TEMETTUAT DEFTERLERİNE GÖRE KURUCAŞİLE 1 DİVANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEMETTUAT DEFTERLERİNE GÖRE KURUCAŞİLE 1 DİVANI"

Transkript

1 TEMETTUAT DEFTERLERİNE GÖRE KURUCAŞİLE 1 DİVANI Özet Nihat YASA Bugün Bartın ilinin bir ilçe merkezi olan Kurucaşile Osmanlı devleti döneminde Bolu Vilayeti Viranşehir 2 Sancağı Amasra kazasına bağlı bir divan merkezidir.kurucaşile ilçesine bağlı olan köylerden Tekkeönü 3,Çambu 4,Taşlıca 5 da birer divan merkezidir. Tarih araştırmaları içersinde 6 yüzyıl yaşamış ve oldukça geniş topraklara yayılmış olan Osmanlı Devleti ni daha iyi anlamanın yolu devletin taşrada bulunan yerleşim yerlerindeki yaşamı kavramaktan geçer. Kurucaşile yi idari yapı olarak incelediğimizde Viranşehir Sancağının bir kazası olan Amasra ya bağlı bir divan merkezi olduğunu görmekteyiz.o dönemde Amasra kazasına bağlı 20 divan merkezi bulunmaktadır.bu divanlardan Tekkeönü divanı,çambu divanı,taşlıca divanı ve Kuma divanı yılında nahiye merkezi olan Kurucaşile nin köyleri olup; temettuat defterlerinde Bolu Eyaleti ne bağlı Viranşehir Sancağı sınırları içerisinde yer almıştır. Anahtar Kelimeler:Temettuat Defterleri,Tanzimat Dönemi,Kurucaşile Divanı Giriş 1839 Tanzimat Fermanı nın yayınlanmasından sonra, Osmanlı Devleti bünyesinde idari, sosyal, mali ve kültürel alanda birçok yeni yapılanmaya gidilmiştir. Yeni bir vergi düzeni ülkeye getirilmiştir. Yeni bir mali sistem için, önce ülke kaynaklarının saptanması gerekiyordu. Rumeli de, Anadolu da, Adalar da ve Arap vilayetlerinde bulunan, kentlerde, kasabalarda, bucaklarda ve köylerde, ev ev dolaşılarak sayımlar yapılmıştır. Bu verilere göre 1844 yılı vergileri toplanmıştır yılı için de tahmini vergi miktarları yazılmıştır. O günkü idari, ekonomik ve mali ihtiyaçlar için düzenlenen bu defterlere Temettuat Defteri (gelir vergisi defteri) adı verilmektedir. Osmanlı Devleti Maliye Nezareti nin görevlendirdiği görevliler ve genellikle defterleri tutulan mahalle veya köylerin muhtarı, imamı, papazı, ileri gelenleri ile söz sahibi kişilerce defterler düzenlenmiştir. 7 Tanzimat Fermanı nın ilanından sonra 12 Ocak 1840 tarihli bir talimatname ile her yerde muhassıllar gözetiminde ahalinin isim, şöhret, emlak, arazi ve hayvanlarının miktarı ile esnaf ve tüccarın yıllık kazançlarının yazılacağı defterlerin tutulması 1 Osmanlı Temettuat Defteri Kayıtlarında Korucaşile olarak geçmektedir. Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü 2 Osmanlı döneminde Viranşehir Sancağının merkezidir. 3 Tekkeönü Divanı Hisar, Ova Tekekönü, Alapınar, Danişment, Uğurlu,Ömerler, Çayaltı, Curunlu, Aydoğmuş ve Kavaklı köylerinin bağlı olduğu divan merkezidir. 4 Kurucaşile ilçesine bağlı Karaman,Meydan ve Kanatlı köylerinin bağlı olduğu divan merkezi Çambu divanıdır. 5 Kurucaşile ilçesine bağlı Dizlermezeci,Sarıderesi,Elvanlar,Paşalılar köyünün bağlı olduğu divan merkezi Taşlıca divanıdır. 6 Kuma divanı,bartın iline bağlı Arıt Beldesinin 6 köyünün merkezi olup; bugün Samanpazarı denilmektedir. Başbakanlık Osmanlı Arşivi(BOA) ML.VRD.TMT.d Temettuat defterleri: temettü vergisi, tüccar ve esnafın senelik kazançları üzerinden alınan vergiye verilen addır. Temettü vergisinin adı daha sonra Kazanç Vergisi ne çevrilmiştir. Temettuat defterlerinde kaza, köy gibi iskân merkezleri hane hane ele alınarak herkese ait şahsi mal varlığı, emlak, arazi, hayvanat, ürün vb. bilgiler kaydedilmiştir. Temettuat defterlerinin tasnifi ve kataloglanmasında o tarihlerdeki idari taksimat esas alınmıştır. Defterler, içindeki bilgiler esas alınarak alfabetik olarak eyaletlere ayrılmıştır. Her eyalet de kendi içinde alfabetik olarak kazalara ayrılmıştır. Defterler H /M tarihleri arasında toplam adettir. Bu defterler analitik envanter sistemine göre tasnif edilmiştir (Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, 2000, s. 254). 1

2 emredilmiştir.buradan anlaşıldığı kadarıyla temettuat tahrirleri vergi sayımı amacıyla yapılmıştır temettuat defterleri incelendiğinde Kurucaşile divanı nın, Bolu Eyaleti nin Viranşehir Sancağı dâhilindeki Amasra kazasına bağlı olduğu görülmektedir. Başbakanlık Osmanlı Arşivi nde Amasra kazasına ait 20 adet temettuat defteri bulunmaktadır. Bu defterler sayesinde 19. yüzyılın ortalarına doğru Kurucaşile Divanının idari, zirai, hayvansal, ekonomik ve toplumsal yapısı, meslek grupları, nüfusu, din görevlileri ve eğitimi hakkında fikir yürütmek mümkündür. Temettuat defterleri sancaklara göre düzenlenmiş; alt idari birim olarak kaza ve nahiyeler alınmıştır. Önce mahalle ardından aile reisleri, köy ve mezralara yer verilmiştir. Temettuat defterlerinde genellikle her mahalle için bir defter düzenlenmiştir. Sayfanın üst kısmında sırayla eyalet-sancak-kaza adları kaydedildikten sonra defter bir şehre/kasabaya ait ise şehrin/kasabanın, ardından mahallenin adı yazılmıştır. Mahallesi olmayan küçük köylerde köyün adı kaydedilmiştir. Mesela: Bolu eyaleti dahilinde kâin Viranşehir Sancağı kazalarından Amasra kazasına tabi Korucaşile Divanında mukîm ahali-i İslam ın emlak ve arazi ve temettu atlarının mikdarını mübeyyin bir kıt a defteridir. denilmektedir. Bu çalışma ile Kurucaşile ilçesinin Şile,Ömerler ve Kargacak mahalleleri ile Şeyhler,Demirci,Hacı,Kirlik Müslim Hoca,Kapısuyu,Yeniköy,İlyasgeçidi,Kale,Ziyaret ve Kömeç köylerinin nüfusuna kayıtlı yurttaşlarımız yılında hane reisi olan dedesini öğrenmiş olacaktır. Kurucaşile divanına ait Temettuat kayıtları Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinde Amasra Kazası Kurucaşile Divanı olarak ML VRD TMT d 2956 numarası ile kayıtlı olup Miladi 1844 yılına aittir.burada hane reislerinin lakabı, mesleği,arazisi,hayvanı belirtilmiştir.ancak biz burada Kurucaşile ilçesinin merkeze bağlı mahalleleri ve bir kısım köylerindeki hane reisinin lakabını, hane numarasını, mesleğini makalemize almış bulunmaktayız.ayrıca isim listesi verilerek o dönemdeki hane reislerinin isim istatistiği yapılmaktadır. ŞİLE KARİYESİ 8 1. Sancaktar oğlu Mehmed Efendi.Hane 1.Muallimi subyan idüği 2. Çelebi oğlu Mehmed.Hane 2.Erbabı zira atdan idüği 3. Hacı İsa oğlu Mehmed.Hane 2.Gemici idüği 4. Böcekçi oğlu Halil.Hane 4.Ameleden idüği 5. Halil Beşe 9 oğlu Hüseyin. Hane 5. Gemici idüği 6. Danacı oğlu Mehmed. Hane 6.Gemici idüği 7. Mazlum oğlu İbrahim. Hane 7. Ameleden idüği 8. Cündi Beşe oğlu Mehmed. Hane 8. Gemici idüği 9. Deli Hüseyin oğlu Hüseyin. Hane 9.Kahveci esnafından idüği 10. Hasan oğlu Mustafa. Hane 10.Sabiy idüği 11. İhtiyar oğlu Mustafa. Hane 11..Reis idüği 12. Oruç oğlu Ali. Hane 12. Gemici idüği 13. İhtiyar oğlu İsmail. Hane 13.Gemici idüği 14. Köse oğlu Halil. Hane 14. Ameleden idüği 15. Kaya Osman oğlu Mehmed. Hane 15. Ameleden idüği 16. Sarı Mehmed oğlu Halil.Hane 16.Kayıkçı idüği 17. Uzun Ali oğlu Mehmed. Hane 17.Erbabı zira atdan idüği 18. Seyit Bilal oğlu Mehmed. Hane 18. Gemici idüği 19. Kömürcü oğlu Hasan. Hane 19.Erbabı zira atdan idüği 20. Mahmut Reis oğlu Ahmed. Hane 20.Ameleden idüği 21. Mahmud Reis oğlu Ali.Hane 21 Ameleden idüği 8 Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), ML. VRD. TMT. d Beşe Paşa anlamında kullanılmaktadır. 2

