN TEZLER

TC. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI'NDA TAMAMLANAN TEZLER TC. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI'NDA TAMAMLANAN TEZLER 2006 SARIBEY, Aysun, XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Aydın'da Yönetim, (Danış. Prof. Dr. Serap YILMAZ), Adnan

Detaylı

AĞUSTOS 2014-1 1 AĞLASUN YEŞİLBAŞKÖY TR150000300118 TR150000654326 ÇİFT MUHAMMET GÖK RAMAZAN CENGİZ 6.9.2014 6.9.2014

AĞUSTOS 2014-1 1 AĞLASUN YEŞİLBAŞKÖY TR150000300118 TR150000654326 ÇİFT MUHAMMET GÖK RAMAZAN CENGİZ 6.9.2014 6.9.2014 AĞUSTOS 2014-1 1 AĞLASUN YEŞİLBAŞKÖY TR150000300118 TR150000654326 ÇİFT MUHAMMET GÖK RAMAZAN CENGİZ 6.9.2014 6.9.2014 AĞUSTOS 2014-1 2 AĞLASUN ÇAMLIDERE TR150000008084 TR150000547510 ÇİFT ALİ KAYGILI RAMAZAN

Detaylı

i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İSLAM TARİHİ VE SANATLARI ANA BİLİM DALI TEMETTUAT DEFTERLERİNE GÖRE XIX. YÜZYIL ORTALARINDA BARLA NIN SOSYO-EKONOMİK YAPISI YÜKSEK LİSANS

Detaylı

İ.Caner GENÇ İLYAS AĞAOĞLU S.T.C. İ.G HACI HALİL PAŞA

İ.Caner GENÇ İLYAS AĞAOĞLU S.T.C. İ.G HACI HALİL PAŞA Buradaki bilgilerde eksiklikler vardır. Yardımseverlerimiz tarih sırasında yazılmaya çalışılmıştır. Sökeli ha İ.Caner GENÇ İLYAS AĞAOĞLU 1808 1839 yıllan arasında, otuzbiryıl saltanatta kalan otuzuncu

Detaylı

ÖSYM YILI PUANI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖSYM YILI PUANI

ÖSYM YILI PUANI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖSYM YILI PUANI 2014-2015 GÜZ YARI MERKEZİ YERLEŞTİRME I İLE YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI SİNEM KAHRAMAN EMRE AKPINAR HİLAL ERDOĞAN ADEM BİLMEZ TUĞBA YILDIRIM HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KOCAELİ ÜNİV.EĞİTİM

Detaylı

PENDİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

PENDİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI PENDİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI 1- Müdürlüğümüz tarafından maliyeti 200.000,00 TL olan Özürlüler Koordinasyon Merkezi binası 2008 yılında yapılmış ve faaliyete

Detaylı

DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ (ŞOFÖR) SINAV SONUÇ LİSTESİ

DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ (ŞOFÖR) SINAV SONUÇ LİSTESİ AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ (ŞOFÖR) 1 TRABZON DURSUN SARIALİOĞLU KAZANDI 2 TRABZON SERKAN KÜÇÜK KAZANDI 3 TRABZON AHMET EROĞLU KAZANDI 4 TRABZON HASRET DİLLİ KAZANDI 5 TRABZON FATİH YÜKSEL 1.YEDEK 6 TRABZON CENGİZ

Detaylı

RESTORASYON ÇALIŞMALARI

RESTORASYON ÇALIŞMALARI VAKIFLAR İSTANBUL I. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI RESTORASYON ÇALIŞMALARI (01.01.2011 Tarihi İtibari ile) restorasy n 175 restorasy n 175 RESTORASYONU TAMAMLANAN ESERLER (2004-2010) S.NO İLİ İLÇESİ TAŞINMAZ

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIM TABLOSU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIM TABLOSU GÖREV TANIM TABLOSU SIRA NO Adı Soyadı Öğrenim Durumu Görevi Görev Yaptığı Alan Görev Yaptığı Yer Görev Ayrıntıları 1 Nadir Alpay İLDAN LİSANS MÜDÜR/ MÜDÜR 2 Ahmet Bilal TOKGÖZ ORTAÖĞRETİM Muhasebe ve

Detaylı

Ölülerinizi onların iyilikleri ile yâd edin (anın). Onların kötülüklerini anlatmayın. Hadis-i şerif.