3 22. Mahmud Reis oğlu Mehmed. Hane 22 Gemici idüği 23. Kömürcü oğlu Süleyman. Hane 23. Erbabı zira atdan idüği 24. Kuşçu oğlu Mehmed. Hane 24. Gemici idüği 25. Hızır oğlu Mehmed. Hane 25. Gemici idüği 26. Kör Osman oğlu Hüseyin. Hane 26. Erbabı zira atdan idüği 27. Hamza oğlu Ali.Hane 27. Gemici taifesinden idüği 28. Sarı Hüseyin oğlu Mehmed. Hane 28. Ameleden idüği 29. Kalafat Oğlu yetim İsmail.Hane 29.Sabiy idüği Görüldüğü gibi Şile kariyesinde ikamet etmekte olan hane reisleri teker teker kaleme alınmış ve lakapları,meşguliyetleri, hangi meslek erbabı olduğu sırasıyla yazılmıştır. Bu veriler bize kariye ile ilgili bazı bilgiler vermektedir. Bu sayımda Kurucaşile divanına bağlı Şile Kariyesinde 10 bulunan 29 hanenin temettuları yazılmıştır.esnaf dağılımı ise şöyleydi: 11 Şile Kariyesi Muallimi subyan idüği 1 Gemici idüği 11 Erbabı zira atdan idüği 5 Ameleden idüği 7 Kayıkçı idüği 1 Reis idüği 1 Kahveci esnafından idüği 1 Sabiy 2 ÖMERLER KARİYESİ Uzun İsmail oğlu Halil.Hane 1. Gemici idüği 2. Uzun İsmail oğlu Mahmud.Hane 2. Erbabı zira atdan idüği 3. Ömer oğlu Ali.Hane 2. Ameleden idüği 4. Ömer oğlu Mehmed.Hane 4.Gemici taifesinden idüği 5. Ömer oğlu Mehmed.Hane 5.Gemici taifesinden idüği 6. Ali usta oğlu Halil.Hane 6.Marangoz esnafından idüği 7. Gömeç oğlu Mehmed.Hane 7. Marangoz esnafından idüği 8. Hüseyin usta oğlu Mehmed.Hane 8. Ameleden idüği 9. Yusuf oğlu Mehmed.Hane 9.Ameleden idüği 10. Topuz oğlu Osman.Hane 10. hizmetkar 11. Topal Ali oğlu Ali.Hane 11.Gemici taifesinden idüği 12. Hüseyin usta oğlu Mustafa.Hane 13. Gemici taifesinden idüği 13. Molla Bekir oğlu İsmail.Hane 13. Çıkrıkçı esnafından idüği 14. Molla Bekir oğlu Ali.Hane 14. Erbabı zira atdan idüği 15. Emir Osman oğlu Mehmed.Hane 15. Doğancı esnafından idüği 16. Koca Mehmed oğlu Mehmed.Hane 16. Gemici taifesinden idüği 17. Gömeç oğlu Ali.Hane 17. Erbabı zira atdan idüği 18. Gömeç oğlu Mehmed.Hane 19. Ameleden idüği 19. Gömeç oğlu Osman.Hane 19. Erbabı zira atdan idüği 20. Gömeç oğlu Hüseyin.Hane 20. Berber esnafından idüği 21. Muharrem oğlu Hasan.Hane 21.Gemici taifesinden idüği 22. Yalı oğlu Mustafa.Hane 22. Erbabı zira atdan idüği 10 Kariye köy anlamına gelmektedir. 11 Şile kariyesine ait meslekler 12 Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), ML. VRD. TMT. d

4 23. Yalı oğlu Osman.Hane 23. Erbabı zira atdan idüği 24. Yalı oğlu Süleyman.Hane 24. Ameleden idüği 25. Yalı oğlu Mehmed.Hane 25.Gemici taifesinden idüği 26. Yalı oğlu İbrahim.Hane 26.Gemici taifesinden idüği Ömerler şöyledir. 13 Kariyesi ise 26 haneden meydana gelmektedir. ı ise Ömerler Kariyesi Gemici taifesinden idüği 8 Erbabı zira atdan idüği 7 Marangoz esnafından idüği 2 Ameleden idüği 5 Çıkrıkçı esnafından idüği 1 Doğancı esnafından idüği 1 Berber esnafından idüği 1 Hizmetkar 1 KIRKAÇAK 14 KARİYESİ 1. Hacı Hasan oğlu Ahmed.Hane 1. Erbabı zira atdan idüği 2. Feyzullah oğlu Emin.Hane 2. Marangoz esnafından idüği 3. Kolçak oğlu Mehmed.Hane 2. Ameleden idüği 4. Kara Osman oğlu Memiş.Hane 4. Marangoz esnafından idüği 5. Abdu oğlu Hasan.Hane 5.Ameleden idüği 6. Feyzullah oğlu Mustafa.Hane 6.Gemici taifesinden idüği 7. Osman Beşe oğlu Halil.Hane 7.Gemici taifesinden idüği 8. Osman Beşe oğlu Hüseyin.Hane 8.Gemici taifesinden idüği 9. Feyzullah oğlu Ali.Hane 9.Gemici taifesinden idüği 10. Osman ağa oğlu yetim İsmail.Hane 10.Merkum yetim idüği 11. Osman oğlu Mustafa.Hane 11.Gemici taifesinden idüği 12. Berber oğlu Mehmed.Hane 12.Gemici taifesinden idüği 13. Berber oğlu Halil.Hane 12.Gemici taifesinden idüği 14. Berber oğlu Mehmed.Hane 14.Gemici taifesinden idüği 15. Berber oğlu İbrahim.Hane 15.Gemici taifesinden idüği 16. Karabekir oğlu İsmail.Hane 16.Gemici taifesinden idüği 17. Karabekir oğlu Hasan.Hane 17.Gemici taifesinden idüği 18. Kuşçuoğlu Mehmed.Hane 18.Mezrû tarla Dönüm Kuşçuoğlu Mahmud.Hane 19.Gemici taifesinden idüği 20. Sofuoğlu Mahmud.Hane 20.Berber esnafından idüği 21. Sofuoğlu İsmail.Hane 21.Gemici taifesinden idüği 22 Cündüoğlu Mustafa.Hane 22.Ameleden idüği Kırkacak kariyesi ise 22 haneden meydana gelmektedir. ı ise şöyledir. 15 Kırkacak Kariyesi 13 Ömerler kariyesine ait meslekler 14 Kargacak mahallesinin adıdır. 15 Kırkacak kariyesine e ait meslekler 4

5 Gemici taifesinden idüği 12 Erbabı zira atdan idüği 2 Marangoz esnafından idüği 2 Ameleden idüği 3 Berber esnafından idüği 1 Yetim 1 Not: Bir hane reisinin ise mesleği gözükmemektedir. ŞEYHLİ 16 KARİYESİ 1. Halil ağa oğlu Mehmed. Hane 1.Erbabı gemici taifesinden idüği 2. Ali Beşe oğlu Ali.Hane 2.Timurçi 17 esnafından idüği 3. Ali Beşe oğlu Ali. Hane 2.Timurçi esnafından idüği 4. Hatib Abbas oğlu Mahmud. Hane 4.Ameleden idüği 5. Hatib oğlu Mehmed. Hane 5.Gemici idüği 6. Hatib oğlu Mehmed. Hane 6.Çakmakçı esnafından idüği 7. Kirli Hasan oğlu Osman. Hane 7.Gemici idüği 8. Hasan oğlu Ahmed.Hane 8.Çakmakçı esnafından idüği 9. Hanife oğlu Mehmed. Hane 9.Gemici taifesinden idüği 10. Bekir Beşe oğlu Hasan. Hane 10.Gemici idüği 11. Bekir Beşe oğlu İsmail.Hane 11.Erbabı zira atdan idüği 12. Bekir beşe oğlu Mehmed. Hane 12.Ameleden idüği 13. Molla Mehmed oğlu Ali.Hane 12.Erbabı zira atdan idüği 14. Molla Mehmed oğlu Mehmed. Hane 14. Erbabı zira atdan idüği 15. Uryan (urban)(urbaz) 18 oğlu Hasan.Hane 15.Çakmakçı esnafından idüği 16. Kebiş( GÜBÜŞ) 19 oğlu Mehmed. Hane 16.Ameleden idüği 17. Laz oğlu yetim Mehmed. Hane 17.Yetim idüği 18. Halil oğlu Mehmed. Hane 18.Erbabı zira atdan idüği 19. Laz oğlu Mehmed. Hane 19.Ameleden idüği 20. Laz oğlu Ahmed. Hane 20.Yemişçi esnafından idüği Şeyhli kariyesi ise 20 haneden meydana gelmektedir. ı ise şöyledir. 20 Şeyhli Kariyesi Gemici idüği 5 Erbabı zira atdan idüği 4 Ameleden idüği 4 Timurçi Esnafından idüği 2 Çakmakçı esnafından idüği 3 Yemişçi esnafından idüği 1 Yetim 1 TİMURCÜLER 21 [DEMİRCİLER] KARİYESİ 1. Salih Beşe oğlu Mustafa.Hane 1.Erbabı zira atdan idüği 16 Şeyhler köyüdür 17 Timurçi demirci anlamındadır. 18 Uryan (urban)(urbaz) kelimeleri net olarak okunamamıştır. 19 Kebiş( GÜBÜŞ) kelimesi net olarak okunamamıştır. 20 Şeyhli köyüne ait meslekler 21 Timurcüler köyü bugünkü Demirci köyüdür. 5

6 2. Cura oğlu Emin. Hane 2.Gemici idüği 3. Tebraş(nebraş) 22 oğlu Ali. Hane 3.Gemici idüği 4. Çorak oğlu Veli.Hane 4.Yetim idüği 5. Çorak oğlu Yahya. Hane 5.Ameleden idüği 6. Cura oğlu Mehmed. Hane 6.Gemici idüği 7. Emir Mehmed oğlu Mehmed. Hane 7.Yemişçi esnafından idüği 8. Abaza oğlu Osman.Hane 8.Erbabı zira atdan idüği 9. Şaban oğlu Bekir. Hane 9.Marangoz idüği 10. Şaban oğlu Mehmed. Hane 10.Gemici idüği 11. Şaban oğlu Ahmed. Hane 11.Marangoz idüği 12. Uzun Süleyman oğlu Mehmed. Hane 12.Marangoz idüği 13. Sarı Osman oğlu İbrahim. Hane 12.Yetim idüği. 14. Kuşçu oğlu Bekir.Hane 14.Gemici idüği 15. Sarı Osman oğlu Mehmed.Hane 14.Gemici idüği 16. Timurcu oğlu Ahmed.Hane 15 Erbabı gemici idüğ 17. Süleyman Beşe oğlu İbrahim.Hane 17. Erbabı zira atdan idüği 18. Süleyman Beşe oğlu Mehmed.Hane 18.Gemici idüği 19. Benli Ahmed oğlu Mustafa.Hane 19.Gemici idüği Timurcüler kariyesi 19 haneden meydana gelmektedir. ı ise şöyledir. 23 Timurcüler Kariyesi Gemici idüği 9 Erbabı zira atdan idüği 3 Marangoz esnafından idüği 3 Ameleden idüği 1 Yemişçi esnafından idüği 1 Yetim 2 HACILAR KARİYESİ Hatib oğlu Mehmed Efendi. Hane 1.Muallimi sıbyan idüği 2. Sağır oğlu Osman.Hane 2.Erbabı zira atdan idüği 3. Karakaş oğlu Mustafa. Hane 2.Erbabı zira atdan idüği 4. Karakaş oğlu Bilal.Hane 4.Erbabı zira atdan idüği 5. İbrahim oğlu Mustafa.Hane 5.Ameleden idüği 6. Kırbıyık oğlu Salih.Hane 6.Erbabı zira atdan idüği 7. Bekir oğlu Ali.Hane 7.Erbabı zira atdan idüği 8. Bekir oğlu İsmail.Hane 8.Erbabı zira atdan idüği 9. Molla Mehmed oğlu Mehmed.Hane 9.Erbabı zira atdan idüği 10. Molla Mehmed oğlu yetim Mehmed.Hane 10.Yetim idüği 11. Hasanlı oğlu Süleyman. Hane 15.Erbabı zira atdani idüği 12. Receb Beşe oğlu Mehmed.Hane 12. Ameleden idüği 13. Receb Beşe oğlu Osman.Hane 12. Der Aliyye de gemici idüği 14. Mezak oğlu İbrahim.Hane 14. Erbabı zira atdan idüği 15. Hacı oğlu Mustafa.Hane 15.Marangoz idüği 16. Hacı oğlu Mehmed.Hane 16.Erbabı zira atdan idüği 17. Hacı oğlu Yakub.Hane 17.Erbabı zira atdan idüği 18. Abbas Beşe oğlu Mehmed.Hane 18. Erbabı zira atdan idüği 22 Tebraş(nebraş) kelimeleri net olarak okunamamıştır. 23 Timurcüler kariyesine ait meslekler 24 Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), ML. VRD. TMT. d