Ölülerinizi onların iyilikleri ile yâd edin (anın). Onların kötülüklerini anlatmayın. Hadis-i şerif. AHMETLER KÖYÜ SOY AĞACI Hazırlayan: Ali Varol GİRİŞ Ölülerinizi onların iyilikleri ile yâd edin (anın). Onların kötülüklerini anlatmayın. Hadis-i şerif. Peygamberimizin bu sözünü düşününce ne gelir aklımıza?

Detaylı

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ S.No Adı Soyadı Kan Baba Adı T.C. No GSM No Tel No 1 Osman AK 05368917287 2 Seyit Ahmet AK 05363272736 3 Aytekin AK 05052032022

Detaylı

23/03/2015 TARİHLİ THH TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

23/03/2015 TARİHLİ THH TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ 23/03/2015 TARİHLİ THH TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 TÜKETİCİ ŞİKAYET EDİLEN ŞİKAYETİN KONUSU SONUÇ KARAR NO SEVİNÇ EBRU

Detaylı

KOMİSYON SORUMLULUK ALANI ALT KURUL KOMİSYONU Prof. Dr. Mete GÜNDOĞAN BAŞKAN Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÖZDEMİR

KOMİSYON SORUMLULUK ALANI ALT KURUL KOMİSYONU Prof. Dr. Mete GÜNDOĞAN BAŞKAN Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÖZDEMİR KOMİSYON SORUMLULUK ALANI ALT KURUL KOMİSYONU Prof. Dr. Mete GÜNDOĞAN BAŞKAN Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÖZDEMİR Prof. Dr. Galip SAİD Prof. Dr. Mahmut KARTAL Prof. Dr. Selman KARAYILMAZLAR SEKRETERYA MÜHENDİSLİK

Detaylı

Osmanlı dan Günümüze Kur an Ve Hüsn-İ Hat Sempozyumu 01-03 Kasım 2013, Amasya

Osmanlı dan Günümüze Kur an Ve Hüsn-İ Hat Sempozyumu 01-03 Kasım 2013, Amasya Osmanlı dan Günümüze Kur an Ve Hüsn-İ Hat Sempozyumu 01-03 Kasım 2013, Amasya Hat sanatı denilince öncelikle Kur an-ı Kerim harfleri ile yazılmış güzel yazı sanatı akla gelir. Bu sanat, Kur an harflerinin

Detaylı

ASLANAPA İLÇESİ SIRA AD SOYAD İKAMET ADRESİ CEP TEL NO. 1 Ahmet BERBER Örenköy 0 535 276 63 74. 2 Ali KARATEKE Bezirgan 0 543 432 26 25

ASLANAPA İLÇESİ SIRA AD SOYAD İKAMET ADRESİ CEP TEL NO. 1 Ahmet BERBER Örenköy 0 535 276 63 74. 2 Ali KARATEKE Bezirgan 0 543 432 26 25 ASLANAPA İLÇESİ SIRA AD SOYAD İKAMET ADRESİ CEP TEL 1 Ahmet BERBER Örenköy 0 535 276 63 74 2 Ali KARATEKE Bezirgan 0 543 432 26 25 3 Bahattin BALON Göynükören 0 543 629 68 40 4 Cihangir ÇAKIR Çalköy 0

Detaylı

BOZCAADA NIN 1840 DA SOSYAL VE EKONOMİK YAPISINA DAİR TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER

BOZCAADA NIN 1840 DA SOSYAL VE EKONOMİK YAPISINA DAİR TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER Tarih İncelemeleri Dergisi Cilt/Volume XXVI, Sayı/Number 2 Aralık/December 2011, 423-458 BOZCAADA NIN 1840 DA SOSYAL VE EKONOMİK YAPISINA DAİR TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER Şerif KORKMAZ Özet Bu çalışmanın