7 19. Abbas Beşe oğlu Ali.Hane 19.Ameleden idüği 20. Abbas Beşe oğlu Bekir.Hane 20.Kaymakçı esnafından idüği 21. Mustafa bey oğlu Hüseyin.Hane 21. Erbabı zira atdan idüği 22. Mustafa bey oğlu Halil.Hane 22.Ameleden idüği 23. Mahmud oğlu İbrahim.Hane 22.Alil idüği 24. Kara Ali oğlu Mehmed.Hane 24.Musinn ve ihtiyar idüği 25. Köse oğlu Mehmed.Hane 25 Marangoz idüği 26. Öksüz Hasan oğlu Memiş.Hane 26.Marangoz esnafından idüği 27. Kara Ali oğlu Mehmed. Hane 27.Sinob kazasında hizmetkar idüği 28. Karakaş oğlu Mehmed.Hane 28.Ameleden idüği Hacılar kariyesi ise 28 haneden meydana gelmektedir. ise şöyledir. 25 Hacilar Kariyesi Muallimi subyan idüği 1 Gemici idüği 1 Erbabı zira atdan idüği 13 Marangoz idüği 2 Ameleden idüği 6 Kaymakçı esnafından idüği 1 Hizmetkar idüği 1 Yetim idüği 1 Musinn ve ihtiyar idüği 1 Alil İdüğü 1 KELİK 26 KARİYESİ 1. Caferoğlu Mehmed.Hane 1 Gemici taifesinden idüği 2. Kara Nuhoğlu Nuh.Hane 2.Erbabı zira atdan idüği 3. Uzun İbrahim oğlu Veli.Hane 2. Erbabı zira atdan idüği 4. Göranlı oğlu Ömer Efendi.Hane 4. Muallim-i sıbyan idüği 5. Tebraş oğlu Veli.Hane 5.Gemici taifesinden idüği 6. Bodur Hüseyin oğlu Ali.Hane 6.Gemici taifesinden idüği 7. Bodur Hüseyin Oğlu Veli.Hane 7.Gemici taifesinden idüği 8. Kocabaşoğlu İsmail.Hane 8. Gemici taifesinden idüği 9. Emir Ahmed oğlu Osman.Hane 9. Gemici taifesinden idüği 10. Köse İbrahim oğlu Mehmed Hane 10.Ameleden idüği 11. Geçli oğlu Mehmed.Hane 14.Gemici taifesinden idüği 12. Lazoğlu Ali.Hane12. Ameleden idüği 13. Abdullah Beşe oğlu Ahmed.Hane 12. Kalafat esnafından idüği 14. Abdullah Beşe oğlu Abdullah.Hane 14. Erbabı ziraatten idüği 15. Genişoğlu İbrahim.Hane 15. Marangoz esnafından idüği 16. Musluoğlu Ahmed.Hane 16.Gemici taifesinden idüği 17. Muslu İbrahim oğlu Bekir.Hane 17.Gemici taifesinden idüği 18. Kütükoğlu Mehmed.Hane 18.Erbabı zira atdan idüği 19. Tiryaki oğlu Mehmed.Hane 19.Gemici taifesinden idüği 20. Tiryaki oğlu Mehmed.Hane 20.Mezrû tarla dönüm Madoz oğlu Mehmed.Hane 21.Erbabı zira atdan idüği 22. Geçlioğlu Hasan.Hane 22.Hizmetkar idüği 25 Hacılar kariyesine ait meslekler 26 Kelik bugünkü Kirlik Müslüm Hoca köyüdür. 7

8 23. Geçlioğlu Bilal.Hane 22.Erbabı zira atdan idüği 24. Deli İsmail oğlu Hüseyin.Hane 24.Gemici taifesinden idüği 25. Kıraşoğlu Osman.Hane 25.Gemici taifesinden idüği 26. Ali Bey oğlu İsmail.Hane 26.Ameleden idüği 27. Mecük Ali oğlu İbrahim.Hane 27.Erbabı zira atdan idügü 28. Mecük oğlu Mehmed.Hane 28.Merkum 20.Seneden berü der Aliyyede mütemekkin idüği 29. Cebel Mehmed oğlu Hasan.Hane 29.Gemici taifesinden idüği 30. Kürt Ömer oğlu Yakub.Hane 20.Erbabı zira atdan idüği 31. Receb oğlu Mehmed.Hane 31.Marangoz esnafından idüği 32. Laz Bekir oğlu Emin.Hane 22.Erbabı zira atdan idüği 33. Topçu oğlu Abbas.Hane 33. Ameleden idüği 34. Kebabçıoğlu Mehmed.Hane 34.Erbabı zira atdan idüği 35 Danacı oğlu Osman.Hane 35.Gemici taifesinden idüği 36. Emir oğlu Mehmed.Hane 36.Gemici taifesinden idüği 37. Danacıoğlu Ali.Hane 37.Gemici taifesinden idüği Kelik kariyesi ise 37 haneden meydana gelmektedir. ı ise şöyledir. 27 Kelik Kariyesi Muallim-i sıbyan idüği 1 Gemici taifesinden idüği 16 Erbabı zira atdan idüği 10 Marangoz esnafından idüği 2 Ameleden idüği 4 Kalafat esnafından idüği 1 Hizmetkar idüği 1 KUYUSUYU 28 KARİYESİ 1. Hacı İbrahimoğlu Mehmed.Hane 1.Erbabı zira atdan idüği 2. Fıkı oğlu Mehmed.Hane 2. Erbabı zira atdan idüği 3. Hacı İbrahim oğlu Ali.Hane 2.merkum 10.Seneden berü der Aliyyede idüği 4. Hacı İbrahim oğlu Ahmed.Hane 4.Erbabı zira atdan idüği 5. Hacı Halil oğlu Hüseyin.Hane 5.Erbabı zira atdan idüği 6. Hacı İbrahim oğlu İbrahim Hane 6.Gemici taifesinden idüği 7. Katırcıoğlu Ali.Hane 7.Erbabı zira atdan idüği 8. Böbre oğlu Mehmed.Hane 8.Erbabı zira atdani idüği 9. Böbre oğlu Mehmed.Hane 9.Merkum 10 seneden berü der Aliyye de idüği 10. Böbre oğlu Ahmed.Hane 10. Gemici taifesinden idüği 11. Kalyoncu Oğlu Mehmed.Hane 11. Muzcu taifesinden idüği 12. Çolak Veli oğlu Ahmed.Hane 12. Marangoz esnafından idüği Kuyusuyu kariyesi şöyledir. 29 Kuyusuyu Kariyesi Gemici taifesinden idüği 27 Kelik kariyesine ait meslekler 28 Kapısuyu köyüdür. 29 Kuyusuyu kariyesine ait meslekler ise 12 haneden meydana gelmektedir. ı ise 2 8

9 Erbabı zira atdan idüği Marangoz esnafından idüği Muzcu taifesinden idüği KÜPLİCE 30 KARİYESİ 1. Sadık oğlu Mehmed.Hane 1.Erbabı zira atdan idüği 2. Sadık oğlu Ali.Hane 2.Erbabı zira atdan idüği 3. Kara Veli oğlu Ali.Hane 2.Erbabı zira atdan idüği 4. Uzun oğlu Mustafa.Hane 4.Erbabı zira atdan idüği 5. Hamza oğlu Memiş.Hane 5.Erbabı zira atdan idüği 6. Hamza oğlu Mehmed.Hane 6.Erbabı zira atdan idüği 7. Savuk oğlu Mehmed.Hane 7.Ameleden idüği 8. Kuru Mehmed oğlu Mustafa.Hane 8.Erbabı zira atdan idüği 9. Kuru İbrahim oğlu Ali.Hane 9.Erbabı zira atdan idüği 10. Hamza oğlu Osman.Hane 10.Erbabı zira atdan idüği 11. Camcıoğlu Ali.Hane 11.Erbabı zira atdan idüği 12. Kara İbrahim oğlu Mustafa.Hane 12.Ameleden idüği 13. Toklu oğlu Mustafa.Hane 13.Ameleden idüği 14. Molla oğlu Mehmed.Hane 14.Erbabı zira atdan idüği 15. Gabucu oğlu Mehmed.Hane 15.Erbabı zira atdan idüği 16. Gabucu oğlu Feyzullah.Hane 16.Ameleden idüği Küplice kariyesi ise 16 haneden meydana gelmektedir. ı ise şöyledir 31 Küplice Kariyesi Ziraatçı 12 Amele 4 ZİYARET KARİYESİ 1. Kara oğlan oğlu İsmail.Hane 1.Erbabı zira atdan idüği 2. Kara oğlan oğlu Ali.Hane 4.Erbabı zira atdan idüği 3. Köse oğlu Mustafa.Hane 3.Erbabı zira atdan idüği 4. Köse Halil oğlu Hüseyin.Hane 4.Erbabı zira atdan idüği 5. Köse Halil oğlu Bilal.Hane 5.Ameleden idüği 6. Köse Halil oğlu İbrahim.Hane 6.Erbabı zira atdan idüği 7. Köse Halil oğlu Ali.Hane 7.Taşçı esnafından idüği 8. Köse Halil oğlu Mehmed.Hane 8.Erbabı zira atdan idüği 9. Köse Halil oğlu Ahmed.Hane 9.Merkum şunun bunun ianesiyle geçinmekte idüği 10. Kara oğlan oğlu Hüseyin.Hane 10.Erbabı zira atdan idüği 11. Sofu oğlu Hüseyin.Hane 11.Ameleden idüği 12. Veli oğlu Veli.Hane 12.Ameleden idüği 13. Veli oğlu Halil.Hane 13.Ameleden idüği 14. Hoca oğlu Ali.Hane 14.Ameleden idüği 15. Maraz oğlu Eyüp.Hane 15.Erbabı zira atdan idüği 16. Dön gel oğlu Ali.Hane 16.Erbabı zira atdan idüği 17. Beşir oğlu Ali.Hane 17.Erbabı zira atdan idüği 18. Beşir oğlu Mehmed.Hane 18.Erbabı zira atdan idüği 30 Küplice bugünkü Kale köyüdür. 31 Küplice kariyesine ait meslekler 9