Detaylı

TİCARİ CBS DE HARİTA KULLANIMI VE MEKANSAL ANALİZLER: BİREYSEL BANKACILIK ÖRNEĞİ

TİCARİ CBS DE HARİTA KULLANIMI VE MEKANSAL ANALİZLER: BİREYSEL BANKACILIK ÖRNEĞİ TİCARİ CBS DE HARİTA KULLANIMI VE MEKANSAL ANALİZLER: BİREYSEL BANKACILIK ÖRNEĞİ Projenin Amacı: Çok şubeli kuruluşların şube lokasyon seçimlerinde ve ayrıca mevcut şubelerinin potansiyel/verimlilik analizlerinde

Detaylı

ORYANTİRİNG KÜÇÜKLER VE YILDIZLAR (ERKEK-KIZ) GRUP YARIŞMALARI AÇIKLAMALAR

ORYANTİRİNG KÜÇÜKLER VE YILDIZLAR (ERKEK-KIZ) GRUP YARIŞMALARI AÇIKLAMALAR ORYANTİRİNG KÜÇÜKLER VE YILDIZLAR (ERKEK-KIZ) GRUP YARIŞMALARI AÇIKLAMALAR BRANŞ YARIŞMA GRUP MERKEZLERİ KATEGORİ ORYANTİRİNG GRUP YARIŞMALARI BALIKESİR (Burhaniye) KARABÜK MALATYA MERSİN KÜÇÜKLER YILDIZLAR

Detaylı

1.GÜN 2.GÜN 3.GÜN 3.GÜN. Mehmet AVCI İmam Hatip Müftülük Sitesi Camii Seyit BADIR Eğitim Görevlisi Taşçıoğlu Camii

1.GÜN 2.GÜN 3.GÜN 3.GÜN. Mehmet AVCI İmam Hatip Müftülük Sitesi Camii Seyit BADIR Eğitim Görevlisi Taşçıoğlu Camii Yakup TURHAN Vaiz Yeni Orta Camii Abdulvahit AVCI Baş İmam Eski Orta Camii Mustafa ÇAKIR Vaiz Sahil Camii Ramazan GÜNDÜZ Kursiyer Şeyh Camii Hakan USTA Kursiyer Müftü Mah. Camii Abdulhalim ÇEVİK Kursiyer

Detaylı

25.06.2013 14:08:19 1

25.06.2013 14:08:19 1 277 VAHİDE SULTAN AYAZ 277 VAHİDE SULTAN AYAZ 279 İDRİS UMUT KÖKEN 279 İDRİS UMUT KÖKEN 279 İDRİS UMUT KÖKEN 281 FARUK SABUTAY 281 FARUK SABUTAY 281 FARUK SABUTAY 283 NEBİ CAN AYDOĞDU 283 NEBİ CAN AYDOĞDU

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU (ADEK) ORGANİZASYON ŞEMASI ADEK. Kurumsal Değerlendirme Kurulu.

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU (ADEK) ORGANİZASYON ŞEMASI ADEK. Kurumsal Değerlendirme Kurulu. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU (ADEK) ORGANİZASYON ŞEMASI ADEK ADEK ÜYELERİ Başkan Prof. Dr. Abdulkadir ŞENGÜN Üyeler Prof. Dr. Muhammet KÖSECİK Prof. Dr. Mikdat

Detaylı

Sıra No. Yükseköğretim Kurumu Adı

Sıra No. Yükseköğretim Kurumu Adı Proje ANA EYLEM 1 - PROGRAM ÜLKELERİ ile ÖĞRENCİ ve PERSONEL (KA103) Yükseköğretim Kurumları Ders Verme Hareketliliği Faaliyeti Hibe sine Talep 1 2015-1-TR01-KA103-019704 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Belge Almaya Hak Kazananın Belgenin Verilişine Belgenin