10 19. Beşir oğlu Ahmed.Hane 19.Ameleden idüği 20. Kara göz oğlu Hasan(Kara gün oğlu Hasan). Hane Çek laz oğlu Hasan.Hane 21.Ameleden idüği 22. Hasan bey oğlu Hasan.Hane 22. Ziyaret kariyesi ise 22 haneden meydana gelmektedir. ı ise şöyledir. 32 Ziyaret Kariyesi Erbabı zira atdan idüği 12 Ameleden idüği 7 Taşçı esnafından idüği 1 Hizmetkar 1 GÖMEÇ KARİYESİ Gömeç oğlu Osman.Hane 1.Erbabı zira atdan idüği 2. Gömeç oğlu Hasan.Hane 2.Erbabı zira atdan idüği 3. Diğer Gömeç oğlu Hasan Hane 3.Ameleden idüği 4. Gömeç oğlu Bilal.Hane 4.Ameleden idüği 5. Gömeç oğlu Osman.Hane 5.Timurçu esnafından idüği 6. Gömeç oğlu Hüseyin.Hane 6.Muallim-i sıbyan idüği 7. Gömeç oğlu Osman.Hane 7.Mezrû tarla dönüm Gömeç oğlu Halil.Hane 8.Erbabı zira atdan idüği 9. Gömeç oğlu Ahmed.Hane 9.Muallim-i sıbyan idüği 10. Gömeç oğlu İbrahim.Hane 10.Erbabı zira atdan idüği 11. Gömeç oğlu Hasan.Hane 11.Muallim-i sıbyan idüği 12. Gömeç oğlu Mehmed.Hane 12.Karye-i mezbur imamı idüği 13. Febli oğlu Hüseyin.Hane 13.Ameleden idüği 14. Gömeç oğlu Hüseyin.Hane 14.Timurçu esnafından idüği 15. Gömeç oğlu Mahmud.Hane 15.Ameleden idüği Gömeç kariyesi 15 haneden meydana gelmektedir. ı ise şöyledir. 34 Gömeç Kariyesi Muallim-i sıbyan idüği 3 Erbabı zira atdan idüği 5 Timurçu esnafından idüği 2 Ameleden idüği 3 Karye-i mezbur imamı idüği 1 ELLEZ 35 KARİYESİ 1-Kara İbrahim oğlu Mehmed.Hane 1.Erbabı zira atdan idüği 2-Dertli Kadir oğlu Mehmed.Hane 2.Ameleden idüği 32 Ziyaret köyüne ait meslekler 33 Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), ML. VRD. TMT. d Gömeç kariyesine ait meslekler 35 İlyasgeçidi köyüdür. 10

11 3-Dertli Kadir oğlu Ali.Hane 3.Erbabı zira atdan idüği 4-Curolu oğlu Salih.Hane 4.Erbabı zira atdan idüği 5-Usta Ahmet oğlu Emin.Hane 5. Ameleden idüği 6-Curolu oğlu Hüseyin.Hane 6.Erbabı zira atdan idüği 7-Deli Mehmed oğlu Ahmed.Hane 7.Ameleden idüği 8-Karıncı oğlu Emin.Hane 8.Ameleden idüği 9-Çolak oğlu Osman.Hane 9.Erbabı zira atdan idüği 10-Ulu oğlu Mehmed.Hane 10.Erbabı zira atdan idüği 11-Yalnız oğlu Mehmed.Hane 11.Erbabı zira atdan idüği 12-Gedik oğlu Şeker.Hane 12.Erbabı zira atdan idüği 13-Gedik oğlu Mehmed.Hane 13.Ameleden idüği 14-Gedik oğlu Mustafa.Hane 14.Erbabı zira atdan idüği Ellez kariyesi 14 haneden meydana gelmektedir. ı ise şöyledir 36 Ellez Kariyesi Erbabı zira atdan idüği 9 Ameleden idüği 5 ÇARDAK 37 KARİYESİ 1. Muharrem oğlu Mehmed.Hane 1.Erbabı zira atdan idüği 2. Çolak oğlu Memiş.Hane 2.Erbabı zira atdan idüği 3. İbrahim oğlu Hüseyin.Hane 3.Erbabı zira atdan idüği 4. İbrahim oğlu Mehmed.Hane 4.Erbabı zira atdan idüği 5. Çolak oğlu Hasan.Hane 5.Ameleden idüği 6. Macar oğlu Bilal.Hane 6.Erbabı zira atdan idüği 7. Paşa Reis oğlu Mehmed.Hane 7.Erbabı zira atdan idüği 8. İbrahim Beşe oğlu İbrahim.Hane 8.Erbabı zira atdan idüği Çardak kariyesi 8 haneden meydana gelmektedir. ı ise şöyledir 38 Çardak Kariyesi Erbabı zira atdan idüği 7 Ameleden idüği 1 TEMETTUAT DEFTERİNE KAYIT ALTINA ALANLAR 39 Bolu eyaleti dahilinde vaki Viranşehir Sancağı kazalarından Amasra kazasının Korucaşile Divanı ahalilerin emlak-i arazı ve temettüatları ber mucebi talimat-i seniye ğadir ve himaye den âri ve muğayir-i nizamdan biri olarak cümlemiz hoşnud ve müterazı bulunduğumuz halde hakk-ı hakıkatı vecihle tahrir kılındığı mübeyyin işbu mahalle şerh verilub temhir kılındı. Bende-i İhtiyar oğlu Aza (Mührün içi bende-i Huda Mustafa). -Bende-i Hilmi oğlu Aza (Mührün içi okunamadı.) 36 Ellez kariyesine ait meslekler 37 Yeniköy ün eski adıdır. 38 Çardak kariyesine ait meslekler 39 Kurucaşile Divanı Temettuat Defterini hazırlayanlar 11

12 Bende-i Hacı Hasan oğlu Ahmed Aza (Mührün içi okunamadı). Bende-i (Mührün içi Muhtar-ı sani Divanı Korucaşile Bende-i (Mührün içi bende-i İmam-ı Divan-i Korucaşile -Bende-i) (Mührün içi Muhtar-ı evvel Divan-i Korucaşile) Bu veriler değerlendirildiğinde Kurucaşile Divanına bağlı kariyelerinin sosyo-ekonomik hayatı hakkında önemli veriler ortaya çıkmaktadır. Bu çalışma ile köy içerisinde tahmini nüfus ve aile sayıları ve lakapları ile ilgili değerlendirmeler yapmak mümkündür. KAYNAKÇA A. ARŞİV BELGELERİ: 1. Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), ML VRD TMT d Başbakanlık Osmanlı Arşivi(BOA) ML.VRD.TMT.d Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, 2000, s. 254). B.EKLER: Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), ML. VRD. TMT. d.0295 Orjinal Belge Örnekleri 12

TEMETTUAT DEFTERLERİNE GÖRE KURUCAŞİLE DİVANI KURUCAŞİLE DİVANI ACCORDING TO TEMETTUAT REGISTER

TEMETTUAT DEFTERLERİNE GÖRE KURUCAŞİLE DİVANI KURUCAŞİLE DİVANI ACCORDING TO TEMETTUAT REGISTER TEMETTUAT DEFTERLERİNE GÖRE KURUCAŞİLE DİVANI KURUCAŞİLE DİVANI ACCORDING TO TEMETTUAT REGISTER Özet Nihat YASA Bugün Bartın ilinin bir ilçe merkezi olan Kurucaşile Osmanlı devleti döneminde Bolu Vilayeti

Detaylı

AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı

AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı 1 AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı Karye-i Şeyhler ( 175) 1 1 1 Eş-şeyh Mehmed Arif ibn-i El-Hac Şeyh İbrahim Uzun boylu, Kır sakallı 60 2 Oğlu Şeyh İsmail

Detaylı

TANZİMAT DÖNEMİ NDE AHIRLI KÖYÜNÜN NÜFUS VE EKONOMİK YAPISI POPULATION AND ECONOMIC STRUCTURE OF AHIRLI VILLAGE DURING TANZİMAT PERIODS

TANZİMAT DÖNEMİ NDE AHIRLI KÖYÜNÜN NÜFUS VE EKONOMİK YAPISI POPULATION AND ECONOMIC STRUCTURE OF AHIRLI VILLAGE DURING TANZİMAT PERIODS TANZİMAT DÖNEMİ NDE AHIRLI KÖYÜNÜN NÜFUS VE EKONOMİK YAPISI POPULATION AND ECONOMIC STRUCTURE OF AHIRLI VILLAGE DURING TANZİMAT PERIODS Ozan Batuhan ATICI * Öz Çalışmamızın konusu adından da anlaşılacağı

Detaylı

KUġU ĠLE ĠLGĠLĠ ĠLK VERGĠ DEFTERĠ 19. YÜZYILDA KUġU GEDÜS KAZASI KUġU KARYESĠ TEMETTUAT DEFTERĠ * Hidayet GÜRAKAN Eski, tarihi yerleşim birimi

KUġU ĠLE ĠLGĠLĠ ĠLK VERGĠ DEFTERĠ 19. YÜZYILDA KUġU GEDÜS KAZASI KUġU KARYESĠ TEMETTUAT DEFTERĠ * Hidayet GÜRAKAN Eski, tarihi yerleşim birimi KUġU ĠLE ĠLGĠLĠ ĠLK VERGĠ DEFTERĠ 19. YÜZYILDA KUġU GEDÜS KAZASI KUġU KARYESĠ TEMETTUAT DEFTERĠ * Hidayet GÜRAKAN Eski, tarihi yerleşim birimi olmayan, önemli tarihi olayların geçmediği küçük yerleşim

Detaylı

AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845)

AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845) AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845) C. Yunus Özkurt Osmanlı döneminde ilk genel nüfus sayımı, II. Mahmud döneminde 1831 (Hicri: 1246) yılında alınan bir karar ile uygulanmaya başlamıştır (bundan

Detaylı

Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi

Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi PROF. DR. NEJAT GÖYÜNÇ ARMAĞANI 305 Mevlüt ESER Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ NEÜ A. Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Mevlevilik, Mevlâna

Detaylı

Yer Esnaf/Dükkan İsim Nefer Aded Arşiv İsmi

Yer Esnaf/Dükkan İsim Nefer Aded Arşiv İsmi Yer Esnaf/Dükkan İsim Nefer Aded Arşiv İsmi Sayf a No Koskada Kızıltaş mahallesi Mehmed şeriki Ali A.DV.d 827 s.4-5 Aksaray da Camcılar Câmii Halil Kalfa ve şakirdi 3 nefer A.DV.d 827 s.4-5 Hüsrev Paşa

Detaylı

SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER DERGİSİ Cilt 5, No 1, 2013 ISSN: 1309-8012 (Online)

SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER DERGİSİ Cilt 5, No 1, 2013 ISSN: 1309-8012 (Online) XIX. YÜZYILIN ORTALARINDA BOYABAT KAZASININ KÖYLERİNİN SOSYOEKONOMİK DURUMU Yrd. Doç. Dr. Ahmet YURTSEVEN Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Güneşevler Mah.

Detaylı

Osmanlı Evi. Yerleşme Yüzyıl Derinlik m Genişlik m Kısa Kenar m zira Oran Notlar

Osmanlı Evi. Yerleşme Yüzyıl Derinlik m Genişlik m Kısa Kenar m zira Oran Notlar Osmanlı Evi Ev Ateş Hoca Salih Efendi Evi Ankara 11,0 10,3 10,30 14 0,94 Binbaşı Hafız Ağa Dedesi Sallantoğlu Evi Ankara 16,0 12,2 12,20 16 0,76 Cingöz Sokağı 26 Ankara 10,2 13,2 10,20 13 1,29 Erzurum

Detaylı

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI İŞYERİNE SÖZLÜ SINAV / MÜLAKAT İÇİN GÖNDERİLENLERİN LİSTESİ Talebi Alan Ünite Adı : ELBİSTAN HİZMET MERKEZİ Talebi Veren Kurum Adı : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ) - KAHRAMANMARAŞ Talebin Statüsü (Normal,

Detaylı

Bolu Temettuat Defterleri (1844/1845)

Bolu Temettuat Defterleri (1844/1845) 21. Yüzyılda Köroğlu ve Bolu Araştırmaları Uluslarası Köroğlu, Bolu Tarih ve Kültürü Sempozyumu Bildirileri (17-18 Ekim 2009 Bolu, Dörtdivan/Türkiye) Editörler: A.Yaman - A. Aktaş Yasa - E. Öztürk B. Kaya

Detaylı

NÜFUS VE TEMETTUAT DEFTERLERİNE GÖRE BOZKIR KAZA MERKEZİ NİN DEMOGRAFİK YAPISI, SOSYAL VE EKONOMİK ÖZELLİKLERİ ( )

NÜFUS VE TEMETTUAT DEFTERLERİNE GÖRE BOZKIR KAZA MERKEZİ NİN DEMOGRAFİK YAPISI, SOSYAL VE EKONOMİK ÖZELLİKLERİ ( ) NÜFUS VE TEMETTUAT DEFTERLERİNE GÖRE BOZKIR KAZA MERKEZİ NİN DEMOGRAFİK YAPISI, SOSYAL VE EKONOMİK ÖZELLİKLERİ (1840 1845) Hüseyin MUŞMAL * Müjgan ŞAHİNKAYA ** Öz Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Osmanlı

Detaylı

TEMETTUAT DEFTERLERİNE GÖRE ADAPAZARI KAZASI

TEMETTUAT DEFTERLERİNE GÖRE ADAPAZARI KAZASI TEMETTUAT DEFTERLERİNE GÖRE ADAPAZARI KAZASI Özet Resul NARİN Tarih araştırmaları içerisinde şehir tarihçiliğinin özel bir yeri vardır. Unutulmamalıdır ki bütün parçaların ürünüdür. Bu bağlamda 6 yüzyıl

Detaylı

EBUTAHİR KAZASI NÜFUS VE TOPLUM YAPISI 1834 M (1250 H.) Salih AKYEL 1

EBUTAHİR KAZASI NÜFUS VE TOPLUM YAPISI 1834 M (1250 H.) Salih AKYEL 1 Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu, Elazığ 23-25 Mayıs 2013 93 EBUTAHİR KAZASI NÜFUS VE TOPLUM YAPISI 1834 M (1250 H.) Salih AKYEL 1 1831 yılına

Detaylı

Osmanlı Evi. Yerleşme Yüzyıl Derinlik m z Genişlik m z Oran Alan m2. Cingöz Sokağı 26 Ankara 10,2 13,5 13,2 17,4 1,29 135

Osmanlı Evi. Yerleşme Yüzyıl Derinlik m z Genişlik m z Oran Alan m2. Cingöz Sokağı 26 Ankara 10,2 13,5 13,2 17,4 1,29 135 Osmanlı Evi Ev Yerleşme Yüzyıl Derinlik m z Genişlik m z Oran Alan m2 Ateş Hoca Salih Efendi Evi Ankara 11,0 14,5 10,3 13,6 0,94 113 Binbaşı Hafız Ağa Dedesi Sallantoğlu Evi Ankara 16,0 21,1 12,2 16,1

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

(TEMETTUAT DEFTERLERİNE GÖRE)

(TEMETTUAT DEFTERLERİNE GÖRE) i XIX. YÜZYILDA DENİZLİ MERKEZ KAZASINA BAĞLI KÖYLERİN SOSYO-EKONOMİK DURUMU (TEMETTUAT DEFTERLERİNE GÖRE) Hülya ÖZLÜ Eylül 2006 DENİZLİ ii XIX. YÜZYILDA DENİZLİ MERKEZ KAZASINA BAĞLI KÖYLERİN SOSYO-EKONOMİK

Detaylı

Yrd. Doç. Dr., Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü. 1

Yrd. Doç. Dr., Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü. 1 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 9 Sayı: 43 Volume: 9 Issue: 43 Nisan 2016 April 2016 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 OSMANLI DEVLETİ

Detaylı

Cabir DOĞAN TARİHLİ TEMETTUAT DEFTERİNE GÖRE ISPARTA SANCAĞI EĞİRDİR KAZASI YUKARI GÖKDERE KÖYÜ NÜN SOSYAL ve EKONOMİK YAPISI

Cabir DOĞAN TARİHLİ TEMETTUAT DEFTERİNE GÖRE ISPARTA SANCAĞI EĞİRDİR KAZASI YUKARI GÖKDERE KÖYÜ NÜN SOSYAL ve EKONOMİK YAPISI Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 22, Mart 2016, s. 255-276 Cabir DOĞAN 1 1845 TARİHLİ TEMETTUAT DEFTERİNE GÖRE ISPARTA SANCAĞI EĞİRDİR KAZASI YUKARI GÖKDERE KÖYÜ NÜN SOSYAL ve EKONOMİK

Detaylı

ALUCRA DELLÜ KÖYÜ CAMİSİ VE KOYUN BABA HAZRETLERİ ZİYARETİ

ALUCRA DELLÜ KÖYÜ CAMİSİ VE KOYUN BABA HAZRETLERİ ZİYARETİ ALUCRA DELLÜ KÖYÜ CAMİSİ VE KOYUN BABA HAZRETLERİ ZİYARETİ Koyun Baba Zaviyesi nin bulunduğu Dellü köyüne 2 yıl önce ziyarete gittiğimde adeta terk edilmiş vaziyette bulmuştum. Yaz ayı olmasına rağmen

Detaylı

Tanzimat Döneminde Sinop a Tâbii Köylerdeki Ermenilerin Sosyal ve Ekonomik Yapıları

Tanzimat Döneminde Sinop a Tâbii Köylerdeki Ermenilerin Sosyal ve Ekonomik Yapıları Tanzimat Döneminde Sinop a Tâbii Köylerdeki Ermenilerin Sosyal ve Ekonomik Yapıları Selim Özcan* Osmanlı Devlet inde Tanzimat ın uygulandığı eyaletlerde temettuat sayımları yapılmıştır. Bu dönemde Sinop

Detaylı

820 NUMARALI TEMETTUÂT DEFTERİNE GÖRE TANZİMAT IN İLK YILLARINDA MUCUR VE HACIBEKTAŞ IN DEMOGRAFİK YAPISI VE SOSYAL DURUMU

820 NUMARALI TEMETTUÂT DEFTERİNE GÖRE TANZİMAT IN İLK YILLARINDA MUCUR VE HACIBEKTAŞ IN DEMOGRAFİK YAPISI VE SOSYAL DURUMU GAZİ ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ, Cilt 6, Sayı 1, (2005), 95-102 95 820 NUMARALI TEMETTUÂT DEFTERİNE GÖRE TANZİMAT IN İLK YILLARINDA MUCUR VE HACIBEKTAŞ IN DEMOGRAFİK YAPISI VE SOSYAL DURUMU

Detaylı

Ocak - Nisan 2012 January - April 2012 Sayı XII, ss Number XII, ss

Ocak - Nisan 2012 January - April 2012 Sayı XII, ss Number XII, ss Tarih Okulu The History School Ocak - Nisan 2012 January - April 2012 Sayı XII, ss. 193-220. Number XII, ss. 193-220. TEMETTÜAT DEFTERLERİNE GÖRE TURGUTLU NUN SOSYAL VE EKONOMİK DURUMU (1844-1845) Saadet

Detaylı

Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülkadir El Abri Hazretleri

Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülkadir El Abri Hazretleri Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülkadir El Abri Hazretleri Asıl adı: Abdülkadir Nesebi: Seyyid( Hazreti Hüseyin(R.A) ın Efendimizin Soyundandır) Doğum yeri ve tarihi:m.1897/h.1315,muş un Bulanık İlçesi Abri(Esenlik)Köyü

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

XIX. YÜZYILIN ORTALARINDA KURŞUNLU KAZASININ SOSYO- EKONOMİK DURUMU

XIX. YÜZYILIN ORTALARINDA KURŞUNLU KAZASININ SOSYO- EKONOMİK DURUMU XIX. YÜZYILIN ORTALARINDA KURŞUNLU KAZASININ SOSYO- EKONOMİK DURUMU Ahmet YURTSEVEN Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Yrd. Doç. Dr. ahmetyurtseven59@gmail.com

Detaylı

Rafet Metin NWSA ID : 2013.8.1.4C0155 Kırıkkale University, Kırıkkale-Turkey ISSN : 1308-7320 rafet_metin71@hotmail.com 2013 www.newwsa.