Belge Almaya Hak Kazananın Belgenin Verilişine Belgenin Sıra No T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ATATÜRK MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KALFALIK BELGESİ ALMAYA HAK KAZANANLARIN LİSTESİ İli : İSTANBUL / SARIYER Sınav Dönemi : 2015 EYLÜL Merkezin Adı : ATATÜRK MESLEKİ

Detaylı

XIX.YÜZYIL TAHRİRLERİNE GÖRE ÇERKEŞ GİRİŞ A)

XIX.YÜZYIL TAHRİRLERİNE GÖRE ÇERKEŞ GİRİŞ A) 1 XIX.YÜZYIL TAHRİRLERİNE GÖRE ÇERKEŞ GİRİŞ A) Yapılan Çalışma hakkında Gerçekleştirilen bu çalışmanın ana teması, Osmanlı devletinin tarihi süreci içerisinde gerçekleştirdiği sayımların içerisinde yer

Detaylı

2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ

2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ 2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ ADI SOYADI ÇALIŞTIĞI BİRİM 1 SEVİLAY BIYIKLI ACİL TIP ANABİLİM DALI 2 VELAT KURT ACİL TIP ANABİLİM DALI 3 BÜŞRA GEDİK ACİL TIP ANABİLİM DALI

Detaylı

GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI

GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI TARİH GÜN VAKİT ADI SOYADI UNVANI VAAZIN KONUSU VAAZIN YAPILDIĞI YER 3.10.2014 CUMA ÖĞLEDEN ÖNCE HASAN İZMİRLİ İlçe Müftüsü

Detaylı

DENİZLİ TİCARET BORSASI SEÇİM LİSTESİ

DENİZLİ TİCARET BORSASI SEÇİM LİSTESİ 1 12434 1272 S.AKKÖY TARIM KREDİ KKOPERATİFİ 26.10.2007 Akköy M.Md. - 8240020741 2 12522 1354 SAYILI NİKFER TARIM KREDİ KOOPERATİFİ 23.07.2008 Tavas V.D. - 9260043301 3 12590 1368 SAYILI KIZILCA TARIM

Detaylı

MERKEZ/İÇ BİRİMLER MİSAFİRHANELER/SOSYAL TESİSLER ÖZEL EĞİTİM OKULLARI. ÜSKÜDAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İdari Birim Kimlik Kodu: 75287629 Adresi:

MERKEZ/İÇ BİRİMLER MİSAFİRHANELER/SOSYAL TESİSLER ÖZEL EĞİTİM OKULLARI. ÜSKÜDAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İdari Birim Kimlik Kodu: 75287629 Adresi: ÜSKÜDAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İdari Birim Kimlik Kodu: 75287629 Adresi: İnternet Adresi: Telefonu: eposta Adresi: Faksı: MERKEZ/İÇ BİRİMLER 15005995 - HUKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 26557737 - İNŞAAT EMLAK

Detaylı

Tutanak Defteri sayfa No :1 İÇİNDEKİLER. KONUSU : Sayfa No : 1 - İlanlar 2. 2- Teknik bilgiler 3 3- TUTANAKLAR

Tutanak Defteri sayfa No :1 İÇİNDEKİLER. KONUSU : Sayfa No : 1 - İlanlar 2. 2- Teknik bilgiler 3 3- TUTANAKLAR Tutanak Defteri sayfa No :1 ^ İÇİNDEKİLER KONUSU : Sayfa No : 1 - İlanlar 2 2- Teknik bilgiler 3 3- TUTANAKLAR 3-1) İşe başlama tutanağı 4 3-2)( Kadastro tutanakları)çalışma alanı sınırı tesbit tutanağı

Detaylı

Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri

Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/MYO Bölüm Görevi Unvanı Adı Soyadı Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Ahmet UĞUR Adalet Meslek Yüksekokulu

Detaylı