Rafet Metin NWSA ID : 2013.8.1.4C0155 Kırıkkale University, Kırıkkale-Turkey ISSN : 1308-7320 rafet_metin71@hotmail.com 2013 www.newwsa. ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy NWSA-HUMANITIES Received: September 2012 Accepted: January 2013 Rafet Metin NWSA ID : 2013.8.1.4C0155 Kırıkkale University, Kırıkkale-Turkey ISSN

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

19.YÜZYILIN ORTALARINDA BARTIN KAZASINA BAĞLI MEKEÇLER KÖYÜNÜN EKONOMİK

19.YÜZYILIN ORTALARINDA BARTIN KAZASINA BAĞLI MEKEÇLER KÖYÜNÜN EKONOMİK YAPISI Bartın - Yrd. Üniversitesi Doç. Dr. Ramazan ARSLAN Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları E - Dergisi Cilt 1, Sayı 1, s. 26-36, Yaz 2014 BARTIN TÜRKİYE Bartın ve Yöresi Tarih Kültür Araştırmaları

Detaylı

GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI II.Ö/İLA.7.YY. İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi I.Ö/ 7 ve II.Ö/1 I.Ö/8 ve II.Ö/2 II.Ö/ 4.

GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI II.Ö/İLA.7.YY. İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi I.Ö/ 7 ve II.Ö/1 I.Ö/8 ve II.Ö/2 II.Ö/ 4. II.Ö/İLA.7.YY TOPLANTI SALONU SEÇMELİ II.Ö/ 7.YY Paleografi Doç. Dr. Nurettin GEMİCİ SEÇMELİ II.Ö/ 7.YY Türk Tasavvuf Musikisi DİN FELSEFESİ I Doç. Dr. Recep ALPYAĞIL TOPLANTI SALONU SEÇMELİ II.Ö/ 7.YY

Detaylı

İBRAHİM BEDRETTİN ELMALI SEMPOZYUMU

İBRAHİM BEDRETTİN ELMALI SEMPOZYUMU 8. DİYANET İŞLERİ REİSİ İBRAHİM BEDRETTİN ELMALI SEMPOZYUMU 6 7 Kasım 2015, Antalya P r o g r a m Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu Kampüs / ANTALYA SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ahmet

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER AMP - 10. Sınıf / A Şubesi (ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI) 1 24 DAVUT FURKAN DEMİRPOLAT 2 142 FAZLI YILMAZ 3 383 BERKAN PEHLİVAN 4 695 GÖKHAN İLTER 5 719 HASAN UYGAN AMP - 10. Sınıf / B Şubesi

Detaylı

2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 8. SINIFLAR SONUÇ BELGESİ

2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 8. SINIFLAR SONUÇ BELGESİ ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ ONUR AS ŞAHABETTİN //...... Tercih Güvenlik No(*) :.,... ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ SENANUR YILMAZ YILDIRIM //...... Tercih Güvenlik No(*) :.,... ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ RABİA

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

2012 1. DÖNEM VAAZ PROGRAMI SIRA NO İL ADI İLÇE ADI TARİH VAAZ KONUSU ADI SOYADI ÜNVAN ADI DÖNEMİ VAKTİ CAMİ ADI

2012 1. DÖNEM VAAZ PROGRAMI SIRA NO İL ADI İLÇE ADI TARİH VAAZ KONUSU ADI SOYADI ÜNVAN ADI DÖNEMİ VAKTİ CAMİ ADI 2012 1. DÖNEM VAAZ PROGRAMI SIRA NO İL ADI İLÇE ADI TARİH VAAZ KONUSU ADI SOYADI ÜNVAN ADI DÖNEMİ VAKTİ CAMİ ADI 1. İstanbul. Gaziosmanpaşa. 01.01.2012 TEFSİR DERSLERİ. HASAN KUZEYTEMİZ. Vaiz. 1.DÖNEM

Detaylı

ELBİSTAN ALAUDDEVLE BEY CAMİİ (CAMİİ KEBİR, ULU CAMİ)

ELBİSTAN ALAUDDEVLE BEY CAMİİ (CAMİİ KEBİR, ULU CAMİ) KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 811 ELBİSTAN ALAUDDEVLE BEY CAMİİ (CAMİİ KEBİR, ULU CAMİ) Yaşar Baş Cami, halen Elbistan'ın Güneşli Mahallesi'nin ortasında bulunmaktadır. Bir sokak aracılığı ile şehrin merkezini

Detaylı

Sonuç. Beylikler dönemi, Anadolu'da Türk kültür ve medeniyetinin gelişmesi

Sonuç. Beylikler dönemi, Anadolu'da Türk kültür ve medeniyetinin gelişmesi 78 ağaçları bulunan yer, Ermenek'e bağlı Görme! Köyü'nde 32 Paşaçukuru olarak bilinen yer, Ermenek'te Emir Ahmed mülkü civarındaki yer, Ermenek'e bağlı Gargara Köyü'nde 33 yer, Mut Medresesi yakınındaki

Detaylı

65 Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi Ekim Kasım Aralık 2015 Bülteni

65 Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi Ekim Kasım Aralık 2015 Bülteni 65 Odamızdan Ziyaretler Odamıza Ziyaretler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bak. Konya İl Müdürü Seyfettin BAYDAR Konya İl Emniyet Müdürü Mevlüt DEMİR İntech Global A.Ş. Emin Gürcan GÜREL TTMD Konya İl Temsilcisi

Detaylı

TARIM NÜFUS COĞRAFİ YAPISI ULAŞIM

TARIM NÜFUS COĞRAFİ YAPISI ULAŞIM GİRİŞ Kapaklı, Tekirdağ iline bağlı ve Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odamızın faaliyet sınırları içerisindeki ilçelerimizden biridir. Kapaklı da faaliyet gösteren 661 üyemiz mevcuttur. TARİHÇE Kapaklıpınar

Detaylı

118 ÜMMÜGÜLSÜM TURGUT LUTFİ /03/2013 Gerçek BUCAK ÜRKÜTLÜ 119 İBRAHİM KAPLAN HÜSEYİN /10/2012 Gerçek BUCAK

118 ÜMMÜGÜLSÜM TURGUT LUTFİ /03/2013 Gerçek BUCAK ÜRKÜTLÜ 119 İBRAHİM KAPLAN HÜSEYİN /10/2012 Gerçek BUCAK Çiftçi Kayıt Sisteminde Kayıtlı Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteklemesi (2013) Desteklemesinde Tanımlanmayan İşletmeler İl BURDUR Adı : İlçe BUCAK Adı : Sıra Adı Soyadı Baba Adı T.C. Kimlik No ÇKF

Detaylı

Ek 5 ÇOK YILLIK YEM BİTKİLERİ (YONCA-KORUNGA) DESTEKLEMELERİNE ESAS KÖY / MAHALLE TAKSİTLENDİRME İCMALİ ( İCMAL A )

Ek 5 ÇOK YILLIK YEM BİTKİLERİ (YONCA-KORUNGA) DESTEKLEMELERİNE ESAS KÖY / MAHALLE TAKSİTLENDİRME İCMALİ ( İCMAL A ) ÇOK YILLIK YEM BİTKİLERİ (-) DESTEKLEMELERİNE ESAS 1 AŞAĞIŞEYHLER Hamit UYGUN 19945722694 Hüseyin 1/8/1963 * * 1.763 0 * 0 1.763 52.89 AŞAĞIŞEYHLER 1.763 0 0 1.763 52.89 ÇOK YILLIK YEM BİTKİLERİ (-) DESTEKLEMELERİNE

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ

T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ AMP - 11. Sınıf / A Şubesi (MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI) Sınıf Listesi 1 18 BARIŞ ÖZ 2 45 YİĞİT BERAT KAYA 3 112 İSA ÖZDAL 4 114 HALİT ARPACI 5 122 VOLKAN KUL 6 141 İSMAİL ERSEZER 7 179 GÖKHAN AYTEKİN 8 206

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - 1 / 8

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - 1 / 8 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

Adı Soyadı: Ertan GÖKMEN Doğum Tarihi: 1967 Öğrenim Durumu: Doktora Öğrenim Gördüğü Kurumlar: Öğrenim Durumu Bölüm/Program Üniversite Yıl

Adı Soyadı: Ertan GÖKMEN Doğum Tarihi: 1967 Öğrenim Durumu: Doktora Öğrenim Gördüğü Kurumlar: Öğrenim Durumu Bölüm/Program Üniversite Yıl Adı Soyadı: Ertan GÖKMEN Doğum Tarihi: 1967 Öğrenim Durumu: Doktora Öğrenim Gördüğü Kurumlar: Öğrenim Durumu Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora Tarih Öğretmenliği /Buca Eğitim Fakültesi

Detaylı

M.Gayri Ayni Haklar, Şerhler, Beyanlar, Rehinler. Yüzölçümü Cinsi ha. dm² - 0077

M.Gayri Ayni Haklar, Şerhler, Beyanlar, Rehinler. Yüzölçümü Cinsi ha. dm² - 0077 d 54 3 14-77 13 55 24-73 50 55 25-0390 55 26-0391 55 27-0316 Muhtar Besim Toker 17.N.1b 28-0320 14 29-0399 yana Fettah oğlu 28337143764 TC nolu Habib BAĞRIAÇIK ın kullanımındadır. 3 ada 13 parseldeki binanın

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü DAĞITIM

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü DAĞITIM T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü Sayı : 15302574 Konu : Tuje Dergi Tanıtımı DAĞITIM İlgi : 12.06.2017 tarihli ve 42220545-441200 sayılı yazı. Üniversitemiz

Detaylı

NOSTALJİ ALBÜMÜ 1. ehit Serhat SANDIKKAYA

NOSTALJİ ALBÜMÜ 1. ehit Serhat SANDIKKAYA NOSTALJİ ALBÜMÜ 1 Telin bir dut ağacıydı aslında! En şiddetli fırtınaların bile koparamadığı yapraklardık bizler. -Bir ömür- tadında yaşadığımız günler, Tohma misali akıp gitti Kasım kokan bir sabahta,

Detaylı

HİKMET YURDU Düşünce Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi. ISSN:

HİKMET YURDU Düşünce Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi. ISSN: HİKMET YURDU DÜŞÜNCE-YORUM Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi DOI NUMBER: 10.17540 Hakemli Bilimsel Dergi İmtiyaz Sahibi Ali Duman-Abdurrahman Kasapoğlu Yazı İşleri Abdurrahman Kasapoğlu-Mustafa Bulut-İbrahim

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

Result List. # Pigeon Ring Pigeon Name Country Fancier Name Clocked Time Variation Time Speed 1 TR BURSA TURKIYE SPEKOV KARDESLER

Result List. # Pigeon Ring Pigeon Name Country Fancier Name Clocked Time Variation Time Speed 1 TR BURSA TURKIYE SPEKOV KARDESLER # Pigeon Ring Pigeon Name Country Fancier Name Clocked Time Variation Time Speed 1 TR-16-0170619 BURSA TURKIYE SPEKOV 08:26:50.29-1110,8 2 TR-16-0170509 BURSA TURKIYE DURALI BALIM 08:26:50.48 0d 00:00:00.19

Detaylı

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Tur Danışmanımız: Doç. Dr. Deniz Esemenli, Sanat Tarihçisi Buluşma Noktası: Üsküdar Meydanı, III. Ahmet Çeşmesi önü Tur başlama saati: 09.00 Gezimizin

Detaylı

S.N Adı Soyadı İşi Şehir ŞEHİR DERNEK Telefon KURUM

S.N Adı Soyadı İşi Şehir ŞEHİR DERNEK Telefon KURUM S.N Adı Soyadı İşi Şehir ŞEHİR DERNEK Telefon KURUM 1 A.Kadir İNCE İmam Ayaş ANKARA ANKADER 5399568966 KAMU 2 Abbas KABLAN Gardiyan Silivri İSTANBUL GÜL.HAS. KAMU 3 Abdullah AKTAŞ Emekli Çekerek YOZGAT

Detaylı

1928 1929 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET YILLIĞI NDA BURDUR Osman KOÇIBAY BURDUR VİLÂYETİ

1928 1929 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET YILLIĞI NDA BURDUR Osman KOÇIBAY BURDUR VİLÂYETİ 1928 1929 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET YILLIĞI NDA BURDUR Osman KOÇIBAY BURDUR VİLÂYETİ Hudûd 1 ve Mesâha-i Sathîye 2 : Burdur Vilâyeti şarkta 3 Isparta Vilâyeti nin İğridir 4 Kazası, garbte 5 Denizli Vilayeti

Detaylı

UYGULAMA SINAVI TARİH ADAY NO ADI SOYADI SIRA NO SINAV YERİ

UYGULAMA SINAVI TARİH ADAY NO ADI SOYADI SIRA NO SINAV YERİ T.C. ANKARA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ŞOFÖRLÜK UYGULAMA SINAVINA GİRMEYİ HAK EDEN ADAYLARI GÖSTERİR LİSTESİ SIRA NO ADAY NO ADI SOYADI UYGULAMA SINAVI TARİH

Detaylı

OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR. OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR. OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR.

OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR. OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR. OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR. ÖĞRENCİ AD-SOYAD ABDULLAH AKTEPE ABDULLAH GÜVEN MEBET VE MÜLAKAT SONUCU ÇIKAN DAL MÜLAKAT SONUCU ÇIKAN EĞİTİM PROGRAMI FİRMA ABDULLAH HALİT ER MAKİNA CNC SİMEP AKKAYALAR ABDULLAH TEKTEN METAL ALİ BURAK

Detaylı

ORDU İL MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) ÜÇ AYLIK VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

ORDU İL MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) ÜÇ AYLIK VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI 1 01.01.2016 CUMA MUSTAFA KOLUKISAOĞLU İL MÜFTÜSÜ ATİKİBRAHİM PAŞA C. Ö.ÖNCE SORUMLU BİR VARLIK OLAN İNSAN 01.01.2016 CUMA SEYFULLAH ÇAKIR MÜFTÜ YARD. KÖPRÜBAŞI C. Ö.ÖNCE SORUMLU BİR VARLIK OLAN İNSAN

Detaylı

ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ

ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 11 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN: 1303-3670 Sahibi

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 35 Ocak 2013

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 35 Ocak 2013 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 35 Ocak 2013 1844 TARİHLİ TEMETTÜAT KAYITLARINA GÖRE KÜTAHYA SANCAĞINA BAĞLI ŞAPHANE KÖYÜNÜN SOSYAL EKONOMİK YAPISI Arzu BAYKARA TAŞKAYA Dr. Okutman,

Detaylı

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAZARKÖY ÇAY FABRİKASI Tarım Kısım Müdürlüğü

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAZARKÖY ÇAY FABRİKASI Tarım Kısım Müdürlüğü ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAZARKÖY ÇAY FABRİKASI Tarım Kısım Müdürlüğü ALIMYERİ BAZINDA BUDAMA YAPMAYAN ÜRETİCİLERE AİT LİSTE 2014-01/11/2013-25/04/2014 Alımyeri Kodu / Adı : 34001 / AKTEPE Üretici

Detaylı

TAF-Türkcell Küçükler Festivali (ZONGULDAK GRUBU)

TAF-Türkcell Küçükler Festivali (ZONGULDAK GRUBU) TAF-Türkcell Küçükler Festivali (ZONGULDAK GRUBU) Yarışma Bilgileri Yarışma Adı : Yarışmanın Yapıldığı İl : Zonguldak Kategori : KÜÇÜK ERKEKLER Tarih : Katılan Takım Sayısı : Katılan Sporcu Sayısı : 0

Detaylı

Bu bölüm ile ilgili eksik ya da yanlış yazılan bölümler var ise lütfen site yöneticisi ile irtibata geçer misiniz? 1. ALAYLAR

Bu bölüm ile ilgili eksik ya da yanlış yazılan bölümler var ise lütfen site yöneticisi ile irtibata geçer misiniz? 1. ALAYLAR Beldelerde ve köylerde yüzyıllardan beri değişmeyen bir gelenek vardır. İnsanlar soy isimlerinden ziyade mensubu olduğu sülalenin ismi ile anılır ve bilinirler. Her ailenin bir ismi vardır. Aileler; sülale

Detaylı

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI:

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: DOĞUBAYAZIT M. M. FAHRETTİN PAŞA ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIFLAR SEÇMELİ TARİH DERSİ 1. DÖNEM 2. ORTAK SINAV SORULARI A GRUBU ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: SORULAR

Detaylı

19. YÜZYILIN ORTALARINDA SAMSUN VAKIFLARI VE GELİRLERİ

19. YÜZYILIN ORTALARINDA SAMSUN VAKIFLARI VE GELİRLERİ 19. YÜZYILIN ORTALARINDA SAMSUN VAKIFLARI VE GELİRLERİ Giriş Mehmet BEŞİRLİ * 19. yüzyılın ortalarına kadar, Samsun kazası, idarî taksimat bakımından Sivas eyaletine bağlı Canik sancağının merkez kazası

Detaylı

Türkiye Atletizm Federasyonu. Kastamonu Atletizm İl Temsilciliği. Yarışma Adı : Atletizm Geliştirme Projesi (FİNAL) Yarışmaları.

Türkiye Atletizm Federasyonu. Kastamonu Atletizm İl Temsilciliği. Yarışma Adı : Atletizm Geliştirme Projesi (FİNAL) Yarışmaları. Türkiye Atletizm Federasyonu Kastamonu Atletizm İl Temsilciliği Atletizm Geliştirme Projesi (FİNAL)Yarışmaları Kastamonu Yarışma Adı : Atletizm Geliştirme Projesi (FİNAL) Yarışmaları Mesafe : 2 Km. Kategori

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nurdan Şafak 2. Doğum Tarihi ve Yeri:. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996 Yüksek Siyasi Tarih ve Marmara

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ KİTAP - Osmanlı Kuruluş Dönemi Bursa Vakfiyeleri, Yayına Hazırlayanlar, Yrd. Doç. Dr. Sezai Sevim- Dr. Hasan Basri Öcalan, Osmangazi Belediyesi Yayınları, İstanbul

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER Sınıf Şube 9 A 12 ORHAN ÖZTÜRK YABANCI DİL 45,25 9 A 28 SATILMIŞ DEMİRCİ MATEMATİK 45,00 9 A 30

Detaylı

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ BAKİ SARISAKAL SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ 1880 yılının başında Samsun da açıldı. Üçüncü Ordu nun sorumluluğu altındaydı. Okulun öğretmenleri subay ve sivillerdi. Bu okula öğrenciler

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ. Yıl: 5 Sayı: 10 Aralık 2015

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ. Yıl: 5 Sayı: 10 Aralık 2015 155 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl: 5 Sayı: 10 Aralık 2015 KARADENIZ TECHNICAL UNIVERSITY INSTITUTE of SOCIAL SCIENCES JOURNAL of SOCIAL SCIENCES Year:

Detaylı

FORMASYON SÜRE UZATIMINDA BAŞVURUSU KABUL EDILEN ÖĞRENCILER LISTESI

FORMASYON SÜRE UZATIMINDA BAŞVURUSU KABUL EDILEN ÖĞRENCILER LISTESI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FORMASYON SÜRE UZATIMINDA BAŞVURUSU KABUL EDILEN ÖĞRENCILER LISTESI COĞRAFYA BOLUMU 3. SINIF 1. ÖĞRETİM 2016-2017 Öğretim Yılı İtibarıyla

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C2-04 1 C2-0402 HANİFE TÜRKMEN 142,47 (Borçlu) 2 C2-0403 MEHMET FİKRİ ERTÜRK 266,18 (Borçlu) 3 C2-0405 KADRİYE AŞIKKUTLU 82,87 (Borçlu) 4 C2-0406 HACER MİRZA 126,15 (Borçlu) 5 C2-0410 MUTLU İLANLI 65,16

Detaylı

e-imza Prof. Dr. Hüsamettin İNAÇ Dekan Vekili

e-imza Prof. Dr. Hüsamettin İNAÇ Dekan Vekili Evrak Tarih ve Sayısı: 14/06/2017-70696 T. C. Sayı :72754420-051.01- Konu :Kongre TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE Fakültemiz Kamu Yönetimi Bölüm Başkanlığı tarafından 26-27-28 Ekim 2017 tarihlerinde "18.Yüzyıldan

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

ÇAYELİ TİCARET VE SANAYİ ODASI 01-28 ŞUBAT 2015 TARİHLİ YÖNETİM KURULUNUN AYLIK FAALİYET RAPORUDUR

ÇAYELİ TİCARET VE SANAYİ ODASI 01-28 ŞUBAT 2015 TARİHLİ YÖNETİM KURULUNUN AYLIK FAALİYET RAPORUDUR ÇAYELİ TİCARET VE SANAYİ ODASI 01-28 ŞUBAT 2015 TARİHLİ YÖNETİM KURULUNUN AYLIK FAALİYET RAPORUDUR 05/02/2015 TARİHLİ VE 088 NOLU YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI KARAR NO:4 Çayeli belediyesinin 30/01/2015

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 Prof. Dr. Erhan BİRGİLİ Yönetim Kurulu Başkanı 04.04.2012 2 Mustafa Talat KATIRCIOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili 17.02.2012 3 Ahmet BEYAZ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 01.04.2011 4 Ali ÇELİK

Detaylı

Resim Adı Soyadı Ünvanı Birimi Görev Yeri İBRAHİM ÖZLER İlçe Müftüsü Çanakkale Gelibolu ABDÜLMÜTTALİP GÖKBUNAR. İRFAN ŞAFAK Vaiz Çanakkale Gelibolu

Resim Adı Soyadı Ünvanı Birimi Görev Yeri İBRAHİM ÖZLER İlçe Müftüsü Çanakkale Gelibolu ABDÜLMÜTTALİP GÖKBUNAR. İRFAN ŞAFAK Vaiz Çanakkale Gelibolu Resim Adı Soyadı Ünvanı Birimi Görev Yeri İBRAHİM ÖZLER İlçe Müftüsü ABDÜLMÜTTALİP GÖKBUNAR Vaiz İRFAN ŞAFAK Vaiz OSMAN DOĞAN Vaiz MEHMET AKİF COŞKUN Vaiz İRFAN USLU Veri Haz.ve Kont.İşl. ELİF AKYEL HAMZAKOY

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ Adı Soyadı: Hacı YILMAZ Doğum Yeri ve Yılı: Yozgat/Yerköy - 1968 Akademik Unvanı: Yard. Doç. Dr. Görevi: Öğretim Üyesi Çalıştığı Birim: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,

Detaylı

İL/İlçe Okul Adı Kont Taban Puanı. DENİZLİ MERKEZEFENDİ Erbakır Fen Lisesi ,358. DENİZLİ MERKEZEFENDİ AYDEM Fen lisesi ,263

İL/İlçe Okul Adı Kont Taban Puanı. DENİZLİ MERKEZEFENDİ Erbakır Fen Lisesi ,358. DENİZLİ MERKEZEFENDİ AYDEM Fen lisesi ,263 İL/İlçe Okul Adı Kont Taban Puanı Erbakır Fen Lisesi 120 492,358 AYDEM Fen lisesi 150 488,263 Denizli Fen Lisesi 150 483,683 Lütfi Ege Anadolu Lisesi 170 478,528 Türk Eğitim Vakfı Anadolu Lisesi 204 471,943

Detaylı

Ali Efdal Özkul KIBRIS'IN SOSYO-EKONOMİK TARİHİ ( ) *dipnot

Ali Efdal Özkul KIBRIS'IN SOSYO-EKONOMİK TARİHİ ( ) *dipnot Ali Efdal Özkul KIBRIS'IN SOSYO-EKONOMİK TARİHİ (1726-1750) *dipnot Ada ve Ebru'ya İçindekiler Kısaltmalar 9 Sunuş 13 Önsöz 15 Kaynaklar 17 1. BOA Kaynaklan 17 2. Kıbrıs Şer'iye Sicilleri 18 3. Yazmalar

Detaylı

Naili Moran Türkiye Atletizm Şampiyonası

Naili Moran Türkiye Atletizm Şampiyonası Türkiye Atletizm Federasyonu Yarışma Bilgileri Yarışma Adı : Yarışmanın Yapıldığı İl : İzmir Kategori : 15 Yaş Erkekler Tarih : 30 Haziran 1-2 Temmuz 2015 Katılan Sporcu Sayısı : 100 Yarışma : Cirit Atma

Detaylı

İĞDELİKIŞLA (ŞAMBAYAT) KÖYÜ'NDE 1320 YILI (M.1904) SON OSMANLI NÜFUS SAYIMI (TAHRİRİ)

İĞDELİKIŞLA (ŞAMBAYAT) KÖYÜ'NDE 1320 YILI (M.1904) SON OSMANLI NÜFUS SAYIMI (TAHRİRİ) İĞDELİKIŞLA (ŞAMBAYAT) KÖYÜ'NDE 1320 YILI (M.1904) SON OSMANLI NÜFUS SAYIMI (TAHRİRİ) Necat ÇETİN* Özet Kışla(Kışlak) göçebe yörük-türkmen aşiretlerinin kışı geçirdikleri yerdir. Avanos ilçesine 27 km

Detaylı

Yıl: 9 [Temmuz-Aralık 2008], sayı: 22 ISSN 1302-3543

Yıl: 9 [Temmuz-Aralık 2008], sayı: 22 ISSN 1302-3543 Ankara 2008 Yıl: 9 [Temmuz-Aralık 2008], sayı: 22 ISSN 1302-3543 İmtiyaz Sahibi Aseray ltd. Şti. adına Aytekin Çelebi Editör Editör Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Şimşek Dr. Vahit Göktaş Yayın

Detaylı

2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) Lojman Tercihi. Yenimahalle. Balcıoğlu

2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) Lojman Tercihi. Yenimahalle. Balcıoğlu 2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) S.N. ADI SOYADI UNVANI GÖREV YERİ 1 Erdoğan AKSU VHKİ. İl Millî Eğitim Müdürlüğü X 140 6 6 28 180 2 Yavuz ÖZCAN Bil.İşletmeni

Detaylı

İŞLETMEDEKİ HAYVAN SAYISI

İŞLETMEDEKİ HAYVAN SAYISI MAYIS 2015-1 1 ALTINYAYLA KIZILYAKA NUSRET HASYILMAZ TR150000010293 20 TR150000857245 CANLI 2 ERKAN Çİ 18.6.2015 18.6.2015 MAYIS 2015-1 2 AĞLASUN YEŞİLBAŞKÖY MUSTAFA GÜLGÜR TR150000007392 19 TR150000551414

Detaylı

T.C. OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi K A R A R

T.C. OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi K A R A R Karar No : 58 Konusu: Başkanının gizli oy açık tasnif neticesinde seçilmesi., Meclisin en yaşlı İl Genel Meclis üyesi Mehmet YILDIRIM ın Başkanlığında, üyelerin katılımı ile Toplantı salonunda 14.04.2014

Detaylı

NO ADI-SOYADI ÜNVANI KURUMU. 1 Remzi Oğuz YILMAZ Genel Sekreter İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği. İmamoğlu Kaymakamlığı

NO ADI-SOYADI ÜNVANI KURUMU. 1 Remzi Oğuz YILMAZ Genel Sekreter İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği. İmamoğlu Kaymakamlığı KALKINMA KURULU ADANA ÜYELERİ NO ADI-SOYADI ÜNVANI KURUMU 1 Remzi Oğuz YILMAZ Genel Sekreter İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği 2 İsmail Hakkı DEVELİ Kaymakam Seyhan Kaymakamlığı 3 Abdullah DÖLEK Kaymakam

Detaylı

T.VAKIFLAR BANKASI Tüketicinin TalebininKABULÜNE T.A.O

T.VAKIFLAR BANKASI Tüketicinin TalebininKABULÜNE T.A.O T.C. AKSU KAYMALIĞI Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı 2013 KARARLARI 11/10/2013----22/11/2013 Karar Karar Şikayet Eden Şikayet Edilen Karar No Tarihi 635 11/10/2013 HAKAN BURÇAK T.GARANTİ BANKASI

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI TARİH GÜN VAKİT İLÇE YER VAİZ ADI/SOYADI VAAZ KONUSU 08.07.2013 Pazartesi Teravih Namazı Konak Hisar Camii Prof. Dr. Ramazan MUSLU Cematle

Detaylı

MESLEKİ AÇIK LİSE 10/KON-A SINIF LİSTESİ (PERŞEMBE+CUMARTESİ )

MESLEKİ AÇIK LİSE 10/KON-A SINIF LİSTESİ (PERŞEMBE+CUMARTESİ ) MESLEKİ AÇIK LİSE 10/KON-A SINIF LİSTESİ (PERŞEMBE+CUMARTESİ ) ÖĞRENCİ NO: TC KİMLİK NO ADI SOYADI BÖLÜMÜ 1 2 3 2132081191 23933543338 ALİ ACAR KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI 2132123409 23827573434

Detaylı

SELÇUKLU KALELERİ VE SAVUNMA YAPILARI SEMPOZYUM PROGRAMI

SELÇUKLU KALELERİ VE SAVUNMA YAPILARI SEMPOZYUM PROGRAMI SELÇUKLU KALELERİ VE SAVUNMA YAPILARI SEMPOZYUM PROGRAMI BİLİM KURULU Prof. Dr. Nihat DALGIN (Sinop Üniversitesi Rektörü) Prof. Dr. Turan KARATAŞ (Atatürk Kültür Merkezi Başkanı) Prof. Dr. Refik TURAN

Detaylı

Sıra No Öğrenci No Öğrencinin Adı ve Soyadı Rakamla Yazıyla

Sıra No Öğrenci No Öğrencinin Adı ve Soyadı Rakamla Yazıyla UYGULAMA YERİ : LALAŞAHİN PAŞA İLKOKULU : 3.SINIF 1.GRUP REHBER ÖĞRETİM ELEMANI: 1. 1120512060 OĞUZHAN KAYAALP 2. 1120512016 ÇİSEM AKYOL 3. 1120512044 HAFİZE KÖSE 4. 1120512007 GİZEM OCAKLI 5. 11205120

Detaylı

Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülhamid El Abri Hazretleri

Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülhamid El Abri Hazretleri Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülhamid El Abri Hazretleri Asıl adı: Abdülhamid Nesebi: Es-Seyyid( Hazreti Hüseyin(R.A) ın Soyundandır) Doğum yeri:muş un Bulanık İlçesi Abri(Esenlik)Köyü Babası: Es-Seyyid Eş-Şeyh

Detaylı

ATAMA / YERDEĞİŞTİRME ONAY LİSTESİ

ATAMA / YERDEĞİŞTİRME ONAY LİSTESİ ATANDIĞI GÖREV YERİ ve ALANI MEHMET AYTEKİN GAZİANTEP ŞAHİNBEY Gaziantep Beden Eğitimi 72 2 ERGÜN ASLANARGUN GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL Bayraktar Anadolu Beden Eğitimi GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL (74909)Hacı Lütfiye

Detaylı

Beden Eğitimi (5900) - (70)-KARAMAN / (2) -ERMENEK / (747769) - Fikret Ünlü Yatılı Bölge Ortaokulu

Beden Eğitimi (5900) - (70)-KARAMAN / (2) -ERMENEK / (747769) - Fikret Ünlü Yatılı Bölge Ortaokulu T.C KARAMAN VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM M ÜDÜRLÜĞÜ 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI (2) NO'LU ÖĞRETMEN ONAY LİSTESİ SIRA T.C KİMLİK NO ADI SADI GÖREV 1 ERCAN ATAĞAN Beden Eğitimi GÖREV YERİ -ERMENEK / (747769) -

Detaylı

ISSN: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN: 2148-0494 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt/Volume: 4 Sayı/Issue: 7 Bahar/Spring 2016 Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Cilt: 4 Sayı: 7 Bahar/2016

Detaylı

20 Derste Eski Türkçe

20 Derste Eski Türkçe !! 20 Derste Eski Türkçe Ders Notları!!!!!! Cüneyt Ölçer! !!! ÖNSÖZ Türk Nümismatik Derneği olarak Osmanlı ve İslam paraları koleksiyoncularına faydalı olmak arzu ve isteği île bu özel sayımızı çıkartmış

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO ÇALIŞMA KONULARI TARİHİ 1. a) Mesleki Eğitim Çalışmaları (Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları) b) İlçe Zümre Başkanları

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 1 Ocak-Haziran 2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2012 (12/1) Ocak-Haziran

Detaylı